2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki."

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 52/2012. (XII.22.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló évi XLII. törvény 2. -ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el. 1. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (1) A rendelet területi hatálya Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területére, a rendelet 4. sz. melléklete szerinti települések területén az Európai Unió ISPA támogatással megvalósított Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában levı létesítményekre és eszközrendszerre, továbbá a rendelet 5. sz. melléklete szerinti települések területén a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására terjed ki. 2. A Rendelet 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki. A Rendelet 3. (3) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint módosul: (3) d) a kéményseprı-ipari közszolgáltatást - pályázat alapján - a Szegedi Kéményseprıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6725 Szeged, Moszkvai krt. 27., cégjegyzékszám: ) látja el. 4. A Rendelet 24. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 24. (2) Szeged Megyei Jogú Város, Ambrózfalva Község, Csengele Község, Forráskút Község, Kübekháza Község, Mindszent Város, Röszke Község, Szatymaz Község, Tiszasziget Község és Újszentiván Község közigazgatási területén a 3. (3) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltató kivételével kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására irányuló tevékenységet más nem végezhet.

2 2 (1) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. (2) A Rendelet 5. sz. melléklettel egészül ki, mely a jelen rendelet 2. sz. melléklete. (1) Jelen rendelet január 01. napján lép hatályba, a hatálybalépést követı napon e rendelet hatályát veszti. (2) A Rendelet 30. (3) bekezdése január 1. napján hatályát veszti Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes fıjegyzı Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése december 21-én tartott ülésén. Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.

3 3 52/2012. (XII.22.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet 3. sz. melléklete Kéményseprı-ipari közszolgáltatás során alkalmazható legmagasabb díjak (A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák) 1.) A sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordításaiból számított díj alkalmanként "B" Égést ermékelvezet Sorsz. "A" Megnevezés ık jele "C" Díjak I.1 Egyedi Nyitott Huzat Szilárd ENHS 805 Ft/db/alkalom I.2 Egyedi Nyitott Huzat Gáz ENHG Ft/db/alkalom I.3 Központ i Nyitott Huzat Szilárd KNHS 206 Ft/fm/alkalom I.4 Központ i Nyitott Huzat Gáz KNHG 206 Ft/fm/alkalom I.5 Nagyjáratú Nyitott Huzat Szilárd NNHS 206Ft/fm/alkalom I.6 Nagyjáratú Nyitott Huzat Gáz NNHG 206 Ft/fm/alkalom I.7 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Szilárd ENTS 805 Ft/db/alkalom I.8 Egyedi Nyitott Túlnyomásos Gáz ENTG Ft/db/alkalom I.9 Központ i Nyitott Túlnyomásos Szilárd KNTS 206 Ft/fm/alkalom I.10 Központ i Nyitott Túlnyomásos Gáz KNTG 206 Ft/fm/alkalom I.11 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Szilárd NNTS 206 Ft/fm/alkalom I.12 Nagyjáratú Nyitott Túlnyomásos Gáz NNTG 206 Ft/fm/alkalom I.13 Egyedi Zárt Huzat Szilárd EZHS 805Ft/db/alkalom I.14 Egyedi Zárt Huzat Gáz EZHG Ft/db/alkalom I.15 Központ i Zárt Huzat Szilárd EZHS 206 Ft/fm/alkalom I.16 Központ i Zárt Huzat Gáz EZHG 206 Ft/fm/alkalom I.17 Nagyjáratú Zárt Huzat Szilárd NZHS 206 Ft/fm/alkalom I.18 Nagyjáratú Zárt Huzat Gáz NZHG 206 Ft/fm/alkalom I.19 Egyedi Zárt Túlnyomásos Szilárd EZTS 805 Ft/db/alkalom I.20 Egyedi Zárt Túlnyomásos Gáz EZTG Ft/db/alkalom I.21 Központ i Zárt Túlnyomásos Szilárd KZTS 206 Ft/fm/alkalom I.22 Központ i Zárt Túlnyomásos Gáz KZTG 206 Ft/fm/alkalom I.23 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Szilárd NZTS 206 Ft/fm/alkalom I.24 Nagyjáratú Zárt Túlnyomásos Gáz NZTG 206 Ft/fm/alkalom I.25 Gyüjtı Nyitott Huzat Szilárd GNHS 662 Ft/szint/alkalom I.26 Gyüjtı Nyitott Huzat Gáz GNHG 662 Ft/szint/alkalom I.27 Gyüjtı Zárt Huzat Szilárd GZHS 662 Ft/szint/alkalom I.28 Gyüjtı Zárt Huzat Gáz GZHG 662 Ft/szint/alkalom I.29 Gyüjtı Zárt Túlnyomásos Szilárd GZTS 662 Ft/szint/alkalom I.30 Gyüjtı Zárt Túlnyomásos Gáz GZTG 662 Ft/szint/alkalom I.31 Egyedi Tartalék ET 489 Ft/db/alkalom I.32 Központ i Tartalék KT 489 Ft/fm/alkalom I.33 Nagyjáratú Tartalék NT 489 Ft/fm/alkalom I.34 Gyüjtı Tartalék GT 489 Ft/szint/alkalom I.35 a négyévenkénti mőszaki felülvizsgálat költsége az árba beépítésre került I.36 az ár a kiszállás költségét is magába foglalja a mellékcsatornás gyüjtı jellegő égéstermék-elvezetı esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell I.37 tekinteni

4 4 2.) Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek Sorsz. II.1 II.2 II.3 "A" Tevékenység megnevezése a levegı utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévı egységenként költsége a sormunka keretében ellátott tevékenységek árába beépítésre került az égéstermék paraméterei ellenırzésének költsége a sormunka keretében ellátott tevékenységek árába beépítésre került a mőszaki biztonsági felülvizsgálat megléte ellenırzésének költsége a sormunka keretében ellátott tevékenységek árába beépítésre került 3.) Megrendelésre kötelezı tevékenységek Sorsz. "A" Tevékenység megnevezése "B" Díjak III.1 III.2 III.3 A sormunka keretében feltárt, az égéstermék-elvezetı járatban lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkezı tüzelıberendezések égéstermék-elvezetıjének ellenırzése, tisztítása A cm2 feletti járat keresztmetszető égéstermék-elvezetı ellenırzése, tisztítása Ft/db/óra 805 Ft/db Ft/fm III.4 A megrendelésre kötelezı tevékenységeket további kiszállási díj terheli Ft/fı 4.) Mőszaki vizsgálatok díjtételei Sorsz. és tevékeny KNH,KNT,KT,NNH, KZH,KZT, ség ENH,ENT,ET EZH,EZT GNH,GZH,GZT,GT NNT,NT NZH,NZT IV.1 Új égéstermék-elvezetık kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti vizsgálata Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/db Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermékelvezetık üzembe helyezés elıtti vizsgálata IV Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/db Tüzelıanyag váltás, tüzelıberendezés csere, új tüzelıberendezés üzembe helyezés esetén az IV.3 üzembe helyezést megelızıen az érintett égéstermék-elvezetı vizsgálata Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/db Meglévı égéstermék-elvezetı bontása, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül IV.4 helyezést, illetve az égéstermék-elvezetıt érintı átalakítást megelızı helyszíni vizsgálat Ft/db Ft/db 960 Ft/szint Ft/db Ft/db IV.5 A IV.1-IV.4 tevékenységeket további kiszállási díj terheli Ft/fı

5 5 5.) A mőszaki megoldás megfelelıségével összefüggı, megrendelt vizsgálatok Sorsz. "A" Tevékenység m egnevezése "B" Díjak V.1 Egy lak ás, illetv e rendeltetési egy ség esetén Ft/db V.2 Kettı-hat lak ás, illetv e rendeltetési egy ség esetén Ft/db Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén V.3 épületenk ént Ft/db V.4 Épület központi kém énnyel kw Ft/db V.5 Ipari és kom m unális létesítm ények esetén 140 kw felett Ft/db V.6 Hely színi szak tanácsadás Ft/db V.7 A V.6 alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli Ft/fı

6 6 52/2012. (XII.22.) Kgy. rendelet 2. sz. melléklete 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet 5. sz. melléklete A kéményseprı-ipari közszolgáltatás területi hatálya Szeged Megyei Jogú Város területén kívül az alábbi településekre terjed ki: Sorszám Megnevezés 1. Ambrózfalva 2. Csengele 3. Forráskút 4. Kübekháza 5. Mindszent 6. Röszke 7. Szatymaz 8. Tiszasziget 9. Újszentiván

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki:

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA Ügyiratszám: VFEJLj218-Sj2014 Ügy i ntéző : Márki János VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON:

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A díjak a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM. rendelet előírásai szerint kerültek kiszámításra: Égéstermékelvezető

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10 Érdi II. évfolyam. 22. szám 2012. december 21. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Érd Megyei

Részletesebben

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép. 19/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 14.00 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. régi épületének

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 52/2013. (XII.12.) sz. önkormányzati

Részletesebben

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben