(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (51) Int. Cl.: B23K 1/08 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/JP 04/ (30) Elsõbbségi adatok: JP (72) Feltalálók: TAKAGUCHI, Akira, Kaminiikawa-gun, Toyama (JP); SATO, Issaku, (JP); HASHIMOTO, Noboru, Kaminiikawa-gun, Toyama (JP); OKAMURA, Junichi, (JP) (73) Jogosult: Senju Metal Industry Co., Ltd., Tokyo, (JP) (74) Képviselõ: Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (54) Hullámforrasztó tartály HU T2 A leírás terjedelme 10 oldal (ezen belül 5 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 A találmány tárgya hullámforrasztó tartály, amelyben a tartályban elhelyezkedõ olvadt forraszanyagot fúvókához továbbító szivattyú van elrendezve. A technika állása A hullámforrasztó tartályok általában egy, a tartályban lévõ olvadt forraszba merülõ szivattyút tartalmaznak. Ha a szivattyú mûködésben van, az olvadt forraszanyagot a szivattyú bemenetébe szívja, majd ezt követõen a szivattyú kimenetével összeköttetésben lévõ fúvókán át kijuttatja. A szivattyú megfelelõ szabályozásával a fúvókán kiáramló forrasz hullámmá alakítható, amelyen elektronikus alkatrészek juttathatók át a forrasztás érdekében. Az 1. ábra hagyományos hullámforrasztó tartály sematikus nézete, amelyet a japán közzétett, nem vizsgált számú szabadalmi bejelentésben tártak fel. Ahogy az az ábrán látható, egy 94 forraszadagoló kamra, amely 90 forraszanyagtartályban helyezkedik el, 92 szivattyúházat tartalmaz, amelyben többlapátos 91 centrifugálszivattyú (például sirokkó szivattyú) van elrendezve. A 94 forraszadagoló kamra 93 fúvókával van összeköttetésben, amelybõl az olvadt forraszanyag kijuttatható. Ennél a hagyományos berendezésnél az 92 ház egész kerületének mindössze körülbelül csak 1/4¹e van nyitva az olvadt forraszanyag áramlása számára, amelyet abból a 94 forraszkamrába lehet továbbítani. Az 1. ábrán az A pontnál az olvadt forraszanyag kilép a 91 szivattyúból, és lényegében érintõlegesen áramlik a 91 szivattyúhoz viszonyítva. A B pont az A ponttól körülbelül a 91 szivattyú kerületének 1/4¹ére van. Az A pont és a B pont közelében lévõ olvadt anyag áramlási sebessége között nagy különbség van, és a sebességkülönbség nemkívánatos hullámokat gerjeszthet a forraszolvadékban, amely a 93 fúvókán át kiáramlik. Annak érdekében, hogy minimalizálják a hullámokat, általában áramláskiegyenlítõ lemezek (nem láthatók az ábrán) vannak elrendezve a 92 szivattyúházból kivezetõ 94 járatban. Más hagyományos hullámforrasztó tartályok a JP A , a JP A , az US A és a WO A 01/33923 számú szabadalmi iratokból ismertek. Ezek az iratok egylapátos csavarszivattyú alkalmazását ismertetik. A találmány ismertetése A termelékenység növelése érdekében napjainkban felmerült az igény a hullámforrasztó gépek sebességének növelésére, továbbá arra, hogy a hullámforrasztást szélesebb alkatrészválaszték esetében is végre lehessen hajtani, valamint a hullámforrasztást olyan alkatrészek esetében is alkalmazni lehessen, amelyek a múltban nehezen forraszthatónak minõsültek. A jelen találmány feltalálói úgy találták, hogy ezeket az igényeket a forrasztótartály szerkezetének továbbfejlesztésével lehet kielégíteni. Mindazonáltal az 1. ábrán látható, fent említett szivattyú esetében az olvadt forraszanyagot a szivattyú teljes kerületének körülbelül 1/4¹érõl lehet kijuttatni, így a szivattyú hatékonysága rendkívül csekély. Ezenkívül, ha áramláscsillapító lemezeket helyeznek el annak érdekében, hogy csökkentsék az örvénylést hullámzást, akkor oxidált szennyezõdés tapad és gyûlik össze a lemezeken, majd válik le azokról. A fúvókából távozó forraszanyag szennyezetté válik. Ezenkívül az örvénylés megszüntetése még az áramláscsillapító lemezek segítségével is rendkívül nehéz. Így a találmány egyik célkitûzése az, hogy olyan hullámforrasztó tartályt hozzunk létre, amely az olvadt forraszanyagot rendkívül jó hatékonysággal juttatja el a fúvókához, és amely megszünteti a fúvókából kiáramló forraszanyag örvénylését, és meg tudja akadályozni a durva oxidszennyezõdés keveredését a fúvókából távozó forraszanyaggal. A jelen találmány további célkitûzése az, hogy olyan forrasztótartályt hozzunk létre, amely sokkal simábban szállítja az olvadt forraszanyagot a forraszadagoló kamrán belül, és amely a forraszadagoló kamra belsejében anélkül hoz létre nyomást, hogy turbulencia lépne fel. A jelen találmány olyan hullámforrasztó tartályt valósít meg, amelyben forraszanyagtartály-test van elrendezve, amely forrasz befogadására szolgál, továbbá a forraszanyagtartály-testen belül forraszadagoló kamra van elrendezve. A forraszadagoló kamrának bemenete van, amely a forraszanyagtartály-testben lévõ olvadt forrasz szintje alatt helyezkedik el, továbbá kimenete, amely a forraszanyagtartály-testben lévõ olvadt forrasz szintje fölött helyezkedik el. Axiális áramlású, többlapátos, négy vagy több csavarlapáttal ellátott csavarszivattyú van elrendezve a forraszanyagtartály-testben úgy, hogy az olvadt forraszanyagot a forraszadagoló kamrába továbbítja a bemeneten át, és az olvadt forraszanyagot a kimeneten át üríti. A célszerû kiviteli alakokban a szivattyú forgórészének forgatható agya, és számos spirális lapátja van, amelyek az agyhoz vannak csatlakoztatva az agy kerülete mentén, egymástól egyenlõ távolságban. Minden egyes lapát átfedi a szomszédos lapátot, ha a lapátokat a forgórész tengelyének irányából nézzük. A forgórész agy hengeres vagy tömör tengely. A találmány szerinti hullámforrasztó tartályban a szivattyú axiális áramlású, így a forrasz nem tud sugárirányban kifelé áramlani a szivattyútól, hanem a szivattyú tengelyirányában áramlik. Ennek eredményeként a nyomás hatékonyan és egyenletesen hat a forraszadagoló kamra belsejére. Ha a szivattyú forgása a forraszanyagot arra kényszeríti, hogy egyenesen lefelé áramoljon, vagyis a tartály alsó felülete felé, akkor, ha az alsó felület vízszintes, a forrasz visszaverõdik és haladéktalanul felemelkedik a szivattyú alatt. Mindazonáltal, mivel a spirális lapátok a forgórész tengelyirányában nézve átfedik egymást, a forraszanyag nem tud áthaladni egyenes vonalban a szivattyún, és így a forrasz nem tud felemelkedni a szivattyún át. Ennek eredményeképpen a forraszadagoló kamrában uralkodó nyomás egyenletesen növelhetõ, mindenféle turbulencia nélkül. Az egyes lapátok átfedik a szomszédos lapátokat, ha a lapátokat a forgórész tengelyének irányából néz- 2

3 1 HU T2 2 zük kifejezés azt jelenti, hogy ha például a szivattyú forgórészének négy spirális lapátja van egymástól 90 távolságban a forgórész agya körül, akkor az agy körül minden egyes lapát elsõ és második vége között legalább 90 távolság van. Ez a helyzet akkor is, ha négy spirális lapát van elrendezve. Így ha a szivattyú forgórésze N számú lapátot tartalmaz, amelyek egymástól 360/N fokra helyezkednek el az agy körül, minden egyes lapát elsõ és második vége között az agy körül legalább 360/N fok van. A rajzok rövid ismertetése Az 1. ábra hagyományos hullámforrasztó tartály sematikus nézete. A 2a. ábra a jelen találmány szerinti hullámforrasztásra szolgáló tartály egyik kiviteli alakjának keresztmetszete, és a 2b. ábra a 2a. ábra jobb oldala felõl nézve ugyanannak a tartálynak az oldalmetszete. A 3. ábra a 2a. és 2b. ábrákon látható kiviteli alakok szivattyújának perspektivikus nézete. A 4a. ábra a 3. ábrán látható szivattyú forgórészének nézete, és a 4b. ábra a forgórész elölnézete. Az 5. ábra a jelen találmány szerinti hullámforrasztó tartály további kiviteli alakjának keresztmetszete. A 6a. ábra a találmány szerinti szivattyú alulnézete, és a 6b. ábra a hullámforrasztó tartály hagyományos szivattyújának alulnézete. A 7. ábra a jelen találmány esetében alkalmazott szivattyú további kiviteli alakjának elölnézete A találmány legkedvezõbb kiviteli alakja A jelen találmány szerinti hullámforrasztó tartály szerkezetét a továbbiakban részletesen ismertetjük a csatolt rajzokra történõ hivatkozással. Ahogy az a 2a. és 2b. ábrákon látható, amelyek a találmány szerinti hullámforrasztó tartály elsõ kiviteli alakjának keresztmetszetét ábrázolják, ebben a kiviteli alakban 1 hullámforrasztó tartálytest van elrendezve, amely felsõ végén nyitott, továbbá az 1 tartálytestben forrasz¹ 2 adagoló kamra van elrendezve. A 2 forraszadagoló kamrának 3 bemenete van, amely alacsonyabban helyezkedik el, mint az L folyadékszint, valamint 4 kimenete, amely magasabban helyezkedik el, mint az 1 tartálytestben lévõ olvadt forraszanyag L folyadékszintje. Egy 5 szivattyú van telepítve a 3 bemenetnél. Ebben a kiviteli alakban a forrasz¹ 2 adagoló kamra tartalmaz egy 6 válaszfalat, amely az L folyadékszint alatt helyezkedik el az 1 tartálytestben, és az 1 tartálytest belsõ részét felsõ és alsó részre osztja. A 3 bemenet olyan furat, amely a 6 válaszfalon van kialakítva. Egy további 7 átmenõfurat, amely összeköttetésben van a 4 kimenettel, a 6 válaszfalon van kialakítva a 3 bemenettõl bizonyos távolságra. 8 vezeték halad felfelé a 6 válaszfaltól a 7 átmenõfuratnál. A 8 vezeték felsõ vége részben 9 fedéllel van lezárva, amelyen 10 átmenõfurat van, amelynek keresztmetszete kisebb, mint a 8 vezeték vízszintes keresztmetszete. 11 fúvóka van elrendezve a 10 átmenõfuratban, és felfelé halad a 9 fedéltõl az 1 tartálytestben lévõ L folyadék szintje fölé. A forrasz¹ 2 adagoló kamra 4 kimenete tartalmazza a 11 fúvóka felsõ végét, amelybõl az olvadt forraszanyag távozhat és hullámot képezhet. A forrasz¹ 2 adagoló kamra független szerkezet is lehet, amely az 1 forraszanyagtartály-test alján van kiképezve, de figyelembe véve az olvadt forrasz felhajtóerejét, a fent említett szerkezet, amelyben a 6 válaszfal van elrendezve, egyszerûbb és ezért célszerûbb. Ahogy az részletesen a 3., 4a. és 4b. ábrákon látható, az ebben a kiviteli alakban alkalmazott axiális áramlású 5 szivattyú hengeres 12 szivattyúházzal van ellátva, amelynek 13 hengeres belsõ része van, és többlapátos, csavar alakú 14 forgórész van elrendezve a 12 házban, amely a 12 házon belül hossztengelye mentén foroghat. A 14 forgórész, amely az ábrákon látható, négy lapáttal van ellátva. A 12 ház hossza rendszerint olyan, hogy a 14 forgórészt teljes hossza mentén körbeveszi. Ennek folytán a 12 ház hossza ugyanakkora lehet, vagy egy kicsit rövidebb, mint a 14 forgórész teljes hossza. Célszerûen a 14 forgórész 5 10 mm¹rel a ház vége fölé ér úgy, hogy az olvadt forraszanyag simán és egyenletesen jut a forraszanyag¹ 2 tápkamrába. A 14 forgórész tengelye körül bármilyen, arra alkalmas meghajtószerkezettel forgatható. Ebben a kiviteli alakban, ahogy az a 2a. és 2b. ábrákon látható, a 14 forgórész egy 18 hajtótengely alsó végéhez van rögzítve, amely 19 csapágyakon forgatható. A 18 meghajtótengely 15 elektromos motor hatására foroghat, amely hajtáskapcsolatban van a 18 meghajtótengellyel 16 és 17 fogaskerekek révén. A meghajtó mechanizmus, amely tartalmazza a 15 motort és a 16, 17 fogaskerekeket, bármilyen alkalmas módon rögzíthetõ, például az ábrán nem látható támasz révén, amely az 1 tartálytesthez vagy a 6 válaszfalhoz van rögzítve. Ahogy az a legjobban a 3. ábrán látható, a 14 ábrázolt forgórésznek hengeres 20 agya van, továbbá számos 21 spirális lapátja (ebben a kiviteli alakban négy), amelyek a 20 agyra vannak felszerelve, és a 20 agy kerülete mentén egymástól egyenlõ távolságban vannak. A 21 lapátok 28 alsó és felsõ végei célszerûen egy síkban vannak a 20 agy felsõ és alsó felületeivel. A 21 spirális lapátok mindegyike spirálisan helyezkedik el a 20 agy körül a 20 agy elsõ és második hosszirányú végei között. A spirálszög, vagyis az a szög, amely az egyes 21 lapátok elsõ és második vége között van, ha a 20 agy középpontján át mérjük, olyan, hogy ha a 14 forgórészt tengelyirányból nézzük, minden egyes 21 lapát átfedi a mellette lévõ 21 lapátot a 14 forgórész kerülete mentén. Amikor a 14 forgórész négy, egymástól egyenlõ távolságra elrendezett 21 lapátból áll, a spirálszög legalább 90, célszerûen legalább 120, és elõnyösen legalább 180. Ahogy az a 4a. ábrán látható, a bemutatott kiviteli alakban a spirál- 3

4 1 HU T2 2 szög minden egyes 21 lapát esetében 210. Minél kisebb a 21 lapátok emelkedési szöge (a 4b. ábrán látható) a 14 forgórész tengelyére merõleges síkhoz viszonyítva, annál könnyebb nyomást gyakorolni a forrasz¹ 2 tápkamrában lévõ olvadt forraszanyagra, így az emelkedési szög célszerûen legfeljebb 45. A 14 forgórész a 18 hajtótengelyhez bármilyen szokásos módon rögzíthetõ. A bemutatott kiviteli alakban a 20 agy (3. ábra) a 18 meghajtótengely alsó vége fölé illeszkedik úgy, hogy a 20 agy felsõ vége neki van nyomva a 18 meghajtótengelyen kialakított 22 lépcsõs résznek, és a 20 agy alsó végét 23 perem nyomja, amely a 18 meghajtótengely alsó végéhez van rögzítve a 20 agy alatt. Így, ahogy az a 2a. és 2b. ábrákon látható, a 20 agy szendvicsszerûen felülrõl és alulról közre van zárva. Az 5. ábra a találmány szerinti hullámforrasztó tartály további kiviteli alakját mutatja. A 2a. és 2b. ábrákon látható elemekkel azonos részeket ugyanazokkal a hivatkozási számokkal jelöltük. Ebben a kiviteli alakban 25 korong alakú vezetõelem van elrendezve, amely arra szolgál, hogy simán megvezesse a forraszanyagot a 3 bemenet és a 4 kimenet között, és a 6 válaszfal alsó részéhez van rögzítve. A 25 vezetõelemnek közvetlenül a 3 bemenet és a 6 válaszfalban kialakított átmenõfurat alatti részein 26 és 27 ívelt felületek vannak kiképezve úgy, hogy ezek a felületek körívvel írhatók le. Az 5 szivattyú által szállított forraszanyag egyenesen lefelé távozik az 5 szivattyútól, majd ezt követõen nekiütközik a 26 ívelt felületnek és vízszintes irányba fordul. A forrasz ezt követõen nekiütközik a másik 27 ívelt felületnek és egyenesen felfelé áramlik tovább. Ezen a módon a 2 forraszadagoló kamrában lévõ olvadt forraszanyag szállításának hatékonysága fokozódik. Ennek a kiviteli alaknak a szerkezete egyébként ugyanolyan, mint a megelõzõ kiviteli alaké. A jelen találmány szerint, ha az 5 szivattyút meghajtjuk, a tartályban lévõ olvadt forraszanyag beszívódik a 12 ház felsõ végén, majd ezt követõen lefelé áramlik a négy lapáton át a 12 ház alsó végébe, vagyis a forraszanyag 2 tápkamrába. Amennyiben a 14 forgórész forog, az a hely, ahol a forraszanyag távozik a 14 forgórész révén, szintén forog úgy, hogy egyenletesen továbbítja a forraszanyagot az 5 szivattyú alsó végének teljes kerülete mentén, eltekintve a közvetlenül a 20 agy alatt lévõ tartománytól, így az 5 szivattyú hatékonysága megnõ, és a forrasz¹ 2 adagoló kamra belsejére gyakorolt nyomás mindenhol azonos. Ennek megfelelõen szinte semmiféle örvénylés nem lép fel abban a forraszanyagban, amely kilép a 4 kimeneten át. Ha a 14 forgórész fordulatszámát állandó értéken tartjuk, a 4 kimeneten távozó forraszanyag magassága mindig állandó értéken tartható. Esetleg a 14 forgórész fordulatszámának szabályozásával a 4 kimenetben lévõ forraszanyag magassága szabályozható. Így a 4 kimenetben lévõ olvadt forraszanyag magassága a 14 forgórész fordulatszámának változtatásával szabályozható. A 6a. és a 6b. ábrák a jelen találmány esetében alkalmazott szivattyú alulnézetét mutatják, vagyis egy olyan szivattyúét, amelynek 14 forgórésze van, amelyen számos spirális 21 lapát van elrendezve, továbbá egy 95 szivattyút ábrázolnak az összehasonlítás érdekében, azaz egy olyan szivattyút, amelynek 14 forgórészén egyetlen 21 spirális lapát található. Úgy gondoljuk, hogy egy csavarszivattyú esetében a forraszanyag sokkal hatékonyabban áramlik ki az egyes 21 spirális lapátok 28 alsó végének közelébõl. Lásd 6b. ábra. Ennek folytán a 95 szivattyúból, amelynek mindössze egyetlen 21 spirális lapátja van, a forraszanyag valószínûleg egyetlen helyen fog távozni. Ha a 14 forgórész kis sebességgel forog, az a hely, ahonnan a forraszanyag távozik, lassan 360 -kal elfordul a forgórész kerület menti irányában és ez örvénylést kelt a kiáramló forraszanyagban. Annak érdekében, hogy megelõzzük az ilyen örvénylést, és a forraszanyag egyenletesen áramoljon ki a 14 forgórész alsó végének teljes kerülete mentén arra van szükség, hogy a 14 forgórészt nagy sebességgel forgassuk. Mindazonáltal annak érdekében, hogy nagy fordulatszámot érjünk el, arra is szükség van, hogy jelentõsen növeljük a 14 forgórész szilárdságát, hogy megakadályozzuk annak törését. Ezenkívül a nagy fordulatszámú forgás következtében nagy mennyiségû forraszanyag áramlik ki a 14 forgórészbõl és nehézkessé válik a kimenetbõl kiáramló forraszanyag magasságának szabályozása. Ezzel szemben számos spirális 21 lapáttal, amelyek a találmány szerint egyenlõ távolságban vannak elrendezve, ahogy az a 6a. ábrán látható, a forraszanyag több helyen áramlik ki a forgórész kerülete mentén és azok a helyek, ahonnan a forraszanyag távozik, jól ki vannak egyensúlyozva a kerület mentén, így a forraszanyag egyenletesen juttatható ki a forgórész alsó végének kerülete mentén még az összehasonlító példáénál alacsonyabb fordulatszám esetében is. Mivel alacsony fordulatszámot alkalmazunk, a kimenetbõl kiáramló forraszanyag magasságának finomszabályozása is könnyen megvalósítható. A 2a. és 2b. ábrán látható hullámforrasztó tartályt górcsõ alá véve láthatjuk, hogy amennyiben a forraszanyag közvetlenül lefelé áramlik ki az 5 szivattyúból, a forraszanyag visszaverõdése miatt az 1 tartálytest alsó felületérõl, közvetlen fölfelé ható erõ lép fel, amely megakadályozza, hogy a forraszanyagot az 1 forrasztótartálytest alsó felülete továbbítsa. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy ez az erõ hatékonyan visszaszorítható a 21 spirális lapátokkal, és különösen a 21 lapátok 28 alsó felületével. Így számos spirális 21 lapát alkalmazásával, valamint azzal, hogy ezeket egyenlõ távolságban helyezzük el, a visszaverõdõ forraszanyagra ható felfelé ható erõ jelentõsen, az összehasonlító példánál sokkal hatékonyabban csökkenthetõ. A 7. ábra a szivattyút és a házelrendezést mutatja be, ahol egy célszerû kiviteli alakban a T távolság, például az a hossz, amellyel a forgórész túlnyúlik a ház végén, 5 és 10 mm között van úgy, hogy az olvadt forraszanyag egyenletesen szállítható a forrasz¹ 2 tápkamrába. Továbbá a jelen kiviteli alak szerint C hézag van a 12 ház belsõ fala és a csavar, azaz a spirális lapátok között, amely 0,1 és 1 mm között van úgy, hogy 4

5 1 HU T2 2 az olvadt forraszanyag lüktetõáramlás kialakulása nélkül, egyenletesen továbbítható. Ipari alkalmazhatóság A jelen találmány szerinti hullámforrasztó tartályban az olvadt forraszanyag egyenletesen távozik a szivattyú alsó végébõl a szivattyú alsó felületének teljes keresztmetszetében, kivéve azt a tartományt, amely közvetlenül a szivattyú agyrésze alatt van, és így a hagyományos szivattyúval felszerelt hullámforrasztó tartállyal összehasonlítva, amelyben az olvadt forraszanyag a szivattyú teljes kerületének csak 1/4 tartományából áramlik ki, a forraszanyag szállítása javítható. Ezenkívül az olvadt forraszanyag egyenletesen lép ki a szivattyú teljes alsó felületének legnagyobb részébõl úgy, hogy a turbulencia megszûnik, és a forraszadagoló kamrára gyakorolt nyomás mindenhol azonos lesz. Ennek eredményeképpen kvázi-turbulenciamentesség figyelhetõ meg a fúvókán át a kimenetbõl kilépõ olvadt forraszanyag áramlásában anélkül, hogy áramlásjavító lemezeket kellene alkalmaznunk. Ezenkívül, mivel az áramlásjavító lemezek feleslegessé válnak, oxidszennyezõdés nem kerül be a kimenetbõl kilépõ forraszanyagba, így a forraszanyag tisztasága fokozódik. SZABADALMI IGÉNYPONTOK Hullámforrasztó tartály, amelynek olvadt forraszanyag befogadására alkalmas forrasztótartályteste (1), továbbá forraszadagoló kamrája (2) van, amely a forrasztótartály testén belül van elrendezve, és az olvadt forraszanyag szintje alatt elhelyezkedõ bemenete (3), valamint kimenete (4) van, amely a forraszanyagtartály-testben lévõ olvadt forraszanyag szintje fölött helyezkedik el, azzal jellemezve, hogy a bemenetben többlapátos, négy vagy több spirális lapáttal (21) ellátott, az olvadt forraszanyagot a forraszadagoló kamrába a bemeneten át bejuttató és az olvadt forraszanyagot a kimeneten át kijuttató csavarszivattyú (5) van elrendezve. 2. Az 1. igénypont szerinti hullámforrasztó tartály, azzal jellemezve, hogy a négy spirális lapát (21) forgatható agy (20) kerülete mentén egyenlõ távolságra van elhelyezve, és a lapátokat a forgórész tengelyének irányából nézve a lapátok mindegyike átfedi a szomszédos lapátot. 3. Az 1. igénypont szerinti hullámforrasztó tartály, azzal jellemezve, hogy a négy spirális lapát (21) egymástól egyenlõ távolságban van elrendezve, és az egyes lapátok elsõ és második vége között agy körül legalább 90 szögtávolság van. 4. Az 1. igénypont szerinti hullámforrasztó tartály, azzal jellemezve, hogy a szivattyú forgórészén számos spirális lapát (21) van elrendezve, és az egyes spirális lapátok meredeksége az agy tengelyére merõleges síkhoz viszonyítva legfeljebb Az 1. igénypont szerinti hullámforrasztó tartály, azzal jellemezve, hogy a forraszadagoló kamrában a forraszanyagtartály testének belsõ részét felsõ és alsó részre osztó válaszfal (6) van kialakítva, továbbá a bemenet (3) a válaszfalon elrendezett nyílás, és a szivattyú a bemenetben elhelyezkedõ, és a forgórészt körbevevõ hengeres házzal (12) van ellátva, valamint a forgórész forgathatóan van elrendezve a házban úgy, hogy az olvadt forraszanyagot a ház tengelyének irányában továbbítja. 6. Az 5. igénypont szerinti hullámforrasztó tartály, azzal jellemezve, hogy a forraszadagoló kamrában (2) a válaszfaltól felfelé haladó járat (8) van kialakítva, továbbá a járat felsõ végén a forrasztótartálytestben lévõ olvadt forraszanyag szintje fölé nyúló kimenet (10) van elrendezve. 7. Az 5. igénypont szerinti hullámforrasztó tartály, azzal jellemezve, hogy a forgórész (14) alsó vége 5 10 mm¹rel hosszabb, mint a ház (12). 8. Az 5. igénypont szerinti hullámforrasztó tartály, azzal jellemezve, hogy a ház (12) és a forgórész (14) között 0,1 1 mm méretû hézag van. 5

6 HU T2 Int. Cl.: B23K 1/08 6

7 HU T2 Int. Cl.: B23K 1/08 7

8 HU T2 Int. Cl.: B23K 1/08 8

9 HU T2 Int. Cl.: B23K 1/08 9

10 HU T2 Int. Cl.: B23K 1/08 Kiadja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest Felelõs vezetõ: Szabó Richárd osztályvezetõ Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 767481 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben