(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP 12 A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP 12 B (1) Int. Cl.: B42D 1/00 (06.01) G07D 7/00 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO 0218 PCT/US 03/02983 () Elsõbbségi adatok: 72 P US (72) Feltalálók: COTE, Paul, F., Hollis, NH 049 (US); CRANE, Timothy, T., Windsor, MA (US); CURDO, Stephen, B., Hollis, NH 049 (US); GARTNER, Gerald, J., Hollis, NH 049 (US); LEEDS, Daniel, G., Manchester, NH 039 (US); PAGE, Brian, C., Manchester, NH 032 (US); WOLPERT, Gary, R., Mason, NH 048 (US) (73) Jogosultak: CRANE & CO., INC., Dalton, Massachusetts (US); Technical Graphics, Inc., Milford, NH 0 (US) (74) Képviselõ: dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Tartós biztonsági eszközök és ilyen eszközzel ellátott biztonságos gyártmány (7) Kivonat A találmány szerinti tartós biztonsági eszköz () tartalmaz (a) legalább egy hordozóréteget (12), amelynek egy középsõ hosszirányú sávot vagy szalagot (14) és egymással szemközt haladó hosszirányú szegélyeket (18a/b) tartalmazó felülete van; legalább egy információhordozó réteget (14), amely a hordozóréteg felületének (12) középsõ sávján vagy szalagján van elhelyezve; és legalább egy védõréteget (24), amely az egy vagy több információhordozó rétegen és a hordozóréteg felületének egymással szemközti hosszirányú szegélyein (18a, 18b) van elhelyezve. A védõréteg(ek) vastagsága körülbelül 1 12 m. A legalább egy védõréteg legalább a hordozóréteg felületének (12) egymással szemközti hosszirányú szegélyeihez hozzá van ragasztva. HU 00 9 T2 A leírás terjedelme oldal (ezen belül 3 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU 00 9 T2 2 A találmány tárgya A találmány tágabb értelemben olyan biztonsági eszközökre vonatkozik, amelyek ellenállnak a vegyi behatásoknak és a mechanikai rongálásnak, továbbá olyan biztonságos gyártmányokra, amelyek legalább egy ilyen, részlegesen vagy teljesen a belsejükben elhelyezett és/vagy a külsejükre rögzített biztonsági eszközt tartalmaznak A találmány háttere Jól ismert, hogy a biztonságos dokumentumok vagy eszközök a hamisítással vagy utánzással szemben kevésbé érzékennyé tehetõk olyan biztonsági elemek alkalmazásával, amelyek számos különbözõ formában valósíthatók meg a dokumentum belsejében. Valójában egy dokumentum vagy eszköz biztonsága vagy integritása az abban alkalmazott különbözõ biztonsági elemek számával arányosan növekszik. Számos biztonsági papír és más értékes eszköz tartalmaz biztonsági eszközt vagy elemet, például biztonsági szálat, amely a dokumentumon vagy annak belsejében van elhelyezve (lásd például US A 803). A biztonsági eszköz tipikusan egy vagy több biztonsági elemet, például fémes, mágneses és/vagy lumineszcens biztonsági elemet tartalmaz, amelyek a biztonsági papír hitelesítését szolgálják és megakadályozzák vagy megnehezítik a hamisítást. A biztonsági szál szokásos változata olyan fémbõl kialakított karaktereket vagy jelöléseket tartalmaz, amelyek egy mûanyag hordozón vannak elhelyezve. Az ilyen szálak, amelyek egy rendkívül vékony (például 0 00 angström) fémréteggel, például alumíniumréteggel vannak bevonva, majd ezt követõen a fémréteg egy része azokról el van távolítva, megjeleníthetnek például diszkrét fémkaraktereket, mint amilyet jelenleg az Egyesült Államok bankjegyein használnak; negatív vagy fordított képi karaktereket, mint amilyeneket jelenleg az új euró bankjegyeken használnak; vagy negatív vagy fordított képi karaktereket tartalmazó, elválasztott fémblokkokból álló ismétlõdõ mintázatot, amilyet az US,486,022 számú szabadalom ismertet és amelyet az indiai és a venezuelai bankjegyeken használnak. Az ilyen szálakat a ráesõ fény hatására bárki vizuálisan észlelheti, továbbá hagyományos száldetektorok segítségével gépi úton is érzékelhetõk, ahol a detektorok a szálak vezetõ tulajdonságainak jelenlétét vagy hiányát érzékelik. Az US,486,022 számú szabadalomban ismertetett és az indiai, valamint venezuelai bankjegyeken alkalmazott szálak ismétlõdõ mintázatai géppel olvashatók, valamint géppel detektálhatók. A fémréteg eltávolításával elõállított szálak jól ismert elõnyökkel rendelkeznek a nyomtatott biztonsági szálakkal szemben. A tükrözõ fémréteg jelenlétének köszönhetõen kedvezõ optikai hatásokat biztosítanak olyan körülmények között, ahol a szálat teljesen elfedi a papír, továbbá ahol a szál részben szabadon van hagyva, ahogy ez az ablakozott szál esetében történik. A fémréteg további elõnyökkel is jár, amikor a biztonsági szálakat a bankjegyek szétválogatásakor hitelesítik. Akár egy folytonos fémréteg, akár egy speciálisan kódolt mintázattal ellátott fémréteg jelenléte a vezetõképesség alapján detektálható. A fémréteg eltávolításával elõállított szálak egyik ismert hátránya a papírgyártás során, valamint a bankjegyek használata során fellépõ korróziós hatásokkal szembeni érzékenységük. Közelebbrõl arról van szó, hogy a szál széléig terjedõ bármilyen fém, még abban az esetben is, ha laminálva van vagy átlátszó bevonattal van ellátva, kiindulási pontként szolgál az olyan vegyi anyagok számára, amelyek a fémréteg korrózióját vagy roncsolódását idézik elõ. Következésképpen még a gyenge alkálioldatoknak kitett például a lakóházak közös mosodáiban használt bankjegyekben lévõ szálak teljesen vagy részben elveszthetik a fémrétegüket a széleikrõl befelé haladó korrózió következtében. Szükség van ezért egy olyan biztonsági eszközre, amely ellenáll a kémiai hatásoknak. A jelen találmánnyal ezért célunk egy ilyen tartós biztonsági eszköz megvalósítása. A találmánnyal különösen célunk olyan biztonsági eszköz megvalósítása, amelyet biztonságos gyártmányokban, például bankjegyekben és hasonlókban lehet felhasználni, és amelynek tartóssága megegyezik a biztonságos gyártmány tartósságával vagy meghaladja azt. A jelen találmánnyal további célunk olyan biztonságos gyártmány megvalósítása, amely legalább egy tartós biztonsági eszközt tartalmaz, amely legalább részben a cikk belsejében és/vagy annak külsején rögzítve van elhelyezve. A találmány összefoglalása A találmány olyan tartós biztonsági eszközre vonatkozik, amely tartalmaz: (a) legalább egy hordozóréteget, amelynek egy középsõ hosszirányú sávot vagy szalagot és egymással szemközt haladó hosszirányú szegélyeket tartalmazó felülete van; (b) legalább egy információhordozó réteget, amely a hordozóréteg felületének középsõ sávján vagy szalagján van elhelyezve; és (c) legalább egy védõréteget, amely az egy vagy több információhordozó rétegen és a hordozóréteg felületének egymással szemközti hosszirányú szegélyein van elhelyezve, ahol a védõréteg(ek) vastagsága körülbelül 1 12 m, és ahol a legalább egy védõréteg legalább a hordozóréteg felületének egymással szemközti hosszirányú szegélyeihez hozzá van ragasztva. A találmány továbbá olyan biztonságos gyártmányra vonatkozik, amely legalább egy ilyen biztonsági eszközt tartalmaz, amely legalább részben a gyártmány belsejében és/vagy annak külsején rögzítve van elhelyezve. A találmány további jellemzõi és elõnyei az alábbi részletes leírásból és a mellékelt rajzok alapján nyilvánvalóvá válnak a szakember számára. Hacsak másként nem jelezzük, a leírásban használt összes mûszaki és tudományos kifejezés a találmány szakterületén jártas szakember által ismert szo- 2

3 1 HU 00 9 T2 2 kásos jelentéssel azonos jelentésû. A leírásban hivatkozott összes publikáció, szabadalmi bejelentés, szabadalom és egyéb szakirodalom teljes egészében a leírás részét képezi. Ellentmondás esetén a definíciókat tartalmazó jelen leírás az irányadó. A leírásban szereplõ anyagok, eljárások és példák csak illusztrációként szolgálnak és nem tekinthetõk korlátozó értelmûnek. Az ábrák rövid ismertetése A találmány konkrét jellemzõit a mellékelt rajzra történõ hivatkozással ismertetjük. A rajzon: az 1 8. ábrák a találmány szerinti tartós biztonsági eszköz hordozórétegének felületén kialakított információhordozó réteg különbözõ kiviteli alakjainak elölnézetei; a 9. ábra a találmány szerinti tartós biztonsági eszköz egyik kiviteli alakjának keresztmetszeti oldalnézete; a. ábra a találmány szerinti biztonsági eszköz egy másik kiviteli alakjának oldalirányú keresztmetszeti nézete, ahol az információhordozó réteg egy olyan nem folytonos réteg, amely a biztonsági eszköz teljes hossza mentén van elrendezve; a 11. ábra a találmány egy további lehetséges kiviteli alakjának oldalirányú keresztmetszeti nézete, ahol két közbeiktatott, nem folytonos információhordozó réteg van elrendezve el a biztonsági eszköz teljes hossza mentén; és a 12. ábra a találmány egy további lehetséges kiviteli alakjának robbantott, oldalirányú keresztmetszeti nézete, ahol két hordozóréteget használunk a találmány szerinti tartós biztonsági eszköz elõállításához. A célszerû kiviteli alakok ismertetése A találmány célja olyan tartós biztonsági eszköz megvalósítása, amely ellenáll a kémiai behatásoknak és a mechanikai rongálásnak. A probléma megoldása azon a felismerésen alapul, hogy a hordozó- és védõrétegnek az információhordozó réteg melletti, egymással szemközti hosszirányú szélei mentén történõ kitömítése megakadályozza, hogy a korrodáló és/vagy roncsoló anyagok a tömített széleken keresztül elérjék az információhordozó réteget. Ennek eredményeként az információhordozó réteg által hordozott információ, és ezáltal a biztonsági eszköz integritása megõrizhetõ. Az egyik célszerû kiviteli alaknál az információhordozó rétegnek legalább egy része teljesen be van ágyazva a hordozó- és védõrétegekbe, ezáltal ez a rész vagy réteg, valamint az általa hordozott információ ellenállóvá válik a kémiai behatásoknak. A találmány szerinti biztonsági eszközt a továbbiakban elsõsorban a bankjegyek vonatkozásában használt biztonsági szálként ismertetjük. A találmány azonban nem korlátozódik erre a felhasználásra. A találmány szerinti tartós biztonsági eszköz számos különbözõ formában (például pecsét, szalag formájában) használható bármilyen dokumentumnál vagy azonosítóeszköznél hitelesítési célokra. A tartós biztonsági eszköz hordozórétege egy olyan fényáteresztõ hordozóréteg, amelynek vastagsága körülbelül 8 m és körülbelül 26 m közötti (célszerûen körülbelül 1 m). Egy lehetséges célszerû kiviteli alaknál a hordozóréteg egy vagy több lényegében színtelen polimer felhasználásával készül, ahol a polimer az alábbi csoportból választható: poliészter, polipropilén, polietilén, polietilén-tereftalát és ezek keverékei. Egy még elõnyösebb kiviteli alaknál a hordozóréteg poliészterfóliából van. Egy másik célszerû kiviteli alaknál a hordozóréteg színes és/vagy lumineszcens, egy további célszerû kiviteli alaknál pedig a hordozóréteg tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a biztonsági eszköznek a papírba vagy papírra történõ ragasztása céljából. Az egy vagy több információhordozó réteg vagy folytonos vagy nem folytonos szalag, amely a hordozóréteg felületének teljes hossza mentén van elrendezve. Az egy vagy több információhordozó réteg vastagsága körülbelül 0,001 0,01 m tartományba esik. Az egy vagy több információhordozó réteg által hordozott információ vizuálisan érzékelhetõ információ (például betûk, számok, szimbólumok) és/vagy gépi úton érzékelhetõ és adott esetben gépi úton olvasható információ (például fémtartományok sokasága). Az egyik célszerû kiviteli alaknál az egy vagy több információhordozó réteg egy olyan átlátszatlan szalag, amely az alábbi csoportból választott anyagok felhasználásával készül: alumínium (Al), króm (Cr), kobalt (Co), réz (Cu), arany (Au), vas (Fe), nikkel (Ni), ezüst (Ag), az imént felsorolt anyagok közül kettõnek vagy többnek az ötvözete, valamint olyan ötvözetek, amelyek fémszórást, vákuumpárologtatást, plazmabevonást vagy hasonlót követõen egy átlátszatlan réteget képeznek. Egy elõnyösebb kiviteli alaknál az egy vagy több információhordozó réteg alumínium felhasználásával készül. Egy másik elõnyösebb kiviteli alaknál az egy vagy több információhordozó réteg mágneses fém, például nikkel vagy nikkel-kobalt ötvözet felhasználásával készül. Az 1 8. ábrákon az egy vagy több információhordozó réteg különbözõ kiviteli alakjai láthatók. A rajzon a hivatkozási jel általában a találmány szerinti biztonsági eszközt jelöli, míg a 12 és 14 hivatkozási jelek rendre a hordozóréteget, valamint az egy vagy több információhordozó réteget jelölik. Amint legjobban az 1. ábrán látható, az elsõ kiviteli alaknál a 14 információhordozó réteg egy folytonos fém- vagy fémtartalmú szalag és az általa hordozott információ a fém- vagy fémtartalmú szalagban kialakított mélyedések formájában van megjelenítve, amely mélyedések negatív vagy fordított képi 16 karakterek alakját veszik fel. A 12 hordozóréteg hossza mentén olyan fémmentes 18a, 18b szegélyek vannak, amelyek szélessége célszerûen körülbelül 0,1 2 mm. A 2. ábrán látható második kiviteli alaknál a 14 információhordozó réteg egy nem folytonos fém- vagy 3

4 1 HU 00 9 T fémtartalmú szalag, amely a szalag szemközti végeinek közelében elhelyezett két a, b megszakítást (vagyis nemfém tartományokat vagy keresztirányú lezárásokat) tartalmaz. A keresztirányú lezárások a 14 réteg teljes széltében helyezkednek el és korlátozzák a biztonsági eszköz végeibõl a fém távozásának mértékét. A keresztirányú a, b lezárások szélessége nem lehet nagyobb, mint 0,1 mm, és ahogy a 4. ábrán különösen jól látható, beágyazhatók egy hagyományos szövegbe vagy grafikába oly módon, hogy a biztonsági eszköz végén a külsõ hatásoknak kitett terület legfeljebb egyetlen karakter szélességû. A 3 7. ábrákon látható kiviteli alakok a 2. ábrán látható kiviteli alak különbözõ változatai, ahol a megszakítások vagy a keresztirányú lezárások a negatív vagy fordított képi 16 karakterek részét képezik (3. ábrák); a szalag szemközti végeinél helyezkednek el, ezáltal a 14 réteg körül egy fémmentes 22 peremet alkotnak (6. ábra); vagy a 14 szalag szemközti végeinél helyezkednek el és a 14 szalag hossza mentén periodikusan ismétlõdnek (7. ábra). A 3. és 7. ábrán látható megszakítások vagy keresztirányú lezárások kettõs célt szolgálnak. Azon túl, hogy megakadályozzák a eszköz végei felõl a korróziós támadásokat, ezek a megszakítások vagy keresztirányú lezárások egy elektromosan vezetõ kód részét is képezik. Az erre a célra megfelelõ elektromosan vezetõ kódok különbözõ példáit, valamint az ilyen kódok gépi érzékelésére és olvasására szolgáló eszközt ismertet részletesen az US,486,022 számú szabadalom. A 8. ábra egy további kiviteli alakot szemléltet, ahol a 14 információhordozó réteg egy olyan nem folytonos fém- vagy fémtartalmú szalag, amely fém- 26 karaktereket és fém- 28 blokkokat tartalmaz, ahol az egyes fém- 26 karakterek szemközti oldalain a l megszakítások vannak. Ahogy korábban ismertettük, a 14 információhordozó réteg megvalósítható többrétegû struktúra vagy laminátum formájában. Egy (a rajzon nem látható) ilyen kiviteli alaknál a 14 információhordozó réteg egy olyan diffrakciós, optikailag változtatható réteg vagy laminátum, amely például egy olyan galvanizált diffrakciós fóliát tartalmaz, amelyen holografikus ikonok, jelzõszámok és/vagy kinetikai hatások vannak kialakítva. Egy másik (a rajzon nem látható) ilyen kiviteli alaknál, a 14 információhordozó réteg egy olyan többrétegû interferenciaszûrõ, amelynek egyik rétege egy átlátszatlan tükrözõ fémréteg. Amennyiben a találmány szerinti biztonsági eszközben ilyen diffrakciós fémrétegek vannak, azok megõrzik színgazdag, diffrakciós hatásukat még abban az esetben is, ha kémiai hatásnak vagy mosási folyamatnak vannak kitéve. Egy további ilyen (a rajzon nem látható) kiviteli alaknál a 14 információhordozó réteg tartalmaz egy elsõ mágneses információhordozó réteget és egy második fém információhordozó réteget. Ahogy az a szakmában jártas szakember számára nyilvánvaló, a mágneses információhordozó réteg további, géppel vizsgálható tulajdonságokat biztosít. A fémes és mágneses anyagoknak a biztonsági szálban együttesen történõ felhasználását és az azok által alkotott kódok gépi érzékelését és olvasását részletesen ismerteti az US 6,2,948 B1 számú szabadalom, valamint az US A1 számú szabadalmi közzétételi irat. A fémmentes 18a, 18b szegélyek, valamint a 14 információhordozó réteg által hordozott információ (például 16 jelölés, keresztirányú lezárás) számos különbözõ eljárással állítható elõ, ideértve nem kizárólagosan (1) az olyan eljárásokat, amelyek során galvanizálással szelektív fémbevonást végeznek, közvetlen melegbélyegzést hajtanak végre a 12 hordozórétegen, illetve egy maszkot vagy sablont használnak egy vákuumos fémszóróban; és (2) olyan eljárásokkal, amelyek során fémszórást, majd kémiai maratással, lézeres maratással vagy hasonló módszerrel szelektív fémeltávolítást végeznek. A fémmentes 18a, 18b szegélyeket és az információt célszerûen az US 4,869,778 számú szabadalomban ismertetett maszkolásos maratási technológiával alakítjuk ki a 12 hordozórétegen. Szintén célszerû, ha a 12 hordozórétegre felvitt fém vastagsága körülbelül 0 00 angström, még elõnyösebb, ha ez a vastagság körülbelül 0 0 angström. A találmány szerinti védõréteg egy olyan fényáteresztõ védõréteg, amelynek vastagsága körülbelül 1 12 m. A védõréteg megvalósítható egy olyan védõfólia formájában, amelynek vastagsága körülbelül 3 12 m, célszerûen 4 8 m (vagy olyan nyomtatott bevonat formájában, amelynek vastagsága körülbelül 1¹2 m). A találmány révén felismertük, hogy a fent említett vastagsággal rendelkezõ fóliák vagy bevonatok hatékonyan szolgálnak a kémiai behatolással szembeni zárórétegekként, ezáltal megakadályozzák például a 14 információhordozó réteg oldódását marószerbe, acetonba vagy fehérítõszerbe történõ áztatás esetén. Egy célszerû kiviteli alaknál a védõréteget egy vagy több lényegében színtelen polimer felhasználásával állítjuk elõ, amely polimer lehet poliészter, polipropilén, polietilén, polietilén-tereftalát, valamint ezek keverékei. Egy még elõnyösebb kiviteli alaknál a védõréteg egy laminált poliészterfólia. Egy további célszerû kiviteli alaknál a védõréteg színes és/vagy lumineszcens, illetve egy másik célszerû kiviteli alaknál a védõréteg tapadótulajdonságokkal rendelkezik a biztonsági eszköznek papírba vagy papírra történõ ragasztása céljából. A védõréteg fényáteresztõ ragasztó felhasználásával laminálható a 14 információhordozó rétegbõl és a 12 hordozórétegbõl álló struktúrára. A szélekrõl a fém eltávolítása és a fémnek lamináló ragasztóval történõ helyettesítése révén a korrózió számára nem alakul ki kiindulási pont és a eszköz ellenáll az erõs lúgokba, savakba történõ merítésnek, valamint az olyan szereknek, amelyek reakcióba lépnének a fém vagy fémes 14 információhordozó réteggel. A találmány használata szempontjából megfelelõ fényáteresztõ lamináló ragasztók jó kötési szilárdságot biztosítanak a védõréteg és (i) a 14 információhordozó 4

5 1 HU 00 9 T réteg, (ii) a fémmentes 18a, 18b szegélyek, és egyes kiviteli alakoknál (iii) a 12 hordozóréteg között. Az ilyen anyagoknak fénystabilnak, az öregedéssel szemben ellenállónak, finom csomóktól mentesnek és gyengén habzónak kell lenniük. Ilyen fényáteresztõ lamináló ragasztók közé tartoznak például, de nem kizárólagosan, az akrilpolimerek és ¹kopolimerek, a módosított akrilpolimerek és ¹kopolimerek és poliészterek. Célszerû az említett anyagok vizes rendszereit használni annak érdekében, hogy elkerüljük az oldószerveszteségbõl és az oldószer elpárolgásából adódó problémákat. Egy célszerû kiviteli alaknál a fényáteresztõ lamináló ragasztó egy vizes akrilpolimer diszperzió. Ahogy a 9. ábrán látható, a 24 védõréteg körbeveszi a 14 információhordozó réteget és a fémmentes 18a, 18b szegélyek mentén a 12 hordozóréteghez van ragasztva. Egy, a. ábrán látható célszerû kiviteli alaknál, a 24 védõréteg a 14 információhordozó réteg megszakításainál vagy a, b, c keresztirányú lezárásainál is a 12 hordozóréteghez van ragasztva, ezáltal a 14 réteg bevont részeit a kémiai behatásokkal szemben ellenállóvá teszi. Egy további célszerû kiviteli alaknál, ahogy az a 11. ábrán látható, mind a 12 hordozóréteg, mind pedig a 24 védõréteg olyan 14a, 14b információhordozó réteggel rendelkezik, amely azok teljes hossza mentén egy nem folytonos fémszalag formájában vannak kialakítva. A 14a, 14b információhordozó rétegek egy fényáteresztõ lamináló ragasztó felhasználásával úgy vannak egymáshoz laminálva, hogy az egyik 14a réteg fémtartományait két részre osztják a másik 14b rétegen lévõ e g megszakítások vagy hézagok. Bár a 14a, 14b információhordozó rétegek nem folytonosak, a fémtartományok egy kb. 1 3 mm hosszúságú tartományban átlapolódnak egymással. Megjegyezzük, hogy a lamináló ragasztó megakadályozza, hogy a korrodáló és/vagy roncsoló anyagok a fém végrészeken keresztül az átlapolódó fémtartományokba jussanak. Az így kapott biztonsági eszköz folytonosan fémezett szálként vagy szalagként jelenik meg, miközben a 14a, 14b információhordozó rétegek el vannak szigetelve a kémiai behatásoktól. Ennél a célszerû kiviteli alaknál a vezetõképesség a lamináló ragasztóréteg mentén lévõ rétegek közötti kapacitív csatolásból adódik. Egy szintén további célszerû kiviteli alaknál, ahogy ez legjobban a 12. ábrán látható, a biztonsági eszköz kialakításához két 12a, 12b hordozóréteget használunk, ahol mindegyik 12a, 12b hordozóréteg a teljes hossza mentén tartalmaz egy 14a, 14b információhordozó réteget. Az egyes 14a, 14b információhordozó rétegek a fent említett maszkolásos maratási technológiával vannak kialakítva, aminek következtében egy olyan jelölésmintázat alakul ki, amely egy elsõ a, b fémrétegbõl és egy második 32a, 32b ellenállásrétegbõl (például tiszta kémiai ellenállású rétegbõl) áll. A 12a, 12b rétegeken lévõ jelölésmintázatok és fémtartományok egymáshoz viszonyított elrendezését semmi nem korlátozza. Ennél a kiviteli alaknál a 12b hordozóréteg védõ- vagy zárórétegként is szolgál a 14a információhordozó réteg számára. A megfelelõ rétegek laminálását követõen a 24 védõréteg a 12b hordozóréteghez tapad annak fémmentes szegélyei, valamint a 14b információhordozó réteg megszakításainál vagy keresztirányú lezárásainál. Hasonlóan a 12b hordozóréteg a 12a hordozóréteghez tapad annak fémmentes szegélyei mentén, valamint a 14a információhordozó réteg megszakításainál vagy keresztirányú lezárásainál. A találmány szerinti biztonsági eszköz további rétegeket és bevonatokat is tartalmazhat, feltéve, hogy az ilyen rétegek vagy bevonatok nem zavarják a 14 információhordozó réteg által hordozott információ és/vagy a hitelesítõeszközök számára érzékelhetõ jelek vizuális érzékelését. További rétegként vagy bevonatként szóba jöhetnek a fényáteresztõ ragasztórétegek a biztonsági eszköz egyik vagy mindkét oldalán, melyek megkönnyítik az eszköznek a biztonságos iratokba vagy azokra történõ elhelyezését, továbbá az olyan fluoreszcens bevonatok, amelyek eozint, fluoreszceint, fluoritot, fukszint, kinin-szulfátot, kalciumszulfidot, neodímium-szalicilátot, szamárium-glükonátot, ittrium-szalicilátot és hasonlókat tartalmaznak. A biztonsági eszköz, ahogy például a. ábrán látható, elõállítható oly módon, hogy egy poliészterfólia egyik oldalára vákuumporlasztással alumíniumréteget viszünk fel. Az alumíniumrétegre ezután egy védõréteget nyomtatunk a kívánt mintázat szerint, a védõréteget kiszárítjuk párologtatással és/vagy hõ közlésével és/vagy ultraibolya (UV) sugárzással. A fémnek az alumíniummal bevont poliészterfóliáról történõ eltávolításához a fóliát eláztatjuk forró nátrium-hidroxid- (NaOH¹) oldattal. A nátrium-hidroxid-oldatot célszerûen úgy készítjük el, hogy koncentrációja körülbelül és körülbelül 0 tömeg% között legyen, míg hõmérséklete körülbelül 2 és körülbelül 80 C között legyen. Egy ilyen kezelés eredményeként azok az alumíniumtartományok, amelyeket nem véd a kiszárított védõbevonat, feloldódnak. A fóliát ezután leöblítjük egy sav vizes oldatával vagy más pufferelt oldattal a hordozó felületének közömbösítése és a további maródás megakadályozása céljából. A szalagot ezután megszárítjuk oly módon, hogy a szelektív módon fémezett mintázatot az egyik oldalon meghagyjuk, ahol ez a mintázat megfelel a nyomtatási folyamattal felvitt védõréteg mintázatának. Ezt követõen egy fényáteresztõ ragasztó felhasználásával egy poliészter védõfóliát laminálunk a fémeltávolítással kezelt fóliára. Miután a laminált fólia elkészült, felhasítható vékony szálakra vagy szalagokra, amelyek célszerûen legalább 0,8 mm szélesek, azonban elõnyösen körülbelül 1 mm szélesek, azonban szélességük akár 6 8 mm is lehet. A találmány szerinti biztonságos gyártmány célszerûen egy biztonsági papír. A biztonsági eszköz, amely célszerûen egy biztonsági szál formájában van megvalósítva, vagy teljesen be van ágyazva a papírba, vagy csak részlegesen van beágyazva a papírba oly módon, hogy egyes részei a papír felületén, a szál hossza mentén egymástól meghatározott távolságokra szabadon vannak hagyva a papírban kialakított ablakokban vagy nyílásokban.

6 1 HU 00 9 T A biztonsági szál legalább részben beágyazható a biztonsági papírokba azok gyártása során, a papíriparban szokásosan alkalmazott eljárásokkal. Például a találmány szerinti biztonsági szál belenyomható a nedves papírrostokba, miközben a rostok még lazák és hajlékonyak, ahogy ezt az US 4,34,398 számú szabadalom ismerteti, aminek eredményeként a szál teljesen beágyazódik az így elõállított papírba. A szál bevezethetõ egy hengerszitás papírgyártó gépbe, hengerszitakádas gépbe vagy más hasonló ismert típusú gépbe, aminek eredményeként a szál részben beágyazódik a kész papír (vagyis az ablakos papír) anyagába. A fent említetteken kívül, a találmány szerinti biztonsági eszköz elhelyezhetõ biztonsági papírok felületén akár a gyártása során, akár azt követõen. A eszköz rögzítése számos ismert eljárással elvégezhetõ, többek között nyomásérzékeny ragasztónak a eszköz felületére történõ felvitelével, majd a eszköznek a papír felületére történõ rányomásával; vagy hõvel aktiválható ragasztónak a eszköz felületére történõ felvitelével, majd a eszköznek hõközléssel a papír felületén történõ rögzítésével. Amint korábban említettük, a biztonsági eszköz tartóssága megfelel az azt befogadó biztonságos gyártmány, például bankjegy vagy más hasonló gyártmány tartósságának, illetve meghaladja azt. A fémmel bevont, diffrakciós 14 információhordozó réteget tartalmazó biztonsági szál formájában megvalósított, részben egy biztonsági papírba ágyazott biztonsági eszközt tartalmazó vizsgálati minták számos különbözõ tartóssági vizsgálatnak feleltek meg. Közelebbrõl, ismételt mosási teszt során a vizsgált mintadarabokban a 14 rétegnek körülbelül a 98%¹a ép maradt. Ugyanakkor a fém anyaga 0%-ban ép maradt azokban a kémiai ellenállást vizsgáló tesztekben, ahol a vizsgált mintadarabokat az alábbi anyagokba merítettük: hígítatlan etil-acetátba 1/2 óráig; hígítatlan acetonba 24 óráig; %¹os nátrium-hipokloridba 24 óráig; 2%¹os nátrium-hidroxidba 24 óráig; hígítatlan triklór-etilénbe 1/2 óráig; forró vízbe 1/2 óráig; 2%¹os biológiai detergensbe 9 C¹on 1/2 óráig; 0,%¹os ipari mosópor és nátrium-karbonát (Na 2 CO 3 ) keverékébe 9 C¹on 1/2 óráig. Hasonló eredményeket értünk el akkor is, amikor a vizsgált mintadarabokat mechanikai vizsgálatnak vetettük alá. Például amikor a vizsgált mintadarabokat IGT Crumpling (száraz) 8x és IGT Crumpling (nedves) 8x vizsgálatnak (ráncolásnak) tettük ki, a biztonsági eszközben megfigyeltünk ugyan gyûrõdéseket, azonban fémvesztés nem történt. Hasonlóan, amikor a vizsgált mintadarabokat Taber kettõs koptatóval ( fordulat) vizsgáltuk, bár a 14 információhordozó réteg felületén fakulását tapasztaltuk, fémvesztés azonban ez esetben sem történt. Végül semmiféle változást nem tapasztaltunk a külsõ megjelenésben, illetve a fémtartalomban, amikor a vizsgált mintadarabokat Graminski Flex Tester (00 fordulat) berendezéssel teszteltük. Habár a fentiekben a találmány különbözõ kiviteli alakjait ismertettük, nyilvánvaló, hogy azok csak példaként szolgálnak és nem jelentik a találmány korlátozását. Így a találmány oltalmi körét nem korlátozza egyik példakénti kiviteli alak sem. A találmány ismertetését követõen a szabadalmi igénypontokat ismertetjük. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Tartós biztonsági eszköz (), amely tartalmaz: (a) legalább egy hordozóréteget (12), amelynek egy középsõ hosszirányú sávot vagy szalagot (14) és egymással szemközt haladó hosszirányú szegélyeket (18a/b) tartalmazó felülete van; (b) legalább egy információhordozó réteget (14), amely a hordozóréteg felületének (12) középsõ sávján vagy szalagján van elhelyezve; és (c) legalább egy védõréteget (24), amely az egy vagy több információhordozó rétegen és a hordozóréteg felületének egymással szemközti hosszirányú szegélyein (18a, 18b) van elhelyezve, ahol a védõréteg(ek) vastagsága körülbelül 1 12 m, és ahol a legalább egy védõréteg legalább a hordozóréteg felületének (12) egymással szemközti hosszirányú szegélyeihez hozzá van ragasztva. 2. Az 1. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több hordozóréteg és az egy vagy több védõréteg olyan fényáteresztõ réteg, amely egy vagy több, az alábbi csoportból választott lényegében színtelen polimerbõl van elõállítva: poliészter, polipropilén, polietilén, polietilén-tereftalát és ezek keverékei. 3. A 2. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol a fényáteresztõ réteg poliészter felhasználásával van elõállítva. 4. A 2. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több fényáteresztõ hordozóréteg egy vagy több színezett, fényáteresztõ hordozórétegként van kialakítva.. A 2. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több fényáteresztõ védõréteg egy vagy több színezett fényáteresztõ védõrétegként van kialakítva. 6. A 2. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több fényáteresztõ hordozóréteg egy vagy több lumineszcens fényáteresztõ hordozórétegként van kialakítva. 7. A 2. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több fényáteresztõ védõréteg egy vagy több lumineszcens fényáteresztõ védõrétegként van kialakítva. 8. Az 1. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több információhordozó réteg olyan folytonos szalag, amely a hordozóréteg felületének teljes hossza mentén van kialakítva. 9. Az 1. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több információhordozó réteg olyan nem folytonos szalag, amely a hordozóréteg felületének teljes hossza mentén van kialakítva.. A 8. vagy 9. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol a szalag vizuálisan érzékelhetõ informá- 6

7 1 HU 00 9 T2 2 ciót, géppel érzékelhetõ információt és adott esetben géppel olvasható információt tartalmaz. 11. A 8. vagy 9. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol a szalag az alábbi csoportból választott egy vagy több anyag felhasználásával van elõállítva: alumínium, króm, kobalt, réz, arany, vas, nikkel, ezüst, az említett anyagok közül kettõnek vagy többnek az ötvözete, valamint olyan ötvözetek, amelyek fémszórást, vákuumpárologtatást vagy plazmabevonást követõen egy átlátszatlan réteget képeznek. 12. A 11. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol a szalag alumínium felhasználásával van elõállítva. 13. A 8. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több információhordozó réteg egy folytonos fém vagy fémtartalmú szalag, amelyben negatív vagy fordított képi karaktereknek megfelelõ alakú mélyedések vannak kialakítva. 14. A 9. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több információhordozó réteg olyan nem folytonos fém vagy fémtartalmú szalag, amelynek legalább egy olyan nemfém tartománya van, amely teljes szélességében keresztezi a szalagot. 1. A 14. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol a nem folytonos fém vagy fémtartalmú szalag legalább két nemfém tartományt tartalmaz, ahol egy elsõ nemfém tartomány a szalag egyik végének közelében, míg egy második nemfém tartomány a szalag szemközti végének közelében helyezkedik el. 16. A 8. vagy 9. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol a fém vagy fémtartalmú szalag legalább két nemfém tartományt tartalmaz, ahol egy elsõ nemfém tartomány a szalag egyik végén helyezkedik el, egy második nemfém tartomány a szalag szemközti végénél helyezkedik el, és ezáltal egy olyan nemfém szegélyt alkotnak a fém vagy fémtartalmú szalag körül, amelyhez az egy vagy több védõréteg van ragasztva. 17. Az 1. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több információhordozó réteg egy vagy több diffrakciós, optikailag változtatható rétegként van kialakítva. 18. Az 1. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több információhordozó réteg egy vagy több többrétegû interferenciaszûrõként van kialakítva. 19. Az 1. igénypont szerinti tartós biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több információhordozó réteg egy elsõ mágneses információhordozó réteget és egy második fém információhordozó réteget tartalmaz Az 1. igénypont szerinti biztonsági eszköz, ahol az egy vagy több védõréteget egy fényáteresztõ ragasztó rögzíti az egy vagy több hordozóréteg felületének egymással szemközti hosszanti szegélyeihez. 21. A. igénypont szerinti biztonsági eszköz, ahol a fényáteresztõ ragasztó az alábbi csoportból választott anyag: akrilpolimerek és kopolimerek, módosított akrilpolimerek és kopolimerek és poliészterek. 22. A 21. igénypont szerinti biztonsági eszköz, ahol a fényáteresztõ ragasztó akrilpolimer. 23. A 14. igénypont szerinti biztonsági eszköz, amely két információhordozó réteget tartalmaz, ahol a fémszalagok úgy vannak összeragasztva vagy egymáshoz laminálva, hogy az egyik fémszalag fémtartományait kettéválasztja a másik fémszalag egy vagy több fémmentes tartománya. 24. Az 1. igénypont szerinti biztonsági eszköz, amely egy elsõ és egy második hordozóréteget és két információhordozó réteget tartalmaz, ahol a második hordozóréteg az elsõ hordozóréteg felületén lévõ információhordozó rétegen van elhelyezve és az elsõ hordozóréteg felületének egymással szemközti hosszirányú szegélyeihez van ragasztva, továbbá a védõréteg a második hordozóréteg felületének információhordozó rétegén van elhelyezve és a második hordozóréteg felületének egymással szemközti hosszirányú szegélyeihez van ragasztva. 2. Az 1. igénypont szerinti biztonsági eszköz, amely tartalmaz továbbá legalább egy külsõ ragasztóréteget, amely elõsegíti az eszköznek egy biztonságos gyártmány belsejében vagy annak külsején történõ elhelyezését. 26. Biztonságos gyártmány, amely legalább egy olyan biztonsági eszközt tartalmaz, amely legalább részben annak belsejében és/vagy annak külsején rögzítve van elhelyezve, ahol a biztonsági eszköz tartalmaz: (a) legalább egy hordozóréteget (12), amelynek egy középsõ hosszirányú sávot vagy szalagot (14) és egymással szemközti hosszirányú szegélyeket (18a/b) tartalmazó felülete van; (b) legalább egy információhordozó réteget (14), amely a hordozóréteg felületének (12) középsõ sávján vagy szalagján van elhelyezve; és (c) legalább egy védõréteget (24), amely az egy vagy több információhordozó rétegen és a hordozóréteg felületének egymással szemközti hosszirányú szegélyein (18a, 18b) van elhelyezve, ahol a védõréteg(ek) vastagsága körülbelül 1 12 m, és ahol a legalább egy védõréteg legalább a hordozóréteg felületének (12) egymással szemközti hosszirányú szegélyeihez hozzá van ragasztva. 7

8 HU 00 9 T2 Int. Cl.: B42D 1/00 8

9 HU 00 9 T2 Int. Cl.: B42D 1/00 9

10 HU 00 9 T2 Int. Cl.: B42D 1/00 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008651T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 765355 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01) !HU000007121T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79176 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000381T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 81 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7948 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006488T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 7123 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006017T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 760778 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/16 (2006.01) !HU000006105T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 105 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 108356 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008100T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 100 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 846052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben