Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről"

Átírás

1 Kőröshegy Községi Önkorányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéényseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a ódosításáról szóló 19/2012. (XII. 11.), 8/2013. (VII.16.), valaint a 15/2014. (XII.17.) rendeletekkel egységes szerkezetben Kőröshegy Község Önkorányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló évi XLII. törvény 4.. (4) bekezdésében foglalt felhatalazás alapján a kéényseprő-ipari közszolgáltatásról int kötelező helyi közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja és hatálya 1. (1) Az Önkorányzat a kéényseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást szervez, és e tevékenység ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. (2) A kötelező kéényseprő-ipari közszolgáltatás célja az élet- és vagyonbiztonság, valaint a tűzbiztonság óvása érdekében a kéények (égésterék elvezetők) rendeltetésszerű és biztonságos űködtethetőségének biztosítása. (3) A kéényseprő-ipari közszolgáltatás az Önkorányzat egész közigazgatási területére kiterjed. (4) A közszolgáltatást valaennyi lakás és helyiségtulajdonos (továbbiakban tulajdonos) köteles igénybe venni. A közszolgáltatás főbb szabályai 2. (1) A közszolgáltatást az Önkorányzat által nyilvánosan eghirdetett pályázatot elnyerő Soogy Kéényseprő - Mester Kft. végzi (a továbbiakban: szolgáltató). (2) A szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valaennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni. (3) A kéényseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony az ingatlan tulajdonosa és a szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 3. (1) A közszolgáltatás kiterjed a lakásban és ás helyiségben épülő, vagy ár használatban lévő tüzelőberendezés égésterékeinek elvezetésére szolgáló kéény, valaint tartozékainak űszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvéleény adására. (2) A közszolgáltatás ne terjed ki arra a kéényre, aely használaton kívül áll, és aelynek bekötő és tisztítónyílásait befalazták, vagy ne éghető anyaggal töören, illetve egyéb ne oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták és a kéénytisztítás helyén jól látható ódon, egjelölték. 4. (1) A szolgáltatónak külön egrendelés nélkül kell elvégeznie: a) az egyedi, gyűjtő- és a 4096 c2-nél (64 c * 64 c) kisebb kürtő- keresztetszetű központi hő ellátó tüzelőberendezések füstgáz elvezetésére szolgáló kéényeinél és azok tartozékainál négyévenként az esedékes ellenőrzés és tisztítás alkalával feltárás (bontás) nélküli űszaki felülvizsgálatot,

2 b) szilárd- és olaj- tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló egyedi és gyűjtőkéények, valaint azok kéénytoldói és szikrafogói félévenkénti ellenőrzését és tisztítását. c) a b) pontban eghatározott kéények bekötőnyílásai a cserépkályhák bekötőnyílásai kivételével - továbbá korozsákjai, füstcsatornái, valaint a ellékcsatornás gyűjtőkéények ellékcsatornái évenkénti ellenőrzését és tisztítását. d) A b) pontban foglalt azon kéények négyévenkénti ellenőrzését és tisztántartását, aelyeket külön jogszabályban eghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőhelységben használnak, e) szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló központi kéények, valaint azok tartozékai, ha a kéénykürtő keresztetszete aa) 4096 c2-nél (64 c * 64 c) kisebb, a használat ideje alatt háro havonkénti, ab) 4096 c2 (64 c * 64 c) vagy annál nagyobb, évenkénti ellenőrzését és tisztítását, f) gáz- tüzelőberendezés égésterékének elvezetésére szolgáló aa) egyedi és gyűjtőkéények átjárhatóságának és a keletkező égésterék aradéktalan eltávozásának évenkénti ellenőrzését, e kéények, valaint azok kéénytoldói, szikrafogói, bekötőnyílásai a cserépkályha bekötő nyílásai kivételével kondenzgyűjtői, korozsákjai, ab) füstcsatornái, továbbá a ellékcsatornás gyűjtőkéények ellékcsatornái szükség esetén történő egyidejű tisztítását, ac) központi kéények átjárhatóságának és a keletkező égésterék aradéktalan eltávozásának évenkénti ellenőrzését és szükség esetén történő egyidejű tisztítását. 5. (1) Kéények és tartozékaik csak azok egfelelőségét tanúsító, a szolgáltató által kiadott szakvéleény birtokában üzeeltethetők. (2) A szakvéleényeket a szolgáltatónak: a) új égésterék-elvezetők kivitelezése közben, eltakarás előtt, a egrendeléstől száított 3 unkanapon belül, b) új, újjáépített vagy egosztott épületek, lakások használatbavételéhez a egrendeléstől száított 8 napon belül, c) újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kéények és tartozékaik üzeeltetéséhez a egrendeléstől száított 8 napon belül, d) gázüzeű, továbbá a tüzelési ód vagy a kéény terhelésének egváltozása esetén ás tüzelőberendezés eglévő kéénybe való bekötéséhez a egrendeléstől száított 15 napon belül, e) a 3.. (1) bekezdés a) pontjában eghatározott űszaki felülvizsgálat eredényéről a egrendeléstől száított 30 napon belül kell kiadni. 6. (1) A szolgáltató a kéényseprő-ipari közszolgáltatás végzésének várható időpontjáról fél évvel, íg a unkavégzés tényleges időpontjáról legalább 8 nappal egelőzően köteles a tulajdonost írásban értesíteni. (2) Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kéény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali egszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. 7. (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátáshoz szükséges előfeltételeket biztosítani, így különösen a) az érintett helyiségekbe való bejutás lehetőségéről, b) kéénykiégetés alkalával a helyszínen, illetve agastetős épület esetén a padlástérben legalább 10 liter vízről, c) a korozsák tisztításakor egfelelő gyűjtőedényről gondoskodni.

3 (2) A közszolgáltatás elvégzését a tulajdonos vagy egbízottja az un. sorunkakönyvben aláírásával igazolja. (3)A tulajdonos a kéényseprő-ipari tevékenység végzése során feltárt és írásban tudoására hozott szabálytalanságot köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül egszüntetni, és azt a szolgáltatónak bejelenteni. (4) A tulajdonos írásban köteles a eglévő kéény felújítását, illetőleg valaely kéénynek használaton kívüli kéénnyé történő átalakítását a unka egkezdését egelőző 15 nappal a szolgáltatónak bejelenteni. 8. (1) A közszolgáltatás elvégzése után a tulajdonos köteles az e rendeletben egállapított és a szolgáltató által leszálázott díjat egfizetni. (2) A díjat e rendelet elléklete tartalazza. (3) A tulajdonos köteles egtéríteni a szolgáltató költségeit, ha a szolgáltató előírt értesítési kötelezettségének eleget tett és a unka elvégzésében egakadályozzák vagy a unka elvégzésének feltételeit ne biztosították. Záró rendelkezések (1) Az e rendeletben ne szabályozott kérdésekben a kötelező kéényseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendeletben foglaltakat kell alkalazni. (2) Ez a rendelet július 1-án lép hatályba. (3) E rendelet kihirdetéséről a a Polgáresteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. Kőröshegy, június 20. Kiss Ferencné s.k. Petrin László s.k. polgárester Kihirdetési záradék: E rendelet június 20-án a Polgáresteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került. Petrin László s.k. Záradék: A rendelet 3. (1) bek. a 2006/123/EK irányelv 14. cikkét érintő korlátozást tartalaz, elyet közegészségügyi szepontból fenn kívánunk tartani. Dr. Melnyák Viktória s.k. Kiadány hiteléül: Kőröshegy, deceber 13. Kobolákné Dr. Horváth Brigitta

4 Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: július 17. napján. Dr. Friss Attila Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: január 5. napján. Dr. Friss Attila

5 10/2005. (XII.17.) rendelet 1. elléklete 12 Égésteré k- elvezetők jele** Égésterék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és űszaki felülvizsgálat Tevékenységek Égésterék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és űszaki felülvizsgálat Égésterék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és űszaki felülvizsgálat Nettó díj egység ÁFA egység Bruttó díj egység (ft) 27%) (ft) ENHS 666,- Ft/db/alk 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk ENHG 666,- Ft/db/alk 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk KNHS 288,- Ft./f/al k 78,- Ft./f/alk 366,- Ft./f/alkalo KNHG 288,- Ft./f/al k 78,- Ft./f/alk 366,- Ft./f/alkalo NNHS 1129,- Ft./f/al k 305,- Ft./f/alk 1434 Ft./f/alkalo NNHG 1129,- Ft./f/al k 305,- Ft./f/alk 1434 Ft./f/alkalo ENTS 666,- Ft/db/alk 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk ENTG 666,- Ft/db/alk 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk KNTS 288,- Ft./f/al k 78,- Ft./f/alk 366,- Ft./f/alkalo KNTG 288,- Ft./f/al k 78,- Ft./f/alk 366,- Ft./f/alkalo NNTS 1129,- Ft./f/al k 305,- Ft./f/alk 1434 Ft./f/alkalo NNTG 1129,- Ft./f/al k 305,- Ft./f/alk 1434 Ft./f/alkalo EZHS 666,- Ft/db/alk 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk EZHG 666,- Ft/db/alk 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk KZHS 288,- Ft./f/al k 78,- Ft./f/alk 366,- Ft./f/alkalo KZHG 288,- Ft./f/al k 78,- Ft./f/alk 366,- Ft./f/alkalo NZHS 1129,- Ft./f/al k 305,- Ft./f/alk 1434 Ft./f/alkalo NZHG 1129,- Ft./f/al k 305,- Ft./f/alk 1434 Ft./f/alkalo EZTS 666,- Ft/db/alk 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk EZTG 666,- Ft/db/alk 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk KZTS 288,- Ft./f/al 78,- Ft./f/alk 366,- Ft./f/alkalo 1 Módosította a 8/2013. (VII.16.) Ör. 1. -a. Hatályos július 1. napjától. 2 Módosította a 15/2014. (XII.17.) Ör. 1. -a. Hatályos január 1. napjától.

6 k KZTG 288,- Ft./f/al k 78,- Ft./f/alk 366,- Ft./f/alkalo NZTS 1129,- Ft./f/al k 305,- Ft./f/alk 1434 Ft./f/alkalo NZTG 1129,- Ft./f/al k 305,- Ft./f/alk 1434 Ft./f/alkalo GNHS* 666,- Ft/szint/a 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk lk GNHG* 666,- Ft/szint/a 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk lk GZHS* 666,- Ft/szint/a 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk lk GZHG* 666,- Ft/szint/a 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk lk GZTS* 666,- Ft/szint/a 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk lk GZTG* 666,- Ft/sziot/a 180,- Ft/db/alka 846,- Ft/db/alk lk ET 266,- Ft/db/alk 72,- Ft/db/alka 338,- Ft/db/alk KT 266,- Ft/db/alk 72,- Ft/db/alka 338,- Ft/db/alk NT 266,- Ft/db/alk 72,- Ft/db/alka 338,- Ft/db/alk GT* 266,- Ft/db/alk 72,- Ft/db/alka 338,- Ft/db/alk 1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek A fenti közszolgáltatások Bruttó A sorunka keretében feltárt az égésterék-elvezető járatában díjentes Ft./db./óra lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján. Közvetlen holokzati égésterék-kivezetéssel rendelkező 846,- Ft./db. tüzelőberendezések égésterék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása. A c 2 feletti járat keresztetszetű égésterék-elvezető 1434,- Ft./f. ellenőrzése tisztítása A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1800,- Ft * Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égésterék-elvezető esetében a ellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. ** A jelölés agyarázatát a 2. elléklet 4 pontja tartalazza 2. A törvény 6. (2) bekezdésében eghatározott űszaki vizsgálatok díja: KNH ENH GNH KNT Égésterékelvezetők jele ENT EZH GZH KT ET EZT GZT NNH GT NNT NT KZH KZT NZH NZT

7 1,16 0,4 2,6 3, Új égésterék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 6446,- Ft./db 6446,- Ft./db 5084,- Ft./szint 7163 Ft./db 7163 Ft./db 2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égésterékelvezetők üzebe helyezés előtti vizsgálata 6446,- Ft./db 6446,- Ft./db 5084,- Ft./szint 7163 Ft./db 7163 Ft./db 2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzebe helyezése esetén az üzebe helyezést egelőzően az érintett égésterék-elvezetők vizsgálata 6446,- Ft./db 6446,- Ft./db 5084,- Ft./szint 7163 Ft./db 7163 Ft./db 2.4. Meglévő égésterék-elvezető bontását, funkciójának egváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égésterék-elvezetőt érintő átalakítást egelőző helyszíni vizsgálat 6446,- Ft./db 6446,- Ft./db 5084,- Ft./szint 7163 Ft./db 7163 Ft./db 2.5. A pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1800,- Ft 3. A űszaki egoldás egfelelőségével összefüggő, egrendelt vizsgálatok díja: 3.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében 4090,- Ft 3.2. Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében 4090,- Ft 3.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként 4090,- Ft 3.4. Épület központi kéénnyel Kw 4090,- Ft 3.5. Ipari és kounális létesítények esetében 140 kw felett 4544,- Ft 3.6. Helyszíni szaktanácsadás 4764,- Ft 3.7. A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli 0 A díjak az ÁFÁ-t tartalazzák, alkalankénti fizetendő díjak, Égésterék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11. ) Kor. rendelet szerint: I. oszlop: II. oszlop: III. oszlop: IV. oszlop: E: egyedi N: nyitott égésterű H: huzat elvű S: szilárd tüzelésű G: gyűjtő Z: zárt égésterű T: túlnyoásos G: gáztüzelésű K: üzei, központi N: nagyközponti 1. A tüzelőberendezés biztonságos űködéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzése. Díj = 0,1 unkaráfordítás/db/alk 1417,-Ft/unkaráfordítás = 142,- Ft/db/alk nettó. Munkavégzés díja bruttó: 180,-ft 2. A szilárd tüzelésű égésterék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése iatti Felülvizsgálati egységráfordítási szorzó növekedése. Díj = 0,1 unkaráfordítás/db/alk 1417,-Ft/unkaráfordítás = 142,- Ft/db/alk nettó. Munkavégzés díja bruttó: 180,-ft

8 3. Az égésterék paraétereinek (CO) ellenőrzését (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 KW felett). Díj = 0,3/4 unkaráfordítás/paraéter/alk 1417,-Ft/unkaráfordítás = = 106,- Ft/paraéter/alk (négyévente kell elvégezni). Munkavégzés díja bruttó: 135,-ft 4. Az összekötő eleek ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása. A leggyakoribb esetekben: ENHS jelű égésterék-elvezető esetén Díj= 0,17 unkaráfordítás/bekötés/alk 1417,- Ft/unkaráfordítás = = 241,-Ft/bekötés/alk. Munkavégzés díja bruttó: 306,-ft ENHG jelű égésterék-elvezető esetén Díj= 0,14 unkaráfordítás/bekötés/alk Ft/unkaráfordítás = = 198,-Ft/bekötés/alk. Munkavégzés díja bruttó: 251,-ft 5. A űszaki-biztonsági felülvizsgálat eglétének ellenőrzését (gáztüzelő berendezéseknél). Díj= 0,05 unkaráfordítás/bekötés/alk 1417,- Ft/unkaráfordítás = = 71,-Ft/bekötés/alk. Munkavégzés díja bruttó: 90,-ft

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. január 1.-től

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a 14/2007.(XII.1.) számú rendelettel egységes szerkezetben Gölle Községi

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA Ügyiratszám: VFEJLj218-Sj2014 Ügy i ntéző : Márki János VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON:

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról OptiJus Opten Kft. I. 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A 2012.5.9. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Fogalommeghatározások 1

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2013 (X.28.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 52/2013. (XII.12.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A díjak a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM. rendelet előírásai szerint kerültek kiszámításra: Égéstermékelvezető

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú város Közgyűlésének 29/1995.(XII.18.)Ör. sz. rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 41/1996.(XII.27.), 2/2000.(I.31.), 52/2006.(XII.12.), 34/2007.(XII.18.),

Részletesebben