JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u sz. alatti sportcsarnoka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka"

Átírás

1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) április 23-án tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u sz. alatti sportcsarnoka Jelen vannak: Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. igazgatóságának tagjai: Emmerich Endresz az igazgatóság elnöke Dr. Marie-Theres Thiell igazgatósági tag Dr. Kövesdi Zoltán igazgatósági tag az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai: Hermann Lüschen felügyelő bizottsági tag Gembiczki Tibor felügyelő bizottsági tag Takács János felügyelő bizottsági tag Biczó Péter Dr. Papp Miklós könyvvizsgáló, PriceWaterhouseCoopers Kft. jegyzőkönyvvezető A levezető elnök, Emmerich Endresz úr a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ÉMÁSZ Nyrt. éves rendes közgyűlését megnyitja. A mai közgyűlésen a üzleti év eredményeiről számolunk be Önöknek. Épp az elmúlt év állította társaságunkat rendkívüli kihívások elé. Példaként említhető, hogy: Az év elején vezettük be az új, EU előírásoknak megfelelő vállalati struktúrát, Unbundling címszó alatt. Egyidejűleg bevezettük az SAP ISU-val egy teljesen új áramszámlázási rendszert. A múlt évben fogadta el a Parlament az új villamos energia törvényt. A múlt év végén kellett a fogyasztók nagy számának versenypiaci árajánlatot kidolgoznunk. Az ÉMÁSZ Nyrt április 23-i éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

2 Ezeket a változásokat kísérte a jelentős áremelkedés a nemzetközi nyersanyag piacokon és az éghajlatváltozás elleni védekezés vitája. A figyelem hiányáról az iparág biztosan nem panaszkodhatott. Mit jelent mind ez az ÉMÁSZ számára? A levezető elnök a tényleges munka megkezdése előtt néhány információt ad a közgyűlés további menetére vonatkozóan. Bejelenti, hogy az Alapszabály 27. pontja alapján az Igazgatóság elnökeként jogosult a közgyűlést levezetni. A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsost. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek képviselői meghatalmazásaikat az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően letétbe helyezték, illetve képviseleti jogukat igazolták. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 81,45 %-át jelenti. A jelenléti ív és a meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus szavazógép segítségével kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. Az egyes szavazások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felkéri a KELER ZRt. részéről Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikai menetét. Kató György: Tájékoztatást ad arról, hogy a kihelyezett monitoron láthatóak a napirendi pontok. A határozati javaslatok szövegének monitoron történő megjelenését követően a regisztrációnál átvett szavazókészülékekkel, a szavazatoknak megfelelő gomb (igen nem tartózkodom) megnyomásával lehet szavazni. További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámlálói feladatok ellátására Dobány Gabriella úrhölgyet és Milosovics Gábor urat válassza meg. A szavazás érvényességéhez egyszerű szavazattöbbség szükséges. A közgyűlés Dobány Gabriella úrhölgyet és Milosovics Gábor urat igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal szavazatszámlálónak megválasztja. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Rozgova Gusztávné részvényest javasolja megválasztani. A közgyűlés Rozgova Gusztávné részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek igen, 0 nem, és 35 tartózkodás szavazattal megválasztja. 2

3 Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásról szóló hirdetmény a Népszabadság c. napilap és a Magyar Tőkepiac c. folyóirat március 21-i számában jelent meg. Az alábbiak szerint ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait: 1. A üzleti év zárása - Az Igazgatóság beszámolója a üzleti év alakulásáról - A könyvvizsgáló jelentése - A Felügyelő bizottság jelentése - Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása - Konszolidált éves beszámoló elfogadása 2. Felelős társaságirányítási jelentés 3. Alapszabály módosítás 4. Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 5. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 6. Audit bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása 7. Könyvvizsgáló megválasztása 8. Az Igazgatósági és a Felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan észrevétel vagy indítvány a törvényes határidőn belül az igazgatósághoz nem érkezett. 1. Napirendi pont A üzleti év zárása: 1.1 Az igazgatóság beszámolója a üzleti év alakulásáról Dr. Kövesdi Zoltán, igazgatósági tag: Tisztelt Részvényesek! Az ÉMÁSZ Nyrt. mint Magyarország vezető regionális áramszolgáltatója, a gyökeresen megújuló működési feltételek mellett is meg tudta őrizni vezető pozícióját az elmúlt évben, és mindent megtett azért, hogy részvényesei számára az egyre nehezebb körülmények ellenére is méltányos osztalékot biztosíthasson. Mindazok, akik a médián keresztül figyelemmel kísérik a világ eseményeit, biztosan egyetértenek velem abban, hogy az energiaszolgáltatók manapság egyetlen országban sem tartoznak az ünnepelt sztárok közé. Az egyre fogyó és ezért dráguló primer energiahordozók 3

4 miatti árnyomás, a valóban egyre sürgetőbb környezetvédelemi kérdések megoldásából adódó költségemelkedés, a súlyosbodó szociális problémák egyre több országban teszik politikai kérdéssé is az energetikát. Az ennek következtében egyre szigorúbb szabályozási környezetben a helytállás csak minden eddiginél szigorúbb költséggazdálkodás és gyökeresen új módszerek bevezetésével volt lehetséges ben a gazdasági és szabályozói környezet változásai közül a legfontosabb az idén január 1-jén életbelépő, immáron teljes piacnyitásra való felkészülés volt. Ezen felkészülés jegyében egyrészt teljessé tettük azokat a szervezeti változásokat, melyek az ügyfeleink új körülmények között történő kiszolgálásához szükségesek, másrészt egy korábban ismeretlen piaci mechanizmuson keresztül biztosítottuk azokat a beszerzési forrásokat, melyek ügyfeleink 2008-ban szükséges ellátásához nem magától értetődően állnak rendelkezésre. Tekintsük tehát át az év legfontosabb eseményeit sorjában. A piaci viszonyokat várakozásunknak megfelelően ben is főként a kínálati oldal kedvezőtlen adottságai határozták meg. A termelői szektor felszabadítását hosszú távú megállapodások korlátozták, a határkeresztező kapacitások szűkösek, új erőművek pedig nem épültek a valódi verseny kialakulásához szükséges mértékben. A fenti tényezők miatt úgy alakultak a versenypiaci árak, hogy a korábban már a versenypiacon vételező fogyasztók egy része visszatért a versenyszférából a közüzembe. Ezen fogyasztók ellátása ugyan a tervezetthez képest örvendetes mennyiségnövekedést jelentett, a korábbi árszabályozás sajátosságai miatt azonban ez nem minden esetben hozott megfelelő árrés bővülést is. A év elején a számlázási és ügyfélszolgálati rendszerünket rendkívüli kihívás elé állította a számlázási rendszernek a jogszabályi környezet változása miatt szükségessé váló átállása. Az ezzel egy időben zajló, ún. energiaár-kompenzáció miatt megnőtt ügyfélmegkereséseknek csak jelentős többlet erőforrások bevonásával tudtunk eleget tenni. Az átmenetileg megnövekedett ügyintézési időn új munkatársak beállításával és üzemszervezési intézkedésekkel sikerült úrrá lennünk. Az év második felének eseményeit az Országgyűlés eredeti terveihez képest késéssel, a júliusban elfogadott Villamos Energia Törvény alapján kialakuló piaci modell kidolgozása határozta meg. Büszkén mondhatjuk azonban, hogy jóllehet egyes rendeletek csak december 30-án váltak ismertté, társaságcsoportunk mégis kiemelkedően jól szerepelt a évi értékesítési lehetőségeket meghatározó, ún. nagy-aukción, megteremtve immáron az új piaci körülmények között is az értékesítési munka bázisát. A megvásárolt energiaportfolió mind mennyiségét, mind árát tekintve jó alapot szolgáltat ügyfeleink méltányos áron történő energiaellátásához. Ügyfeleink visszajelzése alapján örömmel számolhatok be arról, hogy elsőként sikerült meglevő és potenciális fogyasztóinkat új ajánlattal, részletes piaci információkkal segíteni az egyre összetettebbé váló versenypiaci körülmények között. A hálózati üzletág célja továbbra is az ellátás biztonságának és színvonalának javítása, illetve a hálózati szállítási veszteségek csökkentése. Ezen cél elérése érdekében a most már önálló leányvállalatként működő ÉMÁSZ Hálózati Kft millió Ft-ot költött beruházásra. 4

5 Jelentőségénél fogva szeretném kiemelni a Gyöngyös várost is ellátó alállomásnak a 4 éves programunk keretében történt felújítását, amelynek folytatásaként a Társaság stratégiai tervének megfelelően Gyöngyös térségében is megkezdtük a 35 kv-os feszültségszint visszabontásával kapcsolatos munkálatokat. Az üzleti évben befejeztük a 35 kv-os feszültségszint visszabontásával és a Nagybátony alállomás rekonstrukciójával kapcsolatosan 2003-ban megkezdett munkákat. Szerencs térségében folytattuk és befejeztük a 35 kv-os feszültségszint visszabontásával kapcsolatos munkálatokat. A jövőben várható igények kielégítésére történő felkészülés érdekében zöldmezős beruházásként hozzáláttunk a 120/20 kv-os Miskolc-Észak alállomás kialakításával kapcsolatos előkészítő-munkákhoz, valamint az új fogyasztók csatlakoztatásához szükséges fejlesztésekhez ben erre a célra millió Ft-ot fordítottunk. A vállalat gazdálkodását érintő tényekről az Önök előtt fekvő üzleti jelentés nyújt részletes tájékoztatást. Az üzleti jelentésünk az ÉMÁSZ csoport beszámolója, ami azt jelenti, hogy az unbundling során létrejövő leányvállalatokkal kapcsolatban is tartalmaz eredményeket és információkat. Röviden szeretném Önöknek a legfontosabb összefüggéseket bemutatni. Az ÉMÁSZ a magyar számviteli előírásoknak megfelelően egy egyedi beszámolót és a nemzetközi számviteli előírásoknak megfelelően egy csoportbeszámolót készít. A Társaság egyedi beszámolója nagyvonalakban az Értékesítési területet érinti, míg a csoportbeszámoló az Értékesítési és a Hálózati területet is, mégpedig az IFRS szerint. Ez az IFRS szerint készített beszámoló tehát abban a tekintetben tér el az egyedi beszámolótól, hogy itt a csoportról van szó és az IFRS szerint készül, vagyis a magyar számviteli előírásoktól eltérően tárgyalja az egyes eseményeket. Elsőként az ÉMÁSZ egyedi beszámolóját említem, amely az osztalékfizetés alapjául szolgál. A Társaság január 1-jével a törvény által előírt jogi szétválasztás keretében ún. kedvezményezett eszközátruházással a teljes hálózati eszközvagyont a kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt adómentesen átruházta a DSO-ra. Az átruházáskor a hálózati eszközök értékelése piaci értéken történt. A hálózati üzletághoz tartozó és az átruházó társaságnál megjelenő hálózatfejlesztési hozzájárulást (HFH) számviteli okokból nem lehetett átruházni, ezért ezeket az ÉMÁSZ Nyrt. feloldotta. Ezen két tényező (az eszközújraértékelés és a HFH feloldása) magas rendkívüli eredményt keletkeztet az ÉMÁSZ Nyrt.-nél, amely azonban nem az operatív működésből származik, és nem adóköteles, mivel a fenti tranzakciók a Pénzügyminisztérium határozata alapján adómentesen zajlottak. Az operatív működésből származó üzemi eredmény alacsony. Annak érdekében, hogy az osztalékfizetés tervezett mértékét részvényeseink számára szemléltetni tudjuk, akként járunk el, hogy a szokásos üzleti tevékenységből származó eredményen kívül még a DSO azon adózott eredményét is, amely 2008-ban az anyavállalathoz kerül osztalékként, valamint azon hálózatfejlesztési hozzájárulásokat, amelyekre képzett céltartalékok feloldásra kerültek volna, ha a Hálózati üzletág még mindig az anyavállalathoz lenne rendelve, kivettük a rendkívüli eredményből. A fennmaradó összeg bekerül a nyereségtartalékba. Ezen módszer alapján az egy ÉMÁSZ részvény után járó osztalék Ft lesz. És most térjünk rá az IFRS szerint elkészített csoportbeszámolóra, amelyet a tőzsdei előírások szerint február 29-én tettünk közzé. A részvényesek ezen keresztül egységes nemzetközi normák szerint juthatnak az információkhoz. 5

6 Az értékcsökkenési leírás és a céltartalék az a két terület, amelyet eltérően kezel a magyar számvitel ill. az IFRS. Ezen túlmenően az (IFRS szerinti) adózás utáni eredményt ún. látens adók befolyásolják, ami azt jelenti, hogy egy látszólagos adókötelezettség ill. adókövetelés keletkezik, amely az IFRS szerint számított adózás előtti eredmény alapulvételével a magyar számviteli előírások szerint hozzáadódik a valóságban fizetendő adófizetési kötelezettségekhez ill. esetleges jóváírásokhoz. Ennél fogva az adózás utáni eredmény lényegesen eltér az egyedi beszámolóban foglalttól. Az operatív tevékenységekről: Tevékenységünket lényegében a villamosenergia-fogyasztók kereslete határozza meg. Az egyes fogyasztói csoportokat tekintve a háztartási fogyasztók ellátása a évi GWh villamosenergia-értékesítésen belül 42,4%-kal változatlanul a legnagyobb részarányt jelentette. A háztartási fogyasztók körében egymással ellentétes folyamatok figyelhetők meg. Egyrészről egyre nő a modern, komfortérzést növelő háztartási gépek aránya a nyári időszakban fokozódik a légkondicionálók használata, kedveltek a ventilátorok és a légtisztítók is, továbbá a téli időszakban egyre elterjedtebbek a fűtéskisegítő berendezések (olajradiátor, hősugárzó, fűtőventilátor), másrészről viszont érezhető a lakosság körében a fokozott árérzékenység és a takarékosság. Ezt a tendenciát figyelve Társaságunk számára egyrészt örömet jelent az értékesített villamosenergia-mennyiség növekedése, ugyanakkor hosszú távú társadalmi elkötelezettségünk arra szólít, hogy felhívjuk ügyfeleink figyelmét bolygónk hosszú távú, fenntartható fejlődésének egyik alapkövetelményére, az energiatakarékosságra. Mind a nagy forgalmú irodánk Energia Pont elnevezésű tanácsadó szolgáltatása, mind pedig a honlapunk nagy ismertségre és népszerűségre tett szert időközben. Különösen büszkék vagyunk a fiatalokat, iskolásokat megszólító Energiasuli nevű kezdeményezésünkre, mely a már említett célokat a jövő generációjában is tudatosítja. Az alapdíjas fogyasztás terén tapasztalt kiugró növekedés (29,8 %-kal) oka a vasúti rendező-pályaudvar közüzembe történt visszatérése volt. Az egyéb kisipari fogyasztók tevékenységei stagnáltak, ill. csekély mértékben visszaestek. Folytatódtak a koncentrációs folyamatok, ugyanakkor az épülő bevásárlóközpontok teljesítménydíjas fogyasztóként nagy részben ellátják a kisipar és a kiskereskedelem tevékenységét. A teljesítménydíjas üzleti fogyasztók tekintetében az év második felében pozitív irányú konjunktúra volt megfigyelhető. Habár a évvel szemben tapasztalt 343 GWh többlet villamosenergia-fogyasztás azon fogyasztói körre esik, amely a versenypiacról visszatért a közüzembe, a kereskedelemben, az ingatlanszektorban és az italgyártásban egy ettől függetlenül növekvő energiaigény mutatkozott, amelyhez még a rendkívül szélsőséges nyári időszak is hozzájárult. Egyúttal szeretném felhívni szíves figyelmüket arra a tényre, hogy január 1-jével megszűnt az ún. közüzemi szolgáltatás. A vonatkozó rendeletek értelmében erre jogosult lakossági fogyasztók és mikró-vállalkozások a jövőben az ún. egyetemes szolgáltatásra lesznek speciális kedvezmény formájában jogosultak, illetve az összes, erre egyébként kötelezett ipari fogyasztóval élhetnek a verseny piac kínálta lehetőségekkel. A 2007-ben indított értékesítési és marketing akcióink a fogyasztói lojalitás erősítését, míg rendezvényeink az ügyfélkapcsolatok ápolását, valamint a kölcsönösen hasznos 6

7 információcserét segítették. A kulcs- és nagyfogyasztóink részére szervezett ügyféltalálkozók, illetve munkamegbeszélések az ÉMÁSZ új szervezeti felépítésével, a versenypiac és a közüzem aktuális és jövőbeli helyzetével kapcsolatos információk első kézből történő átadását szolgálták. Az ügyfélszolgálati tevékenységet Társaságunk számára a testvérvállalatunkkal közösen alapított ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. látja el. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. az ügyfélkapcsolatok hatékonyságának javítása érdekében jelentős fejlesztéseket hajtott végre mind az ügyfélszolgálat, mind a számlázás terén. A személyes ügyintézés mellett ügyfeleink egyre nagyobb számban veszik igénybe a korszerű telefonos, illetve internetes ügyfélszolgálatunkat, élve az egyszerű, gyors, szinte várakozásmentes ügyintézés lehetőségével. Az elmúlt évek hagyományait követve, Társaságunk 2007-ben is meghatározó szerepet vállalt az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a sport támogatásában. Anyagi szerepvállalással járultunk hozzá többek között a Miskolci Nemzeti Operafesztivál sikereihez és a Miskolci Nemzeti Színház előadásaihoz. Társaságunk támogatásával segíti a Tiszaújvárosi Vízisport Egyesület számos olimpiai várományosát a különböző nemzeti és nemzetközi kajak-kenu versenyeken. Zárásként engedjék meg, hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, egyúttal kérjem szíves bizalmukat és támogatásukat az előttünk álló üzleti évben is. Részvényesi hozzászólások: Szőcs Gábor részvényes: A Konkord Alapkezelő képviseletében is jelen van, amely régóta befektetője (részvényese) a társaságnak és elégedett befektetője. Ami nem csak a menedzsment teljesítményében, de az árfolyamokban is tükröződik. Kérdése a szabályzási környezetre irányul elsősorban, hogy milyen fajta várakozások vannak, milyen fajta lobbival tekint a cég a jövőben formálódó változásokat tekintve? Várható-e a kompenzációs alap változtatása, illetve milyen kedvezőbb hatások várhatók a cégcsoportra, elsősorban az ÉMÁSZ-ra? A részvényes a kérdésével egy központi kérdést érintett, amely a társaság számára nagy jelentőséggel bír. A bevétel nagyobb része a hálózati díjakból származik, és ez csak akkor biztosított, ha a szabályozás megfelelő és korrekt. A társaság igazgatósági és munkaszinten többször is kapcsolatot létesített a Gazdasági Minisztériummal, a szabályozó hatósággal, azért hogy a jövőben is biztosítva legyenek a hálózati bevételek megfelelő mértékben és hogy a társaságnak elegendő pénze legyen a részvényesek és a befektetések kiszolgálása érdekében. Jövő év január 1-től új szabályozási periódus kezdődik, ezért már most nagyon fontos, hogy a szabályozó hatóságokkal már ma időben nyíltan és transzparens módon beszéljünk arról, hogy a társaságnak mekkora hálózati díjra van szüksége ahhoz, hogy hosszútávon egészségesen működhessen. 7

8 Hogy a kiegyenlítő alap a jelenlegi, vagy hasonló vagy éppen módosult formában fennmarad, ma még nem jósolható meg. Mindenesetre azt meg kell állapítani, hogy az Országgyűlés az új villamos energia törvényben a kiegyenlítő alapot olyan módszerként rögzítette, amely a jövőben is érvényesülni fog. Az ÉMÁSZ számára ebben az a nagy előny, hogy a vidéki szolgáltató hátrányai kiegyenlítődnek. Különben az alternatíva az lehetne, hogy az ÉMÁSZ területén a hálózati díjak magasabbak lennének, mint az ELMŰ területén. Összefoglalva elmondható, hogy ez a téma a fontossági lista legelején van és a társaság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a fogyasztók se legyenek túlterhelve túl magas árakkal, másrészt a részvényesek is elégedettek legyenek, de a befektetések is lehetővé válhassanak. A levezető elnök további kérdés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2008. (IV.23.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság évi gazdasági tevékenységéről A könyvvizsgáló jelentése A könyvvizsgáló jelentése írásos formában rendelkezésre áll. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló üzleti évről szóló jelentését A felügyelő bizottság beszámolója A felügyelő bizottság beszámolója írásos formában rendelkezésre áll. 8

9 Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem kérdés, sem kiegészítés nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság üzleti évről szóló beszámolóját Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, valamint a konszolidált éves beszámoló elfogadása Levezető elnök szavazásra bocsátja az ponthoz tartozó határozati javaslatot. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja a Társaság évi éves beszámoló mérlegét MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást MFt adózás utáni eredménnyel. Az adózás utáni MFt eredményből MFt, ez részvényenként Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó MFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét EFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatását EFt adózás utáni eredménnyel. Kihirdeti, hogy az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az osztalék kifizetésének kezdő napja május Napirendi pont: 9

10 Felelős társaságirányítási jelentés A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény a értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentést köteles előterjeszteni. A jelentés a részvényesek részére írásban rendelkezésre áll. A felügyelő bizottság jóváhagyta az Igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentését. Megállapítja, hogy a részvényesek részéről sem észrevétel, sem kérdés nem érkezett, szavazásra bocsátja a 2. napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A közgyűlés igen, 0 nem, és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését 3. Napirendi pont Alapszabály módosítás Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvénynek a évi XXVI. törvény általi megszüntetése okán az ezzel összefüggő elsőbbségi jogok törlése vált szükségessé az alapszabályból. A tevékenységi köröket a TEÁOR 2008 besorolás szerint szükséges újra osztályozni, valamint a már nem használt tevékenységek törlendőek. A társasági törvény változása folytán további módosítási javaslatok épülnek az alapszabályba. Az alapszabály módosítás részletes magyarázata a részvények rendelkezésére áll. Az alapszabály alábbi pontjai módosulnak: 1. Az Alapszabály 3. pontja a Ctv.7. (1) bekezdésének évi módosítására tekintettel kiegészül azzal, hogy a társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Ennek megfelelően az Alapszabály jelenlegi 3. pontja helyébe következő új 3. pont lép (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): 3. A társaság székhelye (egyben a központi ügyintézés helye): 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út

11 január 1. napjától a korábbi TEÁOR 2003-at felváltja a TEÁOR Ennek megfelelően a társaság által gyakorolt tevékenységi köröket az Alapszabály 4. pontjában már az új TEÁOR 2008 szerint kell megjelölni. A változással egyidejűleg az Alapszabályból törlésre kerülnek azok a tevékenységi körök, amelyeket a társaság már nem gyakorol. Az előzőekre tekintettel az Alapszabály jelenlegi 4. pontja az alábbiakra módosul Jelenlegi tevékenységi körök (TEÁOR 2003; eredeti szöveg) a./ A társaság fő tevékenysége: Villamosenergia elosztás, kereskedelem b./ A társaság egyéb tevékenysége: Időszaki kiadvány kiadása, Máshova nem sorolt nyomás, Könyvkötés Nyomdai előkészítő tevékenység, Kisegítő nyomdai tevékenység, Hangfelvétel- sokszorosítás, Videofelvétel-sokszorosítás, Számítógépes adathordozó sokszorosítása, Könnyűfémöntés, Egyéb nemvas fém öntése, Fémszerkezet gyártása, Fémmegmunkálás, Áramelosztó, - szabályozó készülékek gyártása, Szigetelt vezeték, kábel gyártása, Világítóeszköz gyártása, Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása, Mérőműszer gyártása, Ipari folyamatirányító rendszer gyártása, Fém visszanyerése hulladékból, Nem fém visszanyerése hulladékból, Villamso-energia termelés Villamosenrgia-szállítás Épületbontás, földmunka, Egyéb speciális szaképítés, Villanyszerelés, Szigetelés, Víz-, gáz-, fűtésszerelés, Egyéb épületgépészeti szerelés, Gépjárműjavítás, Vasárú nagykereskedelem Hulladék- nagykereskedelem, Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme Egyéb nagykereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem, Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme, Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem, Egyéb szálláshely szolgáltatás, Tárolás, raktározás, Távközlés, Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi tközvetítés, Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, Építőipari gép kölcsönzése, Máshová nem sorolt egyéb gép kölcsönzése, Hardver szaktanácsadás, Egyéb szoftver szaktanácsadás,- ellátás, Adatfeldolgozás, Adatbázis tevékenység, on-line kiadás, Iroda-, számítógép-javítás, Egyéb számítástechnikai tevékenység, Műszaki kutatás, fejlesztés, Számviteli, adószakértői tevékenység, Üzletviteli tanácsadás, Mérnöki tevékenység, tanácsadás, Műszaki vizsgálat, elemzés, Fényképészet, Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás, Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás, Egyéb humán- egészségügyi ellátás, Hulladékgyűjtés kezelés Szennyeződés mentesítés, 11

12 92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, Egyéb sport tevékenység, Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység. A fenti tevékenységek az alábbi új tevékenységi körökre módosulnak a TEÁOR 2008 alapján: a./ A társaság fő tevékenysége: Villamosenergia-kereskedelem b./ A társaság egyéb tevékenysége: Gépjárműjavítás, -karbantartás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Közúti áruszállítás Raktározás, tárolás Vezetékes távközlés Vezeték nélküli távközlés Egyéb távközlés Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Követelésbehajtás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Sport, szabadidős képzés Sportlétesítmény működtetése Villamosenergia-termelés Villamosenergia-szállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Nem veszélyes hulladék gyűjtése Egyéb takarítás Villamosenergia-elosztás 3. Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról szóló évi XXVI. törvény eltörölte a magyar államot megillető szavazatelsőbbségi jog intézményét, és ennek megfelelően a Priv. tv. is módosításra került. A szavazatelsőbbségi jog törlése eredményeként az Alapszabályból törölni szükséges minden, az elsőbbségi jogra vonatkozó utalást. Ennek megfelelően az Alapszabály alábbi pontjai módosulnak: A 7.2. pontból az 1 db ,- Ft, azaz tízezer forint névértékű szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvényre vonatkozó utalás törlésre kerül, egyúttal a db ,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvény, darabra módosul A 10/A. pontban szintén az 1 darab szavazatelsőbbségi részvény törlésre kerül, egyidejűleg a törzsrészvények száma darabra és ennek megfelelően az össznévérték is forintra módosul. A 10/B. pontban minden, a szavazatelsőbbségi részvényre vonatkozó szabályozás törlésre kerül. 12

13 4. A Gt. és Tpt. új szabályai lehetővé teszik, hogy a Közgyűléshez történő részvétel feltételét képező részvényesi jelleg igazolása ne tulajdonosi igazolás útján kerüljön sor, hanem tulajdonosi megfeleltetéssel. Ennek megfelelően az Alapszabály jelenlegi 16. pontja helyébe az alábbi, új 16. pont lép (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): 16. A részvényesek a jogaikat a gazdasági társaságokról szóló törvényben (a továbbiakban: "Gt") és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolják. A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a táraság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés követően kerülhet sor. Amennyiben a részvénykönyvnek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos adatai és a megfeleltetés eredménye közt eltérés van, a tulajdonosi megfeleltetés adatait kell irányadónak tekinteni. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sértik, korlátlanul egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. Ez a rendelkezés nem korlátozza a részvényeseket abban, hogy a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló jogszabály, illetve a jogok jóhiszemű és társadalmi rendeltetésének megfelelő gyakorlásáról szóló általános polgári és társasági jogi alapelvek keretei között a részvényesi jogok gyakorlása tárgyában egymással megállapodásokat kössenek. A részvényes közgyűlési jogait képviselő utján is gyakorolhatja. Képviselő nem lehet az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló, továbbá a cégvezető és a részvénytársaság vezető állású munkavállalója. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani. 5. A Gt. a nyilvánosan működő részvénytársaságok tekintetében kötelezővé teszi az audit bizottság megválasztását, amelyet kizárólagos közgyűlési hatáskörként jelöl meg a Gt a. Ennek megfelelően az Alapszabály 17. pontja az alábbi s) ponttal kerül kiegészítésre (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): [ 17. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: ] s.) audit bizottság tagjainak megválasztása. 6. A Lex Mol (2007. évi CXVI. törvény) a Társaság mint a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű társaság tekintetében kötelezővé teszi a működés szempontjából alapvető eszközök átruházásának közgyűlési jóváhagyását. Ennek megfelelően az Alapszabály 17. pontja az alábbi t) ponttal kerül kiegészítésre (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): [ 17. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: ] t.) a társaság évi CXVI. törvény 1. (1) d) pont szerinti alapvető eszközeinek átruházásának jóváhagyása, kivéve, ha az átruházásra azon vállalatcsoporton belül kerül sor, amelynek a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti anyavállalata a évi CXVI. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott társaság. 7. Figyelemmel a Gt ra, valamint ra, valamint arra, hogy a BÉT által kiadott új Felelős Társaságirányítási Ajánlások a korábbinál szélesebb körben írja elő a táraságok számára, hogy meghatározott információk a társaság honlapján kerüljenek közzétételre, illetőleg a Gt alapján magát a felelős vállalatirányítási jelentést is a táraság honlapján kell közzétenni, célszerű, hogy a Ctv. adta lehetőséggel élve a Társaság valamennyi hirdetményét a jövőben egy helyen, a társaság honlapján tegye közzé. 13

14 A Gt (1) bekezdése értelmében az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a nyomtatott sajtó helyett a részvénytársaság honlapján kell közzétenni. Ennek megfelelően az Alapszabály 20. pontja kiegészül az alábbi szabállyal: 20. A közgyűlés összehívását legalább 30 nappal a közgyűlés napja előtt nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt kizárólag a társaság honlapján ( kell közzétenni az alapszabály pontjában foglaltak szerint. A társaság közgyűlésének nyilvános meghirdetése azon személy, vagy testület részéről történjen meg akik a törvény, vagy az alapszabály szerint a közgyűlés összehívásáért felelősek. Minden közgyűlési nyilvános meghirdetés tartalmazza legalább az alábbiakat: - a társaság cégneve, és székhelye, - a közgyűlés helye és ideje, - a közgyűlés napirendje, - szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban előírt feltételei. - a közgyűlés határozat képtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és időpontját. - közgyűlés megtartásának módját A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó Alapszabályi rendelkezések szerint (lásd pont) a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A társaság üzletpolitikájáról, a mérlegről és a vagyonkimutatásról szóló éves jelentést a társaság székhelyén legalább 15 nappal az éves közgyűlés előtt készenlétbe kell helyezni, hogy a részvényesek azokba betekinthessenek. Az alapszabály. 60. és 66. (a korábbi 68. pont a 62. és 63. pontok törlése miatt 66. pontra számozódik) pontjában a közzétételre vonatkozó szabályok módosulnak, az alábbiak szerint (a változás dőlt és vastag betűvel jelezve): 60. Az alaptőke leszállításának végrehajtását az igazgatóság végzi. Ennek keretében a leszállítást kimondó határozatot a Cégbíróságnál bejelenti, és legalább 30 napos időközökkel a társaság honlapján, a oldalon kétszer közzéteszi. 66. A társaság a hirdetményeit a társaság honlapján, a oldalon teszi közzé. A társaság valamennyi olyan közleményt, amelynek közzétételére a Gt. alapján a társaság közvetlenül köteles, a társaság nem a Cégközlönyben, hanem a táraság honlapján, a oldalon teszi közzé. A társaság az elektronikus elérhetőséget megadó hitelezőket elektronikus formában közvetlenül is értesíti a közzétételről. 8. A tőzsdei előírásoknak megfelelően pontosítandó az osztalékfizetés rendje, ennek megfelelően az alapszabály 53. pontja az alábbiak szerint változik: 1 A 62. és 63. pontok törlése miatt a korábbi 68. pont 66. pontra számozódik. 2 A 62. és 63. pontok törlése miatt a korábbi 68. pont 66. pontra számozódik. 14

15 53./ A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki tulajdonos az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, és részvénykönyvben szerepel. A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalék fizetés kezdő napjától számított 5 éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkéjén felüli vagyonába kerül. Az új villamos energia törvény a társaságban történő részesedésszerzés korlátozása szabályainak módosítása mellett már nem írja elő e szabályok alapszabályban való rögzítését, ennek megfelelően az Alapszabály jelenlegi IX. Fejezete (62. és 63. pontok) törlésre kerül, és a jelenlegi X-XI Fejezet számozása IX-X. Fejezetre módosul. az alapszabály módosítására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez háromnegyedes szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 6/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozatot: A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés szerinti Alapszabály módosítást. 4. Napirendi pont Igazgatósági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Dr. Kövesdi Zoltán Endre úr igazgatósági tag megbízatása május 1-jén lejár. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh javasolta Kövesdi úr igazgatósági tagságának meghosszabbítását további három éves időtartammal Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 7/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat május 1-i hatállyal három évi időtartamra április 30. napjáig a társaság igazgatóságának tagjává megválasztja. 15

16 Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell asszony igazgatósági tag megbízatása október 1- jén lejár. Az RWE Energy Beteiligungsgesellschaft mbh Thiell asszony igazgatósági tagságának meghosszabbítását további három éves időtartammal javasolta. Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 950 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 8/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell úrhölgyet október 1-i hatállyal három évi időtartamra szeptember 30. napjáig a társaság igazgatóságának tagjává megválasztja. Dr. Konrad Mussenbrock úr az igazgatósági tagságáról június 30-i hatállyal lemondott. Az EnBW Energie Baden-Württemberg AG Hans-Günter Hogg urat javasolja igazgatósági tagként megválasztani az alapszabály szerinti három éves időtartamra július 1-jével kezdődő hatállyal. Hogg úr az EnBW Vertriebsgesellschaft mbh értékesítésstratégiai területének vezetője. Az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazás következik. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 950 tartózkodás szavazattal meghozta a következő 9/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozatot: A közgyűlés Hans-Günter Hogg urat július 1-i hatállyal három évi időtartamra a társaság igazgatóságának tagjává megválasztja. 5. Napirendi pont Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása A Magyar Energia Hivatal június 7-i levelében Sárközy Imre urat az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. törvény 8/A. -a alapján az ÉMÁSZ Nyrt. felügyelő bizottságába jelölte. A törvényi rendelkezések alapján a társaság közgyűlésének a következő ülésén, azaz a main kell a Magyar Energia Hivatal által jelölt személy megválasztásáról határoznia. Ennek a felügyelő bizottsági tagnak a jogállása a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény án alapul. Ezek alapján az így megválasztott személy a felügyelő bizottság ülésén kizárólag tanácskozási joggal vesz részt és nem rendelkezik szavazati joggal. A határozatképesség és a létszám megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. Köteles a társaság üzleti titkait megőrizni azzal, hogy a tevékenységéről és a testületi 16

17 üléseken a közellátás biztonságát érintő kérdésekben képviselt álláspontjáról a Magyar Energia Hivatalt tájékoztatja. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 10/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Sárközy Imre urat április 23-i hatállyal a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény ában meghatározott jogállással három évre a társaság felügyelő bizottságának tagjává választja. Egy új felügyelő bizottsági tag megválasztása szükséges, mivel Nyers Sándor úr december 8-án elhunyt. Az igazgatóság Dr. Dávid Gyula urat javasolja az alapszabály szerinti 3 éves időtartamra a felügyelő bizottság tagjává megválasztani. Dávid úr ügyvédként dolgozik és széles körű tapasztalatokkal rendelkezik az energia szektor működését illetően is. Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 950 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 11/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Dávid Gyula urat április 23-i hatállyal három évre a társaság felügyelő bizottságának tagjává választja. Markus Quack úr felügyelő bizottsági tagnak a megbízatása április 24-én lejár. Az EnBW Energie Baden-Württenberg AG Dr. Martin Konermann urat javasolta felügyelő bizottsági tagjává választani. Konermann úr az EnBW hálózati műszaki szolgáltatások területének vezetőjeként tevékenykedik Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 950 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 13/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Martin Konermann urat április 24-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. 17

18 Levezető Elnök ezúton megköszöni az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság nevében Dr. Mußenbrock és Quack uraknak a társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az újonnan megválasztott tagoknak gratulál a megválasztáshoz és örül a jövőbeni együttműködésüknek. 6. Napirendi pont Audit bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása Markus Quack felügyelő bizottsági tag megbízatása lejártával megszűnik a tagsága az audit bizottságban is, emiatt egy új audit bizottsági tag megválasztása szükséges a társasági törvény 311. (1) bekezdése alapján.. Az EnBW Energie Baden-Württemberg AG Dr. Martin Konermann urat javasolja az audit bizottság tagjává választani. Levezető elnök elrendeli az audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 950 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 14/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés Dr. Martin Konermann urat április 24-i hatállyal felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig az audit bizottság tagjává választja. 7. Napirendi pont A könyvvizsgáló megválasztása A PriceWaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói megbízatása június 1-jén lejár. Az audit bizottság a társasági törvény 311. (2) bekezdésében rögzített hatásköre alapján javasolja a közgyűlésnek, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálót, és Biczó Péter urat, mint személyében felelős könyvvizsgálót június 1-től további három évre válassza meg. Levezető elnök elrendeli a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta: 15/2008. (IV. 23.)sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés június 1-től három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t, valamint a könyvvizsgálatért felelős személyként Biczó Pétert megválasztja. 18

19 8. Napirendi pont Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása Előadja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a tiszteletdíjak 6,0 %-kal történő megemelését javasolja január 1-ig visszamenőleg. Levezető elnök elrendeli az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges. A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot: 16/2008. (IV. 23.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamenőleges hatállyal január 1. napjától 6,0 %-kal emeli. Igazgatóság elnöke: ,- Ft/hó Igazgatósági tagok: ,- Ft/hó Felügyelő Bizottság elnöke: ,- Ft/hó Felügyelő bizottsági tagok: ,- Ft/hó. A Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását az éves beszámoló könyvvizsgálatáért ,-Ft + ÁFA/év az éves konszolidált beszámoló könyvvizsgálatáért ,-Ft.+ ÁFA/év összegben állapítja meg. 19

20 20

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka

JEGYZŐ KÖNYV. Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Népfürdő u. 18-20. sz. alatti sportcsarnoka JEGYZŐ KÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2007. április 24-én tartott évi rendes közgyűléséről Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2006. április 28-án tartott évi rendes közgylésérl Közgylés helyszíne: a Budapesti Elektromos Mvek

Részletesebben

JEGYZÕKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. igazgatóságának tagjai:

JEGYZÕKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mûvek Rt. igazgatóságának tagjai: JEGYZÕKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mûvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) 2003. április 30-án a cég Budapest XIII. ker. Népfürdõ u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában tartott évi rendes közgyûlésérõl

Részletesebben

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai:

J E G Y ZKÖNYV. Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint. a Budapesti Elektromos Mvek Rt. igazgatóságának tagjai: J E G Y ZKÖNYV Készült: A Budapesti Elektromos Mvek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2006. április 28-én a cég Budapest XIII. ker. Népfürd u. 18-20. sz. alatti sportcsarnokában

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2006. október 16.) Szeged 1 PREAMBULUM A gazdálkodó szervezetek és a

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt Az Alapszabály 7.4.1. p) pontjában foglalt felhatalmazás szerinti a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2009. április 23. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 1.1. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 5 1.2. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 6 2. ÉMÁSZ NYRT. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁJA...

Részletesebben

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY

A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2014. április 24-én kelt közgyűlési határozatok alapján készült,

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET)

- 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) - 1 - A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P S Z A B Á L Y A (TERVEZET) A gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII.

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Jelen okirat a Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT

BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY BRAU UNION HUNGÁRIA BREWERIES AKTIENGESELLSCHAFT BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. CÉGNÉV ÉS SZÉKHELY A részvénytársaság ("Társaság") cégneve a következő: BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Röviden: Németül: Rövid

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) 2008. április 28. napjának 12

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2007. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY

Alapszabály. Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (. közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály) BUDAPEST Alapítás éve: 1992 ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1

Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 1 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 2 Mérlegbeszámoló kiegészítő melléklete 2013. ÉMÁSZ Nyrt. 3 Mérlegbeszámoló kiegészítő

Részletesebben

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján

NYILATKOZAT. az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján ALTEO Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés 2016. március 25. NYILATKOZAT az ALTEO Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján I.

Részletesebben

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata

A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Székhely: 7621 Pécs, Király u. 27. A Pécsi Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31.

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. DECEMBER 31. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2015. ELMŰ Nyrt. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Közgyűlés időpontja: 2015. 04. 17. 10.00 óra Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Megismételt Közgyűlés: 2015. 04. 28. 10.00 óra

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. a 271/2014. (XI. 27.) határozat 1. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 1./ A taggyűlés a társasági szerződés 5./ és 7./ pontjában a Gt. szövegrészt Ptk. - ra módosítja. 2./ A taggyűlés a társasági

Részletesebben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben

BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA. Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben BORSODCHEM RT. ALAPSZABÁLYA Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben amely a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. - a továbbiakban: Gtv. - alapján készült. A BorsodChem Rt. - a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09máj25a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.máj.25 13.45 Ülés

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok

ALAPSZABÁLY. 22./2015. (04.29.) sz. közgyűlési határozat szerinti módosításokkal az alábbi: I. Általános adatok ALAPSZABÁLY A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan MűködőRészvénytársaság - melyet a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a cégek között 11-10-001604 számon tart nyilván egységes szerkezetű Alapszabálya

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2014. április 24. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás

3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás 3. melléklet A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA módosítás Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

Megállapítja, hogy a közgyűlés 60.810.074 igen, 0 nem, valamint 3.055.933

Megállapítja, hogy a közgyűlés 60.810.074 igen, 0 nem, valamint 3.055.933 JEGYZŐKÖNYV KIVONAT mely készült a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 2003. szeptember 1-jén 10 00 órai kezdettel, a Danubius Thermal & Conference

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TETTYE FORRÁSHÁZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató Hatályos 2013. június 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 3 1.1. A társaság neve, székhelye, alapítása,

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31.

Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) Felelős Társaságirányítási Jelentése 2012. március 31. 1 Az Igazgatóság A Társaság ügyvezető szerve

Részletesebben

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG T E R V E Z E T! A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2003. 04. 23-i közgyűlésen módosításokkal egységes szerkezetben megállapított alapszabály A RÁBA Járműipari Holding Rt. Alapszabálya

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő VÉGLEGES FELTÉTELEK Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves

Részletesebben

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2015. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Pécs, 2016. április 04. Az Igazgatóság jelentése a 2015. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V

K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V K Ö Z G Y Ű L É S I J E GY Z Ő K Ö N Y V Az ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H- 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. székhelyén 2016. április 29-én (huszonkilencedikén)

Részletesebben

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1.

SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. 2014. november 1. A 348/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete A(z) 256/2014 (X.31.) és 259/2014 (X.31.) számú Kgy. határozat melléklete SOPRON HOLDING VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK

K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK K Ö Z G Y Ű L É S I H A T Á R O Z A T OK A GrEnergie Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart /Carl Lutz rakpart/ 29., Klaris Irodahajó, Cg. 01-10-046598,

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai

III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai III. Rész Az egyes társasági formák az új Ptk.-ban - A konszernjog alapjai 1 Áttekintés: I. A KÖZKERESETI ÉS A BETÉTI TÁRSASÁG I.1 A közkereseti társaság A.) Lényege B.) A társasági forma sajátosságai

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva

ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva ALAPSZABÁLY A 2011.január 03-i módositásokkal egységes szerkezetbe foglalva Alulírottak, mint a MEGÚJULÓ HANGYA-2010 Általános, Integrációs, Termelő, Feldolgozó, Értékesítő, Vagyonkezelő és Szolgáltató

Részletesebben

PannErgy. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

PannErgy. PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság Felelõs Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktõzsde Felelõs Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelõen PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa A PannErgy Nyrt.

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felelős Társaságirányítási elentés A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság

Részletesebben

BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.

BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. BUSINESS TELECOM Nyrt. Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. Rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv-kivonat (2015. március 20. 13.00 óra) Közgyűlés megtartásának módja:

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2004. szeptember 2. Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt átalakulásával az idő közben hatályon kívül helyezett 1989. évi XIII. és az 1990. évi VII. törvények alapján a 3149/1991. (IV.11.) Kormányhatározat alapján, a módosított

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft

A. Befektetett eszközök: 9 771 826 eft B. Forgóeszközök: 301 037 eft C. Aktív időbeli elhatárolások: 156 eft Az OPIMUS GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.; a továbbiakban: Társaság ) az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság a 2015. április 30-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6/2013. (III.20.) sz. taggyűlési határozat melléklete Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. március

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása

Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől 16/2008 Témafelelős: Kószóné Kószó Aranka Ikt. szám: - /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

Általános keresés. Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés. Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás. Erdészeti szolgáltatás

Általános keresés. Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés. Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás. Erdészeti szolgáltatás Általános keresés Keresõszó: MEZÕGAZDASÁG, ERDÕGAZD. HALÁSZAT: Fakitermelés Vadgazdálkodás, vadgazd. szolgáltatás Erdészeti szolgáltatás Erdészeti, egyéb erdõgazd. tev. Növénytermesztés, állatteny. vadgazd.

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 133/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló FEV IX. Zrt.

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE Alapítva: 2016. január 5. 1 O l d a l TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Alulírott alapító, a Polgári

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. (A módosítások az

Részletesebben

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 2 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 3 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 4 Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről

Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről Jegyzőkönyv Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. évi rendes Közgyűléséről 1 A Közgyűlés időpontja és helye: 2007. április 25., délelőtt 9,00 óra, 1065 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky u. 57.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Bevezetés. I. Általános rész. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata:

Bevezetés. I. Általános rész. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata: A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata: Bevezetés Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. (a továbbiakban PÉTÁV Kft., illetve Társaság) szervezetének

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat 2013. augusztus 27-én tartandó rendkívüli Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Dévaványai Szociális Szövetkezet megalakítására Tisztelt Képviselő-testület! A szövetkezetek,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2014. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

ÉVES JELENTÉS 2014. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) ÉVES JELENTÉS A jelentést a FuturAqua Nyrt. 2015. április 30-án tartott közgyűlése 6/2015. (IV.

Részletesebben

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

J e g y z õ k ö n y v

J e g y z õ k ö n y v J e g y z õ k ö n y v a BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG H-9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1. 2003. április 24-én megtartott Közgyûlésérõl Helye: a társaság székhelye 9400 Sopron, Vándor S.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2

ALAPSZABÁLY1 I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai2 ALAPSZABÁLY 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezet teljes neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület Rövidített neve: GyMS megyei FTE Angol nyelven: Association of Rural Tourism in

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA)

Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MŰ-SZA) 1093 Budapest, Török Pál u. 1. Telefon: 361 217-68-33 A MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZÖVETSÉGE (MŰSZA) ALAPSZABÁLYA (a 2013. december 18-i módosításokkal egységes

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben