(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: B60J 10/00 ( ) B60J 10/08 ( ) (30) Elsõbbségi adatok: DE DE U DE (72) Feltalálók: Schiffers, Dr. Herbert, 8927 Elchingen (DE); Fritsche, Wolfgang, Blaustein (DE); Schneider, Reiner, Ulm-Gögglingen (DE); Zeissler, Jörg, 8927 Elchingen-Thalfingen (DE); Lahmer, Andreas, Kassel (DE) (73) Jogosult: GUMMI-WELZ GmbH u. Co. KG GUMMI- KUNSTSTOFFTECHNIK-SCHAUMSTOFFE, Neu-Ulm (DE) (74) Képviselõ: Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Ujjvédõ léc elektromos kapcsolókontaktussal beszorítás ellen HU T2 A leírás terjedelme 10 oldal (ezen belül 4 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 A találmány tárgya ujjvédõ léc elektromos kapcsolókontaktussal. Haszonjármûvek, különösen személyszállításra szolgáló jármûvek ajtajai részére kialakított gumielasztikus tömítéseknek a szokásos mûszaki követelmények mellett biztonsági kritériumokat is ki kell elégíteniük. Így például biztosítani kell, hogy ha egy személy keze a záródó ajtók közé kerül, ez ne vezessen sérüléshez vagy a személy veszélyeztetéséhez. Ehhez egyrészrõl meghatározott elasztikus tulajdonságokra, mint a tömítésnek meghatározott mértékû hajlékonyságára van szükség, másrészrõl ki kell elégíteni azt a követelményt, hogy az ajtót záró mozgás iránya egy meghatározott ellenállásnál megváltoztatható legyen, azaz az ajtónak szükséges esetben ismét ki kell nyílnia, hogy a beszorult kezet vagy hasonlót ki lehessen szabadítani. Azonkívül, ha az ajtó az utas beszállásánál már záródóban van, a zárási folyamatot meg kell szakítani, és az ajtónak ismét a nyitott állásba kell visszakerülnie. Ezen a módon elkerülhetõ, hogy egyáltalán egy beszorítás következzék be. Az ajtó belsõ szélein ujjvédõ léceket alkalmaznak, amelyek csekély nyomásnál egy, az ajtóval végzett mûvelet irányának megváltoztatására utaló jelet váltanak ki. Egy gumielasztikus tömítés pneumatikus ujjvédõ léccel az EP B irat szerint különösen jármûvek belsõ lengõajtajainál kerülnek alkalmazásra, amelyek a nyitási és zárási folyamatnál egy ívet írnak le, és ezzel a zárási folyamatnál irányt változtatnak. Az ismert gumielasztikus tömítés magában foglal egy, a homlokléc külsõ szélének tartományában kialakított, a homlokfalból kinyúló, mozgatható tömítõajkat. A tömítõanyag zsanérszerû csuklós csatlakozásban van kialakítva, és rendkívül jól mozgatható, éspedig lengõmozgásra képes. Oldalirányban könnyen kitéríthetõ, ha rá nyomást gyakorolnak. Ezen a módon két ajtószárnyon lévõ tömítõajkak egymástól eltávolíthatók, függetlenül attól, hogy mi módon kerültek azok egymáson felfekvõ helyzetbe. A tömítések közé került kezek, idegen tárgyak stb. érzékelésére a tömítések kivitelének egy típusánál (például a DE U1 iratban ismertetett) nyomásérzékelõk vagy kapcsolólécek vannak a tömítések homlokszélén elrendezve, amelyek a tömítõlécre gyakorolt nyomás kifejtésénél a homlokszéli tartományban egy villamos jellé alakulnak, illetve ellenállásváltozásként kerülnek érzékelésre. Ezt követõen azután egy meghatározott küszöbérték átlépésénél egy ajtónyitó jel kerül kioldásra. Léteznek ilyen elektromos kapcsolólécekkel kifejlesztett pneumatikus ujjvédõ lécek is. Ezek többnyire két elektromosan vezetõ szalaggal rendelkeznek, amelyek egy izolátorral egymástól szigetelve vannak. Egy külsõ nyomás kifejtésénél, ha például egy tárgy vagy az utas keze beszorul, a két vezetõszalag egymáshoz nyomódik, és ezáltal egy villamos érintkezés következik be, amely egy ajtónyitó, illetve az ajtó mozgása irányának megváltoztatására utaló jelet vált ki. Az ilyen elektromos kapcsolólécek megbízható mûködése csak az esetben következik be, ha a beszorított részek által kifejtett erõk többé vagy kevésbé merõlegesen kerülnek a kapcsolólécre kifejtésre. Elektromos kapcsolólécek szokásos módon a profilkeresztmetszet lábrészében vannak elrendezve, és a hatást kifejtõ erõ falakon és bordákon át az ujjvédõ léc fejétõl, illetve a homlokoldalától a lábrészre, azaz az elektromos kapcsolólécre van irányítva. Az elektromos kapcsolórészek alkalmazására ezért lengõ-toló ajtók és kültéri lengõajtók ujjvédõ léceiben kerül sor, tehát olyan ajtóknál, amelyek egymásra fektethetõk, vagy derékszögben az ajtókeretre felfekszenek, és amelyeknél így az erõ zárásnál lényegében az érintkezésre merõlegesen fekszik rá. A tárgy szerinti EP A1 irat egy beszorításvédelmet ismertet egy ajtó részére, ahol egy, az elsõ ajtószélen elrendezett 2 tömítõléc egy elõre kinyúló 4 bordával rendelkezik. Egy tárgy beszorulásánál a 4 borda egy helyi erõs deformációja, illetve kitérése következik be, amely egy önmagában ismert felépítéssel kialakított 8 mûködtetõkészüléken át egy nem szemléltetett kapcsoló mûködését idézi elõ, miáltal a zárási folyamat megállítása és megfordítása következik be. A 8 mûködtetõkészüléknek elõnyösen az ajtó teljes magasságában ki kell terjednie, és a nem szemléltetett kapcsolót tartalmaznia kell. Annak érdekében, hogy az elektromos kapcsolólécek beltéri lengõajtóknál is alkalmazhatók legyenek, különbözõ intézkedésekre van szükség. Így megpróbálták egy 10 tömítõajakkal ellátott ujjvédõ lécen belül, amint ezt az. ábra szemlélteti, 212 rádiuszokat, 214 bordákat és 216 íveket a 202, 210, 222 profilban kialakítani, amelyeknek biztosítani kellene, hogy a KD, KE záróerõknél egy záró érintkezés jöjjön létre. A tömítõajakra ható forgatóerõk KA¹val és KB¹vel vannak jelezve. Mindazonáltal azonban a valóban ható erõknek csak egy KC komponense (vektor komponense) hasznosítható, és a kívánt kiváltó érzékenység nem érhetõ el. A találmány feladata egy elektromos kapcsolóléccel ellátott gumiprofil létrehozása, amely beltéri lengõajtóknál alkalmazható, és megbízhatóan old ki. Ez a feladat a találmány szerint az 1. igénypont jellemzõivel rendelkezõ ujjvédõ léccel oldható meg. A találmány szerinti lábvédõ léc elõnyös továbbfejlesztései az aligénypontok tárgyát képezik. Egy ujjvédõ léc a találmány szerint egy gumielasztikus profillécbõl áll, amely egy vele együtt kialakított, tõle elõre kinyúló mozgatható tömítõajakkal van ellátva. Itt a mozgatható tömítõajak vagy annak lábrészében vagy felfekvõ szakaszában egy elektromos kapcsolóléc van elrendezve, amely a külsõ oldalán bordákkal és mélyedésekkel van ellátva. Az elektromos kapcsolóléc elrendezésével a tömítõajakban magában, vagy annak láb- vagy felfekvõ szakaszában elérhetõ, hogy az erõk a kapcsolólécre merõlegesen hatnak, függetlenül az ívtõl, amelyet az ajtó záráskor leír, éspedig mind a tömítõajaknak a zárási irányba történõ mozgása során, mind ahhoz képest 180 -kal eltolva. Az ajak mozgásánál, függetlenül a ható erõ irányától, egy húzó- vagy nyomóerõ fejtõdik ki az érintkezõ lécre, amely egy kapcsolási folyamathoz vezet. Az elektromos kapcsolólécnek a befogadó- 2

3 1 HU T részében való biztosan rögzített ágyazásához az elektromos kapcsolóléc külsõ oldala bordákkal, illetve mélyedésekkel van ellátva. Ezen kialakítás következtében az elektromos kapcsolóléc egy külsõ nyomás kifejtése esetében nem tolódik el. Az elektromos érintkezésnek, illetve az ajtó biztonsági funkciójának megbízhatóan és érzékenyen reagáló kioldása ezáltal nem függõlegesen ható erõk esetén is biztosítható, a gumiprofilon elrendezett bordák megerõsítése, vagy külön kapcsolást segítõ eszköz alkalmazása nélkül. A mozgatható tömítõajak célszerûen vagy a profiltól vagy fõtesttõl, egy homlokléc megléte esetében attól, vagy a külsõ vagy homlokfaltól, vagy azoknak egy bordaszakaszától nyúlik elõre. A találmány egy elõnyös kiviteli példájánál a mozgatható tömítõajak zsanérszerû csuklós csatlakozással van kialakítva, és két irányban mozgatható. A tömítõajak elõnyösen aszimmetrikusan van csuklósan csatlakoztatva. Ez akkor jön létre például, ha az a külsõ vagy homlokfal egy bordaszakaszán van zsanérszerû csuklós csatlakoztatásban kialakítva, éspedig a bordaszakasz külsõ szélén. A tömítõajak így maximálisan mozgatható. Amennyiben a bordaszakasz a külsõ falhoz egy réssel van hozzáalakítva, a bordaszakasznak egy ütközõje jön létre a külsõ falon. Az elektromos kapcsolóléc befogadóterét határoló falnak borda alakú kiképzésével vagy egy megfelelõen méretezett falvastagsággal a mozgatható tömítõajak felé esõ és az azzal szemben lévõ oldalon a fal nagy flexibilitása érhetõ el, és ily módon a mozgatható tömítõajak kitérésénél mindkét irányban egy kapcsoló érintkezés könnyû kiváltása következik be. Amennyiben a fal a mozgatható tömítõajakkal szemben fekvõ oldalon egy kivágással vagy mélyedéssel van ellátva, úgy ez a kialakítás biztosítja a fal deformációja útján a biztos kapcsolási folyamatot. A tömítõajak a találmány egy kiviteli példájánál szárnyszerûen van kiképezve és/vagy a csatlakozási szakaszon kívül legalább szakaszonként nagyobb falvastagsággal rendelkezik. Ezáltal annak flexibilitása biztosítható. Az elektromos kapcsolóléc elõnyösen minimális játékkal van beépítve. Ezen a módon megakadályozható, hogy az elektromos kapcsolóléc, illetve az érintett profiltest a gumiprofilban elforduljon, vagy az erõk elõl kitérjen. Elõnyösen az elasztikus kapcsolóléccel ellátott találmány szerinti gumielasztikus profilléc egy pneumatikusan kapcsoló ujjvédõ léccel van kombinálva. Ehhez az egy légzáróan lezárt üreges kamrával van kiképezve, amelynek térfogata külsõ hatás nyomására változik, és amelyhez egy nyomáskapcsoló van csatlakoztatva, amely egy, a térfogatváltozásból adódó nyomáskülönbséget egy kimenõjellé alakítja. Ezen a módon egy kettõs kioldási biztonság érhetõ el. Azonkívül, egy állandó, egyszerûen és megbízhatóan mûködõ funkcióellenõrzés jön létre. A találmány szerinti ujjvédõ léc egy kiviteli alakja így egy gumielasztikus profillécbõl áll, amely egy hozzáalakított, tõle elõre kinyúló, mozgatható tömítõajakkal van ellátva. Ez esetben a mozgatható tömítõajak vagy a mozgatható, elõnyösen elfordítható tömítõajak láb- vagy felfekvõ részében egy villamos kapcsolóléc van elrendezve, amely a külsõ oldalán bordákkal és mélyedésekkel van ellátva. Két borda között egy ív van a kapcsolóléc külsõ oldalán kiképezve, és a kapcsolóléc szemben lévõ külsõ oldalán egy, az ív csúcspontjára vonatkoztatva aszimmetrikusan elrendezett mélyedés van kiképezve. Az elektromos kapcsolóléc ezen kialakításával a kapcsolóléc beágyazásának mozgásánál, függetlenül a rá ható erõk irányától, egy, az érintkezõ¹, illetve kapcsolólécre ható nyomás jön létre, amely egy kapcsolási folyamatot idéz elõ. A kapcsolóléc ezért alkalmas flexibilis befogadóelemben való alkalmazásra, és mûködésbe jön már rövid deformációs út esetében, illetve gyakorlatilag közvetlenül az ujjvédõ lécre gyakorolt nyomáskifejtésre, ahol egy kapcsoló impulzus váltódik ki. Elõnyösen a mélyedés és vagy az ív a kapcsolóléc keresztmetszeti hosszanti kiterjedésére vonatkozóan aszimmetrikusan van elrendezve. Különösen két mélyedés lehet a keresztmetszeti hosszanti kiterjedés vonatkozásában az elektromos kapcsolóléc kapcsolóelemeiig aszimmetrikusan vezetve, miáltal mintegy közvetlenül ható nyomóorrok alakulnak ki. Ha az ujjvédõ lécre egy nyomás fejtõdik ki, akkor a nyomási pontok létrejövõ aszimmetrikus eltolása révén a beágyazás létrejövõ deformálásával a kontaktlécre ható emelõkar megnövekszik. A kapcsolóerõ ennek következtében csökken, és a kapcsolás kiváltása érzékenyebb. A találmány egy elõnyös kiviteli alakjánál a tömítõajak egy emelõkaron át, a kapcsolóléc külsõ oldalához van csatlakozva, és nyomóérintkezõ pontokon át a kapcsolóléc másik oldalával érintkezésbe hozható, miáltal a kapcsolóléc mûködtetése mintegy közvetlenül az ujjvédõ lécre ható nyomóerõ kifejtésénél, és ezzel különösen gyorsan bekövetkezik. A tömítõajak elõnyösen szárnyszerûen van kiképezve, és a szárnyszakasszal a nyomóérintkezõ irányában a kapcsolóléc másik külsõ oldalával elfordítható. Ezen a módon a tömítõléc rendkívül flexibilisen és könnyen mûködésbe lép. A találmány egy elõnyös kiviteli példája szerint a tömítõajak szárnyszerûen és lábszakaszán egy, a kapcsolólécet körülfogó, emelõszerû bordaszakasszal van kialakítva. A tömítõajak ezzel maga emelõként van kiképezve. Célszerûen itt az emelõszerû bordaszakasszal szomszédosan a profilléc homlokoldalában egy rés van kiképezve, amelynek hegye vagy csúcspontja lényegében az aszimmetrikusan elrendezett mélyedéssel szemben fekvõ helyzettel rendelkezik. A tömítõajak láb ezen geometrikus kialakításával a tömítõajak lábszakaszának kitérítése és deformációja flexibilisebb és ezáltal gyorsabb is, és a kapcsolóléc megbízható nyomókioldása érhetõ el a tömítõajaknak kifelé való deformációjával. Az aszimmetrikusan elrendezett mélyedéssel rendelkezõ ujjvédõ léc kialakításának lényeges elõnye, hogy a tömítõajaknak befelé, a jármû belseje felé való deformációjával a kapcsolóléc egyik oldalára nyomás 3

4 1 HU T fejtõdik ki, amely kapcsoláshoz vezet. Amennyiben a tömítõajak kifelé nyomódik, lényegében azonnal egy emelõerõ lép fel a másik oldalon, amely kioldáshoz vezet. A kapcsoláskioldáshoz ezáltal mindkét irányban a tömítõajak-kitérés által létrejött nyomáskifejtés kerül hasznosításra, ahol a kapcsolási út igen rövid. A találmányt a továbbiakban kiviteli példák és rajz segítségével ismertetjük közelebbrõl. Ez az ábrázolás csupán szemléltetési célra szolgál, és a találmányt nem korlátozza a konkrétan megadott jellemzõ kombinációkra. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a találmány szerinti ujjvédõ léc egy elsõ kiviteli példája szerinti profil sematikus felülnézete, a 2. ábra egy kontaktléc nagyított elölnézete, az 1. ábrán lévõ X nézet szerint, a 3. ábra egy további kontaktléc nagyított metszeti nézete, amely a vezetõszalagok elrendezését szemlélteti, a 4. ábra a találmány szerinti ujjvédõ léc második kiviteli ábrája szerinti profil sematikus felülnézete, az. ábra a technika állása szerinti ujjvédõ léc egy profiljának sematikus felülnézete. Egy, az 1. ábrán szemléltetett találmány szerinti tömítés magában foglal egy hát¹, belsõ, külsõ és egy homlokoldalt. A homlokoldal egy 102 homlokléccel rendelkezik, amely a tömítés belsõ oldalától a tömítés külsõ oldaláig ferdén kifelé elõrenyúlóan helyezkedik el. A 102 homlokléchez a külsõ oldalon egy rövid 108 külsõ borda csatlakozik, amellyel az egy darabként össze van kötve. A 108 külsõ bordához az ajtó irányában egy viszonylag egyenes 116 külsõ szakasz csatlakozik, amely a hosszabbításában kinyúló 118 külsõ ajakba megy át. Az átmeneti szakaszban a 108 külsõ borda és a 116 külsõ szakasz között egy 120 keresztborda helyezkedik el körülbelül derékszögben a 102 homlokléc belsõ széléhez viszonyítva, amely 102 homloklécbe átmegy. Ezáltal egy A légkamra képzõdik a 120 keresztborda, a 102 homlokléc és a 108 külsõ borda között. A 102 homlokléc külsõ szélén egy emelõszerû 140 bordaszakasz van kialakítva, amelybe egy, késõbb ismertetésre kerülõ és a 2., valamint 3. ábrán szemléltetett 170 érintkezõ léc helyezkedik el minimális játékkal. A szomszédos külsõ fal, illetve annak 108 külsõ bordája felé egy 142 rés van kiképezve. A 108 bordaszakasz egy kifelé mutató 109 orrban végzõdik, amely szél és esõvíz elvezetésére szolgál, míg a 102 homlokléc a 170 érintkezõ léccel szemben egy 162 kidudorodással rendelkezik. A 140 bordaszakaszon egy szárnyszerûen kiképzett 10 tömítõajak oly módon van kiképezve, hogy a tömítõajaknak egy zsanérszerû kifordíthatósága jön létre a 140 bordaszakasz vonatkozásában. A 140 bordaszakasz szomszédságában a bordaszakasz egy 12 szakasszal rendelkezik, amely kisebb ajakszélességgel van kialakítva, mint az, amely a zsanérszakaszt képezi. Ehhez egy nagyobb falvastagságú 14 szakasz, ahhoz pedig egy csökkenõ falvastagságú 16 szakasz csatlakozik. A 14 szakaszban a tömítõajak a belsõ oldalán 18 bordákkal rendelkezik. A 10 tömítõajak 160 külsõ oldala egyenes van kiképezve. A találmány szerinti tömítés egy 124 belsõ ajakba átmenõ 122 belsõ szakasszal és két 126, 128 hátfal szakasszal rendelkezik. A hátfal szakaszok között egy párt képezõ 130, 132 szelelõléc helyezkedik el láboldali 134 merevítõszakasszal. Ezáltal egy további B légkamra képzõdik. A 170 elektromos érintkezõ léc, mint említésre került, a 2. és 3. ábrán nagyítva van ábrázolva. A belsejében az ismert módon két villamosan vezetõ 176 szalaggal és azok között fekvõ 178 szigetelõvel van kiképezve. A két szalag elasztikus anyagból, pl. elõfeszített fémbõl vagy elasztomerbõl áll. Az elõfeszítõ erõ a KG kettõs nyíllal van szemléltetve. Amennyiben a 170 elektromos érintkezõ lécre függõleges irányú erõ hat, a két vezetõszalag összezárul és egy elektromos érintkezés jön létre. Amennyiben az erõ megszûnik, a két szalag ismét szétugrik. A 170 elektromos érintkezõ léc külsõ oldalán több 172 borda, illetve 174 mélyedés van kialakítva. Ennek a kerületi kontúrnak segítségével az érintkezõ léc biztos ágyazása érhetõ el az õt befogadó részben oly módon, hogy az egy kívülrõl ható nyomás esetében nem tolódik el. Így az elektromos érintkezésnek megbízható kiváltása következik be akkor is, ha nem függõleges erõk hatnak. További részleteiben két borda között a 3. ábra szerint jobbra eltolva egy 176 ív van kiképezve. Azzal szemben azonban, valamelyest balra eltolva egy 174 mélyedés van kialakítva. Az ív csúcspontjához képest a 174 mélyedés aszimmetrikusan van elrendezve. Ezzel a nyomóbütykök a két vezetõ 180 szalag mûködtetéséhez egymással szemben aszimmetrikusan helyezkednek el, miáltal a 180 vezetõszalagok egy hatásos elõfeszítettsége érhetõ el. Ennek a kerületi kontúrnak segítségével az érintkezõ lécnek a befogadórészben való szilárd ágyazása érhetõ el, úgyhogy egy kívülrõl ható erõ kifejtésénél az nem tolódik el. Ily módon a villamos érintkezés megbízható kiváltása bekövetkezik nem függõlegesen ható erõk esetében is. Az 1. ábrán berajzolt nyilak szemléltetik a találmány szerinti kapcsolóléc funkcióját. A 10 tömítõajakra KA és KB forgatóerõk hatnak. A 10 tömítõajaknak a külsõ oldal felé való elfordításánál a 140 borda segítségével a 142 rés felé irányuló oldalra nyomás fejtõdik ki. Ezt a meglévõ emelõerõt alátámasztja a 142 résben kiképzett 141 csúcs, amely a 140 bordának mintegy egy emelõcsúcsot kölcsönös, azaz egy emelõ képzõdik ki, amely hatáskifejtõ erõvel a 176 ívbe nyúlik be, és ezáltal az emelõelrendezés segítségével a nagyobb nyomóorral egy KF erõt fejt ki a 170 kapcsolólécre. Amennyiben a 10 tömítõajak fordítva befelé kerül elfordításra, úgy annak szélesebb 14 szakasza a 162 kidudorodással kapcsolatba lép, és a 164 nyúlványon és a 174 mélyedésen át nyomást (KF erõt) fejt ki a 170 elektromos kapcsolólécre. A kapcsolási nyomás azután egy kapcsolási impulzust old ki. 4

5 1 HU T2 2 A mélyedések, illetve a nyomóorrok aszimmetrikus elrendezésénél és az elektromos szalagok hatást kifejtõ elõfeszítésénél a kioldóerõ a 3. ábra szerinti kiviteli példánál viszonylag csekély. A fentiekben ismertetett tömítés két A és B légkamrákkal van kialakítva, amelyek egy pneumatikus ujjvédõ léc funkcióját is lehetõvé teszi. Amennyiben például egy utas keze beszorul, akkor a tömítés 102 homlokoldalára nyomás fejtõdik ki. Elsõként a tömítés a tömítõajkak szakaszán befelé vagy kifelé utánaenged. Csupán kismértékben nagyobb erõnél már egyidejûleg mûködésbe lép az elektromos kapcsolóléc. Amennyiben jelentõsen nagyobb erõ kerül kifejtésre, a 102 homlokoldal begörbül, és a 120 keresztborda hátrafelé meghajlik. Az A kamra a gumiprofil rugalmassága következtében jelentõsen összenyomódik. Ekkor már a pneumatikus kioldás megtörtént. A 4. ábra a találmány szerinti ujjvédõ léc egy második kiviteli példáját szemlélteti. A tömítés magában foglal egy 10 profiltestet, amelynek hátoldalán egy párt képezõ 34 merevítõszakasszal rendelkezõ 30, 32 szerelõlécek helyezkednek el. A profiltestbõl az ajtó irányába, azaz hátrafelé egy 18 külsõ ajak és egy 24 belsõ ajak nyúlik ki. A 10 profiltestnek a belsõ oldal felé fekvõ végszakaszában az egy elõre nyúló 2 kiemelkedéssel van kiképezve, amelyben egy 4 csatorna fut. Ez az elülsõ, illetve homlokoldalán és a belsõ oldalán egy 6 bordaszakasszal van körülzárva, és egy nem ábrázolt elektromos kapcsolólécet foglal magában, amelyen át a profiltest érintésénél egy kapcsoló érintkezés váltható ki. A 10 profiltestnek a külsõ oldalon fekvõ végszakaszában egy 8 csatornában egy elektromos 70 érintkezõ léc van minimális játékkal elrendezve. A 10 profiltest szomszédos külsõ falában a 8 csatorna hátoldalilag egy V alakú 42 bemélyedéssel van kiképezve, amely a 8 csatorna mentén a 10 profiltestben mélyen benyúlik, és egy rés alakjában végzõdik. A csatorna a külsõ oldal irányában így egy hátsó 11 bordarésszel és egy elõre mutatóan, ahhoz csatlakozó 12 bordarésszel és az elülsõ, illetve homlokoldal felé mutató 14 bordarésszel van körülvéve. A 14 bordarész mindkét végén 44, 46 résekkel van meghosszabbítva. A 11 bordaszakasz egy zsanérszerû 13 bemélyedéssel rendelkezik. A 12 bordaszakasz homlokoldali végén és a 14 bordaszakasz külsõ oldali végén egy szárnyszerûen kiképzett 0 tömítõajak van kialakítva egy kisebb ajakszélességgel rendelkezõ 2 szakasszal, amelyhez egy nagyobb falvastagsággal rendelkezõ 4 szakasz csatlakozik, amely kifelé elvékonyodik. Az 2 szakasz a 44 réssel oly módon képez egy zsanérszakaszt, hogy a tömítõajak zsanérszerû kifordíthatósága jön létre a 10 profiltesthez képest. Az 0 tömítõajak 60 külsõ oldala lényegében egyenesen van kiképezve. A 70 elektromos érintkezõ léc a mozgatható 0 tömítõajakkal kapcsolatban a következõképpen mûködik. Amennyiben a 70 érintkezõ lécre egy függõleges irányú erõ hat egy villamos érintkezés jön létre. Ha az erõ megszûnik, az érintkezõ léc a kiindulási helyzetébe tér vissza A 4. ábrán berajzolt nyilak a találmány szerinti kapcsolóléc funkcióját szemléltetik. Az 0 tömítõajakra KA és KB forgatóerõk hatnak. Az 0 tömítõajak kifelé való elfordításánál húzóerõ lép fel, minek következtében az emelõként ható 12 bordaszakaszra és azután a 11 bordaszakaszra, illetve ívre nyomóerõ hat, amely az ív rugalmassága következtében a 8 csatorna belseje felé deformálódik, miáltal a 70 elektromos kapcsolólécre egy nyomóerõ hat. Amennyiben az 0 tömítõajak fordítva befelé fordul el, az esetben annak szélesebb 4 szakasza a 14 bordaszakasszal lép érintkezésbe, ezen utóbbi a 8 csatorna belseje felé deformálódik, és ezen nyomás (KF erõ) útján az elektromos kapcsolólécre hatást fejt ki. A kapcsolónyomás azután kapcsoló impulzust indukál. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Ujjvédõ léc, amely egy gumielasztikus profillécbõl áll, amely egy hozzáalakított, a profilléctõl elõre kinyúló, mozgatható tömítõajakkal (10, 0) van ellátva, azzal jellemezve, hogy a mozgatható tömítõajakban vagy annak láb- vagy felfekvõ szakaszában egy elektromos kapcsolóléc (170) van elrendezve, amely a külsõ oldalán bordákkal és mélyedésekkel (174) van ellátva. 2. Az 1. igénypont szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a mozgatható tömítõajak (10, 0) zsanérszerû csuklós csatlakoztatással van hozzáalakítva, és két irányban mozgatható. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a tömítõajak (10, 0) a külsõ vagy homlokfal egy bordaszakaszán aszimmetrikusan van csuklósan csatlakoztatva. 4. Az 1 3. igénypontok egyike szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy két borda (172) között egy ív (176) van a kapcsolóléc (170) külsõ oldalán kiképezve, és a kapcsolóléc (170) szemben fekvõ külsõ oldalán egy, az ív (176) csúcspontjához képest aszimmetrikusan elrendezett mélyedés (174) van kialakítva.. A 4. igénypont szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a mélyedés (174) a kapcsolóléc keresztmetszeti hosszanti kiterjedésének vonatkozásában aszimmetrikusan van elrendezve. 6. A 4. vagy. igénypont szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy az ív (176) a keresztmetszeti hosszanti kiterjedés vonatkozásában aszimmetrikusan van elrendezve. 7. Az. és 6. igénypont szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy két mélyedés (174, 176) a keresztmetszeti hosszanti kiterjedés vonatkozásában aszimmetrikusan van az elektromos kapcsolóléc (170) kapcsolóelemeiig (180) vezetve. 8. Az 1 7. igénypontok egyike szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a tömítõajak (10) egy emelõkaron (140) át a kapcsolóléc (170) külsõ oldalával van összekapcsolva, és nyomóérintkezõ pontokon (162, 174) át a kapcsolóléc másik külsõ oldalával kapcsolatba hozható.

6 1 HU T A 8. igénypont szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a tömítõajak (10) szárnyszerûen van kiképezve, és a szárnyszakasszal a nyomóérintkezõ irányában a kapcsolóléc (170) másik oldalával elfordítható. 10. A 8. vagy 9. igénypont szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a tömítõajak (10) szárnyszerû és a lábszakaszában a kapcsolólécet (170) körülfogó emelõszerû bordaszakasszá (140) van kialakítva. 11. A 10. igénypont szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a bordaszakaszhoz (140) szomszédosan egy rés (142) van a profilléc homloklécében (102) kiképezve, amelynek csúcsa (141) vagy csúcspontja egy, lényegében a kapcsolóléc (170) aszimmetrikusan elrendezett mélyedésével (174) szembeni helyzettel rendelkezik. 12. Az igénypontok egyike szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy az elektromos kapcsolóléc (170) minimális játékkal van beépítve. 13. Az igénypontok egyike szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a profilléc (10) külsõ falában az elektromos kapcsolólécnek (70) a mozgatható tömítõajakkal (0) szemben lévõ oldalán egy kivágás vagy bemélyedés (42) van mint ellenütközõ vagy kitérést segítõ elem kiképezve. 14. Az igénypontok egyike szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a profillécnek (10) az elektromos kapcsolóléc (70) befogadóterét (8) határoló fala a mozgatható tömítõajak (0) fõteste irányában fekvõ és attól elmutató oldalán bordaszerûen (14, 11) van kiképezve. 1. Az igénypontok egyike szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a profillécben (10) a mozgatható tömítõléccel (0) szemben és az elektromos kapcsolólécnek (70) az ezzel szemben lévõ oldalán, annak a befogadóterét határoló fala (11) ellenütközõként vagy kitérést segítõ elemként egy kivágással vagy bemélyedéssel (13) rendelkezik. 16. Az 1 1. igénypontok egyike szerinti ujjvédõ léc, azzal jellemezve, hogy a gumielasztikus profilléc egy légzáróan lezárt üreges kamrával van kiképezve, amelynek térfogata egy kívülrõl jövõ nyomóerõ hatására változik, és amelyhez egy nyomásra reagáló kapcsoló van csatlakoztatva, amely egy, a térfogatváltozásból adódó nyomásváltozást egy kimenõjellé alakítja. 6

7 HU T2 Int. Cl.: B60J 10/00 7

8 HU T2 Int. Cl.: B60J 10/00 8

9 HU T2 Int. Cl.: B60J 10/00 9

10 HU T2 Int. Cl.: B60J 10/00 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Szabó Richárd osztályvezetõ Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01) !HU000006283T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023313 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008207T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 031077 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 767481 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben