J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 16. (szerda) órai kezdettel a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében megtartott üléséről. Jelen vannak az Önkormányzat részéről: Abonyi Henrik alpolgármester, Dósai Imre, Farkas Zoltán, Fogl András alpolgármester, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Lendér Julianna, Szikora Lajosné Szikora Tibor képviselők, Faludi Tamás polgármester (10 fő 90,9%). Terbe Zoltán képviselő jelezte később érkezését. Jelen vannak továbbá: dr. Tárai Éva jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető, Gulyás Jánosné osztályvezető, Nyergesné Rafaj Erika osztályvezető, Béres László bizottsági referens. Köszöntöm a megjelenteket a 16. önkormányzati ülésünkön. Megállapítom, hogy Képviselő-testületünk 10 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Szikora Lajosné és Dósai Imre képviselőket. Aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, kérem, kézfeltartással jelezze. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítők személyét elfogadta. Napirenddel kapcsolatban módosító javaslatom van. Kérem, hogy a Polgármesteri előterjesztések között kerüljön felvételre a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat közbeszerzési tervének II. számú módosításáról készült előterjesztés. Így a napirendi pontok sorszáma ennek megfelelően változna. Van-e más módosító indítvány a napirenddel kapcsolatban? Mózer Gyula bizottsági tag: A tegnapi Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság napirendjéről lekerült a Polgárőrség kérelme. Ennek megfelelően kérem, mivel nem született döntés, a mai napon a testületi ülés napirendjéről is kerüljön le ezen napirendi pont. Amennyiben nincs több észrevétel, javaslat, a napirendi pontokat elfogadásra ajánlom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

2 2 Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta. N a p i r e n d 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester 2..../2013. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 3..../2013. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 4..../2013. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 5..../2013. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens 6. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek 7. A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatási kérelme Hatósági Osztály előterjesztése Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető 8. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása Hatósági Osztály előterjesztései Előadó: Béres László bizottsági referens 9. Park Bisztró alatti terület földhasználati jogáért fizetendő díj mérséklése 10. Menetrend módosítása 11. Félegyházi út melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeti előírásaira (beépítési %) vonatkozó módosítási eljárás elindítása, döntéshozatal környezeti vizsgálat szükségtelenségéről 12. Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása 13. Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása 14. Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása 15. A Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlanrészek eladása 16. Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése

3 3 Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései Előadó: Faludi Tamás polgármester 17. Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára 18. Köztéri hulladékgyűjtő edények beszerzése 19. A Konecsni György Kulturális Központ jelenleg futó TÁMOP pályázatainak finanszírozása 20. Teremfoci labdarugó bajnokság bérleti díj támogatása 21. Ma-Gumi Kft. kérelme 22. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat közbeszerzési tervének II. számú módosításáról Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése Előadó: Fogl András alpolgármester 23. Petőfi tér környezetrendezés Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester 24. Óvodapedagógusok bérének meghatározása 25. Intézményi Tanács tag delegálása 26. Bács-Szakma Zrt. részvény értékesítési ajánlata 27. Vakáció Kft. üzleti tervének módosítása Kiskunmajsa Város Jegyzőjének tájékoztatója Előadó: dr. Tárai Éva jegyző 28. Tájékoztatás az Ipari Parkban lévő, 0296/39, 0296/ /44 és 0303/4 hrsz.-ú területekre vonatkozó ingatlanhasznosítási szerződésekben foglaltakról Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 29. Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnökének tájékoztatója Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök 30. Tájékoztató KLIK intézményei és a városi civil szervezetek, intézmények közötti együttműködésről a 2013/2014-es tanévben /2013. (.) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

4 4 32. E g y e b e k 1./ N a p i r e n d Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve./ Tisztelt Képviselő-testület! Határidő módosítást szeretnék kérni a 98/2013. határozatnál az 1. oldalon. Rajtunk kívülálló ok miatt csúszik a határidő, ezért február 28-ig kérem a határidő módosítást. A 3. oldalon a 209/2013. sz. határozatnál október 31-ig kérem a határidő módosítást. Kérdezem Képviselőtársaimat, van-e kérdés, észrevétel? Nyerges Benjamin képviselő: A 198/2013. sz. határozattal kapcsolatban a villany nélküli tanyák villamos energia ellátását biztosító határozattal kapcsolatban kérdezem Polgármester urat, hogy amikor ebben a kérdésben határoztunk, az akkori ülésen felmerült további két név, mint a pályázatba bevonható személy. Polgármester úr akkor azt ígérte, hogy tájékoztat bennünket a személyek minősítésének lefolytatásáról, még ez idáig nem kaptunk tájékoztatást és nem tudom, hogy tájékoztatta-e az érintett személyeket. Garas Tibor a körzetemben is érintett lakó, ezért is érdeklődöm e felől. Valóban nem adtam még tájékoztatást, szerettük volna megvárni a végső döntést. Annyi változás történt, hogy egy személy kiesett egyéb okok miatt, ezért Garas úr pályázata került be. Ez az egy változás történt az akkor megbeszéltekkel összhangban. Egyéb kérdés, észrevétel van-e a napirenddel a kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a lejárt határidejű határozatokat. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot. 243/2013. (X. 16.) határozat Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról H a t á r o z a t - 8/2013. (I.30.) határozat Parkolók kialakítása a városközpontban - 68/2013. (III.27.) határozat Városgazdálkodási Intézménynél járművezető kötelező továbbképzése - 185/2013. (VII.10.) határozat

5 5 Konecsni György Kulturális Központ kérelme jubileumi ünnepség megrendezéséhez - 198/2013. (VIII. 01.) határozat Villanynélküli tanyák villamos energia - ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések, című TP kódszámú pályázat beadása - 202/2013. (IX.03.) határozat Menetrend módosítása - 205/2013. (IX.03.) határozat Sipos Ferdinánd kérelme - 211/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész visszaadása - 222/2013. (IX.03.) határozat Beszámoló a költségvetés I. félévi végrehajtásról - 228/2013. (IX.03.) határozat A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme - 230/2013. (IX.03.) határozat Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény részére támogatás nyújtása - 231/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja - 232/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői megbízatása - 234/2013. (IX.03.) határozat Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása - 236/2013. (IX.03.) határozat Kiskunmajsa Bugacpusztaháza kerékpárút - 238/2013. (IX.03.) határozat Baranyai László volt kiskunmajsai káplán részére,,kiskunmajsa Város Díszpolgára kitüntetés adományozása - 239/2013. (IX.03.) határozat Csík Antal helytörténész részére,,kiskunmajsa Városért kitüntetés adományozása - 240/2013. (IX.03.) határozat Csóti Péter pedagógus, volt iskolaigazgató részére,,kiskunmajsa Városért kitüntetés adományozása - 241/2013. (IX.20.) határozat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat közbeszerzési tervének I. számú módosítása - Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 242/2013. (IX.20.) határozata Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása - Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlatáról szóló 98/2013. sz. határozat határidejét ra a. - Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, üdülőterület és közvetlenül csatlakozó beépítésre szánt terület településrendezési eszközeire vonatkozó módosítási eljárás indítása című 209/2013. sz. határozat határidejét október 31-re a.

6 6 2./ N a p i r e n d.../2013. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs egyéb kérdés, észrevétel, a rendelet-tervezetet elfogadásra javaslom. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta. KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 21/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el. 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 20. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Önkormányzati követelésről lemondani az államháztartási szervezetek részére előírt mindenkor hatályos törvény alapján behajthatatlannak minősített követelések esetében lehet. A behajthatatlannak minősített követelések igazolásának módját a mindenkor hatályos Számviteli Politika tartalmazza, melyek jegyzői utasítás formájában az önkormányzat valamennyi költségvetési szervének megküldésre kerülnek.

7 7 2.. Ezen rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 5. napon hatályát veszti. 3./ N a p i r e n d.../2013. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs észrevétel, elfogadásra ajánlom a rendelet-tervezetet. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (X. 17.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény 13. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, továbbá az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége és a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 2.

8 8 1. melléklet a 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 22/2013.(X. 17.) számú rendelethez KÖTELEZŐ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ D Í J T É T E L E K (Nettó 2.000,- Ft / munkaráfordítással illetve 6.100,- Ft óradíjjal kalkulálva) Munkaegységek a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény (a továbbiakban: törvény) 6. (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységekre Ellenőrzés Összekötő Égéstermék, tisztítás, Egy 2013 évre Összesen elem Műszaki Egy egység -elvezetők összekötő egység a díj nem fizetendő ellenőrzése, felülvizsgálat díja jele elem díja releváns! díj tisztítása nélkül ENHS 0,37 /db 740 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,80 /db Ft 940 Ft ENHG 0,30 /db 600 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,80 /db Ft Ft ENTG 0,34 /db 680 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,80 /db Ft Ft ENTS 0,42 /db 840 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,80 /db Ft Ft ET 0,20 /db 400 Ft 0 Ft 0,40 /db 800 Ft 600 Ft EZHG 0,30 /db 600 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,80 /db Ft Ft EZHS 0,37 /db 740 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,80 /db Ft 940 Ft EZTG 0,34 /db 680 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,80/db Ft Ft EZTS 0,42 /db 840 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,80/db Ft 880 Ft GNHG* 0,2 /szint 400 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,36 /szint 720 Ft 580 Ft GNHS* 0,25 /szint 500 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,36 /szint 720 Ft 826 Ft GT* 0,10 /szint 200 Ft 0 Ft 0,16 /szint 320 Ft 280 Ft GZHG* 0,20 /szint 400 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,36 /szint 720 Ft 580 Ft GZHS* 0,25 /szint 500 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,36 /szint 720 Ft 590 Ft GZTG* 0,25 /szint 500 Ft 0,14 /bekötés 0 Ft 0,44 /szint 880 Ft 720 Ft GZTS* 0,30 /szint 600 Ft 0,17 /bekötés 0 Ft 0,44 /szint 880 Ft 710 Ft KNHG 0,14 /fm 280 Ft 0,14 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 420 Ft KNHS 0,20 /fm 400 Ft 0,20 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 470 Ft KNTG 0,17 /fm 340 Ft 0,17 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 480 Ft KNTS 0,24 /fm 480 Ft 0,24 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 550 Ft KT 0,10 /fm 200 Ft 0 Ft 0,14 /fm 280 Ft 270 Ft KZHG 0,14 /fm 280 Ft 0,14 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 420 Ft KZHS 0,20 /fm 400 Ft 0,20 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 470 Ft KZTG 0,17 /fm 340 Ft 0,17 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 480 Ft KZTS 0,24 /fm 480 Ft 0,24 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 550 Ft NNHG 0,21 /fm 420 Ft 0,21 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 560 Ft NNHS 0,30 /fm 600 Ft 0,30 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 670 Ft NNTG 0,22 /fm 440 Ft 0,22 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 580 Ft NNTS 0,32 /fm 640 Ft 0,32 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 710 Ft NT 0,15 /fm 300 Ft 0 Ft 0,14 /fm 280 Ft 370 Ft NZHG 0,21 /fm 420 Ft 0,21 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 560 Ft NZHS 0,30 /fm 600 Ft 0,30 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 670 Ft

9 9 NZTG 0,22 /fm 440 Ft 0,22 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 580 Ft NZTS 0,32 /fm 640 Ft 0,32 /fm 0 Ft 0,28 /fm 560 Ft 710 Ft Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek (2013 évben nem releváns!) Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtérkapcsolatban lévő rendeltetési egységenként 0,1 /db 0 Ft Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 0,3 /paraméter 0 Ft Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése 0,05 /db 0 Ft Megrendelésre kötelező tevékenységek** A fenti közszolgáltatások A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése 2, 0 /db /óra Ft külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, 0,34 /db 680 Ft tisztítása A cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása 0,6 /fm Ft KISZÁLLÁSI DÍJ: Ft/eset Ft Megjegyzés: *Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. **A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli. Munkaegységek a törvény 6. (2) bekezdésben meghatározott műszaki vizsgálatoknál ENH ENT ET EZH EZT GNH GZH GZT GT KNH KNT KT NNH NNT NT KZH KZT NZH NZT 3.1 Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 0,84 /db Ft 1,16 / db Ft 0,4 / szint Ft 2,6 / db Ft 3,4 / db Ft 3.2 Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata 1,34 / db Ft 2,0 / db Ft 0,7 / szint Ft 4,0 / db Ft 5,0 /db Ft 3.3 Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata megelőző vizsgálat 0,84 /db Ft 1,16 /db Ft 0,4 /szint Ft 2,6 /db Ft 3,4 /db Ft 3.4 Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 0,68 /db Ft 0,92 /db Ft 0,3 /szint 755 Ft 2,1 /db Ft 2,72 / db Ft Kiszállás 1/fő Ft

10 10 Munkaegységek a műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatoknál (mérnökóra díj) 4,1 Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 1h Ft 4,2 Kettő hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 2h Ft 4,3 Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként 3h Ft 4,4 Épület központi kéménnyel kw 2h Ft 4,5 Ipari és kommunális létesítmények esetén 140kW felett 2,5h Ft 4,6 Helyszíni szaktanácsadás (további kiszállási díj terheli) h/db Ft A díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét. Karakter E K N G N Z T H T S G Az égéstermék-elvezetők jele Jelentése Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig. Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermékelvezető cm2 járat keresztmetszet felett, cm2-ig. Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető. Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt. Tartalék égéstermék-elvezető. Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető. Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermékelvezető

11 11 4./ N a p i r e n d.../2013. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő: Kérem Polgármester urat vagy Jegyző asszonyt, ismertesse a bizottság javaslatát. Az Oktatási Bizottság a B./ határozati javaslatot fogadta el, a Pénzügyi Bizottság az A./ határozati javaslatot és az Egészségügyi Szociális bizottság is az A./ határozati javaslatot támogatta. Amennyiben nincs több hozzászólás, először az A./ javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az A./ javaslatot elfogadta és az alábbi rendeletét megalkotta. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (X. 17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében, eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 79. (1) bekezdésében megjelölt bérlők és bérbeadók érdekképviseleti szervezetének, valamint a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

12 12 (3) A lakbérhátralék megfizetésére méltányossági alapon a polgármester legfeljebb 12 havi részletfizetést engedélyezhet a bérlő kérelme alapján 2. Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 5. napon hatályát veszti. 5./ N a p i r e n d.../2013. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző /Írásos előterjesztés mellékelve./ Ismertetésként az Oktatási és a Pénzügyi Bizottsági is támogatta a rendelet-tervezetet. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet-tervezetet, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) e rendelet szabályait kell alkalmazni.

13 13 2. (1) A Mozgóképről szóló évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 35. (1) bekezdésében foglalt hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: a) az állapot helyreállítását, b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról, e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 3. (1) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van hatályban, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. (2) A kérelmező a tevékenység során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. (3) A rendelet alkalmazásában, filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt területet az önkormányzat nem határoz meg. (4) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. (5) A filmforgatás célú közterület-használat naponta óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető. (6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 4. (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul jelezni az önkormányzatnak. (2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használatot olyan időtartamra kell meghosszabbítani, ameddig a filmforgatási célú közterület igénybevétel akadályozva volt. A közterület filmforgatási célú használatát ilyen esetekben az akadály elhárulása után, továbbá a rendkívüli természeti esemény után, a kárelhárítást és helyreállítást követően, legfeljebb 10 napon belül újra biztosítani kell.

14 14 5. (1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mktv. 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével. A filmforgatás céljából történő közterülethasználat csak a díjnak egy összegben, az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg. (2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. (3) Közérdekű célnak minősül különösen, az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, továbbá ha a film fogatásának célja Kiskunmajsa történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás. 6. Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 6./ N a p i r e n d Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ A Szociális és a Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta. 244/2013. (X. 16.) határozat Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Józsefné Kiskunmajsa, Ötfa 4/b. szám alatti lakos szociális bérlakás iránti kérelmét a helyi lakásrendelet 7. (3) bekezdése értelmében nyilvántartásba veszi, mivel kérelmét jelenleg nem tudja teljesíteni szociális alapon bérbe adható lakás hiányában. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: a kérelmező kiértesítésére azonnal

15 15 7./ N a p i r e n d A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatási kérelme Előadó: Nyergesné Rafaj Erika bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ A Szociális és a Pénzügyi bizottság is 100 ezer Ft-ot javasol. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a 100 ezer Ft-tal kiegészített határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 245/2013. (X. 16.) határozat A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatási kérelme H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete A Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány -t Ft, azaz Egyszázezer forinttal támogatni kívánja, melynek fedezete az általános tartalék. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: október / N a p i r e n d A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető /Írásos előterjesztés mellékelve./ Tájékoztatásul elmondom, hogy az Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

16 16 246/2013. (X. 16.) határozat A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2014-es tanév I. félévére szóló Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázatát a mellékletben foglalt tartalommal hirdeti meg. A pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell megjelentetni. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: azonnal 9./ N a p i r e n d Park Bisztró alatti terület földhasználati jogáért fizetendő díj mérséklése Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve./ Tájékoztatásul elmondom, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Dósai Imre képviselő: Kérdezem, hogy mikori ez az értékbizonyítvány? Mostani. Más kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 247/2013. (X. 16.) határozat Park Bisztró alatti terület földhasználati jogáért fizetendő díj mérséklése H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1683/A. hrsz-ú 107 m² nagyságú terület földhasználati jogáért fizetendő díjat év január 1-től ,- Ft/év összegben állapítja meg, mely összeg évente az infláció mértékével emelkedik. Felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés/megállapodás aláírásával. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: október 31.

17 17 10./ N a p i r e n d Menetrend módosítása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve/ Az egyik módosítás, hogy amin a gyermekek utaznak délutáni járat kettő felé lett véve, ez mintegy 80 főt jelent. Első körben csak a felső tagozatosokat viszik, a második fordulóban pedig a kisebb gyermekeket szállítják. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. 248/2013. (X. 16.) határozat Menetrend módosítása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt menetrend módosítást elfogadja november 4-től, és módosítja a augusztus 23-án a Hamsza Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletét. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: november / N a p i r e n d Félegyházi út melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeti előírásaira (beépítési %) vonatkozó módosítási eljárás elindítása, döntéshozatal környezeti vizsgálat szükségtelenségéről Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve/ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

18 18 249/2013. (X. 16.) határozat Félegyházi út melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület építési övezeti előírásaira (beépítési %) vonatkozó módosítási eljárás elindítása, döntéshozatal környezeti vizsgálat szükségtelenségéről H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 1. Kiskunmajsa Félegyházi úttól Ny-ra lévő Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató övezetének szabályozását módosítási eljárásnak kell alávetni, hogy a területen érintett vállalkozások közösségi szempontból is kedvező fejlesztési szándékai érvényesülhessenek. 2. Az 1. pontban szereplő, valamint a 209/2013. (IX. 03.) határozattal elindított településszerkezeti tervi és szabályozási módosítások nem változtatják meg az érintett városrészek kialakult használati módját, nem keletkeztetnek számottevő környezeti hatást a tájban, a természetben, a szomszédos övezetekben és városi léptékben, ezért a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. A módosítási munkarészek elkészítésével a Képviselőtestület az Új Lépték Tervező Iroda BTt (Szeged, Pécskai u. 15.) bízza meg. A rendezési terv módosításával kapcsolatos költségek a Grape-Vine Kft-t, és a Vintage Kft-t mint kérelmezőket terheli, melynek alapján háromoldalú szerződés megkötése szükséges az Önkormányzat, a kérelmezők és a tervező között. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: október 31. a háromoldalú szerződés megkötésére. 12./ N a p i r e n d Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve/ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.

19 19 250/2013. (X. 16.) határozat Hősök tere 3. szám alatti ingatlan hasznosítása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Hősök tere 3. sz. alatti 205 m²-es helyiség bérbeadására pályázatot ír ki a mellékelt hirdetmény alapján. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: november / N a p i r e n d Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve/ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta. 251/2013. (X. 16.) határozat Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlanrész eladása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 7. (1519 hrsz) sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonban lévő 32/64 tulajdoni hányadát képező 1067 m² nagyságú üzlethelyiséget egyösszegű kifizetés mellett, ,-Ft + Áfa = ,- Ft kikiáltási áron árverés útján értékesíteni kívánja az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet ai alapján. Árverési biztosíték a bruttó forgalmi érték 10 %-a. Az árverés lebonyolításával a Képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: december 15.

20 20 14./ N a p i r e n d Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve/ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, az alábbi határozatot hozta. 252/2013. (X. 16.) határozat Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti ingatlanrész hasznosítása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Fő u. 76. sz. alatti 76 m²-es helyiség bérbeadására pályázatot ír ki a mellékelt hirdetmény alapján. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: november / N a p i r e n d A Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlanrészek eladása Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve/ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő: Továbbra is van egy javaslatom, ami már korábban is megfogalmazódott testületi ülésen, hogy számunka ennek az ingatlannak az ellenértéke nem létfontosságú akár egy évig, viszont a Máltai Szeretetszolgálat helyhiánnyal küzd, szükség gondjai vannak. Azt javaslom, hogy ezt az ingatlant ne értékesítsük, hanem egy évre biztosítsuk ingyenesen a Máltai Szeretetszolgálat javára működési célra. Örültem volna, ha ugyanez bizottsági ülésen elhangzik. Ezt módosító indítványként kéri Képviselő úr, hogy ne kerüljön ki a város kezéből, hanem helyette a Máltai Szeretetszolgálatnak adjuk. Már elmondtam többször, hogy több lehetőség lett felajánlva a Máltai Szeretetszolgálat részére, amiket nem fogadtak el. Ezért került ide napirendre, hogy

21 21 értékesítjük. Képviselő úr módosító javaslatát teszem fel először szavazásra. Kérem, aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással a módosító javaslatot nem támogatta. Felteszem szavazásra az előterjesztés határozati javaslatát. Kérem, aki támogatja, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot. 253/2013. (X. 16.) határozat A Csontos Károly u. 6. szám alatti ingatlanrészek eladása H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa, Csontos Károly u hrsz alatti ingatlan vegyes tulajdonban lévő 896/A/1 hrsz-ú és 896/A/2 hrsz-ú Tulajdoni lap művelési ág: kivett lakóház udvar- 90,1m 2 nagyságú ingatlanrészt egyösszegű fizetés kikötése mellett, ,-Ft kikiáltási áron árverés útján értékesíti az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján. Árverési biztosíték a bruttó forgalmi érték 10 %-a. Az árverés lebonyolításával a képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: december / N a p i r e n d Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés mellékelve/ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, a határozati javaslatot felteszem szavazásra. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

22 22 254/2013. (X. 16.) határozat Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunmajsa - Bodoglár területén 1 db átmeneti vízellátási célra telepített AsR 10/40 M típusú konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetésére üzemeltetési szerződést köt a VÍZKÖZMŰ Szolgáltató Kft. üzemeltetővel. A szerződés aláírásával a képviselő-testület a polgármestert bízza meg. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: december / N a p i r e n d Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve/ A közmeghallgatás időpontja november órát javaslom, ez egy rendes testületi ülés lenne, ami kivételesen korábban kezdődne. Amennyiben tudunk végezni, akkor végzünk, amennyiben nem, szünet elrendelésével közmeghallgatást tartunk. Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom. Kérem, aki egyetért a közmeghallgatás időpontjával, kézfeltartással szavazzon. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta. 255/2013. (X. 16.) határozat Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára H a t á r o z a t Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontját november 27. napján 17 órára hirdeti meg a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében. Felelős: Faludi Tamás polgármester Határidő: november 27.

23 23 18./ N a p i r e n d Köztéri hulladékgyűjtő edények beszerzése Előadó: Faludi Tamás polgármester /Írásos előterjesztés mellékelve/ /Terbe Zoltán képviselő megérkezett, a jelenlévők létszáma így 11 fő./ Kérem a megjelenteket, tegyék meg észrevételeiket. Nyerges Benjamin képviselő: Március óta hosszas egyeztetések után háromszori nekifutással sikerült leülnünk a képviselőtestület jobb-baloldala és közepe közreműködésével. Sikerült egyfajta Önök által javasolt konszenzusra jutni a város fejlesztése tekintetében. Akkor döntöttünk 29,3 millió Ft-ról, amelyből ennek az oldalnak a képviselői körzetei mintegy 1,5 millió Ft fejlesztésben részesültek. Most Ön benyújt további 30 db köztéri hulladékgyűjtő beszerzésére igényt. Emlékszem rá, hogy az előző előterjesztésben szerepelt ennek a felemlítése, de csak annyira, mint amennyire beszéltünk róla, hogy a Park a Bajcsy utca felől műköves burkolatot kap a templom irányában. Előkészítetlennek tartom ezt az előterjesztést, hiszen azt sem tudjuk, hová lesznek elhelyezve ezek a kukák, csak úgy 30 kuka, aztán vegyük meg. Árajánlatot persze nem láttunk mellette, csak egy összeget, 896 ezer forinttal. Véleményem szerint ez a fajta előterjesztés, nem lehet szakszerű előterjesztés. Nem javaslom ennek megszavazását. Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselőtársam! Nagyon sajnálom, hogy Ön még mindig itt tart egy városfejlesztési kérdésben, hogy jobb, baloldal és közép. Ilyen kérdésben se jobb, se bal, se közép nincs. Egy közterületre hogy rajunk-e ki szemetest, ez nem jobb, vagy baloldali kérdés, ez olyan kérdés, hogy megadjuk-e ott a lehetőséget a városlakóknak, hogy az éppen kezébe akadó szemetet valahol el tudja helyezni. Azt is elmondtam akkor a Tisztelt Képviselőtársaimnak, hogy vannak a városnak olyan szeméttel fertőzött területei, ki kell mondanom, mert ezt mindenki tudja, a legjobban fertőzött terület az alvég, a Szabadkai út és körülötte néhány utca. Az esélyt legalább adjuk meg arra, hogy az arra járók a szemetet a szemetesbe tudják tenni. Ha mi erre megadjuk az esélyt, akkor előbb-utóbb eljutnak odáig gondolkodásba az emberek, hogy reményeink szerint a szemét, ami most az árokban, vagy a járdán található, a szemetesekbe fog kerülni. Ezt Önöknek, pedagógusoknak nem is kellene magyaráznom, hogy addig nem tudok oktatni senki semmire, amíg a feltételeket nem biztosítom. Úgy gondolom, hogy ez nem jobb és bal kérdés, ez egy olyan kérdés, amit egyszerűen el kell dönteni. Hogy hová legyen kihelyezve, azért nincs benne az előterjesztésben, mert ezt rábíznám a Városgazdálkodási Intézményre. Náluk jobban ezt senki nem tudja, hogy hol vannak a legszemetesebb területek Kiskunmajsa város területén. Ez nem csak az én körzetem, lehet hogy az Öné és lehet, hogy mindenkié. Az szinte biztos, hogy a város több területére fog kerülni. Azért kérem ennek a megszavazását, hogy adjunk esélyt arra, hogy elinduljon egy tudatbeli fejlődés. Béres kollégám kiválasztott egy edény fajtát, a 30 db ennyibe kerül, azért nincsenek még árajánlatok, mert Bodor Gyula úrral folynak a tárgyalások, mert olyan szemeteseket szeretnénk kihelyezni, amelynek fedele van, hogy ne lehessen a szatyrot beletenni, amellyel már telítődik is a kuka. Amennyiben szükségesnek tartja a képviselő-testület amennyiben ki lett választva, hogy milyen legyen semmi akadálya annak, hogy a következő bizottsági ülésre bekerüljön elfogadásra. Egyébként én ezt

24 24 is rábíznám a Városgazdálkodási Intézményre. Mindenképpen kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák az előterjesztést. Szikora Tibor képviselő: Az a javaslatom Képviselőtársaimnak, hogy Önök is tegyenek javaslatot, hogy hol kellene ilyen edényeket elhelyezni és kérjük meg a Városgazdálkodási Intézményt, hogy oda is tegyenek ilyen edényeket. Dósai Imre képviselő: Teljesen fölöslegesnek tartom ezen a szinten Ön által azt magyarázni, hogy a szemétnek a kukában van a helye, mert szerintem ezt senki nem vonta kétségbe. Nem is ennek a szükségességét hangsúlyozta Nyerges Benjamin, hanem hogy féléve nem tudjuk, hogy mekkora ez a keret. Arról kellene Önnek magyarázkodni, hogy miért nem tájékoztatja a testületet arról, hogy mekkora a fejlesztésre fordítható keret. Ha ezt tudnánk és nem havonta, vagy kéthetente csepegnének be ilyen fejlesztési, óriási beruházási ötletek a testület elé, akkor talán tudnánk ütemezni és felelősségteljesen javaslatot tenni annak a keretnek a felhasználására. De így, hogy nem tekint bennünket partnernek, így nagyon nehéz lenne együttműködni. Kettő dolgot hadd jegyezzek meg. Kiegészítve Nyerges Benjamin képviselőtársam által elhangzottakat, hogy melyik a városvezető körzet és melyik a nem. Érdekes módon Képviselő úr ilyenkor azt mindig elfelejti mondani, ebben a ciklusban ha így akarjuk nézni, hogy melyik körzet kapott forintálisan a legtöbbet, toronymagasan az Ön körzete kapta. Majdnem 10 millió forint a platánfa kivágás, 130 millió forintos beruházás az Iskola utca, de ebbe annyira felesleges belemenni. Szeretném Önöket kérni, hogy egyszer s mindenkorra felejtsük már el. Városfejlesztés van. Senki nem kérdezte meg akkor, ha odaadtuk a 130 millió forintnak az önerejét, akkor a többi körzetbe is legyen annyi. Amikor a piacot lefedtük, akkor sem mondta egyetlen képviselő sem, hogy az ő körzetébe is annak az önerejét legalább fektessük be. Dósai képviselőtársamnak nem tudok válaszolni. Képviselő úr, elő kell venni a költségvetést és látni fogja benne. Minden kérdésére ott van a válasz. Nyerges Benjamin képviselő: Polgármester úr a kukákról szóló tanmeséjét visszautasítom én is, mert természetesen senki nem azt vitatja, hogy szükség van-e Majsán kukára vagy nincs. Nagyon jól tudja Polgármester úr is. Csak éppen azt nem akarja felvállalni, hogy mint ahogyan az előző hozzászólásomban kifejtettem a tanyavillamosítási pályázattal kapcsolatban. Ott sem szólt, előzetesen nem tájékoztatta a lakosságot a lehetőségről, Szikora Képviselőtársam nagyon naiv, 3 év óta ismeri a Polgármester urat. Nagyon naiv, ha azt hiszi, ha mi mondunk valamit az úgy lesz. Szikora Képviselőtársamnak is elmondtam, hogy én május 31-én adtam be másodszorra egy képviselői kérelmet, amelyben jeleztem a fontos dolgokat. Jeleztem azt is, gondolom nem az én dolgom lenne, talán a hivatal dolga és a vezetőjének, Polgármester úrnak, hogy az abban foglaltakat felülvizsgálja, megnézze, és a városban a világítás helyzetét, mint ahogy én felvetettem a levelemben, ellenőrizze. Május 31-én jeleztem, hogy hol rosszak a lámpák. Mind a mai napig nem történt semmi. Tehát a mi kéréseinket Polgármester úr nem kezeli azzal a súllyal, amellyel Szikora Képviselőtársamét talán. Mit jelent az, hogy rossz a lámpa?

25 25 Nyerges Benjamin képviselő: Nem világít. Szeretnék visszatérni a hulladéktároló edényekhez. Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Majsaiak! Ha valahol kiég az égő, tessék elővenni a villanyszámlát, rajta van egy hibabejelentő szám, fel kell hívni, két-három napon belül kijönnek és megjavítják. Nekünk, Polgármesteri Hivatalnak, Béres kollégámnak, Jegyző asszonynak, a Polgármesternek nincs varázsszámunk. Mi ugyanezt a számot hívjuk, ha kapunk egy jelzést. De úgy gondolom, ha Képviselő úrnak tudomása van erről, hogy a körzetében nem ég a lámpa május óta, Önnek már réges-régen fel kellett volna hívnia ezt a számot. Most láttam, hogy Béres kollégám írt, jegyzetelt, ki fog menni sötétben megnézni, hogy melyik lámpa nem ég és felhívja ezt a számot. Ezúton kérem a lakosságot, ha bárhol kiég az izzó, abban a pillanatban tessék ezt a számot hívni. Ha nekünk a hivatalba beszólnak, mi is csak ugyanezt a számot tudjuk hívni. Ha szabadna visszatérni a szemetesekhez, megköszönném. Farkas Zoltán képviselő: Nekem is reagálnom kell, mert ez a téma tüneti jellegű. Polgármester úr azt mondta, hogy városfejlesztés ügyében ne legyen jobb és baloldal. Ezt nem a jelszavak szintjén kell Polgármester úr hirdetni, ezt meg kell valósítani és be kell bizonyítani. Egyértelmű bizonyítéka pont annak, hogy Polgármester úr és csapata ebből politikai kérdést csinál, hogy amikor mi kérünk és a városfejlesztést javaslom, azt lesöprik, nem szavazzák meg, viszont ugyanabban a témában a saját javaslatukat pedig elfogadják. Kérem, ne beszéljünk pályázatokról, ez egy teljesen más téma, hogy most a város talált pénzt. Nekiültünk, hogy egyeztetve koncepció alapján oldjuk meg ezt a kérdést és együtt fejlesszük. A végén az lett, hogy az együttfejlesztésből csak az egyik oldal szavazatai, kérései mentek át. Tehát ha komolyan gondolnánk, hogy ez nem lenne politikai kérdés, akkor ugyanolyan súllyal kezelnénk a vasúti átjáró utáni járda kiépítését és a Csontos Károly utcában, a vasútállomáshoz vivő útnál a járda kiépítését. Mert szerintem legalább ugyanannyira fontos és balesetveszélyes hely. Tehát ha az egyik, akkor a másik is. Ha csak az egyik megy és sorozatosan minden kérdésben csak az egyik megy, akkor szerintem jogosan vetődik fel bennünk, illetve a városlakókban is, hogy itt valamiféle koncepciózus döntés van. Térjünk vissza a szemetesekhez, Képviselő úr! Farkas Zoltán képviselő: Azon vagyok. Ez mind az Egyebekbe való kérdés. Farkas Zoltán képviselő: Ha Polgármester úr beszél jobb és baloldalról, akkor engedje meg, hogy befejezzem. Tessék parancsolni.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3)

Részletesebben

J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 7. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. JÚLIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 152/2013. (VII.18.) sz. hat. A Pénzügyi Bizottságba új tag választása A KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén 1. melléklet 1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére Égéstermék elvezető jele ** ENHS ENHG KNHS

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének /0.(II..) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Ináncs Község

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 26/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelettel) Salgótarján

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.).

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.). Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Kiskunhalas Város Önkormányzat

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e Méret, teljesítmény és kialakítás KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e a kötelező

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete 2/B sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.)

Részletesebben

NYILVANOS ULES napirendje

NYILVANOS ULES napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl.223-1012015. Előadó: Fábián Imréné Mell.:1 db levél Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015 (I.30) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Tájékoztató Balatonfenyves Község Önkormányzat 2014. III. negyedévi pénzügyi helyzetről

M E G H Í V Ó. 5. Tájékoztató Balatonfenyves Község Önkormányzat 2014. III. negyedévi pénzügyi helyzetről BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu Napirendek: M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1. oldal 150/1995. (XII.5.) önkormányzati r e n d e l e t a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 34/1999. (XII.20.), az 1/2001. (I.30.) és a

Részletesebben

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./. (..) önkormányzati rendelettervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei

Részletesebben

(1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Nyíregyháza, június 28.

(1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Nyíregyháza, június 28. NyíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 26/2013.(V.28.) önkormányzat rendelete a kéményseprő-par közszolgáltatásról szóló SO/2012.(X.14.) önkormányzat rendelet módosításá ról Nyíregyháza

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.:

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: 06-1-766-5851 E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu Bankszámlaszám:10403909-39019905-00000000 Adószám: 11226710-2-14

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (XII.12.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. június 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1999-ben megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája 1. melléklet a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája I.

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA Ügyiratszám: VFEJLj218-Sj2014 Ügy i ntéző : Márki János VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON:

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltató beszámolója 2014. évről, és díjjavaslata 2015. évre. Előadó: Molnár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata 11. A kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért fizetendő költségtérítés és kiszállási díj 16. (1) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 2. (4) (5) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységekhez kapcsolódóan

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (II. 28. ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.) Égéstermék -elvezető jele 1 melléklet a 14/2013 (III 18) önkormányzati rendelethez Díjjegyzék A) A 2014 március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1 KÉMÉNYEK

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1110-1/2012/I. Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi Üi.: Varga Sz./Koczkáné dr. Szabó G. ellátásának, igénybevételének szabályozása

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről (Hatályos: 2015-02-01 től) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Mohács Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJUS Opten Kft. I 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 2013.11.20. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A díjak a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM. rendelet előírásai szerint kerültek kiszámításra: Égéstermékelvezető

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.

Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI.28.) Önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.20.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 166. szám 27583 3. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2014.(VI.2.)ör-el) Mohács Város Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 15/2013.

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a kéményseprőipari kötelező közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. l6../2/

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba

Részletesebben

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 52/2012. (XII.22.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged

Részletesebben

Indoklás. 2. napirendi pont

Indoklás. 2. napirendi pont 2. napirendi pont Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 156-71/2014. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva a módosításokról

Részletesebben

A döntéshozatal minősített többséget igényel!

A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEG YEl JOG Ú V AR OS JEG YZŐJÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 4-2/2014. Előadó: Fábián Imréné, dr. Bacsa Zoltán, dr. Deák Zoltán Mell.: l rendelettervezet vélemény Hiv. sz.:

Részletesebben

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége 5. napirendi pont Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-91/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Ikt.szám: 338-4/2014. Javaslat módosítására Tisztelt Közgyűlés! A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A szolgáltató kötelezettségei 2.

A szolgáltató kötelezettségei 2. TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Hirdetmény. Városföld területén. 2013.03.01-2013.06.15-ig. Filantrop Kft. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Hirdetmény. Városföld területén. 2013.03.01-2013.06.15-ig. Filantrop Kft. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét László Károly utca 16. Tel: 76/481-322 www.filantrop.org filantropkmet@t-online.hu Hirdetmény A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. augusztus 2.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. augusztus 2. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 6-AI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén, (csütörtök) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 37/1996.(XII.19.) KGY számú rendelete a kéményseprıipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl, a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. 1. Általános rendelkezések 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében kapott

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Kőröshegy Községi Önkorányzat Képviselő-testületének 10/2005. (VI. 20.) rendelete a kéényseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a ódosításáról szóló 19/2012. (XII. 11.), 8/2013. (VII.16.),

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. december 18-án (kedd) 9.30 órára

M E G H Í V Ó. 2012. december 18-án (kedd) 9.30 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012.(XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2015. november 25. 13. szám R E N D E L E T E K 44/2015. (XI.26.) önk. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Száz Attiláné osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Száz Attiláné osztályvezető ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben