TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK

2 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani tervező munkájukhoz. Törekedtünk arra, hogy a tanév elején apró lépésekkel haladjunk, hogy elegendő idő legyen a különböző képességű tanulók fejlesztésére. Az órákat úgy terveztük meg, hogy valamennyi kiadványunkból rendeltünk a tanórákhoz feladatokat. Természetesen nem azzal a céllal, hogy mindet el kell végezni, hanem hogy ezekből válogassanak a Kollégák szükség szerint. Tanmenet javaslatunkat úgy készítettük el, hogy azok a Kollégák is tudják használni, akik heti 4 és azok is, akik heti 5 órában tanítják a matematikát. Minden 5. órát sárga mezőben helyeztünk el. Jó munkát és sok örömet kívánunk: a szerzők 2

3 1. témakör: Tájékozódás, számlálás, összehasonlítás. A számfogalom előkészítése Szeptember Régi (családban szerzett, óvodai) ismeretek mozgósítása, új ismeretek 1. hét megszerzése érdekében. 1. Tájékozódás a tanulók beszédkészsége, számfogalma és egyéb képességei felől 2. Tájékozódó felmérés a tanév elején Ismerkedés a taneszközökkel Összehasonlítás számlálás Kirakások, számlálás (taneszközök, játékok, korongok, pálcikák) frontális és páros munkában Játsszunk! (Tapsolj ennyit, dobbants ennyit, mutass ennyit, stb.) Játék: Rakj ki annyi korongot, amennyit tapsolok! egyéni munka Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint Közös és eltérő tulajdonságok felismerése Egyszerű geometriai formák megnevezése: kör, négyszög, háromszög egyéni munka Mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása. Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás. Személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása interaktív tábla segítségével. Állítások megfogalmazása. Összehasonlítás, azonosítás, Javasolt taneszközök ÉM. 4. Számoljunk! 4. oldal Fgy. 4. Okoskodó 4/1. Szöveges mat. fgy.4/1.. Korongok, pálcikák, tárgyak, képek Felmérőlap vagy Felmérő füzet 4. vagy 5. oldal (A és B változat) Felmérések kézikönyv Projektmunka-javaslatok Hozd el a kedvenc játékodat! Játsszatok csoportokban! Csoportosítsátok a játékokat anyaguk, méretük, hasonlóságuk alapján! Találjatok ki ti is hasonló feladatokat! környezetismeret: Tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása. Tárgyak megfigyelése, számlálása Alakzatok formájának megfigyelése a 3

4 3. Tájékozódás Tájékozódás az osztályban mozgással, szavakkal: elöl, hátul, előbbre, hátrébb, között, fent, lent stb. szavak használatával Megkezdett rajzos sorozat (periodikus) folytatása a szabály felismerése után Rakd ki! Játék az interaktív segítségével frontális, páros és csoportmunkában Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása színezéssel. Többféle megoldás keresése megkülönböztetés. Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő programok futtatása. Finommotoros koordinációk: apró tárgyak rakosgatása. A tájékozódást segítő viszonyok megismerése: között, mellett. Mozgási memória fejlesztése nagytesti mozgással, mozgássor megismétlése. Térbeli tájékozódás ÉM. 5. oldal Számoljunk! 6/3. Interaktív ; Logikai lapok, korongok, pálcikák környezetünkben. természeti jelenségekről tett igaz-hamis állítások. Testnevelés A tanulók elhelyezkedése egymáshoz viszonyítva. Vizuális kultúra: tájékozódás a síkon ábrázolt térben. 4. Javasolt taneszközök Tájékozódás, Jobbra, balra irányok a viszonyítás Régi (családban szerzett, óvodai) irányok (bal, jobb) alapjának megállapítása ismeretek mozgósítása, új ismeretek Tájékozódó játékok a járművek képeivel megszerzése érdekében. Álló egyenes írása A tájékozódást segítő viszonyok megismerése: között, mellett. Tájékozódás a tanuló saját testéhez Irányok felismerése térben és füzetben: képest (bal, jobb). jobb, bal Interaktív program használata a Relációk: több, kevesebb, ugyanannyi tájékozódáshoz. Formafelismerés: ugyanolyan Tájékozódás lehetőleg interaktív Játék csoportmunkában: A gyűjtött játékok program használatával is. csoportosítása többféle szempont szerint Személyekkel vagy tárgyakkal (ugyanolyan anyagból készült; ugyanolyan kapcsolatos jellemzők azonosítása, színű; ugyanolyan nagyságú) projekt összegyűjtése, csoportosítása interaktív tábla segítségével. 5. Számlálás, formafelismerés irányok ÉM. 6. oldal Számoljunk! 5-6. oldal 7/1. Interaktív ; 1.1.3; Fgy oldal Okos(k)odó mf. 4., 5 Projektmunka-javaslatok környezetismeret, testnevelés Tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása. Tárgyak megfigyelése, számlálása Alakzatok formájának megfigyelése a környezetünkben. Tájékozódás a síkon ábrázolt térben A tanulók elhelyezkedése egymáshoz viszonyítva. 4

5 2. hét 6. Összehasonlítások méret szerint Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint páros és csoportmunkában. Közös és eltérő tulajdonságok felismerése. Mekkora? Halmazok összehasonlítása közös és eltérő tulajdonságok felismerése frontális és egyéni munka Játékok csoportosítása projektmunka felhasználása csoportmunkával Fekvő (vízszintes) egyenes írása Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. Állítások megfogalmazása. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Együttműködő képesség fejlesztése (pl. tanulók magasságának összemérése). Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő programok futtatása. Finommotoros koordinációk: apró tárgyak rakosgatása. ÉM oldal Fgy. 7. oldal Okos(k)odó 6. oldal Elhelyezkedés térben. az osztályterem elhelyezkedése az iskolában, az iskola elhelyezkedése a településen. Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása. Testnevelés és sport: térbeli tudatosság, elhelyezkedés a térben, mozgásirány, útvonal, kiterjedés. 7. Összehasonlítás forma szerint 8.. Összehasonlítás forma szerint 9. Ismerkedjünk a színes rudakkal Tárgyak, személyek összehasonlítása, csoportosításuk adott, illetve választott szempont szerint. Közös és eltérő tulajdonságok felismerése. Milyen? (méret, nagyság, magasság, szélesség, vastagság) Tárgyak, élőlények összehasonlítása forma szerint, válogatások, csoportosítások Ismerkedés a színes rudakkal A színes rúdból lépcső építése Régi (családban szerzett, óvodai) ismeretek mozgósítása, új ismeretek megszerzése érdekében. Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás. Személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása interaktív tábla segítségével. Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. Állítások megfogalmazása. ÉM. 9. oldal Fgy. 8. oldal Számoljunk! 10/ ÉM. 10. oldal Fgy. 10/1., 3. Fgy. 11/ 1., 2., 4. ÉM. 11. oldal Fgy. 12/4. környezetismeret Alakzatok formájának megfigyelése a környezetünkben. - rajz: geometriai alakzatok rajzolása - rajz: kompozíció alkotása geometriai alakzatokból 5

6 10. Összehasonlítás, formafelismerés 3. hét 11. Ismerkedjünk a logikai lapokkal 12. Válogatás, hasonlítás frontális, egyéni és páros munka Formák felismerése frontális és páros munka Ugyanolyan, kisebb, nagyobb, alacsonyabb, magasabb stb. kifejezések használata Ismerkedés a logikai lapokkal A logikai lapokból alakzatok építése - frontális, egyéni és páros munka Tárgyak, élőlények hasonlítása adott és választott szem szerint Válogatás: Mi, hova tartozik? Csoportok - tulajdonságok Egyenlőségjelek írása Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő programok futtatása. Finommotoros koordinációk: apró tárgyak rakosgatása. Mozgási memória fejlesztése nagytesti mozgással, mozgássor megismétlése. Testek építése testekből másolással, vagy szóbeli utasítás alapján. Síkidom és test különbségének megfigyelése. Fgy. 9. oldal Fgy. 15. oldal Okos(k)odó 7. oldal Szöveges mat. fgy. 5. oldal ÉM. 12. oldal Fgy. 12. oldal ÉM. 13., 14. oldal Számoljunk! 8/1., 2. Számoljunk! 7/ és tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján; Közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak keresése). Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása. 13. Halmazok összehasonlítása elemszám szerint: több, kevesebb, ugyanannyi Ismerkedés a relációs jelekkel Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérő tulajdonságok felismerése páros munka Több, kevesebb ugyanannyi fogalma Több-kevesebb vagy kisebb-nagyobb jelek írása Igaz, hamis állítások mennyiségekről Az ugyanannyi fogalmának erősítése Régi (családban szerzett, óvodai) ismeretek mozgósítása, új ismeretek megszerzése érdekében. Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. Jelrendszer ismerete és használata (=, <, >). Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. ÉM. 15. Fgy. 10/2., 11/ Számoljunk 8/1., Halmazok ÉM. 16. oldal összehasonlítása Fgy.: 14/1., 2., 3. elemszám szerint: Számoljunk! oldal több, kevesebb, A hullámvonal írása egyéni munka Interaktív ugyanannyi 15. Halmazok Sok, kevés, néhány, több, kevesebb, Személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők azonosítása, Számoljunk! 13. oldal magyar: Számelemek írása Becslés és számlálás: Termések gyűjtése kis dobozokban. Játék. Veszek a markomba valamennyit. Megbecsülöm, hogy mennyi, majd megszámolom. Játék párokban: Mindkét tanuló vesz egy marékkal valamely termésből. Megbecsülik, 6

7 összehasonlítása elemszám szerint: több, kevesebb, ugyanannyi ugyanannyi kifejezések használata Tárgysorozatok alkotása termésekből projekt-munka Relációk, tárgysorozat egyéni munka Memóriajáték összegyűjtése, csoportosítása interaktív tábla segítségével. Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. Állítások megfogalmazása. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő programok futtatása. Finommotoros koordinációk: apró tárgyak rakosgatása. Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, alakzatokból, számokból. 2/a témakör Ismerkedés a számokkal. A számfogalom tapasztalati úton történő alakítása az 5-ös 4. hét Sok, kevés, 16. néhány, semennyi 17. Párosítás, összemérés Megfigyelések a tanteremben Rajzok csoportosítása a tematikus képnek megfelelően A 2-es szám számelemeinek írása Számok, mennyiségek összehasonlítása Megállapítások kirakásokról: többkevesebb, kisebb-nagyobb, könnyebbnehezebb, rövidebb-hosszabb. 18. Az 1 fogalma Az egy megismerése Az egy fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen Régi (családban szerzett, óvodai) ismeretek mozgósítása, új ismeretek megszerzése érdekében. Relációszókincs: kisebb, nagyobb, egyenlő. Jelrendszer ismerete és használata (=, <, >). Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. Összességek alkotása adott feltétel szerint, halmazalkotás. Okos(k)odó 8. oldal Szöveges mat.fgy. 6. oldal ÉM:17. oldal Fgy.: 14/4., 5.. oldal Számoljunk 14. oldal ÉM: oldal Fgy.: 15. oldal ; ÉM oldal Fgy.: 16. oldal Számoljunk! 15. oldal hogy kié több, majd megszámlálják. Testnevelés és sport: párok, csoportok alakítása. Magyar nyelv és irodalom: szavak csoportosítása szótagszám szerint. Testnevelés és sport: sorban állás különböző szem szerint tárgyak, élőlények összehasonlítása, csoportosítása különböző tulajdonságok alapján; Közvetlen környezet megfigyelése a testek formája szerint (egyenes és görbe vonalak keresése). tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, számlálása Vizuális kultúra; környezetismeret: tárgyak egymáshoz való viszonyának, helyzetének, arányának megfigyelése. 7

8 Tárgyak, mozdulatok, hangok meg- és leszámlálása egyéni és páros munka Miből van egy? Gyurmából az 1-es szám megformázása A számjegy vázolása, írása Személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos jellemzők azonosítása, összegyűjtése, csoportosítása interaktív tábla segítségével. Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. Állítások megfogalmazása. Okos(k)odó: 9. oldal közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő programok futtatása. 19. A 2 fogalma Adott szempontú válogatás páros munka A kettő fogalma, számjegye, számképe. Helye a számegyenesen A darabszám Halmazok összehasonlítása elemszám szerint, közös és eltérő tulajdonságok felismerése csoportmunka A páros fogalmának bevezetése Gyurmából a 2-es szám megformázása A 2 vázolása, írása 20. Gyakorlás Számlálás, összehasonlítás, relációk Tanult számjelek és számelemek írásának gyakorlása Finommotoros koordinációk: apró tárgyak rakosgatása. Régi (családban szerzett, óvodai) ismeretek mozgósítása, új ismeretek megszerzése érdekében. Számlálás, számolási készség A számfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. Számjelek Számlálás, számolási készség ÉM: 22. oldal Fgy.: 17. oldal Számoljunk! 16. oldal Okos(k)odó: 10. oldal Számoljunk: oldal Képek gyűjtése újságokból (állatokról, növényekről, gyümölcsökről) Csoportosítás a tanulók által gyűjtött képekből. 8

9 Október 5. hét 21. A 3 fogalma 22. Gyakorlás a hármas A három fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. A 3- as szám tulajdonságai, kapcsolatai Miből mennyi van? Halmazok összehasonlítása. A páratlan fogalmának bevezetése A szőnyegezés fogalma Gyurmából a 3-as szám megformázása. A 3 vázolása, írása Csoportosítás szempontjának megállapítása Halmazok kifejezése számjeggyel Az 1, 2, 3 számok gyakorlása Összehasonlítás párosítással, relációk Gyakorlás: kirakások és folytatásuk, leolvasások, adott halmaz lejegyzése számmal szőnyegezések leolvasása 23. A 4 fogalma A négy fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. A 4-es szám tulajdonságai, kapcsolatai Halmazok összehasonlítása elemszám szerint frontális és páros munka A 4 vázolása, írása egyéni munka Játék a számkártyákkal, korongokkal, pálcikákkal különféle munkaformákban: párokban, csoportokban Gyurmából az 4-es szám megformázása. 24. Az 5 fogalma Az öt fogalma, számképe, számjegye. Helye a számegyenesen. Az 5-ös szám tulajdonságai, kapcsolatai Az 5 vázolása, írása Mérések csoportmunkában A tartós figyelem Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok alkalmazása. Állítások megfogalmazása. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Tantárgyi oktató- és ismeretterjesztő programok futtatása. Finommotoros koordinációk: apró tárgyak rakosgatása. Számlálás, számolási készség A számfogalom tapasztalati úton való alakítása. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Számjelek Becslés, mérés, valószínűségi következtetés: összehasonlítás, összemérés színes rudakkal, papírcsíkokkal Számítógépes, interaktív táblához kapcsolódó oktatóprogramok ÉM: 23. oldal Fgy.: 18. oldal ÉM: 24. oldal Számoljunk! 17. oldal Okoskodó: 11. oldal Szöv. mat.fgy: 7/ ÉM: 25. oldal Fgy.: 19. oldal Számoljunk! 18. oldal ÉM: 27. oldal Számoljunk! 19. oldal Fgy.:20. oldal tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, számlálása Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára. Memóriajáték készítése Kártyákat vágnak ki a tanulók, 12 darabot. 5 db kártyára felírják a számokat 0-tól 5-ig. A másik 5 db kártyára pedig az előzőeknek megfelelő számossági rajzot készítenek. Játék párokban: Ki tud a lefelé fordított kártyák között több párt megtalálni? Lásd: 9

10 25. Gyakorlás az ötös 6. hét 26. Gyakorlás az ötös Számlálás egyesével, növekvő, csökkenő sorrendben frontális és egyéni munka Gyakorlás a 5-ös : 1, 2, 3, 4, 5gyakorlása: halmazok számossága, összehasonlítása, relációk csoportmunka Memóriajáték projektmunka párokban Számok kifejezése többféleképpen valóság és matematika Kirakások: több, kevesebb Mi változott meg? játék Történetalkotások Szabályjáték rajzzal 27. A 0 fogalma Az üres halmaz és számosságának jelölése Gyurmából a 0-ás szám megformázása. A nulla vázolása, írása. A nulla párosságának igazolása számegyenes segítségével Viszonyítások, rendezések, számok helyének megkeresése számegyenesen Összehasonlítások, kifejezés számképpel, számjeggyel Számok nagyság szerinti összehasonlítása páros munka 28. Tanult számok gyakorlása Összehasonlítások, kifejezés számképpel, számjeggyel alkalmazása. A számok számjegyekkel történő helyes leírásának Mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása. A mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal, relációjellel. Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Számok halmazokba sorolása. Tantárgyi oktatóprogram használata páratlan-páros tulajdonság megértéséhez. Számlálás, számolási készség A számfogalom tapasztalati úton való alakítása. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Számjelek Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése. A számok számjegyekkel történő ÉM: 26. oldal Okos(k)odó 12. oldal ÉM: 28. Okos(k)odó 13. oldal ÉM: 29. oldal Fgy. 21. oldal Számoljunk! 20. oldal Fgy. 22. oldal Számoljunk! 21. oldal tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, számlálása Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára. Magyar nyelv és irodalom: számelemek írása. tapasztalatszerzés a közvetlen és tágabb környezetben, tárgyak megfigyelése, számlálása Technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés tapintás alapján a számok formájára. 10

11 29. Gyakorlás az ötös páros, páratlan Rajzokban számfelismerés páros munka Rajz- és számsorozatok folytatása Relációk rajzokkal és számokkal Számkártyák kiválasztása adott képhez, kép kirakása, megjelenítése, lerajzolása adott számhoz Számok kapcsolása a számegyenes pontjaihoz Relációk rajzokkal, számokkal Tanult számok írásának gyakorlása Páros, páratlan Kombinatorikai feladat: babák öltöztetése Számok kapcsolása a számegyenes pontjaihoz Relációk rajzokkal, számokkal helyes leírásának Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, alakzatokból, számokból. Egyedi tapasztalatok értelmezése (pl. ujjszámolás). Számjelek Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése. A számok számjegyekkel történő helyes leírásának fejlesztése A tartós figyelem fejlesztése Fgy. 23. oldal Számoljunk! 22. oldal 2. témakör 1. rész animáció; 1., 2. feladat, játék 30. Számfogalom erősítése az ötös Számjelek és rajzok párosítása, megfeleltetése Számlálások, összehasonlítások korongokkal, pálcikákkal Kombinatorikai feladat: babák öltöztetése többféleképpen Egyedi tapasztalatok értelmezése (pl. ujjszámolás). Számjelek Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése. A számok számjegyekkel történő helyes leírásának Okos(k)odó: 14/1. füzet, különféle eszközök: korongok, pálcikák, színes rudak, logikai lapok Rajz és vizuális kultúra: Színek biztos ismerete Projektmunka: babák rajzolása rajzlapra, kivágása; az évszaknak megfelelő öltözékek rajzolása, színezése, kivágása 2/b. témakör Műveletfogalom kialakítása 5-ös 7. hét 31. hét A bontás A művelettel kapcsolatos szöveges feladatok eljátszása, kirakása, rajza, Műveletfogalom alakítása, bontás értelmezése többféle módon. ÉM: 30. oldal Fgy.: 24. oldal Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt 11

12 32. A bontás gyakorlása 33. Az összeadás az egyesítés leírása számfeladattal Számok bontása két szám összegére A számok bontott alakjai A bontás gyakorlása: bontás leolvasása dominóról, szőnyegezésről, bontott alakhoz rajz készítése, bontott alakú számok helye a számegyenesen Gyakorlás: bontás az ötös Adott szám többféle bontott alakjának keresése Az összeadás fogalma, értelmezése tárgyakkal, korongokkal, pálcikákkal az egyesítés eljátszása frontális és páros munka Két halmaz egyesítése, kiegészítő halmaz előállítása páros munka Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Tantárgyi fejlesztőprogram Mondott, illetve olvasott szöveg értelmezése, eljátszása, megjelenítése rajz segítségével, adatok, összefüggések kiemelése, leírása számokkal. Állítások, kérdések megfogalmazása képről, helyzetről, történésről szóban, írásban. Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. A műveletek elvégzése fejben és írásban több tag esetén is. Tantárgyi fejlesztőprogram ÉM: 31. oldal Számoljunk! 23. oldal Fgy.: 25. oldal ÉM: 32. oldal Számoljunk! 24. oldal ; történetek vizuális megjelenítése. Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése. Technikaórán virágokat hajtogatunk. A virágokat egy nagyobb vázába gyűjtjük. Megszámláljuk őket, feladatokat találunk ki hozzá. Pl. Csukott szemmel, emelj ki 4 szál virágot! Stb. A virágokkal végezhetünk összeadásokat egyesítéssel, hozzátevéssel is. Pl.: Vegyél a kezedbe 3 szál 12

13 34. Összeadás - hozzáadással 35. Műveletfogalom erősítése: bontások és összeadások gyakorlása 8. hét 36. Összeadás gyakorlása - valamennyivel több: 37. Összeadás gyakorlása (Eljátszás, rajz, kirakás, lejegyzés) A tagok felcserélhetősége Összeadás gyakorlása az ötös : halmaz elemeinek növelése hozzáadással Az összeadás gyakorlása színes rudakkal, korongokkal, ujjakkal, mérőszalaggal, tömegmérleggel, számegyenessel Szabályjáték adott szabály szerint Képolvasás, összeadás leolvasása színes rúdról Összeadások írása rajzokról, számképekről Rajz készítése összeadásokról, bontásokról Bontott alakú számok összekapcsolása a számegyenes megfelelő pontjaival Összeadás gyakorlása: valamennyivel több Nyitott mondatok megoldása, ábrázolásuk számegyenesen Számrejtvény Rajzról összeadás, összeadásról rajz készítése Szövegalkotás tevékenységgel Összeadás ötös körben: valamennyivel több Számkép színezése adott összeadáshoz Bontott alakú számok helye a számegyenesen. Mit mond a két kép? Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. ÉM: 33. oldal Fgy.: 26. oldal Számoljunk! 25. oldal Okos(k)odó 14/2., 3., 4. és 15. oldal ÉM: 34. oldal Fgy.: 27. oldal. ÉM: 35. oldal Fgy.: 28. oldal Interaktív virágot! A társad vegyen kettőt! Tegyétek egy csokorba! Hány szál virág lett? Stb. Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése. Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése. Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése. Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése. 13

14 38. A kivonás kivonás elvétellel 39. A kivonás gyakorlása valamennyivel kevesebb 40. A kivonás gyakorlása November 9. hét 41. Kivonás Mennyi az összes egy része? 42. A kivonás gyakorlása páros munka Képolvasások (mi változott meg?), szövegalkotás, lejegyzés számfeladattal A kivonás fogalma, értelmezése elvétel A művelettel kapcsolatosan szöveges feladat eljátszása, kirakása, lejegyzése frontális és páros munka Számok összeg- és különbségalakjainak előállítása kirakással, rajzzal, leolvasása kirakásról, rajzról csoportmunka Mit mond a két kép? Mit mond a képsor? Mit mond a számkép? Mi változott meg? Halmazok közti különbség felismerése Sorozat rajzzal egyéni és páros munka Gyakorló feladatok differenciált tanulásszervezéssel: összeadás, kivonás A művelettel kapcsolatos szöveges feladatok eljátszása, kirakása logikai lapokkal, leírása számfeladattal Számok bontása két szám összegére A számok bontott alakjai Rész és egész kapcsolata A bontás gyakorlása: bontott alakhoz rajz készítése, bontás leolvasása Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). A műveletek elvégzése fejben és írásban több tag esetén is. Tantárgyi fejlesztőprogram Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében. Sorozat képzése tárgyakból, jelekből, alakzatokból, számokból. Számsorozat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése megadott vagy felismert összefüggés alapján. Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. ÉM: 36. oldal Fgy.: 29/1. Számoljunk! 26/1., 2., ÉM: 37. oldal Okos(k)odó 14/3., 4 Számoljunk! 26/4., 5.; 29. oldal Okos(k)odó: 16. old. ÉM: 38. oldal Fgy.: 29/2., 3., ÉM: 39. oldal Szöv.mat.fgy.: 12. oldal Projektmunka Gyűjtsetek őszi leveleket és terméseket! Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése. Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, 14

15 43. Összeadás, kivonás az ötös 44. oldal Egy képről négy művelet 45. oldal Gyakorlás: bontás, összeadás, kivonás 5-ös 10. hét 46. Hiányos műveletek. A pótlás 47. A pótlás gyakorlása szőnyegezésről, bontott alakú számok helye a számegyenesen Gyakorlás: bontás az ötös Adott szám többféle bontott alakjának keresése Összeadás, kivonás gyakorlása az ötös differenciált csoportmunka Az összeadás és a kivonás kapcsolatának felfedezése, erősítése kirakásokkal, színezéssel szöveges feladatok eljátszásával A tanult műveletek differenciált feladatmegoldással Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Szöveg alkotása rajzhoz, művelethez. A pótlás és a kivonás kapcsolata konkrét számfeladatokkal páros munka Bontott alakok összekötése a számegyenes megfelelő pontjaihoz. Pótlás műveletének megoldása képek segítségével. Szöveges feladatok kirakása koronggal; számfeladat írása 48. A nyitott A nyitott mondat fogalmának kialakítása, nyitott mondat leolvasása Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). A műveletek elvégzése fejben és írásban több tag esetén is. Tantárgyi fejlesztőprogram Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). A műveletek elvégzése fejben és ÉM. 40. oldal Fgy.: 30. oldal Okos(k)odó: 15. oldal ÉM: 41. oldal Számoljunk! 27. oldal ; Szöveges mat. fgy.:13. oldal ÉM: 42. oldal Fgy. 31. oldal Fgy. 32. oldal Számoljunk! 28., 2/1., 2., 3., 6. ÉM: oldal információk kiemelése. Játék a termésekkel, őszi levelekkel: Vegyétek elő a gyűjtött őszi leveleket, terméseket! Írjatok számfeladatokat Mondjatok hozzá szöveget! 15

16 49. A nyitott mondat mondat Egyszerű relációk írásban több tag esetén is. Műveletek a nyitott mondatban: Tantárgyi fejlesztőprogram különbségnél, összegnél több vagy kevesebb Megoldások jelölése számsorban, felsorolás számjelekkel, jelölés Kreativitás, önállóság fejlesztése a számegyenesen műveletek végzésében. 50. Gyakorlás Szöveges mat. fgy oldal Fejben történő számolási képesség Játsszunk! ÉM: oldal 11. hét Műveletek több taggal; összeadás 53. Műveletek több taggal; kivonás és a pótlás 54. Szöveges feladatok Gyöngyök színezése. Tájékozódás síkban, térben. Jobb, bal gyakorlása. Kombinatorikai feladat. Mi változott meg? Mit mond a kép? Összeadás több taggal Hiányos műveletek Kivonások több taggal; Szöveg és kép alapján műveletek alkotása A szöveges feladatok megoldásának algoritmusa Szöveges feladatok értelmezése, elmondása saját szavakkal Műveletek kapcsolása az adott A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). Fgy. 33/1. ÉM: 45. Fgy 33/2., 3., 4. Számoljunk! 29/4., ÉM: 48. oldal Fgy.: 34. oldal ÉM: 49. oldal Fgy. 35. oldal Számoljunk! 30. oldal ÉM:50. oldal Fgy.: 36. oldal Szöveges mat.fgy.14. oldal Vizuális kultúra: Geometriai alakzatok rajzolása. A vizuális nyelv alapvető eszközeinek (pont, vonal, forma) használata és megkülönböztetése. Kompozíció alkotása geometriai alakzatokból. magyar: a hallott, olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, 16

17 55. Differenciált gyakorlás 12. hét A sorend, a 56. sorszám 57. Tudáspróba diagnosztikus teszt 58. Gyakorló : hiányok pótlása differenciált tanulásszervezéssel 59. Felmérés az ötös szöveghez Műveletek megoldása színezés Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése Darabszám, sorszám fogálmának kialakítása, megkülönböztetésük példák (kirakások, képek, folyamatábrák, eljátszások) segítségével. Hányadik a sorban? Szám-és műveletfogalom felmérése 5-ös Összeadás, kivonás, szabályjáték Számegyenes hiányzó számok pótlása, Nyitott mondatok Gondolkodtató feladatok Számegyenes hiányzó számok pótlása Relációk, műveletek ötös, nyitott mondatok A műveletek elvégzése fejben és írásban több tag esetén is. Tantárgyi fejlesztőprogram Darabszám, sorszám és tőszám különbözőségének értése. Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Okos(k)odó: 19., 20., 21. ÉM: 51. oldal Fgy. 37. oldal Számoljunk! 32. oldal vagy a tanító által összeállított feladatsor Számoljunk! oldal A Számoljunk! oldal feladatait egyéni fejlesztésre használjuk (Pl. folyamatos gyakorlás, felzárkóztató foglalkozás) Tankönyvi melléklet vagy felmérőfüzet információk kiemelése élőlények összehasonlítása, igazhamis állítások természeti jelenségekről 60. Differenciált gyakorlás a felmérés tapasztalatai alapján 3. témakör: Számlálás egyesével, számszomszédok; Mit mond a kép? Relációk, számszomszédok, relációk; Kombinatorikai feladat; szabályjáték. Szám-és műveletfogalom bővítése: a tízes számkör, mérések December Számok megismerése: 6 Képolvasás, a 6 mutatása többféleképpen, szőnyegezése, Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg alapján. Számoljunk oldal Szöveges mat.fgy oldal ÉM: oldal Számoljunk! 39. oldal magyar: számelemek írása 17

18 13. hét Gyakorlás 6-os 63. Számok megismerése: Gyakorlás 7-es 65. Szám és műveletfogalom gyakorlása 7-es 14. hét 66. Számok megismerése: Gyakorlás a 8-as párosítása, helye a számegyenesen, számszomszédai A 6 vázolása, írása A 6 kirakása tárgyakkal, szőnyegezése; Mit mond a kép? Nyitott mondatok Képolvasás, a 7 mutatása többféleképpen, szőnyegezése, párosítása, helye a számegyenesen, számszomszédai A 7 vázolása, írása Szám és kép egyeztetése, szőnyegezés; Összeadás, kivonás; Mit mond a kép? Geometriai alakzatok színezése Számképekről műveletek írása; Bontott alakú számok helye a számegyenesen Logikai és tréfás feladatok Képolvasás, a 8 mutatása többféleképpen, szőnyegezése, párosítása, helye a számegyenesen, számszomszédai A 8 vázolása, írása A 8 írásának gyakorlása Szőnyegezés; számjelek és képek egyeztetése; A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Egyedi tapasztalatok értelmezése (pl. ujjszámolás). Számjelek Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése. A számok számjegyekkel történő helyes leírásának Analógiás gondolkodás alapozása. Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Számok halmazokba sorolása. Tantárgyi oktatóprogram használata páratlan-páros tulajdonság megértéséhez. Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel és szöveg Fgy oldal Okos(k)odó 22. oldal Szöveges mat.fgy. 19. old. ÉM: oldal Számoljunk! 40. oldal Fgy oldal Okos(k)odó 24. oldal Számoljunk! 41. old. Szöveges mat.fgy. 20. oldal Okos(k)odó: 23. oldal ÉM: 56. oldal, 57/1. Számoljunk! 42. oldal ÉM: 57/5. Fgy. 42. oldal, 43/1., 2. Szöveges mat.fgy. 21. technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés, tapintás alapján, a számok formájára Magyar nyelv és irodalom: mesékben előforduló számok. magyar: számelemek írása technika: számjegyek 18

19 68. Differenciált gyakorlás a 8-as 69. Számok megismerése: Differenciált gyakorlás a 9-es 15. hét 71. Gyakorlás a 9-es 72. Differenciált gyakorlás 9-es 73. Számok megismerése: 10 Gondolkodtató feladatok 8-as Kirakások, leolvasások, relációk; Műveletek leolvasása képről Képolvasás, a 9 mutatása többféleképpen, szőnyegezése, párosítása, helye a számegyenesen, számszomszédai A 9 vázolása, írása Számképről és gyöngyökről 4-4 művelet írása, számolás; Relációk, összeadások, kivonások, pótlások. A sorszám gyakorlása Szőnyegezés, kép és számjelek egyeztetése; Páros, páratlan; Nyitott mondatok Testek felismerése Kombinatorikai feladat megoldása alapján. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Egyedi tapasztalatok értelmezése (pl. ujjszámolás). Számjelek A számok számjegyekkel történő helyes leírásának Darabszám, sorszám és tőszám különbözőségének értése. Analógiás gondolkodás alapozása. Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Számok halmazokba sorolása. Tantárgyi oktatóprogram használata páratlan-páros tulajdonság megértéséhez. oldal ÉM:57/2., 3., 4. Fgy.43/3.,4. Okos(k)odó 25. oldal ÉM: 58. oldal, 59/1., 2. Számoljunk! 44. oldal Számoljunk! 43. oldal Okos(k)odó 26. oldal Fgy oldal Okos(k)odó: 32/ formázása gyurmából, emlékezés, tapintás alapján, a számok formájára Szőnyegezés a 9 kéttagú ÉM: 59/3.,4. Testnevelés és sport: összegalakjainak megfigyelése Számoljunk! 45. oldal tanulók elhelyezkedése Pótlás 9-re (rajzosan) Okos(k)odó 27. oldal egymáshoz viszonyítva. Számképekről műveletek írása Páros, páratlan Szabályjátékok Képolvasás, a 10 mutatása többféleképpen, szőnyegezése, Számlálás, számolási készség A szám- és műveletfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése, a műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel ÉM: oldal Számoljunk! 46. oldal Vizuális kultúra: tájékozódás a síkon ábrázolt térben. 19

20 párosítása, helye a számegyenesen, számszomszédai Az egy és kétjegyű számok fogalma A 10 vázolása, írása 74. A 10 gyakorlása A 10 írásának gyakorlása Kép és számjel egyeztetése A 10 bontása kéttagú összegalakokra Színritmus megfigyelése, folytatása 75. Színes gyakorlás a tízes Január 16. hét 76. Mit tudunk már a számokról? 77. Szöveges feladatok a tízes 78. Szám-és szöveges Felezés tevékenységgel Láncszámolás Számolás számképek segítségével A 10 bontása Műveletek eredményének csoportosítása (páros, páratlan) Sorozat szabályának megtalálása, folytatása A számokról tanult ismeretek összegzése: - számok helye a számegyenesen - számszomszédok - páros, páratlan A szöveges feladatok megoldásának algoritmusa Szöveg értelmezése, elmondása saját szavakkal Szöveg lejegyzése számfeladattal Képről 4 művelet írása, számolás A 10 bontása golyós számoló, képek, és szöveg alapján. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Egyedi tapasztalatok értelmezése (pl. ujjszámolás). Számjelek Jelek szerepe, írása, használata és értelmezése. A számok számjegyekkel történő helyes leírásának Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Számok halmazokba sorolása. Tantárgyi oktatóprogram használata páratlan-páros tulajdonság megértéséhez. Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése Fgy oldal Okos(k)odó 28. oldal Fgy oldal Szöveges mat. fgy oldal ÉM: oldal ; 3.1.3; ÉM: 64. oldal Fgy. 52. oldal Okos(k)odó: 32/3. ÉM: 65. oldal Számoljunk 47. oldal természeti tárgyak megfigyelése, számlálása. pont: testnevelés: párok, csoportok alakítása természeti tárgyak megfigyelése, számlálása. Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális 20

21 feladatok tízes. A bontás 79. Műveletek gyakorlása a tízes Az összeadás rajzok segítségével, összeadás, kivonás, relációk Képolvasás, szöveges feladatok alkotása képekről Összeadás írása számképekről Szöveges feladatok megoldása Szabályjáték konkrét tevékenységeken keresztül. Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). A műveletek elvégzése fejben és írásban több tag esetén is. Tantárgyi fejlesztőprogram ÉM: oldal megjelenítése. Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése. 80. Szám-és szöveges feladatok tízes - gyakorlás 17. hét 81. Műveletek gyakorlása a tízes A kivonás Összegalakok és az összegek összekötése Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus szerint Mit mond a kép? Műveletek írása képekről, rajzokról Szöveges feladatok megoldása a tanult algoritmus szerint Pénzhasználat Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Okos(k)odó 30/1. Válogatás a Szöveges mat.fgy oldalairól ÉM: oldal Műveletek gyakorlása a tízes Kivonás: valamennyivel kevesebb Képolvasás: valamennyivel kevesebb Szöveges feladat megoldása Rajzhoz számfeladat írása Függvényre vezető szöveges feladat megoldása Alakzatok felismerése, színezése Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken ÉM: 70. Számoljunk! 48. oldal Fgy. 50/2., 4.; 51/ Szám-és Pótlás rajzzal, műveletekkel és ÉM: 71. oldal természeti tárgyak megfigyelése, számlálása. Vizuális kultúra: hallott, 21

22 szöveges feladatok a tízes : a pótlás 84. Relációk műveletek között 85. Gyakorló feladatok a tízes 18. hét 86. Számok és műveletek a tízes : gyakorlás 87. Műveletek gyakorlása szöveges feladattal Pótlás adott számokra Számok, műveletek összehasonlítása: több, kevesebb Szöveges feladat alkotása rajzról Feladatmegoldás kooperációban Műveletekről igaz, hamis állítások Relációk Pótlások Nyitott mondatok Számképekről műveletek alkotása Számszomszédok gyakorlása Számegyenes hiányzó számainak pótlása, számok növekvő, csökkenő sorrendje Nyitott mondatok megoldása Egykülönbséges sorozat megoldása logikai lapokból Szám-és szöveges feladatok Sorozatok folytatása felismert szabály alapján Számok, műveleti jelek pótlása Szabályjáték, szabály felismerése Szöveges feladatok megoldása 88. Hosszúságmérés Mérjünk hosszúságot! Mérés alkalmi mérőeszközökkel. A hosszúság becslése. Gyakorlati mérések különféle mérőeszközökkel keresztül. Összeadás, kivonás hiányzó értékeinek meghatározása (pótlás). A műveletek elvégzése fejben és írásban több tag esetén is. Tantárgyi fejlesztőprogram Kreativitás, önállóság fejlesztése a műveletek végzésében. Fejben történő számolási képesség A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak felismerése. Tárgyak megszámlálása egyesével, kettesével. Számsorozat szabályának felismerése, folytatása, kiegészítése megadott vagy felismert összefüggés alapján Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Együttműködő képesség fejlesztése (pl. tanulók magasságának Fgy. 50/1., 3. Okos(k)odó 30/2., 3., ÉM: 72. oldal Fgy. 51/1., 2., 3., 4. Okos(k)odó 31. oldal Fgy. 53. oldal Számoljunk! 49. oldal Szöveges mat.fgy. 27. oldal ÉM: oldal ; Fgy oldal ÉM: oldal Fgy. 56/1. látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése. Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése. Ének-zene: periodikusság zenei motívumokban. : közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. 22

23 89. Hosszúságmérés gyakorlása 90. Mérések a gyakorlatban 19. hét 91. Több tag összeadása, kivonása A m fogalma, jelölése A mérésekhez kapcsolódó műveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás) Gyakorlati mérések különféle mérőeszközökkel Hosszúságméréshez kapcsolódó szöveges feladatok megoldása Alkalmi és szabvány mérőeszközök használata, gyakorlati mérések: - tanterem oldalainak mérése (lépéssel, méterrúddal) - tantermi berendezések oldalainak mérése (arasz, színes rúd, mérőszalag) A becslés képességének kialakítása Játsszunk dobókockával! kivonás jelölése rajzokon Számkártyák segítségével háromtagú műveletek alkotása (kombinativitás alapozása) Szöveges feladatok megoldása összemérése) A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. Mérőeszközök használata gyakorlati mérésekre. Azonos mennyiségek mérése különböző mértékegységekkel. Különböző mennyiségek mérése azonos egységgel. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyeltetése tevékenykedtetéssel. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyelése. Interaktív programok ÉM: 77. oldal Fgy. 56/2., 3., 4., 5. Számoljunk! 51/ Okos(k)odó: 44/2. ÉM: 78. oldal Fgy. 57. oldal hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő és mértékegységeik. Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban. Készítsetek különböző hosszúságú színes papírszalagokat! Játék a szalagokkal: Álljatok párokba! Mérjétek meg egymás magasságát papírszalagokkal! Írjátok rá a neveteket! Hasonlítsátok össze! Kié hosszabb,ki a magasabb? 92. Mérjünk űrtartalmat! Mérjünk űrtartalmat! A l fogalma, jelölése Mérés alkalmi mérőeszközökkel: poharakkal gyűszűvel Kinder tojás műanyag belseje Mérések párban és csoportban projekt Az űrtartalom becslése. A mérésekhez kapcsolódó műveletek elvégzése (összeadás, kivonás, pótlás) A becslés és mérés képességének fejlesztése gyakorlati tapasztalatszerzés alapján. Mérőeszközök használata gyakorlati mérésekre. Azonos mennyiségek mérése különböző mértékegységekkel. Különböző mennyiségek mérése azonos egységgel. Mennyiségek ÉM: 79. oldal Fgy. 58/1., Különböző méretű és formájú poharak és edények gyűjtése Kisebb és nagyobb, érdekes formájú edények, műanyag kupakok stb. gyűjtése. Ezek lesznek az alkalmilag választott mérőeszközök. 23

24 93. Gyakoroljuk az űrtartalom mérését! 94. Diagnosztikus feladatsor megoldása 95. Differenciált gyakorlás Február 20. hét témakör Differenciált gyakorlás a diagnosztikus mérés alapján Interaktív Gyakorlati mérések alapján az összefüggések felismerése (nagyobb mérőeszközzel kevesebbszer kell töltenünk). Szöveges feladatok megoldása tanult algoritmus követése Számszomszédok Tanult műveletek Nyitott mondatok Számok sorba rendezése Szöveges feladatok Logikai, játékos és tréfás feladatok megoldása Színezés műveletvégzés szerint Műveleti jelek pótlása Függvényre vezető szöveges feladatok Az egyéni és a típushibák alapján differenciált feladatmegoldás egyéni, páros vagy csoportmunkával. közötti összefüggések megfigyeltetése tevékenykedtetéssel. Mennyiségek közötti összefüggések megfigyelése. Tárgyak, személyek, alakzatok összehasonlítása mennyiségi tulajdonságaik alapján (űrtartalom). Interaktív programok használata Megfigyelőképesség, tartós figyelem Feladattudat és feladattartás ÉM: 80. oldal Fgy. 58/3., 4. Okos(k)odó: 44/3. Számoljunk! 52. oldal vagy Okos(k)odó : 35. oldal ÉM: 81. oldal Okos(k)odó: oldal Számoljunk! oldal A Számoljunk! oldal feladatait egyéni fejlesztésre használjuk (Pl. folyamatos gyakorlás, felzárkóztató foglalkozás) Különböző méretű és formájú poharak és edények gyűjtése Kisebb és nagyobb, érdekes formájú edények, műanyag kupakok stb. gyűjtése. Ezek lesznek az alkalmilag választott mérőeszközök : közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai. hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő és mértékegységeik. Környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat: mérések a mindennapokban. 24

25 Szám-és műveletfogalom kialakítása a 20-as, tízesátlépés nélkül, mérések (tömegmérés) ig számolunk Számlálás 20-as A kétjegyű számok fogalma, helyi érték szerinti értelmezése. A tízes és az egyes fogalma. Számlálás egyesével 0-tól és 10-től 98. Számfogalom kiépítése a húszas 99. Számfogalom erősítése a húszas 100. Számfogalom erősítése a húszas Számlálás egyesével 20-ig Számok helye a számegyenesen Továbbszámlálás; Relációk Számlálás egyesével 20-ig Számok helye a számegyenesen Számszomszédok. Számjegyírás Számolj tovább! Melyik több? Mennyivel? Számlálás egyesével, kettesével Helyi érték szerinti bontás Páros, páratlan Pénzhasználat A számfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése Kommunikációs képesség fejlesztése Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Számok halmazokba sorolása. Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Számok halmazokba sorolása. Tantárgyi oktatóprogram használata páratlan-páros tulajdonság megértéséhez. ÉM: oldal Fgy. 59. oldal Számoljunk 59. oldal ÉM: oldal ; Okos(k)odó: oldal Szöveges mat.fgy. 28. oldal magyar: a hallott, olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése pont: testnevelés: párok, csoportok alakítása magyar: számelemek írása technika: számjegyek formázása gyurmából, emlékezés, tapintás alapján, a számok formájára 21. hét 101. Számok tulajdonságai a 20-as 102. A sorrend A sorszámok Számlálás, számok pótlása számegyenesen Helyi érték szerinti bontás: tízesek, egyesek Sorozatok folytatása Pénzhasználat A sorszámok jelölése Képek sorszámozása a történés A számfogalom tapasztalati úton való alakítása. Számok közötti összefüggések felismerése Tulajdonságok felismerése, megfogalmazása. Darabszám, sorszám és tőszám Fgy. 60. oldal Számoljunk! 60. oldal ; ; ÉM: oldal Számoljunk! 61. oldal természeti tárgyak 25

26 103. Műveletfogalom kiépítése 20-as : bontás tízesátlépés nélkül 104. Műveletfogalom kiépítése 20-as : összeadás tízesátlépés nélkül 105. Bontás és összeadás gyakorlása 20-as sorrendjében Darabszám, sorszám és a tőszám fogalma Bontás számképek, rajzok segítségével Rajz készítése bontásokról Bontott alakú számok összehasonlítása Műveletvégzés a többféle struktúra elve alapján Pénzhasználat Nyitott mondat Relációk rajzzal, számmal Színlátás, számok alakjainak, elemeinek felismerése Pénzhasználat Tájékozódás síkban különbözőségének értése. Az analógiás gondolkodás fejlesztése A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek Az analógiás gondolkodás fejlesztése A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül ÉM:88. oldal Számoljunk! 62. oldal ÉM: 89. oldal Számoljunk! 63. oldal Fgy. 61/1., 4. Okos(k)kodó 38/1., 3., megfigyelése, számlálása. természeti tárgyak megfigyelése, számlálása, összehasonlítása 22. hét 106. Műveletfogalom kiépítése 20-as : kivonás tízesátlépés nélkül 107. Műveletfogalom kiépítése 20-as : pótlás tízesátlépés nélkül Műveletvégzés a többféle struktúra elve alapján szöveges feladat alapján Két nyíl helyett egy Műveletvégzés a többféle struktúra elve alapján szöveges feladat alapján Függvényre vezető szöveges feladat Hiányos műveletek Az analógiás gondolkodás fejlesztése A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek használata ÉM: 90. oldal Számoljunk! 64. oldal Fgy. 61/ ÉM: 91. oldal Számoljunk! 65. oldal Fgy. 61/ ; Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése. Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, 26

27 108. Műveletek gyakorlása 20-as tízesátlépés nélkül 109. Műveletek gyakorlása 20-as tízesátlépés nélkül 110. Műveletek gyakorlása 20-as tízesátlépés nélkül Számok pótlása Sorozatok adott szabály alapján Kombinatorikai feladat Összeadás, kivonás gyakorlása, nyitott mondatok Szöveges feladat Szabályjáték Tréfás feladat Műveleti jelek és számok pótlása Számolás analógia segítségével Szabályjáték Szabályjátékok alkotása. Kreativitást fejlesztő feladatsorok megoldása Számlálás, számolási készség A tartós figyelem Kétváltozós műveletek értelmezésének tapasztalati előkészítése. Az összeadás, kivonás, bontás, pótlás fogalmának elmélyítése és a műveletek elvégzése az adott. A matematikai szaknyelv életkornak megfelelő Elnevezések, jelölések használata, számolási eljárások alkalmazása. Fgy. 62. oldal Okos(k)odó: 38./2., 5.; 39. oldal Fgy. 63. oldal Számoljunk! 66. oldal Fgy. 64. oldal Okos(k)odó oldal információk kiemelése. 22. hét 111. Szöveges feladatok 112. Diagnosztikus mérés A szöveges feladatok megoldási lépéseinek ismétlése, tudatosítása Számlálás egyesével Mely számokra gondoltam Műveletek számolása Függvényre vezető szöveges feladat Nyitott mondatok Páros, páratlan számok Rajz készítése bontott alakú számokhoz Szöveges feladat Műveletfogalom alakítása, összeadás, kivonás értelmezése többféle módon. Műveletek tárgyi megjelenítése, matematikai jelek, műveleti jelek A megfigyelőképesség fejlesztése konkrét tevékenységeken keresztül. Összeadás, kivonás hiányzó ÉM: oldal Számoljunk! 67. oldal vagy Okos(k)odó 47. oldal Vizuális kultúra: hallott, látott, elképzelt történetek vizuális megjelenítése. Magyar nyelv és irodalom: az olvasott, írott szöveg megértése, adatok keresése, információk kiemelése. 27

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 Matematika A 1. évfolyam ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 10. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 10. modul ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: TEVÉKENYSÉG FELADATA: TEVÉKENYSÉGGEL

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

VI.9. KÖRÖK. A feladatsor jellemzői

VI.9. KÖRÖK. A feladatsor jellemzői VI.9. KÖRÖK Tárgy, téma A feladatsor jellemzői A kör területe, arányok változatlansága sokszorozás esetén. Előzmények Cél A kör részeinek területe egyszerű esetben, szimmetriák, a négyzet és átlójának

Részletesebben

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás..

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás.. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra

Részletesebben

IDEGEN NYELV 2 4. osztály

IDEGEN NYELV 2 4. osztály IDEGEN NYELV 2 4. osztály Az utóbbi évtizedben, társadalmunkban fokozottan erősödik az érdeklődés a nyelvoktatás iránt, már nem csak az általános iskola felső tagozatában, de alsóbb osztályoknál is. A

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Tankönyv második kötet Számok és műveletek 0-től 0-ig Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344

INNOVÁCIÓ. Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344 admintámop-3.1.4-08/2-2009-0064 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kunszentmiklós városában KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. INNOVÁCIÓ Készült: Kunszentmiklós

Részletesebben

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó "Tervek - Táblák - Játékok" IV. Matematika Konferencia 2013. január 23. Szerepbővülés Cirkuszi mutatvány? Cirkuszi mutatvány? Tehetségfejlesztő szakember Pedagógus a digitális korban Pedagógus a digitális

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja.

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. / Maupassant / A tehetséggondozás általában: A tehetséggondozás feladata: időben

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felmérő feladatsorok értékelése A felmérő feladatsorokat úgy állítottuk össze, hogy azok

Részletesebben

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I.

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I. TBL05A01 Bevezetés a matematikába 2 7 m K I. CÉL: A matematikatanítás feladatainak, lehetőségeinek megismertetése. A legfontosabb matematikai alapok felfrissítése, a hallgatók matematikai kompetenciájának

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

összeadás, kivonás 9-ig

összeadás, kivonás 9-ig Matematika A 1. évfolyam összeadás, kivonás 9-ig 27. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 27. modul összeadás, kivonás 9-ig modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul Matematika A 4. évfolyam FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA 5. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 5. modul FEJSZÁMOLÁS

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK. Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET

0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK. Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET 0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET 0622. Egész számok Szorzás és osztás egész számokkal Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok MATEMATIKA 4. szint 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

darabszám; a számok jele 10-ig

darabszám; a számok jele 10-ig Matematika A 1. évfolyam darabszám; a számok jele 10-ig 6. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 6. modul darabszám; a számok jele 10-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok 15. modul Készítette: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva

Részletesebben

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Beiskolázási tájékoztató 2016/2017-es tanév Általános információk Az iskola neve: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Matematika A 4. évfolyam MŰVELETi tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 21. modul Műveleti tulajdonságok, a műveletek

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ VARGA KATALIN GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. OM azonosító: 035990 (www.varga-szolnok.sulinet.hu)

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 5. osztály

Tanmenetjavaslat 5. osztály Tanmenetjavaslat 5. osztály 1. A természetes számok A tanmenetjavaslatokban dőlt betűvel szedtük a tananyag legjellemzőbb részét (amelyet a naplóba írunk). Kisebb betűvel jelezzük a folyamatos ismétléssel

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

Táblás játékok 2. 1. modul

Táblás játékok 2. 1. modul Táblás játékok 2 1. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Táblás játékok 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

Matematika. A továbbhaladás feltételei

Matematika. A továbbhaladás feltételei A továbbhaladás feltételei Szakiskola 10.évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész életen át tartó tanulás szükségességét. Ismerik a hétköznapokban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben