(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) Int. Cl.: B29D 31/508 ( ) A43B 7/12 ( ) A43B 9/02 ( ) B29D 31/515 ( ) B29C 45/26 ( ) B29D 31/50 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 05/ (30) Elsõbbségi adatok: 2004PD IT (72) Feltaláló: POLEGATO MORETTI, Mario, I Crocetta del Montello (IT) (73) Jogosult: Geox S.p.A., Montebelluna Localitá Biadene (Treviso) (IT) (74) Képviselõ: Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Cipõ lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel (57) Kivonat HU T2 Cipõ lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel, amely cipõ tartalmaz lélegzõ és vízálló talpat (11, 111, 211) és szerelvényt (12, 112, 212), amely a talphoz (11, 111, 211) egy felfelé irányuló régióban van társítva, és amelyet az alábbiak képeznek: külsõ lélegzõ felsõrész (13, 113, 213), belsõ bélés (14, 114, 214) és közöttük lélegzõ és vízálló membrán (15, 115, 215), legalább részlegesen perforált vagy lélegzõ talpbélés (16, 116, 216), amely legalább a felsõrésszel (13, 113) és a lélegzõ és vízálló membránnal (15, 115, 215) van egyesítve. Az így felépülõ cipõ azzal a sajátossággal bír, hogy olyan talppal (11, 111, 211) rendelkezik, amely hermetikusan és kerület mentén van a szerelvénnyel (12, 112, 212) egyesítve az említett felsõrész (13, 113, 213) és a lélegzõ és vízálló membrán (15, 115, 215) közötti csatlakoztatórégiónál (17, 117, 217). A leírás terjedelme 12 oldal (ezen belül 5 lap ábra) 2. ábra Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 Mûszaki terület A jelen találmány lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel bíró cipõre vonatkozik. A technika állása Immár jól tudott, hogy a cipõk kényelme nemcsak a helyes anatómiai illeszkedésükön múlik, hanem a cipõ belsejében a verejtékezés következtében kialakuló vízpára kifelé irányba történõ megfelelõ áteresztésén is. Mindazonáltal a vízpára ilyen áteresztésének nem szabad károsan befolyásolnia a cipõ vízállóságát. Hagyományosan a lélegzõ cipõk olyan cipõk, amelyeknél természetes anyagot, mint például bõrt vagy egyenértékû termékeket alkalmaznak, amelyek mindazonáltal esõ vagy rossz idõ esetén valójában az áteresztõ tulajdonságaiknak köszönhetõen nem biztosítanak jó vízállóságot, és valójában meglehetõsen könnyen felszívják a vizet. Ebbõl az okból néhány éve használatban vannak lélegzõ és vízálló membránnal (amely például olyan anyagból van készítve, mint a Gore-Tex vagy hasonlók) ellátott béléssel egyesített bõrbõl (vagy hasonlóból) készített felsõrésszel bíró cipõk. E cipõk gyártása során rendkívüli fontosságú, hogy figyelmet fordítsanak azon régiók tömítésére, ahol a talpbélés és a bélés a membránhoz és a talphoz csatlakozik, annak érdekében, hogy a kívülrõl származó víznek még a legkisebb szivárgását is megakadályozzák. A lábfej verejtékezésének legnagyobb része a lábfej talpi része és a cipõ jellemzõen polimer anyagból készített talpa közötti határfelületnél lép fel; nyilvánvaló, hogy az ezen a határfelületen kialakuló verejték nem képes elpárologni, és ennek megfelelõen összegyûlik azon a talpbetéten, amelyen a lábfej nyugszik. A verejtéknek csak kicsiny százaléka párolog el a felsõrészen keresztül. Ennek megfelelõen évek óta tanulmányozzák a lélegzõ és vízálló talppal rendelkezõ cipõket. E cipõk egyike az US 5,044,096 és az EP számú iratban került feltárásra, és abból áll, hogy a mûanyagból készített talpat átmenõnyílásokkal bíró két rétegre osztják fel, és olyan membránt rendeznek el közöttük, amely víz számára áthatolhatatlan, és lélegzõ (olyan anyagból van készítve például, mint a Gore-Tex vagy hasonlók), és amely körülfutóan és hermetikusan van a két réteggel egyesítve úgy, hogy meggátolja a víz minden beszûrõdését. Ez a talp megfelelõ páraáteresztést biztosít, csakúgy, mint hatékony hõ¹ és vízpáracserét a cipõn belüli környezet és a külsõ környezet között, továbbá a külsõ nedvesség és víz tekintetében a szükséges vízállóságot is biztosítja ugyanakkor. Ahhoz, hogy teljes mértékben vízálló cipõt alakítsanak ki, lehetõség van vízálló lélegzõ talp és vízálló lélegzõ felsõrész párosítására úgy, ahogy azt fönt leírtuk. Az ilyen típusú cipõk gyártásánál ugyancsak rendkívüli fontosságú a talpbélést és a bélést a membránhoz csatlakoztató régiók vízállóvá tételének eljárási lépése Az US 2002/ A1 számú irat olyan, a lábfej körülburkolására szolgáló lélegzõ felsõrész-talpbélés szerelvénnyel rendelkezõ lélegzõ cipõt tár fel, amely lélegzõ felsõrészbõl és olyan lélegzõ talpbélésbõl áll, amely a felsõrésszel tûzött varratok segítségével van egyesítve. A talpbéléssel alatta levõ lélegzõ és vízálló membrán van egyesítve. Átmenõnyílásokkal bíró egyetlen tömböt képezõ elasztomer talp van egyesítve a felsõrész-talpbélés szerelvényhez ragasztás vagy direkt fröccsöntés révén úgy, hogy a talp körülfutóan van tömítve csatlakoztatva a membránhoz. A DE U számú irat talpbélésréteg alatt elrendezett alsó behajtásokkal bíró felsõrésszel rendelkezõ cipõt tár fel. Átmenõnyílások vannak kialakítva a felsõrész alsó behajtásain és a talpbélésrétegen, és tömör járótalpelemnek olyan anyaga van, amely keresztülhúzódik az ilyen nyílásokon a járótalpnak a felsõrészhez és a talpbélésréteghez való csatlakoztatásához. Az FR A számú irat olyan tömör járótalppal rendelkezõ vízálló cipõt tár fel, amely vízálló felsõrészre van fröccsöntve. Nyílásokkal bíró távtartó elem van beillesztve talplemezhez tûzés segítségével csatlakoztatott vízálló felsõrészbélés közé, és a járótalp hõre lágyuló anyaga be van ágyazva az ilyen távtartó elem nyílásaiba. Az EP A számú irat olyan cipõfelsõrésszel bíró vízálló cipõt tár fel, amely vízlepergetõ vászonnal, elsõ talpbéléssel és tömör poliuretán járótalppal rendelkezik a cipõfelsõrészhez csatlakoztatva, ahol a járótalp anyaga keresztülhúzódik egy, az elsõ talpbélés alatt elrendezett második talpbélés perforációin. Az US A számú irat tömör járótalpnak cipõfelsõrészhez való csatlakoztatására szolgáló eljárást tár fel, amelynek során a járótalpat úgy fröccsöntik, hogy annak anyaga keresztülhúzódik egy talpbélés nyílásain. A találmány összefoglalása A jelen találmánnyal kapcsolatos célkitûzésünk, hogy olyan talppal és felsõrésszel bíró cipõt biztosítsunk, amely lélegzõ, és teljes vízállóságot biztosít. E célkitûzésünkön belül a jelen találmánnyal célunk lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel bíró olyan cipõt biztosítani, amelyet szerkezetileg egyszerû elõállítani. A jelen találmánnyal további célunk lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel bíró olyan cipõt biztosítani, amely polimer anyag direkt fröccsöntésének igénybevétele révén gyártható. A jelen találmánnyal további célunk lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel bíró olyan cipõt biztosítani, amely erõs és tartós. További célunk a jelen találmánnyal lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel bíró olyan cipõt biztosítani, amely a szokásos rendszerek és technológiák segítségével gyártható. A találmány szerint lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel bíró olyan cipõt biztosítunk, amely a csatolt igénypontok révén van meghatározva. 2

3 1 HU T2 2 A rajz rövid leírása A találmány további jellemzõi és elõnyei nyilvánvalóvá válnak annak néhány, de nem kizárólagos kiviteli alakjának leírásából, amelyek nem korlátozó jellegû példaként a csatolt rajzon vannak szemléltetve, a rajzon az 1. ábra egy, a találmány szerinti cipõ egy részének keresztirányú metszete egy elsõ kiviteli alak esetén; a 2. ábra az 1. ábrán látható cipõ egy részének perspektivikus képe; a 3. ábra a találmány szerinti cipõ említett elsõ kiviteli alakja egy változata egy részének keresztirányú metszete; a 4. ábra a találmány szerinti cipõ egy részének keresztirányú metszete egy második kiviteli alak esetén; az 5. ábra egy olyan elsõ szerszám vázlatos keresztirányú metszete, amely a 4. ábra szerinti cipõknél alkalmazandó talpak elõállítására szolgál; a 6. ábra egy olyan második szerszám vázlatos keresztirányú metszete, amely a 4. ábra szerinti cipõknél alkalmazandó talpak elõállítására szolgál. A találmány megvalósításának módjai Hivatkozva az 1. és 2. ábrára, a találmány szerinti lélegzõ és vízálló cipõ egy elsõ kiviteli alakja általánosságban a 10¹es hivatkozási szám révén van jelölve. A 10 cipõ az alábbiakban leírt lélegzõ és vízálló 11 talpat, valamint ahhoz egy felfelé irányuló régióban társított 12 szerelvényt tartalmaz, amely 12 szerelvényt külsõ lélegzõ 13 felsõrész, belsõ 14 bélés, és közöttük lélegzõ és vízálló 15 membrán képez, amely 15 membrán például olyan anyagból van készítve, mint a Gore- Tex vagy a hasonlók. A 12 szerelvény le van zárva egy lefelé irányuló régióban 16 talpbélés révén, amely ennél a kiviteli alaknál perforált, azonban lélegzõ anyagból is lehetne készítve. Az említett 16 talpbélés az említett 13 felsõrészhez, az említett 14 béléshez, és az említett 15 membránhoz van csatlakoztatva egy közös 17 csatlakoztatórégióban, például Strobel-típusú 17a tûzött varrat segítségével, amely önmagában ismert. Ennél a kiviteli alaknál a lélegzõ és vízálló 11 talp kerület mentén vagy körülfutóan és hermetikusan egyesítve van a 12 szerelvénnyel annak egy részére való ráfröccsöntéssel, ahogy azt alább leírjuk. A 11 talpat talpfelületet képezõ perforált 18 alsó réteg, valamint 19 felsõ réteg alkotja. Az említett 19 felsõ réteget kerületi vagy körülfutó külsõ 20 szegély képezi, és középen 21 lélegzõ elem képezi. Az említett 21 lélegzõ elem magától értetõdõen a 16 talpbélés azon részénél van lényegében elrendezve, amely a páraáteresztéshez van rendelve, és a talpfelület perforált területénél Például Gore-Tex anyagból vagy hasonlóból készített lélegzõ és vízálló 22 membránelem van elrendezve az említett 18 alsó réteg és a 19 felsõ réteg között. A lélegzõ és vízálló 22 membrán említett rétege ugyancsak tartalmaz lélegzõ alsó 23 védõréteget, amely önmagában ismert. Az említett lélegzõ és vízálló 22 membránelem a 24 kerületi régiójában hermetikusan csatlakoztatva van a 11 talpszerelvényéhez. A lélegzõ és vízálló 22 membránelem olyan lapos 25 mélyedésben van elrendezve, amely a 18 alsó réteg felsõ felületén van kialakítva. Az említett lélegzõ és vízálló 22 membránelem 24 kerületi régiója különösen a 20 szegély és a 18 alsó réteg között van szendvicsszerûen elrendezve. A 10 cipõ gyártására szolgáló eljárás során például legyártjuk a 18 alsó réteget szerszámban való direkt fröccsöntéssel, ezt követõen behelyezzük a 22 membránelemet a szerszámba, és elhelyezzük a 21 lélegzõ elemet. A 12 szerelvényt kaptafára helyezzük, és beillesztjük a szerszámba, a 16 talpbélést érintkezésbe hozva a 21 lélegzõ elemmel. Ennél a pontnál a 11 talpnak a kerületi külsõ 20 szegélyhez tartozó részét ráfröccsöntjük. A 13 felsõrész 26 járatokkal van ellátva a lélegzõ és vízálló 15 membrán felé irányulóan a polimer anyag számára a 11 talp 20 szegélyhez tartozó részének ráfröccsöntése idejére. Az említett 26 járatok lényegében a 13 felsõrész, a 14 bélés és a 15 membrán közötti 17 csatlakoztatórégiónál vannak elrendezve. Az említett 17 csatlakoztatórégióban a 11 talp hermetikusan egyesítve van a 12 szerelvénnyel. A 13 felsõrész említett 26 járatai valójában lehetõvé teszik a polimer (például poliuretán) masszája számára a kerületi külsõ 20 szegély ráfröccsöntése alatt, hogy elérje a 15 membrán felületét, hozzátapadva és odakötve magát ahhoz, és vízálló tömítést képezve. Ennél a leírt kiviteli alaknál ezek a járatok például a 13 felsõrész 28 alsó élén 27 nagy hullámosság kialakításával vannak biztosítva úgy, hogy a 17a tûzött varrat csak az említett 27 nagy hullámosság 28a gerinceit egyesíti a 15 membránnal és a 16 talpbéléssel. Ezen a módon a polimer megolvadt masszája áthatol az említett 27 nagy hullámosságon teljesen körülvéve a 17a tûzött varratot, behatolva az említett 17a tûzött varrat nyílásaiba, és kötést létrehozva a 15 membránnal. Hangsúlyozni kell, hogy a 20 szegély teljes átfedésben van a 17a tûzött varrattal. A cipõ ezen elsõ kiviteli alakjának egy változata, amelyet most általánosságban 100¹as hivatkozási számmal jelölünk, a 3. ábrán látható. Ez a változat a korábbiakban leírt kiviteli alaktól csak az itt 117¹es hivatkozási számmal jelölt régiónál különbözik, amely a 113 felsõrésznek, a 114 bélésnek és a lélegzõ és vízálló 115 membránnak a perforált 116 talpbéléshez való csatlakoztatására szolgál. 3

4 1 HU T2 2 Ebben az esetben a 114 bélés, a 115 membrán, és a 113 felsõrész alsó éle amelyet általánosságban a 128¹as hivatkozási számmal jelölünk be van hajtva, és oda van ragasztva a perforált 116 talpbélés alá, és a 111 talp 121 lélegzõ elemével szomszédosan fekszik. Az említett 128 alsó élek gyakorlatilag szendvicsszerû módon vannak rögzítve a perforált 116 talpbélés és a 120 szegély között. Ennél a változatnál a 113 felsõrész ugyancsak 126 nyílásokkal van ellátva a lélegzõ és vízálló 115 membrán felé irányulóan a polimer anyag számára a 111 talp 120 szegélyhez tartozó részének ráfröccsöntése idejére. Ezek a 126 járatok ugyancsak lényegében a 113 felsõrész, a 114 bélés és a 115 membrán közötti csatlakoztatásra szolgáló 117 régióban vannak elrendezve. Az említett 117 csatlakoztatórégióban a 111 talp hermetikusan van egyesítve a 112 szerelvénnyel. Az említett 126 járatokat 127 átmenõnyílások képezik, amelyek a felsõrésznek a 116 talpbélés alá behajtott 113a részein vannak kialakítva. A korábban leírtakhoz hasonlóan a 113 felsõrész említett 126 járatai lehetõvé teszik a polimer (például poliuretán) fluid masszája számára a körülfutó külsõ 120 szegély ráfröccsöntése alatt, hogy elérje a 115 membrán felületét hozzátapadva és odakötve ahhoz, és vízálló tömítõfelületet képezve. A 4. ábra a találmány szerinti cipõ egy második kiviteli alakját szemlélteti, amelyet általánosságban a 200¹as hivatkozási számmal jelölünk. Az említett 200 cipõ a korábban leírtakhoz lényegében hasonló lélegzõ és vízálló 211 talpat, valamint 212 szerelvényt tartalmaz, amely egy felfelé irányuló régióban van az említett talppal társítva, és amelyet külsõ lélegzõ 213 felsõrész, belsõ 214 bélés és közöttük lélegzõ és vízálló 215 membrán képez, amely például olyan anyagból van készítve, mint a Gore-Tex és a hasonlók. A 212 szerelvény le van zárva egy lefelé irányuló régióban 216 talpbélés által, amely perforált ennél a kiviteli alaknál, azonban lélegzõ anyagból is lehetne készítve. Az említett 216 talpbélés az említett 214 béléssel és az említett 215 membránnal egy közös 217 csatlakoztatórégióban van egyesítve, például Strobel-típusú 217a tûzött varrat segítségével, amely önmagában ismert. A 200 cipõ tartalmaz továbbá vízálló 227 betétcipõt, amely egy lefelé irányuló régióban 216 talpbéléshez van társítva, és az említett talpbélés és a 211 talp között helyezkedik el. Gyakorlatilag az említett vízálló 227 betétcipõt 229 alaptalpbélés képezi, amelynél a 230 kerületi él teljes mértékben átfedésben van a 216 talpbélés és a lélegzõ és vízálló 215 membrán közötti 217 csatlakoztatórégióval úgy, hogy 227a tömítõfelület által képezett kerületi tömítést biztosítsanak. Az említett 230 kerületi él különösen a 227 betétcipõ 230a oldalfalait képezi, amelyek a 217a tûzött varrat fölé emelkednek teljes mértékben hozzátapadva a 215 membránhoz, és az említett kerületi tömítést biztosítva. A 213 felsõrész hozzátapad az említett 227 betétcipõhöz, és a 228 alsó éle be van hajtva, és érintkeztetve be van ragasztva a 227 betétcipõ alá. Az említett 227 betétcipõ a szerelvényre (különösen a 215 membránra) való direkt ráfröccsöntés révén alakítható ki, amely esetben a fluid polimermassza körülveszi a 217a tûzött varratot, ahogy azt a korábbi esetek kapcsán leírtuk, vagy az említett betétcipõ elõformázott vagy ragasztott lehet, bármelyik esetben figyelmet fordítva a 217a tûzött varrat régiójának tömítésére. Az említett 227 betétcipõ alkalmas 231 nyílásokkal van ellátva (vagy ezzel egyenértékû módon lélegzõ lehet) a 211 talpnak az áteresztéshez rendelt régiójánál; nyilvánvaló, hogy a 227 betétcipõ szélsõséges esetben egyetlen makroperforációval is lehet perforálva. Ennek a típusnak a felépítése lehetõvé teszi, hogy a 211 talpat különállóan alakítsuk ki, és hogy ezt követõen rakjuk fel például ragasztással a 227 talpbéléssel bíró 212 szerelvényre. Ennek alternatívájaként arra is lehetõség van, hogy a 200 cipõt úgy alakítsuk ki, ahogy az az elõzõ példáknál leírásra került, azáltal, hogy a 211 talpnak egy részét a 212 szerelvényre való ráfröccsöntés révén alakítjuk ki. A 211 talp ennél a kiviteli alaknál lényegében ugyanazzal a felépítéssel rendelkezik, mint a cipõk korábban leírt példái esetén. Az eljárás például a következõk szerint alakul: a 218 alsó réteget szerszámban való direkt fröccsöntéssel alakítjuk ki. A 222 membránelemet ezután berakjuk a szerszámba, és a 221 lélegzõ elemet a helyére tesszük. A 212 szerelvényt kaptafára rakjuk, amelyet beillesztünk a szerszámba a 227 betétcipõt érintkezésbe hozva a 221 lélegzõ elemmel. Ennél a pontnál a 211 talpnak a kerületi külsõ 220 szegélyhez tartozó részét ráfröccsöntjük. Bármely esetben a 211 talp a 212 szerelvénnyel hermetikusan társítva csak a 213 felsõrésznél és a 227 betétcipõ fedetlen részénél van (azaz annál a résznél, amely nincs beborítva a 213 felsõrész behajtott része által, és amely adott esetben nincs jelen) anélkül, hogy befolyásolná a maradék középsõ részt, amely megfelel a páraáteresztéshez rendelt régiónak. Nyilvánvaló, hogy annak érdekében, hogy elõállítsunk olyan 211 talpat, mint amely leírásra került, és amely például ragasztással rakható fel 212 szerelvény alá, bizonyos tökéletesítéseket kell eszközölnünk annak érdekében, hogy a fröccsöntési lépések során megelõzzük, hogy az olvadt polimer befedje a páraáteresztéshez rendelt részeket. Hivatkozással például az 5. és 6. ábrára, a lélegzõ és vízálló talp gyártására szolgáló eljárás az alábbiak szerint alakul; az ilyen eljárás nem képezi részét a csatolt igénypontok által meghatározott tárgynak. 4

5 1 HU T2 2 Perforált 318 alsó talpréteget amely megfelel például a talp talpfelületének 341 anya szerszámrész és felsõ 342 záró szerszámrész által képezett 340 szerszámban fröccsöntünk. Megtartva például ugyanazt a 341 anya szerszámrészt lélegzõ és vízálló 322 membránelemet rendezünk el a szerszámban úgy, hogy a perforált 318 alsó rétegen nyugodjék. 321 lélegzõ elemet rendezünk el ezután az említett lélegzõ és vízálló 322 membránelem felett. Az említett 321 lélegzõ elem 321b ragadós filmmel rendelkezik azon a 321a felületen, amely átellenesen fekszik az említett lélegzõ és vízálló 322 membránelemhez képest. Ennél a pontnál a 341 anya szerszámrészt lezárjuk egy felsõ 342a anya szerszámrésszel, és olvadt polimert fröccsöntünk rá annak érdekében, hogy kialakítsuk a kerületi 320 szegélyt. Az említett kerületi 320 szegély oldalirányban körülveszi a 321 lélegzõ elemet. A 340 szerszámot ezután kinyitjuk, és a 321b ragadós filmet eltávolítjuk. Az említett ragadós film lehetõvé teszi, hogy megakadályozzuk az olvadt polimert abban, hogy a 321 lélegzõ elem fölé szivárogjon befedve azt, és ezzel korlátozva a lélegzõ képességét. Hasonló módon annak érdekében, hogy megakadályozzuk az olvadt polimert abban, hogy a vízpárát áteresztõ nyílások fölé szivárogjon a 311 talp 318 alsó rétegének fröccsöntése során, a fröccsöntési eljáráshoz bizonyos tökéletesítésekre van szükség. A 341 anya szerszámrész csap alakú 343 betétekkel van ellátva, amelyek abban az irányban kiállnak, amelyben a 340 szerszám nyílik, és a talpnak a páraáteresztéshez rendelt régiójánál helyezkednek el. Lemezszerû 345 tömítõeszközök vannak átfedéssel elrendezve a csap alakú 343 betétek 344 tetõfelülete és a felsõ 342 záró szerszámrész között. Az említett lemezszerû 345 tömítõeszközöket merev polimer anyagból készített, az egyes csap alakú 343 betéteknél elrendezendõ 346 lemezek képezik. Különösen az említett 346 lemezek kismértékben szélesebbek, mint a megfelelõ csap alakú 343 betétek. Nekinyomva tartva a csap alakú 343 betétek 344 tetõfelületének, az említett 346 lemezek megelõzik a fröccsöntés során, hogy az olvadt polimermassza a 344 tetõfelületek fölé szivárogjon, elfedve a páraáteresztõ nyílásokat, amelyek létrejönnek, amint a 311 talpat kivesszük. A gyakorlatban megfigyeltük, hogy az így leírt találmány megfelel a kitûzött célkitûzésnek és céloknak. A jelen találmány különösen lélegzõ talppal és felsõrésszel bíró olyan cipõt biztosít, amely teljes vízállóságot biztosít, mivel a vízbeszûrõdés összes lehetséges régiója a lélegzõ és vízálló talp és a hasonlóképpen lélegzõ és vízálló felsõrészszerelvény között valójában teljes mértékben tömített. Ráadásul a jelen találmány lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel bíró olyan cipõt biztosít, amely szerkezetileg könnyen kialakítható Ráadásul a lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel bíró említett cipõ polimer anyag direkt fröccsöntési módszerének alkalmazása révén gyártható. Ebben a vonatkozásban a találmány kedvezõ módon megoldotta a fröccsöntési eljárást érintõ tökéletesítéseknek köszönhetõen az olvadt polimer anyagnak a páraáteresztés céljára fenntartott régiókba való beszivárgásához kapcsolódó problémákat, biztosítva ezzel a magas színvonalú lélegzõképesség fenntartását. Az ekként bemutatott találmánnyal kapcsolatban számos módosítás és változtatás lehetséges, amelyek mindegyike a csatolt igénypontok által meghatározott oltalmi körön belül van; mi több, minden részlet más mûszakilag egyenértékû elemmel helyettesíthetõ. A gyakorlatban az alkalmazott anyagok mindaddig, amíg kompatibilisek az adott alkalmazással, csakúgy, mint a méretek, tetszõlegesek lehetnek a követelményeknek és a technika állásának megfelelõen. Ahol a bármelyik igénypontban említett mûszaki jellemzõket hivatkozási jelek követik, ott azok a hivatkozási jelek egyedül az igénypontok érthetõségének fokozása céljából kerültek alkalmazásra, és ennek megfelelõen az ilyen hivatkozási jeleknek nincs semmiféle korlátozóhatásuk az ilyen hivatkozási jelek által példakénti jelleggel azonosított egyes elemek értelmezése szempontjából. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Cipõ (10, 100) lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel, amely cipõ (10, 100) tartalmaz lélegzõ és vízálló talpat (11, 111) és lélegzõ és vízálló felsõrészszerelvényt (12, 112), amely az említett talphoz (11, 111) egy felfelé irányuló régióban van társítva, és amelyet az alábbiak képeznek: külsõ lélegzõ felsõrész (13, 113), belsõ bélés (14, 114) és közöttük lélegzõ és vízálló membrán (15, 115), legalább részlegesen perforált vagy lélegzõ talpbélés (16, 116), amely legalább az említett felsõrésszel (13, 113) és az említett lélegzõ és vízálló membránnal (15, 115) van egyesítve, az említett lélegzõ és vízálló talp (11, 111) kerületi külsõ szegélyt (20, 120) tartalmaz, amely rá van fröccsöntve az említett szerelvényre (12, 112), az említett felsõrész (13, 113) járatokat (26, 126) biztosít az említett lélegzõ és vízálló membrán (15, 115) felé a polimer anyag számára az említett talp (11, 111) említett kerületi külsõ szegélyének (20, 120) ráfröccsöntése idején, az említett járatok (26, 126) lényegében egy, az említett felsõrész (13, 113) és az említett lélegzõ és vízálló membrán (15, 115) közötti csatlakoztatórégiónál (17, 117) vannak elrendezve, az említett talp (11, 111) említett kerületi külsõ szegélye (20, 120) az említett szerelvénnyel (12, 112) hermetikusan és kerület mentén van egyesítve az említett csatlakoztatórégióban (17, 117), és az említett lélegzõ és vízálló talp (11, 111) említett kerületi külsõ szegélye (20, 120) az említett lélegzõ és vízálló talp (11, 111) egy lélegzõ és vízálló membrán- 5

6 1 HU T2 2 elemének (22) kerületi régiójára (24) van ugyancsak ráfröccsöntve, és hermetikusan csatlakoztatva ahhoz, biztosítva ezáltal az említett cipõ teljes mértékû vízállóságát teljes mértékû tömítéssel az említett lélegzõ és vízálló talp (11, 111) és az említett lélegzõ és vízálló felsõrészszerelvény (12, 112) közötti vízbeszûrõdéssel szemben. 2. Az 1. igénypont szerinti cipõ (10), azzal jellemezve, hogy az említett talpat (11, 111) legalább egy perforált alsó réteg (18, 118) és legalább egy felsõ réteg (19, 119) alkotja, amelyet az említett kerületi külsõ szegély (20, 120) képez, és amelyet középen lélegzõ elem (21, 121) képez, amely az említett talpbélés (16, 116) azon részénél van lényegében elrendezve, amely páraáteresztéshez van rendelve, az említett lélegzõ és vízálló membránelem (22, 122) az említett alsó réteg (18, 118) és az említett felsõ réteg (19) között van elrendezve, és a kerületi régiójában (24) hermetikusan egyesítve van az említett talp (11, 111) szerelvényével, az említett szegély (20, 120) teljes mértékben átfedésben van az említett csatlakoztatórégióval (17, 117) az említett felsõrész (13, 113) és az említett lélegzõ és vízálló membrán (15, 115) között, az említett szegélynek (20, 120) az említett lélegzõ és vízálló membránhoz (15, 115) való tapadása képezi az említett tömítést az említett szerelvény (12, 112) és az említett talp (11, 111) között. 3. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti cipõ (10), azzal jellemezve, hogy az említett talpbélés (16) legalább az említett felsõrésszel (13) és az említett membránnal (15) egyesítve van az említett csatlakoztatórégióban (17) Strobel-típusú tûzött varrat (17a) segítségével, az említett járatok (26) az említett felsõrész (13) alsó élén (28) nagy hullámosság (27) kialakítása révén vannak biztosítva úgy, hogy az említett tûzött varrat (17a) csak az említett nagy hullámosság (27) gerinceit (28a) egyesíti az említett membránnal (15) és az említett talpbéléssel (16). 4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti cipõ (100), azzal jellemezve, hogy az említett talpbélés (116) legalább az említett felsõrésszel (113) és az említett membránnal (115) van egyesítve az említett csatlakoztatórégióban (117) legalább az említett lélegzõ és vízálló membrán (115) és az említett felsõrész (113) alsó élének (128) ragasztása révén, amelyek be vannak hajtva az említett talpbélés (116) alá, az említett járatokat (126) az említett felsõrész azon részén (113a) kialakított átmenõnyílások (127) képezik, amely be van hajtva az említett talpbélés (116) alá. 5. A 4. igénypont szerinti cipõ (100), azzal jellemezve, hogy az említett alsó élek (128) az említett talp (111) lélegzõ elemével (121) szomszédosan fekszenek, az említett alsó élek (128) gyakorlatilag szendvicsszerû módon vannak rögzítve az említett perforált talpbélés (116) és az említett szegély (120) között. 6. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti cipõ (10, 100), azzal jellemezve, hogy az említett lélegzõ és vízálló membránelem (22, 122) kerületi régiója (24) szendvicsszerû módon van befoglalva az említett szegély (20, 120) és az említett alsó réteg (18, 118) közé Cipõ (200), amely lélegzõ és vízálló talppal és felsõrésszel van ellátva, és amely tartalmaz lélegzõ és vízálló talpat (211) és lélegzõ és vízálló felsõrészszerelvényt (212), amely az említett talphoz (211) egy felfelé irányuló régióban van társítva, és amelyet az alábbiak képeznek: külsõ lélegzõ felsõrész (213), belsõ bélés (214) és közöttük lélegzõ és vízálló membrán (215), legalább részlegesen perforált vagy lélegzõ talpbélés (216), amely legalább az említett lélegzõ és vízálló membránnal (215) van egyesítve, az említett cipõ (200) vízálló betétcipõt (227) tartalmaz, amely legalább részlegesen perforált vagy lélegzõ az említett talp (211) azon régiójánál, amely páraáteresztéshez van rendelve, az említett betétcipõ (227) egy lefelé irányuló régióban az említett talpbéléshez (216) van társítva, kerületi éle (230) teljes mértékben átfedésben van az említett talpbélés (216) és az említett lélegzõ és vízálló membrán (215) közötti csatlakoztatórégióval (217) úgy, hogy kerületi tömítést biztosítsanak, az említett felsõrész (213) az említett betétcipõhöz (227) tapad, az említett lélegzõ és vízálló talp (211) olyan kerületi külsõ szegélyt (220) tartalmaz, amely hermetikusan és kerület mentén az említett szerelvényhez (212) csak az említett felsõrésznél és az említett betétcipõ (227) fedetlen részénél ha van ilyen van társítva anélkül, hogy befolyásolná a maradék középsõ részt, amely megfelel a páraáteresztéshez rendelt régiónak, és az említett lélegzõ és vízálló talp (211) említett kerületi külsõ szegélye (220) rá van fröccsöntve az említett lélegzõ és vízálló talp (211) egy lélegzõ és vízálló membránelemére (222), és hermetikusan csatlakoztatva van ahhoz, biztosítva ezáltal az említett cipõ teljes mértékû vízállóságát teljes mértékû tömítéssel az említett lélegzõ és vízálló talp (211) és az említett lélegzõ és vízálló felsõrészszerelvény (212) közötti vízbeszûrõdéssel szemben. 8. A 7. igénypont szerinti cipõ (200), azzal jellemezve, hogy az említett talpbélés (216) legalább az említett lélegzõ és vízálló membránnal (215) van egyesítve az említett csatlakoztatórégióban (217) Strobel-típusú tûzött varrat (217a) segítségével, az említett körülfutó él (230) az említett betétcipõ (227) olyan oldalsó falait (230a) képezi, amelyek az említett tûzött varrat (217a) fölé emelkednek teljes mértékben hozzátapadva az említett lélegzõ és vízálló membránhoz (215), és az említett kerületi tömítést képezve, az említett felsõrész (213) az említett betétcipõhöz (227) tapad, és olyan alsó éllel (228) rendelkezik, amely úgy van behajtva és ragasztva, hogy az említett betétcipõ (227) alá tapadjon. 9. A 8. igénypont szerinti cipõ (200), azzal jellemezve, hogy az említett betétcipõ (227) az említett szerelvényre (212), különösen az említett lélegzõ és vízálló membránra (215) való direkt ráfröccsöntés révén van kialakítva. 10. A 8. igénypont szerinti cipõ (200), azzal jellemezve, hogy az említett betétcipõ (227) különállóan van kialakítva, és hermetikusan csatlakoztatva az említett szerelvényhez (212) ragasztás révén. 6

7 HU T2 Int. Cl.: B29D 31/508 7

8 HU T2 Int. Cl.: B29D 31/508 8

9 HU T2 Int. Cl.: B29D 31/508 9

10 HU T2 Int. Cl.: B29D 31/508 10

11 HU T2 Int. Cl.: B29D 31/508 11

12 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008066T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 856185 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006175T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 786368 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003872T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 70728 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000221552B1_! (11) Lajstromszám: 221 552 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 99 02367 (22) A bejelentés napja: 1999. 07. 14. (51) Int. Cl. 7 F 23 G 7/00 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008651T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 765355 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben