TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam"

Átírás

1 Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek, képességek Munkaformák Módszerek Összehasonlítás: különbség, összeg megállapítása. Azonosítás több adott szempont szerint. Következtetés. Frontális osztály Individuális tanulás. IKT: Süni matek 36. Az elvégzett műveletek: összeadás, a kivonás ellenőrzése. Sorrendtartás. Összehasonlítás. Következtetés. Frontális osztály Mozgásos tevékenykedtetés. Kerekasztal. 37. A pótlás fogalma. Összehasonlítás. Megkülönböztetés. Mennyiségi viszonyok kifejezése saját testtel. Következtetés. Mozgásos tevékenykedtetés. 38. Rajzok kiegészítése, a pótlandó megjelenítése. Sorrendtartás. Emlékezés. Tanult eljárás felidézése, alkalmazása. Írásbeli

2 39. Egyszerű szöveges feladatok. Gondolkodás: azonosítás több tulajdonság alapján. Rövid távú emlékezet. Frontális osztály Vita. Mozgásos tevékenykedtetés. 40. Pénzhasználat 5-ös körben. Boltos játék. Finommotorika. Megkülönböztetés. Művelet értelmezése. Kooperatív csoport Szituációs játék. Értékvonal. 41. Nyitott mondatok. Tájékozódás térben és a világ menynyiségi viszonyai között. Frontális osztály Mozgásos tevékenykedtetés. 42. Nyitott mondatok alkotása korongokkal. Megfigyelési képesség fejlesztése. Logikai gondolkodás megalapozása. Egyéni Frontális osztály Bemutatás. 43. Nyitott mondatok alkotása korongokkal és számkártyákkal. Számfogalom mélyítése. Induktív és deduktív lépések. Egyéni Páros Frontális osztály 44. Nyitott mondatok igazzá tétele. Változtatós játék. Megismerési képesség fejlesztése. Emlékezet fejlesztése. Megfigyelés fejlesztése. Frontális osztály Közös játék. 45. Egyenlőtlenségek megoldása. Megismerési képesség alapozása. Frontális osztály

3 Képolvasás. Emlékezés megfigyelés fejlesztése. Egyéni 46. Számok bontott alakjai: gyakorlás. Rendszerezés. Szétválogatás. Indukció, dedukció. Egyéni Páros Frontális osztály Értékvonal. 47. Képekről műveletek leolvasása. Számolási rutin fejlesztése. Művelet értelmezése. Szám- és mennyiségfogalom mélyítése. Egyéni Páros Csoport Írásbeli 48. Nyitott mondatok lejegyzése. Művelet értelmezése. Szám- és mennyiségfogalom mélyítése. Frontális osztály Egyéni IKT: Írásbeli munka megjelenítése interaktív 49. Tájékozódó jellegű tudásszintmérő 5-ös körben. Feladatlap közös megbeszélése, megoldása. Műveletek értelmezése, szám- és mennyiség fogalom mélyítése. Műveletvégzés. Egyéni IKT: Írásbeli munka megjelenítése interaktív 50. Gyakorló óra. Hiányosságok pótlás. Művelet értelmezése. Tudatos önellenőrzés. Differenciált feladatok. Egyéni 51. A 6 számfogalma, számképe, számjegye. A 6 írása. Nagymozgás. Grafomotorika. Mozgásos emlékezetfejlesztése. Azonosítás. Frontális osztály Egyéni Differenciált feladatok. Értékvonal.

4 Megkülönböztetés. Tájékozódás térben és síkban. 52. A 6 bontása. Szám- és mennyiségfogalom. Matematikai nyelv használata. Rendszerezés, szétválogatás. Induktív és deduktív lépések. Frontális osztály Egyéni Páros Mozgásos tevékenykedtetés. Azonosak csoportja. IKT: A 6 bontása: képek rendezése interaktív 53. A sorszám fogalma. Tő- és sorszámnevek megkülönböztetése. Számjelek felismerése. Számtulajdonságok. Tájékozódás térben. Frontális osztály Egyéni Páros Differenciált feladatok. Mozgásos tevékenykedtetés. 54. A 7 számfogalma, számképe, számjegye. A 7 írása. Globális számfogalom alakítása. Számfogalom alakítása. Rendszerezés. Analízis. Szerialitás. Frontális osztály Csoport Értékvonal. Szóforgó. 55. A 7 bontása sokféle neve. Kapus játék. Szám- és mennyiségfogalom. Absztrahálás. Matematikai nyelv használata. Nagymozgás. Frontális osztály Differenciált feladatmegoldás. Azonosak csoportja. 56. A 8 számfogalma, számképe, számjegye. A 8 írása. Tájékozódás térben. Globális számfogalom alakítása. Rendszerezés. Szerialitás. Frontális osztály Csoport Értékvonal. Szóforgó.

5 57. A 8 bontása sokféle neve. Szám- és mennyiségfogalom. Absztrahálás. Matematikai nyelv használata. Nagymozgás. Frontális osztály Differenciált feladatmegoldás. Azonosak csoportja. 58. Összeadás, kivonás, pótlás, bontás gyakorlása 8-as számkörben. Szám- és mennyiségfogalom. Absztrahálás. Összességlátás. Következtetés. Számemlékezet. Frontális osztály Differenciált feladatmegoldás. Páros Közös tevékeny. Azonosak csoportja. 59. Nyitott mondatok bontott alakú számokkal. A 8 számtulajdonságai. Rész és egész viszonya. Szám- és mennyiségfogalom. Egyéni Frontális osztály Felfedezés. 60. Összeadás és kivonás gyakorlása. Rész és egész viszonya. Vitakészség. Kommunikáció. Páros Frontális osztály Tanulói magyarázat. Vita. 61. Képpárhoz történet- és művelet alkotása. Problémamegoldó gondolkodás. Együttműködési készség. Kommunikációs készség. Kooperatív csoport Problémamegoldás. Eljátszás.

6 62. Az összeadás és kivonás kapcsolatának mélyítése. Összefüggések. Kapcsolatok felismerése. Emlékezet fejlesztése. Absztrakció. Differenciáltan páros Individuális tanulás. 63. Szöveges feladatok értelmezése. Gondolkodás: azonosítás több tulajdonság alapján. Rövid távú emlékezet. Frontális osztály IKT: prezentáció. 64. Összeadás és kivonás gyakorlása a tanultak elmélyítésére. Számolási eljárások biztosabbá tétele. Együttműködési készség. Kommunikációs készség. Egyéni Páros Problémamegoldás. 65. A 9 számfogalma, számképe, számjegye. A 9 írása. Tájékozódás térben. Globális számfogalom alakítása. Rendszerezés. Analízis. Szerialitás. Frontális osztály Csoport Értékvonal. Szóforgó. 66. A 9 bontása sokféle neve. Szám- és mennyiségfogalom. Absztrahálás. Matematikai nyelv használata. Nagymozgás. Frontális osztály Differenciált feladatmegoldás. Leolvasás. Azonosak csoportja. 67. Hozzáadás, elvétel - szöveges feladatok. Gondolkodás: azonosítás több tulajdonság alapján. Rövid távú emlékezet. Frontális osztály Egyéni Páros Differenciált feladatmegoldás. Bemutatás.

7 IKT: SDT animáció. 68. A mennyiségek változása gépjátékokkal. Tájékozódás térben és a világ menynyiségi viszonyai között. Frontális osztály Egyéni IKT: Gépjáték interaktív 69. Összeadás, kivonás 9-ig. Mozgásos emlékezet. Azonosítás. Megkülönböztetés. Frontális osztály Egyéni Rajzolás. 70. Hozzáadás, elvétel darabszámmal. Tudatos emlékezet. Együttműködés. Logikus gondolkodás. Szerialitás. Absztrahálás. 71. A 10 számfogalma, számképe, számjegye. A 10 írása. Tájékozódás térben. Globális számfogalom alakítása. Rendszerezés. Analízis. Szerialitás. Frontális osztály Csoport Értékvonal. Szóforgó. 72. A tíz kétfelé bontása. Szám- és mennyiségfogalom. Absztrahálás. Matematikai nyelv használata. Nagymozgás. Frontális osztály Differenciált feladatmegoldás. Azonosak csoportja.

8 73. A madarak karácsonyfája Szöveges feladatok értelmezése. Számtulajdonság tudatosítása. Tapasztalatszerzés. Frontális osztály Páros Drámapedagógia játékai. Cápa játék. Vita. Tükör játék. 74. A 10 bontásai. Szám- és mennyiségfogalom. Becslés. Absztrahálás. Matematikai nyelv használata. Nagymozgás. Frontálisan irányított csoportos Azonosak csoportja. 75. A 10 bontásai hosszúságméréshez kapcsolva. Becslés. Mérés. Absztrahálás. Nagymozgás. Frontálisan irányított páros 76. A pénz. Vásárlós játék. A 10 sokféle kifizetése. Mozgás, beszéd, gondolkodás öszszekapcsolása. Képzelet. Frontálisan irányított páros 77. Összeadás, kivonás 10-ig nyitott mondatok. Figyelem, memória, emlékezet fejlesztés. Együttműködés. Tapasztalatszerzés. Frontálisan irányított páros Cselekedtetés. 78. A pénz. Szöveges feladatok. Gondolkodás: azonosítás több tulajdonság alapján. Frontális irányított egyéni Közlés.

9 Rövid távú emlékezet. IKT: Lejegyzés, ellenőrzés interaktív 79. A számok sorrendje, számszomszédok. Számfogalom. Memória. Tulajdonságok felismerése. Frontálisan irányított páros Értékvonal. 80. A 10-ről szerzett ismeretek rendezett összegyűjtése. Jelek értése, használata. Kérdés - felelet. 81. Kétfelé válogatás. Dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése. Együttműködés. Mennyiségi összefüggések. 82. A kivonás új értelmezése. Összefüggések felismerése. Megfigyelés, a két művelet kapcsolata. Egyéni Páros Csoportos Páros Kérdés - felelet. IKT: Lejegyzés, ellenőrzés interaktív 83. Több, kevesebb leolvasása grafikonról. Induktív-deduktív lépések. Adatok gyűjtése, értelmezése. Relációs szókincs. Téri tájékozódás. Páros Rajzolás. IKT: Interaktív tábla használata. 84. Szöveges feladatok alkotása Gondolkodás: azonosítás több tulaj-

10 képről. donság alapján. Rövid távú emlékezet. Matematikai terminológia alkalmazása. 85. A 10-nél nagyobb számok. A 10-nél nagyobb számok írása: Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyairól. Játék: Értékvonal. IKT: Gyorsolvasási gyakorlatok kivetítéssel. 86. Leszámlálások: tapasztalatok 10-nél nagyobb számokról. A 10-nél nagyobb számok írása: Mennyiségi összehasonlítás. Becslés. Valószínűségi tapasztalatok. 4 fős csoportok. Játék: Értékvonal. IKT: Interaktív táblán képek rendezése, majd gyorsolvasási gyakorlatok. 87. Számlálás egyesével, kettesével, hármasával. Kombinatorikai játékok. Összehasonlítás. Ugyanannyivá tevés. 10-nél nagyobb számjelek felismerése. Szerialitás. Közös Egyéni Páros Próbálgatás. Játék: Értékvonal. Vita. 88. Gyűjtőmunka előkészítése. Leltár készítése. Figyelem fejlesztése. Emlékezet fejlesztése. Önművelésre nevelés. Egyéni Páros Közös Tervezés. IKT: Képek rendezése, leltár interaktív

11 89. Tájékozódás óriás számegyenesen. Számfogalom mélyítése. Számok nagysága. Számszomszédok. Közös Egyéni Mozgásos tevékenység. Értékvonal. 90. Sor, oszlop, sorszám. Mozis játék. Téri tájékozódás. Induktív és deduktív lépések. 4 fős csoportok. Lejátszás. Vita. IKT: prezentáció. 91. Ismerkedés a mérőedényekkel. Skálázott mérőedények. Problémamegoldó gondolkodás. Becslés. Összehasonlítás. Mérés. Frontálisan irányított csoportos Páros 92. Mérés színes rudakkal. Mérés. Becslés. Problémamegoldás. 93. Tömegmérés. Ismerkedés a kétkarú mérleggel. 94. Számlálás egyesével, kettesével, hármasával. Mérés. Következtetés. Koncentráció. Szerialitás. Eligazodás a világ mennyiségi viszonyai között. Analógiás gondolkodás. Csoportos Egyéni Frontális osztály Egyéni Közlés. Egyéni számlálás. Vita. Eljátszás. Önálló feladatmegoldás.

12 95. Űrtartalommérés. Összehasonlítások. Számérzet. Együttműködés. Kommunikáció. 4 fős csoportok. 96. Tömegek összehasonlítása. Számérzet. Együttműködés. Kommunikáció. 4 fős csoportok. Vita. IKT: prezentáció. 97. Egyszerű és összetett szöveges feladatok. Gondolkodás: azonosítás több tulajdonság alapján. Rövid távú emlékezet. Frontális irányított közös Egyéni Írásbeli 98. Összetett szöveges feladatok Feladatlap közös megbeszélése, megoldása. Tudatos önellenőrzés. Egyéni munka Írásbeli IKT: Írásbeli munka megjelenítése interaktív 99. Analógiák a számításokban a 0 10-es és a as szakasz között. Összefüggéslátás. Analógiás gondolkodás Láncszámolások. Szöveges feladatok. Szabályfelismerés. Analógiás gondolkodás. Számlálás, számolás.. 4 fős csoportok.

13 101. Építések szabadon és másolással. Tulajdonságok felismerése, kifejezése válogatással. Egyéni 4 fős csoportok Testek másolása és tükörképük megépítése. Alkotóképesség. Bemutatás Építések egyszerű feltételek szerint. Tulajdonságok tudatosítása. Kommunikáció. Tudatos önellenőrzés. Egyéni 4 fős csoportok. Önellenőrzés Számtulajdonságok tapasztalati megismerése. Tudatos figyelem. Összehasonlítás. Együttműködés. Kommunikáció. Páros 105. Számtulajdonságok felismerése megkezdett válogatás alapján. Logikai gondolkodás. Absztrahálás. Egyéni 106. Nyitott mondatok szóbeli megoldása, jelölése számegyenesen. Téri tájékozódás. Összefüggéslátás. Analógiás gondolkodás. Egyéni

14 107. Számok kapcsolatai. Számpárok válogatása kapcsolataik szerint. Tudatos figyelem. Összehasonlítás. Együttműködés. Páros IKT: Gépjátékok interaktív 108. Páros szám felének megkeresése színesrudak segítségével. Tudatos figyelem. Logikai gondolkodás. Absztrahálás Kétváltozós nyitott mondatok. Szövegértés. Összehasonlítás. Absztrahálás. Problémamegoldás. 4 fős csoportok. Kiscsoportos 110. Kettesével számlálás. Lépegetés számegyenesen. Téri tájékozódás. Tájékozódás a számegyenesen. Számolási készség. Egyéni IKT: Gyorsolvasási gyakorlat, számegyenes használata interaktív 111. Számokhoz 3, 4 hozzáadása, elvétele. Tájékozódás a számegyenesen. Számolási készség. Tudatos önellenőrzés. Egyéni feladatmegoldás. 4 fős csoportok. Differenciált feladatmegoldás. Önálló lejegyzés. Feladatmegoldás Nyitott mondatok. Összehasonlítás. Megkülönböztetés. Próbálgatás. Páros 113. Láncszámolás dobókockával. Szabályfelismerés. Analógiás gondolkodás. Páros 4 fős csoportok.

15 Szabálytartás. Tudatos önellenőrzés Gyakorlás, ellenőrzés, hiányok pótlása. Számolási készség. Látási-, hallási érzékelés. Feladattudat. Tudatos önellenőrzés. Egyéni Differenciált osztály Feladatmegoldás Számolási eljárások. Hozzáadás. Elvétel. Csoportosítások. Vizuális memória. Csoportos Egyéni Páros Bemutatás. IKT: prezentáció Csoportosítva számlálás. Következtetés. Induktív - deduktív lépések. Kooperatív csoport Rajz. IKT: prezentáció Számolási eljárások. Tudatos ellenőrzés. Összehasonlítás. Megkülönböztetés. Induktív-deduktív lépések. Közös Egyéni feladatmegoldás. IKT: Gyorsolvasási gyakorlat, ellenőrzés interaktív 118. Számolási eljárások. Egyenlő számok összeadása ujjak segítségével. Egyenlő számok felének elvétele ujjak segítségével. Mozgáskoordináció. Összefüggéslátás. Frontális osztály 4 fős csoportok. Bemutatás. Kérdés-felelet.

16 119. Számolási eljárások. Hozzáadás. Elvétel. Induktív, deduktív lépések. Együttműködés. Egyéni Páros Kérdés-felelet Számolási eljárások. Műveletek leolvasása, lejegyzése számegyenesről. Összehasonlítás. Megkülönböztetés. Analógiás gondolkodás. Egyéni IKT: Számegyeneshez képek, műveletek rendelése interaktív 121. Egyenlő számok összeadása, elvétele. Összehasonlítás. Megkülönböztetés. Analógiás gondolkodás. Mozgásos tevékenykedtetés. IKT: prezentáció 122. Számolási eljárás. Bontott alakú számok összehasonlítása. Emlékezet. Összefüggések felismerése. Közös játék. Páros Egyéni 123. Számolási eljárás. Kérdés - felelet számkártyákkal. Építések. Összehasonlítás. Megkülönböztetés. Következtetés. Induktív, deduktív lépések. Közös Egyéni 124. Hiányzó számok pótlása 10-es számkörben. Következtetés. Összefüggések felismerése. Egyéni Páros játék Ellenőrzés: a számok sokféle Összefüggések felismerése. Differenciált egyéni Alkalmazás.

17 neve. Önálló feladatmegoldás. Feladattudat. Műveletek gyakorlása Meg- és leszámolások. Darabszám felfogása. Szerialitás. Frontális irányított egyéni. Differenciált osztály Bemutatás. Értékvonal Gyakorlás, hiányok pótlása. Hozzáadás. Elvétel. Csoportosítás. Számlálás, számolás. Önellenőrzés. Önismeret. Irányított egyéni Differenciált osztály Tanulói magyarázat Számok nagyságviszonyai. A pénzérmék. Tájékozódás a számok nagyságviszonyáról. Számlálás, számolás. Önellenőrzés. 4 fős csoportok. Bemutatás. Problémamegoldás Űrtartalom meg- és kimérése alkalmi egységgel és többszörösével. Mérés. Számok felfogása tízes, egyes öszszegként. 4 fős csoportok. Önellenőrzés. Problémamegoldás Számolási eljárások. Vásárlás. Induktív - deduktív lépések. Összefüggéslátás. Páros Bemutatás. Problémamegoldás. IKT: Gyorsolvasási gyakorlat, műveletek ellenőrzése interaktív 131. Két ugrás helyett egy. Bemutatás.

18 Számegyenes alkalmazása. Téri tájékozódás. Összefüggéslátás. Lényegkiemelés Számok nagyságviszonya. Számlálás, számolás. Ismeretek alkalmazása. Relációs szókincs. Páros Páros Problémamegoldás. Értékvonal Számok bontása és 10-re való pótlás. Rész-egész viszony felismerése. Koncentráció. Együttműködés. Páros Páros forgó Számok bontása és 10-re való pótlás. Kapusjáték. Rész-egész viszony felismerése. Koncentráció. Együttműködés. Páros Páros forgó Tízesátlépéses módszer. Kapusjáték. Mozgás beszéd gondolkodás összekapcsolása. Rész-egész viszony felismerése. Páros IKT: Gyorsolvasási gyakorlat, képek rendezése, számegyenes használata, ellenőrzés interaktív 136. Gyorsszámolási verseny. Összeadás és kivonás tízesátlépéses módszerrel. Számolási tempó. 4 fős csoportok. Verseny.

19 Kapusjáték. Absztrahálás. Analógiás gondolkodás Hozzáadás és elvétel két lépésben. Lejegyzés, az eljárás megjelenítése. Kapusjáték. Rész-egész viszonya. Absztrahálás. Analógiás gondolkodás. Közös játék. Bemutatás. IKT: Gyorsolvasási gyakorlat, képek válogatása interaktív 138. Számolási eljárások. Nagyobb számok különbsége. Műveletek értelmezése. Műveletek kapcsolatának felfogása. Összefüggéslátás. Számolási készség. Csoportos Közös Egyéni Bemutatás. IKT: Gyorsolvasási gyakorlat, képek válogatása interaktív 139. Számolási eljárások. Hozzáadás két hozzáadásra bontása. Tízesátlépéses módszer gyakorlása: 7-hez, 6-hoz adunk. Összehasonlítás. Megkülönböztetés. Összefüggés felismerés. Szemponttartás. Közös Bemutatás. IKT: Bontások gyakorlása, képek válogatása interaktív 140. Számolási eljárások. Hozzáadás két hozzáadásra bontás. Tízesátlépéses módszer gyakorlása: 5-höz, 4-hez adunk. Műveletek értelmezése. Műveletek kapcsolatának felfogása. Összefüggéslátás. Számolási készség. Közös Bemutatás. Páros forgó Számolási eljárások. Hozzáadás két hozzáadásra Műveletek értelmezése. Műveletek kapcsolatának felfogása. Közös Bemutatás.

20 bontás. Tízesátlépéses módszer gyakorlása: 3-hoz, 2-höz adunk. Összefüggéslátás. Számolási készség. Differenciált osztály 142. Számolási eljárások. Szöveges feladatok alkotása számok különbségére. Gondolkodás: azonosítás több tulajdonság alapján. Rövid távú emlékezet. IKT: Bontások gyakorlása, képek válogatása interaktív 143. Egy változás helyett kettő. A tízesátlépéses kivonás gyakorlása 11-ből, 12-ből veszünk el Egy változás helyett kettő a tízesátlépéses kivonás gyakorlása 13-ból, 14-ből, 15-ből, veszünk el. Számolási eljárás alkalmazása. Műveletek értelmezése. Számolási eljárás alkalmazása. Műveletek értelmezése. Differenciált osztály Közös Feladatmegoldás. Páros forgó Egy változás helyett kettő. Tízesátlépéses kivonás gyakorlása 16-ból 17-ből 18-ból, 19- ből veszünk el Egy változás helyett kettő. A tízesátlépéses kivonás gyakorlása. Számolási eljárás alkalmazása. Műveletek értelmezése. Számolási eljárás alkalmazása. Műveletek értelmezése. Differenciált osztály Közös Egyéni Differenciált feladatmegoldás. Feladatmegoldás. Feladatmegoldás Ellenőrzés: 6 számfeladat a teljesítmények azonnali viszszajelzésével. Számolási eljárás alkalmazása. Műveletek értelmezése. Egyéni Feladatmegoldás. IKT: Írásbeli munka megjelenítése interaktív

21 148. Számolási eljárások. Gyakorlás, játékok, hiányok pótlása. Számolási eljárás alkalmazása. Műveletek értelmezése. Egyéni Differenciált osztály Feladatmegoldás Számolási eljárások tudatos használata számításokban. Szövegértés. Közös tulajdonság felismerése.. Feladatmegoldás Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben. Összefüggés felismerése. Indukció. Kooperatív csoport 151. Tájékozódás a számok világában - 2. szintmérő feladatlap. Majd a feladatlap közös megbeszélése, megoldása. Tájékozódás a világ mennyiségi vonatkozásai közt. Jelölések használata. Egyéni Feladatlapos IKT: Írásbeli munka megjelenítése interaktív 152. Hiányok pótlása. Kapusjáték. Összefüggéslátás. Jelölések használata. Differenciált osztály IKT: Műveletek megjelenítése interaktív 153. Műveletértelmezések. Számítsd ki! Ellenőrizd! 3. szintmérő feladatlap. Feladatlap közös megbeszélé- Összefüggéslátás. Jelölések használata. Önellenőrzés. Egyéni Egyéni feladatvégzés. IKT: Írásbeli munka megjelení-

22 se, megoldása. tése interaktív 154. Hiányok pótlása. Összefüggéslátás. Jelölések használata. Differenciált osztály Páros forgó Számlálás egyesével, kettesével, hármasával. Bumm játék. Számfeladatok az eljárások tudatos használatával. Szerialitás. Emlékezet. Összefüggéslátás. Ismeretek alkalmazása. Egyéni Feladatvégzés Szöveges feladatok értelmezése megjelenítéssel. Láncszámolás. Tájékozódás az időben. Gondolkodás: azonosítás több tulajdonság alapján. Rövid távú emlékezet. Egyéni 157. Gépjátékok szavakkal, rudakkal; a gép megfordítása Láncszámolás. Rész és egész viszonya. Kooperatív csoport IKT: Gépjáték interaktív 158. Tréfás szöveges feladatok. Tájékozódás az időben. Gondolkodás: azonosítás több tulajdonság alapján.

23 Rövid távú emlékezet. IKT: Műveletek megjelenítése interaktív 159. Változtatókártyák kevesebbre cserélése. Gépjátékok. Rész és egész viszonya. Feladattudat. Elemi kommunikációs képesség. Differenciált osztály 4 fős csoportok Összeadás, kivonás, hiányos műveletek kiegészítése. Láncszámolás. Tudatos önellenőrzés. Logikai gondolkodás. Differenciált osztálymunka Értékvonal Műveletértelmezés. Többtagú összeadás. Tudatos önellenőrzés. Logikai gondolkodás. Kooperatív csoport IKT: Műveletek megjelenítése interaktív 162. Fordított barkochba tulajdonsággal, logikai lapokkal, számokkal. Tudatos önellenőrzés. Logikai gondolkodás. Elemi kommunikációs képesség. Frontálisan irányított differenciált osztály IKT: Műveletek megjelenítése interaktív 163. Láncszámolás. Rész és egész viszonya. Differenciált osztály Önellenőrzés.

24 Változtatókártyák kevesebbre cserélése. Logikai gondolkodás. Elemi kommunikációs képesség. 4 fős csoportok Nyitott mondat értelmezése szöveges feladattal. Gondolkodás: azonosítás több tulajdonság alapján. Rövid távú emlékezet. Vita Fordított barkochba relációkkal. Elemi kommunikációs képesség. Kooperatív csoport Vita szintmérő feladatlap. Feladatlap közös megbeszélése megoldása. Tudatos önellenőrzés. Egyéni Egyéni feladatvégzés. IKT: Írásbeli munka megjelenítése interaktív 167. Szöveges feladatok. Egy cselekvéssor időbelisége. Kapusjáték. Tudatos és akaratlagos emlékezés. Feladattudat. Elemi kommunikációs képesség. Idői szerialitás. Az induktív és deduktív lépések. Eljátszás Történés mozzanatainak időbeli sorba rendezése. A cselekvéssor időbeli megfordítása. Szöveges feladatok. Tájékozódás az időben. Gondolkodási műveletek. Elemi kommunikációs képesség. Egyéni IKT: Képek válogatása, rendezése interaktív

25 169. Mit mond a kép? Képolvasás. Szöveges feladat alkotása. Változtató játék. Együttműködés. Kreativítás. Számfogalom. Műveletalkotás. Kooperatív csoport Szóforgó. Kerekasztal Tömegmérés: az összeadás, kivonás és a pótlás gyakorlása Hosszúságmérés: az összeadás, kivonás és a pótlás gyakorlása Űrtatralommérés: az összeadás, kivonás és a pótlás gyakorlása. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyai közt. Mennyiségi összefüggések építése. Induktív és deduktív lépések. Mennyiségi összefüggések. Rész és egész viszonya. Induktív és deduktív lépések. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyai közt. Mennyiségi összefüggések építése. Rész és egész viszonya. Induktív és deduktív lépések. 4 fős csoportok. Mérés. Önellenőrzés. 4 fős csoportok. Mérés. IKT: Műveletek megjelenítése interaktív 4 fős csoportok. Mérés. Skálázott mérőeszközök használata. Önellenőrzés Az idő mérése. A hét napjai. Napszakok. Időrend megállapítása: tegnap, ma, holnap, tegnapelőtt Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyai közt. Idői szerialítás. Helyes terminológia alkalmazása. Tudatos és akaratlagos emlékezés. Kommunikáció. Kiscsoportos IKT: prezentáció.

26 174. Év végi ismétlés I. Számok csökkenő, növekvő sorban. Számszomszédok. Relációk. Sorozatok. Összefüggéslátás. Analógiás gondolkodás. Tartós irányított figyelem. Kooperatív csoport Értékvonal. Szóforgó Év végi ismétlés II. Műveletek a 20-as számkörben. Nyitott mondatok. Gépjátékok. Számemlékezet. A figyelem terjedelme. Gondolkodás. Kooperatív csoport IKT: Gépjátékok interaktív 176. Év végi ismétlés III. Mérések. Tömeg. Hosszúság. Űrtartalom. Idő. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyai közt. Idői szerialítás. Helyes terminológia alkalmazása. Tudatos és akaratlagos emlékezés. Tartós irányított figyelem. Frontálisan irányított 4 fős csoportok. Mérés. IKT: Műveletek megjelenítése interaktív 177. Tájékozódás a számok világában, év végi szintmérő feladatlap. Ismeretek alkalmazása. Együttműködés. Feladattudat. Feladattartás. Egyéni Feladatlapos Önellenőrzés..

27 178. Év végi szintmérő feladatlap közös megbeszélése, megoldása. Ismeretek alkalmazása. Együttműködés. Feladattudat. Feladattartás. IKT: Írásbeli munka megjelenítése interaktív Értékelés 179. Kitekintés a 100-as számkörbe. Kerek tízesek létrehozása. Kerek tízesek növekvő, csökkenő sorrendbe állítása. Számegyenes használata. Számfogalom, számkör bővítés. Mennyiségi összefüggések építése. Induktív és deduktív lépések. Páros IKT: Gépjátékok interaktív 180. Kitekintés a 100-as számkörbe. Kétjegyű számok leolvasása, írása. Páros, páratlan számok fogalmának kiterjesztése 100-as számkörre. Számfogalom, számkör bővítés. Mennyiségi összefüggések építése. Induktív és deduktív lépések. Páros Páros forgó. Gépjáték Kitekintés a 100-as számkörbe. Tréfás szöveges feladatok kerek tízesekkel. Láncszámolás. Számfogalom, számkör bővítés. Mennyiségi összefüggések építése. Induktív és deduktív lépések. Szövegértés. Feladattudat. Páros A tanév folyamán megismert matematikai játékok közös kiválasztása, sorrendiség, időkeret megtervezése. JÁTÉK.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

Kő, papír, olló és a snóbli

Kő, papír, olló és a snóbli Matematika C 3. évfolyam Kő, papír, olló és a snóbli 1. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 1. modul kő, papír, olló és A snóbli MODULLEÍRÁS A modul célja Szabály megértése, követése,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak. Heti: 1 óra Évi: 37 óra

Tanmenetjavaslat. KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak. Heti: 1 óra Évi: 37 óra Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Témakörök: Én és az otthonom Élő és élettelen környezet Növények Állatok Évszakok Tanulmányi Környezetünk Környezetvédelem

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok 23. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás..

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás.. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra

Részletesebben

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 Matematika A 1. évfolyam ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 10. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 10. modul ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: TEVÉKENYSÉG FELADATA: TEVÉKENYSÉGGEL

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

darabszám; a számok jele 10-ig

darabszám; a számok jele 10-ig Matematika A 1. évfolyam darabszám; a számok jele 10-ig 6. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 6. modul darabszám; a számok jele 10-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben, Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása

Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben, Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 1. évfolyam Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben, Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása 53. modul Készítették: c. Neményi Eszter Szitányi judit matematika

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Tankönyv második kötet Számok és műveletek 0-től 0-ig Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

összeadás, kivonás 9-ig

összeadás, kivonás 9-ig Matematika A 1. évfolyam összeadás, kivonás 9-ig 27. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 27. modul összeadás, kivonás 9-ig modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok 15. modul Készítette: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK. Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET

0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK. Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET 0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET 0622. Egész számok Szorzás és osztás egész számokkal Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL Készítette: Denke Antalné 1 A modul célja A számfogalom formálása; A számolás tudatossá alakítása; Egy számolási mód alapos megértetése, kidolgozás; Összefüggéslátás fejlesztése

Részletesebben

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel Matematika A 2. évfolyam Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel 44. modul Készítette: Sz. Oravecz Márta Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ

MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 5. ÉVFOLYAM 1. MODUL: DOMINÓ TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

4. osztály (tanulásban akadályozottak) Szövegfeldolgozás: A király lustája c. olvasmány

4. osztály (tanulásban akadályozottak) Szövegfeldolgozás: A király lustája c. olvasmány 1. Óratervezet A pedagógus: Műveltségi terület: Tantárgy: Osztály: Az óra témája: Tanítandó ismeretek, elérendő tudásszint Az óra didaktikai feladatai: Nevelési cél: Tantárgyi kapcsolatok: Felhasznált

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam Alapelvek, célok Az általános iskola alapozó szakaszának befejezését követő tagozati váltás, azaz az alsó tagozatból a felső tagozatba kerülés több tekintetben okozhat nehézséget

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul Matematika A 4. évfolyam FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA 5. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 5. modul FEJSZÁMOLÁS

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS 30. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 30. modul ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ VARGA KATALIN GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. OM azonosító: 035990 (www.varga-szolnok.sulinet.hu)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I.

TBL05A01 Bevezetés a matematikába. 2 7 m K I. TBL05A01 Bevezetés a matematikába 2 7 m K I. CÉL: A matematikatanítás feladatainak, lehetőségeinek megismertetése. A legfontosabb matematikai alapok felfrissítése, a hallgatók matematikai kompetenciájának

Részletesebben

AZ IDŐ PÉNZ AZ IDŐ KEZELÉSE A MINDENNAPI ÉLETBEN 7. ÉVFOLYAM SZKB_207_07 FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE

AZ IDŐ PÉNZ AZ IDŐ KEZELÉSE A MINDENNAPI ÉLETBEN 7. ÉVFOLYAM SZKB_207_07 FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE SZKB_207_07 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Z IDŐ PÉNZ Z IDŐ KEZELÉSE MINDENNPI ÉLETBEN modul szerzői: Galambos Henriette Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYM 80 SZOCIÁLIS,

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára 5.20 az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan

Részletesebben

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Hossó Aranka Márta Matematika pontozófüzet a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2007 Összeállította: Hossó Aranka Márta Kiadja: Pedellus

Részletesebben

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul Matematika A 3. évfolyam TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK 34. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 34. modul TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZERSZÁMKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben