(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/IL 05/ (30) Elsõbbségi adatok: IL (72) Feltalálók: HECHT, Gil, Nahariya (IL); ELIEZER, Oleg, Nahariya (IL) (73) Jogosult: Iscar Ltd., Tefen (IL) (74) Képviselõ: Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Forgácsolószerszám és betétkés (57) Kivonat HU T2 A leírás terjedelme 26 oldal (ezen belül 16 lap ábra) A találmány tárgya fémforgácsoló szerszám (20, 220), amelyben legalább egy betétkéskészlet (46, 246) van elrendezve, amelynek betétkései (42) oldhatóan vannak rögzítve, és beállítómechanizmussal (44, 244) vannak ellátva; valamint a betétkés tartalmaz legalább egy betétkés-beállító rést (60), amely két egymással szemben álló betétkés-fõfelület között húzódik (52), és az egyes betétkés-fõfelületekre (52) nyíló beállítónyílásban (62) végzõdik; továbbá a beállítómechanizmus (44, 244) tartalmaz legalább egy beállítóelemet (66, 188), amelynek beállítóelem felsõ felülete (138, 338) van; ahol a legalább egy betétkés fõfelülete irányából nézve, az egyes betétkésfelületek beállítónyílásai legalább részben átfedik a beállítóelem felsõ felületet, és a beállítórés, valamint a beállítónyílás megkönnyíti a hozzáférést az alatt lévõ beállítómechanizmushoz; és ahol a beállítómechanizmus (44) tartalmaz egy beállítólemezt (64), amelynek lemez felsõ felülete (68), lemez alsó felülete (70), továbbá ezek között húzódó lemez kerület menti felülete (70) van, továbbá tartalmaz legalább egy lemezbeállító rést (86), amely az alsó felületre és a lemez felsõ felületre nyílik, és ezek között húzódik, valamint a lemez felsõ felület és a lemez alsó felület hegyes éklemez szöget zárnak be egymással. 2. ábra Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T A jelen találmány tárgya fémforgácsoló szerszám, amelynek betétkés helyzetbeállítására szolgáló beállítómechanizmusa van, ahol a betétkés a forgácsolószerszámban van rögzítve, valamint fémforgácsoló szerszámban oldhatóan rögzített betétkés helyzetének szabályozására szolgáló eljárás. Ilyen szerszámot és eljárást ismertet az EP A sz. közzétételi irat. Az ehhez hasonló fémforgácsoló szerszámok a mûködõ forgácsolóél pontos helyzetbeállítását kívánják meg a szerszámhoz képest. A mûködõ forgácsolóél helyzetének pontos beállítása különösen fontos a készre munkálások esetében. Mindazonáltal a beállítómechanizmusok megfelelõ beállítási helyet kívánnak meg a szerszámon. Ennek folytán a beállítómechanizmusnak méreteit tekintve célszerûen kompaktaknak kell lenniük úgy, hogy olyan kis helyet foglaljanak el a forgácsolószerszámon, amennyire ez lehetséges. Ez a követelmény különösen fontos olyan szerszámok esetében, amelyeket fém eltávolítására használnak munkadarab üregébõl, például fúrók vagy dörzsárak esetében, mivel a furat méretei behatárolják a szerszám maximális átmérõjét, és így behatárolják azt a teret is, amely a betétkés, valamint a beállítómechanizmus elhelyezésére rendelkezésre áll a szerszámon. Az US 4,850,757 sz. szabadalmi irat olyan dörzsárat ismertet, amelynek befogóelemében fészek van kialakítva, amelybe egy oldható forgácsolóbetét illeszthetõ. A betétkést rögzítõelemmel rögzítik a helyén, amely a betét egyik felületéhez ütközik, és amelyet a szerszámtartóhoz rögzítõcsavarral rögzítenek. A betét sugárirányú beállítását beállítócsavarokkal hajthatják végre, amelyeknek bütykös felületei a betétkés megfelelõ bütykös felületeihez illeszkednek. Mindazonáltal a betétkés beállítására és rögzítésére szolgáló mechanizmusok jelentõs helyet foglalnak el a szerszám dolgozó végén. Az US 4,425,063 sz. szabadalmi irat olyan dörzsárat ismertet, amelynek lapos, szögletes, megfordítható forgácsolóbetétjének forgácsolóéle párhuzamos az oldható betét hossztengelyével. A lapos, négyszögletes betétkésnek négy egyenértékû helyzete van, és viszonylag kis helyet foglal el az elforgatható testen. A lapos, szögletes forgácsolókés oldhatóan van az elforgatható test fészkében rögzítve. Mindazonáltal az US 4,425,063 sz. iratban feltárt mechanizmus kizárja a betétkés forgácsolóéle helyzetének sugárirányú beállítását. Az US 4,611,516 sz. szabadalmi irat forgó fémforgácsoló szerszámot tár fel, amelynek számos, sugárirányban beállítható betétkése van, amelyek a szerszám kerülete mentén vannak elrendezve. Minden egyes betétkés rögzítõpofával van rögzítve, és sugárirányban kifelé van feszítve egy beállítócsavar segítségével, amely sugárirányban befelé van elhelyezve attól, és ezért jelentõs területet foglal el a szerszámtest közepének közelében, és behatárolja a behelyezhetõ betétkések számát. Az EP A1 sz. közzétételi irat marószerszámra vonatkozik, amely forgácstörõ megmunkálásra alkalmas. Tartalmaz egy forgatható forgácsolószerszám-testet, valamint számos kazettát, amelyekben betétkések vannak elrendezve. A kazetták rögzítõcsavarokkal vannak a szerszám testhez rögzítve. A kazetták, valamint a forgácsolóélek tengelyirányú beállítását excenter csapokkal végezhetik. Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a forgácshornyok megmunkálását, ezeket forgásszimmetrikusan készítik, célszerûen esztergálással. A jelen találmány célkitûzése az, hogy olyan alternatív, vagy javított tulajdonságokkal rendelkezõ fémforgácsoló szerszámot és eljárást dolgozzunk ki, amely fémforgácsoló szerszámban oldhatóan rögzített forgácsolóbetét helyzetének beállítására alkalmas. A találmány szerinti célkitûzést az 1., 12., 21. és 22. fõigénypontok szerint értük el. A célszerû, illetve elõnyös kiviteli alakokat a függõ igénypontokban fogalmaztuk meg. A jelen találmánynak megfelelõen olyan fémforgácsoló szerszámot alkottunk meg, amelynek legalább egy betétkésfészke van, amelyben oldhatóan rögzített betétkés van elrendezve, amely kapcsolatban van egy beállítómechanizmussal; a betétkésnek legalább egy betétkés-beállító rése van, amely két, egymással átellenes fõ oldalfelület között húzódik, valamint minden egyes fõ oldalfelületre beállítónyílással nyílik. A beállítómechanizmus tartalmaz legalább egy beállítóelemet, amelynek beállítóelem felsõ felülete van. A legalább egy betétkés elölnézetében az egyes betétkés-fõfelületek beállítónyílása legalább részben átfedi a beállítóelem felsõ felületét. Célszerûen a betétkés átfedi a beállítóelem felsõ felületét. Elõnyösen a betétkés tartalmaz két, egymással ellentétes végfelületet, minden egyes végfelület két olyan fõ forgácsolóél között húzódik, amelyek a két átellenes fõfelülettel alkotott metszésvonalaikban vannak kialakítva, és minden egyes végfelület tartalmaz egy ütközõfelületet, amely a fõélek között húzódik. Még elõnyösebben a betétkés tangenciálisan húzódó, sugárirányban külsõ fõéle folyamatosan állítható egy elsõ sugárirányú helyzet és egy második sugárirányú helyzet között; az elsõ sugárirányú helyzetben a tangenciálisan húzódó, sugárirányban legkülsõ fõél elsõ O1 sugárirányú távolságban van elrendezve a forgácsolószerszám forgástengelyétõl; a második sugárirányú helyzetben a tangenciálisan húzódó, sugárirányban legkülsõ fõél O2 második sugárirányú távolságban van elrendezve a forgácsolószerszám forgástengelyétõl, és a második O2 sugárirányú távolság nagyobb, mint az elsõ O1 sugárirányú távolság. Amennyiben szükséges, a tangenciálisan húzódó sugárirányban legkülsõ fõélt egy kulcsnak olyan beállítófészekbe történõ beillesztésével állítjuk helyzetbe, amely a beállítóelem felsõ felületén van kialakítva, és a beállítómechanizmus legalább egy beállítóelemét elfordítjuk. A beállítómechanizmus tartalmaz egy beállítólemezt, amelynek felsõ lemezfelülete, alsó lemezfelülete, valamint kerület menti felülete van, amely az elõbbi kettõ között húzódik keresztirányban a lemez alsó fe- 2

3 1 HU T2 2 lületéig, ahol legalább egy lemezbeállító rés van kialakítva az alsó felület és a lemez felsõ felület között, és ezekre nyílik ott, ahol a lemez felsõ és alsó felületei hegyes, lemez ékszöget zárnak be egymással. Még célszerûbben a lemez ékszög kisebb, mint 45. Elõnyösen a lemez ékszög 15. Amennyiben szükséges, a beállítólemez tartalmaz egy lemezrögzítõ rést is, amely a lemez felsõ felület és a lemez alsó felület között húzódik. Amennyiben szükséges, a betétkés sugárirányban legbelsõ fõfelülete hozzáütközik a lemez felsõ felületéhez. Amennyiben szükséges, a lemez alsó felülete hozzáütközik a betétkésfészek alaplapjában kiképzett nyílás alsó részéhez. A beállítólemez szabályozhatóan van elrendezve a rés alaprészével párhuzamosan, mégpedig úgy, hogy a legalább egy beállítóelemet szabályozhatóan állítjuk helyzetbe. Esetleg a beállítómechanizmus tartalmaz legalább egy olyan beállítóéket, amelynek ék alsó része és ék kerület menti felülete van, amely az elõbbire merõleges. Az ék kerület menti felülete tartalmaz egy vezetõ felületrészt, amely az ék aljától az ék középsõ felületéig húzódik, és egy hátfelület részt, amely az ék alja és az ék teteje között húzódik. Az ék középsõ felület és az ék alsó rész egy hegyes belsõ köztes ékszöget zárnak be egymással. Célszerûen a köztes ékszög kisebb, mint 45. Amennyiben szükséges, a köztes ékszög 20. Amennyiben szükséges, az ék tetejétõl az ék köztes felületig húzódó, arra merõleges éktámaszfalat alkalmazunk. Lényegében menetes ékbeállító átmenõfurat húzódik az ékfurat H tengelye mentén, az ék aljától a beállítóelem menetes felsõ részével érintkezõ köztes ékfelületre merõlegesen. Célszerûen a legalább egy beállítóék olyan ékhoronyban van elrendezve, amely befelé húzódik a betétkésfészek alaprészétõl. Az ékalaprész tartalmaz egy menetes ékhornyot, ékhorony-beállító furatot, amelynek beállító furat B tengelye befelé húzódik az ékhorony arra merõleges alaprészétõl. Még célszerûbben a beállítóelem alsó része be van csavarozva az ékhorony-beállító furatba, és a legalább egy beállítóék szabályozhatóan van elrendezve az ékhorony ékhorony-alaprészéhez képest úgy, hogy legalább egy beállítóelemet elforgatunk. A jelen találmány szerint továbbá olyan betétkést alakítottunk ki, amelynek két, egymással ellentétes betétvég felülete és betét kerület menti felülete van, amely az említett felületek között helyezkedik el, valamint a betét kerület menti felülete két, egymással szemben álló betét fõ felületet tartalmaz, amelyek keresztirányban vannak elrendezve a betét végfelületei között, valamint a betétkésnek betétkésrögzítõ furata van, amely a két egymással szemben lévõ betét fõ felületek között helyezkedik el, és két olyan betétbeállító nyílás között van elrendezve, amelyek a betét fõ felületei között húzódnak Célszerûen minden egyes betétbeállító horony egy beállítónyílást alkot az egyes betétkés-fõfelületekkel alkotott találkozásánál, és minden egyes beállítónyílásnak a hosszmérete merõleges a betétkés végfelületeire, és szélességi méretük merõleges a hosszméretre, ahol a hosszméret nagyobb, mint a szélességi méret. Továbbá a jelen találmány szerint eljárást dolgoztunk ki fémforgácsoló szerszámban oldhatóan rögzített betétkés helyzetének beállítására. Az eljárás a 21., 22. igénypont szerinti lépésekbõl áll. A jelen találmány tökéletesebb megértése, valamint a találmány gyakorlati megvalósításának bemutatása érdekében a találmányt a csatolt rajzokra hivatkozással ismertetjük, ahol a rajzon az 1. ábra a találmány elsõ kiviteli alakja szerinti dörzsár perspektivikus nézete, a 2. ábra az 1. ábrán látható dörzsár robbantott perspektivikus nézete; a 3. ábra az 1. és 2. ábrán látható dörzsár betétkésének perspektivikus nézete; a 4. ábra a 3. ábrán látható betétkés fõfelületének felülnézete; az 5. ábra a második ábrán látható dörzsár beállítólemezének alulnézete; a 6. ábra az 5. ábrán látható beállítólemez felülnézete; a 7. ábra az 5. ábrán látható beállítólemez alulnézete; a 8. ábra a beállítólemeznek a 7. ábra VIII VIII vonala mentén vett metszete; a 9. ábra a beállítólemez keresztmetszete a 7. ábra IX IX vonala mentén, a 10. ábra az 1. ábrán látható dörzsár nézete úgy, hogy a betétkést és a beállítómechanizmust eltávolítottuk; a 11. ábra a 10. ábrán látható betétkésfészek felülnézete; a 12. ábra a betétkésfészek keresztmetszete a 11. ábra XII XII vonala mentén; a 13. ábra a betétkés fõfelületének felülnézete, amely egyúttal az 1. ábrán látható dörzsár részletes nézete; a 14. ábra a 13. ábra XIV XIV vonala mentén vett keresztmetszet, amelyen a betétkés és a beállítólemez látható (a rögzítõcsavart és az elõfeszítõ elemet a jobb érthetõség kedvéért eltávolítottuk); a 15. ábra a 13. ábra XV XV vonala mentén vett keresztmetszet, amelyen a betétkés, a beállítólemez, a betétkésfészek és az elsõ helyzetben lévõ beállítóelem látható; a 16. ábra a 13. ábra XV XV vonala mentén vett keresztmetszet, amelyen a betétkés, a beállítólemez, a betétkésfészek és a második helyzetben lévõ beállítóelem látható; a 17. ábra a jelen találmány második kiviteli alakja szerinti dörzsár perspektivikus nézete; a 18. ábra a 17. ábrán látható dörzsár robbantott perspektivikus nézete; a 3

4 1 HU T ábra a 18. ábrán látható dörzsár beállítólemezének alulnézete; a 20. ábra a 19. ábrán látható beállítólemez felülnézete; a 21. ábra a beállítólemeznek a 20. ábra XXI XXI síkja mentén vett keresztmetszete; a 22. ábra a 17. ábrán látható dörzsár perspektivikus nézete úgy, hogy a betétkést és a beállítómechanizmust eltávolítottuk; a 23. ábra a 22. ábrán látható betétkésfészek felülnézete a beállítócsavar tengelye mentén ábrázolva, a 24. ábra a 23. ábra XXIV XXIV vonala mentén vett keresztmetszet a betétkésfészekrõl; a 25. ábra a 17. ábrán látható dörzsár részletes nézete, amelyen a betétkés fõfelületének felülnézete látható; a 26. ábra a 25. ábra XXVI XXVI vonala mentén vett keresztmetszet, a 27. ábra a 25. ábra XXVII XXVII vonala mentén vett keresztmetszet, amelyen a betétkés az elsõ betétkés helyzetben látható, és a 28. ábra a 25. ábra XXVII XXVII vonala mentén vett keresztmetszet, amelyen a betétkés a második betéthelyzetben látható. Nézzük az 1. ábrát. A jelen találmány elsõ kiviteli alakja szerinti 20 dörzsár lényegében hengeres alakú 22 szerszámtesttel rendelkezik, amelynek A forgástengelye van, ahol az A forgástengely egyrészt az elsõ rész és hátsó rész közötti irányt, valamint egy R forgásirányt határoz meg. A 22 szerszámtest tartalmaz egy 24 hátsó szerszám szárat, valamint egy elülsõ szerszám 26 forgácsoló részt. A 26 szerszám forgácsoló rész tartalmaz egy 28 szerszám homlokfelületet, valamint egy 30 forgácsoló rész kerület menti felületet, amely tengelyirányban hátrafelé húzódik attól. Meg kell jegyeznünk, hogy az irányt kijelölõ kifejezések, amelyeket ebben a leírásban és az igénypontokban használunk, például elülsõ, hátulsó, vezetõ és hátsó stb. (és ezek származékai) illusztratív célokat szolgálnak csupán, és semmilyen módon nem korlátozzák a találmány, illetve az igénypontok oltalmi körét. A 30 forgácsoló rész kerület menti felület számos 32 forgács hornyot tartalmaz, amelyek tengelyirányban hátrafelé húzódnak a 28 szerszám elülsõ felülettõl, és befelé húzódnak a forgácsoló rész 30 kerület menti felületétõl. A 32 forgácshornyok között 34 illesztõrészek vannak. Minden egyes 32 forgácshoronynak lényegében aszimmetrikus V alakja van, és tartalmaz egy forgácshorony 36 vezetõ felületet, egy forgácshorony 38 alsó felületet, valamint egy forgácshorony 40 hátsó felületet. Minden egyes 34 illesztõrész az elõzõ 32 forgácshorony 40 forgácshorony hátsó felületétõl indul, és a következõ 32 forgácshorony 36 vezetõ felületéig tart, és tartalmaz egy 42 betétkést, amely oldhatóan van abban rögzítve. Ahogy az a 2. ábrán is látható, minden egyes 42 betétkés összeköttetésben van egy 44 beállítómechanizmussal. A 42 betétkés és a 44 beállítómechanizmus egy olyan 46 betétkésfészekben vannak elrendezve, amely a 34 illesztõrészen van kiképezve úgy, hogy amikor a 20 dörzsárra rögzítjük, a 42 betétkés sugárirányban átfedi a 44 beállítómechanizmust. Lássuk a 3. és 4. ábrákat. A 42 betétkés lényegében hasáb alakú, és tartalmaz két, egymással ellentétes betétkés vég 48 területet, valamint egy betétkés 50 kerület menti felületet, amely az elõbbiek között helyezkedik el. A betétkés 50 kerület menti felület tartalmaz két egymással szemben álló betétkés 52 fõ felületet, valamint két, egymással szemben álló 54 betétkés segédfelületet, amelyek keresztirányban vannak elrendezve a betétkés 48 végfelületeire, valamint a betétkés 52 fõ felületeire. A betétkés 50 kerület menti felülete, valamint az egyes 48 betétkés végfelületek találkozása egy betétkés 56 kerület menti peremet határoz meg, amelynek két párhuzamos betétkés 57 fõéle van, amelyek mindegyike a betétkés végfelülete és egy szomszédos betétkés 52 fõfelület metszésében van kialakítva. Minden egyes betét 48 végfelület sík betétkés 49 ütközõfelülettel van kialakítva, amelyek a betétkés 48 végfelületének két 57 betétkés-fõfelülete között helyezkednek el, és a két egymással szemben álló betétkés 54 segédfelület között húzódnak a betétkés 52, 54 fõ¹ és segédfelületeire merõlegesen. Legalább a betétkés 56 kerület menti élének egy része 56 forgácsolóélként használható. A 42 betétkés forgácsolási geometriája, valamint a forgácsolóélek forgácsolási geometriája bármilyen megfelelõ kialakítású lehet. A 42 betétkés továbbá tartalmaz egy betétkésrögzítõ 55 furatot, amely a két egymással szemben álló 52 betétkés-fõfelületek között van elrendezve, továbbá két betétkés 60 beállítórést, amelyek a két betétkés 52 fõfelület között vannak elrendezve, és az egyes 52 betétkés-fõfelületek, valamint az egyes 60 betétkés-beállító rések találkozásánál 62 beállítónyílást alkot. A 4. ábrán látható a legjobban, hogy minden egyes beállítónyílásnak L hossza van, a betétkés 48 végfelületeire merõlegesen mérve, továbbá W szélessége, az L hosszméretre merõlegesen mérve. Az egyes 62 beállítónyílások L hosszmérete nagyobb, mint azok W szélessége, mivel a 42 betétkés elfordítható kialakítású, valamint azért, mert a 60 beállítórészek és annak 62 beállítónyílásai meg kell hogy könnyítsék a hozzáférést az alattuk fekvõ 44 beállítómechanizmushoz annak érdekében, hogy szabályozzuk a 42 betétkés helyzetét, amelyet a továbbiakban részletesen ismertetünk. Ahogy az a 2. ábrán látható, a 44 beállítómechanizmus tartalmaz egy lényegében ék alakú 64 beállítólemezt, két beállító 66 elemet, valamint egy 67 elõfeszítõ elemet. Ahogy az 5 9. ábrákon látható a legjobban, a 64 beállítólemez tartalmaz egy 68 lemez felsõ felületet, egy 70 alsó felületet, valamint egy 72 lemez kerület menti felületet, amely közöttük húzódik. A lemez felsõ és alsó felületek hegyes belsõ lemez ékszögben vannak elrendezve egymáshoz képest. Általában a lemez ékszög kisebb, mint 45. Egy célszerû kiviteli alakban a lemez ékszög 15. Mindazonáltal a lemez ékszög változhat. A lemez 72 kerület menti felülete tartalmaz egy lemez 74 vezetõ felületet, egy lemez 76 hátsó felületet, amely azzal lényegében párhuzamos, továbbá egy lemez íves elülsõ és hátulsó 78, 80 felületeket, 4

5 1 HU T amelyek közöttük húzódnak. A lemez 76 hátsó felület tartalmaz egy lemez hengeres 82 bemélyedést, amely középpontosan van elhelyezve azon, és a lemez 68 felsõ felület, valamint a lemez alsó 70 felület között húzódik. A 68 lemez felsõ felület a 74 lemez vezetõ felülettõl a lemez 76 hátsó felületig húzódik, és ferdén dõl a lemez 70 alsó felület irányába. A 64 beállítólemez továbbá tartalmaz egy lemezrögzítõ 84 rést, amely a 68 lemez felsõ felület és a 70 lemez alsó felület között húzódik. Két 86 lemezbeállító rés van elrendezve a 84 lemezrögzítõ rés mindkét oldalán, amely a 68 lemez felsõ felület, valamint a 70 alsó felület között húzódik. A 86 lemezbeállító rések lényegében csonka kúp alakúak, amelyek a 70 lemez alsó felület irányából a lemez 68 felsõ felület irányában összetartanak. Minden egyes 86 lemezbeállító rés tartalmaz egy beállító 90 ütközõrészt, amely a lemez 76 hátsó felület közelében van kialakítva. A továbbiakban a ábrákat vesszük szemügyre. A 46 betétkésfészekben a 28 szerszám elülsõ felülettõl hátrafelé húzódó, érintõirányú 95 támasztófal, valamint egy 96 tengelyirányú támasztófal van, amely attól az elõzõ 32 forgácshorony 40 forgácshorony hátsó felülete irányába húzódik, valamint tartalmaz egy sugárirányban kifelé nézõ 98 betétkésfészek alaprészt. 100 lemezhorony sugárirányban befelé húzódik a 98 betétkésfészek alaprésztõl, és a 100 lemezhorony tartalmaz egy lemezhorony 102 alaprészt, valamint egy lemezhorony 104 kerület menti falat, amely arra keresztirányban áll. A lemezhorony 104 kerület menti fal tartalmaz egy lemezhorony 106 vezetõ falat, egy lemezhorony 108 hátsó falat, amely lényegében párhuzamos azzal, továbbá egy elülsõ és egy hátulsó horony 110, 112 íves falat, amely közöttük húzódik. A lemezhorony 102 alaprész a 106 lemezhorony vezetõ fal irányából a 108 lemezhorony hátsó fal irányába húzódik, és ferdén, sugárirányban kifelé dõl úgy, hogy közelebb van az A forgástengelyhez a lemezhorony 106 vezetõ falnál, mint a 108 lemezhorony hátsó falnál. A 102 lemezhorony alaprész tartalmaz egy menetes rögzítõ 114 furatot, amely lényegében sugárirányban befelé húzódik a lemezhorony 102 alaprésztõl. Két párhuzamos 116 beállító furat van elrendezve elõl és hátul, a 114 menetes rögzítõ furathoz viszonyítva szimmetrikusan, valamint a lemez horony 102 alapra merõlegesen befelé. 118 elõfeszítõ furat helyezkedik el a 112 lemez horony alaprészen a 116 beállító furatokkal párhuzamosan. Ahogy az legjobban a 12. ábrán figyelhetõ meg, minden egy beállító 116 furat tartalmaz egy beállító furat hengeres 120 részt, amely befelé húzódik a 102 lemezhorony alaprésztõl, valamint egy beállító furat menetes 122 részt, amely befelé húzódik attól, valamint egy kifelé nézõ beállító 124 furat vállat, amely közöttük van elrendezve. A 15. és 16. ábrára tekintve láthatjuk, hogy minden egyes 66 beállítóelem tartalmaz egy beállító 130 elem fejet, azoknak elülsõ részénél, valamint egy menetes 128 késszárat, amely egytengelyûen távolodik attól. A beállító 136 elem fej tartalmaz egy hátrafelé nézõ beállító 132 fejvállat, valamint egy beállítóelem 134 hengeres részt, amely attól távolodva, elõrefelé helyezkedik el, valamint egy csonka kúp alakú 136 fejrészt, amely egytengelyûen helyezkedik el, és befelé összetart a 134 beállítóelem hengeres rész irányából, továbbá beállítóelem 138 felsõ felületben végzõdik. A 130 beállítóelem fejnek beállító 144 foglalata van, amely központosan van elrendezve a beállítóelem 138 felsõ felületen, továbbá a 140 beállítófoglalat úgy van kiképezve, hogy egy kulcsot lehessen beleilleszteni (nem látható). A kulcs és az ennek megfelelõ 140 beállítófoglalat bármilyen megfelelõ kialakítású lehet. Vegyük szemügyre a 13. és 14. ábrákat. A 42 betétkés az elsõ kiviteli alak szerinti 20 dörzsárra van rögzítve elsõ sugárirányú betétkés helyzetben úgy, hogy a 126 elõfeszítõ elemet beillesztjük a 118 elõfeszítõ furatba, becsavarjuk a menetes 128 beállító késszárat minden egyes 66 beállítóelemen a megfelelõ beállító furat menetes 122 részbe mindaddig, amíg a 132 beállítóelem váll hozzá nem ütközik a 124 beállító furat vállhoz, és elhelyezzük a 64 beállítólemezt a 100 lemezhoronyban úgy, hogy a 70 beállítólemez alsó felület nekiütközzön a 102 lemezhorony alaprésznek. A betétkés elsõ helyzetében a lemez hengeres 82 mélyedés nekiütközik a 126 elõfeszítõ elemnek, ami a 64 beállítólemezt eltávolítja a lemezhorony 108 hátsó faltól elsõ érintõirányú helyzetbe, amelyben minden egyes beállítórés ütközõ 90 rész hozzáütközik a megfelelõ 136 csonka kúp fejrészhez. A 42 betétkés a 64 beállítólemezen helyezkedik el úgy, hogy sugárirányban legbelsõ betétkés 52 fõ felületével nekiütközik a lemez 68 felsõ felületének, valamint érintõirányú hátsó betétkés végfelület 49 betétkés ütközõfelülete nekiütközik az érintõirányú 94 támasztófalnak, és egy tengelyirányban hátrébb elhelyezkedõ betétkés 54 segédfelület hozzáütközik a tengelyirányú 96 támasztófalnak. A 42 betétkést a betétkés elsõ sugárirányú helyzetben úgy rögzítjük, hogy behelyezünk egy 142 rögzítõcsavart a betétkés 58 rögzítõ furatba, és átnyomjuk a 84 lemezrögzítõ résen, továbbá becsavarjuk a 142 rögzítõcsavart a 46 betétkésfészek 114 menetes rögzítõ furatába. Ha behelyeztük a 46 betétkésfészekbe, a 42 betétkés sugárirányban átfedi a 44 beállítómechanizmust, és a 62 beállítónyílások átfedik a 86 lemezbeállító réseket úgy, hogy a beállítóelem 138 felsõ felülete, valamint a 140 beállítófészek legalább részben látható és hozzáférhetõ a 62 beállítónyílásokon, továbbá a lemez 86 beállítóréseken át. A betétkés elsõ sugárirányú helyzetében egy érintõirányú, vezetõ, sugárirányban külsõ betétkés 57 fõél van elrendezve elsõ sugárirányú O1 távolságban az elsõ kiviteli alak szerinti 20 dörzsár A forgástengelyétõl. A 42 betétkést folyamatosan állíthatjuk a betétkés elsõ sugárirányú helyzet és egy második betétkés sugárirányú helyzet között, amelyben az érintõirányú vezetõ, sugárirányban külsõ betétkés 57 fõél második sugárirányú O2 távolságban van az elsõ kiviteli alak szerinti 20 dörzsár A forgástengelyétõl, ahol a második O2 sugárirányú távolság nagyobb, mint az elsõ O1 sugárirányú távolság. 5

6 1 HU T2 2 Annak érdekében, hogy beállítsuk a 42 betétkés helyzetét, továbbá érintõirányú vezetõ, sugárirányban külsõ 57 fõ forgácsolóélét, a 142 rögzítõcsavart kissé meglazítjuk, hogy lehetõvé tegyük a 42 betétkés kismértékû elmozdulását, miközben rögzítve marad a 22 szerszámtesthez. A 42 betétkés helyzetének beállítását megkönnyítjük úgy, hogy behelyezzük a kulcsot a 60 betétkés-beállító résen át a 140 beállítófoglalatba, majd elfordítjuk a kulcsot, és ezzel elérjük, hogy a 66 beállítóelem visszahúzódjon a 116 beállítófuratból. Amint a 66 beállítóelem visszahúzódott, a 136 csonka kúp alakú fejrész a 64 beállítólemezt a 102 lemezhorony alaprésszel párhuzamosan elcsúsztatja, mégpedig a 108 lemezhorony hátulsó fal irányába, a 67 elõfeszítõ elem feszítõerejének ellenében. A 67 elõfeszítõ elem például rugalmas vagy hasonló elem lehet. A lemez 102 horony alaprész ferdén sugárirányban kifelé hajlik, miközben a 106 lemezhorony elülsõ faltól a 108 lemezhorony hátulsó falig húzódik úgy, hogy amint a 64 beállítólemez a lemezhorony 108 hátsó fal irányába mozdul, egyúttal sugárirányban kifelé is elmozdul. Mivel a 42 forgácsolóbetét-kés a 64 beállítólemezen helyezkedik el, a beállítólemez sugárirányban kifelé történõ elmozdulása a 42 betétkés 57 fõ forgácsolóélének érintõirányban vezetõ, sugárirányban külsõ élének sugárirányú kifelé történõ elmozdulását is okozza. A 17. és 18. ábrára tekintve a jelen találmány második kiviteli alakja szerinti 220 dörzsárat láthatunk. Mivel a második kiviteli alak szerinti 220 dörzsárnak több olyan jellemzõje van, amelyek hasonlóak az elsõ kiviteli alak szerinti 20 dörzsár jellemzõihez, a második kiviteli alak szerinti 220 dörzsár hasonló jellemzõit a továbbiakban olyan hivatkozási számokkal jelöljük, amelyek az elsõ kiviteli alak szerinti 20 dörzsár megfelelõ hivatkozási számaival megegyeznek. A második kiviteli alak szerinti 220 dörzsárnak A forgástengelye van, amely egyrészt egy elülsõ rész és hátulsó rész közötti irányt, valamint R forgásirányt határoz meg, lényegében ugyanúgy, ahogy az elsõ kiviteli alak szerinti dörzsár A forgástengelyét, valamint R forgásirányát meghatároztuk. A 22 dörzsárnak 222 szerszámteste van, amelyben 224 szerszámszár, valamint elülsõ szerszám 226 forgácsoló rész van kialakítva. A 226 szerszám forgácsoló rész 228 szerszám elülsõ felületnél ér véget, ahonnan egy forgácsoló rész kerület menti 230 felület húzódik tengelyirányban hátrafelé. A 230 forgácsoló rész kerület menti felület számos, lényegében V alakú 232 forgácshornyot tartalmaz, amelyek tengelyirányban hátrafelé nyúlnak a 228 szerszám elülsõ felülettõl, és befelé állnak a forgácsoló rész 230 kerület menti felülettõl. Minden két 232 egymást követõ forgácshorony között egy illesztõ 234 részt határoz meg. Minden egyes 234 illesztõrész a megelõzõ forgácshorony 240 hátsó forgácshorony felületétõl a következõ forgácshorony 236 forgácshorony vezetõ felületig tart. A második kiviteli alak szerinti 220 dörzsárnál ugyanazt a 42 betétkést használjuk, mint az elsõ kiviteli alak szerinti 20 dörzsár esetében. Minden egyes 42 betétkés oldhatóan van rögzítve illesztõrészen, amely összeköttetésben van egy 244 beállítómechanizmussal. A 42 betétkés és a 244 beállítómechanizmus a 234 illesztõrészen kialakított 246 betétkés részekben van elrendezve úgy, hogy amikor rögzítjük a 220 dörzsáron, a 42 betétkés sugárirányban részben átfedi a 244 beállítómechanizmust. A 244 beállítómechanizmus két azonos beállító 150 éket tartalmaz, amelyek mindegyike kapcsolatban van egy 266 beállítóelemmel. Ahogy az a ábrákon látható legjobban, a 150 beállítóéknek 152 ék alsó része, és 156 kerület menti felülete van, amely merõleges a 152 ék alsó részre, valamint 154 ék felsõ része van. Egy ék 158 támasztófal húzódik a 154 ék felsõ résztõl egy ék 164 kikönnyítõ csatorna irányában, amely összeköti a 158 ék támasztófalat, valamint egy ék köztes 162 felületet, amely merõlegesen helyezkedik el az ék 158 támasztófalra. Az ék 162 köztes felület, valamint a 152 ék alsó rész hegyes, belsõ, köztes ékszöget zárnak be egymással. Lényegében ez a köztes ékszög kisebb, mint 45. Egy célszerû kiviteli alakban a köztes ékszög 20. Mindazonáltal a köztes ékszög változhat. Egy menetes ékbeállító 164 átmenõfurat nyúlik be a 152 ék alsó részbe, valamint a 160 ék köztes felületbe, amelynek H ékfurat tengelye merõlegesen áll a 152 ék alsó részre. A 164 ékbeállító átmenõfurat belsõ, balmenettel van kialakítva. Az ék 156 kerület menti felületnek konvex 156 vezetõ felület része van, amely a 152 ék alsó rész, valamint a 160 ék köztes felület között húzódik, valamint egy konvex 168 hátsó felület része, amely a 152 ék alsó rész és a 154 ék felsõ rész között húzódik, valamint egy elsõ hengeres burkolófelületen fekszik, amely párhuzamosan van elrendezve a H ékfurat tengellyel. Vegyük szemügyre a ábrákat. A 246 betétkésfészek érintõirányban elõre nyílik az elõzõ 232 forgácshorony 240 forgácshorony hátsó felülete irányában, a 230 forgácsoló rész kerület menti felülethez képest sugárirányban kifelé, és van egy érintõirányú 140 fészek fala, amely a 228 szerszám felülettõl hátrafelé, a 230 forgácsoló rész kerület menti felület irányából befelé húzódik. 172 sík fészek alaprész sugárirányban kifelé néz, és 174 fészek tengelyirányú réstõl indul, amely összeköti a 172 fészek alaprészt és az elõzõ 132 forgácshorony 244 forgácshorony felületének 170 érintõirányú falát, amely párhuzamos az A forgástengellyel. A 176 fészek sugárirányú rés a 172 fészek alaprésztõl a forgácsoló rész kerület menti 230 felület irányában húzódik, összekötve a 296 tengelyirányú támasztófal 170 érintõirányú falát, amely sugárirányban húzódik a 172 fészek alaprésztõl, és érintõirányban elõre húzódik a sugárirányú 176 fészek rés irányából a 232 elõzõ forgácshorony 240 forgácshorony hátsó felületéig. A 172 fészek alaprész lényegében merõleges a 170 érintõirányú falra és a 196 tengelyirányú támasztófalra, és lényegében párhuzamos az A forgástengellyel. Egy 314 menetes rögzítõ furat, amelynek C rögzítõ furattengelye van, a 172 fészek alaprészen lévõ két azonos, 178 ékhorony között van elrendezve. A 314 rögzítõfurat befelé húzódik a 172 fészek alaprész irányából úgy, hogy a C rögzítõ furattengely lényegében merõleges rá. 6

7 1 HU T A két 178 ékhorony befelé húzódik a 172 fészek alaprésztõl, és sík 180 ékhorony alaprésze, továbbá a 180 ékhorony alaprészre lényegében merõleges 182 ékhorony kerület menti fala van. Ahogy az a 24. ábrán látható a legjobban, egy 184 ékhorony-beállító furat, amelynek B beállító furattengelye van, befelé húzódik a 180 ékhorony alaprésztõl, és arra merõleges. A 184 ékhorony-beállító furat belsõ, jobb menettel van ellátva. A két 178 ékhorony beállító B furattengely párhuzamos egymással, és egy hegyes, beállító szöget zárnak be a rögzítõfurat C tengelyével a 222 szerszámtest keresztmetszetében nézve, amelyet a forgástengelyre merõlegesen veszünk. A 182 ékhorony kerület menti falnak konvex 186 hátsó falrésze van, amely a 180 ékhorony alaprésztõl indul, és a 230 forgácsoló rész kerület menti felület irányában húzódik, míg érintõirányban a 170 érintõirányú fal, továbbá a 186 hátulsó falrész mögött helyezkedik el, amely egy 2 hengeres burkolófelületen fekszik, amely párhuzamosan van kialakítva a beállító B furat tengelyével. A 178 ékhorony 186 konkáv hátulsó falrésze, valamint a 150 beállítóék 168 konvex hátsó falrésze azonos alakú és méretû. A 180 ékhorony alaprész, valamint a 172 fészek alaprész egymás között hegyes, ékhorony szöget határoznak meg. Egy célszerû kiviteli alakban az beállító szög, valamint az ékhorony szög azonos, és egyenlõ a köztes ékszöggel. A 18. ábrán minden egyes 150 beállítóék csatlakoztatva van egy 188 beállítóelemhez. Mindegyik 188 beállítóelem lényegében henger alakú, és 190 felsõ része, valamint 192 alsó része van, amelyeket egy kerület menti rés választ el egymástól. A 192 alsó rész külsõ jobbmenettel van ellátva. A 190 felsõ rész külsõ balmenettel van ellátva, és egy olyan 338 felsõ felületben végzõdik, amelynek 340 beállító kulcsnyílása középpontosan van elrendezve, és úgy van kialakítva, hogy egy kulcsot lehessen beleilleszteni (nem látható). A kulcs és az ennek megfelelõ 340 beállító kulcsnyílás bármilyen megfelelõ kialakítású lehet. Vegyük szemügyre a 25. és 26. ábrákat. Annak érdekében, hogy rögzítsük a 42 betétkést a második kiviteli alak szerinti 220 dörzsáron, a 190 felsõ részt becsavarjuk a 150 beállítóék 164 ékbeállító átmenõfuratába a 152 ék alsó rész irányából, majd elfordítjuk a 188 beállítóelemet az óra járásával ellentétes irányban a 150 beállítóékhez képest, amely a 152 ék alsó rész felé néz. A 155 beállítóék a 178 ékhoronyban van elhelyezve úgy, hogy a 150 beállítóék 168 hátsó felület része nekiütközik a 178 ékhorony 186 hátsó falrészéhez. A 192 alsó részt becsavarjuk a 184 ékhorony-beállító furatba úgy, hogy beillesztjük a kulcsot a 340 beállító kulcsnyílásba, és becsavarjuk a 188 beállítóelemet az óra járásával megegyezõ irányban, miközben a 338 beállítóelem felsõ felület irányából látszik mindaddig, amíg az ék 162 köztes felület sugárirányban befelé el nem helyezkedik a 172 fészek alaprészhez viszonyítva. A 42 betétkést a 246 betétkésfészekben egy sugárirányban belsõ betétkés 52 felülettel pozicionáljuk, amely 172 fészek alaprészhez ütközik, továbbá a 158 két 158 ék támasztófalakhoz ütközõ 48 érintõirányú hátsó betétkés végfelület 49 ütközõfelületével állítjuk be a tengelyirányban hátrafelé elhelyezkedõ 54 betétkés segédfelülethez, amely a 296 tengelyirányú támasztófalhoz ütközik. A 42 betétkést a 142 rögzítõcsavar behelyezésével rögzítjük, amely azonos az elsõ kiviteli alak szerinti 20 dörzsár 142 rögzítõcsavarjával úgy, hogy átdugjuk az 58 betétkésrögzítõ furaton és megszorítjuk a 314 rögzítõfuratban. Ha rögzítettük a betétkésfészekben, a 42 betétkés sugárirányban átfedi a 150 beállítóékek 162 köztes ékfelületeit, valamint a 42 betétkés 62 beállítónyílásai legalább részben átfedik a 164 ékbeállító átmenõfuratokat úgy, hogy minden egyes 338 beállítóelem felsõ felület, valamint 340 beállító kulcsnyílás a csatlakozó 62 beállítónyíláson át látható és hozzáférhetõ. A 27. ábrára tekintve a 42 betétkés a 220 dörzsáron kezdetben a betétkés elsõ érintõirányú helyzetben van, amikor is a 150 beállítóékek sugárirányú külsõ helyzetben vannak, amelyben a 152 ék alsó rész bizonyos D1 éktávolságban van a 188 ékhorony alaprésztõl. A betétkés elsõ érintõirányú helyzetében a 42 betétkés 48 érintõirányú vezetõ végfelülete elsõ érintõirányú T1 távolságban van elrendezve elõrefelé a P sugárirányú síkon, amely a 172 fészek alaprészre merõleges A forgástengelyen áthaladó, érintõirányú vezetõ, sugárirányban külsõ, 57 fõ forgácsolóél elsõ sugárirányú O1 távolságban van elrendezve az A forgástengelytõl. A 42 betétkés helyzetét folyamatosan szabályozhatjuk elsõ érintõirányú helyzet és második érintõirányú helyzet között, amelynek irányában a 42 betétkést úgy tolhatjuk el, hogy behelyezzük a kulcsot a 42 betétkés 60 beállítórésébe, a 244 beállítómechanizmus 188 megfelelõ beállítóelemének 340 beállító kulcs nyílásába, és az óra járásával megegyezõ irányban elfordítjuk. A kulcsnak az óra járásával megegyezõ irányba történõ elfordítása, és következésképpen a 188 beállítóelem elfordítása, a 192 alsó részt még jobban befelé fordítja el, a 184 ékhorony-beállító furatban, miközben a 150 beállítóéket még inkább befelé mozdítja a 178 ékhoronyban, miközben befelé forog a 190 elem felsõ részen. Ahogy az a 28. ábrán látható a legjobban, a betétkés második érintõirányú helyzetében minden egyes 150 beállítóék belsõ helyzetet foglal el, amelyben a 152 ék alsó rész bizonyos távolságban van a 188 ékhorony alaprésztõl, ahol ez a második éktávolság D2, amely kisebb, mint az elsõ D1 éktávolság. Az érintõirányú vezetõ 48 végfelület második, érintõirányú D2 távolságban van elõre felé a P sugárirányú síktól, amely távolság nagyobb, mint az elsõ érintõirányú T1 távolság, és az érintõirányú vezetõ 48 végfelület sugárirányban külsõ 57 fõ forgácsolóéle második O2 sugárirányú távolságban van az A forgástengelytõl, amely nagyobb, mint az elsõ O1 sugárirányú távolság. A jelen találmány megkönnyíti az adott átmérõjû szerszám forgácsoló részének kerület menti felületén elrendezett betétkések számának növelését, míg ezzel párhuzamosan pontos pozicionálást tesz lehetõvé az ugyanazon a forgácsoló átmérõn elhelyezkedõ összes betétkés esetében úgy, hogy minden egyes betétkést 7

8 1 HU T2 2 egy erre a célra kialakított beállítómechanizmushoz rendel, amely sugárirányban befelé helyezkedik el a betétkéstõl, és azon keresztül hozzáférhetõ. Azzal, hogy a betétkés a betétkésen át szabályozható, a betétkések egymáshoz közel helyezhetõk el, és ezzel növekszik azoknak a betétkéseknek a száma, amelyek egy adott szerszámon alkalmazhatunk, ami hozzájárul a nagyobb termelékenységhez, miközben fenntartja a pontos helyzetbeállítást, és a betétkések reprodukálhatóságát. Jóllehet a jelen találmányt bizonyos fokú korlátozással ismertettük, nyilvánvaló, hogy különbözõ változtatások és módosítások végrehajthatók anélkül, hogy ezek befolyásolnák a találmány igényelt oltalmi körét. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Fémforgácsoló szerszám (20, 220), amelyben legalább egy betétkéskészlet (46, 246) van elrendezve, amelynek betétkései (42) oldhatóan vannak rögzítve, és beállítómechanizmussal (44, 244) vannak ellátva; valamint a betétkés tartalmaz legalább egy betétkésbeállító rést (60), amely két egymással szemben álló betétkés-fõfelület között húzódik (52), és az egyes betétkés-fõfelületekre (52) nyíló beállítónyílásban (62) végzõdik; továbbá a beállítómechanizmus (44, 244) tartalmaz legalább egy beállítóelemet (66, 188), amelynek beállítóelem felsõ felülete (138, 338) van; ahol a legalább egy betétkés fõfelülete irányából nézve, az egyes betétkésfelületek beállítónyílásai legalább részben átfedik a beállítóelem felsõ felületet, és a beállítórés, valamint a beállítónyílás megkönnyíti a hozzáférést az alatt lévõ beállítómechanizmushoz; és ahol a beállítómechanizmus (44) tartalmaz egy beállítólemezt (64), amelynek lemez felsõ felülete (68), lemez alsó felülete (70), továbbá ezek között húzódó lemez kerület menti felülete (70) van, továbbá tartalmaz legalább egy lemezbeállító rést (86), amely az alsó felületre és a lemez felsõ felületre nyílik, és ezek között húzódik, valamint a lemez felsõ felület és a lemez alsó felület hegyes éklemez szöget zárnak be egymással. 2. Az 1. igénypont szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a betétkés átfedi a beállítóelem felsõ felületét. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a betétkés tartalmaz két egymással szemben álló végfelületet (48), ahol a végfelület két olyan fõ forgácsolóél (57) között húzódik, amely a két egymással szemben álló betét fõ felületek metszéspontjánál van kiképezve, továbbá ütközõfelülete (49) van. 4. A 3. igénypont szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy: a betétkés (42) érintõirányban vezetõ, sugárirányban külsõ fõ forgácsolóélének (57) helyzete elsõ sugárirányú helyzet és egy második sugárirány helyzet között folyamatosan állítható; az elsõ sugárirányú helyzetben az érintõirányú vezetõ, sugárirányban külsõ fõ forgácsolóél elsõ sugárirányú távolságban (O1) van a forgácsolószerszám (20, 220) forgástengelyétõl (A); és a második sugárirányú helyzetben az érintõirányú vezetõ, sugárirányban külsõ fõ forgácsolóél második sugárirányú távolságban (O2) van elrendezve a forgácsolószerszám (20, 220) forgástengelyétõl (A), ahol a második sugárirányú távolság (O2) nagyobb, mint az elsõ sugárirányú távolság (O1). 5. A 4. igénypont szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy az érintõirányban vezetõ helyzetû, sugárirányban külsõ helyzetû fõ forgácsolóél úgy van helyzetbe állítva, hogy egy kulcsot helyezünk el egy beállító kulcsnyílásban (143, 140), amely a beállítóelem felsõ felületen (138, 338) van kiképezve, és a beállítómechanizmus (44, 244) legalább egy beállítóelemét elfordítjuk. 6. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a lemez ékszög ( ) kisebb, mint A 6. igénypont szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a lemez ékszög ( ) Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a beállítólemez (64) tartalmaz egy lemezrögzítõ rést (84), amely a lemez felsõ felület (68) és a lemez alsó felület (70) között húzódik. 9. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a betétkés (42) sugárirányban legbelsõ betétkés-fõfelülete nekiütközik a lemez felsõ felületének (68). 10. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a lemez alsó felület (70) a betétkés (469) betétkésfészek alapjában (98) kialakított lemezhorony (100) lemezhorony alapjának (102) van ütköztetve. 11. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a beállítólemez helyzete a horony alaprésszel párhuzamosan beállítható úgy, hogy beállítjuk a legalább egy beállítóelem (66) helyzetét egy beállítófuratban (106, 116), amely a rá merõleges horony alap irányából befelé húzódik. 12. Fémforgácsoló szerszám (20, 220), amelyben legalább egy betétkésfészek (46, 246) van elrendezve, amelyben beállítómechanizmussal (44, 244) összeköttetésben lévõ betétkés (42) van oldhatóan rögzítve; a betétkés tartalmaz legalább egy betétkés-beállító rést (60), amely két, egymással szemben álló betétkésfõfelület (52) között húzódik, és minden egyes fõfelületen (52) beállítónyílásban (62) végzõdik; valamint a beállítómechanizmus (44, 244) tartalmaz legalább egy beállítóelemet (66, 188), amelynek beállítóelem felsõ felülete (138, 338) van; ahol a legalább egy betétkés-fõfelületének irányából nézve, az egyes betétkés-fõfelületek beállítónyílása legalább részben átfedi a beállítóelem felsõ felületét, és a beállítórés, valamint a beállítónyílás megkönnyíti a hozzáférést az alatta fekvõ beállítómechanizmushoz; továbbá a beállí- 8

9 1 HU T tómechanizmus (244) tartalmaz legalább egy beállítóéket (150), amelynek ék alsó része (152), valamint arra merõleges kerület menti ékfelülete (156) van, valamint az kerület menti ékfelület tartalmaz egy vezetõ felületrészt (166), amely az ék alsó részétõl a köztes ékfelület (162) irányába húzódik, valamint egy hátsó felületrészt (168), amely az ék alsó rész és az ék felsõ rész (154) között van elrendezve, valamint a köztes ékfelület és az ék alsó rész hegyes, belsõ, köztes ékszöget ( ) zár be egymással. 13. A 12. igénypont szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a köztes ékszög ( ) kisebb, mint A 13. igénypont szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a köztes ékszög A igénypontok bármelyike szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy éktámasztó fala (158) az ék felsõ felületétõl az erre merõleges köztes ékfelület irányába húzódik. 16. A igénypontok bármelyike szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy az ék alsó részétõl az ék köztes felületig (162) menetes ékbeállító átmenõfurat (164) húzódik merõlegesen egy ékfurattengely (H) mentén, továbbá a vele kapcsolatban lévõ beállítóelemen (188) kialakított menetes felsõ résszel (190) van ellátva. 17. A igénypontok bármelyike szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy legalább egy beállítóék (150) van elrendezve egy ékhoronyban (178), amely a betétkésfészek (246) betétkésfészek alapjától (172) befelé húzódik, és ékhorony alaprésze (180) van, amelyben menetes ékhorony-beállító furat (180) van kialakítva, amelynek beállítófurat-tengelye (B) merõlegesen befelé húzódik az ékhorony alap irányából. 18. A 17. igénypont szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a beállítóelem (188) menetes alsó része (192) menettel van illesztve az ékhorony-beállító furatban (184) úgy, hogy legalább egy beállítóék (150) a beállítóelem (188) az ékhorony (178) alaprészéhez (180) viszonyított elforgatásával állíthatóan van elrendezve. 19. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy a betétkés (42) tartalmaz két, egymással szemben elhelyezkedõ betétkés végfelületet (48), valamint egy közöttük húzódó betétkés kerület menti felületet (50), továbbá a betétkés kerület menti felület (50) tartalmaz két egymással szemben álló betétkés-fõfelületet (52), amelyek keresztirányban húzódnak a betétkés végfelületei (48) között, és a forgácsolóbetét-késnek betétkésrögzítõ furata (58) van, amely a két, egymással szemben álló betétkés-fõfelület között van kialakítva, valamint a betétkés két fõ felülete között húzódó rögzítõfurat két betétkés-beállító rés (60) között van elrendezve. 20. A 19. igénypont szerinti fémforgácsoló szerszám, azzal jellemezve, hogy minden egyes betétkésbeállító rés (60) az egyes betétkés-fõfelületeken (52) beállítónyílást (62) képez, és minden egyes beállítónyílásnak hossza (L) van, amely merõleges a betétkés végfelületekre (48), továbbá szélessége (W) merõleges a hosszirányra (L), és ahol a hosszirány (L) nagyobb, mint a szélesség (W). 21. Eljárás fémforgácsoló szerszámban (20, 220) oldhatóan rögzített betétkés (42) helyzetének beállítására, ahol az eljárás során beállítómechanizmust (44, 244) alakítunk ki, amelyben legalább egy beállítóelem (66, 150) van, amelynek beállítóelem felsõ felülete (138, 338) van, és beállító kulcs nyílással (140, 340) van ellátva, amelyben kulcs helyezhetõ el; betétkést alakítunk ki legalább egy betétkés-beállító réssel (60), amely az egymással szembenálló betétkés-fõfelület (52) felületére nyílik, és ezek között beállítónyílás (62) van elrendezve, amely megkönnyíti a hozzáférést az alatta fekvõ beállítómechanizmushoz (44, 244), ahol továbbá a beállítómechanizmus (44) tartalmaz egy beállítólemezt (64), amelynek lemez felsõ felülete (68), lemez alsó felülete (70) és közöttük húzódó lemez kerület menti felülete (72) van, továbbá tartalmaz legalább egy lemezbeállító rést (86), amely a lemez alsó felület és a lemez felsõ felület között húzódik és ezekre nyílik, valamint a lemez felsõ felület és a lemez alsó felület hegyes, lemez ékszöget ( ) zár be egymással, valamint rögzítjük a betétkést a forgácsolószerszámban úgy, hogy a legalább egy beállítóelem felsõ felülete és az egyes betétkés-fõfelületeken lévõ beállítónyílások legalább részben átfedjék egymást, amennyiben a betétkés fõfelületének irányából nézzük; behelyezzük a kulcsot a betétkés-beállító résen át a betétkés kulcsnyílásba; és elfordítjuk a kulcsot; ezzel a betétkés helyzete a forgácsolószerszámhoz képest szabályozva van. 22. Eljárás fémforgácsoló szerszámban (20, 220) oldhatóan rögzített betétkés (42) helyzetének szabályozására, ahol az eljárás során: beállítómechanizmust (44, 244) alakítunk ki, amelyben legalább egy beállítóelem (66, 150) van, amelynek beállítóelem felsõ felülete (138, 338) van, amelyen beállító kulcsnyílás (143) van elrendezve úgy, hogy egy kulcsot illeszthetünk bele; a betétkés legalább egy betétkés-beállító réssel (60) látjuk el, amely a két egymással szemben álló betétkés-fõfelületre (52) nyílik, és ezek között beállítónyílás (62) húzódik, amely megkönnyíti a hozzáférést az alatta fekvõ beállítómechanizmushoz (44, 244), ahol a beállítómechanizmus (244) tartalmaz legalább egy beállítóéket (150), amelynek ék alsó része (152), valamint arra merõleges kerület menti ékfelülete (156) van, valamint az kerület menti ékfelület tartalmaz egy vezetõ felületrészt (166), amely az ék alsó részétõl a köztes ékfelület (162) irányába húzódik, valamint egy hátsó felületrészt (168), amely az ék alsó rész és az ék felsõ rész (154) között van elrendezve, valamint a köztes ékfelület és az ék alsó rész hegyes, belsõ, köztes ékszöget ( ) zár be egymással; 9

10 1 HU T2 2 rögzítjük a betétkést a forgácsolószerszámban úgy, hogy a legalább egy beállítóelem felsõ felületet és minden egyes betétkés-fõfelület beállítónyílását legalább részben átfedjük, amennyiben a betétkést fõfelületének irányából nézzük; 5 beillesztjük a kulcsot a betétkés-beállító résen át a beállító kulcsnyílásba; és elfordítjuk a kulcsot; és a betétkés helyzetét a forgácsolószerszámhoz viszonyítva szabályozzuk. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004804T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726098 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 767481 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 290306 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01) !HU000006283T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023313 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben