Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai Mérnöki fakötések rajzai Fedélidomok szerkesztése,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,"

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai Mérnöki fakötések rajzai Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása Fedélidomok szerkesztése A tető formájára vonatkozó követelmények Kiinduló adatok, általános szabályok Egyszerű fedélidomok szerkesztése Összetett fedélidomok szerkesztése Összetartó ereszvonalú fedélidomok szerkesztése Tűzfallal határolt fedélidomok szerkesztése Eltérő tetőhajlásszögű fedélidomok szerkesztése Tetők valódi méretének meghatározása Tetők valódi méreteinek szerkesztése Fedélszerkezetek rajzai Fedélszerkezeti rajzok típusai Fedélszerkezeti rajzok készítése Nyeregtetők fedélszerkezeti rajzai Manzárdtetők fedélszerkezeti rajzai Félnyereg tetők fedélszerkezeti rajzai Sátortetők fedélszerkezeti rajzai Kontytetők fedélszerkezeti rajzai Kiváltások ábrázolása Összetett tetők fedélszerkezeti rajzai Összetartó ereszvonalú tetők fedélszerkezeti rajzai Aszimmetrikus fedélszerkezet rajzai Hagyományos szerkezeti felépítésű fedélszékek rajzai Feszítő- és függesztőművek rajzai Feszítőművek rajzai Függesztőművek rajzai Szabott elemekből épített fedélszékek rajzai Gyártmányterv rajzai Teljes fedélszék rajzai Szabási rajzok Kötőelemek rajzai Fakötések rajzai Fakivonat Szerelési tervek rajzai Szeglemezes fatartókból épített fedélszékek rajzai Gyártmánytervek Kiviteli tervek Beépített tetőteret határoló fedélszékek rajzai Tetőfedések rajzai Egyszerű ácsszerkezetek rajzai Faelemek valódi méretének szerkesztése Élszaru valódi méretének szerkesztése Vápaszaru valódi méretének szerkesztése Eltérő hajlásszögű tetősíkok közötti élszaru valódi méretének szerkesztése Csonkaszaru valódi méretének szerkesztése Ferde támaszok képeinek szerkesztése Fafödémek rajzai Fából készült épületek rajzai Lépcsők rajzai A lépcső geometriájának és méreteinek megadása Lépcsőszámítás A lépcsőforduló megadása Lépcsők rajzai Lépcsők szerkesztése Egyenes karú lépcsők rajzainak szerkesztése Húzott fokú lépcsők szerkesztése

2 Hagyományos fakötések rajzai 1. fejezet 1.9. rajzfeladat Horgolások Szerkessze meg az itt látható fakötéseket 1:5 méretarányban! 10

3 Mérnöki fakötések rajzai 2. fejezet 2.2. rajzfeladat Csavarozott kapcsolatok Szerkessze meg az itt látható fakötéseket 1:5 méretarányban! 2.3. rajzfeladat Csavarozott kapcsolatok A méretezett axonometrikus ábrák alapján szerkessze meg a fakötések három rendezett vetületi rajzát 1:5 méretarányban! 16

4 Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása 3. fejezet Eltérő tetőhajlásszögű fedélidomok szerkesztése Eltérő hajlásszögű tetősíkokból álló fedélidom elsősorban akkor fordulhat elő, ha a tető egyes részeit különböző módon hasznosítják (pl. a tetőnek csak egy része beépített, vagy minden taréjvonalnak egy magasságban kell lennie stb.) Ilyenkor a legegyszerűbben úgy szerkeszthetjük meg a fedélidomot, ha felvesszük azokat a nézeteket (elölnézet, oldalnézetek), amelyeken a fedélsíkok hajlásszögeit valódi méretben láthatjuk. A 3.5. mintafeladatban látható, hogy a tervezett fedélidomot úgy kapjuk meg, ha a taréjcsúcspontokat az oldalnézetről viszszavetítjük a felülnézeti rajzra mintafeladat Eltérő hajlásszögű fedélsíkokkal határolt, összetett alaprajzú épületre illesztett fedélidom szerkesztése. Minden fedélsík ereszvonalra illeszkedik, és az összes fedélsík egyenlő hajlásszögű. 1. Meghatározzuk a legnagyobb fedélidomrész alaprajzának határait, és a hiányzó részeket szaggatott vonallal jelöljük. Minden olyan sarokban, ahol azonos hajlásszögű fedélsíkok ereszvonalai kapcsolódnak egymáshoz, berajzolhatók a szögfelezők. (Két azonos hajlásszögű fedélsík metszésvonalának felülnézeti képe a két fedélsík ereszvonala közötti szögfelezőre illeszkedik.) A kisebbik fedélidomrésznél két tetőcsúcsot is megkapunk, az ezeket összekötő rövid szakasz a kis fedélidomrész taréjvonala. 2. A fedélidom többi részét úgy kapjuk meg, hogy megrajzoljuk a tető egy oldalnézetét, ahol a fedélsíkok hajlásszögeit valódi méretben láthatjuk. A hajlásszögek ismeretében és a kis fedélidomrész taréjvonalának csúcspontjait átvetítve könnyen megszerkeszthető az oldalnézet. 3. A nagyobbik fedélidomrésznek az oldalnézeten kapott taréjcsúcspontját visszavetítjük a felülnézeti rajzra, így megkapjuk a fedélidomrész taréjvonalát. Ez elmetsz két korábban behúzott szögfelezőt. A kapott metszéspontok lesznek a nagyobbik fedélidomrész egy-egy kontycsúcspontjai, egyben a taréjvonal végpontjai. Ezeket a pontokat a kontyolt részhez tartozó másik sarokponttal összekötve megkapjuk a 45 -os és a 60 -os fedélsíkok közötti élgerinc vonalát. 4. Ismert a fedélidom összes tetőéle, így utolsó lépésként vastag vonallal jelöljük a látható éleket. A rajzon a lejtési irányokat is feltüntetjük. Végezze el a mintafeladatban szereplő szerkesztést külön lapon! A rajzon megadott méretek cm-ben értendők. Az alkalmazott méretarány 1:

5 Fedélszerkezetek rajzai 4. fejezet A hosszirányú metszetet rendszerint a gerincvonal közelében, azzal párhuzamosan vesszük fel. A felénk eső szarufákat eltávolítjuk, így a szemben lévő oldalon sorakozó szarufáknak a gerincnél lévő üres fakötéseit is nézetben látjuk. Az elmetszett faelemeket (fogópárok, torokgerendák) ugyanúgy jelöljük, mint a keresztmetszeteken. Hosszmetszeten szintén meg kell adni a faelemek méreteit és a vízszintesen elhelyezkedő elemek szintmagasságait. A részletrajzok a fedélszerkezet összetett faelemkapcsolatait mutatják be. Ilyenek elsősorban a szelemenek körüli részletek, de csomóponti rajzok készülnek minden olyan részletről (tetőáttörések, szegélyek, tetősíktörések stb.), melyek az alaprajz és a metszeti rajzok alapján nem alakíthatók ki egyértelműen. A részletrajzokon 1:10 vagy 1:20 méretarányban pontosan ábrázoljuk a fakötéseket és a kötőelemeket. Meg kell adni a faelemek típusát, méreteit, a dőlésszögeket, illetve szükség esetén a fakötések méreteit is. A fedélszerkezetek részletrajzain gyakran a tetőfedést és az egyéb csatlakozó szerkezeteket (falak, kémények stb.) is feltüntetjük (4.2. ábra). Szükség esetén az egyes csomópontokról több eltérő nézetű részletrajz is készülhet Fedélszerkezeti rajzok készítése A fedélszerkezet rajzainak készítése előtt már ismernünk kell a tető pontos geometriáját, befoglaló méreteit. Ehhez előzetesen meghatározzuk a tető fedélidomát (fedélidom-szerkesztés) és az eresztúlnyúlások mértékét Nyeregtetők fedélszerkezeti rajzai A fedélszerkezet alaprajzát és keresztmetszetét egyszerre rajzoljuk meg. 1. Az alaprajz felvétele során vékony folytonos vonallal megszerkesztjük az épület alaprajzi kontúrját, a padlástérben elhelyezkedő falazatokat (térdfalakat, tűzfalakat, oromfalakat, válaszfalakat), a lépcsőház padlástérből látható részét, a kéményeket, a szellőzőket. A rajzon szaggatott vonallal kell feltüntetni a padlástér alatti falakat, pilléreket és más tartószerkezeteket. 2. Vékony vonallal kell felszerkesztenünk a fedélidom alaprajzi kontúrját: az eresz- és gerincvonalakat, valamint összetett tetőknél a vápa- és élszaru vonalait (4.3. ábra). 3. A vetületi ábrázolás szabályai szerint vékony szerkesztővonalakkal felvesszük a keresztmetszet kontúrjait. A fedél ábra. Fedélszerkezet részletrajzai (tetőfedéssel) 4.3. ábra. Alaprajz és keresztmetszet felvétele (1 3. lépés) 48

6 5. Feszítő- és függesztőművek rajzai A feszítő- és függesztőművek olyan összetett tartószerkezetek, melyekkel növelhető a faszerkezetek teherbírása, valamint az áthidalható fesztáv Feszítőművek rajzai A feszítőművek olyan faszerkezetek, amelyeknél a két végükön feltámaszkodó vízszintes gerenda közbenső részét ferde dúcok (támaszok) támasztják alá ábra. Egyszerű feszítőmű Így a közbenső szakasz terheinek egy részét a falak oldalsó részére továbbítják. Régen elsősorban ácsolt fahidaknál, valamint nagy fesztávú fedélszerkezeteknél (terménytároló, istálló stb.) fordult elő, gyakran függesztőművel egyesített szerkezetként. Feszítőműveket ma már csak ritkán készítenek. Aszerint, hogy a gerendát hány helyen támasztjuk alá, megkülönböztetünk egyszerű, kettős és többszörös feszítőműveket. Az egyszerű feszítőműveknél a gerendát középen egy pontba kapcsolódó ferde dúcok támasztja alá (5.1. ábra). Kettős feszítőműveknél a vízszintes gerenda közbenső részét két pontba kapcsolódó ferde dúcok támasztják alá (5.2. ábra). A két közbenső alátámasztási pont a fesztáv 1/3 1/4 részénél helyezkedik el. Többszörös feszítőműveknél további ferde dúcok támasztják alá a gerenda középső részét (5.3. ábra) ábra. Kettős feszítőmű A feszítőművek egyik sajátos típusa az alulfeszített gerenda: a vízszintes gerendát középen egy olyan rövid faelem támasztja alá, melyet a gerenda két végéhez rögzített, feszített acélsodrony tart (5.4. ábra). A feszítőművek olyan faelemekből állnak, melyek egy függőleges síkban helyezkednek el, ezért általában csak az elölnézeti rajzukkal ábrázoljuk a szerkezetet, 1:50 méretarányban. A fedélszékeknél alkalmazott feszítőművek a főszaruállásokban helyezkednek el, így ezek a fedélszék keresztmetszeti rajzán jelennek meg. A rajzokon alkalmazott vonalvastagságok, méretmegadások, feliratozások megegyeznek a fedélszékek rajzainál alkalmazottakkal. Az elölnézeti/keresztmetszeti rajzon metszett szerkezetként a hosszanti faelemek jelennek meg (szelemenek, sárgerendák, fiókváltók stb.). Ezeket vastag kontúrvonallal ábrázoljuk, és anyagjelöléssel látjuk el. A feszítőművek jellemző csomópontjait is 1:10, 1:20 méretarányban készítjük. A részletrajzokon meg kell adni a faelemkapcsolatok főbb méreteit, a kötőelemek pontos helyét és méreteit, a faelemek által bezárt szögeket, valamint az elemek keresztmetszeti méretet és megnevezését. Szükség esetén további nézeteteket is fel kell venni a csomópontról. A nézetrajzok mindig rendezett vetületben helyezkednek el a rajzlapon ábra. Többszörös feszítőmű 5.4. ábra. Alulfeszített gerenda Gyakorlati feladat Gyűjtse össze a feszítő- és függesztőműveknél előforduló hagyományos fakötéstípusokat! 85

7 6. Szabott elemekből épített fedélszékek rajzai Az épületeket és épületszerkezeteket már szinte kizárólag különböző számítógépes tervezőprogramokkal tervezik meg. Lététeznek kifejezetten fedélszerkezetek és egyéb ácsszerkezetek tervezésére kifejlesztett programok is, melyekkel az ácsszerkezet minden részlete előre meghatározható. Az ácsszerkezet-tervező számítógépes programokat rendszerint olyan esetekben alkalmazzák, amikor a fedélszerkezet elemeit üzemben, előre, számítógép-vezérlésű (CNC) szabászgépekkel gyártják le. Az ilyen fedélszerkezetek fő jellemzői: a nagyfokú méretpontosság (mm); a fakötések pontos kidolgozása; a kevés helyszíni munka miatt gyors összeszerelhetőség; a kész fedélszék statikai viselkedése, teherbírása, stb. pontosan egyezik a tervezés során meghatározott értékekkel. A számítógépes tervezés során háromdimenziós képen jelenik meg a tervezett fedélszék vagy ácsszerkezet (6.1. ábra). A szoftver a terhek ismeretében részletes statikai számításokkal határozza meg az ácsszerkezet felépítését, statikai vázát, az egyes elemek keresztmetszeti méretét és a faelemek kapcsolatát. A szerkezet egésze és minden faelem egyenként is módosítható, a szerkezet további elemekkel bővíthető. Végül a háromdimenziós modellből képezi le a program a műszaki gyakorlatban használatos vetületi rajzokat. A rajzok két fő csoportját a gyártmánytervek és a szerelési tervek alkotják, melyek egyenként több tervrajzot is tartalmaznak. A számítógépes tervezés előnye, hogy a tervezés fázisában a fedélszék tetszőlegesen módosítható, a részletei szabadon alakíthatók, kiegészíthetők (pl. statikai okokból változnak a faelemek méretei, vagy csökkennek a távolságok, újabb elemeket építenek be stb.). A módosításokkal párhuzamosan a gyártmányrajzok is automatikusan változnak Gyártmányterv rajzai Az elkészült modell alapján részletes gyártmányterv készül, amely a fedélszék faelemeinek legyártásához szükséges összes információt tartalmazza. Az alkalmazott számítógépes programtól és a gyártótól függően a gyártmánytervek felépítése, részei, valamint a rajzi jelölések sokfélék lehetnek. A gyártmányrajzok részei általában: a teljes fedélszék (vagy egyéb ácsszerkezet) rajzai: - alaprajzai, - metszetei, - háromdimenziós képei; a fedélszéket alkotó faelemek szabási rajzai; a kötőelemek rajzai; a fakötések rajzai; a fakivonat ábra. Ácsszerkezet-tervező programban megjelenített, háromdimenziós szerkezet 93

8 7. Szeglemezes fatartókból épített fedélszékek rajzai A szeglemezes fatartók olyan síkbeli rácsos fa tartószerkezetek, melyeknél a tartót alkotó faelemeket (rudakat) a csomópontokban szeglemezek kapcsolják össze. A tartók alakját és kialakítását (7.1. ábra) a tervezett tető formája, mérete, hasznosítása és a várható terhelések határozzák meg. A tartót alkotó faelemek (rudak) általában mm széles, gyalult, fenyő fűrészáruból készülnek. A rudak szélessége egy tartón belül azonos, csak a magasságuk változó. A tartók csomópontjaiban a rudak tompán illeszkednek egymáshoz. Egy csomópontba több rúd is csatlakozhat. A tartó rúdjaiban keletkező erőket a csomópontokban a faanyagba préselt szeglemezek veszik át és továbbítják. A szeglemez olyan acéllemez, amelynek anyagából a lemez síkjára merőlegesen egyenes szegsorok állnak ki. A szeglemezes tartókból elvileg bármilyen tetőszerkezeti forma felépíthető: szimmetrikus nyeregtető, aszimmetrikus nyeregtető, kontyolt tető, T és L alakú tetőcsatlakozás, félnyeregtető, csonka kontytető, manzárdtető. A szeglemezes tartókból álló fedélszerkezet és az egyes tartók tervezése szoftverek segítségével történik. A tervezés során elkészítik a tető térbeli modelljét, majd megadják a tartók kiosztását és fő méreteit. Ezt követően pontos statikai méretezés alapján határozzák meg az egyes tartókban: a rúdelemek méretét, számát, elhelyezkedését, a csomópontokban elhelyezendő szeglemezek méreteit. A gyártmányterveken a méreteket mm-ben adják meg (7.2. ábra) Gyártmánytervek A szeglemezes tartók előre gyártott szerkezetek, melyeket a gyártóüzemben pontos gyártmányterv alapján készítenek el. A gyártmányterveket pontos méretezést és tervezést követően a gyártó készíti el. A gyártmányterv tartalmazza: a tervezett fedélszerkezetet alkotó összes szeglemezes tartó pontos gyártmányrajzát (7.2. ábra); az tartókat alkotó faelemek szabási terveit (7.1. táblázat); a csomópontok részletrajzait a szeglemezek pontos méreteivel, elhelyezkedésével (7.2. táblázat) ábra. Szeglemezes fatartók 7.2. ábra. Szeglemezes fatartó gyártmányrajza 99

9 8. fejezet Beépített tetőteret határoló fedélszékek rajzai 8.4. ábra. Beépített tetőteret határoló szerkezetek részletrajza (térdfal/eresz részlete) 8.5. ábra. Beépített tetőteret határoló szerkezetek részletrajza (torokgerenda/fogópár részlete) 113

10 Tetőfedések rajzai 9. fejezet ábra. Félnyereg gerinc részlete egyszeres szellőztetésű tetőn. A fedés anyaga fémlemez ábra. Gerinc részlete kétszeres szellőztetésű tetőn. A fedés anyaga hullámos profilú betoncserép. 120

11 Egyszerű ácsszerkezetek rajzai 10. fejezet rajzfeladat Fakerítés rajzainak szerkesztése Szerkessze meg külön lapon az ábrán látható fakerítés részletének méretezett alaprajzát, elölnézeti rajzát és metszetét 1:50 méretarányban! 140

12 11. fejezet Faelemek valódi méretének szerkesztése Vápaszaru valódi méretének szerkesztése A vápaszaru valódi méretű képének szerkesztési elve és menete lényegében megegyezik az előbb ismertetettekkel, vagyis itt is leforgatást alkalmazzunk. A ábrán egy egyszerű nyeregtető váparészletének két képe látható. 1. A forgatási tengely a vápacsúcsra illeszkedő függőleges (T). 2. Az alapvonal a felülnézeti képen a T-re illeszkedő vízszintes egyenes. 3. Meghatározzuk a szerkesztéshez szükséges jellemző pontokat ( ), majd ezeket sorban rávetítjük a vápa vonalára. 4. Az itt kapott pontokat T középpontból rákörzőzzük az alapvonalra, és a pontokból függőleges rendezőket húzunk az elölnézeti képre (11.4. ábra). 5. Az elölnézeti képen a korábban megismert módszert alkalmazva megszerkesztjük a vápaszaru valódi méretben látszó, leforgatott képét (11.5. ábra). A vápaszaru pontos kialakításához szükség van a valódi méretű alulnézeti képre is. Ezt a már ismert módon a leforgatott képhez kapcsolódó, új képen szerkesztjük meg ábra. Vápaszaru valódi méretének szerkesztése I. 145

13 12. Fafödémek rajzai A fafödémeket egy alaprajzzal és legalább két metszeti rajzzal (hossz- és keresztmetszettel) adjuk meg. Ezek méretaránya általában 1:50 (esetleg 1:100). Az egyes részletekről (pl. a koszorúrészletről) csomóponti rajzok is készülhetnek, 1:10 vagy 1:20 méretarányban. A födémterveken minden olyan méretet fel kell tüntetni, amely a födém megépítéséhez szükséges. Az alaprajzon felülnézetben ábrázoljuk a fafödémet (12.1. ábra). Vékony nézetvonallal adjuk meg a födém alatti falszerkezetek kontúrját (fő- és válaszfalakat egyaránt), valamint a lépcsőket. Vastag vonallal ábrázoljuk a födémet áttörő szerkezeteket (kémények, szellőzők). Az azonos keresztmetszetű koszorúk azonos jelölést kapnak (pl. K2), és a hosszméretüket is feltüntetjük. Az alaprajzon az eltérő keresztmetszetű koszorúk határait külön jelölünk kell. A fa födémgerendák tengelyvonalát vastag pontvonallal jelöljük, de a gerendák nézetvonalát is megadjuk. A gerendáknak meg kell adni a keresztmetszeti méretét, a hosszát és az elhelyezési magasságot. Az azonos méretű gerendákat nyílfejes vonallal összekötve kell jelölnünk, és meg kell adnunk a darabszámukat. Az alaprajzon átlós vonallal kell jelölnünk a deszkával borított felületet. A vonalra rá kell írni a borítás felületét és az alsó felületének az elhelyezési magasságát. Szükség esetén az alaprajzon nehezen értelmezhető részleteket (pl. a kéményáttörések környezetét) nagyított formában külön is megrajzolhatjuk ábra. Fafödém födémterve (alaprajz, hosszmetszet) 157

14 Fából készült épületek rajzai 13. fejezet A favázas épületek gyártását és építését mindig gondos tervezés előzi meg. Az előre gyártott favázakból épített épületek rajzait (a gyártmányrajzokat és szerelési rajzokat) a gyártó készíti el. Az épület tervei és az előzetes felmérések alapján pontos gyártmányterv készül. Ebben meghatározzák az épületet alkotó fal- és födémpanelok számát, azok befoglaló méreteit, szerkezeti felépítését stb. Minden egyes panel favázáról pontos gyártmányrajz készül (13.2. ábra). A gyártmánytervben adják meg a faelemek méreteit (milliméteres pontossággal), a faelemkapcsolatok kialakítását, a megmunkálást, az anyagtani jellemzőket stb. A gyártmányterv alapján gyártják le a faelemeket, majd szerelik össze az üzemben a favázat. A további rétegek, szerelvények stb. kialakítását, elhelyezkedését is a gyártmánytervben rögzítik. Az építési helyszínen a gyártó által készített szerelési terv alapján állítják fel és illesztik össze a panelokat. A szerelési terv tartalmazza a panelok beépítési sorrendjét, a csatlakozások elhelyezkedését, kialakítását stb. A gyártmányrajzok és a szerelési tervek egymáshoz igazodó stílusban és jelkulcsrendszerrel készülnek. Így az épületet alkotó elemek könnyen azonosíthatók a különböző tervrészleteken. A fal- és födémszerkezetek rétegfelépítését, valamint az épület különböző szerkezeti részleteit a részletrajzok ábrázolják (13.3. ábra). Ezeken a korábban megismert elveknek megfelelően elkészített részmetszetek is láthatók. A falak általános rétegfelépítését is általában vízszintes részletrajzokon ábrázoljuk. Az építés során a jellemző csomóponti részletekről készült részletrajzok nyújtják a legpontosabb információt az egyes szerkezeti kapcsolatok kialakításáról. Ilyen jellemző csomópontok a lábazati részletek, a falnyílások szegélyezései, az ereszrészlet, a födém és a falak kapcsolódásai, a válaszfalak csatlakozásai, a lépcsőcsatlakozások stb. ( ábra). Gyakorlati feladat Keressen az interneten faház-, illetve készházgyártókat! Hasonlítsa össze az egyes gyártók által megadott tervrajzokat, csomóponti rajzokat! Miben különböznek, és melyek az azonosságok? ábra. Faváz gyártmányrajza ábra. Kerti faház falsarokrészlete 164

15 Lépcsők rajzai 14. fejezet Húzott fokú lépcsők szerkesztése Húzott fokú lépcsőket helytakarékossági okokból készítünk, elsősorban családi házak, lakások belső lépcsőiként. A kialakítás lényege, hogy a lépcsőfordulóban a lépcsőkar folytatódik. A járóvonal a fordulóban követi a fordulás ívét, a pihenő helyett húzott lépcsőfokokat alakítunk ki, vagyis a felfelé haladás folyamatos, csak az iránya fordul ( ábra). Legtöbbször 90 -ban elforduló és 180 -ban visszaforduló, húzott fokú lépcsőket építünk. Minden esetben egy lépcsőkar van, ami elfordul. A fordulóban a lépcsőfokok élei nem párhuzamosak, hanem összetartóak. A húzott fokú lépcsők pontos kialakítását az alapadatok ismeretében szerkesztéssel határozzuk meg. Többféle szerkesztési módszer alkalmazható. A szerkesztés alapvető feltétele ábra. Húzott fokú lépcső ábra. Járóvonal megadása húzott fokú lépcsőnél a járóvonal pontos megadása. Húzott fokú lépcsők esetében általánosan elfogadott, hogy a járóvonal a karszélesség felezőpontja és a külső oldali harmadolópont közötti szakasz felezőpontjára illeszkedő vonal ( ábra). A szerkesztés megkezdése előtt el kell végezni a szükséges számításokat, vagyis meg kell határozni a fellépések számát, a fellépési magasságot és a belépési szélességet. Meg kell adni a karszélességet, a lépcső tervezett alaprajzi helyét, a lépcsőkar alakját és a kapcsolódó épületszerkezeteket. A húzott fokú lépcsők szerkesztésének alapvető célja, hogy a járóvonal mentén végighaladva kényelmes és biztonságosan használható lépcsőt hozzunk létre. A szerkesztés során először mindig az alaprajzot rajzoljuk meg, ezután következik a többi nézet, illetve metszet. A lépcsőkar pontos alaprajzi elrendezése csak a járóvonal megrajzolása és a lépcsőfokok felmérése után lesz ismert. 90 -ban elforduló, húzott fokú saroklépcső szerkesztése A ábrán egy 90 -ban elforduló, húzott fokú saroklépcső alaprajzának szerkesztését mutatjuk be. 1. Felrajzoljuk a lépcsőt határoló falak, valamint a lépcső alaprajzának kontúrját, a lépcsőforduló tengelyvonalát, valamint a járóvonalat. 2. A járóvonal és a lépcsőforduló tengelyvonalának metszéspontjától indulva mindkét irányban felmérjük a fokszélesség felét (sz/2) a járóvonalra. Ezután a két ponttól indulva mindkét irányban sorba felmérjük a lépcsőfokok szélességét (sz). A fellépések (így a lépcsőfokok) száma adott. A szerkesztés során, a rendelkezésre álló hely ismeretében véglegesítjük, hogy a lépcsőfordulótól lefelé és felfelé hány fok kerül. 3. Megszerkesztjük a középső húzott lépcsőfokot. Két éle a forduló tengelyvonalán egy pontban (K) metszi egymást. Ezt a pontot úgy kell felvennünk, hogy a következő szabály teljesüljön: a lépcsőkar belső szélétől 20 cm-re felvett járóvonallal párhuzamos segédvonalon mérve a húzott fokok fokszélessége nem lehet kisebb, mint a járóvonalon mért fokszélesség fele (sz/2-nél). A K pontból a járóvonalra felmért első két osztóponton (6; 7) keresztül egy-egy egyenest húzunk, így megkapjuk a középső húzott lépcsőfokot. 4. A kényelmi szempontokat figyelembe véve tetszőlegesen megadjuk a húzott és egyenes lépcsőfokok határait (jelen esetben a 3. és a 11. lépcsőfok képezi a határokat). A húzott fokok általában szimmetrikusan helyezkednek el, vagyis a lépcsőforduló tengelyétől mindkét irányba egyenlő számú, tengelyre szimmetrikus húzott fokot alakítunk ki. A 3. alatti és a 11. feletti lépcsőfokok egyenes fokok. 5. A középső húzott lépcsőfok éleit meghosszabbítjuk az egyenes és a húzott fokok határát képező két egyenesig. Itt megkapjuk a 6-os és 7-es segédpontokat. Ettől a két 192

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazzák. A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor

Részletesebben

Építész-informatika 3, Számítógéppel segített tervezés Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 4. gyakorlat

Építész-informatika 3, Számítógéppel segített tervezés Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 4. gyakorlat 4. gyakorlat Alapozás, födémek, tetők elkészítése, elemkönyvtári elemek (tárgyak, bútorok,...) használata: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. A külső falak rajzolásakor az volt a

Részletesebben

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások Általános gépészeti technológiai feladatok Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások A géprajzi feladata A gépalkatrészek gyártását és szerelését műszaki rajzok alapján végzik. A műszaki rajz valamely

Részletesebben

Szeglemezes tető formák

Szeglemezes tető formák Elérhetőségek: Telefon: +36 70 2 772 472 E-mail: fa-lak@t-email.hu KÖNNYŰSZERKEZETES, FAVÁZAS, MINŐSÍTETT HÁZÉPÍTÉSI RENDSZER SZEKSZÁRD minősítés Web: www.fa-lak.hu Tevékenységeink: -Könnyűszerkezetes

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA

BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA Pék Johanna BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA (Matematika tanárszakos hallgatók számára) Tartalomjegyzék Előszó ii 0. Alapismeretek 1 0.1. Térgeometriai alapok............................. 1 0.2. Az ábrázoló

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 8. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 8. Előadás - MAGASTETŐK 1. Tetők rendeltetése,

Részletesebben

28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási

Részletesebben

Tető nem állandó hajlású szarufákkal

Tető nem állandó hajlású szarufákkal 1 Tető nem állandó hajlású szarufákkal Már korábbi dolgozatainkban is szó volt a címbeli témáról. Most azért vettük újra elő, mert szép és érdekes ábrákat találtunk az interneten, ezzel kapcsolatban, és

Részletesebben

Nappali képzés: Számítógéppel segített tervezés szerkesztésben közreműködött: Zobor Bence Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2.

Nappali képzés: Számítógéppel segített tervezés szerkesztésben közreműködött: Zobor Bence Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 1. gyakorlat Vonalrajzolás, szerkesztések, szabadonformált görbék A numerikus adatbevitelről leírtaknak és egyenes vonalak rajzolásának illusztrálására készítsük el az alábbi telek- É kontúrt a sraffozott

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok Szabó László Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint)

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) (ESZÉV 2004.minta III./7) Egy négyoldalú gúla alaplapja rombusz. A gúla csúcsa a rombusz középpontja felett van, attól 82 cm távolságra. A rombusz oldalának hossza

Részletesebben

Alak- és helyzettűrések

Alak- és helyzettűrések 1. Rajzi jelek Alak- és helyzettűrések Az alak- és helyzettűrésekkel kapcsolatos előírásokat az MSZ EN ISO 1101:2006 Termékek geometriai követelményei (GPS). Geometriai tűrések. Alak-, irány-, helyzet-

Részletesebben

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás

KERETSZERKEZETEK. Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése. 10. előadás KERETSZERKEZETEK Definíciók, Keretek igénybevételei, méretezése 10. előadás Definíciók: Oszlop definíciója: Az oszlop vonalas tartószerkezet, két keresztmetszeti mérete (h, b) lényegesen kisebb, mint a

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február

AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...

Részletesebben

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok Budapest, 2004. 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A tervezési útmutató tárgya... 4 1.2. Az alkalmazott szabványok...

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK

ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK Tűzvédelmi Szakmérnök / Építő-építész BSc tűz szi. 2015/2016. TARTÓSZERKEZETEK TŰZVÉDELME SGYMTB7081XL/2326XA N + L + SZ ELMÉLETI VIZSGAKÉRDÉSEK I. Bevezetés - tüzek 1. Mi a láng és mitől világít? Milyen

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 33 582 01 1000 00 00-2014 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 33 582 01 1000 00 00 SZVK rendelet száma: Modul: 6236-11 Állványzatok

Részletesebben

Az MK-2 meghatározása és műszaki leírása

Az MK-2 meghatározása és műszaki leírása 2. számú melléklet a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kötött formájú hajótípusokról szóló Szabályzatához Az MK-2 meghatározása és műszaki leírása A kötött formájú hajótípusokra vonatkozó általános szabályokon

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keretszerkezetek készítése A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-30

Részletesebben

10. évfolyam, negyedik epochafüzet

10. évfolyam, negyedik epochafüzet 10. évfolyam, negyedik epochafüzet (Geometria) Tulajdonos: NEGYEDIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Síkgeometria... 4 I.1. A háromszög... 4 I.2. Nevezetes négyszögek... 8 I.3. Sokszögek... 14 I.4. Kör és részei...

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15

Csatlakozási lehetőségek 11. Méretek 12-13. A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14. Acél teherbírása 15 Schöck Dorn Schöck Dorn Tartalom Oldal Termékleírás 10 Csatlakozási lehetőségek 11 Méretek 12-13 A dilatációs tüske méretezésének a folyamata 14 Acél teherbírása 15 Minimális szerkezeti méretek és tüsketávolságok

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Axonometria és perspektíva. Szemléltető céllal készülő ábrák

Axonometria és perspektíva. Szemléltető céllal készülő ábrák Axonometria és perspektíva Szemléltető céllal készülő ábrák Axonometria Jelentése: tengelyek mentén való mérés (axis: tengely, metrum: mérték) Az axonometria a koordinátarendszer tengelyein mért távolságok,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/

Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/ Eperjesi Zsuzsanna Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/ A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem

Részletesebben

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10.

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK. Dr. Kakasy László. 2014. február 10. CSARNOKVÁZ SZERKEZETEK Dr. Kakasy László 2014. február 10. 1945-50. monolit vasbeton dominál 1950-66. helyszíni előregyártás 1962. üzemi előregyártás kezdete 1969. könnyűszerkezetes építési mód kezdete

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Matematika A 1. évfolyam 4. modul Poliéderek felszíne, térfogata Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 4. modul: POLIÉDEREK FELSZÍNE, TÉRFOGATA Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

8. GYALULÁS, VÉSÉS, ÜREGELÉS. 8.1. Gyalulás

8. GYALULÁS, VÉSÉS, ÜREGELÉS. 8.1. Gyalulás 8. GYALULÁS, VÉSÉS, ÜREGELÉS 8.1. Gyalulás A gyalulás egyenes vonalú forgácsoló mozgással és a forgácsolás irányára merőleges, szakaszos előtoló mozgással végzett forgácsolás. Állandó keresztmetszetű forgács

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Twist kerámia tetõcserép

Twist kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TWIST alapcserép TWIST szellőzőcserép TWIST hófogócserép,-0, db / m db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TWIST jobbos szegőcserép,-,0 db

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

Egy kétszeresen aszimmetrikus kontytető főbb geometriai adatainak meghatározásáról

Egy kétszeresen aszimmetrikus kontytető főbb geometriai adatainak meghatározásáról 1 Egy kétszeresen aszimmetrikus kontytető főbb geometriai adatainak meghatározásáról Korábban már több egyszerűbb tető - alak geometriáját leírtuk. Most egy kicsit nehezebb feladat megoldását tűzzük ki

Részletesebben

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4.: Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai Bevezetés Az ábrázoló geometria célja a háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelműen és egyértelműen visszaállítható (rekonstruálható) módon történő való

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 5262 01 ASZTALOS

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 5262 01 ASZTALOS MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 262 01 ASZTALOS A-F feladat A szintvizsga időtartama: 240 perc A szintvizsgán elérhető

Részletesebben

Biztonsági bukóketrec kialakításának irányelvei

Biztonsági bukóketrec kialakításának irányelvei Biztonsági bukóketrec kialakításának irányelvei Meghatározások: Bukóketrec: Olyan csőszerkezet, amely az utastéren belül a karosszériához szorosan illeszkedve van beépítve, és amelynek feladata ütközés

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I. Geometria I. Alapfogalmak: Az olyan fogalmakat, amelyeket nem tudunk egyszerűbb fogalmakra visszavezetni, alapfogalmaknak nevezzük, s ezeket nem definiáljuk. Pl.: pont, egyenes, sík, tér, illeszkedés.

Részletesebben

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012. 8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás

Részletesebben

Bevezetés Egy műszaki alkotás, gép, termék létrehozásához tartozó műszaki dokumentációt rajzi (geometriai) és szöveges "információ hordozók" alkotják.

Bevezetés Egy műszaki alkotás, gép, termék létrehozásához tartozó műszaki dokumentációt rajzi (geometriai) és szöveges információ hordozók alkotják. Bevezetés, szabványosítás 1. Bevezetés Egy műszaki alkotás, gép, termék létrehozásához tartozó műszaki dokumentációt rajzi (geometriai) és szöveges "információ hordozók" alkotják. A műszaki kommunikáció

Részletesebben

ÁBRÁZOLÓ ÉS MŰVÉSZETI GEOMETRIA I. RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

ÁBRÁZOLÓ ÉS MŰVÉSZETI GEOMETRIA I. RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A vizsga formája ÁBRÁZOLÓ ÉS MŰVÉSZETI GEOMETRIA I. RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEK Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli. A részletes követelmények felépítése és használata A részletes vizsgakövetelmények

Részletesebben

Forgásfelületek származtatása és ábrázolása

Forgásfelületek származtatása és ábrázolása Forgásfelületek származtatása és ábrázolása Ha egy rögzített egyenes körül egy tetszőleges görbét forgatunk, akkor a görbe úgynevezett forgásfelületet ír le; a rögzített egyenes, amely körül a görbe forog,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV

CÍMLAP. A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV CÍMLAP A 1098 Budapest, Lobogó u. 7. sz. alatti Jégcsarnok zajcsökkentési munkái KIVITELI TERV Megbízó: FERENCVÁROSI INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI KÖZPONT 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. Tervező: 95 APSZIS BT.,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

Fedélidomok szerkesztése

Fedélidomok szerkesztése Fedélidomok szerkesztése Az előadás átdolgozott részleteket tartalmaz a következőkből: Gubis Katalin: Ábrázoló geometria Szabó Ferenc: Fedélidom szerkesztés (segédlet) Fedélidom: egy adott épület tetőfelületeinek

Részletesebben

ARCHLine.XP Interior 2010. Windows. Interior alapok. Oktatási anyag az ARCHLine.XP Interior alapszintű használatához.

ARCHLine.XP Interior 2010. Windows. Interior alapok. Oktatási anyag az ARCHLine.XP Interior alapszintű használatához. ARCHLine.XP Interior 2010 Windows Interior alapok Oktatási anyag az ARCHLine.XP Interior alapszintű használatához. A dokumentációban lévő anyag változásának jogát a CadLine Kft. fenntartja, ennek bejelentésére

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1 Fejes István, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1. Piaci igény A közép-európai

Részletesebben

Versenyző kódja: 43 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Versenyző kódja: 43 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 521 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. FAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 I. Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Faipari

Részletesebben

Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban

Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban Az Architectural Desktop program 2004-es változatáig kellett várni arra, hogy az AutoCAD alapú építész programban is megjelenjenek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Gyenes Róbert Geodézia 4. GED4 modul Vízszintes helymeghatározás SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA

ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA ACÉL TÉRRÁCSOS TETOSZERKEZET KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Fülöp Attila * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Nagy terek lefedésének egyik lehetséges módja acél térrácsos tetoszerkezet alkalmazása. A térrácsos lefedéssel

Részletesebben

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA. Csavarvonal, csavarfelületek. Összeállította: Dr. Geiger János. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA. Csavarvonal, csavarfelületek. Összeállította: Dr. Geiger János. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA Csavarvonal, csavarfelületek Összeállította: Dr. Geiger János Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM 2014 TARTALOM 1. A munkafüzet célja, területei, elsajátítható kompetenciák...

Részletesebben

Tartószerkezetek IV.

Tartószerkezetek IV. Papp Ferenc Ph.D., Dr.habil Tartószerkezetek IV. TERVEZÉSI SEGÉDLET I. VÁZLATTERV Szakmai lektorok: Dr. Németh György Dr. Bukovics Ádám, PhD Fekete Ferenc Széchenyi István Egyetem 014 I.1 A tervezés célja

Részletesebben

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet)

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet) 1. A program telepítése A ConSteel program telepítő fájlja a www.consteelsoftware.com oldalról tölthető le

Részletesebben

1. Rajztechnikai alapismeretek

1. Rajztechnikai alapismeretek 1. Rajztechnikai alapismeretek 1.1. Mőszaki rajzeszközök és használatuk A jó színvonalú rajzi munka feltétele a megfelelı minıségő és állapotú eszköz, ez a megállapítás mőszaki rajz készítésére is vonatkozik.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keresztmetszeti megmunkálás kézi gyalulással A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány

Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány Államvizsga kérdések Geotechnika Szakirány 1. Ismertesse az állékonyság alapkérdését. 2. Ismertesse szabadon álló és megtámasztott földtestek egyensúlyi kérdését! 3. Ismertesse a földmunkák végzése során

Részletesebben

KORSZERŰ FASZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

KORSZERŰ FASZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 383.0.382 KORSZERŰ FASZERKEZETEK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI DR. VASS DÉNES Az utóbbi két évtized során a magasépítésben egyre nagyobb teret hódítottak a természetes építőanyagok. Világviszonylatban is

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I. MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I. Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. FAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 I. Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Síkbeli hajlított rúd ÓE-A02 alap közepes haladó VEM Épületszerkezet

Részletesebben

magasépítési tanszék fedélszerkezetek eloadás 08 04 14 épületszerkezetek ll YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR 1146 Budapest Thököly út 74

magasépítési tanszék fedélszerkezetek eloadás 08 04 14 épületszerkezetek ll YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR 1146 Budapest Thököly út 74 magasépítési tanszék fedélszerkezetek eloadás 08 04 14 épületszerkezetek ll 2007 / 2008 tavasz YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR 1146 Budapest Thököly út 74 http:// magasepites. ymmf. hu 2007 pálóczi tibor

Részletesebben

I.- V. rendű vízszintes alapponthálózat I.- III. rendű magassági alapponthálózat Állandó- és ideiglenes pontjelölések Őrjelek Végleges pontjelölések

I.- V. rendű vízszintes alapponthálózat I.- III. rendű magassági alapponthálózat Állandó- és ideiglenes pontjelölések Őrjelek Végleges pontjelölések Ismétl tlés I.- V. rendű vízszintes alapponthálózat I.- III. rendű magassági alapponthálózat Állandó- és ideiglenes pontjelölések Őrjelek Végleges pontjelölések (mérőtorony) 2 Egyszerű eszközök Egyszerű

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Sydorkó György. Fakötések: toldások, keretkötések ábrázolása. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Sydorkó György. Fakötések: toldások, keretkötések ábrázolása. A követelménymodul megnevezése: Dr. Sydorkó György Fakötések: toldások, keretkötések ábrázolása A követelménymodul megnevezése: Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok A követelménymodul száma: 2274-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika Leier építőanyag-üzemek Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071 Gönyű, Dózsa

Részletesebben

TEGOLA CANADESE STANDARD ÉS LIBERTY TÍPUSÚ ZSINDELY FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓJA

TEGOLA CANADESE STANDARD ÉS LIBERTY TÍPUSÚ ZSINDELY FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓJA TEGOLA CANADESE STANDARD ÉS LIBERTY TÍPUSÚ ZSINDELY FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓJA (a Standard típuson bemutatva) Kibocsátotta a TEGOLA UNGARESE KFT. 1037 Budapest, Bécsi út 77-79. Felrakási utasítás Standard

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0218 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz/Rok A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Födémrendszerek Alkalmazástechnika. www.leier.eu Födémrendszerek Alkalmazástechnika MAGASÉPÍTÉS LEIER ÉPÍTŐANYAG-ÜZEMEK Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

Geometriai alapfogalmak

Geometriai alapfogalmak Geometriai alapfogalmak Alapfogalmak (nem definiáljuk): pont, egyenes, sík, tér. Félegyenes: egy egyenest egy pontja két félegyenesre bontja. Ez a pont a félegyenes végpontja. A félegyenes végtelen hosszú.

Részletesebben

A HunPLUS 2009 újdonságai

A HunPLUS 2009 újdonságai Dokumentum verziószáma: 20080731 Társasház, Budapest Tervez,: Horváth Zoltán A HunPLUS 2009 újdonságai Hörcsik CAD Tanácsadó Kft. 2008. július 31. A HunPLUS 2009 újdonságai - dokumentum verziószám: 20080731

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése TDK dolgozat Készítette Szőke András mérnök informatikus hallgató Konzulens: Háber István PTE-PMMK-MIT

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS GYÖNGYÖSOROSZI ÜZEM BŐVÍTÉSE ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 3211 Gyöngyösoroszi (HRSZ.: 703/3) Budapest, 2016 március Tartalomjegyzék: Előzmények, tervezési feladat I. Alapozás 1.1. Alapozási terv 1.2. Lehorgonyzó

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. FAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 I. Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Faipari alapismeretek

Részletesebben