(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: E04B 2/74 ( ) E04B 9/00 ( ) (30) Elsõbbségi adatok: ES (72) Feltaláló: Navarro Niedercorn, Gabriel, Madrid (ES) (73) Jogosult: SAINT-GOBAIN ISOVER, Courbevoie (FR) (74) Képviselõ: dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Rugalmas és abszorbens csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszer válaszfalak, falburkolatok és álmennyezetek építésére (7) Kivonat A találmány szerinti építési elem, mely különösen válaszfal vagy mennyezet építésére használható, tartalmaz egy szerkezetet (2), különösen fém profilos elemekbõl vagy hasonló profilokból álló önhordó szerkezetet; legalább egy, az építési elem egyik felületét alkotó, merev lemezekbõl (1) különösen gipszkarton vagy töltõanyagot tartalmazó gipszlemezekbõl álló burkolatot, ahol a burkolat lemezeit (1) rögzítõelemek (3) segítségével csatlakoztatják a szerkezethez (2); továbbá legalább egy ásványgyapot táblát (4, 4 ), amely a merev lemez (1) és a szerkezet (2) között van elhelyezve úgy, hogy az ásványgyapot tábla (4, 4 ) a szerkezet (2) profilos elemei mellett helyezkedik el. Az építési elem jellemzõje, hogy a rögzítõelemek (3) a táblát a szerkezet profilos elemeihez nyomják úgy, hogy átfúródnak a merev lemezen (1) és az ásványgyapot táblán (4) és a szerkezet (2) profilos elemeibe kapaszkodnak. HU T2 A leírás terjedelme 8 oldal (ezen belül 2 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány tárgya A találmány tárgya rugalmas és abszorbens csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszer válaszfalak, falburkolatok és álmennyezetek építésére, amely lényeges újító jellegû jellemzõkkel és fontos elõnyökkel bír a technika állása szerint jelenleg ismert és hasonló célokra használt eszközökhöz képest. A találmány tárgya továbbá építési elem, különösen válaszfal vagy mennyezet. A találmány célja közelebbrõl válaszfalak és más hasonló elemek építésére szánt, rugalmas és abszorbens csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszer kifejlesztése, amelyben szendvicsszerkezetû gipszkartonlemezek vagy ahhoz hasonlók vannak fémszerkezetekkel összekapcsolva, és amelynél szigetelõ, elõnyösen ásványgyapotból készült táblák elhelyezését irányozzuk elõ a gipszkartonlemezek és a fémszerkezet között, ami által biztosítjuk az ilyen típusú összeállításnál megkívánt rugalmasságot és hangelnyelést, kiküszöbölve a jelenlegi, közbülsõ abszorbens tábla nélküli falszerkezetekben meglévõ hanghidat. A találmány általánosságban véve az építõiparban alkalmazható, közelebbrõl az épületek és más építmények szigetelésére szolgáló hang- és hõszigetelõ, illetve hang- és hõelnyelõ elemek gyártásával foglalkozó iparágban A találmány elõzményei és összefoglalása Manapság nagyon elterjedtek a szendvicsszerkezetû gipszkartonlemezeket és fémszerkezetet tartalmazó falrendszerek. Ebben a vonatkozásban az Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY) minimális alkalmazási és felhasználási ajánlásokat javasolt szokásos szendvicsszerkezetû gipszkartonlemezeket (amelyeket általában az UNE szabvány szerint állítanak elõ) és fémszerkezetet tartalmazó építési rendszerekre, mégpedig az alábbi három típusú rendszerre: válaszfalazás fémszerkezettel, falburkoló rendszerek a falhoz való rögzítést szolgáló profilokkal, és álmennyezetek kialakítására való rendszerek a tartószerkezethez való rögzítést szolgáló profilokkal. Az ATEDY által kiadott La Placa de Yeso Laminado, características y aplicaciones címû dokumentum a rugalmas és abszorbens csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszerek lehetséges alkalmazásait ismerteti gipszkartonlemezek és fémszerkezetek oly módon történõ összekapcsolására, ahol azok között egy félig merev ásványgyapot tábla van elhelyezve. Az ilyen típusú ismert építési rendszerek általában egy szerkezethez, mégpedig általában fémprofilokból felépülõ szerkezethez mechanikailag rögzített szendvicsszerkezetû gipszkartonlemezekbõl vagy ugyanezt a funkciót betöltõ merev lemezekbõl állnak. A mellékelt rajzon az 1. ábrán bemutatunk egy technika állása szerinti rendszert, amelyen egy szárazépítésû, szendvicsszerkezetû gipszkartonlemezekbõl és fémszerkezetbõl álló rendszer segítségével megvalósított válaszfal metszetét szemléltetjük, ahol a szendvicsszerkezetû gipszkarton- vagy a szálakkal megerõsített gipszlemezt az 1 hivatkozási jellel, a fémbõl készült függõleges vázprofilokat 2 hivatkozási jellel, míg az önmetszõ rögzítõcsavarokat 3 hivatkozási jellel jelöltük. Ami az 1 lemezeket illeti, a rugalmas és elnyelõ csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszerben alkalmazhatók a gipszkartonhoz hasonlóan felhasználható lemezek is, mint például a gipsz és szálasanyagok, úgymint üvegszál, cellulóz stb. keverékébõl elõállított lemezek. A rugalmas és abszorbens csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszer alkalmazása független a lemezek vastagságától vagy a hosszanti peremük geometriájától. Általában véve az ilyen alkalmazásra szánt lemezek rendszerint 12, és 2 mm közötti vastagságúak és szokásosan 600 és 120 mm közötti szélességûek, hosszúságuk pedig mintegy 2000 és 3600 mm között változik. Ami az önhordó szerkezetet illeti, ez galvanizált acéllemezbõl készült fémprofilokból áll, de fa is használható erre a célra. A szerkezet különbözõ alkotórészei az úgynevezett fogadóprofilok vagy vízszintes elemek, amelyek általában U alakúak, és a vázprofilok vagy függõleges elemek, amelyek általában C alakúak, ezeket az említett 1. ábrán 2 hivatkozási jellel jelöltük, és amelyek beleilleszkednek az elõbbiekbe. A függõleges elemekre vannak rácsavarozva a lemezek. A rugalmas és abszorbens csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszer alkalmazása független a fémszerkezet szélességétõl (C alakú vázprofil nyílása, amelynek mérete 36 és mm között változik) és a vázprofilok közötti távolságtól, amely szokásosan 300 és 600 mm közé esik. Végül az ilyen típusú szerkezetekben alkalmazott csavarok ugyanolyan típusúak, mint amilyeneket a lemezeknek a fémszerkezethez történõ rögzítésére használnak. Ezek a csavarok lemez-fém önmetszõ csavarok, hegyük olyan, mint a szögé, vagy Teck típusúak, vagyis fejük tölcsér alakú és foszfátos vagy kadmiumos védõbevonattal vannak ellátva. Hosszúságuk 2 és 0 mm közötti (ugyanakkor a rugalmas csatlakozással rendelkezõ rendszernél használt minimális hosszúság 40 mm). Az ásványgyapot tábla hangelnyelésre való alkalmazása egyébként már ismert. Az US számú dokumentumban például bemutatnak egy olyan egységet, amelyhez egy ásványgyapot táblát szendvicsszerkezetben helyeznek egy merev lemez által alkotott burkolat és egy fém tartószerkezet közé, ahol az ásványgyapot táblát ragasztással rögzítik a burkolathoz, és az ásványgyapot tábla és a burkolat által alkotott egységet ragasztással és a szerkezet megfelelõ U profiljaiba történõ beillesztéssel rögzítik a szerkezethez. Az US számú dokumentumban egy olyan építési elemet ismertetnek, amely az 1. igénypont tárgyi körében szereplõ jellemzõkkel rendelkezik. A találmány a hangszigetelés javítása céljából egy másfajta építési elemet, különösen olyan válaszfalat vagy mennyezetet javasol, amely tartalmaz egy szer- 2

3 kezetet, különösen fémprofilokból vagy hasonló profilokból álló önhordó szerkezetet és legalább egy, az építési elem egyik felületét alkotó merev lemezekbõl álló burkolatot, nevezetesen gipszkarton- vagy töltõanyagot tartalmazó gipszlemezeket, ahol a burkolat lemezei rögzítõelemek segítségével csatlakoznak a szerkezethez, továbbá legalább egy ásványgyapot táblát, amely a merev lemez és a szerkezet között van elhelyezve úgy, hogy az ásványgyapot tábla a szerkezet profiljai mellett van. Az építési elem jellemzõje, hogy a rögzítõelemek a táblát a szerkezet profiljainál összenyomják úgy, hogy átfúródnak a merev lemezen és az ásványgyapot táblán és belekapaszkodnak a szerkezet profilos elemeibe. Egy elõnyös kiviteli alaknál a rögzítõelem csavar, célszerûen önmetszõ csavar. Az építési elem elõnyösen az említett szerkezet mindkét oldalán tartalmaz a szerkezethez rögzített merev lemezekbõl álló burkolatot, melyek két felületet képeznek az építési elemen. Az építési elem egyik lehetséges kiviteli alakjánál a szerkezet mindkét oldalán legalább egy ásványgyapot tábla van elhelyezve a szerkezet és a merev lemezek között. Egy másik kiviteli alaknál az építési elem legalább egyik oldalán két sorban egymásra helyezett merev lemezekbõl álló burkolatot tartalmaz. Egy másik kiviteli alaknál az építési elem a másik oldalán két, a szerkezethez rögzített merev lemez között elhelyezet ásványgyapot táblát tartalmaz. A találmány jelentõsen javítja az ilyen típusú rendszerek által nyújtott hangszigetelési jellemzõket, és ehhez egy tábla, elõnyösen ásványgyapotból (például üveggyapotból vagy kõzetgyapotból) készült tábla elhelyezését javasolja a szendvicsszerkezetû gipszkarton vagy más hasonló lemez (a továbbiakban: lemez) és a fémszerkezet között oly módon, hogy az utóbbiak közti csatlakozás csak a csavarok helyén merev. A fémszerkezet és a lemez közötti teret az ásványgyapot tábla tölti ki, ami rugalmasságot és hangelnyelést biztosít és kiküszöböli a közbülsõ abszorbens tábla nélküli falszerkezetekben kialakuló hanghidat. A rendszer egy másik változatának lényege, hogy ásványgyapot táblákat helyezünk el a lemezek között úgy, hogy a fémszerkezet két oldalán különbözõ rétegeket tartalmazó falszerkezeteket hozunk létre. A találmány szerinti megoldásnál az ásványgyapot tábla olyan építési jellemzõket egyesít, amelyek biztosítják az ilyen falszerkezet szilárdságát, mivel a falszerkezet rendelkezik bizonyos mértékû nyomószilárdsággal, valamint bizonyos mértékû kohézióval, miközben nem mutat túlzott mértékû merevséget, így a találmány egy elõnyös kiviteli alakja értelmében a tábla sûrûsége 0 és kg/m 3 között változhat üvegvagy kõzetgyapot alkalmazása esetén, míg a tábla vastagságának a korábban ismertetett okokból csekélynek kell lennie, vagyis elõnyösen nem haladhatja meg a 2 mm¹t. Az ásványgyapot táblák egyébként lehetnek bevonat nélküliek, illetve elláthatók felületi üvegréteggel vagy párazáró bevonattal aszerint, hogy mit javasolnak a burkolóanyagok alkalmazásaiban. Jó minõségû falszerkezet biztosításához javasolt, hogy az ásványgyapot táblánál különösen hosszanti irányban a lemezéhez hasonló méreteket alkalmazzunk annak érdekében, hogy elkerüljük a vízszintes irányú illesztéseket. Ami a táblák szélességét illeti, elõnyösnek tartjuk a függõleges falvázprofilok tengelyei közötti távolságnak megfelelõ szélességeket, ugyanakkor ajánlott a lemezével megegyezõ szélesség alkalmazása. A találmány tárgya továbbá eljárás építési elem, különösen válaszfal vagy mennyezet építésére, amely az alábbi lépésekbõl áll: fémprofilokból vagy hasonló profilokból egy önhordó szerkezetet építünk, a szerkezet legalább egyik oldalára ásványgyapot táblákat helyezünk el, az ásványgyapot táblákra merev lemezeket helyezünk el, az építési elemet rögzítõelemekkel összeszereljük úgy, hogy a táblát rögzítõelemekkel a szerkezethez nyomjuk oly módon, hogy azok áthatoljanak a merev lemezen és az ásványgyapot táblán és megkapaszkodjanak a szerkezet profilos elemeiben. Egy elõnyös kiviteli alak szerint a rögzítõelem átfúródik egy merev lemezen, egy ásványgyapot táblán és belekapaszkodik a szerkezetbe. Az ábrák rövid ismertetése A találmánynak korábban említett és további jellemzõi és elõnyei világosabban kitûnnek a részletes ismertetésbõl, amely egy elõnyös kiviteli alakot mutat be, és csupán szemléltetõ jellegû és nem korlátozó értelmû, és hivatkozik a csatolt ábrákra, amelyek közül: az 1. ábra (amelyet már ismertettünk) egy technika állása szerinti falszerkezetet ábrázol keresztmetszeti nézetben; a 2. ábrák a találmány szerinti rendszer különbözõ változatait szemléltetik; és a 6. ábra a találmány szerinti rendszer akusztikai és hõtani viselkedésének jellemzõit szemléltetõ grafikon. Egy elõnyös kiviteli alak ismertetése Ahogyan azt az elõzõekben jeleztük, a találmány egyik elõnyös kiviteli alakját a mellékelt rajz segítségével ismertjük részletesen, melyen az azonos vagy ekvivalens elemek vagy részek jelölésére ugyanazokat a hivatkozási jeleket használjuk. A 2. ábrán egy olyan, a találmány szerinti építési megoldás látható, amelynél a szokásos rendszerekhez (lásd 1. ábra) hasonló módon az építési elemben szerepelnek 1 gipszkartonlemezek 2 fém vázprofilokkal társítva, amelyekhez a lemezeken átfúródó és végül a fémszerkezet összetevõibe csavarozott 3 csavarok segítségével vannak rögzítve. Azonban a technika állásától eltérõen és a találmány szerinti rendszerrel összhangban ebben az esetben más elemek, mégpedig félig szilárd ásványgyapot például 3

4 üveggyapot vagy a kõzetgyapot táblák is szerepet játszanak. A 2. ábrán egy olyan táblát mutatunk be, amelyet a 4 hivatkozási jellel jelöltünk és amelynek csak az egyik felülete van bevonva. A 3 csavarok itt megfelelõ hosszúságúak, hosszabbak a technika állása szerintieknél és elegendõ hosszúságúak ahhoz, hogy átfúródjanak az 1 gipszkartonlemez és az ásványgyapotból vagy más hasonló anyagból készült 4 tábla által alkotott két elemen, és végül becsavarodjanak a 2 fémprofilba. Egyébként megjegyezzük, hogy az 1, 1 lemezek nem a tábla szélénél, hanem a tábla belsejénél illeszkednek egymáshoz. A 3. ábra egy, a 2. ábrával teljesen analóg megoldást mutat be, azonban alkalmazható arra az esetre, amikor a rugalmas csatlakozás két belsõ felületen valósul meg 4, 4 táblák alkalmazásával, amelyek a megfelelõ oldalakhoz vannak illesztve és ugyanolyan módon vannak rögzítve, mint ahogyan a 2. ábrán mutattuk. Azonban más kombinációs lehetõségek is vannak a lemezek és a táblák között, ahogyan a 4. illetve. ábrák mutatják, amelyekben rendre megfigyelhetünk az építési megoldás egyik esetében egy olyan alkalmazást, amelyben két egymásnak támaszkodó, egymásra helyezett 1 lemez felhasználására kerül sor egy táblával kombinálva, amely a belsõ lemez belsõ oldalán van elhelyezve, és a másik oldalon egyetlen 4 tábla alkalmazását szemléltettük a megfelelõ 1 lemezhez illesztve. Ez azonban csak egy lehetséges kiviteli alakot jelent és semmiképpen nem jelenti a találmány korlátozását, mivel a második oldalon is számításba jöhet egy ugyanilyen típusú megoldás két gipszlemez és egy belsõ tábla alkalmazásával, mint ahogyan az elsõ oldalon. Az. ábra az elsõ oldal 4 táblájának két 1 lemez közötti elhelyezését mutatja. A lemezek, táblák és fémprofilok csatlakoztató eszközeként minden esetben 3 csavarokat használunk. A találmány szerinti konstrukció megvalósításához az elsõ lépés az ásványgyapot tábla nélküli falszerkezetek gyártásához hasonlóan abból áll, hogy megépítjük a válaszfalak számára a 2 fémszerkezetet, illetve a 2 profilos elemeket falburkolatok esetén a falhoz, álmennyezet esetén a tartószerkezethez rögzítjük. Ezután az ásványgyapot 4 táblákat elhelyezzük a válaszfalak egyik oldalán vagy a falburkolat vagy az álmennyezet felületén. Falburkolatok és álmennyezetek esetén a táblák elhelyezése elõtt gondoskodunk a berendezések vezetékezésérõl és/vagy a helyiségek szigetelésérõl. A táblákat átmenetileg gyorsan száradó ragasztókkal (például hot-melt vagy polietilén töltetû ragasztópisztollyal), kétoldalú ragasztószalaggal stb. rögzítjük a fémszerkezethez. A 4 tábla az egyik oldalán hosszanti irányban tartalmazhat leválasztható szalaggal ellátott ragasztócsíkokat is. Ha ezeket a szalagokat leválasztjuk, felszínre kerülnek a ragasztócsíkok, amelyek lehetõvé teszik a 4 táblának a 2 függõleges vázprofilokhoz történõ átmeneti rögzítését ragasztással. Ezek a csíkok általában egybeesnek a tábla hosszanti széleivel. Ha az ásványgyapot 4 táblák elsõ oldalát helyükre raktuk, az 1 lemezeket mechanikusan rögzítjük. Az önmetszõ 3 csavarok hosszúsága, mint ahogy korábban említettük, a rugalmas csatlakozás nélküli, de egyébként ilyen falszerkezeteknél használt csavarok szokásos hosszúságához képest meg van növelve az ásványgyapot tábla vastagságával. A 3 csavarok 2 vázprofilokba történõ behajtásakor az 1 lemez az ásványgyapot 4 táblát a vázprofilok mentén összenyomja, ami biztosítja a konstrukció szilárdságát. A tábla sûrûsége úgy van kialakítva, hogy az összenyomódás mértéke csekély, ugyanakkor a falszerkezet szilárd legyen. Hasznos a 4 táblák közötti hosszanti (függõleges) illesztéseket olyan 2 vázprofilokra helyezni amelyek nem esnek egybe a lemezek közötti hosszanti (függõleges) illesztésekkel. Ennek az elhelyezési mûveletnek a megkönnyítésére a 4 táblák tartalmazhatnak az egyik oldalukon bejelölt hosszanti vonalakat, amelyek a vázprofilok közötti szokásos távolságra (300, 400 vagy 600 mm¹re) vannak egymástól. Például 1200 mm széles lemezeknél az ásványgyapot táblák illesztése a lemez közepére, vagyis 600 mm¹re esik. Válaszfalak esetén a 2 vázprofilok közötti helyet ki lehet tölteni ásványgyapottal, ahogyan ezt általában teszik a szokásos építési megoldásoknál, az ilyen elrendezésnél bármilyen berendezéshez el lehet jutni a vázprofilok között, amelyek erre a célra szolgáló nyílásokkal rendelkeznek. A következõ lépés abból áll, hogy helyükre tesszük a 47 táblák következõ rétegét (dupla rugalmas csatlakozással rendelkezõ válaszfalak esetében), és végül lezárjuk a válaszfalat a másik oldalon is az 1 lemezekkel. A fémszerkezet különbözõ oldalain eltérõ lemezeket tartalmazó konstrukciókat (4. vagy. ábra) analóg módon valósítjuk meg az ásványgyapot táblák fémszerkezetre való helyezésével. A rugalmas és abszorbens csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszer bizonyos jó tulajdonságokkal és elõnyökkel bír a technika állása szerinti rendszerekhez képest. Így például ha a szendvicsszerkezetû gipszkartont vagy hasonlót használó rendszerek az építõiparba gyors és minõségi összeszerelési megoldásokat hoznak, az egyik legfontosabb hozzájárulásuk a kitûnõ akusztikai viselkedésükben van, hiszen a hangszigetelés területén sokkal magasabb színvonalat képviselnek, mint a téglát vagy betont használó, jelentõsebb tömegû és vastagságú konstrukciók. A kitûnõ akusztikai viselkedés nem csupán a nagy tömegbõl adódik, mint a tömör vagy merev megoldásoknál, hanem a lemezekbõl kiinduló építési rendszerek esetén a szigetelõ hatás a rendszer tömeg-rugó-tömeg kialakításnak tudható be, ami jól ismert az akusztika területén. Közelebbrõl megvizsgálva ezt az elvet, a rugalmas és abszorbens csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszer rendkívül jó akusztikai értékeket eredményez a rugóhatás javulásából adódóan, amely megszünteti a merevséget (a hanghidat), valamint a fémszerkezet és a lemez közötti rezonanciát. A vázprofilok és a lemezek közé helyezhetõ egyéb elemekhez viszonyított rendkívüli javulás az ásványgyapot hangenergia-elnyelõ képességébõl adódik. Ezenkívül az ilyen összetett 4

5 rendszerben az abszorbens felület maximális és folytonos, ideértve a fémszerkezetnek megfelelõ felületet is. Ha a vázprofilok közötti ásványgyapotot tartalmazó hagyományos konstrukciók rugalmasságot és hangszigetelést biztosítanak, akkor a rugalmas és abszorbens csatlakozással rendelkezõ akusztikai rendszer maximálisan kihasználja ezt a jelenséget, hiszen rugalmasabbá teszi a lemez és a szerkezet közötti csatlakozási felületet egy rugalmas és a hanghullámokat elnyelõ elem beépítésével. A találmány szerinti rendszer lehetõvé teszi a vastagabb (hasznos terület veszteség) vagy nagyobb tömegû konstrukciókéval azonos akusztikai eredmények elérését. Ezt a helyzetet a 6. ábrán szemléltettük grafikusan, amely egy találmány szerinti falszerkezet akusztikai és termikus viselkedését mutatja be. Az ábrán a találmány szerinti falszerkezetnél jól elkülönülõ zónák különböztethetõk meg; nevezetesen a rugalmas csatlakozást jelentõ A zónák, amelyeket a 3 csavarokkal a fém 2 hordozókhoz való csatlakozás definiál; a hangelnyelés összekötõ B zónái, melyeket az ásványgyapot vagy hasonló 4 táblák közötti illesztés alkot; a rezonanciát frekvencia csökkentését szolgáló C zónák, melyek a rezonanciafrekvencia csökkenését a 4 táblák és a gipszkarton 1 lemezek által alkotott elemek közötti csatlakozásnál a közegváltozás révén biztosítják; és végül a D zónák vagy belsõ terek, amelyeket a maximális hangszigetelés érdekében ki lehet tölteni ásványgyapottal. Egyébként a hõszigetelést megkövetelõ alkalmazásokban a rendszer azt a kiegészítõ elõnyt nyújtja, hogy kiküszöböli a fémszerkezet miatt kialakuló hõhidat. Létre lehet hozni folytonos párazáró réteget is, ha az ásványgyapot táblák párazáró borítással rendelkeznek és a táblák közötti illesztés egy szalag segítségével le van zárva. Ebbõl a célból, ismételten hivatkozva a fentiekben a hangszigeteléssel kapcsolatban említett zónákra, megfigyelhetjük, hogy az A zónák lehetõvé teszik a hõhíd megszüntetését; a B zónák a pára számára légmentes záróréteget képeznek (mint ahogyan az elõzõ bekezdésben elmagyaráztuk); a C zónák lehetõvé teszik az ásványgyapot 4 tábla párazáró borítását, és végül a D zónákat szintén ki lehet tölteni ásványgyapottal az optimális hõszigetelés biztosítása céljából. Végül abból adódóan, hogy az ásványgyapot vagy hasonló 4, 4 táblák egy adott sûrûséggel rendelkeznek, javulást lehet elérni az ilyen rendszert akár az egyik oldalon, akár mindkét oldalon rugalmas csatlakozással rendelkezõ kiviteli alakot magában foglaló építési megoldások tûzállóságát illetõen. Ezt a jellemzõt szükség esetén megfelelõ kísérletek elvégzésével kell vizsgálni az egyes konkrét megoldások függvényében. A leírás tartalmának további bõvítését nem tartjuk szükségesnek ahhoz, hogy a szakember megértse az oltalmi kört és a találmányból származó elõnyöket, illetve hogy megvalósítsa és a gyakorlatban alkalmazza a találmány tárgyát. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy a találmányt egy elõnyös kiviteli alak alapján ismertettük, így a találmány tetszõlegesen módosítható az oltalmi körön belül. A módosítások az 1. igénypontban ismertetett találmány szerinti rendszer elemeinek elsõsorban az alakját, a méreteit és/vagy az azok elõállításához használt anyagokat érinthetik. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Építési elem, különösen válaszfal vagy mennyezet, amely tartalmaz egy szerkezetet (2), különösen fém profilos elemekbõl vagy hasonló profilokból álló önhordó szerkezetet; legalább egy, az építési elem egyik felületét alkotó, merev lemezekbõl (1) különösen gipszkarton vagy töltõanyagot tartalmazó gipszlemezekbõl álló burkolatot, ahol a burkolat lemezeit (1) rögzítõelemek (3) segítségével csatlakoztatjuk a szerkezethez (2); továbbá legalább egy ásványgyapot táblát (4, 4 ), amely a merev lemez (1) és a szerkezet (2) között van elhelyezve úgy, hogy az ásványgyapot tábla (4, 4 ) a szerkezet (2) profilos elemei mellett helyezkedik el, azzal jellemezve, hogy a rögzítõelemek (3) a táblát a szerkezet profilos elemeihez nyomják úgy, hogy átfúródnak a merev lemezen (1) és az ásványgyapot táblán (4) és a szerkezet (2) profilos elemeibe kapaszkodnak. 2. Az 1. igénypont szerinti építési elem, azzal jellemezve, hogy a rögzítõelem (3) csavar, elõnyösen önmetszõ csavar. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti építési elem, azzal jellemezve, hogy a szerkezet (2) mindkét oldalán tartalmaz a szerkezethez (2) rögzített merev lemezekbõl (1) álló burkolatot, melyek az építési elem két felületét képezik. 4. A 3. igénypont szerinti építési elem, azzal jellemezve, hogy a szerkezet (2) mindkét oldalán legalább egy ásványgyapot tábla (4) van elhelyezve a szerkezet és a merev lemezek (1) között.. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti építési elem, azzal jellemezve, hogy az építési elem legalább egyik oldalán két sorban egymásra helyezett merev lemezbõl (1) álló burkolat van. 6. Az 1. igénypont szerinti építési elem, azzal jellemezve, hogy az építési elem másik oldala tartalmaz egy ásványgyapot táblát (4) két, a szerkezethez (2) rögzített merev lemez (1) között elhelyezve. 7. A 3. igénypont szerinti építési elem, azzal jellemezve, hogy az építési elem két oldala közötti belsõ tér ( D ) ásványgyapottal tölthetõ ki a maximális hõ¹ és hangszigetelés biztosítása céljából. 8. Az 1 7. igénypontok bármelyike szerinti építési elem, azzal jellemezve, hogy a még tökéletesebb kialakítás érdekében a táblák (4, 4 ) az egyik és/vagy másik oldalukon tartalmazhatnak üvegfilmbõl vagy párazáró rétegbõl álló borítást a kondenzáció elkerülése céljából az olyan alkalmazásoknál, ahol az építési elemnek hõszigetelõ feladata van. 9. Az 1 8. igénypontok bármelyike szerinti építési elem, azzal jellemezve, hogy elõsegíti az ásványgyapot táblának (4) a fémszerkezethez (2) való átmeneti rögzítését a szendvicsszerkezetû gipszkarton vagy

6 szálakkal megerõsített gipszlemez (1) rögzítése elõtt olyan ásványgyapot táblák (4) alkalmazásával, amelyekre olyan öntapadó ragasztószalag ragasztható fel a vázprofilokra helyezett felületükön, a tábla függõleges hosszanti szélei mentén, amelynek olyan leválasztható védõszalagja van, amely az ásványgyapot táblának (4) a vázprofilra (2) való felhelyezésekor lefejthetõ a ragasztószalagról.. Az 1 9. igénypontok bármelyike szerinti építési elem, azzal jellemezve, hogy elõsegíti a szendvicsszerkezetû gipszkarton lemez (1) elhelyezését olyan ásványgyapot táblák (4) alkalmazásával, amelyeken a lemezre helyezendõ oldalukon hosszanti vonalak vannak bejelölve, amelyeket a tábla széleitõl és egymástól a vázprofilok tengelye közötti szokásos távolság választ el. 11. Építési eljárás építési elem, különösen válaszfal vagy mennyezet építésére, amely az alábbi lépésekbõl áll: 1 fém profilos elemekbõl vagy hasonló profilokból egy önhordó szerkezetet (2) építünk; a szerkezet legalább egyik oldalára ásványgyapot táblákat (4, 4 ) helyezünk el; az ásványgyapot táblákra (4, 4 ) merev lemezeket (1) helyezünk; az építési elemet összeszereljük olyan rögzítõelemekkel (3), amelyek a táblát a szerkezet (2) profilos elemeihez nyomják oly módon, hogy átfúródnak a merev lemezen (1) és az ásványgyapot táblán (4), és a szerkezet (2) profilos elemeibe kapaszkodnak. 12. A 11. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a rögzítõelem (3) átfúródik egy merev lemezen (1) és egy ásványgyapot táblán (4, 4 ), és a szerkezet (2) profilos elemeibe kapaszkodik. 13. Az 1. igénypontok bármelyike szerinti építési elemek alkalmazása épületek, különösen lakóépületek vagy kereskedelmi épületek építésére. 6

7 HU T2 Int. Cl.: E04B 2/74 7

8 HU T2 Int. Cl.: E04B 2/74 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008066T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 856185 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H04N 7/173 (2006.01) !HU000006644T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 644 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 21401 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01) !HU000007121T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01) !HU000006816T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 011455 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben