Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC törvény 3. (1) bekezdés c.) pontjában, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012.(XII.11.) Kormányrendelet 3..(1) bekezdésében, valamint a kéményseprőipari szolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 63/2012.(XII.11.) BM rendelet 2..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában, valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat átvállalás, mint önként vállalt feladat átvállaló határozatában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátását, mint nem kötelező feladatot, felvállalja, és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 2. A rendelet hatálya Sátoraljaújhely közigazgatási területén szervezett kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra és a közszolgáltatással ellátott területeken lévő ingatlan tulajdonosára/használójára (a továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki. A közszolgáltatás díjának megállapításával kapcsolatos rendelkezések 3. A közszolgáltatás ellátási területén Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete határozza meg a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját. 4. (1) A közszolgáltatást végző közszolgáltató amennyiben szükséges, a következő évben alkalmazandó közszolgáltatási díj felülvizsgálatát kezdeményezheti a tárgyév október 15. napjáig. (2) A közszolgáltatási díj felülvizsgálatának kezdeményezése esetén a közszolgáltatást végző közszolgáltató köteles a díjemelés indokait ismertetni és köteles adatokkal

2 2 alátámasztani az által javasolt díjemelést. A javasolt díjemelés mellett fel kell tüntetni a hatályos díjtételeket is az összehasonlítás érdekében. (3) A közszolgáltatás díjának módosítására készített javaslatot a testület elé terjesztés előtt véleményeztetni kell a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, valamint a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestületével. A közszolgáltatást végző közszolgáltató megnevezése, ellátási területe 5. Sátoraljaújhely Város Közigazgatási területén a kémény-seprőipari közszolgáltatást a Zemplén Idegenforgalmi Kft. (székhely: 3950 Sárospatak Rákóczi u. 58.) végzi. A közszolgáltatás helyi ellátásának, igénybe vételének részletes szabályai 6. (1) A tulajdonos a közszolgáltatást az 5. -ban meghatározott közszolgáltatótól köteles igénybe venni. (2) A közszolgáltatásért a tulajdonos a rendeletben meghatározott díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni. 7. A közszolgáltatást végző közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról legalább 8 nappal korábban köteles az ingatlan tulajdonosát értesíteni az önkormányzat honlapján, a Zemplén Televízió képújságában, valamint a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján történő hirdetmény közzétételével, illetve kifüggesztésével. 8. A közszolgáltatást végző közszolgáltató Sátoraljaújhelyben kirendeltséget köteles fenntartani, ahol legalább heti két alkalommal ügyfélfogadást köteles szervezni. Az ügyfélfogadás időpontjáról, a közszolgáltatást igénybe vevőket a 7. -ban meghatározott módon köteles tájékoztatni. 9. A közszolgáltatást végző közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan ütemtervet készít, melyet a kirendeltségén, saját honlapján közzétesz, továbbá az önkormányzat részére megküld.

3 3 10. (1) A közszolgáltatást végző közszolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkákat a jogszabályban meghatározott szakmai követelményeknek megfelelően köteles ellátni. (2) A kéményekkel, valamint azok tartozékaival összefüggő közvetlen élet- és vagyonveszély esetén a közszolgáltatást végző közszolgáltató a bejelentést követően azonnal köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Záró rendelkezések 11. (1) Ezen rendelet január elsején lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 23/1996.(X.21.) önkormányzati rendelet. (3) A rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles, egységes szerkezetbe foglalt szövegét az önkormányzat internetes honlapján és hivatalos lapjában közzé kell tenni. Fedorné dr. Fráter Zsófia sk. címzetes főjegyző Szamosvölgyi Péter sk. polgármester Lezárva: december 5. Hiteles: Bakos Tóth Ildikó szervezési referens Megjegyzés: A rendeletet 1. melléklettel egészítette ki a 3/2014.(I.16.) önkormányzati rendelet, mely mellékletet módosította a 22/*2014.(XI.27.) önkormányzati rendelet.

4 4

5 5 1. melléklet a 22/2014.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012 évi XC törvény (továbbiakban törvény) 6. (1) bekezdés szerinti sormunka keretében elvégzendő közszolgáltatási feladatokra: Égéstermék elvezető típusa, megnevezése évi díjtételek SÁTORALJAÚJHELY Alkalm ankénti mennyi ségi egység Égéster mék elvezető jele Ellenőrzés, tisztítás díjtétele Összekötő elem ellenőrzése, tisztítása munkaegys. * Műszaki felülvizsgálat díjtétele 4évre/ 1évre 2015.évi díjszámítás Ellenőrzés, tisztítás díja Összekötő elem ellenőrzés, tisztítás díja* egys. Ft egys. Ft 1 Egyedi Nyitott Huzat Szilárd db ENHS 0, ,17/beköt. 0, Egyedi Nyitott Huzat Gáz db ENHG 0, ,14/beköt. 0, Központi Nyitott Huzat Szilárd fm KNHS 0, ,20 0, Központi Nyitott Huzat Gáz fm KNHG 0, ,14 0, Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd fm NNHS 0, ,30 0, Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz fm NNHG 0, ,21 0, Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd db ENTS 0, ,17/beköt 0, Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz db ENTG 0, ,14/beköt 0, Központi Nyitott Túlnyomásos Szilárd fm KNTS 0, ,24 0, Központi Nyitott Túlnyomásos Gáz fm KNTG 0, ,17 0, Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd fm NNTS 0, ,32 0, Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz fm NNTG 0, ,22 0, Egyedi Zárt Huzat Szilárd db EZHS 0, ,17/beköt 0, Egyedi Zárt Huzat Gáz db EZHG 0, ,14/beköt 0, Központi Zárt Huzat Szilárd fm KZHS 0, ,20 0, Központi Zárt Huzat Gáz fm KZHG 0, ,14 0, Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd fm NZHS 0, ,30 0, Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz fm NZHG 0, ,21 0, Egyei Zárt Túlnyomásos Szilárd db EZTS 0, ,17/beköt 0, Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz db EZTG 0, ,14/beköt 0, Központi Zárt Túlnyomásos Szilárd fm KZTS 0, ,24 0, Központi Zárt Túlnyomásos Gáz fm KZTG 0, ,17 0, Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd fm NZTS 0, ,32 0, Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz fm NZTG 0, ,22 0, Gyűjtő Nyitott Huzat Szilárd szint GNHS 0, ,17/beköt 0, Gyűjtő Nyitott Huzat Gáz szint GNHG 0, ,14/beköt 0, Gyűjtő Zárt Huzat Szilárd szint GZHS 0, ,17/beköt 0, Gyűjtő Zárt Huzat Gáz szint GZHG 0, ,14/beköt 0, Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Szilárd szint GZTS 0, ,17/beköt 0, Gyűjtő Zárt Túlnyomásos Gáz szint GZTG 0, ,25/beköt 0, Egyedi Tartalék db ET 0, , Központi Tartalék fm KT 0, , Nagyjáratú Tartalék fm NT 0, ,

6 6 34 Gyűjtő tartalék szint GT 0, , *2015. január 1-től kötelező elvégezni. A nettó díjszámítás a törvény szerinti Ft/egységnyi munkaráfordítással kalkulálva. A kiemelt tételek lakossági, a dőlt tételek közületi kémények. 2.4 Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek: Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként** 0,10 egys. 200 Ft Égéstermék paramétereinek ellenőrzése** 0,30egys./paraméter 600 Ft Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése** 0,05 egys. 100 Ft 2.5 Megrendelésre kötelező tevékenységek: A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 2,00 egys./db/óra Ft Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 0,34 egys. 680 Ft A cm 2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása 0,60 egys./fm 1200 Ft A 2.5. alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1,00 egys Ft A nettó díjszámítás a törvény szerinti Ft/egységnyi munkaráfordítással kalkulálva. **2015. január 1-től kell kötelezően elvégezni minden gáz üzemű égéstermék-elvezetőknél, így 1db ENHG égéstermék-elvezetőnél 1 bekötést figyelembe véve az 1 alkalmi tisztítási ára = 1980 Ft/alkalom (nettó) Egyéb műszaki vizsgálatok 2015 évre nettó díjtételei 3.1 Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata: 2015-től (törvényi előírások szerint kalkulált díj) ENH, ENT, ET 0,84 egys Ft EZT, EZH 1,16 egys Ft GNH, GZH, GZT, GT 0,4 egys Ft KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT 2,6 egys Ft KZH, KZT, NZH, NZT 3,4 egys Ft 3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata: ENH, ENT, ET 1,34 egys Ft Ft EZT, EZH 2 egys Ft Ft GNH, GZH, GZT, GT 0,7 egys Ft Ft KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT 4 egys Ft Ft KZH, KZT, NZH, NZT 5 egys Ft Ft

7 7 3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezése üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata: ENH, ENT, ET 0,84 egys Ft Ft EZT, EZH 1,16 egys Ft Ft GNH, GZH, GZT, GT 0,4 egys. 800 Ft Ft KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT 2,6 egys Ft Ft KZH, KZT, NZH, NZT 3,4 egys Ft Ft 3.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltozását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat: ENH, ENT, ET 0,68 egys Ft Ft EZT, EZH 0,92 egys Ft Ft GNH, GZH, GZT, GT 0,3 egys. 600 Ft Ft KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT 2,1 egys Ft Ft KZH, KZT, NZH, NZT 2,72 egys Ft Ft Törvény szerinti Ft/egységnyi munkaráfordítással kalkulálva, az egys. = munkaegység. 3.5 Az tevékenységeket további kiszállási díj terheli: 4000 Ft/alkalom A törvény 6 2 bekezdés szerinti tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok 2015 évi díjtételek munkaegység 2015-től (törvényi előírások szerint kalkulált) 4.1. Egy lakás, illetve egy rendeltetési egység esetén 1 egys Ft 4.2. Kettő- hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2 egys Ft 4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén 3 egys Ft 4.4. Épület központi kéménnyel KW felett 2 egys Ft 4.5. Ipari és kommunális létesítmény esetén 140 KW felett 2,5 egys Ft 4.6. Helyszíni szaktanácsadás (további 1.5. pontban meghatározott díj terheli) Ft 4.7 A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli A nettó díjszámítás a törvény szerinti Ft/ munkaegységgel kalkulálva.

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin, Dr. Gruber Attila,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szatymaz Község Képviselő-testületének 4/2005. (II.10.) számú rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2005. (XII.15.) számú, a 21/2006.

Részletesebben

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjának meghatározása (kemenysepro)

Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjának meghatározása (kemenysepro) Baranya Megyei Önkormányzat Sz.: 677-7/2006. Közgyűlésének Elnöke Előterjesztés a Költségvetési,Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2006. november 13-i ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 71. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Fejér Megy Közgyűlése. 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete. A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Fejér Megy Közgyűlése 17/1996. (XI.21) K.r.sz. rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/2003.(XI.27.).K.r.sz. rendelettel)

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére.

17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére. 1 17. NAPIREND Ügyiratszám: 3/3152-2/2011. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9-ei nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Közterületnevek felülvizsgálata Tapolca

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról (egységes szerkezetben a 2/2015. (I. 30.), a 31/2015. (VII. 31.) önkormányzati

Részletesebben