Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008."

Átírás

1 Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: január 1-től

2

3 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA Személyi és területi hatály Időbeli hatály Eltérés az Üzletszabályzat rendelkezésitől AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS FOGYASZTÓK TÁJÉKOZTATÁSA Az üzletszabályzat közzététele Az általános szerződési feltételek hatályba lépése Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal létrejött villamosenergia-vásárlási szerződési feltételek egyoldalú módosítása Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókkal létrejött villamosenergiavásárlási szerződési feltételek egyoldalú módosítása RÖVIDÍTÉSEK ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK RÖVIDÍTÉSEI LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ FOGALMI MEGHATÁROZÁSA FELHASZNÁLÓ FOGALMI MEGHATÁROZÁSA FIZETŐ FOGALMI MEGHATÁROZÁSA EGYETEMLEGES FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA RENDSZERHASZNÁLÓ FOGALMI MEGHATÁROZÁSA VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELEM FOGALMI MEGHATÁROZÁSA HÁLÓZATHASZNÁLATI SZERZŐDÉS MÉRLEGKÖR-TAGSÁGI SZERZŐDÉS ÜZEMSZERŰ CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS ÜZLETSZABÁLYZAT VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS...5

4 2.13. FORDULÓNAP TERHELÉSI PROFIL PROFIL ELSZÁMOLÁSÚ FELHASZNÁLÓ MÉRTÉKADÓ ÉVES FOGYASZTÁS - MÉF MÉRT FOGYASZTÁS MENNYISÉGI ELTÉRÉS IDŐSOROS ELSZÁMOLÁSÚ FELHASZNÁLÓ KIKAPCSOLÁS, SZÜNETELTETÉS FOGALMI MEGHATÁROZÁSAI A A DÉMÁSZ ZRT. FELADATA FOGYASZTÓVÉDELEM ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONOS ÜGYFÉLKAPCSOLATI KÖZPONT SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK Hibabejelentés AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSI RENDJE, HATÁSKÖREI A személyes állandó ügyfélszolgálati irodái az alábbi feladatokat látják el A ügyfélszolgálati fiókirodái által ellátott feladatok AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS IGAZOLÁSOK NYILATKOZATOK Villamosenergia-Vásárlási szerződés Előkészítése, létrejötte és hatálya A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ EGYES FELTÉTELEK A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jogutódlás FELHASZNÁLÓKKAL SZEMBENI BIZTOSÍTÉK KIKÖTÉSÉNEK ESETEI KERESKEDELMI ÉS HÁLÓZATI SZERZŐDÉSEK KAPCSOLATA ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSEK TÍPUSAI...13

5 5.6 A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA...18 Szerződésmódosítás a felhasználó részéről A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE Szerződésfelmondás a felhasználó részéről Szerződésfelmondás a részéről A szerződés megszűnése Fizetési kötelezettség a szerződés megszűnése esetén A HÁLÓZATHASZNÁLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ SZERZŐDÉSEK KEZELÉSÉNEK KÜLÖNÖS ESETE Felhasználói megbízás Felhasználói megbízás a rendszerhasználati díjak elosztói engedélyes felé történő megfizetésére Bizományosi jogviszony a lakossági fogyasztó és a között ÁTMENETI RENDELKEZÉS A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOK SZERINT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSEKRE A KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI A villamosenergia-vásárlási SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI SZERZŐDÉSSZEGÉS A DÉMÁSZ ZRT. RÉSZÉRŐL SZERZŐDÉSSZEGÉS A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL SZERZŐDÉSSZEGÉS A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL A KÖTBÉR MEGHATÁROZÁSA A szerződésszegése esetén fizetendő kötbér A Felhasználó szerződésszegése esetén fizetendő kötbér KÁRTÉRÍTÉS A DÉMÁSZ ZRT. ÉS A FELHASZNÁLÓ KÖTBÉRFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉSE A KIKAPCSOLÁS ÉS VISSZAKAPCSOLÁS ELJÁRÁS RENDJE A KÖTBÉR KÖVETELÉS KISZÁMÍTÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A VILLAMOSENERGIA-Vásárlási szerződés teljesítése EGYÜTTMŰKÖDÉS A VILLAMOS-ENERGIA RENDSZER ENGEDÉLYESEIVEL, ILLETVE A VILLAMOS- ENERGIA PIAC RÉSZTVEVŐIVEL Az együttműködés általános feltételei A és az elosztó engedélyes együttműködése Háztartási méretű kiserőmű által megtermelt villamosenergia megvásárlása...29

6 7.2. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE VILLAMOS ENERGIA TOVÁBBADÁSA AZ ELOSZTÓI SZÁLLÍTÁS MEGTAGADÁSA, KORLÁTOZÁSA, SZÜNETELTETÉSE Mérés, Elszámolás ELSZÁMOLÁSI MÉRŐBERENDEZÉS A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS ÁR-, ÉS DÍJTÉTEL RENDSZERE A VILLAMOSENERGIA-VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS SZERINT FIZETENDŐ DÍJAK LEOLVASÁSOK, SZÁMLÁZÁS RENDJE ÉS MÓDJA AZ ÁTVETT VILLAMOS ENERGIA ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE...33 A számlák kiegyenlítése módjai: KÉSEDELMES FIZETÉS FIZETÉSI HÁTRALÉKOK BEHAJTÁSA PANASZÜGYEK KEZELÉSE PANASZÜGYEK ÉS FELHASZNÁLÓI BEADVÁNYOK KEZELÉSE PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁRA JOGOSULT SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ KIFOGÁS A SZÁMLA ELLEN KIFOGÁS A FOGYASZTÁSMÉRŐ BERENDEZÉSSEL SZEMBEN ELSZÁMOLÁS HIBÁS MÉRÉS ESETÉN ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A JELEN ÜZLETSZABÁLYZAT, ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBALÉPÉSE NYILATKOZATOK JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉS MEGVÁLTOZÁSA, SEMMISSÉG...39

7 MELLÉKLETEK: M.1. számú: M.2. számú: M.3. számú: M.4. számú: M.5. számú: Az értékesített villamos energia ára és áralkalmazási feltételek Ügyfélszolgálatok elérhetőségei Az adatvédelem és adatbiztonság részletes szabályai Általános szerződési feltételek, és a Villamosenergia-vásárlási Szerződés tartalma A felhasználói szolgáltatáshoz kapcsolódó egyes tevékenységek díjai

8

9 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA A a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: MEH) által kiadott./2007. számú működési engedély alapján végzi kereskedelmi tevékenységét. A a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény, valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott jogszabályok, az ellátási szabályzatok és a működési engedély előírásainak megfelelően készítette el üzletszabályzatát Az Üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat tartalmazza a piaci szereplők részére nyújtott, illetve azoktól megvásárolt szolgáltatások igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat tartalmazza továbbá a villamos energia kereskedelmi szerződések feltételeit Az Üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Időbeli hatály Az üzletszabályzat hatálya kiterjed a -re és a -vel szerződéses kapcsolatban álló felhasználókra, kereskedőkre. A kereskedelmi tevékenysége egész Magyarországra kiterjed. Az üzletszabályzat a MEH jóváhagyásának napjával lép hatályba. Az Üzletszabályzat egyes módosításai a MEH jóváhagyása alapján lépnek hatályba, és eltérő írásbeli megállapodás hiányában a módosításokat a hatályba lépés előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell Eltérés az Üzletszabályzat rendelkezésitől A a rendszerhasználókkal kötött egyedi szerződéseiben a jelen üzletszabályzattól eltérően is megállapodhat. Ebben az esetben az egyedi szerződés eltérő szabályozása az irányadó a felek jogviszonyára az üzletszabályzatban foglaltakkal szemben. Általános szerződési feltételként minden rendszerhasználóra irányadóak az üzletszabályzat rendelkezési a felek eltérő rendelkezés hiányában Az Üzletszabályzat közzététele, az általános szerződési feltételek hatályba lépése és fogyasztók tájékoztatása Az üzletszabályzat közzététele A az üzletszabályzatot mindenkor érvényes egységes szerkezetbe foglalt szöveggel - az ügyfélszolgálatán, és honlapján hozzáférhetővé teszi Az általános szerződési feltételek hatályba lépése Jelen Üzletszabályzatban meghatározott, a kereskedelmi szerződésekre irányadó, annak részét képező általános szerződési feltételek az Üzletszabályzat jóváhagyásával válnak hatályossá Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal létrejött villamosenergia-vásárlási szerződési feltételek egyoldalú módosítása

10 2 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat A a VET alapján a kereskedelmi szerződésekeit alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: a) a villamosenergia-értékesítési szerződések vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek a lakossági fogyasztók hátrányára történő lényeges módosítását (kivéve a VET 62. (2), 141. (7) és 143. (4)-(5).- ben valamint a külön jogszabályban foglaltakat) ; b) jogszabályváltozás vagy a MEH döntése indokolja. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire, időtartamára vagy minőségi célértékeire, a felmondási jogra, továbbá a villamos energia értékesítésére vonatkozó szerződés esetén a szolgáltatás ellenértékére vonatkozó módosítás. Ha a a villamosenergia-értékesítési szerződést az általános szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat értesíteni az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 30 napon belül a szerződés felmondására. Amennyiben a módosítás az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az értesítéstől számított 30 naptári napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a villamosenergia-értékesítési szerződést. Nem kell az értesítésre vonatkozó szabályokat az általános szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely díja csökken, illetve esetleges ellentmondó, érvénytelen rendelkezések, stilisztikai, szövegezési, nyelvtani hibák, a fogalomhasználatban bekövetkezett változások indokolják. A a villamosenergia-vásárlási szerződés jelen üzletszabályzatban meghatározott, egyoldalúan változtatható feltételeinek várható módosítása esetén, azok hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a) a módosítás tartalmát legalább egy országos napilapban és legalább egy helyi lapban is, legalább két alkalommal közzétenni, b) a módosítást az ügyfélszolgálati irodákban és a honlapján közzétenni, c) az érintett lakossági fogyasztókat a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a szerződés felmondásának lehetőségéről írásban értesíteni Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókkal létrejött villamosenergia-vásárlási szerződési feltételek egyoldalú módosítása A a jelen üzletszabályzatban meghatározott vagy a villamos energia kereskedelmi szerződéseire irányadó, annak részét képező általános szerződési feltételek

11 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 3 megváltozása esetében, a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal köteles az érintett rendszerhasználókat értesíteni arról, hogy az általános szerződési feltételek megváltoznak. Az üzletszabályzatban szereplő általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának előfeltétele az üzletszabályzat módosításának MEH általi jóváhagyása. Az értesítés formája lehet a) a felhasználó közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben); b) elektronikus levélben; c) egyéb elektronikus hírközlés útján; vagy d) az értesítendő előfizetők körétől függően országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amellyel egyidejűleg a szolgáltató köteles az értesítést az ügyfélszolgálatán is közzétenni. A által alkalmazott villamosenergia díj mértékét a felek eltérő rendelkezése hiányában a mindenkor érvényes, a által egyoldalúan módosítható üzletszabályzatának Díjszabás melléklete tartalmazza, mely melléklet a létrejövő megállapodás általános szerződési feltételeinek elválaszthatatlan részét képezi. A Szolgáltató közlemény formájában tájékoztatja felhasználóit a Díjszabás módosításáról és az Előfizetőt erre az esetre megillető jogokról. Nem kell az értesítésre vonatkozó szabályokat az általános szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással a nyújtott szolgáltatás kedvezőbb feltételek mellett vehető igénybe, illetve esetleges ellentmondó, érvénytelen rendelkezések, stilisztikai, szövegezési, nyelvtani hibák, a fogalomhasználatban bekövetkezett változások indokolják.

12 4 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 2. RÖVIDÍTÉSEK ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 2.1. Az Üzletszabályzatban hivatkozott jogszabályok rövidítései - VET: jelenti a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényt - VET-Vhr: jelenti a a villamos energiáról szóló LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Kormány rendeletet 2.2. Lakossági fogyasztó fogalmi meghatározása Az a felhasználó, aki saját háztartása egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet; (VET pont) 2.3. Felhasználó fogalmi meghatározása Villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező személy; (VET pont szerint) 2.4. Fizető fogalmi meghatározása Aki a hálózathasználati szerződéshez, villamosenergia-vásárlási szerződéshez kapcsolódóan, vagy külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott felhasználási helyen felhasznált energia ellenértékének, valamint a rendszerhasználati díjnak és a járulékos költségeknek megfizetését; 2.5. Egyetemleges felelősség meghatározása Egyetemleges kötelezettség esetében minden kötelezett (jelen esetben mind a Felhasználó, mind a Fizető) az egész ellenszolgáltatással tartozik a felé, de amennyiben bármelyikük, azaz a Felhasználó vagy a Fizető szerződés szerint teljesít vagy a kötelezettséget beszámítással megszünteti, a DÉMÁSZ Zrt-vel szemben az összes kötelezett kötelezettsége megszűnik. Az egyetemlegesen kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek 2.6. Rendszerhasználó fogalmi meghatározása Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve vételezése céljából közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik; (VET 3, 50. pont) 2.7. Villamosenergia-kereskedelem fogalmi meghatározása Az a tevékenység, amely a villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény üzletszerű, nem saját felhasználási célra történő vásárlásából és értékesítéséből áll; (VET pont) 2.8. Hálózathasználati szerződés Jelenti a hálózati engedélyes és a rendszerhasználó között, a ténylegesen igénybevett vagy betáplált villamos teljesítmény csatlakozási pontig (ponttól) való folyamatos szállítására, a fogyasztásmérő berendezés fogyasztási helyen vagy az erőműnél történő kialakítására, a mérőberendezés egyes elemeinek a felszerelésére, folyamatos leolvasására, ellenőrzésére és a fogyasztási hely bekapcsolására, írásban, a hálózati engedélyes üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést.

13 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 5 A hálózathasználati szerződés típusai: Egyedi hálózathasználati szerződés: a rendszerhasználó és a hálózati engedélyes között közvetve létrejött szerződés, melynek megkötése során a jár el a rendszerhasználó képviseletében, a hálózathasználati szerződésben fizetőként kerül megjelölésre és a rendszerhasználóval egyetemleges felelősséget vállal. Általános hálózathasználati szerződés: a rendszerhasználó és a hálózati engedélyes között közvetlenül, a közreműködése (kötelezettségvállalása) nélkül létrejött szerződés. Írásos megkeresés: A piaci szereplőnek a hivatalos kapcsolattartási címére, telefaxszámára, levélben, telefaxon, vagy -ben érkezett, a szolgáltatást érintő kérdés, észrevétel, panasz Mérlegkör-tagsági szerződés Jelenti a rendszerhasználó és a között létrejött szerződést, mely alapján DÉMÁSZ Zrt. számolja el a rendszerirányítóval a kiegyenlítő energiát a rendszerhasználó vonatkozásában Üzemszerű csatlakozó berendezés Jelenti a végleges és az ideiglenes üzemszerű csatlakozó-berendezést. Végleges üzemszerű csatlakozó berendezés a fogyasztási hely üzemszerű ellátásában résztvevő, a határozatlan időre kötött és az egyedi szerződésben foglalt teljesítmény és villamos energia-igény kielégítéséhez szükséges és alkalmazott csatlakozó berendezés. Ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezés a fogyasztási hely, illetve a fogyasztási helyen végzett tevékenység jellegéből fakadó ideiglenes jellegű villamos energia vételezés ellátására szolgáló csatlakozó berendezés. Az ideiglenes üzemi csatlakozó berendezés fennmaradásának időtartamát a villamos energia vételezésre kötött szerződésben kell rögzíteni Üzletszabályzat Jelenti a jelen villamos energia kereskedői üzletszabályzatot Villamos energia kereskedelmi szerződés A jelen Üzletszabályzatban jelenti a villamos energia vásárlásra, értékesítésre kötött villamos energia adásvételi szerződéseket Fordulónap Jelenti minden naptári hónap első napját Terhelési profil Statisztikai elemzéssel készült felhasználói villamosteljesítmény-igény görbe, amely a profil elszámolású felhasználók napi mérési adatainak helyettesítésére szolgál az engedélyesek közötti elszámolásokban Profil Elszámolású Felhasználó Jelenti a Rendszerhasználók között a kisfeszültségű hálózatról ellátott felhasználót, azon csatlakozási ponton mért felhasználása tekintetében, amelynek a névleges csatlakozási teljesítménye 3 80A-nál nem nagyobb, vagy

14 6 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat amelyen közvilágítás, vagy egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, vagy azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára vételez, és nem kéri az elosztó hálózati engedélyestől a fogyasztási helyen teljesítménytárolós, távleolvasható fogyasztásmérő berendezés felszerelését, és a mérési adatok alapján történő elszámolást Mértékadó Éves Fogyasztás - MÉF Jelenti a Profil Elszámolású Fogyasztó adott elszámolási időszak alatti fogyasztására vonatkozóan az időszak elején megállapított azon villamos energia mennyiséget (kwh), mely alapadatként szolgál az időszak végén a mennyiségi eltérés elszámolására Mért fogyasztás A fogyasztásmérő két leolvasása közötti időszakban felhasznált, a fogyasztásmérő számlálója különbségével meghatározott villamos energia mennyiség Mennyiségi eltérés Jelenti egy csatlakozási ponton az adott elszámolási időszakban a mért és a MÉF alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbségét. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent Idősoros elszámolású felhasználó Jelenti azt a felhasználót, azon csatlakozási ponton mért felhasználása tekintetében, amely terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérővel rendelkezik, és amellyel negyedórás mérési adatok alapján számol el a illetve a területileg illetékes elosztói engedélyes Kikapcsolás, szüneteltetés fogalmi meghatározásai Kikapcsolás Jelenti a felhasználó kizárását a villamosenergia szolgáltatásból. Szüneteltetés Jelenti a villamosenergia-eladási szerződés érvényességének fenntartása mellett a felhasználó villamosenergia-ellátásának átmeneti megszüntetését a felhasználó részéről történő szerződésszegés esetén.

15 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 7 3. A DÉMÁSZ ZRT. A társaság cégneve: Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Székhely: Szeged, Klauzál tér 9. Cégbejegyzés helye: Csongrád Megyei Bíróság, mind Cégbíróság Cégbejegyzés időpontja: Cégjegyzék száma: A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság első üzleti éve január 1-jével kezdődött és ugyanezen év december 31. napján végződött. Az ezt követő üzleti évek minden év január 1-jén kezdődnek és ugyanazon év december 31-én végződnek A feladata A villamosenergia-kereskedői engedélye alapján jogosult villamos energiát (i) a termelőtől, más villamosenergia-kereskedőtől vásárolni, illetve (ii) a felhasználó, más villamosenergia-kereskedő részére értékesíteni Fogyasztóvédelem olyan szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, amely a felek kölcsönös megértésén, megelégedésén alapul. Ezért a olyan ügyfélszolgálatot működtet, amelynél a felhasználó minden szükséges tájékoztatást megkaphat, észrevételeket, panaszokat tehet és észrevételeire, panaszaira ésszerű időn belül választ, orvoslást kap. A minden szükséges tájékoztatást megad ügyfeleinek, annak érdekében, hogy azok megismerjék szolgáltatásait, és azok igénybevételének lehetőségét. A rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi és országos fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal azért, hogy a felhasználót érintő kérdésekben megismerje azok véleményét, tájékoztassa azokat a tervezett intézkedéseiről, visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített panaszok kivizsgálásának eredményéről. A megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot az érdekképviseleti szerveknek azok kérése alapján, amely a felhasználó és a kapcsolatára vonatkozik. Társadalmi érdekképviseleti szervezetnek minősülnek azok a társadalmi szervezetek, illetőleg azok a szövetségek, melyet a felhasználók az egyesülési jogról szóló 1989 évi. II. törvény alapján kifejezetten a felhasználók érdekképviselete céljából hoztak létre, annak megfelelően működtetnek, és a Magyar Energia Hivatal mellett működő Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál regisztrálták magukat. A villamos energiának felhasználók részére történő értékesítése során a felhasználókat az előző naptári évben értékesített villamos energia előállításához felhasznált energiaforrások részarányáról

16 8 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat és környezeti hatásairól tájékoztatni kell. A tájékoztatás módjára és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat a gazdasági és közlekedési miniszter rendeletben határozza meg Adatvédelem, adatbiztonság A a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény és a VET rendelkezéseinek megfelelően kezeli a felhasználók adatait. Az adatvédelem és adatbiztonság részletes szabályait az M.3. számú melléklet tartalmazza.

17 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 9 4. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT A -vel szerződésben álló piaci szereplőkkel a közvetlen kapcsolattartás biztosítására a vagy megbízottja ügyfélszolgálatot működtet. A kapcsolattartás személyes, internetes, telefonos és írásos formában történhet. Az egyes ügyfélszolgálatok felsorolását az M.2. számú melléklet tartalmazza. A a számlákon feltünteti a telefonos ügyfélszolgálat, telefonszámait, postai címét, továbbá interneten megjeleníti ügyfélszolgálatai elérhetőségét. A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-vel közösen működtetett ügyfélszolgálati egységekben a felhasználó igénye szerint lehetőség van arra, hogy az elosztói tevékenységet is érintő esetekben az ügyintézés folyamatosan, azonos ügyintézőnél történjen. Amennyiben a felhasználó ezt kifejezetten nem igényli, akkor a Vhr előírásai szerinti engedélyesenkénti önálló ügyintézés kerül megvalósításra Telefonos Ügyfélkapcsolati központ A Telefonos Ügyfélkapcsolati Központ hatáskörébe tartozik a telefonos ügyintézés. Telefonszám: 06/ Személyes ügyfélszolgálatok Hibabejelentés A személyes ügyfélszolgálatot működtet ügyfelei részére. A közcélú elosztóhálózatot, csatlakozó-, és fogyasztásmérő-berendezést érintő hibát a területileg illetékes elosztói engedélyes által fenntartott telefonos hibabejelentés fogadó hívószámon,, valamint az állandó ügyfélszolgálati irodákban a nyitvatartási időben személyesen lehet bejelenteni Az ügyfélszolgálat működési rendje, hatáskörei Az ügyfélszolgálat valamennyi elérési útján (személyes, írásos, telefonos) valamennyi egyetemes szolgáltatást érintő ügytípus intézését lehet kezdeményezni. Az ügyfélszolgálat nyitvatartási időtartamait a saját hatáskörében határozza meg a VET-ben és a Vhr-ben előírt feltételeket figyelembe véve. A nyitva tartás módosítása az M.2. mellékletben átvezetésre kerül, és a a felhasználókat és a Hivatalt a módosításról értesíti. A felhasználók értesítési módja esetileg kerül meghatározásra A személyes állandó ügyfélszolgálati irodái az alábbi feladatokat látják el általános tájékoztatás a szolgáltatást érintő eljárásrendekről, feltételekről felhasználói igények kielégítésével kapcsolatos feladatok, (új-, és többletigények kezelése) szerződéssel kapcsolatos feladatok (tájékoztatás, szerződéskötés, -módosítás, -felmondás) villamos energiához kapcsolódó termékek, szolgáltatások értékesítése ár és áralkalmazási tájékoztatás fogyasztói szolgálati tevékenységek megrendelésének fogadása

18 10 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat számlakiegyenlítéssel kapcsolatos feladatok (tájékoztatás, hátralékkezelés, bankkártyás fizetés, készpénz átutalási megbízás kiadása) szóbeli bejelentések, észrevételek, panaszok fogadása energiatakarékossággal kapcsolatos tájékoztatás fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás A ügyfélszolgálati fiókirodái által ellátott feladatok általános tájékoztatás a szolgáltatást érintő eljárásrendekről, feltételekről felhasználói igények kielégítésével kapcsolatos feladatok, (új-, és többletigények fogadása) szerződéssel kapcsolatos feladatok (tájékoztatás; szerződéskötésre, -módosításra, felmondásra vonatkozó igények fogadása) villamos energiához kapcsolódó termékek, szolgáltatásokról tájékoztatás ár és áralkalmazási tájékoztatás számlakiegyenlítéssel kapcsolatos feladatok (tájékoztatás, készpénz átutalási megbízás kiadása) szóbeli bejelentések, észrevételek, panaszok fogadása 4.4. Az ügyintézéshez szükséges adatok és igazolások Természetes személy esetén Felhasználó személyi igazolványa vagy útlevele illetve a személyazonosságot igazoló egyéb dokumentum (pl.: ideiglenes személyi igazolvány, stb.), annak száma, továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Meghatalmazás esetén mind a Felhasználóra, mind a meghatalmazottra vonatkozó fenti adatokat, továbbá mindkét esetben a meghatalmazott személyi igazolványa vagy útlevele illetve a személyazonosságot igazoló egyéb dokumentum (pl.: ideiglenes személyi igazolvány, stb.). Nem természetes személy esetén Felhasználó neve, cégbejegyzési - ha nincs, más nyilvántartási - száma, adószáma, a képviselő(k) vagy meghatalmazott(ak) neve, valamint egyéb elérhetősége (telefonszám, cím), és az igazoló dokumentumok sorszáma. A szerződéskötéskor be kell mutatni képviselő(k) vagy meghatalmazott(ak) személyi igazolványát vagy útlevelét illetve a személyazonosságot igazoló egyéb dokumentumát (pl.: ideiglenes személyi igazolvány, stb.), a cégbírósági végzést (ha nincs, más nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot), a képviselő(k) aláírási címpéldányát és meghatalmazott személy(ek) eljárása esetén a meghatalmazott(ak) meghatalmazását, mely tartalmazza mind a Felhasználóra, mind a meghatalmazott(ak)ra vonatkozó fenti adatokat Nyilatkozatok A természetes személy Felhasználónak a szerződéskötéskor kell nyilatkoznia arról, hogy a Szolgáltatást Lakossági Fogyasztóként vagy nem Lakossági Fogyasztóként (Felhasználóként) kívánja igénybe venni.

19 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 11 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Villamosenergia adásvételi szerződés létrejöttekor illetve módosításakor az általa közölt adatok hitelességét okmányokkal köteles igazolni. Amennyiben a felhasználó kifejezetten nem tiltotta meg a telefonos ügyfélszolgálaton keresztüli ügyintézés lehetőségét, akkor a felhasználó intézkedési jogosultsága az ügyintézés során a fogyasztási hely azonosító száma, szerződéses folyószámla, felhasználó neve, lakcíme adatok együttes, vagy részben történő bekérésével történik meg. Amennyiben a szerződéssel rendelkező fogyasztó vagy a leendő szerződéses fogyasztó helyett más kíván eljárni, az ügyintézéshez írásbeli meghatalmazás szükséges.

20 12 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 5. VILLAMOSENERGIA-VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, LÉTREJÖTTE ÉS HATÁLYA 5.1. A szerződéskötésre vonatkozó egyes feltételek A szerződés megkötéséhez a csatlakozási pontra a felhasználónak rendelkezésre álló teljesítménnyel kell rendelkeznie, melyet hálózati csatlakozási szerződés, vagy legkésőbb december 31-ig a közüzemi szolgáltatóval december 31. napját megelőzően kötött közüzemi szerződés bizonyíthat. Nem köthető ellátás alapú villamosenergia-vásárlási szerződés olyan csatlakozási pontra, melyre már érvényes és hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés létezik. Nem köteles szerződés megkötésére a a szerződésszegés miatti kikapcsolást és a szerződésfelmondást követően, amennyiben a szerződéskötést a szerződésszegéssel (díjtartozással) érintett felhasználási helyen a felhasználóval közösen vételező felhasználónak minősülő igénylő kezdeményezi. Eltérő megállapodás és az alábbi bekezdésben meghatározott eset kivételével minden felhasználási helyre külön szerződést kell kötni. Nem kell külön szerződést kötni azzal a felhasználóval, aki a felhasználó mért hálózatán vételez, és akinek a felhasználó adja tovább a villamos energiát. A villamosenergia-vásárlási szerződés nem ad jogosultságot a csatlakozási ponton történő felhasználói betáplálásra. Háztartási méretű kiserőmű esetén a betáplálásra külön szerződést kell kötni. Egy szerződést kell kötni egy fogyasztásmérő berendezésen keresztül közösen vételező felhasználókkal, akiket (amelyeket) villamosenergia-szolgáltatás és vételezés tekintetében egyenlő jogok illetnek meg és a fogyasztás díjának megfizetéséért egyetemlegesen felelősek. A szerződés megkötéséhez a közös fogyasztóknak képviselőt kell kijelölniük (meghatalmazniuk), aki jogosult a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok adására. A szolgáltató a szerződéssel kapcsolatos értesítéseit, számlákat a képviselőnek küldi meg. Az egyetemleges felelősség nem vonatkozik a társasház közös tulajdonban álló épületrészben (helyiségben) történő fogyasztás díjfizetési kötelezettségére. A villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésének és módosításának nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a szerződéskötések során a szerződéses feltételek fennálltát a jogosult egyedileg a fenti feltételek alapján vizsgálni A szerződés létrejötte Jogutódlás A VET 50. (3) és 176. (6) bekezdései alapján az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, arra való jogosultságukat elveszített és más villamosenergia-kereskedővel érvényes kereskedelmi szerződést nem kötött felhasználók közüzemi illetve egyetemes szolgáltatói jogviszonyába január 1- jével illetve január 1-jével a VET 176. (2) bekezdése alapján a közüzemi illetve egyetemes szolgáltatói engedélyes jogutódjaként belép a kereskedelmi engedélyes. E jogszabályi rendelkezés alapján a felek között a villamosenergia adásvételi szerződést a jogszabály erejénél fogva megkötöttnek kell tekinteni.

21 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 13 A VET 176. (4) bekezdése alapján a VET hatálybalépését követően az új szerződések megkötéséig érvényben lévő korábbi közüzemi - szerződések egyes rendelkezései helyett, amelyek a megváltozott szerződéses kapcsolatrendszerrel ellentétesek, a VET alapján a jelen üzletszabályzat vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogutódlás következtében szabadpiaci felhasználóvá váló január 1-jét megelőzően teljesítmény díjas vagy alapdíjas árszabáson vételező felhasználó január 1-jét követően a csatlakozási teljesítményétől függően válik profil elszámolású vagy idősoros elszámolású felhasználóvá. A profil elszámolású vagy idősoros elszámolású felhasználóra vonatkozó szabályokat a jelen üzletszabályzat, a kereskedelmi és elosztói szabályzat tartalmazza Felhasználókkal szembeni biztosíték kikötésének esetei Felhasználóval történő szerződéskötést megelőzően a jogosult a szerződéses ajánlata elkészítéséhez a felhasználótól annak gazdálkodására vonatkozó adatokat beszerezni. A beszerzett adatok alapján elvégzett kockázatelemzés alapján a jogosult szerződéskötését az általa megjelölt, felhasználót terhelő pénzügyi biztosíték nyújtásának feltételéhez kötni. Felhasználónak a szerződésszegése esetén (ide értve de nem kizárólagosan a díjfizetés elmaradása miatt bekövetkező szerződésszegés estét is) a felhívásától számított 15 napon belül a számára a felek eltérő megállapodása hiányában legfeljebb 3 havi átlagfogyasztása ellenértékének fedezetére szolgáló, a jogosult igénye szerinti (jelzálog, bankgarancia, fizetési előleg) biztosítékot köteles nyújtani Kereskedelmi és hálózati szerződések kapcsolata Amennyiben a villamos energia értékesítési szerződés hatálya alatt megszűnik a felhasználó hálózathasználati és/vagy a hálózati csatlakozási és/vagy a mérlegkör (tagsági) szerződése, a felhasználó köteles ezt a tényt haladéktalanul írásban bejelenteni a részére. A fogyasztó villamos energia kereskedelmi szerződése az előző mondatban említett szerződések bármelyikének megszűnése esetén azonnali hatállyal megszűnik minden egyéb intézkedés nélkül. Amennyiben a felhasználó a fenti bejelentéssel indokolatlanul késlekedik, és ezzel a DÉMÁSZ Zrt.-nek kárt okoz, köteles azt teljes mértékben számára megtéríteni. Amennyiben a villamos energia értékesítési szerződés hatálya alatt a hálózati engedélyes vagy a rendszerirányító bármely, a felhasználónak felróható okból felfüggeszti, korlátozza, vagy megtagadja a felhasználó részére a villamos energia szolgáltatást, a felhasználó köteles ezt a tényt haladéktalanul írásban bejelenteni a részére. Ez esetben a felhasználó köteles megtéríteni a -nek a villamos energia szerződés nem teljesülése miatt felmerült összes költségét és/vagy kárát. A szolgáltatásnak a hálózati engedélyes vagy a rendszerirányító általi - a nem felhasználó felróható okból történő - felfüggesztése, korlátozása vagy megtagadása lehetetlenülésnek minősül Értékesítési szerződések típusai A -vel jogutódlás útján létrejött értékesítési szerződések ellátás alapú (teljes ellátás alapú vagy profilos szerződés, illetve részleges ellátás alapú szerződés) szállítási szerződések. Emellett a villamos energiát értékesíthet más villamosenergia-kereskedő részére. A kereskedői és termelői villamos energia értékesítési szerződések hatályba lépésének érvényességi és hatályossági feltétele, hogy a termelő rendelkezzen termelői engedéllyel, a kereskedő pedig

22 14 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat rendelkezzen kereskedelmi engedéllyel és a rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegkör szerződéssel Teljes ellátás alapú szerződés Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben a, mint eladó vállalja a piaci szereplő mennyiség- és mérési időintervallum-független teljes vételezési igényének biztosítását meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett A jogai és kötelezettségei a felhasználási hely villamos energia igényének teljes biztosítása vagyis a felhasználó által ott felhasznált villamos energia mennyiség saját nevében történő megvásárlása; szükség esetén írásbeli tájékoztatás 15 napon belül, amennyiben a felhasználó észleli, hogy a felhasználási helyen a szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői nem felelnek meg a vonatkozó szabványok előírásainak vagy a felhasználási hely ellátása szünetel; (a tájékoztatás előfeltételei, hogy a felhasználó azt haladéktalanul jelezze (dokumentáltan) az elosztói engedélyesnek, vagy faxon, ben a felé) a szerződés ideje alatt kereskedelmi valamint mérlegkör-felelősi tevékenységét a felek ellenkező megállapodása hiányában - fenntartani; amennyiben a a szerződés hatálya alatt kereskedelmi valamint mérlegkörfelelősi tevékenységét nem tartja fenn, az ellátási szerződés megszűnik azzal, hogy a teljes kártérítéssel tartozik a fogyasztó felé, így köteles megtéríteni számára a szerződés szerinti energiadíj és a felhasználó villamos energia beszerzési költségei közötti különbözetéből eredőkárát a szerződés lejáratának időpontjáig bezárólag; köteles továbbá a polgári jog szabályai szerint teljes kártérítést fizetni a felhasználónak, ha a vele kötött szerződését megszegte, az abban foglaltak teljesítésére bármilyen neki felróható okból nem képes és ezzel az adott felhasználónak kárt okozott; amennyiben a felhasználó a által igényelt biztosíték átadását megtagadja, a jogosult a szerződést felmondani. amennyiben a felhasználó a szerződésében általa vállaltakkal ellentétben a szerződés időtartama alatt a felhasználási hely teljes villamos energia szükségletét nem kizárólag a -től szerzi be, úgy a jogosult a szerződést felmondani; A felhasználó jogai és kötelezettségei a szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződését hatályban tartani amennyiben az elosztói engedélyes arról értesíti a -t, hogy a felhasználó a hálózati szerződéseit megszegte, úgy a felhasználó köteles a javára legfeljebb háromhavi átlagfogyasztásának díjával egyenértékű pénzügyi biztosítékot teljesíteni; téves vagy hibás elosztói engedélyestől kapott tájékoztatás esetén a biztosíték annak jegybanki alapkamattal növelt összege időarányos kamataival együtt visszajár;

23 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 15 köteles az energiadíjat a szerződés rendelkezései szerint megfizetni; a felhasználó jogosult az energiaellátásával kapcsolatos bármilyen ügyben a DÉMÁSZ Zrt.-hez fordulni, aki a tőle elvárható szakértelemmel köteles a felhasználó részére tanácsot vagy tájékoztatást adni; A teljesítés helye A teljes ellátásra vonatkozó szerződések alapján a Démász Zrt. kötelezettségeinek a teljesítési helye az átviteli hálózat. A villamos energia kereskedelmi szerződéseket a vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a szerződése alapján a felhasználó/termelő igényének megfelelő mennyiségű_villamos energia az átviteli hálózatba(ból) a felhasználó felhasználásával/termelő betáplálásával egyidejűleg betáplálásra/vételezésre került. A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a felhasználó csatlakozási pontjáig az érintett hálózati engedélyesek feladata. Ezért a felhasználási helyen átadott villamos energia minőségi vagy mennyiségi hibájáért a ellenkező megállapodás hiányában nem vállal felelősséget. A köteles mindenkor a felhasználó kérésére annak érdekeit képviselni a felhasználó ellátásában résztvevő többi engedélyessel szemben. Eljárása során a köteles a tőle elvárható szakértelemmel mindent elkövetni a felhasználó érdekeinek védelmében, azonban eredményfelelősség nem terheli Egyéb rendelkezések Teljes ellátás esetén szükséges, hogy a piaci szereplő mérlegkör-tagsági szerződését a DÉMÁSZ Zrt.-vel kösse meg. Az ellátás a felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésében rögzített teljesítmény mértékéig teljesíthető. A felhasználó, amennyiben nem profil elszámolású fogyasztó, teljes ellátás alapú szerződés megkötése esetén - ellenkező megállapodás hiányában - köteles várható villamos energia fogyasztására vonatkozó menetrendet biztosítani a részére írásban, a szerződésben meghatározott módon. Többforrású ellátás esetén a fogyasztó köteles a rendelkezésére bocsátani az egyéb villamos energia adásvételi szerződései alapján megadott menetrendeket is Profilos szerződésekre irányadó különös rendelkezések Profilcsoportba sorolás, MÉF meghatározása A profil alapú elszámolás alkalmazásához a felhasználási helyet több csatlakozási pont esetében csatlakozási pontonként hozzá kell rendelni valamelyik, jóváhagyott profilcsoporthoz. A profilcsoportba sorolás a hálózati engedélyes joga és kötelessége. A profilba sorolást a hálózati engedélyes az elosztói üzletszabályzata alapján végzi el annak érdekében, hogy rendszerhasználó a tényleges felhasználói szokásának megfelelő, azt a lehető legjobban megközelítő profilcsoportba kerüljön besorolásra. A kérdőívet rendszerhasználó köteles saját kezűleg, a valóságnak megfelelően kitöltve aláírni. Azonban a rendszerhasználó kérésére a is elvégezheti a rendszerhasználó profilcsoportba sorolását, majd ennek eredményét a hálózati engedélyessel közli. A hálózati engedélyesnek a profilba sorolást jóvá kell hagynia, de jogában áll elutasítani, ezért a hálózati engedélyes jóváhagyásáig a közölt eredmény csak tájékoztató jellegű. Amennyiben

24 16 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat a rendszerhasználó (illetve felhatalmazása alapján a.) a csoportba sorolás eredményét nem fogadja el, kérheti egy alkalommal díjmentesen ellenőrző, a terhelési görbét rögzítő fogyasztásmérő felszerelését. A profil alapú elszámoláshoz meg kell állapítani a fogyasztó várható éves fogyasztását (MÉF). A MÉF-et vagy a felhasználó, vagy a felhasználó által közölt felhasználási adatok alapján a DÉMÁSZ Zrt, vagy ezek hiányában a hálózati engedélyes adja meg. A hálózati engedélyesnek a MÉF-et jóvá kell hagynia, és jogában áll elutasítani, ezért az a hálózati engedélyes jóváhagyásáig csak tájékoztató jellegű. A MÉF szerződéskötéskor megállapított értékét rögzíteni kell a hálózathasználati szerződésben. A későbbi elszámolási időszakokra vonatkozó érvényes MÉF meghatározása a korábban leolvasott mért fogyasztási adatokból kiindulva a hálózati engedélyes feladata, azonban annak megállapítása során a a felhasználó érdekében a hálózati engedélyesnél eljárhat Szerződések kezelése kereskedő váltásakor Ha a rendszerhasználó a villamos energia vásárlására másik kereskedővel köt újabb ellátás alapú szerződést, az új kereskedő köteles legkésőbb a régi kereskedelmi szerződés lejártát megelőző második hónap 24. nap 12 óráig írásban bejelenteni a hálózati engedélyes részére a csatlakozási pontok vonatkozásában a kereskedőváltás időpontját, illetve az új kereskedő adatait. Kereskedőváltás esetén a fogyasztó elszámolásához szükség van a kereskedőváltás hatálybalépésekor aktuális mérőóra-állásra. Ennek megállapítása történhet: felhasználó által leolvasva és bediktálva, a leolvasás napjának megjelölésével, az új kereskedő felé elosztói becslés alapján, rendkívüli leolvasással. A rendkívüli leolvasás költségeit a leolvasást igénylő fél viseli. A kereskedőváltás legkorábban a kereskedő által az Elosztói Szabályzat alapján a hálózati engedélyes részére teljesítendő kötelező bejelentések és nyilatkozatok utáni 31. napot követő fordulónappal léphet hatályba. A mennyiségi eltérést a hálózati engedélyes a kereskedőváltáskor a régi kereskedővel a kereskedőváltás időpontjában a MÉF és az alkalmazott profil időarányosan figyelembe vett része valamint a felek által megállapított fogyasztás különbözeteként számolja el MÉF és profilcsoporthoz rendelés módosítása Profil elszámolású fogyasztó személyesen vagy meghatalmazása alapján a az elszámolási időszakon belül egyszer, illetve idényjellegű felhasználás esetén egy elszámolási időszakon belül évente kétszer kezdeményezheti a MÉF módosítását a hálózati engedélyesnél. Amennyiben az eltérés az 5%-ot meghaladja, a változtatást indokolni kell. A módosítási igény elfogadásáról vagy elutasításáról a hálózati engedélyes visszajelzést köteles adni a felhasználó vagy meghatalmazottja () részére Az esetleges elutasítást a hálózati engedélyes minden esetben köteles indokolni. Amennyiben a változtatást a hálózati engedélyes nem utasítja el, úgy a változás a kereskedői bejelentést követő első fordulónaptól alkalmazandó a felek jogviszonyában.

25 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 17 A felhasználó meghatalmazása alapján a a felhasználó tevékenységében, felhasználási szokásában történt változás esetén írásban kezdeményezheti a felhasználó profilba sorolásának felülvizsgálatát. A profilcsoportba sorolás szempontjából lényeges körülmény megváltozása esetén a felhasználó vagy meghatalmazottja () haladéktalanul, írásban köteles tájékoztatni az elosztói engedélyest, aki ezt követően kezdeményezi a felhasználó újrabesorolását. Ha a kérdőív ismételt kitöltése és kiértékelése alapján indokolt, az átsorolást az elosztói engedélyesnek el kell végezni. Az újrabesorolásról az elosztói engedélyes a felhasználót és meghatalmazottját a -t is értesíteni köteles. Az újrabesorolás az adott hónap 25. napját követő fordulónapon lép hatályba. Amennyiben a felhasználó vagy meghatalmazása alapján a a módosult besorolás eredményét vitatja, kérheti ellenőrző, tárolós fogyasztásmérő felszerelését, legfeljebb 8 hét időtartamra. Az ellenőrző mérés időtartamára és azt követően az elszámolás alapja az ellenőrző mérés adataira figyelemmel meghatározott profilcsoport. Amennyiben a felhasználó a módosított profilcsoport besorolását sem fogadja el akkor profilos elszámolású felhasználóként nem maradhat a piacon és jogosultsága fennállta esetén visszatérhet az egyetemes szolgáltatás körébe vagy kezdeményeznie kell a távlehívható, negyedórás teljesítménygörbe rögzítésére alkalmas fogyasztásmérő felszerelését. A kialakuló vitás kérdésben a felhasználó az elosztói üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően vitathatja A teljesítés helye Profilos szerződés esetén a teljesítés helyére az pontban foglaltak az irányadók Leolvasások, számlázás rendje és módja Profil elszámolású felhasználók fogyasztásmérő berendezését a hálózati engedélyes amennyiben a felhasználó és a hálózati engedélyes közti hálózathasználati megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik - általában évente egyszer olvassa le. A felhasználó éves leolvasási rendjétől eltérő, rendkívüli elszámolásra kerül(het) sor: kereskedőváltáskor szerződésmódosításkor abban az esetben, ha a névleges csatlakozási teljesítmény meghaladja a profilozási határt Változás a profil elszámolású fogyasztó személyében Nem természetes személy jogutódlással történő megszűnése esetén a részére a bejelentést a jogutód a jogutódlás megtörténtét követő 15 napon belül köteles megtenni. Ennek elmaradásából eredő kárért a jogutód felel. Amennyiben a változás nem jogutóddal történő megszűnés miatt következik be így különösen a felhasználási helyen történt tulajdonos, bérlő, használó változás esetén a régi és az új profil elszámolású fogyasztó együttesen köteles a részére bejelentést tenni a változástól számított 15 napon belül. A szerződés hatályos marad a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes bejelentés esetén is és a változás bejelentéséig a régi profil elszámolású felhasználó felel a mennyiségi eltérés, a rendszerhasználati díjak megfizetéséért, szerződésszegő magatartás esetén azok következményeiért.

26 18 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat A bejelentést követő 15 napon belül profil elszámolású felhasználó meghatalmazása esetén -az intézkedik az illetékes hálózati engedélyes irányába a szükséges adatváltoztatások módosítása iránt. 5.6 A szerződés időbeli hatálya és módosítása A villamosenergia-vásárlási szerződés a felek között határozott időtartamra marad fenn. A szerződés lejáratának napja legkésőbb december 31. napja. A szerződésmódosításra a szerződéskötés szabályai értelemszerűen irányadók. Az üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételek megváltozása esetében, a változásról szóló értesítésben meghatározott időpontban a villamosenergia-vásárlási szerződés is módosul. Szerződésmódosítás a felhasználó részéről A felhasználó adataiban, címében, egyéb a kereskedelmi szerződésében szereplő adataiban bekövetkezett változást a felhasználó köteles 15 napon belül bejelenteni a ügyfélszolgálatának, mely bejelentést a szerződésmódosítási kezdeményezésnek minősíti. A villamosenergia-számlázást és elszámolást érintő adatok és ezzel együtt a szerződés módosítása az elszámolásban visszamenőleges hatályú korrekciót nem eredményezhet. A felhasználó bejelentésének hiányából vagy késedelmes bejelentéséből eredő esetleges károkért a felhasználót az általános szabályok szerint kártérítési felelősség terheli. 5.7 A szerződés felmondása, megszűnése Szerződésfelmondás a felhasználó részéről A szerződést a lakossági fogyasztó 30 napos felmondási idővel bármikor írásban felmondhatja. A a felmondási időtől eltekinthet. Nem lakossági fogyasztó a szerződést a határozott időtartam elteltét megelőzően rendes felmondással nem mondhatja fel a szerződést ettől eltérő rendelkezése hiányában. Az pontban foglalt jogutódlás alapján fennálló szerződést 45 napos felmondási határidővel mondhatja fel a felhasználó Szerződésfelmondás a részéről A szerződést a az alábbi esetekben mondhatja fel: ha a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó villamosenergia-vételezését a fogyasztási helyen megszüntette, vagy ha a felhasználó fizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt szerződésszegést követ el, vagy a szerződésszegés következményeként a szerződésfelmondás 6.2 fejezetben részletezett feltételei fennállnak.

27 Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat 19 A szerződés felmondását írásban kell közölni a felhasználóval. A szerződés megszűntetése után a területileg illetékes elosztói engedélyes jogosult a fogyasztási helyen lévő, saját tulajdonát képező elszámolási fogyasztásmérő berendezés leszerelésére, ha ezen időpontig új felhasználó a felhasználási helyre érvényes szerződéssel nem rendelkezik A szerződés megszűnése A szerződést a felhasználó és a közös megegyezéssel megszüntethetik. Azonnali hatállyal megszűnik minden egyéb intézkedés nélkül villamos energia értékesítési szerződés amennyiben annak hatálya alatt megszűnik a felhasználó hálózathasználati és/vagy a hálózati csatlakozási és/vagy a mérlegkör (tagsági) szerződése Fizetési kötelezettség a szerződés megszűnése esetén A már teljesített villamosenergia-szolgáltatás ellenértékét, valamint a szolgáltatással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatban felmerült egyéb díjakat, költségeket a felhasználó a által előírt határidőig köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a fizető vagy a felhasználó fizetési kötelezettsége teljesítése nélkül szünteti meg vételezését a jogosult a villamosenergia-szolgáltatást a fizetési kötelezettség teljesítéséig kikapcsoltatni. 5.8 A hálózathasználattal összefüggő szerződések kezelésének különös esete Lakossági fogyasztó kifejezett igényére a megbízás alapján eljárhat az elosztói engedélyesnél a hálózati csatlakozási szerződés és a hálózathasználati szerződés ügyében, bizományosi jogviszony alapján Felhasználói megbízás A felhasználó írásbeli megbízást adhat a részére annak érdekében, hogy nevében és helyette eljárjon a területileg illetékes elosztói engedélyesnél a villamos hálózati csatlakozási szerződés, és a hálózathasználati szerződés megkötésében. Ebben az esetben a fogadja a felhasználó igénybejelentését, majd mint megbízott továbbítja azt az elosztói engedélyeshez. Az elosztó engedélyes által előkészített ajánlatot, szerződéstervezetet megbízottként a képviselője írja alá, és juttatja vissza az elosztó engedélyes részére. Az aláírt szerződés egy példányát a felhasználó részére dokumentáltan átadja, vagy megküldi a DÉMÁSZ Zrt.. A megbízási jogviszony alapján létrejött szerződések teljesítéséért a nem vállal felelősséget, mivel ezen szerződésekben mint fél nem szerepel. A felelőssége a megbízási jogviszony teljesítésére terjed ki Felhasználói megbízás a rendszerhasználati díjak elosztói engedélyes felé történő megfizetésére A felhasználó írásbeli megbízást adhat a részére annak érdekében, hogy a hálózat használati szerződésbe fizetőként lépjen be a. Ez esetben a a felhasználó hálózathasználati szerződésben rögzített rendszerhasználati díjfizetési kötelezettségét a köteles teljesíteni az illetékes elosztói engedélyes felé. A amennyiben teljesítette a felhasználó, elosztói engedélyes felé fennálló rendszerhasználati díjfizetési kötelezettségét jogosult az általa megfizetett díjat, mint közvetített szolgáltatás a felhasználónak kiszámlázni. A felelőssége e megbízási jogviszony alapján kizárólagosan a rendszerhasználati díjak megfizetésére terjed ki. Amennyiben a felhasználó a felé fennálló rendszerhasználati díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget határidőben,

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg)

Üzletszabályzata. Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés. (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: Zártkörűen Működő Részvénytársaság Egyetemes szolgáltatói működési engedély alapján végzett villamosenergia-értékesítés Üzletszabályzata (3. módosítással egybeszerkesztett szöveg) Törölt: 2 Hatályos:

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől Földgáz E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2009. július 1.-étől 1 Tartalomjegyzék 2. oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1/75 TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ - KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁ LTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰK ÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. 1/75 Tartalomjegyzék RENDELKEZŐ RÉSZ... 4

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2013. MÁJUS1. Hatályos: 2013.05.01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25.

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. február 25. A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. február 25. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 5 1.1

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2012. MÁRCIUS 1. Hatályos: 2012.02.01.

Részletesebben

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz

Ábrahám-sat BT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahám-sat BT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Ábrahámhegy, Hegyesd, Balatonederics, Balatonrendes,Bazsi,Uzsa,Révfülöp települések területén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

2015. évi CLIII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról*

2015. évi CLIII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról* 2015. évi CLIII. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról* 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 90. -a helyébe a következő

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 1997. évi CLV. törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A 2016.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31.

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. augusztus 31. PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó előírások a közelmúltban

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi 1. SZ. FÜGGELÉK: KÜLÖN SZABÁLYOK, ÁRAK ÉS ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK A GET 139. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN JOGUTÓDKÉNT ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA (KORÁBBI 7. SZ. MELLÉKLET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására 1 ES INNOTEL Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Hatályos: 2015. december 1-től A módosítás dátuma: 2015. november 1. 2 Tartalom I. Általános adatok,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött az amely létrejött -/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11 egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRL mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOGYASZTÁSI HELYEINEK Energiaszolgáltató Kft. Közbeszerzés Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia ellátási Szerződés EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI VÁROS

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6 Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2015. október 5. Hatálybalépés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Készült: 2007. május 01. Módosítva: 2010. március 08. Általános Szerződési Feltételek 2 szolgáltató cégszerű aláírása

Részletesebben

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől

M.5. számú melléklet. Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése. Törölt: 0. március 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklete M.5. számú melléklet Kiemelt ügyfelek teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződése Törölt: 0. március 1-jétől Hatályos:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04.

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 04. E.ON Energiakereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2014. NOVEMBER 7. HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Az Általános Szerződési Feltételek utolsó módosításának dátuma: 2016.01.15. A jelen módosítás

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2016. május 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Egyetem tér 5. szám alatti, 24159/0/A/19

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À.R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. OKTÓBER 5. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁ TÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés létrejött egyrészről a Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: 1132

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2016. január 01. Verzió: 2016/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 2012. július 20. 1/4.oldal

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2013. NOVEMBER 13. HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1. 1 TARTALOM I. A KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA,

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készítés időpontja: 2011. május 16. Utolsó módosítás időpontja: 2015. október

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Orczy út 14. szám alatti, 38728/3/A/1

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 27., szerda Tartalomjegyzék 6/2016. (I. 27.) NGM rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemben tartott közúti járművek forgalomba

Részletesebben