A felmérési egység kódja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felmérési egység kódja:"

Átírás

1 A felmérési egység lajstromszáma: 0052 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: EnikaTavköz//50/Ksz/Rok/ A kódrészletek jelentése: Elektronika-távközlés szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel rokon szakmában szerzett munkatapasztalattal vagy tanulmányi előzménnyel rendelkezők szakmatanulás során közvetlenül hasznosuló szakmaspecifikus készségek, képességek, módszer-, társas és személyes kompetenciák mérése. A felmérési egység komplett anyagát tartalmazó jelen dokumentum fájlneve: 0052.pdf Célzott kimenetek, szakképesítések Felmérendő kompetenciák Automatikai műszerész PLC programozó Automatikai technikus Orvosi elektronikai technikus Orvostechnikai elektroműszerész Beszédátviteli rendszertechnikus Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszer-technikus Gerinchálózati rendszertechnikus Méréseket végez Színjelzéseket értelmez Egyszerű szöveges vázlatot készít Felismeri a sík és térbeli alakzatokat Rajzot értelmez Szöveges, rajzos vázlatot értelmez Egyszerű rajzvázlatot készít (kapcsolási rajzot és táblázatot) Ábrázolja a mérési eredményeket a koordinátarendszerben Mérési értékelést végez Az egységen belüli felmérő feladatok (szervezési részletek) összesített, javasolt időtartama: 50 perc A felmérési egységen belüli javasolt szervezési részletek száma: 2 1/19

2 1. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 40 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 75 % Tevékenység típusa: gyakorlati tevékenység A feladat meghatározása: Az alábbi feladatokat pontosan a szöveg szerint és az itt megadott sorrendben kell elvégeznie A kapott ellenállásból, feszültséggenerátorból, két kombinált mérőműszerből és vezetékekből rögzített bekötésekkel építsen egy olyan áramkört, amellyel meghatározható a feszültség és az ellenálláson átfolyó áram erőssége közötti összefüggés, valamint az ellenállás értéke. Ha készen van a kapcsolással, akkor készítse elő a feszültségforrást és a műszereket az első mérés elvégzéséhez, jelezzen a felmérőnek és még a tápegység bekapcsolása, illetve a kapcsolás kipróbálása előtt várja meg az ellenőrzést. Ha várnia kell a felmérőre, akkor kezdje meg a következő feladat végrehajtását! 1.2. A mérési és számítási eredmények rögzítéséhez készítsen táblázatot! A mérés során 10 féle, 0-9 volt, egész volt névleges értékű feszültségeket kell majd használnia. Minden feszültségértékhez ki kell majd számítania az ellenállást. A táblázatban rögzítenie kell ezeket a számolt értékeket is Ha a felügyelő jóváhagyta a kapcsolást, akkor a legkisebb feszültséggel kezdve végezze el az áram- és feszültségméréseket és a táblázatában rögzítse az eredményeket! A mérés során törekedjen a lehetséges legnagyobb pontosságra, arra, hogy a névleges feszültségértékhez legközelebbi feszültséggel mérjen és arra, hogy kihasználja a műszerek által biztosított mérési pontosságot! A mérés során a bekötéseket nem változtathatja. Az eddigi (1-3.) feladatok végrehajtása közben kérdezhet a felmérést vezető felügyelőtől, de ezt csak akkor tegye, ha a továbblépéshez erre feltétlenül szüksége van, azaz csak akkor, ha segítség nélkül nem tud továbblépni! 1.4. Számítsa ki az egyes mérési pontokhoz tartozó ellenállásértékeket és írja be azokat a táblázatába! A számításhoz használjon számológépet! A táblázatba a számított adatokat négy értékes számjegy pontossággal rögzítse! (pl. 12,34 vagy 0,01234, vagy 2300) Ha a felmérés kezdetétől számított 30 perc elteltével bármilyen ok miatt nincsenek mérési adatai legalább 4 mérési pontról, akkor a számításhoz kérjen adatokat a felügyelőtől, és azokkal végezze el a számításokat Ábrázolja milliméterpapíron a mért (vagy azok helyett a kapott) értékeket feszültségáram koordináta-rendszerben és húzza meg a feszültség és az áramerősség összefüggését ábrázoló vonalat! Ha a számítások, illetve a grafikon készítése közben úgy véli, hogy valamelyik mérése téves számolt eredményre vezetett, akkor azt a mérést megismételheti! Figyeljen arra is, hogy mennyi ideje van még! A mért, illetve számolt adatok alapján az mért ellenállás adatával kiegészítve írja le a következő mondatot: Az ellenállás mért értéke:. 2/19

3 A kipontozott helyre a mért ellenállásra vonatkozó, az egyes mérési pontok adatai alapján megállapított érték kerüljön. Ügyeljen a mértékegység megfelelő használatára! 1.6. Készítsen kapcsolási rajzot a mérés során használt áramkörről (pontosan arról)! A rajzon mutatóvonalhoz írt megnevezéssel jelölje az áramerősség-mérőt, a feszültségmérőt, az ellenállást és a feszültséggenerátort. A kapcsolási rajz elkészítéséhez válassza ki a megfelelőket az alábbi jelek közül! A rajzon helyezze a megfelelő megnevezéseket és mutatóvonallal kösse a rajzjelhez! (Figyelem! A jelek és a megnevezések sorrendje nincs összerendezve!) áramerősség-mérő, ellenállás, feszültséggenerátor, feszültségmérő 1.7. Ha az 1-6. feladatokkal készen van, vagy már nem is akarja azokat befejezni, akkor kérje el a felügyelőtől a színkód táblázatot és ennek használatával határozza meg az Ön által mért ellenállás névleges középértékét, valamint az elfogadható legnagyobb és legkisebb értékét. A számításhoz használjon számológépet! A számított adatokat öt értékes számjegy pontossággal rögzítse! (pl. 12,345 vagy 0,012345, vagy 23000) (A színkód értelmezéséhez: Az első jel mindig a legközelebb van valamelyik kivezetéshez vagy szélesebb a sávja.) A felmérés során biztosítandó eszközök (a felmérésen egyazon időben részt vevő minden személy számára 1. 1 darab ismert, de nem közölt értékű négy- vagy ötszínkódos ellenállás 2. Tetszőleges feszültséggenerátor, aminek a feszültsége fokozat nélkül, vagy bármely 1 voltos tartományon belül is több fokozatban szabályozható legalább 10,0 voltig. A beállított névleges feszültség valamilyen skáláról, feliratról legyen leolvasható, de a feszültséggenerátoron ne legyen (működő) feszültségmérő műszer. 3. Kettő darab tetszőleges, ellenállás közvetlen mérésére nem alkalmas feszültség és árammérő műszer, ami képes a 0-10 volt tartományban feszültség, valamint az ellenállástól függően várható erősségű egyenáram mérésére. A műszer méréstartományai átkapcsolhatók legyenek úgy, hogy a mért ellenálláson átfolyó áramok méréséhez két tartományt kelljen használni. 4. A mérőhelyen különféle hosszúságú, csatlakozójú, többféle színű mérővezetékek, egyszerű elektromos eszközök bőséges mennyiségben, ömlesztve, rendezetlen állapotban, valamint ezekhez egy tároló doboz, rajta feltűnő és a felmért személy számára jól látható felirattal (pl.: Mérővezetékek, csatlakozók). 5. Szokásos íróeszközök, vonalzó, alapműveletes számológép, 3 lap üres (nem négyzethálós) fehér A4 es papír, 1 db A4-es milliméterpapír. A lapokon csak az azonosító adatok, a nyitó lapon a feladatutasítás teljes szövege van, majd az egyes részletek szövege megismételve, köztük a megoldáshoz szükséges üres hely. A színkódból megállapított érték rögzítéséhez külön lapot kell adni. 3/19

4 6. A színkód táblázat 4/19

5 Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Méréseket végez Színjelzéseket értelmez Rajzot értelmez Szöveges, rajzos vázlatot értelmez Egyszerű rajzvázlatot készít (kapcsolási rajzot és táblázatot) Ábrázolja a mérési eredményeket a koordinátarendszerben 5/19

6 A feladat megoldása: 1. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése 1.1. Az elkészített kapcsolás A kapcsolás megfelel a 6. pont alatt közölt valamelyik rajznak. Egyéb értékelt jellemzők az értékelési pontoknál 1.2. Az adattáblázat U (névleges feszültség)* U (mért feszültség)* I (mért áramerősség) R (számított ellenállás) vagy U_névl* (V) U_mért* I R (ma) (kω) * a két külön oszlop/sor használatát csak akkor kell külön értékelni, ha a névleges és a mért értékek közötti különbség ezt indokolttá teszi A mérés elvégzése A tevékenység értékelt jellemzői az értékelési pontoknál A számított értékek A kiadott ellenállástól függő mért (vagy a kapott) adatokból számított értékek, megfelelnek az R=U/I összefüggésnek, ahol az U és az I érték táblázat egy-egy sorában rögzített érték. A beírt eredményekben négy értékes számjegy van, a prefixum használata helyes (pl. 12,34 vagy 0,01234, vagy 2300) 6/19

7 1.5. A feszültség-áramerősség grafikon A grafikon jellege: ÚMFT Programiroda Amper A mért értékeknek megfelelő skálázás Volt 1.6. A kapcsolási rajz I Ug R U 7/19

8 1.7. Az ellenállás értékének megállapítása a színkód alapján A kapott ellenállás értékének megfelelő érték helyesen alkalmazott prefixummal, mértékegységgel. Feladat teljesítésének értékelése Ha valamelyik item nem értelmezhető, akkor azt az értékelésből törölni kell. (a teljesítés %-os értékelésekor az összes elérhető pont értékét is csökkenteni kell) Feladatok A kapcsolás összeállítása és a mérés elvégzése (értékelés a tevékenység részleges közvetlen megfigyelése útján) Kapcsolási rajz (produktumértékelés) 20 A mérési és számítási eredmények táblázata (produktumértékelés) 40 A feszültség-áram diagram (produktumértékelés) 20 Pontszámok 45 Az ellenállás értékének megállapítása színkód alapján (produktumértékelés) 10 Összes pont 135 pont A kapcsolás összeállításának és a mérés elvégzésének értékelése a tevékenység részleges közvetlen megfigyelése útján. (összeadódó (additív) pontértékek, összesen 45 pont) 2 pont Különböző színű, a legmegfelelőbb hosszúságú és csatlakozójú mérővezetékeket választ ki a méréshez. 2 pont A kapcsolásban az elemeket már az ellenőrzés előtt a megfelelő helyre kötötte be (nem volt szükség kipróbálás, vagy zavar utáni módosításra). 2 pont A kapcsolásban az elemek polaritása már az ellenőrzés előtt megfelelő (nem volt szükség kipróbálás, vagy zavar utáni módosításra). 2 pont A megfelelő kapcsolást kapcsolási rajz nélkül készítette el. 2 pont A megfelelő kapcsolást személyes segítség nélkül készítette el. 1 pont A megfelelő kapcsolás elkészítéséhez nem kellett közölni vele, hogy hibás kapcsolást állított össze. (Ha nem is volt benne hiba, akkor a pont jár) 1 pont A megfelelő kapcsolás elkészítéséhez nem kellett közölni vele, hogy mi a hiba az általa összeállított kapcsolásban. (Ha nem is volt benne hiba, akkor a pont jár) 1 pont A két műszer elhelyezése már az első méréskor célszerű, megkönnyíti a leolvasást. 1 pont A két műszer elhelyezése a mérés végén célszerű, megkönnyíti a leolvasást. 1 pont A mérőhelyen nem maradnak felesleges tárgyak, a mérést rendezett mérőhelyen kezdi el és végzi el. 2 pont Az árammérőt a maximális áramerősségre állítva kezdi használni, majd fokozatonként éri el a használandó tartományt. 2 pont A mérést az 1 V névleges feszültségértékkel kezdi el. (a 0 V feszültséggel való mérést nem számítva ide) 4 pont A névleges feszültség pontosságát minden mérési ponton ellenőrzi, akkor is, ha az addigi összes névleges érték pontos volt. (Nem hagyatkozik a feszültséggenerátor skálaértékeire.) 2 pont Az első néhány mérési pontnál ellenőrzi a feszültség értékét 2 pont A (felügyelő által) megfigyelt valamennyi mérést a lehető legkisebb értékű tartományban végez el. 2 pont Mérési tartomány átlépéskor elsőre a megfelelő szomszédos tartományt választja (nem az ellentétes oldalit) 8/19

9 1 pont Ha a műszer analóg kijelzős, akkor a leolvasáskor törekszik a parallaxis hiba kiiktatására. 10 pont A tevékenység elvégzése közben egyáltalán nem kért segítő információt 5 pont A mérés elvégzése közben egyáltalán nem veszélyeztette az eszközöket, nem kellett figyelmeztetni, vagy veszélyre felhívni a figyelmét. Ha a kapcsolás hibás, akkor a felügyelő a kapcsolás ellenőrzésekor először csak azt közli, hogy A kapcsolás hibás, próbálja megtalálni a hibát!). A hiba mibenlétét csak kérésre közli. A kapcsolás bekötéseihez először a kapcsolási rajzot kell átadni. Személyes segítséget csak akkor lehet adni, ha a rajz nem elegendő. Ha a kapcsolás elkészítéséhez rajzot kapott, akkor azt a mérés megkezdése után vissza kell adnia, a rajzkészítés időszakában már nem használhatja. A felügyelő csak a mérések megkezdéséhez szüksége minimálisan szükséges segítséget adjon. A maximális adható segítség a kapcsolás összeállítása és a beállított műszerekkel az első mérés bemutatása, illetve elvégzése. A nem a felmért személy által elvégzett tevékenységrészletekre (ezek itemeire) nem adható pont. A tevékenység értékelése során információkérés, segítségnyújtás, vagy beavatkozás esetén a felügyelő belátása szerint az utolsó két item 10, illetve 5 pontjából von le. A beadott produktumok értékelése: A kapcsolási rajz és az elkészítés önállóságának értékelése (szintező (!) pontértékek, maximum 20 pont) 20 pont A kapcsolást az ellenőrzés előtt helyesen állította össze, a készített kapcsolási rajz pontosan az áramkört szerinti (az elrendezést nem tekintve különbségnek), valamennyi jelkép megfelelő, valamennyi megnevezés jó helyen van. 18 pont A kapcsolást az ellenőrzés előtt helyesen állította össze. A készített kapcsolási rajz is alkalmas lenne a mérés elvégzésére, de nem pontosan az áramkör szerinti (ld. a 6. feladatrész megoldásánál a kétféle ábra, az elrendezést nem tekintve különbségnek), valamennyi jelkép megfelelő, valamennyi megnevezés jó helyen van. 12 pont A kapcsolást a kapott rajz alapján készítette el, a készített kapcsolási rajz pontosan az áramkör szerinti (az elrendezést nem tekintve különbségnek), valamennyi jelkép megfelelő, valamennyi megnevezés jó helyen van. 10 pont A kapcsolást a kapott rajz alapján készítette el, a készített kapcsolási rajz is alkalmas lenne a mérés elvégzésére, de nem pontosan az áramkört szerinti (ld. a 6. feladatrész megoldásánál a kétféle ábra, az elrendezést nem tekintve különbségnek), valamennyi jelkép megfelelő, valamennyi megnevezés jó helyen van. 8 pont A kapcsolást csak szóbeli útmutatás, vagy a hiba mibenlétének közlése után készítette el helyesen, a készített kapcsolási rajz egyébként pontosan az áramkör szerinti (az elrendezést nem tekintve különbségnek), valamennyi jelkép megfelelő, valamennyi megnevezés jó helyen van. 6 pont A kapcsolást csak szóbeli útmutatás, vagy a hiba mibenlétének közlése után készítette el helyesen, a készített kapcsolási rajz is alkalmas lenne a mérés elvégzésére, de nem pontosan az áramkört szerinti (ld. a 6. feladatrész megoldásánál a kétféle ábra, az 9/19

10 elrendezést nem tekintve különbségnek), valamennyi jelkép megfelelő, valamennyi megnevezés jó helyen van. 4 pont A kapcsolási rajz a jelölések hiányában nem egyértelmű, bizonyos megnevezések esetén azonban jó lehet. A mérési és számítási eredmények táblázata (összeadódó (additív) pontértékek, összesen 40 pont) 4 pont A táblázatban van helye valamennyi alább felsorolt adatnak: a névleges feszültségérték, ha ettől a mérhető feszültség adata eltér, akkor a mért feszültségértéknek, a mért áramerősség-érték a számított ellenállás érték 10 adatsor 1 pont A táblázatban van legalább fejsor, vagy fejoszlop 1 pont A táblázat egyértelműen közli a fizikai mennyiségek mértékegységét 1 pont Ha az adatok prefixumot tartalmaznak, akkor ez a táblázatban egyértelműen megadott 2 pont Ha a műszer analóg kijelzős, akkor a skáláról leolvasott fő értékek helyesek 2 pont Ha a műszer analóg kijelzős, akkor a skáláról leolvasott töredékértékek helyesek 1 pont Az alkalmazott számítási összefüggés helyes (ellenállás = feszültség/áramerősség) 1 pont Háromnál kevesebb sorban van a névlegeshez legközelebbitől eltérő feszültségérték. (Feltéve, hogy ez az item az alkalmazott tápegység esetében értelmezhető) 2 pont Minden sorban a névlegeshez legközelebbi lehetséges feszültségérték van. (Feltéve, hogy ez az item az alkalmazott tápegység esetében értelmezhető) 2 pont A megfelelő adatok ha két feszültségérték van, akkor a mért feszültség kerülnek a mindegyik sor számítási összefüggésébe, 1 pont Valamennyi beírt számadatban négy értékes számjegy van. 2 pont A beírt mért áramadat legalább öt adatsorban esik bele a tűrésmezőbe 2 pont A beírt mért áramadat legalább hét adatsorban esik bele a tűrésmezőbe 2 pont A beírt mért áramadat legalább kilenc adatsorban esik bele a tűrésmezőbe 2 pont A számolt ellenállásadat legalább öt adatsorban esik bele a tűrésmezőbe 2 pont A számolt ellenállásadat legalább hét adatsorban esik bele a tűrésmezőbe 2 pont A számolt ellenállásadat legalább kilenc adatsorban esik bele a tűrésmezőbe 2 pont A számolt ellenállásadat legalább öt adatsorban esik bele a tűrésmezőbe és pontos a mértékegysége is. (ha prefixumos, akkor azzal) 2 pont A számolt ellenállásadat legalább hét adatsorban esik bele a tűrésmezőbe és pontos a mértékegysége is. (ha prefixumos, akkor azzal) 2 pont A számolt ellenállásadat legalább kilenc adatsorban esik bele a tűrésmezőbe és pontos a mértékegysége is. (ha prefixumos, akkor azzal) 1 pont A táblázatban háromnál kevesebb javítás van (akkor is jár a pont, ha egyébként van benne rossz adat) 1 pont A táblázatban egyáltalán nincs javítás (akkor is jár a pont, ha egyébként van benne rossz adat) 2 pont A táblázat arányos méretű, áttekinthető, egyértelmű elrendezésű, vonalazású stb. A feszültség-áram diagram (összeadódó (additív) pontértékek, összesen 20 pont) 2 pont A diagram arányos méretű, kihasználja a helyet a lapon 2 pont A diagram mindkét tengelyén van egy-egy megfelelő megnevezés 10/19

11 2 pont A diagram mindkét tengelyén van legalább 10 megfelelő skálaérték 2 pont A diagram mindkét tengelyén meg van adva a mértékegység, és ha kell, akkor a prefixum 2 pont A berajzolt pontok egyértelműek, kellően élesek (a jel kicsi pont, vagy metszésvonal) 2 pont Legalább öt berajzolt pont mindkét koordinátája a számított érték szerinti ponthoz képest +/- 1 mm-en belül van. 2 pont Legalább hét berajzolt pont mindkét koordinátája a számított érték szerinti ponthoz képest +/- 1 mm-en belül van. 2 pont Legalább kilenc berajzolt pont mindkét koordinátája a számított érték szerinti ponthoz képest +/- 1 mm-en belül van. 1 pont A grafikonvonal a 0-ból indul 1 pont A grafikonvonal egyenes 1 pont A grafikonvonal közepeli az ábrázolt mérési pontokat 1 pont A grafikonvonal egy határozott vékony vonal, javítás a vonalban nincs Az ellenállás értékének megállapítása színkód alapján (összeadódó (additív) pontértékek, összesen 10 pont) 1 pont Helyesen értelmezte, hogy az ellenálláson négy, avagy ötsávos színkód van,, ennek megfelelő formátumú adatot adott meg. 1 pont A dekódolást irányhelyesen végezte el (nem fordította meg az ellenállást) 1 pont Van legalább egy helyesen dekódolt értéksáv 1 pont Mindegyik értéksáv dekódolása helyes 1 pont A szorzósáv dekódolása helyes 1 pont A tűréssáv dekódolása helyes 4 pont Az ellenállás névleges lejegyzett értéke prefixummal és mértékegységgel együtt helyes Ha a felmért személy a 40 perc alatt nem végez az 1. felmérési egységen belüli 1-7. feladatokkal, akkor az időt egyszer 10 perccel meg kell hosszabbítani. Az első szervezési részlet összesített pontszámából a felhasznált percenként 1 pont levonandó. 11/19

12 1. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: Elektronikai laboratórium, vagy szaktanterem A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): Ha a felmérés csoportban történik, akkor egy felmérőre (felügyelőre) legfeljebb 4 felmért személy juthat. Az egyes felmérendő személyek a feladatot legalább 10 perces időeltolódással kezdik, meg illetve végzik. A személyek teljesen önállóan dolgoznak, közöttük semmilyen kommunikáció nincs. Információs körülmények: A felmérés helyszínén a terem falán a 8-10, a legfontosabb elektronikai összefüggéseket, kapcsolásokat stb. szemléltető falitábla van, köztük van az áram-, illetve feszültségmérésre vonatkozó is. A színkód táblázat a számolás és ábrázolás befejezése, illetve lezárása után adható át. A felmérést vezető felügyelő kérdésre válaszolva további információkat adhat, ezeket az értékeléskor pontlevonással kell értékelni. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: 1. Az egy időben felmérendő személyenként egy darab ismert, de nem közölt értékű ellenállás, négy-, vagy ötsávos színkóddal. 2. Tetszőleges feszültséggenerátor, aminek az egyenfeszültsége fokozat nélkül, vagy bármely 1 voltos tartományon belül is több fokozatban szabályozható legalább 10,0 voltig. A beállított névleges feszültség valamilyen skáláról, feliratról legyen leolvasható, de a feszültséggenerátoron ne legyen (működő) feszültségmérő műszer. A tápegység és a műszerek előzetesen a felmérés során alkalmazottnál pontosabb mérési eljárással kalibrálva vannak. 3. Kettő darab tetszőleges, egyedi jelzéssel ellátott, ellenállás közvetlen mérésére nem alkalmas feszültség- és árammérő műszer, ami képes a 0-10 volt tartományban feszültség, valamint az ellenállástól függően várható erősségű egyenáram mérésére. A műszer méréstartományai átkapcsolhatók legyenek úgy, hogy a mért ellenálláson átfolyó áramok méréséhez két tartományt kelljen használni. 4. A mérőhelyen különféle hosszúságú, csatlakozójú, többféle színű mérővezetékek, egyszerű elektromos eszközök bőséges mennyiségben, ömlesztve, rendezetlen állapotban 5. Szokásos íróeszközök, vonalzó, alapműveletes számológép, üres (nem négyzethálós) fehér A4 es papír, a lapokon csak az azonosító adatok, a nyitó lapon a feladatutasítás teljes szövege van, majd az egyes részletek szövege megismételve, köztük a megoldáshoz szükséges üres hely. A színkódból megállapított érték rögzítéséhez külön lapot kell adni. 6. A színkód táblázat 7. Minden egyes ellenállás + mérőhelyi műszerkészlethez a pontos érték és az értékeléshez szükséges elfogadható tűrésezett értékek. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A felmérés kezdetén a kapcsolás összeállításakor, a műszerek alapbeállításakor és az első néhány mérés elvégzésekor a felügyelő közvetlenül megfigyeli és értékeli a felmért személy tevékenységét. Az ezt követő időben a megfigyelés csak szúrópróbaszerű. 12/19

13 A felmérő a műszerek kezelésében segítséget nyújthat, a műszerek veszélyeztetése esetén beavatkozhat. A felmérést vezető felügyelő kérdésre válaszolva további információkat adhat, ezeket az értékeléskor pontlevonással kell értékelni. Ha a felmért személy a 40 perc alatt nem végez a feladatokkal, akkor az idő egyszer 10 perccel meghosszabbítható. Az első szervezési részlet pontszámából percenként 1 pont levonandó 13/19

14 2. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 10 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 25 % Tevékenység típusa: szóbeli, önálló ismertetés Ezt követően, vagy e helyett szükség szerint szakmai megbeszélés Feladat meghatározása: A 2. szervezési részlet feladatának kiadása előtt a felügyelő a táblázat, illetve a grafikon áttekintésével megállapítja, hogy a mérési és számolási eredmények legalább hozzávetőlegesen valós értékre vezettek-e, valamint hogy a színkód dekódolása helyes-e. Ha a gyakorlati feladatban (az 1. szervezési részletben) a tevékenység alapvetően eredményes, azaz a mért, számolt, értékek szórása a mérés körülményeihez képest elfogadhatóak, akkor a 2 feladatot kell végrehajtani. A 2. szervezési részlet teljesítéséhez mindkét esetben vissza kell adni a beadott anyagokat, de azt a felmért személy már nem módosíthatja. Tévesen dekódolt színkód esetén mindkét esetben nyomtatva át kell adni a mért ellenállás színkód szerinti helyes értékét. 2. Feladatutasítás 2.1. Ismertesse 1-2 percben, hogy a kapcsolás összeállítása során mit csinált és miért azt és úgy csinálta! 2.2. Ismertesse 1-2 percben, hogy a mérések elvégzése során mit csinált és miért azt és úgy csinálta! 2.3. Állapítsa meg, hogy a színkód alapján meghatározott ellenállásérték megfelel-e a mérésekből és a számításból keletkezett ellenállásértéknek! 2.4. Mondja el 2-3 percben, hogy Ön szerint egy ilyen mérés esetén mi lehet az oka annak, hogy a számításból kijött egyes értékek nem teljesen azonosak, illetve mérés alapján megállapított ellenállásérték nem felel meg a színkódból meghatározott ellenállásértéknek! 2.5. A szóbeli végén válaszoljon a felmérő által feltett kérdésekre A szóbeli során feltehet kérdéseket is. Feladatok Pontszámok A felelés önállósága (tevékenységértékelés) 5 A nyelvhasználat és beszédértés a felelés során (tevékenységértékelés) 5 A kapcsolás kialakítása, soros és párhuzamos kapcsolás (produktumértékelés) 12 A mérés mozzanatai (produktumértékelés) 8 A színkódból következő és a számolt érték összevetése (produktumértékelés) 5 Eltérések, mérési pontatlanság (produktumértékelés) 5 Ellenállás fogalma, összefüggés az áram és a feszültség értéke, Ohm, Ampere és Volta (produktumértékelés) 10 Összes pont 50 pont Feladattal felmérhető bemeneti kompetenciák: Rajzot értelmez Mérési értékelést végez 14/19

15 2. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: A feladat teljesítésének leírása, megoldás és értékelés A szakmai megbeszélés kezdetén a felmért személy mondjon el mindent, amit önállóan el kíván, illetve el tud mondani. Ha a tárgytól való eltérés, egyes információk túlrészletezése, vagy egyéb ok miatt az idő nem lenne elegendő az alább ismertetett témarészletek megbeszélésre, kérdésekre való válaszra, akkor a felmérő szakítsa félbe az ismertetést, alakítsa azt szakmai megbeszéléssé, és irányítsa azt. Ha az önálló ismertetésben az alább felsorolt témák, illetve válaszok a kérdésekre elhangzottak, akkor azokat még egyszer nem kell feltenni. Az önálló ismertetés helyett, illetve azt követően ha ezek az információk nem hangzottak el az alábbi témákon belül az kérdéseket kell, illetve lehet feltenni. Célszerű az elmaradt témarészleteket a továbblépés előtt szóba hozni. Feladat teljesítésének értékelése Ha valamelyik item nem értelmezhető, akkor azt az értékelésből törölni kell. (a teljesítés %-os értékelésekor az összes elérhető pont értékét is csökkenteni kell) Feladatok Pontszámok A felelés önállósága (tevékenységértékelés) 5 A nyelvhasználat és beszédértés a felelés során (tevékenységértékelés) 5 A kapcsolás kialakítása, soros és párhuzamos kapcsolás (produktumértékelés) 12 A mérés mozzanatai (produktumértékelés) 8 A színkódból következő és a számolt érték összevetése (produktumértékelés) 5 Eltérések, mérési pontatlanság (produktumértékelés) 5 Ellenállás fogalma, összefüggés az áram és a feszültség értéke, Ohm, Ampere és Volta (produktumértékelés) 10 Összes pont 50 pont A tevékenység egészének értékelése a 2. szervezési részlet teljesítése során ( pontértékek, összesen 10 pont) A felelés önállósága (szintező (!) pontértékek, maximum 5 pont) 5 pont Csak a felelés tárgyát irányító (témairányító) kérdéseket, utasításokat kapott, már feltett kérdésekre való válaszadást, illetve téves megállapításokra reagáló segítő kérdésekre, utasításokra egyáltalán nem volt szüksége. Emellett vagy egyáltalán nem volt szüksége arra, hogy kérdéseket tegyen fel, vagy ha kérdéseket tett fel, akkor azok célszerűek voltak és a kapott válaszokat jól használta fel. 4 pont Legfeljebb 4 elakadása, vagy tévedése volt, de mindegyik esetben célszerűen és tömören kérdezett, de nem tudta jól felhasználni a felmérőtől kapott választ, és segítő kérdésre, kiegészítő utasításra volt szükség, ezzel minden esetben tovább tudott lépni. 3 pont Legfeljebb 4 elakadása, vagy tévedése volt, és nem mindegyik esetben tudott célszerűen kérdezni, ezért volt eset, amikor segítő kérdésre, kiegészítő utasításra volt szükség, ezzel viszont minden esetben tovább tudott lépni. 15/19

16 2 pont 4-10 elakadása, vagy tévedése volt, de az esetek több mint felében kérdezett vissza illetve jól javított 1 pont 4-10 elakadása, vagy tévedése volt, és volt néhány eset, amikor jól kérdezett vissza illetve jól javított A nyelvhasználat és beszédértés a felelés során (szintező (!) pontértékek, maximum 5 pont) 5 pont Beszéde érhető, tagolt, köznyelvi nyelvhasználati hibákat nem vétett, a hallottakat vagy elsőre, vagy célszerű visszakérdezés után megértette. 4 pont Beszéde alapvetően érthető, de vétett néhány nyelvhasználati hibát, vagy általában jól megértette a hallottakat, de egyes elemeket félreértett és nem pontosította képrésekkel. 3 pont Beszéde alapvetően érthető, de egyrészt vétett néhány nyelvhasználati hibát is és másrészt egyes elemeket félreértett és nem pontosította kérdésekkel. Egyébként helyesen értelmezte a hallottakat, a hiányok, téves értelmezések alig módosították a lényegi jellemzők tekintetében nem rontották a feladat teljesítését. 2 pont Beszéde akadozó, nem volt mondatokra tagolt, egyes köznyelvi kifejezéseket keresnie kellett, helyettesítő szavakat használt. Ezzel együtt a hallott szöveg megértése révén a felelete jól irányítható volt. 1 pont Beszéde akadozó, nem volt mondatokra tagolt, egyes köznyelvi kifejezéseket keresnie kellett, helyettesítő szavakat használt, ezzel együtt a hallott szöveget hiányosan vagy tévesen értette meg, és nem vagy nem célszerűen kérdezett vissza, a felelete nehezen volt irányítható, szöveges köznyelvi képességei korlátozták a teljesítést. A felelés során elvárhatóan elhangzó információk (a produktum) és azok értékelése (összeadódó (additív) pontértékek, összesen 40 pont) [A felelőtől elvárt kulcsszavak, tények, összefüggések stb.], Javasolt, illetve a felmérő által feltehető kérdések, utasítások 2.1 téma: A kapcsolás kialakítása, soros és párhuzamos kapcsolás 2 pont [soros és párhuzamos kapcsolás, bekötés] Mi az a két fogalom, amit Használunk két fogalmat arra, hogy milyen kapcsolású, bekötésű lehet egy áramköri elem. 2 pont [ampermérő soros, voltmérő párhuzamos] A melyiket alkalmazzuk a voltmérő és, melyiket az ampermérő bekötéséhez? 2 pont [A soros és a párhuzamos legalább két elemre értelmezhető, a mérés során az ellenállás és a műszer a két elem. Ha egy töltés a két áramköri elemen sorban megy végig, akkor soros, ha vagy az egyiken, vagy a másikon, akkor párhuzamos] Az egyszerűbb áramköri elemeket és a műszereket is mindig az áramkör két pontja közé kötjük. Ha így van, akkor mihez képes kell értelmezni azt hogy sorban, és párhuzamosan? 2 pont [Párhuzamosan kötött ampermérő nem a mérendő áramot, hanem túl nagy (gyakorlatilag rövidzárlati) áramot mutat, tönkremehet.] 2 pont [Sorban bekötött voltmérő 16/19

17 Mi a következménye annak, ha felcserélve kötjük be, mi történik, illetve mit mutat az ampermérő, és mit mutat a voltmérő, ha a másik bekötéssel kerül az áramkörbe? 2 pont [A voltmérő használatához nem kell megbontani az áramkört, elég két érintkezési pontra rámérni ] Az amper, vagy a voltmérőt tudja az áramkör megbontása nélkül is mérésre használni? 2. 2 téma: A mérés mozzanatai A felmért személytől várható tények, megállapítások, mondatok: 1 pont [Az egyik műszeren a feszültségmérést a másikon az egyenáram-mérést kell kiválasztani] 1 pont [Az első méréshez a feszültségméréshez azt a tartományt kell választani, amelyben az 1 V a lehető legközelebb van a tartomány felső határához.] 1 pont [Az első méréshez legmagasabb áramtartományt állítjuk, be, hogy a műszer ne menjen tönkre akkor sem, ha nagyon kicsi az ellenállás, illetve nagyon nagy az áram.] 1 pont [A tápegységet a beállító skála szerinti 1 voltra vagy 0 voltra kell állítani.] 1 pont [Az egyes mérési pontokhoz a feszültségértéket a beállító skála szerint, illetve egy-egy fokozattal alá-fölé kapcsolással, majd a műszeren való ellenőrzéssel kell kiválasztani.] 1 pont [Az nem okoz problémát, ha az egész volt nem állítható be, az a fontos, hogy a számításba a műszerről leolvasott érték kerüljön.] 1 pont [A mutatós műszer leolvasásakor a leolvasási (parallaxis) hibára, a digitális kijelzős műszernél a helyes helyiértékre, a leolvasott érték tartományon belüli értelmezésére, illetve a prefixumokra (milli-, kilo-) kell figyelni.] 1 pont [Az árammérőn a mérési tartomány váltásakor a váltás megfelelő irányára kell figyelni. (A feladatutasítás szerinti mérési folyamat esetén a magasabb áramértékek felé kell váltani. Ha a kisebb áramértékek felé váltunk, akkor a túláram miatt tönkremehet a műszer.] 2.3 téma: A színkódból következő és a számolt érték összevetése 1 pont Az összevetés eredménye megfelel a ténynek. A dekódolás (értékelése az 1. szervezési részletben) és az összevetés eredményétől függetlenül felteendő kérdés: Milyen hibák követhetők el a színkód megállapításakor. 1 pont [Olvasási irány felcserélése] 1 pont [Sávok sorrendjének összekeverése, színek téves azonosítása] 1 pont [Az érték rossz összeállítása szorzók, prefixumok tévesztése] 1 pont [A rossz %-számítás, a +/- téves értelmezése] 2.4 téma: Eltérések, mérési pontatlanság A felmért személytől várható tények, megállapítások, mondatok: 1 pont [Műszerek nem végtelen ellenállása, illetve vezetőképessége] 1 pont [A műszerek mérési pontatlansága, azaz a műszerek más hibával mérnek az egyes tartományokban, illetve a tartományokon belül felső és az alsó érték közelében] 1 pont [A bekötések átmeneti ellenállások bizonytalansága] További feltehető kérdés: Ha csak az ampermérőt köti be fixen, és a voltmérővel mindig csak rámér a megfelelő pontokra, akkor pontosabbak lesznek az értékei, vagy pontatlanabbak? 17/19

18 1 pont [Valószínűleg nem lesz a műszerekkel érzékelhető a különbség.] 1 pont [Elméletileg, ha mindig ugyanarra a pontra mérünk, akkor az érintkezésnél kissé eltérőek lehetnek az átmeneti ellenállások, ezért az értékek szórtabbak lehetnek.] 2.5 téma: Ellenállás fogalma, összefüggés az áram és a feszültség értéke, Ohm, Ampere és Volta Az áram és a feszültség között matematikailag megfogalmazható összefüggés van. Sok ilyen összefüggés van fizikai és más mennyiségek között. Hogyan nevezzük az ilyen összefüggéseket. 2 pont [arányosság, egyenes arányosság, az áram egyenesen arányos a feszültséggel] A felmért személy vegyen maga elé egy helyesen megrajzolt és feliratozott grafikont, vagy ha a sajátja is jó és teljes, akkor azt. Jól gondolja meg a választ: Ugyanebben a koordinátarendszerben egy meredekebb vonal kisebb ellenállásnak, vagy nagyobb ellenállásnak felel meg? [Kisebb ellenállás <= nagyobb vezetőképesség, <= nagyobb áram <= meredekebb vonal] A felmérő kérdezzen rá, hogy biztosan? 1 pont [helyes igen avagy nem, fordítva válasz] Fogalmazzon meg más szavakkal egy mondatot ugyanerre az ellenállásra vonatkozóan! Például: 2 pont [Ha a vonal meredekebb, akkor az egyes feszültségek esetén nagyobb lesz a mért áramot] Fogalmazzon meg egy másik esetet egy hasonló mondattal! 2 pont [Ha az ellenállás kisebb, akkor grafikon meredekebb lesz.] Emlékszik rá, hogy mi a neve az áram és a feszültség közötti összefüggésnek? 1 pont [Ohm törvény] Miről kapta a mértékegység a nevét 1 pont [Ohm egy fizikus volt] Miről kapta a nevét az Amper és miről kapta a nevét a Volt 1 pont [Ők is fizikusok voltak, (Amper is fizikus Volt ] 18/19

19 2. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: Elektronikai laboratórium, vagy szaktanterem A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): A személyek teljesen önállóan dolgoznak, közöttük semmilyen kommunikáció nincs. Információs körülmények: A felmérés helyszínén a terem falán a 8-10, a legfontosabb elektronikai összefüggéseket, kapcsolásokat stb. szemléltető falitábla van, köztük van az áram-, illetve feszültségmérésre vonatkozó is. A színkód táblázat a számolás és ábrázolás befejezése, illetve lezárása után adható át, valamint a színkódos ellenállás tényleges értéke is. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: 1. Az egy időben felmérendő személyenként egy darab ismert, de nem közölt értékű ellenállás, négy-, vagy ötsávos színkóddal. 2. Tetszőleges feszültséggenerátor, aminek az egyenfeszültsége fokozat nélkül, vagy bármely 1 voltos tartományon belül is több fokozatban szabályozható legalább 10,0 voltig. A beállított névleges feszültség valamilyen skáláról, feliratról legyen leolvasható, de a feszültséggenerátoron ne legyen (működő) feszültségmérő műszer. A tápegység és a műszerek előzetesen a felmérés során alkalmazottnál pontosabb mérési eljárással kalibrálva vannak. 3. Kettő darab tetszőleges, egyedi jelzéssel ellátott, ellenállás közvetlen mérésére nem alkalmas feszültség- és árammérő műszer, ami képes a 0-10 volt tartományban feszültség, valamint az ellenállástól függően várható erősségű egyenáram mérésére. A műszer méréstartományai átkapcsolhatók legyenek úgy, hogy a mért ellenálláson átfolyó áramok méréséhez két tartományt kelljen használni. 4. A mérőhelyen különféle hosszúságú, csatlakozójú, többféle színű mérővezetékek, egyszerű elektromos eszközök bőséges mennyiségben, ömlesztve, rendezetlen állapotban 5. Szokásos íróeszközök, vonalzó, alapműveletes számológép, üres (nem négyzethálós) fehér A4 es papír, a lapokon csak az azonosító adatok, a nyitó lapon a feladatutasítás teljes szövege van, majd az egyes részletek szövege megismételve, köztük a megoldáshoz szükséges üres hely. A színkódból megállapított érték rögzítéséhez külön lapot kell adni. 6. A színkód táblázat 7. Minden egyes ellenállás + mérőhelyi műszerkészlethez a pontos érték és az értékeléshez szükséges elfogadható tűrésezett értékek. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A felügyelő közvetlenül megfigyeli és értékeli a felmért személy tevékenységét. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: Önállóság, nyelvhasználat 19/19

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0195 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Ingatla//50/Ksz/Rok Ingatlanközvetítés szakképesítés-csoportban, a

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0293 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Szoftver//50/Ism/Ált/b// "Szoftverüzemeltető" szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0218 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz/Rok A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0091 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//50/Ism/Rok/ A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0342 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Közlépí//50/Ism/Rok// "Közlekedésépítő" szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0098 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Növényt//30/Ism//Ált Növénytermesztő szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0175 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KersKöz//30/Ism/Ált/b Kereskedelem közös szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0135 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: ViVeHuk//30/NyK//Ált Vízgazdálkodás, vegyipar, hulladékgazdálkodás

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0352 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Kertész//30/Ksz/Rok/b Kertészet szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0041 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KatRend//50/IsM//Ált Katonai és rendészeti szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0213 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Ügyvite//50/Ksz//Rok/b Ügyvitel szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0056 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Iterköz//30/Rea//Ált Informatika közös szakképesítés-csoportban, a

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0036 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KerVeKz//30/Ksz//Ált Kereskedelem, vendéglátás közös szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0031 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KerVeKz//30/Rea//m Kereskedelem, vendéglátás közös szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0108 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Aterköz//50/Rea//Ált Agrár közös szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0062 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Közlműsz//50/Ism/Rok/ Közl. gépész területről érkezőknek szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0045 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Iterköz//50/NyK//Ált Informatika közös szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0182 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KerVeKz//30/Ksz/Rok/b Kereskedelem, vendéglátás közös szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0276 ÚMFT Programiroda TÁMOP-2.2.-08/-2008-0002 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Hulladé//30/Ism/Rok/// Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Asztalos, Kárpitos, Faipari technikus... 2 Mechatronikai technikus... 3 Automatikai technikus... 4 Magasépítő technikus... 5 Ács...

TARTALOMJEGYZÉK Asztalos, Kárpitos, Faipari technikus... 2 Mechatronikai technikus... 3 Automatikai technikus... 4 Magasépítő technikus... 5 Ács... TARTALOMJEGYZÉK Asztalos, Kárpitos, Faipari technikus... 2 Mechatronikai technikus... 3 Automatikai technikus... 4 Magasépítő technikus... 5 Ács... 6 Kőműves és hidegburkoló... 7 Festő, mázoló és tapétázó...

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT%

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT% Szövegszerkesztés 1. Ivóvíz Prezentáció, grafika és weblapkészítés 2. Italos karton Táblázatkezelés 3. Bérautó Adatbázis-kezelés 4. Felajánlás maximális A gyakorlati vizsgarész a 120 40 30 30 20 elért

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0317 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Állatte//30/Ism/Rok A kódrészletek jelentése: Állattenyésztő szakképesítés-csoportban, a célzott, 30- as szintű

Részletesebben

Versenyző kódja: 29 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 29 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 012015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Villamosipari

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 54 523 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Versenyző kódja: 27 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 27 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 523 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 523 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Villamosipari

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása

MUNKAANYAG. Tordai György. Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Tordai György Kombinációs logikai hálózatok II. A követelménymodul megnevezése: Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása A követelménymodul száma: 0917-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

4. MODUL TÁBLÁZATKEZELÉS. A vizsgázónak önállóan kell elindítania a táblázatkezelő alkalmazást, majd a munka végeztével be kell zárnia azt.

4. MODUL TÁBLÁZATKEZELÉS. A vizsgázónak önállóan kell elindítania a táblázatkezelő alkalmazást, majd a munka végeztével be kell zárnia azt. 4. MODUL TÁBLÁZATKEZELÉS A NEGYEDIK MODUL TARTALMA A negyedik modul 80 feladatot tartalmaz. A vizsgaközpont ezek közül egyet jelöl ki a vizsgázónak. A feladatok túlnyomó része előkészített fájlt, illetve

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

R 2 R 1 I R 3 R U 1 L U 2

R 2 R 1 I R 3 R U 1 L U 2 1. Mi a villamos térerısség definíciója? 2. Mi a mágneses indukció definíciója? 3. Töltse ki az alábbi táblázat hiányzó részeit: Mennyiség Jele Mértékegysége (SI alapegységekkel) töltés Q E feszültség

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint 1. ÍRÁSBELI VIZSGA: Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint

Részletesebben

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására

Szakmai ajánlás. az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására ES-891/9/2008. Szakmai ajánlás az egységes villamos energia feszültség minőség monitoring rendszer kialakítására Budapest, Tartalomjegyzék 1. Célkitűzés... 3 2. Bevezetés... 3 3. Nemzetközi kitekintés...

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0004 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Magasép//50/IsM/Rok A kódrészletek jelentése: Magasépítés szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0309 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Ksz/Ált/b// Fém és kerámiaművészet szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT%

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT% Szövegszerkesztés 1. A zendülk Prezentáció és grafika 2. Szudoku Weblapkészítés 3. Fényképalbum Táblázatkezelés 4. Honfoglaló Adatbázis-kezelés 5. Könyvek Maximális pontszám 40 15 15 30 20 A gyakorlati

Részletesebben

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2014. május 13. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2014. május 13. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 13. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2014. május 13. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. október 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009.

INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. PRÓBA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2 0 0 9. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2009. A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma A beadott fájlok

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felmérő feladatsorok értékelése A felmérő feladatsorokat úgy állítottuk össze, hogy azok

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Kezelési útmutató. VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony. Komplett fázisjavító berendezésekhez MSZ EN 61921

Kezelési útmutató. VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony. Komplett fázisjavító berendezésekhez MSZ EN 61921 Kezelési útmutató VarSteel+ VarSteel+ Harmony VarBank+ VarBank+ Harmony Komplett fázisjaító berendezésekhez Tipizált berendezés: MSZ EN 61439-1&2 MSZ EN 61921 Magyar mérnökökkel fejleszte a piaci igényeknek

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Prezentáció használata

Prezentáció használata Prezentáció használata A számítógép alkalmazásának egyik lehetséges területe, amikor a számítógépet mint segédeszközt hívjuk segítségül, annak érdekében, hogy előadásunk vagy ismertetőnk során elhangzottakat

Részletesebben

GSM-LINE ADAPTER PRO 5 GSM 900MHz / 1800MHz / 850MHz / 1900MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GSM-LINE ADAPTER PRO 5 GSM 900MHz / 1800MHz / 850MHz / 1900MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GSM-LINE ADAPTER PRO 5 GSM 900MHz / 1800MHz / 850MHz / 1900MHz HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék funkciói A GSM-LINE ADAPTER PRO célja, hogy a GSM hálózatra illessze azokat a riasztórendszereket, melyek vezetékes

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alap támogatásával A monitoring célja a megvalósuló projektek folyamatos nyomon követése. Ez több okból szükséges.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 15. INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. május 15. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

!! Az öntözésvezérlot kizárólag GARDENA mágnesszelep-dobozok szabályozására szabad felhasználni. 150 m

!! Az öntözésvezérlot kizárólag GARDENA mágnesszelep-dobozok szabályozására szabad felhasználni. 150 m GARDENA Öntözésvezérlo 6030 Cikkszám 1303-20 Vevotájékoztató Tartalom 1. Megjegyzések a Vevotájékoztatóhoz 2. Felhasználási területek 3. Muszaki adatok 4. A készülék felállítása 5. Rövidített Vevotájékoztató

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK

VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. VENDÉGLÁTÁS- IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 25. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI

Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FÁBRI GYÖRGY Milyen Akadémiát akarnak a fiatal doktoráltak? EGY EMPIRIKUS FELMÉRÉS TAPASZTALTAI FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Az Akadémia tradícióit, a hozzá kapcsolódó kulturális és szellemi kapacitás értékét

Részletesebben

Kultúra Program (2007-2013)

Kultúra Program (2007-2013) Kultúra Program Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség Tudnivalók pályázóknak 1.2.1 terület Kultúra Program (2007-2013) 2011. júliusi változat 1 BEVEZETÉS Jogi nyilatkozat: Az alábbiakban

Részletesebben

A Mullit Kft mintatermében épült biotűzteres csempekályhán végzett mérések ismertetése

A Mullit Kft mintatermében épült biotűzteres csempekályhán végzett mérések ismertetése A Mullit Kft mintatermében épült biotűzteres csempekályhán végzett mérések ismertetése Bevezetés A kályha tesztelését a Mullit Kft kezdeményezte. A Macsoi (www.macsoi.hu) támogatásával, a Mullit Kft. (www.mullit.hu),

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6203-11 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6203-11 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6203-11 Épületgépészeti elektromos szerelések és irányítástechnika Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6203-11/2 Épületgépészeti

Részletesebben

Infra ismétlõ project

Infra ismétlõ project Infra ismétlõ project (kábeles infra repeater, SFH 5110 felhasználásával) Borka Zsolt Okl. könnyûipari mérnök borka@textil.kmf.hu 2000/07/15 A kezdetek 2 Az egyik elektronikai levelezõlistán felvetõdött

Részletesebben

96. ábra Analóg kijelzésű frekvencia- és kapacitásmérő blokkvázlata

96. ábra Analóg kijelzésű frekvencia- és kapacitásmérő blokkvázlata 5.19. Frekvencia- és kapacitásmérő analóg kijelzéssel Univerzálisan használható frekvencia- és kapacitásmérő tömbvázlata látható a 96. ábrán. Ez a mérési összeállítás a digitális és az analóg mérési módszerek

Részletesebben

3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-629TS + OUT9

3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 DF-629TS + OUT9 3,5 ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: DF-636TS + OUT9 HU DF-629TS + OUT9 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Soha ne nyissa ki a készülék

Részletesebben

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ. A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ. A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek Oktatási Hivatal ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2009 ÚTMUTATÓ A 4. ÉVFOLYAM telephelyi koordinátorainak és felmérésvezetőinek 2009-ben 3-féle Útmutató készült a telephelyi koordinátorok és felmérésvezetők részére:

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

I. A pályázat feltételei

I. A pályázat feltételei 1. sz. melléklet a Kar 2015/16. tanév tavaszi félévi szociális ösztöndíj pályázati felhívásához (rendszeres szociális ösztöndíj, jegyzettámogatás, alaptámogatás) A hallgatók szociális helyzetének megállapításához

Részletesebben

Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa

Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa Lerakó 7. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Lerakó A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Párban, kis csoportban

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

Írjunk együtt könyvet! A projektmódszer

Írjunk együtt könyvet! A projektmódszer Történelemtanítás a gyakorlatban Írjunk együtt könyvet! A projektmódszer Stefány Judit Az utóbbi tíz esztendőben az üzleti, gazdasági élet és fokozatosan a pályázati lehetőségek kiszélesedésével minden

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém mecsij@almos.uni-pannon.hu, jmecsi@gmail.com ÖSSZEFOGLALÓ A Duna illetve a

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2008. május 19. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2008. május 19. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 19. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2008. május 19. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória

A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató. INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória Oktatási Hivatal A 2014/2015 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló javítási-értékelési útmutató INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy

Részletesebben

A szóbeli vizsgatevékenység sikertelen, ha a vizsgafeladat értékelése 50% alatt van.

A szóbeli vizsgatevékenység sikertelen, ha a vizsgafeladat értékelése 50% alatt van. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő 10736-12 Hangfelvétel, stúdiómunka, a 10747-12 Műsorkészítés

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK Rendészeti alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

J Á T É K S Z A B Á L Y

J Á T É K S Z A B Á L Y J Á T É K S Z A B Á L Y A ConnAct Kapcsolódj! egy olyan önismereti társasjáték, amelynek célja, hogy a résztvevők változatos és szórakoztató feladatok segítségével elmélyüljenek saját belső világukban,

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz

PROGRAM ADATLAP. öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz PROGRAM ADATLAP öngyilkosság megelőzéséről szóló közösségi és alapellátási programokhoz 1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI A program címe: Alcíme: (A főcím pontosítására, értelmezésére szolgáló tömör összetett

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR)

AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR) AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁST TÁMOGATÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER (ÉTDR) Dr. PAPP FERENC 2013. május 28. AZ ÉTDR MŰKÖDÉSÉRŐL, KONCEPCIÓJÁRÓL ÁLTALÁBAN A VÁLLALKOZÓI ADMINISZTRATÍV

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 I. Időtartam: 30 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 I. Az írásbeli vizsga időtartama: 150 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

21. A testek hőtágulása

21. A testek hőtágulása 21. A testek hőtágulása Végezzen el két kísérletet a hőtágulás jelenségének szemléltetésére a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával! Magyarázza meg a kísérleteknél tapasztalt jelenséget! Soroljon

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék. Önálló laboratórium

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék. Önálló laboratórium Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék Önálló laboratórium (BMEVIIIA355) Téma: Eaton-Moeller PLC-k alkalmazástechnikája

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2015. május 12. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA. 2015. május 12. 8:00. A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 12. INFORMATIKA EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2015. május 12. 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 240 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek telephelyein Nyílászárók cseréje Budapest, 2011. július TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben