TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl."

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/ " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben " SUGOVICA Általános Művelődési Központ Kiscsávolyi Tagiskolája Baja, Malom u Tel./fax: 79 / TANMENET Kompetenciaterület: Matematika Évfolyam: 1. o. Pedagógus: Tiszttartó Eszter Óra TANANYAG FEJLESZTÉSI KÉPESSÉGEK, modul : Tájékozódjunk, tanuljunk! Ismerkedés egymással. Tájékozódás a tanulók beszédkészségéről, számfogalmáról modul : Tájékozódjunk, tanuljunk! Tájékozódó felmérés. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Figyelem f. észlelés fejl. finommotorika fejl. MUNKAFORMÁK FOM közös m. Önálló m. MÓDSZEREK, mozgásos tapasztalatszerzés, játék Feladatmegoldás IPR-2. differenciálás modul : Tájékozódjunk, tanuljunk! Tájékozódás térben. Megismerési képességek alapozása Figyelem f. észlelés fejl Közös játék, egyéni m. csoportos m. Tevékeny tapasztalatszerzés, bemutatás, beszélgetés IPR-6. differenciálás

2 4. 1. modul : Tájékozódjunk, tanuljunk! Tájékozódás térben, és síkon modul : Tájékozódjunk, tanuljunk! Tájékozódás az időben: előbb, később, előtte, utána, sorba rendezés modul : Tájékozódjunk, tanuljunk! Különbözőségek, eltérések, azonosságok kiemelése, összehasonlítások során modul : Tájékozódjunk, tanuljunk! Összehasonlítások mennyiségi viszonyok szerint: hosszúság modul : Tájékozódjunk, tanuljunk! Összességek összehasonlítása: több, kevesebb modul : Nagyobb, kisebb. Tárgyak összehasonlítása magasság szerint. Figyelem f. észlelés fejl Közös játék Tevékeny tapasztalatszerzés IPR-9. differenciálás IKT -1. Interaktív tananyag / Az én matematikám/ Figyelem f. észlelés fejl Közös m. csoportos m. Rajz leolvasása, megbeszélés, tárgyi tevékenység IPR-12. differenciálás Figyelem f. észlelés fejl Páros munka Tárgyi, megbeszélés, gyakorlás IPR-13. differenciálás Figyelem f. észlelés fejl FOM közös m., megbeszélés, gyakorlás IKT -2. SDT animációk 1.o. Figyelem f. észlelés fejl FOM, megbeszélés, gyakorlás IKT -3.Interakt.tananyag./ Az én matematikám/ Tudatos megfigyelőképesség fejl.,emlékezés, észlelés fejl. FOM EM Páros munka Bemutatás, IPR-18. differenciálás modul : Nagyobb, kisebb Tárgyak összehasonlítása hosszúság, szélesség szerint. Tudatos megfigyelőképesség fejl.,emlékezés felj, észlelés fejl. FOM EM Páros munka Bemutatás, IPR -21. differenciálás

3 modul : Nagyobb, kisebb Tömeg észlelése. Űrtartalommal kapcsolatos érzékszervi élmények tudatosítása modul : Több, kevesebb Több, kevesebb viszony felismerése, kifejezése sorbarendezéssel. A relációs jelek bevezetése, írása modul : Több, kevesebb Párosítás modul : Nagyobb, kisebb, ugyanakkora. Hosszúságok összemérése. Érzékelés-észlelés fejl. Tudatos, pontos megfigyelés. Észlelés globális látással. Finommotorika fejl. Összehasonlítás, logikai gondolkodás, megítélés. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés,emlékezés fejl. FOM EM Páros munka Bemutatás, IPR-22. differenciálás FOM EM, IKT -4. Interaktív tananyag 1.o../ Az én matematikám/ FOM EM, Páros munka magyarázat FOM EM Páros munka IPR -25. differenciálás magyarázat IPR-27. differenciálás modul : Nagyobb, kisebb, ugyanakkora Tömegek összehasonlítása, összemérése modul : Nagyobb, kisebb, ugyanakkora Űrtartalmak összehasonlítása, összemérése Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, emlékezés fejl. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, emlékezés fejl. Páros munka FOM EM FOM EM Páros munka magyarázat IPR -29. differenciálás magyarázat IPR-30. differenciálás modul : Több, kevesebb, ugyanannyi Halmazok összehasonlítása elemszám szerint. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, emlékezés fejl. FOM EM magyarázat IKT -5. Interaktív tananyag 1.o../ Az én matematikám/

4 modul : Több, kevesebb, ugyanannyi Halmazok összehasonlítása elemszám szerint modul : Több, kevesebb, ugyanannyi Halmazok összehasonlítása elemszám szerint modul :Darabszám: a számok jele 10-ig Ugyanannyi sokféleképpen, ujjakkal való mutatás modul :Darabszám: a számok jele 10-ig Számjelekhez halmaz előállítása, válogatása modul : Számok sokféle neve Szétválogatások, számlálások, bontott alakú számok leolvasása modul : Számok sokféle neve Szétválogatások, számlálások, bontott alakú számok leolvasása A + jel használatának bevezetése, vázolása modul : Mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, emlékezés fejl. Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, emlékezés fejl. Tudatos megfigyelőképesség fejl.,emlékezés, észlelés fejl Tudatos megfigyelőképesség fejl.,emlékezés, észlelés fejl Megfigyelési képesség fejl. számemlékezet, figyelem fejl.finommozgás fejl. Megfigyelési képesség fejl. számemlékezet, figyelem fejl.finommozgás fejl. Figyelem fejl. összehasonlítás, mozgáskoordináció fejl. FOM EM, Magyarázat IPR-35. differenciálás FOM EM, Magyarázat IKT -6. Interaktív tan. / Az én matematikám/ FOM EM magyarázat IKT- 7. Varázsbetűszámország FOM EM magyarázat IPR-38. differenciálás FOM EM magyarázat IPR-41. differenciálás FOM EM magyarázat IPR-42. differenciálás Páros munka FOM Bemutatás IPR-45. differenciálás

5 modul : Mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Figyelem fejl. összehasonlítás, mozgáskoordináció fejl. Páros munka FOM Bemutatás IPR-47. differenciálás IKT -8. SDT animációk modul : Számjelek írása 1-4 Az 1 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen. Az 1 vázolása modul : Számjelek írása 1-4 A 2 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen. A 2 vázolása modul : Számjelek írása 1-4 A 3 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen A 3 vázolása modul : Számjelek írása 1-4 A 4 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen A 4 vázolása modul : Számjelek írása 1-4 A 4 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen. A 4 vázolása Figyelem fejl. finommotorika fejl. érzékelés-észlelés fejl. Figyelem fejl. finommotorika fejl. érzékelés-észlelés fejl. Figyelem fejl. finommotorika fejl. érzékelés-észlelés fejl. Figyelem fejl. finommotorika fejl. érzékelés-észlelés fejl. Figyelem fejl. finommotorika fejl. érzékelés-észlelés fejl. FOM EM Bemutatás, utánzás IKT -9. Varázsbetűszámország FOM EM Bemutatás, utánzás IPR-49. differenciálás FOM EM Bemutatás, utánzás IPR-51. differenciálás FOM EM Bemutatás, utánzás IPR-53. differenciálás FOM EM Bemutatás, utánzás

6 modul : Ismeretek a kis számokról:1,2,3,4 Kis számok felfogása számlálás nélkül modul : Ismeretek a kis számokról:1,2,3,4 Kis számok felfogása bontott alakban számlálás nélkül modul : Ismeretek a kis számokról:1,2,3,4 Mérés alkalmi egységgel modul : Ismeretek a kis számokról:1,2,3,4 Egyszerű szabályjáték a tulajdonságok megfigyelésére modul : Nyitott mondatok szóbeli előkészítése modul : Nyitott mondatok szóbeli előkészítése modul : Sorszámok, számszomszédok Sorrendek előállítása, leolvasása tárgyakkal tevékenykedve Számfogalom erősítése, megfigyelés fejl. Érzékelés-észlelés fejl. tudatos, pontos megfigyelés fejl. számfogalom erősítése, megfigyelés fejl. Érzékelés-észlelés fejl. tudatos, pontos megfigyelés fejl. számfogalom erősítése, megfigyelés fejl. Figyelem fejl.,logikai készségek fejl. Megfigyelési képesség fejl. logikai gondolkodás megalapozása Megfigyelési képesség fejl.logikai gondolkodás megalapozása Megfigyelési képesség fejl, észlelés fejl. FOM EM, Magyarázat IKT Varázsbetűszámország FOM EM, Magyarázat IPR-58. differenciálás FOM FOM Bemutatás IPR-60. differenciálás Bemutatás FOM EM, magyarázat IKT -11. Varázsbetűszámország IPR -64. differenciálás FOM EM, Magyarázat IPR -66. differenciálás FOM EM Közös játék IPR-70. differenciálás

7 modul : Sorszámok, számszomszédok Sorszámok neve, jelölése, használata Megfigyelési képesség fejl, észlelés fejl. FOM EM Bemutatás, utánzás IKT -12. Interakt.tananyag./ Az én matematikám/ modul : Sorszámok, számszomszédok A számegyenes fogalmának előkészítése Megfigyelési képesség fejl, észlelés fejl. FOM Bemutatás IPR-74. differenciálás modul : Számok különböző alakjai A számok különbségalakjainak bevezetése modul : Számok különböző alakjai A számok különbségalakjainak gyakorlása Megismerési képesség alapozása, emlékezés fejl. megfigyelés fejl. Megismerési képesség alapozása, emlékezés fejl. megfigyelés fejl FOM közös m. Megfigyelés, megbeszélés IKT -13. Interakt.tananyag./ Az én matematikám/ IPR-75. differenciálás FOM közös m. Megfigyelés, megbeszélés modul : Számok különböző alakjai Összegalakok a hatos számkörben Megismerési képesség alapozása, emlékezés fejl. megfigyelés fejl FOM közös m. Megfigyelés, megbeszélés, IPR-79. differenciálás modul : Számok különböző alakjai Összegalakok a hatos számkörben Megismerési képesség alapozása, emlékezés fejl. megfigyelés fejl FOM EM Megfigyelés, megbeszélés IPR-80. differenciálás

8 modul : Számok különböző alakjai Számok összeg-és különbségalakjainak gyakorlása Megismerési képesség alapozása, emlékezés fejl. megfigyelés fejl közös m. csoportmunka Megfigyelés, megbeszélés, modul : Számok különböző alakjai Számok összeg-és különbségalakjainak gyakorlása Megismerési képesség alapozása, emlékezés fejl. megfigyelés fejl közös m. csoportmunka Megfigyelés, megbeszélés, IKT 14. SDT animációk 1.o. IPR-82. differenciálás modul : az 5 Az 5 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen Számjelírás modul : az 5 Az 5 sokféle alakja. Megfigyelés, beszélgetés, összességlátás, kombinatív képesség, finommozgás, matematikai nyelv használata, absztrahálás Nagymozgás, grafomotorika, mozgásos emlékezet, azonosítás, megkülönböztetés, tájékozódás térben és síkban formaemlékezet alakállandóság felmérés Finommotorika, emlékezet, figyelem, mat. nyelv haszn., logikai gondolkodás modul: a 6 A 6 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen Számjelírás Nagymozgás, grafomotorika, mozgásos emlékezet, azonosítás, megkülönböztetés, tájékozódás térben és síkban formaemlékezet alakállandóság közös m., beszélgetés IPR-85 differenciálás FOM EM, beszélgetés IKT-15. Interakt.tananyag./ Az én matematikám/ IPR-87. differenciálás Önálló m. FOM EM IPR -91. differenciálás

9 modul: a 6 A 6 bontott alakjainak előállítása sokféleképpen: modul: a 6 A 6 bontásának gyakorlása modul : Szöveges feladatok előkészítése 5 és a 6 bontott alakjainak gyakorlására. Rendszerezés, szétválogatás, indukció, dedukció Logikai gondolkodás, absztrahálás, matematikai nyelv használata Számemlékezet, absztrahálás megfigyelőképesség, ítélőképesség FOM EM páros m. IPR-92. differenciálás FOM EM IKT - 16.Varázsbetű -számország közös m. EM Megfigyelés, beszélgetés, IPR-97.differenciálás modul : Szöveges feladatok előkészítése. Egy cselekvéssor időbelisége. (előbb, később). Egy cselekvéssor eljátszása, megfigyeltetése. Számemlékezet, absztrahálás megfigyelőképesség, ítélőképesség közös m. EM páros m. Megfigyelés, beszélgetés, IKT -17. SDT animációk 1.o. IPR-98. differenciálás modul : Szöveges feladatok előkészítése Képolvasások, szöveges feladat előkészítése modul : Szöveges feladatok előkészítése Változtató játékok. Változást kifejező történet eljátszása, képzeleti követése. Számemlékezet, absztrahálás megfigyelőképesség, ítélőképesség Számemlékezet, absztrahálás megfigyelőképesség, ítélőképesség közös m. EM közös m. EM Megfigyelés, beszélgetés, IPR-99. differenciálás Megfigyelés, beszélgetés, IKT -18. SDT animációk 1.o.

10 modul :Hozzáadás, elvétel szöveges feladatok Megfigyelőképesség, tájékozódás térben és a világ mennyiségi viszonyai között. közös m. EM FOM Játék,, beszélgetés IPR-102. differenciálás modul :Hozzáadás, elvétel szöveges feladatok Megfigyelés: érzékelés, tudatosítás, számfogalom: mérés egységgel közös m. EM FOM, bemutatás, gyakorlás, ellenőrzés IKT SDT animációk 1.o. IPR-104. differenciálás modul :Hozzáadás, elvétel szöveges feladatok Induktív és deduktív mozzanatok, szövegértés, szövegértelmezés, számlálás, mérés frontális és páros m., kirakás tárgyakkal, rajzolás. IPR differenciálás modul : Hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Figyelem,együttműködés tudatos megfigyelés,időbeli tájékozódás. közös m. FOM Játék,, beszélgetés modul : Egyesítés, egyik rész szöveges feladatok modul : Egyesítés, egyik rész szöveges feladatok Tájékozódás a világ mennyiségi vonatkozásairól, számlálás, szövegértés, indukció Számlálás, mennyiségi összefüggések, rész és egész viszonya, induktív lépések FOM EM Bemutatás, beszélgetés, közlés, IKT -20. Varázsbetűszámország IPR-109. differenciálás FOM EM Tárgyi tapasztalatszerzés, gyakorlás, önellenőrzés IPR-113. differenciálás

11 modul : Egyesítés, egyik rész szöveges feladatok modul : Az egyesítés és az egyik rész keresésének kapcsolata szöveges feladatok modul : Az egyesítés és az egyik rész keresésének kapcsolata szöveges feladatok Taktilis észlelés, számlálás, mennyiségi összefüggések, rész és egész viszonya, együttműködés Mennyiségi összefüggések, rész és egész viszonya, induktív és deduktív lépések Mennyiségi összefüggések, rész és egész viszonya, induktív és deduktív lépések frontális és páros munka Frontálisan irányított, közös és páros munka Frontálisan irányított, közös, Játék IPR-115. differenciálás, megbeszélés, lejegyzés, megbeszélés, lejegyzés IPR-118. differenciálás modul : a 7 A 7 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen. Számjelírás modul : a 7 A 7 sokféle alakja Nagymozgás, grafomotorika, mozgásos emlékezet, azonosítás, megkülönböztetés, pontosság, finommotorika Nagymozgás, szám- és mennyiségfogalom alakítása,figyelem, absztrahálás, matematikai nyelv használata Differenciáltan az egész osztály Bemutatás, beszélgetés. IPR-119. differenciálás, megfigyeltetés, felfedezés. IPR-122. differenciálás modul : Páros, páratlan Globális megfigyelés,irányított, tartós figyelem, azonosítás, megkülönböztetés, beszélgetés,játék IKT -21. Ínteraktív tananyag./ Az én matematikám/

12 modul : Páros, páratlan Globális megfigyelés,irányított, tartós figyelem, azonosítás, megkülönböztetés, beszélgetés,játék. IPR-125. differenciálás modul : a 8 A 8 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen. Számjelírás. Nagymozgás, grafomotorika, mozgásos emlékezet, azonosítás, megkülönböztetés, pontosság. Bemutatás, beszélgetés. IPR-126. differenciálás modul : a 8 A 8 sokféle alakja modul : a 8 Pótlás 8-ra. Szám- és mennyiségfogalom alakítása,figyelem,absztrahálás, számtannyelv használata, összességlátás,számemlékezet, önellenőrzés,absztrahálás, együttműködés Szám- és mennyiségfogalom alakítása,figyelem,absztrahálás, számtannyelv használata, összességlátás,számemlékezet FOM páros munka, rajzos ábrázolás IKT -22. Varázsbetűszámország IPR-127. differenciálás, megfigyeltetés, felfedezés, játék. IPR-129. differenciálás modul : a 8 A 8 számtulajdonságai Szám- és mennyiségfogalom alakítása,figyelem,absztrahálás, számtannyelv használata, összességlátás,számemlékezet, önellenőrzés,absztrahálás., megfigyeltetés, felfedezés, játék IKT -23. Varázsbetűszámország IPR-131. differenciálás modul : a 8 A 8 számtulajdonságai Szám- és mennyiségfogalom alakítása,figyelem,absztrahálás, számtannyelv használata, összességlátás,számemlékezet, megfigyeltetés, felfedezés, játék. IPR-133. differenciálás

13 modul : Összeadás kivonás gyakorlása Számok leolvasása különféle bontott alakokban. Képekhez, képpárokhoz műveletek kapcsolása modul : Összeadás kivonás gyakorlása Játékos feladat az összeadás és kivonás műveletének gyakorlásához modul : Összeadás kivonás gyakorlása Az összeadás és kivonás kapcsolatának elmélyítése Figyelem, megfigyelőképesség, rész és egész viszonya, vitakészség, kommunikáció Számolás, együttműködés, kommunikáció Összefüggések, kapcsolatok felismerése, emlékezet fejlesztése, absztrakció FOM páros munka, tanulói magyarázat, vita,megbeszélés IPR differenciálás IKT Interaktív tananyag./ Az én matematikám/ Játék, Problémamegoldás. IPR-137. differenciálás IKT -25. Varázsbetűszámország, Megbeszélés IPR-141. differenciálás modul : Összeadás kivonás gyakorlása Szöveges feladatok műveletek gyakorlására modul : Összeadás kivonás gyakorlása Hiányos műveletek, egyszerűbb nyitott mondatok segítségével Szövegértés, lényeges és lényegtelen szétválasztása, rész egész összefüggésének felismertetése Megfigyelőképesség, számok nagyságviszonyainak felismertetése FOM, Megbeszélés IKT -26. Varázsbetű -számország / Az én matematikám/, IPR-142. differenciálás, Megbeszélés IPR-144. differenciálás

14 79. Félévi felmérés Szám- és mennyiségfogalom alakítása, figyelem, absztrahálás, számtannyelv használata, összességlátás, számemlékezet, önellenőrzés Önálló munka IPR-146. differenciálás 80. Felmérés javítása, differenciált gyakorlás Szám- és mennyiségfogalom alakítása,figyelem,absztrahálás, számtannyelv használata, összességlátás,számemlékezet, 81. Differenciált gyakorlás Szám- és mennyiségfogalom alakítása,figyelem,absztrahálás, számtannyelv használata, megbeszélés IKT -27. Varázsbetűszámország, Megbeszélés IPR-150. differenciálás modul Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Építés térben, színes rudakból modul Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Alkotások síkban, a logikai készlet elemeivel Szabadon Másolással Megfigyelés után emlékezetből Kirakások rajzról Globális megfigyelés, azonosítás, megkülönböztetés, egyes tulajdonságok kiemelése,irányított és tartós figyelem,vizuális és verbális emlékezet,finommotorika Globális megfigyelés, egyes tulajdonságok kiemelése, figyelemfejlesztés, szám- és mennyiségfogalom alakítása Egyéni munka, páros munka a másolások során

15 modul Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Sorozatalkotások három elemmel. Törpeország zászlójának megtervezése Megfigyelőképesség, érzékelés tudatosítása, azonosság, különbözőség felismerése,egyes tulajdonságok kiemelése, figyelem irányítása Csoportmunka Felfedezés, IKT -28. Interaktív tan../ Az én matematikám/ IPR-154. differenciálás modul : a 9 A 9 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen.számjelírás Számfogalom, számlálás, rész egész, tapasztalatszerzés, koncentráció, együttműködés Bemutatás, beszélgetés. IPR-157. differenciálás modul : a 9 A 9 sokféle alakja modul : a 9 Pótlás 9-re modul :Összeadás, kivonás 9-ig Bemutatás, beszélgetés, 9-ig Hozzáadás, elvétel darabszámmal. Számfogalom, számlálás, rész egész, tapasztalatszerzés, koncentráció, együttműködés Figyelem, tudatos emlékezet, együttműködés, logikus gondolkodás, szerialitás, absztrahálás Figyelem, tudatos emlékezet, együttműködés Figyelem, emlékezet, logikus gondolkodás, szerialitás. Páros, frontálisan irányított egyéni, Páros, frontálisan irányított egyéni, IKT -29 Interaktív tananyag./ Az én matematikám/, IPR-159. differenciálás, IPR-160. differenciálás, Megbeszélés. IPR-162. differenciálás

16 modul : Összeadás, kivonás 9-ig Hozzáadás, elvétel darabszámmal. Nagymozgás, grafomotorika, mozgásos emlékezet, azonosítás, megkülönböztetés, pontosság, finommotorika, Megbeszélés IKT -30. SDT animációk 1.o. IPR-164. differenciálás modul : a 10 A 10 fogalma, számjegye, számképe, helye a számegyenesen. Számjelírás. Mozgás, gondolkodás összekapcsolása, emlékezet, számtulajdonság tudatosítása Bemutatás, beszélgetés. IPR-166. differenciálás modul : a 10 A 10 bontása. Mozgás, gondolkodás összekapcsolása, emlékezet. Bemutatás, beszélgetés IPR-168. differenciálás modul : a 10 A 10 bontása. Mozgás, gondolkodás összekapcsolása, emlékezet. Bemutatás, beszélgetés IPR-169. differenciálás modul : Összeadás, kivonás 10-ignyitott mondatok Számok tulajdonsága, nagyságviszonyai. Számok sokféle neve. Figyelem, emlékezet, összességlátás, számfogalom FOM egyéni IKT -31. Varázsbetűszámország modul : Összeadás, kivonás 10-ignyitott mondatok Olvass a képekről sokféleképpen! Számfogalom, memória, absztrahálás, tulajdonságok felismerése. FOM egyéni IPR-175. differenciálás

17 modul : Összeadás, kivonás 10-ignyitott mondatok Szöveges feladatok a műveletek és nyitott mondatok értelmezéséhez. Számlálás, mennyiségi következtetés, összefüggések felismerése. FOM egyéni, modul : Összeadás, kivonás összehasonlításra építve; nyitott mondatok. Irányított tevékenységek darabszámok és mennyiségek összehasonlítására: mennyivel magasabb, mennyivel több, mennyivel kevesebb. Az összeadás új értelmezése modul : Összeadás, kivonás összehasonlításra építve; nyitott mondatok A kivonás új értelmezése modul : Összeadás, kivonás összehasonlításra építve ;nyitott mondatok Ugyanannyivá tevés. Számlálás, mennyiségi következtetés, összefüggések felismerése. Érzékszervek tudatos működtetése, mennyiségi összefüggések, számlálás, jelek értése használata Számlálás, mennyiségi következtetés, összefüggések felismerése FOM Páros,egyéni Frontálisan irányított közös és egyéni Frontálisan irányított közös és egyéni megbeszélés IKT -32. Interaktív tananyag 1. o. / Az én matematikám/ IPR-176. differenciálás, IPR-181. differenciálás Játék, IPR-183. differenciálás modul : Összeadás, kivonás összehasonlításra építve; nyitott mondatok Szöveges feladatok alkotása képről modul : Összeadás, kivonás összehasonlításra építve; nyitott mondatok Szöveges feladatok alkotása képről. Számlálás, mennyiségi következtetés, összefüggések felismerése Számlálás, mennyiségi következtetés, összefüggések felismerése Frontálisan irányított közös és egyéni Frontálisan irányított közös és egyéni Játék, IKT -33. Varázsbetűszámország Játék, IKT -34. Varázsbetűszámország IPR-186. differenciálás

18 modul : Összeadás, kivonás összehasonlításra építve; nyitott mondatok Szöveges feladatok alkotása képről. Számlálás, mennyiségi következtetés, összefüggések felismerése Frontálisan irányított közös és egyéni Játék, IPR-187. differenciálás modul : 10-nél nagyobb számok / egyesével számolunk, alkalmi egységgel mérünk / Számlálás, mennyiségi következtetés, összefüggések felismerése Frontálisan irányított közös és egyéni Játék, IPR-191. differenciálás modul : 10-nél nagyobb számok / egyesével számolunk, alkalmi egységgel mérünk /Leszámlálások: tapasztalatok 10- nél nagyobb számokról. Megfigyelőképesség; Érzékelés; Számlálás Frontális és egyéni. Játék, modul : Számlálás egyesével, kettesével, négyesével, ötösével, hármasával mérés egységgel, az egység kétszeresével, négyszeresével modul : Számlálás egyesével, kettesével, négyesével, ötösével, hármasával Megfigyelés; érzékelés; Tudatosítás; becslés; Számlálás Összehasonlítás, megkülönböztetés; Ugyanannyivá tevés; Válogatás, rendezés; Induktív, deduktív lépések; Frontális és egyéni. Közös, egyéni m. Játék, IKT -35. Varázsbetűprogramcsalád IPR-195. differenciálás modul : Számlálás egyesével, kettesével, négyesével, ötösével, hármasával mérés egységgel, az egység kétszeresével Számlálás; Számjelek felismerése; Számtulajdonságok Műveletek Közös, egyéni m., játék; Kérdés-felelet

19 modul : Számlálás egyesével, kettesével, négyesével, ötösével, hármasával Számfogalom mélyítése; Számok nagysága, számszomszédok. Közös, egyéni m. Mozgásos tevékenység; IPR-199. differenciálás modul : Skálázott mérőeszközök készítése és használata (mérőszalag, mérőhenger) Eligazodás a világ mennyiségi viszonyai között A számfogalom biztonságosabbá tétele Mérés Közös, egyéni m. ; Felfedeztetés. IKT -36.Interaktív tananyag 1.o./ Az én matematikám/ IPR-201. differenciálás modul : Skálázott mérőeszközök készítése és használata (mérőszalag, mérőhenger) modul : Az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Becslés; Összehasonlítás; Mennyiségi összefüggések, Következtetések; Figyelem Becslés; Összehasonlítás Problémamegoldó gondolkodás; Mérés. Pontosság Irányított Páros m. Csoportos, páros m., vita;. IPR-202. differenciálás IKT -37. SDT animációk 1. o modul : Az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Számolás; Figyelem, koncentráció; Induktív és deduktív folyamatok Közös, egyéni m. ; IPR-204. differenciálás modul : Az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Összehasonlítás, összemérés; Összefüggések megfigyelése. Frontális és Egyéni m. ; IPR-208. differenciálás

20 modul : Az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Szövegesfeladat-megoldás; Problémamegoldás; Induktív és deduktív folyamatok Közös, egyéni m. ; IPR-210. differenciálás modul : Az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok modul : Az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Szövegesfeladat-megoldás; Problémamegoldás; Induktív és deduktív folyamatok; Szövegértés Szövegesfeladat-megoldás; Problémamegoldás; Induktív és deduktív folyamatok; Szövegértés Közös, egyéni m. Közös, egyéni m. ; IPR-212. differenciálás ; IKT -38. Interaktív tananyag. / Az én matematikám/ modul : Számolások elvégzése a számok különféle megjelenítése segítségével; szöveges feladatok Emlékezet; Számolás; Együttműködés; Kommunikáció Közös, egyéni m. ; IPR-214. differenciálás modul : Számolások elvégzése a számok különféle megjelenítése segítségével; szöveges feladatok Számolás; Szövegértelmezés Frontális és Egyéni m. ; modul : Számolások elvégzése a számok különféle megjelenítése segítségével; szöveges feladatok Azonosítás, megkülönböztetés; Lényegkiemelés Egyéni m. ; IKT -39. SDT Animációk 1. o. IPR-219. differenciálás

21 modul : Számolások elvégzése a számok különféle megjelenítése segítségével; szöveges feladatok Szövegértelmezés; Számolás. Közös, egyéni m. ; modul : Számolások elvégzése a számok különféle megjelenítése segítségével; szöveges feladatok Szövegértelmezés; Számolás. Közös, egyéni m. ; modul: Analógiák a számításokban a 0 10-es és a as szakasz között Szöveges feladatok Számlálás, számolás; Műveletek; Összefüggéslátás; Számrendszeres látás; Analógiás gondolkodás. Közös, egyéni m. ; IPR-224. differenciálás modul: Analógiák a számításokban a 0 10-es és a as szakasz között Szöveges feladatok Számlálás, számolás; Műveletek; Összefüggéslátás; Számrendszeres látás; Analógiás gondolkodás. Közös, egyéni m. ; IKT -40. Varázsbetűszámország modul: Építések szabadon és másolással. Építés szabadon: jármű építése. Megfigyelés, alkotóképesség, összehasonlítás: azonosítás, megkülönböztetés. Frontális, egyéni m IPR-227. differenciálás modul: Építések szabadon és másolással. Építés másolással. Megfigyelés, alkotóképesség, összehasonlítás: azonosítás, megkülönböztetés. Frontális, egyéni m IPR-230. differenciálás

22 modul: Építések szabadon és másolással. Építés másolással. Megfigyelés, alkotóképesség, összehasonlítás: azonosítás, megkülönböztetés. Frontális, egyéni m IKT -41. Varázsbetűszámország IPR-231. differenciálás modul Építések egyszerű feltételek szerint. Építés szóban adott feltétel szerint modul: Mozaikozás (szabadon és másolással) Alkotás szabadon mozaiklapokból. Megfigyelés, egyes tulajdonságok kiemelése, azonosítás, megkülönböztetés, ellenőrzés, kommunikáció. Megfigyelés, összehasonlítás. Alkotókészség. Csoportmunka, Közös m. Egyéni m. Csoportmunka, Megbeszélés. IPR-235. differenciálás IPR-237. differenciálás IKT -42. Varázsbetűszámország modul: Mozaikozás (szabadon és másolással) Sorminta tervezése kirakással modul: Rajzolás a gömbön. Megfigyelés, összehasonlítás. Egyéni m. Csoportmunka Finommotoros mozgások síkon és gömbön. Kiscsoportos egyéni m. IPR-239. differenciálás, IPR-241. differenciálás modul Ismerkedés a tükörrel. Egyszerű ábra, és tükörképének kirakása, összehasonlítása Megfigyelés, figyelem, összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Frontálisan irányított Egyéni m. Játék. IPR-242. differenciálás

23 modul Ismerkedés a tükörrel. Szimmetrikus ábrák létrehozása nyírással (terítő) modul: Számtulajdonságok tapasztalati megismerése számok válogatása tulajdonságok szerint. Páros és páratlan tulajdonság megfigyelése modul: Számtulajdonságok tapasztalati megismerése számok válogatása tulajdonságok szerint Nyitott mondatok modul: Számtulajdonságok tapasztalati megismerése számok válogatása tulajdonságok szerint Szöveges feladat modul: Számtulajdonságok tapasztalati megismerése számok válogatása tulajdonságok szerint Nyitott mondatok. Szöveges feladat modul: Számtulajdonságok tapasztalati megismerése számok válogatása tulajdonságok szerint Nyitott mondatok. Szöveges feladat. Megfigyelés, figyelem, összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Statikus helyzetek megfigyelése, lényegkiemelés, változás megfigyelése, összehasonlítás. Tudatos megfigyelés; összehasonlítás; absztrahálás. Tudatos megfigyelés; összehasonlítás; absztrahálás. Tudatos megfigyelés, összehasonlítás; absztrahálás. Tudatos megfigyelés. Összehasonlítás. Absztrahálás. Frontálisan irányított Egyéni m. Frontálisan szervezett egyéni Frontálisan szervezett egyéni. Frontálisan szervezett egyéni. Frontálisan szervezett egyéni. Frontálisan szervezett egyéni. IPR-244. differenciálás, IKT -43. Interaktív tananyag / Az én matematikám/, IPR-248. differenciálás, IPR-251. differenciálás IKT -44. Varázsbetű programcsalád szöveges feladat,, IPR-252. differenciálás IKT -45. Varázsbetű programcsalád szöveges feladat, IPR-255. differenciálás

24 modul: Számok kapcsolatai számpárok válogatása kapcsolataik szerint modul: Számok kapcsolatai számpárok válogatása kapcsolataik szerint modul: Számok kapcsolatai számpárok válogatása kapcsolataik szerint modul: Számok kapcsolatai számpárok válogatása kapcsolataik szerint Tudatos figyelem. Összehasonlítás. Együttműködés. Tudatos figyelem. Összehasonlítás. Együttműködés. Tudatos figyelem. Összehasonlítás. Együttműködés. Tudatos figyelem. Összehasonlítás. Együttműködés. Páros, Közös.m. Páros, Közös.m. Közös. Páros m. Közös. Egyéni m. IPR-257. differenciálás IPR-260. differenciálás IPR-262. differenciálás IKT-46. Varázsbetű programcsalád szöveges feladat. IPR-263. differenciálás modul: Számolási eljárások: lépegetés (számegyenesen, ujjakkal ) Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása modul: Számolási eljárások: lépegetés (számegyenesen, ujjakkal ) Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása modul: Számolási eljárások: lépegetés (számegyenesen, ujjakkal ) Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása Számlálás, számolás. Összefüggéslátás. Összehasonlítás. megkülönböztetés. Szabálytartás. Figyelem. Számolási készség. Feladattudat. Figyelem. Frontálisan irányított közös és egyéni Frontálisan irányított közös és egyéni Frontálisan irányított közös és egyéni Gyakorlás Gyakorlás IPR-268. differenciálás IKT-47. kivetítés számítógép-projektor ; Bemutatás; IPR-269. differenciálás IKT-48. kivetítés számítógép-projektor

25 modul: Számolási eljárások: lépegetés (számegyenesen, ujjakkal ) Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása modul: Számolási eljárások: lépegetés (számegyenesen, ujjakkal )Gyakorlás modul: Számolási eljárások: hozzáadás, elvétel csoportosításokkal Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása. Analógiás gondolkodás. Számolás. Figyelem. Szabálytartás. Analógiás gondolkodás. Számolás. Figyelem. Szabálytartás Számlálás, számolás; Induktív-deduktív lépések. Frontálisan irányított közös és egyéni Frontálisan irányított közös és egyéni Irányított közös és egyéni. ; Bemutatás; IPR-271. differenciálás ; Bemutatás; IPR-273. differenciálás. ; Bemutatás; IPR-274. differenciálás modul: Számolási eljárások: hozzáadás, elvétel csoportosításokkal Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása modul: Számolási eljárások: Egyenlő számok összeadása, a szám felének elvétele Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása Számlálás, számolás; Induktív-deduktív lépések. Számolás; Összefüggéslátás; Induktív-deduktív lépések Irányított közös és egyéni. Frontálisan irányított közös és egyéni Bemutatás; ; Gyakorlás IPR-277. differenciálás IKT-49. kivetítés számítógép-projektor Bemutatás; Megfigyeltetés; ; Gyakorlás IPR-278. differenciálás modul: Számolási eljárások: Egyenlő számok összeadása, a szám felének elvétele Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása Számolás; Összefüggéslátás; Induktív-deduktív lépések Frontálisan irányított közös és egyéni Bemutatás; Megfigyeltetés; ; Gyakorlás IPR differenciálás

26 modul: Számolási eljárások: Egyenlő számok összeadása, a szám felének elvétele Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása Számolás; Feladattudat; Összefüggéslátás Frontálisan irányított közös és egyéni Bemutatás; Megfigyeltetés; ; Gyakorlás modul: Számolási eljárások: Az egyik tag 1-gyel, 2-vel nagyobb, kisebb Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása modul: Számolási eljárások: Az egyik tag 1-gyel, 2-vel nagyobb, kisebb Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása Számlálás, számolás; Összehasonlítás, megkülönböztetés; Analógiás gondolkodás Számlálás, számolás; Összehasonlítás, megkülönböztetés; Analógiás gondolkodás Irányított közös és egyéni. Irányított közös és egyéni. ; Megfigyeltetés; Kérdés-felelet; Gyakorlás; Ellenőrzés ; Megfigyeltetés; IKT -50. Varázsbetű- Számország. IPR differenciálás modul: Számolási eljárások: Az egyik tag 1-gyel, 2-vel nagyobb, kisebb Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása modul: Számolási eljárások: Az egyik tag 1-gyel, 2-vel nagyobb, kisebb Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása Számlálás, számolás; Összehasonlítás, megkülönböztetés; Analógiás gondolkodás Számlálás, számolás; Összehasonlítás, megkülönböztetés; Analógiás gondolkodás Irányított közös és egyéni. Irányított közös és egyéni. Játék; Gyakorlás IPR differenciálás ; Megfigyeltetés; IKT -51. Varázsbetű- Számország. IPR 289. differenciálás

27 modul: Számolási eljárások: Az egyik tag 1-gyel, 2-vel nagyobb, kisebb Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása modul. Számolási eljárások: Az egyik tag a 10 Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása. Egyenlő számok összege; páros szám felének elvétele modul. Számolási eljárások: Az egyik tag a 10 Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása. Szövegértés modul: Számolási eljárások: Az egyik tag a 10 Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása. Számok nagyságviszonya: nagyobb, kisebb, köztük van, körülbelüli helyük egy-egy számegyenes-szakaszon modul: Számolási eljárások: Az egyik tag a 9, a 8, a 7 (boltos módszer) Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Számlálás, számolás. Műveletek gyakorlása. Érzékelés; Darabszám felfogása; Szerialitás; Számlálás, számolás Matematika és nyelv, matematizálás; Számlálás, számolás Tájékozódás a számok nagyságviszonyáról: szemléletes arányérzék. Alkotó gondolkodás; Kreativitás. Egyéni, közös. Frontális; Páros Frontálisan irányított Egyéni. Frontálisan vezetett Egyéni. Egyéni. Megbeszélés; Gyakorlás; Ellenőrzés IPR differenciálás Bemutatás; ; Megbeszélés. Bemutatás; ; Megbeszélés; Ellenőrzés. IKT -52. Varázsbetű- Számország. IPR differenciálás. Játék, gyakorlás. IPR differenciálás. IPR differenciálás

28 modul: Számolási eljárások: Az egyik tag a 9, a 8, a 7 (boltos módszer) Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Számlálás, számolás; Összefüggéslátás; Induktív, deduktív lépések; Számrendszeres látás Frontálisan irányított Páros. IPR differenciálás modul: Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás modul: Tízesátlépéses módszer Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. A számok (4, 5, 6, 7, 8, 9) kéttagú bontásainak gyakorlása tevékenységgel, Szóban, írásban modul: Tízesátlépéses módszer Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Összeadás és kivonás tízesátlépéses módszerrel. Bemutatás és gyakorlás tevékenységgel modul: Tízesátlépéses módszer Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Összeadás és kivonás tízesátlépéses módszerrel. Bemutatás és gyakorlás tevékenységgel. Számlálás; Rész-egész viszony felismerése; Koncentráció; Együttműködés Figyelem; Emlékezet; Számlálás; Rész-egész viszony felismerése Figyelem; Emlékezet; Számlálás; Rész-egész viszony felismerése Figyelem; Számolás; Analógiás gondolkodás; Absztrahálás Frontális; Egyéni; Frontális; Egyéni Páros. Frontális; Páros Frontálisan irányított egyéni IPR 301. differenciálás IKT -53. Varázsbetű- Számország. IPR differenciálás IKT -54. Interaktív tananyag -/ Az én matematikám/ IPR differenciálás

29 modul: Tízesátlépéses módszer Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Összeadás és kivonás tízesátlépéses módszerrel. Bemutatás és gyakorlás tevékenységgel modul: Tízesátlépéses módszer Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Összeadás és kivonás tízesátlépéses módszerrel. Gyakorlás modul: Számolási eljárások: Nagyobb számok különbsége számegyenes és színes rudak használatával Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása modul: Számolási eljárások: Nagyobb számok különbsége számegyenes és színes rudak használatával Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Rész-egész viszony; Absztrahálás; Analógiás gondolkodás. Rész-egész viszony; Absztrahálás; Analógiás gondolkodás. Műveletek értelmezése; Műveletek kapcsolatának felfogása; Összefüggéslátás; Számolási készség. Összehasonlítás, megkülönböztetés; Következtetés; Induktív, deduktív lépések. Frontális; Egyéni Páros. Frontális; Egyéni Páros. Közös, egyéni. Közös, egyéni Megbeszélés;. IPR differenciálás IPR differenciálás Bemutatás; ;. IPR differenciálás Bemutatás; ;. IPR differenciálás

30 modul: Számolási eljárások: Nagyobb számok különbsége számegyenes és színes rudak használatával Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása Szöveges feladatok modul: Számolási eljárások: Nagyobb számok különbsége számegyenes és színes rudak használatával Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása Szöveges feladatok modul: Számolási eljárások: Nagyobb számok különbsége számegyenes és színes rudak használatával Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Szöveges feladatok. Összehasonlítás, megkülönböztetés; Következtetés; Induktív, deduktív lépések. Összehasonlítás, megkülönböztetés; Következtetés; Induktív, deduktív lépések. Szövegértés; Problémamegoldás; Társsal való együttműködés Bemutatás; ; Bemutatás; ; Páros Bemutatás; IKT -55. Így könnyű 1.- szöveges feladatok. IPR 316. differenciálás Bemutatás; IPR differenciálás Bemutatás; IPR differenciálás

31 modul: Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Számfeladatok a kiszámolás módjának tudatosítása egyenként, az eljárás kidolgozásához felhasznált játék, tevékenység felidézésével modul: Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Gépjátékok modul: Több tagú összeadások, összeadás és kivonás együtt Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása. Számfeladatok eljárások tudatos használatával modul: Több tagú összeadások, összeadás és kivonás együtt Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása Nyitott mondat értelmezése szöveges feladattal. Műveletek értelmezése; Műveletek kapcsolatának felfogása; Összefüggéslátás; Számolási készség Összefüggés-felismerés; Önellenőrzés; Számolás. Számolás; Ismertek alkalmazása; Deduktív lépések; Emlékezet. Szövegértés; Matematizálás; Összefüggés-felismerés. Frontális; Egyéni. Frontális; Egyéni. Egyéni. Egyéni., gyakorlás; Ellenőrzés IKT -56. Így könnyű 1.- szöveges feladatok. IPR differenciálás, gyakorlás; Ellenőrzés. IPR differenciálás Feladatvégzés; Megbeszélés; Ellenőrzés. IPR differenciálás Feladatvégzés; Megbeszélés; Ellenőrzés. IKT -57. Így könnyű 1.- szöveges feladatok. IPR 328. differenciálás

32 176. Év végi felmérés Számolás; Ismertek alkalmazása; Emlékezet Műveletek értelmezése; Műveletek kapcsolatának felfogása; Összefüggéslátás; Számolási készség 177. Felmérés javítása, differenciált gyakorlás Számolás; Ismertek alkalmazása; Emlékezet Műveletek értelmezése; Műveletek kapcsolatának felfogása; Összefüggéslátás; Számolási készség 178. Szintfelmérés Számolás; Ismertek alkalmazása; Emlékezet Műveletek értelmezése; Műveletek kapcsolatának felfogása; Összefüggéslátás; Számolási készség 179. Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása Számolás; Ismertek alkalmazása; Emlékezet Műveletek értelmezése; Műveletek kapcsolatának felfogása; Összefüggéslátás; Számolási készség Egyéni. Egyéni. Egyéni. Frontális; Egyéni Feladatvégzés Feladatvégzés IPR 331. differenciálás Feladatvégzés IKT -58. Így könnyű 1.- szöveges feladatok. IPR differenciálás, Feladatvégzés; Megbeszélés; Ellenőrzés IPR differenciálás

33 180. Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása Számolás; Ismertek alkalmazása; Emlékezet Műveletek értelmezése; Műveletek kapcsolatának felfogása; Összefüggéslátás; Számolási készség Frontális; Egyéni, Feladatvégzés; Megbeszélés; Ellenőrzés IKT -59. Így könnyű 1.- szöveges feladatok. IPR differenciálás 181. Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása 182. Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása Számolás; Ismertek alkalmazása; Emlékezet Műveletek értelmezése; Műveletek kapcsolatának felfogása; Összefüggéslátás; Számolási készség Számolás; Emlékezet Műveletek értelmezése; Számolási készség Frontális; Egyéni Frontális; Egyéni Feladatvégzés; Megbeszélés; Ellenőrzés IPR differenciálás Feladatvégzés; Megbeszélés; Ellenőrzés IKT -60. Így könnyű 1- szöveges feladatok Év végi munka értékelése Figyelem Önértékelés Egymásra figyelés Ítélőképesség Kommunikációs képesség. Közös IPR differenciálás Megbeszélés.

34

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás..

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás.. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó "Tervek - Táblák - Játékok" IV. Matematika Konferencia 2013. január 23. Szerepbővülés Cirkuszi mutatvány? Cirkuszi mutatvány? Tehetségfejlesztő szakember Pedagógus a digitális korban Pedagógus a digitális

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT

Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT Témakör: Törtek Tantárgy: Matematika Óra témája, tananyag: Szöveges feladatok TT, M Dátum: 2010.január 19. Fejlesztési célok: Összefüggések felismerése. Becslési kialakítása.

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

Óraterv. Természetismeret, Informatika, Az óra témája: Írásbeli műveletek gyakorlása.

Óraterv. Természetismeret, Informatika, Az óra témája: Írásbeli műveletek gyakorlása. Óraterv A pedagógus neve: FEKETÉNÉ PÓRÉ MÁRIA Évfolyam: 5. Műveltségi terület: Matematika Tantárgyi kapcsolatok: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Matematika Természetismeret, Informatika, Az óra témája:

Részletesebben

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: TEVÉKENYSÉG FELADATA: TEVÉKENYSÉGGEL

Részletesebben

2. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

2. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 2. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító 1 SZEPTEMBER 1. baleset- és munkavédelmi oktatás. Kreativitás, készség

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 Matematika A 1. évfolyam ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 10. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 10. modul ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY Heti 4 óra Évi 148 óra Készítette: Ellenőrizte: Literáti Márta matematika tanár.. igazgató 1 / 5 I. Az általános iskolai ismeretek ismétlése 1. óra: Műveletek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344

INNOVÁCIÓ. Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344 admintámop-3.1.4-08/2-2009-0064 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kunszentmiklós városában KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. INNOVÁCIÓ Készült: Kunszentmiklós

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz Fejlesztőfeladatok MATEMATIKA 4. szint 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEREGI TAMÁS A STANDARDFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEREGI TAMÁS A STANDARDFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEREGI TAMÁS A STANDARDFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON 1. Standardfejlesztés, standardszintek meghatározása

Részletesebben

Rövid tantárgyi leírás. Előfeltétel. A tantárgy neve SZABV31 Szorobán. 2 3 m SZV I-VIII.

Rövid tantárgyi leírás. Előfeltétel. A tantárgy neve SZABV31 Szorobán. 2 3 m SZV I-VIII. Rövid tantárgyi leírás SZABV31 Szorobán Cél: A hallgatók megismertetése a japán számolóeszköz történetével, használatával. A négy alapművelet tanítási módszereinek, lehetőségeinek elsajátíttatása. Felkészítés

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Pákh György a Szent Margit Gimnázium tanára Budapest, 2015. augusztus 27.

Pákh György a Szent Margit Gimnázium tanára Budapest, 2015. augusztus 27. Pákh György a Szent Margit Gimnázium tanára Budapest, 2015. augusztus 27. Mit Kinek Hogyan Informatikai /digitális/ bennszülöttek ; Facebookon szocializálódott, plázákban identifikálódott, marketing tekintetű

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I.

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I. TBL05A01 Bevezetés a matematikába 2 7 m K I. CÉL: A matematikatanítás feladatainak, lehetőségeinek megismertetése. A legfontosabb matematikai alapok felfrissítése, a hallgatók matematikai kompetenciájának

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA Tartalomjegyzék: 1. évfolyam... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 MATEMATIKA... 11 IDEGEN NYELV... 12 ANGOL NYELV... 12 NÉMET NYELV... 13

Részletesebben

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában Dráma modul 6. osztály Általános Iskola Vokány, Grundschule

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja.

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. / Maupassant / A tehetséggondozás általában: A tehetséggondozás feladata: időben

Részletesebben

Matematika 9. évfolyam

Matematika 9. évfolyam I. Vezetői összefoglaló Matematika 9. évfolyam A tankönyv a megkérdezett pedagógusok többségének nem nyerte el a tetszését. A pedagógusok fele egyáltalán nem szeretne a jövőben a tankönyvből tanítani,

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben