Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT"

Átírás

1 Telefon: (36-88) ; ; Fax: (36-88) VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010. Ügyintéző: Kertész László Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt Ajka Gyártelep, hrsz.: 1961/1. (lev. cím:1255 Budapest, Pf.: 55.) Hiv. sz.: - Ü. i.: Somogyi Dénes Mell: 1 pld. számla Tárgy: Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT A Veszprémi Bányakapitányság a tárgyi ügyben a Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. (8400 Ajka Gyártelep, hrsz.: 1961/1., stat. szám: ) által fenti hivatkozási számon beterjesztett kérelmet és annak mellékleteit elbírálta és a következőképpen határozott: A Bányakapitányság a tárgyban megnevezett létesítménynek Várai László tervező (GOT ) tárgyi terve és mellékleteinek megfelelően, jelen határozatban foglalt főbb műszaki jellemzőkkel, valamint feltételekkel történő megépítésére engedélyt ad. 1. A létesítmény építtetője, tulajdonosa: Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt Ajka, Gyártelep, hrsz.: 1961/1. 2. A létesítmény üzemeltetője: használatbavételi eljárás során kerül megnevezésre 3. A létesítmény helye: a) A célvezeték nyomvonalával érintett ingatlanok: Ajka, 0351/36 hrsz.,0351/37 hrsz.,0352 hrsz.,0351/39 hrsz.,0351/22 hrsz.,0351/45 hrsz., 0351/46 hrsz.,0351/45 hrsz.,0351/44 hrsz.,5785 hrsz.,5789 hrsz.,5790/1 hrsz.,5785 hrsz., 5769 hrsz.,5773/1 hrsz.,5785 hrsz.,5769 hrsz.,5766 hrsz.,5769 hrsz.,5766 hrsz., 5767 hrsz.,5768 hrsz.,5769 hrsz.,5767 hrsz.,1298/10 hrsz,1298/9 hrsz.,1298/6 hrsz., 1298/9 hrsz.,5756 hrsz.,5757/1 hrsz.,5755 hrsz.,1254/13 hrsz.,1253 hrsz., 1246/6 hrsz,1246/7 hrsz.,1257/5 hrsz.,1246/7 hrsz.,1502/6 hrsz,1502/7 hrsz,1502/8 hrsz, 1502/9 hrsz.,1503/13 hrsz.,1504 hrsz.,1513/5 hrsz.,1514 hrsz.,1515 hrsz., 1522,1517 hrsz.,600 hrsz.,1525 hrsz,1526/4 hrsz.,599/1 hrsz.,1960/1 hrsz.,1961/2 hrsz. 1961/2 hrsz..,1961/1 hrsz.,1961/2 hrsz.

2 2 b) A célvezeték biztonsági övezetével érintett ingatlanok: Ajka, 0351/38 hrsz.,1254/5 hrsz.,1254/14 hrsz.,598/15 hrsz.,1961/2 hrsz. megnevezése: Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló 40 bar-os földgáz célvezeték rendeltetése: célvezeték jellege: állandó 4. Műszaki és biztonsági jellemzők: a) célvezeték gázvezeték átmérője: DN 300 tervezett építési hossza (m): 4317 (I. + II. szakasz) anyaga: 323,9x6,3 L 290 MB (DIN EN ) tervezési nyomása: DP: 40,0 bar MOP: 40,0 bar üzemnyomása (OP): 40,0 bar biztonsági övezete (m): 5-5 m b) korrózióvédelem acél vezetéken: Gázterv Kft. V-09-66, V m. sz. terve szerint aktív: katódos korrózió védelem passzív: gyári extrudált PE külső bevonat DIN szerint varrat: CANUSA vagy Raychem 5. Biztonsági övezet létesítése: a) biztonsági övezet: A biztonsági övezeten belül az előírt tilalmakat és korlátozásokat kell fenntartani. A biztonsági övezethatáron belül közmű, építmény utólagos elhelyezése vagy bárminemű, az eredeti állapotot megváltoztató tevékenység végzése csak a gázellátó rendszer üzemeltetőjének hozzájárulásával történhet. b) Az érintett ingatlanok tulajdonosai és a Bakonyi Kombiciklus Erőműépítő és Fejlesztő Kft. - a Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. jogelődje - a vezeték elhelyezésére és üzemeltetésére szolgalmi megállapodást kötöttek. Az érintett ingatlanokon a biztonsági övezet mértékében az építtető (tulajdonos) javára szolgalmi jogot kell bejegyeztetni, melyről a Bányakapitányság a használatbavételi eljárás során rendelkezik. 6. A szakhatóságoknak tárgyi ügyben adott nyilatkozatai: a) feltétel nélkül hozzájárult az építési engedély kiadásához: Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Ajka (ü. sz.: G/398-1/2009.) NKH Légiközlekedési Igazgatóság (ü. sz.: LI/RT/A/NS/7444/1/2009.) Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Székesfehérvár (ü. sz.: 31427/2009.) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ü. sz.: 603/2009/MEGE) b) hatáskör hiányát állapította meg: HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály (ü. sz.: HKF/5676-1/2009/szakhat.) ÁNTSZ Kdt-i Regionális Intézete (ü. sz.: 5629/2/2009.) Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Sopron (ü. sz.: HS/ /2009.) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kdt-i Iroda (ü. sz.: 430/5319/1/2009.)

3 3 c) kikötésekkel járult hozzá az építési engedély kiadásához: Ajka Város Jegyzője (ü. sz.: 06/1415/ Az építkezés során a köz- illetve magánterületeken okozott károkat, egyéb beavatkozásokat a munkavégzéssel egyidejűleg, folyamatosan helyre kell állítani. 2. A földgáz célvezeték építését a vonatkozó szakmai előírások szerint kell megvalósítani. Veszprém Megyei MgSZH-NTI (ü. sz.: 28.2/ /2009.) 1. A beruházás kivitelezése során a talajvédelmi terv előírásait be kell tartani. 2. A tervezett beruházás földmunkáinak kezdését Igazgatóságunkra a munkálatok megkezdése előtt nyolc nappal be kell jelenteni. A szakhatósági hozzájárulás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát. Veszprém Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóság (ü. sz.: 28.3/2812-2/2009.) 1.Engedélyezem a beruházó Bakonyi Kombiciklus Kft(1031 Budapest Szentendrei u ) számára, hogy az alábbiakban részletezett erdőterületek 3/16/2009. munkaszámú változási vázrajzon megjelölt nyomvonal szerint gázvezetéket fektessen és ezzel az erdő rendeltetésszerű használatát akadályozza: Helység Helyrajzi szám Szolg. sávval érintett ter. Erdőrészlet jele Ajka 0351/ Ajka-Bakonygyepes 9 A Ajka ös erdőtag 2. Engedélyem a határozat jogerőre emelkedését követő 4 évig érvényes. 3. Az erdő igénybevételének végrehajtását, annak megkezdésének számított 30 napon belül az igénybevevő köteles bejelenteni igazgatóságomnak. 4. A terület-igénybevételi eljárás igazgatási so1gáltatási díja a mellékelt számlaterv szerinti részletezés alapján Ft, melynek befizetéséhez a csekket mellékelem. Ezen határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóságához címzett (1370 Budapest, Pf: 345), de hivatalomhoz két példányban benyújtott fellebbezéssel élhet. A másodfokú eljárás díja a többször módosított 56/1999. (VI 16.) FVM rendelet 1. (2) bekezdése alapján Ft, melynek befizetéséhez csekket igazgatóságomtól lehet kérni. Körzeti Földhivatal Ajka (ü. sz.: /4/2009.) Az Ajkai Körzeti Földhivatal a Gázterv Tervező és Szolgáltató Kft 8600 Siófok, Báthory fejedelem u. 13. székhelyű gazdasági társaság 1715/2009. számú kérelmére Ajka Város Onkormányzata 8400 Ajka, Szabadság tér 12. tulajdonában lévő ajkai 0351/37 hrsz-ú 25 m2 területű 0,03 Ak értékű 3. minőségi osztályú gyep (legelő), 0351/46 brsz-ú 66 m2 területű 0,46 Ak értékű 1. minőségű fásított terület művelési ágú termőföld időleges más célú hasznosítását a Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talaj védelmi Jgazgatóság 28.2/ /2009. számú szakhatósági állásfoglalásának betartásával a Bakonyi Erőmű Zrt földgázellátása céljából november 15-től április 15-ig terjedő időtartamra engedélyezi. Az engedély dr. Gyarmathy Zsolt 8380 Hévíz, Móricz Zs. u. 48/A székhelyű mérnök-jogász vállalkozó által készített 3/16/2009. számú változási vázrajzon és az ahhoz tartozó területkimutatásban megjelölt területre érvényes. Kérelmező a kivitelezés során köteles betartani az előzőekben hivatkozott szakhatósági hozzájárulás következő előírásait: 1. A beruházás kivitelezése során a talajvédelmi terv előírásait be kell tartani. 2. A tervezett beruházás földmunkáinak kezdését Igazgatóságunkra a munkálatok megkezdése előtt nyolc nappal be kell jelenteni. Az időlegesen más célra hasznosított termőföldön ezen határozatban megállapított határidő lejártáig a Bakonyi Kombiciklus Erőmű Epítő és Fejlesztő Kft 8400 Ajka, Gyártelep, mint igénybevevő köteles az ingatlan-nyilvántartásban rögzített eredeti állapotot helyreállítani és a kérelem mellékletét képező MV- Terv Mérnöki Iroda Kit 8171 Balatonvilágos, Mathiász ltp. 2. által készített 98/2009. munkaszámú rekultivációt megalapozó talajvédelmi terv előírásait betartani, a termőföldet mező- vagy erdőgazdasági termelésre alkalmassá tenni (eredeti állapot helyreállítása). Az eredeti állapot helyreállítását Hivatalunk a talajvédelmi hatósággal lefolytatott közös helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzi és eredeti állapotot elfogadó határozatot hoz, melyben a fizetendő földvédelmi járulék is megállapításra kerül. Kérelmező a terület igénybevétel megkezdését és befejezését köteles bejelenteni az Ajkai Körzeti Földhivatalnak. Az engedélyben foglaltaktól eltérő terület felhasználásért - az eredeti állapot helyreállításának elrendelése mellett földvédelmi bírságot kell fizetni. Ezen engedély nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Földhivatalhoz címzett, de az Ajkai Körzeti Földhivatalnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjköteles, mértéke Ft, mely az Ajkai Körzeti Földhivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a Veszprém Megyei Földhivatal előirányzat-felhasználási keretszámlája javára történő banki átutalási megbízással teljesíthető. A befizetést igazoló okiratot vagy annak másolatát a. fellebbezési kérelem előterjesztésekor mellékelni kell.

4 4 Az előírt feltételeket a megvalósítás során az építtető köteles maradéktalanul betartani illetve betartatni! 7. Az építtető köteles: a) A Bányakapitányságnak bejelenteni: A kivitelezési munkák megkezdését, a kivitelezésért felelős műszaki vezető megnevezésével, az építési engedély számának és tárgyának, valamint a műszaki specifikációjának megadásával. Az építés során bekövetkezett súlyos balesetet. b) A kivitelezéssel kapcsolatban: az engedélyezési záradékkal ellátott terv l példányát a kivitelezőnek átadni és megkövetelni a munkahelyen való tartását; megkövetelni, hogy az Építési Napló -t a kivitelező folyamatosan vezesse; a közművek keresztezéséhez és megközelítéséhez szükséges szakfelügyeletet - a közmű-nyilatkozatokban előírt módon - az érintett közművek üzemeltetőitől megrendelni, a közműnyilatkozatok előírásait betartani; az ingatlan tulajdonosok, terület kezelők, útkezelők által kiadott kezelői hozzájárulás - okban előírt feltételeket és a nyomvonal helyreállítások előírt műszaki tartalmát betartatni; az előírt műszaki felülvizsgálatot és a nyomáspróbát előzetes bejelentés mellett megtartani; a létesítmény használatbavételét a jogszabályi előírások szerint kell kérelmezni a D terv egyidejű megküldése mellett. 8. A létesítmény használatbavételéig az építtető a műszaki megvalósulási tervdokumentáció ( D -terv) keretén belül az alábbi vizsgálatok elvégezéséről és beszerzéséről köteles gondoskodni: kivitelezői nyilatkozat(ok); tervezői nyilatkozat és minősítés; üzemeltetői nyilatkozat; kivitelezői technológiai utasítások, beépített anyagok, szerelvények és műszerek műbizonylatai, vizsgálati jegyzőkönyvei, valamint ezek összesítője a felhasznált mennyiségek feltüntetésével; megvalósult állapotnak megfelelő gépészeti és geodéziai felmérés; hegesztők minősítését igazoló okirat; hegesztési varrat-térkép, hegesztési napló; radiográfiai, ultrahangos és folyadék penetrációs vizsgálatok bizonylatai; technológiai csővezeték rendszer nyomáspróbái; passzív korrózióvédelem szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv; katódvédelemmel ellátott vezetékszakaszok mérési és beszabályozási jegyzőkönyvei; nyomvonal helyreállítás talajtömörségének bizonylatolása; Építési Napló és a kivitelezés során felvett jegyzőkönyvek.

5 5 9. Egyéb feltételek: A munkaterület átadását jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a megtervezett nyomvonalat a tervező köteles geodéta közre működésével kitűzni (a tervben megadott EOV koordináta-rendszer szerint) és a kivitelezőnek átadni. A kivitelező az érintett földtulajdonosokat az építési munkák megkezdéséről köteles értesíteni és az okozott kárt megtéríteni. E tevékenységeket igazoló és bizonyító okiratokat a műszaki dokumentációhoz kell csatolni! A kivitelező hegesztő irányító szakemberének hegesztési technológiát kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a WPS hegesztési lapokat is. A hegesztési technológiát a megvalósulási műszaki dokumentációhoz kell csatolni. A hegesztési varratokat jogosultsággal rendelkező szervezettel kell ellenőriztetni, az eredményt jegyzőkönyv formájában dokumentálni. A kivitelező köteles a nyomáspróbára vonatkozó műveleti utasítást kidolgozni és azt a tervezővel és az építtetővel jóváhagyatni. Az üzembe helyezés feltétele az FGSZ ZRT. Ajka 2. állomásán a csatlakozási pont elkészülte és üzembe helyezése. 10. Az építési engedély a jogerőre emelkedéstől számított két évig érvényes és a létesítéssel kapcsolatos polgárjogi igényt nem dönt el. A kivitelezés csak jogerős határozat birtokában kezdhető meg. A határozatban foglaltak ellen a kézbesítéstől számított 10 munkanapon belül a Veszprémi Bányakapitányságra benyújtott, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (továbbiakban MBFH) címzett fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás megindításával egyidejűleg az elsőfokú eljárás díjának 50 %-át, az MBFH sz. számlájára be kell fizetni. Indoklás: A létesítmény tervezője kérelemmel (kelt: ) fordult a Veszprémi Bányakapitánysághoz a tárgyi gázellátás építésének engedélyezése ügyében. Az eljárást a Bányakapitányság a évi CXL. tv. (a továbbiakban Ket) előírásai szerint folytatta le. A kérelem elbírálására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv a szerint számítva - az iktatástól számított 14 munkanapon belül került sor. A műszaki dokumentációhoz becsatolásra került a Magyar Energia Hivatal 632/2009. számú határozata is, amelyben a Bakonyi Kombiciklus Erőműépítő és Fejlesztő Kft. - a Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt. jogelődje - előzetes hozzájárulást kapott a tervezett célvezeték megvalósításához. Az eljárást a Bányakapitányság a évi CXL. tv. (a továbbiakban Ket) előírásai szerint folytatta le.

6 6 A Bányakapitányság a határozat meghozatalakor megállapította, hogy a rendelkező rész 1-4. pontjai szerint: a kérelem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti a 96/2005. (XI.4.) GKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) előírtakat, az építtető építési jogosultságát az érintett ingatlanok tulajdonosival kötött megállapodásokkal igazolta, a terv szerinti létesítéshez az építtető beruházói nyilatkozatát megadta, a tervező az engedélyezési tervet az érintett közművekkel egyeztette, nyilatkozata szerint a terv az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak megfelel, a létesítmény és tartozékai terv szerinti kivitelezés esetén a biztonságos gázszolgáltatás feltételeit kielégítik. A rendelkező rész 5./a) pont szerinti biztonsági övezet a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet mellékleteként kiadott Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) IV. fejezet előírásai szerint került megállapításra. 5./b) pontjában foglaltak az évi IV. tv-ben (Ptk) előírásaira, a 80/2005. (X. 11.) a Szabályzatra előírtakra vezethető vissza. Az évi XLVIII. tv. (továbbiakban:bt.) ban, valamint e törvény végrehajtására kiadott 203/ (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bt Vhr.) 19/A. -a alapján bányaszolgalmat kell alapítani az érintett ingatlanok esetében és az érintett tulajdonosokat a (6) bek. értelmében az üzembe helyezés tényéről tájékoztatni kell. A Bányakapitányság elfogadta a tervező által - a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. (1) figyelembe vételével - beszerzett, a rendelkező rész 6. pontjában ismertetett szakhatósági véleményeket és a tervbe be nem épített követelmények érvényesítése céljából írta elő. A tervezett létesítmény elhelyezése és rendeltetése, valamint kialakítása megfelel a szakhatósági előírásoknak. A feltételeket támasztó szakhatóságok indoklásai: Ajka Város Jegyzője (ü. sz.: 06/1415/2009. A Bakonyi Kombiciklus Erőműépítő és Fejlesztő Kit. által, az Ajka, Gyártelep, 1961/l hrsz. alatti ingatlanon tervezett 2 db 58 MWe teljesítményű gázturbinás blokkból álló, nyílt ciklusú gázturbinás erőmű gázellátásának ügyében a GÁZTERV TERVEZŐ ÉS SZOLGALTATÓ Kft. (8600 Siófok, Rock S. köz 2.) szakhatósági állásfoglalásomat kérte. A tervezett gázellátás megfelel a hatályos Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervben, és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló rendeletben foglaltaknak, így az építési engedély kiadásához hozzájárultam. Szakhatósági kikötéseimet Ajka Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, többször módosított 11/2001. (VII. 02.) Ökr. sz. rendelet 23. -ban, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 48. -ában foglaltak szerint tettem. Szakhatósági hozzájárulásomat a évi CXL tv a alapján, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 48. -ban, valamint a többször módosított 11/2001. (VII. 02.) Őkr. sz. rendelet 23. -ban foglaltakat figyelembe véve adtam meg. Ezen szakhatósági hozzájárulás nem mentesít az egyéb hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól és polgári jogi igényt sem dönt el. Szakhatósági állásfoglalásom ellen jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet. Szakhatósági állásfoglalásomat a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés szerinti hatáskörben és illetékességgel hoztam meg. Veszprém Megyei MgSZH-NTI (ü. sz.: 28.2/ /2009.) Igazgatóságunkat a Gázterv Kft. kereste meg, hogy a Bakony Erőmű Zrt. földgázellátása tárgyában adjon ki szakhatósági hozzájárulást. A mellékelt talajvédelmi terv alapján a szakhatósági hozzájárulást a évi CXXIX. törvény előírásait Figyelembe véve adtam ki. A fellebbezési lehetőségről a évi CXL. 45. (2.) bek. rendelkezik. Veszprém Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóság (ü. sz.: 28.3/2812-2/2009.) 1728/2009. számú levelében a Bakonyi Kombiciklus Kft. (beruházó) nevében eljárva a GAZTERV Tervező és Szolgáltató Kft. kérte a rendelkező rész 1. pontjában részletezett erdőterületek igénybevételének engedélyezését gázvezeték elhelyezés céljából. Csatolta az engedély kiadásához

7 7 szükséges tervdokumentációt (változási vázrajzot és terület kimutatást) ill. Ajka Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását. Levelében leírta, hogy a gázvezeték és 2-2 m-es biztonsági övezete fátlan területekre esik (kerékpárút ill. meglévő 6 m széles nyiladék) és a munkálatok végzéséhez nem szükséges fakitermelés. A beruházás helyhez kötött, ezért erdészeti szempontból a tervezett nyomvonal elfogadásának ill. az erdőterület-igénybevételi engedély kiadásának nem merül Fel kizáró oka. Előzőekre figyelemmel a kérelmet elfogadtam. Erdővédelmi járulék megfizetésével a kért igényl.evétel engedélyezése az Evt. 81. (3) bekezdése alapján nem jár. Határozatomat a 274/2006. (XI.23.) Korm. rendelet 22. (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a 22. ( 1) bekezdése szerinti illetékességet figyelembe véve a 2004 évi CXL. tv., , ának megfelelően hoztam meg. Az eljárási díjat a többször módosított 56/999 (VI.16,) FVM rendelet 1. állapítottam meg. Körzeti Földhivatal Ajka (ü. sz.: /4/2009.) A Gázterv Tervező és Szolgáltató Kft 8600 Siófok, Báthory fejedelem u. 13. székhelyű gazdasági társaság szeptember 18-án a Bakonyi Kombiciklus Erőmű Epítő és Fejlesztő KE 8400 Ajka, Gyártelep 1961 hrsz székhelyű vállalkozás megbízásából kérelmet nyújtott be az Ajkai Körzeti Földhivatalhoz az ajkai 0351/36, 0351/37, 0351/38, 0351/39, 0351/46, 5790, 1246/7, 1508/2, 1522 brsz-ú területek időleges más célú hasznosításának engedélyezése céljából. Kérelmező a kérelemhez csatolta a termőfö1d védelméről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 12. (2) bekezdésében meghatározott mellékleteket, vagyis az ingatlan nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett másolatát és az ehhez tartozó terület kimutatást, az MV-terv Mérnöki Iroda Kf Balatonvilágos, Mathiász ltp. 2. szám alatti székhelyű vállalkozás által 98/2009. számon elkészített mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet, valamint a fildvéde1mi eljárási igazgatási szolgáltatási díj igazolását. Az ingatlan-nyilvántartási munkarészekből megállapítható, hogy a bejelentett területek közül a 0351/36, 035t/38, 0351/39 hrsz-ú ingatlanok bányaszolgalmi joggal terheltek, ezért a Tfvt. 14. (5) bekezdése alapján nem engedélykötelesek. Ezen ingatlanokról Hivatalunk tudomást szerzett és az időleges más célú hasznosításról az eredeti állapotot elfogadó határozatban rendelkezik. Az ajkai 5790/1, 1246/7, 1502/8, 1522, 0351/22, 0351/44 brsz-ú ingatlanok esetében a földvédelemre vonatkozó szabályokat Tfvt. 1. (3)-(4) bekezdése alapján nem kell alkalmazni. A földrészletek helyszíni szemléjét az Ajkai Körzeti Földhivatal mezőgazdász ügyintézője október 8. napján elvégezte és megállapította, hogy az érintett területen még nem kezdték meg az időleges más célú hasznosítást. Az engedélyköteles földrészletek Ajka város azonos művelési ágú termőföldjeinek 1 ha-ra vetített aranykorona értékeinek átlagánál jobb értékű területek, azaz a Tfvt. 2. 1) pontja alapján az átlagosnál jobb minőségű termőföldnek minősülnek, és a meglévő gázelosztó közelében helyezkednek el, az Erőmű csak ezen az útvonalon tudja elvinni a földgázt. A Tfvt. 11. (2) bekezdése szerint az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatóság 28.2/ /2009. számú szakhatósági hozzájárulását az abban foglalt feltételek betartásával megadta. Állásfoglalásuk indokolása: A mellékelt talajvédelmi terv alapján a szakhatósági hozzájárulást a évi CXXIX. tv. előírásait figyelembe véve adtam meg. A helyszíni szemle, a szakhatósági hozzájárulás, valamint az előzőekben leírtak alapján az Ajkai Körzeti Földhivatal a kérelemnek helyt adott és a fenti feltétellel engedélyezte a kérelmezett termőföldek közül az ajkai 035 1/37, 035 1/46 hrsz-ú termőföldek Bakonyi Erőmű Zrt. földgázellátása céljára történő hasznosítását. A határozat a Tfvt. 1. g-án, 6. -án, 7. (l)-(2) bekezdésén, 14. (l)-(3) és (5) bekezdésein, 18. (1)-(2) bekezdésein és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 71. és 72. -án alapul. Fellebbezési lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 98. (1) bekezdés és a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rend. 9. (1) bekezdése teszi lehetővé. Az Ajkai Körzeti Földhivatal hatásköre a Tfvt. 7. (1) bekezdésén, valamint a 338/2006.(XII. 23.) Korm, rend. 1. (1) bekezdésén, míg illetékessége a rendelet 2. (1) bekezdésén alapul. A Bányakapitányság az építtető bejelentési kötelezettsége vonatkozásában: a 7./a) pontban a Rendelet 16.. /2/ bekezdésben, valamint a 89/2003. (XII.16.) GKM rendeletben mellékleteként kiadott Biztonsági Szabályzat 2. pontjában előírtaknak szerzett érvényt, a 7./b) pontban a Rendelet ban előírtakat, a közművek üzemeltetői és az útkezelők (zöldterület kezelő) a kivitelezéssel kapcsolatos előírásait emeli be az építési engedélybe, valamint a Szabályzat VII. fejezete alapján került megállapításra. A használatbavételi eljárást a Rendelet a szerint kell végrehajtani.

8 A 8. pont előírásai a Rendelet 24. -a alapján kerültek tételesen meghatározásra. 8 A rendelkező rész 9. pontja Szabályzat V.-VII. fejezetrész előírásain alapul és a részletezetteket a Bányakapitányság az építési munkák zavartalan - biztonsági szempontból meghatározó tevékenységek és szakszerű lebonyolítása érdekében rendelte el. Az építési engedély érvényességét a Rendelet 18. -a írja elő. Figyelemmel a tervezői felelősségre, a létesítési engedély szemle mellőzésével kiadható volt. Ezen közigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díját a kérelmező az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet előírásai szerint megfizette. A fellebbezés igazgatási szolgáltatás díját és a megfizetésének módját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4..-a írja elő. A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a Ket án alapul. A Bányakapitányság a határozatát az évi XLVIII. tv. ( Bányatörvény ) 44.. (1) bekezdésében biztosított hatáskörben hozta, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rend. 2.. (2) bekezdése állapította meg. Veszprém, január 14. Kazár Attila bányakapitány megbízásából: Kertész László osztályvezető

FGSZ Zrt. fáklya áthelyezése és kerítés cseréje Szombathely gázátadó állomáson építési engedélye. FGSZ Zrt. jogerős: 2013. 07. 02.

FGSZ Zrt. fáklya áthelyezése és kerítés cseréje Szombathely gázátadó állomáson építési engedélye. FGSZ Zrt. jogerős: 2013. 07. 02. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/554/15/2013. Hiv. szám: P11326/066/2013.K Ügyintéző: Kertész László Ügyintézőjük: dr. Földvári Erika : (06-88) 576-633 Mell.:

Részletesebben

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól.

SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július 18-tól. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/1038-13/2013. Ü.i.: Szalai Ferenc Földtani és Adattári Osztály : +3656512313 : ferenc.szalai@mbfh.hu A határozat jogerős 2013. július

Részletesebben

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T

A határozat 2013. május 7-től jogerős. Tárgy: Mórahalom 0319/38 hrsz-ú ingatlan kutatási műszaki üzemi terve H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/605-18/2013. Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet :+36 56 512-322 : +36 56 512-337 E-mail: erzsebet.csegoldi@mbfh.hu A határozat 2013.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37.

H A T Á R O Z A T. engedélyezi. 1. A létesítmény építtetője: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9000 Győr, Puskás T. u. 37. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: VBK/3505-8/2012. Hiv. szám: F7119-3983-14/2012. Ügyintéző: Herczeg Tibor Ügyintézőjük: Rozsos Jenő : (06-88) 576-645 : (06-88)

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT.

MAGYAR HORIZONT ENERGIA KFT. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. március 25-től JOGERŐS! SZBK/2888-10/2013. Ügyintéző: Farkas Emese E-mail: emese.farkas@mbfh.hu Hiv.szám: Log-K-162/2013.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. július 06-án Heninger Mihály Iktatószám: PBK/759-14/2014

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 28-án Tesoro Invest Kft. Iktatószám:

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/2879-11/2013. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. február 19. Tárgy: Szeged V. homok védnevű

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. április 24. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/3000-16/2013. 2014. július 17-én jogerőre emelkedett. Üi.:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3760-20/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 06.01. Tárgy: Ugod kutatási

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3633-18/2011 Szűcs Ferenc Jogerőssé vált: 2012. 02. 23. :(06-1) 3012-933 : (06-1) 3012-928 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Gyarmat

Részletesebben

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015.

energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése. Ügyintéző: Veres Zsolt Hiv. szám: 151/10851/2015. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/3360-13/2015. Tárgy: Csanádapáca, 0130/58 hrsz. vízmű átadási pont villamos energia ellátása, OTRDF 20/100 típ. oszloptranszformátor-állomás építése.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT

VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu. Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési MÜT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3726-20/2011. Eper Gábor :(06-88) 576-643; : (06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Sopron I - homok 2012-2016 évi kitermelési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. március 28-án Wildhorse UCG Kft. Iktatószám:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3622-21/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 2012.03.25. Tárgy: Mány-Zsámbék

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu HATÁROZAT

VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2308-14/2012. szám Ügyintéző: Kappel R. Jogerős: 2013. július 08. :(06-88) 576-642 E-mail: robert.kappel@mbfh.hu Tárgy: bányatelek módosítás

Részletesebben

VBK/1735-28/2012. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. f.a. 1012 Budapest, Logodi u. 34/B. III/1. HATÁROZAT

VBK/1735-28/2012. MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. f.a. 1012 Budapest, Logodi u. 34/B. III/1. HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1735-28/2012. ügyintéző: Horváth Attila : 36 88 576 634 : 36 88 576 644 E-mail: attila.horvath@mbfh.hu jogerős: 2013.04.22. Tárgy: a

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT

év: hó: nap: KÜJ KTJ Iktatószám: 1875-5/2012. Hiv. szám: Tárgy: Nagyszentjános Önkormányzatbelterületi Melléklet HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 5240-1/12/2010.II.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/1587-11/2012 Üi.: Kovács I. (istvan.kovacs@mbfh.hu) Ez a határozat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100227271 KTJ: - Iktatószám: 1431-6/2013. Hiv. szám: Tárgy: Ikrény, PANNON-VÍZ Zrt., Lesvárpuszta és Előadó: Műszaki ea.: Szakértők: dr. Balogh-Máté Rita dr. Vecsey

Részletesebben

Tárgy: A Körös" megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása.

Tárgy: A Körös megjelölésű kutatási területre vonatkozó 6/2011-2015 sz. Kutatási Műszaki Üzemi Terv módosítás jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. október 17-től jogerős. SZBK/1714-29/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT

Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics bányatelek - kitermelési műszaki üzemi terv HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/4482-25/2010. Üi.: Kovács Lajos Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06/1-373-1808 lajos.kovacs@mbfh.hu Jogerős: 2011. V. 16-tól Tárgy: Kiskunlacháza II. -kavics

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: 3624/39/2010. 2010. december 23.-án jogerőre emelkedett Üi: Kusz

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1446-13/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2651-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M.

H A T Á R O Z A T E N G E D É L Y E Z E M. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: CSS/01/2945-5/2015 Tárgy: Kunágota, 0271/67 hrsz-ú vízműtelep és 0269/51 hrsz-ú T2 sz. kútcsoport villamosenergia-ellátása, OTRDF 20/160 típ. oszloptranszformátor

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. április 25-én Kostmann Trans Kft. Iktatószám:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6395-28/2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 5000 Szolnok, Templom utca 5. (56)512-319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-320 5001 Szolnok, Pf.: 164; E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001 Szolnok,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ KTJ. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége

Hatósági ügyek, ügyleírások. A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége Hatósági ügyek, ügyleírások A BAMKH Földhivatalának hatósági tevékenysége I. Ingatlanügyi hatósági ügyek Ingatlanügyi hatóságként a Kormány a földhivatalt jelölte ki. Az ingatlanügyi hatósági ügyeket első

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2223-10/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÁRTALANÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS továbbiakban Megállapodás, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen

Részletesebben

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad

Melléklet HATÁROZAT. vízjogi létesítési engedélyt ad ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m,

H A T Á R O Z A T. e l f o g a d o m, NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 903-1/18/2011./I.

Részletesebben

BBK/226-2/2014. Jogerős: 2014. 03. 14. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 H A T Á R O Z A T

BBK/226-2/2014. Jogerős: 2014. 03. 14. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/226-2/2014. Jogerős: 2014. 03. 14. Üi.: Pályi György Gázipari és Építésügyi Osztály Tel.: 06 1/373 1803 E-mail: gyorgy.palyi@mbfh.hu

Részletesebben

Tárgy: Csákvár II. - dolomit 2011-2015.évi kitermelési MÜT kérelem

Tárgy: Csákvár II. - dolomit 2011-2015.évi kitermelési MÜT kérelem MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/4358/12/2010. ügyintéző: Lopotnyik András :(06-88) 576 636 : (06-88) 576 646 E-mail: andras_lopotnyik@mbfh.hu Tárgy: Csákvár II. - dolomit

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HATÁROZAT Ügyiratszám: 10434-22/2015. Ügyintéző: Geresics Angéla dr. Ötvös Tünde Telefonszám: 72/567-146 Tárgy: KÜJ: KTJ: Inke, 072 hrsz. alatti ingatlanon majorközpont létesítésének előzetes vizsgálati eljárása

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2035-11/2011. 2011. november 02.-én jogerőre emelkedett. Üi:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2952/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kristó Annamária dr. Bene Beáta Az eljárás megindítása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mert Jánoshida külterületén

Részletesebben

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu

Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3476-11/2011 Szűcs Ferenc Jogerősé vált: 2012. 01. 12. : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Tárgy: Jobaháza

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 7254-20/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Csorna, E.ON Zrt., M85-M86 autóút 26+700 km szelvényben

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt.sz.: PBK/2102-31/2013. Üi: Kusz Lajos ( 72/314-952/225, lajos.kusz@mbfh.hu)

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2013. március 21-én Dráva-Kavics és Ingatlan Kft.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG II. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri er Hivatala a HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR

Részletesebben

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14.

Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős: 2013. 06. 14. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.sz.: BBK/778-5/2013. Üi.: Kókay Ágoston Tel.: 06-1-373-1809 Email: agoston.kokay@mbfh.hu Zsámbéki Mezőgazdasági Szövetkezet Jogerős:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly Melléklet: vezetékjog vázrajzok

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly Melléklet: vezetékjog vázrajzok Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly Melléklet: vezetékjog vázrajzok E l ő t e r j e s z t é s vezetékjog alapítás és ahhoz kapcsolódó kártalanításról

Részletesebben

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221

HATÁROZAT. 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 6290-25/2015. Linczer Norbert 221 Tárgy: Tiszatelek 0217/21. és 0217/33. hrsz.-ú külterületeire tervezett medencés kishajó kikötő előzetes vizsgálata HATÁROZAT A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: 1078-1/11/2009.III.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Jogerős! 2012. 02. 22. HATÁROZAT

Jogerős! 2012. 02. 22. HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3293-11/2011. Jogerős! 2012. 02. 22. Üi.: Noltész József Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: +3613731829 Tárgy: felhasználási

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 2005. 2 A szolgáltató főbb adatai : Társaság cégneve : Szentes Város Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési

Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os távvezeték nyomvonalkijelölési KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 10281-10/2011. Tárgy: Soroksár-Vecsés, Vecsés-Üllő 120 kv-os

Részletesebben

VBK/1794-8/2013. Filinger Eurotrans Kft. 8913 Lakhegy Rákóczi út 12.

VBK/1794-8/2013. Filinger Eurotrans Kft. 8913 Lakhegy Rákóczi út 12. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/1794-8/2013. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 634 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu Jogerős: 2021.08.06 Tárgy: Szemenye

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4681-12/2016. Ügyintéző: dr. Karácsony Edina/ Ódor Imre Telefon: +36 (96) 524-000 Tárgy: SWIETELSKY Magyarország Kft. 9300 Csorna, Vasutas u. 9. - Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Lökösháza I.- kavics védnevű bányatelek 2012-2014. évi kitermelési MÜT módosítási és védőpillér lefejtési kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/3263-16/2012. Hiv. szám:- Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: Gellén János : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

Jogerős: 2013. június 20-tól HATÁROZAT

Jogerős: 2013. június 20-tól HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG BBK/3050-23/2012. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail: tamas.haraszti@mbfh.hu Lasselsberger

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély.

Iktatószám: 266-7/2012. Hiv. szám: Tárgy: Komárom - Önkormányzat- Ipari Park bővítés víziközmű ellátása -vízjogi létesítési engedély. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés j) pontjában

Részletesebben

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása

Tárgy: TXM-Makó-6 jelű geotermikus energia kutatási terület alacsony entalpiájú földhő hasznosítás Műszaki Üzemei Tervének módosítása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5., 5001 Szolnok, Pf.: 164 (56) 512-319; 512-320 Fax: 512-337, Ügyeleti tel: (56) 512-318 Szegedi iroda: (62) 558-283,

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE D e b r e c e n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Humán Főosztály Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN,

Részletesebben

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT

Tárgy: Békéscsaba I.- agyag és Békéscsaba IV.- agyag bányatelkek 2013-2017. évi együttes kitermelési MÜT kérelem HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/4291-5/2012. Hiv. szám: - Ügyintéző: Szeifert Konrád Ügyintézőjük: : 06-56-512-314 Melléklet: 1 pld. Müt : 06-56-512-337

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyiratszám: 454-6/2016. Ügyintéző: Juronicsné Füredi Krisztina dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: Mell.: Szederkény, 030 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfitelep környezetvédelmi engedélye L melléklet

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ

ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ Üi.szám: IV-D/114-7/2012. Ügyintéző: Szögedi Zsuzsanna Telefon: 46/515-771 Telefax: 46/515-711 Tárgy: Tornyosnémeti települést érintő egyes országos jelentőségű műszaki

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben