SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL"

Átírás

1 SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL Készítette: Denke Antalné 1

2 A modul célja A számfogalom formálása; A számolás tudatossá alakítása; Egy számolási mód alapos megértetése, kidolgozás; Összefüggéslátás fejlesztése Időkeret: Kb. 4óra Ajánlott korosztály: 6-7 évesek; 1. osztály; kb. 27. héttől Modulkapcsolódási pontok: Tágabb környezetben: kereszttantervi NAT szerint: környezeti nevelés, énkép, önismeret, tanulás Kompetenciaterület szerint: szociális és környezeti Ajánlott megelőző tevékenységek: számlálás valahányasával; mérés egységgel, az egység többszörösével; hozzáadás- elvétel; analógiák a számításokban; nyitott mondatok igazzá tétele próbálgatással. Képességfejlesztés fókuszai: Megismerési képességek alapozása; - Az érzékszervek tudatos működtetése; az összehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képességének fejlesztése - Megfigyelt összefüggés kifejezése: - Kívánt helyzetek létrehozása. - Tudatos és akaratlagos emlékezés. Ajánlás Feladattudat; Az elemi kommunikációs képesség Induktív és deduktív lépések Az első félévben a műveletek fogalmának kialakítása, elmélyítése volt a fő cél. A második félévben a jól megértett műveletek elvégzését gyorsabbá, biztonságosabbá tenni. Ebben a modulban kezdődik el a tudatos munka, mellyel különböző számolási technikákat sajátíttatok el a gyerekekkel, illetve arra is ösztönzöm őket, hogy igyekezzenek a felkínált lehetőségekből a számukra legkönnyebben, leggyorsabban alkalmazhatót kiválasztani, vagy- az ötletekből merítve- akár saját eljárást is kitalálni, alkalmazni. A modulban lévő tevékenységek, feladatok lehetőséget nyújtanak a gyerekek tudásának feltérképezésére, támpontot adnak az ellenőrzés elvégzéséhez is. Értékelés A modulban folyamatos megfigyeléssel követjük: -A megfigyelés pontosságát, az összefüggések felfogását, az eszközök értő használatát, -A megismert számolási eljárások tudatos használatát, az együttműködés képesség alakulása. 2

3 Modulvázlat: A modulban leírtakat 4 órában dolgoztatom fel. Az első két óra feldolgozását szeretném bemutatni különböző feladatokkal. Időterv: 1. óra: kb. I. és II óra: kb. II óra: kb. II óra: kb. II I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 1. Számlálás kétütemű és négyütemű tornagyakorlatok alatt - Minden szám hangos kimondása a kétütemű tornagyakorlat alatt; - Minden második szám kimondása; - Minden szám kimondása négyütemű tornagyakorlatok alatt; - Minden negyedik szám kimondása Számlálás, számolás. Figyelem.. Frontálisan irányított közös Tevékenykedtetés Eszközök : Gyerekek 2. Számegyenesen való tájékozódás; Kártyák elhelyezése a földre elkészített számegyenesen - ragasztóval a 4, 10, 8, 6, 2, 14, 12-es számkártyák elhelyezése - a többi számkártya helyre tevése ( színes kártyák) Kiemelt készségek, képességek : Tanulásszervezés: Számlálás, számolás; Összehasonlítás, rendezés. Frontális; Páros Bemutatás, vita, tevékenykedtetés, megbeszélés Számkártyák, kék szigetelőszalag II. Az új tartalom feldolgozása 1. Kettesével számlálás számegyenesen való lépkedéssel és a nélkül oda-vissza - Számegyenesen: - 0-tól 20-ig; - 1-től 21-ig; - 20-tól 0-ig; - 21-től 1-ig; - Számegyenes használata nélkül: - 0-tól 20-ig; - 1-től 21-ig; - 20-tól 0-ig; - 21-től 1-ig; 3

4 Számlálás, számolás; Tájékozódás a számegyenesen. Frontálisan irányított közös és egyéni Tevékenykedtetés; Gyakorlás Nagy számegyenes, papírból készített 20cm-es mérőszalag 2. Törpékkel való számlálás oda és vissza Minden törpe kettőt ér. Számlálás, számolás Frontálisan irányított közös Tevékenykedtetés; Gyakorlás Papírból kivágott törpék 3. Számok növelése, csökkentése 2-vel - Számok diktálása, a diktált számok ellenőrzése; - Számok fölé 2-vel kisebbek felírása; - Számok alá a 2-vel nagyobbak írása. Számlálás, számolás; Számolási készség Egyéni Megbeszélés; Tevékenykedtetés; Gyakorlás. Füzet, grafit, kék színű ceruza. 4. Összeadás gyakorlása számtáblázattal (2. melléklet) Számlálás, számolás, Összefüggéslátás grafit ceruza, füzet, 1 táblázat kivetítve fólián. Közös; Frontálisan irányított egyéni, egyéni Tevékenykedtetés; Önálló lejegyzés Számtáblázat, (2. mellékletként szerepel) B, 5. Gyakorlás, a hiányok pótlása: - Hozzáadás, elvétel, pótlás tevékenységgel Számolás A témában elmaradottabbak Irányított csoportos, páros és egyéni Tevékenykedtetés, Gyakorlás, Ellenőrzés 4

5 C. - Válogatás adott feladatkártyák között Feladatkártyák, füzet ceruza Kukoricaszemek, 4 részre hajtott A/4-es lap, babszemek Papír, ceruza, színesrúd Számolás; Feladattudat Egyéni Feladatmegoldás; Gyakorlás; Alkalmazás; Ellenőrzés 6. TAPS - játék négyesével növekvő számsorozattal Számolás Közös Játék Gyerekek 7. Számokhoz 3, 4 hozzáadása, elvétele, színes fagolyók segítségével Számolás Frontálisan irányított; Közös Beszélgetés; Bemutatás; Tevékenykedtetés Pálcikák 8. Kivonás gyakorlása - Számtáblázatról számolás, füzetbe írás. - Láncszámolás megadott szabály szerint - Gyakorlás, számok valóságtartalma Kiemelt készségek, képességek. Számolás Frontálisan irányított közös és egyéni Csoportos. Tevékenykedtetés; Önálló lejegyzés; Beszélgetés; Játék Számtáblázat (2. melléklet ). füzet, ceruza 9. Gyakorlás (A számok valóságtartalma) - Számok megjelenítése hallás, látvány és számtulajdonságok alapján A számok valóságtartalma 5

6 3.óra Irányított egyéni Feladatmegoldás; Gyakorlás Füzet, ceruza; számkártya, persely; 6db kétforintos 10. Ellenőrzés - Számok megjelenítése hallás, látvány és számtulajdonságok alapján Számolás; Látási, hallási érzékelés; Emlékezet. Irányított egyéni Feladatmegoldás; Gyakorlás Ellenőrzés Négyzetrácsos füzetlap minden gyereknek, ceruza; Gyorsolvasási gyakorlat (5. melléklet); pálcikák Persely; 4db ötforintos érme 11. Stafétajátékok csoportokban Kiemelt készségek, képességek. Tanulásszervezés.Munkaformák: Számolás; Versenyszellem; Együttműködés a társakkal Csoportos Játékos verseny; Megbeszélés. Változtató kártyák. 12. Nyitott mondatok megoldása: a nyitott mondatot igazzá tevő és tévessé tevő számok keresése. -a., 12+ X < 20 -b, X- 2 > 10+3 Kiemelt készségek, képességek. Páros Összehasonlítás, megkülönböztetés Próbálgatás; Válogatás Induktív, deduktív lépések Tevékenykedtetés; Megbeszélés; Lejegyzés 6

7 Piros és kék színű ceruzák, írólap 13. Gyakorlás: Feladatkártyák választása - Válogatás adott feladatkártyák között Számolási készség; Feladattudat Tanulásszervezés: Munkaformák. Egyéni Feladatmegoldás, Gyakorlás Alkalmazás; Ellenőrzés Feladatkártyák 4. óra 14. Láncszámolás dobókockával - Dobókockák készítése - Játék Analógiás gondolkodás; Számolás; Figyelem; Szabálytartás Páros Eszközkészítés; Játék Papírdoboz; filctoll 15. Számolópálcikákból a képen látható ábrák másolása. Tanulásszervezés: Munkaformák Módszerek Alkotóképesség; Megfigyelés; Összehasonlítás Egyéni Beszélgetés; Tevékenykedtetés Számolópálcikák; lapokon színes kirakott ábrázoló képek 16. Képek kirakása emlékezetből Emlékezet; Alkotóképesség Összehasonlítás; Memória Egyéni Tevékenykedtetés; Beszélgetés Számolópálcikák; lapokon Színes kirakott formát ábrázoló képek 7

8 A FELDOLGOZÁS MENETE 1. Számlálás kétütemű és négyütemű tornagyakorlat alatt Tanítói tevékenység Tanulói tevékenység - Minden szám hangos kimondása a kétütemű 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornagyakorlatok alatt. Álljatok fel, tornázzunk! Guggoljatok le:1, egyenesedjetek ki:2,- számoljunk tovább - guggoljunk: 3, álljunk fel: 4 A gyakorlat alatt együtt tornázok a gyerekekkel, a számlálást is (egyesével) közösen mondjuk kicsit túllépve a 20-on, 30-ig. - Minden negyedik szám kimondása (2-ről indulva, 4-ről indulva is) Kezdjétek újra a gyakorlatot! Csak minden második felálláskor mondjátok ki a számokat! 2, 6, 10, 14, 18 A gyakorlat után elmondatom a gyerekekkel a 4, 8, 12, 16, 20 számokat. Számlálás négyütemű tornagyakorlat alatt - Minden szám hangos kimondása négyütemű 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornagyakorlat alatt. A fentiekhez hasonlóan Például: 1-re guggolnak, 3-ra bevezetem a gyakorlatot. hajlítják a térdüket, a következő felálláskor a 4-et mondják ki. - Minden negyedik szám kimondása(3-ról indulva, Guggolás: 3,7,11,15 2-ről és 1-ről indulva) Térdhajlítás:2,6,10,14 Állás:1,5,9,13 2. Számegyenesen való tájékozódás Kártyák elhelyezése a talajra készített számegyenesen. Szervezés: A talajra kifeszítem a kék színű szigetelőszalagot, és odakészítem a számkártyákat. - Ragasztóval a 4, 10,(majd a 8, 6, 14, 2, 12-es )számkártyák lerakása: Számokat hoztam. Figyeljétek meg, hogyan helyezem el a színes csíkon! _,,,,,,,,,,,,

9 Kezembe veszem a 8-as számkártyát, és töprengve megállok a számegyenes előtt. Szerintetek hova tegyem ezt a számkártyát? Meghallgatom őket, hagyom, hogy beszélgessenek, vitatkozzanak. Feltetetek még egy-egy kártyát (a páros számok közül) gyerekekkel. Előveszem a 13-as számkártyát, és megkérdezem, hová tegyem. Megbeszéljük, majd elhelyezem a megfelelő Lehet, hogy vita támad köztük. A gyerekek megbeszélik, hogy a 12-es és a 14-es kártyák közé való. helyre. - A többi színes számkártyát is elhelyezik a gyerekek Még elhelyeznek a gyerekek 4-5 Meghallgatom a gyerekek észrevételeit. számkártyát. II. Az új tartalom feldolgozása 1. Kettesével számlálás számegyenesen való lépkedésekkel és anélkül, oda- vissza Szervezés: a gyerekek számegyenesének elővetetése. - Kettesével számlálás számegyenesen lépegetve: Közösen hangosan elsorolják 0-val 0-20-ig. kezdve a páros számokat. - Kettesével számlálás számegyenesen lépegetve Közösen elmondják növekvő sor ig. rendben a páratlan számokat. - Kettesével számlálás a számegyenesen 20-tól 0-ig. Tegyétek magatok elé a számegyeneseteket! Közösen hangosan sorolják vissza- Számláljunk kettesével visszafelé a 20-tól. 20-ról indulva a páros számokat - - Kettesével számlálás számegyenesen 21-től 21-ről indulva a páratlan 1-ig. számokat. - Kettesével számlálás a számegyenes használata nélkül: - 0-tól 20-ig; - 1-től 21-ig; - 20-tól 0-ig; - 21-től 1-ig. Tegyétek el a számegyenest! Most csukott szemmel (ez megkönnyíti az emlékezést) soroljátok fel a számokat kettesével! Először 0-tól 20-ig A továbbiakban ugyanazokat a számlálásokat végeztetem el, amelyeket a számegyenes segítségével elmondattam. Hangosan, csukott szemmel elsorolják a számokat. 2. Törpés képekkel való számlálás oda és visszafelé. Minden egyes kép lerakásakor a gyerekek kimondják a soron kö- Minden kép két forintot ér. vetkező páros számot : 2,4,6 Megmutatom a képpel való számlálást. Visszafelé is számolunk.. 9

10 3. Számok növelése, csökkenése 2-vel A gyerekek a ceruzával írt számok fölé piros ceruzával leírják a 2-vel. kisebb, kékkel a 2-vel nagyobb számokat alá. A tábla képe: Pirossal: Ceruzával: Kékkel: Így is kifejezhetik:a 6-nál eggyel nagyobb, a nyolcnál Megkerestetem a fekete és a színes számok közé eggyel kisebb a hét. való számokat. - Számok diktálása tulajdonságok megadásával, a A gyerekek a füzetbe írják le a diktált számok ellenőrzése. számokat. A 8, 15, 11,17, 18, 20, 10, 12 számokat egy- egy tulajdonságával diktálom le a gyerekeknek. Figyeljétek meg, miket árulok el a számokról! Hagyjatok ki 3 sort, és egy négyzet kihagyása után kezdjétek az írást! - ezt meg is mutatom a négyzethálós táblán.( A helyre szükség lesz, mert a következő feladatban a számok fölé írnak a gyerekek.) - Ennyi taps. Leírják: 8 - A 14 nagyobbik szomszédja: 15 - Ez a szám 2-vel nagyobb, mint 9: 11 - Ennyi meg ennyiből (mutatom a kétszer10-et) 3 : 17 - Két lépéssel előbb van a számegyenesen, mint 20: 18 - A következő szám egyik neve: Az előbbi szám fele: 10 - Pénzzel így tudnám kirakni: egy2-es és egy10-es 12 érme: Cseréljétek ki a füzetet, ellenőrizzük a feladatot! Elmondják a megoldásokat, ja- Megismétlem a számokról szóló állításokat, egyen- vítják az esetlegesen előforduló ként ellenőriztetem a leírtakat. hibákat. 4. Összeadás táblázat segítségével Szervezés: A 2. melléklet, füzet és a ceruza előké- A gyerekek nézegetik a táblá - szítése. zatot, próbálnak rájönni hogyan is kell használni. 10

11 A táblázat megfigyeltetése, a táblázattal való mun- Elmondják javaslataikat. A mukálkodás lehetőségeinek megbeszélése. tató ujjukkal keresik az oszlo - Írásvetítőn mutatom meg, hogy a sorokat,oszlopo- pok és sorok számait. kat különböző betűk jelzik. Leolvassák például szabály a - lapján: A+ B ; 1+3= 4 Számtáblázat: A B C D E F G H I K L M O P R S T U V Z A leolvasás után adott szabály szerint számolunk. A gyerekek leírják a művelete- A füzetbe leírjuk a szabályt. A gyerekek a számolás- ket, majd kiszámolják. Így: hoz használhatnak eszközt. B+C=X vagy: M+O=X 3+ 2= =14 Nyissátok ki a füzeteteket és írjátok le a következő 10+7= =11 szabályt! B+C= X 1+6= =13 2+1= = = = = = = = = = = = = =10 -Az összeadásokat úgy is kiszámolhatják, hogy a füzetbe csak az összeget írják le sorban egymás mellé. Pl: A szabályt felíratom: B+C= X 5, 17, 7, 3, 19, 8, 14, 11, 13, 13 -Az összeadásokat még úgy is gyakorolhatják, hogy a megadott betűvel jelzett sor vagy oszlop számaihoz hozzáadunk valamennyit. Például: A V betűvel jelzett számokhoz hoz- A gyerekek a füzetbe leírják zá adunk 3-at. a szabályt, alá a művelete - Szabály: V+3=X ket. Így: 11

12 Ezt a fajta megoldási lehetőséget is kiszámolhatják úgy a gyerekek, hogy csak az összeget írják a füzetbe. A szabályt felírják, az összeget pedig sorban egymás mellé. Így: 2+ 3= = = = = = = = = = 13 5, 11, 8, 7, 6, 10, 12, 4, 9, 13 -Nagyon jól lehet még használni a számtáblázatot szóbeli megoldásokra. Például: leolvassák a műveletet és rögtön mondják hozzá az összeget is. - Szőnyegezés rudakkal. A 15 és 16 kirakása sokféleképpen Egymás mellé helyeztetem a narancssárga és a citromsárga rudakat. Fehérrel mérjetek! Olvassatok a kirakásokról! 10+5=15 Kitetetem mellé ugyanezt a kirakást még egyszer, és meghosszabbíttatom egy fehér rúddal. Hosszabbítsátok meg a rudakat egy fehér rúddal! Erről a kirakásról is olvassatok! =16 Cseréljétek ki a citromsárga és a fehér rudat egy rúdra! Így is olvassatok róla! 10+6=16 Folytassátok a 15 és 16 kirakásait! Olvassatok a 15-ről és a 16-ról sokfélét! Irányítom, segítem, meghallgatom a kirakásokat. 15= = 9+7 Ügyelek arra, hogy 15-ről és 16-ról a kirakások párhuzamosan történjenek. -Elvétel 15-ből, 16-ból Időtől függően egy-egy elvételt is eljátszatok. Pl.: 15-5=10; =10 5. Gyakorlás, hiányok pótlása - Darabszámok és mérőszámok előállítása. Hozzáadás, elvétel, pótlás. Szervezés: öt csoportba ültetem a gyerekeket. Csoporton belül is alkossanak párokat, hogy együtt dolgozhassanak tovább. 12

13 Babszemeket, kukoricaszemeket vetetek elő. Kiosztjuk a 3. melléklet dobozait, minden párnak egy papírcsíkot, amire előzetesen számokat írtam fel bontott alakban. A papírcsík alsó részét üresen hagytam. Bontott alakok felírva: (papírcsíkon) / / / / / //// **** ///// Rakjátok ki a számok nevét kukorica és babszemekkel! Körbejárok, segítek, kérdezek, irányítok, ellenőrzök. Arra kérem a gyerekeket, hogy csoporton belül az egyik pár a másik párnak adjon egy babszemet minden dobozból. Adjon egy babszemet minden dobozból az egyik pár a másiknak! Egyik pár lejegyzése: Másik pár lejegyzése: Az egyik párnak eggyel többje lesz minden dobozban a babszemből, a másiknak kevesebbje lesz, mint amennyi volt. A gyerekek másképpen is írhatnak, beszélhetnek a megváltozott babszemekről. Például a 10+1 helyett az is megfelelő leolvasás, vagy az kifejezés is helyes (az egyik babszemet az egyik 5-ös kupachoz rakta) 13

14 Pótlással vagy elvétellel a 13 megjelenítése Többféleképpen előállítják a 13-at, Tegyél hozzá vagy vegyél el a babszemekből! aztán leolvassák a tevékenységgel Minden rekeszben 13 babszem legyen! eljátszott műveletet. Pl: 9-hez 4-et (A pótláshoz más színű babot használtatok. adunk: 9+4=13 Az elvételnél a doboz alatt maradjanak a félre húzott babok. Így könnyebb lesz a leolvasás) 6. Gyakorlás: Válogatás adott feladatkártyák között. 12 feladatkártya közül válogathatnak a gyerekek, Önálló választás, önálló munka amelyeknek a tartalma: a füzetben. - Számsorozatok; - Megszámlálások, valamennyivel több; - Összegalakok leolvasása, összegalakok keresése; Az egyéni munka ellenőrzését óra után végzem, és visszajelzést adok a megoldásokról. 14

15 Folytasd a sorozatot! Egészítsd ki a szabályt! 1. a; 6, 8, 10,,,,, b; 5, 7, 9,,,,, Mindig -vel növekszik a sorozat. c; 21, 19, 17,,,,,,,, Mindig -vel csökken a sorozat. Írd le a sorozatot! Pótold a hiányzó számokat! 2. a,,, 15, 13, 11,,,,, b;,,,, 15, 16, 17,,, c;,, 14, 12, 10,,,,, 15

16 Tudorka ügyesen tud számolni, de még is hibát ejtett. Keresd a hibát! 3. a; Egy szám kimaradt a sorozatból! Írd le ezt a számot! 0,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 b; Ebből a sorozatból is kimaradt. Ezt a számot is írd le! 0, 3, 6, 9, 12, 18, 21 c; Keresd meg ebből a sorozatból is a hiányzó számot! Írd le ezt is! 20, 18, 16, 14, 12,8,6,4,2,0 Folytasd a sorozatot, amit a három sorozatból hiányzó számokkal elkezdtél! Észrevettél valamit? Másold át a számfeladatokat a füzetbe! Számítsd ki! 4. a, 2+ 9= b; 10+ 4= c; 10-5= 4+ 8= 11+ 5= 9-4= 5+ 6= 8+ 10= 12-7= 7+ 4= 9+ 5= 11-5= snak 4-gyel több mogyorója van, mint Ugrinak. 5. Misi móku Hány mogyorója lehet Misinek és Ugrinak? Misi mókus 5 7 Ugri mókus

17 Nézegesd a képeket! Próbáld megjegyezni, miből mennyi van. 6. Írd le emlékezetből a füzetedbe! Az egyik képet meg is rajzolhatod! Mennyi pénz van a tálcán? Kösd össze a tálcát a számegyenes megfelelő pontjával? _,,,,,,,,,,,

18 Másold le a számokat! 1. Írd le mindegyik alá a 3-mal nagyobb számot! Írd mindegyik szám alá a 3-mal kisebb számot! Másold le a táblázatot a füzetbe! Írd be a hiányzó számokat!

19 Rajzolj a füzetedbe öt dobozt. Minden dobozba eggyel kevesebb valamit, mint amennyit a kártya mutat , 18, 12, 9, 5 Írd a doboz alá, hogy hány darab van belőlük! Vedd elő a dobozaidat! Rakj ki annyi babot, amennyit a céduláról leolvasol! = X; 11+3=X, 9+5=X, 6+4=X; 7+7= X Másold át a számokat és a nyilakat a füzetedbe! Írd rá minden nyílra, hogy mit jelent! 12. a; > > > > > > >7 b; > > > > > > > 11 Másold át a számfeladatokat a füzetbe! Írd be a hiányzó számokat! 13. a; 4= 3+ b; 5= 2+ c; 8= = 3+ 15= 2+ 18= = = =

20 Másold át a számfeladatokat a füzetbe! Számold ki! 14. a; 20-10= b; 8+ 7= c; 10-5= 13-2= 12+ 8= 16-8= 11+ 6= 5+ 6= 9-7= 9+ 2= 11-4= 7+ 8= 18-10= 11-6= 14+ 5= 17-8= 14+ 2= 15-7= 20-9= 8+ 8= 6+ 9= 7+ 7= 12-7= 20-12= 14-7= 12-5= 16+ 0= 7+ 9= 4+ 6= 19+ 1= 2. óra 6. Taps-játék négyesével növekvő számsorozattal. A játék ismertetése 1-től számláljatok hangosan úgy, hogy minden negyedik szám helyett azt mondjátok: TAPS Közösen számlálnak: 1, 2,3 taps,5,6,7 taps, 9,10,11,t... Együtt kezdem a gyerekekkel, és amikor már látom, hogy értik, már nem segítek. Most csak a tapsszámokat soroljátok fel! 4, 8, 12, 16, 20, Számokhoz 3, 4 hozzáadása és elvétele színes fagolyók segítségével. - Számokhoz 3 hozzáadása, számokból 3 elvétele Most különböző számokhoz golyók segítségével adunk hármat. Építsetek négy darab pálcikából dobozt, hogy a golyók ne tudjanak legurulni! Felírom a táblára : 14+ 3= Felírom a táblára az összeadás eredményét. A fentiekhez hasonlóan újabb műveleteket számolunk ki. Felírom a táblára: A gyerekek kiraknak 14 sárga színű golyót, megszámlálják. Kék színű golyóból 3-at tesznek hozzá. Megszámlálják, hogy mennyi van összesen Elvégzik a műveletek kirakását. 20

21 16+ 3= ; 12+3= ; - A 3 elvételét is gyakoroljuk golyókkal. Kirakják a golyókat és vissza- Felírom a táblára a kivonásokat: tesznek a nagy dobozba annyit, 12-3= ; 15-3= ; 17-3= ; amennyit ki kell vonni. - Számokhoz 4 hozzáadása, 4 elvétele. A fentiekhez hasonlóan végeztetem el. Felírom a táblára: 9+ 4= ; 12+4= ; 13+4= ; 15+4= ; Elvégzik a műveleteket 11-4= ; 13-4= ; 20-4= ; kirakosgatással. -Láncszámolás csoportmunkában. A gyerekek 1-ről indulva számolnak úgy, hogy 4-nél nem nagyobb számokat mondanak összeadásként, kivonásként. Csoportban fogtok dolgozni. A kezdő gyerek a kérdező, a mellette ülő a felelő. Kérdező: 1+3, a mellette ülő mondja 4. A következő gyerek megint a kérdező. Pl. 4+4, a mellette ülő válaszol hogy 8. Így folytatódik a játék kétszer, háromszor, majd szerepcsere történik. Aki kezdte mint kérdező, abból most felelő lesz. Kétszer, háromszor így is eljátsszuk. A gyerekek fejben számolva végzik el a számolásokat. 9. Kivonások gyakorlása számtáblázattal Szervezés: Előveszik a számtáblázatot, füzetet és a A gyerekek leírják a füzetbe: ceruzát. A kivonásokat fogjuk gyakorolni adott szabály szerint. 1-2= 6-2= A műveleteket írjátok bele a füzetbe! Az eredményről, 4-2= 9-2= különbségről se feledkezzetek meg! 10-2= 5-2= Szabály: A oszlop számaiból vegyünk el mindig 2-öt! 7-2= 2-2= A 2 = X 3-2= 8-2= 10. Gyakorlás (Számok valóságtartalma) Szervezés: A füzetet és a ceruzát hagyják elől. Magamnak kikészítek egy perselyt, 6darab pénzérmét, számkártyát. - Számok megjelenítése hallás, látvány és számtulajdonságok alapján. Számokat fogok megjeleníteni. Nagyon figyeljetek, mert csak rövid ideig fogjátok látni vagy hallani, amit mutatok, teszek vagy mondok. Ha nem tudtatok valamit megjegyezni, nem baj. Akkor csak egy vonalat húzzatok a szám írása helyett. - Csukjátok be a szemeteket! Hány tapsot hallotok?(3x3-at) 9 21

22 - Kétforintosokat fogok a perselybe dobni. Hallás után állapítsátok meg, hogy hány forint került a perselybe! egymás után 6 érmét dobok bele. 12 -Hányat mutatok? Felmutatom egymás után a két kezem. 20 -Hányat mutat a kártya? 15 - A következő szám kettővel több, mint amit az előbb mutattam Írjátok le, hány füle van 5 nyuszinak? üveggolyóból elgurult egy, mennyi maradt? 19 Ellenőrizzük a feladatokat. Közösen ellenőrizzük a számokat. Elmondják, melyikkel volt gondjuk. 22

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

összeadás, kivonás 9-ig

összeadás, kivonás 9-ig Matematika A 1. évfolyam összeadás, kivonás 9-ig 27. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 27. modul összeadás, kivonás 9-ig modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul Matematika A 4. évfolyam FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA 5. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 5. modul FEJSZÁMOLÁS

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS. 30. modul Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS 30. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 30. modul ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok 15. modul Készítette: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva

Részletesebben

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 Matematika A 1. évfolyam ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 10. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 10. modul ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

darabszám; a számok jele 10-ig

darabszám; a számok jele 10-ig Matematika A 1. évfolyam darabszám; a számok jele 10-ig 6. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 6. modul darabszám; a számok jele 10-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben, Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása

Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben, Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 1. évfolyam Számolási eljárások tudatos használata számításokban, önellenőrzésben, Gyakorlás, játékok, ellenőrzés, hiányok pótlása 53. modul Készítették: c. Neményi Eszter Szitányi judit matematika

Részletesebben

ÍRÁSBELI KIVONÁS. 31. modul. Készítette: KONRÁD ÁGNES

ÍRÁSBELI KIVONÁS. 31. modul. Készítette: KONRÁD ÁGNES Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI KIVONÁS 31. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 31. modul ÍRÁSBELI KIVONÁS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok 23. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit

Részletesebben

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: TEVÉKENYSÉG FELADATA: TEVÉKENYSÉGGEL

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel Matematika A 2. évfolyam Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel 44. modul Készítette: Sz. Oravecz Márta Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Matematika A 4. évfolyam MŰVELETi tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 21. modul Műveleti tulajdonságok, a műveletek

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

sorszámok, számszomszédok

sorszámok, számszomszédok Matematika A 1. évfolyam sorszámok, számszomszédok 12. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 12. modul sorszámok, számszomszédok MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Vizsgálódás a szorzótáblákban Összefüggések keresése, indoklása

Vizsgálódás a szorzótáblákban Összefüggések keresése, indoklása Matematika A 2. évfolyam Vizsgálódás a szorzótáblákban Összefüggések keresése, indoklása 46. modul Készítette: Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Tükrözés a sík átfordításával

Tükrözés a sík átfordításával Matematika A 2. évfolyam Tükrözés a sík átfordításával 37. modul Készítette: Szili Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás..

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás.. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra

Részletesebben

Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa

Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa Lerakó 7. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Lerakó A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Párban, kis csoportban

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam egyesítés, egyik rész szöveges feladatok 19. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 19. modul egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

Részletesebben

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal Matematika A 2. évfolyam Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal 27. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 27. modul Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Részletesebben

EGÉSZ SZÁMOK. 36. modul

EGÉSZ SZÁMOK. 36. modul Matematika A 3. évfolyam EGÉSZ SZÁMOK 36. modul Készítette: zsinkó erzsébet matematika A 3. ÉVFOLYAM 36. modul EGÉSZ számok MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

A SZÁMFOGALOM KITERJESZTÉSE 10 000-IG. FEJSZÁMOLÁS EZRESEKRE KEREKÍTETT ÉRTÉKEKKEL. 4. modul

A SZÁMFOGALOM KITERJESZTÉSE 10 000-IG. FEJSZÁMOLÁS EZRESEKRE KEREKÍTETT ÉRTÉKEKKEL. 4. modul Matematika A 4. évfolyam A SZÁMFOGALOM KITERJESZTÉSE 10 000-IG. FEJSZÁMOLÁS EZRESEKRE KEREKÍTETT ÉRTÉKEKKEL 4. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 4. modul A SZÁMFOGALOM KITERJESZTÉSE

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN. 8. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN. 8. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN 8. modul Készítette: konrád ágnes matematika A 3. ÉVFOLYAM 8. modul diagnosztikus mérés a 100-as számkörben MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul Matematika A 3. évfolyam TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK 34. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 34. modul TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Mozaikozás szabadon és másolással

Mozaikozás szabadon és másolással Matematika A 1. évfolyam Mozaikozás szabadon és másolással 39. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 39. modul mozaikozás szabadon és másolással modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK. 44. modul

VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK. 44. modul Matematika A 3. évfolyam VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK 44. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 44. modul VALÓSZÍNŰSÉGI JÁTÉKOK MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

TÖBB EGYENLŐ RÉSZ. 35. modul

TÖBB EGYENLŐ RÉSZ. 35. modul Matematika A 3. évfolyam TÖBB EGYENLŐ RÉSZ 35. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 35. modul TÖBB EGYENLŐ RÉSZ MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ ÖSSZEADÁSOK, TÖBBSZÖRÖZÉSEK. 37. modul

ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ ÖSSZEADÁSOK, TÖBBSZÖRÖZÉSEK. 37. modul Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ ÖSSZEADÁSOK, TÖBBSZÖRÖZÉSEK 37. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 37. modul ÍRÁSBELI SZORZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE; TÖBBTAGÚ

Részletesebben

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő)

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) 24. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika

Részletesebben

Tájékozódás térben, síkon

Tájékozódás térben, síkon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás térben, síkon 28. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 28. modul Tájékozódás térben, síkban (gömbön) MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 2. évfolyam Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása 48. modul Készítette: C. Neményi Eszter Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Valószínűség-számítás II.

Valószínűség-számítás II. Valószínűség-számítás II. Geometriai valószínűség: Ha egy valószínűségi kísérletben az események valamilyen geometriai alakzat részhalmazainak felelnek meg úgy, hogy az egyes események valószínűsége az

Részletesebben

MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ

MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ MATEMATIKA C 5. évfolyam 1. modul DOMINÓ Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 5. ÉVFOLYAM 1. MODUL: DOMINÓ TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Megoldások. I. Osztályozás, rendezés, kombinatorika. 1. osztály

Megoldások. I. Osztályozás, rendezés, kombinatorika. 1. osztály Megoldások I. Osztályozás, rendezés, kombinatorika 1. osztály 4. Lackó kezében egy gesztenye van. 5. Kettő. 1 + 1 = 2. 6. Öt. 3 + 2 = 5. 7. Igaz állítás: A), D), E). 2. osztály 1. 6 lehetőség van. Ha ismétel,

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam Melyikhez tartozom? 4. modul Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam 4. modul Melyikhez tartozom? MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Matematikaóra-tervezet

Matematikaóra-tervezet Matematikaóra-tervezet "Mondd el és elfelejtem; Mutasd meg és megjegyzem; Engedd, hogy csináljam és megértem." (Kung Fu-Ce) Készítette: Horváth Judit Osztály: 3. osztály (év vége) Tantárgy: matematika

Részletesebben

Hányféleképpen. 6. modul. Készítette: Köves Gabriella

Hányféleképpen. 6. modul. Készítette: Köves Gabriella Hányféleképpen 6. modul Készítette: Köves Gabriella Hányféleképpen? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Kombinatorikai feladatok megoldása szerep játékkal, mozgásos játékkal,

Részletesebben

Kő, papír, olló és a snóbli

Kő, papír, olló és a snóbli Matematika C 3. évfolyam Kő, papír, olló és a snóbli 1. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 1. modul kő, papír, olló és A snóbli MODULLEÍRÁS A modul célja Szabály megértése, követése,

Részletesebben

MATEMATIKA C 5. évfolyam 5. modul JÁTÉK A ZSEBSZÁMOLÓGÉPPEL

MATEMATIKA C 5. évfolyam 5. modul JÁTÉK A ZSEBSZÁMOLÓGÉPPEL MATEMATIKA C 5. évfolyam 5. modul JÁTÉK A ZSEBSZÁMOLÓGÉPPEL Készítette: Abonyi Tünde MATEMATIKA C 5. ÉVFOLYAM 5. MODUL: JÁTÉK A ZSEBSZÁMOLÓGÉPPEL TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja A tudatos észlelés, a megfigyelés

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 3. évfolyam Diák mérőlapok A kiadvány KHF/3992-8/2008. engedélyszámon 2008.08.8. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási

Részletesebben

Táblás játékok 2. 1. modul

Táblás játékok 2. 1. modul Táblás játékok 2 1. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Táblás játékok 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása DEFINÍCIÓ: (Séta) A G gráf egy olyan élsorozatát, amelyben a csúcsok és élek többször is szerepelhetnek, sétának nevezzük. Egy lehetséges séta: A; 1; B; 2; C; 3; D; 4;

Részletesebben

számlálás, mérés 1000-ig

számlálás, mérés 1000-ig Matematika A 3. évfolyam számlálás, mérés 1000-ig 9. modul Készítette: zsinkó erzsébet matematika A 3. ÉVFOLYAM 9. modul Számlálás, mérés 1000-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Az élet (és halál) játéka, szerzők Inka és Markus Brand 2-4 játékos részére 12 éves kortól Egy teljesen új fejezet nyílik

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Tankönyv második kötet Számok és műveletek 0-től 0-ig Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Fordította: Uncleszotyi

Fordította: Uncleszotyi Fordította: Uncleszotyi Kiegészítette: Adhemar EL GRANDE 1 Összetevők Egy játéktábla 5 Grande (vezetők - nagy kockák) öt különböző színben 155 Caballero (lovagok - kis kockák) 5 színben (31 db színenként)

Részletesebben

Rátz László Matematikai kvízverseny 5. osztály

Rátz László Matematikai kvízverseny 5. osztály Rátz László Matematikai kvízverseny 5. osztály 2010. november 26. 1. feladat Ez a különleges óra a pontos időt mutatja. Az első sor ötórás intervallumokat számol (minden ötóránként vált szürkére), a második

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 3. MODUL: LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Spike Trade napló_1.1 használati útmutató

Spike Trade napló_1.1 használati útmutató 1 Spike Trade napló_1.1 használati útmutató 1 ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTŐ A táblázat célja, kereskedéseink naplózása, rögzítése, melyek alapján statisztikát készíthetünk, szűrhetünk vagy a már meglévő rendszerünket

Részletesebben

játéktér ii. 2. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_11 A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera

játéktér ii. 2. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_11 A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera TEREK SZKC_102_11 a z é n d i m e n z i ó i játéktér ii. modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári terek játéktér ii. 2. évfolyam 143

Részletesebben

SZKC 103_06. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKC 103_06. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKC 103_06 a z é n d i m e n z i ó i titkos barát leleplezése modul szerzője: Sáfár nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 56 titkos barát leleplezése Tanári MODULVÁZLT Tevékenységek

Részletesebben

Feladattervek óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatos diákok számára a Vincze Ottó - Kognitív mentés című kiállításához

Feladattervek óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatos diákok számára a Vincze Ottó - Kognitív mentés című kiállításához Feladattervek óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatos diákok számára a Vincze Ottó - Kognitív mentés című kiállításához A feladatok alapkérdései: A kognitív fogalmának megismerése, mit jelent ez

Részletesebben

Összeadás, kivonás 0-tól 50-ig

Összeadás, kivonás 0-tól 50-ig Összeadás, kivonás 0-tól 50-ig 1. Számítsd ki a műveletek eredményét! 25 + 2 = 35 + 2 = 35 + 12 = 25 + 22 = 2 + 25 = 2 + 35 = 12 + 35 = 22 + 25 = 27 + 3 = 37 + 3 = 27 + 13 = 27 + 23 = 3 + 27 = 3 + 37 =

Részletesebben

Építések egyszerű feltételek szerint

Építések egyszerű feltételek szerint Matematika A 1. évfolyam Építések egyszerű feltételek szerint 38. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 38. modul építések egyszerű feltételek szerint modulleírás A modul célja Időkeret

Részletesebben

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Matematika A 1. évfolyam 4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 4. modul: POLIÉDEREK FELSZÍNE, TÉRFOGATA Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

KOMBINATORIKA Permutáció

KOMBINATORIKA Permutáció Permutáció 1) Három tanuló, András, Gábor és Miklós együtt megy iskolába. Hányféle sorrendben léphetik át az iskola küszöbét? Írja fel a lehetséges sorrendeket! 2) Hány különböző négyjegyű számot alkothatunk

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK. Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET

0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK. Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET 0622. MODUL EGÉSZ SZÁMOK Szorzás és osztás egész számokkal. Egész számok összeadása és kivonása KÉSZÍTETTE: ZSINKÓ ERZSÉBET 0622. Egész számok Szorzás és osztás egész számokkal Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások 1. Ismétlés 10-ig számolunk 0, 2, 4, 6, 8, 10 páros 1, 3, 5, 7, 9, 11 páratlan 1-nél nagyobb páros számok 10-nél kisebb páratlan számok

Részletesebben

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév MATEMATIKA A feladatlapok. évfolyam. félév A kiadvány KHF/3993-18/008. engedélyszámon 008.08.18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv A

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Csere-bere. 2. modul. Készítette: KÖVES GABRIELLA

Csere-bere. 2. modul. Készítette: KÖVES GABRIELLA Csere-bere 2. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Csere-bere A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem

Részletesebben

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT%

INFORMATIKA KÖZÉPSZINT% Szövegszerkesztés 1. Ivóvíz Prezentáció, grafika és weblapkészítés 2. Italos karton Táblázatkezelés 3. Bérautó Adatbázis-kezelés 4. Felajánlás maximális A gyakorlati vizsgarész a 120 40 30 30 20 elért

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

MATEMATIKA C 7. évfolyam 5. modul KI MARAD A VÉGÉN?

MATEMATIKA C 7. évfolyam 5. modul KI MARAD A VÉGÉN? MATEMATIKA C 7. évfolyam 5. modul KI MARAD A VÉGÉN? Készítette: Kovács Károlyné MATEMATIKA C 7. ÉVFOLYAM 5. KI MARAD A VÉGÉN? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK

2. FELSZERELÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK Bevezetés Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A játékszabályok minden olyan nemzetközi versenyre vonatkoznak, amelyet a BISFed (Boccia Nemzetközi Sport Szövetség)

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Egy asztal körül 24-en ülnek, mindannyian mindig igazat mondanak. Minden lány azt mondja, hogy a közvetlen szomszédjaim közül pontosan az egyik fiú, és minden fiú azt mondja, hogy mindkét közvetlen

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY

MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY MATEMATIKA C 6. évfolyam 6. modul CSUPA TALÁNY Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 6. MODUL: TALÁNY TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS A

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS A SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS A 3. ÉVFOLYAM ÉN, TE... MI II. GYŰJTEMÉNY 1. APU NÁLUNK A MŰSZAKI ZSENI 3 2. LILLA ÉS A CSODARADÍR 20 3. ANYANYELVI TAPASZTALATSZERZÉS LILLA ÉS A CSODARADÍR 34 4. CSALÁS 49 5.

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Európa az 1900-as évek elején. A játékosok cirkuszigazgatókat alakítanak, akik beutazzák Európa

Európa az 1900-as évek elején. A játékosok cirkuszigazgatókat alakítanak, akik beutazzák Európa Európa az 1900-as évek elején. A játékosok cirkuszigazgatókat alakítanak, akik beutazzák Európa városait előadásokat tartva, és a közönséget szórakoztatva. Az előadások előtt gyarapítaniuk kell cirkuszukat

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 05 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók A dolgozatot

Részletesebben

1. Az ábrán a pontok a szabályos háromszögrács 10 pontját jelentik (tehát az ABC háromszög egyenlőoldalú, a BDE háromszög egyenlőoldalú, a CEF

1. Az ábrán a pontok a szabályos háromszögrács 10 pontját jelentik (tehát az ABC háromszög egyenlőoldalú, a BDE háromszög egyenlőoldalú, a CEF 1. Az ábrán a pontok a szabályos háromszögrács 10 pontját jelentik (tehát az ABC háromszög egyenlőoldalú, a BDE háromszög egyenlőoldalú, a CEF háromszög egyenlőoldalú, stb ). A 10 pont közül ki kell választani

Részletesebben

2. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_14. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, Petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin

2. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_102_14. A modul szerzõi: Andóné Nagy Katalin, Petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin JÁTSZNI JÓ, SZKC_102_14 NEM CSK GYÕZNI! a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: ndóné Nagy Katalin, Petik Ágota, ruzsa Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A bemutató órák feladatai

A bemutató órák feladatai A bemutató órák feladatai 1, A dobozban van 7 narancsos, 4 epres, 3 szilvás, 2 banános cukorka. Becsukott szemmel hányat kell kivenned ahhoz, hogy biztosan legyen a) 1 db epres ízű b) 1 db narancsos ízű

Részletesebben

Minden jog fenntartva. E dokumentumnak, vagy részletének nyomtatott formában történõ rögzítése, illetve akár ingyenes, akár ellenérték fejében

Minden jog fenntartva. E dokumentumnak, vagy részletének nyomtatott formában történõ rögzítése, illetve akár ingyenes, akár ellenérték fejében Minden jog fenntartva. E dokumentumnak, vagy részletének nyomtatott formában történõ rögzítése, illetve akár ingyenes, akár ellenérték fejében történõ közzététele, sokszorosítása és terjesztése tilos.

Részletesebben

JÁTÉKOK Kicsik Nagyok Nonverbális

JÁTÉKOK Kicsik Nagyok Nonverbális Miszkiri 1 JÁTÉKOK Kicsik Nagyok Nonverbális Kis létszámhoz Nagy csoportnak Oldalszám Névtanulós játékok 4 Lufis-testrészes névtanulós x x x x 4 Név - 3 szó x x x 4 Név és hobbi x x x 4 Névrekord x x x

Részletesebben

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok

CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Bevezetés CP-ISRA Nemzetközi Boccia Szabályok Jelen szövegben bemutatott szabályok a boccia játékra vonatkoznak. A nemzetközi boccia versenyek szervezésével kapcsolatos további információk a Nemzetközi

Részletesebben