A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013"

Átírás

1 Dr. Kardos Barbara Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Dr. Sztanó Imréné Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2013 PR-017/13

2 Tartalomjegyzék 1. A számviteli törvény változásai A évi CXLVI. törvény hatása a számvitelre A saját tőke biztosítása Az árfolyamveszteség hatása a saját tőkére Átlagos készpénz-záróállomány változása A évi CLXXVIII. törvény hatása a számvitelre A jelentős összegű hiba értelmezése Mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló Az üzleti év szabályainak változása A szellemi termékek tartalmának definiálása Készletek tartalmának módosítása A halasztott bevétel megszűntetése A közüzemi számlák kötelezően felszámított díjai Az értékcsökkenés, értékvesztés elszámolásának pontosítása A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Mérleg szerinti eredmény megállapítása Kapott, adott fizetési engedmény (skontó) elszámolása A konszolidációs kötelezettség változása Az Országos Számviteli Bizottság megszűntetése Az ismételt közzététel szabályozása A cash flow-kimutatás pontosítása Pontosító szabályváltozások A évi CCVIII. törvény hatása a számvitelre A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló Az alkalmazás (áttérés) feltételei Könyvvezetési kötelezettség A számviteli alapelvek érvényesítése A mikrogazdálkodói beszámoló Sajátosságok a mikrogazdálkodói beszámoló összeállítása során Nem jelentős összegű hiba Felújítás Karbantartás Behajthatatlan követelés Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Üzleti vagy cégérték Céltartalék jövőbeni költségekre Exportértékesítés árbevétele

3 Tartalomjegyzék Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok eladásának kamata Kapcsolt vállalkozásokkal, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos információk Értékelési tartalék, értékhelyesbítés A mérlegtételek tartalma Az eszközök bekerülési értéke Az értékcsökkenés elszámolásának sajátosságai Az eszközök értékvesztésének elszámolása A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése A készletek elszámolásának sajátosságai Áttérés a mikrogazdálkodói beszámolóra A beszámoló elemzése a kiegészítő melléklet összeállításához A kiegészítő melléklet lényege és szerepe A kiegészítő melléklet tartalma Elemzési lehetőségek a beszámolók alapján A beszámoló mérlegének elemzése A mérleg átfogó elemzése Eszköz- és forráscsoportok arányainak vizsgálata Vagyoni helyzet alakulásának vizsgálata A pénzügyi helyzet alakulásának elemzése A mérlegtételek részletes vizsgálata A jövedelmezőség alakulásának elemzése Átlagos fedezeti hányad számítása Árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutatók Tőkearányos jövedelmezőség számítása Élőmunka-arányos jövedelmezőség Eszközarányos jövedelmezőség Erőforrás-arányos jövedelmezőség A vállalkozási tevékenység hatékonyságának elemzése Az élőmunka-hatékonyság mutatói A bérhatékonyság mutatói Az eszközhatékonyság mutatói A tőkehatékonyság mutatója A termelési költségszint mutatója A komplex hatékonyság mérése

4 Tartalomjegyzék 4. Bérek és béren kívüli juttatások nyilvántartása, elszámolása a Sztv. és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai alapján Személyi jellegű ráfordítások számviteli elszámolása, számviteli információs rendszer optimalizálása az adatközlési kötelezettséghez, ellenőrzés folyamatához Szerződések tartalma és formája, kötelező elemei, azok felhasználása a számviteli folyamatokban Bizonylatőrzési kötelezettség időtartama, formája Béren kívüli juttatások (BKJ) analitikus nyilvántartása, főkönyvi elszámolása A BKJ-szabályzat célszerű tartalma, felépítése, aktualizálása Kötelező béren kívüli juttatások Védőszemüveg Munkaruha Utazási költségtérítés Készletek számvitele Vásárolt készletek Fogalmak, csoportosítás Vásárolt készletek elszámolása Állománynövekedések Állománycsökkenések a fordulónapig Leltáreltérések megállapítása és elszámolása Értékelés Mérlegérték megállapítása Nyilvántartás és főkönyvi elszámolás Anyagok Kereskedelmi áruk Betétdíjas göngyölegek Közvetített szolgáltatások Saját termelésű készletek Fogalmak, kapcsolódó mérlegtételek, csoportosítások, alapértelmezések A termelési és értékesítési folyamat könyvviteli elszámolásával kapcsolatos törvényi előírások A termelési és értékesítési folyamat elszámolásának lehetséges módszerei Önköltségszámítás Saját termelésű készletek leltáreltérése, fordulónapra vonatkozó értékelése, mérlegérték megállapítása Saját termelésű készletek nyilvántartási lehetőségei és a főkönyvi elszámolás Összköltség eredménykimutatás, kizárólag költségnem elszámolás Forgalmi eredménykimutatás, elsődleges költséghely-költségviselő, másod lagos költségnem elszámolás Forgalmi eredménykimutatás, elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő elszámolás Speciális elszámolások

5 Tartalomjegyzék 6. A számvitelt érintő adójogszabályok változásai A vállalkozások új adózási lehetőségei A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) A KATA választása, alanyai Az adóalanyiság megszűnése A tételes adó mértéke és a 40%-os mértékű adó megfizetése A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelme Eljárási szabályok, nyilvántartási kötelezettség Adatszolgáltatási kötelezettség Áttérési szabályok Egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések Cégekre vonatkozó fontosabb áttérési szabályok A kisvállalati adó (KIVA) Az adó alanyai Az adóalanyiság keletkezése és megszűnése A kisvállalati adó alapja Pénzforgalmi szemléletű eredmény Személyi jellegű kifizetések Az adó mértéke és a KIVA bevallása Az adóelőleg és az adó megfizetése A társasági adóra és a helyi iparűzési adóra vonatkozó különös szabályok A társasági adó Az adóalanyi kör változása Fogalmak Az adóalap-módosító tételek változása Jövedelem- (nyereség-) minimum meghatározása Bejelentett részesedés Bejelentett immateriális jószág Felvett hitelek miatti korrekció alultőkésítés Veszteségelhatárolás Adókedvezmények változásai Fejlesztési adókedvezmény Látványcsapatsportok támogatásának kedvezménye Adóelőleg bevallása a kisvállalati adóalanyiság megszűnését követően Helyi adók A helyi iparűzési adó változásai Egyes nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása A helyi iparűzési adó megállapításának egyszerűsített módja Az adó megállapítása forinttól eltérő devizában való könyvvezetés esetén Az ideiglenes jellegű építőipari tevékenység iparűzési adókötelezettségének pontosítása A telekadó szabályainak változása Az ingatlan tulajdonosának mögöttes felelőssége

6 Tartalomjegyzék Adómentes magánszemély adóalany bevallás alóli mentesítése Az idegenforgalmi adót érintő változások Országos helyiadó-adatbázis létrehozása A gépjárműadó változásai Gépjárműadó Cégautóadó Az általános forgalmi adó változásai A szakértői értékelés céljából történő kivitel (kivétel az adóköteles termékmozgatás alól) Köztestületek átalakulása jogutódlással történő megszűnés Üzletág-átruházás adófizetési kötelezettség alóli mentesítése Teljesítési hely szabályainak változása Részteljesítés, elszámolás Előlegfizetés Az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alkalmazhatósága Gyermek- és ifjúságvédelemhez kapcsolódó étkeztetés Kivétel az adómentes ingatlanbérbeadás alól Adómentes termékimport feltételének igazolása Egyes adóügyi kérelmekben feltüntetett nyelvek Az adólevonási jog szabályainak pontosítása Az adólevonási jog korlátozása A levonható adó korrekciója A fordított adózás szabályainak módosulása Termékimportot érintő módosítás Számlázással kapcsolatos szabályok Az irányadó tagállam kijelölése A számlakibocsátás időpontja Gyűjtőszámlára vonatkozó módosítások A számlára vonatkozó általános előírások Elektronikus számlázási szabályok Egyszerűsített adattartalmú számlázás A számla megőrzésével összefüggő változások Adatszolgáltatási kötelezettség előírása Árrésadózástól eltérés bejelentési szabályai Belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatérítésére vonatkozó mó dosítás A pénzforgalmi elszámolás szabályai Alanyi adómentesség értékhatára Gyógyászati segédeszközök meghatározott körének kedvezményes áfakulcs alá sorolása A személyi jövedelemadó változásai Az adóalap-kiegészítés megszűnése Külföldi illetőségűek és a külföldön is adóztatható jövedelemmel rendelkező belföldiek kedvezményei A jövedelemszerzés helyének pontosítása Az adónyilatkozattal kapcsolatos szabályok változása

7 A családi kedvezményre vonatkozó szabályok változása A bevallási kötelezettség szabályainak pontosítása A közös tulajdont képező ingóság, ingatlan hasznosításának pontosítása Az egyéni vállalkozókat érintő módosítások A béren kívüli juttatásokat, valamint egyes meghatározott juttatásokat érintő módosítások Tőkejövedelmeket érintő változások Biztosítások adókötelezettségét érintő változások Befektetésialap-kezelőket érintő változások Ellenőrzött tőkepiaci ügyletek változása Tartós befektetési szerződések változásai Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár, a foglalkoztatói intézmény és a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatásának adómentessége Az adómentes bevételek módosulásai Egyéb változások Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) változásai Az adózás rendjének változásai Képviselet Az egyes adókötelezettségek változásai Bejelentés Bevallási és adófizetési kötelezettség Bizonylatkiállítás Kényszertörlés, adószám-felfüggesztés, adószám törlése, adóregisztrációs eljárás Kényszertörlés Az adószám felfüggesztése, törlése Fokozott adóhatósági felügyelet Adótitokra vonatkozó szabályok módosulásai Az ellenőrzés szabályainak legfontosabb változásai Hatósági eljárás Fizetéskönnyítés, adómérséklés Költségmentességi kérelem Adóhatósági irat kézbesítésének szabályai A felügyeleti intézkedés változása A feltételes adómegállapítás változásai A jogkövetkezmények szabályainak változása A végrehajtás szabályainak fontosabb változásai Az állami adóhatóság és a vámhatóság hatáskörének változása Egyéb változások Felhasznált irodalom

8 1. A számviteli törvény változásai 1. A számviteli törvény változásai 1.1. A évi CXLVI. törvény hatása a számvitelre 1.1. A évi CXLVI. törvény hatása a számvitelre A számviteli törvény változásai A számviteli törvény változásai A számviteli A számviteli törvény törvény évi változásait évi változásait több több törvény törvény tartalmazza. Ezek Ezek a a következők: következők: évi CXLVI. törvény, évi CXLVI. évi CLXXVIII. törvény, törvény és a évi CLXXVIII. évi CCVIII. törvény. és a évi CCVIII. törvény. Először tekintsük át a munkahelyvédelemi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló Először tekintsük át a munkahelyvédelemi akciótervben foglaltak megvalósítása évi CXLVI. törvényt (megjelent a Magyar Közlöny évi érdekében 136. szükséges számában)! egyes A hivatkozott törvények törvényben módosításáról a számvitelt szóló érintő változások évi CXLVI. köre a törvényt (megjelent következő: a Magyar Közlöny évi 136. számában)! A hivatkozott törvényben a számvitelt érintő saját változások tőke biztosítása köre a gazdasági következő: társaságokról szóló törvény szerint, saját tőke árfolyamveszteség biztosítása a gazdasági elhatárolási társaságokról lehetőségének szóló bővítése, törvény szerint, árfolyamveszteség átlagos készpénz-záróállomány elhatárolási lehetőségének korlátozásának bővítése, eltörlése. átlagos készpénz-záróállomány korlátozásának eltörlése. Törvényi változások Saját tőke biztosítása Árfolyamveszteség hatása Átlagos készpénzzáróállomány változása A saját tőke biztosítása A saját tőke biztosítása A gazdasági A gazdasági társaságokról társaságokról szóló szóló évi IV. évi tv IV. 51. tv 51. (1) (1) szerint: ha ha a a társaság a beszámolójában a beszámolójában foglaltak alapján foglaltak egymást alapján követő egymást két követő teljes két üzleti teljes évben üzleti nem évben rendelkezik nem a társasági formájára rendelkezik előírt a társasági jegyzett formájára tőkének előírt megfelelő jegyzett tőkének összegű megfelelő saját összegű tőkével, saját a társaság tőkével, a társaság tagjainak (részvényesei) a második év számviteli törvény tagjainak (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított gondoskodniuk három a hónapon saját tőke belül biztosításáról, szükséges ha erre gondoskodniuk nem kerül sor a saját tőke biztosításá- szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül szükséges ról, ha erre nem a kerül társaság sor 60 napon belül köteles határozni az átalakulásról, vagy a társaság 60 napon belül köteles határozni az átalakulásról, vagy 2 a társaság köteles határozni jogutód nélküli megszűnéséről. A gyakorlatban előfordul, hogy külön további intézkedés nélkül is rövid időn belül helyreáll a társaság saját tőkéjének kötelező mértéke. Kérdés: mi a teendő ebben az esetben? Ez esetben közbenső mérleget kell összeállítani és ezzel lehet/kell igazolni, hogy 11

9 A számvitel és adózás időszerű kérdései 2013 az intézkedésre okot adó körülmény már nem áll fenn. Módosításra került a társaságokról szóló törvény, ennek következtében az 51. -t kiegészítő rendelkezés, (4) bekezdése szerint mentesül a gazdasági társaság az említett kötelezettség alól, ha a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül, három hónapnál nem régebbi mérlegfordulónapra összeállított közbenső mérleggel igazolni tudja, hogy az intézkedésekre okot adó körülmény már nem áll fenn. Így a saját tőkét rendező intézkedésre nincs szükség. A szabályok változása miatt, ha a gazdasági társaság tulajdonosai a második évi számviteli beszámoló elfogadásakor (például májusban) úgy ítélik meg, hogy az elfogadás évében olyan változások következtek be, amelyek kedvező hatással vannak az eredményre, úgy ezt a szabályt lehet alkalmazni. Ilyen példa lehet az, amikor a mérlegkészítés ideje alatt értékesítenek egy ingatlant, melynek hatása kedvező a saját tőkére. Ez esetben meg kell állapítani, hogy a saját tőkére gyakorolt hatás kedvező. Ekkor három hónapon belül (tehát augusztusban), három hónapnál nem régebbi mérlegfordulónapra (például június 30-ra) közbenső mérleget kell készíteni, amellyel igazolni tudja a társaság, hogy a Gt. 51. (1) bekezdésében meghatározott intézkedésre okot adó körülmények már nem állnak fenn. Érdemes időbelileg is végiggondolni a változásokat. A beszámoló elfogadásától tehát összesen nyolc hónapot (5 + 3 hónap) lehet figyelembe venni a saját tőke helyreállításához. Ha a beszámoló elfogadását követő három hónapon belül, három hónapnál nem régebbi mérlegfordulónapra összeállított közbenső mérleg igazolja a kedvező változást, úgy intézkedés nem szükséges. Ha feltételezzük, hogy a és üzleti év a veszteségek miatt nem rendelkezik az előírt jegyzett tőkének megfelelő saját tőkével és év tavaszán kedvező hatással lehet számolni, úgy a közbenső mérleg alapján ezt meg lehet állapítani. Sőt előfordulhat az is, hogy az előző üzleti év beszámolójának elfogadásakor is már rendelkezésre áll a saját tőke, így kötelező intézkedésre nem kerül sor. Az előzőhöz kapcsolódik a gazdasági társaságokról szóló törvény 143. (2), illetve 245. (1) és (2) bekezdése is, mely a tőkevédelmi szabályokat tartalmazza. Veszteséges gazdálkodás esetén a törvény intézkedési kötelezettséget ír elő a következő esetekben: korlátolt felelősségű társaság esetében az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, a taggyűlést összehívni, ha a tudomására jut, hogy o a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy o a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy o a fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a tartozásait nem fedezi; részvénytársaság esetében az igazgatóság nyolc napon belül köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a társaság o saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy o a saját tőke összege a minimális alaptőke összege alá csökkent, vagy o a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy o fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi. 12

10 1. A számviteli törvény változásai A gazdasági társaságokról szóló törvény intézkedési kötelezettséget ír elő, amelyet most módosítottak. Csak akkor van intézkedési kötelezettség, ha az e célból összehívott taggyűlés, közgyűlés időpontját legfeljebb egy hónappal megelőző mérlegfordulónapra összeállított közbenső mérleg szerint is fennállnak a fenti esetek. Ez esetben is közbenső mérleget kell tehát összeállítani, mely alapján bizonyítható, hogy a saját tőke nem csökkent a törzstőke felére, az alaptőke kétharmadára, a társaságot fizetésképtelenség nem fenyegeti és ebből következően nem is szükséges intézkedéseket tenni Az árfolyamveszteség hatása a saját tőkére Az árfolyamváltozások kedvezőtlen hatásának átmeneti enyhítése érdekében tartalmaz új szabályokat a törvény. A számviteli törvény 60. (3) bekezdése szerint: A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve kötelezettségnek az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó (2) bekezdés szerinti értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet [a (8) bekezdés, valamint a 47. (4) bekezdésének c) pontja szerint figyelembe veendő árfolyam-különbözet kivételével]: amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között árfolyamveszteségként, amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között árfolyamnyereségként kell elszámolni. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a devizában fennálló tételek üzleti év végi értékelése miatt jelentős nem realizált árfolyamveszteség keletkezhet, mely kedvezőtlenül befolyásolja a saját tőke összegét. Ez a veszteség az előzőeken túlmenően tőkerendezési kötelezettséget vonhat maga után. Az új szabályozás azzal segíti a vállalkozásokat, hogy átmenetileg (2014. május 31-ig) megengedi, hogy az árfolyamveszteség saját tőkére gyakorolt hatását figyelmen kívül hagyják! Másképpen fogalmazva nem kell azonnal visszapótolni az így elveszett saját tőkét. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy ez a szabály csak a gazdasági társaságokról szóló törvény alkalmazásában vehető figyelembe, vagyis osztalékkifizetéskor, az osztalékelőleg fizetésekor és egyéb más tőkeműveletek során nem lehet alkalmazni. A devizaárfolyam-változás kedvezőtlen hatásainak enyhítését jelentheti az árfolyamveszteség elhatárolási lehetőségének bővítése is. A törvény módosítása abban áll, hogy az elhatárolás lehetősége kiterjed a forgóeszközhitelekre is. Ebből következően nemcsak a beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközökhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó hiteltartozások árfolyamnyereségével nem ellentételezett árfolyamvesztesége határolható el, hanem a forgóeszközökhöz kapcsolódó hiteltartozások árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamvesztesége is. Az elhatárolási lehetőség 13

11 A számvitel és adózás időszerű kérdései 2013 bővülése nem jelenti az eddigi elszámolási szabályok változását, vagyis az elhatároláshoz céltartalékképzés is kapcsolódik. Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó tartozások esetén a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésből adódóan keletkezett és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamveszteség teljes összege a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a csökkentésével (nem realizált árfolyamveszteség). A hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó tartozások törlesztésekor az előző időszakokban elhatárolt halmozott összegből a törlesztőrészletre jutó halasztott ráfordításként kimutatott nem realizált veszteséget meg kell szüntetni, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a növelésével (realizált árfolyamveszteség). A szabályok tehát kiterjednek a forgóeszközhitelekre is, így a nem realizált árfolyamveszteséget pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni. majd az árfolyamveszteség az aktív időbeli elhatárolások között kimutatható. A céltartalék képzése az egyéb ráfordításokat növeli. Ha a képzett céltartalékot csökkenteni kell, azt egyéb bevételként számoljuk el. A nem realizált árfolyamveszteség elhatárolt összege és a képzett céltartalék összege közötti különbözet összegét az eredménytartalékból a lekötött tartalékba át kell vezetni, illetve a lekötött összeget kell a különbözet összegével növelni, illetve csökkenteni. Természetesen a halasztott ráfordításként elhatárolt árfolyamveszteséget meg kell szűntetni (részben vagy egészben) a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításával szemben, ha a tartozást visszafizetik, vagy más módon kikerül az állományból. A szabálymódosítást először a évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de alkalmazható a évben indult üzleti évről készített beszámolóra is Átlagos készpénz-záróállomány változása A hivatkozott törvény módosította a pénzkezelési szabályzatot is. A számviteli törvénybe január 1-jén került be az a szabály, mely a napi készpénz-záróállomány maximális mértékének szabályozását írta elő. A számviteli törvény 14. (8) bekezdése szerint a gazdálkodóknak a pénzkezelési szabályzatban rögzíteniük kell a napi készpénz záróállományának maximális mértékét is. Ez a szabály nem változott! A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz-záróállomány maximális mértékéről, a készpénzállo- 14

12 1. A számviteli törvény változásai mány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. A számviteli törvény a 14. (9) és (10) bekezdése korlátozta a napi készpénz-záróállomány havi szintű átlagos mértékét először ( között) az összes bevétel 1,2%, majd későbbi ( tól) szabályozás alapján 2%, január 1-től 10%-ban, illetve Ft-ban jétől a korlátozó szabályozás teljes egészében megszűnt, ugyanis a szabályozás jelentős adminisztrációt követelt meg a gazdálkodóktól. December hónapra a napi készpénz záróállományának havi átlagát már nem is kellett meghatározni. Arra azonban ismételten fel kell hívni a figyelmet, hogy a gazdálkodó a jövőben is köteles pénzkezelési szabályzatot készíteni és abban rendelkezni kell a napi készpénzzáró állomány maximális mértékéről. De ennek összegét a gazdálkodó saját maga határozza meg A évi CLXXVIII. törvény hatása a számvitelre A számviteli szabályok további módosítását, változását a évi CLXXVIII. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról tartalmazza, mely megjelent a Magyar Közlöny évi 178. számában november 29-én. A módosításokat, új szabályokat először a évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de alkalmazhatók (a konszolidált beszámoló készítésére vonatkozó módosítás kivételével) a évben induló üzleti évről készített beszámolóra is. A módosítás területei a következők: jelentős összegű hiba értelmezése; mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló; üzleti év szabályának változása; szellemi termékek tartalmának definiálása; készletek tartalmának módosítása; halasztott bevétel megszűntetése; közüzemi számlák kötelezően felszámított díjai; értékcsökkenés, értékvesztés elszámolásának pontosítása; terv szerinti értékcsökkenés elszámolása; mérleg szerinti eredmény megállapítása; kapott, adott fizetési engedmény (skontó) elszámolása; konszolidációs kötelezettség változása; Országos Számviteli Bizottság megszűntetése; ismételt közzététel szabályozása; cash flow-kimutatás pontosítása; pontosító szabályváltozások. 15

13 1. A számviteli törvény változásai Példák 1. Példa az árfolyamveszteség elhatárolására A forgóeszközök finanszírozására felvett devizahitel árfolyamveszteségének elhatárolásához a következő információk állnak rendelkezésre. A gazdasági társaság éves beszámolójának mérlegfordulónapja december 31. A társaság hitelt vett fel forgóeszközeinek finanszírozására a következő feltételekkel: a hitelfelvétel (folyósítás) időpontja: július 1., a hitel összege EUR, futamidő: 12 hónap, törleszteni egy összegben kell, a futamidő végén, a hitel kamata 5%, amely havonta esedékes. Választott árfolyamok a számviteli politika szerint (HUF/EUR árfolyamok): július HUF/EUR augusztus HUF/EUR december HUF/EUR június HUF/EUR MEGOLDÁS A gazdasági események elszámolása a) A felvett hitel elszámolása a könyvekben július 1-jével: T 38 Pénzeszközök K 45 Hitel Ft ( EUR 290 HUF/EUR) b) A társaság havonta elszámolja a megfizetett kamatokat, az elsőt augusztus 1-jével (a többit hasonló eljárással minden további hónapban, az éppen aktuális árfolyamon, a futamidő alatt) T 87 Kamatráfordítás K 38 Pénzeszközök Ft ( EUR 0,05/ HUF/EUR) c) december 31-re vonatkozó könyvelési tételek A társaság az üzleti év végén átértékeli devizás hitelét a fordulónapi árfolyamra, az árfolyamveszteség elszámolása: T 87 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása K 45 Hitel Ft [ EUR ( ) HUF/EUR] A társaság úgy döntött a számviteli politikájában, hogy a mérlegfordulónapi átértékelésből adódó árfolyamveszteséget elhatárolja. 27

14 A számvitel és adózás időszerű kérdései 2013 Az elhatárolással összefüggő könyvelési tételek d) Időbeli elhatárolás elszámolása T 39 Aktív időbeli elhatárolás K 87 Pénzügyi műveletek Ft egyéb ráfordítása e) Az elhatárolás miatt céltartalék képzése (Arányszám a céltartalék képzéshez: 6/12 = 0,5) A képzendő céltartalék összege: ,5 = Ft T 86 Egyéb ráfordítások K 42 Céltartalék Ft f) Lekötött tartalék képzése T 413 Eredménytartalék K 414 Lekötött tartalék Ft ( Ft Ft) A könyvelési tételek alapján megállapítható, hogy a társaság üzleti évi eredményét normál esetben Ft nem realizált árfolyamveszteség terhelné. Az elhatárolás alkalmazásával azonban csak Ft céltartalékképzést kell a 2013-as eredmény terhére elszámolni, míg a maradék Ft a következő üzleti évben lesz eredményt rontó tétel (azzal, hogy a következő üzleti évre így átvitt Ft veszteség azonban a tartalékképzés révén osztalékfizetési korlátot jelent a 2013-as üzleti évben): g) Könyvelési teendők június 30-án, a hitel visszafizetésekor T 45 Hitel K Pénzeszközök Ft ( EUR 292 HUF/EUR) T 45 Hitel K 97 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei [ EUR ( ) HUF/EUR] Ft h) Az elhatárolás miatti tételek kivezetése T 87 Deviza árfolyamveszteség K 39 Aktív időbeli elhatárolás Ft T 42 Céltartalék K 96 Egyéb bevételek Ft T 414 Lekötött tartalék K 413 Eredménytartalék Ft 28

15 1. A számviteli törvény változásai 2. Példa az értékvesztés elszámolásához Gabonakereskedelemmel foglalkozó vállalkozó tárgyévben felvásárolt összesen 4000 tonna búzát, 9500 HUF/tonna átlagáron. A felvásárolt búzát a következő évben kívánja értékesíteni. Decemberben beázott a búza tárolására szolgáló raktárépület, a tárolt búza a beázás hatására csökkent minőségű lett és csak állati takarmányozás céljára hasznosítható. A takarmányozási célú búza értéke az értékezési búza értékének a 45%-a. Az étkezési búza piaci értéke a mérlegkészítés időpontjában 9800 HUF/tonna. MEGOLDÁS Gazdasági események elszámolása a) A búza beszerzésének és év végi értékelésének elszámolása: T 26 Vásárolt készletek K 45 Kötelezettség Ft ( HUF/tonna) b) Mérlegfordulónapra vonatkozó értékelés, a végleges értékvesztés elszámolása: T 86 Egyéb ráfordítás K 26 Vásárolt készletek Ft [9500 HUF/tonna (9800 HUF/tonna 0,45)] 4000 tonna = HUF A végleges értékvesztést akkor is el kell számolni, ha a tartósság általános, legalább egyéves időtartamú kritériuma nem teljesült. 3. Példa a skontó elszámolásához A gazdasági társaságoknál a skontó elszámolásához a következő információk állnak rendelkezésre: termékértékesítés ellenértéke HUF; Az értékesítés ellenértékének megfelelő követelés, illetve kötelezettség HUF; az eladó 5%-os engedményt ad, ha a vevő a 30 napos fizetési határidő helyett 5 napon belül fizet; az ellentétes irányú szolgáltatásnyújtás ellenértéke HUF, amelyet a felek beszámítással rendeznek. 29

16 A számvitel és adózás időszerű kérdései 2013 MEGOLDÁS Gazdasági események elszámolása A) Eladó könyvelési tételei (csak a követelést és kötelezettséget érintő tételek bemutatásával) a) Termékértékesítés elszámolása T 31 Követelés K 91 Árbevétel HUF b) Szolgáltatás vásárlásának elszámolása T 52 Igénybe vett szolgáltatás K 45 Kötelezettség HUF c) Követelés kötelezettség összegének beszámítása T 45 Kötelezettség K 31 Követelés HUF d) Pénzügyileg rendezendő HUF HUF = HUF 5 napon belüli pénzügyi rendezés 5%-os engedménnyel e) Pénzügyi rendezés elszámolása T 38 Elszámolási betét K 31 Követelés HUF ( ,95) f) Az adott engedmény (skontó) összegének elszámolása T 87 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai K 31 Követelés HUF ( ,03) g) Az elengedett követelésrész elszámolása T 88 Rendkívüli ráfordítás K 31 Követelés HUF ( , ) B) Vevő könyvelési tételei (csak a követelést és kötelezettséget érintő tételek bemutatásával) a) Termékvásárlás elszámolása T 2 Készletek K 45 Kötelezettség HUF b) Szolgáltatásnyújtás elszámolása T 31 Követelés K 91 Árbevétel HUF c) Követelés kötelezettség összegének beszámítása T 45 Kötelezettség K 31 Követelés HUF d) Pénzügyileg rendezendő HUF HUF = HUF 5 napon belüli pénzügyi rendezés 5%-os engedménnyel e) Pénzügyi rendezés elszámolása T 45 Kötelezettség K 38 Elszámolási betét HUF f) A kapott engedmény (skontó) elszámolása T 45 Kötelezettség K 97 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei HUF g) Az elengedett kötelezettségrész elszámolása T 45 Kötelezettség K 98 Rendkívüli bevételek HUF 30

17 2. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló A Kormány a számvitelről szóló évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva elfogadta a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletet a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról. A kormányrendelet hatálya a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségére terjed ki. Mi indokolta a mikrogazdálkodói beszámoló bevezetését? A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló Egyszerű Állam középtávú kormányzati program [a 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat] melléklete 12. intézkedésének végrehajtása érdekében a kettős könyvvitelt vezető legkisebb gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéb vállalkozók a üzleti évtől saját elhatározásuk alapján beszámolási kötelezettségük teljesítésére az egyszerűsített éves beszámoló tovább egyszerűsített formáját is választhatják, ezt a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolónak definiálja a törvény Az alkalmazás (áttérés) feltételei Kérdés, hogy ki választhatja a mikrogazdálkodói beszámolót a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez. A választás feltételeit a számviteli törvény 9. (6) bekezdése tartalmazza. Egyszerűsített éves beszámolóját saját választása alapján a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően (mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló) is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot, az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot, az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt. Mindez azt jelenti, hogy tehát mikrogazdálkodói beszámolót készíthet cégformától függetlenül a könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, amely nagyságrendileg megfelel a számviteli törvény előírásainak. Konkrétabban fogalmazva az a mikrogazdálkodó, aki a és a üzleti évi beszámolókban a határértékre vonatkozó feltételeknek megfelel, vagyis azok közül kettő a megadott értéket nem lépi túl. Fontos szabály, hogy a mikrogazdálkodói beszámolót nem választhatja az a vállalkozó, amelynél az üzleti év eltér a naptári évtől. Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, ak- 31

18 A számvitel és adózás időszerű kérdései 2013 kor a tárgyévi várható adatokat és ha van a megelőző (első) üzleti év éves (azaz éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni. A választásnál nem kizáró feltétel az, ha a vállalkozó könyveit devizában vezeti és beszámolóját devizában készíti el. Ha a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a feltételeknek két egymást követő üzleti évben nem felel meg, akkor a második üzleti évet követő évtől éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni. A számviteli törvény rögzíti, hogy a vállalkozók milyen értékhatárok mellett választhatják ezt az egyszerűbb beszámolási formát, illetve kiköti, hogy annak választása esetén legalább 3 üzleti évig a választás szerinti beszámolót kell a vállalkozónak elkészítenie, és csak azt követően térhet el attól. Fontos szabály, hogy a mikrogazdálkodó a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló készítése és az azt alátámasztó könyvvezetés során a számviteli törvény előírásait a kormányrendeletben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni Könyvvezetési kötelezettség A mikrogazdálkodó könyvvezetési kötelezettségét a főkönyvi nyilvántartások és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartások segítségével a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven teljesíti. A számviteli törvény kötelezően előírja, hogy kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés a számviteli törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. A mikrogazdálkodó mentesül számlarend-készítési kötelezettség alól, ha főkönyvi elszámolásait a kormányrendelet szerinti számlatükör szerint vezeti (a rendelet 3. melléklete). A főkönyvi könyvelés során a 3. melléklet szerinti számlatükör számláinak neve határozza meg azok tartalmát. A 3. melléklet szerinti számlatükör alkalmazása esetén azok számláinak tagolásától nem lehet eltérni. Nem minősül eltérésnek a 3. melléklet szerinti főkönyvi számlák tovább részletezése. A mikrogazdálkodói számlatükör nem tartalmazza a 6 7. számlaosztályok számláit. Arra is van lehetőség, hogy a mikrogazdálkodó a már eddig is használt (alkalmazott) számlakeretét az áttérést követően is alkalmazza. Ebben az esetben a számviteli törvény számlarendre [161. (1) (2)] vonatkozó előírásait kell alkalmazni. A számlarendnek a következőket kell tartalmaznia: minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését; a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát; a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát; a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. Az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, és a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell. 32

19 2. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2.3. A számviteli alapelvek érvényesítése A számviteli törvény szerinti megbízható és valós bemutatást előíró szabályrendszer helyett az előírt szabályoknak megfelelést előíró szabályrendszert tartalmaz a kormányrendelet. Másképpen fogalmazva ez alatt azt értjük, hogy a mikrogazdálkodó beszámolója elfogadható, ha az megfelel a kormányrendeletben (és a számviteli törvényben) meghatározott szabályoknak, előírásoknak. Ez pedig azt jelenti, hogy a mikrogazdálkodó a mikrogazdálkodói beszámoló tekintetében a számviteli törvény megbízható és valós összképre vonatkozó követelményének a kormányrendeletben foglaltak betartásával tesz eleget. A mikrogazdálkodói beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvényben rögzített számviteli alapelveket kell érvényesíteni a következő eltérésekkel: A vállalkozónak az általános szabályok szerint a törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikát. A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell többek között azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. A mikrogazdálkodó számviteli politikát nem készít. Ez összefügg azzal, hogy az elszámolás valamennyi szabálya a kormányrendeletben (illetve a törvényben) került megállapításra. Nincsenek tehát választási lehetőségek, a módszereket a rendelet rögzíti, az elszámoláshoz szükséges mértékeket ugyancsak tartalmazza a rendelet. Arra azért már itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a mikrovállalkozó a beszámoló készítése valamint a könyvvezetés során néhány döntést kénytelen meghozni. Ezen döntéseket illetve néhány egyéb információt a beszámoló mérlegében kell közölni, ugyanis a mikrogazdálkodói beszámolóhoz nem kell kiegészítő mellékletet összeállítani. Az időbeli elhatárolás elve szerint: Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. A mikrogazdálkodói beszámolóban a számviteli törvény időbeli elhatárolásokra vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. A kormányrendelet előírása alapján az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes összegében, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották. Az előzőektől eltérően az olyan gazdasági események hatását, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak. Azt is meg kell jegyezni, hogy az időbeli elhatárolás elve csak a kormányrendeletben szabályozott esetekben érvényesülhet. Erre később visszatérünk! 33

20 A számvitel és adózás időszerű kérdései A mikrogazdálkodói beszámoló A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegből és eredménykimutatásból áll. Kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést a mikrogazdálkodói beszámolóhoz kapcsolódóan nem kell készíteni. A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegét és eredménykimutatását a kormányrendelet 1 2. mellékletében meghatározott szerkezetben, sorrendben és az előírt tagolásban kell összeállítani, attól eltérni nem lehet. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Mérleg szerinti eredmény E. CÉLTARTALÉKOK F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN ezer forint Kelt:.. A mérlegben (és természetesen az eredménykimutatásban is) az adatokat ezer forintban kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha a beszámoló devizában készül, akkor a devizának az MNB által jegyzett hivatalos devizaegységben kell az adatokat közölni. 34

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02.

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02. Mérlegképes kötelező továbbképzés SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Szervező: Novitax Kft. Előadó: Egri-Retezi Katalin kamarai tag könyvvizsgáló katalin.retezi@correct.hu www.novitax.hu

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

Romsics Erika 2015.11.15.

Romsics Erika 2015.11.15. Előzmény: Az Európai Unió számvitelre vonatkozó irányelvei A számviteli törvény 2016. évi változásai az uniós jogharmonizáció tükrében Előadó: Simonné Romsics Erika 4. irányelv (78/660/EGK): a gazdasági

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

A számviteli előírások változásai

A számviteli előírások változásai 1. Adminisztrációs egyszerűsítések A KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 A számviteli előírások változásai Berta Erzsébet könyvvizsgáló 2 a) egyszerűsített éves beszámolót készítők körének

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 29., kedd Tartalomjegyzék 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Jelentős változások a számviteli törvényben

Jelentős változások a számviteli törvényben 2015. július 7. Jelentős változások a számviteli törvényben 2015. június 23-án a Parlament elfogadta a T/4852. számú, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1)

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik.

Az új házastársak együttes adóalap kedvezménye jogosultsági hónaponként 31.250 forintról 33.335 forintra nőtt, az adómegtakarítás nem változik. Módosuló adótörvények 2016 (összefoglalás) 2015. év során kilenc hírlevélben tájékoztattuk ügyfeleinket az adótörvények 2016.01.01-től hatályos változásairól. Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk, és némileg

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. március 21. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 20685276 6920 117 04 Cégjegyzék száma: 04-06-006156 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás címe, telefonszáma: OROS-KONTO Számviteli és Könyvelő Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba

Részletesebben

Devizahitel kiváltó forinthitel I.

Devizahitel kiváltó forinthitel I. Részleteket és teljes körű tájékoztatást hatályos hirdetményünkben találhat, valamint érdeklődjön fiókjainkban! Devizahitel kiváltó forinthitel I. Jelzáloghitel (felhasználási célhoz nem kötött, deviza

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatályos: 2016.03.21.-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14419250-2-09 Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 09-09-015413 ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft 4030 Debrecen, Fokos utca 12 Egyszerűsített

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

Biróné Zeller Judit 2015. december 9.

Biróné Zeller Judit 2015. december 9. A pénz és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2016. január 1-től hatályos változásai. Biróné Zeller Judit 2015. december 9. SZÁMVITELI KORMÁNYRENDELETEK A számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben