ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 13-I RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ 5/1997.(II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Bari Sándor városfejlesztési ügyintéző VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Pénzügyi Osztály: február 07. Száz Attiláné osztályvezető EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL: - TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző február 07.. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, február 07.. Polgármester

2 Tisztelt Képviselő-testület! A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/1997. (II.28.) rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztés a Képviselő-testület január 24-ei rendkívüli ülésének napirendi pontjai között szerepelt. Az előterjesztéshez a Közszolgáltató elkészítette a Ksktv végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11.) BM rendeletnek megfelelő évi díj-javaslatát. Az ülésen a Közszolgáltató jelenléte nem volt biztosítva, így a képviselők a törvény és a végrehajtási rendeletek értelmezésére, illetve ezek alapján szabályozott szolgáltatási díj mértékére vonatkozó kérdéseikre nem kaphattak választ. Ennek okán, valamint a közszolgáltatás tervezett díjának a évhez viszonyított 100% mértékű emelkedése miatt Polgármester úr javasolta a rendelet-tervezet napirendről történő levételét azzal, hogy a azt a Képviselő-testület a soron következő ülésre szükséges ismételten előterjeszteni. Ezt követően a Közszolgáltatóval a évi szolgáltatási díjakra vonatkozóan ismételt egyeztetésekre került sor január 31-én és február 05-én. Az egyeztetések során a Köszszolgáltató konstruktív hozzáállásával sikerült az álláspontokat közelíteni és kialakult a szolgáltatási díjak végső tervezete, mely alapján a megismételt előterjesztésünket az alábbiak szerint teszem meg: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátását az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény hatályon kívül helyezésével a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény ( a továbbiakban: Ksktv.) szabályozza. A Ksktv. Borsod-Abaúj-Zemplén megye egész területére a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatának (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata) feladatkörébe helyezi a közszolgáltatás biztosítását, viszont a törvény 3. -a lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy a közszolgáltatás ellátását a feladat eredeti címzettjétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett - átvállalhatják. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 125/1996. (VI.25.) határozatában döntött arról, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatásról Edelény város közigazgatási területén önként vállalt feladatként gondoskodik. A határozatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 67/1996. (IX. 26.) Kgy. számú határozatával tudomásul vette. A feladat átvállalásról a Közgyűlés és az Önkormányzat október 02-án kötött megállapodást. Ennek alapján Edelény Város Önkormányzata a közszolgáltatást a BORSODKOMM Kommunális és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-vel (3525. Miskolc, Tárkányi Béla út 15.) január 02- án határozatlan időre kötött szerződés keretében látja el jelenleg is. A Ksktv. 15. (3) bekezdése szerint a hatálybalépést megelőzően kötött közszolgáltatási szerződéseket a felek a törvény hatálybalépését követő egy éven belül felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják annak érdekében, hogy a szerződés megfeleljen a törvényben meghatározott, a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szabályoknak. A törvény kimondja azt is, hogy a közszolgáltatást vállaló helyi önkormányzat ezzel a tevékenységével csak adott év utolsó napjával hagyhat fel. E rendelkezések értelmében a BORSODKOMM Kommunális és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő esetleges megszüntetésére csak december 31-ei hatállyal a Képviselő-testület erre vonatkozó külön döntésétől függően lesz lehetőség.

3 A Ksktv. végrehajtásáról január 01-én hatályba lépett 347/2012.(XII.11.) Kormányrendelet és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11.) BM rendelet előírásainak megfelelően a Közszolgáltató ismételten megküldte a 2013.évre a szolgáltatás ellátásának díjaira vonatkozó javaslatát. A díjképzés elveit a 347/2012.(XII.11.) Kormányrendelet szabályozza. A Kormányrendelet 3. (2) pontja kimondja, hogy a sormunka tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást a évi díjak kialakításánál legfeljebb nettó 4.000,- forinttal lehet figyelembe venni, de január 01-től a közszolgáltatási díj nem lehet alacsonyabb a számított 4.000,- Ft-nak a KSH által közzétett előző év október 1. és tárgyév szeptember 30. közötti egy éves fogyasztói árindexel korrigált összegénél. Ettől a díj számítása során a helyi sajátosságokra figyelemmel lefelé 20%-al lehet eltérni. A évi díj megállapítása során alapvető szempont volt, hogy a évi díj és a évre kötelezően előírt díj közötti különbözet arányos emeléssel kerüljön érvényesítésre, a Közszolgáltató gazdasági helyzetének is megfelelő lépcsőzetes bevezetéssel. Ennek megfelelően a javaslat évre 2.995,- Ft egységdíj alkalmazását tartalmazza. A Kormányrendelet szabályozza a sormunkák műszaki vizsgálatok és a műszaki megfelelőséggel összefüggő, megrendelt vizsgálatok időráfordításait, továbbá az égéstermék elvezetők új besorolási jeleit a következők szerint: 1. Az égéstermék-elvezetők jele Karakter E K N G Jelentése Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető. Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm 2 járat keresztmetszetig. Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermékelvezető 4096 cm 2 járat keresztmetszet felett, cm 2 -ig. Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető. N Z T Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt. Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt. Tartalék égéstermék-elvezető. H T Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. S Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető. G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

4 A besorolás módosítását és a díjtételek évhez viszonyított változását az alábbi átváltási táblázat szemlélteti: Korm. rendelet szerinti MAXIMUM Javasolt december 31-ig alkalmazott besorolási rendszer január 1-től érvényes Új besorolási rendszer Egységnyi munkaráf. alapdíja: Ft Egységnyi munkaráf. alapdíja: Ft Gyakoriság Me. Típus Éves díj Mennyiség (alkalom/év) egység Kataszteri érték Típus Gyakoriság Me. Érték Érték Mennyiség Éves díj Kataszteri érték Éves díj Kataszteri érték (alkalom/év) egység különbözet különbözet CGA Ft 1 db Ft GNHG 2 4 szint Ft Ft 958 Ft Ft Ft Ft CT Ft 12 db Ft GT 1 48 szint 560 Ft Ft 372 Ft 419 Ft Ft Ft CSN Ft 4 db Ft GNHS 2 16 szint Ft Ft -476 Ft Ft Ft Ft EGB Ft 172 db Ft ENHG db Ft Ft Ft Ft Ft Ft EGBX Ft 425 db Ft ENHG db Ft Ft Ft Ft Ft Ft EGH Ft 23 db Ft ENHG 1 23 db Ft Ft Ft Ft Ft Ft EGHX Ft 100 db Ft ENHG db Ft Ft Ft Ft Ft Ft EGW Ft 17 db Ft EZTG 1 17 db Ft Ft Ft Ft Ft Ft EGZ Ft 154 db Ft ENHG db Ft Ft Ft Ft Ft Ft EGZX Ft 791 db Ft ENHG db Ft Ft Ft Ft Ft Ft ESBX Ft 1 db Ft ENHS 2 1 db Ft Ft Ft Ft Ft Ft ESH Ft 499 db Ft ENHS db Ft Ft Ft Ft Ft Ft ESHX Ft 596 db Ft ENHS db Ft Ft Ft Ft Ft Ft ET Ft 1071 db Ft ET db Ft Ft Ft 899 Ft Ft Ft HK 1 0 Ft 0 db 0 Ft 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft KGBN Ft 3 db Ft NNHG 1 15 fm Ft Ft Ft 839 Ft Ft Ft KGBQ Ft 36 db Ft KNHG fm 840 Ft Ft Ft 629 Ft Ft Ft KGHQ Ft 3 db Ft KNHG 1 15 fm 840 Ft Ft Ft 629 Ft Ft Ft KGZN Ft 2 db Ft NNHG 1 10 fm Ft Ft Ft 839 Ft Ft Ft KGZQ Ft 77 db Ft KNHG fm 840 Ft Ft Ft 629 Ft Ft Ft KSHQ Ft 1 db Ft KNHS 2 6 fm Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Kalkulálandó: 85% Ft Ft Ft Ft Ft A táblázatban szereplő díjak NEM tartalmazzák az ÁFA összegét! 187,24% 140,19% Magyarázat: -Jelenlegi Éves díj: -Jelenlegi Kataszteri érték: -Új Kéménytípus: -Új Mennyiség: Önk. rend. szerinti tárgyévi nettó egységár. A díj éves szinten értendő, azaz kétszeres ellenőrzési gyakoriságú kémény esetén alkalmanként e díj felét kell megfizetni. Adott kéménytípus éves nettó értéke. Kiszámítása: Éves díj * Mennyiség. 347/2012 (XII.11.) Korm. rendelet szerinti kémény típus Használatban lévő ingatlanokon található kémények mennyisége (egyes kéménytípusoknál mértékegység váltás miatt mennyiségi konverzió vált szükségessé) Díjtervezet-alternatíváknál alkalmazott oszlopok: -Éves díj: A MUNKAEGYSÉG egységdíj felhasználásával a vonatkozó 63/2012 (XII.11.) BM rendelet felhasználásával kiszámított nettó egységár. A díj éves szinten értendő, azaz kétszeres ellenőrzési gyakoriságú kémény esetén alkalmanként e díj felét kell megfizetni. -Kataszteri érték: -Érték különbözet: Adott Új kéménytípus éves nettó értéke (elérhető nettó díjbevétel). Kiszámítása: Éves díj * Új Mennyiség. Jogszabályváltozás miatti változásból fakadó értékkülönbség (pozitív érték: Éves díj növekedés, negatív érték: Éves díj csökkenés)

5 A Közszolgáltató által megküldött díj-javaslat az előterjesztés mellékletét képezi. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: A tervezet gazdasági hatása, hogy a lakosságot és közületet egyaránt érintő, a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjtételek módosulnak az előző évhez képest III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. IV. környezeti következményei: a tervezet módosítást környezeti hatás változást nem eredményez. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi következménye nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet a jelenlegi adminisztratív terhet nem emeli. VII. megalkotásának szükségessége: A Képviselő-testület kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997. (II.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott szolgáltatási díjak módosítása a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet, valamint a szolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11.) BM rendelet alapján. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997. (II.28.) önkormányzati rendelet, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet, valamint a szolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11.) BM rendelet megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 42/A. -a alapján az Önkormányzat honlapján társadalmi egyeztetésre közzétételre került. Az egyeztetés az előterjesztés kiküldésekor folyamatban van. Amennyiben a Bizottsági, illetve Képviselő-testületi ülés kezdetéig javaslat érkezik, azt a Bizottságokkal, és Képviselő-testülettel ismertetni fogom. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést, és fogadja el a rendelettervezetet.

6 Melléklet a /2013.(II..) előterjesztéshez BORSODKOMM Kft. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakra EDELÉNY Égéstermékelvezető jel (Típus) A évi XC. törvény 6. (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek Megnevezés (Műszaki jellemzők, tüzelőanyag) 2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás összekötő JAVASLAT Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja: 2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 2.3. Műszaki felülvizsgálat Ft Nettó Díj elem nélkül ENHS Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,37 db 0,17 bekötés 0,80 db Ft ENHG Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,30 db 0,14 bekötés 0,80 db Ft KNHS Központi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,20 fm 0,20 fm 0,28 fm 704 Ft KNHG Központi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,14 fm 0,14 fm 0,28 fm 629 Ft NNHS Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,30 fm 0,30 fm 0,28 fm Ft NNHG Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,21 fm 0,21 fm 0,28 fm 839 Ft ENTS Egyedi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,42 db 0,17 bekötés 0,80 db Ft ENTG Egyedi Nyitott Túlnyomás Gáz 0,34 db 0,14 bekötés 0,80 db Ft KNTS Központi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,24 fm 0,24 fm 0,28 fm 824 Ft KNTG Központi Nyitott Túlnyomás Gáz 0,17 fm 0,17 fm 0,28 fm 719 Ft NNTS Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,32 fm 0,32 fm 0,28 fm Ft NNTG Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Gáz 0,22 fm 0,22 fm 0,28 fm 869 Ft EZHS Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,37 db 0,17 bekötés 0,80 db Ft EZHG Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,30 db 0,14 bekötés 0,80 db Ft KZHS Központi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,20 fm 0,20 fm 0,28 fm 704 Ft KZHG Központi Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,14 fm 0,14 fm 0,28 fm 629 Ft NZHS Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,30 fm 0,30 fm 0,28 fm Ft NZHG Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,21 fm 0,21 fm 0,28 fm 839 Ft EZTS Egyedi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,42 db 0,17 bekötés 0,80 db Ft EZTG Egyedi Zárt Túlnyomás Gáz 0,34 db 0,14 bekötés 0,80 db Ft KZTS Központi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,24 fm 0,24 fm 0,28 fm 824 Ft KZTG Központi Zárt Túlnyomás Gáz 0,17 fm 0,17 fm 0,28 fm 719 Ft NZTS Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,32 fm 0,32 fm 0,28 fm Ft NZTG Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Gáz 0,22 fm 0,22 fm 0,28 fm 869 Ft GNHS Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,25 szint 0,17 bekötés 0,36 szint 884 Ft GNHG Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,20 szint 0,14 bekötés 0,36 szint 869 Ft GZHS Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,25 szint 0,17 bekötés 0,36 szint 884 Ft GZHG Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,20 szint 0,14 bekötés 0,36 szint 869 Ft GZTS Gyűjtő Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,30 szint 0,17 bekötés 0,44 szint Ft GZTG Gyűjtő Zárt Túlnyomás Gáz 0,25 szint 0,14 bekötés 0,44 szint Ft ET Egyedi Tartalék 0,20 db 0,40 db 899 Ft KT Központi Tartalék 0,10 fm 0,14 fm 404 Ft NT Nagykeresztmetszetű Tartalék 0,15 fm 0,14 fm 554 Ft GT Gyűjtő Tartalék 0,10 szint 0,16 szint 419 Ft A 2.2. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni. Nettó Díjban jelenleg NEM szerepel. A 2.3. pontban előírt tevékenység időarányos része a Nettó Díjban szerepel. A mellékcsatornás, gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

7 BORSODKOMM Kft. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakra EDELÉNY A évi XC. törvény 6. (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek (folytatás) Tevékenység Megnevezés Javaslat Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja: Munkaráfordítás Ft Nettó Díj 2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként 0,10 db 300 Ft Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,30 paraméter 899 Ft Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 0,05 db 150 Ft 2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek A fenti közszolgáltatások A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 2,00 db/óra Ft Közvetlen homlokzati égéstermékkivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 0,34 db Ft A cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása 0,60 fm Ft A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1, Ft A 2.4. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni. A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

8 BORSODKOMM Kft. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakra EDELÉNY A évi XC. törvény 6. (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok Javaslat Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja: Ft KNH GNH KNT KZH ENH Nyilatk. megnev. Kémény típus EZH GZH KT KZT ENT EZT GZT NNH NZH ET GT NNT NZT NT Munkaráfordítás Nettó Díj Munkaráfordítás Nettó Díj Munkaráfordítás N. Díj (/szint) Munkaráfordítás Nettó Díj Munkaráfordítás Nettó Díj 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 0, Ft 1, Ft 0, Ft 2, Ft 3, Ft 3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 1, Ft 2, Ft 0, Ft 4, Ft 5, Ft 3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermékelvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat 0, Ft 1, Ft 0, Ft 2, Ft 3, Ft 3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 0, Ft 0, Ft 0, Ft 2, Ft 2, Ft 3.5. A pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

9 BORSODKOMM Kft. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjakra EDELÉNY Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok Javaslat Vizsgálat típus Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja: Ft Munkaráfordítás Nettó Díj 4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1, Ft 4.2. Kettő hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2, Ft 4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3, Ft 4.4. Épület központi kéménnyel kw 2, Ft 4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett 2, Ft 4.6. Helyszíni szaktanácsadás 1, Ft 4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli Ft A díj megfizetésére a munkavégzést követően kerül sor.

10 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE (tervezet) A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 10. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 12. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelet 9. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díját az 1., 2., 3. és 4. mellélet határozza meg. 2. A Rendelet 1. mellélete helyébe az 1. melléklet lép. 3. E Rendelet 2., 3. és 4. melléklettel egészül ki. 4. Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester

11 Melléklet az 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../2013.(ii.) önkormányzati rendelethez A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének díjai Égéstermékelvezető jel (Típus) A évi XC. törvény 6. (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek Megnevezés (Műszaki jellemzők, tüzelőanyag) 2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás összekötő JAVASLAT Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja: 2.2. Összekötő elem ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 2.3. Műszaki felülvizsgálat Ft Nettó Díj elem nélkül ENHS Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,37 db 0,17 bekötés 0,80 db Ft ENHG Egyedi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,30 db 0,14 bekötés 0,80 db Ft KNHS Központi Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,20 fm 0,20 fm 0,28 fm 704 Ft KNHG Központi Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,14 fm 0,14 fm 0,28 fm 629 Ft NNHS Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,30 fm 0,30 fm 0,28 fm Ft NNHG Nagykeresztmetszetű Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,21 fm 0,21 fm 0,28 fm 839 Ft ENTS Egyedi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,42 db 0,17 bekötés 0,80 db Ft ENTG Egyedi Nyitott Túlnyomás Gáz 0,34 db 0,14 bekötés 0,80 db Ft KNTS Központi Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,24 fm 0,24 fm 0,28 fm 824 Ft KNTG Központi Nyitott Túlnyomás Gáz 0,17 fm 0,17 fm 0,28 fm 719 Ft NNTS Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,32 fm 0,32 fm 0,28 fm Ft NNTG Nagykeresztmetszetű Nyitott Túlnyomás Gáz 0,22 fm 0,22 fm 0,28 fm 869 Ft EZHS Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,37 db 0,17 bekötés 0,80 db Ft EZHG Egyedi Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,30 db 0,14 bekötés 0,80 db Ft KZHS Központi Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,20 fm 0,20 fm 0,28 fm 704 Ft KZHG Központi Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,14 fm 0,14 fm 0,28 fm 629 Ft NZHS Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,30 fm 0,30 fm 0,28 fm Ft NZHG Nagykeresztmetszetű Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,21 fm 0,21 fm 0,28 fm 839 Ft EZTS Egyedi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,42 db 0,17 bekötés 0,80 db Ft EZTG Egyedi Zárt Túlnyomás Gáz 0,34 db 0,14 bekötés 0,80 db Ft KZTS Központi Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,24 fm 0,24 fm 0,28 fm 824 Ft KZTG Központi Zárt Túlnyomás Gáz 0,17 fm 0,17 fm 0,28 fm 719 Ft NZTS Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,32 fm 0,32 fm 0,28 fm Ft NZTG Nagykeresztmetszetű Zárt Túlnyomás Gáz 0,22 fm 0,22 fm 0,28 fm 869 Ft GNHS Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,25 szint 0,17 bekötés 0,36 szint 884 Ft GNHG Gyűjtő Nyitott Huzat/Elszívás Gáz 0,20 szint 0,14 bekötés 0,36 szint 869 Ft GZHS Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Szilárd/Olaj 0,25 szint 0,17 bekötés 0,36 szint 884 Ft GZHG Gyűjtő Zárt Huzat/Elszívás Gáz 0,20 szint 0,14 bekötés 0,36 szint 869 Ft GZTS Gyűjtő Zárt Túlnyomás Szilárd/Olaj 0,30 szint 0,17 bekötés 0,44 szint Ft GZTG Gyűjtő Zárt Túlnyomás Gáz 0,25 szint 0,14 bekötés 0,44 szint Ft ET Egyedi Tartalék 0,20 db 0,40 db 899 Ft KT Központi Tartalék 0,10 fm 0,14 fm 404 Ft NT Nagykeresztmetszetű Tartalék 0,15 fm 0,14 fm 554 Ft GT Gyűjtő Tartalék 0,10 szint 0,16 szint 419 Ft A 2.2. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni. Nettó Díjban jelenleg NEM szerepel. A 2.3. pontban előírt tevékenység időarányos része a Nettó Díjban szerepel. A mellékcsatornás, gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

12 2. melléklet a.../2013.(ii.) önkormányzati rendelethez Melléklet az 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelethez A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének díjai A évi XC. törvény 6. (1) bekezdése szerinti sormunka keretében ellátott tevékenységek (folytatás) Tevékenység Megnevezés Javaslat Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja: Munkaráfordítás Ft Nettó Díj 2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként 0,10 db 300 Ft Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,30 paraméter 899 Ft Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 0,05 db 150 Ft 2.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek A fenti közszolgáltatások A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 2,00 db/óra Ft Közvetlen homlokzati égéstermékkivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 0,34 db Ft A cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása 0,60 fm Ft A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1, Ft A 2.4. pontban előírt tevékenységet a 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben meghatározott időponttól kell végezni.

13 Melléklet az 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a.../2013.(ii.) önkormányzati rendelethez A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének díjai A évi XC. törvény 6. (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok Javaslat Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja: Ft KNH GNH KNT KZH ENH Nyilatk. megnev. Kémény típus EZH GZH KT KZT ENT EZT GZT NNH NZH ET GT NNT NZT NT Munkaráfordítás Nettó Díj Munkaráfordítás Nettó Díj Munkaráfordítás N. Díj (/szint) Munkaráfordítás Nettó Díj Munkaráfordítás Nettó Díj 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 0, Ft 1, Ft 0, Ft 2, Ft 3, Ft 3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 1, Ft 2, Ft 0, Ft 4, Ft 5, Ft 3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermékelvezetők vizsgálata megelőző vizsgálat 0, Ft 1, Ft 0, Ft 2, Ft 3, Ft 3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 0, Ft 0, Ft 0, Ft 2, Ft 2, Ft 3.5. A pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft

14 Melléklet az 5/1997.(II.28.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a.../2013.(ii.) önkormányzati rendelethez A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének díjai Műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok Javaslat Vizsgálat típus Egységnyi Munkaráfordítás nettó alapdíja: Ft Munkaráfordítás Nettó Díj 4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1, Ft 4.2. Kettő hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2, Ft 4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3, Ft 4.4. Épület központi kéménnyel kw 2, Ft 4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett 2, Ft 4.6. Helyszíni szaktanácsadás 1, Ft 4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli Ft

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 15-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd. Tartalomjegyzék. 346/2012. (XII. 11.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 166. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd. Tartalomjegyzék. 346/2012. (XII. 11.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 11., kedd 166. szám Tartalomjegyzék 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 52/2013. (XII.12.) sz. önkormányzati

Részletesebben

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10

2012. december 21. II. Határozatok 10 A Közgyűlés 2012. december 20-ai rendkívüli ülésén hozott határozatok 10 Érdi II. évfolyam. 22. szám 2012. december 21. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 61/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Érd Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a plusz egy napirendi pont felvételét. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án, 14.00 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. régi épületének

Részletesebben

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/1998.(XII. 17.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 51/1995.(X.12.),

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

JEGVZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. június 27-én megtartott üléséről

JEGVZŐKÖNYV. A Bizottság 2013. június 27-én megtartott üléséről NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOnSÁGA NV(REGVHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGVZŐKÖNYV A Bizottság 2013. június 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

2. A Rendelet 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép. 19/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 66/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a

Részletesebben

JEGYZOKONYV. iiles vegen

JEGYZOKONYV. iiles vegen SAJOSZENTPETER VA.ROSI ONKORMA.NYZAT Kepviselo- testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 10., 11., 12., 13. d.) hatarozatai: 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119. 120., 121.,

Részletesebben

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki:

A Rendelet 4 2.) és 4.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak és a következő 26.) és 27.) ponttal egészülnek ki: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2013. (X.02.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin, Dr. Gruber Attila,

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben