A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása"

Átírás

1 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-426/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Bagi Attila Telefon: ; , Telefax: ; HATÁROZAT SZÁMA: 579/2010 TÁRGY: A Bátortrade Kft. 613/2006. számú határozattal kiadott kiserőművi összevont engedélyének 1. számú módosítása A Bátortrade Kft. (4300 Nyírbátor Árpád u. 156/a.) a Hivatal által 613/2006. számú határozattal (kelt: október 31.) kiadott kiserőművi összevont engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelme alapján a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7. a továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi HATÁROZATOT: I. A Hivatal az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: Az Engedély 2., 3., 4. és 8. számú mellékleteiben lévő adatok helyébe e határozat kiadásával egyidejűleg a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező módosított 2., 3., 4. és 8. számú mellékletek lépnek. II. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. Az Engedélyes a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI. 20.) számú GKM A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

2 HATÁROZAT SZÁMA: 579/2010. Kiserőművi Összevont Engedély 1. számú Módosítása rendelet II. számú mellékletének 12. a) pont aa) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A Hivatalnak egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetet a Fővárosi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi, vagy a határozatot megváltoztatja. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről. INDOKOLÁS I. Az Engedélyes kérelme A Bátortrade Kft október 31. napján 613/2006. számú határozattal a kiserőművi összevont engedélyt kapott a Hivataltól. Az Engedély 8. számú melléklete szerint a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kötelező átvételi időszakának utolsó napja december 31. A termelő üzemben a fejlesztések és a hatásfok javítás eredményeként a termelt biogáz mennyisége 50%-kal növekedett. A keletkezett biogáz felhasználása miatt a villamos energiát termelő biogáz motorok számát 2010-től növelni kívánják. A kiserőmű 1 db 944 kw-os motorral és 1 db 1600 kva-os transzformátorral bővül. A megnövekedett beépített teljesítménnyel együtt növekszik az értékesíthető villamos energia mennyisége is. Fentiek miatt az Engedélyes április 6-án érkeztetett beadványában kérelemmel fordult a Hivatalhoz kiserőművi összevont engedély módosítása iránt, mivel a kiserőművében teljesítménybővítést hajtott végre és kérte az új berendezések engedélybe történő bevezetését és a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének módosítását. A tényállás tisztázása során az utolsó dokumentum augusztus 24-én érkezett be a Hivatalhoz. A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

3 HATÁROZAT SZÁMA: 579/2010. Kiserőművi Összevont Engedély 1. számú Módosítása II. Az Engedély módosítása az erőmű bővítése miatt A bővítés során a 4. számú mellékletben szereplő Deutz gyártmányú gázmotor, Marelli gyártmányú generátor valamint ABB gyártmányú transzformátor került beépítésre. A Hivatal a kérelmet és annak alátámasztásául szolgáló okiratokat megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy az Engedélyes kérelme megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért annak a Hivatal helyt ad és az Engedély 2., 3., 4., és 8. számú mellékleteit a kérelemben foglaltaknak megfelelően módosítja. III. A kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének meghatározása A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kátr) 6. (7) bekezdése szerint a Hivatal energiaforrásonként, és termelési eljárásonként számítja ki a megtérülési időt az ésszerű telephelyválasztás, a legkisebb költség elve és a legjobb elérhető technológia alapján megvalósított és működtetett beruházások (hazai és nemzetközi) adatainak, valamint a kérelmezőre vonatkozó, Kátr szerinti átvételi árak figyelembevételével. A kötelező átvétel időtartamának, illetve az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének megállapításához valamennyi kérelmezőnek be kell nyújtania a megújuló energiaforrás felhasználása esetén 15 évre szóló üzleti tervét. A Hivatal részben ezen üzleti tervek alapján, részben egyéb forrásból származó műszaki és gazdasági információk alapján meghatározza, hogy az egyes energiaforrásokat és termelési eljárásokat képviselő, hatékonyan működő erőművek számára milyen hosszú kötelező átvételi idő lenne indokolt az adott átvételi árak mellett. A kötelező átvétel időtartamának megállapítása során tehát a Hivatal nem közvetlenül a kérelmező által beadott üzleti tervet veszi figyelembe. Az Engedélyes esetében a Hivatal elkülönítetten állapította meg a kötelező átvétel időtartamát és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségét a már működő (2,6 MWe) és az újonnan üzembe helyezendő (0,9 MWe) erőműegységre. A már működő egység esetében a Hivatal alapvetően az Engedélyes által beküldött adatokra támaszkodott, de az egyéb forrásokból származó tapasztalatait is szem előtt tartotta. Ennek oka, hogy az Engedélyes esetében az üzembe helyezés 2003-ban - a többi hasonló erőműnél korábban - történt, amit folyamatos fejlesztések követtek. Az Engedélyes a villamos energia egy részét nem a kötelező átvétel keretében, hanem társcégeinek értékesítette (a saját hálózatán A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

4 HATÁROZAT SZÁMA: 579/2010. Kiserőművi Összevont Engedély 1. számú Módosítása keresztül). Ezt az értékesítést a Hivatal a kötelező átvételi átlagárnak megfelelő áron vette figyelembe, hiszen az Engedélyes saját döntése volt, hogy inkább nem a kötelező átvétel keretében értékesíti ezt az energiát. A hőenergia jövőbeli értékesítési árát az inflációnak megfelelően változtatta a Hivatal, az infláció a Magyar Nemzeti Bank középtávú céljának megfelelően 3% értéken került figyelembevételre. Bírság, kötbér nem került költségként figyelembevételre a számítás során. A Hivatal figyelembe vette az Engedélyes által elnyert vissza nem fizetendő támogatásokat is, összesen 875 MFt értékben. A megtérülés-számítás alapján a Hivatal az Engedélyes már működő erőműegysége vonatkozásában december 31-ig tartja indokoltnak a kötelező átvételt, a kötelező átvétel alá tartozó villamos energia mennyiségét pedig MWh-ban állapította meg a január december 31 időszakra. Az Engedélyes új erőműegysége tekintetében a Hivatal nem közvetlenül az Engedélyes által benyújtott üzleti tervet vette alapul. A biogáz tüzelőanyagot felhasználó gázmotoros erőművek esetében a Hivatal úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi átvételi árak és gazdasági környezet mellett egy hatékony új projekt számára 15 év kötelező átvétel indokolt. A Kátr 6. (8) bekezdése alapján amennyiben egy adott beruházás a VET ának (5) bekezdése szerinti egyéb támogatásban is részesül, akkor a Hivatal az adott beruházás esetében a támogatásnak a beruházás összegéhez viszonyított aránya alapján módosított megtérülési időt határoz meg. A Hivatal ennek megfelelően figyelembe vette az Engedélyes által és években igénybe vett, összesen 221 MFt összegű támogatást, ami a beruházás összegéhez viszonyítva 59%-ot tesz ki. A 15 éves kötelező átvételi időtartamot ennek megfelelően csökkentve kötelező átvételi időtartama 6 év 2 hónap. A kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyisége az Engedélyes által benyújtott üzleti terv alapján évi MWh, összesen MWh. A Kátr 4. (1) és (2) bekezdései alapján az Engedélyes az új erőműegysége vonatkozásában megállapított, kötelező átvétel alá eső villamosenergiamennyiség után a Kátr 1. számú mellékletének 2. pontja szerinti átvételi árra jogosult. Összességében tehát a már működő és az új erőműegységet is figyelembe véve az Engedélyes számára megállapított kötelező átvételi időszak utolsó napja november 30., a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyisége pedig MWh a január november 30. időszakra, amelyből MWh villamosenergia-mennyiség után csak a Kátr 1. számú mellékletének 2. pontja szerinti átvételi árra jogosult az Engedélyes. A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

5 HATÁROZAT SZÁMA: 579/2010. Kiserőművi Összevont Engedély 1. számú Módosítása IV. Záró rendelkezések E határozatot a Hivatal a VET 159. a) és t) pontjaiban foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a VET 91. (1) és (3) bekezdésében, a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (Vhr) 3. (3) bekezdésében és 82. -ban, valamint a Kátr. 6. (6) (8) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseken alapul. Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 72. (1) dd)-de) pontjai alapján kellett rendelkezni. A Ket 100. (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést és a Ket 109. (3) bekezdése a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A keresetindítás határideje a Ket (1) bekezdésén alapszik. Az ügyintézési határidő leteltének napja a VET 168. (4) bekezdésének a) pontja alapján a Ket 33. (3) és (7) bekezdésére tekintettel október 5.; a Hivatal az ügyintézési határidőt nem lépte túl. A Hivatal az ügy összetettsége miatt további vizsgálatot tartott szükségesnek, ezért az ügyintézési határidőt a Ket. 33. (7) bekezdése alapján 22 munkanappal meghosszabbította. Az ügyintézési határidőbe a Ket 33. (3) bekezdésében felsoroltak nem számítanak be. E határozat közzétételére a VET 168. (9) bekezdése és a Vhr a alapján kerül sor. Budapest, szeptember 22. Horváth Péter elnök Kapják: Bátortrade Kft. E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. MAVIR Zrt.(tájékoztatásul) MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály MEH Irattár 1 példány 1 példány 1 példány 1 példány 1 példány A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

6 HATÁROZAT SZÁMA: 579/2010. MÓDOSÍTOTT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE Módosított 2. számú melléklet a Bátortrade Kft. Regionális Biogáz-termelő Üzem kiserőmű Engedélyéhez Az energiahordozó és a beruházás adatai 1. Felhasználni tervezett/felhasznált energiahordozó adatai 1.1 Megnevezése biogáz 1.2 Származási helye saját termelés 1.3 Tervezett felhasználás TJ/év 256 A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

7 HATÁROZAT SZÁMA: 579/2010. MÓDOSÍTOTT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE Módosított 3. számú melléklet a Bátortrade Kft. Regionális Biogáz-termelő Üzem kiserőmű Engedélyéhez Az Engedélyes és az Engedély tárgyát képező erőmű összefoglaló adatai JEL Szám MEGNEVEZÉS Mérték egység ADATOK a) Az Engedélyes adatai 1 Neve Bátortrade Kft. 2 Székhelye 4300 Nyírbátor Árpád u. 156/A. 3 Saját tüzelőanyag termelő(i) igen 4 Cégjegyzék száma Társasági szerződés kelte Cégforma Korlátolt felelősségű Társaság 7 Adó száma Alaptőkéje az Engedély kiadásakor M Ft 252,9 9 Befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke az Engedély kiadásakor M Ft 1 332,9 10 Tevékenységi kör 10,1 Főtevékenység Villamosenergia-termelés 10,2 Kapcsolódó tevékenységek: 10,21 Hőtermelés van 10,22 Bányászat f) A működési Engedély időbeli érvényessége g) Erőmű adatai dátum december Az erőmű 11 Neve Regionális Biogáz-termelő Üzem 12 Telephelye Nyírbátor 0207/5 hrsz. 2 Az erőmű műszaki adatai 21 Teljesítőképessége 21,1 Beépített teljesítőképessége MW 3,488 21,2 Rendelkezésre álló nettó telj.képessége MW 1,7 21,3 TITki MW 1,2 21,4 Önfogyasztása MW 0,876 3 Rendeltetése Villamos és hő energia termelés 4.1 Technológiája Biogáz és földgáz vegyestüzelésű gázmotor 4.2 Tüzelőanyaga Biogáz és földgáz vegyesen 5 Az erőmű műszaki felépítése 6 Főberendezései 6,1 Kazánok db 6,2 Turbinák db A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

8 HATÁROZAT SZÁMA: 579/2010. MÓDOSÍTOTT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE 6,3 Generátorok db 5 6,4 Főtranszformátorok db 4 Gázmotorok db 5 6,5 Erőművi nagyfeszültségű állomás 6,51 Alállomás van/nincs nincs 6,52 Mezők száma db 6,53 Feszültség kv 22 6,6 Energiahordozó kapacitások 6,61 Széntároló et 6,62 Olaj tároló kapacitás összesen em 3 6,62.1 Fűtőolaj em 3 6,62.2 Tüzelőolaj em 3 6,62.3 Turbinaolaj em 3 6,63 Földgáz fogadás gnm 3 /h 250 6,64 Biogáz fogadás gnm 3 /h 833 6,65 Biogáz tárolás em 3 4,4 7 Menetrend tartási készség 7,1 Terhelés változási sebesség MW/perc 0,4 7,2 Szabályozási tartomány (RT %) 8 A maximális teljesítményhez tartozó légköri kibocsátás értékek gázturbinánként / gázmotorokként: 8,11 Szilárd anyag kibocsátás (korom) Bacharach olajtüzelés szám 8,12 Szilárd anyag kibocsátás (korom) Bacharach gáztüzelés szám 8,22 SO 2 kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm 3 8,32 NO x kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm ,42 CO kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm ,52 CO 2 kibocsátás (gáztüzelés) mg/nm Villamos energia átadási helyek 1. sz. Az ipari 22 kv-os közcélú vezetékről leágazó oszlopkapcsolón lévő kábel áramkötések. 2. sz. A Nyírvasvári 22 kv-os közcélú vezetékről leágazó oszlop kapcsolón lévő áramkötések 10 Az erőmű(rész) maradó élettartama dátum Villamos energia átvevője MAVIR Zrt. A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

9 HATÁROZAT SZÁMA:579/2010. MÓDOSÍTOTT 4. SZÁMÚ MELLÉKLET Módosított 4. számú melléklet a Bátortrade Kft. Regionális Biogáz-termelő Üzem kiserőmű Engedélyéhez 3) GÁZMOTOR(OK) Az alapvető eszközök adatai Helyszám Típus Mért.e. TBG16V16 TBG16V16 TBG16V16 TBG16V16 Gyártó Deutz Deutz Deutz Deutz Tüzelőanyag Biogáz Biogáz Biogáz Biogáz Névleges villamos teljesítmény MW 0,5 0,5 0,6 0,944 Névleges hőteljesítmény MW 0,666 0,666 0,841 1,17 Hőcserélők teljesítménye -keverék hűtő kw - olaj hűtő kw - motor hűtő kw 0,5 0,5 0,562 0,823 - kipufogógáz hűtő kw 0,22 0,22 0,22 0,347 Összes kinyerhető teljesítmény MW 1,166 1,166 1,441 2,114 Villamos hatásfok névleges teljesítménynél % Termikus hatásfok névleges % teljesítménynél Eredő hatásfok névleges % teljesítménynél Kilépő víz hőmérséklet C Átáramló vízmennyiség m 3 /h 28,571 28,571 30,15 47,88 Hengerek száma db Üzembe helyezési időpont dátum Rekonstrukció időpontja dátum Maradó élettartam dátum A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

10 HATÁROZAT SZÁMA:579/2010. MÓDOSÍTOTT 4. SZÁMÚ MELLÉKLET Helyszám 5 Típus Mért.e. TBG16V16 Gyártó Deutz Tüzelőanyag Biogáz Névleges villamos teljesítmény MW 0,944 Névleges hőteljesítmény MW 1,17 Hőcserélők teljesítménye -keverék hűtő kw - olaj hűtő kw - motor hűtő kw 0,823 - kipufogógáz hűtő kw 0,347 Összes kinyerhető teljesítmény MW 2,114 Villamos hatásfok névleges teljesítménynél % 38 Termikus hatásfok névleges % 47 teljesítménynél Eredő hatásfok névleges % 85 teljesítménynél Kilépő víz hőmérséklet C 85 Átáramló vízmennyiség m 3 /h 47,88 Hengerek száma db 12 Üzembe helyezési időpont dátum Rekonstrukció időpontja dátum Maradó élettartam dátum A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

11 HATÁROZAT SZÁMA:579/2010. MÓDOSÍTOTT 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 5. GENERÁTOR(OK) Helyszám Típus Mért.e. HC634 HC634 HC634K M8B500 Gyártó Stamford Stamford Stamford Marelli Teljesítmény MVA 0,91 0,91 1,11 1,6 Feszültség kv 0,4 0,4 0,4 0,4 Üzembe helyezési időpont Dátum Rekonstrukció időpontja dátum Maradó élettartam Dátum Helyszám 5 Típus Mért.e. M8B500 Gyártó Marelli Teljesítmény MVA 1,6 Feszültség kv 0,4 Üzembe helyezési időpont Dátum Maradó élettartam Dátum ERŐMŰVI HÁLÓZATI EGYSÉGEK 6.1. FŐTRANSZFORMÁTOR(OK) Helyszám 1 2 Típus Mért.e. TS6244U TS6244U Gyártó Siemens Siemens Teljesítmény MVA 1,6 1,0 Feszültség kv 22/0,4 22/0,4 Üzembe helyezési időpont Dátum Maradó élettartam Dátum Helyszám 3 4 Típus Mért.e. TS6244U TNOSCTW1600/24 Gyártó Siemens ABB Teljesítmény MVA 1,6 1,6 Feszültség kv 22/0,4 22/0,4 Üzembe helyezési időpont Dátum Maradó élettartam Dátum A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

12 HATÁROZAT SZÁMA:579/2010. MÓDOSÍTOTT 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 6.2. Kapcsoló / átalakító állomás adatai 1. A biogáz-termelő üzemben lévő transzformátor állomás 22 kv-os kapcsoló berendezése belsőtéri, egy gyűjtősínes 5 mezős. 1-2 mező mérés, csatlakozás, 3-4 mező transzformátor leágazás 2 db 1,6 MW teljesítményű transzformátorral tervezve. Jelenleg 1 db 1,6 MW tr. üzemel. 5. mező az üzemi 22 kv-os hálózat csatlakozása jelenleg nincs kiépítve. A 22 kv-os gyűjtősín hosszába nem bontható. A 0,4 kv-os kapcsoló berendezés két transzformátoros üzemre készült hosszirányban bontható gyűjtősínnel. Az egy transzformátoros üzem miatt jelenleg a sínbontó megszakító be van kapcsolva. A generátor csatlakozások 2+2 a két fél gyűjtősínre vannak kialakítva. Jelenleg 3 db generátor csatlakozik a sínre 2+1 megbontásban, számú, mivel ezen a csatlakozási ponton 1,6 MW teljesítmény adható ki. 2. Baromfi feldolgozó tr. állomás 22 kv-os kapcsoló berendezése belsőtéri 2 mezős. Első mező a vonali, a második a tr. leágazás. 1 db 1 MW teljesítményű transzformátor van beépítve. A 0,4 kv-os kapcsoló berendezés 2 mezős, ebből egy mező a 3. sz. generátor csatlakozása, amely megszakítóval csatlakozik a 0,4 kv-os gyűjtősínre. A másik mező a transzformátor megszakítója. Ezen a csatlakozási ponton 1 MW teljesítmény adható ki. Az 5. számú gázmotor csatlakozása. A kapcsoló és átalakító állomás típusa BKH 010H, mely külsőkezelésű betonházas kompakt transzformátor állomás. Az állomás a gépegység közvetlen közelében helyezkedik el, az állomás a 0,4 kv-os kapcsolót (tip: Moeller IZM20B3-V20F) mely kocsizható és elektromotoros felhúzású valamint 1,6 MVA ABB transzformátort és a 22 kv kapcsoló berendezést (tip:safering DeV 24 kv 630/200A 16 ka(3s)) foglalja magába Nyomvonalas létesítmények a csatlakozási pontig A kiserőmű két 22 kv-os közcélú légvezeték hálózatra csatlakozik. Nyomvonalas létesítmény az 1. sz. csatlakozási pontig 22 kv-os földkábel, a 2. sz. csatlakozási pontig 22 kv-os légvezeték. 1. A kiserőműben lévő kapcsoló-átalakító állomás az ipari 22 kv megnevezésű közcélú hálózatra csatlakozik. A csatlakozó 22 kv-os földkábel az üzem tulajdonában és kezelésében van, a kapcsoló és transzformátor állomás szintén. A mérés a transzformátor állomásban van elhelyezve. Csatlakozási pont a leágazó oszlop kapcsoló lévő A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

13 HATÁROZAT SZÁMA:579/2010. MÓDOSÍTOTT 4. SZÁMÚ MELLÉKLET áramkötések. Ezen a csatlakozáson a hálózatra adható teljesítmény 1,6 MW. (1-2-4 gép). 2. A 3. számú gép a Baromfi feldolgozó megnevezésű az üzem tulajdonában lévő kapcsoló-átalakító állomáson keresztül csatlakozik az üzem 22 kv-os légvezetékes hálózatára. Ennek a hálózatnak az ellátása a Nyírvasvári 09-es 22 kv-os közcélú hálózatról történik. Csatlakozási pont a leágazó oszlopkapcsolón lévő áramkötés. Mérés a csatlakozási pont után felszerelt mérőhelyen történik. Ezen a csatlakozáson a hálózatra adható teljesítmény 1 MW. Az 5. számú gázmotor 0,4 kv-os földkábelen (tip: 5x(NYY-O 1x240 RM 0,6/1kV)) kapcsolódik a transzformátor és kapcsolóházhoz. A transzformátor állomástól szintén földkábellel (tip: 3xNA2xS(F)2Y 1x150RM/25) 22 kv-os feszültségszinten csatlakozik a földelőkéses oszlopkapcsolóra, mely a 09 elnevezésű 22 kv-os közcélú szabadvezetékre mérés után kapcsolódik. A csatlakozási és mérési pont 2 km távolságra helyezkedik el egymástól. A 3-as és 5-ös gázmotor által termelt és kiadott elektromos áram ugyanazon a mérési ponton jut a közcélú hálózatra. Ezen a csatlakozáson a hálózatra adható teljesítmény 1 MW a gépek teljesítménye ezt együttesen meghaladja így egyidejűleg nem üzemeltethetőek. 7. ERŐMŰVI HÁZIÜZEM 1. Az erőművi főberendezések BHKW típusú konténerekben vannak elhelyezve (4 db). A konténerek tartalmazzák a segédüzemi berendezéseket (hűtés, fűtés, indítás) és a gépegység felügyeletét ellátó elektronikát a hozzá tartozó folyamatirányító számítógépet. A generátor 0,4 kv-os szinkron megszakítón keresztül csatlakozik a transzformátor állomás kisfeszültségű gyűjtősínjére. Ezen a csatlakozáson keresztül kap táplálást a segédüzem. 2. A hulladék feldolgozáshoz, biogáz termeléshez szükséges technológia a már említett transzformátor állomás 0,4 kv-os gyűjtősínjére csatlakozik külön főelosztó berendezésen keresztül. A főelosztó tartalmazza az erősáramú elosztást és a termelési folyamat szabályozásához szükséges elektronikát a termelés irányító számítógéppel. 3. A házi üzemi berendezések 0,4 kv feszültségen üzemelnek. 3.a. Segédüzemi önfogyasztás: szellőzés, fűtés, indítás, transzformátorok vesztesége, átalakító állomások fogyasztása. A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

14 HATÁROZAT SZÁMA:579/2010. MÓDOSÍTOTT 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 3.b. Egyéb technológia fogyasztás: A hulladék feldolgozáshoz és biogáz gyártáshoz tartozó technológia fogyasztása. Önfogyasztás: 875 kw Gázmotor segédüzem: 21,9-24,9 kw/gázmotor Egyéb segédüzem: 750,5 kw A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

15 HATÁROZAT SZÁMA:579/2010. MÓDOSÍTOTT 8. SZÁMÚ MELLÉKLET Módosított 8. számú melléklet a Bátortrade Kft. Regionális Biogáz-termelő Üzem kiserőmű Engedélyéhez A megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kötelező átvételi időszakának utolsó napja november 30. A megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kötelező átvétel alá eső mennyisége MWh, a január november 30 időszakra vonatkozóan, amelyből MWh villamosenergia-mennyiség után csak a Kátr 1. számú mellékletének 2. pontja szerinti átvételi árra jogosult az Engedélyes. Amennyiben az Engedélyes bármilyen Európai Uniós, illetve további állami támogatásra jogosulttá válik, úgy az Engedély I.2.13 pontjában foglaltakat kell alkalmazni. A HATÁROZAT 15 OLDALBÓL ÁLL SZEPTEMBER 22.

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja:

HATÁROZATOT: I. A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint módosítja: 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-635/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű

HATÁROZATOT: a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Jászapáti biogáz kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-601/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; Bagi Attila, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-20/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása

AZ ISD POWER Kft. 17/2003. számú határozattal kiadott villamos energia termelői működési engedélyének 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-438/ /2010 Ügyintéző: Slenker Endre, Dr. Magyar Attila Telefon: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7767 Telefax: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail:

Részletesebben

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása

Kötelező átvétel mennyiségének és időtartamának megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-361/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7712 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7767 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő

HATÁROZATOT: az ExergB Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Réthy P. kórház Békéscsaba gázmotoros kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1058/06 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő

HATÁROZATOT: a Techcon Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Polgár Regionális gumihasznosító kiserımő 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-142/07 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- / /2010 ÜGYINTÉZŐ: DR. MATLÁK ZSUZSANNA, DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 HATÁROZAT SZÁMA: 734/2008

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 HATÁROZAT SZÁMA: 734/2008 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ÜGYINTÉZİ: ES-1097/1/08 SLENKER ENDRE TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu Tárgy:

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

SZ 20 Szabályzat 10/2. sz. melléklet

SZ 20 Szabályzat 10/2. sz. melléklet 1081 BLDA1'EST. Il. JANOS PAL PAPA TER 7. 1444 BLO"PEST. PF. 247 \V\\'\\'. EH.~;(J\.HU TE\..: 459-777~ TEL: F..\x: 459-77M MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁP A TÉR 7. ÜGYINTÉZÖ: TELEFON:

Részletesebben

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-414/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-3361/07 ÜGYINTÉZİ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. Ügyszám: ES-1018/2006 ÜGYINTÉZİ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-mail: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1634/2005 ÜGYINTÉZİ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-531/2/04 ÜGYINTÉZŐ: Dr. Grabner Péter, Bakonyi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; grabnerp@eh.gov.hu;

Részletesebben

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról

36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet. a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 36/2002. (XII. 19.) GKM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő Ügyszám: FVO- 1735- (2010) Ügyintéző: Úz Györgyné vezető főtanácsos Telefon: 06-1-459-7738 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: uza@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 694/2010. Tárgy: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 4. szám 2006. április 3. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása

A kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének a megállapítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-448/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Bagi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7711 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7766 TÁRGY: A kötelező átvétel időtartamának és

Részletesebben

JÁSZ BIO-KOMP KFT. INFORMÁCIÓS MEMORANDUM. Budapest, 2013. szeptember 30.

JÁSZ BIO-KOMP KFT. INFORMÁCIÓS MEMORANDUM. Budapest, 2013. szeptember 30. JÁSZ BIO-KOMP KFT. INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Budapest, 2013. szeptember 30. Projekt Időrendi Összefoglaló A projekt előkészítését az EMME Első Magyar Megújuló Energia Kft. Kezdte meg 2010. évben, melynek

Részletesebben

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1217/1/2005 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota (2011.01.01.) 20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Dalkia Energia Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) Nyíregyházi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Dalkia Energia Zrt. (továbbiakban: Engedélyes) Nyíregyházi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-32/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A tervezett beruházás megvalósításához az alábbi eszközök és berendezések beépítése szükséges:

A tervezett beruházás megvalósításához az alábbi eszközök és berendezések beépítése szükséges: PÜSPÖKLADÁNY HOLDING Vagyonkezelő KFT. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. Tel./Fax. 06-54/514-024 E-mail : holdingkft@t-online.hu www.plholdingkft.hu ================================================= E

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST

Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Üzletszabályzat. Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Hatálybalépés időpontja: 2013. március 1. BUDAPEST 1 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE... 3 ELŐSZÓ... 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdésének

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FELLEGI TAMÁ S miniszter ás Hivatal a NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM a Qrnény'zám: A94/1 AA O Érkezett : 2011!b 16. DR. FELLEGI TAMÁ S miniszter Zárószavazás előtti módosító iavasla t Dr. Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke

Részletesebben

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése

5-3 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 53 melléklet: Vízenergia termelés előrejelzése Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015 TARTALOM 1 VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK ELŐREJELZÉSE... 3 2 GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

Sorszám. Mértékegység 2013. év 2014. év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C

Sorszám. Mértékegység 2013. év 2014. év. Megnevezés. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője

ÜZLETSZABÁLYZAT. Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató. Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője ÜZLETSZABÁLYZAT Ellenőrizte: Nyíri László ügyvezető igazgató Jóváhagyta: Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Miskolc, 2012. március MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzat Tartalomjegyzék

Részletesebben

HATÁROZAT SZÁMA: 134/2010.

HATÁROZAT SZÁMA: 134/2010. Ügyszám: Ügyintéző: Szekeres Judit Telefon: 1/459-7742 Fax: 1/459-7880 E-mail: szekeresj@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 134/2010. Tárgy: Földgázforrás árának megállapítása A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban:

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2010. március I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2164/ /07 ÜGYINTÉZİ: ORBÁN GYULA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7818 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; orbangy@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

Középtávú távhőfejlesztési koncepció és előterv készítése. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. II. rész: A fejlesztés (projekt) előterve.

Középtávú távhőfejlesztési koncepció és előterv készítése. Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. II. rész: A fejlesztés (projekt) előterve. Középtávú távhőfejlesztési koncepció és előterv készítése Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. II. rész: A fejlesztés (projekt) előterve készítette: HCSEnergia Kft. 2016. 03. 03. HCSENERGIA KFT. 1 Vezetői

Részletesebben

Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 929/2008.

Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 929/2008. Ügyintézı: Birinyi Zsolt Telefon: 06-1-459-7735 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: birinyizs@eh.gov.hu Tárgy: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.), mint elosztói engedélyes ügyfélkapcsolati

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat Az előző két üzleti ben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-522/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7766 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a közüzemi villamosenergia-ellátás, a villamosenergia-elosztás, -átvitel, rendszerirányítás és rendszerszintű szolgáltatások, valamint a villamosenergia-termelői engedéllyel

Részletesebben

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött

- - lold JUL. TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS. A jelen Szerződés létrejött lold JUL. VéJeméu)'t:Zle: Béké M '," _. Jo. ~ egy~j VIZIDIlveI( Zif.. Dátum:,k:;1,gJ '[,BebfJtási Osztály TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLA AJáírás: ::::::::: ~::,... i::~~i~~í.~ ÁSI SZERZŐDÉS A jelen Szerződés

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

A városi energiaellátás sajátosságai

A városi energiaellátás sajátosságai V. Energetikai Konferencia 2010 Budapest, 2010. november 25. A városi energiaellátás sajátosságai Dr. Kádár Péter Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Bevezetés Az

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 0 0 I. 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 7,8 6,8 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 4 565 6 716 3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE dr. habil. Raisz Iván Vizsgáljuk meg, hogy e négy szereplőcsoportból összeállt rendszer

Részletesebben

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX.

Részletesebben

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 8962 7342

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,72 7,82 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 8962 7342 Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

HATÁROZATOT: az Anna Grand Hotel Kft. (továbbiakban: Engedélyes) az Anna Grand Hotel gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: az Anna Grand Hotel Kft. (továbbiakban: Engedélyes) az Anna Grand Hotel gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- / /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre, dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773, 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. Értékelés: Ha az 1. feladat eredménye

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása

Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati Kft. elosztói üzletszabályzat módosításának jóváhagyása Ügyszám: ES-298/ /2007. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos, szakmai tanácsadó Telefon: 459-7741 Fax: 459-7741 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat száma: 540/2008. Tárgy: A DÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOGYASZTÁSI HELYEINEK Energiaszolgáltató Kft. Közbeszerzés Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia ellátási Szerződés EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI VÁROS

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

HATÁROZATOT: az ALTEO-Agria Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Agria Park gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: az ALTEO-Agria Kft. (továbbiakban: Engedélyes) Agria Park gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO- / /2010 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára

Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára Az elektromos autó elterjedésének várható hatása Budapest környezeti állapotára Miklós György Környezettudományi hallgató Belső konzulens: Dr. Munkácsy Béla egyetemi adjunktus, ELTE Külső konzulens: Berndt

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra

Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-1.1.1-15 kódszámú, Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázatra Ózd, 2016. május 20. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei Út 207-209. (továbbiakban, mint Kereskedő vagy Mérlegkörfelelős ) egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., mint energiakereskedő amely

Részletesebben

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2014. december 1. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Függelékek jegyzéke... 3 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően

DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. BELSŐ KIVÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos a Magyar Energia Hivatal jóváhagyását követően 2/21. oldal Tartalomjegyzék DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. belső kiválasztási szabályzata...1

Részletesebben

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3

1 A szerződő felek adatai HCSSZ_3 DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS CSATLAKOZÓ BERENDEZÉS LÉTESÍTÉSÉRE Ügyfél azonosító: Felhasználási hely azonosító: Szerződés szám: Ügyfélkapcsolat

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 4358-22/2011. Tárgy: Dunamenti Erőmű Zrt. százhalombattai

Részletesebben

L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás

L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2005.(X.27.) KGY r e n d e l e t e a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN

A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN 24. Távhő Vándorgyűlés Nyíregyháza, 2011. szeptember 12-13. A TÁVHŐ HELYE AZ ÚJ MAGYAR ENERGIASTRATÉGIÁBAN Orbán Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes 95 településen 205 távhőrendszer 655 ezer távfűtött

Részletesebben

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK Cégadatok 5. oldal 1. Felhasználói igénybejelentés, tájékoztatás 6. oldal 1.1. Előzetes tájékoztatás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T.

H A T Á R O Z A T O T. Ügyintézı: Kecskeméti Ottó vezetı fıtanácsos Telefon: 459-7741 Telefax: 459-7739 E-mail: kecskemetio@eh.gov.hu Határozat Száma: 50/2007. Tárgy: Az ELMŐ DSO Elosztóhálózati Szolgáltató Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

I. táblázat. Mértékegy- Megnevezés 2012. év 2013. év. 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,15 5,22

I. táblázat. Mértékegy- Megnevezés 2012. év 2013. év. 1 A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 5,15 5,22 I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA- ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött: az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszáma: 01-10-044818)

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2015 2015.12.04. 1 I. Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások,

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben