Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása"

Átírás

1 Gráfelmélet II. Gráfok végigjárása DEFINÍCIÓ: (Séta) A G gráf egy olyan élsorozatát, amelyben a csúcsok és élek többször is szerepelhetnek, sétának nevezzük. Egy lehetséges séta: A; 1; B; 2; C; 3; D; 4; E; 12; B; 1; A; 9; G DEFINÍCIÓ: (Vonal) A G gráf egy olyan élsorozatát, amelyben az élek nem ismétlődhetnek, de a csúcsok igen, vonalnak nevezzük. Egy lehetséges vonal: D; 4; E; 12; B; 11; G; 9; A; 1; B; 2; C Megjegyzés: Abban az esetben, ha a vonal kezdőpontja megegyezik a végpontjával, akkor zárt vonalról, ellenkező esetben pedig nyílt vonalról beszélünk. DEFINÍCIÓ: (Út) A G gráf egy élsorozatát, amelyben az élek és a csúcsok sem ismétlődhetnek, útnak nevezzük. 1

2 Egy lehetséges út: H; 7; G; 9; A; 1; B; 10; F; 5; E; 4; D Megjegyzés: Szemléletesen: Az út olyan vonal, amely sehol sem metszi önmagát. Az út hossza alatt az út által tartalmazott élek számát értjük. DEFINÍCIÓ: (Távolság) Egy G gráf két csúcsának távolságán az azokat összekötő legrövidebb út hosszát értjük. Megjegyzés: Ha két csúcsot nem köt össze út, akkor a két pont távolságát végtelennek tekintjük. DEFINÍCIÓ: (Átmérő) Egy G gráf csúcsai közötti távolság maximumát a gráf átmérőjének nevezzük. Jele: diam(g). DEFINÍCIÓ: (Kör) A G gráf egy olyan élsorozatát, amelyben az élek és a csúcsok sem ismétlődhetnek, kivéve a kezdő és végpontokat, melyek megegyeznek, körnek nevezzük. Egy lehetséges kör: B; 1; A; 9; G; 6; F; 10; B 2

3 Megjegyzés: Szemléletesen: A kör olyan út, melynek kezdő és végpontja megegyezik. A kör hossza alatt a kör által tartalmazott élek számát értjük. DEFINÍCIÓ: (Összefüggő gráf) Egy G gráfot összefüggőnek nevezünk, ha bármely csúcsból vezet bármely másik csúcsba út. Megjegyzés: Szemléletesen: Az összefüggő gráf nem tartalmaz izolált csúcsot. TÉTEL: Ha egy összefüggő gráfban minden csúcs fokszáma legalább 2, akkor a gráfban van kör. TÉTEL: Ha egy egyszerű gráf bármely csúcspontjának foka legalább k (k > 1), akkor van a gráfban egy legalább k + 1 hosszúságú kör. TÉTEL: Egy összefüggő gráfban bármely kör élét elhagyva összefüggő marad. TÉTEL: Az n csúcsú összefüggő, egyszerű gráfnak legalább n 1 darab éle van. TÉTEL: Ha egy n csúcsú összefüggő gráfban n nél kevesebb él van, akkor a gráf tartalmaz elsőfokú csúcsot. 3

4 DEFINÍCIÓ: (Fagráf) Egy összefüggő, egyszerű G gráfot fa gráfnak nevezünk, ha nem tartalmaz kört. Megjegyzés: Egy fagráf bármely két pontját összekötve, a kapott gráfban már lesz kör. Egy fagráf bármely élét elhagyva, a kapott gráf már nem lesz összefüggő. Ezek alapján az n pontú összefüggő gráfok közül a fagráfnak van a legkevesebb éle és a fa gráf a maximális élszámú körmentes gráf. A fagráf elsőfokú csúcsait leveleknek nevezzük. DEFINÍCIÓ: (Feszítő fa) Egy G gráf feszítőfájának nevezzük a G - t, ha G fa és részgráfja G nek, illetve G minden csúcsa G - nek is csúcsa. Megjegyzés: Minden egyszerű, összefüggő gráfnak van feszítő fája. TÉTEL: Egy n csúcsú fagráfnak pontosan n 1 éle van. TÉTEL: Egy fagráf bármely két csúcsa között pontosan egy út létezik. TÉTEL: Bármely fagráfban van legalább két elsőfokú csúcs. TÉTEL: (Cayley) Az n csúcspontú K n teljes gráf különböző feszítőfáinak a száma: n n 2. 4

5 Utazó ügynök problémája: Az utazó ügynök problémája azt jelenti, hogy a kereskedelmi utazónak adott városokat kell bejárnia, oly módon, hogy minden városba csak egyszer megy el, és végül visszatér a cégének székhelyére. Mivel egy - egy útnak jól meghatározott útiköltsége is van, így több út esetén célszerű azt az utat választania, melynek költsége minimális. Súlyozott gráf minimális feszítőfájának keresése: Egy gráfot súlyozottnak nevezünk, ha minden éléhez hozzá van rendelve egy valós szám. A gráf feszítőfáját minimálisnak mondjuk, ha az éleihez rendelt súlyok összege minimális. Kruskal - algoritmus: Először válasszuk a gráf éleiből a minimális súlyú e 1 et. Ezt követően a megmaradó élekből válasszuk a minimális súlyú e 2 t úgy, hogy az előzőleg választott éllel ne alkosson kört. Ezt az eljárást addig folytatjuk, amíg tudunk olyan minimális súlyú élt kiválasztani, mely az előzőleg választott élekkel nem alkot kört. Amennyiben több ilyen él nem létezik, akkor az algoritmus véget ért. Prim - algoritmus: Először válasszuk ki a gráf egy tetszőleges v 1 csúcsát. Ezután kiválasztunk az erre a csúcsra illeszkedő élek közül egy minimális súlyú e 1 et, s legyen ennek a másik végpontja v 2. A következő lépésben a v 1, illetve v 2 csúcsokra illeszkedő élek közül választunk egy minimális súlyú e 2 t úgy, hogy az előzőleg választott éllel ne alkosson kört, s legyen ennek a másik végpontja v 3. Ezt az eljárást addig folytatjuk, amíg van a gráfnak még választható pontja. Amennyiben a gráf csúcsai elfogytak, akkor az algoritmus véget ért. DEFINÍCIÓ: (Komponens) Egy G gráfnak az összefüggő maximális részgráfjait G komponenseinek nevezzük. A részgráf maximális abban az értelemben, hogy nem lehet növelni G csúcsainak vagy éleinek hozzá vételével, mert akkor már nem lenne összefüggő. 3 komponensű gráf: Megjegyzés: Szemléletesen: A komponensek egy nem összefüggő gráf összefüggő részei. 5

6 DEFINÍCIÓ: (Erdő) Egy G gráfot erdőnek nevezünk, ha komponensei fák. TÉTEL: Ha egy gráf erdő és k komponensből áll, akkor a csúcsok és élek számának különbsége k. DEFINÍCIÓ: (Euler vonal) A G gráf egy vonalát Euler vonalnak nevezzük, ha a gráf minden élét tartalmazza. Egy lehetséges Euler vonal: F; 6; A; 1; B; 2; C; 3; D; 4; E; 8; B; 7; F; 5; E Megjegyzés: A zárt Euler vonallal rendelkező gráfot Euler gráfnak nevezzük. TÉTEL: Egy összefüggő gráfnak pontosan akkor van zárt Euler - vonala, ha minden csúcsának fokszáma páros. TÉTEL: Egy összefüggő gráfnak pontosan akkor van nyílt Euler - vonala, ha pontosan kettő páratlan fokszámú csúcsa van. (Ekkor éppen ez a két csúcs az Euler vonal kezdő, illetve végpontja.) DEFINÍCIÓ: (Hamilton út) A G gráf egy útját Hamilton útnak nevezzük, ha a gráf minden csúcsát tartalmazza. 6

7 Egy lehetséges Hamilton út: A; 1; B; 7; F; 5; E; 4; D; 3; C DEFINÍCIÓ: (Hamilton kör) A G gráf egy körét Hamilton körnek nevezzük, ha a gráf minden csúcsát tartalmazza. Egy lehetséges Hamilton kör: D; 3; C; 2; B; 1; A; 6; F; 5; E; 4; D TÉTEL: Ha egy egyszerű, összefüggő gráfnak n csúcsa van (n > 2) és minden csúcsának a foka legalább n, akkor van a gráfnak Hamilton - köre. 2 TÉTEL: Ha egy egyszerű, összefüggő gráfnak van olyan k csúcsa, melyek törlése után k + 1 komponensére esik szét, akkor nincs a gráfnak Hamilton - köre. TÉTEL: Ha egy egyszerű, összefüggő gráfnak van olyan k pontja, melyek törlése után k + 2 komponensre esik szét, akkor nincs a gráfnak Hamilton útja, s így Hamilton - köre sem. Megjegyzés: Általános esetben Hamilton kör és Hamilton út keresésére ma sem ismert igazán jó algoritmus. A fentebb közölt két utolsó tételben a feltétel csak szükséges és nem elégséges, azaz előfordulhat, hogy akkor sincs a gráfban Hamilton kör vagy Hamilton út, ha csak k komponensre esik szét. 7

8 Síkba rajzolható gráfok, gráfok színezése DEFINÍCIÓ: (Síkgráf) Egy G gráfot síkba rajzolható gráfnak (síkgráfnak) nevezünk, ha úgy ábrázolhatjuk a síkon, hogy éleinek a csúcsokon kívül nincs közös pontjuk, vagyis az élek nem keresztezik egymást. Topológikus bővítés szűkítés: Gráfok síkba rajzolhatóságát nem befolyásolja, ha valamely élükön egy új másodfokú csúcspontot veszünk fel (bővítés), vagy ha valamely két élét a gráfnak, amelyek ugyanarra a másodfokú csúcsra illeszkedtek egybeolvasszuk, s a csúcsot töröljük (szűkítés). DEFINÍCIÓ: (Topológikusan izomorf) A G gráfot a G gráffal topológikusan izomorfnak nevezzük, ha G - ből véges sok topológikus szűkítéssel, illetve bővítéssel G - vel izomorf gráf állítható elő. DEFINÍCIÓ: (Tartomány) Egy G gráfnak azon minimális köreit, melyek a belsejükben már nem tartalmaznak a gráfnak semmilyen pontját, tartományoknak (országoknak) nevezzük. Két tartományt szomszédosnak szokás nevezni, ha van közös élük. Három ház három kút probléma: Egy mezőn három házat építettek és a lakóknak három kutat ástak. Mivel a kutak gyakran kiszáradnak, ezért minden házból minden kúthoz utat kell építeni. Ám a házak lakói haragban vannak egymással. Megépíthetőek - e az utak úgy, hogy ne keresztezzék egymást? 8

9 Kuratowski féle gráfok: Az öt csúcsú teljes gráfot és a három ház három kút gráfot együttesen Kuratowski féle gráfoknak nevezzük. TÉTEL: (Euler - formula) Ha egy gráf síkgráf, akkor teljesül, hogy c e + t = k + 1, ahol e az élek, c a csúcsok, t a tartományok és k a komponensek számát jelöli. TÉTEL: A Kuratowski - féle gráfok nem rajzolhatóak síkba. TÉTEL: (Kuratowski - tétele) Egy gráf pontosan akkor síkgráf, ha nem tartalmaz olyan részgráfot, amely topológikusan izomorf az öt csúcsú teljes gráffal vagy a három ház három kút gráffal. Megjegyzés: Szemléletesen: Egy G gráf akkor és csak akkor síkgráf, ha nem tartalmaz olyan részgráfot, amely vagy ötcsúcsú teljes gráffá vagy három ház három kút gráffá vonható össze. A gráf összevonásán a másodrendű csúcsok megszüntetését értjük. TÉTEL: Ha egy G gráf síkba rajzolható, akkor van olyan síkba rajzolása, melyben minden él egyenes szakasz. TÉTEL: Ha G egyszerű, síkba rajzolható gráf, akkor a minimális fokszáma legfeljebb 5. TÉTEL: Ha G egyszerű, síkba rajzolható gráf és pontjainak száma legalább 3, akkor teljesül, hogy e 3c 6, ahol e az élek és c a csúcsok számát jelöli. TÉTEL: Ha G egyszerű, síkba rajzolható gráf, melynek minden köre legalább 4 hosszú és csúcsainak száma legalább 4, akkor teljesül, hogy e 2c 4, ahol e az élek, c a csúcsok számát jelöli. 9

10 Sztereografikus projekció: A sztereografikus projekcióval a síkon ábrázolhatunk egy gömbre rajzolt gráfot és fordítva, egy síkba rajzolt gráfot izomorf módon ábrázolhatunk a gömbön. Térképészetben gyakran használt eljárás, hogy egy G gömb és egy S sík pontjai között létesítünk egy megfeleltetést. Amennyiben a G gömbünk egy D pontban érinti a síkot, akkor a D pont átellenes pontja legyen E. A sík valamely P pontjának gömbi megfelelőjét úgy kapjuk meg, hogy a P - t E - vel összekötő egyenesnek vesszük a G gömbbel vett metszéspontját, s ezt jelöljük P - vel. Poliéderek: A poliéder egy olyan térbeli test, amelyet minden oldalról síkok határolnak. Megjegyzés: A poliéder élei és csúcsai olyan szabályos síkgráfot alkotnak, melyben minden csúcspont fokszáma egyenlő és minden tartományt ugyanannyi él határol. Szabályos poliéderek: Szabályosnak nevezünk egy konvex poliédert, ha minden lapja egybevágó szabályos sokszög és minden testszöglete is szabályos, azaz élei, élszögei és lapszögei egyenlők. Összesen 5 szabályos poliéder létezik, s ezek a következők: Tetraéder: Hexaéder: (Kocka) 10

11 Dodekaéder: Oktaéder: Ikozaéder: Szabályos poliéderek tulajdonságai: Fokszám Tartományokat határoló élek Csúcs Él Tartomány Típus Tetraéder Kocka Dodekaéder Oktaéder Ikozaéder TÉTEL: (Euler féle poliéder tétel) Ha egy egyszerű poliéder csúcsainak száma c, lapjainak száma l, és éleinek száma e, akkor teljesül, hogy c + l e = 2. 11

12 DEFINÍCIÓ: (k színezhető gráf) Egy G síkgráfot k - színezhetőnek nevezünk, ha tartományait ki lehet festeni k színnel úgy, hogy bármely két szomszédos tartomány különböző színű. 2 színnel kiszínezhető gráf DEFINÍCIÓ: (Kromatikus szám) A k számot a G gráf kromatikus számának nevezzük, ha a gráf csúcsai kiszínezhetőek k színnel úgy, hogy az éllel összekötött csúcsok színei különbözőek lesznek. Jele: χ (G). Kromatikus szám: 3 DEFINÍCIÓ: (Kromatikus index) A k számot a G gráf kromatikus indexének (élkromatikus számának) nevezzük, ha a gráf élei kiszínezhetőek k színnel úgy, hogy a szomszédos élek, azaz egy csúcsra illeszkedő élek színei különbözőek lesznek. Jele: χ e (G). Kromatikus index: 3 DEFINÍCIÓ: (Páros gráf) Egy G gráfot páros gráfnak nevezünk, ha a csúcsai két színnel kiszínezhetőek úgy, hogy azonos színű csúcsokat nem köt össze él. TÉTEL: Ha a G páros gráf, akkor bármely körének az éleinek száma páros. TÉTEL: Ha a G gráf egyszerű, akkor χ (G) (G) + 1. TÉTEL: (Vizing) Ha a G gráf egyszerű, akkor χ e = (G) vagy χ e = (G)

13 Duális gráf: Egy G gráf minden T i tartományában vegyünk fel egy u i pontot. Legyen az e s olyan éle G - nek, mely a T i és T j tartományok határán fekszik, s ekkor vezessen e s él u i - ból u j - be. Az így felvett csúcsok és az őket összekötő élek alkotják a G duális gráfját. A fekete gráf duálisa a piros gráf. Megjegyzés: Térképek színezésénél szokásos eljárás az, hogy szomszédos országokat különböző színekkel színeznek ki. Ha az adott síkbarajzolható G gráf duálisa G, akkor a G gráf k színnel való színezhetősége G - re vonatkozólag azt jelenti, hogy G csúcsait ki lehet színezni k színnel úgy, hogy szomszédos csúcsok színei különbözőek (bármely élének két végpontja különböző színű). A színezési probléma duális gráfra való átfogalmazása lehetőséget ad arra, hogy tetszőleges gráf színezhetőségéről beszéljünk. Színezés esetén egyszerű gráfokról célszerű beszélni: párhuzamos élek nem változtatják meg a csúcsok színezhetőséget, hurokél esetén pedig a csúcs nem színezhető ki semmire, mert szomszédos önmagával. TÉTEL: (Ötszín - tétel) Bármely síkbarajzolható sokszöggráf kiszínezhető öt színnel. Négyszín - sejtés: A négyszín sejtés alatt azt értjük, hogy minden térkép kiszínezhető legfeljebb négy színnel úgy, hogy egy - egy él mentén a szomszédos tartományok színe különböző legyen. Keneth Appel és Wolfgang Haken ban közölte, hogy sikerült bizonyítaniuk a négyszín - tételt. A lehetséges konfigurációk ezreit tárták fel, melyek leírása mintegy 1000 oldalt tett ki a segédtételek bizonyításával. A feltárt konfigurációk többsége olyan bonyolult volt, hogy hagyományos módon történő ellenőrzésük meghaladta az ember teljesítőképességét, így a bizonyítást csak a kor nagyteljesítményű számítógépeinek alkalmazásával (kb órás gépidő felhasználásával) tudták végrehajtani. A matematikusok egy része ma is vitatja azt, hogy egy tételnek a számítógépes bizonyítása elfogadható - e. Bizonyításukban azóta többször is találtak hibát, de azok javíthatónak bizonyultak. Azt azonban be lehet látni, hogy legalább 4 szín kell a síkbeli gráfok kiszínezéséhez (pl.: tetraéder síkba rajzolt gráfja). 13

14 1. Rajzolj olyan fagráfot, amelyben a csúcsok fokszáma: 1; 1; 1; 1; 2; 2; 4! Egy lehetséges összefüggő, körmentes fagráf a következő: 2. Döntsük el, hogy melyik fa az alábbi gráfok közül! Mennyi a levelek a száma? Mivel a második gráfban van kör, a harmadik gráf pedig nem összefüggő, így azok nem fagráfok. Az első gráfban a levelek (első fokú csúcsok) száma 4, a harmadikban pedig Mennyi pontja és mennyi levele lehet annak a fának, amelyben a pontok fokszámainak összege 16? Mivel a fokszámok összege 16, így az élek száma 16 = 8, a csúcsok száma pedig: = 9. 2 Mivel minden fának van legalább két elsőfokú csúcsa, így a levelek száma ezek alapján lehet 2; 3; 4; 5; 6; 7 vagy Lehetséges e 30 gépet összefüggő hálózatba kötni 28 kábellel? A rendszert tekintsük gráfként. A minimális összefüggő gráfok a fagráfok. Mivel egy 30 csúcsú fa gráfnak 30 1 = 29 éle van, így nem lehetséges a megvalósítás. 14

15 5. Írjuk fel a 3960 prímtényezős felbontását és ábrázoljuk fagráffal! A 3960 prímtényezős felbontása: 3960 = Egy lehetséges fagráf a következő: 6. Mennyi pontból áll az az erdő, melynek 5 fájában összesen 16 él van? Az erdő olyan gráf, melynek komponensei fák. Legyen a komponensek csúcsainak a száma: a; b; c; d; e. Ekkor az élek száma: a 1; b 1; c 1; d 1; e 1. Ebből felírható a következő egyenlet: (a 1) + (b 1) + (c 1) + (d 1) + (e 1) = 16. Ezek alapján kapjuk, hogy a + b + c + d + e = 21, vagyis a csúcsok száma Rajzolj olyan erdőt, amely 4 komponensből és 10 csúcsból áll! Mennyi éle van? Az élek száma 10 4 = 6. Egy lehetséges erdő a következő: 15

16 8. Határozd meg a következő gráf egy minimális súlyú feszítőfáját! A minimális súlyú feszítőfát a Kruskal -, illetve Prim algoritmussal határozhatjuk meg. Kruskal algoritmussal: Először válasszuk ki az 1 súlyú éleket úgy, hogy ne alkossanak kört az előzőleg kiválasztott élekkel: AB EI KL. Ezt követően válasszuk ki a 2 súlyú éleket az előzőhöz hasonlóan: AE CD FG GH IJ HK. Ezután válasszuk ki a 3 súlyú élt: JK. A 4 súlyú éleket nem választhatjuk, mert kört alkotnának korábbi élekkel. Végül válasszuk az 5 súlyú BC élt. A további 6, 7 és 8 súlyú éleket már nem választhatjuk, mert bármelyik élt is választanánk, a gráfban lenne kör. Ezek alapján egy minimális súlyú feszítőfa a következő: Prim algoritmussal: Először válasszunk ki tetszőlegesen egy csúcsot, legyen ez most az F csúcs. Az erre illeszkedő minimális súlyú él az FG él. Ezt követően az F és G csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él a GH él. Ezután az F, G, H csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él a HK él. Ezt követően az F, G, H, K csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él a KL él. Ezt követően az F, G, H, K, L csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él a JK él. Ezután az F, G, H, J, K, L csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él az IJ él. Ezt követően az F, G, H, I, J, K, L csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él az EI él. Ezután az E, F, G, H, I, J, K, L csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él az AE él. Ezt követően az A, E, F, G, H, I, J, K, L csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él az AB él. Ezután az A, B, E, F, G, H, I, J, K, L csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él a BC él. Végül az A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L csúcsokra illeszkedő minimális súlyú él a CD él. Mivel a gráfnak nincs több csúcsa, így az algoritmus végére értünk. Ezzel a módszerrel ugyanazt a feszítő fát kaptuk vissza, mint az előző algoritmussal. Ezek alapján a feszítő fa minimális súlya: =

17 9. Keress maximális költségű favázat az alábbi gráfban! A maximális súlyú feszítőfát a Kruskal - és Prim algoritmussal szintén meghatározhatjuk. Kruskal algoritmussal: Először válasszuk ki a 9 súlyú éleket úgy, hogy ne alkossanak kört az előzőleg kiválasztott élekkel: CH EI. Ezt követően válasszuk ki a 8 súlyú éleket az előzőekhez hasonlóan: BH CD EF EH (a DI t nem választhatjuk, mert akkor lesz kör). A 6 súlyú élt nem választhatjuk, mert akkor kört alkotna korábbi élekkel. Ezután válasszuk ki az 5 súlyú élt: AB. Végül a két 4 súlyú él közül válasszuk ki az egyiket, legyen ez a BG él. A másik élt, illetve a 3, 2 és 1 súlyú éleket már nem választhatjuk, mert bármelyik élt is választanánk, a gráfban lenne kör. Ezek alapján egy minimális feszítőfa a következő: Prim algoritmussal: Először válasszunk ki tetszőlegesen egy csúcsot, legyen ez most a G csúcs. Az erre illeszkedő egyik maximális súlyú él az AG él. Ezt követően az A és G csúcsokra illeszkedő maximális súlyú él az AB él. Ezután az A, B, G csúcsokra illeszkedő maximális súlyú él a BH él. Ezt követően az A, B, G, H csúcsokra illeszkedő maximális súlyú él a CH él. Ezt követően az A, B, C, G, H csúcsokra illeszkedő egyik maximális súlyú él a CD él. Ezután az A, B, C, D, G, H csúcsokra illeszkedő egyik minimális súlyú él a DI él. Ezt követően az A, B, C, D, G, H, I csúcsokra illeszkedő maximális súlyú él az EI él. Végül az A, B, C, D, E, G, H, I csúcsokra illeszkedő maximális súlyú él az EF él. Mivel a gráfnak nincs több csúcsa, így az algoritmus végére értünk. Ezzel a módszerrel a következő feszítőfát kaptuk: 17

18 Ezek alapján mind a két feszítőfa maximális súlya: = Van e olyan fagráf, melyben van nyitott Euler vonal? Mivel a nyitott Euler - vonal feltétele két páratlan fokú csúcs létezése, s minden fában van legalább két elsőfokú csúcs, így a lehetséges gráfban lennie kell két elsőfokú csúcsnak, s több páratlan fokú csúcs nem lehet benne. Ebben az esetben viszont a fa nem tartalmazhat elágazást, vagyis egy ilyen lehetséges gráf a következő: 11. Van e olyan gráf, amelyben van zárt és nyílt Euler vonal is? Mivel a nyílt Euler vonal feltétele az, hogy legyen benne pontosan két páratlan fokú csúcs, a zárt Euler vonal feltétele pedig, hogy csak páros fokú csúcsok lehetnek a gráfban, így nincs ilyen gráf. 12. Van e olyan séta, amely út, de nem vonal? Nincs, mert ha egy séta nem vonal, akkor van olyan él melyen kétszer is áthalad, vagyis annak végpontjain is, így nem lehet út. 18

19 13. A 18. században Königsberg városát a Pergel folyón 7 híd kötötte össze (lásd: ábra). a) Vasárnaponként a város lakói szívesen sétálgattak, és felvetették a következő kérdést: lehetséges - e, hogy valaki a lakásából indulva minden hídon átsétáljon, majd hazaérkezzen úgy, hogy egyik hídon se menjen át egynél többször? (A problémával Eulerhez fordultak, aki a szentpétervári akadémia tanára volt.) b) Van - e olyan városrész, amelyből indulva bejárhatjuk a hidakat úgy, hogy mindegyiken pontosan egyszer menjünk át, de nem kell feltétlenül visszaérkeznünk a kiindulási helyre? c) Legkevesebb hány hidat kell építeni, és hova, hogy legyen olyan városrész, amelyből indulva be tudjuk járni a hidakat úgy, hogy mindegyiken pontosan egyszer menjünk át, és nem kell feltétlenül visszaérkeznünk a kiindulási helyre? d) Legkevesebb hány hidat kell építeni és hová, hogy legyen olyan városrész, amelyből indulva be tudjuk járni a hidakat úgy, hogy mindegyiken pontosan egyszer menjünk át és visszaérkezzünk a kiindulási helyre? Tekintsük azt a gráfot, mely a város részeit szemlélteti: a csúcsok a szigetek és partokat jelölik, az élek pedig a hidakat. a) A kérdést megfogalmazhatjuk úgy is, hogy van - e az adott gráfnak zárt Euler - vonala? Mivel a gráfban szerepel páratlan fokszámú csúcs, ezért ez az eset nem lehetséges. 19

20 b) A kérdést megfogalmazhatjuk úgy is, hogy van - e az adott gráfnak nyílt Euler - vonala? Mivel 4 olyan csúcs van, melynek fokszáma páratlan, ezért ez az eset sem teljesülhet. c) Mivel akárhova építünk egy hidat, akkor már csak két csúcs fokszáma lesz páratlan, így bárhová is építünk egy hidat, lesz a gráfban nyílt Euler vonal. d) Ebben az esetben 2 hidat kell építenünk két - két különböző városrész között, mert akkor minden csúcs fokszáma páros lesz, s így a gráfban lesz zárt Euler vonal. 14. Lerajzolhatóak - e a következő ábrák a ceruza felemelése nélkül úgy, hogy minden vonalon pontosan egyszer haladjunk végig? A feladatot átfogalmazva az a kérdés, van-e a gráfokban nyílt Euler vonal? Az első, negyedik és ötödik gráfban minden csúcs fokszáma páros, ezért van zárt Euler vonala, tehát még az is lehetséges, hogy a kiindulási pontba visszatérjünk. A harmadik gráfban a páratlan fokú csúcsok száma pontosan 2, ezért található benne nyílt Euler vonal, így az ábra lerajzolható, s ezen két csúcs valamelyikéből kell indulnunk. A második és hatodik gráfban a páratlan fokú csúcsok száma 4, így azokat nem lehet lerajzolni a ceruza felemelése nélkül. 20

21 15. Legalább hányszor kell felemelni a ceruzát és egy másik pontban folytatni a rajzolást, hogy megrajzoljuk az ábrát úgy, hogy egyik szakaszt se rajzoljuk át egynél többször? A felemelés miatt új éleket kell az ábrába rajzolnunk úgy, hogy a gráfban legyen legalább nyílt Euler vonal. Mivel a páratlan fokszámú csúcsok száma 8, ezért minimum 3 élt be kell rajzolnunk ahhoz, hogy végig tudjunk menni rajta minden élt érintve. Az új éleket csak páratlan fokszámú csúcsokhoz húzhatjuk, s egy ilyen csúcshoz csak egy új él tartozhat, ezáltal egy olyan gráfot kapunk, melyben a páratlan fokszámú csúcsok száma pontosan 2 lesz. Egy ilyen lehetséges megoldás a következő: Amennyiben 4 élt is behúzunk a páratlan fokú csúcsokhoz az előzőeknek megfelelően, akkor akár a kezdőpontba is érkezhetünk végül. Egy ilyen lehetséges megoldás a következő: 21

22 16. A térképen látható városrész pirossal jelzett utcáit egy meleg nyári nap estéjén locsoló kocsival locsolják. Lehetséges - e, hogy a locsoló kocsi minden utcán végigmenjen, de egyik utcán se menjen végig egynél többször? A térképet gráfként tekintve, a feladat szerint egy nyílt Euler vonalat kell bejárnia a kocsinak. Mivel a páratlan fokszámú csúcsok száma 10, így ez nem lehetséges. 17. Betörőt fogtak a bankban, melynek alaprajza az ábrán látható. A betörőt a széf kinyitása közben fülelték le, és a biztonsági rendszer segítségével megállapították, hogy mire odáig eljutott, minden ajtón pontosan egyszer ment át. Melyik helyiségben van a széf? Tekintsük azt a gráfot, amelyben a csúcsok a helyiségeket, az élek az ajtókat szemléltetik. A gráfban pontosan 2 csúcs fokszáma páratlan, ezért található benne nyílt Euler - vonal. Mivel a rabló a B helyiségből indult, ezért a széf csak H - ban lehet. 22

23 18. Az ábra 9 falu közötti úthálózatot mutatja, az utakra írt számok a falvak távolságát jelentik kilométerben. Az utak állapotát ellenőrzik, ezért egy autó indul az A faluból, és végigjárja az összes utat. Milyen útvonalat válasszon, hogy az összes útszakaszt megnézze és a lehető legrövidebb úton visszatérjen A - ba? Mivel csak a legrövidebb élek csúcsainak fokszáma páratlan, ezért elegendő, ha ezzel a 3 éllel húzunk párhuzamos éleket, s akkor már minden csúcs fokszáma páros lesz, vagyis a gráf tartalmazni fog zárt Euler vonalat. Ezek alapján a legrövidebben úgy tudunk körbemenni az utakon, ha a 3 legkisebb útszakaszt kétszer járjuk be. 23

24 19. Határozd meg a kocka gráfjának az átmérőjét! A kocka egy lehetséges gráfja a következő: A gráf átmérője a csúcsok közötti távolságok maximuma, vagyis kocka esetén a testátló, azaz A és G távolsága. Ezek alapján a kocka átmérője: diam (G) = Tekintsük egy kocka csúcsait és éleit egy gráf csúcsainak, illetve éleinek. a) Végig mehet - e egy légy a kocka élein úgy, hogy minden csúcsot egyszer érint? b) Végig mehet - e egy légy a kocka élein úgy, hogy minden élen egyszer megy át? c) Hány testátlót kell felvenni a kockában, hogy a légy végigmehessen az éleken és a testátlókon úgy, hogy minden élen és testátlón pontosan egyszer haladjon végig? A kockának megfelelő gráfot ábrázolhatjuk a következőképpen: a) A kérdés átfogalmazva az, hogy van - e a gráfban Hamilton - út? A gráfban található Hamilton kör is, ami azt jelenti, hogy a légy akár vissza is tud térni a kiindulási pontba. Egy ilyen lehetséges bejárás a következő: 24

25 b) A kérdés átfogalmazva az, hogy van - e a gráfban nyílt Euler - vonal? Mivel a gráfban minden csúcs fokszáma páratlan, ezért nincs nyílt Euler vonala, tehát nem tud a légy végighaladni az összes élen a feltételnek megfelelően. c) Amennyiben a 4 testátlóból behúzunk tetszőlegesen hármat, akkor már csak két csúcsnak lesz a fokszáma páratlan, tehát lesz nyílt Euler vonal a gráfban. Továbbá, ha mind a 4 testátlót behúzzuk, akkor minden csúcs fokszáma páros lesz, tehát lesz zárt Euler vonala is a gráfnak, s akkor a kiindulási pontba is visszatérhet a légy. 21. Van e Hamilton - kör a szabályos poliéderek gráfjaiban? Tekintsük a szabályos poliéderek síkba rajzolt gráfjait, s a jelöljük piros vonallal egy egy lehetséges Hamilton kört az adott gráfban. Tetraéder: Hexaéder: (Kocka) Dodekaéder: 25

26 Oktaéder: Ikozaéder: 22. A 4 x 4 es sakktáblát be lehet - e járni egyetlen lóval lóugrásokkal úgy, hogy mindig olyan mezőre lépünk, melyen korábban még nem jártunk? Tekintsük a sakktáblát egy gráfként, melyben a csúcsok a tábla mezőit jelölik az élek pedig azt, hogy a lóval merre léphetünk az adott mezőről. A kérdés az, hogy van e a gráfban Hamilton út? Mivel a 4 sarok fokszáma 2, a másik 8 szélső csúcs fokszáma 3 és a 4 belső csúcs fokszáma pedig 4, így töröljük a 4 fokszámú csúcsokat, a rájuk illeszkedő élekkel együtt. 26

27 Mivel a 4 csúcs törlése után a gráf 6 komponensre esik szét, így nincs a gráfban Hamilton út, vagyis nem lehetséges a sakktábla ilyen típusú bejárása. 23. Az 5 x 5 ös sakktáblát be lehet - e járni egyetlen lóval lóugrásokkal oly módon, hogy mindig olyan mezőre lépünk, melyen korábban még nem jártunk? Tekintsük a sakktáblát egy gráfként, melyben a csúcsok a tábla mezőit jelölik az élek pedig azt, hogy a lóval merre léphetünk az adott mezőről. A kérdés az, van - e a gráfnak Hamilton útja? Mivel a 4 sarok fokszáma 2, a sarkok melletti csúcsok fokszáma 3, a többi (középső) szélső csúcsok fokszáma 4, a belső csúcsok fokszáma 4 és 6, illetve a középső (3. sor 3. oszlop) csúcs fokszáma pedig 8, így töröljük a 6 fokszámú csúcsokat, s a rájuk illeszkedő éleket. 27

28 Mivel a 4 pont törlése után a gráf 5 komponensre esik szét, így biztosan nincs Hamilton kör benne. Ezután töröljük a 8 fokszámú csúcsot is, a rá illeszkedő élekkel együtt. Ezzel egy kört kapunk, s a komponensek száma továbbra is 5 marad. Amennyiben törlünk még egy további pontot, s a rá illeszkedő éleket, akkor továbbra is 5 komponensünk marad. Ezt folytatva, sosem fogunk tudni annyi csúcsot törölni, hogy a gráfunk kettővel több komponensre essen szét, mint amennyi a törölt csúcsok száma. Ezek alapján nem zárható ki, hogy az eredeti gráfban van - e Hamilton út. A próbálgatások után látható, hogy a bejárás többféleképpen teljesíthető: indulhatunk valamely sarokból vagy a tábla közepéről is. A kezdő vagy utolsó mezőnek azonban mindenképp a sarokban kell lennie, mert ellenkező esetben a sarkokra csak egy zárt körben léphetünk rá. Egy megfelelő bejárás: 28

29 24. Bejárhatja - e a huszár a 8 x 8 as sakktáblát úgy, hogy minden mezőre pontosan egyszer lépjen, és utolsó lépéssel visszatérjen a kiindulási ponthoz? Bejárhatja - e a sakktáblát úgy, hogy az utolsó lépésként nem kell visszatérnie a kiindulási ponthoz? Tekintsük a sakktáblát egy gráfként, melyben a csúcsok a tábla mezőit jelölik az élek pedig azt, hogy a lóval merre léphetünk az adott mezőről. A kérdés az, van-e a gráfnak Hamilton útja, vagy Hamilton - köre? Mivel a 4 sarok fokszáma 2, a sarkok melletti csúcsok fokszáma 3, a többi szélső csúcsok fokszáma 4, a,,belső négyzet sarkainak fokszáma 4 és a többi szélső csúcsának fokszáma 6, illetve a legbelső 16 csúcs fokszáma pedig 8, így töröljük a belső 8 fokszámú csúcsokat, s a rájuk illeszkedő éleket. 29

30 Mivel a 16 csúcs törlése után is egy összefüggő gráfot kapunk, így nem lehet megoldani azt, hogy több komponensre essék szét, mint ahány csúcsot törlünk. Így a korábban közölt összefüggésekkel nem zárható ki egyértelműen, hogy a gráfnak van Hamilton útja, vagy Hamilton köre. Próbálgatások után találhatunk olyan bejárást, ahol nem térünk vissza a kezdő mezőre: Amennyiben azt szeretnénk, hogy körbe is tudjunk menni a táblán, akkor célszerű lehet a következő megközelítést tekintenünk. Bontsuk szét a sakktáblát két (alsó és felső) 4 x 8 as táblára. A feladat ekkor az, hogy a 4 x 8 as táblán találjunk olyan Hamilton utat, melynek végpontjai úgy helyezkednek el, hogyha a másik táblán is megtesszük ugyanazt az utat, akkor a két Hamilton út végpontjai lóugrásnyi távolságra legyenek egymástól. Az alábbi ábrán néhány esetet tekintünk különböző színek segítségével. Így tehát a feladat az, hogy olyan Hamilton utat keressünk a 4 x 8 - as táblán, melynek végpontjai úgy helyezkednek el, mint az alábbi tábla azonos színei. Próbálgatások után található olyan Hamilton - út mely végpontjai a fenti piros mezők lesznek. 30

31 Ekkor a 8 x 8 - as tábla egy lehetséges körbejárása a következő: 25. Átlós lépés nélkül be tudja - e járni a király a sakktáblát úgy, hogy minden mezőre pontosan egyszer lépjen, és utolsó lépéssel visszatérjen a kiindulási ponthoz, ha a sakktábla 4 x 4 - es; 5 x 5 - ös vagy 8 x 8 - as? Bejárhatja - e a feltételek mellett a sakktáblát akkor, ha utolsó lépésként nem kell visszatérnie a kiindulási ponthoz? Tekintsük először a 4 x 4 - es táblát. A gráf csúcsai jelölik a mezőket, míg az élek a király lehetséges lépéseit egy adott mezőről. Mivel a sarok pontok fokszáma 2, a többi szélső pont fokszáma 3, míg a belső pontok fokszáma pedig 4, így nem tudunk törölni annyi pontot, hogy több komponensre essen szét a gráf, vagyis nem zárható ki a Hamilton út, vagy Hamilton kör léte. Próbálgatások után egy egy lehetséges bejárás a következő: 31

32 Tekintsük ezután az 5 x 5 - ös táblát. A sarok pontok fokszáma 2, a többi szélső pont fokszáma 3, míg a belső pontok fokszáma pedig 4. Töröljünk 12 pontot úgy, hogy csak az átlós pontok, s a négyzet oldalainak középső pontjai maradjanak meg. Ebben az esetben 13 komponensre esik szét a gráfunk, tehát nem lesz Hamilton körünk, de Hamilton utunk lehetséges. Egy lehetséges bejárás: 32

33 Tekintsük ezután hasonló módon a 8 x 8 - as táblát. A sarok pontok fokszáma 2, a többi szélső pont fokszáma 3, míg a belső pontok fokszáma pedig 4. Mivel nem lehetséges úgy törölni pontokat, hogy több komponensre essen szét, ezért az összefüggések alapján nem zárható ki a Hamilton út vagy Hamilton kör megléte. Próbálgatások után egy egy lehetséges bejárás a következő: 26. Egy téglalap alakú gyümölcsös kertben 5 sorban és 6 oszlopban helyezkedik el 30 almafa. A kert egyik sarkában lévő gyümölcsfán egy sárgarigó, a vele átellenes sarokban lévő gyümölcsfán egy barnakánya ül. 30 percenként átrepülnek a kert valamely szomszédos fájára, de mindig csak a téglalap oldalaival párhuzamosan repülnek. Lehetséges - e, hogy valamelyik almafán együtt üljenek? 33

34 Tekintsük azt a gráfot, melynek csúcsai a fákat, az élek pedig a madarak lehetséges útjait jelölik egy adott fáról. A kertben lévő fákra a két madár ellentétes lépésszámban tud csak eljutni, vagyis egy adott fára a sárgarigó csak páros, míg a barnakánya csak páratlan számú ugrással juthat el. Ezek alapján sosem lehetnek azonos fán egyszerre. 27. Tizenkét fiú levelez. Mindegyik fiú legalább két másikkal tartja a kapcsolatot. Valamelyikük elküld egy hírt az egyik ismerősének. Az is elküldi egy ismerősének, de nem annak, akitől kapta. Más forrásból a fiúk nem jutnak a hírhez. a) Biztosan eljut - e a hír mindenkihez, mielőtt visszajut olyanhoz, aki már tudta? b) Igaz - e, hogy a hír biztosan visszajut egy olyan fiúhoz, aki már tudta? c) Legkevesebb hány fiúhoz jut el a hír? a) Gráfként tekintve a példát, tudunk olyan kört rajzolni, mely nem megy át az összes ponton. Ezek alapján nem biztos, hogy eljut mindenkihez a hír. b) Mivel mindenki továbbadja a hírt egy társának, s a fiúk száma véges, így biztosan visszajut a hír olyanhoz, aki már tudott róla. c) Hárman biztosan megtudják, de ekkor már bezárulhat a kör. 34

35 28. Az alábbi gráfok közül melyek rajzolhatók síkba? Az első gráfból törölve 2 élt, a harmadik gráfból pedig topológikus szűkítéssel három ház három kút gráfhoz jutunk, s így az eredeti gráfok sem rajzolhatóak síkba. A második gráfból elhagyva a 2 fokszámú csúcsot és a rá illeszkedő éleket az 5 csúcsú teljes gráfhoz jutunk, ezért nem rajzolható síkba ez a gráf sem. A negyedik gráf síkbarajzolható, s egy ilyen síkbarajzolás a következő: 35

36 29. Egy nagyváros három vasútállomását és két autóbusz - pályaudvarát köztes megálló nélküli földalatti vasútvonalakkal kívánjuk összekötni úgy, hogy ezek ne keresztezzék egymást. (Nem szükséges egyenes pályát kialakítani.) a) Tervezd meg az összekötetést a pályaudvarok alábbi elhelyezkedése esetén úgy, hogy minden vasútállomásról vezessen vonal minden autóbusz pályaudvarhoz! (vasútállomás: ; buszpályaudvar: ) b) Tervezd meg a fenti feltételek figyelembevételével a földalatti vasúthálózatot úgy, hogy a vasútállomások és az autóbusz - pályaudvarok között is legyen közvetlen kapcsolat! a) Egy egy lehetséges összeköttetés a következő: b) Ez nem lehetséges, mert akkor minden csúcsból minden csúcsba vezetne él, s ez megegyezne az 5 csúcsú teljes gráffal, mely nem rajzolható síkba. 30. Színezd ki az alábbi gráf éleit úgy, hogy a szomszédos élek színe különböző legyen! Legalább mennyi színre van szükség? 36

37 Mivel a gráfban a legnagyobb fokszám 4, így biztosan kell 4 szín a kiszínezéshez. Ennyi elegendő is hozzá, s egy ilyen lehetséges kiszínezés a következő: 31. Határozzuk meg azt a minimális számot, ahány színnel az alábbi gráfok csúcsai kiszínezhetőek úgy, hogy szomszédos csúcsok színe különböző legyen! Az első gráfot nem tudjuk kiszínezni két színnel, mert van benne olyan kör, mely páratlan hosszú. A gráf 3 színnel azonban kiszínezhető, s egy ilyen lehetséges kiszínezés a következő: Mivel a második gráfban minden kör páros hosszúságú, így a gráf páros gráf, azaz két színnel kiszínezhető. Egy ilyen lehetséges kiszínezés a következő: 37

38 32. Minimálisan mennyi színnel lehet kiszínezni a szabályos poliéderek csúcsait, illetve éleit úgy, hogy két szomszédos csúcs, illetve az egy csúcshoz illeszkedő élek különböző színűek legyenek? Az élek kiszínezhetőségét a csúcsok fokszáma határozza meg. Egy egy lehetséges színezés a következő: Tetraéder: Hexaéder (Kocka): Dodekaéder: Oktaéder: 38

39 Ikozaéder: Ezek alapján a tetraéder csúcsai 4, élei 3; a hexaéder (kocka) csúcsai 2, élei 3; a dodekaéder csúcsai 3, élei 3; az oktaéder csúcsai 3, élei 4; az ikozaéder csúcsai 4, élei 5 színnel színezhetjük ki minimálisan. 33. Színezd ki az alábbi vaktérképeken Európa, Ázsia, Afrika, Észak Amerika és Dél - Amerika országait úgy, hogy minden egymással határos ország különböző színű legyen, az óceánokkal határos területek ne legyenek világoskék színűek, továbbá a különálló szigeteket nem tekintjük semelyik országgal határosnak. Legkevesebb mennyi színnel teljesíthető ez a színezés, s legkevesebb mennyi színnel lehetne kiszínezni az egész világtérképet? 39

40 40

41 41

42 A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a kontinenseken, az óceánnal nem határos területeknél világoskék helyett használjunk lila színt. Egy egy ilyen lehetséges színezés a következő: 42

43 43

44 A fentiekben összesen 4 színt (piros, zöld, sárga, lila) használtunk minden kontinensnél. Az azonban látható, hogy amennyiben az egész világtérképet szeretnénk így kiszínezni, ahhoz is elegendő lenne 4 szín, mert a lila területek világoskékkel is kiszínezhetőek. 34. Egy 17 csúcsú teljes gráf éleit három színnel (piros, kék, zöld) színezzük. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges színezés esetén találunk egyszínű háromszöget! A gráf minden csúcsából 16 él indul ki, s így biztosan lesz 6 ugyanolyan színű él közöttük. Tekintsük a gráf A csúcsát, s legyen a 6 azonos színű él piros. Ezen élek végpontjai legyenek rendre B; C; D; E; F; G. Amennyiben a B; C; D; E; F; G csúcsok között halad további piros él, akkor az előzőek alapján lesz egy piros háromszög a gráfban. Tegyük fel, hogy a 6 csúcs között nem vezet több piros él. Ekkor a B; C; D; E; F; G teljes gráfot két színnel kell kiszíneznünk. Mivel egy csúcsából 5 él indul ki, így biztosan lesz 3 ugyanolyan színű él közöttük. Tekintsük a gráf B csúcsát, s legyen a 3 azonos színű él kék. Ezen élek végpontjai legyenek rendre C; D; E. Amennyiben ezen 3 csúcs között vezet kék él, akkor a B vel együtt kék háromszöget alkotnak. Ellenkező esetben, ha a 3 csúcs között minden él zöld, akkor viszont egy zöld háromszöget alkotnak. Ezek alapján látható, hogy biztosan lesz a gráfban egyszínű háromszög. 44

45 35. Bizonyítsd be, hogy egy n csúcsú fa gráfnak n 1 éle van! Ha ágnak tekintünk egy élt egyik végpontjával, akkor minden fa ágakat hajtva növekszik (plusz egy él plusz egy csúcs), mert ettől még egyszerű és összefüggő marad a gráf, de a kezdő pontját is hozzá kell számolni, így a pontok száma eggyel több, mint az éleké. 36. Bizonyítsd be, hogy a három ház három kút gráf nem rajzolható síkba! Jelöljék az A; B; C csúcsok a házakat, az X; Y; Z csúcsok pedig a kutakat. Először kössünk össze két házat két kúttal, s így keletkezik egy zárt négyszög. A harmadik ház vagy a négyszög belsejébe, vagy azon kívülre esik, s kössük össze azt is az eddigi kutakkal: Mindkét esetben három részre bontjuk a síkot a vonalakkal, ezért a harmadik kutat bárhová is helyezzük el, mindig lesz egy olyan ház, mely ettől élek mentén el lesz szeparálva, vagyis nem rajzolható síkba a gráf. Brósch Zoltán 45

Síkbarajzolható gráfok. Ismétlés

Síkbarajzolható gráfok. Ismétlés Síkbarajzolható gráfok Ismétlés Síkgráfok Egy gráf síkgráf=síkba rajzolható gráf, ha lerajzolható úgy a síkba, hogy élei csak a szögpontokban metszik egymást. G síkgráf, mert a vele izomorf H a síkba van

Részletesebben

Gyakorlatok. P (n) = P (n 1) + 2P (n 2) + P (n 3) ha n 4, (utolsó lépésként l, hl, u, hu-t léphetünk).

Gyakorlatok. P (n) = P (n 1) + 2P (n 2) + P (n 3) ha n 4, (utolsó lépésként l, hl, u, hu-t léphetünk). Gyakorlatok Din 1 Jelölje P (n) azt a számot, ahányféleképpen mehetünk le egy n lépcsőfokból álló lépcsőn a következő mozgáselemek egy sorozatával (zárójelben, hogy mennyit mozgunk az adott elemmel): lépés

Részletesebben

23. Kombinatorika, gráfok

23. Kombinatorika, gráfok I Elméleti összefoglaló Leszámlálási alapfeladatok 23 Kombinatorika, gráfok A kombinatorikai alapfeladatok esetek, lehetőségek összeszámlálásával foglalkoznak Általában n jelöli a rendelkezésre álló különbözőfajta

Részletesebben

1. Az ábrán a pontok a szabályos háromszögrács 10 pontját jelentik (tehát az ABC háromszög egyenlőoldalú, a BDE háromszög egyenlőoldalú, a CEF

1. Az ábrán a pontok a szabályos háromszögrács 10 pontját jelentik (tehát az ABC háromszög egyenlőoldalú, a BDE háromszög egyenlőoldalú, a CEF 1. Az ábrán a pontok a szabályos háromszögrács 10 pontját jelentik (tehát az ABC háromszög egyenlőoldalú, a BDE háromszög egyenlőoldalú, a CEF háromszög egyenlőoldalú, stb ). A 10 pont közül ki kell választani

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók Általános tudnivalók A versenyen tetszőleges íróeszköz használható. (Például ceruza, toll, filctoll, színes ceruza.) Az íróeszközökről a versenyzőknek maguknak kell gondoskodniuk. Pót feladatsorokkal nem

Részletesebben

10. évfolyam, negyedik epochafüzet

10. évfolyam, negyedik epochafüzet 10. évfolyam, negyedik epochafüzet (Geometria) Tulajdonos: NEGYEDIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Síkgeometria... 4 I.1. A háromszög... 4 I.2. Nevezetes négyszögek... 8 I.3. Sokszögek... 14 I.4. Kör és részei...

Részletesebben

Alapfogalmak II. Def.: Egy gráf összefüggő, ha bármely pontjából bármely pontjába eljuthatunk egy úton.

Alapfogalmak II. Def.: Egy gráf összefüggő, ha bármely pontjából bármely pontjába eljuthatunk egy úton. lapfogalmak II Nézzük meg mégegyszer a königsbergi séták problémáját! város lakói vasárnaponként szerettek sétálni a szigeteken. Felvetődött a kérdés, hogy hogyan lehetne olyan sétát tenni a városban,

Részletesebben

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp TÉRGOMTRI 1. testek csoportosítása: gúla, kúp Keressünk a környezetünkben gömböket, hengereket, hasábokat, gúlákat, kúpokat! Keressük meg a fenti képen az alábbi testeket! gömb egyenes körhenger egyenes

Részletesebben

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik 1991. évi verseny, 1. nap 1. Számold össze, hány pozitív osztója van 16 200-nak! 2. Bontsd fel a 60-at két szám összegére úgy, hogy az egyik szám hetede egyenlő legyen a másik szám nyolcadával! 3. Van

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Egy asztal körül 24-en ülnek, mindannyian mindig igazat mondanak. Minden lány azt mondja, hogy a közvetlen szomszédjaim közül pontosan az egyik fiú, és minden fiú azt mondja, hogy mindkét közvetlen

Részletesebben

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád

Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád Dr. Katz Sándor: Lehet vagy nem? Lehet vagy nem? Konstrukciók és lehetetlenségi bizonyítások Dr. Katz Sándor, Bonyhád A kreativitás fejlesztésének legközvetlenebb módja a konstrukciós feladatok megoldása.

Részletesebben

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy 1. forduló feladatai 1. Üres cédulákra neveket írtunk, minden cédulára egyet. Egy cédulára Annát, két cédulára Pétert, három cédulára Bencét és négy cédulára Petrát. Ezután az összes cédulát egy üres kalapba

Részletesebben

Gráfokkal megoldható hétköznapi problémák

Gráfokkal megoldható hétköznapi problémák Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Gráfokkal megoldható hétköznapi problémák Szakdolgozat Készítette Vincze Ágnes Melitta Konzulens Héger Tamás Budapest, 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés

Részletesebben

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint)

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) (ESZÉV 2004.minta III./7) Egy négyoldalú gúla alaplapja rombusz. A gúla csúcsa a rombusz középpontja felett van, attól 82 cm távolságra. A rombusz oldalának hossza

Részletesebben

Matematika felvételi feladatok bővített levezetése 2013 (8. osztályosoknak)

Matematika felvételi feladatok bővített levezetése 2013 (8. osztályosoknak) Matematika felvételi feladatok bővített levezetése 2013 (8. osztályosoknak) Erre a dokumentumra az Edemmester Gamer Blog kiadványokra vonatkozó szabályai érvényesek. 1. feladat: Határozd meg az a, b és

Részletesebben

44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY. Országos döntő, 1. nap - 2015. május 29.

44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY. Országos döntő, 1. nap - 2015. május 29. 44. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Országos döntő, 1. nap - 015. május 9. ÖTÖDIK OSZTÁLY - ok 1. Egy háromjegyű szám középső számjegyét elhagyva egy kétjegyű számot kaptunk. A két szám összege

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István tankönyv 0 Mozaik Kiadó Szeged, 03 TARTALOMJEGYZÉK Gondolkodási módszerek. Mi következik ebbõl?... 0. A skatulyaelv... 3. Sorba rendezési

Részletesebben

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Az élet (és halál) játéka, szerzők Inka és Markus Brand 2-4 játékos részére 12 éves kortól Egy teljesen új fejezet nyílik

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I. Geometria I. Alapfogalmak: Az olyan fogalmakat, amelyeket nem tudunk egyszerűbb fogalmakra visszavezetni, alapfogalmaknak nevezzük, s ezeket nem definiáljuk. Pl.: pont, egyenes, sík, tér, illeszkedés.

Részletesebben

Szeminárium-Rekurziók

Szeminárium-Rekurziók 1 Szeminárium-Rekurziók 1.1. A sorozat fogalma Számsorozatot kapunk, ha pozitív egész számok mindegyikéhez egyértelműen hozzárendelünk egy valós számot. Tehát a számsorozat olyan függvény, amelynek az

Részletesebben

Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban

Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban Az Architectural Desktop program 2004-es változatáig kellett várni arra, hogy az AutoCAD alapú építész programban is megjelenjenek

Részletesebben

Fordította: Uncleszotyi

Fordította: Uncleszotyi Fordította: Uncleszotyi Kiegészítette: Adhemar EL GRANDE 1 Összetevők Egy játéktábla 5 Grande (vezetők - nagy kockák) öt különböző színben 155 Caballero (lovagok - kis kockák) 5 színben (31 db színenként)

Részletesebben

Kombinatorika. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András. 2015. december 6.

Kombinatorika. 9 10. évfolyam. Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András. 2015. december 6. Kombinatorika 9 10. évfolyam Szerkesztette: Surányi László Ábrák: Hraskó András 2015. december 6. A kötet létrehozását 2008-tól 2010-ig a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány támogatta Technikai

Részletesebben

NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ

NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ POLGÁR JUDIT SAKKPALOTA 1 Képességfejlesztô sakktankönyv NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ Budapest TARTALOMJEGYZÉK 1. Ismerkedés a sakk világával... 3 2. Ismerkedés a sakkbábokkal... 7 3. Ismerkedés a sakktáblával...

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2016 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 2015/2016-OS TANÉV

VERSENYKIÍRÁS HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2016 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 2015/2016-OS TANÉV VERSENYKIÍRÁS HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2016 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY 2015/2016-OS TANÉV A verseny helyszíne: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Öt motívumos teszt Milyen a jó vállalkozó? Vállalkozás-jövedelemszerzés

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei. Öt motívumos teszt Milyen a jó vállalkozó? Vállalkozás-jövedelemszerzés Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Munkaforma: osztályfőnöki A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Önismeret Öt motívumos teszt Milyen a jó vállalkozó? Vállalkozás-jövedelemszerzés frontális

Részletesebben

Készítette: niethammer@freemail.hu

Készítette: niethammer@freemail.hu VLogo VRML generáló program Készítette: Niethammer Zoltán niethammer@freemail.hu 2008 Bevezetés A VLogo az általános iskolákban használt Comenius Logo logikájára épülő programozási nyelv. A végeredmény

Részletesebben

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók Általános tudnivalók A versenyen tetszőleges íróeszköz használható. (Például ceruza, toll, filctoll, színes ceruza.) Az íróeszközökről a versenyzőknek maguknak kell gondoskodniuk. Instrukciós füzetekkel

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 3. MODUL: LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Elemi matematika szakkör

Elemi matematika szakkör lemi matematika szakkör Kolozsvár, 2015. október 26. 1.1. eladat. z konvex négyszögben {} = és { } = (lásd a mellékelt ábrát). izonyítsd be, hogy a következő három kijelentés egyenértékű: 1. z négyszögbe

Részletesebben

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =?

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =? 148 feladat a Kalmár László Matematikaversenyről 1. ( 1 19 + 2 19 + + 18 19 ) + ( 1 20 + 2 20 + + 19 20 ) + ( 1 21 + 2 21 + + 20 21 ) + ( 1 22 + 2 22 + + 21 22 ) =? Kalmár László Matematikaverseny megyei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ!... 9 2. HOZZÁRENDELÉS, FÜGGVÉNY... 69

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ!... 9 2. HOZZÁRENDELÉS, FÜGGVÉNY... 69 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ............................................................ 7 1. GONDOLKOZZ ÉS SZÁMOLJ!............................. 9 Mit tanultunk a számokról?............................................

Részletesebben

4. MODUL TÁBLÁZATKEZELÉS. A vizsgázónak önállóan kell elindítania a táblázatkezelő alkalmazást, majd a munka végeztével be kell zárnia azt.

4. MODUL TÁBLÁZATKEZELÉS. A vizsgázónak önállóan kell elindítania a táblázatkezelő alkalmazást, majd a munka végeztével be kell zárnia azt. 4. MODUL TÁBLÁZATKEZELÉS A NEGYEDIK MODUL TARTALMA A negyedik modul 80 feladatot tartalmaz. A vizsgaközpont ezek közül egyet jelöl ki a vizsgázónak. A feladatok túlnyomó része előkészített fájlt, illetve

Részletesebben

Átkeléses feladatok 1.) 2.) 3.) 4.)

Átkeléses feladatok 1.) 2.) 3.) 4.) Átkeléses feladatok 1.) Van egy folyó, amin egy csónak segítségével egy embernek át kell vinnie az egyik partról a másikra egy farkast, egy kecskét és egy káposztát. A csónakba az emberen kívül csak egyvalami

Részletesebben

Legrövidebb utat kereső algoritmusok. BFS (szélességi keresés)

Legrövidebb utat kereső algoritmusok. BFS (szélességi keresés) Legrövidebb utat kereső algoritmusok Adott gráfban szeretnénk egkeresni két pont között a legrövidebb utat (a két pont távolsága érdekel). Ezt úgy fogjuk tudni megtenni, hogy közben megkapjuk az összes

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 1613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 016. május 3. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Megoldókulcs. Matematika D kategória (11-12. osztályosok) 2015. február 6.

Megoldókulcs. Matematika D kategória (11-12. osztályosok) 2015. február 6. Megoldókulcs Matematika D kategória (11-12. osztályosok) 2015. február 6. 1. Az ABC háromszög mindhárom csúcsából merőlegeseket állítunk a többi csúcs külső és belső szögfelezőire. Igazoljuk, hogy az így

Részletesebben

Fejezetek az abszolút geometriából 6. Merőleges és párhuzamos egyenesek

Fejezetek az abszolút geometriából 6. Merőleges és párhuzamos egyenesek Fejezetek az abszolút geometriából 6. Merőleges és párhuzamos egyenesek Ebben a fejezetben megadottnak feltételezzük az abszolút tér egy síkját és tételeink mindig ebben a síkban értendők. T1 (merőleges

Részletesebben

Máté: Számítógépes grafika alapjai

Máté: Számítógépes grafika alapjai Téglalap kitöltése Kör, ellipszis kitöltése Területi primitívek: Zárt görbék által határolt területek (pl. kör, ellipszis, poligon) Megjeleníthetők a) Csak a határvonalat reprezentáló pontok kirajzolásával

Részletesebben

A játékról. A játék elemei. Előkészítés és a játék elemeinek magyarázata

A játékról. A játék elemei. Előkészítés és a játék elemeinek magyarázata A játékról Le Havre egy francia város, melyben Franciaország második legnagyobb kikötője található (Marseille után). A város nem csak mérete miatt figyelemre méltó, hanem szokatlan neve miatt is. A holland

Részletesebben

Puskás Béla: Hálózatelméleti alapok

Puskás Béla: Hálózatelméleti alapok Puskás Béla: Hálózatelméleti alapok "Egyébként kedves játék alakult ki a vitából. Annak bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha

Részletesebben

elektronikus kitöltés és benyújtás

elektronikus kitöltés és benyújtás Felhasználói kézikönyv Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) elektronikus kitöltés és benyújtás 2015. Verzió 02. 1 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 4 3. A BEADÓ FELÜLET

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

Rátz László Matematikai kvízverseny 5. osztály

Rátz László Matematikai kvízverseny 5. osztály Rátz László Matematikai kvízverseny 5. osztály 2010. november 26. 1. feladat Ez a különleges óra a pontos időt mutatja. Az első sor ötórás intervallumokat számol (minden ötóránként vált szürkére), a második

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika emelt szint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók

Részletesebben

A programozás alapfogalmai

A programozás alapfogalmai A programozás alapfogalmai Ahhoz, hogy a programozásról beszélhessünk, definiálnunk kell, hogy mit értünk a programozás egyes fogalmain. Ha belegondolunk, nem is olyan könnyű megfogalmazni, mi is az a

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Az első oldalon 1-gyel kezdve egyesével beszámozták egy könyv összes oldalát. Hány oldalas ez a könyv, ha ehhez 55 számjegyet használtak fel? Az első 9 oldalhoz 9 számjegyet használtak, a további

Részletesebben

6. modul Egyenesen előre!

6. modul Egyenesen előre! MATEMATIKA C 11 évfolyam 6 modul Egyenesen előre! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 11 évfolyam 6 modul: Egyenesen előre! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Beadható feladatok. 2006. december 4. 1. Add meg az alábbi probléma állapottér-reprezentációját!

Beadható feladatok. 2006. december 4. 1. Add meg az alábbi probléma állapottér-reprezentációját! Beadható feladatok 2006. december 4. 1. Feladatok 2006. szeptember 13-án kitűzött feladat: 1. Add meg az alábbi probléma állapottér-reprezentációját! Adott I 1,..., I n [0, 1] intervallumokból szeretnénk

Részletesebben

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE

6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 6. AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE A kurzus anyagát felhasználva összeállíthatunk egy kitűnő feladatlapot, de még nem dőlhetünk nyugodtan hátra. Diákjaink teljesítményét még osztályzatokra kell átváltanunk,

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

Gyakorló feladatok ZH-ra

Gyakorló feladatok ZH-ra Algoritmuselmélet Schlotter Ildi 2011. április 6. ildi@cs.bme.hu Gyakorló feladatok ZH-ra Nagyságrendek 1. Egy algoritmusról tudjuk, hogy a lépésszáma O(n 2 ). Lehetséges-e, hogy (a) minden páros n-re

Részletesebben

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A VETÜLETEK ALAP- ÉS KÉPFELÜLETE Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A geodézia, a térinformatika és a térképészet a görbült földfelületen elhelyezkedő geometriai alakzatokat

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer Lineáris programozás Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer Feladat: Egy gyár kétféle terméket gyárt (A, B): /db Eladási ár 1000 800 Technológiai önköltség 400 300 Normaóraigény

Részletesebben

Tervező:Philippe Keyaerts - Illusztráció:Arnaud Demaegd - Dizájn: Demaegd & S. Gantiez. Játékszabály

Tervező:Philippe Keyaerts - Illusztráció:Arnaud Demaegd - Dizájn: Demaegd & S. Gantiez. Játékszabály Tervező:Philippe Keyaerts - Illusztráció:Arnaud Demaegd - Dizájn: Demaegd & S. Gantiez Játékszabály A civilizáció hajnalán egy egész nép sorsát veszed a kezedbe. Előtted a Peloponnészoszi síkság terül

Részletesebben

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL Készítette: Denke Antalné 1 A modul célja A számfogalom formálása; A számolás tudatossá alakítása; Egy számolási mód alapos megértetése, kidolgozás; Összefüggéslátás fejlesztése

Részletesebben

Fazekas nyílt verseny matematikából 8. osztály, speciális kategória

Fazekas nyílt verseny matematikából 8. osztály, speciális kategória Fazekas nyílt verseny matematikából 8. osztály, speciális kategória 2005. január 12. feladatok kidolgozására két óra áll rendelkezésre. Számológép nem használható. példák tetszőleges sorrendben megoldhatók.

Részletesebben

Játék 2-4 építőmester számára 10 éves kortól

Játék 2-4 építőmester számára 10 éves kortól Játék 2-4 építőmester számára 10 éves kortól Tartalom: PRO verzió részére: 1 játéktábla 4 sorrend kártya 1 értékelő tábla 4 kultikus hely lap 27 színes építő elem ( 8 kék és piros, 6 zöld, 5 lila) 16 semleges

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Síkgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Síkgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Síkgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

A doboz tartalma. 2 5 játékostábla (átlátszó lapok). 3 5 alaptábla (fehér elő- és színes hátlappal).

A doboz tartalma. 2 5 játékostábla (átlátszó lapok). 3 5 alaptábla (fehér elő- és színes hátlappal). Laurent Escoffier David Franck Árkádia furcsa és fantasztikus világában az öreg királynak, Fedoornak nincs örököse. Lovagi tornát szervez hát, ahol a trónt a legrátermettebb kalandozó nyeri el. A viadalon

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Kombinatorika

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Kombinatorika Kombinatorika Modulok: A kombinatorikai feladatok megoldásához három modult használunk: Permutáció (Sorba rendezés) Kombináció (Kiválasztás) Variáció (Kiválasztás és sorba rendezés) DEFINÍCIÓ: (Ismétlés

Részletesebben

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc..\..\Tartalomjegyzék.doc - Az ellipszis Cél: Látvány utáni tanulmány. Szakkörön, rajziskolában heteken át szerkezeti rajzokat készítenénk, átlag

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2007/2008-as tanév 2. forduló haladók I. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2007/2008-as tanév 2. forduló haladók I. kategória Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásával Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 007/008-as tanév. forduló haladók I. kategória Megoldások

Részletesebben

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Matematika A 1. évfolyam 4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 4. modul: POLIÉDEREK FELSZÍNE, TÉRFOGATA Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Matematika C 10. osztály 10. modul Bolyai-geometria (Hiperbolikus geometria)

Matematika C 10. osztály 10. modul Bolyai-geometria (Hiperbolikus geometria) Matematika C 10. osztály 10. modul Bolyai-geometria (Hiperbolikus geometria) Készítette: Lénárt István Matematika C 10. évfolyam 10. modul: Bolyai-geometria Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa

Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa Lerakó 7. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Lerakó A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Párban, kis csoportban

Részletesebben

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana 9. Áramlástechnikai gépek üzemtana Az üzemtan az alábbi fejezetekre tagozódik: 1. Munkapont, munkapont stabilitása 2. Szivattyú indítása soros 3. Stacionárius üzem kapcsolás párhuzamos 4. Szivattyú üzem

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

2-5 játékos számára 10 éves kor felett, játékidő 60 perc. Oleyli klán: A sárga klán mindenre és mindenkire irigy amivel nem rendelkezik.

2-5 játékos számára 10 éves kor felett, játékidő 60 perc. Oleyli klán: A sárga klán mindenre és mindenkire irigy amivel nem rendelkezik. Játékszabály 2-5 játékos számára 10 éves kor felett, játékidő 60 perc Képzeld el, hogy úgy 10.000 éve... A klánod felhagyott az ősi nomád életformával és négy másik klán társaságában letelepedett a völgyben.

Részletesebben

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x =

Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a. cos x + sin2 x cos x. +sinx +sin2x = 2000 Írásbeli érettségi-felvételi feladatok Első sorozat (2000. május 22. du.) 1. Oldjamegavalós számok halmazán a egyenletet! cos x + sin2 x cos x +sinx +sin2x = 1 cos x (9 pont) 2. Az ABCO háromszög

Részletesebben

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat:

Karbantartás. Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Karbantartás Az ESZR Karbantartás menüjébentudjuk elvégezni az alábbiakat: Jelszó módosítása: A felhasználói jelszavunkat módosíthatjuk ebben a menüpontban, a régi jelszavunk megadása után. Általánosan

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felmérő feladatsorok értékelése A felmérő feladatsorokat úgy állítottuk össze, hogy azok

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Legutóbbi változások: A könnyebb használat

Részletesebben

MATEMATIKA KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKA KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKA KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 7. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. félév A kiadvány KHF/4002-17/2008 engedélyszámon 2008. 08. 18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003. május 19. du. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ MATEMATIKA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 00 május 9 du JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Oldja meg a rendezett valós számpárok halmazán az alábbi egyenletrendszert! + y = 6 x + y = 9 x A nevezők miatt az alaphalmaz

Részletesebben

CAYLUS. A játéktábla. Tartalom. Egyszer volt, hol nem volt. A játék célja. Előkészületek. Nyersanyagok élelmiszer. posztó. arany. Épületek.

CAYLUS. A játéktábla. Tartalom. Egyszer volt, hol nem volt. A játék célja. Előkészületek. Nyersanyagok élelmiszer. posztó. arany. Épületek. CAYLUS William Attia játéka Illusztráció és grafika: Arnaud és Cyril Demaegd A játéktábla játéktábla Tartalom Nyersanyagok élelmiszer udvarnagy (fehér henger) és intéző (fehér korong) 30 egydénáros és

Részletesebben

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. Párosítások

Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. Párosítások Gráfelmélet/Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára Párosítások 2012. november 19. Előadó: Hajnal Péter 1. Alapfogalmak Emlékeztető. Legyen G egy gráf, E(G) a G élhalmaza, V (G) gráfunk csúcshalmaza.

Részletesebben

Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra

Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra Év zárása és nyitása 2015-ről 2016-ra Ebben az évben a megszokottól eltérően, új programot kell telepíteni. Ennek lépései: 1. lépjen ki a DszámlaWIN programból (FONTOS!). Amennyiben hálózatban használják

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 17.00 órakor tartott falugyűlésén és közmeghallgatásán Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester

Részletesebben

3. Az y=x2 parabolához az y=x egyenletű egyenes mely pontjából húzható két, egymásra merőleges érintő?

3. Az y=x2 parabolához az y=x egyenletű egyenes mely pontjából húzható két, egymásra merőleges érintő? Észforgató középiskolásoknak 1.Egy tálba egymás után felütünk tíz darab tojást. A tojások közül kettő romlott, de ez csak a feltöréskor derül ki. A záptojások az összes előttük feltört tojást használhatatlanná

Részletesebben

S T A T I K A. Az összeállításban közremûködtek: Dr. Elter Pálné Dr. Kocsis Lászlo Dr. Ágoston György Molnár Zsolt

S T A T I K A. Az összeállításban közremûködtek: Dr. Elter Pálné Dr. Kocsis Lászlo Dr. Ágoston György Molnár Zsolt S T A T I K A Ez az anyag az "Alapítvány a Magyar Felsôoktatásért és Kutatásért" és a "Gépészmérnök Képzésért Alapítvány" támogatásával készült a Mûszaki Mechanikai Tanszéken kísérleti jelleggel, hogy

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA

BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA Pék Johanna BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA (Matematika tanárszakos hallgatók számára) Tartalomjegyzék Előszó ii 0. Alapismeretek 1 0.1. Térgeometriai alapok............................. 1 0.2. Az ábrázoló

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem, 2005

Széchenyi István Egyetem, 2005 Gáspár Csaba, Molnárka Győző Lineáris algebra és többváltozós függvények Széchenyi István Egyetem, 25 Vektorterek Ebben a fejezetben a geometriai vektorfogalom ( irányított szakasz ) erős általánosítását

Részletesebben

1992. évi verseny, 2. nap. legkisebb d szám, amelyre igaz, hogy bárhogyan veszünk fel öt pontot

1992. évi verseny, 2. nap. legkisebb d szám, amelyre igaz, hogy bárhogyan veszünk fel öt pontot 1991. évi verseny, 1. nap 1. Bizonyítsd be, hogy 1 101 + 1 102 + 1 103 +... + 1 200 < 1 2. 2. Egy bálon 42-en vettek részt. Az első lány elmondta, hogy 7 fiúval táncolt, a második lány 8-cal, a harmadik

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel. A követelménymodul megnevezése: Földi László Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem

Részletesebben

Bolyai János Matematikai Társulat

Bolyai János Matematikai Társulat Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásával Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 007/008-as tanév első (iskolai) forduló haladók II.

Részletesebben

Figyelmeztetés! A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró alkatrészek lenyelésének veszélye miatt! Fulladásveszély! Javasoljuk a játékszabály

Figyelmeztetés! A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró alkatrészek lenyelésének veszélye miatt! Fulladásveszély! Javasoljuk a játékszabály Figyelmeztetés! A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró alkatrészek lenyelésének veszélye miatt! Fulladásveszély! Javasoljuk a játékszabály megőrzését! A szín és formai változtatás jogát fenntartjuk!

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS MATEMATIKA. példaválaszokkal. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M

10. JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS MATEMATIKA. példaválaszokkal. s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T É V F O L Y A M 10. É V F O L Y A M ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS JAVÍTÓKULCS MATEMATIKA s u l i N o v a K h t. É R T É K E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 0 6 példaválaszokkal Hány órából áll egy hét? Válasz: A feleletválasztós

Részletesebben

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai Bevezetés Az ábrázoló geometria célja a háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelműen és egyértelműen visszaállítható (rekonstruálható) módon történő való

Részletesebben

ETELKA Szolgáltatói Dokumentáció v1.0 RITEK ZRt. 2009

ETELKA Szolgáltatói Dokumentáció v1.0 RITEK ZRt. 2009 Szolgáltatói dokumentáció Az ETELKA-modul főmenü szerkezete 5 feldolgozási pontból, 5 főmenü csoportból áll. Ezek láthatósága a felhasználókra ráosztott szerepkörök szerint biztosított, melyet a kulcsfelhasználók

Részletesebben

Turai István kéri Elek Sándort, a PGB elnökét ismertesse a Bizottság határozati javaslatát.

Turai István kéri Elek Sándort, a PGB elnökét ismertesse a Bizottság határozati javaslatát. 37.) Napirend: 2009. évi játszótér-építési program Turai István tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést a VFKB és a PGB tárgyalta. Először Gyarmati Mihályt, a VFKB elnökét kéri

Részletesebben