Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására"

Átírás

1 ES-891/9/2008. Szakmai ajánlás az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására Budapest,

2 Tartalomjegyzék 1. Célkitűzés Bevezetés Nemzetközi kitekintés Hazai rendszerszintű mérések Egységes ciklikus mérések Az alkalmazott mérőeszközökkel szemben támasztott egységes követelményrendszer Feszültségminőséggel kapcsolatos panaszok kezelése Feszültségminőség témakörének szétválasztása A mérőeszközök telepítésének szempontjai A műszer telepítéséi helyének megválasztása A felhasználó által elvégzett mérések elfogadásának módja Az ismétlődő panaszok kezelése Legrosszabb felhasználói vonalak MEH részére történő adatszolgáltatás sz. Melléklet A mérőeszközökkel szemben támasztott követelmények Mérendő paraméterekkel kapcsolatos minimális követelmények: A műszerekkel kapcsolatos minimális műszaki elvárások:... 14

3 1. Célkitűzés A MEH által indított 400 db feszültségminőség mérővel végzett mérések hazánkban is elindítottak egy egységes feszültségminőség mérési kultúrát. A mérési eredmények felhasználhatósága beigazolódott a kiértékelések során. Az eddigi mérések eredményeit az érintettek a további fejlesztéseikben felhasználták és a jövőben is hasznosíthatják. Emellett számos hálózaton történnek mérések, még ha kis számban is, általában rögzített módon ciklikusan, vagy a felhasználói igényekhez igazodóan az Engedélyesek saját előírásai alapján. Az ilyen jellegű mérések célja általában a felhasználók ellátási paramétereinek ellenőrzése, valamint a hálózat beruházási és veszteségi költségeinek csökkentése. Az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (angol rövidítése: CEER) által kiadott, a szolgáltatásminőség európai eredményeit publikáló 3. összehasonlító tanulmányában a feszültségminőséggel foglakozó 4. fejezet ajánlása, hogy tagországok végezzenek feszültségminőség monitoringot - legalább a legfontosabb paraméterekről - és azok eredményeit hozzák nyilvánosságra (108. oldal). Jelen szakmai ajánlás célja, hogy az eddig szerzett hazai tapasztalatok alapján egységes feszültségminőség monitoring rendszert hozzunk létre Magyarországon. Az a cél, hogy az Elosztói engedélyesek kialakítsanak egy egységes mérőműszerek által végzendő azonos adatok alapján történő feszültségminőség ellenőrző rendszert. A MEH által indított mérések már 5 Elosztónál befejeződtek, jelenleg az utolsó mérés folyik. Célunk, hogy a mérések folytatódjanak, az Elosztók átvegyék ezt a gyakorlatot, folytassák és folyamatosan fejlesszék a megfigyelő méréseket. 2. Bevezetés A minőségi villamos energia ellátáshoz feltétlenül szükséges a feszültségminőségi paraméterek pontos definiálása, valamint azok méréssel történő ellenőrzése. Ennek elvégzéséhez állandó mérésekre van szükség. Ez indította el a hosszú idejű monitoringgal kapcsolatos fejlesztéseket, mert azok a speciális feszültségminőségi paraméterek, amelyek jellemzik a hálózat által biztosított feszültségminőséget, széleskörű állandó mérések segítségével határozhatóak meg pontosan. Amíg a rövid idejű mérések adatait a legtöbb esetben helyileg a mérőműszerben tárolják, és a mérés végén olvassák ki az adatokat, addig az állandó mérésre telepített mérőműszerek esetében az adatok továbbítását is meg kell oldani egy központi adatszerverre. Ennek hatására a mérések sokaságától függően a hálózat különböző szintjeire hatalmas kiolvasandó és feldolgozandó adatmennyiség keletkezik. Gazdasági okokat is figyelembe véve az ilyen jellegű mérések felvetik a minimálisan szükséges mérőműszerek meghatározásának és azok optimális felszerelési helyének kérdését is. A legfőbb feladat tehát az, hogy eredményes mérési sorozatokat végezzünk a hálózat nagy részének lefedése által a lehető legkevesebb mérőműszer alkalmazásával. Fontos elkerülni a redundáns mérési eredményeket, a felesleges információk tárolását, és az információvesztést. A mérőműszerek számának és felszerelési helyének meghatározása nagyban függ a mérési feladattól és a hálózati kialakítástól

4 A mérési helyek kiválasztásakor figyelembe kell venni a következőket: A hálózati topológia (sugaras vagy hurkolt hálózat) A hálózati impedancia (vonal hossza és típusa) Zavaró források becsatlakozása (ez leginkább a harmonikusok ellenőrzésekor szükséges) Egyedi független forrás nagy energiával (pl.: ipari eszközök) Egyenletesen elosztott zavaró források hasonló jellegzetességekkel (pl.:üzleti és lakossági elektronikák) Abban az esetben, ha optimalizálni tudjuk a mérőműszerek számát és azok felszerelési helyét, felmerül még az adatok feldolgozásának és tárolásának kérdése is. Célszerű optimalizálni a mérendő paraméterek függvényében a mérési rendszert, hogy minél kevesebb adat segítségével megfelelően lehessen minősíteni azokat a paramétereket, melyeket elvárunk a rendszertől. A mérőműszerek pontossága és a megfelelő mérési eljárások alkalmazása elengedhetetlenül fontos szempont a monitoring rendszer készítéséhez. Mivel az elektronika fejlettsége lehetővé teszi, célszerű a mérőműszert úgy megválasztani, hogy a lehető legtöbb paramétert mérje a hálózatról. Jelentős szerepe van a pontosságnak és a műszerek közötti szinkronizáltságnak. Erre azért van nagy szükség, hogy elemzéskor az esetlegesen történt eseményeket időben össze lehessen rendelni. Miután megvan a megfelelő kialakítású mérőműszer, definiálhatók a mérési eljárás és a mérendő paraméterek, melyeket célszerű a nemzetközileg is elfogadott normák alapján meghatározni. A legpontosabb eredményt akkor kapnánk egy monitoring rendszer kiépítése esetén, ha minden ponton vizsgálódnánk, de a vételezési pontokon feltétlenül. Egy ilyen rendszer kiépítése költséges vállalkozás lenne, ez új mérési lehetőségként csak úgy valósulhatna meg, ha a fogyasztásmérésben integrált minőségmérés kerülne kialakításra. A rendszer legnagyobb előnye a minden felhasználási pontra kiterjedő mérés, amelynek segítségével a villamos energia minőségével kapcsolatos egyedi kifogásokat egyértelműen tisztázni lehetne. Ezen kívül megfelelő adatgyűjtési rendszer kiépítése esetén az egyes Elosztói hálózatokat jellemző értékek pontossága is jelentősen javulna, azonban egy ekkora adatbázis megfelelő kezelése már jelentős fejlesztéseket és odafigyelést kíván meg. A technika gyors fejlődése az ilyen jellegű méréseket éveken belül lehetővé fogja tenni. Az európai regulátoroknak fenntartásaik vannak az alkalmazott EN as szabványban meghatározott feszültségminőségi előírásokkal kapcsolatban. Ez a szabvány meghatározza a feszültségminőséggel kapcsolatos paraméterek határértékeit, amely a legtöbb esetben csak irányadó jellegű, és még akkor is, amikor kötelező értékek, csak az esetek 95%-ában alkalmazandóak, így hetente kb. 8 órát hagy előírás nélkül. Az európai és a hazai hálózatok feszültség minősége általában már sokkal jobbak, mint az EN50160 előírásai, amelyek inkább ajánlottak, mint kötelezőek, bizonyos országokban. Jelen szakmai Ajánlás írásával egyidőben folyik a CENELEC-ben az új EN kidolgozása. A feszültségminőség mérésével nemzetközi szabványok foglalkoznak, de számos probléma még nyitott és megvitatás alatt áll. Így ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan ajánlott figyelemmel kísérni a nemzetközi szervezetek (CENELEEC, CEER) és más érdekeltek munkáját. Az egységes mérések megkezdése időszerű annak érdekében, hogy a mérési rendszer kialakításakor felmerülő problémák kijavításra kerülhessenek

5 Legfőbb célnak a fogyasztásmérésbe integrált minőségmérést tartjuk, amelyet a évi LXXXVI. törvény 170. (1) 19. pontja is támogat. A mérési rendszer kialakításánál legfőbb célunk, hogy összehasonlítható, egységes rendszer alakuljon ki a szakmai ésszerűség és a jelenlegi méréstechnikai lehetőségek optimális kihasználásának figyelembe vételével. Ami a zavarforrás behatárolását illeti, számos esetben szükséges a leágazás áramfelvételének mérése is, ennek lehetőségét az Elosztókra bízzuk. Nem zárkózunk el a kombinált (áram mérésre is alkalmas) feszültségminőség-mérőktől, de egyelőre elegendőnek látjuk a tisztán feszültségminőség-mérés megvalósítását. 3. Nemzetközi kitekintés (a CEER által kiadott jelentés valamint a MEH által megtartott januári workshop alapján) Az ellátás folytonosságtól eltérően a feszültségminőségi zavarok megfigyelése speciális feszültségminőség rögzítő berendezések alkalmazását igényli, amely nem valósítható meg a hagyományos SCADA rendszerekben (mint ahogy az megtehető a kimaradásoknál). Ennek ellenére egyre több európai országban vannak telepített megfigyelő rendszerek vagy tervezik azok beszerelését a közeljövőben. Monitoring rendszerrel az elosztó és átviteli hálózaton egyaránt végeznek méréseket (IT, NO, PT, SL), kivételnek tekinthető a cseh gyakorlat, ahol csak az átviteli hálózaton végeznek méréseket, valamint hazánk, ahol az elosztó hálózaton vannak a mérések. Még ha ezek a monitoring rendszerek több szempontból is különböznek egymástól, megegyeznek abban, hogy figyelemmel kísérik a rövid vagy hosszú kimaradásokat, a feszültség nagyságot, a feszültség letöréseket, és a hullámforma harmonikus torzítását. A feszültség mintavételezés helye és az eszközök száma országonként különbözik. Nem alakult ki egységesen sehol sem, hogy mely feszültségszinten érdemes és gazdaságos a méréseket elvégezni. Számos országban középfeszültségen vagy kis- és középfeszültségen egyaránt végzik a méréseket, a hazánkban indított MEH mérési rendszer kisfeszültségen végzi a feszültségminőség mérését. Norvégiában évek óta használnak megfigyelő rendszert tól a feszültségminőség figyelemmel kísérése kötelező. Minden hálózat üzemeltetőnek (még a legkisebbnek is) kötelező folyamatosan figyelemmel kísérnie a feszültségminőségi paramétereket a KIF, KÖF, NAF és az átviteli hálózat különböző jellemző pontjain. Legalább a következő paramétereket kell figyelni: hosszú (3 percnél hosszabb) és rövid (1 másodperc és 3 perc közötti) kimaradások, feszültség letörések, tranziens túlfeszültségek és gyors feszültség változások (>3%). Amennyiben a felhasználók más jellemzőket érintő problémákkal találkoznak (felharmonikusok, feszültségaszimmetria, feszültség ingadozások, villogás (flicker) a hálózat üzemeltetők kötelesek ezeket a paramétereket is mérni

6 Összehasonlító táblázat a Norvég feszültségminőségi előírások és az EN között: Hálózati frekvencia EN Norvég PQ 50 Hz 1% (az év 99.5%-50 Hz 0.2% normál ában) üzemállapotban Hálózati feszültség 230 V 10% - (a hét 95 %-230 V 10% - (minden 1 változás ában) perces átlagértékre) 230 V +10/-15 % Gyors feszültség Általában < 5% 1 (naponta): 10% változás mértéke Kisebb mint 10% < 24 (naponta): 5% 24 (naponta): 3% Villogás (Flicker) Plt < 1 (a hét 95 %-ában) Pst < 1.2 (a hét 95 %-ában) Plt < 1 (a hét 100%-ában) Hálózati feszültség < 2% (a hét 95%-ában) < 2% (minden 10 perces átlag aszimmetria < 3% előfordulhat esetében) Harmonikus feszültség THD < 8 % ( a hét 95%-ában) THD < 8% (10 perces átlag) A 2-es táblázat tartalmazza a THD < 5% (heti átlag) harmonikusonkénti A harmoniukusokra egy az határértéket (a hét 95%-ában) EN ban rögzített 2 - es táblázattal megegyező határértékek vannak megadva, de minden 10 perces értékre vonatkozóan Portugáliában az átviteli hálózat 61 pontját figyelik (40-et 4 héten át a többit pedig egész évben); az elosztás területén minden KÖF alállomást (423) és 1270 KIF transzformátor állomást figyeltek meg 3 év alatt. A vállalatok fedezik a megfigyelő rendszer költségeit, amely nem csak a fent említett feszültség jellemzőket figyeli, hanem a háromfázisú feszültség aszimmetriáját és a flickerezés jelenségét is. Szlovéniában az elosztó és az átviteli vállalatok kötelesek mérni a feszültségminőségi paramétereket: a feszültségminőség megfigyelését nagy feszültségen végzik, amely minden alállomásra (8) kiterjed és a középfeszültségű rendszer 10%-ára is (160). A feszültségminőséggel kapcsolatos minden jellemzőt az EN50160 szabvány szerint mérnek. Olaszországban 2004 végén a regulátor felkérte az átviteli engedélyes vállalatot, hogy szereljen fel körülbelül száz feszültségminőség mérési eszközt; az elosztás területén jelenleg folyik egy 400 pontot figyelő feszültségminőségi monitoring rendszer kiépítése (a KÖF sínek 10%-a a NAF/KÖF transzformátorokban). Minden feszültségminőségi jellemzőt (kivéve az időszakos túlfeszültséget, felharmonikusokat és hálózati jel feszültséget) mérnek 2006-tól, mind az átviteli mind az elosztó hálózaton. Az átviteli monitoring rendszert a TSO fizeti; az elosztás tekintetében a rendszert a tarifába beépített, a nem verseny célú K&F projektek finanszírozását szolgáló, a liberalizáció kezdete óta meglévő komponens biztosítja a fedezetet. Mind a két rendszernél szükséges a felhasználói részvétel úgy, hogy a résztvevő felhasználók fizetik ki a saját feszültségminőség rögzítőjük költségét. Az elosztás területén például további 200 pontot lehetne mérni a KÖF felhasználók csatlakozási pontjain, amennyiben ők ezt igényelnék. Spanyolországban az elosztó vállalatok és a regulátor egy olyan eljárás kidolgozásán munkálkodnak, amellyel ellenőrizni és mérni lehetne a feszültségminőséget; a közeljövőben - 6 -

7 minden tartományban a KÖF sínek 10%-a lesz bevonva (a költségeket az elosztó vállalatok állják). A Cseh Köztársaságban az átviteli és elosztó hálózatok közötti átadási pontokon van telepített megfigyelő rendszer január 1-től. A mérési eredmények kiértékelése folyamatban. Dél-Afrikában a regulátor által ajánlások vannak a feszültségminőség mérésére. A mérendő felhasználói hálózatrészek felosztása feszültségszintenként, az elvárt mérések a felhasználók számához viszonyítva Elosztónkként történik. A hálózatra csatlakozó kiserőművek monitorozása 100%-ig kötelezően előírt. 4.1 Egységes ciklikus mérések 4. Hazai rendszerszintű mérések Minden Elosztó végez méréseket a saját hálózatán a tervezésekhez és a problémák felkutatásához. A MEH célja, hogy folytatódjon a 400 db-os mérés ezáltal is segítve a hálózatfejlesztést, a problémák felkutatását, hogy növekedjen a felhasználói elégedettség. A villamos energia ellátásának minőségjavításának érdekében a problémás helyek feltérképezésének felgyorsításához, és az utólagos ellenőrzések elvégzéséhez is felhasználhatóak a mérési eredmények. A mérési pontok meghatározása, a mérési időtartamok, valamint a mérés ismétlődése befolyásolja az eredményeket. Ezért az egységes mérések eléréséhez az alapokat egységesíteni szükséges. A kisfeszültségű mérések esetében számos olyan esemény kerül regisztrálásra, amely középfeszültségen nem mérhető, de a kisfeszültségű felhasználók részére nem megfelelő feszültségminőséget eredményeznek. Valamint számos olyan feszültségminőségi paraméter van, amelyet elegendő középfeszültségen megmérni. Mindezek alapján meg kell húzni a határt, hogy a mérések mely feszültségszinten hány darab mérőeszközzel történjenek. Ami a zavarforrás behatárolását illeti, számos esetben szükséges a leágazás áramfelvételének mérése is, amely nagymértékben megdrágítaná a rendszert. A MEH javasolja a kombinált (áram mérésre is alkalmas) feszültségminőség mérők alkalmazását, de egyelőre elegendőnek látjuk egy tisztán feszültségminőség mérésre alkalmas rendszer kialakítását, amely 1-2%-os pontossággal tükrözi a hálózati viszonyokat. A mérések során keletkező adatok sokasága elsőre sok feleslegesnek tűnő információnak látszik, nem minden adat kerül feldolgozásra. A jelenlegi adattárolási lehetőségeknek köszönhetően, a nagy adatmennyiség tárolása azonban megoldható, ezáltal lehetőség nyílik a későbbiekben bármilyen jellegű adatfeldolgozásra. Az Elosztók véleménye, miszerint a feszültségminőségi problémák kezeléséhez szükséges szankciók hiányoznak, nem értünk egyet, mivel a zavaró felhasználót ki lehet zárni a szolgáltatásból, ha nem változtat minőségbefolyásoló tevékenységén. Az Engedélyesek azonban nem mindig tudnak élni ezzel a jogukkal a nagyfelhasználók gazdasági, esetleg politikai súlya miatt. A kiértékeléshez szükséges programnak sokoldalúnak kell lennie, lehetőséget nyújtva a változtatásokra, minél szélesebb körű szempontokat figyelembe véve. A kiértékelésnek azonos bemeneti váltózók alapján kell készülnie, a műszerekkel szemben pedig egységes - 7 -

8 elvárások támasztandók, és a mérőeszközök kimeneti adatainak kompatibiliseknek kell lenniük a kiértékelő programmal. A jelenlegi felhasználói bejelentések alapján elvégzett mérések utólagos beavatkozást tesznek lehetővé, mivel az Elosztók abban az esetben mérnek, ha már olyan problémák jelentkeznek a hálózaton melyet a felhasználók is észlelnek. Az általános mérések elvégzésének egyik fő célja a hálózatok ciklikus ellenőrzése, a felhasználói elégedetlenséget megelőzően megtörténjenek a hálózati beavatkozások. Teendők: re minden NAF/KÖF alállomáson legyen feszültség regisztrálás KÖF oldalon, valamint KÖF/KIF szinten esetleg véletlenszerűen, melyek fix ideig, legalább 6 évenként a vonalak felét megmérik. 2. A KIF mérések esetében 1 hét és 1 hónapos mérési időtartam között szükséges mérni (az Elosztó határozza meg a szükséges időtartamot), melyet a által indított mérések is alátámasztanak, miszerint az első hónap 95%-osan lefedi a féléves mérés általános feszültségminőségi jellemzőit. A mérések tervezésekor figyelembe kell venni az átszerelés okozta néhány hetes időtartamot is. A mérések feldolgozásakor az adatokat heti adatokként kell kezelni. 3. A mérőeszközök esetében 6 fő jellemző (hosszú kimaradások, rövid kimaradások, átlagfeszültség ingadozása, feszültségletörések, tranziens túlfeszültségek és esetleg gyors feszültségváltozások) regisztrálása kiegészítendő a THD eseti mérésével, ehhez legalább 10 percenkénti mintavétel szükséges. Egyedül a villogás (flicker) és az aszimmetria esetében tartjuk elfogadhatónak, hogy felhasználói panaszok esetén történjen meg annak ellenőrzése. 4. Jelenleg a feszültségminőség panaszok kivizsgálása esetében az 1 perces átlagok rögzítése van előírva, amiből bármikor elő lehet állítani a 10 perces átlagértékeket, de ez a másik irányba nem működik. Az 1 perces átlagolást kérjük a mérések elvégzésekor, még abban az esetben is, ha ez a jelenleg alkalmazott mérőeszközök átalakítását igényli. Viszont csak monitoring rendszerként üzemelő rendszer esetében a 10 perces átlagok megfelelnek, ha minden átlag mellett tárolva van a 10 perces értékek minimum és maximum értéke is. Ebben az esetben azonban a mérések nem elfogadhatóak felhasználói feszültség panaszok kivizsgálása esetében. A mérési pontok számának szempontjai: Jelentős problémának számít a mérőműszerek számának meghatározása, mivel a rendszerek pontossága nagymértékben függ a mérőeszközök és mérési pontok számától és azok elhelyezkedésétől. A különböző feszültségszinteken a mérőeszközök száma nem lehet kevesebb, mint: 1. KIF-en a KIF vonalak számának 1 %-a 2. KÖF-ön a KÖF alállomások számának és a KÖF felhasználók 1 %-ának összege 3. NAF/KÖF alállomások száma (nagyfeszültségű alállomási mérések esetében), KÖF gyűjtősínen - 8 -

9 A részéről elfogadható KÖF mérési pontok szétválasztása, miszerint minden KÖF alállomásban és a KÖF felhasználók 1 %-ánál legyen KÖF mérés. A KIF mérések esetében a KIF hálózati végpontokon végzett mérések elfogadhatóak, mivel azok a feszültségemelkedéseket leszámítva megfelelő képet adnak az adott KIF vonal feszültségminőségéről. A KIF mérési pontok száma a KIF vonalak 1 % a. A mérőeszközök a vonalak végére kerülhetnek felszerelésre, esetleges hurkolt hálózat esetében a vonal közepére. Ezáltal a felhasználók jelentős részénél állandó jelleggel megoldott a feszültségminőség regisztrálás. 4.2 Az alkalmazott mérőeszközökkel szemben támasztott egységes követelményrendszer Az egységes mérőrendszerek kialakításának elengedhetetlen kelléke az azonosnak tekinthető mérőeszköz. Itt nem kívánjuk előírni az alkalmazott mérőeszközt, de nem árt tisztázni, hogy az alkalmazott mérőeszközök milyen minimális paraméterekkel rendelkezzenek, valamint mely mérési szabványoknak kell megfelelniük. Az MSZ EN sorozatú szabvány részletesen tárgyalja a különböző villamos paraméterek mérési módját. Minimális igényt az 1. sz. melléklet tartalmazza. A mérési rendszer rugalmassága alapvetően fontos kérdés, a változások és a kezdeti nehézségek korrigálása érdekében. A rendszerben meg kell hagyni a változások követésének lehetőségét. A által végzett mérések során számos változtatást kellett elvégezni, mivel az üzemeltetés során nem várt problémák léptek fel. A mérések elvégzésekor minimum az 1 perces átlagok alkalmazását tartjuk elfogadhatónak, hogy a feszültségminőség mérések adatait megfelelően fel lehessen használni. Az adattárolási lehetőségeknek köszönhetően, a nagy adatmennyiség tárolása megoldható, ezáltal lehetőség nyílik a későbbiekben bármilyen jellegű adatfeldolgozásra. 5. Feszültségminőséggel kapcsolatos panaszok kezelése 5.1 Feszültségminőség témakörének szétválasztása A feszültségminőség-mérés esetében a mérések megkezdése előtt érdemes eldönteni, hogy van-e értelme a mérés telepítésének, mivel számos esetben az Elosztó tudatában van a feszültségminőség paramétereinek. Ilyen esetben a mérés elvégzése nem teljesen indokolt. A mérések telepítésekor célszerű egy szigorú, de viszonylag egységes és egyszerű rendszert megalkotni. Mivel a feszültségminőséget két fő részre lehet szétválasztani, így a méréseket is szét kell választani. Feszültségváltozásnak tekinthető minőségi paraméterek Ilyen esetben a feszültségminőségi gondokat (alacsony feszültség, aszimmetria, ) viszonylag rövidebb, 1-2 hetes mérés alkalmával ki lehet szűrni, és a beavatkozásokat meg lehet tenni. A mérések elvégzésekor rögzítendőek legalább az 1 perces átlagok (mint a Garantált Szolgáltatások esetében), és az átlagokon belüli minimum és maximum értékek, melyek segítségével megfelelőnek tekinthető képet lehet kapni a hálózatról. A mérések - 9 -

10 elvégzése alapján pedig meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket. A 3 percnél hosszabb kiesések általában üzemzavarok, vagy tervezett munkavégzések, melyek más módon rögzítésre kerülnek. Az ilyen jellegű hálózati problémák esetében nem minden esetben szükséges az 1 hónapos mérés. Feszültségeseménynek tekinthető minőségi paraméterek Az események általában nem szokványosak, mivel előfordulhat, hogy a hálózaton bekövetkező hiba, vagy valamilyen külső probléma okozza. Ide sorolandóak a feszültségletörések és emelkedések, a tranziens események. Ezek rögzítése más elvárásokat támaszt a mérőeszközökkel szemben, valamint a mérés és a kiértékelés is időigényesebb. A feszültségesemények mérésére egységes időtartam megállapítása szükséges, mivel általában a visszamenőleges problémákat már nem lehet orvosolni, ezért szükséges a panaszos helyeken az 1-6 hónapos mérések elvégzése (minimum 1 hónap) valamint, hogy a mérőműszer képes legyen az egy periódus alatt bekövetkező változások rögzítésére is. 5.2 A mérőeszközök telepítésének szempontjai A mérőműszerek telepítésénél a panasz típusának, illetve több felhasználó részéről beérkező kérelmének figyelembevétele az irányadó. A feszültségminőséggel kapcsolatos panaszok ellenőrzésének egyik nagy problémája, hogy a panaszt nem minden esetben lehet reprodukálni, ellenőrizni, mivel a problémás esemény előfordulása ritkább is lehet, mint heti gyakoriságú, és így egy hagyományos 7 napos mérés nem hoz eredményt. Ezért célszerű olyan mérőeszközt telepíteni, amely képes rögzíteni az eseményeket is, és a mérés időtartamát a mérendő paraméterhez igazítani. Mivel előfordul, hogy a felhasználók is túlzásba esnek, szükséges egy egységes ügymenet kialakítása a mérőműszerek felszerelésére. Álláspontunk alapján az események rögzítésére alkalmas mérőeszköz felszerelést akkor kell elrendelni, ha az a panasz jellegéből következik. Mivel visszamenőlegesen panaszt nem lehet megfelelően dokumentáltan bizonyítani, ezért a mérés időtartamának 1-6 hónapot célszerű megválasztani, és a bekövetkező eseményeket kell minősíteni. Ha a beérkezett panaszt az Engedélyes az általa rögzített adatok alapján igazolni tudja (pl.: üzemzavar az adott hálózaton), akkor elegendő csak tájékoztatni a felhasználót a múltbeli eseményről, azonban az ismétlődő panaszok kivizsgálásának menetét szükséges rögzíteni. A feszültségminőségi probléma esetében elrendelt mérések elvégzésekor a cél a hálózat minőségi paramétereinek pontos feltárása, és a jövőbeli problémák megelőzése, és nem a visszamenőleges panasz pontos megállapítása. 5.3 A műszer telepítéséi helyének megválasztása A felhasználók szempontjából a legmegfelelőbb mérési pont a csatlakozási pont mivel a villamosenergia-elszámolás is itt történik. Abban az esetben, ha a mérőeszköz elhelyezése nem lehetséges a csatlakozási ponton, akkor a legközelebbi alkalmas helyen kell elhelyezni a mérőeszközt. Ha egy adott hálózatról csoportos panaszok érkeznek, akkor elegendő az érintett KIF vonalakat megvizsgálni. A KÖF mérést önmagában azért nem tartjuk teljesen mértékadónak, mert így a KIF vonalon bekövetkezett számos hibajelenségre nem derül fény

11 A legelfogadhatóbb az lenne, ha minden olyan felhasználónál, ahol digitális fogyasztásmérőt alkalmaznak az Elosztók, a mérésbe integrálnák a feszültségminőség mérés is. Mivel ez jelenleg nem megoldható, a már említett mérési pontok kialakítását írjuk elő. 5.4 A felhasználó által elvégzett mérések elfogadásának módja Számos esetben előfordul, hogy az igényesebb felhasználók saját eszközökkel próbálják bizonyítani a nem megfelelő feszültségminőség ellátást, de a mérőeszközük által mért értékek nem teljesen hihetőek. A következő esetekben mindenképpen elfogadhatóak a mérési eredmények: ha a mérés elve lényegét illetően megegyezik az Elosztó által használatos műszerekével, valamint azon mérési eredmények, amelyek megfelelnek a mindenkori magyar valamint a felhasználói mérések telepítési helye a csatlakozási pont A felhasználó mérését azonban nem kell elfogadni abban az esetben, ha az Elosztó saját méréseivel, védelmi ill. automatika eseménynaplókkal vagy üzemirányítói információinkkal bizonyítani tudja, hogy a felhasználó saját beavatkozása által akár akaratlanul is megváltoztatta a saját mérését vagy mérési adatait. 5.5 Az ismétlődő panaszok kezelése Ismétlődő panaszok elkerülése érdekében szükséges, hogy egy beigazolódott panasz után elvégzett hálózati beavatkozás végleges megoldást jelentsen. Indokolt, hogy egy javított vonal 3 éven belül ne kerülhessen vissza ismételten a problémásnak tekinthetők közé. 5.6 Legrosszabb felhasználói vonalak A kritikus feszültségminőségi jellemzőket kísérjék figyelemmel és publikálják az Elosztók, hogy nyilvános legyen a hálózatok tényleges teljesítési szintje. Éves szinten a legrosszabb 50 darab KIF vonalat publikálja és valamennyi mérési eredményt kérésre tegye elérhetővé az Elosztó

12 6. MEH részére történő adatszolgáltatás Az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (angol rövidítése: CEER) által készülő, a szolgáltatásminőség európai eredményeit publikáló összehasonlító tanulmányainak feszültségminőséggel foglakozó fejezetébe a tagországok részéről szükséges adatszolgáltatás érdekében a a következő adatszolgáltatásokat kéri megküldeni: a tárgyévet követő március 31-ig. 1. Mérések összes darabszáma és időtartama 2. A mérőeszközök elhelyezésének módja, és a mérőhelyenkénti időtartam 3. A mérőeszközök feszültségszintenként való megoszlása 4. Feszültség átlagértékei alapján a ± 10% tűrésmezőből való kilépés időtartama a mérés 100%- ában 5. Tartósan szabványtalan feszültséggel ellátott mérőhelyek száma 6. Teljes feszültség harmonikus torzulás (THD) határérték túllépéses időtartama 7. Feszültség aszimmetria határérték túllépéses időtartama, amennyiben mérve van 8. Feszültség letöréshez a következő táblázat kitöltése (minden mérést összesítve): Feszültség letörés U [%] 120<U 120>U>= >U>=110 90>U>=80 80>U>=70 70>U>=40 40>U>=10 10>U 20 < t < t 500 Időtartam t [ms] 500 < t < t < t

13 1. sz. Melléklet A mérőeszközökkel szemben támasztott követelmények Kiindulási pontként vonatkozó MSZ EN61000 szabványoknak való megfelelés az irányadó. Nem kívánjuk teljes egészében előírni az MSZ EN61000 sorozatot, csak egységesíteni kívánjuk az ÁSZ-ok által alkalmazott mérési elveket és értelmezéseket. 1. Mérendő paraméterekkel kapcsolatos minimális követelmények: Az alkalmazott mérőeszközökkel szemben támasztott egységes minimális követelményeink az alábbiak: a. az RMS feszültségmérés pontossága 1% legyen, b. az RMS feszültségmérés OMH-val hitelesített legyen legalább egy műszernél, a többi műszer hitelességét az ÁramElosztó szúrópróbaszerűen ellenőrzi, az OMH hitelesített műszerrel végzett összehasonlító mérések révén, c. a mintavételi frekvencia minimum 800 Hz legyen, d. a mintavétel és a mérés folyamatosan történjen e. KÖF-ön a vonali feszültségeket, KIF-en pedig a földhöz (nem egy képzett csillagponthoz) képesti fázisfeszültségeket kell mérni f. a műszer rendelkezzen olyan belső órával, hogy az események időpontját és hosszát legalább másodperc pontossággal tudja tárolni g. feszültség kimaradást az MSZ1-ben definiált névleges érték 10 %-ánál kisebb 3F feszültség esetén regisztráljon a műszer (ld. ERGEG európai konzultáció), h. a feszültség kimaradás időpontja és hossza legyen tárolva, i. átlagfeszültség esetében a 1 perces átlag legyen tárolva, j. az átlagolási cikluson belül legfeljebb 40 ms-os felbontással a minimum és maximum is legyen tárolva, k. feszültségletörésként és túlfeszültségként azokat az eseményeket kell rögzíteni, amikor legfeljebb 40 ms ideig az effektív érték az MSZ1-ben definiált névleges érték 90 %-a alá csökken ill. 110 %-a fölé növekszik (a műszer a rövidebb zavarokat is tárolhatja)

14 l. feszültségletörés és túlfeszültség regisztrálásnál alkalmazni kell 2 % hiszterézist az esemény végének megállapításához m. a feszültségletörés és túlfeszültség időpontja, mértéke és hossza legyen tárolva, n. a THD számítása során minimum a 7. rendszámig kell figyelembe venni a harmonikus összetevőket; a számítás során a viszonyítási alap a mindenkori alapharmonikus kell legyen (és nem a névleges feszültség mint alapharmonikus), o. a THD és az aszimmetria mérése legalább 10 perces mintavételezéssel történjen 2. A műszerekkel kapcsolatos minimális műszaki elvárások: KIF hálózatokon alkalmazott mérőeszközök esetében: Alapharmonikus frekvencia Hz Átlagolási idő 1 perc Bekapcsolásnál beállási idő max. 60s Feszültség kiesés áthidalási ideje 3s Mérés és feldolgozás sűrűsége 40 ms Mérés 3 fázisban (fázisonként kezelve) Mintavételezés frekvenciája 800 Hz Működési hőmérséklettartomány - 20ºC ºC Működési feszültségtartomány 0.6Un 1.2Un Pontosság 1% Szigetelési szilárdság 2.5 kveff. Védettség IP 55 Zárlatvédelem Fázisonként

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján

FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE. a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján FESZÜLTSÉG MINŐSÉG ÉRTÉKELÉSE a 2013. évi elosztói engedélyesi beszámolók alapján 2014. november 1 Előzmények Az Európai Energia Szabályozók Tanácsa (angol rövidítése: CEER) által kiadott, a szolgáltatásminőség

Részletesebben

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS,

Részletesebben

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások

Mérôváltó bemenetek és általános beállítások Mérôváltó bemenetek és általános beállítások DE50583 Mérôváltó bemenetek A analóg bemenetekkel rendelkezik, amelyekre az alkalmazás által megkívánt mérôváltókat lehet csatlakoztatni. S80, S81, S82 T81,

Részletesebben

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék

Fázisjavítás. Budapesti Műszaki és. Villamos Energetika Tanszék Harmonikus jelenségek. Fázisjavítás Dr. Dán András egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi d á Egyetem Villamos Energetika Tanszék Harmonikus definíció Periódikus időfüggvény Legyen ω 1 az

Részletesebben

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15.

Elosztói szabályzat. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai. 1. számú módosítás. Budapest, 2008. augusztus 15. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttmőködési szabályai 1. számú módosítás Budapest, 2008. augusztus 15. Elıszó A MÁE, mint a magyar villamosenergia-elosztó vállalatok szövetsége,

Részletesebben

Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában. WP3 - Költségvetéstervezés. felülvizsgálata

Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában. WP3 - Költségvetéstervezés. felülvizsgálata Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában WP3 - Költségvetéstervezés felülvizsgálata munkacsomag Projekt azonosító: ÁROP 2007-1-A-2/ 2009. november 9. TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: 1.sz.szerződésmódosítás - Közvilágítás korszerűsítése az ÉMOP-3.1.3-11-2012-0143 azonosítószámon nyilvántartott Füzér község kisléptékű településfejlesztése Program keretében Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek

Részletesebben

AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS. 2015. május

AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS. 2015. május AZ M3 METRÓVONAL SZERELVÉNYEINEK FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KORSZERŰSÍTÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS 2015. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 77 2. A korszerűsítéssel egybekötött felújításra

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 64 Iktatási szám: Országos Idegtudományi Intézet MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06... Főigazgató Főigazgató gazdasági helyettese 2 2. oldal: összesen: 64

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOKRA VONATKOZÓAN Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Szójegyzék/műszaki lexikon

Szójegyzék/műszaki lexikon Tartalom Szójegyzék/műszaki lexikon Szójegyzék/műszaki lexikon Tápegységek Áttekintés.2 Szabványok és tanúsítványok.4 Szójegyzék.6.1 Tápegységek áttekintés Tápegységek - áttekintés A hálózati tápegységek

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára

Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése. Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Feladatalapú pályázati témák 2015 (Sorszám: 2/2015/1.) Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése Szakmai segédlet tervezők, kivitelezők és üzemeltetők számára Magyar Mérnöki Kamara

Részletesebben

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről KIVONAT Lezárva 2014. június 29. Fontos:

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

1. sz. füzet 2001-2005.

1. sz. füzet 2001-2005. M A G Y A R M Ű S Z A K I B I Z T O N S Á G I H I V A T A L 1. sz. füzet A 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet alapján összeállított biztonsági jelentés, illetőleg biztonsági elemzés hatóságnak megküldendő

Részletesebben

Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 090921 Szabályozási irányok a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Tartalom: I. Célkitőzés II. Jelenlegi szabályozás III. Jelenlegi

Részletesebben

Fogalom-meghatározások

Fogalom-meghatározások Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy szó szerint megvilágosodjunk. Mondhatnám azt is, hogy ez a cikk azért hasznos nekünk, villamos matrózoknak, nehogy a csúnya áltengerészek zátonyra futtassák hajónkat

Részletesebben

Az EuroProt készülékcsalád

Az EuroProt készülékcsalád EuroProt rendszerismertető Az EuroProt készülékcsalád A Protecta Elektronikai Kft. EuroProt készülékcsaládja azzal a céllal készült, hogy tagjai a villamosenergia rendszer valamennyi védelmi és automatika

Részletesebben

Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 3. FEJEZET

Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 3. FEJEZET Tantárgy: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA Tanár: Dr. Burány Nándor Tanársegéd: Mr. Divéki Szabolcs 5. félév Óraszám: 2+2 1 3. FEJEZET TÁPEGYSÉGEK A tápegységek építése, üzemeltetése és karbantartása a teljesítményelektronika

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.16. COM(2014) 363 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Összegző jelentés az ivóvíz minőségéről az EU-ban a 98/83/EK irányelv szerinti, a 2008 2010 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.

A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2. A Mohácsi Önkormányzat 11/2006.(VI.6.) r e n d e l e t e a távhőszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2011.(V.2.) ör-rel) Mohács Város Képviselő testülete a távhőszolgáltatásról

Részletesebben

Töltőfunkció Kezelési Utasítás

Töltőfunkció Kezelési Utasítás METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Melléklet a 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelettel módosított 72/2003. (X. 29.) GKM rendelethez. Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat

Melléklet a 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelettel módosított 72/2003. (X. 29.) GKM rendelethez. Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat Melléklet a 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelettel módosított 72/2003. (X. 29.) GKM rendelethez 1. Szabályzat tárgya és hatálya Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat 1.1. Szabályzat tárgya A

Részletesebben

Kondenzátortelep feszültségnövekedési funkciója

Kondenzátortelep feszültségnövekedési funkciója Kondenzátortelep feszültségnövekedési funkciója Budapest, 2012. október Verzió Dátum Módosítás Szerkesztette V1.0 2012.10.20. Első kiadás Póka Gyula Petri Kornél VERZIÓ 1.0 2/5 2012.10.20. Póka Gyula Kondenzátortelep

Részletesebben

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint

készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány szerint Villamos hálózat minség vizsgáló készülékek MSZ EN 50160 szabvány Információt ad a szolgáltatott hálózati feszültség jellemzkrl

Részletesebben

Elosztói engedélyes eszközrendszere havária helyzetek okozta hátrányok (károk) enyhítésére

Elosztói engedélyes eszközrendszere havária helyzetek okozta hátrányok (károk) enyhítésére Elosztói engedélyes eszközrendszere havária helyzetek okozta hátrányok (károk) enyhítésére Magyar Elektrotechnikai Egyesület 62. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás Siófok, 2015. szeptember 16-18. Kovács

Részletesebben

Harmonikus zavarok, mint a villamosítás ellensége

Harmonikus zavarok, mint a villamosítás ellensége Túróczi József (1954) Okl. Erősáramú Villamos Mérnök Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Tulajdonos Túróczi Péter (1979) GAMF Üzemmérnök Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Ügyvezető

Részletesebben

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása

Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Generátor harmadik harmonikus testzárlatvédelem funkcióblokk leírása Dokumentum ID: PP-13-20542 Budapest, 2014. július Verzió Dátum Változás Szerkesztette V1.0 2014.04.24. Első kiadás Kiss Kálmán és Erdős

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése TARTÁSTECHNOLÓGIAI VÁLTOZATOK A BAROMFITENYÉSZTÉSBEN II. - A pecsenyekacsa és a kacsa törzsállományainak

Részletesebben

VIBROCONTROL 4000. Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e

VIBROCONTROL 4000. Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért. C1344e VIBROCONTROL 4000 Nagy érzékenységű rezgésvédelem maximális üzembiztonságért C1344e Az állandó állapotfigyelés optimális gépvédelmet nyújt Növeli gépeik és berendezéseik kihasználtságát Megelőzi a gép

Részletesebben

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium 2014. november 19. Összefoglaló I. Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében (Verses István, Tempus Közalapítvány) 1. A rendezvény célja, tárgya

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 48/2005. (XII. 22.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kazincbarcika város területén történő végrehajtásáról

Részletesebben

Vektorugrás védelmi funkció blokk

Vektorugrás védelmi funkció blokk Vektorugrás védelmi funkció blokk Dokumentum azonosító: PP-13-21101 Budapest, 2015. augusztus A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette Verzió 1.0 07.03.2012. First edition Petri

Részletesebben

Supported by KÉPZÉSI ESEMÉNY, NYÁRI ISKOLA VAGY HELYSZÍNI SZEMLE SZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA VÁZLAT

Supported by KÉPZÉSI ESEMÉNY, NYÁRI ISKOLA VAGY HELYSZÍNI SZEMLE SZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA VÁZLAT KÉPZÉSI ESEMÉNY, NYÁRI ISKOLA VAGY HELYSZÍNI SZEMLE SZERVEZÉSE, MEGVALÓSÍTÁSA ÉS DOKUMENTÁLÁSA VÁZLAT Miért szervezzünk képzést? Felesleges megkérdezni, hogy kell-e képzést tartani, ha van rá igény és

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Mikrohullámok vizsgálata. x o Mikrohullámok vizsgálata Elméleti alapok: Hullámjelenségen valamilyen rezgésállapot (zavar) térbeli tovaterjedését értjük. A hullám c terjedési sebességét a hullámhossz és a T rezgésido, illetve az f frekvencia

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Főiskolai Tanács 48-2002/2003. sz. határozatával 2003. március 18. napján elfogadta. 2003. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 1(29). oldal TARTALOM I. A MVSZ hatálya II. Ügyrend III.

Részletesebben

Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád

Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád MŰSZAKI ISMERTETŐ Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád A villamos hálózatokban, vezetékrendszerekben minimalizálni kell a meddőenergia szállítást, ennek következtében csökkenteni a veszteségeket és

Részletesebben

V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS

V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS V. FEJEZET MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI LEÍRÁS 1. RÉSZ: SZAGGATÓ BERENDEZÉS ÉS JÁRMŰVEZÉRLŐ EGYSÉG, VALAMINT HAJTÁSLÁNCHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ELEKTROMOS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE SORSZÁM AJÁNLATKÉRŐI KÓDSZÁM TERMÉK MEGNEVEZÉSE*

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

E7-DTSZ konfigurációs leírás

E7-DTSZ konfigurációs leírás Dokumentum azonosító: PP-13-20354 Budapest, 2014.március Verzió információ Verzió Dátum Változtatás Szerkesztő Előzetes 2011.11.24. Petri 2.0 2014.01.22. 2. ábra módosítása: Az E7-DTSZ alap konfiguráció

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31.

ALAPSZABÁLYA. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. ALAPSZABÁLYA A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja : 2014. május 31. Az alapító tagok elhatározták, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása

ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása ILPEA PROFEXT Kft. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0062 pályázat elemeinek összefoglalása 1. Projekt előkészítés: munkavállalói interjúk készítése Csatolt dokumentumok: munkavállalói és munkáltatói kérdőívek Az

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.10. Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.10. Fejezet. Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE (AJÁNLÁS) B.1.10. Fejezet Kapacitív mezőváltozás érzékelők követelmények kiadás A dokumentum megnevezése kiadva visszavonva

Részletesebben

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI, TITOKVÉDELMI SZABÁLYZATA OM-azonosító:

Részletesebben

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatályos: 2016.03.21.-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

Elosztói szabályzat MELLÉKLETEK. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK. 2.

Elosztói szabályzat MELLÉKLETEK. Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai ELOSZTÓI SZABÁLYZAT - MELLÉKLETEK. 2. Elosztói szabályzat Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai MELLÉKLETEK 2. számú módosítás Budapest, 2009. április 15. 1. oldal 2009. április 15. 2. oldal 2009. április 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Gyakorlati segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 6.

Részletesebben

Masterpact NT és NW Kisfeszültségû megszakítók és szakaszolókapcsolók

Masterpact NT és NW Kisfeszültségû megszakítók és szakaszolókapcsolók NT és NW Kisfeszültségû megszakítók és szakaszolókapcsolók Katalógus 2003 E58856 Új fordulat a Nap alatt E58880 A megszakítók a nagy teljesítményû megszakító referenciájaként lettek ismertek a világon.

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u 22 Pf 296 Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u10 Pf56Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 wwwmuszerautomatikahu

Részletesebben

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál A felelős vállalatirányítás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET VEZETÉKES MŰSORSZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ), KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE

KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET VEZETÉKES MŰSORSZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ), KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE 1 KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET VEZETÉKES MŰSORSZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ), KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE MELY EGYRÉSZRŐL LÉTREJÖTT BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015.

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás

Tanúsítási és felügyeleti tevékenység Eljárás E példány sorszáma: Eljárás Készítette: Dr. Lajos Attila Minőségirányítási vezető Jóváhagyta: Borszéki Péter Ügyvezető igazgató copyright (szerzői jog): Ezen dokumentum tartalma nem reprodukálható sem

Részletesebben

A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK RÉSZLETES JAVASLATA A GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA

A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK RÉSZLETES JAVASLATA A GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK RÉSZLETES JAVASLATA A GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA 2015. december 1. Vezetői összefoglaló A gyógyszertári ügyelet működésének szabályozása során

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

A különbözõ módszerek hatásossága és jellemzõ tulajdonságai

A különbözõ módszerek hatásossága és jellemzõ tulajdonságai Frekvenciaváltók tápláló hálózatára ható felharmonikus terhelés csökkentése Megoldások a Control Techniques feszültséginvertereiben Az erõsáramú elektronikus berendezések nemlineáris és kapcsolóüzemû részegységei

Részletesebben

Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése

Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése ERGONÓMIA 5.2 4.2 Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése Tárgyszavak: ergonómia; rezgésvédelem; vibráció; foglalkozási ártalom; egészségvédelem; megelőzés; mérés. A kézre és karra ható vibrációs ártalmak

Részletesebben

RÖVIDTÁVÚ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA Nagykálló Város Önkormányzata

RÖVIDTÁVÚ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA Nagykálló Város Önkormányzata RÖVIDTÁVÚ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében

Részletesebben

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés amely létrejött egyrészről Egyenletes törlesztésű, zárt végű, változó kamatozású, forint alapú fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés neve: Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető kezességet

Részletesebben

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.)

AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. (2007. június 18.) 2007.7.30. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 197/1 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) AJÁNLÁSOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2007.

Részletesebben

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN

AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2015. október AZ ENERGIAKLUB ÉRTÉKELÉSE ÉS ÉSZREVÉTELEI AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK LÉTESÍTÉSE A PAKSI TELEPHELYEN KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓAN készítette: Koritár Zsuzsanna AZ ENERGIAKLUB

Részletesebben

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás

Országos Közegészségügyi Központ 2016. 1. kiadás Módszertani útmutató a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról Országos Közegészségügyi

Részletesebben

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon

A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta. Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon A rendszerbe foglalt reléprogram, 1954 óta 77-es sorozat Elektronikus (SSR) relék Szilárdtest relék optocsatolóval, bekapcsolás a feszültség nullátmeneténél vagy nem szinkronizált módon 77-es sorozat

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. -ának (3) bekezdésében

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS párhuzamos redundáns rendszer Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. A rendszer ismertetése... 5 2.1. Általános

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Energetikai tagozat Létesítési szabvány Magyar Mérnöki Kamara 2014 Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzési előadás Feladatalapú pályázat Energetikai létesítmények

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2006.(II.16. ) Makó ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő

Részletesebben

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása:

Rendszerterv. 1. Funkcionális terv. 1.1. Feladat leírása: Rendszerterv 1. Funkcionális terv 1.1. Feladat leírása: A feladat egy GPS-képes eszközökön futó alkalmazás, illetve ennek szerver oldali párjának létrehozása. A program a szerveren tárolt adatbázis alapján

Részletesebben

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület

TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS TRANSZFORMÁTOROK. Alkalmazási terület TRIMx-EP DIGITÁLIS SZINKRON KAPCSOLÁS VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK TRANSZFORMÁTOROK BEKAPCSOLÁSI ÁRAMLÖKÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉRE Alkalmazási terület A TRIMx-EP készülék feladata a transzformátorok bekapcsolási áramlökésének

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK MINTAVÉTELES IDŐSZAKOS HITELESÍTÉSE HE 19/3-2015

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK MINTAVÉTELES IDŐSZAKOS HITELESÍTÉSE HE 19/3-2015 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MINTAVÉTELES IDŐSZAKOS HITELESÍTÉSE HE 19/3-2015 TARTALOMJEGYZÉK AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 1 Hatály... 4 2 A hitelesítés érvényességének az időtartama... 4 MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

Öntözőszivattyúk szabályozása frekvenciaváltóval

Öntözőszivattyúk szabályozása frekvenciaváltóval Öntözőszivattyúk szabályozása frekvenciaváltóval dr. Tóth Árpád Magyar Öntözési Egyesület 2016. 02. 24. Az alkalmazás lehetőségei Különböző méretű, magassági elhelyezkedésű, működési módú zónák üzemeltethetők

Részletesebben

EUROTEST 61557 MI 2086

EUROTEST 61557 MI 2086 Kisfeszültségű villamos-berendezések MSZ EN 61557 szerinti komplett biztonsági ellenőrzése. Az alfunkciók és ellenőrzések széles köre egyszerű karbantartást és gyors hibabehatárolást biztosít. A villásdugós

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Pályázati útmutató 2016. LIFE Természetvédelem és Biodiverzitás

Pályázati útmutató 2016. LIFE Természetvédelem és Biodiverzitás Pályázati útmutató 2016 LIFE Természetvédelem és Biodiverzitás Az útmutató az ajánlatkérőnek a LIFE Környezetvédelem alprogramjához benyújtandó projektpályázatok kidolgozásához nyújt segítséget. Célja,

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016.

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT 2016. Répcelak Város a Települési környezetvédelmi program - Felülvizsgálat 2016. 2 Bevezetés Répcelak Város a 2005 során

Részletesebben

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás

S7021 ADATGYŰJTŐ. 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel. Kezelési leírás S7021 ADATGYŰJTŐ 2-csatornás adatgyűjtő számláló és bináris bemenettel Kezelési leírás Nem hivatalos fordítás! Minden esetleges eltérés esetén az eredeti, angol nyelvű dokumentum szövege tekintendő irányadónak:

Részletesebben

Fogyasztásmérők. Fogyasztásmérők

Fogyasztásmérők. Fogyasztásmérők Fogyasztásmérők PB110836 PB108400 iem2000t PB108401 Feladata A digitális fogyasztásmérők nullával vagy anélküli egyfázisú vagy háromfázisú hálózatok hatásos fogyasztásának (rms) mérésére alkalmazhatók

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Bérbeadó: Taksony Nagyközség Önkormányzata. Telenor szerződés azonosító: PE-0720. amely létrejött egyfelől a BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cím: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; adószám: 11107792-2-44; cégbírósági bejegyzés szám: Cg. 13-10-040409)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2015. (VIII. 31.), 27/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. -ának (7) bekezdésében

Részletesebben

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat

SZENT IMRE EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ Plasztikai Sebészeti Profil. Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat Betegfelvilágosító tájékoztató beleegyezı nyilatkozat A veseelégtelenség miatt beültetett peritoneális (hasi) dializáló katéter (Tenckhoff) Tisztelt Betegünk! Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: Utolsó módosítás: 4/2013. (02.21.) számú Igazgatótanácsi határozattal 3/2015. (11.16.) számú Igazgatótanácsi

Részletesebben

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése

EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése EED Zrt. területén 132 kv-os távvezeték létesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben