FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján"

Átírás

1 FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE a évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján november 1

2 Előzmények Az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (angol rövidítése: CEER) által kiadott, a szolgáltatásminőség európai eredményeit publikáló összehasonlító tanulmányokban a feszültségminőséggel foglakozó fejezet ajánlása azt tartalmazza, hogy a tagországok végezzenek feszültségminőség monitoringot - legalább a legfontosabb paraméterekről - és azok eredményeit hozzák nyilvánosságra. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által indított, 400 db feszültségminőség mérővel az elosztói engedélyeseknél rotációs rendszerben végzett méréseken alapulva hazánkban is kialakulóban van egy egységes feszültségminőség mérési kultúra. A mérési eredmények felhasználhatósága a kiértékelések során egyértelműen beigazolódott. Az eddigi mérések eredményeit az érintettek fejlesztéseik során figyelembe vették, és a jövőben is hasznosíthatják. Az elosztó hálózaton ettől függetlenül is számos helyen történnek mérések (még ha kis számban is), általában rögzített módon ciklikusan, vagy a felhasználói igényekhez igazodóan az elosztói engedélyesek saját előírásai alapján. Az ilyen jellegű mérések célja általában a felhasználók ellátási paramétereinek ellenőrzése, valamint a hálózat beruházási és veszteségi költségeinek csökkentése. A Hivatal által április 7-én kiadott, Szakmai ajánlás az egységes villamosenergia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására (a továbbiakban: Szakmai ajánlás) fő célja a már elindított feszültség minőség mérés folytatása és a mérési kultúra folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy az most már az egyes elosztóknál egy időben, összehasonlítható mérési eredmények mentén történjen. A beszámoló és az éves értékelés a mérések folyamatos nyomon követését és fejlesztését hivatott elősegíteni. A korábbi években az elosztói engedélyesek a Hivatal által A villamos energia ellátás megbízhatóságának elvárt színvonalának és minimális minőségi követelményének meghatározása tárgyban 2005-ben kiadott határozat B. Melléklete II. A hálózati berendezések megfelelőssége 3.6 pontjában előírt tartósan - 12 hónapnál hosszabb ideig - szabványtalan feszültséggel ellátott felhasználók felhasználóra vonatkoztatott számát is jelentették. Az évek során a Hivatal ellentmondást fedezett fel e szám és az elosztói engedélyes Egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi követelményeinek meghatározása tárgyban kiadott határozatához kapcsolódó (Garantált Szolgáltatások, a továbbiakban: GSZ) értékelésben az elosztók által megadott adatok között. Ezért a Hivatal az FVFO-572 (2012) számú levelében jelezte az elosztói engedélyesek felé, hogy a évi beszámolótól kezdődően a szabványtalan feszültséggel ellátott felhasználók felhasználóra vonatkoztatott számát nem szükséges megadni. Helyette a Hivatal a GSZ határozata D. mellékletének GSZ-E. táblázatában a GSZ IX. Feszültség a kisfeszültségű felhasználási hely csatlakozási pontján adatainak fennállási idő szerinti bontásával kívánja meghatározni a tartósan nem megfelelő feszültséggel ellátott felhasználók számát. Jelen értékelésben az elosztói engedélyeseket a következő rövidítésekkel jelöltük: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. EDE EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. EDF DÉMÁSZ ELMŰ Hálózati Kft. ELMŰ E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. EED ÉMÁSZ Hálózati Kft. ÉMÁSZ E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. - ETI A jelen értékelés az elosztói engedélyesektől beérkezett adatok alapján mutatja be a évi helyzetet. 2

3 A fentiek alapján a jelen értékelés a következő részekből épül fel: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 1. A feszültség minőség monitoring rendszerrel kapcsolatban az elosztói engedélyesektől bekért adatok 2. A Szakmai ajánlás alapján szükséges mérések 3. Az elosztói engedélyesek jelentéseinek értékelése 3.1. Országos értékelés 3.2. Elosztói engedélyesenkénti értékelés EDE EDF DÉMÁSZ ELMŰ EED ÉMÁSZ ETI 4. Tartósan nem megfelelő feszültségű ellátás a GSZ IX. pont alapján 1. A feszültség minőség monitoring rendszerrel kapcsolatban az elosztói engedélyesektől bekért adatok A Szakmai ajánlásban a Hivatal a következő adatokat megküldését írta elő: 1. Mérések összes darabszáma és időtartama 2. A mérőeszközök elhelyezésének módja, és a mérőhelyenkénti időtartam 3. A mérőeszközök feszültségszintenként való megoszlása 4. Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában 5. Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma 6. Teljes feszültség harmonikus torzulás (THD) határérték túllépéses időtartama 7. Feszültség aszimmetria határérték túllépéses időtartama, amennyiben mérve van 8. Feszültség letörésekhez a Szakmai ajánlásban megadott táblázat kitöltése Az adatok a Szakmai ajánlás 6. fejezetében leírtak alapján kerülnek összehasonlításra. Az egyedi mérési rendszereket a Hivatal teljes mélységében nem vizsgálja, mivel az ajánlás éppen az egységesítést és az összehasonlíthatóságot célozta meg. 3

4 2. A Szakmai ajánlás alapján szükséges mérések Mérőeszközök száma A Szakmai ajánlás alapján a különböző feszültségszinteken a mérőeszközök száma nem lehet kevesebb, mint: 1. KIF-en a KIF vonalak számának 1%-a 2. KÖF-ön a KÖF alállomások számának és a KÖF felhasználók 1%-ának összege 3. NAF/KÖF alállomások száma (nagyfeszültségű alállomási mérések esetében), KÖF gyűjtősínen A Szakmai ajánlás alapján a Hivatal részéről elfogadható a KÖF mérési pontok szétválasztása, miszerint minden KÖF alállomásban és a KÖF felhasználók 1%-ánál legyen KÖF mérés. A KIF mérések esetében a KIF hálózati végpontokon végzett mérések elfogadhatóak, mivel azok a feszültségemelkedéseket leszámítva megfelelő képet adnak az adott KIF vonal feszültségminőségéről. A Szakmai ajánlás alapján kisfeszültségen a mérőeszközök száma nem lehet kevesebb, mint a KIF vonalak 1% a. A mérőeszközök a vonalak végére kerülhetnek felszerelésre, hurkolt hálózat esetében a vonal közepére. Ezáltal a felhasználók jelentős részénél állandó jelleggel megoldottá válik a feszültségminőség regisztrálás. Kisfeszültségen a Szakmai ajánlás alapján egy hét és egy hónap közötti mérési időtartam, középfeszültségen állandó (365 napos) mérés javasolt. Mivel a kisfeszültségű műszerekkel egy évben több mérési ponton is végrehajtható az egy hét időtartamú mérés, ezért a Hivatal a mérőeszközök minimális számára vonatkozóan tesz javaslatot. Az elosztói engedélyesek által megküldött éves beszámolók adatait felhasználva a Hivatal a mérőeszközök szükséges darabszámát a következők szerint állapítja meg: Kiindulási adatok EDE EDF DÉMÁSZ ELMŰ EED ÉMÁSZ ETI Összes A mérőeszközök szükséges száma Kiindulási adatok A mérőeszközök szükséges száma Kiindulási adatok A mérőeszközök szükséges száma Kiindulási adatok A mérőeszközök szükséges száma Kiindulási adatok A mérőeszközök szükséges száma Kiindulási adatok A mérőeszközök szükséges száma Kiindulási adatok A mérőeszközök szükséges száma KIF vonalak száma (db) KÖF alállomások száma (KÖF/KÖF) (db) KÖF felhasználók száma (db) NAF/KÖF alállomások száma (db) táblázat A szükséges mérőeszközök száma Összesen: A Szakmai ajánlás alapján számított becsült érték 4

5 5 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013-ban a mérésekbe bevont műszerek számának és a Szakmai ajánlás alapján szükséges műszerek számának összehasonlítása elosztói engedélyesenként: A műszerek számát, illetve a mérési pontok számát az elosztói engedélyesek az éves beszámolójukban megadták, a szükséges mérőeszközök száma pedig a Szakmai ajánlás alapján a 2.1 táblázatban kiszámításra került. Az alkalmazott és a szükséges mérőeszközök hányadosa megadja, hogy az egyes elosztói engedélyesek az adott évben milyen mértékben teljesítették a Szakmai ajánlás kisfeszültségű mérőeszközök számára vonatkozó előírását. Alkalmazott Szükséges mérőeszközök száma KIF-en Teljesítés KIF mérőeszközök száma (KIF vonalak 1%-a) (alkalmazott mérőeszközök száma/szükséges mérőeszközök száma) EDE ,90% EDF DÉMÁSZ ,64% ELMŰ ,15% EED ,41% ÉMÁSZ ,51% ETI ,17% 2.2. táblázat A Szakmai ajánlás mérőeszközök számára vonatkozó előírásainak teljesítése a kisfeszültségű mérések tekintetében A 2.2 táblázat alapján megállapítható, hogy az elosztói engedélyesek közül csak az ÉMÁSZ teljesítette a Szakmai ajánlás kisfeszültségű mérőeszközök darabszámára vonatkozó előírását. Az előírt darabszámtól való elmaradás az EDF DÉMÁSZ és az ETI esetében a legjelentősebb, az EED is csak 48%-ban, az EDE közel 60%-ban teljesíti az előírásokat. Az ELMŰ a mérőeszközök darabszáma tekintetében 7,85%-kal maradt el az előírásoktól. A mérések időtartama KIF-en KIF Mérőeszközök száma Mérési pontok száma Mérési időtartam (óra) Átlagos mérési időtartam egy mérési ponton (nap) Teljesítés (átlagos mérési időtartam egy mérési ponton/ 7 napos mérési időtartam) EDE , ,20 13,11 7,72 187,35% 110,35% EDF DÉMÁSZ , ,67 10,90 9,72 155,78% 138,88% ELMŰ , ,00 8,44 8,45 120,61% 120,76% EED , ,70 13,63 7,68 194,67% 109,7% ÉMÁSZ , ,31 9,05 10,14 129,25% 144,79% ETI , ,20 13,33 8,61 190,50% 123,02% 2.3. táblázat A Szakmai ajánlás mérések hosszára vonatkozó előírásainak teljesítése a kisfeszültségű mérések tekintetében

6 A 2.3 táblázatból látható, hogy a Szakmai ajánlás kisfeszültségű mérések időtartamára vonatkozó előírása minden elosztói engedélyes esetében teljesült. Az ELMŰ és az ÉMÁSZ esetében az átlagos mérési időtartamok közel azonosak, illetve kis mértékben csökkentek a 2012-es értékhez képest. Az EDF DÉMÁSZ-nál kis mértékű növekedés volt jellemző, míg az EDE, EED és ETI esetében jelentősen, közel duplájára nőtt a mérések átlagos hossza. A mérőeszközök száma KÖF-ön KÖF Műszerek száma Szükséges mérőeszközök száma KÖF-ön Teljesítés (mérőeszközök száma/szükséges mérések száma) EDE ,00% 132,49% EDF DÉMÁSZ ,46% 12,76% ELMŰ ,00% 0,00% EED ,95% 169,40% ÉMÁSZ ,00% 0,00% ETI ,78% 117,38% 2.4. táblázat A Szakmai ajánlás előírásainak teljesítése a középfeszültségű mérések esetében A 2.4-es táblázat alapján megállapítható, hogy a középfeszültségű mérések tekintetében az EED továbbra is az élen jár, rajta kívül csak az EDE és az ETI teljesítette a Szakmai ajánlás szerint szükséges mérések számát. Az EDF DÉMÁSZ a 2012-ben megkezdett középfeszültségű mérések számát 2013-ban növelte, az ELMŰ és az ÉMÁSZ azonban továbbra sem végzett méréseket a középfeszültségű hálózaton. 6

7 3. Az elosztói engedélyesek jelentéseinek értékelése Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A 2008-ban kiadott Szakmai ajánlás alapján az elosztói engedélyesek a 2009-es évtől kezdődően készítenek beszámolót a feszültség-minőség monitoringhoz kapcsolódó tevékenységükről. Az engedélyesi beszámolók alapján megállapítható, hogy a KÖF mérések több elosztói engedélyes esetében továbbra is hiányoznak, ennek ellenére a feszültség-minőség monitoringba bevont mérőeszközök által mért eredmények alapján az országos összehasonlítás és elosztói engedélyesenkénti értékelés elvégezhető, aminek eredményét a következőkben ismertetjük Országos értékelés 2013-ban a kisfeszültségű hálózatokon 1221 mérőeszköz került bevonásra a mérésekbe, melyek éves átlagos kihasználtsága 70 nap volt. Az ÉMÁSZ és az ETI kivételével a mérőeszközök száma minden elosztói engedélyesnél csökkent az előző évhez viszonyítva. A mérési pontok száma 10%-kal esett vissza 2012-höz képest. Az országosan összesen vizsgált 9317 mérési pontból 91, tehát az összes mérési pont 0,97%-a tekinthető tartósan szabványtalan feszültséggel ellátottnak. Figyelembe véve, hogy a mérések elhelyezésekor számos elosztó az általa problémásnak ítélt helyeken végzett méréseket, ez az érték nem az elosztóhálózat tényleges minőségét tükrözi, hanem sokkal inkább a mérőeszközök elhelyezésének hatékonyságát jellemzi ban az elvégezett mérések már csak 0,11%-ában lépett ki a feszültség értéke a szabványos ±10%-os tűrésmezőből, amely a 2012-ben mért 0,27%-os értékhez képest 0,14%-os javulást jelent. A középfeszültségű hálózatokon 294 mérőműszerrel történtek mérések 2013-ban. A mérések nagy száma elsősorban az E.ON elosztóknak köszönhető, melyek 279 műszerrel végeztek méréseket a hálózataikon, és amelyek mérőműszerei számának bővítése immár több éve folyamatosnak tekinthető. Az EDF-DÉMÁSZ 2012-ben kezdte meg a mérőeszközök telepítését, melyek számát 2013-ban növelte. Az ELMŰ és az ÉMÁSZ részéről azonban továbbra sem történt kezdeményezés a KÖF mérések területén. A mérőműszerek éves átlagos kihasználtsága 10,6 hónap volt, ami a 2012-ben rögzített 10,88 hónapos időtartamhoz képest kismértékű visszaesést jelent. A középfeszültségű hálózaton kialakított mérések az országos mérési időtartam 52,1%-át szolgáltatják. A KÖF mérések mérési időtartama országosan 7,3%-kal nőtt, ezzel együtt a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama 243,5 óráról 338,9 órára emelkedett, ami ugyan közel 40%-kal növekedést jelent a 2012-es értékhez viszonyítva, de mértéke továbbra is minimális (0,015%) a teljes mérési időtartamhoz képest. Fontos megjegyezni, hogy a feszültségparaméterekben bekövetkező esetleges negatív irányú változás nem feltétlenül jelent romlást az elosztóhálózat feszültségviszonyaiban, annak hátterében az is állhat, hogy az előző évhez képest az engedélyes nagyobb hatékonysággal találta meg a hálózat feszültségminőség szempontjából problémás pontjait. A következőkben az elosztói engedélyesek által szolgáltatott adatok országos, ill. elosztónkénti részletes kiértékelése következik. A feszültség emelkedések és letörések részletes, évre vonatkozó adatait tartalmazó táblázatok jelen értékelés függelékében, a törzsszövegben elhelyezett, évek adatait tartalmazó táblázatokkal megegyező számozás szerint megtalálhatóak. 7

8 Megnevezés Mennyiség Mértékegység A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KIF-en: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések összes időtartama KIF-en: Feszültség minőség mérések összes időtartama KÖF-ön: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KIF hálózaton: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KÖF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: db db db db óra óra na óra óra db db na. 21,00 84,67 68,16 95,56 146,80 óra 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 óra na. 4, óra 0,50 0, ,40 0,00 0,00 óra es táblázat Országos feszültség minőség mérési adatok darab A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: es diagram - Mérésekbe bevont mérőeszközök száma országosan

9 óra Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KIF hálózaton Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KÖF hálózaton es diagram Feszültség átlagértékei 10%-os tűrésmezőből való kilépésének időtartama országosan darab Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: as diagram Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma országosan A letörés statisztika szerint a kisfeszültségű mérések esetében a mérési időtartam alatt 6,72 óránként következett be legalább egy feszültség letörés vagy emelkedés, amely a 2012-es 5,45 órás gyakorisághoz képest 23,3%-os javulást jelent. 9

10 Feszültség letörés U [%] Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal <U >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U es táblázat Országos kisfeszültségű feszültség emelkedések-letörések Középfeszültségen 2013-ban 54,54 óránként következett be egy feszültség letörés vagy emelkedés, amely a 2012-es 80,26-os értékhez képest jelentős (32,5%) romlásnak tekinthető 2. Feszültség letörés U [%] <U >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U as táblázat Országos középfeszültségű feszültség emelkedések-letörések Elosztói engedélyesenkénti értékelés EDE Az EDE csak a rendszerszintű, továbbá a legalább egyhetes időtartamú méréseket szerepelteti a beszámoló jelentésében. A feszültségpanaszok kivizsgálására irányuló, illetve a fejlesztési célú mérések nem képezik részét a jelentett adatoknak. Az EDE beszámolója szerint a mérőműszerek elhelyezésének koncepciója: A kisfeszültségű mérések során teljes transzformátor körzetek kerülnek vizsgálat alá, a tápponttal párhuzamosan 3-4 végpontot is megmérnek. Középfeszültségen az alállomások többségében mindegyik 120 kv/köf és KÖF/KÖF transzformátoron KÖF gyűjtősínre csatlakoztatva, továbbá a KÖF nagyfogyasztók kb. 2%- ánál üzemel egy-egy hálózat-analizátor. Ezek a fixen telepített műszerek folyamatos mérést biztosítanak az év egészében. Az alállomási műszerek 1-1 transzformátor szekunder oldalára csatlakoznak, s mivel adott gyűjtősínt időnként más transzformátorról táplálnak meg, ezért egy-egy gyűjtősín szakaszt időnként (hosszabb-rövidebb ideig) más műszerrel mérnek. A műszer darabszámba ezek a plusz műszerek nincsenek beleszámítva, a mérési időtartamuk viszont igen. A bővítés miatt egyre kevesebb időszak esik ki a feszültség minőség monitoringból. A mérési idő néhány %-át teszi ki az az időtartam, amikor ciklikus mintavételezéssel (1 minta/10 perc) felharmonikusokat és aszimmetriát mérnek a műszerek. 2 Az adatok az EDE, EED, ETI és az EDF DÉMÁSZ hálózatát jellemzik. 10

11 Az EDE az éves jelentésében a következőkről számolt be a feszültségminőség monitoring rendszerrel kapcsolatosan: A évre vonatkozó KIF (kisfeszültségű) mérési eredmények, kiértékelések a év folyamán szervezetten végzett rendszerszintű mérésekből származnak. A kiértékelő rendszer felkészített a MEKH elvárásainak megfelelő adatok szolgáltatására. Az EDE a KIF adatszolgáltatás tekintetében az alábbiak figyelembe vételét kérte a Hivataltól: A KIF monitoring rendszer kiépítésére és a rendszer beindítására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal informálisan 5 év felkészülési időt irányzott elő. Egy ilyen speciális monitorig rendszer korábban nem volt elérhető az informatikai piacon, így sok fejlesztési munka áll a KIF műszerpark rendszerszintű mérésekre való felkészítése, és az E6. ponthoz kapcsolódó kisfeszültségű jelentéskészítő modul MEKH elvárásainak megfelelő kialakítása mögött. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-nél a KIF feszültségminőség mérések szabályozása, végzése és kiértékelése január 1. óta már a fent említett ajánlás által is megfogalmazott elvek szerint történik. A mérési rendszer területileg azonos minőségű és menetrend szerinti üzemeltetésére, illetve maximális feszültségprobléma feltáró hatékonyságára az E.ON folyamatosan törekszik. A fenti pontok azt jelzik, hogy egy kész, üzemelő mérési és kiértékelő rendszerből, előírásoknak megfelelő mérési adatbázisokból, az ajánlásban szereplő elveknek megfelelően tudunk jelenleg kisfeszültségű mérési adatokat szolgáltatni A évre vonatkozó KÖF (középfeszültségű) mérési eredmények, kiértékelések immár egy kiforrott mérési és kiértékelő rendszerből származnak, és a mérési pontok mindegyike (kivéve az év végi új telepítéseket) a év szinte teljes egészében üzemelt. Jelenleg a KÖF feszültség minőség monitoring rendszerünk teljesíti a MEKH fenti ajánlásában foglaltakat (mind a mérés, mind a kiértékelés tekintetében). Sőt a tárgyévi jelentős műszerpark bővítésnek köszönhetően már a legtöbb alállomás esetében az ajánlásnál többet is tettünk, mivel a feszültségminőség felügyeletében és a feszültségpanaszok kezelésében hasznosnak találtuk a mérési pontok kibővített halmazával végezni a monitoringot. Az EDE a KÖF adatszolgáltatás tekintetében az alábbiak figyelembe vételét kérte a Hivataltól: A KÖF monitoring rendszer kiépítésére és a rendszer beindítására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal informálisan 5 év felkészülési időt irányzott elő. Egy ilyen speciális monitorig rendszer korábban nem volt elérhető az informatikai piacon, ezért komoly munka áll a KÖF műszerpark kifejlesztése és beüzemelése, illetve az E6. ponthoz kapcsolódó középfeszültségű jelentés modul MEKH elvárásainak megfelelő kialakítása mögött. A KÖF monitoring rendszer kifejlesztése 2007-ben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt nél kezdődött, s lényegében ez a rendszer lett az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-re is kiterjesztve. A műszerek mérési módjának beszabályozása, a mérési rendszer telepítése, a szükséges kiértékelő, elemző funkciók megvalósítása a KÖF feszültség minőség monitoring rendszert tavaszától a fent említett ajánlásban is megfogalmazott elveknek megfelelővé tette. A mérési rendszer folyamatos és hatékony működtetésére az E.ON folyamatosan törekszik abban a reményben, hogy a KÖF monitoring terén 1-2 éven belül nem egyediek leszünk országos szinten, hanem ebbe a többi Engedélyes bekapcsolódik, ahogyan azt a MEKH ban előirányozta. A fenti pontok szerint egy kész, üzemelő mérési és kiértékelő rendszerből, gyakorlatilag egész éves mérési adatbázisokból, az ajánlásban szereplő elveknek megfelelően tudunk jelenleg középfeszültségű mérési adatokat szolgáltatni... 11

12 A középfeszültségű hálózaton végzett feszültség minőség mérések átlagos időtartamai a es táblázatban láthatóak: Feszültségszint [kv] Átlagos mérési időtartam [nap] 10 kv na. na. na kv na. na kv na. na. na es táblázat EDE feszültség minőség mérés feszültség szerinti megoszlása Megnevezés Mennyiség Mértékegység A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KIF-en: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések összes időtartama KIF-en: Feszültség minőség mérések összes időtartama KÖF-ön: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KIF hálózaton: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KÖF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: na db na. na db na db na. na db na , óra na. na. 398, óra na. 480, ,5 478, ,50 óra na. na. 0 0,2 7,5 41,70 óra na db na. na db na ,2 18,3 0,00 óra na. na ,00 óra na ,8 835,5 6374, ,7 óra na. na ,00 óra es táblázat EDE feszültség minőség mérési adatok

13 darab A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: es diagram EDE mérésekbe bevont mérőeszközök száma óra Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KIF hálózaton Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KÖF hálózaton , ,5 478, , ,2 7,5 41, es diagram EDE feszültség átlagértékei 10%-os tűrésmezőből való kilépésének időtartama

14 darab Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség letörés U [%] as diagram EDE tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma <U >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U Feszültség letörés U [%] as táblázat EDE KIF feszültség emelkedések-letörések <U >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U es táblázat EDE KÖF feszültség emelkedések-letörések

15 Értékelés: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013-ban kisfeszültségen mind a mérőeszközök száma, mind pedig a mérések száma jelentősen visszaesett az előző évhez képest, 139 mérőeszközzel összesen 292 mérési ponton történtek mérések. Folytatódott továbbá a KIF mérések időtartamának csökkenése, amely így a 2012-es értéknek 2/3-ára esett vissza. A ±10 %-os feszültség tűrésmezőből való kilépés időtartama a 2012-es érték 15%-ára csökkent. A mérőműszerek kihasználtsága a 2011-es 48,91 napról 2012-ben 29,96 napra, majd 2013-ban 27,55 napra csökkent. A feszültség értéke az elvégzett mérések csupán 0,17%-ában lépett ki a szabványos ± 10%-os tűrésmezőből, ami a 2012-es 0,74%-os értékhez képest javulást jelent. A kisfeszültségű letörés statisztika szerint a teljes mérési időtartam alatt 2,13 óránként következik be legalább egy feszültség letörés vagy emelkedés, amely a 2012-es 3 órához képest növekvő gyakoriságot jelent. Az EDE hálózatán 2010-ben a kisfeszültségű mérések mellett megkezdődött a középfeszültségű mérőeszközök telepítése, amelyek száma 2013-ra 57-re nőtt. A mérőeszközök éves kihasználtsága 2013-ban 266,6 napra adódott, amely lényegében megegyezik a 2012-es értékkel. A letörés statisztika szerint a középfeszültségű mérések esetében a mérési időtartam alatt 52,16 óránként következik be legalább egy feszültség letörés vagy emelkedés, amely a 2012-es 70,36-os értékhez képest romló tendenciát mutat EDF DÉMÁSZ Az EDF DÉMÁSZ által közölt mérések az összes mérést - beleértve a feszültségpanaszok kivizsgálását célzó méréseket is tartalmazzák. Az EDF DÉMÁSZ beszámolója szerint a mérőműszerek elhelyezésének koncepciója: A jelenleg kialakított rendszerben a mérések nagy többségben a hálózati végpontokon, ill. csatlakozási pontokon történtek. A mérési pontok kiválasztása a 365 sz. belső mérési utasítás alapján történik. A kiválasztási szempontok a következők lehetnek: rendszerhasználó által bejelentett panasz, hosszú kis keresztmetszetű hálózatok végpontjai (szerelvényvizsgálattal együtt), hálózatfejlesztési számításokhoz terhelési és feszültség értékek megismerése, végrehajtott hálózatfejlesztések eredményének ellenőrzése. A kisfeszültségű mérések során teljes transzformátor körzetek kerülnek vizsgálat alá, a tápponttal párhuzamosan 2-3 végpontot is megmérnek. A középfeszültségű mérések 2012-ben történt elindítását követően évben folytatódott a feszültségminőség mérésére alkalmas berendezések telepítése a NAF/KÖF alállomások gyűjtősínjeire. Az Engedélyes a tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott KIF mérési pontok számára vonatkozóan a következő kiegészítést tette az éves jelentésében: További megjegyzés az adatokkal kapcsolatban, hogy a 90 db mérési pont, ahol tartósan szabványtalan feszültség volt tapasztalható, nincs közvetlen összefüggésben a jogos feszültségpanaszok számával. A 90 darabos mennyiség tartalmaz duplázódásokat is, pl. kontrolméréseket. A KÖF mérések vonatkozásában az engedélyes a következő tájékoztatást adta: A KÖF méréseket illetően a évben folytatódott a feszültségminőség mérésre alkalmas berendezések telepítése a NAF/KÖF alállomások gyűjtősínjeire. Év végén 15 db ilyen eszköz működött a Társaság területén. 15

16 Megnevezés Mennyiség Mértékegység A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KIF-en: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések összes időtartama KIF-en: Feszültség minőség mérések összes időtartama KÖF-ön: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KIF hálózaton: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KÖF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: db na. na. na. na db db db óra óra na. na. 646, ,16 óra na. na óra na db db na. na. 19,67 57,83 2,83 0 óra na. na óra na. na óra na. na óra es táblázat EDF DÉMÁSZ feszültség minőség mérési adatok darab A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: es diagram EDF DÉMÁSZ mérésekbe bevont mérőeszközök száma

17 óra Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KIF hálózaton Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KÖF hálózaton , , es diagram EDF DÉMÁSZ feszültség átlagértékei 10%-os tűrésmezőből való kilépésének időtartama darab Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: as diagram EDF DÉMÁSZ tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma

18 Feszültség letörés U [%] Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal <U >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U es táblázat EDF DÉMÁSZ KIF feszültség emelkedések-letörések Feszültség letörés U [%] <U na. 0 na. 0 na. 0 na. 0 na >U>=115 na. 0 na. 0 na. 0 na. 0 na >U>=110 na. 0 na. 0 na. 0 na. 0 na. 0 90>U>=80 na. 401 na. 15 na. 8 na. 9 na. 0 80>U>=70 na. 69 na. 16 na. 1 na. 1 na. 0 70>U>=40 na. 171 na. 16 na. 2 na. 2 na. 0 40>U>=10 na. 14 na. 3 na. 2 na. 0 na. 0 10>U na. 0 na. 0 na. 0 na. 0 na as táblázat EDF DÉMÁSZ KÖF feszültség emelkedések-letörések Értékelés: A kisfeszültségű hálózaton a mérőeszközök számának 2011-ben elkezdődött csökkenése 2013-ban is folytatódott. Ezzel arányosan a mérési pontok száma is csökkent ban már csak 98 műszerrel 524 hálózati ponton végeztek méréseket. A kisfeszültségen végzett mérések összes időtartama 20%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva, a mérőeszközök átlagos kihasználtsága 58,3 napra esett vissza. Az elvégzett mérések 0,48%-ában a feszültség értéke kilépett a szabványos ± 10%-os tűrésmezőből, ami a 2012-es 0,66%-os értékhez képest javulást jelent. A letörés statisztika szerint a kisfeszültségű mérések esetében 2 óránként következik be legalább egy feszültség letörés vagy emelkedés, ami lényegében megegyezik a 2012-es gyakorisággal. Az EDF DÉMÁSZ hálózatán 2012-ben a kisfeszültségű mérések mellett megkezdődött a középfeszültségű mérőeszközök telepítése is, amelyek száma 2013-ra 15-re nőtt. A középfeszültségű mérések megkezdése mindenképp üdvözlendő, noha a kezdeti állapot miatt a mérési adatokból egyelőre nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A mérőeszközök átlagos kihasználtsága 2013-ban 161,94 nap volt. 18

19 ELMŰ Az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport beszámolóiban közölt mérések száma a feszültségpanasz kivizsgálását célzó méréseket nem tartalmazza, a mérési időtartamok tekintetében pedig csak a legalább 8 napos méréseket szerepeltetik. Az ELMŰ beszámolója szerint a mérőműszerek elhelyezésének koncepciója: A 2011-es évtől kezdődően az ELMŰ a mérési eredmények kiértékelését egy új informatikai rendszerrel végzi ben e rendszer és több műszer felhasználásával jelentős mértékben sikerült növelnie a mérési pontok darabszámát a 2011-es évhez képest, így 2013-ban is az elvárt mennyiségű mérés darabszám többszörösét végezte el. A mérés gyakorlata az, hogy egy-egy KÖF/KIF transzformátor ellátási körzetének feszültségminőségét a transzformátor KIF elosztójában egy műszerrel, valamint 3-4, a transzformátortól villamosan legtávolabbi végponton felszerelt műszerrel végzik. Az adatokat a REGINFO szoftver adatállományába olvasták be GPRS alapú kommunikációs csatornán, valamint az e szoftver által biztosított módszerekkel értékelték ki. A felmerülő fogyasztói feszültségpanaszok előírt méréssel történő vizsgálatát is ezekkel a műszerekkel és szoftverrel végezték el. Megnevezés Mennyiség Mértékegység A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KIF-en: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések összes időtartama KIF-en: Feszültség minőség mérések összes időtartama KÖF-ön: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KIF hálózaton: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KÖF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: na db na. na. na. na. na. 0 db na db na. na. na. na. na. 0 db na óra na. na. na. na. na. 0 óra na , ,33 9,83 497,50 669,00 óra na. na. na. na. na. 0 óra na db na. na. na. na. na. 0 db na. 7,00 3,00 0,33 18,50 137,50 óra na. na. na. na. na. 0,00 óra na. 1, ,50 119,83 710,00 983,67 óra na. na. na. na. na. 0,00 óra es táblázat ELMŰ feszültség minőség mérési adatok

20 darab A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: es diagram ELMŰ mérésekbe bevont mérőeszközök száma óra Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KIF hálózaton Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KÖF hálózaton 0 0, , ,33 9,83 497,50 669, es diagram ELMŰ feszültség átlagértékei 10%-os tűrésmezőből való kilépésének időtartama

21 darab Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség letörés U [%] as diagram ELMŰ tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma <U >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U Értékelés: es táblázat ELMŰ KIF feszültség emelkedések-letörések Kisfeszültségen a mérőeszközök száma csökkent 2013-ban, azonban a mérések száma és a mérési időtartam is nőtt az előző évhez képest, így 446 mérőeszközzel összesen 4531 hálózati ponton történtek mérések. A mérések számának és a műszerek kihasználtságának emelkedése (65,74-ről 85,77 napra) azt eredményezte, hogy a kisfeszültségen végzett mérések időtartama 8%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. Az elvégzett mérések 0,073%- ában a feszültség értéke kilépett a szabványos ± 10%-os tűrésmezőből, ami a 2012-es 0,055%-os értékhez képest kismértékű romlást jelent. A letörés statisztika szerint a kisfeszültségű mérések esetében a mérési időtartam alatt 11,05 óránként következik be legalább egy feszültség letörés vagy emelkedés, ami a 2012-es 13 órás gyakorisághoz képest növekedést jelent. Míg az E.ON elosztók évekkel ezelőtt elindított fejlesztésének eredményeként mára jelentős eszközparkkal végeznek méréseket a középfeszültségű hálózaton, az EDF DÉMÁSZ pedig 2012-ben megkezdte a műszerek telepítését, addig az ELMŰ-nél a középfeszültségű mérések teljes mértékben hiányoznak. 21

22 EED Az EED csak a rendszerszintű, továbbá a legalább egyhetes időtartamú méréseket szerepelteti a beszámoló jelentésében. A feszültségpanaszok kivizsgálására irányuló, illetve a fejlesztési célú mérések nem képezik részét a jelentett adatoknak. Az EED beszámolója szerint a mérőműszerek elhelyezésének koncepciója: Mind a kisfeszültségű, mind pedig a középfeszültségű mérések vonatkozásában megegyezik az elhelyezési koncepció az EDE-nél ismertetettel. Az EED az éves jelentésében a következőkről számolt be a feszültségminőség monitoring rendszerrel kapcsolatosan: Az elosztói engedélyes az éves jelentésében a KIF mérések vonatkozásában az EDE-vel azonos, a pontban ismertetett információkról számolt be. A KÖF mérések vonatkozásában a következő tájékoztatást adta: A évre vonatkozó KÖF (középfeszültségű) mérési eredmények, kiértékelések immár egy kiforrott mérési és kiértékelő rendszerből származnak, és a mérési pontok mindegyike a év szinte teljes egészében üzemelt. Jelenleg a KÖF feszültség minőség monitoring rendszerünk teljesíti a MEKH fenti ajánlásában foglaltakat (mind a mérés, mind a kiértékelés tekintetében). Sőt annál többet is, mivel a feszültségminőség felügyeletében és a feszültségpanaszok kezelésében hasznosnak találtuk a mérési pontok kibővített halmazával végezni a monitoringot. Az EED a KÖF adatszolgáltatás tekintetében az alábbiak figyelembe vételét kérte a Hivataltól: A KÖF monitoring rendszer kiépítésére és a rendszer beindítására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal informálisan 5 év felkészülési időt irányzott elő. Egy ilyen speciális monitorig rendszer korábban nem volt elérhető az informatikai piacon, ezért komoly munka áll a KÖF műszerpark kifejlesztése és beüzemelése, illetve az E6. ponthoz kapcsolódó középfeszültségű jelentés modul MEKH elvárásainak megfelelő kialakítása mögött. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt -nél a KÖF monitoring rendszer kifejlesztése már 2007-ben elkezdődött. A műszerek mérési módjának beszabályozása, a mérési rendszer teljessé tétele, a szükséges kiértékelő, elemző funkciók megvalósítása a KÖF feszültség minőség monitoring rendszert január 1-től a fent említett ajánlásban is megfogalmazott elveknek megfelelővé tette. A mérési rendszer folyamatos és hatékony működtetésére az E.ON folyamatosan törekszik, abban a reményben, hogy a KÖF monitoring terén 1-2 éven belül nem egyediek leszünk országos szinten, hanem ebbe a többi Engedélyes bekapcsolódik, ahogyan azt a MEKH ban előirányozta. A fenti pontok szerint egy kész, üzemelő mérési és kiértékelő rendszerből, gyakorlatilag egész éves mérési adatbázisokból, az ajánlásban szereplő elveknek megfelelően tudunk jelenleg középfeszültségű mérési adatokat szolgáltatni Az átlagos feszültség minőség mérési időtartamok KÖF szinten a felszerelt mérési helyekre vonatkozóan már teljesnek tekinthetők, amint az alábbi táblázat mutatja: Feszültség szint [kv] Átlagos mérési időtartam [nap] 10 kv 169,2 316, kv 207,8 269, kv 231, es táblázat EED feszültség minőség mérés feszültség szerinti megoszlása 22

23 Megnevezés Mennyiség Mértékegység A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KIF-en: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések összes időtartama KIF-en: Feszültség minőség mérések összes időtartama KÖF-ön: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KIF hálózaton: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KÖF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: na db db db db óra óra na. 0, , ,30 919,80 172,20 óra 2,00 70,80 124,70 58,50 236,00 296,80 óra na db db na óra óra na óra óra es táblázat EED feszültség minőség mérési adatok darab A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: es diagram EED mérésekbe bevont mérőeszközök száma

24 óra Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KIF hálózaton Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KÖF hálózaton 0 0,00 0, , ,30 919,80 172,20 2,00 70,80 124,70 58,50 236,00 296, es diagram EED feszültség átlagértékei 10%-os tűrésmezőből való kilépésének időtartama darab Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: as diagram EED tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma

25 Feszültség letörés U [%] Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal <U >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U as táblázat EED KIF feszültség emelkedések-letörések Feszültség letörés U [%] <U >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U es táblázat EED KÖF feszültség emelkedések-letörések Értékelés: 2013-ban kisfeszültségen mind a mérőeszközök száma, mind pedig a mérések száma jelentősen visszaesett az előző évhez képest, 137 mérőeszközzel összesen 361 mérési ponton történtek mérések. A mérőműszerek éves átlagos kihasználtsága 7,8%-ot csökkent, 2013-ban mindössze 35,9 napnak adódott. A feszültség értéke az elvégzett mérések csupán 0,15%-ában lépett ki a szabványos ± 10%-os tűrésmezőből, ami a 2012-es 0,5%-os értékhez képest javulást jelent. A kisfeszültségű letörés statisztika szerint a teljes mérési időtartam alatt 3,97 óránként következik be legalább egy feszültség letörés vagy emelkedés, amely a 2012-es 4,2 órához képest kismértékű visszaesést jelent. Az évek óta 160 műszerrel végzett középfeszültségű mérések száma országos viszonylatban is figyelemreméltó. A mérések összes időtartama megegyezik az előző évi értékkel hez képest jelentősen megemelkedett a feszültség értéke szabványos ± 10%-os tűrésmezőből való kilépésének időtartama, amely azonban az elvégzett mérések óraszámához képest még így is minimális. A letörés statisztika szerint a középfeszültségű mérések esetében a mérési időtartam alatt 62,88 óránként következik be legalább egy feszültség letörés vagy emelkedés, amely a 2012-ben mért 82,1-es értékhez viszonyítva jelentős romlást jelent. 25

26 ÉMÁSZ Az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport beszámolóiban közölt mérések száma a feszültségpanasz kivizsgálását célzó méréseket nem tartalmazza, a mérési időtartamok tekintetében pedig csak a legalább 8 napos méréseket szerepeltetik. Az ÉMÁSZ beszámolója szerint a mérőműszerek elhelyezésének koncepciója: A 2011-es évtől kezdődően az ÉMÁSZ a mérési eredmények kiértékelését egy új informatikai rendszerrel végzi ben e rendszer és több műszer felhasználásával jelentős mértékben sikerült növelnie a mérési pontok darabszámát a 2011-es évhez képest, így ban is az elvárt mennyiségű mérés darabszám többszörösét végezte el. A mérés gyakorlata megegyezik az ELMŰ esetében ismertetettel. Megnevezés Mennyiség Mértékegység A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KIF-en: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések összes időtartama KIF-en: Feszültség minőség mérések összes időtartama KÖF-ön: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KIF hálózaton: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KÖF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: na db na. na. na. na. na. 0 db na db na. na. na. na. na. 0 db na óra na. na. na. na. na. 0 óra na óra na. na. na. na. na. 0 óra na db na. na. na. na. na. 0 db na. 14,00 62,00 0,50 48,33 8,50 óra na. na. na. na. na. 0,00 óra na. 3, ,00 474, , ,67 óra na. na. na. na. na. 0,00 óra es táblázat ÉMÁSZ feszültség minőség mérési adatok

27 darab A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: es diagram ÉMÁSZ mérésekbe bevont mérőeszközök száma óra Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KIF hálózaton Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KÖF hálózaton es diagram ÉMÁSZ feszültség átlagértékei 10%-os tűrésmezőből való kilépésének időtartama

28 8 7 6 darab Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség letörés U [%] as diagram ÉMÁSZ tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma <U >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U>= >U as táblázat ÉMÁSZ KIF feszültség emelkedések-letörések Értékelés: 2013-ban kisfeszültségen a mérőeszközök száma csökkent, azonban a mérések száma nőtt. 295 műszerrel 3470 hálózati ponton végeztek méréseket. A mérési időtartamban kis mértékű, 6%-os visszaesés tapasztalható 2012-höz képest. A mérőeszközök száma is közel ilyen arányban csökkent, így a mérőműszerek átlagos kihasználtsága 106,42 órának adódott, amely szinte azonos az előző évi értékkel. A feszültség értéke az elvégzett mérések csupán 0,094%-ában lépett ki a szabványos ± 10%-os tűrésmezőből, ami jelentős javulásnak számít a 2012-es 0,3%-os értékhez képest. A letörés statisztika szerint a kisfeszültségű mérések esetében a mérési időtartam alatt 11,41 óránként következik be legalább egy feszültség letörés vagy emelkedés, amellyel az előző évhez viszonyítva kevesebb mint felére csökkent a letörések gyakorisága. Míg az E.ON elosztók évekkel ezelőtt elindított fejlesztésének eredményeként mára jelentős eszközparkkal végeznek méréseket a középfeszültségű hálózaton, az EDF DÉMÁSZ pedig 2012-ben megkezdte a műszerek telepítését, addig az ÉMÁSZ-nál a középfeszültségű mérések teljes mértékben hiányoznak. 28

29 ETI Az ETI csak a rendszerszintű, továbbá a legalább egyhetes időtartamú méréseket szerepelteti a beszámoló jelentésében. A feszültségpanaszok kivizsgálására irányuló, illetve a fejlesztési célú mérések nem képezik részét a jelentett adatoknak. Az ETI beszámolója szerint a mérőműszerek elhelyezésének koncepciója: A kisfeszültségű mérések során teljes transzformátor körzetek kerülnek vizsgálat alá, a tápponttal párhuzamosan 3-4 végpontot is megmérnek. Középfeszültségen az alállomások többségében mindegyik 120 kv/köf és KÖF/KÖF transzformátoron KÖF gyűjtősínre csatlakoztatva, továbbá a KÖF nagyfogyasztók kb. 2%- ánál üzemel egy-egy hálózat-analizátor. Ezek a fixen telepített műszerek folyamatos mérést biztosítanak az év egészében. Az alállomási műszerek 1-1 transzformátor szekunder oldalára csatlakoznak, s mivel adott gyűjtősínt időnként más transzformátorról táplálnak meg, ezért egy-egy gyűjtősín szakaszt időnként (hosszabb-rövidebb ideig) más műszerrel mérnek. A műszer darabszámba ezek a plusz műszerek nincsenek beleszámítva, a mérési időtartamuk viszont igen. A bővítés miatt egyre kevesebb időszak esik ki a feszültség minőség monitoringból. A mérési idő néhány %-át teszi ki az az időtartam, amikor ciklikus mintavételezéssel (1 minta/10 perc) felharmonikusokat és aszimmetriát mérnek a műszerek. Az ETI az éves jelentésében a következőkről számolt be a feszültségminőség monitoring rendszerrel kapcsolatosan: Az elosztói engedélyes az éves jelentésében a KIF mérések vonatkozásában az EDE-vel azonos, a pontban ismertetett információkról számolt be. A KÖF mérések vonatkozásában a következő tájékoztatást adta: A évre vonatkozó KÖF (középfeszültségű) mérési eredmények, kiértékelések immár egy kiforrott mérési és kiértékelő rendszerből származnak, és a mérési pontok mindegyike (kivéve az év végi új telepítéseket) a év szinte teljes egészében üzemelt. Jelenleg a KÖF feszültség minőség monitoring rendszerünk teljesíti a MEKH fenti ajánlásában foglaltakat (mind a mérés, mind a kiértékelés tekintetében). Sőt a tárgyévi jelentős műszerpark bővítésnek köszönhetően már a legtöbb alállomás esetében az ajánlásnál többet is tettünk, mivel a feszültségminőség felügyeletében és a feszültségpanaszok kezelésében hasznosnak találtuk a mérési pontok kibővített halmazával végezni a monitoringot. Az ETI a KÖF adatszolgáltatás tekintetében az alábbiak figyelembe vételét kérte a Hivataltól: A KÖF monitoring rendszer kiépítésére és a rendszer beindítására a Magyar Energia Hivatal informálisan 5 év felkészülési időt irányzott elő. Egy ilyen speciális monitorig rendszer korábban nem volt elérhető az informatikai piacon, ezért komoly munka áll a KÖF műszerpark kifejlesztése és beüzemelése, illetve az E6. ponthoz kapcsolódó középfeszültségű jelentés modul MEKH elvárásainak megfelelő kialakítása mögött. A KÖF monitoring rendszer kifejlesztése 2007-ben az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-nél kezdődött, s lényegében ez a rendszer lett az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-re is kiterjesztve. A műszerek mérési módjának beszabályozása, a mérési rendszer telepítése, a szükséges kiértékelő, elemző funkciók megvalósítása a KÖF feszültség minőség monitoring rendszert év elejétől kezdve a fent említett ajánlásban is megfogalmazott elveknek megfelelővé tette. A mérési rendszer folyamatos és hatékony működtetésére az E.ON folyamatosan törekszik abban a reményben, hogy a KÖF monitoring terén 1-2 éven belül nem egyediek leszünk országos szinten, hanem ebbe a többi Engedélyes bekapcsolódik, ahogyan azt a MEKH ban előirányozta. A fenti pontok szerint egy kész, üzemelő mérési és kiértékelő rendszerből, gyakorlatilag egész éves mérési adatbázisokból, az ajánlásban szereplő elveknek megfelelően tudunk jelenleg középfeszültségű mérési adatokat szolgáltatni. 29

30 Az átlagos feszültség minőség mérési időtartamok KÖF feszültségszinten a következőképpen alakultak: Feszültség szint [kv] Átlagos mérési időtartam [nap] 10 kv na. na kv na. na kv na. na es táblázat ETI feszültség minőség mérés feszültség szerinti megoszlása Megnevezés Mennyiség Mértékegység A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KIF-en: Feszültség minőség mérések méréspontjainak száma KÖF-ön: Feszültség minőség mérések összes időtartama KIF-en: Feszültség minőség mérések összes időtartama KÖF-ön: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KIF hálózaton: Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%-ában, a KÖF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KIF hálózaton: Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma, KÖF hálózaton: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség THD határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KIF-en: Feszültség aszimmetria határérték túllépésének összes időtartama KÖF-ön: na db na. na db na db na. na db na óra na. na óra na. 0, ,30 605,20 141,00 56,00 óra na. na. 0,00 4,30 0,00 0,40 óra na db na. na db na. 0,00 0,00 0,00 4,30 0,80 óra na. na. 0,00 0,00 0,00 0,00 óra na óra na. na óra es táblázat ETI feszültség minőség mérési adatok

31 darab A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KIF-en: A mérésekbe bevont mérőeszközök száma KÖF-ön: es diagram ETI mérésekbe bevont mérőeszközök száma óra Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KIF hálózaton Feszültség átlagértékei alapján a ±10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a KÖF hálózaton 0 0,00 0, ,30 605,20 141,00 56,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 0, es diagram ETI feszültség átlagértékei 10%-os tűrésmezőből való kilépésének időtartama

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására ES-891/9/2008. Szakmai ajánlás az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására Budapest, Tartalomjegyzék 1. Célkitűzés... 3 2. Bevezetés... 3 3. Nemzetközi kitekintés...

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 090921 Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Tartalom: I. Célkitőzés II. Jelenlegi szabályozás III. Jelenlegi

Részletesebben

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu

Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@eh.gov.hu Ügyszám: FVO-1848-16(2009) Ügyintéző: Jarabek Péter Telefon: 06-1-459-7719 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: jarabekp@ehgovhu HATÁROZAT SZÁMA: 711/2009 Tárgy: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt (4024 Debrecen,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 Tartalom: 1, Bevezetés 2, Társaságonkénti értékelés 3, Mutatószámonkénti értékelés 4, Összefoglalás

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

4. sz. módosítás 2 0 0 7.

4. sz. módosítás 2 0 0 7. A MÁTRAI ERŐMŰ ZRt VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 4. sz. módosítás 2 0 0 7. Módosítva: 2007.október 20. 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

5. SZER GYORSJELENTÉS

5. SZER GYORSJELENTÉS 5. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2015. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZATA 2014. VERZIÓ: 1.0 2015.11.24.

MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZATA 2014. VERZIÓ: 1.0 2015.11.24. MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG VERZIÓ: 1.0 2015.11.24. TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 3 2. A MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13.

Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. I. negyedév 2016. május 13. 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő Ügyszám: FVO- 1735- (2010) Ügyintéző: Úz Györgyné vezető főtanácsos Telefon: 06-1-459-7738 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: uza@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 694/2010. Tárgy: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról 2014. június 27-én került benyújtásra a Magyar Országgyűlés elé az egyes közszolgáltatási tárgyú

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS melléklet Amely létrejött egyrészről: Név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15735612-2-02 statisztikai száma: 15735612-8411-321-02

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015.

HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. HUNGARO ENERGY KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum:... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA:... 6 1.1. Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta.

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta. A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Igazgatóságunk az elmúlt évet mind gazdálkodási, mind szakmai szempontból eredményesen zárta. A tervezett beruházási, szakigazgatási, üzemelési

Részletesebben

Üzemlátogatás a Siemens Zrt. csepeli transzformátorgyárába

Üzemlátogatás a Siemens Zrt. csepeli transzformátorgyárába Üzemlátogatás a Siemens Zrt. csepeli transzformátorgyárába 2012. 10. 02. Az Energetikai Szakkollégium 2012-es őszi félévének második üzemlátogatásán a Siemens Zrt. Csepeli Telephelyét tekinthették meg

Részletesebben

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére Emberi Erőforrásoki Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság. Budapest

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére Emberi Erőforrásoki Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság. Budapest Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére Emberi Erőforrásoki Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Budapest Tisztelt Államtitkár Úr! Kérésének megfelelően az EGVE összállította a KIRA

Részletesebben

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára

M.1. számú melléklet. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat M.1. számú melléklet M.1. számú melléklet Az által egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia ára Törölt: 5. január 1-jétől Egyetemes

Részletesebben

Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról i ±vatal a á'9 1f 6 20 12 I0 s 2 0, 2012. évi.... törvény Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szolgáltató a berendezés által termelt villamos energia mennyiségéből biztosítja Megrendelő fűtőműve számára szükséges vételezést.

MEGÁLLAPODÁS. Szolgáltató a berendezés által termelt villamos energia mennyiségéből biztosítja Megrendelő fűtőműve számára szükséges vételezést. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Váci Távhőszolgáltatási Kft. (2600 Vác, Zrínyi u. 9., cg.: 13-09-072931, képviseli: Rakonczai Róbert ügyvezető igazgató), mint Megrendelő és a Dalkia Energia Zrt.,

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Elosztói Engedélyesi Üzletszabályzat FÜGGELÉKEK

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Elosztói Engedélyesi Üzletszabályzat FÜGGELÉKEK FÜGGELÉKEK 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése 2 3 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2. számú függelék Jogszabályok 4 Földgáz elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó legfontosabb

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött az amely létrejött -/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11 egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRL mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER. A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE PRIMER A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2014. ÉVI ÜZLETI TERVE 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető 3. 2. Városunk távhőszolgáltatása 4. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

MEE Vándorgyűlés 2014.09.11.

MEE Vándorgyűlés 2014.09.11. A PD-TEAM Kft. az eddigi tevékenysége során felhalmozott tudásbázist felhasználva egy új EcoGuards energiahatékonyság-növelő technológiát fejlesztett ki. MEE Vándorgyűlés 2014.09.11. PD-TEAM Kft. Az eddigi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya

ÜZLETSZABÁLYZAT. I. Üzletszabályzat tárgya ÜZLETSZABÁLYZAT A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u 1.) a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében, a távhőszolgáltatásról rendelkező 2005. évi XVIII.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

HIRDETMÉNY A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL

HIRDETMÉNY A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL 256/2011.(XII.6.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN Érvényes: 2016. január 01-jétől 1 Új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál: egy

Részletesebben

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi 1. SZ. FÜGGELÉK: KÜLÖN SZABÁLYOK, ÁRAK ÉS ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK A GET 139. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN JOGUTÓDKÉNT ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA (KORÁBBI 7. SZ. MELLÉKLET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató

Részletesebben

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei Út 207-209. (továbbiakban, mint Kereskedő vagy Mérlegkörfelelős ) egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., mint energiakereskedő amely

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a udapestí Elektromos Művek Nyrto Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74. Adószám:

Részletesebben

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése

20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése 20 db elektromos midi autóbusz és az üzemeltetéshez szükséges töltőoszlopok beszerzése (Eljárás száma: TB-78/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, DOKUMENTUMMINTÁK

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása

A villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatának 5. számú módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-531/2/04 ÜGYINTÉZŐ: Dr. Grabner Péter, Bakonyi Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; grabnerp@eh.gov.hu;

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet. a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről. 1. A rendelet alkalmazási köre. 2. Értelmező rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű

HATÁROZATOT: a ENER-G Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) Veszprém Landfill kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-427/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Helyzetjelentés az ÖKOPlusz-ról

Helyzetjelentés az ÖKOPlusz-ról Helyzetjelentés az ÖKOPlusz-ról 2009. július 31-én lejárt az ÖKOPlusz program pályázatbenyújtási határideje. Az alábbiakban szeretnénk röviden beszámolni arról, hogy milyen eredményekkel zárult a program,

Részletesebben

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTVA: 2013. NOVEMBER 13. HATÁLYOS: 2014. JANUÁR 1. 1 TARTALOM I. A KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755.

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Beszámoló az Országgyűlés részére a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Tartalom I. fejezet... 2 1. A közbeszerzési szabályozás alakulása

Részletesebben

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások Mérôváltó bemenetek és általános beállítások DE50583 Mérôváltó bemenetek A analóg bemenetekkel rendelkezik, amelyekre az alkalmazás által megkívánt mérôváltókat lehet csatlakoztatni. S80, S81, S82 T81,

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati. Képviselő-testületének. 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati. Képviselő-testületének. 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 42/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös Jelentése az AJB-5376/2014.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös Jelentése az AJB-5376/2014. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös Jelentése az AJB-5376/2014.számú ügyben Előadó: dr. Kéri Szilvia dr. Szüts Korinna dr. Pump Judit Az eljárás

Részletesebben

Harmonikus zavarok, mint a villamosítás ellensége

Harmonikus zavarok, mint a villamosítás ellensége Túróczi József (1954) Okl. Erősáramú Villamos Mérnök Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Tulajdonos Túróczi Péter (1979) GAMF Üzemmérnök Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Ügyvezető

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan

Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan Villamos energia beszerzése a 2016. évre vonatkozóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű

HATÁROZATOT: a Pannon Kogen Energetikai Termelő Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) Szekszárdi gázmotoros kiserőmű 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-521/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre; dr. Magyar Attila TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján)

A fővárosi nyelvi projekt értékelése (a 2008/2009. tanévben végzett tanulók eredményei alapján) E L E M Z É S A fővárosi i projekt értékelése (a ben végzett tanulók eredményei alapján) Kérdőíves vizsgálat 2010. január Kákonyi Lucia és Kormos László elemzésének felhasználásával Összeállította Südi

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A

ét~ r,. N Y R E G Y H Á Z A NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NVIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGV/26/2016 Ügyintéző:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterétől T/8 /2014 Előterjesztés Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Tisztelt Képviselő-

Részletesebben