Alak- és helyzettűrések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alak- és helyzettűrések"

Átírás

1 1. Rajzi jelek Alak- és helyzettűrések Az alak- és helyzettűrésekkel kapcsolatos előírásokat az MSZ EN ISO 1101:2006 Termékek geometriai követelményei (GPS). Geometriai tűrések. Alak-, irány-, helyzet- és mozgótűrések (ISO 1101:2004) szabvány tartalmazza. A felületi érdesség mellett ez a szabvány bűvöl és változik a legdinamikusabban (1995-ben még csak 34 oldal volt, de 2006-ban 61 oldal lett). Alapvető változás nem történ, csak sokkal több kiegészítő jelölés jelent meg, főként a gyártástechnológia fejlődése miatt. Én a továbbiakban csak a lényegesebb pontokat érintem az érthetőség miatt. Aki speciális jelöléssel találkozik, mindenképpen nézzen utána a hivatalos illetve a vállalati szabványban. Ezek a speciális jelölések egyaránt jelenthetnek könnyebbséget, illetve nehézséget a gyártásra vonatkozólag. A 1. táblázat tartalmazza az alak- és helyzettűrések jelölését, fajta szerinti csoportosításban. 1. táblázat. Alak- és helyzettűrések. Tűrés fajta A tűrés megnevezése Rajzjel Egyenességtűrés t Síklapúságtűrés r Alaktűrés Köralaktűrés e Hengerességtűrés j Adott profil alaktűrése " Adott felület alaktűrése h Párhuzamosságtűrés i Iránytűrések Merőlegességtűrés { Hajlásszögtűrés g Pozíciótűrés l Helyzettűrés Egytengelyűségtűrés a Szimmetriatűrés d Ütéstűrések Radiálisütés-tűrés ^ Teljes radiálisütés tűrése _ Elméletileg pontos méret q Kiegészítő Legnagyobb anyagterjedelem feltétele M rajzjelek Kilépő tűrésmező Q Az alak- és helyzettűrésekek kapcsolatos alapfogalmak: - A valóságos felület a testet határoló, vagyis a test anyagát a környezettől elválasztó felület. - A névleges felület ideális felület, amelynek névleges alakját a rajz vagy egyéb műszaki dokumentáció szabja meg. - A profil a felületnek metszősíkkal vagy valamely metszőfelülettel alkotott metszésvonala. - Az elem gyűjtő fogalom, amelyen az adott feltételeknek megfelelően felület, sík, vagy pont értendő. - A vonatkoztatási hossz a felületeknek vagy a vonalnak az a része, amelyre az elem alak- és helyzettűrése vonatkozik. - Az alaktűrésmező a térnek vagy a síknak az a része, amelyen belül kell elhelyezkednie a vizsgálandó elem (vonatkoztatási hossz határain belül) minden pontjának. Andó Mérnöki Iroda 1 matyi.misi.eu

2 - A bázis az alkatrész olyan eleme, amely meghatározza a koordináta-rendszernek azt a síkját vagy tengelyét, amelyre vonatkoztatva az alak- vagy a helyzettűrést előírjuk. Az alak- és helyzettűrések alkalmazásához elengedhetetlen, hogy egyértelműen definiáljuk a megengedett eltérést az elméleti felülettől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindig a két legközelebb eső párhuzamos felületelemet keressük, amik két oldalról érinti az adott elemünk valós profilját. A ráfekvő felület a névleges felület alakjával azonos alakú felület, amely a valóságos felülettel érintkezik és a test anyagán kívül úgy helyezkedik el, hogy a vonatkoztatási hossz határain belül közötte és a valóságos felület legtávolabbi pontja között az eltérés a legkisebb legyen. Hasonló az értelmezés a ráfekvő egyenesnél (amikor a legkisebb Δ távolság a két párhuzamos egyenes között) és a ráfekvő körnél is (csap esetén legkisebb sugár, furat esetén legnagyobb sugár) (1. ábra). 1. ábra. Rákfekvő egyenes, körülírt ráfekvő kör és beírt ráfekvő kör értelmezése 2. Megadás Az alak- és helyzettűréseket két vagy több részre felosztott keretben kell megadni. Ezek tartalmazzák a rajzjelet, a tűréseket és szükség esetén a bázisokat (2. ábra). 2. ábra. Alak- és helyzettűrések megadása A tűréskeret az adott felületelemmel nyíl köti össze. Ha a nyíl a méretvonal meghosszabbítása, akkor a tűrés a tengelyre, vagy a szimmetriasíkra vonatkozik től a nyilat nem lehet a tengelyvonalra, vagy a szimmetriasíkra rajzolni. A bázismegadásnál a szabályok ugyanezek (3. ábra), azonban kiegészülnek az összevonással és a sorrenddel. Ha két báziselem által meghatározott közös bázis a fontos, akkor az kötőjellel kell megadni (4. a, ábra). Ha a bázisok sorrendje a fontos, akkor külön keretbe kell megadni őket (4. b, ábra), ha nem fontos, akkor egy keretben kell megadni őket (4. c, ábra). Andó Mérnöki Iroda 2 matyi.misi.eu

3 a, b, 3. ábra. Bázis megadás tengelyvonalra (a,) és felületre (b,) a, b, c, 4. ábra. Különböző bázissorrend megadások. A tűréskeret megadásánál figyelni kell az irányra. Ugyanis ezek az irányok kijelölik az alakés helyzettűrések értelmezésének irányát is. Az 5. ábrán bal oldalán a tűrésmegadást, a jobb oldalon a hozzá tartozó elméleti határoló felületek vannak szaggatott vonallal; a valós tengelynek határoló felületek között kell lennie. a, b, c, d, 5. ábra. Tűrés irányok megadása és értelmezése (a, függőleges határoló síkok, b, vízszintes határoló síkok, c, függőleges és vízszintes határoló síkok, d, hengeres határoló felület) Elméletileg pontos méreteket a rajzon mindig kerettel jelöljük. Ezeknek a méreteknek mérettűrésük nincsen, de a felületelemre vonatkozik a pozíciótűrés, a profiltűrés vagy a hajlásszögtűrés. A keretes méreteket akkor használjuk, mikor a tűrést csak az alak és helyzettűrés adja. Ennek a megadásnak az az előnye, hogy a valósághoz igazodó tűrésmező alakot tudunk kiala- Andó Mérnöki Iroda 3 matyi.misi.eu

4 kítani. Legáltalánosabb példa a furatok helyzete, ahol az összeszerelés miatt (kisebb átmérőjű csap) a furat bármely irányban csak egy adott értékkel térhet el maximum. Vagyis eredendően egy kör tűrésmezőnk lenne, melyet aránytalanul szűkítenénk a méretmegadásokkal egy téglalap tűrésmezőre (6. ábra). 6. ábra. Hengeres pozíció tűrés megadása mérettűrésekkel Kilépő tűrésmező esetén az irány- és helyzettűréseket nem magára az elemre írjuk elő, hanem annak külső kivetítésére. Az elem kilépő részének körvonalát vékony folytonos vonallal kell megrajzolni és meg kell adni a kilépő tűrésmező hosszának helyét és méretét. Általában akkor használják, ha összeszerelésnél az alkatrészek nem közvetlenül érintkeznek, de valamilyen egyéb gépelem összekapcsolja őket (pl. két furatba egy csapot kell tenni, de a két furat között 60 mm van). A megadásnál a tűréskeretben fel kell tüntetni a Q jelet a tűrés megadása után (7. ábra). 7. ábra. Kilépő tűrésmező megadása Legnagyobb anyagterjedelem feltételét M jellel adjuk meg. A legnagyobb anyagterjedelem feltételét az előírandó tűrés tartalmától függően következőképpen kell a tűréskeretben feltüntetni: - a tűrésnagyság után, ha a tűrés a vizsgált elem tényleges méretétől függ (8.a ábra); - a bázis betűjele után (8.b ábra), vagy ha a bázisnak nincs betűjele a tűréskeret harmadik mezőjébe (8.c ábra), ha a tűrés a báziselem tényleges méretétől függ; - a tűrésnagyság után is és a bázis betűjele után (5.d ábra) vagy helyén is, ha a tűrés mind a vizsgált, mind a báziselem tényleges méretétől függ. a, b, c, d, 5. ábra. Függő tűrés megadásának lehetséges változatai A legnagyobb anyagterjedelem feltételével egy külön fejezetben foglalkozunk annak bonyolultsága miatt. Andó Mérnöki Iroda 4 matyi.misi.eu

5 Példatár 1. Egyenességtűrés (2. táblázat) 2. táblázat. Egyenességtűrés megadása és értelmezése Az egyenességeltérés és ennek megengedett legnagyobb értéke, az egyenesség-tűrés vizsgálható síkban és térben. A síkbeli egyenességeltérés a ráfekvő egyenes és a valóságos profil közötti legnagyobb távolság (Δ) a vonatkoztatási hossz határain belül. A valóságos egyenesnek (profilnak) két egymástól T = 0,1 mm távolságra levő, egy síkban fekvő egyenes között kell elhelyezkednie. A sík bármely hosszirányú metszősík lehet. Bármely valóságos hengeralkotónak az adott irányt tartalmazó (a tengelyen áthaladó) síkra merőleges, egymástól a T = 0,1 mm távolságra levő két sík között kell elhelyezkednie. A furat valóságos tengelyének egy T = 0,08 mm átmérőjű hengeren belül kell elhelyezkednie. Andó Mérnöki Iroda 5 matyi.misi.eu

6 2. Síklapúságtűrés (3. táblázat) 3. táblázat. Síklapúságtűrés megadása és értelmezése A valóságos felületnek két, egymástól T = 0,1 mm távolságra levő párhuzamos sík között kell elhelyezkednie. Mindhárom valóságos felületnek két, egymástól T = 0,1 mm távolságra levő párhuzamos sík között kell elhelyezkednie. A három valóságos felület mindegyikének kétkét, egymástól T = 0,1 mm távolságra levő párhuzamos sík között kell elhelyezkednie. 3. Köralaktűrés (4. táblázat) 4. táblázat. Köralaktűrés megadása és értelmezése A köralakeltérés a ráfekvő kör és a valóságos profil pontjai közötti legnagyobb távolság. A legnagyobb megengedett köralakeltérés a köralaktűrés. A köralak-tűrésmező a forgásfelület tengelyére merőleges vagy a gömb középpontján áthaladó síkban két, egymástól T köralaktűrésnek megfelelő távolságra levő központos körrel határolt terület (10. ábra). A valóságos profil pontjainak a forgásfelület tengelyére merőleges bármely síkban két, egymástól T = 0,01 mm távolságra levő központos kör között kell elhelyezkednie. A valóságos profil pontjainak a kúp tengelyére merőleges bármely síkban két, egymástól T = 0,02 mm távolságra levő központos kör között kell elhelyezkednie. A valóságos profil pontjainak a gömb középpontján átmenő bármely síkban két, egymástól T = 0,04 mm távolságra levő központos kör között kell elhelyezkednie. Andó Mérnöki Iroda 6 matyi.misi.eu

7 4. Hengerességtűrés (5. táblázat) 5. táblázat. Hengerességtűrés megadása és értelmezése A hengerességeltérés a ráfekvő henger és a valóságos felület pontjai közötti legnagyobb távolság a vonatkoztatási hossz határain belül. A hengerességtűrés a legnagyobb megengedett hengerességeltérés. A hengerességtűrésmező két, egymástól T hengerességtűrésnek megfelelő távolságra levő közös tengelyű hengerrel határolt térrész. A valóságos felületnek két, egymástól T = 0,02 mm távolságra levő közös tengelyű hengerfelület között kell elhelyezkednie. 5. Adott profil alaktűrése (6. táblázat) 6. táblázat. Adott profil alaktűrésének megadása és értelmezése 6. Adott felület alaktűrése (7. táblázat) 7. táblázat. Adott felület alaktűrésének megadása és értelmezése A felület tűrésezett valóságos profiljának bármely adott irányú síkkal való metszetben két olyan görbe között kell lennie, amely görbék a névleges profilon elhelyezkedő középpontú és az adott profil átmérőszerűén megadott T = 0,1 mm tűrésével megegyező átmérőjű köröknek a burkológörbéi. A tűrésezett valóságos felületnek két olyan felület között kell elhelyezkednie, amely felületek a bázisoktól meghatározott névleges felületen elhelyezkedő középpontú és az adott felület átmérőszerűen megadott T = 0,1 mm tűrésével megegyező átmérőjű gömböknek a burkolófelületei. Andó Mérnöki Iroda 7 matyi.misi.eu

8 7. Párhuzamosságtűrés (8. táblázat) 8. táblázat. Párhuzamosságtűrés megadása és értelmezése A tűrésezett síknak (a valóságos felület ráfekvő síkjának) két, egymástól T = 0,02 mm távolságra levő és a bázissíkkal párhuzamos sík között kell elhelyezkednie. A tűrésezett tengelynek két, egymástól T = 0,05 mm távolságra levő és a bázissíkkal párhuzamos sík között kell elhelyezkednie. A furatok közös tengelyének két, egymástól T = 0,1 mm távolságra levő és a bázissíkkal párhuzamos sík között kell elhelyezkednie. A tűrésezett tengelynek egy olyan T = 0,1 mm átmérőjű hengeren belül kell elhelyezkednie, amelynek tengelye párhuzamos a bázistengelylyel. Andó Mérnöki Iroda 8 matyi.misi.eu

9 8. Merőlegességtűrés (9. táblázat) 9. táblázat. Merőlegességtűrés megadása és értelmezése A tűrésezett síknak két egymástól T = 0,02 mm távolságra levő, egymással párhuzamos és a bázissíkra merőleges sík között kell elhelyezkednie. A tűrésezett tengelynek egy olyan derékszögű paralelepipedonon belül kell elhelyezkednie, amelynek szelvényoldalai megegyeznek a T 1 = 0,1 mm és T 2 = 0,2 mm merőlegességtűrésekkel, oldallapjai pedig merőlegesek a bázissíkra és az adott irányt tartalmazó síkokra. A tűrésezett tengelynek egy olyan T = 0,04 mm átmérőjű hengeren belül kell elhelyezkednie, amelynek tengelye merőleges a bázissíkra. A tűrést nem fokban, hanem mm-ben adják meg. 9. Hajlásszögtűrés (10. táblázat) 10. táblázat. Hajlásszögtűrés megadása és értelmezése A tűrésezett síknak két, egymástól T = 0,08 mm távolságra levő, egymással párhuzamos és a bázissíkhoz 40 szög alatt hajló sík között kell elhelyezkednie. A tűrést nem fokban, hanem mm-ben adják meg. Andó Mérnöki Iroda 9 matyi.misi.eu

10 10. Pozíciótűrés (11. táblázat) 11. táblázat. Pozíciótűrés megadása és értelmezése A tűrésezett síknak két, egymástól az átmérőszerűen megadott T = 0,2 mm pozíció tűrésnek megfelelő távolságra levő és a bázissíkhoz viszonyítva szimmetrikus sík között kell elhelyezkednie. A furat tűrésezett tengelyének egy, az átmérőszerűen előírt T = 0,1 mm pozíciótűrésnek megfelelő átmérőjű, a tengely névleges helyzetével egytengelyű hengeren belül kell elhelyezkednie. 11. Egytengelyűségtűrés (12. táblázat) 12. táblázat. Egytengelyűségtűrés megadása és értelmezése A furatok tűrésezett tengelyei mindegyikének egy-egy olyan hengeren belül kell elhelyezkednie, amely egytengelyű a névleges helyzetű furattengellyel, átmérője pedig az átmérőszerűen előírt T = 0,1 mm legkisebb pozíciótűrés megnövelve a furat legnagyobb anyagterjedelemnek megfelelő és valóságos mérete T különbségével. A furat tűrésezett tengelyének az átmérőszerűen megadott T = 0,1 mm egytengelyűségtűrésnek megfelelő átmérőjű, a bázistengellyel egytengelyű hengeren belül kell elhelyezkednie. A tűréshenger tengelye a vonatkoztatási tengellyel koaxiális. Mindkét furat tűrésezett tengelyének az átmérőszerűen megadott T = 0,04 mm egytengelyűségtűrésnek megfelelő átmérőjű és a közös tengelylyel egytengelyű hengeren belül kell elhelyezkednie. Ez a megadási mód lehetővé teszi az egytengelyűségtűrés idomszerrel való ellenőrzését. Andó Mérnöki Iroda 10 matyi.misi.eu

11 12. Szimmetriatűrés (13. táblázat) 13. táblázat. Szimmetriatűrés megadása és értelmezése A horony tűrésezett szimmetriasíkjának két, a bázisszimmetriasíkkal párhuzamos és attól mindkét irányban a sugárszerűen előírt T/2 = 0,5 mm szimmetriatűrésnek megfelelő távolságra levő sík között kell elhelyezkednie. Bármelyik tűrésezett egyenesnek két, egymástól az átmérőszerűen megadott T = 0,01 mm pozíciótűrésnek megfelelő távolságra levő, az adott síkban fekvő és a vizsgált egyenes névleges méretéhez viszonyítva szimmetrikus egyenes között kell elhelyezkednie. 13. Radiális ütés tűrése (14. táblázat) 14. táblázat. Radiális ütés tűrésének megadása és értelmezése A forgásfelület tűrésezett valóságos profilja pontjainak a bázistengelyre (a közös tengelyre) merőleges bármely síkban két, egymástól T = 0,1 mm távolságra levő, a bázistengellyel központos kör között kell elhelyezkedniük. A homlokfelület tűrésezett valóságos profilja pontjainak a homlokfelületnek egy 40 mm átmérőjű és a bázistengellyel egybeeső tengelyű hengerrel való metszetében a henger palástján egymástól T = 0,1 mm távolságra levő két kör között kell elhelyezkednie. A kúpfelület tűrésezett valóságos profilja pontjainak a felületnek bármely olyan kúppal való metszetében, amely kúp egytengelyű a bázistengelylyel és alkotója adott irányú (a vizsgált kúp alkotójára merőleges) a kúp palástfelületén egymástól T = 0,1 mm távolságra levő két kör között kell elhelyezkedniük. Nem szükséges hogy a különböző keresztmetszeteknél a két kör ugyanolyan névleges átmérőjű legyen, vagyis kúpos felületre (esetleg hullámos felületre) is értelmezhető a radiális ütés. Andó Mérnöki Iroda 11 matyi.misi.eu

12 14. Teljes radiális ütés tűrése (15. táblázat) 15. táblázat. Teljes radiális ütés tűrésének megadása és értelmezése A tűrésezett valóságos hengerfelületnek két, egymástól a teljes radiális ütés T = 0,1 mm tűrésének megfelelő távolságra levő és a bázistengellyel (a közös tengellyel) egytengelyű hengerfelület között kell elhelyezkednie. A tűrésezett valóságos homlokfelületnek két, egymástól a teljes homlokütés T = 0,1 mm tűrésnek megfelelő távolságra levő és a bázistengelyre merőleges sík között kell elhelyezkednie. A mérés folyamata: az alkatrészt két csúcs közé fogjuk és megforgatjuk, majd a hengeres felületen végigvezetünk egy tapintót (mérőórával) és nézzük a maximális és minimális értéket. A kettő különbségének nagysága kissebnek kell lennie, mint a tűrésként megadott érték. A sima radiális ütésnél nem a teljes felületre nézzük a maximumot és a minimumot, hanem csak egy keresztmetszetre. A 16. táblázatban jellemző alkatrészek alak- és helyzettűréseinek megadása látható. 16. táblázat. Kilépő helyzettűrésmező megadása és értelmezése A tűrésezett tengelynek egy-egy; az alkatrész határán 30 mm-rel túlnyúló hengeren (kilépő helyzettűrésmezőn) belül kell elhelyezkedniük; a hengerek egy-tengelyűek a furatok névleges helyzetű tengelyeivel, átmérőjük pedig az átmérőszerűen megadott T = 0,1 mm pozíciótűréssel azonos. Andó Mérnöki Iroda 12 matyi.misi.eu

13 Jellegzetes alkatrészek alak- és helyzettűréseinek megadása (23. táblázat). 23. táblázat. Jellegzetes alkatrészek alak- és helyzettűréseik Marótüske Az előírt helyzettűrések: a radiális ütésnek és a homlokütésnek a szerszámkúp tengelyére mint bázistengelyre vonatkoztatott tűrése, a mm széles menesztőhornyoknak ugyanerre a bázistengelyre vonatkoztatott szimmetriatűrése és 8,2 mm széles menesztőhoronynak a felfogó csap tengelyére mint bázistengelyre vonatkoztatott szimmetriatűrése. Kúpgörgőscsapágy belső gyűrűje Az előírt alak és helyzettűrések: a furattengelyre mint bázistengelyre vonatkoztatott ütéstűrések, továbbá merőlegességtűrés, a kúpalkotó egyenességtűrése, a furat és a kúp köralaktűrése, a homlokfelület párhuzamosságtűrése és a furat hosszszelvényének profiltűrése. Pédatár rész forrása: Rábel György: Gépalkatrészek alak- és helyzettűrései, Szabvány kiadó, Budapest, Utolsó módosítás: Budapest, Készítette: Andó Mátyás Andó Mérnöki Iroda 13 matyi.misi.eu

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK

DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK 2016 Gépipari tűrések 5 Tartalomjegyzék ISBN 978-963-12-4030-6 Andó Mátyás 2016. 1. Tűréshasználati elvek...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vilandné Bertha Mária. Felvételi vázlat készítése. A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek

MUNKAANYAG. Vilandné Bertha Mária. Felvételi vázlat készítése. A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek Vilandné Bertha Mária Felvételi vázlat készítése A követelménymodul megnevezése: CAD-ismeretek A követelménymodul száma: 0557-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-22 FELVÉTELI VÁZLAT

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése. A követelménymodul megnevezése: Földi László Szögmérések, külső- és belső kúpos felületek mérése A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások

Általános gépészeti technológiai feladatok. Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások Általános gépészeti technológiai feladatok Géprajzi alapismeretek Gépészeti szakszámítások A géprajzi feladata A gépalkatrészek gyártását és szerelését műszaki rajzok alapján végzik. A műszaki rajz valamely

Részletesebben

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és

Palotainé Békési Katalin. Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és Palotainé Békési Katalin Műszaki rajzok, műszaki jelképek ismerete, használata. Gépész, hidraulikus, pneumatikus és villamos (korlátozottan) területen. A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája. A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok Szabó László Oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

8. GYALULÁS, VÉSÉS, ÜREGELÉS. 8.1. Gyalulás

8. GYALULÁS, VÉSÉS, ÜREGELÉS. 8.1. Gyalulás 8. GYALULÁS, VÉSÉS, ÜREGELÉS 8.1. Gyalulás A gyalulás egyenes vonalú forgácsoló mozgással és a forgácsolás irányára merőleges, szakaszos előtoló mozgással végzett forgácsolás. Állandó keresztmetszetű forgács

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 31/1-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4

Részletesebben

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b)

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Az MK-2 meghatározása és műszaki leírása

Az MK-2 meghatározása és műszaki leírása 2. számú melléklet a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kötött formájú hajótípusokról szóló Szabályzatához Az MK-2 meghatározása és műszaki leírása A kötött formájú hajótípusokra vonatkozó általános szabályokon

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földi László. Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földi László. Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel. A követelménymodul megnevezése: Földi László Méret- és alakellenőrzések idomszerekkel, speciális mérőeszközökkel A követelménymodul megnevezése: Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések A követelménymodul száma: 0225-06 A tartalomelem

Részletesebben

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b) ellenőrzés

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család

KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Kód: 485-0000.03g G É P K Ö N Y V KBE-1 típusú biztonsági lefúvató szelep család Készült: 2002.07.01. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés, működés 4. Átvétel,

Részletesebben

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012.

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. 1 Hossz- és szögmérés A hosszméréstechnika alaptételei Mérési segédeszközök Egyszerű hosszmérő eszközök Szögmérés 2 Felosztásuk történhet metrológiai

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TŰRÉSEZÉSI ALAPFOGALMAK 3 2. ISO-TŰRÉSRENDSZER 4. 2.1. Mérettartományok 5. 2.2. Tűrésfokozatok 6. 2.3. Szabványos tűrésnagyságok 7

TARTALOMJEGYZÉK 1. TŰRÉSEZÉSI ALAPFOGALMAK 3 2. ISO-TŰRÉSRENDSZER 4. 2.1. Mérettartományok 5. 2.2. Tűrésfokozatok 6. 2.3. Szabványos tűrésnagyságok 7 Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék Tűrések és illesztések Összeállította: Dr. Juhász György főiskolai docens Tananyag kiegészítő segédlet Debrecen, 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TŰRÉSEZÉSI

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság Dzúró Zoltán Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság és felületminőség ellenőrzése, dokumentálása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

Geometriai alapfogalmak

Geometriai alapfogalmak Geometriai alapfogalmak Alapfogalmak (nem definiáljuk): pont, egyenes, sík, tér. Félegyenes: egy egyenest egy pontja két félegyenesre bontja. Ez a pont a félegyenes végpontja. A félegyenes végtelen hosszú.

Részletesebben

Bevezetés Egy műszaki alkotás, gép, termék létrehozásához tartozó műszaki dokumentációt rajzi (geometriai) és szöveges "információ hordozók" alkotják.

Bevezetés Egy műszaki alkotás, gép, termék létrehozásához tartozó műszaki dokumentációt rajzi (geometriai) és szöveges információ hordozók alkotják. Bevezetés, szabványosítás 1. Bevezetés Egy műszaki alkotás, gép, termék létrehozásához tartozó műszaki dokumentációt rajzi (geometriai) és szöveges "információ hordozók" alkotják. A műszaki kommunikáció

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

Fogalom-meghatározások

Fogalom-meghatározások Egy kis kitérőt szeretnék tenni, hogy szó szerint megvilágosodjunk. Mondhatnám azt is, hogy ez a cikk azért hasznos nekünk, villamos matrózoknak, nehogy a csúnya áltengerészek zátonyra futtassák hajónkat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,

Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr

54 520 01 0000 00 00 Gépipari minőségellenőr Gépipari minőségellenőr A 1/7 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/6 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. É 14-6/1/1 Szakképesítés,

Részletesebben

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4.: Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. 245 kv-ig. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz.

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. 245 kv-ig. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz. NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK 245 kv-ig (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz. A katalógus használata A táblázat tetején szerepel a szerelvény

Részletesebben

Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/

Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/ Eperjesi Zsuzsanna Épületgépészeti tervdokumentációk /Felépítése, tervjelei, dokumentumai/ A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA. Csavarvonal, csavarfelületek. Összeállította: Dr. Geiger János. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA. Csavarvonal, csavarfelületek. Összeállította: Dr. Geiger János. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA Csavarvonal, csavarfelületek Összeállította: Dr. Geiger János Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM 2014 TARTALOM 1. A munkafüzet célja, területei, elsajátítható kompetenciák...

Részletesebben

Versenyző kódja: 26 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 34 521 10-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Versenyző kódja: 26 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 34 521 10-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. 34 521 10-2015 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 34 521 10 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Szerszám-és készülékgyártás

Részletesebben

10. évfolyam, negyedik epochafüzet

10. évfolyam, negyedik epochafüzet 10. évfolyam, negyedik epochafüzet (Geometria) Tulajdonos: NEGYEDIK EPOCHAFÜZET TARTALOM I. Síkgeometria... 4 I.1. A háromszög... 4 I.2. Nevezetes négyszögek... 8 I.3. Sokszögek... 14 I.4. Kör és részei...

Részletesebben

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A VETÜLETEK ALAP- ÉS KÉPFELÜLETE Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai A geodézia, a térinformatika és a térképészet a görbült földfelületen elhelyezkedő geometriai alakzatokat

Részletesebben

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II.

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS II. A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam Számonkérés: rajzfeladatok megoldása, szóbeli tétel húzása Szükséges eszközök: ceruza, radír, körző, 2 db háromszög vonalzó, szögmérő, esetleg rádiuszsablon, görbevonalzó Témakörök:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel Fekete Éva Marási műveletek végzése fogazó marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint)

Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) Felszín- és térfogatszámítás (emelt szint) (ESZÉV 2004.minta III./7) Egy négyoldalú gúla alaplapja rombusz. A gúla csúcsa a rombusz középpontja felett van, attól 82 cm távolságra. A rombusz oldalának hossza

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Gyenes Róbert. Geodézia 4. GED4 modul. Vízszintes helymeghatározás Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Gyenes Róbert Geodézia 4. GED4 modul Vízszintes helymeghatározás SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése 1 blende 1 és 2 rés 2 összekötő vezeték Előkészület: A kísérleti lámpát teljes egészében egy ív papírlapra helyezzük. A négyzetes fénynyílást széttartó fényként használjuk

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

A Budapesti TT Barátok (B.TT.B.) modulszabványa

A Budapesti TT Barátok (B.TT.B.) modulszabványa 0. Bevezetés Szabványunk alapvetően a németországi "TT-modulok Baráti Köre ("Freundeskreis TT-Module") modulszabványának átültetése a hazai viszonyok közé, mely több éves működése során bizonyította, hogy

Részletesebben

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája

Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája Szabó László Nem oldható kötések alkalmazása, szerszámai, technológiája A követelménymodul megnevezése: Épületgépészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0109-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS TARTÁLYOK HE 31/2-2003

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS TARTÁLYOK HE 31/2-2003 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS TARTÁLYOK FOLYADÉKOS TARTÁLY- HITELESÍTÉS HE 31/2-2003 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter 1 Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, adjunktus e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia 2 3 Metrológia

Részletesebben

Kötések. Feladat: 3 db, szabványos kötőelemeket tartalmazó gépszerkezet részlet összeállítási rajzának elkészítése, ceruzával.

Kötések. Feladat: 3 db, szabványos kötőelemeket tartalmazó gépszerkezet részlet összeállítási rajzának elkészítése, ceruzával. Műszaki ábrázolás alapjai HF-04 1 Kötések Feladat: 3 db, szabványos kötőelemeket tartalmazó gépszerkezet részlet összeállítási rajzának elkészítése, ceruzával. Szükséges eszközök: 3 db. A3-as, 1 db. A4-es

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010

A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 A Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Garas Mihály, Herczeg Zsolt, Melter László 2010.01.14. 2 Magyar Íjász Szövetség Történelmi Versenyszabályzata - 2010 Történelmi Versenyszabályzat

Részletesebben

4. A szükséges kötözésmennyiség számítása

4. A szükséges kötözésmennyiség számítása 4. A szükséges kötözésmennyiség számítása Ha kötözéssel kívánjuk megakadályozni mind a rakomány csúszását, mind a felbillenését, a következőképpen járjunk el: Számítsuk ki a csúszás megakadályozásához

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0218 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Épügépé//30/Ksz/Rok A kódrészletek jelentése: Épületgépész szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

MÉRETELLENŐRZŐ- ESZKÖZÖK

MÉRETELLENŐRZŐ- ESZKÖZÖK 04. előadás 1. fólia MÉRETELLENŐRZŐ- ESZKÖZÖK - idomszerek - állandó mértékű, beállítható mérőeszközök 04. előadás 2. fólia 1. Idomszerek Az idomszerek lehetővé teszik gyakran előforduló, egyforma méretek

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 161 ÉRETTSÉGI VIZSGA 016. május. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A) feladatrész: Teszt jellegű kérdéssor

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját! Csavarkötés egy külső ( orsó ) és egy belső ( anya ) csavarmenet kapcsolódását jelenti. A következő képek a motor forgattyúsházában a főcsapágycsavarokat és a hajtókarcsavarokat mutatják. 1. Kötőcsavarok

Részletesebben

ÁBRÁZOLÓ ÉS MŰVÉSZETI GEOMETRIA I. RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEK

ÁBRÁZOLÓ ÉS MŰVÉSZETI GEOMETRIA I. RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A vizsga formája ÁBRÁZOLÓ ÉS MŰVÉSZETI GEOMETRIA I. RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEK Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli. A részletes követelmények felépítése és használata A részletes vizsgakövetelmények

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK

JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK JÁTSZÓTÉRI ÉS KERTI CSÚSZDÁK "PETI ELEMES CSÚSZDA" - 3 éves kortól - A termékcsalád négy szerkezeti egységbõl áll, melyek a következõk: indító elem, egyenes elem, íves elem és kidobó elem. Ezen egységekbõl

Részletesebben

Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban

Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban Az anyagdefiníciók szerepe és használata az Architectural Desktop programban Az Architectural Desktop program 2004-es változatáig kellett várni arra, hogy az AutoCAD alapú építész programban is megjelenjenek

Részletesebben

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes

0663 MODUL SÍKIDOMOK. Háromszögek, nevezetes vonalak. Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes 0663 MODUL SÍKIDOMOK Háromszögek, nevezetes vonalak Készítette: Jakucs Erika, Takácsné Tóth Ágnes Matematika A 6. évfolyam 0663. Síkidomok Háromszögek, nevezetes vonalak Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A

Részletesebben

Dr. Hant Lá szló, Há romi Ferenc: Á brázoló geometria feladatok SZÉCHENYI ISTVÁ N EGYETEM

Dr. Hant Lá szló, Há romi Ferenc: Á brázoló geometria feladatok SZÉCHENYI ISTVÁ N EGYETEM Dr. Hant Lá szló, Há romi Ferenc: Á brázoló geometria feladatok SZÉCHENYI ISTVÁ N EGYETEM 1 Tá voktatá si tagozat 1994 Ö sszeállította: Dr. Hant Lá szló fő iskolai docens Há romi Ferenc fő iskolai adjunkus

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I.

A 2008/2009. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. I. Oktatási Hivatal A 8/9. tanévi FIZIKA Országos Közéiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

Részletesebben

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA. Javítási technológiák

JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA. Javítási technológiák JÁRMŰVEK JAVÍTÁSA Javítási technológiák Javítás A javítás feladata az üzemképesség, az előírt megbízhatósági szint helyreállítása. javításkor részleges vagy teljes szétszerelés és alapos tisztítása után

Részletesebben

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk Molnár István Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY NYÍL

Kezdő íjászok kézikönyve ARANY NYÍL ARANY NYÍL 1 A FITA Arany Nyíl megszerzéséhez szükséges ismeretanyag Találatok értékelése - pontszám Lőtávolság: Minimálisan elérendő pontszám: 26 méter 115 pont Mozgástechnika a lövésfolyamatot a következők

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 5262 01 ASZTALOS

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 5262 01 ASZTALOS MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 262 01 ASZTALOS A-F feladat A szintvizsga időtartama: 240 perc A szintvizsgán elérhető

Részletesebben

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2 Matematika A 1. évfolyam 5. modul Térfogat és felszínszámítás Készítette: Vidra Gábor Matematika A 1. évfolyam 5. modul: TÉRFOGAT ÉS FELSZÍNSZÁMÍTÁS Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

4b 9a + + = + 9. a a. + 6a = 2. k l = 12 évfolyam javítóvizsgára. 1) Alakítsd szorzattá a következő kifejezéseket!

4b 9a + + = + 9. a a. + 6a = 2. k l = 12 évfolyam javítóvizsgára. 1) Alakítsd szorzattá a következő kifejezéseket! ) Alakítsd szorzattá a következő kifejezéseket! 4 c) d) e) f) 9k + 6k l + l = ay + 7ay + 54a = 4 k l = b 6bc + 9c 4 + 4y + y 4 4b 9a évfolyam javítóvizsgára ) Végezd el az alábbi műveleteket és hozd a

Részletesebben

Építész-informatika 3, Számítógéppel segített tervezés Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 4. gyakorlat

Építész-informatika 3, Számítógéppel segített tervezés Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 4. gyakorlat 4. gyakorlat Alapozás, födémek, tetők elkészítése, elemkönyvtári elemek (tárgyak, bútorok,...) használata: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. A külső falak rajzolásakor az volt a

Részletesebben

Állagvédelmi ellenőrzés

Állagvédelmi ellenőrzés Illusztráció Dalton törvényéhez a doboz jobb és baloldalán az össznyomások azonosak, de a résznyomások különbözőek, ezért a piros gáz az áteresztő válaszfalon át balról jobbra, a kék jobbról balra áramlik,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Síkgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Síkgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Síkgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Nappali képzés: Számítógéppel segített tervezés szerkesztésben közreműködött: Zobor Bence Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2.

Nappali képzés: Számítógéppel segített tervezés szerkesztésben közreműködött: Zobor Bence Kiegészítő- levelező képzés: Számítástechnika 2. 1. gyakorlat Vonalrajzolás, szerkesztések, szabadonformált görbék A numerikus adatbevitelről leírtaknak és egyenes vonalak rajzolásának illusztrálására készítsük el az alábbi telek- É kontúrt a sraffozott

Részletesebben

általános előtolásirányú kontúresztergálás (kúp, gömb, tórusz) menetesztergálás menet[1].avi

általános előtolásirányú kontúresztergálás (kúp, gömb, tórusz) menetesztergálás menet[1].avi ESZTERGÁLÁS Az esztergálás jelenleg a legelterjedtebb forgácsolási mód, amelyet egyélű szerszámmal végeznek általában a munkadarab forgó főmozgása mellett. A mellékmozgást a szerszám (egyélű, viszonylag

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I. Geometria I. Alapfogalmak: Az olyan fogalmakat, amelyeket nem tudunk egyszerűbb fogalmakra visszavezetni, alapfogalmaknak nevezzük, s ezeket nem definiáljuk. Pl.: pont, egyenes, sík, tér, illeszkedés.

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET 2. FÉLÉV A kiadvány KHF/4356-14/2008. engedélyszámon 2008.11.25. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Faipari alapismeretek középszint írásbeli

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Axonometria és perspektíva. Szemléltető céllal készülő ábrák

Axonometria és perspektíva. Szemléltető céllal készülő ábrák Axonometria és perspektíva Szemléltető céllal készülő ábrák Axonometria Jelentése: tengelyek mentén való mérés (axis: tengely, metrum: mérték) Az axonometria a koordinátarendszer tengelyein mért távolságok,

Részletesebben

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015.

Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Tűrések. 12. előadás

Tűrések. 12. előadás Tűrések 12. előadás A kész munkadarabok többé-kevésbé eltérnek a rajzon ábrázolt munkadaraboktól Az eltérés háromféle lehet: méreteltérés alakeltérés helyzeteltérés Tűrésmező Széchenyi Tűrésmező A körülmények

Részletesebben

Versenyző kódja: 43 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Versenyző kódja: 43 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 54 521 01 0000 00 00-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 521 01 0000 00 00 SZVK rendelet száma: 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

Részletesebben

Farkas Péter. FAIPAR szakmacsoport. A szakképesítések megnevezése. Asztalos A szakképesítés azonosító száma: 33 5262 01

Farkas Péter. FAIPAR szakmacsoport. A szakképesítések megnevezése. Asztalos A szakképesítés azonosító száma: 33 5262 01 Farkas Péter FAIPAR szakmacsoport A szakképesítések megnevezése Asztalos A szakképesítés azonosító száma: 33 5262 01 Kárpitos A szakképesítés azonosító száma: 33 5262 06 1 Tárgyi feltételek A vizsga megszervezéséhez

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

TROGES Hangcsillapítók

TROGES Hangcsillapítók Hangcsillapítók Hangcsillapító kulisszák Négyszög keresztmetszetû hangcsillapítók Kör keresztmetszetû hangcsillapítók Air-Technik-SAS típusú hangcsillapítók T R O G E S A I R - T E C H N I K K F T. A S

Részletesebben