BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ DECEMBER 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31."

Átírás

1 BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ DECEMBER 31.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI ÉS VÁLTOZÁSA A Számviteli politika általános alapelvei MÉRLEG ÉRTÉKELÉSE ESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Vevőkövetelések lejárat szerinti megoszlása, értékvesztése Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések Egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolás FORRÁSOK Saját tőke A tőkeszerkezet változását jellemző mutatók Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Szállítók, valamint kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás CASH FLOW PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉRTÉKELÉSE NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA Villamosenergia-beszerzés és értékesítés alakulása AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK EGYÉB BEVÉTELEK ÜZEMI EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások... 45

12 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Bérgazdálkodás Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság évi járandósága Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Jövedelmezőségi mutatók PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY TEVÉKENYSÉGEK SZERINTI MEGOSZTÁS (UNBUNDLING) A számviteli szétválasztás (UNBUNDLING) módszertana Árbevétel-elszámolás elvei Költségelszámolás elvei Egyéb, pénzügyi, rendkívüli bevételek és ráfordítások elszámolásának elvei Adófizetési kötelezettség elszámolásának elvei A mérleg szétválasztásának elvei A MÉRLEG értékelése Az egyetemes szolgáltatói engedélyes tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások A villamosenergia kereskedelmi engedélyes tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások A közüzemi engedélyes tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások A közvilágítás üzemeltetési engedélyes tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások Az egyéb tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások Az EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI engedélyes tevékenység Eredménykimutatásának értékelése Árbevételek elszámolása Villamosenergia-értékesítés Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adófizetési kötelezettség A Villamosenergia kereskedői engedélyes tevékenység Eredménykimutatásának értékelése Árbevételek elszámolása Villamosenergia-értékesítés... 65

13 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adófizetési kötelezettség A Közüzemi engedélyes tevékenység Eredménykimutatásának értékelése A KÖZVILÁGÍTÁSI tevékenység Eredménykimutatásának értékelése Árbevételek elszámolása Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása Az egyéb tevékenységek Eredménykimutatásának értékelése Árbevételek elszámolása Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adófizetési kötelezettség MELLÉKLET (Egyedi mérleg és eredménykimutatás - Unbundling) KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK EGYMÁS KÖZÖTTI FORGALMA KÖRNYEZETVÉDELEM A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK PERES ÜGYEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK... 90

14 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Társaság neve: Társaság rövidített neve: Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) ELMŰ Nyrt. Társaság székhelye: 1132 Budapest, Váci út Társaság elektronikus elérhetősége: Cégbíróság: A Társaság jegyzett tőkéje: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Bejegyzés időpontja: Ft Igazgatóság: Dr. Marie-Theres Thiell (elnök) Bernhard Lüschper Hans-Günter Hogg ig Dr. Kövesdi Zoltán ig Dr. Friedrich Wilhelm Knebel től Koncz László től Felügyelő Bizottság: Emmerich Endresz (elnök) Dr. Szörényi Gábor Martin Herrmann Dr. Martin Konermann Marc Wolpensinger Németh Lajos Kunzer Ferenc ig Dr. Székely Csaba től Szurominé Máté Katalin től Dénes József től

15 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 5 Audit Bizottság: Emmerich Endresz Dr. Martin Konermann Marc Wolpensinger Képviseletre jogosult személyek: Dr. Marie-Theres Thiell Bernhard Lüschper Dr. Friedrich Wilhelm Knebel Koncz László Medveczky Tünde Könyvviteli szolgáltatást végzi: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Medveczky Tünde Adószakértő Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: Wilk Józsefné Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: Könyvvizsgáló: A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Mészáros Balázs, kamarai tagsági szám: Magyarország legnagyobb áramszolgáltatója, a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. a magyar villamosenergia-szolgáltatás területén hosszú hagyományokra tekint vissza. A 80-as, 90-es évek politikai és gazdasági változásait követően a Társaság a Budapesti Elektromos Művek Vállalat átalakulásával jött létre december 31-i hatállyal. A lezajlott privatizáció után a Társaság az RWE AG és EnBW AG vállalatok érdekeltségi körébe került. A szervezet gazdasági formája: Nyilvánosan működő részvénytársaság. Az RWE AG anyavállalat (45128 Essen, Opernplatz 1) a Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló Készítési Standardok (IFRS) alapján készített konszolidált éves beszámolója megtekinthető a oldalon. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, vezető és ellenőrző testületei: a négytagú Igazgatóság és a kilenc tagból álló Felügyelő Bizottság. A Polgári Törvénykönyv (továbbiakban:ptk.) 3:291. (1) bekezdésének megfelelően a Társaságnál Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjaiból választja meg.

16 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 6 Tulajdonosok és tulajdoni arányuk, december 31-i állapot Tulajdonos neve Birtokolt darab Tulajdonosi hányad (%) RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh ,25 EnBW Trust e.v ,94 EnBW Energie Baden-Württemberg AG ,31 Magyar Villamos Művek Zrt ,63 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1 0,00 Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt ,24 Számlavezetők 383 0,01 Belföldi jogi személyek ,24 Külföldi jogi személyek ,02 Önkormányzatok ,27 Nem regisztrált kategória (Nem nevesített kategória) 900 0,02 Belföldi magánszemélyek ,98 Külföldi magánszemélyek ,03 Nem nevesített számlák (Nominee) ,06 Összesen ,00 A Társaság alaptőkéje db Ft névértékű névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvényből áll. A részvények a Budapesti Értéktőzsdén B kategóriában jegyzettek. Tevékenységi kör A Társaság elsődleges feladata villamosenergia-értékesítés a fogyasztók részére. Ezen kívül tágabb értelemben mindazon kapcsolódó, kiegészítő és kiszolgáló melléktevékenységek végzése is a tevékenységi körébe tartozik, amelyek az elsődleges tevékenységek végzését valamilyen módon elősegítik. Társvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.-vel együttműködve végzi azokat a Társaságcsoport működése szempontjából fontos alaptevékenységeket, amelyek a január 1-jével törvényi előírás alapján végrehajtott tevékenység szétválasztás (unbundling) során nem kerültek át a leányvállalatokhoz. A tevékenységek egy része a stratégiához, illetve a Társaságcsoport irányításához kapcsolódik, mint például a vállalatfejlesztés, a jog és az ingatlangazdálkodás, a controlling és a belső ellenőrzés. A tevékenységek másik csoportjába tartoznak az olyan belső szolgáltatások, amelyeket a szervezeti egységek az ELMŰ Nyrt.-n túlmenően a Társaságcsoport valamennyi tagja számára nyújtanak. Ide sorolható többek között a humán erőforrás kezelése és fejlesztése, a pénzügy és számvitel, a beszerzés és a logisztika, valamint az IT és a facility management. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket az ELMŰ Nyrt. szervezeti keretein belül működő egységek, a Társaságcsoport nevében és érdekében, főként külső ügyfelek irányába végeznek. Ilyenek például a kommunikáció, marketing és a környezetvédelem.

17 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 7 A Társaság feladatai közé tartozik továbbá az unbundling kapcsán, illetve már azt megelőzően létrehozott leányvállalatok tulajdonosi irányítása. Piaci helyzet Az évek óta teljes mértékben liberalizált magyar villamosenergia-kereskedelem alapvető struktúrája 2015-ben nem változott. A lakosság, valamint a közintézményi kör (főként oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, közigazgatási és rendészeti intézmények), illetve a kisüzleti felhasználók arra feljogosított köre a hatósági árakat alkalmazó egyetemes szolgáltató partnereként használhatja fel a villamos energiát december 1-től az ELMŰ Nyrt. ÉMÁSZ Nyrt. MÁSZ Kft. társaságcsoport villamosenergia értékesítési tevékenysége átalakult. A budapesti- (ELMŰ) illetve miskolci központú (ÉMÁSZ) ellátási területek egyetemes szolgáltatását a továbbiakban csak a társaságcsoport tulajdonában álló, újonnan alapított ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. folytatja. Az ELMŰ Nyrt., mint a társaságcsoport része, továbbra is aktív kereskedőként gondoskodik partnerei megbízható versenypiaci villamosenergia-ellátásáról. Az egyes piaci szegmensekben az alábbi tendenciák mutatkoztak: Egyetemes szolgáltatás A lakosság körében január 1-től 4% körüli mértékben hatósági áramdíj-emelés következett be, melyet azonban a rendszerhasználati- illetve hálózathasználati díjak csökkentése teljes mértékben kompenzált, így a bruttó árak változatlanok maradtak. Az év további részében nem történt ármódosítás. Az üzleti felhasználók hatósági árait az ármódosítás nem, vagy csak kis mértékben érintette. Az intenzív versenyhelyzetet kihasználva, az üzleti ügyfelek bennük a közintézményi kör jelentős része az egyetemes szolgáltatás helyett a versenypiacot választotta. Az előző év azonos időszakához ( hónap) viszonyítva, alapvetően a lakossági villamosenergia-felhasználás növekedése miatt az egyetemes szolgáltatás energiamennyisége összességében 2,4%-kal növekedett. A kötelező villamos energia (KÁT) átvételéből eredő költségek továbbra sem terhelték az egyetemes szolgáltatás felhasználóit. A 64/2013. (X.30.) sz. NFM rendelet - a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról tartalmazza az egyetemes szolgáltatás által elérhető árrés mértékét, amelyet 0,986 Ft/kWh-ban határoz meg. Ezt a mértéket a 763/2015 sz. MEKH Határozat az előző évi árrés-eltérés korrekciójaként 0,141 Ft/kWh-tal, pozitív irányba módosította. A 2015-ös évben az elismert beszerzési költség és a tarifákban számlázott árbevétel közötti árrés a rendeletben, illetve a Határozatban meghatározottnál magasabb fajlagos árrést tartalmazott, ezért az

18 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 8 ELMŰ Nyrt, mint egyetemes szolgáltató az 1-11 hóra jutó számított többletet a jogutóddal elszámolta ugyanis a jövőben a leányvállalata áll kapcsolatban a fogyasztókkal és a velük kapcsolatos elszámolást ő tudja elvégezni. Szabad piac A szabadpiaci ügyfelek köre a jellemző, 12 hónapos szerződési periódus következtében évről évre módosul. Az értékesítési portfólió szerkezete emiatt rendkívül változó. Folyamatos kihívást jelent a meglévő szerződésállomány megújítása, illetve a meglévő partneri kör bővítése. Sikerként könyvelhető el, hogy az egyetemes szolgáltatást elhagyó vállalkozások jelentős hányadát a Társaság illetve a társaságcsoport újra tudta szerződtetni. A Társaságcsoport méretnagyság tekintetében megőrizte piaci pozícióit. A versenypiaci szektor egészét továbbra is érinti - az árszínvonalat emelve - a korábban egyetemes szolgáltatók által viselt KÁT-költség átterhelése. A villamos energia versenypiaci vásárlása területén jelentős szerepet játszik a hazai áramtőzsde (HUPX). Azonban sem a hazai termelői kapacitások, sem az import lehetőségek nem bővültek oly módon, hogy azok a kereskedelem lehetőségeit számottevően megváltoztatták volna. Az árak a versenypiaci körülmények között a kereslet- illetve a termelőkapacitások közti egyensúly módosulásait követték, enyhén csökkenve a korábbi évhez képest. Hatékony energiafelhasználás Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport korábbi években enhome márkanéven lépett piacra, mely a decentralizált energia megoldásokkal foglalkozó új üzletága. Az enhome forradalmian új, kulcsrakész megoldásokat kínál az energiaszükséglet hatékony, helyi kielégítéséhez. Portfólióban megtalálhatók a ma elérhető legnépszerűbb és leghatékonyabb berendezések: napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk és kondenzációs kazánok, amelyek csomagban, illetve egyedi igényekre szabva is megrendelhetők. Partnerei szakértelmét felhasználva teljes körű szolgáltatást nyújt elsősorban lakossági ügyfeleinek. Ennek része az energetikai audit, a rendszer kiválasztása, megtervezése, esetleges engedélyeztetése és karbantartás is, igény esetén finanszírozási nehézségek megoldása, valamint természetesen a villamos energia szerződés is szükség esetén.

19 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI ÉS VÁLTOZÁSA A Számviteli politika általános alapelvei Könyvvezetés módja, követelményrendszere A Társaság a könyvvezetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza. A gazdasági események integrált, on-line vállalatirányítási rendszerrel (SAP) kerülnek feldolgozásra. Az éves beszámoló részét képező mérleget a Társaság a számviteli törvény 22. (1) bekezdése alapján az 1. számú melléklet A változatában előírtaknak megfelelő tagolásban, az eredménykimutatást is az A változat szerinti összköltség eljárással készíti. A Társaság a számviteli törvény 20. (1) bekezdése alapján az éves beszámolóját magyar nyelven készíti magyar számviteli szabályok szerint. Az üzleti év minden év január 1-jétől december 31-ig tart. A konszolidált beszámoló tekintetében, évtől kezdődően, kötelező az IAS/IFRS-ek alkalmazása a magyar tőzsdén jegyzett vállalkozások számára. Ennek megfelelően a Társaság december 31-i fordulónappal konszolidált éves beszámolóját az IAS/IFRS szabványoknak megfelelően készíti el. Az elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év adatainak ellenőrzésekor feltárt jelentős összegű hibának minősül, ha a hiba feltárásának évében az adóhatósági ellenőrzés, önellenőrzés során az egy adott üzleti évet érintően megállapított hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő vagy csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a Társaság mérleg főösszegének 2%-át. Jelentős összegű hiba esetén a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerőssé vált, előző üzleti év(ek)re vonatkozó megállapítások miatti módosításokat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban önálló oszlopban kell megjeleníteni. Mérlegkészítés napja a mérleg fordulónapját követő második munkanap. Alkalmazott értékelési eljárások Az immateriális javak nyilvántartása a mérlegben az értékcsökkenési leírással csökkentett szükség szerint a terven felüli leírásként elszámolt értékcsökkenés visszaírásával növelt bekerülési értéken történik. A tárgyi eszközök értéke az éves mérlegben a tervszerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett szükség szerint az elszámolt terven felüli értékcsökkenés visszaírásával növelt

20 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 10 bekerülési értéken történik. A Társaság Számviteli politikájának megfelelően, az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése nulla maradványérték figyelembe vételével történik. A Társaság értékhelyesbítés címén a befektetett eszközök könyv szerinti (nettó) értékét (a piaci érték változásának függvényében) évenként nem módosítja. A befektetett pénzügyi eszközöket a Számviteli törvénynek megfelelően a Társaság egyedileg értékeli az Eszközök és források értékelési szabályzatában részletezett módon. Az egyedi értékelést egyedenkénti nyilvántartásra építi. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál az értékvesztés és a visszaírás a Számviteli törvény 54. -ában foglalt szabályok szerint kerül meghatározásra és elszámolásra. A készletek tekintetében a Társaság folyamatos érték- és mennyiségi nyilvántartást vezet, súlyozott átlagáron. Az éves mérlegben a vásárolt készleteket értékvesztéssel csökkentett, illetve elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt átlagos beszerzési értéken, a saját termelésű készleteket értékvesztéssel csökkentett, illetve elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt tényleges előállítási költségen mutatja ki. A vevők által elismert követeléseket a Társaság a pénzügyi rendezés valószínűsége alapján értékeli. Egyedileg kerül minősítésre az olyan vevőkövetelés, amellyel kapcsolatban külön szerződés vagy megállapodás került megkötésre. Az éves mérlegben az értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt számlakövetelés kerül kimutatásra. A Társaság valutában, illetve devizában felmerült eszközök és források tekintetében a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát veszi alapul az évközi, és az év végi értékelés tekintetében. A Társaság devizában tartott pénzeszközeit év közben súlyozott átlagáron tartja nyilván. A Társaság él a Számviteli törvény 60. (5a) bekezdésében megfogalmazott lehetőséggel, mely szerint, azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot. A Társaság a Számviteli törvény 59/A (1) bekezdésében megfogalmazott valós értéken történő értékelés lehetőségét a pénzügyi instrumentumok egyetlen csoportjára sem alkalmazza. Alkalmazott eljárások értékvesztés számítására Értékvesztést kell elszámolni a tulajdoni részesedést jelentő befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Lehetőség van a leértékelt részesedés visszaértékelésére a pénzügyi műveletek ráfordításaival szemben, de csak a beszerzési értékig.

21 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 11 A mérlegkészítés időpontjában a befektetés könyv szerinti értéke jelentős összegben akkor haladja meg a befektetés piaci értékét vagyis értékvesztést akkor kell elszámolni ha a befektetés egyedenkénti értékelésekor a részesedés arányos saját tőke legalább 2%-kal kisebb a részesedés könyv szerinti értékénél. A különbözet értékvesztés meghatározásakor, akkor minősül tartósnak, ha legalább egy évig folyamatosan kimutatható, illetve várhatóan a jövőben is fenn fog állni. A Társaság a vásárolt és a saját termelésű készletek értékvesztésének elszámolását és visszaírását a Számviteli törvény 56. -ában foglaltak szerint értelmezi, azzal a pontosítással, hogy egy adott készletcsoport piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözet akkor jelentős, ha annak összege a könyv szerinti értéktől legalább 10 %-kal, de minimum 1 millió forinttal eltér, illetve akkor tartós, ha az legalább 1 éve fennáll. A követelések és követelés jellegű aktívák körében az értékvesztés elszámolását, illetve visszaírását a Számviteli törvény 55. -ában foglalt szabályok szerint kell elvégezni. A Versenypiaci Engedélyes fogyasztóinak értékelése egyedi minősítés alapján történik. A Társaság az e fogyasztói körben keletkezett számlatartozásokat abból a szempontból vizsgálja, hogy a múltban milyen volt a vevők fizetési hajlandósága és a tapasztalatok alapján az esedékességhez viszonyítva a pénzügyi teljesítés hogyan fog alakulni. A Versenypiaci Engedélyes Üzleti fogyasztók irányadó értékvesztési kulcsai a következők: nap 25 % nap 50 % nap 75 % 180 nap felett 100 % A Versenypiaci Engedélyes Kisfogyasztói körében az irányadó értékvesztési kulcsok a következők: nap 15 % nap 50 % nap 75 % 360 nap felett 100 % Az Egyetemes Szolgáltatói Engedélyeshez kapcsolódó tartozásokra vonatkozóan annak keletkezésének időpontjától függetlenül %-os mértékű értékvesztés elszámolására kerül sor, a vevő fizetési magatartása alapján. Ennek részletes számítási metodikáját az értékelési szabályzat tartalmazza.

22 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 12 A Számviteli törvény 55. (2) bekezdésében biztosított egyszerűsítés szerint, az egyetemes szolgáltatói körhöz kapcsolódó vevőkövetelések korosítás szerinti nyilvántartási értékének százalékában határozza meg az értékvesztés összegét: nap 10 % nap 50 % nap 75 % 360 nap felett 100 % Az egyéb vevő kategóriában korosítás alapján a követelés értékének %-ra csoportos minősítés alapján kerül értékvesztés elszámolásra: nap 25 % nap 50 % 360 nap felett 75 % A peresített követeléseknél a következő kulcsok alapján történik az értékvesztés számítása: Egyéb vevők 70% Villamosenergia-vevők 100% Felszámolás alá került vevők 100% A behajthatatlan követelések meghatározásakor a Számviteli törvény 3. (4) 10. pontjában részletezett szempontokat kell figyelembe venni. A behajthatatlan követelések elszámolására vonatkozó részletes előírásokat a Követelések Leírásának és Faktorálásának Szabályzata tartalmazza. A behajthatatlan követelések körébe tartoznak azok a követelések: amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető), amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

23 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 13 amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel: lakossági és kisüzleti fogyasztók 58 EFt értékhatárig fennálló hátralékai, versenypiaci üzleti fogyasztók 74 EFt értékhatárig, a másodlagos számlázás (nem villamos energia) 49 EFt értékhatárig, a felszámolás alá került gazdálkodó szervezetek és az adósságrendezési eljárás alá vont önkormányzatok hátralékai hitelezői igény benyújtása nélkül 70 EFt-ig; amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. peres eljárás esetében összeghatártól függetlenül behajthatatlan követelésként leírható az a követelés: amelyikre az ügyet eljáró jogi képviselő javaslatot tesz (valószínűleg nem nyerhető meg), és azt az indoklást a vezetés elfogadja, amelyiknél a bíróság a követelés megfizetését nem ítélte meg a javunkra, amelyiknél az adós igazoltan nem lelhető fel. A küszöbérték többek között magában foglalja a felszólítások, adatkérések költségeit, a megbízási díjat, a fizetési meghagyás illetékét, végrehajtási illetéket, ügyvédi díjat, behajthatatlansági nyilatkozat költségeit. A behajthatatlan követelések adótörvény által el nem fogadott, adóalapot növelő tételei körébe tartoznak azok a követelések: amelyet a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, amelyet ügyvédi javaslat, nyilatkozat alapján terjesztenek be, amely leírási javaslat az adószám felfüggesztésére hivatkozik, a bíróság a követelés megfizetését javunkra nem ítélte meg, amelyek a hatályos jogszabályok alapján elévültek. A mérlegbe állítás előtt a követeléseket egyeztetéssel ellenőrizni, majd értékelni kell, továbbá azokat az analitikus és szintetikus nyilvántartásokban szereplő értékekkel össze kell vetni.

24 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 14 A követelésekről fajtánként és azon belül egyedenként részletes kimutatást (mennyiségi felvételt nem igénylő leltárt) kell összeállítani. A részletes előírásokat a Leltárkészítési Szabályzat tartalmazza. A Társaság a Számviteli törvény 55. -a szerint villamosenergia-értékesítés aktív időbeli elhatárolására is elszámol értékvesztést a tárgyidőszaki behajthatatlan követelés és az előző időszak harmadik félnek értékesített energiaadóval növelt nettó árbevétele arányában, ha ez az arány a 0,5%- ot meghaladja. Amortizációs politika A Társaság az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál hasznos élettartam meghatározásával a lineáris elszámolási módszert alkalmazza. A 100 EFt alatti egyedi bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek. Az amortizáció költségként való elszámolásának kezdete a használatba vételt (üzembe helyezést) követő hónap első napja. A tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének elszámolásánál és visszaírásánál a Számviteli törvény 53. és 57. (1) és (2) bekezdésében megfogalmazott szabályok szerint kell eljárni, azzal a kiegészítéssel, hogy a piaci érték és a könyv szerinti érték különbsége jelentősnek minősül, ha annak értéke a könyv szerinti értéktől legalább 10 %-kal, de minimum 10 millió Ft-tal eltér. A különbség a terven felüli elszámolás és a visszaírás szempontjából akkor minősül tartósnak, ha legalább egy évig folyamatosan kimutatható, illetve várhatóan a jövőben is fenn fog állni. Alkalmazott hasznos élettartam Immateriális javak Vagyoni értékű jogok (kivéve ingatlanhoz kapcsolódó jog), szoftverek Egyéb szellemi termékek 5 év 3-5 év Tárgyi eszközök Ingatlanok - épületek, nem nyomvonalas jellegű építmények év - nyomvonalas jellegű építmények (lámpatestek) év Műszaki és egyéb berendezések, gépek, járművek - járművek 5 év - műszerek, szerszámok 6-8 év - számítástechnikai eszközök 3 év - ügyviteltechnikai eszközök, hírközlés, egyéb gépek 6-8 év - strukturált hálózat 10 év - irányítástechnikai eszközök 3 év

25 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 15 Villamosenergia-vásárlás és értékesítés időbeli elhatárolása A villamosenergiával kapcsolatos ráfordítás és árbevétel időbeli elhatárolásának összege a következőkben leírt elv alapján kerül meghatározásra. A villamosenergia-forgalmat tükröző ráfordítás és árbevétel főkönyvek zárására legkésőbb az aktuális hónap utolsó munkanapján kerül sor. A beszámolási időszakra vonatkozó számlák amelyek a villamosenergia-vásárlási értékeket tartalmazzák, illetve a villamosenergia-értékesítésről kiállított számlák eddig az időpontig még nem állnak teljes egészében a Társaság rendelkezésére. A Társaság mérési adatok alapján mind mennyiségi, mind értékbeni vásárlási és értékesítési prognózist készít. A prognózis adatait az adott időszakra vonatkozó villamosenergia-mérleg is tartalmazza. Az árbevétel ki nem számlázott részét számításokkal alátámasztott adatok alapján időbeli elhatárolásként a Társaság a megfelelő főkönyvekre könyveli. A számlázott érték a számlakészítéskor, a villamosenergia-vásárlás értéke a szállítói számla beérkezésekor kerül rögzítésre a főkönyvben, a korábbi időszakban elszámolt időbeli elhatárolás egyidejű feloldásával. Az ELMŰ Nyrt november 30.-ával, nyolc év után, befejezte egyetemes szolgáltatói működését, ezt a feladatot a társaságcsoport tulajdonában álló ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-nek vette át. A Társaság a tevékenysége befejezését a felhasználók végszámlázásával zárta, melyet kisebb körben felhasználói diktálás, valamint a felhasználók mértékadó éves fogyasztásán (MÉF) alapuló becslés alapozott meg, A becslésnél, olyan számítási módszerek kerültek alkalmazásra a záró-mérleg energiakereskedelmi adatainak meghatározásához, melyek a lehető legpontosabban tükrözik a valós folyamatokat: Több tényezőt figyelembe vevő számítás révén meghatározott november havi bevételi adatok egybevetése a realizált (kiszámlázott és lekönyvelt) árbevétellel arra mutatott, hogy a számviteli értelemben realizált árbevétel egy része már szokásos kereskedelmi okokkal nem indokolható, Ennek a bevételi hányadnak (többlet-számlázásnak) a passzív elhatárolására került sor, - óvatosság elvét figyelembe véve - melyet a későbbi időszakok számla-helyesbítései fognak kiegyenlíteni (feloldani). Céltartalék-képzés A Társaság a számviteli törvény alapján céltartalékot képez az adózás előtti eredmény terhére megállapodásos bérre, szabadságra, jövőbeni kötelezettségre és függő kötelezettségekre.

26 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 16 A Villamos Energia Törvény (VET) számvitelre vonatkozó előírásai Az Európai Unió 54/2003 EK direktívája, valamint a villamos energiáról szóló évi CX. tv (VET) a és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendelet (Vh.r. 90. ) előírásainak megfelelően január 1. határidővel megtörtént az elosztói engedéllyel valamint a közüzemi engedéllyel összefüggő tevékenység társasági szétválasztása. Az elkülönült engedélyesi tevékenységet folytató gazdasági társaságok önálló mérleg és eredménykimutatása elkülönített, átlátható és ellenőrizhető módon biztosítja az egyes engedélyesi tevékenységhez kapcsolódó gazdálkodás eredményének megjelenítését. Derivatívák értékelésére vonatkozó előírások A fedezeti ügylet célja az árkockázat mérséklése, amikor egy, a jövőben esedékes eladási vagy vételi tranzakciót egy határidős eladási, illetve vételi ügylettel biztosítanak, mérsékelve ezzel az árkockázatot. Az ilyen ügylet eredménye biztosítja a fedezett ügylet kockázata miatt várható árfolyamveszteséget, illetve kamatveszteséget. Fedezeti ügylet köthető emellett a jövőben teljesítendő pénzügyi kötelezettség biztos teljesítése érdekében is. A Társaság valós értékelést és fedezeti elszámolást nem alkalmaz.

27 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt MÉRLEG ÉRTÉKELÉSE 2.1. ESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása december december Eszköztípus Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend., felszer., járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Összesen Immateriális javak Bruttó érték Időszaki növekedés üzembe helyezés térítés nélküli átvétel Időszaki csökkenés aktiválás - selejtezés értékesítés káresemény - térítés nélküli átadás Átértékelés Átsorolás Bruttó érték Eszköztípus Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berend., gépek, járművek Egyéb berend., felszer., járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Összesen Immateriális javak Halmozott értékcsökkenés Növekedés költség terven felüli Csökkenés selejtezés - értékesítés - káresemény Átsorolás Halmozott értékcsökkenés Nettó érték Nettó érték Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának nettó értéke a évhez viszonyítva tal ( 17,25 %) alacsonyabb. Ezen belül az immateriális javak értéke tal (53,11 %), a tárgyi eszközök értéke 767 -tal (7,67 %) csökkent. Az immateriális javaknál 302 értékben történt beruházás, mely a számlázási rendszer és egyéb felhasználói szoftverek fejlesztése volt. Az immateriális javak csökkenését az értékesítés, és az elszámolt értékcsökkenés okozta.

28 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 18 A tárgyi eszközöknél évben 543 értékű beruházás történt, melynek meghatározó elemeit az az ingatlanok felújítása, a gépjárműpark, az informatikai hálózat, illetve a közvilágítási eszközök korszerűsítése jelentették. A tárgyi eszközök csökkenését az elszámolt értékcsökkenés, az ingatlanok, gépjárművek és egyéb berendezések értékesítése, valamint selejtezése okozta. A Társaságcsoporton belüli értékesítés 865, a harmadikfélnek történő értékesítési 80, melyek immateriális javak, ingatlan, gépjármű, valamint műszaki gép- és berendezés értékesítését foglalják magukba. Immateriális javak állományváltozása december december Eszköztípus Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti és cégérték Összesen Bruttó érték Időszaki növekedés - beszerzés - térítés nélküli átvétel Időszaki csökkenés - aktiválás - selejtezés - értékesítés - káresemény - térítés nélküli átadás Év végi átértékelés Átsorolás Bruttó érték Eszköztípus Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti és cégérték Összesen Halmozott értékcsökkenés Növekedés - költség - terven felüli Csökkenés - selejtezés - értékesítés - káresemény - térítés nélküli átadás Átsorolás Halmozott értékcsökkenés Nettó érték Nettó érték

29 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Befektetett pénzügyi eszközök december december Megnevezés Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön 4 5 Összesen Index (%) 102,53 125,00 102,53 A befektetett pénzügyi eszközökön belül a tartós részesedések, valamint az egyéb tartósan adott kölcsönök között kerültek kimutatásra, amely a dolgozói lakáskölcsön hosszú lejáratú része. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban december december Társaság megnevezése, székhelye I. Többségi részesedések Növekedés Csökkenés , Részesedések analitika szerint Társasági szerződés alapján Jegyzett tőke Tulajdonosi hányad (%) ELMŰ Hálózati Elosztó Kft , Budapest, Váci út ELMŰ DSO Holding Kft ,00 100, Budapest, Váci út Szavazati hányad (%) 100,00 RWE Energie SRL ,00 Bucureşti Sectorul 1, Bulevardul AVIATORILOR 27, III/4 100,00 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt ,00 70, Budapest, Váci út ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft , Budapest, Váci út 76. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft , Budapest, Váci út II. Jelentős részesedések BDK Kft , Budapest, Csepeli átjáró ,00 50,00 50,00 Sinergy Kft Budapest, Váci út Magyar Áramszolgáltató Kft , Budapest, Váci út ,00 III. Kisebbségi részesedések I.+II.+III. Tartós részesedések összesen MINDÖSSZESEN

30 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 20 A Társaság december 31-én hét vállalkozásban rendelkezett tartós részesedéssel, összesen értékben. A december 31-i részesedésállományhoz viszonyítva tal növekedett a tartós részesedések értéke. A változás meghatározó tényezője, hogy a Társaság Közgyűlése döntést hozott arról, hogy az ELMŰ Nyrt. az általa végzett egyetemes szolgáltatási tevékenységet egy új társaságba szervezi ki. Az új társaságot, - amely az ELMŰ-ÉMÁSZ 100%-os tulajdonában áll augusztus 26-án alapította meg az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. nevet kapta. Az új társaságot 4 tulajdonosi befizetéssel alapította, majd az év során os tulajdonosi tőkeemelést hajtott végre. Az egyetemes szolgáltatási tevékenység átadásához a Társaságnak az egyetemes szolgáltatói engedély visszaadását kellett kezdeményezni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé, ezzel párhuzamosan az új társaságra kereskedelmi engedélyt illetve egyetemes szolgáltatói engedélyt kellett kérni. Az engedélyezési eljárások november végéig lezárultak, így az egyetemes szolgáltatási tevékenységet december 1-től már az új társaság látja el. Az ELMŰ Nyrt. továbbra is működő társaság marad, de december 1-jétől a villamos energia területen csak kereskedelmi engedéllyel rendelkezik, és kizárólag versenypiaci ügyfeleket kezel. A tartós részesedések értékét az RWE Energie SRL befektetés év végi értékelése 12 -tal csökkentette. A Társaság résesedéseinek összetételében a beszámolási időszakban további változást jelent, hogy megalapításra került az ELMŰ DSO Holding Kft, melynek fő tevékenysége a vagyonkezelés. Az ELMŰ Nyrt., alapító apport keretében átadta az ELMŰ Hálózati Kft. részesedését, és mint egyedüli tulajdonos a vagyonkezelő társaságban 100%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. A Társaság a vagyonkezelő társaságán keresztüli leányvállalata, az ELMŰ Hálózati Kft., a tavalyi évhez hasonlóan megvizsgálta, hogy az eszközei piaci értéknél nem magasabb értéken szerepelneke a könyveiben. A leányvállalat tulajdonában lévő, elosztáshoz kapcsolódó, és a szabályozó által tarifaképzés során elismert eszközeinek jövedelem-termelő képesség alapján megállapított piaci értéke nem tette indokolttá további értékvesztés elszámolását, valamint a korábbi években elszámolt értékvesztés visszaírását sem. Az érték meghatározása a diszkontált cash-flow módszerrel történt, figyelembe véve a jelenlegi regulációs szabályozást és a jövőbeni várakozásokat. Az alkalmazott diszkontráta pénzügyi statisztikai adatokra épül.

31 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 21 Tartós részesedések bemutatása A Társaság a beszámolás évében 100%-os tulajdoni aránnyal megalapította az ELMŰ DSO Holding Kft.-t, melynek feladata az ELMŰ Hálózati Kft. vagyonának kezelése. Jegyzett tőke értéke Megnevezés december 31. auditált adatok (EFt) Jegyzett tőke Tőketartalék - Eredménytartalék - Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék - Saját tőke Az előző időszakban alapított RWE Energie Srl. román leányvállalat célja hogy részesedést szerezzen a versenypiacon és Románia 10 legnagyobb villamosenergia-kereskedői közé tartozzon. Megnevezés december december 31. adatok (EFt) adatok (RON) Jegyzett tőke Tőketartalék - Eredménytartalék Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék - Saját tőke

32 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 22 Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t a Társaság közösen az ÉMÁSZ Nyrt-vel azért hozták létre, hogy az egyetemes szolgáltatási tevékenységüket vegye át. A társaság december 1-től az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók villamosenergiával történő ellátását megkezdte. Az ELMŰ Nyrt. tulajdoni részesedése 70 %. Megnevezés december 31. auditált adatok (EFt) Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék - Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék - Saját tőke Az ELMŰ Nyrt. az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.-t testvérvállalatával az ÉMÁSZ Nyrt.-vel közösen alapította. A vállalat törzstőkéje 3, melyből a Társaság 70 %-os tulajdoni aránnyal részesül, melyhez 50 %-os szavazati arány kapcsolódik. A társaság tevékenysége az ügyfélszolgálat, telecentrum, számlázás és adatfeldolgozás, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása. Megnevezés december 31. auditált adatok (EFt) Jegyzett tőke Tőketartalék - Eredménytartalék - Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék - Saját tőke Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-t a Társaság és az ÉMÁSZ Nyrt. közösen alapította, mely jelenleg 65 %-ban az ELMŰ Nyrt., 35 %-ban az ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonában van, ahol az ELMŰ Nyrt. szavazati hányada 50 %. A társaság tevékenysége - a törvényi változások következményeként - aktív közvilágítás üzemeltetése.

33 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 23 Megnevezés december 31. auditált adatok (EFt) Jegyzett tőke Tőketartalék - Eredménytartalék Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék - Saját tőke A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-t a Társaság a Fővárosi Önkormányzattal közösen alapította %-os szavazati aránnyal. A vállalat fő tevékenysége a főváros köz- és díszvilágításának üzemeltetése, energiatakarékosságot szolgáló beruházások megvalósítása év során a BDK Kft.-ben lévő üzletrészre (a valós érték figyelembevételével) értékvesztést számolt el a Társaság. Megnevezés december 31. nem auditált adatok (EFt) Jegyzett tőke Tőketartalék - Eredménytartalék Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék - Saját tőke A Társaság a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t testvérvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.-vel közösen alapította, a tulajdonosi arány %. A vállalkozás fő tevékenysége a liberalizált energiapiacon történő kereskedelem, illetve a feljogosított fogyasztók villamosenergia-ellátása és a villamosenergia beszerzése. Megnevezés december 31. auditált adatok (EFt) Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék - Lekötött tartalék - Mérleg szerinti eredmény Értékelési tartalék - Saját tőke

34 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Készletek december december Megnevezés Nyitó készlet Záró készlet Záró készlet megoszlása (%) Alapanyagok Segédanyagok Egyéb anyagok 5 5 Anyagok összesen Közvetített szolgáltatások 4 5 Göngyölegek Kereskedelmi áruk 1 1 Áruk összesen Összesen ,67 6,84 0,32 98,84 0,32 0,77 0,06 1,16 100,00 A készletek záró állománya a december 31-i állapothoz képest 50%-kal, azaz 514 -tal magasabb. A jelentős növekedés oka, hogy év végén több olyan hosszú beszerzési idejű anyag (elsősorban nagy értékű közép- és nagyfeszültségű berendezés) érkezett raktárra, melyek már a évi beruházási igényeket szolgálják ki ben a raktári készletek havi alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a raktárkészlet - a növekvő beruházási igények kiszolgálásának érdekében - egész évben magasabb volt az az egyes időszakokra tervezett értéknél. Az anyagértékesítéshez kapcsolódó raktári forgalom volumene összességében 25 %-kal emelkedett az előző évhez képest. A készletek - átlagos készletszinttel számított - forgási sebessége az üzembiztonsági tartalékkal (ÜBT) 5,74 fordulat (2014. január-december: 5,42). ÜBT nélkül a forgási sebesség értéke 12,94 fordulat.

35 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 25 Készletek megoszlása A beszámolási időszakban vásárolt készleteken belül importbeszerzés értéke közbeszerzés alá eső beszerzés A beszámolási időszakban az összes készletértéken belül nem mozgó készletek értéke raktári készletek selejtezése 3 5 A 180 napon túl nem mozgó készletek értéke 26, amely az előző időszakhoz viszonyítva kismértékű emelkedést jelent, de ez az érték a teljes raktárkészlet kevesebb, mint 2%-a Követelések december december Megnevezés Villamosenergia-vevők Egyéb vevők Peres követelések Értékvesztés Vevőkövetelés összesen Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések Összesen Index (%) 86,75 103,01 84,76 81,02 89,92 152,14 92,46 114,25 Az előző évhez viszonyítva a követelések értéke együttesen tal (14,25 %) nőtt. Ezen belül a vevőkövetelések értéke a december 31-i állományhoz képest összességében 10,08 %-kal alacsonyabb, mely elsősorban a villamosenergia-vevők záró értékének os csökkenésével másrészt a vevő követelésekre elszámolt értékvesztés záró értékének os csökkenésével magyarázható. További változást eredményezett a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés növekedése. Ennek oka, hogy a Magyar Áramszolgáltató Kft.-vel szemben fennálló

36 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 26 pénzügyi követelés növekedett. Az egyéb követelések értéke 63 -tal alacsonyabb a bázis időszakhoz viszonyítva, mely a költségvetéssel szembeni követelések értékének csökkenésével magyarázható. Vevőkövetelésre elszámolt értékvesztés december december Vevőkövetelések lejárat szerinti megoszlása, értékvesztése Lejárat Vevő kintlevőség Értékvesztés csoportos minősítés %-a alapján számolva Csoportos minősítés alapján Fizetési határidőn belüli Fizetési határidőn túli 1-90 napig nap közötti nap közötti nap közötti napon túli Összesen Egyedi minősítés alapján Üzleti egyedi fogyasztók (Versenypiac) Lakossági és kisfogyasztók (Versenypiac) Összesen Peresített vevőkövetelések Összesen Vevő kintlévőség és értékvesztés összesen A vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés a Számviteli politikában meghatározott irányelvek szerint történt. A vevőkörökre együttesen értékvesztés került elszámolásra, mely tal alacsonyabb az előző beszámolási időszaknál. Ezt a változást döntően a peresített vevőkövetelésre elszámolt értékvesztés csökkenése ( ), valamint a csoportos minősítés alapján képzett értékvesztés csökkenése (509 ) eredményezi.

37 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 27 A vevőkövetelések összes kintlévőségének összege ( ) megegyezik a vevőkövetelések ( ), valamint az értékvesztés (6 627 ) összegével Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések december december Megnevezés ÉMÁSZ Nyrt ÉMÁSZ Hálózati Kft RWE IT GmbH 7 - RWE Hrvatska d.o.c 2 - RWE Service GmbH 6 11 ELMŰ Nyrt. anyavállalatán keresztül kapcsolt vállalkozások összesen ELMŰ Hálózati Kft ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft Magyar Áramszolgáltató Kft ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft Sinergy Kft RWE Energie S.R.L ELMŰ Nyrt. befektetésein keresztül kapcsolt vállalkozások összesen Összesen Index (%) 200,00 163, ,33 142,59 53,70 102,04 40,00 153,07 N/A 500,00-387,86 152,20 152,14 A Társaság a fölérendelt anyavállalat szempontjából minősíti a kapcsolt vállalkozásokat és ezen belül megkülönbözteti a saját befektetései alapján értékelt kapcsolt vállalkozásokat. A kapcsolt vállalkozással kapcsolatos követelések értéke a beszámolási időszak végén, mely tal (52,14 %) nőtt a bázisévhez képest. A változás meghatározó tényezője a Magyar Áramszolgáltató Kft-vel ( os), valamint az RWE Energie S.R.L Kft-vel (498 -os) szemben fennálló pénzügyi követelés növekedése. A Magyar Áramszolgáltató Kft-vel szembeni pénzügyi követelés növekedésének egyik oka a gázüzletág tevékenységéhez kapcsolódó készletfinanszírozási szükséglet.

38 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt évben a Társaság értékesítette a Sinergy Kft.-ben lévő részesedését. Az értékesítés hatásaként a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések értékének változásában ez a tavalyi évhez képest 202 -os csökkenést jelent. Kapcsolt vállalkozásokkal, valamint az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelésekre a Társaság nem számol el értékvesztést a számviteli politika elveinek megfelelően, mivel ezen követelések behajtása nem kétséges Egyéb követelések december december Megnevezés Munkavállalókkal szembeni követelések 3 3 Költségvetéssel szembeni követelések Szállítóknak adott előlegek, letét Adott letét, ajánlati biztosíték Egyéb követelések Összesen Index (%) 100,00 130,30 92,69 55,88 90,24 92,46 Az egyéb követelések értéke 773, mely 63 -tal alacsonyabb a bázis időszakhoz viszonyítva. A változás egyik meghatározó tényezője a szállítóknak adott előlegek, letétek 50 -os, az adott letét, ajánlati biztosíték értékének 15 -os, valamint az egyéb követelések 8 -os csökkenése. A költségvetéssel szembeni követelések 10 -os növekedésének fő oka az építmény és telekadó 12 -os növekedése.

39 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Értékpapírok december december Társaság megnevezése, székhelye Részesedések analitika szerint Átkönyvelés Csökkenés Részesedés kapcsolt vállalkozásban Összesen Az értékpapírok között nyilvántartott Sinergy Kft., valamint vele együtt a vállalkozás leányvállalatai értékesítésre kerültek. A gazdasági esemény bekövetkezésével egyidejűleg a Társaság nyilvántartásából kivezette a bázis időszaki értéket Pénzeszközök december december Megnevezés Elszámolási betétszámla Elkülönített betétszámla 4 2 Devizabetétszámla Átvezetési számla - 26 Összesen Index (%) 692,23 50,00 75,00 N/A 159,82 A pénzeszközök záró állománya december 31-én A Társaság folyamatosan törekszik a bankszámlán és a pénztárakban lévő pénzkészleteinek minimális szinten tartására.

40 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Aktív időbeli elhatárolás december december Megnevezés Villamosenergia-árbevétel Egyéb nettó árbevétel Egyéb bevétel Kamatbevétel 1 10 Bevételek időbeli elhatárolása összesen Igénybe vett szolgáltatások 33 8 Személyi jellegű költségek Egyéb költségek Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása összesen Összesen Index (%) 76,15 18,70 276, ,00 71,32 24,24 85,71 N/A 302,25 73,85 Az aktív időbeli elhatárolások értéke 6 014, amely tal csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva. A bevételek elhatárolása a bázisidőszakhoz képest tal alacsonyabb, ami több tényező együttes hatásának eredménye. A változás meghatározó tényezője a évi villamosenergiaárbevétel aktív időbeli elhatárolásának csökkenése (1 742 ). Az egyetemes szolgáltatás területén november 30-val megszűnt a Társaság villamosenergia értékesítése, a végszámlák a korábbi időszakra elkészültek, és figyelembe véve a vevőkör korábbi számlaértékre vonatkozó reklamációit, aktív időbeli elhatárolás nem került elszámolásra. A versenypiaci szegmensnél figyelembe véve a kiszámlázott mennyiség és érték, további árbevétel elhatárolását tette szükségessé értékben. A Társaság a számviteli politikája alapján a villamosenergia-árbevétel elhatárolására értékvesztést nem számolt el. Az egyéb nettó árbevétel időbeli elhatárolásának alakulása az informatikai szolgáltatások időbeli elhatárolásának csökkenésével magyarázható. A költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 180 -tal magasabb az előző beszámolási időszakhoz képest, melynek oka az igénybe vett rendszerhasználati díj elhatárolásának növekedése.

41 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt FORRÁSOK Saját tőke december december Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke december Átvezetés Adózott eredmény Felhasználás osztalékfizetésre december A saját tőke nagysága az előző év záró egyenlegéhez viszonyítva tal csökkent, melyet az osztalékfizetésre felhasznált, eredménytartalék változása határoz meg. A Társaság visszavásárolt saját részvénnyel nem rendelkezik A tőkeszerkezet változását jellemző mutatók Megnevezés Képlet (%) Saját tőke aránya saját tőke / összes forrás 73,02 69,88 Kötelezettségek részaránya kötelezettségek / források 20,04 24,89 Befektetett eszköz fedezettsége saját tőke / befektetett eszközök 82,79 79,51 Befektetett eszköz finanszírozottsága (saját tőke + hosszú lejáratú hitel) / befektetett eszközök 82,79 79,51 Eladósodottság mértéke kötelezettségek / saját tőke 27,45 35,62 Nettó eladósodottság (kötelezettség - követelések) / saját tőke 16,55 22,85 Saját tőke növekedési mutató saját tőke / jegyzett tőke 325,30 317,09 A saját tőke aránya az összes forráshoz viszonyítva 69,88 %. Ez az arány az előző évhez képest 3,14 százalékponttal alacsonyabb. A kötelezettségek részaránya 4,85 százalékponttal nőtt, mely a rövid távú kötelezettségek emelkedésével magyarázható.

42 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 32 A saját tőke értékének emelkedése a befektetett eszközök értékének növekedéséhez képest alacsonyabb, így a befektetett eszközök fedezettségének csökkenését eredményezte. Az eladósodottság mértékének változása az előzőekben leírt tényezők együttes hatásaként alakult ki. A nettó eladósodottság mértéke 6,3 százalékponttal magasabb, amelyet a kötelezettségek nagyobb mértékű és a követelések alacsonyabb mértékű emelkedése magyaráz. A saját tőke növekedési mutató 8,21 százalékponttal csökkent, mely az a mérleg szerinti eredmény változásával magyarázható. A saját tőke növekedési mutató közgazdasági értelemben akkor kedvező, ha nagysága 100 %-nál nagyobb Céltartalékok december december Megnevezés Változás az előző évhez képest Megállapodásos bérre képzett Vezetői részvényopcióra képzett Függő kötelezettségre képzett Jövőbeni kötelezettségre képzett Összesen Index (%) 410,00-347, ,43 945,00 A Társaság adózás előtti eredménye terhére 507 -tal (845,0 %) magasabb céltartalékot képzett várható kötelezettségeire a bázis időszakhoz viszonyítva. A változás meghatározó tényezője, hogy a Társaság elkötelezte magát informatikai rendszerének átalakítására, mely elkötelezettség ütemezése és annak betartása komoly erőfeszítéseket von magával. Ezen jövőbeni kötelezettségre 420 céltartalékot állított be. A céltartalékok további emelkedését a függő kötelezettségre képzett céltartalékok növekedése magyarázza, mely a Társaság ellen indított peres ügyek emelkedése indokolja.

43 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Hosszú lejáratú kötelezettségek december december Megnevezés Kötelezettségállomány Pénzügyi lízing 3 - Összesen 3 - Fedezet Egyéb hosszú Év Lejárat lejáratú havi törlesztés Megnevezés pénzügyi lízing A bázisidőszakban fennálló 3 -os pénzügyi lízing értékéből 3 a rövid lejáratú kötelezettségek közé átsorolásra került, mert a folyósított lízing díj lejárata szerint, 2015 évben visszafizetésre került Rövid lejáratú kötelezettségek december december A rövid lejáratú kötelezettségek értéke a tárgyidőszakban , mely tal növekedett az előző időszakhoz képest Rövid lejáratú hitelek december december Bank megnevezése Lejárat ideje BNP Paribas Zrt CIB Hungária Bank Zrt Deutsche Bank Zrt MKB Zrt Erste Bank Zrt OTP Nyrt Fedezet Negatív pledge, pari passu Negatív pledge, pari passu Negatív pledge, pari passu Negatív pledge, pari passu Negatív pledge, pari passu Negatív pledge, pari passu Rövid lejáratú hitelek összesen Megjegyzés: negative pledge = teheralapítási tilalom, pari passu = követelések azonos rangsorolása

44 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 34 A Társaság rövid távú finanszírozási igényei saját forrásain kívül rövid lejáratú hitelek igénybevételét is szükségessé tették. Az egy éven belül lejáró hitelek záró állománya 4 377, amely az előző évi értékhez képest tal (128,09 %) nőtt. A Társaság eszközeit zálogjog, vagy egyéb hasonló kötelezettség nem terheli Vevőktől kapott előlegek december december Megnevezés Villamosenergia fogyasztás Egyéb szolgáltatás 7 31 Összesen Index (%) 60,54 442,86 72,17 A vevőktől kapott előlegek záró értéke a december 31-i állományhoz viszonyítva 64 -tal csökkent Szállítók, valamint kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek december december Megnevezés Beruházási szállítók Egyéb szállítók Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen Kapcsolt vállalkozással szembeni beruházási kötelezettségek Kapcsolt vállalkozással szembeni egyéb kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben összesen Összesen Index (%) 84,16 178,42 158,11 53,66 121,86 121,74 122,83 A szállítók állománya kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal együtt tal (22,83 %) nőtt a bázisidőszakhoz képest.

45 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 35 A növekedés döntő tényezője a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni egyéb kötelezettségek növekedése (9 952 ). Az áruszállításból és szolgáltatásból keletkező kötelezettségeken belül az egyéb szállítók értéke 865 tal emelkedett, míg a beruházási szállítók értéke 48 -tal csökkent. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek december december Megnevezés RWE Beteiligungsgesellschaft GmbH EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Trust e.v RWE Deutschland AG RWE Group Business Services GmbH RWE Ceska Republika a.s RWE IT Magyarországi Kft RWE IT GmbH - 34 Mátrai Erőmű Zrt 1 - ÉMÁSZ Nyrt Émász Hálózati Kft - 1 ELMŰ Nyrt. anyavállalatán keresztül kapcsolt vállalkozások összesen ELMŰ Hálózati Elosztó Kft ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft Magyar Áramszolgáltató Kft. - 2 ELMŰ Nyt. befektetésein keresztül kapcsolt vállalkozások összesen Összesen Index (%) 100,00 100,00 100,00 6,82 60,00-244,05 N/A - 15,38 N/A 104,88 129,86 - N/A 124,57 121,74 Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség összege , mely tal magasabb az előző időszakhoz viszonyítva. A változást befolyásolta az ELMŰ Hálózati Kft.-vel szemben fennálló kötelezettség növekedése.

46 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek december december Megnevezés Munkavállalókkal szembeni kötelezettség Költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettség Követel egyenlegű vevők Egyéb kötelezettség Összesen Index (%) 95,97 148,96 99,07 98,51 95,54 169,34 124,45 Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 6 119, a bázis időszakhoz viszonyítva tal magasabb. A változás meghatározó tényezői a tulajdonosokkal szembeni osztalékfizetési kötelezettség 12 -os és a követel egyenlegű vevők 50 -os csökkenése, valamint a költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségek állományának 564 -os, valamint az egyéb kötelezettségek 708 -os emelkedése A Társaság december 13-tól átalakította a fizikailag kinyomtatott részvényeket dematerializált értékpapírokká. Azokkal a tulajdonosokkal szemben, akik nem alakították át értékpapírjaikat a Társaságnak december 31-én 198 kötelezettsége áll fenn.

47 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Passzív időbeli elhatárolás december december Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Bevételek időbeli elhatárolása összesen Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Villamosenergia-vásárlás Közvetített szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Bankkamatok 2 1 Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása összesen Halasztott bevételek Index (%) , ,00 100,00 92,02 83,97 66,84 N/A 108,03 50,00 69,60 78,91 ebből: Térítés nélkül átvett eszközök nettó értéke Halasztott bevételek időbeli elhatárolása összesen Összesen ,91 78,91 74,03 A passzív időbeli elhatárolások évi záró értéke , amely tal alacsonyabb a bázis időszakinál. A bevételek passzív időbeli elhatárolása 816 -tal emelkedett. Az egyetemes szolgáltatási tevékenység lezárásához kapcsolódó végszámlázás (nagyobb részben becslésen alapuló) becslési hibáit, illetve a korábbi tapasztalatokra épülő, fogyasztói magatartást szem előtt tartva, a Társaság óvatosság elvét betartva passzív időbeli elhatárolást képzett. A költségek és ráfordítások elhatárolása összesen tal (30,40%) csökkent, melynek oka a december havi villamos-energia számlák időbeli elhatárolásának (5 789 ) csökkenése. A villamosenergia-fogyasztók által véglegesen átadott fejlesztési források és térítésmentesen átvett eszközérték elhatárolása 31 -tal alacsonyabb az előző évinél.

48 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt CASH FLOW Változás (%) 1. Adózás előtti eredmény (+/- kompenzáló tételek) ,04 1/A Eredményt módosító tételek (+/-) ( ) ,53 2. Elszámolt amortizáció (+) ,11 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-) ,63 4. Részesedésekre elszámolt értékvesztés Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-) ,00 6. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (-/+) ,37 7. Szállítói kötelezettség változása (+/-) ,46 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változás (+/-) ,43 9. Passzív időbeli elhatárolás változása (-/+) , Vevőkövetelés változása (-/+) , Forgóeszköz változás (vevő, pénzeszköz nélkül) (-/+) , Aktív időbeli elhatárolások változása (-/+) , Fizetett adó (nyereség után) (-) N/A 14. Fizetendő osztalék ,00 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési CF) , Befektetett eszközök beszerzése (-) , Befektetett eszközök eladása (+) , Kapott osztalék (+) ,18 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás , Részvénykibocsátás bevétele (+) Kötvénykibocsátás bevétele (+) Hitelfelvétel (+) , Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkeleszállítás (-) Kötvényvisszafizetés (-) Hiteltörlesztés, visszafizetés (-) , Véglegesen átadott pénzeszköz (-) , Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek ,33 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás ,25 IV. Pénzeszköz változása ,82 Pénzállomány nyitó pénzkészlet Pénzállomány záró pénzkészlet A bázis időszaki adatok változásának oka, hogy azok a tárgyidőszakban meghatározott módszertannak megfelelően kerülnek kimutatásra. A módszertan változtatására azért volt szükség, mert a rövid lejáratú hitelek között kerülnek kimutatásra a normál működési tevékenységhez kapcsolódó tranzakciók miatt keletkező folyószámla hitelek is, melyek egyenlegének növekedése, illetve csökkenése a tranzakciók gazdasági tartalmánál fogva nem tekinthetők hitelfelvételnek és - visszafizetésnek, így ezek a cash flow kimutatásban nettó módon kerülnek megjelenítésre. A tényleges hitelfelvételekhez és - törlesztésekhez kapcsolódó mozgások továbbra is bruttó módon, elkülönülten kerülnek kimutatásra.

49 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Megnevezés Képlet (%) Likviditási gyorsráta (Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek 41,96 37,68 Likviditási mutató Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 43,86 39,93 Követelések és rövid lejáratú kötelezettségek aránya Saját tőke aránya Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek 39,70 35,86 Saját tőke / (Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek) 100,00 100,00 Adósságállomány aránya Összes kötelezettség / Összes forrás 20,04 24,89 A decemberi záró likviditási mutató az előző évhez képest 3,93 százalékponttal alacsonyabb. A változás az áruszállításból és szolgáltatásból adódó vevőkövetelések és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, valamint az értékpapírok értékének csökkenésével, míg ezzel egy időben a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések és a pénzeszközök értékének emelkedésével magyarázható. A követelések és rövid lejáratú kötelezettségek aránya 3,84 százalékponttal csökkent, melyet a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések 52,14%-os emelkedése okozott, amit a rövid lejáratú kötelezettségek állományának 26,48 %-os növekedése mérsékelt. Az adósságállomány aránya 4,85 százalékponttal magasabb, mely az összes forrás növekedésével magyarázható az összes kötelezettség nagyobb arányú emelkedése mellett.

50 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉRTÉKELÉSE 4.1. NETTÓ ÁRBEVÉTEL ALAKULÁSA december december Megnevezés Villamosenergia-értékesítés ebből: kiszámlázott energiaadó Eladott áruk árbevétele Egyéb árbevétel Exportértékesítés árbevétele 29 5 Index (%) 99,38 116,84 126,44 86,11 17,24 Összesen ,19 Az értékesítés nettó árbevétele a beszámolási időszakban , mely tal (0,81%) alacsonyabb a évinél. A nettó árbevétel 90,24 %-át a villamosenergia-értékesítés teszi ki. A beszámolási időszakban a villamosenergia-értékesítés árbevétele a bázishoz viszonyítva tal alacsonyabb, míg a kiszámlázott energiaadó 195 -tal magasabb. Az eladott áruk árbevétele ra emelkedett. Az időszaki forgalom meghatározó része a Társaság kulcsanyagainak a beruházási szállítók felé történő anyagértékesítése. A Társaságnak exportárbevétele 5 a beszámolási időszakban. Az exportértékesítés nettó árbevételét a külföldi vevőnek nyújtott szolgáltatások értéke határozza meg. Az exportértékesítésből 3 csehországi, 2 romániai vevő felé történő szolgáltatásnyújtás eredménye Villamosenergia-beszerzés és értékesítés alakulása 2015-ben az ELMŰ Nyrt. az egyetemes szolgáltatás, illetve a szabad piaci értékesítés együttese tekintetében az előző évhez képest összességében 273 GWh-val több villamos energiát értékesített (+4%). Ez a mennyiségi változás együttes hatásként alakult ki, mely egyrészről tartalmazza az ELMŰ Elosztói engedélyes számára beszerzett hálózati veszteség mennyiségét (növelő hatás), másrészről az egyetemes szolgáltatási tevékenység áthelyezését (egy havi mennyiség) az új szolgáltatóhoz, amely

51 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 41 az értékesített mennyiség csökkenéséhez vezetett. Az egy havi egyetemes szolgáltatói forgalom kiesése -228 GWh (-7,3%) mennyiségi csökkenést okozott. Az egyetemes szolgáltatás részére vásárolt villamos energia kisebb hányada piaci kereskedőtől, nagyobb részben pedig az MVM Zrt-től származott. A versenypiaci portfolió beszerzését a Magyar Áramszolgáltató Kft. bonyolította, a különféle források optimalizálásával AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK december december Megnevezés Index (%) Saját előállításű eszközök aktivált értéke Összesen Aktivált saját teljesítmény elszámolása a beszámolási időszakban nulla volt, mely 1 -tal alacsonyabb a bázis évhez képest. A változást a saját előállítású eszközök aktivált értékének állományváltozása eredményezte.

52 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt EGYÉB BEVÉTELEK december december Megnevezés Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Céltartalék felhasználás, feloldás Belföldi követelések visszaírt értékvesztése Behajthatatlan követelésekre befizetett összeg Fejlesztési célra átvett eszközök feloldása Egyéb eredményt növelő tételek Összesen Index (%) 332,71 114,58 71,26 50,88 244,02 110,00 80,85 390,20 209,76 Az egyéb bevételek értéke 3 717, a bázis időszakhoz viszonyítva növekedést mutat. A változás meghatározó tényezője egyrészről az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének MFT-os, másrészről a belföldi követelések visszaírt értékvesztésének 939 -os emelkedése. A kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok csökkenését a fogyasztók által fizetett késedelmi kamatok 92 -os csökkenése magyarázza.

53 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt ÜZEMI EREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK december december Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összesen Index (%) 132,45 82,49 76,57 98,52 83,52 97,34 103,98 120,10 106,51 106,43 81,89 139,38 98,27

54 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Anyagjellegű ráfordítások december december Megnevezés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Index (%) 132,45 82,49 ebből: Kapcsolt vállalatoktól kapott központi szolgáltatás ,29 Bérleti díjak Javítás, karbantartás költségei Hirdetési díj, reklámköltség Oktatás, továbbképzés Utazási és szállásköltség Telefonköltség, postaköltség Szakértői, tanácsadói díjak Könyvvizsgálati szolgáltatás költsége Egyéb szolgáltatások ,00 49,91 115,15 150,00 87,50 117,65 97,06 100,00 76,57 ebből: Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díjak Eladott áruk beszerzési értéke ,41 74,28 92,21 98,52 ebből: Villamosenergia-beszerzés értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,75 83,52 Összesen ,34 A Társaság tárgyévi anyagköltsége 653, mely 160 -tal (32,45%) magasabb a évi anyagfelhasználásnál. A tárgyidőszaki anyagköltségek döntő hányadát saját felhasználásra vásárolt villamosenergia és földgáz értéke, a közvetlen felhasználásra vásárolt anyagok és az üzemanyagköltség, valamint az étteremi felhasználás költségei teszik ki. Az igénybe vett szolgáltatások költsége az előző év azonos időszakához képest tal (17,51%) csökkent, amelyet elsősorban a javítás, karbantartás költségeinek csökkenése okozott, A kapcsolt vállalatok közötti igénybevett központi szolgáltatások tárgyidőszaki költségei 550 -tal csökkentek. Ezen belül az ügyfélszolgálati tevékenységgel összefüggő költségek 452 -tal, az

55 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 45 igénybe vett távközlési szolgáltatás 76 -tal, az igénybe vett logisztikai szolgáltatás 9 MF-tal, a piac-termékfejlesztési szolgáltatások 8 -tal, a humán erőforrás szolgáltatások 4 -tal csökkent az előző évhez képest. A környezetvédelmi költségek értéke 40, mely 4 -tal csökkent bázis időszakhoz viszonyítva évben elszámolt könyvvizsgálati díj összege 38, melyből év végi beszámoló készítéssel kapcsolatban felmerült könyvvizsgálói díj összege 11 az anyavállalat felé készített csoportjelentés auditjának költsége 13, az éves konszolidált beszámoló könyvvizsgálati díja 5 valamint az egyéb könyvvizsgálati díjak elszámolt költsége 9. Az innovációs járulék terhére elszámolt kutatás-fejlesztés költsége a tárgyidőszakban nem merült fel. Az eladott áruk beszerzési értéke tal alacsonyabb a bázis időszaki értéknél. Az eladott áruk beszerzési értékét nagymértékben a villamosenergia beszerzési értéke (saját fogyasztás nélkül) határozza meg, amely tal csökkent. Az eladott anyagkészletek tárgyévi beszerzési értéke 6 056, mely a bázis időszakhoz viszonyítva tal emelkedett. Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 566 -tal csökkent Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások évben összesen 210 -tal növekedtek. A bérköltség 87 -tal, bérjárulékok 45 -tal, míg a személyi jellegű egyéb kifizetések 78 -tal növekedtek a bázis időszak személyi jellegű ráfordításaihoz képest. Az előző évhez képest a évi átlaglétszám 6 fővel emelkedett, amelyet a természetes fluktuáció mellett olyan új szervezeti egységek felállítása eredményezett, amelyek működése a környezettudatos energiafelhasználás népszerűsítésére fókuszál. A bérköltség 3,98 %-os növekedését alapvetően a bérfejlesztés és az átlaglétszám növekedése eredményezte. A személyi jellegű egyéb kifizetések 20,10 %-os növekedését döntő mértékben a magasabb reprezentációs költségek és a vállalat munkavállalói részére kötött magánegészség biztosítás költsége eredményezte. A járulékok 6,51 %-os emelkedéséhez első sorban a béren kívüli juttatásokon belül, a 200 EFt feletti összegre vonatkozó magasabb EHO növekmény járult hozzá.

56 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Bérgazdálkodás Állománycsoport évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma (fő) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Fizikai Szellemi Összesen Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság évi járandósága Megnevezés évi járandóság összesen Igazgatóság 266 Felügyelő Bizottság 27 Összesen Értékcsökkenési leírás december december Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök Index (%) 74,47 92,80 ebből: Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen ,52 83,10 115,07 81,89 A leírás összege a beszámolási időszakban A Társaság értékcsökkenési leírása az előző időszakhoz képest 441 -tal csökkent.

57 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Egyéb ráfordítások december december Megnevezés Index (%) Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke ,98 Értékesített követelések könyv szerinti értéke Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések Céltartalékképzés Belföldi követelésekre elszámolt értékvesztés ,30 24, ,00 11,11 ebből: Villamosenergia elhatárolásra képzett értékvesztés 36 - Adók, illetékek, hozzájárulások Behajthatatlan követelések leírt összege Egyéb eredményt csökkentő ráfordítás ,11 157,42 128,97 ebből: Tárgyi eszköz selejtezése 2 88 Vásárolt készletek selejtezése 3 5 Összesen ,00 166,67 139,38 Az üzemi eredményt befolyásoló ráfordítások közül 3,28 %-ot tesznek ki az egyéb ráfordítások, mely az előző évhez képest tal (39,38 %) emelkedett. Ennek oka döntően a behajthatatlan követelések leírt összegének 631 -os, a céltartalékok 515 os, az adók illetékek hozzájárulások 58 -os, és az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értékének 740.os emelkedése, a bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések bevételének 118 -os csökkenése. Az adók, illetékek, hozzájárulások értéke 58 -tal magasabb, mely változás alapvetően a kiszámlázott energiaadó 195 -os emelkedésére, és az innovációs hozzájárulás értékének 84 -os csökkenésére vezethető vissza. További csökkenést okozott az önkormányzatok által kivetett egyéb adók változása. Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értékének az egyéb ráfordításokon belüli növekedését a Immateriális javak és tárgyi eszközök fejezet részletezi.

58 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE december december Tevékenység Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesitmények értéke 1 - Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Index (%) 99,19-209,76 97,34 106,43 81,89 139,38 296,79 Az árbevételek, és az egyéb bevételek összességében 0,18 %-kal, a költségek és egyéb ráfordítások 1,73 %-kal csökkentek a bázisidőszakhoz képest, így a évi üzemi eredmény tal magasabb a évi üzemi eredményénél. Az üzemi tevékenység eredményének változását elsősorban a nettó árbevétel (4.1. fejezet) és az anyagjellegű ráfordítások csökkenésének (4.4.1 fejezet), összevont hatása eredményezte Jövedelmezőségi mutatók Megnevezés Képlet Bruttó termelési érték Nettó árbevétel + Aktivált teljesítmények értéke Anyagmentes termelési érték Bruttó termelési érték - Anyagjellegű ráfordítások Nettó termelési érték Anyagmentes termelési érték - Értékcsökkenési leírás Egy főre jutó nettó árbevétel (/fő) Értékesítés nettó árbevétele / Átlagos áll.létszám 591,94 576,67 % Árbevétel arányos eredmény Üzleti eredmény / Értékesítés nettó árbevétele - 0,65 1,30 Saját tőke jövedelmezősége Szokásos vállalkozási eredmény / Saját tőke 1,96 1,76 Tőkearányos eredmény Üzleti eredmény / Saját tőke - 0,65 1,30 Eszközök forgási sebessége Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz 72,18 70,29

59 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt évben a bruttó termelési érték , mely tal alacsonyabb a bázis időszakhoz viszonyítva. Az értékesítés nettó árbevétele tal csökkent. A változás meghatározó tényezője, hogy a villamosenergia-értékesítés a bázishoz viszonyítva tal alacsonyabb. Az értékesítés nettó árbevételének alakulását a 4.1 fejezet mutatja be. Az anyagmentes termelési érték tal emelkedett, mely a korábbiakban bemutatott nettó árbevétel alakulásával és az anyagjellegű ráfordítások nagyobb mértékű ( os) csökkenésével magyarázható. A nettó termelési érték növekedését az előzőekben bekezdésekben bemutatott két mutató határozta meg, valamint az elszámolt értékcsökkenés változása, melynek elemzése a pontnál található PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE december december Megnevezés Kapott (járó) osztalék és részesedés Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei összesen Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen Pénzügyi műveletek eredménye Index (%) 16,82 152,88 98,18 32,99 83,68-143,28 76,02 17,14 A pénzügyi műveletek eredménye a bázis időszakhoz képest tal alacsonyabb. A pénzügyi műveletek bevételei tal, a ráfordítások 454 -tal csökkentek a bázis időszakhoz képest. A pénzügyi bevételek változását a kapott, járó osztalékok csökkenése eredményezte. A 2015-ös üzleti évben a Társaság a tartós pénzügyi befektetései után osztalékot kapott. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. 251, Magyar Áramszolgáltató Kft. 590, a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 172 osztalékot utalt át a évi eredménye után. A pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkenését a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások értékének 187 -os (16,32%) csökkenése határozza meg.

60 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 50 A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások csökkenésének egyik meghatározó tényezője, hogy a Társaság évben a szokásos tevékenységeiből származó pénzeszközének pozitív változása volt, mely mérsékelte az adott év finanszírozási szükségletét, másrészt a Magyar Nemzeti Bank alapkamat csökkentése, ezzel egyidejűleg csökkentve a fizetendő kamatokat is RENDKÍVÜLI EREDMÉNY december december Megnevezés Részesedésekkel kapcsolatos rendkívüli bevételek Rendkívüli bevételek Részesedés kivezetésének könyv szerinti értéke Más gazdálkodó szervnek, alapítványnak átadott pénzeszközök Nyugdíjbiztosítási pénztár támogatása 2 1 Egyéb támogatás (szakszervezet) Egyéb eredményt csökkentő tételek 8 - Rendkívüli ráfordítások összesen Rendkívüli eredmény Index (%) N/A N/A N/A 76,47 50,00 117, ,56 77,05 A rendkívüli eredmény -47, mely 14 -tal magasabb a bázisidőszaki értékhez képest. A beszámolási időszakban a Társaság rendkívüli bevételei között a tárgyévben alapított ELMŰ DSO Holding Kft.-ben szerzett részesedés értékét számolta el. A rendkívüli ráfordítások értékét jelentős mértékben az apportként átadott ELMŰ Hálózati Kft., - mint a Társaság tartós részesedése kivezetett könyv szerinti értékét tartalmazza.

61 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A társasági adó összegének megállapítása Adózás előtti eredmény Adóalapot csökkentő tételek Előző évek elhatárolt veszteségéből felhasznált összeg Céltartalék-felhasználás, feloldás következtében adóévi bevételként elszámolt összeg 58 Adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás, tárgyi eszköz értékesítés, selejt Kapott osztalék, részesedés összege Belföldi követelésre visszaírt értékvesztés napon túli követelés bekerülési értékének 20%-a 99 Közhasznú szervezet részére adott adomány 20%-a 5 Szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzése - Alapkutatás, alkalm.kutatás, kisérlet fejlesztés közvetlen költsége Önellenőrzés során megállapított, adóévben bevételként elszámolt összeg - 55 Egyéb címen csökkentő - Adóalapot növelő tételek Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés, tárgyi eszköz értékesítés, selejt ebből: Terv szerinti értékcsökkenési leírás Ráfordításként elszámolt értékesítés nettó + selejt Jogerős határozatban megállapított bírság, büntetés 34 Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés 4 Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás 1 Behajthatatlan és elengedett követelés 911 Előző évben csökkentő tételként figyelembe vett 365 napon túli követelés bekerülési értékének 20%-a Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások Adóellenőrzés során adóévi költségként, ráfordításként elszámolt összeg 133 Igénybe vett reklámszolgáltatás Befektetett eszközök árfolyamkülönbsége Kapcsolt vállalkozások közötti piaci ártól való eltérés korrekciója (anyavállalati garancia) Egyéb növelő - Társasági adóalap Társasági adó 10 % 50 Társasági adó 19 % évi energiaellátók jövedelemadó fizetési kötelezettség évi adófizetési kötelezettség Előző éveket érintő társasági adó különbözet, ellenőrzés, önellenőrzés miatt évi társasági adó kötelezettség 189 Adózott eredmény 2 301

62 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 52 Jövedelem-(nyereség-)minimum adó Összes bevétel Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Jövedelem minimum adóalap Jövedelem minimum adó (10%) 50 Jövedelem minimum adó (19%) évi adófizetési kötelezettség jövedelem minimum alapján Adózott eredmény - Normál adóalap Adózás előtti eredmény A társasági adóról szóló törvény előírása alapján a jövedelem, nyereség minimum adóalap után számított adót kell megfizetni, amennyiben az nagyobb, mint az általános szabályok szerint meghatározott adóalap vagy az adózás előtti eredmény közül a magasabb összeg. Az adóalany választása szerint dönthet úgy, hogy nyilatkozattétel teljesítése mellett az általános szabályok szerint meghatározott adóalap után fizeti meg a társasági adót. A Társaságnak évben a normál szabályok szerint számított adóalapja 1 232, adózás előtti eredménye 3 345, a minimum adóalapja pedig A Társaság vezetésének döntése alapján az ELMŰ Nyrt. az általános szabályok szerint fizeti meg társasági adó kötelezettségét és adóbevallásában nyilatkozatot tesz. Ennek alapján a Társaság évi társasági adófizetési kötelezettsége 189.

63 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 53 Az energiaellátók jövedelem adójának megállapítása Adózás előtti eredmény Adóalapot csökkentő tételek Kapott osztalék Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz - Adóellenőrzés során megállapított, adóévben bevételként elszámolt összeg - Önellenőrzés során megállapított, adóévben bevételként elszámolt összeg 55 Adóalapot növelő tételek 746 Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül átadott eszközök KSZÉ Ellenérték nélkül átvállalat kötelezettség ráfordításként elszámolt összege - Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke 1 Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított költségként, ráfordításként elszámolt összeg 133 Várható kötelezettségre és jövőbeli költségre képzett céltartalék Adóalap Arányszám (kereskedelmi engedélyes tev-ből származó bevétel alapján) 91,23% Energiaellátók jövedelemadó arányosított, módosított adóalap Energiaellátók jövedelemadója 31 % évi energiaellátók jövedelemadó fizetési kötelezettség MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY A Társaság évi adózás utáni eredménye A Társaság az időszaki eredmény, valamint a korábbi években felhalmozott eredménytartalék terhére osztalék kifizetését tervezi, melyet a beszámoló elkészítéséig a Társaság közgyűlése még nem hagyott jóvá.

64 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt TEVÉKENYSÉGEK SZERINTI MEGOSZTÁS (UNBUNDLING) A Villamos Energia Törvény, a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal A villamosenergia-ipari vállalkozások tevékenységeinek számviteli szétválasztásáról szóló irányelve (továbbiakban: MEKH irányelv) és az Európai Unió vonatkozó direktívája az integrált villamosenergiaipari vállalkozások számára előírják engedélyes tevékenységeik számviteli szétválasztását oly módon, mintha azokat önálló jogi személyekkel rendelkező vállalkozásokban végeznék. Az Uniós direktívák, valamint a Villamos Energia Törvény előírásai szerint legkésőbb július 1- jétől az elosztóhálózati tevékenységet az értékesítési tevékenységtől jogilag el kellett választani. Az ELMŰ Nyrt. törvényi kötelezettségének megfelelően január 1-jével az elosztóhálózati tevékenységét átruházta a 100 %-os tulajdonú leányvállalatára (ELMŰ Hálózati Kft.). A társaságcsoport központi, irányítási funkciói és a közüzemi engedélyesi tevékenység az ELMŰ Nyrt.-ben maradt. Az Európai Unió szabályozását követő új, villamos energiáról szóló törvény értelmében január 1-jétől minden felhasználónak lehetősége van szabadpiaci kereskedőtől vásárolni az energiát, azonban a lakossági, valamint a kisfeszültségen vételező, valamennyi telephelyük tekintetében 3x50, majd 2009-től 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók a közüzemi ellátást felváltó, hatóságilag ellenőrzött áron történő egyetemes szolgáltatást is választhatják. Ennek megfelelően elkészült az egyetemes szolgáltatás, a villamosenergia-kereskedelem, a közüzemi szolgáltatás és az egyéb (központi, irányítási) tevékenységek szétválasztását célzó modell, valamint kidolgozásra került a számviteli szétválasztás alapjául szolgáló elszámolási módszertan novemberétől a közvilágítási üzemeltetési tevékenység is engedélyköteles lett, ezért kiemelésre került az egyéb üzletág adataiból. Ezt alapul véve történt a tevékenységek közötti bevétel- és ráfordítás-, illetve eszköz- és forrásmegosztás, ennek eredménye az engedélyesekre szétbontott mérleg és eredménykimutatás. A Társaság beszámolója így négy részre tagolódik: egyetemes szolgáltatói engedélyes, villamosenergia-kereskedelmi engedélyes, közvilágítási üzemeltetési engedélyes és egyéb tevékenységi beszámolókra.

65 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt A számviteli szétválasztás (UNBUNDLING) módszertana Árbevétel-elszámolás elvei Az engedélyes tevékenységekhez kapcsolódó árbevételek egyrészt a tarifarendeletben, másrészt a felhasználókkal megkötött egyedi szerződésekben szabályozott módon keletkeznek, a kapcsolódó és másodlagos, illetve egyéb tevékenységek árbevételei pedig a piaci feltételek szerint alakulnak Költségelszámolás elvei Az egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-kereskedelmi engedélyes szegmensen az adott engedélyes tevékenység költségei jelennek meg. Az újonnan létrejött vállalatcsoporton belül a tagvállalatok egymásnak különböző szolgáltatásokat nyújthatnak. A szolgáltatások elszámolásának alapja a társaságok között megkötött szolgáltatási megállapodások (SLA) Egyéb, pénzügyi, rendkívüli bevételek és ráfordítások elszámolásának elvei Az elszámolások a MEKH irányelv egyéb, pénzügyi és rendkívüli eredménytételek szétválasztására vonatkozó ajánlásainak megfelelően történnek. A közvetlenül hozzárendelhető egyéb, pénzügyi, rendkívüli bevételek és ráfordítások ahhoz az engedélyes tevékenységhez kerülnek könyvelésre, amelyek tevékenységi mérlegében a kapcsolódó eszköz, illetve forrás szerepel. Amennyiben a közvetlen tevékenységhez rendelés nem valósítható meg, akkor vetítési alappal kerül a tevékenységek között megbontásra Adófizetési kötelezettség elszámolásának elvei A fizetendő társasági adó és az energiaellátók jövedelemadója az adózás előtti eredmény arányában szerepel a pozitív adózás előtti eredményű tevékenységi eredménykimutatásokban A mérleg szétválasztásának elvei A mérleg szétválasztás során alkalmazott alapelv szerint az adott tevékenységhez tartozó főkönyvi számlákat el lehet különíteni. A főkönyvi alábontás azonban némely esetben nem egyezik a tevékenységek szerint indokolt alábontással, így ezeket a tételeket az analitikából kell összegyűjteni, vagy a rájuk jellemző vetítési alap vagy statisztikai mutatók, ún. mesterséges megosztási viszonyszámok, illetve egyéb speciális módszer segítségével kell felosztani.

66 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 56 A mérlegfelosztás során alkalmazott alapelvek legfőbb elemei az alábbiak: Befektetett eszközök A befektetett eszközök az egyéb üzletágon kerülnek kimutatásra, kivéve a közvilágítás üzemeltetéséhez tartozó tárgyi eszközök, melyek 2013-tól kiemelésre kerültek az egyéb üzletágból. Készletek A tevékenységek jogi szétválasztását követően a készletgazdálkodás és az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységek központi funkcióvá váltak, így a készletek kimutatása az anyavállalatban, egyéb üzletágon történik. Vevőállomány felosztása A villamosenergia-követelésállomány, valamint a vevőállományhoz szorosan kapcsolódó értékvesztés és hitelezési veszteség a főkönyvi számok alapján egyértelműen hozzárendelhető az egyes üzletágakhoz. Hasonló módon határozható meg az egyéb vevőkövetelések értéke. Vevői előlegek A vevői előlegek összege tartalmazza a szerződő partnerek által fizetett előleget, így azok felosztása szintén a vevőállomány felosztásával megegyező módon történt. Szállítói állomány felosztása A villamos energia beszerzéshez kapcsolódó szállítóállomány amit az analitika vizsgálatával lehet meghatározni az egyetemes szolgáltatói és a villamosenergia-kereskedelmi üzletág között oszlik meg. Ugyancsak tételes vizsgálat szükséges a beruházási és egyéb szállítók szegmensenkénti záró állományának meghatározásához. Pénzállomány felosztása Eszközoldalon minden egyes tétel felosztásra kerül. A pénzállomány a vevőállomány arányában kerül felosztásra az engedélyes és egyéb üzletágon.

67 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 57 Rövid lejáratú hitelállomány felosztása A mérlegfelosztás során a rövid lejáratú hitelállomány kivételével minden egyes mérlegsor felosztásra kerül eszköz- és forrásoldalon egyaránt. A forrásoldalon ezután fennmaradó különbözet mutatja az adott üzletág finanszírozási szükségletét. Ebből következik, hogy a felosztás során nem keletkezik szétválasztási különbözet. Időbeli elhatárolások A mérlegkészítés időpontjáig a villamos energia számlák egy része még nem érkezett be, valamint a kiszámlázás is későbbi időpontban történt, így a bevételek egy része az aktív, a ráfordítások egy része pedig a passzív időbeli elhatárolások között szerepel. Ezen a soron kimutatott villamos energia állományi adatok felosztási elvei a vevő és szállító állománynál leírtakkal egyeznek meg. A költségek, ráfordítások elhatárolása között a legjelentősebb tétel a személyi jellegű költségek elhatárolása, aminek a szegmensek közötti megosztása létszám arányosan történik. A halasztott bevételek soron megjelenő, fogyasztók által véglegesen átadott fejlesztési források és térítésmentesen átvett eszközérték elhatárolása 2013-tól a közvilágítás üzemeltetési engedélyes üzletágon kerül kimutatásra A MÉRLEG értékelése A Társaság mérlegfelosztási elveinek alkalmazását követően az eszközök 2,5 %-a az egyetemes szolgáltatói tevékenységi, 4,3 %-a a villamosenergia-kereskedelmi, 0,1 %-a a közvilágítás üzemeltetési és 93,2 %-a az egyéb üzletágon jelenik meg Az egyetemes szolgáltatói engedélyes tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások Az egyetemes szolgáltatói engedélyes tevékenység mérlegében tárgyi eszköz, immateriális jószág és befektetett pénzügyi eszköz nem jelenik meg. A forgóeszközök értékének jelentős részét (85 %) a vevőállomány alkotja. A vevőkövetelések soron a villamos energia vevőkkel szembeni követelések, valamint az ehhez kapcsolódó értékvesztés és hitelezési veszteség jelenik meg. Az egyéb követelések mérlegsor a költségvetéssel, illetve a munkavállalókkal szembeni követeléseket tartalmazza.

68 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 58 A bevételek aktív időbeli elhatárolása soron a december havi hálózathasználati díj összege (217 ) jelenik meg. A jegyzett tőke és a tőketartalék a tárgyi eszközök és immateriális javak megoszlása szerint lettek az üzletágakhoz rendelve. Az eredménytartalék az előző időszakról átvezetett mérleg szerinti eredményt tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatói üzletágon 3,7 céltartalék jelenik meg, melyből 2,2 a személyi jellegű és 1,5 MFT függő kötelezettségekre képzett céltartalékok értéke. Az üzletág rövid távú finanszírozási igényei saját forrásain kívül rövid lejáratú hitelek igénybevételét is szükségessé tették. Az egy éven belül lejáró hitelek záró állománya A villamos energia beszerzéssel kapcsolatos szállítói tartozás a kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek soron jelenik meg. A villamos energia és az egyéb szállítók megbontása analitika vizsgálatával történt. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között meghatározó a lakossági és nagyfogyasztói befizetések miatti kötelezettségek, valamint a költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségek értéke. A passzív időbeli elhatárolásokon belül meghatározó tényező a villamosenergia árbevétel elhatárolt összege (817 ) A villamosenergia kereskedelmi engedélyes tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások A villamosenergia-kereskedelmi engedélyes tevékenység mérlegében tárgyi eszköz, immateriális jószág és befektetett pénzügyi eszköz nem jelenik meg. A tevékenységéhez szükséges eszközöket a központtól igénybe veheti, de nem birtokolja. A forgóeszközök értékének jelentős részét (85,3 %) a vevőállomány alkotja. A vevőkövetelések soron a villamos energia vevőkkel szembeni követelések, valamint az ehhez kapcsolódó értékvesztés és hitelezési veszteség jelenik meg. Az egyéb követelések mérlegsor a költségvetéssel, illetve a munkavállalókkal szembeni követeléseket tartalmazza. A bevételek aktív időbeli elhatárolása soron a mérlegkészítés napjáig ki nem számlázott villamos energia árbevétel összege (5 551 ) jelenik meg.

69 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 59 A jegyzett tőke és a tőketartalék a tárgyi eszközök és immateriális javak megoszlása szerint lettek az üzletágakhoz rendelve. Céltartalék soron személyi jellegű céltartalékok jelennek meg (14 ) továbbá függő kötelezettségek (10 MFT). Az üzletág a megtermelt eredmény és a kedvező fizetési feltételek hatására önfinanszírozásra képes összeghatárig. A villamos energia beszerzéssel kapcsolatos szállítói tartozás a kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek soron jelenik meg. A villamos energia és az egyéb szállítók megbontása analitika vizsgálatával történt. A kapcsolt vállalatokkal szembeni kötelezettségek mérlegsoron jelenik meg a értékű, évi eredmény után fizetendő osztalék. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között meghatározó a lakossági és nagyfogyasztói befizetések miatti kötelezettségek, valamint a költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségek értéke. A passzív időbeli elhatárolásokon belül meghatározó tényező a villamosenergia-vásárlásra elhatárolt összeg ( ) A közüzemi engedélyes tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások évtől a közüzemi tevékenységből áthúzódó tételek hatásai az egyetemes szolgáltatói mérlegben jelennek meg A közvilágítás üzemeltetési engedélyes tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások A tárgyi eszköz soron a közvilágítás aktív elemei kerültek kimutatásra. Az üzletág rövid távú finanszírozási igényei saját forrásain kívül rövid lejáratú hitelek igénybevételét is szükségessé tették. Az egy éven belül lejáró hitelek záró állománya 186. A passzív időbeli elhatárolások összege a fogyasztók által véglegesen átadott fejlesztési források és térítésmentesen átvett eszközérték elhatárolása.

70 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Az egyéb tevékenység mérlegét befolyásoló főbb változások A szétválasztás során minden eszköz a központban maradt, amelyek bérbeadásra kerülnek az eszközt használó tagvállalatok számára, kivéve a közvilágítás tevékenységhez kapcsolódó eszközöket. Az immateriális javak jelentős részét a tevékenységhez rendelt, vásárolt szoftverek és a közüzemi tevékenységet kiszolgáló számlázási szoftverek alkotják, a tárgyi eszközök között pedig az igazgatási, üzemkörön kívüli és jóléti épületek jelennek meg. A részesedések értéke teljes egészében az egyéb üzletághoz tartozik. A készletek záró állományának teljes összege (1 549 ) az egyéb üzletágon kerül kimutatásra. A vevőkövetelések soron az egyéb, nem villamosenergia-vevőkkel szembeni követelések, valamint az ehhez kapcsolódó értékvesztés és hitelezési veszteség jelenik meg. A kapcsolt vállalkozással kapcsolatos követelések meghatározó tényezője ( ), melyből Cash Pool MFT. Az aktív időbeli elhatárolások között a bevételek elhatárolása a kamatbevételek és egyéb árbevételek elhatárolását tartalmazza. A bázis időszakhoz képest nőtt az értékesítés egyéb árbevétele. A jegyzett tőke és a tőketartalék a tárgyi eszközök és immateriális javak megoszlása szerint lettek az üzletágakhoz rendelve. Az egyéb üzletágon 538 céltartalék jelenik meg, melyből a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalékok összege 420, személyi jellegű céltartalékok összege 118. Az üzletág a megtermelt eredmény és a kedvező fizetési feltételek hatására önfinanszírozásra képes összeghatárig. A szállítók állománya 2 223, melynek meghatározó tényezői a beruházási szállítók és az egyéb szállítók. A kapcsolt szállítói állomány tal nőtt. A évi eredmény után fizetendő osztalékból a kapcsolt vállalatokkal szembeni kötelezettségek között, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra. A passzív időbeli elhatárolások összegén belül a halasztott bevételek a közvilágítás üzemeltetési engedélyes üzletágon kerülnek kimutatásra 2013.évtől.

71 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Az EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI engedélyes tevékenység Eredménykimutatásának értékelése Az évek óta teljes mértékben liberalizált magyar villamosenergia-kereskedelem alapvető struktúrája 2015-ben nem változott. Az üzleti felhasználók többsége piaci kereskedőtől vásárolja a villamos energiát, a lakosság, valamint a közintézményi kör (főként oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, közigazgatási és rendészeti intézmények), illetve a kisüzleti felhasználók egy hatóságilag meghatározott köre pedig az egyetemes szolgáltató partnere. Az idei évre is jellemző, hogy a közintézményi kör viszonylag jelentős része társaságunk kedvező piaci ajánlatait követve elhagyta az egyetemes szolgáltatást. A villamosenergia-engedélyek kialakult struktúrája szerint az ELMŰ Nyrt. egyrészt továbbra is egyetemes szolgáltatóként működött, másrészt az ELMŰ ÉMÁSZ MÁSZ kereskedői csoport részeként gondoskodik alapvetően a hagyományos érdekeltségi terület megbízható piaci villamosenergia-ellátásáról december 1-től az ELMŰ Nyrt. tevékenysége átalakult. A társaság egyetemes szolgáltatását a továbbiakban csak a társaságcsoport tulajdonában álló, újonnan alapított ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. folytatja tovább. A lakosság esetében január 1-től 4% körüli mértékben hatósági áramdíj-emelés következett be, melyet azonban a rendszerhasználati- illetve hálózathasználati díjak csökkentése teljes mértékben kompenzált, így a bruttó árak változatlanok maradtak. Az év további részében nem történt ármódosítás. Az üzleti felhasználók hatósági árait az ármódosítás nem, vagy csak kis mértékben érintette. Az intenzív versenyhelyzetet kihasználva, az üzleti ügyfelek bennük a közintézményi kör jelentős része az egyetemes szolgáltatás helyett a versenypiacot választotta. Az előző év azonos időszakához ( hónap) viszonyítva, alapvetően a lakossági villamosenergia-felhasználás növekedése miatt az egyetemes szolgáltatás energiamennyisége összességében 2,4%-kal növekedett. A kötelező villamos energia (KÁT) átvételéből eredő költségek továbbra sem terhelték az egyetemes szolgáltatás felhasználóit. A 64/2013. (X.30.) sz. NFM rendelet - a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról tartalmazza az egyetemes szolgáltatás által elérhető árrés mértékét, amelyet 0,986 Ft/kWh-ban határoz meg. Ezt a mértéket a 763/2015 sz. MEKH Határozat az előző évi árréseltérés korrekciójaként 0,141 Ft/kWh-tal, pozitív irányba módosította. A 2015-ös évben az elismert beszerzési költség és a tarifákban számlázott árbevétel közötti árrés a rendeletben, illetve a Határozatban meghatározottnál magasabb fajlagos árrést tartalmazott, ezért az ELMŰ Nyrt, mint egyetemes szolgáltató a számított többletet elszámolta a jogutóddal. Az ELMŰ Nyrt. a szabad piacon továbbra is aktív szerepet játszik.

72 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Árbevételek elszámolása Villamosenergia-értékesítés A villamosenergia-értékesítésből származó árbevételeket az 58/2002-es és 59/2002-es GKM rendeletben rögzített feltételek szerinti bontásban könyveli a Társaság. Az Egyetemes Szolgáltatói engedélyes jogosult a fogyasztóktól az áramdíj beszedésére, amely tartalmazza az e fogyasztói csoport által, a díj részeként befizetett hálózathasználati díjat is. Az egyetemes szolgáltatói engedélyes által beszedett végfelhasználói díjból a hálózathasználati díjat a Társaság köteles az elosztói tevékenységet folytató ELMŰ Hálózati Kft. részére átutalni szolgáltatási szerződés alapján. Az eredménykimutatásban a hálózathasználati díjból származó bevétel megjelenik az Egyetemes Szolgáltatói engedélyes értékesítés nettó árbevétele során, valamint az ehhez tartozó ráfordítások az anyagjellegű ráfordítások soron. Az értékesítés nettó árbevétele ( ) 9,5%-kal alacsonyabb az előző évhez képest. Ennek fő oka, hogy december 1-től a társaság egyetemes szolgáltatását a továbbiakban az újonnan alapított ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. folytatja tovább Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások A tényköltségek rögzítése költségeredet szerint a számviteli nyilvántartással egy időben kontrolling objektumokra, költséghelyekre és a különböző rendelésfajtákra történik. A tevékenységi költség-unbundling gerincét az irányítási modellen alapuló, tagvállalatok közötti szerződéses kapcsolaton alapuló tényleges elszámolások jelentik. Az anyagjellegű ráfordítások 94,7%-át az értékesítésre kerülő villamos energia beszerzési értéke ( ) teszi ki, mely a tevékenység áthelyezése és árcsökkenés miatt 9,9%-kal alacsonyabb az előző évhez képest. Ennek oka, hogy a 2014 szeptemberében előírt árcsökkentés következtében a beszerzési költség fajlagosan csökkent, amit a mennyiségi visszaesés tovább fokozott. Az Egyetemes Szolgáltatói engedélyes ráfordításai közül jelentős tételt tesznek ki a fogyasztók részére készülő számlák előállítása és postázása, a postai csekkfeldolgozás, valamint a hátralék behajtása érdekében felmerült költségek, illetve az ügyfélszolgálati tevékenység ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások jelentős részét az Egyetemes Szolgáltatói engedélyesi tevékenység elvégzésével kapcsolatos bérek és járulékok teszik ki.

73 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás alapját képező eszközök az egyéb tevékenységhez tartoznak, de mivel az egyetemes szolgáltatói tevékenység során igénybe veszik ezeket az eszközöket, így az értékcsökkenésből a tevékenységre eső részt költségként ki kell mutatni. Ezeket a költségeket azonban a belső költség-átterhelés részeként kapja meg az engedélyes tehát ilyen költségelemet az engedélyes önállóan nem mutat ki eredménykimutatásaiban Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása Az egyéb bevételek és ráfordítások között a legnagyobb tételek: a céltartalékok képzése és felhasználása, a kapott és fizetett bírságok, kötbérek, kártérítések, a követelések értékvesztésének elszámolása, illetve a behajthatatlan követelések leírása, és a különféle adók (elsősorban iparűzési adó) és járulékok. Az értékvesztés elszámolásának és visszaírásának felosztása A követelések értékvesztésének elszámolása az engedélyes záró vevőállománya alapján történik. A behajthatatlan követelések leírása egyedi elbírálás után jelenik meg valamelyik engedélyesnél. Bázis időszakhoz képest jelentősen csökkent a követelések értékvesztésének, leírásának, visszaírásának, és az értékesített követelések elszámolásának az eredményhatása. A céltartalék-képzés és feloldás felosztása A megállapodásos bérre és az előnyugdíj korengedményes részére képzett céltartalékok felosztása létszámarányosan történt, a függő kötelezettségekre képzett céltartalékok, valamint az egyéb céltartalékok (egyedi értékelés alapján kerültek besorolásra. Egyéb tételek Az adók közül az iparűzési adó a tevékenységi árbevétel arányában került felosztásra.

74 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredményének javulását a csökkenő hiteligény és a hitelkamatok kedvező alakulása együttesen okozza Rendkívüli eredmény A rendkívüli eredményen belül az elengedett követelések és a fizetett támogatások kerülnek kimutatásra. Ezen támogatások (karitatív, szakszervezeti, nyugdíjpénztári, nyugdíj-pénztártagoknak adott és egyéb támogatások) felosztása a létszámfelosztás elvei szerint történt Adófizetési kötelezettség A fizetendő társasági adó és az energiaellátók jövedelemadója az adózás előtti eredmény arányában szerepel a pozitív adózás előtti eredményű tevékenységi eredménykimutatásokban A Villamosenergia kereskedői engedélyes tevékenység Eredménykimutatásának értékelése Az Európai Unió szabályozását követő új, villamos energiáról szóló törvény értelmében január 1-jétől minden felhasználónak lehetősége van szabadpiaci kereskedőtől vásárolni az energiát. A szabad piaci kereskedelem területén, az egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, volt közüzemi-, illetve a már korábban piacra került felhasználók szabadon választhattak kereskedőt. Ezen felhasználók egy része továbbra is az ELMŰ Nyrt., más része az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. által alapított Magyar Áramszolgáltató (MÁSZ) Kft., míg harmadik része más, konkurens villamosenergiakereskedő társaság partnere lett. A szabadpiaci ügyfelek köre a jellemző, 12 hónapos szerződési periódus következtében évről évre módosul. Az értékesítési portfólió szerkezete emiatt rendkívül változó. Folyamatos kihívást jelent a meglévő szerződésállomány megújítása, illetve a meglévő partneri kör bővítése. Sikerként könyvelhető el, hogy az egyetemes szolgáltatást elhagyó vállalkozások jelentős hányadát a Társaság illetve a társaságcsoport újra tudta szerződtetni. A Társaságcsoport méretnagyság tekintetében megerősítette piaci pozícióit. A versenypiaci szektor egészét érintette - az árszínvonalat emelte - a korábban egyetemes szolgáltatók által viselt KÁT-költség átterhelése.

75 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 65 A villamos energia versenypiaci vásárlása területén egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a hazai áramtőzsde (HUPX). Azonban sem a hazai termelői kapacitások, sem az import lehetőségek nem bővültek oly módon, hogy azok a kereskedelem lehetőségeit számottevően megváltoztatták volna. Az árak a versenypiaci körülmények között a kereslet- illetve a termelőkapacitások közti egyensúly módosulásait követték, enyhén csökkenve a korábbi évhez képest Árbevételek elszámolása Villamosenergia-értékesítés A villamosenergia-értékesítésből származó árbevételeket az 58/2002-es és 59/2002-es GKM rendeletben rögzített feltételek szerint és bontásban könyveli a Társaság. A villamosenergia-kereskedői engedélyes jogosult a fogyasztóktól az áramdíj beszedésére, valamint - integrált szerződés esetén a hálózathasználati díjak beszedésére is. A villamosenergia-kereskedői engedélyes által beszedett díjelemekből a hálózathasználati díjat a Társaság köteles az elosztói tevékenységet folytató társaságok részére átutalni szolgáltatási szerződés alapján. Az eredménykimutatásban a hálózathasználati díjból származó bevétel megjelenik a Villamosenergiakereskedői engedélyes értékesítés nettó árbevétele soron, valamint az ehhez tartozó ráfordítások az anyagjellegű ráfordítások soron. Az értékesítés nettó árbevétele ( ) 9,8%-kal nőtt az előző évhez képest, melynek oka a 13,9%-os mennyiségi növekedés, melyet ellensúlyozott a piaci árszint csökkenése Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások A tényköltségek rögzítése költségeredet szerint a számviteli nyilvántartással egy időben kontrolling objektumokra, költséghelyekre és a különböző rendelésfajtákra történik. A tevékenységi költség-unbundling gerincét az irányítási modellen alapuló, tagvállalatok közötti szerződéses kapcsolaton alapuló tényleges elszámolások jelentik. Az anyagjellegű ráfordítások 98,5%-át az értékesítésre kerülő villamos energia beszerzési értéke ( ) teszi ki, mely 7,2%-kal magasabb az előző évhez képest a már említett a 13,9%-os mennyiségi növekedés, és az azt ellensúlyozó a piaci árszint csökkenése miatt. A villamosenergia-kereskedői engedélyes ráfordításai közül jelentős tételt tesznek ki a fogyasztók részére készülő számlák előállítása és postázása, valamint a hátralék behajtása érdekében felmerült költségek, illetve az ügyfélszolgálati tevékenység ráfordításai.

76 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások jelentős részét a villamosenergia-kereskedelmi engedélyesi tevékenység elvégzésével kapcsolatos bérek és járulékok teszik ki Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás alapját képező eszközök az egyéb tevékenységhez tartoznak, de mivel a villamosenergia kereskedői engedélyesi tevékenység során igénybe veszik ezeket az eszközöket, így az értékcsökkenésből a tevékenységre eső részt költségként ki kell mutatni. Ezeket a költségeket azonban a belső költség-átterhelés részeként kapja meg az engedélyes, tehát ilyen költségelemet az engedélyes önállóan nem mutat ki eredménykimutatásaiban Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása Az egyéb bevételek és ráfordítások között a legnagyobb tételek: a kapott és fizetett bírságok, kötbérek, kártérítések, a követelések értékvesztésének elszámolása, illetve a behajthatatlan követelések leírása, és a különféle adók (elsősorban energiaadó és iparűzési adó) és járulékok. Az értékvesztés elszámolásának és visszaírásának felosztása A követelések értékvesztésének elszámolása az engedélyesek az engedélyes záró vevőállománya alapján történik. A behajthatatlan követelések leírása egyedi elbírálás után jelenik meg valamelyik engedélyesnél. Bázis időszakhoz képest jelentősen csökkent a követelések értékvesztése és leírása. A céltartalékképzés és feloldás felosztása A megállapodásos bérre és az előnyugdíj korengedményes részére képzett céltartalékok felosztása létszámarányosan történt. Egyéb tételek Az adók közül az iparűzési adó a tevékenységi árbevételek arányában került felosztásra.

77 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredményének javulását a hitelkamatok kedvező alakulása és a csökkenő hiteligény okozza, melyet csökkent az árfolyamhatásokból számított eredmény csökkenése Rendkívüli eredmény A rendkívüli eredményen belül az elengedett követelések és a fizetett támogatások kerülnek kimutatásra. Ezen támogatások (karitatív, szakszervezeti, nyugdíjpénztári, nyugdíj-pénztártagoknak adott és egyéb támogatások) felosztása a létszámfelosztás elvei szerint történt Adófizetési kötelezettség A fizetendő társasági adó és az energiaellátók jövedelemadója az adózás előtti eredmény arányában szerepel a pozitív adózás előtti eredményű tevékenységi eredménykimutatásokban A Közüzemi engedélyes tevékenység Eredménykimutatásának értékelése 2013-ban a közüzemi engedélyes tevékenységgel kapcsolatban korábbi évekről áthúzódó tételek az egyetemes szolgáltatói üzletágon kerülnek bemutatásra A KÖZVILÁGÍTÁSI tevékenység Eredménykimutatásának értékelése A közvilágítási tevékenység mint szegmentált tevékenység 2013-tól kezdve jelenik meg a pénzügyi beszámolóinkban, a korábbi években nem került kiemelésre, elkülönítésre Árbevételek elszámolása A közvilágítási tevékenységek árbevétele 116 volt. A bevétel közvilágítás karbantartásából származik.

78 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások A tényköltségek rögzítése és elszámolása az egyetemes szolgáltatói, valamint a villamosenergiakereskedői engedélyesnél már bemutatott elvek szerint történik. A közvilágítási tevékenységhez kapcsolódó karbantartási, üzemeltetési, fejlesztési költségek értéke 84 volt Személyi jellegű ráfordítások A közvilágításhoz kapcsolható személyi jellegű ráfordítások 29 -ot tettek ki, melyet létszám alapú felosztással kalkuláltuk ki Értékcsökkenési leírás A közvilágítási aktív elemek és az egyéb közvilágítási vagyon értékcsökkenéseként 2015-ben 72 -ot számoltunk el Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása Egyéb bevételként a fogyasztók által véglegesen átadott fejlesztési források és térítésmentesen átvett eszközökből származó halasztott bevétel jelent meg 38 értékben. Az egyéb ráfordítások között a helyi adók képviselnek jelentősebb tételt Az egyéb tevékenységek Eredménykimutatásának értékelése Árbevételek elszámolása Az egyéb tevékenység árbevétele 634 -tal csökkent, melyből meghatározó a tagvállalatoknak nyújtott szolgáltatásokból származó árbevétel csökkenése. A változást részben a tagvállalatoknak nyújtott informatikai szolgáltatások, árbevételének csökkenése okozza. Másrészt az eladott áruk árbevétele tal nőtt. Az időszaki forgalom meghatározó része a Társaság kulcsanyagainak a beruházási szállítók felé történő anyagértékesítése.

79 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások A tényköltségek rögzítése és elszámolása az egyetemes szolgáltatói, valamint a villamosenergiakereskedői engedélyesnél már bemutatott elvek szerint történik. Az eladott áruk beszerzési értéke tal nőtt az előző időszakhoz képest. Az eladott (közvetített) szolgáltatások 520 -os csökkenését döntően a tagvállalatoknak nyújtott szolgáltatások ráfordításai eredményezték Személyi jellegű ráfordítások Az egyéb tevékenység bér és személyi jellegű költsége a másodlagos, kiszámlázott tevékenységnél felmerült munkaórák ellenértékét, valamint az erre vetített támogató területek bér-, és személyi jellegű költségét takarja Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás megosztása az engedélyeseknél leírt módon történik Egyéb bevételek és ráfordítások alakulása Az egyéb bevételek és ráfordítások között a legnagyobb tételek: az értékesített tárgyi eszközök és ingatlanok bevétele, céltartalék képzés/feloldás. Az egyéb bevételek csökkenést mutatnak. Az egyéb ráfordítások között jelentős tételt képviselnek a helyi adók Pénzügyi műveletek eredménye A fizetett rövid lejáratú hitelkamatok felosztása az engedélyes tevékenységnél ismertetettek szerint történt. A befektetési társaságoktól kapott osztalék felosztása megegyezik a mérleg befektetett pénzügyi eszközeinek szétválasztási arányával, azaz teljes egészében az egyéb üzletágon kerül kimutatásra.

80 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt Rendkívüli eredmény A rendkívüli ráfordítások között a más gazdálkodó szervnek, alapítványnak átadott pénzeszközök, valamint egyéb támogatások értéke került kimutatásra Adófizetési kötelezettség A fizetendő társasági adó és az energiaellátók jövedelemadója az adózás előtti eredmény arányában szerepel a pozitív adózás előtti eredményű tevékenységi eredménykimutatásokban.

81 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt MELLÉKLET (Egyedi mérleg és eredménykimutatás - Unbundling) Budapesti Elektromos Művek Nyrt Mérleg (unbundling) Egyetemes szolgáltatói engedélyes Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Index (%) I. Befektetett eszközök - - N/A Immateriális javak - - N/A Tárgyi eszközök - - N/A Befektetett pénzügyi eszközök - - N/A - ebből: részesedések - - N/A II. Forgóeszközök ,89 Készletek - - N/A Követelések ,88 ebből: Vevők ,33 ebből: Követelések kapcsolt váll. szemben és egyéb részesedési viszonyban - - N/A ebből: Egyéb követelések ,87 Értékpapírok - - N/A Pénzeszközök ,37 III. Aktív időbeli elhatárolások ,50 Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,68 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,89 Halasztott ráfordítások - - N/A ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,95

82 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 72 I. Saját tőke ,06 Jegyzett tőke 0 0 N/A Tőketartalék 0 0 N/A Eredménytartalék ,81 Lekötött tartalék 0 0 N/A Értékelési tartalék 0 0 N/A Mérleg szerinti eredmény ,20 II. Céltartalékok ,00 III. Kötelezettségek ,08 Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 N/A Rövid lejáratú kötelezettségek ,08 - Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,80 - Vevői előlegek ,97 - Szállítók 0 0 N/A -Rövid lejáratú köt. kapcs. vállak. szemben ,00 -Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállak. szemben 0 0 N/A - Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,39 IV. Passzív időbeli elhatárolások ,89 Bevételek passzív időbeli elhatárolása N/A Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,14 Halasztott bevételek 0 0 N/A FORRÁSOK ÖSSZESEN ,95

83 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 73 Tételszám A tétel megnevezése Egyetemes szolgáltatói engedélyes Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Export értékesítés nettó árbevétele - - N/A I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,50 II. Aktivált saját tejesítmények értéke - - N/A III. Egyéb bevételek , Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke , Egyéb szolgáltatások értéke , Eladott áruk beszerzési értéke , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - - N/A IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,58 V. Személyi jellegű ráfordítások ,13 VI. Értékcsökkenési leírás - - N/A VII. Egyéb ráfordítások ,07 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) , Kapott (járó) osztalék és részesedés - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,25 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei - - N/A VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) , Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - N/A 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,78 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - N/A 20. Részesedések, bankbetétek értékvesztése - - N/A 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - - N/A IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,78 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) ,47 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) ,26 X. Rendkívüli bevételek - - N/A XI. Rendkívüli ráfordítások ,29 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ,29 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) ,20 XII. Adófizetési kötelezettség - - N/A F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre N/A 23. Fizetett ( jóváhagyott ) osztalék és részesedés N/A G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23) ,20

84 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 74 Budapesti Elektromos Művek Nyrt Mérleg (unbundling) Villamosenergia-kereskedelmi engedélyes Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Index (%) I. Befektetett eszközök - - N/A Immateriális javak - - N/A Tárgyi eszközök - - N/A Befektetett pénzügyi eszközök - - N/A - ebből: részesedések - - N/A II. Forgóeszközök ,72 Készletek - - N/A Követelések ,03 ebből: Vevők ,61 ebből: Követelések kapcsolt váll. szemben és egyéb részesedési viszonyban - - N/A ebből: Egyéb követelések ,21 Értékpapírok - - N/A Pénzeszközök ,71 III. Aktív időbeli elhatárolások ,55 Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,74 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,89 Halasztott ráfordítások - - N/A ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,39

85 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 75 I. Saját tőke ,26 Jegyzett tőke 0 0 N/A Tőketartalék 0 0 N/A Eredménytartalék ,24 Lekötött tartalék 0 0 N/A Értékelési tartalék 0 0 N/A Mérleg szerinti eredmény ,75 II. Céltartalékok ,00 III. Kötelezettségek ,24 Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 N/A Rövid lejáratú kötelezettségek ,24 - Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,81 - Vevői előlegek ,21 - Szállítók 0 0 N/A -Rövid lejáratú köt. kapcs. vállak. szemben ,15 -Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállak. szemben 0 0 N/A - Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,66 IV. Passzív időbeli elhatárolások ,77 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 N/A Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,77 Halasztott bevételek 0 0 N/A FORRÁSOK ÖSSZESEN ,39

86 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 76 Tételszám A tétel megnevezése Villamosenergia-kereskedelmi engedélyes Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,83 II. Aktivált saját tejesítmények értéke - - N/A III. Egyéb bevételek , Anyagköltség , Igénybe vett szolgáltatások értéke , Egyéb szolgáltatások értéke , Eladott áruk beszerzési értéke ,2 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - - N/A IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,30 V. Személyi jellegű ráfordítások ,22 VI. Értékcsökkenési leírás - - N/A VII. Egyéb ráfordítások ,40 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) , Kapott (járó) osztalék és részesedés - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,83 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,79 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) , Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - N/A 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,07 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - N/A 20. Részesedések, bankbetétek értékvesztése - - N/A 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,46 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,78 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) ,44 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) ,99 X. Rendkívüli bevételek - - N/A XI. Rendkívüli ráfordítások ,00 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ,00 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) ,08 XII. Adófizetési kötelezettség N/A F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre - - N/A 23. Fizetett ( jóváhagyott ) osztalék és részesedés ,35 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23) ,75

87 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 77 Budapesti Elektromos Művek Nyrt Mérleg (unbundling) Közvilágítási engedélyes Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Index (%) I. Befektetett eszközök ,44 Immateriális javak - - N/A Tárgyi eszközök ,44 Befektetett pénzügyi eszközök - - N/A - ebből: részesedések - - N/A II. Forgóeszközök - - N/A Készletek - - N/A Követelések - - N/A ebből: Vevők - - N/A ebből: Követelések kapcsolt váll. szemben és egyéb részesedési viszonyban - - N/A ebből: Egyéb követelések - - N/A Értékpapírok - - N/A Pénzeszközök - - N/A III. Aktív időbeli elhatárolások - - N/A Bevételek aktív időbeli elhatárolása - - N/A Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása - - N/A Halasztott ráfordítások - - N/A ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,44

88 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 78 I. Saját tőke ,25 Jegyzett tőke 0 0 N/A Tőketartalék 0 0 N/A Eredménytartalék ,83 Lekötött tartalék 0 0 N/A Értékelési tartalék 0 0 N/A Mérleg szerinti eredmény ,91 II. Céltartalékok 0 1 N/A III. Kötelezettségek ,47 Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 0 N/A Rövid lejáratú kötelezettségek ,47 - Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,54 - Vevői előlegek 0 0 N/A - Szállítók 0 0 N/A -Rövid lejáratú köt. kapcs. vállak. szemben 0 0 N/A -Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállak. szemben 0 0 N/A - Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 2 0 N/A IV. Passzív időbeli elhatárolások ,19 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 N/A Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,00 Halasztott bevételek ,91 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,44

89 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 79 Tételszám A tétel megnevezése Közvilágítási tevékenység Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Export értékesítés nettó árbevétele - - N/A I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,06 II. Aktivált saját tejesítmények értéke - - N/A III. Egyéb bevételek , Anyagköltség - - N/A 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke , Egyéb szolgáltatások értéke - - N/A 08. Eladott áruk beszerzési értéke - - N/A 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,90 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,38 V. Személyi jellegű ráfordítások ,54 VI. Értékcsökkenési leírás ,16 VII. Egyéb ráfordítások ,00 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) , Kapott (járó) osztalék és részesedés - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei - - N/A VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) - - N/A 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - N/A 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - N/A 20. Részesedések, bankbetétek értékvesztése - - N/A 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - - N/A IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) - - N/A B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) - - N/A C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) ,91 X. Rendkívüli bevételek - - N/A XI. Rendkívüli ráfordítások - - N/A D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) - - N/A E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) ,91 XII. Adófizetési kötelezettség - - N/A F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre - - N/A 23. Fizetett ( jóváhagyott ) osztalék és részesedés - - N/A G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23) ,91

90 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 80 Budapesti Elektromos Művek Nyrt Mérleg (unbundling) Egyéb tevékenységek Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév Index (%) I. Befektetett eszközök ,51 Immateriális javak ,89 Tárgyi eszközök ,82 Befektetett pénzügyi eszközök ,53 - ebből: részesedések ,53 II. Forgóeszközök ,14 Készletek ,66 Követelések ,90 ebből: Vevők ,71 ebből: Követelések kapcsolt váll. szemben és egyéb részesedési viszonyban ,14 ebből: Egyéb követelések ,00 Értékpapírok Pénzeszközök ,67 III. Aktív időbeli elhatárolások ,04 Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,70 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,67 Halasztott ráfordítások - - N/A ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,58

91 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 81 I. Saját tőke ,83 Jegyzett tőke ,00 Tőketartalék ,00 Eredménytartalék ,05 Lekötött tartalék 0 0 N/A Értékelési tartalék 0 0 N/A Mérleg szerinti eredmény ,00 II. Céltartalékok ,62 III. Kötelezettségek ,71 Hosszúlejáratú kötelezettségek 3 0 0,00 Rövid lejáratú kötelezettségek ,73 - Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ,73 - Vevői előlegek ,00 - Szállítók ,11 -Rövid lejáratú köt. kapcs. vállak. szemben ,03 -Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállak. szemben 0 0 N/A - Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek ,79 IV. Passzív időbeli elhatárolások ,75 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 0 0,00 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,87 Halasztott bevételek 0 0 N/A FORRÁSOK ÖSSZESEN ,58

92 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 82 Tételszám A tétel megnevezése Egyéb tevékenység Index (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele , Export értékesítés nettó árbevétele - 5 N/A I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) ,38 II. Aktivált saját tejesítmények értéke III. Egyéb bevételek , Anyagköltség , Igénybe vett szolgáltatások értéke , Egyéb szolgáltatások értéke , Eladott áruk beszerzési értéke , Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,49 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) ,91 V. Személyi jellegű ráfordítások ,11 VI. Értékcsökkenési leírás ,81 VII. Egyéb ráfordítások ,46 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) , Kapott (járó) osztalék és részesedés ,82 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott - - N/A 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,44 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) , Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - N/A 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások - - N/A Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott - - N/A 20. Részesedések, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,62 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) ,81 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) ,25 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) ,43 X. Rendkívüli bevételek N/A XI. Rendkívüli ráfordítások ,00 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ,00 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) ,62 XII. Adófizetési kötelezettség - 88 N/A F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII) , Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre , Fizetett ( jóváhagyott ) osztalék és részesedés ,34 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23) ,00

93 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 6.1. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK november 25-én a Társaság kezdeményezte, leányvállalata az ELMŰ Hálózati Kft. jegyzett tőke csökkentését a negatív eredménytartalék javára. A Cégbíróság január 5-i határidővel a kérelmet bejegyezte, így ennek megfelelően az ELMŰ Hálózati Kft. jegyzett tőkéje ra csökkent. A beszámolási időszakban a Társaság fizetőképessége folyamatosan biztosított volt KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK EGYMÁS KÖZÖTTI FORGALMA ELMŰ Nyrt. - ELMŰ Hálózati Kft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Eladott áruk beszerzése Ebből: rendszerirányítási díj Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Tárgyi eszköz növekedés Készlet növekedés , , ,48-1 N/A , , , , , , ,00 ELMŰ Nyrt. - Magyar Áramszolgáltató Kft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Eladott áruk beszerzése Anyagjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Készlet növekedés , ,62-7 N/A , , , , , ELMŰ Nyrt. - ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft Index (%) Pénzügyi műveletek bevételei

94 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 84 ELMŰ Nyrt. - ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Igénybe vett szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei , , , ,18-1 N/A - 1 N/A ,66 ELMŰ Nyrt. - ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Belföldi értékesítés nettó árbevételének egyéb bevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel N/A - 2 N/A N/A N/A ELMŰ Nyrt. - Sinergy Kft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai , , ELMŰ Nyrt. - BDK Kft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele , ,29 ELMŰ Nyrt. - ÉMÁSZ Nyrt Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Belföldi értékesítés nettó árbevételének egyéb bevétele Értékesítés nettó árbevétele Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz növekedés Készlet növekedés ,38-1 N/A , , , , , , ,87

95 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 85 ELMŰ Nyrt. - Émász Hálózati Kft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Eladott áruk beszerzése Anyagjellegű ráfordítások , , , ,86 ELMŰ Nyrt. - RWE IT GmbH Index (%) Igénybe vett szolgáltatás Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Immateriális javak növekedése , , , , , ,31 ELMŰ Nyrt. - RWE IT Magyarország Kft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Igénybe vett szolgáltatás Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Immateriális javak növekedése , , , , , ,10 ELMŰ Nyrt. - RWE Service GmbH Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Igénybe vett szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei , , ELMŰ Nyrt. - RWE EnBW Magyarországi Energiaszolgáltató Kft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Igénybe vett szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások , , , ,86

96 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 86 ELMŰ Nyrt. - RWE Hungária Tanácsadó Kft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások , ,00-65 N/A , ,00 ELMŰ Nyrt. - Mátrai Erőmű Zrt Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Igénybe vett szolgáltatás Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások , , ELMŰ Nyrt. - RWE East s.r.o Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Igénybe vett szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások N/A , ,00-3 N/A - 3 N/A ELMŰ Nyrt. - RWE Group Business Services GmbH Index (%) Igénybe vett szolgáltatás Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások , , ,38 ELMŰ Nyrt. - RWE Deutschland AG Index (%) Igénybe vett szolgáltatás Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai , , , N/A ELMŰ Nyrt. - RWE Aktiengesellschaft Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele

97 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 87 ELMŰ Nyrt. - RWE Hrvatska d.o.o Index (%) Belföldi értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele ELMŰ Nyrt. - RWE Energie S.R.L Index (%) Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Pénzügyi műveletek ráfordításai - 1 N/A - 1 N/A ,00 ELMŰ Nyrt. - RWE Ceská republika a.s Index (%) Igénybe vett szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai N/A ELMŰ Nyrt. - RWE Effizienz GmbH Index (%) Igénybe vett szolgáltatás - 1 N/A Anyagjellegű ráfordítások - 1 N/A

98 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt KÖRNYEZETVÉDELEM Az Társaság elkötelezett a környezet védelme érdekében. A hatósági előírásokat maradéktalanul betartva, azok szellemiségét is szem előtt tartva tevékenykedik. A Társaság igyekszik a környezeti erőforrások használatát a legszükségesebb mértékűre korlátozni, a környezetszennyezést megelőzni, amit környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével követ nyomon. Az ISO es energiairányítási rendszer bevezetésével újabb lépést tett a Társaság az ökológiai lábnyomának csökkentése felé. A bevezetéssel együtt felülvizsgálta, aktualizálta környezetvédelmi szabályzatait. A 2015-ös sikeres őszi, külső ellenőrző testület által végzett audit után a Társaság vállalatainak integrált tanúsítványa megújításra került, ezzel a évi audit során is bizonyítást nyert, hogy az ISO 14001:2005 szabvány követelményei teljesülnek a Társaságcsoportnál. A rendszer keretében folyamatosan figyelemmel kísérhetők, rendszerezhetők a Társaság által okozott környezeti terhelések, illetve veszélyforrások. Az üzleti folyamatok tartalmazzák a környezetvédelmi szempontokat, folyamatosan csökkentve a környezeti terheléseket. Rendszeres képzéssel fejleszti a Társaság munkatársainak környezettudatos szemléletét, a környezetvédelem iránti fogékonyságát, ez is az alkalmazott környezetvédelmi irányítási rendszer részét képezi. A Társaság felelősen jár el a hulladékok kezelése során is. Az irodaépületekben keletkezett hulladékot a Társaság munkatársai szelektíven gyűjtik. Az újrahasznosítással a Társaság hozzájárul a természeti erőforrások felhasználásának csökkentéséhez, továbbá a képződő kommunális hulladék mennyiségének csökkentését is elősegíti. A Társaságnál keletkező veszélyes hulladék tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. A nagyobb mennyiségben keletkező veszélyes hulladékokat az alábbi táblázat mutatja: Veszélyes hulladék megnevezése (kg/év) (kg/év) Index (%) Kondenzátor Izzók ,17 Olajos iszap, föld, kő ,08 Fáradt olaj ,18 A Társaság évben környezetvédelmi bírságot nem fizetett.

99 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A Társaság a mérlegben nem szereplő jogait a peres vevőkövetelések tekintetében jelzálog jog bejegyzéssel biztosította. A peres behajtás végrehajtási szakaszában a földhivatalnál az ingatlanra végrehajtási jog bejegyzése történt meg a peresített tartozásokra vonatkozóan. A jelzálog jogok záró értéke december 31-én A Társaság a mérlegben nem szereplő jogait és kötelezettségvállalásait banki szerződéseken keresztül bankgarancia kibocsátásával, valamint anyavállalati garanciával biztosította. Az ING Bank Zrt- nél december 31-én fennálló garanciák Dátum Megnevezés Összeg () Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia 94 Összesen 275 Az OTP Bank Nyrt-nél december 31-én fennálló garanciák Dátum Megnevezés Összeg () Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia 5 Összesen 103 Az ELMŰ Nyrt. által vállalt, december 31-én fennálló garanciák Lejárat dátuma Megnevezés Összeg () Anyavállalati garancia Anyavállalati garancia Anyavállalati garancia Anyavállalati garancia Anyavállalati garancia Összesen

100 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt PERES ÜGYEK A december 31-i állapot szerint a Társaság peres ügyeit az alábbi táblázat tartalmazza: Pertípus Peresített összeg Aktív perek Passzív perek 201 Aktív perek esetében a bírósági eljárás már elkezdődött, de azok időtartama előre nem meghatározható. Aktív perek tárgya: - áramdíjtartozás, - jogtalan bírságolás. A passzív perek közé a Társaság ellen indított pereket és kárigényeket soroljuk. Passzív perek tárgya: - kártérítési igények - munkaügyi és egyéb perek. Legjelentősebb passzív perek: Egy fogyasztó áramszolgáltatás megszüntetése miatt indított pert a Társaság ellen. Követelés értéke Ft. Ingatlanon történt tűzesetet matt a károsult peres eljárást indított, melyben a Társaság I. rendű alperes. Követelés összege Ft. Egy szerződéses viszonyban álló partnerünk a VET 147. (2) bekezdés a) pontja alapján Ft és járulékai megfizetésére eljárást indított a Társaság ellen. A Társaság a passzív perek fedezetére a számviteli törvénynek megfelelően céltartalékot képez HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEK A Társaságnál évben az alábbi hatósági vizsgálatok történtek: Az ELMŰ Nyrt.-nél év során adóhatósági ellenőrzésre nem került sor évben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 7 alkalommal tartott egyénre vonatkozó ellenőrzést a Társaság munkavállalói esetében.

101 Éves beszámoló kiegészítő melléklete ELMŰ Nyrt. 91 Megállapítások során 6 esetben a kieső idő, illetve a távollét jogcím pontosítása történt. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Társaság személyes ügyfélszolgálatán dolgozó, előkészítő személy feladatkörének vonatkozásában közigazgatási, hatósági eljárást indított. A vizsgálat két ügyfélszolgálati irodára terjedt ki. Az eljárás célja annak megállapítása, hogy az előkészítő személy tevékenysége milyen módon befolyásolja az ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség minimális minőségi követelményének és az elvárt színvonalának értékeit. Megállapítást nyert, hogy az alkalmazott előszűrő és az ügyintéző együttes tevékenységének eredményeképpen megvalósuló osztott ügyintézés, illetve az ennek működtetése során jelenleg alkalmazott ügyfélhívó-rendszer kezelési gyakorlat alkalmas arra, hogy a ténylegesnél kedvezőbb, nem a valósának megfelelő adatokat szolgáltasson a Hivatal számra. A MEKH az eljárást lezáró határozatában kötelezte a Társaságot az ügyfélhívó rendszere, valamint az előkészítő feladatköre átalakítására oly módon, hogy az ügyfélhívó rendszer által szolgáltatott adatok hiteles információkkal szolgáljanak arról, hány felhasználó keresi fel ügyfélszolgálati irodáit, és a felhasználóknak az ügyfélszolgálati irodára érkezést követően mennyi időt szükséges várakozniuk az ügyintézés megkezdéséig. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Társaság ünnepnapok, illetve egyéb karbantartási munkálatok miatti nyitvatartási idejének áthelyezési gyakorlatát oly módon kérte megváltoztatni, hogy azokat minimum 30 nappal korábban mind a Hivatal, mind az ügyfelek részére be kell jelenteni, interneten és irodán kihelyezett plakátokon azt közzé kell tenni. Továbbá elvárja, hogy teljesüljön a heti egyszeri, este 8 óráig történő nyitvatartás, valamint a fiókirodák esetén ezekben az időszakokban is biztosítani kell a két napos nyitvatartást. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adat és információkéréssel kereste meg a Társaságot az augusztusi majd az azt követő téli időszámítás miatti óraátállás következtében elvégzett informatikai karbantartással kapcsolatban. A kért tájékoztatás megtörtént. A Hivatal a jövőre nézve elvárja a munkafolyamatok magasabb szintű összehangolását, az átállási kisesés jelentős csökkentését. A MEKH további adat és információkéréssel is megkereste a Társaságot, melyben az átadó egyetemes szolgáltatatói működési engedély visszavonása és átvevő egyetemes szolgáltató kijelölése volt az információ kérés fókuszában. Előírt egy együttműködési kötelezettséget az átadók és az átvevő között, valamint a jelzett időszakra a megadott adatstruktúrában heti adatszolgáltatási kötelezettséget.

102

103

104

105

106

107

108

109

110 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás bemutatása 4 2. SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI A beszámolókészítés módja Új számviteli szabványok és IFRIC értelmezések Konszolidáció Szegmensek szerinti jelentés Külföldi pénzértékek átváltása Tárgyi eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök és immateriális javak értékvesztése Pénzügyi eszközök Készletek Pénzeszközök Saját tőke Kapott kölcsönök Szállítói kötelezettségek Tárgyévi társasági adókötelezettség és halasztott adó Munkavállalói juttatások Céltartalékok és függő kötelezettségek Árbevétel elszámolása Lízingelszámolások Osztalék felosztása Egy részvényre jutó nyereség Értékesítésre tartott befektetett eszközök PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉS MENEDZSMENT Pénzügyi kockázati faktorok Tőkekockázat-kezelés Valós érték becslések Pénzügyi kockázatok elemzése és kezelése KRITIKUS SZÁMVITELI BECSLÉSEK Kritikus számviteli becslések és feltételezések SZEGMENSEK SZERINTI JELENTÉS Földrajzi megoszlás Működési szegmensek Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás szétválasztásának elvei A mérleg szétválasztásának elvei ÉRTÉKESÍTÉSRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGEK Beszámolás időszakában értékesített befektetett eszközök 52

111 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Sinergy Kft. és leányvállalatai Beszámolás időszakában értékesítésre tartottnak minősített eszközök és megszűnőnek minősített tevékenységek Egyetemes szolgáltatási üzletág Ügyfélszolgálati üzletág MÉRLEG ELEMZÉSE Tárgyi eszközök Immateriális javak Részesedések kapcsolt vállalkozásokban Részesedések leányvállalatokban Részesedés társult és közös vezetésű vállalkozásban Kölcsönök Halasztott adó Készletek Követelések Vevőkövetelések Esedékes, értékvesztett vevőkövetelések Egyéb követelések Derivatív követelések Nyereségadó-követelés Pénzeszközök Saját tőke Kapott hitelek és lízing Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott hitelek és lízing Halasztott bevételek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratra kapott hitelek és lízing Céltartalékok és függő kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Nyereségadó-kötelezettség Derivatív kötelezettségek ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS ELEMZÉSE Értékesítés árbevétele Aktivált saját teljesítmények Egyéb üzemi bevételek Értékcsökkenési leírás és amortizáció Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb üzemi ráfordítások Részesedés a tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások eredményéből 77

112 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Pénzügyi műveletek eredménye Nyereségadó Részvényinformációk Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Környezetvédelem Hatósági ellenőrzések 87

113 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A vállalkozás bemutatása Társaság neve: Társaság rövidített neve: Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) ELMŰ Nyrt. Társaság székhelye: 1132 Budapest, Váci út Társaság elektronikus elérhetősége: Cégbíróság: A Társaság jegyzett tőkéje: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Bejegyzés időpontja: Ft Igazgatóság: Dr. Marie-Theres Thiell (elnök) Bernhard Lüschper Hans-Günter Hogg ig Dr. Kövesdi Zoltán ig Dr. Friedrich Wilhelm Knebel től Koncz László től Felügyelő Bizottság: Emmerich Endresz (elnök) Dr. Szörényi Gábor Martin Herrmann Dr. Martin Konermann Marc Wolpensinger Németh Lajos Kunzer Ferenc ig Dr. Székely Csaba től Szurominé Máté Katalin től Dénes József től Audit Bizottság: Emmerich Endresz Dr. Martin Konermann Marc Wolpensinger

114 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Képviseletre jogosult személyek: Dr. Marie-Theres Thiell Bernhard Lüschper Dr. Friedrich Wilhelm Knebel Koncz László Medveczky Tünde Könyvviteli szolgáltatást végzi: Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Medveczky Tünde Adószakértő Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: Wilk Józsefné Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: Könyvvizsgáló: A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, könyvvizsgálója: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Mészáros Balázs, kamarai tagsági szám: Magyarország egyik legnagyobb áramszolgáltatója, a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. a magyar villamosenergia-szolgáltatás területén hosszú hagyományokra tekint vissza. A 80-as, 90-es évek politikai és gazdasági változásait követően a Társaság a Budapesti Elektromos Művek Vállalat átalakulásával jött létre december 31-i hatállyal. A privatizáció után a Társaság az RWE AG és az EnBW AG vállalatok érdekeltségi körébe került. A szervezet gazdasági formája: Nyilvánosan működő részvénytársaság. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, vezető és ellenőrző testületei a négytagú Igazgatóság és a kilenc tagból álló Felügyelő Bizottság. A Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 3:291. (1) bekezdésének megfelelően a Társaságnál Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjaiból választja meg. Az ELMŰ Csoport (továbbiakban: Csoport) tartalmazza a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-t, mint anyavállalatot, az ELMŰ DSO Holding Kft.-t, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t és az RWE Energy S.R.L.-t, mint közvetlen leányvállalatokat, az ELMŰ Hálózati Kft.-t, mint közvetett leányvállalatot, közösen ellenőrzött tevékenységű vállalkozását, az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.-t, közös vezetésű vállalkozásait: a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-t és a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-t.

115 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Tulajdonosok és tulajdoni arányuk Tulajdonos neve Birtokolt darab Tulajdonosi hányad (%) Birtokolt darab Tulajdonosi hányad (%) RWE Beteiligungsgesellschaft mbh , ,25 EnBW Trust e.v , ,94 EnBW Energie Baden-Württemberg AG , ,31 Magyar Villamos Művek Zrt , ,63 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt , ,24 Számlavezetők 383 0, ,02 Belföldi jogi személyek , ,23 Külföldi jogi személyek , ,02 Önkormányzatok , ,26 Nem regisztrált kategória (Nem nevesített kategória) 900 0, ,02 Belföldi magánszemélyek , ,97 Külföldi magánszemélyek , ,04 Nem nevesített számlák (Nominee) , ,07 Összesen , ,00 Az ELMŰ Nyrt. közvetlen irányító tulajdonosa az RWE Beteiligungsgesellschaft mbh, a Társaság részvényeinek 55,25 %-át birtokolja, míg a Társaság végső ellenőrző fele az RWE AG. Az ELMŰ Nyrt. alaptőkéje db Ft névértékű névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvényből áll. A részvények a Budapesti Értéktőzsdén B kategóriában jegyzettek. Az RWE AG anyavállalat (45128 Essen, Opernplatz 1) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (IFRS) alapján készített konszolidált éves beszámolója megtekinthető a oldalon. A konszolidált pénzügyi beszámolót február 19-én az Igazgatóság hagyta jóvá. Tevékenységi kör Anyavállalat Az ELMŰ Nyrt. elsődleges feladata villamosenergia-értékesítés a fogyasztók részére. Ezen kívül tágabb értelemben mindazon kapcsolódó, kiegészítő és kiszolgáló melléktevékenységek végzése is a tevékenységi körébe tartozik, amelyek az elsődleges tevékenységek végzését valamilyen módon elősegítik. Az ELMŰ Nyrt. végzi azokat a Csoport működése szempontjából fontos alaptevékenységeket, amelyek a január 1-jével törvényi előírás alapján végrehajtott tevékenység-szétválasztás (Unbundling) során nem kerültek át a leányvállalathoz és a közös megállapodás alapján vezetett vállalkozásokhoz. E tevékenységek egy része a stratégiához, illetve a Csoport irányításához kapcsolódik, mint például a vállalatfejlesztés, a jog, az ingatlangazdálkodás és a controlling. A tevékenységek másik csoportjába tartoznak az olyan belső szolgáltatások, amelyeket a szervezeti egységek az ELMŰ Nyrt.-n túlmenően a Csoport valamennyi tagja számára nyújtanak. Ide sorolható

116 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló többek között a humánerőforrás kezelése és fejlesztése, a pénzügy és számvitel, a beszerzés és a logisztika, valamint az IT és a facility management. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket az ELMŰ Nyrt. szervezeti keretein belül működő egységek, a Csoport nevében és érdekében, főként külső ügyfelek irányába végeznek. Ilyenek például a kommunikáció és a környezetvédelem. Az ELMŰ Nyrt. feladatai közé tartozik továbbá az Unbundling kapcsán, illetve már azt megelőzően alapított vállalkozások tulajdonosi irányítása. Leányvállalatok ELMŰ Hálózati Kft. Az ELMŰ Hálózati Kft.-t az ELMŰ Nyrt. alapította 100 %-os tulajdoni aránnyal. A vállalat törzstőkéje Az ELMŰ Hálózati Kft. elsődleges feladata a villamos energiának az elosztóhálózatokon történő továbbítása, a fogyasztókhoz történő eljuttatása, valamint az ezzel összefüggő szolgáltatások nyújtása. Jelenleg az ELMŰ Hálózati Kft. közvetlen tulajdonosa az ELMŰ DSO Holding Kft. ELMŰ DSO Holding Kft. Az ELMŰ DSO Holding Kft.-t az ELMŰ Nyrt november 26-án alapította 100 %-os tulajdonosi aránnyal. Az ELMŰ Nyrt. létesítői okirata alapján átruházta az elosztóhálózati tevékenységet végző részesedését (ELMŰ Hálózati Kft.) az ELMŰ DSO Holding Kft.-re. A vállalat törzstőkéje Az ELMŰ DSO Holding Kft. fő tevékenysége vagyonkezelés. RWE Energie S.R.L. Az ELMŰ Nyrt én 100 %-os részesedést szerzett az RWE Energie S.R.L.-ben, melynek feladata villamosenergia-kereskedelmi tevékenység végzése. A felvásárlást megelőzően a társaságnak nem volt jelentős tevékenysége. A vételár összege 352 volt, amely teljes egészében pénzeszközzel került kiegyenlítésre. Az akvizíció során a következő eszközöket szerezte meg a Csoport: Megnevezés Összeg -ban Pénzeszközök 37 Követelések 238 Adókövetelések 1 Halasztott adó követelés 76 Összes nettó eszköz valós értéken 352 A vételár valós értéke 352 Az akvizíciókor az RWE Energie S.R.L. nem rendelkezett kötelezettségekkel, továbbá a felvásárlás kapcsán nem keletkezett goodwill.

117 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A jegyzett tőke értéke Az anyavállalat bázisidőszakban 525 jegyzett tőke-emelést hajtott végre. Az IFRS előírásának megfelelően az RWE Energie S.R.L. leányvállalatnak minősül, mivel az Anyavállalat kontrollal rendelkezik a vállalkozásban. Az RWE Energie S.R.L.-ben lévő tulajdoni arány megegyezik a szavazati jog arányával. A leányvállalat 2015-ben teljeskörűen konszolidálásra került (IFRS 10). ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. alapították augusztus 26-án, %-os tulajdonosi aránnyal. A vállalat törzstőkéje A tulajdonosok a tőketartalékba ot fizettek. Az egyetemes szolgáltatási tevékenységet december 1-jétől az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. látja el. A tulajdonosi és a szavazati arányok alapján az ELMŰ- ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. leányvállalatnak minősül, és teljeskörűen kerül konszolidálásra. Közösen ellenőrzött tevékenység ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.-t az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. közösen alapították augusztus 30-án, %-os tulajdonosi aránnyal. Jelenleg a tulajdoni arányok: ELMŰ Nyrt. 70 %, ÉMÁSZ Nyrt. 30 %, a szavazati arány %. A vállalat törzstőkéje 3. A társaság tevékenysége az ügyfélszolgálat, telecentrum, számlázás és adatfeldolgozás, valamint az ezekkel összefüggő szolgáltatások nyújtása. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. olyan közös megállapodás, amely elsősorban a tulajdonosok (ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt.) és azok 100 %-os tulajdonú leányvállalatai (ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft.) felé nyújt szolgáltatást, ezért közösen ellenőrzött tevékenységnek minősül. Ennek megfelelően pénzügyi kimutatásának sorai az egyes sorokban az ELMŰ Nyrt. tényleges meglévő részesedésének megfelelően kerülnek bevonásra a Csoport konszolidált beszámolójába. További információt lásd a 6. fejezetben. Közös vezetésű vállalkozások A Csoport az alábbiakban bemutatott vállalkozások mindegyikét tőkemódszerrel vonta be a konszolidációba, mert azokat az IFRS 11 szabvány alapján közös vezetésű vállalkozásként kezeli. Magyar Áramszolgáltató Kft. A Magyar Áramszolgáltató Kft.-t az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. alapították, a tulajdonosi arány %. A vállalat törzstőkéje 200. A vállalkozás fő tevékenysége a liberalizált energiapiacon történő villamosenergia-kereskedelem, illetve a feljogosított fogyasztók részére történő villamosenergiaértékesítés.

118 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-t az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. közösen alapították augusztus 30-án, %-os tulajdonosi aránnyal. Jelenleg a tulajdoni arányok: ELMŰ Nyrt. 65 %, ÉMÁSZ Nyrt. 35 %, a szavazati arány 50-50%. A vállalat törzstőkéje 3. A társaság tevékenysége a közvilágítással összefüggő szolgáltatások nyújtására terjed ki. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-t a Társaság a Fővárosi Önkormányzattal közösen alapította %-os szavazati aránnyal. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. fő tevékenysége a főváros köz- és díszvilágításának üzemeltetése, az energiatakarékosságot szolgáló beruházások megvalósítása. Piaci helyzet Az évek óta teljes mértékben liberalizált magyar villamosenergia-kereskedelem alapvető struktúrája 2015-ben nem változott. A lakosság, valamint a közintézményi kör (főként oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, közigazgatási és rendészeti intézmények), illetve a kisüzleti felhasználók arra feljogosított köre a hatósági árakat alkalmazó egyetemes szolgáltató partnereként használhatja fel a villamos energiát december 1-jétől a Csoport tevékenysége átalakult. A egyetemes szolgáltatási tevékenységet a továbbiakban az újonnan alapított ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. látja el. Az ELMŰ Nyrt. továbbra is aktív kereskedőként gondoskodik partnerei megbízható versenypiaci villamosenergia-ellátásáról. Az egyes piaci szegmensekben az alábbi tendenciák mutatkoztak: Egyetemes szolgáltatás A lakosság esetében január 1-től 4 % körüli mértékben hatósági áramdíj-emelés következett be, melyet azonban a rendszerhasználati-, illetve hálózathasználati díjak csökkentése teljes mértékben kompenzált, így a bruttó árak változatlanok maradtak. Az év további részében nem történt ármódosítás. Az üzleti felhasználók hatósági árait az ármódosítás nem, vagy csak kis mértékben érintette. Az intenzív versenyhelyzetet kihasználva, az üzleti ügyfelek bennük a közintézményi kör jelentős része az egyetemes szolgáltatás helyett a versenypiacot választotta. A kötelező villamos energia (KÁT) átvételéből eredő költségek továbbra sem terhelték az egyetemes szolgáltatás felhasználóit. A 64/2013. (X.30.) sz. NFM rendelet - a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról tartalmazza az egyetemes szolgáltatás által elérhető árrés mértékét, amelyet 0,986 Ft/kWh-ban határoz meg. Ezt a mértéket a 764/2015 sz. MEKH Határozat az előző évi árrés-eltérés korrekciójaként 1,281 Ft/kWh-tal módosította.

119 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Szabad piac A szabadpiaci ügyfelek köre a jellemző, 12 hónapos szerződési periódus következtében évről évre módosul. Az értékesítési portfólió szerkezete emiatt rendkívül változó. Folyamatos kihívást jelent a meglévő szerződésállomány megújítása, illetve a meglévő partneri kör bővítése. Sikerként könyvelhető el, hogy az egyetemes szolgáltatást elhagyó vállalkozások jelentős hányadát a Társaságcsoport újra tudta szerződtetni. A Csoport méretnagyság tekintetében megőrizte piaci pozícióit. A versenypiaci szektor egészét továbbra is érinti - az árszínvonalat emelte - a korábban egyetemes szolgáltatók által viselt KÁT-költség átterhelése. A villamos energia versenypiaci vásárlása területén jelentős szerepet játszik a hazai áramtőzsde (HUPX). Azonban sem a hazai termelői kapacitások, sem az import lehetőségek nem bővültek oly módon, hogy azok a kereskedelem lehetőségeit számottevően megváltoztatták volna. Az árak a versenypiaci körülmények között a kereslet- illetve a termelőkapacitások közti egyensúly módosulásait követték, enyhén csökkenve a korábbi évhez képest. Hatékony energiafelhasználás A Csoport a korábbi években enhome márkanéven lépett piacra, mely a decentralizált energia megoldásokkal foglalkozó új üzletága. Az enhome forradalmian új, kulcsrakész megoldásokat kínál az energiaszükséglet hatékony, helyi kielégítéséhez. Portfólióban megtalálhatók a ma elérhető legnépszerűbb és leghatékonyabb berendezések: napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk és kondenzációs kazánok, amelyek csomagban, illetve egyedi igényekre szabva is megrendelhetők. Partnerei szakértelmét felhasználva teljes körű szolgáltatást nyújt elsősorban lakossági ügyfeleinek. Ennek része az energetikai audit, a rendszer kiválasztása, megtervezése, esetleges engedélyeztetése és karbantartása is, igény esetén finanszírozási nehézségek megoldása, valamint természetesen a villamos energia szerződés is szükség esetén. Szabályozási környezet változása A közelmúltban nem történt nagyobb változás az energiaszektor szereplőit érintően. A társasági adó mértéke továbbra is sávosan eltérő, 500 adóalapig 10 %, 500 feletti adóalap részre 19 %. Az energiaellátók jövedelemadójának (továbbiakban: Robin Hood adó) mértéke a tárgyidőszakban nem változott, maradt a 31 százalék, és az adóalanyi kör, miszerint energiaellátónak minősül, ezáltal adófizetésre kötelezett a villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény szerinti kereskedelmi engedélyes mellett az egyetemes szolgáltató és elosztói engedélyes is január 1-jétől változtak az adóalap módosító tételek. A törvényváltozás eredményeként növeli az adóalapot a várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalékokra elszámolt ráfordítás. Csökkenti az adóalapot a várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt elszámolt adóévi bevétel összege, feltéve, hogy azt az adóalany korábban adóalap növelő tételként vette számításba.

120 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A helyi iparűzési adó meghatározására vonatkozó szabályok sem változtak. Maradt az adóalap sávos meghatározása, amelynél csökkenő mértékben vehetők figyelembe a nettó árbevételt csökkentő (ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás) tételek. A Társasági adó törvény szerinti kapcsolt vállalkozások esetében az adóalapot a vállalkozások összesített adataiból kell meghatározni, amely az egyes társaságok nettó árbevétele alapján kerül visszaosztásra. Az összesített számításba azokat a kapcsolt vállalkozásokat kell bevonni, amelyeknél az ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás együttes értéke a nettó árbevétel 50 %-át meghaladja. A cégcsoportot érintő közművezetékek adójának mértéke sem változott, továbbra is a közművezetékek nyomvonalhossza után 125 Ft/méter évközi módosítás eredményeként közművezeték létesítése esetén a közművezeték tényleges használatbavételét követő hatodik év első napján keletkezik az adókötelezettség.

121 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI 2.1. A beszámolókészítés módja A konszolidált éves beszámoló az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készült el. A Csoport a bekerülési érték modellt alkalmazza az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek esetében, amelyek a származékos ügyleteket foglalják magukba, és az egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt Értékesíthető pénzügyi eszköz esetében. Az értékesítésre tartott befektetett eszközöket a könyv szerinti érték vagy az értékesítési költséggel csökkentett valós érték közül az alacsonyabbikon kell értékelni az IFRS 5 standard alapján. A Csoport az itt bemutatott számviteli elveket és eljárásokat konzisztensen alkalmazza a bemutatott valamennyi évben és a Csoport valamennyi tagvállalata tekintetében Új számviteli szabványok és IFRIC értelmezések A január 1-jével kezdődő üzleti évben hatályos módosítások és értelmezéseknek nincs jelentős hatása a Csoportra. A 2013-as IFRS szabványok éves fejlesztése (kibocsátva 2013 decemberében; hatályos január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre az EU-ban). IFRIC 21 Adók (kibocsátva 2013 májusában; hatályos június 17-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre az EU-ban) Szabványok, módosítások és értelmezések, amelyek még nem hatályosak, és amelyeknek a korai alkalmazását a Csoport nem választotta. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok: besorolás és értékelés (kibocsátva 2014 júliusában; az IASB által hatályos a január 1-én vagy azután kezdődő üzleti évekre. Az EU még nem fogadta be a szabványt). Az új számviteli szabvány főbb jellemzői az alábbiak: A pénzügyi eszközök három értékelési kategóriába sorolandók: bekerülést követően amortizált költségen értékelendők, bekerülést követően valós értéken értékelendők az egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVOCI), illetve bekerülést követően valós értéken értékelendők eredménykimutatással szemben (FVPL). A hitelinstrumentumok besorolását a gazdálkodó egység pénzügyi eszközök kezelésére vonatkozó üzleti modellje határozza meg valamint, hogy a szerződés szerinti pénzmozgások kizárólag tőke- és kamatfizetésből állnak-e (solely payments of principal and interest = SPPI). A szerződéses pénzmozgások begyűjtése céljából tartott hitelinstrumentumok amortizált költségen is nyilvántarthatóak, feltéve, ha a SPPI követelményei teljesülnek. Azok az SPPI követelménynek megfelelő hitelinstrumentumok, amelyek olyan portfólióban vannak, amelyben a társaság részben a szerződéses pénzmozgásokat begyűjti részben értékesíti is az eszközöket FVOCI

122 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló minősítést is kaphatnak. SPPI pénzmozgást nem tartalmazó pénzügyi eszközök esetében (pl. derivatívák) FVPL értékelés alkalmazandó. A beágyazott derivatívák a továbbiakban nem különülnek el a pénzügyi eszközöktől, hanem részei a SPPI követelménynek való megfelelés vizsgálatának. A tőkeinstrumentumokba való befektetések mindig valós értéken értékelendőek. A menedzsment azonban hozhat olyan visszavonhatatlan döntést, amely szerint a valós érték változásai az egyéb átfogó eredményben kerüljenek bemutatásra, feltéve, hogy az instrumentum nem kereskedési célú. Amennyiben a tőkeinstrumentum kereskedési célú, a valós érték változásai eredménykimutatásban kerülnek bemutatásra. A legtöbb, az IAS 39 által a pénzügyi kötelezettségek besorolására és értékelésére vonatkozóan meghatározott előírás változtatás nélkül átkerült az IFRS 9 szabványba. A fő változás az, hogy a gazdálkodó egység köteles lesz az eredménykimutatással szemben valósan értékelt pénzügyi kötelezettségek saját hitelkockázat-változásainak hatását az egyéb átfogó jövedelmek között bemutatni. Az IFRS 9 új modellt vezet be az értékvesztés megjelenítésére - a várható hitelezési veszteség (expected credit loss = ECL) modelljét. Három lépcsős megközelítést alkalmaz, amelynek alapját a pénzügyi eszközök hitelminőségének az első bekerülés után bekövetkezett változásai alkotják. Az új szabályok a gyakorlatban azt jelentik, hogy a gazdálkodó egység köteles 12 havi ECL-nek megfelelő azonnali veszteséget szerepeltetni az egyéb értékvesztéssel nem érintett pénzügyi eszközök kezdeti megjelenítésekor (vevőkövetelés esetében pedig teljes ECL-t kell bemutatnia). Amennyiben a hitelkockázat számottevően emelkedett, az értékvesztés meghatározása a teljes ECL, nem pedig a 12 hónapos ECL használatával történik. A modell operatív egyszerűsítéseket is tartalmaz a lízingek és vevőkövetelések esetében. A fedezeti (hedge) elszámolásra vonatkozó előírások úgy módosultak, hogy az elszámolás jobban összhangban legyen a társaságok kockázatkezelésével. A szabvány lehetőséget ad a gazdálkodó egységek számára, hogy válasszanak az IFRS 9 fedezeti elszámolásra vonatkozó előírásainak alkalmazása és a az IAS 39 további, minden fedezeti elszámolásra vonatkozó alkalmazása között, mivel a szabvány jelenleg nem kezeli a makró fedezeti elszámolás kérdéseit. A Csoport jelenleg értékeli az új szabvány hatását a konszolidált beszámolóra. IFRS 15, Vevőszerződésekből származó árbevétel elszámolása - (kibocsátva 2014 májusában; az IASB által hatályos a január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre. Az EU még nem fogadta be a szabványt). Az új szabvány bevezeti azt az alapvető irányelvet, hogy árbevétel akkor kerül elszámolásra, amikor a javakat vagy szolgáltatásokat átadják a vevőnek a megállapodott áron. Minden elkülöníthető kapcsolt árut vagy szolgáltatást különállóan kell elszámolni és minden kedvezményt a szerződés megfelelő elemeire kell osztani. Amikor az ellenérték változik, a minimum értéket akkor lehet elszámolni, amikor a visszatérítés valószínűsége nem tartalmaz jelentős kockázatot. A vevőszerződés megszerzése során felmerült költségeket aktiválni kell és a szerződés időtartama alatt úgy amortizálni, ahogy a kapcsolódó hasznokat a társaság megszerzi. A Csoport jelenleg értékeli az új szabvány hatását a konszolidált beszámolóra.

123 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló IFRS 16, Lízingek (kibocsátva 2016 januárjában; az IASB által hatályos a január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre. Az EU még nem fogadta be a szabványt). Az új szabvány a lízingek megjelenítésére, értékelésére, bemutatására és a kapcsolódó közzétételekre tartalmaz szabályozást. A lízingbevevő minden lízing esetében az adott eszköz használatára szerez jogot, valamint amennyiben az ellenérték később kerül kiegyenlítésre kötelezettsége is keletkezik. Ennek megfelelően az IFRS 16 megszünteti az IAS 17 által megkövetelt operatív és pénzügyi lízingek közötti különbség tételt és egységes modellt ír elő a lízingbevevő számára. A lízingbevevő a 12 hónapot meghaladó valamennyi (nem kis értékű) lízinget meg kell, hogy jelenítsen mint eszközt és kötelezettséget a mérlegben, valamint elkülönítetten kell bemutatnia az eszköz értékcsökkenését és a kötelezettség kamatráfordítását az eredménykimutatásban. A lízingbeadók számviteli elszámolása az IFRS 16 alapján lényegében megegyezik az IAS 17 előírásaival. Ennek megfelelően a lízingbeadó továbbra is megkülönböztet operatív és pénzügyi lízinget, és eltérő módon kell elszámolnia azok hatásait. A Csoport jelenleg értékeli az új szabvány hatását a konszolidált beszámolóra. Az alábbi szabványok, módosítások és értelmezések várhatóan nem lesznek jelentős hatással a Csoportra, amikor alkalmazásra kerülnek: IAS 19 módosításai Meghatározott juttatási programok: Munkavállalói hozzájárulások (kibocsátva 2013 novemberében; hatályos az EU-ban február 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). A 2012-es IFRS szabványok éves fejlesztése (kibocsátva 2013 decemberében; hatályos február 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre az EU-ban). IFRS 14, Szabályozott tevékenységekre képzett elhatárolások (kibocsátva 2014 januárjában, az Európai Bizottság döntése alapján az átmeneti szabvány nem kerül befogadásra). Közösen ellenőrzött tevékenységekben szerzett részesedés számviteli kezelése az IFRS 11 módosítás (kibocsátva 2014 májusában, hatályos január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). Az értékcsökkenés és amortizáció elfogadható módszereinek tisztázása az IAS 16 és IAS 38 módosításai (kibocsátva 2014 májusában, hatályos január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). Mezőgazdaság: Termő mezőgazdasági növények az IAS 16 és IAS 41 módosításai (kibocsátva 2014 júniusában; hatályos a január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). Tőkemódszer az egyedi beszámolókban az IAS 27 módosításai (kibocsátva 2014 augusztusában; hatályos a január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). A 2014-es IFRS szabványok éves fejlesztése (kibocsátva 2014 szeptemberében; hatályos a január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). Közzétételek IAS 1 módosításai (kibocsátva 2014 decemberében; hatályos a január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre). Befektetési Társaságok: Konszolidáció alóli kivétel IFRS 10, IFRS 12 és IAS 28 módosításai (kibocsátva 2014 decemberében; az EU még nem fogadta be a módosítást).

124 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Konszolidáció Leányvállalatok Leányvállalatok azok a társaságok (a speciális céllal létrehozott cégeket is beleértve), amelyek pénzügyi és működési politikáját az ELMŰ Nyrt. közvetlenül vagy más tagvállalatokon keresztül közvetetten irányítani tudja, általában a szavazati jogokat biztosító részvények/üzletrészek több mint felének birtoklása révén január 1 jétől kezdődő üzleti évtől annak értékelésekor, hogy az anyavállalat ellenőriz-e egy másik vállalatot, az IFRS 10 standard előírásait kell alkalmazni. E standard szerint, a befektető akkor rendelkezik kontrollal a befektetést élvező cég felett, amennyiben jogosult ez utóbbi által megtermelt, változó természetű pozitív hozamra, illetve viseli a negatív hozam következményeit és képes döntéseivel a működést irányítani, így e hozamokat befolyásolni. A leányvállalatok teljes mértékben konszolidálásra kerülnek attól az időponttól, amikor az ellenőrzési jog átkerül az anyavállalathoz. Attól az időponttól kezdve, amikor az anyavállalat ellenőrzési joga megszűnik, és leányvállalata már nem minősül társult vállalkozásnak (IAS 28), illetve közös megállapodásnak (IFRS 11), a Csoport valós értéken veszi fel a megmaradt részesedés értékét, és ezt követően az IAS 39 szabályai alapján értékeli. A Csoport által megszerzett leányvállalatok értéke a felvásárlási módszer alapján kerül elszámolásra. Az IFRS 3 lehetővé teszi a felvásárolt társaságban meglévő bármely nem irányító részesedés értékelését valós értéken. Ebben az esetben a felvásárolt társaság goodwillje 100 %-ban kerül felvételre, és nem csak a felvásárló társaságra eső goodwill elismerése történik ( teljes goodwill opció). Ez az opció eseti alapon választható. Fokozatos felvásárlások esetében a felvásárolt társaság eszközeinek és kötelezettségeinek valós értéke az ellenőrzés megszerzésének időpontjában kerül meghatározásra. Ennek megfelelően a goodwill, a felvásárolt társaságban korábban meglévő részesedés felvásárlás napján érvényes valós értéke és a fizetett ellenérték, valamint a megszerzett nettó eszközök valós értéke közötti különbség, figyelembe véve a kisebbségi tulajdonosok által birtokolt nettó eszközértéket. Egy leányvállalati befektetésben levő tulajdonosi részesedés csökkenése az ellenőrzés megtartása mellett, tulajdonosok közötti tranzakciónak minősül, amelynek hatását a saját tőkében kell elszámolni. Egy leányvállalati befektetésben levő tulajdonosi részesedés csökkenése, mely az ellenőrzés elvesztésével jár, a megmaradó részesedés valós értékének újraértékelését eredményezi. A valós és könyv szerinti érték közötti különbség a részesedés kivezetésének nyeresége vagy vesztesége, amelyet az eredmény terhére kell elszámolni. A felvásárlással kapcsolatos költségeket az akvizíciótól elkülönülten költségként kell elszámolni, és nem lehet a goodwill értékében figyelembe venni. A felvásárlónak a felvásárlás időpontjában kell kötelezettségként elszámolnia a függő további kifizetések valós értékét. Amennyiben a függő további kifizetésre elszámolt kötelezettség mértéke megváltozik egy, a felvásárlás napját követő esemény következtében (pl. teljesül egy jövedelmezőségi cél), a különbözetet az eredménnyel szemben, és nem goodwill-módosításként kell elszámolni. A konszolidált beszámolóból ki kell szűrni a vállalatközi (csoporton belüli) tranzakciókat, egyenlegeket és a Csoporton belüli vállalatok közötti tranzakciók nem realizált nyereségét. A nem realizált veszteségeket

125 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló sem tartalmazhatja a beszámoló, kivéve abban az esetben, ha a tranzakció során bizonyítható az átadott eszköz értékvesztése. A leányvállalatok számviteli politikája szükség esetén módosításra kerül a Csoport által alkalmazott számviteli politikának és elveknek való megfelelés érdekében. Társult vállalkozások Társult vállalkozás az a konszolidálásba teljes körűen be nem vont gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy a leányvállalata jelentős befolyással rendelkezik, mértékadó, de nem ellenőrző befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára. Jelentős befolyás, egy befektetés pénzügyi és működési politikájával kapcsolatos döntésekben való részvétel képessége, de nem ezen politikák ellenőrzése vagy közös ellenőrzése. Amennyiben az anyavállalat közvetlenül vagy közvetve (pl. leányvállalatain keresztül) a szavazati jogok minimum 20 %-ával, de nem több, mint 50 %-ával rendelkezik, feltételezhető, hogy jelentős befolyással bír a másik vállalat felett hacsak arról külön szerződés másképpen nem rendelkezik. A társult vállalkozások bekerülési értéken kerülnek nyilvántartásba vételre, és a későbbiekben tőkemódszer alapján kerülnek elszámolásra. Közös megállapodások (szerveződések) A Csoport január 1-jétől alkalmazza az IFRS 11 Közös megállapodások standardot. Közös megállapodásnak (szerveződésnek) nevezzük azokat a szerződésen alapuló kötelmeket, amely két vagy több félnek közös kontrollt biztosít. A közös irányítás az a megállapodással létrehozott helyzet, amely során a megállapodás kontrollt gyakorló résztvevői a megállapodás szempontjából lényeges kérdésekben konszenzussal döntenek. A közös megállapodásoknak két típusa van: közösen ellenőrzött tevékenységek és közös vezetésű vállalkozások. A megállapodás típusát az határozza meg, hogy normál üzletmenet mellett a megállapodás felett közös ellenőrzést gyakorló feleknek milyen jogai és kötelezettségei származnak a megállapodásból. Közösen ellenőrzött tevékenység A közösen ellenőrzött tevékenység esetén a felek a közös szerveződés által egyes kontrollált eszközei és egyes fennálló kötelezettségei kapcsán jogokat gyakorolnak, illetve felelősséggel tartoznak. A közösen ellenőrzött tevékenység során megjelenítésre kerülnek az eszközök (közösen birtokolt eszközök), kötelezettségek (közösen vállalat kötelezettségek), hozamok (közös megállapodás által előállított termékek értékesítéséből származó, a közös tevékenység által realizált hozamok), illetve ráfordítások, ideértve a közösen vállalt megállapodások ráfordításának hányadát is. A közösen ellenőrzött tevékenységű vállalkozás eszközeinek, forrásainak, bevételeinek és ráfordításainak ELMŰ Csoportra eső része összevonásra kerül a konszolidált beszámoló megfelelő soraival. Amikor a Csoport eszközöket ad át, illetve értékesít a közösen ellenőrzött tevékenységű vállalkozás részére, a tranzakció tartalmának megfelelően, nyereséget vagy veszteséget csak a többi félnek a közösen ellenőrzött tevékenységű vállalkozásban lévő érdekeltsége erejéig lehet elszámolni. Amikor a

126 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Csoport eszközöket vásárol a közösen ellenőrzött tevékenységű vállalkozástól, a Csoport akkor számolja el a közösen ellenőrzött tevékenységű vállalkozással a tranzakcióból származó eredményének rá jutó részét, amikor az eszköz harmadik fél részére továbbértékesítésre kerül. Közös vezetésű vállalkozások Ha a Társaság a közös megállapodás nettó eszközeire vonatkozó jogokkal rendelkezik, akkor a megállapodás közös vezetésű vállalkozásnak minősül. A közös vezetésű vállalkozást a tulajdonostársak közösen irányítják. A közös vezetésű vállalkozások eredetileg bekerülési értéken vannak nyilvántartva, és a későbbiekben tőkemódszer alapján kerülnek elszámolásra. A Csoport közös vezetésű vállalatainak nyereségéből, illetve veszteségéből való részesedése az időszaki eredményben kerül elszámolásra (Részesedés a tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások eredményéből). A mozgások halmozott értéke a befektetés könyv szerinti értékével szemben kerül elszámolásra. A befektetéstől kapott osztalék csökkenti a befektetés könyv szerinti értékét. Szükség lehet a könyv szerinti érték módosítására a befektetőnek a befektetésben lévő arányos érdekeltségének olyan módosulása miatt is, amikor a befektetés saját tőkéjének változásai nem az időszaki eredményben kerültek elszámolásra. Ilyen változások keletkezhetnek az ingatlanok, gépek, berendezések és befektetések átértékeléséből és az üzleti kombinációk során felmerülő különbözetek módosításaiból. Ezek a változások közvetlenül a befektető tőkéjében kerülnek elszámolásra. Amennyiben a Csoportra jutó negatív eredmény meghaladja a részesedés értékét, a negatív eredmény mértékéig értékvesztés kerül elszámolásra akkor, ha a Csoportnak kötelezettsége van a tőkepótlásra. Ki kell szűrni a beszámolóból a Társaság és közös vezetésű vállalkozása közötti tranzakciókhoz kapcsolódó nem realizált nyereséget a Társaság közös vezetésű vállalkozáson belüli részesedésének megfelelő mértékben. A nem realizált veszteségeket csak abban az esetben tartalmazhatja a beszámoló, ha a tranzakció során bizonyítható az átadott eszköz értékvesztése. A közös vezetésű vállalkozások számviteli politikája módosításra került a Csoport által alkalmazott számviteli politikának és elveknek való megfelelés érdekében Szegmensek szerinti jelentés A működési szegmens a gazdálkodó egység olyan alkotóeleme: a) amely bevételekkel és kiadásokkal (ideértve az ugyanazon gazdálkodó egység más alkotóelemeivel folytatott ügyletekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is) járó üzleti tevékenységet folytat; b) amelynek működési eredményeit a gazdálkodó egység fő működési döntéshozója rendszeresen felülvizsgálja annak érdekében, hogy döntést hozzon a szegmenshez rendelendő forrásokról, és hogy értékelje teljesítményét; valamint c) amely szinten rendelkezésére állnak a vonatkozó pénzügyi információk. A gazdálkodó egység fő működési döntéshozója a vezető testület, az Igazgatóság.

127 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Az IFRS 8 Működési szegmensek standardban a menedzsment megközelítés érvényesül, vagyis a működési szegmenseket a döntéshozók, felelősök szemszögéből kell meghatározni. Ennek megfelelően, valamint a mennyiségi küszöbértékek figyelembevételével a Csoport az alábbi bemutatandó szegmenseket határozta meg: Hálózati tevékenység, Értékesítési tevékenység, Egyéb tevékenység: az ELMŰ Nyrt. központi, irányítási tevékenysége, valamint a hálózati és értékesítési tevékenységhez nem hozzákapcsolható vállalkozások (ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft., BDK Kft.) tevékenysége. A működési szegmensek meghatározása az igazgatóság döntésének megfelelően, a magyar Villamos Energia Törvénynek és az EU-direktíváknak, a tevékenység független szegmensek szerinti elkülönített bemutatásáról szóló előírásai figyelembe vételével történt. Mivel a Csoport tevékenységének meghatározó részét Magyarországon folytatja, ezért az IFRS 8 standard értelmében egy földrajzi területnek minősül. A más földrajzi területről származó bevételek nem érik el az IFRS által meghatározott különálló bemutatás előírására vonatkozó limitet Külföldi pénzértékek átváltása Funkcionális és közzétételi pénznem A Csoporthoz tartozó egyes társaságok pénzügyi beszámolóiban szereplő tételek az adott társaság elsődleges gazdasági környezetének pénznemében vannak beállítva (funkcionális pénznem). A konszolidált pénzügyi beszámoló magyar forintban készül, amely az anyavállalat funkcionális és közzétételi pénzneme is egyben. Tranzakciók és egyenlegek A külföldi devizában felmerülő tranzakciók a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamokon kerülnek átszámításra a funkcionális pénznemre. A kölcsönökkel és készpénzzel vagy rövid futamidejű könnyen készpénzzé tehető befektetésekkel összefüggő árfolyamnyereség vagy -veszteség az időszaki eredményben a pénzügyi műveletek bevételei vagy a pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepel. Minden egyéb árfolyamnyereség vagy -veszteség az időszaki eredményben az egyéb üzemi ráfordítások vagy bevételek között szerepel. Átváltási árfolyamok változásának hatásai (IAS 21) Egy gazdálkodó egység külföldi tevékenység végzése esetén tranzakcióit a funkcionális pénznemtől eltérő pénznemben értékeli vagy külföldön végez tevékenységet, egy külföldi vállalkozásba fektet be. Az IAS 21 standard megkülönböztet monetáris és nem monetáris eszközöket. A monetáris elemeket a

128 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló pénzügyi kimutatások fordulónapján érvényes árfolyamon, a nem monetáris elemeket historikus árfolyamon kell értékelni. A Csoport az eltérő devizanemben vezetett leányvállalat értékeit mérlegfordulónapon átértékelte. A záró árfolyam módszert alkalmazva az átfogó eredményt képező tételeket átlag árfolyamon, a saját tőke elemeit, valamint az eszközöket és a kötelezettségeket záró árfolyamon számolja át a Csoport Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kell kimutatni, amelyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a Csoport tevékenységét. Itt kell kimutatni a beruházásokat is. Bekerülési érték Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait, a bizományosi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat és adójellegű tételeket és a vámterheket, valamint a kapcsolódó hitelfelvételi költségeket foglalja magában. Később felmerült költségek csak akkor kerülnek az eszköz könyv szerinti értékében figyelembe vételre, illetve külön eszközként nyilvántartásba, ha valószínű, hogy az adott tétel jövőbeni gazdasági előnyöket biztosít a Csoport számára, és a tétel költsége megbízható módon megállapítható. Az összes egyéb javítási és karbantartási költség a felmerülés időpontjában ráfordításként kerül elszámolásra az időszaki eredményben. Bekerülést követő értékelés A Csoport a tárgyi eszközök értékelése során a bekerülési érték modellt alkalmazza. A tárgyi eszközök értékelése az éves mérlegben az értékcsökkenési leírással és értékvesztéssel csökkentett szükség szerint az elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt bekerülési értéken történik. Az eszközök maradványértéke és hasznos élettartama minden egyes mérlegfordulónapon felülvizsgálat alá és szükség esetén módosításra kerül. A Csoport a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál hasznos élettartam meghatározásával a lineáris elszámolási módszert alkalmazza, az egyes eszközkategóriák alábbi becsült hasznos élettartama alapján:

129 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Épületek (hosszú élettartam) (*) 50 év Épületek (közepes élettartam) (*) 33,3 év Épületek (rövid élettartam) (*) 16,7 év Egyéb építmények (alagút, földalatti építmény, erőművi csatorna) 25 év Egyéb építmények (hálózaton kívüli vezetékek) 20 év Egyéb építmények (üzemen belüli saját köz- és térvilágítási berendezés) 25 év Egyéb építmények (terek, udvarok, utak kiképzése, burkolása) 16,7 év Egyéb építmények (parkok, sportpályák, pihenő területek kiképzése) 50 év Hálózat 12,5-25 év Transzformátor-állomás, alállomás 14,3-20 év Gépek, berendezések, felszerelések 1-10 év Informatikai technikai eszközök 3 év Járművek 5 év (*) Élettartam: Hosszú élettartam: beton és vasbeton, égetett tégla, kő és acélszerkezet alállomási épületek, irodai épületek Közepes élettartam: könnyűacél és egyéb fémszerkezet, bauxit beton salakblokk szerkezet pl. Raktár épületek vagy garázsok Rövid élettartam: deszkaszerkezet (faházak) Az épületek, egyéb építmények és a hálózatok a 7.1. fejezetben található mozgástáblában az ingatlanok oszlopában, a transzformátor-állomások és alállomások a műszaki berendezések, gépek, járművek oszlopában, az informatikai technikai eszközök az egyéb berendezések, felszerelések, járművek oszlopában szerepelnek. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek a tevékenységüktől függően megtalálhatók mind a műszaki, mind az egyéb berendezések, gépek, felszerelések és járművek oszlopában. Egy eszköz értékcsökkenése akkor kezdődik, amikor az eszköz használatra készen áll, azon a helyszínen és helyzetben van, amelyben a menedzsment által kívánt módon működtetni lehet. Az eszközök értékcsökkenése a következő két időpont közül a korábbi bekövetkezése esetén fejeződik be: ha az eszköz értékesítési célú eszközök közé átsorolásra vagy kivezetésre kerül. A jelentősebb felújítások értéke az érintett eszközök fennmaradó hasznos élettartama alatt vagy a következő jelentős felújítás időpontjáig tartó időszak alatt kerül elszámolásra, attól függően, hogy a kettő közül melyik a rövidebb időtáv. A Csoport a beruházásokra és a földterületekre nem számol el értékcsökkenést. Abban az esetben, ha egy eszköz könyv szerinti értéke magasabb, mint a megtérülő értéke, az eszköz értéke azonnal leírásra kerül a megtérülő értéknek megfelelő összegre. A tárgyi eszközök értékesítése során a könyv szerinti értékhez viszonyítva különbözet keletkezhet. Az ebből eredő nettó nyereséget vagy nettó veszteséget egyéb üzemi bevételként, illetve egyéb üzemi ráfordításként kell elszámolni.

130 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Immateriális javak Az immateriális javak között a mérlegben a fizikai megjelenés nélküli nem-monetáris eszközöket (vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket) kell kimutatni. Az immateriális javak nyilvántartása a mérlegben az értékcsökkenési leírással és értékvesztéssel csökkentett szükség szerint az elszámolt értékvesztés visszaírásával növelt bekerülési értéken történik. A Csoport számviteli politikájának megfelelően az immateriális javak értékelése nulla maradványérték figyelembe vételével történik. Az immateriális javak hasznos élettartama 3-5 év, amely a szerződések alapján egyedileg kerül meghatározásra. Minden egyes mérlegfordulónapon a Csoport felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a hasznos élettartamot. a) Vagyoni értékű jogok A vagyoni értékű jogok bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. A meghatározott élettartam alapján kiszámított értékcsökkenési leírással csökkentett értékben szerepelnek a nyilvántartásban. b) Szellemi termékek A vásárolt számítógépes szoftverek és licencek a felmerült beszerzési és telepítési költségek alapján kerülnek aktiválására. A bekerülési érték az eszköz hasznos élettartama során kerül leírásra Tárgyi eszközök és immateriális javak értékvesztése Azon immateriális javaknál, ahol a beszerzés időpontjában a hasznos élettartam nem határozható meg, az értékvesztés vizsgálata évente történik. Az értékcsökkenésre kerülő eszközök esetében az értékvesztés vizsgálatára és elszámolására akkor kerül sor, amikor a körülmények változásai, illetve bizonyos események arra utalnak, hogy az eszköz könyv szerinti értéke esetlegesen nem realizálható. Értékvesztésként az az összeg kerül elszámolásra, amennyivel az eszköz könyv szerinti értéke meghaladja a megtérülő értéket. A megtérülő érték az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke közül a magasabb. Az értékvesztés megbecslése szempontjából az eszközöket azon a legalacsonyabb szinten csoportosítjuk, amelyen külön azonosítható cash inflow-k léteznek (pénzgeneráló egységnek minősülnek). A Csoport a legkisebb pénzgeneráló egységnek az IFRS 8 alapján meghatározott összevonás előtti működési szegmenset tekinti. A Csoport minden mérlegfordulónapon felméri, hogy van-e bármilyen jelzés arra, hogy a korábbi években egy eszközre elszámolt értékvesztés miatti veszteség már nem áll fenn, vagy csökkent. Ha létezik bármilyen jelzés, a Csoport felbecsüli az eszköz megtérülő értékét. Az értékvesztés miatti veszteség visszaírása legfeljebb az elszámolt értékvesztés összegéig történhet, az ezen időszakban elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével.

131 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Pénzügyi eszközök Pénzügyi eszközök kategorizálása A Csoport a pénzügyi eszközök között a következő kategóriákat különbözteti meg: a) az eredményen keresztül valós értéken elszámolt pénzügyi eszközök, b) kölcsönök és követelések, c) értékesíthető pénzügyi eszközök, d) lejáratig tartott értékpapírok. A pénzügyi eszközök annak alapján kerülnek besorolásra, hogy milyen célból történt az eszköz vásárlása. A pénzügyi eszközök besorolását a Csoport határozza meg a mérlegbe történő felvételkor, majd ezt minden fordulónapon felülvizsgálja. A Csoportnak a 2014-es és a 2015-ös évek egyikében sem volt lejáratig tartott értékpapírja. a) Az eredményen keresztül valós értéken elszámolt pénzügyi eszközök Ebbe a kategóriába két alkategória tartozik: a kereskedési célú pénzügyi eszközök, valamint az eredetileg valós értéken, az eredményen keresztül elszámolt pénzügyi eszközök. A Csoport azokat a pénzügyi eszközöket sorolja ebbe a kategóriába, amelyeket elsősorban rövidtávon történő értékesítés céljából vásárolt vagy amelyeket így minősített. A származékos ügyletek szintén ebbe a kategóriába tartoznak. A származékos (derivatív) ügyletek olyan pénzügyi instrumentumok, melyeknek értéke egy mögöttes tényező értékének változása miatt változik (kamatláb, árfolyam, index). Ezek az ügyletek nem vagy csak csekély kezdeti befektetést igényelnek, elszámolásuk, pénzügyi rendezésük egy későbbi időpontban történik meg. A származékos ügyletek kereskedési céllal tartott eszközök, hacsak nem teljesítik a fedezeti elszámolás kritériumait, mert akkor fedezeti ügyletnek minősülnek. A derivatív pénzügyi eszközök kezdetben és a későbbiek folyamán is valós értéken kerülnek kimutatásra. A pénzügyi derivatívák valós értékének változását az egyéb üzemi bevétel/ráfordítás terhére kell elszámolni, amennyiben a mérlegben el nem ismert fedezeti kapcsolat üzemgazdaságilag egy működési tranzakciót kell, hogy biztosítson. A Csoportnál származékos ügyletek csak az ELMŰ Nyrt.-nél és a Magyar Áramszolgáltató Kft.-nél jelennek meg. b) Kölcsönök és követelések A kölcsönök és követelések olyan pénzügyi eszközök, amelyek meghatározott vagy meghatározható visszafizetésekkel rendelkeznek, és amelyeket semmilyen aktív piacon nem jegyeznek. Akkor keletkeznek, amikor a Csoport közvetlenül pénzt, árut vagy szolgáltatást ad, illetve nyújt egy vevőnek, de nem célja a követeléssel kereskedni. Kimutatásuk a forgóeszközök között történik, kivéve a mérleg fordulónapja után 12 hónapnál hosszabb lejáratúakat, amelyek a befektetett eszközök között kerülnek besorolásra. A rövid lejáratú kölcsönök az egyéb követelések között szerepelnek a mérlegben.

132 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló c) Értékesíthető pénzügyi eszközök Az értékesíthető pénzügyi eszközök olyan nem származékos pénzügyi eszközök, amelyeket a Csoport eredetileg ebbe a kategóriába sorolt, vagy amelyeket nem sorolt semmilyen más kategóriába. Kimutatásuk a befektetett eszközök között történik, kivéve azokat, amelyeket a Csoport a mérleg fordulónapjától számított 12 hónapon belül értékesíteni szándékozik. Mérlegben történő megjelenítés és értékelés A pénzügyi eszköz-vásárlások és -értékesítések szerződéskötéskor kerülnek elszámolásra, amely az az időpont, amikor a Csoport az eszköz vételére vagy eladására kötelezettséget vállal. A pénzügyi eszközök bekerülési értéke a tranzakciós költségekkel növelt valós érték. Ez minden olyan pénzügyi eszközre érvényes, amelyek elszámolása nem az eredményen keresztül, valós értéken történik. A pénzügyi eszközök attól az időponttól kerülnek kivezetésre, amikor a pénzügyi eszközből származó cash flow-ra való jog megszűnik, vagy átruházásra kerül, és a Csoport lényegében a tulajdonlással kapcsolatos minden jogról és haszonról lemondott. Az értékesíthető pénzügyi eszközök és az eredményen keresztül valós értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyilvántartása valós értéken történik. A kölcsönök és követelések nyilvántartása az amortizált bekerülési értéken történik az effektív kamat módszer alkalmazásával. Az eredményen keresztül valós értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök kategórián belül a valós érték változásából származó nem realizált nyereségek és veszteségek az időszaki eredményben kerülnek elszámolásra a felmerülésük időszakában. Az értékesíthető pénzügyi eszközökhöz sorolt tőkeinstrumentumok valós értékének változásából származó nem realizált nyereségek és veszteségek elszámolása az egyéb átfogó jövedelemben történik. Ha az értékesíthető pénzügyi eszközökhöz sorolt értékpapírok eladásra kerülnek, vagy értékvesztés következik be, a halmozott valósérték-módosítások az időszaki eredményben, a pénzügyi műveletek eredményében kerülnek elszámolásra. Az értékesíthető pénzügyi eszközök utáni kamatok a pénzügyi műveletek bevétele soron kerülnek kimutatásra. Értékvesztés elszámolása a pénzügyi eszközök esetében A Csoport minden egyes mérlegfordulónapon értékeli, hogy van-e objektív bizonyíték valamely pénzügyi eszköz, illetve eszközcsoport értékvesztésére. A vevőkkel szembeni követelések értékvesztése abban az esetben kerül lekönyvelésre, ha objektív bizonyíték van arra, hogy a Csoport nem lesz képes realizálni az összes esedékes összeget a követelésekre vonatkozó eredeti feltételeknek megfelelően. A leírás összege az eszköz könyv szerinti értéke és a becsült jövőbeni pénzbevétel tényleges kamatlábbal diszkontált jelenértéke közötti különbséggel egyenlő. Az értékvesztés a múltbeli tapasztalatok alapján kerül kiszámításra, és ezzel csökken a követelés könyv szerinti értéke. Az értékvesztés összege az időszaki eredményben kerül elszámolásra az egyéb üzemi ráfordítások között. A Csoport a számviteli politika alapján a vevők értékvesztésének elszámolását villamosenergia-vevők, rendszerhasználati díjas vevők, egyéb vevők, valamint jogi útra terelt peres vevői körre bontja.

133 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A Csoport a villamosenergia-vevőkön belül, az üzleti fogyasztói körre egyedi minősítés alapján, valamint a további fogyasztói körök esetén pedig csoportos minősítés alapján számol értékvesztést. A Csoport minden mérlegfordulónapon felméri, hogy van-e bármilyen jelzés arra, hogy a korábbi években egy eszközre elszámolt értékvesztés miatti veszteség már nem áll fenn, vagy csökkent. Ha létezik bármilyen jelzés, a Csoport felbecsüli az eszköz megtérülő értékét. Az értékvesztés miatti veszteség visszaírása legfeljebb az eszköz eredeti értékéig történhet, amely az időszaki eredményben az egyéb üzemi ráfordítások értékét csökkenti Készletek A készletek olyan eszközök, amelyeket a Csoport - a szokásos üzleti tevékenység keretében történő értékesítési céllal szerzett be, - amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni (anyagok). A készleteket a beszerzési költség (bekerülési érték) és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbikon kell értékelni. A nettó realizálható érték a szokásos üzleti körülmények alapján becsült értékesítési ár, levonva abból az értékesítéshez kapcsolódó közvetlen költségeket. A beszerzési költség a súlyozott átlagár módszer alapján kerül megállapításra Pénzeszközök A pénzeszközök a készpénzt és a látra szóló betéteket foglalják magukban. A pénzeszközök amortizált bekerülési költségen kerülnek értékelésre. A pénzeszközök további részletezését a 7.8. fejezet mutatja be Saját tőke A Társaság alaptőkéje (törzstőkéje) azonos tagsági jogokat biztosító törzsrészvényekből áll. A Csoport visszavásárolt saját részvénnyel nem rendelkezik Kapott kölcsönök A kölcsönök a mérlegbe történő bekerüléskor valós értéken kerülnek elszámolásra, csökkentve az ügyletek felmerült tranzakciós költségével. A felvett kölcsönök a későbbiekben amortizált bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben, a kapott összeg (tranzakciós költségek nélkül) és a visszafizetendő összeg közötti esetleges eltérések az időszaki eredményben kerülnek elszámolásra a kölcsön időtartama alatt, az effektív kamat módszer alapján. A felvett kölcsönök a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek a mérlegben, kivéve akkor, ha a Csoportnak feltétel nélküli joga van arra, hogy a kötelezettség kiegyenlítését a mérleg fordulónapjától számított 12 hónapon túlra halassza el.

134 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Szállítói kötelezettségek A Csoport a szállítói kötelezettségeket könyv szerinti (bekerülési) értéken tartja nyilván. Ez az érték a kapott árukért és szolgáltatásokért a jövőben fizetendő ellenszolgáltatás piaci értéke Tárgyévi társasági adókötelezettség és halasztott adó A Csoport a nyereségadók között mutatja ki a társasági adót, a Robin Hood adót, a helyi iparűzési adót és az innovációs járulékot, kiegészítve a tárgyévi halasztott adó változással. A helyi iparűzési adó és az innovációs járulék alapja is egyfajta nettó eredmény: az árbevétel csökkentve bizonyos elszámolható költségekkel. Halasztott adó az eszközök és források adóalapként figyelembe vett és a konszolidált pénzügyi beszámolóban nyilvántartott értékei közötti átmeneti eltérésekre vonatkozóan kerül elszámolásra, az úgynevezett kötelezettség módszer alapján. Nem kerül elszámolásra halasztott adó abban az esetben, ha az egy olyan eszköz vagy forrás kezdeti elszámolásához kapcsolódik kivéve az üzleti kombináció esetében, amely az adott tranzakció idején sem a számviteli, sem az adóköteles eredményre nincs hatással. A halasztott adó mértéke a mérleg fordulónapjáig törvénybe iktatott és a kapcsolódó halasztott adókövetelés realizálásakor, illetve a halasztott adókötelezettség rendezésekor várhatóan érvényes adókulcsok (és törvények) alapján kerül megállapításra. A halasztott adókövetelések olyan összegben kerülnek elszámolásra, amilyen mértékben valószínű, hogy jövőbeni adóköteles nyereség fog rendelkezésre állni, amellyel szemben az átmeneti eltérések felhasználhatóak. Halasztott adó kerül elszámolásra a leányvállalatokban, közös vezetésű vállalatokban és társult vállalatokban lévő befektetésekhez kapcsolódóan felmerülő átmeneti eltérések miatt, kivéve abban az esetben, ha az átmeneti eltérés ellentételezésének ütemezését a Csoport kontrollálja, és valószínű, hogy az átmeneti eltérés a belátható jövőben nem fordul vissza. A halasztott adókövetelés és -kötelezettség összevontan kerül kimutatásra a mérlegben, ha a követelés és kötelezettség azonos adóhatósággal kapcsolatos, és azonos társaságnál keletkezik, vagy a tagvállalatok között ellentételezésre van lehetőség. A nyereségadó és az adóváltozások hatása a 7.5. és a fejezetben kerül bemutatásra Munkavállalói juttatások A munkavállalói juttatások közé tartoznak: a bérek fizetések és a kapcsolódó társadalombiztosítási járulékok, nyugdíj, a rövid távú fizetett távollétek (szabadság, betegszabadság), amikor a távollétek várhatóan a munkavállaló által nyújtott munka időszakának végét követő 12 hónapon belül megvalósulnak, nyereségrészesedések és jutalmak (bónuszok), amennyiben 12 hónapon belül fizetendőek a munka időszakát követően, nem pénzben nyújtott juttatások a meglévő munkavállalók részére. A munkavállalói juttatás keretében nyújtott támogatások az alábbi formákban valósulnak meg.

135 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló a) Végkielégítés Végkielégítés kifizetésére akkor kerül sor, ha a munkaviszony a nyugdíjazás szokásos időpontja előtt munkáltatói rendes felmondással megszűnik, illetve ha a munkavállaló vállalja az önkéntes kilépést ilyen juttatás fejében. A Csoport abban az esetben számol el végkielégítési juttatásokat, ha az érintett felé kommunikálja azon nyilvánvaló szándékát, hogy megszünteti bizonyos alkalmazottai munkaviszonyát az erre vonatkozó részletes, formális szabályok szerint, a visszavonás lehetősége nélkül, illetve ha az önkéntes kilépések ösztönzése érdekében ajánl fel végkielégítést. A mérleg fordulónapjától számított 12 hónapon túl esedékes juttatások diszkontált jelenértéken szerepelnek a mérlegben. A végkielégítésben részesülők létszáma az előző évek fluktuációjának, a munkáltatói rendes felmondás a kilépők arányában, ezen belül a végkielégítésre jogosultak létszáma, várható szervezetkorszerűsítés és a minőségi cserék gyakoriságának figyelembevételével tervezhető. A Csoport a végkielégítéssel kapcsolatos költségeket a személyi jellegű ráfordítások között számolja el. b) Kedvezményes alkalmazotti tarifa A Gazdasági és Közlekedési Miniszter 116/2007. (XII.29.) GKM rendelete (a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről) értelmében a villamosenergia-ipari C tarifa december 31-i dátummal megszűnt. Helyette január 1-jei hatállyal a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezmény lépett életbe. A rendelet szerint a kedvezményes villamosenergia-fogyasztásban részesülők az egyetemes szolgáltatótól vásárolt villamos energiát két, általuk választott felhasználási helyen az egyetemes szolgáltatási díjnál alacsonyabb áron vételezhetik. A kedvezményesen vételezhető villamos energia mennyisége évente a két felhasználási helyen összesen legfeljebb kwh, amelyen belül a második kedvezményes felhasználási helyen naptári évenként legfeljebb kwh vehető igénybe. Az első kedvezményes felhasználási helyen a kedvezményes villamosenergia-díj az éves villamos energia fogyasztásától függően a jogosult számára a villamos energiát értékesítő egyetemes szolgáltató kedvezmény igénybevétele nélküli egyetemes szolgáltatási díjának az alábbiakban meghatározott százaléka: Kedvezményes fogyasztás mértéke Kedvezményes villamosenergia-díj az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj százalékában 0 kwh-tól kwh-ig 37% kwh-tól kwh-ig 40% kwh-tól kwh-ig 50% kwh-tól kwh-ig 60% 2. fogyasztási helyen: 0 kwh-tól kwh-ig 60%

136 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A második kedvezményes felhasználási helyen vételezett villamos energia díja az egyébként fizetendő egyetemes szolgáltatási díj 60 %-a. A kedvezményes fogyasztás feletti részért a jogosultnak a kedvezményre nem jogosult lakossági fogyasztóra egyébként vonatkozó egyetemes szolgáltatói díjat kell megfizetnie. A kedvezmény nem vehető igénybe a szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért, vezérelt elosztóhálózati áramkörre fixen, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott felhasználói berendezés fogyasztására. A villamosenergia-piac teljes megnyitását követően az egyetemes szolgáltatók látják el kedvezményes árú villamos energiával az erre jogosultakat. Az egyetemes szolgáltató részére egyébként fizetendő díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet a finanszírozók térítik meg. Aktív munkavállalók esetén a finanszírozó a jogosultat foglalkoztató, munkáltatói listán szereplő munkáltató kivéve a munkáltatói listán szereplő szakszervezetek alkalmazottait, a villamosenergia-ipari özvegyek esetében a finanszírozó rendeletben szabályozott feltételek esetén az elhunyt jogosult volt munkáltatója. Egyéb esetben többségében nyugdíjas jogosultak az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) téríti meg a VET (Villamos energia törvény) 147. (1) bekezdés b) pontja szerint beszedett pénzeszközökből. Az egyetemes szolgáltató a térítésre kötelezettekkel egyedi nyilvántartás alapján a rendeletben szabályozott módon számol el. A kedvezményes alkalmazotti tarifa és az egyébként fizetendő egyetemes szolgáltatói díj közötti különbség a Csoportnak villamos energia árbevétel-kiesést okoz, amelynek hatása évben: 148, évben: 92. A Csoport a fenti árbevétel-kiesésre a 2014-es és a 2015-ös évek egyikében sem képzett céltartalékot. c) Dolgozóknak adott kölcsön A dolgozói és menedzser-kölcsönöket bekerüléskor valós értéken kell a könyvekbe felvenni, majd a további értékelések során az effektív kamatláb módszerével amortizált bekerülési értéken kell nyilvántartani Céltartalékok és függő kötelezettségek A környezet helyreállítására, átszervezésre, peres ügyekből származó jogi kötelezettségekre, jövőbeni kötelezettségekre és személyi jellegű ráfordításokra vonatkozó céltartalékok akkor kerülnek képzésre, ha - a Csoportnak múltbeli események nyomán jogi vagy hallgatólagos kötelezettsége van, - inkább valószínű, mint nem, hogy források elvonására lesz szükség a kötelezettség rendezéséhez, - az összeg megbízhatóan megbecsülhető. A környezetvédelmi céltartalék elszámolása jogszabályi előírások és szakértői tanulmányok alapján történik. A céltartalékok a mérleg fordulónapján meglévő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiadások vezetés által becsült összegének jelenértékén vannak értékelve. A jelenérték meghatározásához használt (adó előtti) diszkontláb figyelembe veszi a pénz időértékére vonatkozó aktuális piaci becsléseket

137 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló és a kötelezettséghez kapcsolódó kockázatokat. Több hasonló kötelezettség esetén a rendezéshez szükséges forráselvonás valószínűsége az azonos csoportba sorolt kötelezettségek egésze alapján kerül megállapításra. Céltartalék képzésére akkor is sor kerül, ha az azonos osztályba sorolt kötelezettségek bármelyike esetében csak kicsi a valószínűsége a forráselvonásnak. A Csoport az 5 millió Ft-os összeghatár alatti, peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettségekre csoportos céltartalék képzést alkalmaz. Alapját a Csoport ellen irányuló kötelezettségek összesített értéke képezi. Az 5 feletti peres ügyekkel kapcsolatos kötelezettségekre a Csoport egyedi (ügyiratonkénti) elbírálással képez céltartalékot. A személyi jellegű céltartalékok képzése és felhasználása az időszaki eredményben a személyi jellegű ráfordítások között kerül elszámolásra. (Lásd további információt a 8.6. fejezetben.) Az egyéb céltartalékok képzése és felhasználása az időszaki eredményben az egyéb üzemi ráfordítások között kerül elszámolásra. (Lásd további információt a 8.7. fejezetben.) Árbevétel elszámolása Az értékesítés árbevételét az értékesített termék vagy szolgáltatás kapott ellenértékének valós értékén kell elszámolni, és nem tartalmazhatja a kapcsolódó adókat (áfa), kedvezményeket és az adott engedményeket. Halasztott fizetés esetén, nettó jelenértéken kell elszámolni. A bevétel elszámolásának feltétele a vevő által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik. Az anyavállalat és a konszolidációs körbe bevont leányvállalat közötti értékesítésekből származó bevételek az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás soraiból kiszűrésre kerülnek. Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás értékesítés árbevétele sora az energiaadóval csökkentett értéket tartalmazza. a) Villamos energia értékesítése A villamosenergia-értékesítés árbevétele tartalmazza a mérőleolvasás, illetve átalánydíjas megállapodás alapján kibocsátott számlák ellenértékét és a még ki nem számlázott, de már elfogyasztott villamos energia időbeli elhatárolását. A villamosenergia-árbevétel a fogyasztók teljes körére történő elhatárolása, becslése az előző hónap elhatárolási adatainak, valamint a tárgyévi prognózis és az éves leolvasás figyelembe vételével havonta történik az előző évek tapasztalatai alapján kialakított modell segítségével. A modell alapján kiszámított elhatárolandó árbevételt különböző statisztikai és egyéb módszerekkel rendszeresen ellenőrzi az Értékesítési Gazdasági Igazgatóság. b) Rendszerhasználati díj árbevétele A rendszerhasználati díj árbevétele tartalmazza azon, a Csoporton kívüli fogyasztók által fizetett díjat, amely a Csoport hálózatán történő áramvételezés esetén kerül kiszámlázásra. c) Csatlakozási díjból származó bevételek A fogyasztóknak csatlakozási díjfizetési kötelezettségük van, amikor a villamosenergia-hálózathoz csatlakoznak, a hálózat bővítésének tényleges költsége alapján. Ezekből a csatlakozási díjakból származó összeg elhatárolásra kerül, és csak az érintett eszköz hasznos élettartamával arányosan

138 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló kerül árbevételként elszámolásra. Az elhatárolt csatlakozási díjak a mérlegben a halasztott bevételek között szerepelnek. A csatlakozási díj megfizetésével a fogyasztó az adott csatlakozási ponton jogot szerez a rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére, amely jogosultság a fogyasztási hellyel együtt átruházható. A rendelet (117/2007. (XII.29.) GKM) szerint a csatlakozási díjakat (korábban hálózatfejlesztési hozzájárulásokat) a Csoport a hálózati beruházásokra használja fel. d) Egyéb árbevétel Az egyéb árbevétel jelentős részét a következő, rendszeresen jelentkező árbevételek alkotják: - Az anyag- és áruértékesítésből származó árbevétel akkor kerül elszámolásra, amikor a Csoport átadja az anyagokat és árukat a vevőnek, a vevő elfogadta a termékeket, és az áruhoz kapcsolódó követelés behajthatósága kellő módon biztosított. A Csoport az anyag- és áruértékesítésből származó árbevételek között számolja el többek között az alvállalkozóknak értékesített hálózatépítéshez felhasznált anyagok, fogyasztásmérők eladásából származó árbevételeit. - A szolgáltatások (például: számviteli, pénzügyi) értékesítéséből származó árbevételek abban az időszakban kerülnek elszámolásra, amikor a szolgáltatások teljesülnek. Ezen szolgáltatások értéke a ténylegesen nyújtott szolgáltatás összes teljesítendő szolgáltatáson belüli aránya alapján kerül megállapításra, mint például a közös vezetésű vállalkozásokkal szemben elszámolt árbevétel Lízingelszámolások a) Amikor a Csoport a lízingbevevő Az olyan eszközlízingek, amelyek keretében lényegében minden kockázat és haszon átruházódik a Csoportra, a pénzügyi lízingek között kerülnek elszámolásra. A pénzügyi lízing ügyletek a lízing kezdetekor aktiválásra kerülnek a lízingelt eszköz valós értéke és a minimális lízingdíjak jelenértéke közül az alacsonyabbik értéken. Minden lízingfizetési részlet felosztásra kerül a nyilvántartott bérletidíj-fizetési kötelezettség és a finanszírozási díj között olyan módon, hogy az egyes időszakokban jelentkező kötelezettségek összegére egy állandó kamatláb vonatkozzon. A nyilvántartott bérletidíj-fizetési kötelezettségek a finanszírozási díjak nélkül az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepelnek. A finanszírozási díj kamat eleme az időszaki eredményben (pénzügyi műveletek ráfordítása) kerül elszámolásra a bérleti időszak során, olyan módon, hogy a fennálló, fennmaradó fizetési kötelezettség egyenlegére állandó időszaki kamatláb vonatkozzon minden egyes időszakban. A pénzügyi lízing keretében megszerzett tárgyi eszközökre értékcsökkenés kerül elszámolásra az eszköz hasznos élettartama és a haszonbérlet időtartama közötti rövidebb időszak figyelembe vételével. Az olyan működési lízingek, amelyek keretében a bérbeadó lényegében a tulajdonjoghoz kapcsolódó minden kockázatot és hasznot megtart, az operatív lízingek között kerülnek elszámolásra. Az operatív lízingügyletek kapcsán teljesített kifizetések (a bérbeadótól kapott esetleges ösztönzők figyelembe vételét levonását követően) költségként kerülnek elszámolásra az időszaki eredményben a haszonbérlet időtartama alatt, lineáris alapon.

139 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló b) Amikor a Csoport a lízingbeadó Azon eszközök lízingbe adásának esetében, amikor a Csoport lényegében a tulajdonjoghoz kapcsolódó minden előnyt és kockázatot átad, az ügylet, értékesítési bevételként és pénzügyi lízing követelésként kerül kimutatásra. A bevétel megegyezik a jövőbeli minimum lízingdíjak jelenértékének és egy nem garantált maradványértéknek az összegével. Az értékesített eszköz bekerülési értéke a lízing kezdetekor kerül kivezetésre. Ha a Csoport a lízingbe adott eszköz működtetésében az átadást követően is részt vesz, akkor a nyereség elhatárolásra kerül és a lízing időszaka alatt kerül figyelembe vételre. A kapott lízingdíj megbontásra kerül a követelés csökkenés és a pénzügyi bevétel között olyan módon, hogy állandó nagyságú kamatláb vonatkozzon a pénzügyi lízingkövetelésre minden egyes időszakban. A pénzügyi lízing kamateleme a pénzügyi műveletek bevétele között kerül elszámolásra. A harmadik felek részére operatív lízing keretében bérbe adott eszközök a tárgyi eszközök között szerepelnek a mérlegben. Az ilyen eszközökre értékcsökkenés kerül elszámolásra hasznos élettartamuk során, a Csoport tulajdonában lévő, hasonló tárgyi eszközöknél alkalmazott módszereknek megfelelően. A bérleti bevétel (a bérlőknek adott esetleges ösztönzők figyelembe vételét levonását követően) lineáris alapon kerül elszámolásra az időszaki eredményben a haszonbérlet időtartama alatt. A Csoport a szerződések megkötésekor megvizsgálja, hogy az adott szerződés beágyazott lízinget tartalmaz-e. Amennyiben tartalmaz, abban az esetben a lízingek elszámolására vonatkozó számviteli politika alkalmazásával kerül elszámolásra. A lízingforgalommal kapcsolatos részletes információk a 7.1. fejezetben kerülnek bemutatásra Osztalék felosztása A Csoport részvénytulajdonosai részére kifizetendő osztalék kötelezettségként szerepel a pénzügyi beszámolóban, abban az időszakban, amikor az osztalékot a Csoport közgyűlése jóváhagyta Egy részvényre jutó nyereség A törzsrészvényre jutó eredmény meghatározása (EPS mutató) az anyavállalati törzsrészvény tulajdonosokra jutó nettó eredmény és a forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagos számának hányadosaként kerül meghatározásra. Az alap és a hígított mutató értéke minden bemutatott időszak tekintetében megegyezik egymással, ezért a Csoport egy soron mutatja ki az EPS mutató értékét a konszolidált beszámolóban.

140 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Értékesítésre tartott befektetett eszközök Az IFRS 5 standard alapján azon eszközök minősíthetők értékesítésre tartott eszköznek, amelyek könyv szerinti értékének megtérülése inkább várható azok értékesítése folytán, mint a további használat során, emellett bizonyítani kell, hogy az eszközök értékesítése nagyon valószínű és értékesítésre kész állapotban vannak. Az értékesítés valószínűségét az alábbi kritériumok (együttes teljesülés esetén) határozzák meg: a megfelelő szintű döntéshozók elkötelezettek az értékesítés terve mellett, az eszközök vagy elidegenítési csoport vevőjét aktív program mellett keresik, az eszköz értékéhez képest racionális eladási árat állapít meg a gazdálkodó, a tranzakció a minősítéstől számított egy éven belül lezárásra kerülhet. Az egy éven belül történő lezárást az eszköz értékesítési céllal tartottnak minősítésétől kell számolni.

141 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló PÉNZÜGYI KOCKÁZATKEZELÉS MENEDZSMENT 3.1. Pénzügyi kockázati faktorok A Csoport tevékenységei különböző pénzügyi kockázatokat vetnek fel. Két jelentősebb kockázat az árfolyamkockázat és a hitelezési kockázat. A kockázatkezelési feladatokat a Kockázatkezelési Bizottság látja el, melynek hatásköre jelenleg a piaci és a hitelezési kockázatok kezelésére korlátozódik. Az Igazgatóság szabályzatokat ír elő az átfogó kockázatkezelésre vonatkozóan, továbbá írásban rögzíti az egyes területekre, például a hitelezési és piaci kockázatra vonatkozóan, a vállalati irányelveket. A Csoport átfogó kockázatkezelési politikája a pénzügyi teljesítményt befolyásoló, potenciális negatív hatások minimalizálására irányul. a) Piaci kockázat Devizaárfolyam-kockázat A Csoportnak árfolyamkockázata elsősorban ahhoz kapcsolódóan merül fel, hogy az ELMŰ Nyrt. és a Magyar Áramszolgáltató Kft. devizás partnerekkel is bonyolít áramkereskedelmet. A Kockázatkezelési Bizottság felelős az eurós nettó pozíciók rendszeres ellenőrzéséért, jelentési kötelezettsége van a Vezetés és az Igazgatóság felé, és szükség esetén megfelelő fedezeti stratégiákat ajánl. Az Igazgatóság kockázatkezelési politikája az euró esetében az elkövetkező 12 hónap során várható tranzakciók 100 %-ára vonatkozóan írja elő, olyan származékos pénzügyi instrumentumok (határidős ügyletek) használatát, melyekkel az árfolyamkockázat közgazdasági értelemben fedezhető. Ezek az ügyletek számviteli szempontból azonban nem teljesítik a fedezeti elszámolás követelményeit. Ezen előírások az ELMŰ Nyrt. és a Magyar Áramszolgáltató Kft. ügyleteire vonatkoznak. A Csoport konszolidált éves beszámolójába bevont többi társaság esetében az árfolyamkockázat nem jelentős. Egyéb árkockázat és december 31-én a Csoport nem rendelkezett jelentős befektetésekkel, amelyekre hatással lennének olyan kockázati változók, mint a tőzsdei árfolyamok vagy más mutatószámok. A konszolidált pénzügyi beszámolóba tőkemódszerrel bevont Magyar Áramszolgáltató Kft. az ÉMÁSZ Nyrt.-vel közösen, %-ban tulajdonolt vállalat, ennek megfelelően a tevékenységével kapcsolatban felmerülő árkockázatokat az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. közösen viseli. Kamatlábkockázat Az adott kölcsönök és a kamatozó pénzügyi eszközök szintje minimális, így a kamatlábkockázat mértéke eszközoldalon alacsony. A Csoport részben változó kamatlábak melletti hitelfinanszírozású, így ki van téve a kamatlábak változásából adódó kedvezőtlen hatásnak. A Kockázatkezelési Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a külső kölcsönök kamatszintjét.

142 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló b) Hitelezési kockázat A Csoport jelentős mértékű hitelezési kockázatnak van kitéve. Irányelvek biztosítják, hogy lehetőleg csak olyan felekkel lépjen üzleti kapcsolatba (vásárlás és értékesítés), akiknek megfelelő hitelminősítése van, kivéve az egyetemes szolgáltatói vevőkör, mert a VET (Villamos Energia Törvény) alapján ellátási kötelezettség vonatkozik rá. Bevezetésre kerültek olyan előírások, melyek korlátozzák annak a hitelnek az összegét, amely a vezetőség Hitelkockázati Bizottsági ülésén meghozott jóváhagyása nélkül adható bármely partnernek. Ezt a határt az üzleti partner mérete és hitelbesorolása együttesen határozza meg. Ha ezt a limitet túllépik, az üzlet csak bankgarancia vagy más megfelelő biztosítékot nyújtó fedezet mellett valósulhat meg. A Csoportnak nincs olyan vevője, akinek egyenlege az összes vevőkövetelés 10 %-át meghaladja. c) Likviditási kockázat Az óvatos likviditási kockázati menedzsment keretei között megfelelő pénzeszköz-állománnyal és hitellehetőségek által garantált finanszírozással kell rendelkezni, és képesnek kell lenni a piaci pozíciók lezárására. A Csoport számlavezető bankjaival rendszeres a kapcsolattartás, a szerződésekben meghatározott pénznemekre vonatkozó, megfelelő hitellehetőség folyamatos biztosítása érdekében. A rövid lejáratú kötelezettségek összege meghaladja a forgóeszközök összegét, amit a Csoport az operatív működésből származó pénzeszköz-állománnyal és forgóeszköz-hitelekkel finanszíroz Tőkekockázat-kezelés A Csoport saját tőkéjét a jegyzett tőke, a felhalmozott eredmény, az egyéb átfogó jövedelem és a nem ellenőrző részesedések értéke alkotja. A Csoport alaptőkéje (jegyzett tőkéje) azonos tagsági jogokat biztosító törzsrészvényekből áll. A felhalmozott eredményt a Csoport eredménytartalékának és időszaki eredményének összege képezi. A Csoport tőkeszerkezetét (saját tőke-idegen tőke arány) az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Kötelezettségek (nettó adósság) Saját tőke Tőkeáttételi arány (eladósodottság) 38% 38%

143 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A tőkeszerkezet kezelése során a Csoport célja, hogy megőrizze a folyamatos működés képességét, hogy a részvényesek, és más érdekeltek számára hasznot biztosítson, valamint, hogy optimális tőkeszerkezetet tartson fenn a tőke költségének csökkentése érdekében. A fentiekben leírtak érdekében a Csoport a cash pool elszámolási rendszeren keresztül optimalizálja az egyes tagvállalatok és a Csoport finanszírozási igényeit. A finanszírozáshoz szükséges limitértékeket az ELMŰ Nyrt. állapítja meg a Csoport üzleti tervét figyelembe véve. A finanszírozási limitek, a saját tőke arányait figyelembe véve, biztosítják a megfelelő szintű idegentőke-ellátottságot. A pénzforgalmi adatok napi/heti/havi rendszeres figyelése, az aktuális tény adatokból levezetett gördülő likviditási prognózisok megfelelő kontrollt adnak a finanszírozási limitek betartásához. A gördülő prognózisokból levezetett nettó pénzügyi vagyon értékeit negyedévente hozzáigazítják a tény és éves prognózis adatokhoz is, ezáltal biztosítva az adatok széles körű konzisztenciáját. A Csoport tagvállalatai megfelelnek a jogszabályokban előírt követelményeknek Valós érték becslések Az IFRS 13 meghatározása szerint a valós érték az az ár, amelyet piaci szereplők közötti szokásos tranzakció során egy eszközért kapnának, vagy egy kötelezettség átruházásáért fizetnének az értékelés időpontjában. A valós érték elemzése a hierarchia szintek által valósul meg, amelyek a következők: Az 1. szintű inputok olyan jegyzett (nem módosított) árak azonos eszközök vagy kötelezettségek aktív piacain, amelyekhez a gazdálkodó egység az értékelés időpontjában hozzáférhet. A 2. szintben szereplő inputok a jegyzett árakon kívüli, az eszköz vagy kötelezettség vonatkozásában akár közvetlenül, akár közvetve megfigyelhető inputok. A 3. szintű inputok az eszköz vagy a kötelezettség nem megfigyelhető inputjai. Az aktív piaci forgalomban nem lévő pénzügyi instrumentumok valós értékét a Csoport különböző értékelési technikák alkalmazásával határozza meg. A Csoport többféle módszert alkalmaz, továbbá feltételezéseket használ az egyes mérlegfordulónapokon fennálló piaci feltételeknek megfelelően. A határidős devizaügyleti kötések valós értékét a mérlegfordulónapon érvényes határidős piaci devizaárfolyamok alapján határozza meg a Csoport. Pénzügyi eszközök valós értékelés szerinti szintjei szint 2. szint 3. szint Közvetlenül megfigyelhető piaci ár Levezetett piaci ár Nem megfigyelhető piaci ár Összesen Derivatív követelések Összesen Pénzügyi eszközök valós értékelés szerinti szintjei szint 2. szint 3. szint Közvetlenül megfigyelhető piaci ár Levezetett piaci ár Nem megfigyelhető piaci ár Összesen Értékesítési céllal tartott eszközök Összesen Pénzügyi kötelezettségek valós értékelés szerinti szintjei szint 2. szint 3. szint Közvetlenül megfigyelhető piaci ár Levezetett piaci ár Nem megfigyelhető piaci ár Összesen Derivatív kötelezettségek Összesen - 1-1

144 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A bázisidőszakban az értékesítési céllal tartott eszközök értéke értékesítési költséggel csökkentett valós értéken került kimutatásra. Részletes információt lásd a 6. fejezetben. Az azon, mérlegben nem valós értéken értékelt instrumentumok esetén, melyeknél a valós érték közzétételére van szükség, a kiegészítő mellékletben való bemutatásra a mérlegsort részletező megjegyzésnél kerül sor Pénzügyi kockázatok elemzése és kezelése PIACI KOCKÁZAT KEZELÉSE ÉS ELEMZÉSE Devizaárfolyam-kockázat A Csoportnak devizaárfolyam-kockázata elsősorban ahhoz kapcsolódóan merül fel, hogy az ELMŰ Nyrt. és a Magyar Áramszolgáltató Kft. devizás partnerekkel is bonyolít áramkereskedelmet. A Csoport az áramkereskedelemmel kapcsolatos EUR devizaárfolyamok változásának fedezetére határidős devizaügyleteket köt, ezért e devizaárfolyam-változások kockázatának saját tőkére, illetve az időszaki eredményre gyakorolt hatása a Csoport szempontjából nem jelentős. A Csoport és évi beszámolója a devizaárfolyamok változásából adódó egyéb kockázatnak csak a devizás pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódóan van kitéve. Ha december 31-én az EUR devizaárfolyamok 5 %-kal változnának (2014. december 31-én változtak volna), akkor ez a változás a Csoport saját tőkéjére, illetve az időszaki eredményére az alábbi összevont hatással lenne: az EUR devizaárfolyamok csökkenése esetén 7 -tal csökkenne (2014. évben 66 -tal növekedett volna) a Csoport saját tőkéje és időszaki eredménye, az EUR devizaárfolyamok növekedése esetén 7 -tal növekedne (2014. évben 66 -tal csökkent volna) a Csoport saját tőkéje és időszaki eredménye december 31-én a devizás pénzügyi instrumentumok jelentős részét a devizás vevői állomány teszi ki, mérlegfordulónapi (átértékelés előtti) könyv szerinti értéke Ft, amely ,58 EUR-nak (2014-ben Ft, EUR) felel meg. Ha december 31- én az EUR-devizaárfolyamok 5 %-kal változnának, akkor ez a változás a Csoport saját tőkéjére, illetve az időszaki eredményre az alábbi összevont hatással lenne: az EUR devizaárfolyamok csökkenése esetén 66 -tal csökkenne (2014. évben 83 -tal csökkent volna) a Csoport saját tőkéje és időszaki eredménye, az EUR devizaárfolyamok növekedése esetén 66 -tal növekedne (2014. évben 83 -tal növekedett volna) a Csoport saját tőkéje és időszaki eredménye. A deviza-folyószámla változása 25 -os azonos irányú hatással lenne (2014-ben 33 -os azonos hatással lett volna) a Csoport saját tőkéjére, illetve időszaki eredményére, ha az EUR-árfolyamok 5 %-kal változnának. A devizás szállítói állomány december 31-i mérlegfordulónapi (átértékelés előtti) könyv szerinti értéke Ft, amely ,91 EUR-nak felel meg. Ha december 31-én az EUR

145 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló devizaárfolyamok 5 %-kal változtak volna, akkor ez a változás a Csoport saját tőkéjére, illetve az időszaki eredményre az alábbi összevont hatással lenne: az EUR devizaárfolyamok csökkenése esetén 84 -tal növekedett volna a Csoport saját tőkéje és időszaki eredménye, az EUR devizaárfolyamok növekedése esetén 84 -tal csökkent volna a Csoport saját tőkéje és időszaki eredménye. Egyéb árkockázat A konszolidált pénzügyi beszámolóba tőkemódszerrel bevont Magyar Áramszolgáltató Kft. az ÉMÁSZ Nyrt.-vel közösen, %-ban tulajdonolt vállalat, ennek megfelelően a tevékenységével kapcsolatban felmerülő egyéb árkockázatokat az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. közösen viseli. Az árkockázatok az árambeszerzések RWE AG általi fedezése miatt a Csoport pénzügyi beszámolójára nézve nem bírnak jelentős hatással. Kamatlábkockázat A Csoport és évi beszámolója a kamatláb változásából adódó kockázatnak csak a felvett hitelekhez kapcsolódóan van kitéve, ugyanis más jelentős kamatozó pénzügyi instrumentummal nem rendelkezik. Az alábbi érzékenységi elemzés mutatja be a piaci kamatláb változásának hatását. A kamatérzékenység-vizsgálat számításának alapja a rövid lejáratú hitelek év végi záró értéke, amely (2014. év végi záró érték ). Amennyiben december 31-én a folyószámla- és rulírozó hitelek szerződésenkénti kamatlábai 300 bázisponttal változtak volna (2014. december 31-én 300 bázisponttal változtak volna), akkor ez a változás a Csoport időszaki eredményére az alábbi hatással lenne: a kamatláb csökkenése esetén 57 -tal növekedne (2014. évben 23 -tal növekedett volna) a Csoport időszaki eredménye, a kamatláb növekedése esetén 57 -tal csökkenne (2014. évben 23 -tal csökkent volna) a Csoport időszaki eredménye. HITELEZÉSI KOCKÁZAT KEZELÉSE ÉS ELEMZÉSE A Csoport a számviteli politika alapján a vevők értékvesztésének elszámolását villamosenergia-vevők, rendszerhasználati díjas vevők, egyéb vevők, valamint jogi útra terelt peres vevői körre bontja. A Csoport a villamosenergia-vevőkön belül, az üzleti fogyasztói körre egyedi minősítés alapján, valamint a további fogyasztói körök esetén pedig csoportos minősítés alapján számol értékvesztést. A Csoport vevőkategóriáit hitelezési kockázat szerint vizsgálva a legkockázatosabb ügyfélkört a csoportos minősítés alapján értékvesztett villamosenergia-vevők és a peresített vevők jelentik. A rendszerhasználati díjas vevők és az egyéb vevők kategóriáit hitelezési kockázat szerint vizsgálva megállapítható, hogy az esedékes, értékvesztett követelések szintje minimális, ezért e vevőkategóriák esetében nincs jelentős kockázatnak kitéve a Csoport.

146 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Vevőkövetelések és értékvesztés csoportos minősítés alapján Megnevezés Villamosenergiavevők Rendszerhasználati díjas vevők Egyéb vevők Peresített vevők Összesen Nem esedékes, nem értékvesztett Esedékes, nem értékvesztett követelések Esedékes, értékvesztett követelések Bruttó érték összesen Értékvesztés Nettó érték összesen Megnevezés Villamosenergiavevők Rendszerhasználati díjas vevők Egyéb vevők Peresített vevők Összesen Nem esedékes, nem értékvesztett Esedékes, nem értékvesztett követelések Esedékes, értékvesztett követelések Bruttó érték összesen Értékvesztés Nettó érték összesen A csoportos minősítéssel értékelt villamosenergia-vevőkre elszámolt értékvesztés tárgyévi záró értéke 748, a hálózathasználati díjas vevőkre elszámolt értékvesztés tárgyévi záró értéke 31, az egyéb vevőkre elszámolt értékvesztés tárgyévi záró értéke 14, míg a peresített vevőkre elszámolt értékvesztés tárgyévi záró értéke A csoportos minősítéssel értékelt vevőkre tárgyidőszakban összesen értékvesztést számolt el a Csoport, amely tal (17,91 %-kal) alacsonyabb a bázisévhez viszonyítva. A vevőkörökre együttesen elszámolt értékvesztés csökkenése a fogyasztók fizetési magatartásának javulásával magyarázható, amely elsődlegesen a rezsicsökkentés, illetve a hátralékkezelésben bevezetett innovatív intézkedések együttes hatása. Vevőkövetelések és értékvesztés egyedi minősítés alapján Megnevezés Bruttó érték Értékvesztés Bruttó érték Értékvesztés Villamosenergia-vevők egyedi minősítés alapján Egyedileg minősített vevőkövetelések összesen Az egyedi minősítéssel értékelt vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés tárgyidőszaki záró értéke 72, amely 9 -tal (14,29 %-kal) magasabb a bázisévhez viszonyítva. Egyedi értékelésre kerül sor a kiemelt versenypiaci nagyfogyasztók körében. Ezen kiemelt ügyfelek követeléskezelésénél sajátos körülmények állnak fenn, speciális hitelezési kockázattal rendelkeznek.

147 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A csoportos minősítésű lejárt, de nem értékvesztett követelések korosítása vevőcsoportonként Megnevezés nap között nap között nap között Összesen Villamosenergia-vevők Rendszerhasználati díjas vevők Egyéb vevők Összesen Megnevezés nap között nap között nap között Összesen Villamosenergia-vevők Rendszerhasználati díjas vevők Egyéb vevők Összesen A nem esedékes, nem értékvesztett vevőköveteléseknél a követelések megtérülése vevőkategóriánként eltérő. A villamosenergia-vevőkkel kapcsolatos követelések tal csökkentek az előző üzleti évhez képest, amelynek egyik meghatározó tényezője, hogy az egyetemes szolgáltatási tevékenységet december 1-től már az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. látja el. Az egyetemes szolgáltatás tekintetében amely tartalmazza a lakossági fogyasztói kört magasabb a követelés jövőbeni megtérülés-kockázata, mint a versenypiaci villamosenergia-vevők és a hálózathasználati díjas vevők esetében. Kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések, valamint egyéb követelések minősítése Megnevezés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb pénzügyi követelések Nem esedékes, nem értékvesztett Esedékes, nem értékvesztett követelések Követelések bruttó értéke Követelések nettó értéke

148 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Megnevezés Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb pénzügyi követelések Nem esedékes, nem értékvesztett Esedékes, nem értékvesztett követelések Követelések bruttó értéke Követelések nettó értéke LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT KEZELÉSE ÉS ELEMZÉSE A Csoport a likviditási kockázatot a várható lejárati időpontok alapján kezeli, közzéteszi mind a pénzügyi kötelezettségek, mind a szállítói kötelezettségek várható lejárati időpontjainak az elemzését. A Csoportnál a kötelezettségek lejárati időpontjai szerződéseken alapulnak. A Csoport pénzügyi kötelezettségei részben folyószámla- és bankhitelekből adódnak, amely kötelezettségek az alábbi táblázatban az esedékesség napjáig fizetendő kamatokkal együtt, nem diszkontálva kerülnek bemutatásra a megfelelő lejárati kategóriákban. Megnevezés nap között nap között nap között 1-5 év között Összesen BNP Paribas CIB Bank Zrt Deutsche Bank Zrt Erste Bank Zrt MKB Bank Zrt OTP Bank Nyrt Folyószámlahitelek lejáratig fizetendő kamattal összesen Kapott hitelek lejáratig fizetendő kamattal összesen Szállítói és kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek Pénzügyi lízing Egyéb pénzügyi kötelezettségek Pénzügyi kötelezettségek összesen Anyavállalati garanciák

149 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Megnevezés nap között nap között nap között 1-5 év között Összesen BNP Paribas CIB Bank Zrt Deutsche Bank Zrt MKB Bank Zrt OTP Bank Nyrt Folyószámlahitelek lejáratig fizetendő kamattal összesen Kapott hitelek lejáratig fizetendő kamattal összesen Szállítói és kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek Pénzügyi lízing Egyéb pénzügyi kötelezettségek Pénzügyi kötelezettségek összesen Anyavállalati garanciák Az ELMŰ Csoport pénzügyi instrumentumainak kategorizálása Az IFRS 7 követelményei szerint a pénzügyi eszközök egyes osztályaihoz magyarázó, értelmező közleményt kell készíteni. Az IFRS 7 nem tartalmaz előre meghatározott listát ezekről az osztályokról, csak annyit szabályoz, hogy az egy osztályba tartozó pénzügyi eszközök megegyező természetűek legyenek, azonos jellemzőkkel rendelkezzenek, és az egyes osztályokba tartozó elemek álljanak összhangban a mérlegcsoportok elemeivel. A pénzügyi instrumentumok osztály nem azonos a pénzügyi instrumentumok kategóriával. A kategóriákat az IAS 39 definiálja, melyek a következők: az eredményen keresztül valós értéken elszámolt pénzügyi eszközök, kölcsönök és követelések, értékesíthető pénzügyi eszközök, lejáratig tartott értékpapírok, az eredményen keresztül valós értéken elszámolt pénzügyi kötelezettségek, amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek. Az osztályokat alacsonyabb szinten kell meghatározni, mint azt az IAS 39 teszi, és össze kell hangolni a mérleg soraival, az IFRS 7 előírásai szerint. A kategóriák szintjeinek meghatározása szabályozáson alapszik, az osztályok részletezettsége a Csoport döntésén alapul, és a számviteli politikában kerül rögzítésre.

150 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A Csoport pénzügyi instrumentumainak kategorizálását az alábbi táblázatok mutatják: Kategóriák (IAS39 szerint definiált) Az eredményen keresztül valós értéken elszámolt pénzügyi eszközök Mérlegsorok Derivatív pénzügyi követelések Vevői, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő felekkel szembeni követelések Megjegyzés Az RWE AG-val kötött nyitott határidős devizaügyletekből származó származékos pénzügyi eszközök Áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból adódó rövid lejáratú vevői követelések Adott kölcsönök Dolgozói lakásépítési- és vásárlási kölcsönök Pénzügyi eszközök Kölcsönök és követelések Egyéb követelések Szerződésen alapuló járó kamat, kötbér, kártérítés Pénzeszközök Bankbetétek, pénztárak Értékesíthető pénzügyi eszközök Nem releváns Nincs ilyen pénzügyi eszköz a Csoportnál Lejáratig tartott értékpapírok Nem releváns Nincs ilyen pénzügyi eszköz a Csoportnál Az eredményen keresztül valós értéken elszámolt pénzügyi kötelezettségek Derivatív pénzügyi kötelezettségek Kapott hitelek és lízingek Az RWE AG-val kötött nyitott határidős devizaügyletekből származó származékos pénzügyi kötelezettségek Folyószámla- és bankhitelek, hosszú és rövid lejáratú pénzügyi lízingek Pénzügyi kötelezettségek Amortizált bekerülési értéken elszámolt pénzügyi kötelezettségek Szállítói, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő felekkel szembeni kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Áruvásárlásból és szolgáltatás-igénybevételből adódó szállítói kötelezettségek Szerződésen alapuló fizetendő kamat, tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek, vevői túlfizetések miatti kötelezettségek és szénipari támogatási kötelezettség Pénzügyi eszközök Kölcsönök és követelések Eredményen keresztül valós értéken elszámolt Összesen pénzügyi eszközök Derivatív követelések Kölcsönök 9-9 Vevői és kapcsolt felekkel szembeni követelések Egyéb pénzügyi követelések Pénzeszközök Összesen Pénzügyi eszközök Kölcsönök és követelések Eredményen keresztül valós értéken elszámolt Összesen pénzügyi eszközök Kölcsönök Vevői és kapcsolt felekkel szembeni követelések Egyéb pénzügyi követelések Pénzeszközök Összesen

151 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Pénzügyi kötelezettségek Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek Összesen Kapott hitelek és lízing Szállítói és kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek Egyéb pénzügyi kötelezettségek Derivatív kötelezettségek 1 1 Összesen Pénzügyi kötelezettségek Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek Összesen Kapott hitelek és lízing Szállítói és kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek Egyéb pénzügyi kötelezettségek Összesen Az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott pénzügyi eszközökhöz és pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó eredményhatás a 8.9. Pénzügyi műveletek eredménye fejezetben került bemutatásra. Az eredményen keresztül valós értéken elszámolt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó eredményhatás a 8.3. Egyéb üzemi bevételek fejezetben került bemutatásra.

152 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló KRITIKUS SZÁMVITELI BECSLÉSEK Az alkalmazott becslések és megítélések folyamatos értékelés alatt állnak, és a múltbeli tapasztalatokra és egyéb tényezőkre épülnek, beleértve az aktuális körülmények alapján vélhetően bekövetkező jövőbeni eseményekre vonatkozó várakozásokat is Kritikus számviteli becslések és feltételezések A Csoport becsléseket és feltételezéseket fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan. Az ebből eredő számviteli becslések, természetükből adódóan, csak ritka esetben egyeznek meg a tényleges eredményekkel. Azok a becslések és feltételezések, amelyek miatt jelentős mértékben módosulhat az eszközök és források mérlegben szereplő értéke a következő pénzügyi év során, az alábbiakban kerülnek bemutatásra. Az eszközök hasznos élettartamának becslése A Csoport megbecsüli, hogy az adott tárgyi eszköz mennyi ideig használható, és ez alapján kerül megállapításra az eszközök hasznos élettartama. Gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a tényleges hasznos élettartam néha eltér a becsült értéktől. A december 31-i nettó tárgyi eszköz és immateriális javak együttes értéke (2014. december 31-én ), és a tárgyidőszakban elszámolt értékcsökkenés (2014. évben ). A leírási kulcsok 1 százalékpontos csökkenése az eredményt tal javítaná (2014. évben tal javította volna). A hálózati eszközök a teljes tárgyieszköz-állomány 95,07 %-át teszik ki (2014-ben 93,52 %-át tették ki), hasznos élettartamuk 12,5-25 év. A Csoport évente ellenőrzi a becsült várható hasznos élettartamokat, és változás esetén módosítja az értékcsökkenési kulcsokat. A részesedések realizálható értékének becslése A Csoport értékvesztésre utaló jelek esetén vizsgálja részesedéseinek realizálható értékét, és ezeknek a vizsgálatoknak megfelelően mindig a megtérülő érték mértékéig kerülnek leértékelésre a részesedések, ha szükséges. Ha a helyzet megváltozik a jövőben, további értékvesztés kerül elszámolásra, vagy korábban elszámolt értékvesztés részben vagy egészben kerül visszaírásra. A tárgyidőszakban nem volt szükség értékvesztés elszámolására, míg a bázisidőszakban a Sinergy Kft. esetében 814 értékvesztést számolt el a Csoport. A tárgyi eszközök és immateriális javak realizálható értékének becslése A Csoport értékvesztésre utaló jelek esetén vizsgálja tárgyi eszközeinek és immateriális javainak realizálható értékét. Az értékvesztési vizsgálatok során a Csoport különféle becsléseket alkalmaz az eszköz használatából származó jövőbeni pénzáramokra vonatkozóan a tőkeköltség és a növekedési ráta figyelembe vételével. A becslések alapjául a gazdasági környezetre, a fogyasztásra és a villamos energia

153 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló eladási árára vonatkozó előrejelzések szolgálnak. Ha a helyzet megváltozik a jövőben, további értékvesztés kerül elszámolásra, vagy korábban elszámolt értékvesztés részben vagy egészben kerül visszaírásra évben és évben nem volt szükséges értékvesztés elszámolása. A befektetett eszközök megtérülő értékének vizsgálata A Csoport a befektetett eszközök megtérülő értékének meghatározásához az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték módszert alkalmazza. A valós értéket a Csoport a várható jövőbeni cash flow-k diszkontált jelenértékével határozza meg. A diszkontráta meghatározása során a súlyozott tőkeköltség módszeréből indult ki (alkalmazott diszkontráta: 6,2 %, 2014-ben: 6,6 %). A jövőbeni cash flow-k figyelembe veszik a piaci és szabályozási környezet ismert változásait, a csoport előző évi teljesítményét, továbbá a csoport igazgatósága által jóváhagyott közép- és hosszú távú terveket, amelyekben költségcsökkentéseket irányoztak elő. Tőkeköltség A tőkeköltség 1 százalékpontos növekedése mellett sem bázis, sem tárgyidőszakban nem lenne szükség értékvesztés elszámolására a hálózati eszközökre, mert a megtérülő érték még az egy százalékkal magasabb tőkeköltség mellett is a könyv szerinti érték felett lenne. Ugyanakkor egy esetleges 1 százalékpontos tőkeköltség-növekmény érintené a halasztott adóeszközök egyenlegét ( tal csökkentené). Ez abból adódik, hogy a halasztott adóeszközök között került kimutatásra, amiatt, mert eltérés van az adóalap (amely megegyezik a magyar számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyv szerinti értékével) és az IFRS beszámolóban lévő hálózati eszköz-értékek között. A különbségre az IAS 12-nek megfelelően halasztott adóeszköz került a mérlegben kimutatásra. A tőkeköltség esetleges 1 százalékpontos növekedése miatt a magyar számviteli törvény szerinti beszámolóban értékvesztést kellene elszámolni az ott kimutatott eszközérték terhére, aminek következtében az IFRS beszámolóban a halasztott adókövetelés egyenlege tal csökkenne, az adóráfordítás pedig ugyanezzel az összeggel növekedne. Költségcsökkentési terv Amennyiben a Csoport a tervezett költségcsökkentési programját feleakkora mértékben tudja megvalósítani, mint amit tervezett, szintén nem lenne szükség értékvesztés elszámolására a hálózati eszközökre. Hatósági és törvényi változások A befektetett eszközök jövedelmezőségének meghatározásakor a Csoport azzal a feltételezéssel élt, hogy az eszközök értékét befolyásoló, a Csoport számára negatív cash flow-változással járó további hatósági, törvényi és adórendelkezések nem történnek. Hosszú távú adópolitika A befektetett eszközök jövedelmezőségének meghatározásakor a Csoport azzal a feltételezéssel élt, hogy hosszú távon az adórendszer szektorsemlegessége irányába mutató elmozdulások várhatók.

154 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Amennyiben ez mégsem valósul meg, akkor sem lenne szükség értékvesztés elszámolására a hálózati eszközökre, ugyanakkor a fent bemutatott ok miatt a halasztott adóeszközök egyenlege ebben az esetben tal csökkenne, az adóráfordítás pedig ugyanezzel az összeggel növekedne. Céltartalékok elszámolása Az elemzéseket és a becsléseket a Csoport a jogi tanácsadókkal közösen készíti a valószínűség, időzítés és várható forráskiáramlás összegének meghatározása érdekében. A környezetvédelemmel kapcsolatban felmerülő tételek nem rendelhetők konkrét eszközhöz és nem tervezhetőek előre az eszközök telepítésénél. Ennek alapján azok nem a tárgyi eszköz bekerülési értékében, hanem a szennyezés évében kerülnek költségként elszámolásra. A becsült költségek amelyekre a kifizetés valószínűsíthető a Csoport pénzügyi kimutatásaiban a céltartalékok között kerülnek elszámolásra. A tényleges kiadás eltérhet a céltartalékként elszámolt összegtől jogi normák esetleges változása, a környezetvédelmi helyreállításban alkalmazható technológia fejlődése vagy a harmadik felek által fedezett költségek változása miatt. Ha ezeknek a kötelezettségeknek a tényleges összege eltér a képzett céltartalék összegétől, akkor a különbözetet az időszaki eredményben kell elszámolni. A Csoport évben szabadságra, megállapodásos bérre, környezetvédelmi költségekre, várható kötelezettségekre és peres ügyekre képzett céltartalékot, összesen 857 értékben. A Csoport évben szabadságra, megállapodásos bérre, várható kötelezettségekre és peres ügyekre képzett céltartalékot, összesen 154 értékben. A céltartalékokkal kapcsolatos további információt lásd a fejezetben. Villamos energia beszerzésének és értékesítésének időbeli elhatárolása A beszámolási időszak végével becslések készülnek a villamos energia szállítói számláinak és árbevételének, valamint a rendszerhasználati díj szállítói számláinak és árbevételének az elhatárolására vonatkozóan. A villamosenergia-árbevételnek a fogyasztók teljes körére történő elhatárolása, becslése az előző hónap elhatárolási adatainak, valamint a tárgyévi prognózis és az éves leolvasás figyelembe vételével havonta történik az előző évek tapasztalatai alapján kialakított modell segítségével. A modell alapján kiszámított elhatárolandó árbevételt különböző statisztikai és egyéb módszerekkel rendszeresen ellenőrzi az Értékesítési Gazdasági Igazgatóság. A rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos ráfordítás és árbevétel időbeli elhatárolásának összege az alábbi elv alapján kerül meghatározásra. A rendszerhasználati díjakhoz kapcsolódó ráfordítás- és árbevétel főkönyvek zárására az aktuális hónap utolsó munkanapján kerül sor. A beszámolási időszakra vonatkozó számlák amelyek a rendszerhasználati ráfordítást tartalmazzák, illetve a rendszerhasználati díjakról kiállított számlák eddig az időpontig még nem állnak teljes egészében a Csoport rendelkezésére. A Csoport saját mérési adatok alapján mind mennyiségi, mind értékbeli becslést készít. A becslés adatait az adott időszakra vonatkozó rendszerhasználati mérleg is tartalmazza. Az így elhatárolt villamos energia és rendszerhasználati díj árbevétele a mérlegben a vevői követelések között, míg a ki nem számlázott, de felmerült villamos energia és rendszerhasználati díj költsége a szállítói kötelezettség soron jelenik meg.

155 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Ha évben a villamosenergia-beszerzés mennyiségének elhatárolt értéke 10 %-kal változna (2014. évben 10 %-kal változott volna), akkor ez a Csoport időszaki eredményére az alábbi hatással lenne: - az elhatárolt mennyiség csökkenése esetén tal növekedne (2014. évben tal növekedett volna) a Csoport időszaki eredménye, - az elhatárolt mennyiség növekedése esetén tal csökkenne (2014. évben tal csökkent volna) a Csoport időszaki eredménye. Ha évben a villamosenergia-értékesítés mennyiségének elhatárolt értéke 10 %-kal változna (2014. évben 10 %-kal változott volna), akkor ez a Csoport időszaki eredményére az alábbi hatással lenne: - az elhatárolt mennyiség növekedése esetén 619 -tal növekedne (2014. évben 852 -tal növekedett volna) a Csoport időszaki eredménye, - az elhatárolt mennyiség csökkenése esetén 619 -tal csökkenne (2014. évben 852 -tal csökkent volna) a Csoport időszaki eredménye. Ha évben a villamosenergia-beszerzési egységárak 10 %-kal változnának (2014. évben 10 %-kal változott volna), akkor ez a Csoport időszaki eredményére az alábbi hatással lenne: - a beszerzési egységárak növekedése esetén tal csökkenne (2014. évben tal csökkent volna) a Csoport időszaki eredménye, - a beszerzési egységárak csökkenése esetén tal növekedne (2014. évben tal növekedett volna) a Csoport időszaki eredménye. Ha évben a villamosenergia-értékesítési egységárak 10 %-kal változnának (2014. évben 10 %-kal változott volna), akkor ez a Csoport időszaki eredményére az alábbi hatással lenne: - az értékesítési egységárak növekedése esetén tal (2014. évben tal növekedett volna) növekedne a Csoport időszaki eredménye, - az értékesítési egységárak csökkenése esetén tal (2014. évben tal csökkent volna) csökkenne a Csoport időszaki eredménye. Vevői követelések értékvesztése Az üzleti fogyasztókkal szemben fennálló követelések értékvesztésének becslése egyedi és portfolió alapon történik, a behajtás tapasztalati adatai alapján. A lakossági fogyasztókkal szembeni követelések esetében pedig múltbeli tapasztalatok alapján történik az értékvesztés elszámolása. Az esedékes vevőkövetelések záró értéke év végén tal alacsonyabb a év végi értékhez képest. Ha évben az alkalmazott átlagos értékvesztési kulcsok 10 százalékponttal változnának (2014. évben 10 százalékponttal változtak volna) a teljes vevőállományt figyelembe vevő értékvesztéskalkulációnál, akkor ez a Csoport időszaki eredményére az alábbi hatással lenne:

156 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló az átlagos értékvesztési kulcs csökkenése esetén 848 -tal növekedne (2014. évben tal növekedett volna) a Csoport időszaki eredménye, - az átlagos értékvesztési kulcs növekedése esetén 848 Ft-tal csökkenne (2014. évben tal csökkent volna) a Csoport időszaki eredménye. Kapott hálózatfejlesztési hozzájárulás és csatlakozási díj elhatárolása A fogyasztóknak hálózatfejlesztési díjfizetési kötelezettségük van, amikor a villamosenergia-hálózathoz csatlakoznak, a hálózat bővítésének tényleges költsége alapján. A közcélú villamosenergia-hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII.29.) GKM rendelet előírja, hogy a meglévő hálózatra történő csatlakozás esetén a fogyasztó a hálózati engedélyessel szerződéses keretek között megállapodik a csatlakozási díj mértékében. A csatlakozási díj megfizetésével a fogyasztó az adott csatlakozási ponton jogot szerez a rendelkezésre álló teljesítmény igénybevételére, amely jogosultság a fogyasztási hellyel együtt átruházható. A rendelet szerint a fejlesztési célra átvett pénzeszközöket (csatlakozási díjakat) a Csoport a hálózati beruházások költségeinek fedezetére használja fel. Ezekből a fejlesztési hozzájárulásokból és csatlakozási díjakból származó összeg elhatárolásra kerül, és csak az érintett eszköz hasznos élettartamával arányosan kerül árbevételként elszámolásra. Az elhatárolt fejlesztési hozzájárulások és csatlakozási díjak a mérlegben a halasztott bevételek között szerepelnek. A évi értékcsökkenéssel arányosan bevételként elszámolt hálózatfejlesztési hozzájárulás és csatlakozási díj értéke (2014. évben ). Ha évben az elhatárolt hálózatfejlesztési hozzájárulás és csatlakozási díj feloldásának alapjául szolgáló eszközök átlagos leírási kulcsa 1 százalékponttal eltérne (2014. évben 1 százalékponttal eltért volna) a Csoport becsléseitől, akkor ez a változás a Csoport időszaki eredményére az alábbi hatással lenne: - az átlagos leírási kulcs növekedése esetén 580 -tal növekedne (2014. évben 562 -tal növekedett volna) a Csoport által elszámolt nettó árbevétel, - az átlagos leírási kulcs csökkenése esetén 580 -tal csökkenne (2014. évben 562 -tal csökkent volna) a Csoport által elszámolt nettó árbevétel.

157 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló SZEGMENSEK SZERINTI JELENTÉS Megnevezés Eredménylevezetés Hálózati tevékenység Értékesítési tevékenység Egyéb tevékenység Összesen Értékesítés árbevétele külső felekkel szemben Szegmensek közötti értékesítés árbevétele Energiaadó Összes árbevétel Működési eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Részesedési eredmény Ebből: részesedés a tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Nyereségadók Nettó nyereség Egyéb információk Szegmens eszközök (Halasztott adókövetelés és értékesíthető pénzügyi eszközök nélkül) Befektetés tőkemódszerrel elszámolt közös vezetésű vállalkozásban Szegmens eszközök összesen Szegmens kötelezettségek (Adók és hitelek nélkül) Szegmens kötelezettségek összesen Tőke kiadások (Beruházások időszaki növekedése) Értékcsökkenés tárgyi eszközök immateriális javak Vevők értékvesztése Környezetvédelmi költségek Megnevezés Eredménylevezetés Hálózati tevékenység Konszolidált adatok Értékesítési tevékenység Egyéb tevékenység Összesen Értékesítés árbevétele külső felekkel szemben Szegmensek közötti értékesítés árbevétele Energiaadó Összes árbevétel Működési eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Részesedési eredmény Ebből: részesedés a tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Nyereségadók Nettó nyereség Egyéb információk Szegmens eszközök (Halasztott adókövetelés és értékesíthető pénzügyi eszközök nélkül) Befektetés tőkemódszerrel elszámolt közös vezetésű vállalkozásban Szegmens eszközök összesen Szegmens kötelezettségek (Halasztott adókötelezettség és hitelek nélkül) Konszolidált adatok Szegmens kötelezettségek összesen Tőke kiadások (Beruházások időszaki növekedése) Értékcsökkenés tárgyi eszközök immateriális javak Vevők értékvesztése Környezetvédelmi költségek

158 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A Csoport konszolidált szegmens beszámolója összevontan mutatja a folytatódó és a megszűnő tevékenységeket. Az értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnő tevékenységek részletes bemutatását lásd a 6. fejezetben. A konszolidált beszámolóhoz képest a szegmens beszámolóban látható eltérés a megszűnő tevékenységek eltérő bemutatása miatt tapasztalható. A Csoport konszolidált eredménykimutatásában látható folytatódó tevékenységekből származó adózás előtti eredmény , a megszűnő tevékenységekből származó adózás előtti eredmény , melyek a fenti szegmensek szerinti jelentésben összevontan ot tesznek ki. A folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó nyereségadók értéke összesen , a megszűnő tevékenységekhez kapcsolható pedig -848, melyek a szegmensek szerinti jelentésben összevontan szerepelnek értékkel. A folytatódó tevékenységek nettó nyereségének értéke összesen , a megszűnő tevékenységeké pedig , melyek a szegmensek szerinti jelentésben összevontan szerepelnek értékkel. A szegmens beszámolóban látható eszközök nem tartalmazzák a halasztott adókövetelést és az értékesíthető pénzügyi eszközöket, melyek értéke így A megszűnő tevékenységekhez tartozik, melyből tárgyi eszköz 240, immateriális javak 1 523, egyéb hosszú lejáratú követelés 13, vevőkövetelés , egyéb forgóeszközök és pénzeszközök A befektetés tőkemódszerrel elszámolt közös vezetésű és társult vállalkozásban soron megjelenő teljes mértékben a folytatódó tevékenységekhez tartozik. A szegmens kötelezettségek (melyek az adók és hitelek nélkül kerülnek kimutatásra) értéke , melyből a megszűnő tevékenységek összesen értéket képviselnek. Rövid lejáratú céltartalékok 221, szállítói kötelezettségek és egyéb kötelezettségek 673. A Csoport 2014-es konszolidált eredménykimutatásában látható folytatólagos tevékenységekből származó adózás előtti eredmény , a megszűnő tevékenységekből származó adózás előtti eredmény , melyek a fenti szegmensek szerinti jelentésben összevontan ot tesznek ki. A folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó nyereségadók értéke 2014-ben összesen , a megszűnő tevékenységekhez kapcsolható pedig -834, melyek a szegmensek szerinti jelentésben összevontan szerepelnek értékkel. A folytatódó tevékenységek nettó nyereségének értéke 2014-ben összesen , a megszűnő tevékenységeké pedig , melyek a szegmensek szerinti jelentésben összevontan szerepelnek értékkel. A szegmens eszközök összesen értéke az alábbi tényezők összegéből adódik: tárgyi eszközök, immateriális javak, részesedések társult és közös vezetésű vállalkozásban, kölcsönök, forgóeszközök. A szegmens kötelezettségek összesen értéke az alábbi tényezők összegéből adódik: rövid és hosszú lejáratú céltartalékok, halasztott bevételek, szállítói kötelezettségek, egyéb kötelezettségek.

159 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Földrajzi megoszlás Mivel a Csoport tevékenységének meghatározó részét Magyarországon folytatja, ezért az IFRS 8 standard értelmében egy földrajzi területnek minősül. A más földrajzi területről származó bevételek nem érik el az IFRS által meghatározott limitet Működési szegmensek Az IFRS 8 standard előírásainak megfelelően elkészült a hálózati, az értékesítési és az egyéb tevékenységek szétválasztását célzó modell, valamint kidolgozásra került a számviteli szétválasztás alapjául szolgáló elszámolási módszertan. Ezt alapul véve történik meg a tevékenységek közötti bevételés ráfordítás-, illetve eszköz- és forrásmegosztás. A hálózati tevékenység magában foglalja a VET által elosztói engedélyesként meghatározott tevékenységet (ELMŰ Hálózati Kft.), valamint a Csoport által tőkemódszerrel bevont ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. tevékenységét. Az értékesítési tevékenység magában foglalja a VET által egyetemes szolgáltatói és villamosenergiakereskedelmi engedélyesként meghatározott tevékenységet (ELMŰ Nyrt.), az RWE Energie S.R.L.-t, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t, valamint a Csoport által tőkemódszerrel bevont Sinergycsoportot és a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t, mely vállalat fő tevékenysége a liberalizált energiapiacon történő kereskedelem, illetve a feljogosított fogyasztók villamosenergia-ellátása és villamos energia beszerzése. Az egyéb tevékenységek szegmensen kerül kimutatásra az ELMŰ Nyrt. központi, irányítási tevékenysége, valamint a hálózati és értékesítési tevékenységhez nem hozzákapcsolható részesedések (ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft., BDK Kft.) tevékenysége. A szegmensenkénti IFRS beszámoló elkészítése a Csoport tagvállalatainak IFRS beszámolója alapján történt, a döntéshozók ezen adatokat használják Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás szétválasztásának elvei Árbevétel-elszámolás elvei Az engedélyes tevékenységekhez kapcsolódó árbevételek a tarifarendeletben szabályozott módon keletkeznek. A kapcsolódó és másodlagos, illetve egyéb tevékenységek árbevételei pedig a piaci feltételek szerint alakulnak. Az engedélyes tevékenységekből származó árbevételeket az 57/2002-es GKM-rendeletben rögzített feltételek szerint és bontásban könyveli a Csoport.

160 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Költségelszámolás elvei A tényköltségek rögzítése költségeredet szerint a számviteli nyilvántartással egy időben kontrolling objektumokra, a költséghelyekre és a különböző rendelésfajtákra történik. A tevékenységi költség-szétválasztás gerincét az irányítási modellen alapuló, tagvállalatok közötti szerződéses kapcsolaton (SLA) alapuló tényleges elszámolások jelentik. Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások megbontása a szegmensekhez rendelhető létszám arányában történik. Értékcsökkenési leírás és amortizáció Az értékcsökkenés felosztása a tárgyi eszközök és immateriális javak szegmensek közötti megoszlásának arányában történik. Egyéb, pénzügyi, rendkívüli bevételek és ráfordítások elszámolásának elvei Az elszámolások a MEKH-irányelv egyéb, pénzügyi és rendkívüli eredménytételek szétválasztására vonatkozó ajánlásainak megfelelően történnek. A közvetlenül hozzárendelhető egyéb, pénzügyi, rendkívüli bevételek és ráfordítások ahhoz az engedélyes tevékenységhez kerülnek könyvelésre, amelyek tevékenységi mérlegében a kapcsolódó eszköz, illetve forrás szerepel. Amennyiben a közvetlen tevékenységhez rendelés nem valósítható meg, akkor vetítési alappal kerül a tevékenységek között megbontásra A mérleg szétválasztásának elvei A mérleg szétválasztása során alkalmazott alapelv szerint az adott tevékenységhez (hálózat, értékesítés, egyéb) tartozó főkönyvi számlákat el lehet különíteni. A főkönyvi alábontás azonban némely esetben nem egyezik a tevékenységek szerint indokolt alábontással, így ezeket a tételeket az analitikából kell összegyűjteni, vagy a rájuk jellemző vetítési alap vagy statisztikai mutatók, ún. mesterséges megosztási viszonyszámok, illetve egyéb speciális módszer segítségével kell felosztani. A szegmens eszközök magukba foglalják az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a készleteket, a követeléseket és a pénzeszközöket, de nem tartalmazzák a látens adót és az értékesíthető pénzügyi eszközöket. A szegmens kötelezettségek az adó- és pénzügyi kötelezettségeken kívüli kötelezettségeket tartalmazzák.

161 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló ÉRTÉKESÍTÉSRE TARTOTT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉS MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGEK 6.1. Beszámolás időszakában értékesített befektetett eszközök Sinergy Kft. és leányvállalatai A tulajdonosok (ELMŰ Nyrt. 50 % és ÉMÁSZ Nyrt. 50 %) azzal a céllal hozták létre a Sinergy Kft.-t, hogy fő tevékenységükön, a villamosenergia-szolgáltatáson túl a fogyasztók speciális, energetikához kapcsolódó igényeit is teljesíteni tudják. A Sinergy Kft. az alábbi tevékenységeket folytatja: - villamos energia beszerzése, szolgáltatása és értékesítése, - ipari és kommunális fogyasztók részére üzemi fűtőművekben és ipari erőművekben saját célú áram- és hőtermelés, valamint hűtés, illetve energiagazdálkodási szolgáltatások végzése, - üzletviteli tanácsadás, - mérnöki tevékenység, tanácsadás. A vállalkozásnak tíz leányvállalata van: a Kazinc-Therm Kft., a Tisza-Therm Kft., a Tisza-WTP Kft., az Ózdi Erőmű Kft. és a BC-Therm Kft., Tisza BioTerm Kft., Balassagyarmati Biogáz Erőmű Kft., Kazinc BioEnergy Kft., Tisza BioEnergy Kft., Sinergy Energiakereskedő Kft., valamint egy társult vállalata, a Zugló-Therm Kft. A Csoport bázis időszaki beszámolójában a Sinergy Kft.-ben lévő részesedés értékesítési költséggel csökkentett valós értéke (445 ) az értékesítési céllal tartott eszközök között került kimutatásra. Az értékesítési költséggel csökkentett valós érték független piaci felek között létrejött adásvételi szerződésben szereplő eladási ár alapján lett meghatározva. Ennek alapján a valós érték hierarchia 1-es szintjére került besorolásra. A Szegmens beszámolóban az egyéb tevékenységek között szerepelt május 4-én az ELMŰ Nyrt. értékesítette a Sinergy Kft jegyzett tőkéjének 50 %-át megtestesítő üzletrészét az ALTEO Nyrt.-nek. A Sinergy Kft.-ben lévő részesedés értékesítésének nincs hatása a Csoport tárgyidőszaki eredményére Beszámolás időszakában értékesítésre tartottnak minősített eszközök és megszűnőnek minősített tevékenységek május 28-án a Csoport és a Magyar Kormány képviselői aláírták a magyar energiapiacon való hosszú távú együttműködésükről szóló szándéknyilatkozatot. A szándéknyilatkozat aláírásával az érintett felek megerősítették szándékukat, és kifejezték erős elkötelezettségüket a magyar energiapiacon való jövőbeli együttműködésük iránt. A szándéknyilatkozat magába foglalja az ELMŰ Csoport egyetemes szolgáltatás üzletágának eladását, amely gyakorlatilag az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. értékesítését jelenti. A szándéknyilatkozat szintén kiterjed az ügyfélszolgálati üzletág értékesítésére. Ez utóbbi az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. eladását jelenti. Az értékesítési ügylet várhatóan 1 éven belül megtörténik. Az Értékesítési céllal tartott eszközök az IFRS 5 kritériumainak megfelelnek.

162 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Egyetemes szolgáltatási üzletág Az egyetemes szolgáltatási tevékenységet hónapban az ELMŰ Nyrt. végezte. Ez a tevékenység kiemelésre került a megszűnő tevékenységek közé. A tárgyidőszaki bemutatással összhangban a bázisidőszaki egyetemes szolgáltatási tevékenység is mint megszűnő tevékenység került bemutatásra. Az egyetemes szolgáltatási tevékenységet december 1-jétől az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. látja el. A teljeskörűen konszolidált ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-ben lévő részesedés értéke az értékesítési céllal tartott eszközök között került bemutatásra. A Szegmens beszámolóban az egyetemes szolgáltatói tevékenységet ellátó ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. tevékenysége az értékesítési tevékenységek között került bemutatásra Ügyfélszolgálati üzletág A Csoport és a Magyar Kormány képviselői által aláírt szándéknyilatkozat alapján az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. tevékenysége kiemelésre került a megszűnő tevékenységek közé. A tárgyidőszaki bemutatással összhangban a bázisidőszaki ügyfélszolgálati tevékenység is mint megszűnő tevékenység került bemutatásra. Az értékesítésre tartottnak minősített eszközök és kötelezettségek azok könyv szerinti értéke vagy értékesítési költséggel csökkentett valós értéke közül az alacsonyabbikon kerültek kimutatásra. A Szegmens beszámolóban az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. tevékenysége az egyéb tevékenységek között került bemutatásra. Értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportba tartozó eszközök Értékesítési céllal tartott eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak Részesedés társult és közös vezetésű vállalkozásban Egyéb hosszú lejáratú követelések 31 - Vevőkövetelések Egyéb forgóeszközök Pénzeszközök Összesen Értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek Értékesítési céllal tartott kötelezettségek Rövid lejáratra kapott hitelek és lízing Rövid lejáratú céltartalékok Szállítói kötelezettségek Egyéb kötelezettségek 743 Összesen

163 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A megszűnt és megszűnő tevékenységek eredményének levezetése Megszűnt/megszűnő tevékenységek eredménykimutatása Bevételek Ráfordítások Megszűnt/megszűnő tevékenységek adózás előtti eredménye Nyereségadó Megszűnt/megszűnő tevékenységek időszaki eredménye A megszűnt és megszűnő tevékenységek cash flow-kimutatása Megszűnt/megszűnő tevékenységek cash flow-kimutatása Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás Pénzeszközök nettó növekedése/csökkenése

164 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló MÉRLEG ELEMZÉSE 7.1. Tárgyi eszközök Megnevezés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Befejezetlen beruházás Beruházásokra adott előlegek Összesen Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó könyv szerinti érték Bázisidőszaki értékek Nyitó könyv szerinti érték Üzembe helyezés Aktiválás Beruházási előleg elszámolása Selejtezés bruttó érték Értékesítés bruttó érték Főkönyvi átsorolás bruttó érték Selejtezés halmozott értékcsökkenés Értékesítés halmozott értékcsökkenés Főkönyvi átsorolás halmozott értékcsökkenés Időszaki értékcsökkenés Záró könyv szerinti érték Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó könyv szerinti érték Tárgyidőszaki értékek Nyitó könyv szerinti érték Üzembe helyezés Aktiválás Selejtezés bruttó érték Értékesítés bruttó érték Káresemény bruttó érték Főkönyvi átsorolás bruttó érték Selejtezés halmozott értékcsökkenés Értékesítés halmozott értékcsökkenés Káresemény halmozott értékcsökkenés Főkönyvi átsorolás halmozott értékcsökkenés Időszaki értékcsökkenés Záró könyv szerinti érték Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó könyv szerinti érték A tárgyi eszközök állományának nettó értéke a évhez viszonyítva tal (2,46 %) növekedett. A tárgyévi beruházások értéke Az ELMŰ Csoport ennek jelentős hányadát elsősorban az ellátás biztonságának további javítása érdekében a hálózat korszerűsítésére fordította. A tárgyidőszakban elszámolt értékcsökkenés értéke tal csökkentette a tárgyi eszközök értékét. A hálózati eszközök bruttó értéke , kumulált értékcsökkenése , nettó értéke én. A hálózati eszközök a teljes tárgyieszköz-állomány 95,07 %-át teszik ki, hasznos élettartamuk 12,5-25 év.

165 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A Csoport saját előállítású eszközeinek tárgyidőszaki aktivált értéke 3 089, amely a hálózati beruházásokhoz kapcsolódik (az aktivált saját teljesítmények értékének bemutatását a 8.2. fejezet tartalmazza). Az aktivált saját teljesítmény tárgyidőszaki értéke meghatározó részben a főelosztó-hálózati beruházásokhoz kapcsolódó anyagok, illetve az elosztóhálózattal kapcsolatos kompakt trafóállomások beszerzését, valamint a lejárt hitelesítési idejű fogyasztásmérők cseréjéhez kivételezett anyagok és a hálózatra felszerelt készülékek értékét, valamint a felmerült munkaórák és az elszámolt gépjárműhasználat értékét tartalmazza. A tárgyévben értékesített tárgyi eszközök nettó értéke 335. A Csoport mérlegfordulónapon megvizsgálta, hogy van-e objektív bizonyíték valamely tárgyi eszköz selejtezésére. A tárgyévben leselejtezett eszközök nettó értéke (328 ) több, egyedileg nem jelentős tételből tevődik össze. Ezek esetében a selejtezést kiváltó tényező a fizikai avulás volt. A selejtezés elszámolása az IAS 36 szabvánnyal összhangban történik. A lízingforgalommal kapcsolatos információkat az alábbi táblázatok mutatják: Operatív lízing (amikor a Csoport a lízingbevevő) éven belül Ingatlanok bérleti díja 12 Gépek, berendezések bérleti díja 5 Összesen 17 Operatív lízing (amikor a Csoport a lízingbevevő) éven belül Ingatlanok bérleti díja 12 Gépek, berendezések bérleti díja 8 Összesen 20 Operatív lízing (amikor a Csoport a lízingbeadó) éven belül Ingatlanok bérleti díja 12 Gépek, gépjárművek bérleti díja 81 Összesen 93 Operatív lízing (amikor a Csoport a lízingbeadó) éven belül Ingatlanok bérleti díja 10 Gépek, gépjárművek bérleti díja 38 Összesen 48

166 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A bemutatott üzleti évekre vonatkozóan az ELMŰ Nyrt. lízingbevevőként nem állt kapcsolatban a Csoport tagvállalataival, míg lízingbeadóként kapcsolatban állt a Csoporthoz tartozó közös vezetésű vállalkozásokkal Immateriális javak Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó könyv szerinti érték Bázisidőszaki értékek Nyitó könyv szerinti érték Üzembe helyezés Időszaki értékcsökkenés Záró könyv szerinti érték Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó könyv szerinti érték Tárgyidőszaki értékek Nyitó könyv szerinti érték Üzembe helyezés Értékesítés bruttó érték Főkönyvi átsorolás bruttó érték Értékesítés halmozott értékcsökkenés Főkönyvi átsorolás halmozott értékcsökkenés 7-7 Időszaki értékcsökkenés Záró könyv szerinti érték Bruttó érték Halmozott értékcsökkenés Nettó könyv szerinti érték Az immateriális javak nettó értéke a bázis időszakhoz viszonyítva tal (47,31 %) csökkent. A Csoport évben 511 -ot fordított immateriális javak beszerzésére. A tárgyidőszakban elszámolt amortizáció értéke tal csökkentette az immateriális javak értékét. A tárgyévben értékesített immateriális javak nettó értéke 640. A tárgyévben immateriális javak selejtezésére nem került sor.

167 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Részesedések kapcsolt vállalkozásokban Részesedések leányvállalatokban ELMŰ Hálózati Kft. és ELMŰ DSO Holding Kft. Az ELMŰ Hálózati Kft.-t az ELMŰ Nyrt. 100 %-os tulajdoni aránnyal alapította, melynek feladata a tulajdonában lévő elosztóhálózaton keresztül történő villamosenergia-továbbítás a fogyasztók felé, valamint az ezzel összefüggő szolgáltatások nyújtása. A jegyzett tőke értéke Jelenleg az ELMŰ Hálózati Kft. közvetlen tulajdonosa az ELMŰ DSO Holding Kft., amelynek 100 %-os tulajdonosa az ELMŰ Nyrt. Az IFRS előírásának megfelelően az ELMŰ Hálózati Kft. és az ELMŰ DSO Holding Kft. is leányvállalatnak minősül. A tulajdoni arány (100 %) megegyezik a szavazati joggal. A fentiek alapján a leányvállalatok teljes mértékben konszolidálásra kerülnek (IFRS 10). Az ELMŰ Hálózati Kft. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint összeállított beszámolója alapján évben nettó árbevételt realizált. Az üzemi tevékenységet befolyásoló ráfordítások ( ) meghatározó tényezője az anyagjellegű ráfordítások os és az értékcsökkenési leírás os értéke. A társaság tárgyévi adózott eredménye Az ELMŰ DSO Holding Kft.-nek a beszámolás időszakában nem volt bevétele, és ráfordítása sem, a tárgyidőszaki adózott eredménye nulla. RWE Energie S.R.L. Az ELMŰ Nyrt. a bázisidőszakban 100 %-os részesedést szerzett az RWE Energie S.R.L.-ben, melynek feladata villamosenergia-kereskedelmi tevékenység végzése. A jegyzett tőke értéke Az IFRS előírásának megfelelően RWE Energie S.R.L. leányvállalatnak minősül, mivel az Anyavállalat kontrollal rendelkezik a vállalkozásban. Az RWE Energie S.R.L.-ben lévő tulajdoni arány megegyezik a szavazati jog arányával. A leányvállalat 2015-ben teljeskörűen konszolidálásra került (IFRS 10). Az üzemi tevékenységet befolyásoló ráfordítások (7 991 ) meghatározó tényezője az anyagjellegű ráfordítások os értéke. A társaság tárgyévi vesztesége 429. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. alapították augusztus 26-án, %-os tulajdonosi aránnyal. Az egyetemes szolgáltatási tevékenységet december 1-jétől az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. látja el. A tulajdonosi és a szavazati arányok alapján az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. leányvállalatnak minősül, és teljeskörűen kerül konszolidálásra.

168 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Részesedés társult és közös vezetésű vállalkozásban Az IFRS előírásának megfelelően a szavazati arányok, valamint a szerződéses megállapodáson alapuló közös ellenőrzés figyelembevételével a Társaság közös vezetésű vállalkozásnak minősítette a Magyar Áramszolgáltató Kft.-t, a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-t és az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-t. A Magyar Áramszolgáltató Kft.-t az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. közösen alapították. A tulajdonosi arányok (50-50 %) megegyeznek a szavazati joggal, illetve a befolyás mértékével. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-ben meglévő tulajdoni arány (50 %) megegyezik a szavazati hányaddal, illetve a befolyás mértékével. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-t az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. közösen alapították. A tulajdoni hányad jelenleg: ELMŰ Nyrt. 65 %, ÉMÁSZ Nyrt. 35 %, a szavazati arány %. A társult és közös vezetésű vállalkozások bemutatásával kapcsolatos további információ az 1. Általános részben kerül bemutatásra. A konszolidált beszámolóba tőkemódszerrel bevont társaságok köre az alábbiak szerint változott. Részesedés közös vezetésű vállalkozásban Sinergy Csoport Magyar Áramszolgáltató Kft. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.* ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Összesen Az ELMŰ Nyrt. tulajdoni hányada 50% 50% 50% 65% - Az ELMŰ Nyrt. szavazati hányada 50% 50% 50% 50% Részesedés az eredményből 2014-ben Kapott osztalék Értékvesztés Átsorolás az Értékesítési céllal tartott eszközök közé Részesedés az eredményből 2015-ben Kapott osztalék Egyéb tőkeváltozások * A BDK esetében a tárgyidőszaki eredményből való részesedés nem a tulajdonosi arány, hanem a szindikátusi szerződés alapján kapott osztalékkal korrigáltan került megállapításra. Az ELMŰ Nyrt.-nek az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-ben lévő érdekeltsége nullára csökkent, további veszteséget és kötelezettséget nem jelenít meg, mivel az ELMŰ Nyrt.-nek nincs jogi vagy vélelmezett kötelme a tőkepótlásra. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. tárgyidőszaki veszteségéből a Csoport tárgyidőszaki eredményében meg nem jelenített rész 69. A konszolidációba tőkemódszerrel bevont társaságok beszámolói az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készültek el.

169 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A konszolidációba tőkemódszerrel bevont közös vezetésű vállalkozások beszámolói fő sorainak bemutatása: Mérleg Sinergy Csoport Magyar Áramszolgáltató Kft. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Összesen Forgóeszközök Ebből: pénzeszközök Befektetett eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Nettó eszközök külső tagok részesedése nélkül Eredménykimutatás 2015 Sinergy Csoport Magyar Áramszolgáltató Kft. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Összesen Árbevétel Bevételek Költségek Ebből: értékcsökkenés és amortizáció Pénzügyi műveletek eredménye Adóráfordítás Időszaki eredmény / Összes átfogó jövedelem Mérleg Sinergy Csoport Magyar Áramszolgáltató Kft. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Összesen Forgóeszközök Ebből: pénzeszközök Befektetett eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek Ebből: pénzügyi kötelezettség (hitelek) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Nettó eszközök külső tagok részesedése nélkül Eredménykimutatás 2014 Sinergy Csoport Magyar Áramszolgáltató Kft. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Összesen Árbevétel Bevételek Költségek Ebből: értékcsökkenés és amortizáció Pénzügyi műveletek eredménye Adóráfordítás Időszaki eredmény / Összes átfogó jövedelem

170 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A konszolidációba tőkemódszerrel bevont közös vezetésű vállalkozások beszámolói fő sorainak az ELMŰ Nyrt. tulajdoni hányada arányában történő bemutatása: Mérleg Sinergy Csoport Magyar Áramszolgáltató Kft. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Összesen Forgóeszközök Ebből: pénzeszközök Befektetett eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Nettó eszközök külső tagok részesedése nélkül Eredménykimutatás 2015 Sinergy Csoport Magyar Áramszolgáltató Kft. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.* ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Összesen Árbevétel Bevételek Költségek Ebből: értékcsökkenés és amortizáció Pénzügyi műveletek eredménye Adóráfordítás Időszaki eredmény / Összes átfogó jövedelem * A BDK esetében a tárgyidőszaki eredményből való részesedés nem a tulajdonosi arány, hanem a szindikátusi szerződés alapján kapott osztalékkal korrigáltan került megállapításra. Mérleg Sinergy Csoport Magyar Áramszolgáltató Kft. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Összesen Forgóeszközök Ebből: pénzeszközök Befektetett eszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kötelezettségek Ebből: pénzügyi kötelezettség (hitelek) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN Nettó eszközök külső tagok részesedése nélkül Eredménykimutatás 2014 Sinergy Csoport Magyar Áramszolgáltató Kft. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.* ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. Összesen Árbevétel Bevételek Költségek Ebből: értékcsökkenés és amortizáció Pénzügyi műveletek eredménye Adóráfordítás Időszaki eredmény / Összes átfogó jövedelem * A BDK esetében a tárgyidőszaki eredményből való részesedés nem a tulajdonosi arány, hanem a szindikátusi szerződés alapján kapott osztalékkal korrigáltan került megállapításra. A közös vezetésű vállalkozásokban lévő részesedések értéke 3 124, amely az előző üzleti évhez viszonyítva tal (26,94 %) csökkent. A közös vezetésű vállalkozások évi eredményéből a Csoportra jutó rész 390 -tal, a közös vezetésű vállalkozásoktól (Magyar Áramszolgáltató Kft., Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.) kapott osztalék 762 -tal csökkentette a részesedések értékét.

171 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Kölcsönök Kölcsönök Lakásépítési- és vásárlási kölcsönök 9 23 Összesen 9 23 A lakásépítési- és vásárlási kölcsönök záró állománya az előző üzleti évhez viszonyítva 14 -tal csökkent. A változás a dolgozók tárgyidőszaki kölcsöntörlesztésének és az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. eszközei értékesítésre tartottnak minősített eszközök közé történő átsorolásának együttes hatása. Az egyéb kölcsönök valós értéke én és én megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel Halasztott adó A halasztott adókövetelés és -kötelezettség nettósítva, összevonva kerül kimutatásra, amennyiben az ellentételezésre lehetőség van, és ha a követelés és kötelezettség azonos adóhatósággal kapcsolatos. Halasztott adók Halasztott adókövetelés 12 hónapon belül hónapon túl Összes halasztott adókövetelés Halasztott adókötelezettség 12 hónapon belül hónapon túl Összes halasztott adókötelezettség Halasztott adók egyenlege (követelés: +; kötelezettség: -) A halasztott adó főkönyvön történt összes mozgás a következőképpen alakult: Halasztott adók Összeg Időszaki eredményre gyakorolt hatás (+ javít/- terhel) Leányvállalat vásárlása Időszaki eredményre gyakorolt hatás (+ javít/- terhel) A halasztott adókövetelésben és -kötelezettségben bekövetkezett változások a következők:

172 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Halasztott adókötelezettség Adótörvény szerinti alacsonyabb eszközérték Derivatív követelések Összesen Időszaki eredményre gyakorolt hatás (+ javít/- terhel) Időszaki eredményre gyakorolt hatás (+ javít/- terhel) Halasztott adókövetelés Adótörvény szerinti magasabb eszközérték Vevők értékvesztése Céltartalékok Hálózatfejlesztési hozzájárulás elhatárolt értéke Előző évek elhatárolt vesztesége Összesen Időszaki eredményre gyakorolt hatás (+ javít/- terhel) Leányvállalat vásárlása Időszaki eredményre gyakorolt hatás (+ javít/- terhel) A halasztott adók egyenlege , ebből a halasztott adóeszközök tárgyidőszaki záró értéke , a halasztott adókötelezettség záró értéke A halasztott adóeszközök magas záró értékének oka, hogy a Robin Hood adó számításánál figyelembe veendő adóalap megegyezik a számviteli törvény által meghatározott adózás előtti eredménnyel. Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a számviteli törvény szerint összeállított beszámolóban található könyv szerinti értékek jelentősen magasabbak az IFRS konszolidált beszámolóban található értékeknél, ami annak köszönhető, hogy az Unbundling (lásd az Anyavállalat bemutatása fejezetnél) során a magyar beszámolóban a tárgyi eszközök felértékelésre kerültek. A halasztott adókötelezettség jelentős része szintén az immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódik. A társasági adótörvény eltérő hasznos élettartamot ismer el ezen eszközök esetében, mint amit a Csoport a számviteli politikájában meghatározott. Ennek alapján a társasági adótörvény által elfogadott eszközérték alacsonyabb, mint az IFRS szabályok alapján megállapított eszközérték, ami halasztott adókötelezettséget eredményez. A Csoport a halasztott adóköveteléseinek egy részét nem ismeri el, mert valószínűsíti, hogy a jövőben nem lesz olyan adóköteles nyereség, amellyel szemben ezek az átmeneti eltérések felhasználhatóak. Ennek értéke A halasztott adó eredményhatása a fejezetben bemutatásra kerül. A fenti táblákban bemutatott halasztottadó-változás időszaki eredményre gyakorolt hatása 3 -tal eltér a fejezetben lévő, folytatódó tevékenységekhez kapcsolódó, halasztott adóráfordítás összegétől. A különbség az értékesítésre tartottnak minősített ügyfélszolgálati tevékenység (ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.) nyitó halasztott adókövetelésének az összege.

173 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Készletek Készletek Alapanyagok Segédanyagok Egyéb anyagok 5 5 Anyagok összesen Göngyölegek Közvetített szolgáltatások 5 4 Áruk beszerzési áron 1 1 Áruk összesen Összesen A készletek záró állománya a december 31-i állapothoz képest 417 -tal (30,44 %) nőtt, amely az anyagok értékének 418 -os (30,94 %) növekedésével és az áruk záró értékének 1 -os (5,26 %) csökkenésével magyarázható. A készletek forgási sebessége az üzembiztonsági tartalékkal (ÜBT) 5,74 fordulat (2014. január-december: 5,42). ÜBT nélkül a forgási sebesség értéke 12,94 fordulat, amely kisebb csökkenést jelent a évi értékhez viszonyítva (2014. január-december: 14,36 fordulat). Tekintettel azonban arra, hogy e készletek értéke és felhasználhatósága nem függ össze az idő múlásával, értékvesztés elszámolása nem indokolt Követelések Vevőkövetelések Vevőkövetelések Villamosenergia-vevők Rendszerhasználati díjas vevők Egyéb vevők Peres követelések Értékvesztés Vevők összesen Közös vezetésű vállalkozásokkal szembeni követelés Anyavállalat más leányvállalatával szembeni követelés Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések Követelések kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalatokkal szemben Összesen A vevőkövetelések sor a konszolidált mérlegben összevontan tartalmazza a vevői, a kapcsolt vállalkozással szembeni és az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni

174 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló követelések értékét. A vevőkövetelések záró értéke kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal együttesen 535 -tal (1,74 %) csökkent a bázisévhez képest. A vevőkategóriák áttekintésekor csökkenés figyelhető meg a villamosenergia- és a rendszerhasználati díjas vevők körében. A villamosenergia-vevők záró értéke a bázis időszakhoz viszonyítva tal (17,19 %), a rendszerhasználati díjas vevők záró értéke tal (39,32 %) csökkent. Az egyéb vevők záró értéke 186 -tal (38,04 %) nőtt az előző üzleti évhez képest. A peres követelések záró értéke azonban tal (14,23 %) csökkent, míg az elszámolt értékvesztés összege ezzel párhuzamosan tal (17,71 %) csökkent. A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értéke tal növekedett a bázisévhez képest. A követelések valós értéke én és én megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel Esedékes, értékvesztett vevőkövetelések Esedékes, értékvesztett vevőkövetelések csoportos minősítés alapján Villamosenergia-vevők Bruttó érték Értékvesztés (-) Bruttó érték Értékvesztés (-) nap közötti nap közötti nap közötti napon túli Csoportos minősítés alapján esedékes, értékvesztett összesen Rendszerhasználati díjas vevők Bruttó érték Értékvesztés (-) Bruttó érték Értékvesztés (-) nap közötti nap közötti nap közötti napon túli Csoportos minősítés alapján esedékes, értékvesztett összesen Egyéb vevők Bruttó érték Értékvesztés (-) Bruttó érték Értékvesztés (-) nap közötti nap közötti nap közötti napon túli Csoportos minősítés alapján esedékes, értékvesztett összesen Peresített vevők Bruttó érték Értékvesztés (-) Bruttó érték Értékvesztés (-) 360 napon túli Csoportos minősítés alapján esedékes, értékvesztett összesen Csoportosan minősített értékvesztések összesen

175 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Esedékes, értékvesztett vevőkövetelések egyedi minősítés alapján Megnevezés Bruttó érték Értékvesztés (-) Bruttó érték Értékvesztés (-) Villamosenergia-vevők egyedi minősítés alapján Egyedileg minősített vevőkövetelések összesen MINDÖSSZESEN Az értékvesztés elszámolása a számviteli politikában meghatározott irányelvek szerint történt. Ennek megfelelően az egyetemes szolgáltatói csoportnál a hatályos jogszabály szerint vannak olyan fogyasztói csoportok, amelyek védettséget élveznek. Vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés Megnevezés Villamos energia vevők Rendszerhasználati díjas vevők Egyéb vevők Peresített vevők Összesen Nyitó érték Időszaki növekedés Időszaki csökkenés Záró érték Megnevezés Villamos energia vevők Rendszerhasználati díjas vevők Egyéb vevők Peresített vevők Összesen Nyitó érték ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. közös vezetésű vállalkozássá minősítése Időszaki növekedés Időszaki csökkenés Záró érték A vevőkövetelésekhez kapcsolódó hitelezési kockázattal jelen kiegészítő melléklet 3.1. és 3.4. fejezete is foglalkozik Egyéb követelések Egyéb követelések Aktív időbeli elhatárolás (kamat, kötbér, kártérítés) Egyéb pénzügyi követelések összesen Munkavállalókkal szembeni követelések Költségvetéssel szembeni követelések Szállítóknak adott előlegek, letét Egyéb követelések Egyéb nem pénzügyi követelések összesen Összesen

176 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Az egyéb követelések záró értéke 1 828, amely 150 -tal (8,94 %) magasabb a bázisidőszakhoz viszonyítva. A szállítóknak adott előlegek a bázisévhez képest 431 -tal (50,29 %) nőttek. A költségvetéssel szembeni követelések 198 -tal (44,49 %) csökkentek az előző évhez képest, melynek jelentős része az általános forgalmi adóval kapcsolatos követelések 202 -os csökkenése. További meghatározó tényező a munkavállalókkal szembeni követelések záró értékének 81 -os csökkenése. Az egyéb követelések valós értéke én és én megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel Derivatív követelések A derivatív követelések záró értéke 303, amely az RWE AG-val kötött határidős devizavásárlási ügyletek mérlegfordulónapi értékeléséből származó követelések értékét tartalmazza. A bázisidőszak végén a Csoport nem rendelkezett nyitott derivatív ügyletekkel Nyereségadó-követelés A nyereségadó-követelés és -kötelezettség összevontan kerül kimutatásra a mérlegben, ha a követelés és kötelezettség azonos adóhatósággal kapcsolatos, és azonos társaságnál keletkezik Pénzeszközök Pénzeszközök Elszámolási betétszámla Elkülönített betétszámla 2 7 Deviza-betétszámla Átvezetési számlák 26 1 Összesen

177 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Bank megnevezése Összeg () Átlagos betéti kamat BNP Paribas 15 1,20% Erste Bank Zrt. 1 0,00% ING Bank Zrt ,00% MKB Bank Zrt ,00% OTP Bank Nyrt ,00% Elszámolási betétszámla összesen Bank megnevezése Összeg () Átlagos betéti kamat OTP Bank Romania S.A ,10% BNP Paribas 504 0,00% Deviza-betétszámla összesen 666 Egyéb pénzeszközök 28 Pénzeszközök összesen A Csoport pénzeszközei a fentiekben felsorolt megbízható pénzintézeteknél kerültek elhelyezésre. A pénzeszközök záró állománya 1 812, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva 248 -tal nőtt. A változás meghatározó tényezője a deviza-betétszámla záró egyenlegének 787 -os csökkenése és az elszámolási betétszámla záró egyenlegének os növekedése az előző üzleti évhez viszonyítva. A Csoport folyamatosan törekszik a bankszámlán és a pénztárakban lévő pénzkészleteinek minimális szinten tartására. A Csoport elkülönített betétszámlákon tartja nyilván a dolgozói lakáscélú kafetéria finanszírozásához szükséges pénzeszközöket, a KELER Zrt.-nél vezetett, osztalékfizetésre használt folyószámlát, az ügyvédi letétbe helyezett összegeket, valamint az ajánlati biztosítékokra, pályázatokra elkülönített pénzeszközöket. A Csoporttal kapcsolatban álló bankok minősítése a Standard&Poor s és a Moody s általi besorolása szerint a következő: Bank megnevezése ING Bank A1 A CIB Bank A A BNP Bank A1 A+ OTP Bank Ba2+ Ba1 MKB Bank* Caa2 Ca Deutsche Bank A3 A3 Erste Bank Baa2 A-2 OTP Bank Romania S.A Ba1 Ba1 *Moody's általi minősítés

178 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Saját tőke A saját tőke nagysága , amely az előző időszak záró egyenlegéhez viszonyítva tal nőtt. A változás a évben realizált eredmény (9 574 ), az egyéb átfogó jövedelemként elszámolt tárgyidőszaki átváltási különbözetek (5 ), a nem ellenőrző részesedések megszerzése (2 460 ) és a évi eredmény után fizetett osztalék (7 290 ) együttes hatása. A Csoport évben megvásárolt romániai leányvállalatának eltérő devizanemben nyilvántartott időszaki beszámolója az IAS 21 standard szerint értékelésre került. A Csoport a záró árfolyam módszerét alkalmazta. Az átértékelésből eredő különbözet 4, amely a saját tőkén belül a felhalmozott átváltási különbözetek soron, az egyéb átfogó jövedelem soron került kimutatásra. Jegyzett tőke Törzsrészvények (db) Részvények névértéke (Ft) Összesen (Ft) Kapott hitelek és lízing Kapott hitelek és lízing Hosszú lejáratra kapott hitelek és lízing - 3 Pénzügyi lízing - 3 Rövid lejáratra kapott hitelek és lízing Folyószámlahitelek Pénzügyi lízing 3 3 Összesen A pénzügyi kötelezettségek valós értéke én és én megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott hitelek és lízing Megnevezés Kötelezettség-állomány () Pénzügyi lízing - 3 Összesen - 3

179 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A bázisidőszakban fennálló 3 -os pénzügyi lízing értékéből az éven belüli rész a rövid lejáratú kötelezettségek közé átsorolásra került, mert a folyósított lízingdíj, lejárata szerint, a évben visszafizetésre kerül. A pénzügyi kötelezettségek valós értéke én és én megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel Halasztott bevételek Halasztott bevételek Fejlesztési célra átvett pénzeszköz fel nem használt része Fejlesztési célra átvett pénzeszközből megvalósított eszközök nettó értéke Térítés nélkül átvett eszközök nettó értéke Összesen A halasztott bevételek között kerül kimutatásra a véglegesen átvett csatlakozási díjak és a térítésmentesen átvett eszközérték elhatárolásának os záró állománya, amely 418 -tal csökkent a bázisévhez viszonyítva. A beszámolás évében a térítés nélkül átvett eszközök és hálózatfejlesztési források elhatárolt értéke A térítés nélkül átvett eszközök és az átvett források felhasználásából megvalósult eszközök tárgyidőszaki értékcsökkenésével megegyezően, összegű kivezetés történt. A térítés nélkül átvett eszközök nettó értékét a kis- és középfeszültségű hálózatok értéke teszi ki Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek záró értéke tal (9,40 %) nőtt a évhez viszonyítva Rövid lejáratra kapott hitelek és lízing Bank megnevezése Összeg () Lejárat ideje Fedezet Átlagos kamatláb (%) BNP Paribas negative pledge; pari passu 2,40 CIB Bank Zrt negative pledge; pari passu 2,30 Deutsche Bank Zrt negative pledge; pari passu 2,35 Erste Bank Zrt negative pledge; pari passu 2,30 MKB Bank Zrt negative pledge; pari passu 2,35 OTP Bank Nyrt negative pledge; pari passu 2,70 Rövid lejáratra kapott hitelek összesen A Csoport rövidtávú finanszírozási igényei saját forráson kívül rövid lejáratú hitelek igénybevételét is szükségessé tették. A rövid lejáratra kapott hitelek záró értéke 4 380, amely az előző évi értékhez (1 923 ) képest tal (127,77 %) nőtt.

180 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A bankok hitelbiztosítékként az ún. teheralapítási tilalom (negative pledge) és "követelések azonos rangsorolása (pari passu)" kötelezettségvállalásokat kötötték ki. Ennek megfelelően a hitelfelvételek során a Csoport által képviselt általános vállalati rizikó kerül elsődleges kockázatként figyelembevételre. A Csoport eszközeit zálogjog vagy egyéb hasonló kötelezettség nem terheli. A rövid lejáratra kapott hitelek valós értéke én és én megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel. A rövid lejáratú pénzügyi lízing tárgyidőszakban elszámolt értéke Céltartalékok és függő kötelezettségek Céltartalékok Szabadságra Jogi perekre/vitákra Megállapodásos bérre Jövőbeni kötelezettségre Környezetvédelmi költségekre Egyébre Összesen Céltartalék növekedése Fel nem használt céltartalék feloldása Az év során felhasznált céltartalék Céltartalék növekedése Fel nem használt céltartalék feloldása Az év során felhasznált céltartalék A teljes céltartalék megbontása hosszú távú rövid távú Összesen Céltartalékok ütemezése Szabadságra Jogi perekre/vitákra Megállapodásos bérre Jövőbeni kötelezettségre Környezetvédelmi költségekre Egyébre Összesen Rövid távú céltartalékok összesen Hosszú távú céltartalékok összesen Összesen A rövid lejáratú céltartalékok záró állománya 930, amely 728 -tal nőtt a bázisidőszakhoz viszonyítva. Tárgyévben a Csoportnál nem került sor hosszú lejáratú céltartalék képzésére. A változás meghatározó tényezője, hogy a Csoport elkötelezte magát informatikai rendszerének átalakítására, mely elkötelezettség ütemezése és annak betartása komoly erőfeszítéseket igényel. Ezen jövőbeni kötelezettségre 420 céltartalékot állított be. A kármentesítésekkel kapcsolatos várható környezetvédelmi költségek fedezetére 230 céltartalékot képzett a Csoport. A jogi perekre/vitákra képzett céltartalékok értéke 45 -tal nőtt az előző üzleti évhez képest, amely a Csoport ellen irányuló passzív perek várható kifizetéseire került megképzésre.

181 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Szállítói kötelezettségek Megnevezés Beruházási szállítók Egyéb szállítók Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Közös vezetésű vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek Anyavállalat más leányvállalatával szembeni kötelezettségek Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek Kötelezettségek kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalatokkal szemben Összesen A szállítói kötelezettségek sor a konszolidált mérlegben összevontan tartalmazza a szállítói, a kapcsolt vállalkozással szembeni és az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek értékét. A szállítók állománya kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal együtt tal (5,11 %) csökkent a bázisévhez képest. E csoporton belül az áruszállításból és szolgáltatásból keletkező kötelezettség kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások nélkül 434 -tal (3,75 %) nőtt az előző üzleti évhez képest; ezen belül a beruházási szállítók értéke 22 -tal csökkent, az egyéb szállítók értéke pedig 456 -tal nőtt. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség értéke , amely tal alacsonyabb az előző időszaki értéknél. A változás legfőbb meghatározó tényezője a Magyar Áramszolgáltató Kft.-vel szembeni, villamosenergia-vásárláshoz kapcsolódó szállítói kötelezettség os csökkenése a bázisidőszakhoz képest. További meghatározó tényező az ÉMÁSZ Nyrt.-vel szembeni szállítói tartozás 513 -os csökkenése, továbbá az RWE IT Magyarország Kft.-vel szembeni kötelezettség 370 -os növekedése az előző üzleti évhez képest. A szállítói kötelezettségek valós értéke én és én megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel.

182 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek Vevői túlfizetések miatti kötelezettségek Szénipari támogatási kötelezettség Passzív időbeli elhatárolások (kamat) 9 2 Egyéb pénzügyi kötelezettségek összesen Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek Költségvetéssel szembeni kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Egyéb nem pénzügyi kötelezettségek összesen Összesen Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek záró értéke 5 992, a bázisidőszakhoz viszonyítva 335 -tal magasabb. A változás főbb meghatározó tényezői a szénipari támogatási kötelezettség 652 -os növekedése és a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek 311 -os csökkenése. A részesedésekkel és értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek záró értéke a dematerializált részvények értékesítéséből származó, részvényesekkel szembeni kötelezettségeket foglalja magába. A Tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény nak megfelelően előírt dematerializálásra vonatkozó tulajdonosi kötelezettségnek a részvénytulajdonos nem tett eleget, ezen okból a Csoportnak el nem évülő kötelezettsége keletkezett a dematerializálásra be nem nyújtott részvények tulajdonosaival szemben. A Csoport e törvényi előíráson alapuló kötelezettségét az egyéb nem pénzügyi kötelezettségek között tartja nyilván. Az egyéb pénzügyi kötelezettségek valós értéke én és én megközelítően azonos a könyv szerinti értékkel Nyereségadó-kötelezettség A nyereségadó-követelés és -kötelezettség összevontan kerül kimutatásra a mérlegben, ha a követelés és a kötelezettség azonos adóhatósággal kapcsolatos, és azonos társaságnál keletkezik Derivatív kötelezettségek A derivatív kötelezettségek záró értéke 1, amely az RWE AG-val kötött határidős devizavásárlási ügyletek mérlegfordulónapi értékeléséből származó kötelezettségek értékét tartalmazza. A bázisidőszak végén a Csoport nem rendelkezett nyitott derivatív ügyletekkel.

183 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS ELEMZÉSE 8.1. Értékesítés árbevétele Értékesítés árbevétele (módosított) Villamosenergia-értékesítés Villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó direkt adó (fizetett energiaadó) Rendszerhasználati díj árbevétele Csatlakozási díj árbevétele Egyéb árbevétel Összesen Az értékesítés árbevétele , ami tal (8,13 %) magasabb a évi értékhez képest. A nettó árbevétel 92,28 %-át a villamos energia üzletág (villamosenergia-értékesítés és rendszerhasználati díjak árbevétele energiaadó nélkül) árbevétele teszi ki, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva tal (7,86 %) nőtt. A villamosenergia-értékesítés árbevétele (energiaadót figyelembe véve) tal nőtt az előző üzleti évhez képest. A szabadpiaci árbevétel erősödött, mivel minimális ármérséklődés mellett jelentősen növekedett az értékesített mennyiség. Az elosztóhálózatra csatlakozó felhasználók által fizetett rendszerhasználati díjak árbevétele, amelyeket a felhasználók az átviteli-rendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja és elosztói díjak formájában fizetnek meg, 547 -tal nőtt az előző üzleti évhez képest. A rendszerhasználati díjak esetében a mennyiség tekintetében növekedés figyelhető meg, az elosztói díjelemek vonatkozásában 1,5 % visszaesés következett be elosztói veszteségdíj nélkül, valamint az átviteli-rendszerirányítási díjak jelentős mértékben csökkentek. Az energiaértékesítéshez nem kapcsolódó egyéb árbevétel tal (17,69 %) nőtt az előző üzleti évhez képest. A változást döntően az értékesített anyagok árbevételének növekedése okozta Aktivált saját teljesítmények Aktivált saját teljesítmények értéke Saját előállítású eszközök aktivált értéke Összesen Az aktivált saját teljesítmények értéke 3 089, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva 230 -tal nőtt.

184 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Egyéb üzemi bevételek Egyéb üzemi bevételek (módosított) Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Behajthatatlan követelésekre befizetett összeg 18 9 Bérbeadásból származó bevétel Működésből származó árfolyamnyereség Bevétel költségáthárításból, továbbszámlázásból Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Egyéb eredményt növelő tételek Összesen Az egyéb üzemi bevételek az előző üzleti évhez viszonyítva 903 -tal (44,93 %) növekedtek. Az egyéb üzemi bevételek értékének változását meghatározta a káreseményekkel kapcsolatos bevételek 534 -os, a működésből származó árfolyamnyereség 198 -os, az egyéb eredményt növelő tételek 194 -os, a bérbeadásból származó bevétel 170 -os, az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 112 -os és a behajthatatlan követelésekre befizetett összeg 9 os növekedése, valamint a költségáthárításból, továbbszámlázásból származó bevétel 314 -os csökkenése Értékcsökkenési leírás és amortizáció Értékcsökkenési leírás Immateriális javak Tárgyi eszközök Összesen Az értékcsökkenési leírás 185 -tal alacsonyabb az előző időszaki értéknél Anyagjellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítás (módosított) Anyagköltség Eladott áruk beszerzési értéke Ebből: villamosenergia-beszerzés Rendszerhasználati díjak Egyéb igénybe vett szolgáltatások Összesen

185 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A Csoport tárgyévi anyagjellegű ráfordítása , amely tal (8,29 %) magasabb az előző időszaki értéknél. A változást elsősorban az eladott áruk beszerzési értékének növekedése, valamint az anyagköltség és a fizetett rendszerhasználati díjak csökkenése okozta. Az eladott áruk beszerzési értéke a bázisidőszakhoz viszonyítva tal (22,23 %) nőtt. Az eladott áruk beszerzési értékének 92,58 %-át a villamos energia beszerzési értéke (saját fogyasztás nélkül), 7,42 %-át az értékesített anyagok könyv szerinti értéke teszi ki. A villamos energia beszerzési értéke tal (18,60 %) nőtt a bázis időszakhoz viszonyítva. A szabadpiaci vásárlási árak körében tapasztalható volt egy szerényebb mértékű csökkenés, azonban az értékesítési volumen emelkedése miatt ebben a szektorban nőttek a vásárlási költségek. A fizetett átviteli, rendszerirányítási, rendszerszintű szolgáltatási díjak - együttesen rendszerhasználati díjak - az előző időszakhoz képest tal (4,32 %) csökkentek. A bázisidőszakhoz képest az elosztó által a MAVIR-nak fizetendő díjtételek jelentős mértékben csökkentek. Az anyagjellegű ráfordítások további változását az anyagköltségek os csökkenése és az egyéb igénybevett szolgáltatások 639 -os csökkenése okozta Személyi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Bérek és fizetések Egészségbiztosítási járulék és egyéb személyi jellegű ráfordítások Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulások Szociális hozzájárulási adó Személyi jellegű céltartalékok Összesen (módosított) A személyi jellegű ráfordítások 544 -tal (5,76 %) nőttek az előző üzleti évhez képest. A bérek és fizetések és a hozzá kapcsolódó járulékok és ráfordítások növekedését alapvetően a bérfejlesztés és az átlaglétszám növekedése eredményezte. A személyi jellegű ráfordításokra képzett és felhasznált céltartalék (ki nem vett szabadság, megállapodásos bér, kafetéria, bónusz) nettó eredményhatása, mely az e jogcím kapcsán képzett céltartalék felhasználásából, továbbá a tárgyévi képzés nettó összegéből adódik, a bázisidőszakhoz képest 43 -tal csökkent. Időszak / Állománycsoport A Csoportnál foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma (fő) Fizikai 353 Szellemi 839 Összesen Fizikai 361 Szellemi 821 Összesen 1 182

186 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Egyéb üzemi ráfordítások Egyéb üzemi ráfordítások (módosított) Tárgyi eszközök és immateriális javak kivezetése Belföldi követelésekre elszámolt értékvesztés Behajthatatlan követelések leírt összege, elengedett követelések Követelések értékesítéséből származó eredmény Tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások értékvesztése Bérleti díjak, haszonbérlet és lízing Céltartalékképzésből és -feloldásból származó eredmény Adók, illetékek, hozzájárulások Egyéb eredményt csökkentő ráfordítás Ebből pénzintézetek részére fizetett forgalmi jutalék Ebből szakértői, hatósági díjak Ebből fizetett késedelmi kamat, kötbér, kártérítés, bírság Ebből környezetvédelmi költségek Összesen Az egyéb üzemi ráfordítások értéke 7 205, amely az előző évhez képest 281 -tal (4,06 %) növekedett. A tárgyi eszközökkel és az immateriális javakkal kapcsolatban elszámolt selejtezés, káresemény miatti kivezetés nettó értéke 329, amely 187 -tal nőtt az előző évhez képest. A Csoport mérlegfordulónapon megvizsgálta, hogy van-e objektív bizonyíték valamely tárgyi eszköz vagy immateriális jószág selejtezés miatti kivezetésének szükségességére. A tárgyi eszközök több, egyedileg nem jelentős tételből tevődnek össze. Ezek esetében a selejtezést kiváltó tényezők a fizikai avulás volt. A belföldi követelésekre elszámolt értékvesztés -303, amely 155 -tal csökkent a bázisidőszaki értékhez képest. A változás a villamosenergia-vevőkkel kapcsolatos követelések jelentős csökkenésének a hatása. A beszámolás időszakában elszámolt behajthatatlan követelések hitelezési vesztesége és az elengedett követelések együttes összege 623, amely 293 -tal magasabb az előző időszaki értéknél. A céltartalékképzés és -feloldás (amely nem tartalmazza a személyi jellegű céltartalékok változásának eredményhatását, mivel azok a személyi jellegű ráfordítások között kerülnek elszámolásra) nettó összege 755 -tal növelte az egyéb üzemi ráfordítások tárgyidőszaki értékét. A beszámolás időszakában a Csoport által képzett és feloldott egyéb üzemi ráfordítások között elszámolt céltartalékok meghatározó tényezői a környezetvédelmi helyreállításra képzett 230 értékű, valamint a kötbérre képzett 420 értékű céltartalék. A Csoport által képzett és feloldott céltartalékokkal kapcsolatos további részletes információt lásd a fejezetben Részesedés a tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások eredményéből Részesedés a tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások eredményéből Tőkemódszerrel bevont vállalkozások arányos időszaki eredménye Összesen

187 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások tárgyévi eredményének arányos összege -391, amely az előző üzleti évhez viszonyítva tal csökkent. Ez az eredménykategória a tőkemódszerrel konszolidált társaságoknak az ELMŰ Nyrt. tulajdoni hányadával számított időszaki eredményét tartalmazza, amelynek bemutatása a fejezetben található Pénzügyi műveletek eredménye Megnevezés (módosított) Pénzintézetektől kapott kamatok Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - 15 Pénzügyi műveletek bevételei Pénzintézeteknek fizetett kamatok Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 25 - Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredménye a bázisidőszakhoz képest 8 -tal alacsonyabb. A kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 89 -os növekedésével párhuzamosan a fizetett kamatok és kamatjellegű bevételek is nőttek a bázis időszakhoz képest 97 -tal. A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások növekedésének meghatározó tényezője, hogy a Csoport rövid lejáratú hiteleinek állománya megnőtt a bázisévhez képest Nyereségadó Nyereségadók Társasági adó Robin Hood adó Halasztott adó Iparűzési adó Innovációs járulék Összesen Ebből: Folytatódó tevékenységekre jutó Megszűnt/megszűnő tevékenységekre jutó

188 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Nyereségadó levezetése Folytatódó tevékenységek adózás előtti eredménye Megszűnt/megszűnő tevékenységek adózás előtti eredménye IFRS szerinti adózás előtti eredmény % -on számított adó %-on számított adó (Robin Hood adó) Eltérő adókulcsok és negatív adóalapok adóhatása Adóalap részét nem képező tételek adóhatása Le nem vonható költségek adóhatása Egyéb nyereségadók eltérő adóalapjának adóhatása Nem elismert halasztott adó eszköz hatása Nyereségadó ráfordítás összesen A nyereségadó os összege megoszlik a folytatódó és a megszűnt/megszűnő tevékenységek között. A folytatódó tevékenységekhez , a megszűnt/megszűnő tevékenységekhez pedig 848 nyereségadó-ráfordítás kapcsolódik. A nyereségadók összege a folytatódó tevékenységek vonatkozásában a következő: a társasági adó 2 815, a Robin Hood adó 4 750, a helyi iparűzési adó 1 215, az innovációs járulék 239, az IFRS konszolidált halasztott adó A megszűnt/megszűnő tevékenységek esetén a megoszlás a következő: társasági adó 98, helyi iparűzési adó 674, innovációs járulék 91, IFRS konszolidált halasztott adó -15. Eltérő adókulcsok és negatív adóalapok adóhatása A jelenleg hatályos törvényi szabályozás alapján a társasági adó mértéke sávosan alakul, 500 adóalapig 10 % az adó mértéke, 500 adóalap felett 19 % a társasági adókulcs. A Csoport tagvállalatainál eltérően alakulnak az átlagkulcsok, illetve emellett bizonyos tagvállalatok esetében az adózás előtti eredmény negatív. Ez a sor tartalmazza e két tényező adóhatásait. Adóalap részét nem képező tételek adóhatása Itt jelenik meg a közös vezetésű vállalatok eredményéből való részesedés, hiszen azt a konszolidált adózás előtti eredmény már adózás utáni összegben tartalmazza. Ez a sor tartalmazza a fenti tételek adóhatásait. Le nem vonható költségek adóhatása A levezetés e sora tartalmazza a le nem vonható költségek a behajthatatlannak minősülő követelések, bizonyos értékvesztések, és egyéb szervezeteknek juttatott támogatások adóhatását. Egyéb nyereségadók eltérő adóalapjának adóhatása Ez a sor tartalmazza a Magyarországon fizetendő helyi és központi adók a társasági adóalapnál lényegesen eltérő és magasabb adóalapjának adóhatását. Mivel a levezetés első sora egy átlagos adókulccsal számított elméleti adó összegét mutatja, a Csoport magyar tagvállalatai esetében a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék hatása korrekciós tételként jelenik meg a kalkulációban.

189 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Nem elismert halasztott adóeszköz hatása A Csoport a halasztott adóköveteléseinek egy részét nem ismeri el, mert nagymértékben valószínű, hogy nem fog olyan jövőbeni adóköteles nyereség a rendelkezésre állni, amellyel szemben ezek az átmeneti eltérések felhasználhatóak Részvényinformációk Megnevezés (módosított) A vállalat részvényesei számára felosztható eredmény a folytatódó tevékenységből () A vállalat részvényesei számára felosztható eredmény a megszűnő tevékenységből () A vállalat részvényesei számára felosztható eredmény mindösszesen () Kibocsátott törzsrészvények számának súlyozott átlaga (kivéve a visszavásárolt saját részvények) Egy részvényre jutó és hígított egy részvényre jutó eredmény (Ft/részvény) Ebből: - Folytatódó tevékenységből Megszűnt/megszűnő tevékenységekből Az egy részvényre jutó nyereség a tárgyidőszaki nyereség és a törzsrészvények hányadosa alapján évben forint. A hígított egy részvényre jutó nyereség megegyezik a törzsrészvényekkel számított értékkel, mert a Csoport nem rendelkezik részvényopcióval. A Csoport visszavásárolt saját részvénnyel sem rendelkezik Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók Megnevezés (módosított) Magyar Áramszolgáltató Kft Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft Sinergy Kft Áru- és szolgáltatásértékesítés közös vezetésű vállalkozás felé ÉMÁSZ Nyrt ÉMÁSZ Hálózati Kft RWE AG - 7 RWE Hrvatska d.o.o. - 2 RWE EnBW Magyarország Energiaszolgáltató Kft. 1 2 RWE Service GmbH 11 5 RWE IT Magyarország Kft RWE Hungária Tanácsadó Kft Mátrai Erőmű Zrt. 1 1 RWE East s.r.o Áru- és szolgáltatásértékesítés anyavállalat más leányvállalata felé Áru- és szolgáltatásértékesítés kapcsolt felek felé összesen

190 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Megnevezés (módosított) Magyar Áramszolgáltató Kft Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 5 5 Áru- és szolgáltatásbeszerzés közös vezetésű vállalkozástól ÉMÁSZ Nyrt ÉMÁSZ Hálózati Kft RWE EnBW Magyarország Energiaszolgáltató Kft RWE AG - - RWE Hungária Tanácsadó Kft RWE Service GmbH - 8 RWE Ceská republika a.s RWE Effizienz GmbH 1 - RWE IT Magyarország Kft RWE IT GmbH RWE East s.r.o. 3 - Mátrai Erőmű Zrt. - 4 RWE Deutschland AG RWE Supply & Trading GmbH - - RWE Group Business Services GmbH Áru- és szolgáltatásbeszerzés anyavállalat más leányvállalatától Áru- és szolgáltatásbeszerzés kapcsolt felektől összesen Megnevezés (módosított) ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. - 8 Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése közös vezetésű vállalkozástól - 8 ÉMÁSZ Nyrt RWE IT GmbH RWE IT Magyarország Kft Tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése anyavállalat más leányvállalatától Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése kapcsolt felektől összesen Megnevezés (módosított) Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft Magyar Áramszolgáltató Kft Sinergy Kft ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft Pénzügyi és egyéb műveletek bevételei közös vezetésű vállalkozástól ÉMÁSZ Hálózati Kft. - 9 RWE IT GmbH 2 4 RWE IT Magyarország Kft. - 1 RWE Deutschland AG - 3 RWE Service GmbH - 1 RWE East s.r.o Pénzügyi és egyéb műveletek bevételei anyavállalat más leányvállalatától Pénzügyi és egyéb műveletek bevételei kapcsolt felektől összesen

191 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Megnevezés (módosított) Magyar Áramszolgáltató Kft Sinergy Kft Pénzügyi és egyéb műveletek ráfordításai közös vezetésű vállalkozással szemben RWE IT GmbH 2 3 RWE IT Magyarország Kft. - 9 RWE Deutschland AG 6 4 RWE Ceská republika a.s. 1 - Pénzügyi és egyéb műveletek ráfordításai anyavállalat más leányvállalatával szemben 9 16 Pénzügyi és egyéb műveletek ráfordításai kapcsolt felekkel szemben összesen Megnevezés Magyar Áramszolgáltató Kft Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft Sinergy Kft ELMŰ - ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft Követelés közös vezetésű vállalkozással szemben ÉMÁSZ Nyrt ÉMÁSZ Hálózati Kft RWE IT GmbH - 7 RWE IT Magyarország Kft RWE Hrvatska d.o.o. - 2 RWE East s.r.o. - 6 RWE Service GmbH 11 6 Követelés anyavállalat más leányvállalatával szemben Követelés kapcsolt felekkel szemben összesen Megnevezés Magyar Áramszolgáltató Kft Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. - 1 Kötelezettség közös vezetésű vállalkozással szemben ÉMÁSZ Nyrt ÉMÁSZ Hálózati Kft RWE Group Business Services GmbH RWE IT Magyarország Kft RWE IT GmbH 39 - RWE East s.r.o. 3 - RWE EnBW Magyarország Energiaszolgáltató Kft RWE Deutschland AG RWE Ceská republika a.s Kötelezettség anyavállalat más leányvállalatával szemben Kötelezettség kapcsolt felekkel szemben összesen Követelés és kötelezettség egyenlege

192 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló A lízingforgalmakkal kapcsolatban bemutatott részletes információkat lásd a 7.1. Tárgyi eszközök pontban, a konszolidációba teljeskörűen bevont, illetve a társult és a közös vezetésű vállalkozásokra vonatkozóan. A fenti táblázatokban kapcsolt vállalkozásként kimutatott felek köre nem azonos a konszolidációba bevont vállalkozások körével. Az ELMŰ Nyrt. által vállalt, december 31-én fennálló anyavállalati garanciák Lejárat dátuma Megnevezés Összeg () Anyavállalati garancia Anyavállalati garancia Anyavállalati garancia Anyavállalati garancia Anyavállalati garancia Összesen Az ELMŰ Nyrt. által kibocsátott, december 31-én érvényben lévő, kapcsolt vállalkozásnak nyújtott anyavállalati garanciák összege , melyek lejárata december 31. és január 31. közé tehető. Mivel a nem fizetés valószínűsége a Magyar Áramszolgáltató Kft. részéről alacsony, ezért e garanciák valós értéke nem jelentős. A kulcspozícióban lévő vezetők járandósága Járandóság megnevezése Igazgatóság Felügyelő Bizottság Összesen Igazgatóság Felügyelő Bizottság Összesen Rövid távú juttatások Összesen évben az Igazgatóság járandóságának összege 266 volt, amely a beszámolás évére 36 tal csökkent. A Csoport a beszámolás időszakában a Felügyelő Bizottság részére 30 tiszteletdíjat, az Igazgatóság részére 11 tiszteletdíjat és 255 költségtérítést fizetett. A tárgyidőszakban a kulcspozícióban lévő vezetők járandóságai után összesen 9 szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás került kifizetésre.

193 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló FÜGGŐ KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK A Csoportnak nem keletkezett a kapcsolt vállalkozásaiban lévő részesedéseivel szemben sem függő kötelezettsége, sem olyan tőkekötelezettsége, amely más vállalkozással közösen áll fenn. A Csoport ellen irányuló perek Pertípus Passzív perek Összesen A fenti, passzív pereket bemutató táblázatban került kimutatásra a Csoport ellen indított perek és kárigények összesített perértéke. Passzív perek tárgya: ingatlanok tulajdonjoga, munkaügyi és egyéb perek, kártérítések, áramszünettel, vezetékszakadásból adódó túlfeszültséggel okozott káresetek, számlázással kapcsolatos kártérítési igények, tűzesettel kapcsolatos kártérítések. MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK A Csoport a mérlegben nem szereplő jogait a peres vevőkövetelések tekintetében jelzálogjogbejegyzéssel biztosította. A peres behajtás végrehajtási szakaszában a földhivatalnál az ingatlanra végrehajtási jog bejegyzése történt meg a peresített tartozásokra vonatkozóan. A jelzálogjogok záró értéke én 1 185, én A Csoport a mérlegben nem szereplő jogait és kötelezettségvállalásait banki szerződéseken keresztül bankgarancia kibocsátásával, valamint anyavállalati garanciával biztosította. Az ING Bank Zrt.-nél december 31-én fennálló garanciák Lejárat dátuma Megnevezés Összeg () Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia 94 Összesen 275

194 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Az OTP Bank Nyrt.-nél december 31-én fennálló garanciák Lejárat dátuma Megnevezés Összeg () Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia Teljesítési garancia 5 Összesen 103 Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére vonatkozó kötelezettség A szerződéses kötelezettség értéke tárgyi eszközök esetében , immateriális javak tekintetében nulla. Ezen eszközök többsége két éven belül esedékes. 10. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolta a Csoport évi beszámolóját. A beszámolási időszakban a Csoport fizetőképessége folyamatosan biztosított volt.

195 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK Környezetvédelem A Csoport elkötelezett a környezet védelme érdekében. A hatósági előírásokat maradéktalanul betartva, azok szellemiségét is szem előtt tartva tevékenykedik. A Csoport igyekszik a környezeti erőforrások használatát a legszükségesebb mértékűre korlátozni, a környezetszennyezést megelőzni, amit környezetközpontú irányítási rendszer működtetésével követ nyomon. Az ISO es energiairányítási rendszer bevezetésével a Csoport újabb lépést tett az ökológiai lábnyom csökkentése felé. A 2015-ös sikeres őszi, külső ellenőrző testület által végzett audit után a Társaságcsoport integrált tanúsítványa megújításra került, ezzel a évi audit során is bizonyítást nyert, hogy az ISO 14001:2005 szabvány követelményei teljesülnek. A rendszer keretében folyamatosan figyelemmel kísérhetők, rendszerezhetők a Csoport által okozott környezeti terhelések, illetve veszélyforrások. Az üzleti folyamatok tartalmazzák a környezetvédelmi szempontokat, folyamatosan csökkentve a környezeti terheléseket. A Csoport rendszeres képzéssel fejleszti munkatársainak környezettudatos szemléletét, környezetvédelem iránti fogékonyságát, ez is az alkalmazott környezetvédelmi irányítási rendszer részét képezi. A Csoport felelősen jár el a hulladékok kezelése során is. A villamoshálózaton és telephelyeken történő napi munkavégzésből adódó hulladék a hasznosítást elősegítve minden esetben szelektíven kerül gyűjtésre, amit azután az erre megfelelő jogosultsággal rendelkező partner szállít el. Az irodaépületekben keletkezett hulladékot a munkavállalók ugyancsak szelektíven gyűjtik, ezzel járulva hozzá a hulladékok újrafelhasználásához és a kommunális hulladék mennyiségének csökkentéséhez. A nagyobb mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékokat az alábbi táblázat mutatja: Veszélyes hulladék megnevezése 2015 (kg/év) 2014 (kg/év) Kondenzátor Akkumulátor Izzó Kátrányos faoszlop Olajos iszap, föld, kő Transzformátor és fáradt olaj Transzformátor (olaj nélkül) A tárgyidőszakban a hálózati beruházások mértéke növekedett, több NAF/KÖF-ös alállomás teljes rekonstrukciójával, ezzel párhuzamosan az ott keletkezett hulladékok mennyisége is nőtt az előző üzleti évhez képest. A Csoport évben 3 alkalommal fizetett bírságot.

196 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló Hatósági ellenőrzések Az ELMŰ Nyrt.-nél a 2015-ös adóévben az alábbi hatósági vizsgálatok történtek: Az ELMŰ Nyrt.-nél év során adóhatósági ellenőrzésre nem került sor évben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 7 alkalommal tartott egyénre vonatkozó ellenőrzést a Társaság munkavállalói esetében. Megállapítások során 6 esetben a kieső idő, illetve a távollét jogcím pontosítása történt. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Társaság személyes ügyfélszolgálatán dolgozó, előkészítő személy feladatkörének vonatkozásában közigazgatási, hatósági eljárást indított. A vizsgálat két ügyfélszolgálati irodára terjedt ki. Az eljárás célja annak megállapítása, hogy az előkészítő személy tevékenysége milyen módon befolyásolja az ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség minimális minőségi követelményének és az elvárt színvonalának értékeit. Megállapítást nyert, hogy az alkalmazott előszűrő és az ügyintéző együttes tevékenységének eredményeképpen megvalósuló osztott ügyintézés, illetve az ennek működtetése során jelenleg alkalmazott ügyfélhívórendszer-kezelési gyakorlat alkalmas arra, hogy a ténylegesnél kedvezőbb, nem a valósának megfelelő adatokat szolgáltasson a Hivatal számra. A MEKH az eljárást lezáró határozatában kötelezte a Társaságot az ügyfélhívó rendszere, valamint az előkészítő feladatköre átalakítására oly módon, hogy az ügyfélhívó rendszer által szolgáltatott adatok hiteles információkkal szolgáljanak arról, hány felhasználó keresi fel ügyfélszolgálati irodáit, és a felhasználóknak az ügyfélszolgálati irodára érkezést követően mennyi időt szükséges várakozniuk az ügyintézés megkezdéséig. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Társaság ünnepnapok, illetve egyéb karbantartási munkálatok miatti nyitvatartási idejének áthelyezési gyakorlatát oly módon kérte megváltoztatni, hogy azokat minimum 30 nappal korábban mind a Hivatal, mind az ügyfelek részére be kell jelenteni, interneten és irodán kihelyezett plakátokon azt közzé kell tenni. Továbbá elvárja, hogy teljesüljön a heti egyszeri, este 8 óráig történő nyitvatartás, valamint a fiókirodák esetén ezekben az időszakokban is biztosítani kell a kétnapos nyitvatartást. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adat és információkéréssel kereste meg a Társaságot az augusztusi majd az azt követő téli időszámítás miatti óraátállás következtében elvégzett informatikai karbantartással kapcsolatban. A kért tájékoztatás megtörtént. A Hivatal a jövőre nézve elvárja a munkafolyamatok magasabb szintű összehangolását, az átállási kisesés jelentős csökkentését. A MEKH további adat és információkéréssel is megkereste a Társaságot, melyben az átadó egyetemes szolgáltatatói működési engedély visszavonása és átvevő egyetemes szolgáltató kijelölése volt az

197 ELMŰ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló információ kérés fókuszában. Előírt egy együttműködési kötelezettséget az átadók és az átvevő között, valamint a jelzett időszakra a megadott adatstruktúrában heti adatszolgáltatási kötelezettséget. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a beszámolás évében a Társaság két telephelyén végzett célellenőrzést. Az egyik vizsgálat során hiányosságokat nem talált, míg a másik vizsgálatnál a villámvédelmi rendszerek tűzvédelmi minősítő iratában feltüntetett hiba javításáról jegyzőkönyv bemutatására kötelezett. A jegyzőkönyvek a megadott határidőre bemutatásra kerültek. Az ELMŰ Hálózati Kft.-nél a 2015-ös adóévben az alábbi hatósági vizsgálatok történtek: A Társaságnál évben munkaügyi, nyugdíj és társadalombiztosítási hatósági ellenőrzés nem történt. A Társaságnál évben adóhatósági vizsgálat nem indult. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által a Társaságnál évben indított, éveket érintő, bevallások utólagos vizsgálatára irányuló átfogó ellenőrzés év során befejeződött. Az Adóhatóság innovációs járulék adónemben 54, természetbeni juttatáshoz kapcsolódóan személyi jövedelemadó, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, valamint szakképzési hozzájárulás adónemekben összesen 2 adóhiányt állapított meg, amelyek után 17 bírságot és 14 késedelmi pótlékot vetett ki. Az ellenőrzés adózó javára társasági adó adónemben tett megállapítást, 10 összegben. A Társaságnál a évben az alábbi, munkavédelemmel kapcsolatos hatósági ellenőrzések történtek: A Pest Megyei Kormányhivatal (2015. április 8.) Tárgya: Határozatban előírt kötelezettség elmulasztása miatt indított eljárás Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szerv Munkavédelmi Felügyelőség (2015. június 29.) Tárgya: Munkavédelmi eljárás hivatalból történt megindítása. Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szerv Munkavédelmi Felügyelőség (2015. június 29.) Tárgya: Célellenőrzés (földkábel javítási technológia ellenőrzése) Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szerv Munkavédelmi Felügyelőség (2015. július 24.) Tárgya: Munkavédelmi eljárás hivatalból történt megindítása. Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szerv Munkavédelmi Felügyelőség (2015. július 24.) Tárgya: Célellenőrzés (védőeszközök ellenőrzése) Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szerv Munkavédelmi Felügyelőség (2015. október 9.) Tárgya: Célellenőrzés (fizikai munkakörökre vonatkozó kockázatértékelés)

198

199

200 Üzleti Jelentés 2015 Tartalom Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 3 Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 4 Működési környezet 7 Ügyfelek villamosenergia-ellátása 9 Ügyfelek szolgálatában 11 Hatékony energiafelhasználás 11 Felelősségvállalás 13 Felelősség a munkatársakért 13 Innováció a fenntarthatóságért 15 Társadalmi felelősségvállalás 16 Felelősség a környezetért 17 Éves beszámolók 18 Az éves beszámoló elemzése 18 A konszolidált éves beszámoló elemzése 33 2

201 Üzleti Jelentés 2015 Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Magyarország egyik legnagyobb vállalatcsoportja. A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ Nyrt.) és az Északmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (ÉMÁSZ Nyrt.) évszázados múlttal rendelkező cégek. Az ELMŰ Nyrt. Magyarország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező áramszolgáltató vállalata. Budapesten és agglomerációjában közel másfél millió ügyfél számára biztosította a villamos energiát egyetemes szolgáltatóként, és jelenleg is több ezer vállalati ügyfél versenypiaci kereskedőpartnere. Az ELMŰ Nyrt. az európai és a magyar jogszabályokhoz igazodva, a hálózati és az értékesítési tevékenységek 2007-ben történt szétválasztását követően az alábbi fő funkciókat látja el: Stratégiai irányítás: Az ELMŰ Nyrt. testvérvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.-vel együttműködve felelős a teljes ELMŰ ÉMÁSZ Társaságcsoport stratégiájának kialakításáért. Tulajdonosi funkció: az ELMŰ Nyrt. a beszámolás évében alapított leányvállalatán, az ELMŰ DSO Holding Kft.-n keresztül, 100 százalékos tulajdonosa az elosztó hálózati engedélyes ELMŰ Hálózati Kft.-nek, amely a villamoshálózatok fejlesztési, tervezési, létesítési és felújítási feladatait végzi. Ezen kívül az ÉMÁSZ Nyrt.-vel résztulajdonosa közös leányvállalataiknak. A beszámolás évében megalapításra került az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt, az egyetemes szolgáltatás területén átvette az engedélyesi tevékenységet a két alapítójától. Az ELMŰ Nyrt november 30-án visszaadta egyetemes szolgáltatói engedélyét. Leányvállalata e területen az áramszolgáltatást december 1-én megkezdte. Az ELMŰ ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. a fennálló, szerződéses jogviszonyok keretében a közvilágítás üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat látja el. Az ügyfélszolgálati és a számlázási tevékenységet az ELMŰ Nyrt. és az ELMŰ Hálózati Kft. nyilvános pályázatának nyerteseként az ELMŰ ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. látja el. A MÁSZ Kft. az energiabeszerzés és a szabadpiaci értékesítés területén működik. 3

202 Üzleti Jelentés 2015 Értékesítés: az ELMŰ Nyrt. a Magyar Energia Hivatal két kereskedői engedélyével rendelkezett a beszámolási időszak alatt. Ezek közül egy a szabadpiaci fogyasztók ellátására vonatkozik, egy pedig a szabályozott piacon (egyetemes szolgáltatásként) történő villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódott. Támogató szolgáltatások: az ELMŰ Nyrt. testvérvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.- vel közösen szolgáltatásokat nyújt a társaságcsoport részére a személyzeti ügyek, a pénzügyek, a számvitel, a beszerzés, a logisztika, a jog, az információs menedzsment, az ingatlankezelés és -gazdálkodás, a vállalati kommunikáció, a marketing, a belső ellenőrzés a munka- és egészségvédelem, valamint a hálózati műszaki szolgáltatások (távközlés, diagnosztika, közvilágítás) területén. Az ELMŰ Nyrt. testvérvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.-vel közösen összefogja a csoport tagjainak működését, koordinálja tevékenységüket. Mindez lehetővé teszi az ügyfelek hatékony és biztonságos energiaellátását, munkatársak és tulajdonosok érdekeinek felelősségteljes képviseletét. Az alábbi ábra mutatja be az ELMŰ ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjait: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése ELMŰ Nyrt. ELMŰ DSO Holding Kft. ÉMÁSZ Nyrt. ÉMÁSZ DSO Holding Kft. RWE Energie SRL. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. Magyar Áramszolgáltató Kft. ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 4

203 Üzleti Jelentés 2015 A Társaság csoport felépítése az idei évben változásokon ment keresztül. A Társaság Közgyűlése döntést hozott arról, hogy az ELMŰ Nyrt. az általa végzett egyetemes szolgáltatási tevékenységet egy új társaságba szervezze ki. Az új társaságot, - amely az ELMŰ-ÉMÁSZ 100%-os tulajdonában áll augusztus 26-án alapította meg a Társaságcsoport, és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. nevet kapta. Az új társaságot 4 tulajdonosi befizetéssel alapította, majd az év során os tulajdonosi tőkeemelést hajtott végre. Az egyetemes szolgáltatási tevékenység átadásához a Társaságnak az egyetemes szolgáltatói engedély visszaadását kellett kezdeményezni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál, ezzel párhuzamosan az új társaságra kereskedelmi engedélyt illetve egyetemes szolgáltatói engedélyt kellett kérni. Az engedélyezési eljárások november végéig lezárultak, így az egyetemes szolgáltatási tevékenységet december 1-től már az új társaság látja el. Az ELMŰ Nyrt. továbbra is működő társaság marad, de december 1-jétől a villamos energia területen csak kereskedelmi engedéllyel rendelkezik, és kizárólag versenypiaci ügyfeleket kezel. A Társaság a beszámolás évében 100%-os tulajdoni aránnyal megalapította az ELMŰ DSO Holding Kft.-t, melynek feladata az ELMŰ Hálózati Kft. vagyonának kezelése. Az ELMŰ Nyrt., mint alapító, apport keretében adta át az ELMŰ Hálózati Kft.-ben meglévő 100 %-os tulajdoni részesedését. 16 év után eljött az idő, hogy a Sinergy Kft. és tartós részesedései elbúcsúzzanak az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporttól. Az adásvételi szerződés aláírását követően a tranzakció jóváhagyásra került a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által, továbbá az egyéb, szerződésben meghatározott feltételek, valamint a vételár teljes körű átutalása is teljesültek. Ezek eredményeképpen május 4-én hivatalosan lezárult a Sinergy Kft, és üzletrészeinek értékesítése, ezáltal az ALTEO Nyrt. lett a Sinergy csoport új tulajdonosa. 5

204 Üzleti Jelentés 2015 A Sinergy Kft-t 1999-ben hozta létre az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport a folyamatosan bővülő és egyre inkább komplex szolgáltatást igénylő vevői elvárások teljesítése érdekében. Három fő üzleti területet fogalmazott meg stratégiájában: az ipari energiaellátást, az épületenergetikát és a távhő termelést. Emellett komoly hangsúlyt helyezett az energiaellátás környezetvédelmi kérdéseire, a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre, valamint a megújuló energiaforrások alkalmazására. Az alapítás óta eltelt 16 évben, innovatív megoldások alkalmazása mellett, a Sinergy a hazai alternatív energiaszolgáltatási piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. Ez a fejlődés megmutatkozott a beruházásai eredményeként megvalósult létesítmények értékében, a termelt és szolgáltatott energia mennyiségében, a dolgozói létszám növekedésében és hatékony működésüket bizonyító gazdasági eredményeiben. Igazgatóság és Felügyelőbizottság Igazgatóság Dr. Marie-Theres Thiell az Igazgatóság elnöke Bernhard Lüschper Hans-Günter Hogg ig Dr. Kövesdi Zoltán ig Dr. Friedrich Wilhelm Knebel től Koncz László től Felügyelőbizottság Emmerich Endresz * a Felügyelőbizottság elnöke Dr. Szörényi Gábor Martin Herrmann RWE EAST s.r.o. 6

205 Üzleti Jelentés 2015 Dr. Martin Konermann* Energie Baden-Württemberg AG Marc Wolpensinger* Energie Baden-Württemberg AG Németh Lajos a munkavállalók képviselője, ELMŰ Nyrt. Kunzer Ferenc ig a munkavállalók képviselője, ELMŰ Nyrt. Dr. Székely Csaba től a munkavállalók képviselője, ELMŰ Nyrt. Szurominé Máté Katalin től a munkavállalók képviselője, ELMŰ Nyrt. Dénes József től (*Audit Bizottsági tagok) Működési környezet május 28-án egyrészről az RWE, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport és a Mátrai Erőmű, másrészről a Magyar Kormány képviselői aláírták a magyar energiapiacon való hosszú távú együttműködésükről szóló szándéknyilatkozatot. A szándéknyilatkozat aláírásával az érintett felek megerősítették szándékukat, és kifejezték erős elkötelezettségüket a magyar energiapiacon való gyümölcsöző jövőbeli együttműködésük iránt, amellyel hozzájárulnak a magyar fogyasztók villamosenergia-ellátásának biztonságához és a megfizethető energiaárakhoz, valamint az ország fenntartható gazdasági és energetikai fejlődéséhez. Az aláírt szándéknyilatkozat alapján az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport kifejezte azon szándékát, hogy partnereivel együttműködjön bizonyos kérdésekben egyes tranzakciók/ügyletek megvalósulása érdekében. Az aláírást követően megtörténtek az első lépések a szándéknyilatkozat végrehajtása érdekében. 7

206 Üzleti Jelentés 2015 A felek közötti első megbeszélésen kialakításra került egy ütemterv, amelynek alapján az első legfontosabb feladat az ún. adatszobák előkészítése és létrehozása volt. Ezen adatszobák célja, hogy a kormány képviselői betekinthessenek az érintett társaságok vonatkozásában a legfontosabb dokumentumokba, annak érdekében, hogy sikeres átvilágítást és értékelést végezhessenek. A projekt belső koordinációjára a Társaságcsoporton belül egy projekt végrehajtási csapatot állítottak fel. A munkacsoport szakértői az átadás-átvételben érintett egyes folyamatokat tekintik át és definiálják újra. A Kormányzat elvárásainak megfelelő végrehajtása fegyelmezett munkát és a határidők pontos betartását igényli. Megállapodás szerint az egyetemes szolgáltatói tevékenység átadás-átvétele során az Egyetemes szolgáltató (ESZ) és Versenypiaci (VP) kereskedő teljes informatikai és üzleti szétválasztására két fázisban kerül sor. Az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. továbbra is működő társaságok maradnak, de december 1-jétől a villamos energia területen csak kereskedelmi engedéllyel rendelkeznek, és kizárólag versenypiaci ügyfeleket kezelnek. A változás a hálózati területet nem érinti. Az átállás számos változással, például informatikai migrációval és fejlesztésekkel, támogatói és üzleti folyamatok átalakításával és újraszabályozásával, szerződési kérdések átalakításával, valamint kommunikációs feladatokkal jár együtt. Ezek üzleti és informatikai megvalósítására alakult egy projektszervezet, ami az összes kapcsolódó módosítást felügyeli, egyezteti és végrehajtja az érintett szervezetek delegált munkatársaival karöltve. A projekt a Pantheon nevet kapta. A Pantheon IT projekt feladata, hogy a Felhasználók számlázását, szerződését és üzleti folyamatait kezelő SAP IS-U és ahhoz kapcsolódó rendszerek esetén megvalósítsa a versenypiaci és egyetemes szolgáltatói felhasználók elkülönült kezelését. Feladata továbbá az újonnan létrehozott vállalat egyéb támogatói folyamatainak (mint például pénzügy, kontrolling, HR, stb.) elkülönült informatikai támogatásának biztosítása. Beleértve az azokhoz szükséges infrastruktúra, licenszek kezelését és kapcsolódó szerződések megkötését. 8

207 Üzleti Jelentés 2015 Az 1-es fázisban úgynevezett logikai szeparáció végrehajtása történt, melynek során az SAP IS-U számlázási rendszer meglévő mandantjában és egyéb érintett rendszerekben az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. létrehozásra, valamint ezen új társaság működéséhez, ügyfeleinek számlázásához és ügyfélkezeléséhez szükséges üzleti folyamatok beállításra kerültek. Az első fázis indulását követően a versenypiaci és egyetemes szolgáltatásban lévő ügyfeleknek még ugyan egy rendszerben történik a kezelése, de számlázásuk és ügyfélkezelésük jogosultsági beállításokkal el lett választva. A 2-es fázisban kerül sor a teljes körű fizikai szeparálásra, melynek során az egyetemes szolgáltatást kezelő ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. informatikai rendszerei és az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport szolgáltatásait kezelő rendszerek teljes körűen, hardverileg is elválnak egymástól. A változás velejárója a jelenlegi számlázási és nyilvántartási rendszer pénzügyi és számviteli lezárása decemberében minden egyetemes szolgáltatáshoz tartozó ügyfél részére november 30-i zárási dátummal leolvasott/diktált, illetve becsült óraállással végszámla készült. A becslés az utoljára leolvasott/diktált mérőállás alapján az ügyfél fogyasztási szokásainak megfelelően zajlott. A december elsejei fordulónaptól az ügyfelek már az új szolgáltatóval állnak jogviszonyban. Ügyfelek villamosenergia-ellátása Versenypiaci ügyfelek villamosenergia-ellátása. A szabadpiaci ügyfelek köre a jellemző, 12 hónapos szerződési periódus következtében évről évre módosul. Az értékesítési portfólió szerkezete emiatt rendkívül változó. Folyamatos kihívást jelent a meglévő szerződésállomány megújítása, illetve a meglévő partneri kör bővítése. Sikerként könyvelhető el, hogy az egyetemes szolgáltatást elhagyó vállalkozások jelentős hányadát a Társaság illetve a társaságcsoport újra tudta szerződtetni. A Társaságcsoport méretnagyság tekintetében megőrizte piaci pozícióit. 9

208 Üzleti Jelentés 2015 Egyetemes szolgáltatás. A lakosság körében január 1-től 4% körüli mértékben hatósági áramdíj-emelés következett be, melyet azonban a rendszerhasználati- illetve hálózathasználati díjak csökkentése teljes mértékben kompenzált, így a bruttó árak változatlanok maradtak. Az év további részében nem történt ármódosítás. Az üzleti felhasználók hatósági árait az ármódosítás nem, vagy csak kis mértékben érintette. Az intenzív versenyhelyzetet kihasználva, az üzleti ügyfelek bennük a közintézményi kör jelentős része az egyetemes szolgáltatás helyett a versenypiacot választotta. Az előző év azonos időszakához ( hónap) viszonyítva, alapvetően a lakossági villamosenergia-felhasználás növekedése miatt az egyetemes szolgáltatás energiamennyisége összességében 2,4%-kal növekedett. A kötelező villamos energia (KÁT) átvételéből eredő költségek továbbra sem terhelték az egyetemes szolgáltatás felhasználóit. A 64/2013. (X.30.) sz. NFM rendelet - a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról tartalmazza az egyetemes szolgáltatás által elérhető árrés mértékét, amelyet 0,986 Ft/kWh-ban határoz meg. Ezt a mértéket a 763/2015 sz. MEKH Határozat az előző évi árrés-eltérés korrekciójaként 0,141 Ft/kWh-tal módosította. Az ELMŰ Nyrt november 30.-ával, nyolc év után, befejezte egyetemes szolgáltatói működését, ezt a feladatot a társaságcsoport tulajdonában álló ELMŰ- ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-nek adta át. 10

209 Üzleti Jelentés 2015 Ügyfelek szolgálatában Hatékony energiafelhasználás Az enhome márkanéven lépett piacra az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport decentralizált energia megoldásokkal foglalkozó új üzletága. Az enhome forradalmian új, kulcsrakész megoldásokat kínál az energiaszükséglet hatékony, helyi kielégítéséhez. Portfólióban megtalálhatók a ma elérhető legnépszerűbb és leghatékonyabb berendezések: napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk és kondenzációs kazánok, amelyek csomagban, illetve egyedi igényekre szabva is megrendelhetők. Partnerei szakértelmét felhasználva teljes körű szolgáltatást nyújt elsősorban lakossági ügyfeleinek. Ennek része az energetikai audit, a rendszer kiválasztása, megtervezése, esetleges engedélyeztetése, igény esetén finanszírozási nehézségek megoldása és karbantartás is, valamint természetesen a villamos energia szerződés is szükség esetén. Az enhome kulcsrakész ajánlatairól a oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. LED Energiatakarékossági program. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az elkövetkező években robbanásszerűen fog növekedni a LED világítótesteket használók száma. A Társaság szeretne az elsők között lenni azon piaci szereplők sorában, akik ezeket a fényforrásokat sikerrel kínálják Magyarországon. A LED Energiatakarékossági Program keretében az ELMŰ ötféle LED fényforrást kínál. Ezek a háztartásokban leggyakrabban előforduló típusok. Új szolgáltatás otthon gyorsszervíz néven. Folyamatos megújulás és innovatív tevékenység jegyében bevezetésre került a lakossági ügyfelek (természetes személyek) részére az Otthon Gyorsszerviz szolgáltatás, mely egy olyan biztosítással egybekötött non-stop elérhető segítségnyújtás, amely háztartási vészhelyzetet okozó káresemények bekövetkezése esetén nyújt segítséget. A Társaság Biztosító partnere országos szolgáltatási hálózata révén vészelhárítási szolgáltatást közvetít akár az ország egész területén. 11

210 Üzleti Jelentés 2015 A vészelhárítás költségeit az alábbi szakmákban lehet érvényesíteni: villanyvezeték-szerelés, vízvezeték-szerelés, dugulás- elhárítás, gázvezeték szerelés, zárszerelés, üveges munkák. A vészelhárítás költsége az egyszeri kiszállási díjat, a rezsióradíjat és az anyag költségét tartalmazza. Az új szolgáltatás további előnye, hogy az országban egyedülálló módon kiegészül még túlfeszültség biztosítással és egy fagyasztóleolvadás fedezettel is a váratlan áramkimaradások esetére. Sikeres fejlesztés a telefonos ügyfélszolgálaton. A telefonos ügyfélszolgálaton az ügyfelek által leggyakrabban használt egyenlegegyeztetési funkció automatizálásra került. A fejlesztés elsődleges célja az ügyfelek gyors és kényelmes kiszolgálása, továbbá a telefonos ügyfélszolgálatra nehezedő terhelések csökkentése volt. A fejlesztés eredményeként az ügyfeleket előzetes beazonosítást követően hangbemondással tájékoztatják az aktuális - folyószámlájukon található - egyenlegükről. A visszamondott egyenleg az összes lejárt és nem lejárt nyitott tétel összegét tartalmazza, ezt követően az ügyfél még választhat, hogy kér-e egyéb további szolgáltatást (pl.: csekket, folyószámla kimutatást, másik vevőkódról egyenleget vagy esetlegesen ügyintézővel kíván beszélni). Megújult a Hűségprogram. Az elmúlt évek tapasztalatait és az ügyfelek visszajelzéseit egyaránt kiértékelve úgy döntött a Társaság, hogy ismét megújítja Hűségprogramjának működési modelljét. A változás lényege, hogy 2015-ben online és offline kuponokkal egyaránt megjelenik lakossági ügyfelei körében. A kétféle kuponcsomag között mind a lakossági célcsoport, mind a kedvezményt nyújtó partnerek körét tekintve lényeges különbség van. 12

211 Üzleti Jelentés 2015 Míg a nyomtatott kuponcsomag kizárólag az áramszámlájukat határidőben befizető ügyfeleknek jár, addig az online elérhető kuponokat mindazon ügyfél megkapja, aki regisztrált felhasználója az online ügyfélszolgálatnak. Felelősségvállalás Felelősség a munkatársakért Munka és Egészségvédelem. A Társaság a munka- és egészségvédelmet a vállalati kultúra fontos elemének tekinti. Az elkötelezettséget a munka- és egészségvédelmi politika foglalja össze. Vezetői és igazgatósági munkavédelmi bejárások. Kiemelt jelentőséget tulajdonít a Társaság vezetői példakép -funkciójának, ezért az Igazgatóság és a vezetők a munkavédelmi témákat rendszeresen figyelemmel kísérik. A Munkavédelmi Program teljesítését az Igazgatóság évente áttekinti, és végrehajtását a vezetőkkel együtt a rendszeres munkavédelmi bejárások, szemlék során személyes közreműködéssel is támogatja. Ezek az alkalmak kitűnő lehetőséget teremtenek arra, hogy a vezetőség közvetlenül kapjon képet, a munkatársakat a napi munkavégzés során érintő munkabiztonsági témákról. Pozitív tapasztalat, hogy a bejárásokat, számos munkakörülményt és munkakörnyezetet javító intézkedés követte. Magán egészségbiztosítás. Idén januártól új elemmel bővült a Társaság béren kívüli juttatási rendszere. A Társaság minden munkavállalójára kötött magán egészségbiztosítást, és kedvező feltételek mellett lehetővé tette a hozzátartozók bevonását is. Azok, akik a kafetéria rendszeren belül ezt az elemet választották, már tudják, hogy milyen orvosi ellátást, diagnosztikai vizsgálatokat vehetnek igénybe várakozási idő és hálapénz fizetése nélkül, magas színvonalon. 13

212 Üzleti Jelentés 2015 Az ellátások mellett a munkavállalók rendelkezésére áll egy 24 órás call center, ahol gyakorló orvostól kérhetnek egészséggel, betegséggel, gyógyszerekkel, egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsot, valamint orvosi ügyeletekről, gyógyszertárak, egészségügyi intézmények elérhetőségéről informálódhatnak. Megelőzés és rehabilitáció. Az Egymásért-Együtt Alapítványt a Budapesti Elektromos Művek és a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 1991-ben alapította, hogy segítséget nyújtson az ágazatban dolgozók egészségügyi problémáinak megelőzésében és a rehabilitációban. Az alapítvány és szolgáltatásai egyedülállóak, más iparágakban és a villamosenergia-iparban sincsenek ilyen lehetőségek, és bár az alapítvány vállalati tagjainak és támogatóinak száma az utóbbi években sajnálatos módon csökkent, még mindig vonzó szolgáltatásokkal áll az igénylők rendelkezésére. A szervezet a segítségnyújtást alapvetően kétféle módon, rehabilitációs kezelések, valamint segélyezés formájában biztosítja. Utóbbi keretében munkahelyi baleset vagy haláleset kapcsán egyszeri anyagi támogatást, egyes speciális esetekben rendszeres havi segélyt folyósít. A rehabilitációs szolgáltatás keretében az alapítvány kéthetes, tavaszi-őszi kurzusokban a dolgozók számára térítésmentesen nyújt kezeléseket három helyszínen: a keszthelyi Hotel Ovitban, a gyulai D-Hotelben és a balatongyöröki MVM Hotel Panorámában. Aktív dolgozók részére ezek a rehabilitációs kurzusok térítésmentesek, ugyanakkor új változás, hogy nyugdíjasok már nem élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az aktív dolgozók igény szerint, korlátozás nélkül jelentkezhetnek a szolgáltatásra, amely orvosi felügyelet mellett, személyre szabott kezelést biztosít. A kurzusok igénybe vehetőek baleseti rehabilitáció mellett például mozgásszervi, szív és érrendszeri betegségek utókezelésére is. További pluszszolgáltatások (masszázs stb.) tb-alapon igényelhetőek, a dolgozók családtagjai önköltségi alapon csatlakozhatnak. Társaságcsoportunk továbbra is támogatja az alapítvány munkáját, és ösztönzi munkavállalóit, hogy igény esetén vegyék igénybe ezeket a rehabilitációs/utókezelési. FREElax szoba. Teljesen világosak előttünk az ülőmunka egészségkárosító következményei, a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, az elhízás, a gerincés egyéb mozgásszervi degenerációk (őseink a szék feltalálása előtt kizárólag 14

213 Üzleti Jelentés 2015 heverészve pihentek) és így tovább. Mégsem tesszük meg, hogy egy negyedórára elhagyjuk a monitort, az íróasztalt és a forgószéket, amivel a helyváltoztatáshoz is csak továbblökdössük magunkat. Idén júliustól az egészségtámogatók kezdeményezésével, pilot jelleggel létesült egy úgynevezett visszavonuló szoba. Itt különféle változatos, 15 perces feszültségoldó programokon vehetnek részt a munkatársak, amelyek segítségével a munkavégzést egy negyedórára megszakítva, könnyen feltöltődhetnek, és emellett hasznos, az életminőséget javító információkkal gazdagodhatnak. Innováció a fenntarthatóságért Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport kiemelten fontosnak tartja a fenntarthatóságért tett erőfeszítéseket. Programjai, mintaprojektjei, rendezvényei révén egyre többen ismerik meg ezt a gondolkodásmódot. Innovatív megoldásaival hozzájárul a fenntarthatóság szerepének növekedéséhez a magyar társadalomban. Túl a 700 ezredik feltöltésen. Az elektromos töltőállomás-hálózatában július folyamán regisztrálták a 700 ezredik sikeres töltési folyamatot. Ez azt jelenti, hogy a rendszer indulása óta a tulajdonosok ennyiszer csatlakoztatták elektromos autójukat a Társaságcsoport valamelyik töltőberendezéshez. Az ily módon felhasznált energiával a számítások szerint a járművekkel közel 42 millió kilométert lehetett megtenni károsanyag kibocsátás nélkül. Érdekesség, hogy ez az érték jóval több mint százszorosa a Föld-Hold távolságnak. Intelligens lámpaoszlop. Budapest II. kerületében, az első intelligens utcai lámpaoszlopot avatták fel, a Társaságcsoport és a T-Systems Magyarország közös termékét. A hivatalos smart service point elnevezésben szereplő smart jelző valóban megilleti a berendezést, mivel lényegesen többet tud a puszta világításnál. Az intelligens lámpaoszlop részét képezi egy elektromos autókat kiszolgáló töltőberendezés, egy WI-FI router, amely 180 méter sugarú körben biztosít ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolatot, és egy segélyhívó gomb, amelynek jelzése közvetlenül a helyi rendőrkapitánysághoz fut be. 15

214 Üzleti Jelentés 2015 Ezekkel még messze nem merültek ki az oszlop lehetőségei. A légszennyezés mérésére például szenzorokat is fel lehet rá helyezni. Környezetvédelmi szempontból amúgy már most is komoly jelentősége van, hiszen energiatakarékos LED fényforrásokkal világít. A jövőre nézve az is a tervek között szerepel, hogy a működtetéshez szükséges villamos energia egy részét az oszlopra szerelt napelemek segítségével állítják elő. Társadalmi felelősségvállalás Társadalmi szerepvállalás. A Társaság 2015-ben is az értékteremtés és megóvás jegyében folytatta, már hagyományosnak mondható jótékonysági tevékenységét. A projekteknél a helyi sajátosságokat és igényeket vette figyelembe. Támogatási politikájában fontos a rossz egészségügyi vagy szociális körülmények között élők élethelyzetének javítása, és a hátrányos helyzetűek felemelkedésének elősegítése. Az emberi méltóság a legfőbb érték. Az Ökumenikus Segélyszervezet új székházát, amelynek felépítését Társaság csoportunk több módon is támogatta. A két fél közötti együttműködés hosszú évekre nyúlik vissza. Az ELMŰ Nyrt. vállalati szinten és a munkatársak egyéni kezdeményezései révén is évek óta segíti az Ökumenikus Segélyszervezet értékteremtő és értékmegőrző munkáját. Ez a ruhagyűjtésektől és a hajléktalanok számára szervezett karácsonyi ételosztásoktól kezdve a nagyszabású jótékonysági akciókig bezárólag széles skálán mozog. A két fél közötti együttműködés egyik kiemelt epizódját jelentette az a jelentős anyagi támogatás, amellyel Társaságcsoportunk a segélyszervezet által létrehozott adósságkezelő alap működéséhez járult hozzá. Az együttműködés következő fejezete a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet új székházának szeptember 16-án tartott ünnepélyes átadásával zárult le. Az ELMŰ Nyrt. több módon is támogatta az energiatakarékos megoldásokat felvonultató, a mai elvárásoknak minden szempontból megfelelő épület felépítését. Társaság egyrészt a kivitelezési költségek fedezéséhez járult hozzá egy komolyabb összeggel, másrészt pedig a nemrégiben értékesített Sinergy Kft. révén oroszlánrészt vállalt az épület kivitelezési munkáiban is. 16

215 Üzleti Jelentés 2015 Felelősség a környezetért A felelősség vállalása környezetünkért az ELMŰ Nyrt. alapvető érdeke. Minden fejlesztés, beruházás kiemelkedő szempontja a mindenkit körülvevő világ megóvása. Környezetvédelmi előírások teljes körű betartása. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport a környezetterhelés folyamatos csökkentésével kíván hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez, az élet minőségének javításához, a környezet állapotának megőrzéséhez. Ennek érdekében a Társaság elkötelezett a tevékenységével kapcsolatos összes környezetvédelmi jogszabály betartására. Olajszennyeződések elkerülése. A talaj szennyezettsége nagy veszélyt jelent a környezetre, ezért a Társaság különösen ügyel arra, hogy a létesítményekben, gépekben, járművekben lévő olaj ne szivároghasson a talajba, talajvízbe. A telephelyeken, a rendszerből kikerülő tisztított csapadékvizet rendszeresen ellenőrizik. Hulladékgazdálkodás. A Társaság felelősen jár el a hulladékok kezelésével kapcsolatban is. A telephelyeken történő napi munkavégzésből adódó hulladékot minden esetben szelektíven gyűjtik, amit azután az erre megfelelő jogosultsággal rendelkező partnerek szállítanak el és gondoskodnak a megfelelő kezelésről. Az irodaépületekben keletkezett hulladékot a munkatársak ugyancsak szelektíven gyűjtik a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő-szigeteken. A hasznosítást elősegítve egyaránt hozzájárul a Társaság hulladékainak újrafelhasználásához és a kommunális hulladék mennyiségének csökkentéséhez. A szelektíven gyűjtött, hasznosított hulladékok aránya évről évre nő. 17

216 Üzleti Jelentés 2015 Éves beszámolók Az éves beszámoló elemzése A Társaság egyedi mérlegének sarokpontjai A befektetett eszközök értéke tal (1,48 %) magasabb a tárgyidőszakhoz képest, és a évi a záró értéke Az immateriális javak nettó értéke tal (53,11%) csökkent évhez viszonyítva. Emellett a tárgyi eszközök értéke (9 230 ), 767 -os (7,67 %) csökkenést mutat az előző beszámolási időszakhoz képest. A befektetett eszközvagyon jelentős részét kitevő részesedések értéke , az újonnan alapított társaság részesedési érékének, majd az év során jegyzett tőkéjének emelkedése következtében, az előző évhez viszonyítva os növekedést mutat. Az üzleti év végén az ELMŰ Nyrt. a következő hét társaságban rendelkezett tartós részesedéssel: Az ELMŰ Nyrt. részesedései december 31-én Törzstőke ELMŰ Nyrt. részesedés Tulajdoni hányad könyv szerinti érték % ELMŰ DSO Holding Kft ,00 RWE Energie SRL ,00 ELMŰ - ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft ,00 ELMŰ - ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft ,00 Magyar Áramszolgáltató Kft ,00 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft ,00 ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt ,00 Összesen A forgóeszközök os záró értékének meghatározó része a fennálló követelések os értéke. A követelések értéke tal (14,25%) emelkedett az előző évhez képest. A társaság fő tevékenységéhez kapcsolódó villamosenergia-vevők (értékhelyesbítés nélküli) záró állománya, amely a követelések meghatározó tétele, a bázis időszakhoz viszonyítva alacsonyabb. A peres követelések, valamint a vevőkre elszámolt értékvesztés záró értéke szintén alacsonyabb az előző időszak értékénél. 18

217 Üzleti Jelentés 2015 A kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értéke elsősorban a Magyar Áramszolgáltató Kft.-vel szemben fennálló, a cash-pool rendszerből adódó pénzügyi követeléseknek köszönhetően tal meghaladja az előző évi értéket. Az egyéb követelések értéke 773, mely 63 -tal alacsonyabb a bázis időszakhoz viszonyítva. A változás egyik meghatározó tényezője a szállítóknak adott előlegek 50 -os csökkenése. A készletek záró állománya 514 -tal emelkedett. Az értékpapírok értékén belül a részesedések értéke 445 -tal csökkent. Az értékpapírok között nyilvántartott Sinergy Kft., valamint vele együtt a kft. leányvállalatai értékesítésre kerültek. A gazdasági esemény bekövetkezésével egyidejűleg a Társaság nyilvántartásából kivezette a bázis időszaki értéket. A pénzeszközök záró állománya 1 245, amely 466 -tal emelkedett az előző beszámolási időszakhoz viszonyítva. A Társaság folyamatosan törekszik a bankszámlán és a pénztárakban lévő pénzkészleteinek minimális szinten tartására december 31-én az ELMŰ Nyrt. saját tőkéje volt. A következő táblázat a Társaság saját tőkéjének szerkezetét mutatja: (M Ft) Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény 0 Saját tőke összesen A Társaság tárgy évi céltartalékainak záró állománya 567, amely 507 -tal magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva. 19

218 Üzleti Jelentés 2015 A változás meghatározó tényezője, hogy a Társaság elkötelezte magát informatikai rendszerének átalakítására, mely elkötelezettség ütemezése és annak betartása komoly erőfeszítéseket von magával. E jövőbeni kötelezettségre a Társaság 420 céltartalékot képzett. A céltartalékok további emelkedését a függő kötelezettségre képzett céltartalékok növekedése magyarázza, mely a Társaság ellen indított peres ügyek emelkedése indokolja. A kötelezettségek tartalmazzák a társaság hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeit értékben, mely az előző évhez képest tal (26,48%) nőtt. Ennek oka elsősorban a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek os, a rövid lejáratú hitelállomány értékének os, a szállítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek 817 -os, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek os növekedése. A Társaság finanszírozási igényei rövid lejáratú hitelek igénybevételét tették szükségessé. A rövid lejáratú hitelek értékű záró állománya növekedett az előző évhez képest. A hó végi záró banki hitelállomány alakulása a években () 20

219 Üzleti Jelentés 2015 Az eszközök és források évi záró állományának összetételét mutatja az alábbi diagram. Aktív időbeli elhatárolások 2,18% (Előző év 3,01%) Forgóeszközök 9,94% (Előző év 8,79%) Passzív időbeli elhatárolások 5,03% (Előző év 6,92%) Kötelezettségek 24,89% (Előző év 20,04%) Céltartalékok 0,21% (Előző év 0,02%) Befektetett eszközök 87,88% (Előző év 88,20%) Saját tőke 69,88% (Előző év 73,02%) Az ELMŰ Nyrt. vagyon- és tőkeszerkezete december

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 2 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 3 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 4 Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 1.1. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 5 1.2. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 6 2. ÉMÁSZ NYRT. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁJA...

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2007. április 24-én tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014.

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 2014. 23141823-2-20 STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM A beszámolót mérlegképes könyvelő készítette. 20-09-071334 CÉGJEGYZÉKSZÁM Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2014. TÉTEL

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2008. április 23-án tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2015. január 1-jétől BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT

SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2015. január 1-jétől BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2015. január 1-jétől 8/2015. (05.12.) számú uralkodó tagi határozat A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2006. április 28-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelről

2000. évi C. törvény. a számvitelről 2000. évi C. törvény a számvitelről A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. CREDIT-PROFIT K ö n y v e l ő é s K ö n y v v i z s g á l ó K f t. MKVK nyilvántart. sz.:0 0 1 9 6 0 W e i s z T e r é z B e j e g y z e t t k ö n y v v i z s g á l ó MKVK Tags. Sz.: 0 0 0 9 5 4 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai....................

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés 2012. 07. 06-2012. 12. 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezetés...4 2. A Társaság bemutatása...4 A vállalkozás

Részletesebben