RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (DÉMÁSZ HÁLÓZATI Korlátolt Felelősségű Társaság ) Postai cím: 6720 Szeged, Klauzál tér 1. Város/Község: Szeged Kapcsolattartási pont(ok): Postai Ország: Magyar irányítószám: 6720 Telefon: +36(62) Címzett: Gönczi Kálmán Fax: +36(62) Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját 1

2 I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamosenergia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbuszszolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek 2

3 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 120/35/20/10 kv-os transzformátor alállomások tervezése és kivitelezése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) (a) Építési beruházás (b) Árubeszerzés (c) Szolgáltatás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye Szolgáltatási kategória (Az szolgáltatási kategóriát ld. a 2004/17/EK irányelv XVIIA. és XVIIB. mellékletében) A teljesítés helye A DÉMÁSZ Hálózati Kft. szolgáltatási területe (jellemzően Dél- Magyarország) NUTS-kód HU33 NUTS-kód NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény tárgya Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Információ a keretmegállapodásról (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma 4 Keretmegállapodás egyajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama (adott esetben) Időtartam év(ek)ben: 4 VAGY hónap(ok)ban: A közbeszerzések becsült összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül (anyagköltséggel) Pénznem HUF VAGY: és között. Pénznem A keretmegállapodás alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárások gyakorisága (ha ismert) 3

4 II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya 120/35/20/10 kv-os transzformátor alállomások tervezése és kivitelezése II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen nem II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből igen nem szükség szerint több példány használható) Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg): csak egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatok elfogadhatók igen nem II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben) Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): ,- Pénznem: HUF VAGY: és között. Pénznem: 4

5 II.2.2) Vételi jog (opciók) (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): VAGY: és között Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapokban: 48 és/vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés: Befejezés / / (év/hó/nap) / / (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére késedelmi illetve hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezett az Ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre fizetési mód: átutalással pénznem: HUF fizetési határidő: 30 naptári napon belül fizetési előleg: nincs III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 5

6 III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása: III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) A részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak - Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet illetve a d) pont tekintetében alvállalkozó, akire vonatkozóan a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) és a Kbt. 62. (1) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak Igazolás módja: - A Kbt. 63. (1)-(2) bekezdés szerint. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): A Részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelniük. -1. pénzügyi minősítési szempont [Kbt. 66. (1) a) pontja alapján]: Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetétől (a részvételi jelentkezési határidőtől számított) 60 napnál nem régebbi nyilatkozatának vizsgálata. Alkalmatlan: ha az elmúlt egy évben kétszer, vagy annál több alkalommal volt 10 napot meghaladó sorban állás bármely bankszámláján. Igazolás módja: Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetének (a részvételi jelentkezési határidőtől számított) 60 napnál nem régebbi nyilatkozatának eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya a pénzügyi helyzet, fizetőképesség megítéléséhez az alábbi tartalommal: Mióta vezeti bankszámláját, a számlán az igazolás kiadását megelőző egy éven belül sorban állás volt-e, ha igen hány alkalommal, hány napos volt a sorban állás pénzügyi minősítési szempont [Kbt. 66. (1) b) pontja alapján]: Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó előző három évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának 6

7 vizsgálata. A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE 1. Likviditási mutató három évi átlaga (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) Értékelése Adható pontszám: 1,6-10 pont 1,2-1,59 7 pont 0,9-1,19 4 pont - 0,89 0 pont 2. Eladósodottsági mutató három évi átlaga [(rövid hitelek+rövid kölcsönök+hosszú lejáratú kötelezettségek)/saját tőke]. Értékelése Adható pontszám: -10 % 10 pont 10,1 % - 20 % 7 pont 20,1 % - 30 % 4 pont 30,1 % - 0 pont. 3. Adózott eredmény alakulása az előző három évben (nyeresége vagy vesztesége keletkezett). Értékelése Adható pontszám: Mindhárom évben nyereséges 10 pont Az értékelés utolsó két évében nyereséges 7 pont Az értékelés első két évében nyereséges, vagy évente változó eredményt mutat 4 pont Egyéb esetben 0 pont 4. Vállalt kezesség, zálogjog. Értékelése Nincs Befektetett eszközei 15 %-át nem haladja meg Befektetett eszközei 15 %-át meghaladja Adható pontszám. 5 pont 2 pont 0 pont 5. Az elmúlt 3 év éves nettó árbevétel átlagának aránya a részvétel arányával korrigált közbeszerzési értékhez. Értékelése Adható pontszám: 140 % - 10 pont, 90 % % 7 pont, 40 % - 89 % 4 pont, 0 % - 39 % 0 pont. Maximális pontszám 45. Alkalmatlan: ha az értékelés alapján kapott összes pontszám 30 pont alatti. Igazolás módja: Részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó előző három évi ( ) számviteli jogszabályok szerinti beszámolója. Amennyiben egyszerűsített éves beszámoló készítésére jogosult, a rövid lejáratú kötelezettségek megbontásával, legalább rövid lejáratú hitel és rövid lejáratú kölcsön sorokra vonatkozóan kérjük az összegek megadását. 7

8 III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (adott esetben): A TERMÉKCSOPORT: ALÁLLOMÁS VILLAMOS TECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE Részvételi jelentkező műszaki, szakmai alkalmasságának megállapítására kért adatok villamos technológiai tervezési tevékenységre A részvételi jelentkezőnek az 1., 2, 3, és 4. pontok műszaki, szakmai minősítési szempontban rögzített követelmények tekintetében alvállalkozói kapacitás igénybevétele nélkül kell megfelelniük. 1. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt alapján): Részvételi jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az általa nyújtott tervezési szolgáltatás minőségének állandóságát biztosító bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel (pl: ISO 9001), vagy nem rendelkezik a kért minőségbiztosítási rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival. Igazolás módja: A megajánlásra kerülő szolgáltatás lebonyolítási folyamatát tanúsító - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított - minőségbiztosítási rendszer) tanúsító okiratának másolata, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítéka. 2. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) b) pontja alapján): Részvételi jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább 2 db OmegaCAD elektro V8.30 vagy ezzel egyenértékű kompatibilis szoftverű tervezői informatikai rendszerrel és tervezési referenciával Részvételi jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább 2 db AUTOCAD vagy ezzel egyenértékű kompatibilis szoftverű tervezői informatikai rendszerrel és tervezési referenciával Igazolás módja: Szoftver vonatkozásában: Licencjog igazolása a megszerzés időpontját is rögzítő -a szolgáltató nyilatkozata alapján mindkét szoftverre. Tervezési referencia vonatkozásában: Az elmúlt két évben (2007, 2008) teljesített tervezési feladatok közül évente legalább 1-1 db primer és/ vagy szekunder terv elkészítésének igazolása a megrendelő részéről. 8

9 3. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) b) pontja alapján): A Részvételi jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik saját tulajdonú, vagy tartós bérleti szerződés (min ig) alapján biztosított az alábbiakban felsorolt eszközökkel: Legalább 1db személygépkocsival, Legalább 2 db számítógéppel, mely a szoftverek futtatásához szükséges hardver környezettel és CD vagy DVD íróval fel van szerelve, Legalább 1 db lézernyomtatóval, Legalább 1 db A0 (841x1189) plotterrel, Legalább 1 db vezeték jelölő plotterrel, címmel és Internet hozzáféréssel, Működőképes telefon- és telefax készülékkel. Igazolás módja: A tulajdon vagy bérleti jogot igazoló dokumentum (forgalmi engedély másolat). 4. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) e) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a továbbiakban részletezett képesítéssel és gyakorlattal rendelkező min. 2 fő alállomás tervezői kapacitással. Minden tervezőnek mérnöki kamarai tagsággal kell rendelkezni és legalább 1 főnek vezető tervezői jogosultsággal is rendelkezni kell. Képesítési követelmény: Villamos mérnöki diploma, 3 éves tervezési gyakorlat alállomási területen, Mérnök kamarai tagság és tervezői jogosultság. Igazolás módja: A felsőfokú képesítést igazoló oklevél másolat, Munkáltatói igazolás a gyakorlati időről, Mérnök Kamarai tagság és a vezető tervezői jogosultságot igazoló dokumentum másolata. A részvételi jelentkező az 5. és 6. pontokban rögzített műszaki, szakmai minősítési szempontban rögzített követelmény tekintetében alvállalkozói kapacitást is igénybe vehet. 5. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) a) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az előző három év vonatkozásában (2006, 2007, 2008) áramszolgáltatói megbízásra végzett, alállomási tervezési területen primer villamos technológiai tervezés vonatkozásában mindösszesen 20 mft nettó teljesítéssel, míg szekunder villamos technológia tervezési területen mindösszesen 60 mft nettó teljesítéssel. Igazolás módja: A megrendelő referencia igazolása alapján. 9

10 6. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) e) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az alállomás tervezési területen a tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges munkavédelmi koordinátori feladatokat ellátó 1 fő, megfelelő képesítéssel és jogkörrel rendelkező személlyel. Igazolás módja: A munkavédelmi koordinátori képesítést igazoló szakmai dokumentum illetve a részvételre jelentkezővel történő, megbízást igazoló dokumentum másolata. Részvételi jelentkező műszaki, szakmai alkalmasságának megállapítására kért adatok villamos technológiai kivitelezésére A Részvételre jelentkezőnek a 7-12 pontokban rögzített műszaki, szakmai minősítési szempontban rögzített követelmény tekintetében alvállalkozói kapacitás igénybevétele nélkül kell megfelelnie. 7. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az általa nyújtott alállomás villamos technológiai szerelési szolgáltatás minőségének állandóságát biztosító bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel (pl.: ISO 9001), vagy nem rendelkezik a kért minőségbiztosítási rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival. Igazolás módja : A megajánlásra kerülő szolgáltatás lebonyolítási folyamatát tanúsító - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított - minőségbiztosítási rendszer tanúsító okiratának másolata, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítéka. 8. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) b) pontja alapján): A Részvételi jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik saját tulajdonú, vagy tartós bérleti szerződés (min ig) alapján biztosított az alábbiakban felsorolt eszközökkel Legalább 3 db számítógéppel, mely a szoftverek futtatásához szükséges hardver környezettel és CD, vagy DVD íróval fel van szerelve, Legalább 1 db lézernyomtatóval, címmel és Internet hozzáféréssel, Működőképes telefon- és telefax készülékkel. Igazolás módja: A tulajdon, vagy bérleti jogot igazoló dokumentum 10

11 9. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) e) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik minimum 1 alállomás (primer és szekunder villamos technológiára egyaránt alkalmas) szerelői munkacsoporttal. Egy munkacsoport létszáma 6 fő. A kivitelezői munkacsoportban az alábbi képzettségű szakemberek legyenek: Alállomás szerelő: 6 fő / csoport. Akik közül: a.) alállomási speciális szerelő min. 5 fő / csoport 5 év gyakorlattal b.) alállomási önálló szerelő min. 1 fő / csoport 5 év gyakorlattal c.) szakszolgálati FAM* min. 1 fő / csoport 3 év gyakorlattal d.) moduláris KIF-FAM* min. 1 fő / csoport 3 év gyakorlattal e.) hegesztő* min. 1 fő / csoport 3 év gyakorlattal f.) építő gép kezelő* min. 1 fő / csoport 3 év gyakorlattal g.) könnyű- és nehézgép kezelő* min. 1 fő / csoport 3 év gyakorlattal h.) kis- és középfeszültségű kábelszerelő* min. 1 fő / csoport 3 év gyakorlattal i.) nagyfeszültségű mérésvezető* min. 1 fő / csoport 3 év gyakorlattal j.) kábelszerelői KIF-FAM szerelő* min. 1 fő / csoport 3 év gyakorlattal k.) csoportgépjármű vezetésére alkalmas, B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező* min. 2 fő / csoport 3 év gyakorlattal * Nem többlet létszám, hanem az alállomás szerelők külön képesítése. Igazolás módja: A bemutatásra kerülő szerelők végzettségét-képzettségét igazoló, dokumentumok másolatának csatolásával. Teljesítésben résztvevő dolgozónak - szakképzett munkavállalónak - az fogadható el, aki az 5/1997. (III. 5) IKIM rendelet Egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló előírásnak megfelel az alábbi tevékenységek gyakorlása során: o Erősáramú villanyszerelő (a.)) o Villanyszerelő szakmunkás (b.)) o Szakszolgálati FAM szerelő, (Szakszolgálati FAM képesítés, c.)) o KIF-FAM szerelő,(ii/a/m-i/a modul KIF-FAM szerelő képesítés d.)) o Hegesztő, (ív-, láng- és gázhegesztő képesítés e.)) o Építő-, könnyű- és nehézgép kezelő (f., g.)) o Kis- és középfeszültségű kábelszerelő (h.)) o Nagyfeszültségű mérésvezető (i.)) o Kisfeszültségű FAM szerelő (j.)) o B kategóriás vezetői engedély (k.)) A gyakorlati idők igazolása a részvételre jelentkező nyilatkozatával történik. Külföldi jelentkező - az adott ország jogrendszerének megfelelő a fentiekkel egyenértékű képesítéssel kell rendelkezzenek. 10. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) e) pontja alapján): 11

12 A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti A kategóriás FMV-Villamossági építmények A kategória: erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültségű hálózatoknál) és B kategóriás FMV-Villamossági építmények B kategória: erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (kisfeszültségű hálózatoknál) besorolással rendelkező szakemberrel vagy a korábbi (1/2002.(I. 7.) FVM-GM- KöVIM együttes rendelettel módosított 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet) jogszabály szerinti A kategóriás FMV-Villamossági építmények. A és B kategóriás FMV-Villamossági építmények B jelenleg hatályos jogosultsággal rendelkező szakemberrel. (együttes megfelelés) Külföldi jelentkező - az adott ország jogrendszerének megfelelő a fentiekkel egyenértékű felelős műszaki vezető besorolással rendelkező dolgozóval. Amennyiben a felelős műszaki vezető nem magyar állampolgár, akkor magyar nyelvből nemzetközileg elismert írásbeli és szóbeli nyelvvizsgával kell rendelkeznie. A felelős műszaki vezetőnek a fenti minősítésen túl rendelkeznie kell legalább 5 éves alállomási villamos technológiai kivitelezésben szerzett gyakorlattal is. Igazolás módja: A bemutatásra kerülő személy(ek) végzettségét-képzettségét, gyakorlati idejét igazoló, dokumentumok másolatának csatolásával. 11. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) e) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik minimum 1 fő irányítási munkát végző, munkavezetővel (kivitelezés vezetővel). A munkavezetőtől elvárás a szakirányú középfokú, vagy felsőfokú képzettség és ez esetben a 3 év gyakorlat, vagy alacsonyabb szakirányú végzettség, ez esetben az 5 év szakmai gyakorlat. A részvételre jelentkezők rangsorolásánál elvárás az 1 fő/ 2 (primer és szekunder technológia szerelői) munkacsoportonkénti - fenti végzettségnek megfelelő munkavezető. Igazolás módja: A bemutatásra kerülő személy(ek) végzettségét-képzettségét igazoló, dokumentumok másolatának csatolásával az alábbiak szerint: a felsőfokú végzettség igazolható villamosmérnöki végzettséget igazoló dokumentum másolatával a középfokú végzettség igazolható villamosenergia-ipari technikusi /210600, vagy villamos energiaipari technikusi / képzettséget igazoló, vagy egyéb szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolatával A gyakorlati idő igazolása a részvételre jelentkező nyilatkozatával történik. 12. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67 (2) b) pontja alapján): 12

13 A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az alábbi saját tulajdonú vagy tartós bérleti szerződés (min ig) alapján, kizárólag az ajánlattevő használatában lévő eszközökkel. A részvételre jelentkezők értékelésénél az alábbi eszköz lista munkacsoportonként minimális elvárás. a.) 2 db min 3 fő- és szerelési eszközök szállítására alkalmas gépjármű b.) 1 db kosaras autó c.) 1-1 db hegesztő berendezés (inverteres ill. láng és gáz) d.) 1-1 db ütvefúró ill. fúrókalapács e.) 1 db KIF-FAM szerszámkészlet f.) 2 főt kiszolgáló, minősített leesés védelmi rendszer (zuhanás gátló, testhevederzet stb.) g.) 1 db hidraulikus prés (préses szerelvények sajtolására alkalmas) h.) 1 db univerzális sínmegmunkáló és hidraulikus lyukasztó berendezés i.) 1 db kábelszerelő szerszám készlet Megjegyzés [KM1]: Ez eljárásnak ebben a szakaszában nem vizsgáljuk az összes csoportot Csak 2 kivitelezői csoportot kértünk bemutatni. (lásd. 4. műszaki minősítési szempont) Így két lehetőség van a z alkalmasság vizsgálatára 1.amennyiben minden munkacsoportnam szeretnén ezt a felszereltséget akkor az igazolás módja csak nyilatkozat lehet 2.meghatározzuk hogy pontosan mennyi eszközzel kell rendelkezniük csoport létszámtől függően Igazolás módja: forgalmi engedély másolata (a és b) FAM minősítési lap másolata (e) nyilatkozat ( c, d, f, g, h, i) Amennyiben a gép vagy eszköz nem saját tulajdonú, abban az esetben a tartós bérleti szerződés másolatát is csatolni kell. A részvételi szakaszban az Ajánlatkérő helyszíni audit során ellenőrizheti az igényelt erőforrás meglétét. A részvételi jelentkező a 13 és 14 pontokban rögzített műszaki, szakmai minősítési szempontban rögzített követelmény tekintetében alvállalkozói kapacitást is igénybe vehet. 13. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) a) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkeznek az előző három év (2006, 2007, 2008) legjelentősebb teljesítései közül legalább 1 db min nettó 150 MFt/év nagyságrendű (anyag költséggel, de építészet nélkül) áramszolgáltatónak végzett alállomás villamos technológiai szerelési tevékenységre vonatkozó referenciával. Továbbá a három évben együttesen min. nettó 1000 MFt nagyságrendű (anyag költséggel, de építészet nélkül), áramszolgáltatónak végzett alállomás villamos technológiai szerelési tevékenységre vonatkozó referenciával. Az alkalmassághoz mindkét referencia feltételnek teljesülnie kell. Igazolás módja (Kbt. 68. (2) bek. alapján): év legjelentősebb, a fenti tárggyal megegyező, Európai Unióbeli teljesítéseinek ismertetése, az ellenszolgáltatás összegének, a szolgáltatás tárgyának, a teljesítés idejének (év) és helyének feltüntetésével, továbbá teljesítés előírásoknak való megfelelőségével kapcsolatban is nyilatkozni kell. Az igazolást a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. 13

14 14. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) e) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az alállomás kivitelezési területen a tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges munkavédelmi koordinátori feladatokat ellátó 1 fő, megfelelő képesítéssel és jogkörrel rendelkező személlyel. Igazolás módja: A munkavédelmi koordinátori képesítést igazoló szakmai dokumentum illetve a részvételre jelentkezővel történő, megbízást igazoló dokumentum másolata. B termékcsoport: Kiemelt alállomási munkák villamos technológiai tervezése Részvételi jelentkező műszaki, szakmai alkalmasságának megállapítására kért adatok villamos technológiai tervezési tevékenységre A részvételi jelentkezőnek az 1 5 pontoknál műszaki, szakmai minősítési szempontban rögzített követelmények tekintetében alvállalkozói kapacitás igénybevétele nélkül kell megfelelniük. 1. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt alapján): Részvételi jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az általa nyújtott tervezési szolgáltatás minőségének állandóságát biztosító bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel (pl: ISO 9001), vagy nem rendelkezik a kért minőségbiztosítási rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékaival. Igazolás módja: A megajánlásra kerülő szolgáltatás lebonyolítási folyamatát tanúsító - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított - minőségbiztosítási rendszer) tanúsító okiratának másolata, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek bizonyítéka. 2. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) b) pontja alapján): Részvételi jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább 3 db OmegaCAD elektro V8.30 vagy ezzel egyenértékű kompatibilis szoftverű tervezői informatikai rendszerrel és tervezési referenciával Részvételi jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább 3 db AUTOCAD vagy ezzel egyenértékű kompatibilis szoftverű tervezői informatikai rendszerrel és tervezési referenciával 14

15 Igazolás módja: Szoftver vonatkozásában: Licencjog igazolása a megszerzés időpontját is rögzítő -a szolgáltató nyilatkozata alapján mindkét szoftverre. Tervezési referencia vonatkozásában: Az elmúlt három évben (2006, 2007, 2008) teljesített tervezési feladatok közül évente legalább 1-1 db primer és/vagy szekunder terv elkészítésének igazolása a megrendelő részéről. 3. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) b) pontja alapján): A Részvételi jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik saját tulajdonú, vagy tartós bérleti szerződés (min ig) alapján biztosított az alábbiakban felsorolt eszközökkel 2. Legalább 1db személygépkocsival 3. Legalább 3 db számítógéppel, mely a szoftverek futtatásához szükséges hardver környezettel és CD vagy DVD íróval fel van szerelve, 4. Legalább 1 db lézernyomtatóval, 5. Legalább 1 db A0 (841x1189) plotterrel, 6. Legalább 1 db vezeték jelölő plotterrel, 7. címmel és Internet hozzáféréssel, 8. Működőképes telefon- és telefax készülékkel. Igazolás módja: A tulajdon, vagy bérleti jogot igazoló dokumentum (forgalmi engedély másolat). 4. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67. (2) e) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a továbbiakban részletezett képesítéssel és gyakorlattal rendelkező min. 3 fő alállomás tervezői kapacitással. Minden tervezőnek mérnöki kamarai tagsággal kell rendelkezni és legalább 1 főnek vezető tervezői jogosultsággal is rendelkezni kell. Képesítési követelmény: Villamos mérnöki diploma, 5 éves tervezési gyakorlat alállomási területen, Mérnök kamarai tagság és tervezői jogosultság. Igazolás módja: A felsőfokú képesítést igazoló oklevél másolat, Munkáltatói igazolás a gyakorlati időről. Mérnök Kamarai tagság és a vezető tervezői jogosultságot igazoló dokumentum másolata, 5. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67 (2) e) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti A kategóriás FMV-Villamossági építmények A kategória: erősáramú föld feletti 15

16 és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (nagy-, középfeszültségű hálózatoknál) és B kategóriás FMV-Villamossági építmények B kategória: erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések (kisfeszültségű hálózatoknál) besorolással rendelkező szakemberrel vagy a korábbi (1/2002.(I. 7.) FVM-GM- KöVIM együttes rendelettel módosított 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet) jogszabály szerinti A kategóriás FMV-Villamossági építmények. A és B kategóriás FMV-Villamossági építmények B jelenleg hatályos jogosultsággal rendelkező szakemberrel. (együttes megfelelés) Külföldi jelentkező - az adott ország jogrendszerének megfelelő a fentiekkel egyenértékű felelős műszaki vezető besorolással rendelkező dolgozóval. Amennyiben a felelős műszaki vezető nem magyar állampolgár, akkor magyar nyelvből nemzetközileg elismert írásbeli és szóbeli nyelvvizsgával kell rendelkeznie. A felelős műszaki vezetőnek a fenti minősítésen túl rendelkeznie kell legalább 5 éves alállomási villamos technológiai kivitelezésben szerzett gyakorlattal is. Igazolás módja: A bemutatásra kerülő személy(ek) végzettségét-képzettségét, gyakorlati idejét dokumentumok másolatának csatolásával. igazoló, A részvételi jelentkező a 6 és 7 pontokban rögzített műszaki, szakmai minősítési szempontban rögzített követelmény tekintetében alvállalkozói kapacitást is igénybe vehet. 6. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67 (2) a) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az előző három év vonatkozásában (2006, 2007, 2008) áramszolgáltatói megbízásra végzett, kizárólag alállomási primer és szekunder villamos technológia tervezési területen mindösszesen 120 MFt nettó teljesítéssel. Igazolás módja: A megrendelő referencia igazolása alapján. 7. Műszaki, szakmai minősítési szempont (Kbt. 67 (2) e) pontja alapján): A részvételre jelentkező alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az alállomás tervezési területen a tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges munkavédelmi koordinátori feladatokat ellátó 1 fő, megfelelő képesítéssel és jogkörrel rendelkező személlyel. Igazolás módja: A munkavédelmi koordinátori képesítést igazoló szakmai dokumentum ill. a részvételre jelentkezővel történő, megbízást igazoló dokumentum másolata. III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem 16

17 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 17

18 III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek igen nem nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyszámokkal vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok alapján Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám

19 IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni igen nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (adott esetben) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) L01/2009 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen nem Igen válasz esetén: Időszakos előzetes tájékoztató Hirdetmény száma a HL-ben: Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény /S -, dátum: / / (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: Hirdetmény száma a HL-ben: /S -, dátum: / / (év/hó/nap) /S -, dátum: / / (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránt kérelem benyújtásának határideje Dátum: 2009/10/02 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra Kell-e fizetni a dokumentációkért? igen nem Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal) 1.) A részvételi jelentkezés elkészítéséhez biztosított dokumentáció egységára: Pénznem: HUF A fizetés módja és feltételei: - beszerzési helye: DÉMÁSZ Zrt. Beszerzési osztály, 6720 Szeged, Klauzál tér 9. - A fizetés feltételei és módja: átutalással a Démász Zrt. CIB Banknál vezetett számú számlájára. - A részvételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció egységárára vonatkozó eredeti bankigazolás benyújtásával. A Részvételre Jelentkezőnek a részvételi dokumentáció egységárára vonatkozó eredeti bankigazoláson a közlemény rovatban feltétlen szerepeltetni kell a következő szöveget: L01/2009. sz. közbeszerzési eljárás részvételi 19

20 dokumentáció díja. - A részvételi dokumentáció átvétele munkanapokon ig óráig, én óráig. 1.) Az ajánlattétel elkészítéséhez biztosított dokumentáció egységára: ÁFA Pénznem: HUF A fizetés módja és feltételei: - beszerzési helye: DÉMÁSZ Zrt. Beszerzési osztály, 6720 Szeged, Klauzál tér 9. - A fizetés feltételei és módja: átutalással a Démász Zrt. CIB Banknál vezetett számú számlájára. - Az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció egységárára vonatkozó eredeti bankigazolás benyújtásával. Az Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentáció egységárára vonatkozó eredeti bankigazoláson a közlemény rovatban feltétlen szerepeltetni kell a következő szöveget: L01/2009. sz. közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentáció díja. Az ajánlati dokumentáció átvétele tól ig munkanapokon óráig, én (ajánlattételi határidő) óráig. IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő Dátum: 2009/10/02 (év/hó/nap) Időpont:10 óra IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) / / -ig (év/hó/nap) VAGY: Időtartam hónap(ok)ban: és/vagy napokban: számítva) (az ajánlattételi határidő lejártától 20

21 IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (év/hó/nap) Helyszín (adott esetben): Időpont: Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen nem VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY igen nem PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevére és bármely egyéb adatra: VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) Az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elkészítéséhez külön dokumentációt készít. A részvételi jelentkezést a jelen hirdetményben és a kiegészítő részvételi dokumentációban megfogalmazott követelmények szerint kell elkészíteni. (Kbt (1)). A részvételre jelentkezők érvényes részvételi jelentkezést részvételi dokumentáció nélkül nem tehetnek. (a dokumentáció megvásárlásának feltételei IV.3.3) 1. bekezdése szerint) Az Ajánlatkérő a részvételre jelentkező pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. (Kbt. 13. (4) bekezdése) A részvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie a közbeszerzés tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és erőforrás nyújtó szervezeteket, illetve %-os formában fel kell tüntetni az igénybevétel mértékét a közbeszerzés értékéhez viszonyítva. (Kbt (1) b)) Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a részvételre jelentkező, erőforrás nyújtó szervezet és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó hány számlán bonyolítja vállalkozásának pénzforgalmát. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőktől kéri a három hónapnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt vagy ennek hiányában cégjegyzékének bíróság által vezetett hitelesített példányát Részvételre jelentkező részvételi jelentkezése érvénytelen amennyiben cégkivonata alapján nem rendelkezik olyan tevékenységi körrel (Kbt (1) f)), mely a tárgy teljesítésére alkalmassá teszi. 21

22 A részvételre jelentkező köteles nyilatkozni arról, hogy szerződés teljesítéséhez nem kíván igénybe venni a 60. és a 61. szerinti kizáró okok hatálya alá eső, a közbeszerzés értékének 10 százalékát nem meghaladó mértékű alvállalkozót és erőforrás nyújtó szervezetet (Kbt (3) bek.) A keretszám és a rangsorolás módja: Az ajánlatkérő a Kbt (1), (2), valamint a 210. (2)-ben foglaltak szerint az ajánlattevők keretszámát a következőkben határozza meg, azzal, hogy a keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A keretszám 4 A és B termékcsoportoknál. Az Ajánlatkérő az alkalmas és érvényes jelentkezők értékelését a rangsoroláshoz a jelentkezésben megadott részterületekre a következő szempontok alapján végzi. A TERMÉKCSOPORT: Rangsorolási szempontok villamos technológia tervezési és kivitelezési tevékenységekre A Részvételre jelentkezőnek a műszaki, szakmai rangsorolási szempontban rögzített követelmények tekintetében alvállalkozói kapacitás igénybevétele nélkül kell megfelelnie. 1. Az Alállomás kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó üzembe helyezési szolgáltatás biztosítása Súlyszám: 30% 2. Kivitelezői kapacitás többlet értékelése, munkacsoportok száma Súlyszám: 20% 3. Tervezői kapacitás többlet értékelése Súlyszám: 20% 4. Környezetvédelmi és munkabiztonsági vezetési rendszer meglétének értékelése Súlyszám: 30% B TERMÉKCSOPORT: Rangsorolási szempontok Kiemelt alállomási munkák villamos technológiai tervezése A részvételi jelentkezőnek a műszaki, szakmai minősítési szempontban rögzített rangsorolási követelmények tekintetében alvállalkozói kapacitás igénybevétele nélkül kell megfelelniük. 22

23 1. Környezetvédelmi és munkabiztonsági vezetési rendszer meglétének értékelése Súlyszám: 35% 2. Tervezői kapacitás többlet értékelése Súlyszám: 30% 3. Az alállomási rekonstrukciós tervezési munka volumene Súlyszám: 35% Az értékelés módszere a rangsorolási szempontoknál: Az ajánlatkérő számára legkedvezőtlenebb ajánlati érték 0 pont. Az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati érték Ajánlatkérő által maximált értéknél és e fölötti értékeknél - 10 pont. A min. (0) és max. (10) pontszámok közötti pontozással történik az értékelés. Részvételre jelentkezőnként összegzésre kerülnek az egyes rangsorolási szempontokra kapott pontszámok és az ahhoz tartozó súlyszámok szorzatai. Az egyes szempontok pontozása a részvételi dokumentációban kerül további részletezésre. Az Ajánlatkérő a legtöbb pontszámot elérő jelentkezőkből választja ki a keretszám felső határáig terjedő számú alkalmas és érvényes jelentkezőt. A részvételi jelentkezést írásban, zárt borítékban három, egymással mindenben megegyező 1 eredeti és 2 másolati példányban a megadott címre kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az Ajánlatkérő, a Részvételre Jelentkező nevét címét továbbá a következő szöveget Részvételi jelentkezés az L01/2009 azonosítószámú közbeszerzési eljárásra. A jelentkezés a nyilvános bontás előtt nem bontható fel. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt (2) bekezdése szerint A részvételi jelentkezések felbontására vonatkozó adatok Dátum: 2009/10/02 ( nap/hó/év ) Időpont: óra Hely: DÉMÁSZ Zrt. Beszerzési Osztály, 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Részvételi jelentkezési szakasz eredményhirdetésének dátuma: 2009/10/22 Ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett dátuma: 2009/10/22 Az Ajánlatkérő az eljárás 1. részének ajánlattételi szakaszában az ajánlattétel elkészítéséhez külön dokumentációt készít. A részvételi jelentkezés során alkalmasnak minősített jelentkezők érvényes ajánlatot az ajánlattételi dokumentáció nélkül nem tehetnek. (a dokumentáció megvásárlásának feltételei IV.3.3) 2. bekezdése szerint) Az ajánlattétel határideje: 2009/11/ óra 23

24 Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a nyertes Ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést (Kbt. 91. (2)). Ajánlatkérő a beadott részvételi jelentkezésekben és ajánlatokban lévő hiányosságok pótlására teljes körben lehetőségét biztosít a Kbt (1) és Kbt. 83. (1) bekezdésében foglaltak szerint. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. A Kbt. 6. (2) bekezdés szerinti ellenjegyzést végző személy: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási sorszáma: 325. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve: Gönczi Kálmán 24

25 VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Margit krt. 85. Város: Budapest Postai irányítószám: HU Telefon: Internetcím (URL): Fax: Ország: HU A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Telefon: Fax: Ország: VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2) pontot VAGY szükség esetén a VI.4.3) pontot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető Hivatalos név: Postai cím: Város: Internetcím (URL): VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: Postai irányítószám: Telefon: Fax: / / (év/hó/nap) Ország: 25

26 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE: Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Internetcím (URL): Postai irányítószám: Telefon: Fax: Ország: II) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ EGYÉB IRATOK (IDEÉRTVE A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓT IS) BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DÉMÁSZ Zrt.) Postai cím: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Város/Község: Szeged Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: Ország: Magyar 6720 Telefon: +36 ( 62 ) Címzett: Bozsik Erzsébet Fax: +36 ( 62 ) ( 62 ) Internetcím (URL): III) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET BE KELL NYÚJTANI Hivatalos név: Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DÉMÁSZ Zrt.) Postai cím: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Város/Község: Szeged Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: Ország: Magyar 6720 Telefon: +36 ( 62 ) Címzett: Bozsik Erzsébet Fax: +36 ( 62 ) ( 62 ) Internetcím (URL): 26

27 A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA A termékcsoport: Alállomás villamos technológia tervezése és kivitelezése B termékcsoport: Alállomás villamos technológia tervezése 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) További tárgy(ak) 3) MENNYISÉG A termékcsoport: ,- HUF/4év B termékcsoport: ,- HUF/4év Ha ismert, becsült költség ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között. Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) Időtartam hónapokban: 48 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés: / / (év/hó/nap) Teljesítés: / / (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 27

L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás

L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás L02/2015/20003094 KIF-KÖF hálózattervezés építés és üzemzavar elhárítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/85 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 4 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatv I. SZAKASZ:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Postai

II. MELLÉKLET. Postai II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (35 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványo I.

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány

Postai. Ország: Magyarország Nyírbogdány 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.)IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x

14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA. Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás x 14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:230935-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamos kellékek és tartozékok 2010/S 149-230935 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő:

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 108 Ajánlatkérő: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Azonos az 1.1) pontban említett címmel Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó 0 Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/62. lapszám 2009/61. lapszám

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Királyi váró teljes épület rekonstrukciójának kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítására és

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 K/56 36/2009 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L 2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E mail: mp ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on line formanyomtatványok:

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete. 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A /2011. (VIII.25.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax:

Részletesebben

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015.

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 56/505-392 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Végleges területrendezéséhez, kezelői lehatárolási terv és ingatlan összevonási terv elkészítése (az 502. sz. főút Szeged nyugati elkerülő út III. ütem és a 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz) Közbeszerzési

Részletesebben

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/50 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Oktatás Egészségügy EM-411 DEOEC Fogorvosi oktatási szimulációs rendszer Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 21 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása

BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása BKV Zrt-nél üzemelő autóbusz, trolibusz, villamos, MFAV és HÉV járművekhez fékbetét szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/8 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások 90910000-9;90900000-6;90919200-4;90900000-6;90910000-9;90911200-8;90900000-6;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90919200-4;90910000-9;90919200-4;90911200-8;90910000-9;90911200-8;90919200-4

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2008.05.28.

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Szigeti Garázs Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Nyertes ajánlattevő: Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép S Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítő Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 78 Ajánlatkérő: Szigeti Garázs

Részletesebben