(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: B6B 3/02 (06.01) B6B 3/06 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/FR 04/ () Elsõbbségi adatok: FR (72) Feltaláló: FRESNEL, Eric, F-707 Paris (FR) (73) Jogosult: SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY, F-914 Morangis (FR) (74) Képviselõ: Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Eljárás és berendezés hõre zsugorodó hüvelyek hõzsugorítására (7) Kivonat HU T2 A találmány tárgya eljárás és berendezés hõre zsugorodó mûanyag fóliából készített, és olyan tárgyakra, mint például a palackok, egyedileg ráhúzott hüvelyek (sleeves) hõzsugorítására. A találmány szerinti eljárás az alábbi egymás követõ szakaszokból áll: egy egyedi tárgyat () ráhelyeznek egy mozgatható tartóra (), miután egy hüvelyt (11) már elõzetesen ráhúztak a tárgyra, a tárgyat () hüvelyével (11) együtt bejuttatják egy szabályozott hõmérsékletû elõmelegítõ kamrába (1), majd a tárgyat () hüvelyével (11) együtt szabályozott sebességgel függõleges irányban (X) egy szabályozott hõmérsékletû zsugorítókamrán (1) keresztül továbbítják, amely kamra szomszédos az elõmelegítõ kamrával (1), és amelyben a fennálló hõmérsékletet forró levegõ befújásával és annak szétoszlatásával állítják elõ, hogy a hüvelyt (11) rázsugorítsák a tárgyra (), végül a tárgyat () eltávolítják a tartóból () rázsugorított hüvelyével (11) együtt. A találmány szerinti hõzsugorítási eljárás megvalósítására al- A leírás terjedelme 12 oldal (ezen belül 3 lap ábra) 1. ábra Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 kalmas berendezésre az jellemzõ, hogy tartalmaz egy helyhez kötött gépvázat (1), egy tárgytartót (), amely elmozdíthatóan van felszerelve a helyhez kötött gépvázhoz (1) képest egy függõleges középtengely (X) mentén egy, a tárgy felhelyezésére vagy eltávolítására szolgáló alsó helyzet és egy felsõ helyzet között, ahol a tárgy teljes egészében egy elõmelegítõ kamrában (1) tartózkodik, amely egy zsugorítókamra (1) fölött van elrendezve, és tartalmaz egy automatát (1), amely az olyan paramétereket szabályozza, mint a hõmérsékletet, a tárgytartó () elmozdulási sebességét és a mûveleti ciklusok alatti idõket. A találmány alkalmazási területe A találmány hõre zsugorodó mûanyag fóliából készített és olyan tárgyakra, mint például a palackok, egyedileg ráhúzott hüvelyek (sleeves) hõzsugorításának a területére vonatkozik. A találmány elõzményei Mintegy harminc éve léteznek már olyan folyamatos üzemmódban mûködõ, hõhatással zsugorító (hõzsugorító) berendezések, amelyek általában alagútkemence formájában vannak kivitelezve, és amelyekkel megoldható a hõre zsugorodó mûanyagból készült hüvelyek rázsugorítása olyan tárgyakra, amelyek a zsugorító alagút alját képezõ futószalagra vannak ráhelyezve. Ahogy a futószalagon levõ tárgyak továbbhaladnak az alagútkemence bemenetétõl annak kimenetéig, az egyes tárgyakra ráhúzott hüvely az útja során meglágyul, majd rázsugorodik a tárgyra. Sokféle eljárást alkalmaztak eddig is arra, hogy az ilyen hüvelyekre (fõként címkékre) nyomtatott grafika ne torzuljon a hüvely tárgyra való rázsugorításakor, és hogy ellenõrizzék a hüvely zsugorításának a minõségét, mert annak gyûrõdéstõl és sérüléstõl mentesnek kell lennie az alagútkemence kimeneténél. A jelen bejelentés bejelentõjétõl származó számos szabadalmi dokumentum közül a jelen bejelentés kapcsán leginkább az FR A , az FR A , az FR A , az FR A , az US A , az US A , az US A , az US A és az US A számú szabadalmi leírásokra hivatkozhatunk. Ugyancsak érdemes figyelembe venni a GB A számú szabadalmi leírást is. Ez a szabadalmi leírás olyan eljárásra vonatkozik, ahol folyamatosan vonuló palackokra helyezik fel a hõre zsugorodó hüvelyeket. Ebben az esetben a palackok nyakuknál vannak felfüggesztve, és egy forgó hüvelytartó mozog a palackokkal szinkronban, a palackok alatt, alulról felemelve ráhúzza a hüvelyt a palackra, majd körben, a palack fele magasságánál helyi zsugorítás következik, hogy biztosítsák a hüvely tengelyirányú rögzítését a palackokon, mielõtt azok a hüvelyekkel ellátottan együttesen belépnek a zsugorító alagútba. Meg kell jegyeznünk, hogy a hüvellyel ellátandó tárgyak egységes magasságban vannak felfüggesztve és továbbítva, tengelyirányú mozgást csak a hüvelyek végeznek, amikor a tárgyakra kerülnek, és az itt alkalmazott, meleg levegõ befújására szolgáló gyûrû csupán arra szolgál, hogy a hõre zsugorodó hüvelyt egy gyûrû 60 alakú sávban rázsugorítsa a tárgyra, míg a teljes rázsugorítási folyamat csak ezután, a zsugorító alagútban való áthaladáskor történik. Az ilyen elven mûködõ különbözõ berendezések kizárólag olyan ipari felhasználásra készültek, ahol a cél az, hogy hüvelyeket helyezzenek fel a folyamatosan, a lehetõ legnagyobb sebességgel vonuló tárgyakra, majd a hüvelyeket rázsugorítsák ezekre a tárgyakra, miközben a mûveleti ciklusok folyamatosak, és a mûködtetés kizárólag felkészült szakember jelenlétében lehetséges. Új igény mutatkozik a tárgyak, különösen a palackok személyre szólóvá tételéhez kapcsolódóan, hogy a fogyasztó akár az eladóhelyen is egy széles skálából választhasson a tetszése szerinti hüvelyekbõl, amit rázsugoríthatnak a tárgyra. Ugyanakkor a fentiekben leírt berendezések teljességgel alkalmatlanok arra, hogy esetenként egy olyan átlagos fogyasztó mûködtesse azokat, aki számára teljes mértékben ismeretlenek a zsugorfóliázás jelenségei. Igény van tehát egy egyszerû, de ugyanakkor nagy teljesítményû eljárásra, amely egy egységes folyamat szerint egyedileg is lehetõvé teszi a hüvely hõzsugorítását bármely átlagfogyasztó számára. A szakemberek ezért egy olyan kisméretû hõzsugorító berendezés létrehozásával kezdtek el foglalkozni egy kis alagútkemence formájában, amelynek a bemeneténél a fogyasztó betenné a berendezésbe a tárgyat, amelyre már ráhúzta az általa kiválasztott hüvelyt, majd pedig a berendezés kimeneténél kiveszi a tárgyat a rázsugorított hüvellyel együtt. Az ilyen kisméretû berendezések megalkotása a vártnál bonyolultabb feladatnak bizonyult, mert a belehelyezett tárgyak és a hüvelyek igen sokfélék lehetnek. Ezenfelül ugyanaz a tárgy az eladóhelytõl függõen nagymértékben eltérõ hõmérsékleten kerülhet csomagolásra. A tárgy falának nagymértékben eltérõ hõmérséklete a gyakorlatban jelentõsen módosítja a hõre zsugorodó hüvely rázsugorításának feltételeit ugyanazon tárgy esetében. Természetesen a tárgy terjedelme, különösképpen a tárgy felületének változó formája szintén nagy jelentõségû lehet a zsugorítás feltételeit illetõen, mivel a zsugorcímkézési igény nagymértékben eltérõ lehet a tárgy aljától a tetejéig. Végezetül a zsugorítandó hüvelynek használt mûanyag fólia fajtája (PET, PS, újrahasznosítható vagy nem) és vastagsága szintén nagymértékben változhat, és így a zsugorítás feltételeit is módosíthatja. Egyedi tárgyak zsugorfóliázását illetõen hivatkozhatunk az EP A szabadalmi leírásra. Ez a szabadalmi leírás azt ismerteti, hogyan zsugorítanak 2

3 egy védõhüvelyt egy gázpalackra egy fûtõhenger alkalmazásával (amely belülrõl spirális eloszlású fûtõszálakkal van felszerelve), amely függõleges irányban van mozgatva, hogy a védõhüvelyt fokozatosan a gázpalackra zsugorítsa, ahol a védõhüvely elõmelegítésének szakaszában gyorsan van lefelé mozgatva, amit egy lassabb felfelé irányuló mozgás követ, hogy a védõhüvely a tárgyra zsugorodhasson. Meg kell jegyeznünk, hogy a tárgy tehát mozdulatlan marad a zsugorítás alatt, és ha figyelembe vesszük, hogy a mozgatható fûtõhenger egy kamrát alkot, akkor egyazon kamra végzi elõször az elõmelegítést, majd utána a rázsugorítást. Nagy igény van tehát olyan zsugorfóliázó/hõzsugorító eljárásra, amely egyszerûen alkalmazható, és egy közönséges fogyasztó is használni tudja egyedi feladatokra anélkül, hogy az általa választott tárgy és/vagy hüvely függvényében bármiféle beállítással kellene foglalkoznia. Tulajdonképpen ideális esetben olyan zsugorfóliázási technológiára lenne szükség, amely nagymértékben változó feltételek mellett is alkalmazható, gondolva itt leginkább a csomagolandó tárgy hõmérsékletére, mielõtt arra ráhúzásra kerül egy hõre zsugorodó hüvely. A találmány tárgya A találmány célja olyan hõzsugorító eljárás és berendezés létrehozása, amely könnyen alkalmazható, és képes megfelelni a nagymértékben változó feltételeknek, tekintettel az egymáshoz hozzárendelt legkülönfélébb tárgyakra és hõre zsugorodó hüvelyekre, de különösen azok hõmérsékleti szintjére, tudván, hogy ezeknek a tényezõknek milyen meghatározó szerepük van a hüvelyeknek egy tárgyra való rázsugorításánál abban, hogy tökéletes eredményt kapjunk a zsugorítási mûvelet elvégzése után. A találmány általános meghatározása Az említett mûszaki problémát a találmány értelmében olyan eljárással oldjuk meg hõ hatására zsugorodó mûanyag fóliából készített, és olyan tárgyakra, mint például a palackok, egyedileg felvitt hüvelyek hõzsugorítására, amely eljárás az alábbi egymást követõ szakaszokból áll: a) egy egyedi tárgyat ráhelyezünk egy mozgatható tartóra, miután egy hüvelyt elõzetesen ráhúztunk a tárgyra; b) a tárgyat hüvelyével együtt bejuttatjuk egy szabályozott hõmérsékletû elõmelegítõ kamrába, ahol a fennálló hõmérsékletet sugárzó hõ útján érjük el, és az említett tárgyat meghatározott ideig benntartjuk az említett kamrában, hogy optimális módon elõkészítsük a hüvelyt alkotó fóliát a tárgyra való késõbbi rázsugorításához; c) a tárgyat hüvelyével együtt szabályozott sebességgel függõleges irányban (X) egy szabályozott hõmérsékletû zsugorítókamrán keresztül továbbítjuk, amely kamra szomszédos az elõmelegítõ kamrával, és amelyben a fennálló hõmérsékletet forró levegõ befújásával és annak szétoszlatásával állítjuk elõ, hogy a hüvelyt rázsugorítsuk a tárgyra, és 60 d) a tárgyat eltávolítjuk a tartóból rázsugorított hüvelyével együtt, az 1. igénypontnak megfelelõen. Elõnyös módon az olyan paramétereket, mint a hõmérséklet, a tartó elmozdulási sebessége és az idõ, az érintett tárgy és az érintett hüvelyhez felhasznált fólia tulajdonságainak függvényében szabályozzuk. Ezeknek a paramétereknek a szabályozását egy, az említett eljárásban a mûveleti ciklusok vezérlésére elõirányzott programozható automatával végezzük. Különösen elõnyös módon, a zsugorítókamrába befújt levegõt rendszeresen arra is használjuk, hogy fenntartsuk az elõmelegítõ kamra kívánt hõmérsékletét. Elõnyös ugyancsak, ha a mozgatható tartót a tárgy elõmelegítõ kamrába való továbbítása és a zsugorítókamrán való átvezetése során ugyanazon függõleges irányban mozdítjuk el. Különösen elõnyös módon, a tartót szabályozott sebességgel forgatjuk egy függõleges tengely körül, mielõtt és mialatt a tárgy hõre zsugorodó hüvelyével együtt áthalad a zsugorítókamrán. A mozgatható tartót változó sebességgel mozdítjuk el tengelyirányban egy teljes mûveleti ciklus idõtartamának optimalizálásához. A találmány egy olyan hõzsugorító berendezésre is vonatkozik, amely a fentiekben leírt jellemzõk legalább egyikével rendelkezõ eljárás megvalósítására szolgál, és amely berendezésre az jellemzõ, hogy a következõket tartalmazza: egy helyhez kötött gépvázat; egy tárgytartót, amely elmozdíthatóan van felszerelve a helyhez kötött gépvázhoz képest egy függõleges középtengely mentén egy, a tárgy felhelyezésére vagy eltávolítására szolgáló alsó helyzet és egy felsõ helyzet között, ahol a tárgy teljes egészében egy elõmelegítõ kamrában tartózkodik, amely egy zsugorítókamra fölött van elrendezve, és amely elõmelegítõ kamrát egy, a zsugorítókamra által hordozott hõsugárzó kürtõ képezi, amely a tárgytartó függõleges középtengelyében van központosan rögzítve, emellett az említett zsugorítókamra egy forró levegõt befúvó egységgel van összekötve, és olyan alkotóelemeket tartalmaz, amelyek a befújt levegõ eloszlatására szolgálnak, és egy automatát, amely az olyan paramétereket szabályozza, mint a hõmérsékletet, a tárgytartó elmozdulási sebességét és a mûveleti ciklusok alatti idõket, a 8. igénypontnak megfelelõen. Elõnyös módon a tárgytartó úgy van felszerelve, hogy forogni is képes a saját függõleges középtengelye körül. Különösen elõnyös módon, a tárgytartó úgy van felszerelve, hogy a ráhelyezett tárgyat a függõleges középtengelyben központosan rögzítse, és hogy adott esetben védelmet is nyújtson az említett tárgy alsó tartománya egy részének vagy egészének. Elõnyös módon az elõmelegítõ kamrát képezõ hõsugárzó kürtõnek változtatható falvastagsága és/vagy keresztmetszete van arra az esetre, ha a tárgyra zsu- 3

4 gorítandó hüvely alsó és felsõ tartományai között a zsugorodás mértéke jelentõsen eltér. Elõnyös ugyancsak, ha a zsugorítókamra gyûrûs felépítésû, és a tárgytartó függõleges középtengelyében van központosan elrendezve. Elõnyös módon a gyûrû alakú zsugorítókamra egy hengeres belsõ fallal rendelkezik, amely a szétoszlatott forró levegõ kiléptetéséhez legalább egy résnyílással van ellátva. Különösen elõnyös módon, a gyûrû alakú zsugorítókamra belsõ fala több résnyílással van ellátva, amelyek ferdén húzódnak a vízszinteshez képest, és a befújt levegõ szétoszlatására szolgáló alkotóelemek fémgyapot szalagokból állnak. Elõnyös továbbá, ha a berendezés részét képezi egy emelõszerkezet, amellyel egyrészt a tárgytartó, másrészt egy, a tárgytartó önmaga körüli forgatását biztosító meghajtómotor van összekötve, valamint tartalmaz egy, az emelõszerkezetet mûködtetõ további motort a tárgytartó függõleges tengelyirányú elmozdításához, ugyanakkor a berendezés automatája össze van kötve az említett két motorral, továbbá a zsugorítókamrához hozzárendelt forró levegõt befúvó egységgel, hogy össze legyenek hangolva a hõmérséklet, a sebesség és az idõ paraméterei. Különösen elõnyös módon, az automata programozható, fõként az érintett tárgy terjedelmének és a berendezésbe való behelyezéskor fennálló hõmérsékletének figyelembevételéhez, miként a hüvely képzéséhez felhasznált fólia anyagának és vastagságának figyelembevételéhez. Végezetül elõnyös, ha a berendezésnek egy ablakkal ellátott védõburkolata van, amely lehetõvé teszi a tárgy manuális behelyezését és eltávolítását, a berendezés forró részeivel való érintkezés veszélye nélkül. A találmány többi jellemzõje és elõnye világosan kitûnik a csatolt rajzhoz fûzött magyarázó szövegbõl, amely egy különösen elõnyös kiviteli alakra vonatkozik. A rajz rövid ismertetése A következõkben a csatolt rajzra hivatkozunk, ahol: az 1. ábra egy, a találmány szerinti eljárást megvalósító hõzsugorító berendezés függõleges nézete; a 2. ábra a tárgytartó részletes távlati nézete, a forgatását biztosító meghajtómotorral; a 3. ábra a berendezés gyûrû alakú zsugorítókamrájának, valamint az ehhez hozzárendelt forró levegõt befúvó egységnek a részletes távlati nézete, ahol a zsugorítókamra felett egy, a berendezés elõmelegítõ kamráját képezõ, és ezen az ábrán robbantott ábrázolásban bemutatott kürtõ található; a 4. ábra az említett gyûrû alakú zsugorítókamra és az elõmelegítõ kamra tengelyirányú metszete, amely lehetõvé teszi, hogy jobban felismerhetõek legyenek a befújt forró levegõt szétoszlató eszközök; az. ábra a bemutatott berendezés által megvalósított hõzsugorító eljárás egyes szakaszait szemlélteti vázlatosan, az egyedi 60 tárgy behelyezésétõl kezdve, amelyre rá van húzva a hõre zsugorodó hüvely, egészen a rázsugorított hüvely által bevont tárgy kivételéig; a 6. ábra egy mûködési blokkdiagram, amely vázlatosan bemutatja, hogy egy programozható automata hogyan szabályozza a találmány szerinti eljárás egyes mûködési szakaszaira ható különbözõ paramétereket. A találmány részletes leírása Hivatkozva mindenekelõtt az 1 3. ábrákra, a leírás egy találmány szerinti hõzsugorító berendezésre vonatkozik, amely arra szolgál, hogy megvalósítson egy eljárást hõre zsugorodó mûanyag fóliából készített és az olyan tárgyakra, mint például a palackok, egyedileg ráhúzott hüvelyek hõzsugorítására. Jóllehet itt palackokról beszélünk, amelyek esetében ez az eljárás kétségkívül különösen elõnyösen alkalmazható, a találmány egyáltalán nem szorítkozik az ilyen típusú tárgyakra, hanem alkalmazható más tárolóedények vagy egyéb tárgyak esetében is, amelyek hõre zsugorodó hüvellyel (például címkével) vonandók be, hogy a fogyasztó kívánsága szerinti külalakkal rendelkezzenek. Az ábrákon egy 0 hõzsugorító berendezés látható, amelynek a célja az, hogy lehetõvé tegye hõre zsugorodó mûanyag fóliából készített és olyan tárgyakra, mint például a palackok, egyedileg ráhúzott hüvelyek hõzsugorítását. Az ábrákon egy palack van feltüntetve, amelynek a hozzárendelt hüvelye (úgynevezett sleeve), amely rá van húzva a palackra, 11 hivatkozási számmal van jelölve. A 0 berendezés egy helyhez kötött 1 gépvázzal rendelkezik, amely itt egy tartólap formájában jelenik meg, amelyen különbözõ alkotórészek vannak elrendezve. Elõnyös módon a berendezésnek van egy védõburkolata, ami lehetõvé teszi a tárgy manuális behelyezését és kivételét, a 0 berendezés forró részeivel való érintkezés veszélye nélkül. Pontozott vonallal ábrázoltunk vázlatosan egy ilyen 0 védõburkolatot, amely egy 1 ablakkal van ellátva, amelyen keresztül hozzá lehet férni egy tárgytartó környezetéhez, amely tárgytartóra ráhelyezi a fogyasztó a egyedi tárgyat a tárgyra ráhúzott 11 hüvelyével együtt, majd kiveszi ezt az együttest, miután a hüvely rázsugorodott a tárgyra. A helyhez kötött 1 gépváz egy függõleges 2 oszlopot hordoz, amely megvezetõelemet képez egy 3 emelõszerkezeti csúszószán számára, amely hozzá, van rendelve az említett 2 oszlophoz. A 3 emelõszerkezeti csúszószán konzolosan kinyúló módon egy 4 dobozt tartalmazó egységgel van ellátva, amelynek a tetejére egy tárgytartó van felszerelve. Ehhez a függõlegesen mozgatható egységhez tartozik egy 6 motor, amely biztosítja a tárgytartó forgatását egy X függõleges középtengely körül. Elõnyös módon a 6 motor villamos, de lehet alternatívaként pneumatikus vezérlésû is. A 6 meghajtómotor- 4

5 hoz egy 6.1 csatlakozó van hozzárendelve, és a 2. ábrán kivehetõ egy 6.2 összekötõ vezeték is, amely egy 1 fõ kapcsolószekrényhez vezet, ami nem más, mint egy programozható automata, amelynek feladata, hogy a találmány tárgyát képezõ hõzsugorítási eljárás mûveleti ciklusait irányítsa. Az említett mozgatható egység, amely elsõsorban a tárgytartót foglalja magában 6 motorjával együtt, ily módon el tud mozdulni függõleges irányban, a 2 oszlop mentén megvezetve, amelyen a 3 emelõszerkezeti csúszószán elcsúsztatható. A tárgytartó tehát úgy van felszerelve, hogy el tudjon mozdulni a helyhez kötött 1 gépvázhoz képest az X függõleges középtengely mentén, és mindez két helyzet közötti úton megy végbe: az egyik a tárgy alsó helyzete, ahol a tárgyat behelyezzük, illetve kivesszük (ezt a helyzetet mutatja az 1. ábra), a másik pedig a tárgy felsõ helyzete, ahol a tárgy teljes egésze a 1 elõmelegítõ kamrában tartózkodik, amely egy gyûrû alakú 1 zsugorítókamra fölé van felszerelve. Az említett 1 és 1 kamrákat a továbbiakban még részletesebben ismertetjük a 3. és a 4. ábrával kapcsolatban. Jóllehet ez nem feltétlenül szükséges, de a tárgytartó jelen esetben úgy van felszerelve, hogy forogni tudjon saját X függõleges középtengelye körül, amely forgómozgás igazából akkor fontos, amikor a hüvely tulajdonképpeni rázsugorítási mûvelete történik. A tárgytartót magában foglaló említett mozgatható egység függõleges tengelyirányú elmozdulásának biztosítására egy csavar-anyacsavar típusú mozgatószerkezet van elõirányozva. A 3 emelõszerkezeti csúszószán tulajdonképpen egy 7 konzol által meg van hosszabbítva, amely össze van kötve egy függõleges tengelyû 9 menetes rúd meneteivel kapcsolódó 8 anyával, amely menetes rúd a 1 gépváz és egy 1 felsõ tálca közé van beiktatva, összekötve ez utóbbin keresztül a 2 oszloppal, hogy biztosított legyen a 9 menetes rúd tökéletes függõlegessége. A 9 menetes rúd mindazonáltal nincs merev kapcsolatban a 1 gépvázzal és a 1 tálcával, hanem forogni tud saját függõleges tengelye körül a hozzárendelt hajtóegységnek köszönhetõen, amely egy 116 motorból áll, amelynek 117 kihajtótengelye össze van kötve egy 1 fogaskerékszekrénnyel, amely kapcsolódásban van a 9 menetes rúddal. Elõnyös módon a 116 motor villamos, de lehet pneumatikus vezérlésû is. A 116 villanymotort a vezeték köti össze a berendezés 1 fõ vezérlõautomatájával. Így amikor a 116 villanymotor beindul, hogy megforgassa saját 117 kihajtótengelyét egyik vagy másik irányba, ezáltal megforgatja a 9 menetes rudat is saját tengelye körül a kívánt irányban, és ennek hatásaként a 8 csavaranya felfelé vagy lefelé mozdul el. A 8 csavaranya felfelé vagy lefelé való elmozdulása biztosítja a mozgatható egység tengelyirányú elmozdulását, elsõsorban a tárgytartóét. A mozgatható egység tengelyirányú elmozdulása két meghatározott szint között történik, nevezetesen egy alsó szint és egy felsõ szint között, amelyek közül 60 az alsó szint annak a helyzetnek felel meg, ahol a tárgy berakása vagy kivétele történik, míg a felsõ szint az, ahol a tárgy a 1 elõmelegítõ kamra belsejében tartózkodik. Természetesen célszerû löketvég-érzékelõk beépítése, amelyek ehhez a két meghatározott szinthez vannak hozzárendelve, és amelyekkel együtt mûködik például a 3 emelõszerkezeti csúszószán is. Mindkét érzékelõ természetesen össze van kötve a 116 motor vezérlésével és a 1 fõ vezérlõautomatával (az említett érzékelõk általánosan ismertek, és ezért nem szerepelnek ezeken az ábrákon). Ha most ismét a 2. ábrát tekintjük, megállapítható, hogy a tárgytartó úgy van kiképezve, hogy a hordozott tárgyat az X függõleges középtengely mentén központosan rögzítse, a.1 bütyköknek köszönhetõen. Amikor a tárgytartó forgó mozgást végez saját X középtengelye körül, fontos, hogy a tárgy, amelynek általában szintén van egy saját függõleges középtengelye, megfelelõ módon legyen a tárgytartó függõleges forgástengelyére ráigazítva. Megállapítható továbbá, hogy függõleges nyúlványok emelkednek ki a tárgytartó szélén, amelyek.2 hivatkozási számmal vannak jelölve. A tárgytartó ily módon alkalmas arra, hogy megvédje a ráhelyezett tárgy alsó tartományának egy részét vagy egészét a.2 nyúlványoknak köszönhetõen, amelyek hõvédõ ernyõket képeznek, amikor az említett tárgy alja hõmezõnek van kitéve a tárgyra ráhúzott hüvely hõzsugorítása folyamán. Az 1. ábrán látható egy 112 függõleges oszlop is, amely merev kapcsolatban áll a 1 gépvázzal, és amelynek a felsõ részére egy 1 forró levegõt befúvó egység van felszerelve. Ez a 1 egység egy 121 dobozt tartalmaz, amelyben egy villamos ventilátor és egy villamos ellenállás található, amely hõt gerjeszt infrasugárzással, amikor az említett ellenálláson villamos áram megy át. Ez a 1 forró levegõt befúvó egység egy 1.2 vezetékkel van a berendezés 1 fõ vezérlõautomatájával összekötve, hogy az szabályozza annak a forró levegõnek a hõmérsékletét, amelyet a 1 forró levegõt befúvó egység fúj be. A 121 doboz oldalsó felületén egy 122 be¹ki kapcsológomb és egy 123 mûködésjelzõ lámpa található, valamint egy 124 kézi szabályozógomb, amellyel pontosan szabályozni lehet a fûtõellenálláson átmenõ villamos áramot, és így változtatni lehet a 1 forró levegõt befúvó egység által befújt levegõ hõmérsékletét. A befújt forró levegõ kimenetét egy, a 1 egység 121 dobozán mereven rögzített 1 hengeres hüvely képezi, amely hüvely egy 126 fúvókában folytatódik, és ez a fúvóka egy 1 zsugorítókamrát képezõ gyûrû alakú egységhez csatlakozik, amely felett található a 1 elõmelegítõ kamra. Jelen esetben a 1 és 1 kamrákat a 1 forró levegõt befúvó egység 121 dobozához rögzített, konzolosan kinyúló 1, 126 csõszerû elemek tartják meg. Természetesen elképzelhetõ még egy olyan járulékos támaszték is, amelynek a szerkezete elviseli a hõmérsékleti körülményeket. A 3. és 4. ábra jobban érthetõvé teszi a 1 és 1 kamra sajátos szerkezeti felépítését és geometriáját.

6 60 A gyûrû alakú 1 zsugorítókamra az X függõleges középtengelyre van központosan beállítva, alul és felül 131 lapos gyûrûk határolják, amelyek között egy hengeres 132 külsõ fal és egy hengeres 133 belsõ fal húzódik. Az ily módon határolt gyûrû alakú tér a 126 fúvókához csatlakozó 1 csõcsonkon keresztül van táplálva forró levegõvel. A gyûrû alakú 1 kamrába ily módon betáplált forró levegõ csak 134 résnyílások formájában kiképzett nyílásokon át tud távozni. A 134 résnyílások, melyek a gyûrû alakú 1 zsugorítókamra 133 belsõ falába vannak bevágva, jelen esetben a vízszintessel szöget zárnak be, hogy a tárgyra ráhúzott hõre zsugorodó hüvely alsó része tökéletes minõségben zsugorodjon rá a tárgyra. A hengeres 133 belsõ fal ily módon egy 139 központi átjárót határol, amelynek az X függõleges középtengelye egybeesik az említett tárgytartóéval, és amelynek az átmérõje kevéssel nagyobb, mint a tárgytartó külsõ átmérõje. Ily módon a tárgytartó azzal a tárggyal együtt, amelyre rá van húzva a rázsugorítandó hüvely, áthaladhat ebben a 139 központi térben, hogy a tárgyat a hüvelyével együtt bejuttassa a 1 elõmelegítõ kamra belsejébe, utána pedig ugyanezt a tárgyat, lefelé irányuló mozgással, átvigye a gyûrû alakú 1 zsugorítókamrán. A 4. ábrán láthatók emellett 136 alkotóelemek, amelyek feladata az, hogy szétoszlassák a 1 bemeneten keresztül befújt levegõt. Ügyelni kell ugyanis arra, hogy a 134 résnyílásokon át távozó levegõ ne gyakoroljon túlzottan nagy nyomást a hüvely külsõ falára, amikor a hüvely elhalad a résnyílások mellett. Az említett 136 alkotóelemek például fémgyapot szalagokból állhatnak, amelyek a 1 kamra gyûrû alakú terében vannak elrendezve. A 1 elõmelegítõ kamrát itt egy hõsugárzó kürtõ alkotja, amely a gyûrû alakú 1 zsugorítókamrára van felszerelve, és egytengelyû annak X függõleges középtengelyével. A 1 kürtõ pontosan központosított elhelyezéséhez 141 belsõ lábak nyújtanak segítséget, amelyeket a 1 kamra 131 felsõ gyûrûjében kialakított 138 nyílásokba kell beilleszteni. A 3. ábrán láthatók továbbá 137 csavarok fejei, amely csavarok tartják össze a gyûrû alakú 1 zsugorítókamrát határoló két 131 gyûrût. Lényeges megjegyeznünk, hogy a 1 kürtõ sugárzó, vagyis hogy a felsõ nyílása természetesen nyitva van, és a belsõ felülete csak sugárzó hõt bocsát ki, bármely egyéb fûtõelem kizárása mellett. A 1 kürtõ például rozsdamentes acélból készül. Ha az érintett tárgy csak enyhén változó keresztmetszettel rendelkezik, akkor a hozzárendelt hüvely zsugorodásának mértéke csak kismértékben változik. Ebben az esetben megfelel egy, az egyik végétõl a másikig állandó falvastagságú hengeres 1 kürtõ. Ugyanakkor egyes esetekben a zsugorodás mértéke jelentõsen változhat egy tárgy magassága mentén, különösen a tárgyon fentrõl lefelé haladva. Ilyen esetekben érdemes a 1 kürtõ belsõ keresztmetszetét változó módon kialakítani. Ebben az esetben célszerûnek bizonyulhat, ha a 1 kürtõ falvastagsága és/vagy keresztmetszet (modulárisan) változó. Természetesen a kürtõ felsõ része adott esetben ellátható egy kúpos szûkítéssel, amely a hengeres alaprészhez csatlakozik (ez a változat nincs a rajzon feltüntetve). Az. ábra a találmány szerinti hõzsugorítási eljárás különbözõ szakaszait mutatja be. Az a. ábrán a egyedi tárgy mozgatható tartóra való ráhelyezését megelõzõ állapot, amikor a 11 hüvely már rá van húzva a tárgyra. Természetesen kellõ nagyságú tér van hagyva a tárgytartó legalsó helyzete és a gyûrû alakú 1 zsugorítókamra alja között, hogy a tárgyat kényelmesen rá lehessen helyezni a tartóra, bármilyen magas is az. Az b. ábra azt szemlélteti, hogy a tárgy 11 hüvelyével együtt a szabályozott hõmérsékletû 1 elõmelegítõ kamrába van bejuttatva. Megállapítható, hogy a tárgytartó gyakorlatilag bedugaszolja a gyûrû alakú 1 zsugorítókamra alját. A tárgyat az emelõszerkezet olyan módon emeli fel, hogy annak legmélyebben levõ része legalább a forró levegõt kibocsátó 134 résnyílások legmagasabb szintje fölött legyen. A tárgy meghatározott ideig benn marad a szabályozott hõmérsékletû 1 elõmelegítõ kamrában, hogy optimális módon elõkészítse a 11 hüvelyt képezõ fólia késõbbi rázsugorodását a tárgyra. Ez az elõmelegítési szakasz alapvetõ fontosságú annak érdekében, hogy a hüvely tökéletesen zsugorodjon rá a tárgyra, az érintett tárgy minden tulajdonságának figyelembevételével, különös tekintettel a tárgy behelyezésekor fennálló hõmérsékletére és terjedelmére, az érintett hõre zsugorodó hüvelyt képezõ fólia anyagára, leginkább az említett fólia anyagára és vastagságára. A 1 elõmelegítõ kamra belsejében uralkodó hõmérsékletet és azt a benntartózkodási idõt, amelyet a tárgy a ráhúzott hüvellyel az említett kamrában tölt, a 1 fõ vezérlõautomata szabályozza. Elõnyös módon a 1 automata programozható, különös tekintettel a tárgy terjedelmére és a berendezésbe való behelyezésekor fennálló hõmérsékletére, valamint az érintett hõre zsugorodó 11 hüvelyt képezõ fólia anyagára és vastagságára. Kevéssel azelõtt, hogy a tárgynak a 1 elõmelegítõ kamrában való tartózkodása befejezõdik, bekapcsoljuk a 1 légbefúvó berendezés által befújt levegõ fûtését, hogy a gyûrû alakú 1 zsugorítókamra 134 résnyílásain keresztül távozó levegõ hõmérséklete megegyezzen a megelõzõen beállított hõfokkal. Mikor a levegõ eléri az elõre beállított hõmérsékletet, a tárgytartó forgó mozgásba kezd saját X középtengelye körül, mint ezt az b. ábra mutatja. Megkezdõdik a következõ mûvelet, amelynek során a tárgy 11 hüvelyével, szabályozott sebességgel áthalad a szabályozott hõmérsékletû, gyûrû alakú 1 zsugorítókamrán, hogy a 11 hüvely rázsugorodjon a tárgyra. Az c. ábra azt a köztes állapotot mutatja, amikor a tárgy éppen halad befelé a gyûrû alakú 1 zsugorítókamrába, ez magyarázza azt, hogy az ábrán a hüvelynek csak az alsó része van a tárgyra rázsugorítottként ábrázolva. A mozgatható egység lefelé irányuló mozgása a tárggyal együtt folytatódik, oly módon, hogy a hüvely 6

7 60 teljes magasságában elhalad a gyûrû alakú 1 zsugorítókamra levegõbefúvó résnyílásai elõtt, aminek végén a hüvely véglegesen rázsugorodik a tárgyra. Elérkezünk az d. ábrán bemutatott helyzethez, ahol a tárgytartó elérte legalsó helyzetét, és ez a helyzet az, amikor a tartóról le lehet venni a tárgyat, a rázsugorított 11 hüvellyel. Nyilvánvaló, hogy a hõmérsékletet, a tartó elmozdulási sebességét és az idõt a 1 programozható automata szabályozza, az érintett tárgy és az érintett 11 hüvelyt alkotó fólia tulajdonságaitól függõen. A 1 programozható automata feladata az, hogy az eljárás mûveleti ciklusait vezérelje és a vonatkozó paramétereket szabályozza. A 6. ábra vázlatosan szemlélteti a 1 programozható automata említett szabályozótevékenységét. A 6.2 összeköttetésnek köszönhetõen, a 6 motor megkapja a sebességre (v) és a ciklusidõre (t) vonatkozó utasításokat az eljárás minden szakaszára vonatkozóan. Ugyanígy, a összeköttetés sebességre (v) és ciklusidõre (t) vonatkozó utasításokat küld a 116 motornak, amely a mozgatható egység tengelyirányú elmozdulását biztosítja. A 1.2 összeköttetésen keresztül az áramerõsségre (i) és az idõre (t) vonatkozó utasításokat kapja meg a 1 forrólevegõ-befúvó egység, hogy a gyûrû alakú 1 zsugorítókamrában elõállíthassa a kívánt hõmérsékletet. Ebbõl a diagramból megállapítható, hogy itt semmilyen szabályozás nem történik a 1 elõmelegítõ kamra belsejében fennálló hõmérséklet befolyásolására. Ez abból adódik, hogy jelen esetben a gyûrû alakú 1 zsugorítókamrába történõ légbefúvást idõnként arra is használjuk, hogy fenntartsuk a 1 elõmelegítõ kamrában kívánatos hõmérsékletet. Így elkerülhetõ, hogy a 1 kürtõ belsejében fennálló hõmezõ további külön eszközöket igényeljen, és biztosítható, hogy az elõmelegítõ kamrában fennálló meleget kizárólag sugárzó hõvel állítsuk elõ. A 1 zsugorítókamrában fennálló hõmérsékletet forró levegõ befúvásával és annak eloszlatásával érjük el, mint azt már a korábbiakban leírtuk. A 6. ábrán látható diagramon szaggatott vonallal ábrázoltuk a potenciálisan érintett tárgyak és az ezekhez hozzárendelt hüvelyeket képezõ fóliák adatainak a tárolását. Természetesen be lehet programozni a megfelelõ hõmérsékleti értékeket is, hogy a berendezés mûködése a világ bármely országában automatikusan vezérelhetõ legyen, különös tekintettel a palackok hõmérsékletére, amely 3 C¹tól egy C¹os környezeti hõmérsékletig terjedhet. Tájékoztató jelleggel következik a mûködési paraméterek néhány számszerû értéke, csupán szemléltetés céljából. Az elõkészítési szakaszban, miután a tárgyat rátettük az erre a célra szolgáló tartóra, a ráhúzott hüvellyel együtt, biztosítjuk a tárgy stabil helyzetét, és esetleg az érzékeny zónák védelmét, melyek után a berendezés mozgatható egységét másodpercenként mintegy öt méteres sebességgel mozgatjuk felfelé. Az elõmelegítés szakaszában a hõmérséklet mintegy 80 C lehet a 1 elõmelegítõ kamra belsejében, ahol a tárgy körülbelül három másodperctõl kezdõdõen akár egészen húsz másodpercig tartózkodik bent. Megjegyzendõ, hogy a hõmérséklet általában valamivel magasabb a 1 elõmelegítõ kamrát alkotó kürtõ alsó részében, így például 7 80 C az említett kürtõ alsó részében, C pedig a felsõ részében. Magának a tulajdonképpeni zsugorításnak az elvégzéséhez C¹os forró levegõt fújunk be. A tárgytartót mintegy 1 fordulat/perc sebességgel forgatjuk, és a tárgyat másodpercenként mintegy méteres egyenletes sebességgel küldjük át a gyûrû alakú 1 zsugorítókamrán. Mikor a tárgy már teljesen elhagyta a gyûrû alakú 1 zsugorítókamrát, esetleg meg lehet gyorsítani a mozgatható egység lefelé irányuló haladását a teljes mûveleti idõ lerövidítése céljából. Tájékoztató jelleggel, az említett paraméterek alapján egy teljes mûveleti ciklus idõtartama körülbelül egy perc. A találmány nem korlátozódik az elõzõekben ismertetett kiviteli alakokra, hanem kiterjed minden olyan változatra, amely, adott esetben egyenértékû eszközökkel, az igénypontokban megfogalmazott alapvetõ jellemzõket alkalmazza. Jóllehet a leírás eddig egy tárgyra csupán egyetlen hüvely rázsugorítását taglalta, elképzelhetõ, hogy egyazon tárgyra több hüvely lenne felhelyezve és rázsugorítva, akár egyidejûleg vagy egymást követõen. Ugyanígy, ha csak egyetlen hüvely kerül felvitelre, az csak a tárgynak egy korlátozott részét érintené, például annak felsõ, középsõ, vagy az alsó részét, a mindenkori esettõl függõen. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Eljárás hõre zsugorodó mûanyag fóliából készített, és olyan tárgyakra, mint például a palackok, egyedileg ráhúzott hüvelyek hõzsugorítására, azzal jellemezve, hogy az eljárás az alábbi, egymást követõ szakaszokból áll: a) egy egyedi tárgyat () ráhelyezünk egy mozgatható tartóra (), miután egy hüvelyt (11) elõzetesen ráhúztunk a tárgyra; b) a tárgyat () hüvelyével (11) együtt bejuttatjuk egy szabályozott hõmérsékletû elõmelegítõ kamrába (1), ahol a fennálló hõmérsékletet sugárzó hõ útján érjük el, és az említett tárgyat meghatározott ideig benn tartjuk az említett kamrában, hogy optimális módon elõkészítsük a hüvelyt (11) alkotó fóliát a tárgyra () való késõbbi rázsugorításához; c) a tárgyat () hüvelyével (11) együtt szabályozott sebességgel függõleges irányban (X) egy szabályozott hõmérsékletû zsugorítókamrán (1) keresztül továbbítjuk, amely kamra szomszédos az elõmelegítõ kamrával (1), és amelyben a fennálló hõmérsékletet forró levegõ befújásával és annak szétoszlatásával állítjuk elõ, hogy a hüvelyt (11) rázsugorítsuk a tárgyra (), és d) a tárgyat () eltávolítjuk a tartóból () rázsugorított hüvelyével (11) együtt. 7

8 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az olyan a paramétereket, mint a hõmérséklet, a tartó () elmozdulási sebessége és az idõ, az érintett tárgy () és az érintett hüvelyhez (11) felhasznált fólia függvényében szabályozzuk. 3. A 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a paraméterek szabályozását egy, az említett eljárásban a mûveletsorok vezérlésére elõirányzott programozható automatával (1) végezzük. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a zsugorítókamrába (1) befújt levegõt rendszeresen arra is használjuk, hogy fenntartsuk az elõmelegítõ kamra (1) kívánt hõmérsékletét.. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy mozgatható tartót () a tárgy () elõmelegítõ kamrába (1) való továbbítása és a zsugorítókamrán (1) való átvezetése során ugyanazon függõleges irányban (X) mozdítjuk el. 6. Az. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a tartót () szabályozott sebességgel forgatjuk egy függõleges tengely (X) körül, mielõtt és mialatt a tárgy () hõre zsugorodó hüvelyével (11) együtt áthalad a zsugorítókamrán (1). 7. Az. vagy 6. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a mozgatható tartót () változó sebességgel mozdítjuk el tengelyirányban egy teljes mûveleti ciklus idõtartamának optimalizálásához. 8. Hõzsugorító berendezés (0) az 1 7. igénypontok bármelyike szerinti eljárás megvalósítására, amely berendezés a következõket tartalmazza: egy helyhez kötött gépvázat (1); egy tárgytartót (), amely elmozdíthatóan van felszerelve a helyhez kötött gépvázhoz (1) képest egy függõleges középtengely (X) mentén egy, a tárgy felhelyezésére vagy eltávolítására szolgáló alsó helyzet és egy felsõ helyzet között, ahol a tárgy teljes egészében egy elõmelegítõ kamrában (1) tartózkodik, amely egy zsugorítókamra (1) fölött van elrendezve, és amely elõmelegítõ kamrát (1) egy, a zsugorítókamra (1) által hordozott hõsugárzó kürtõ (1) képezi, amely a tárgytartó () függõleges középtengelyében (X) van központosan rögzítve, emellett az említett zsugorítókamra (1) egy forró levegõt befúvó egységgel (1) van összekötve, és olyan alkotóelemeket (136) tartalmaz, amelyek a befújt levegõ eloszlatására szolgálnak, és egy automatát (1), amely az olyan paramétereket szabályozza, mint a hõmérsékletet, a tárgytartó () elmozdulási sebességét és a mûveleti ciklusok alatti idõket. 9. A 8. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a tárgytartó () úgy van felszerelve, hogy forogni is képes a saját függõleges középtengelye (X) körül.. A 8. és 9. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a tárgytartó () úgy van felszerelve, hogy a ráhelyezett tárgyat () a függõleges középtengelyben (X) központosan rögzítse, és hogy adott esetben védelmet is nyújtson az említett tárgy alsó tartománya egy részének vagy egészének. 11. A 8. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy az elõmelegítõ kamrát képezõ hõsugárzó kürtõnek (1) változtatható falvastagsága és/vagy keresztmetszete van arra az esetre, ha a tárgyra () zsugorítandó hüvely (11) alsó és felsõ tartományai között a zsugorodás mértéke jelentõsen eltér. 12. A igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a zsugorítókamra (1) gyûrûs felépítésû, és a tárgytartó () függõleges középtengelyében (X) van központosan rögzítve. 13. A 12. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a gyûrû alakú zsugorítókamra (1) egy hengeres belsõ fallal (133) rendelkezik, amely a szétoszlatott forró levegõ kiléptetéséhez legalább egy résnyílással (134) van ellátva. 14. A 13. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a gyûrû alakú zsugorítókamra (1) belsõ fala (133) több résnyílással van ellátva, amelyek ferdén húzódnak a vízszinteshez képest.. A 8. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a befújt levegõ szétoszlatására szolgáló alkotóelemek (136) fémgyapot szalagokból állnak. 16. A 8. és 9. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a berendezés részét képezi egy emelõszerkezet (3), amellyel egyrészt a tárgytartó (), másrészt egy, a tárgytartó önmaga körüli forgatását biztosító meghajtómotor (6) van összekötve, valamint tartalmaz egy, az emelõszerkezetet mûködtetõ további motort (116) a tárgytartó () függõleges tengelyirányú elmozdításához, ugyanakkor a berendezés automatája (1) össze van kötve az említett két motorral (6, 116), továbbá a zsugorítókamrához (1) hozzárendelt forró levegõt befúvó egységgel (1), hogy össze legyenek hangolva a hõmérséklet, a sebesség és az idõ paraméterei. 17. A 16. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy az automata (1) programozható, fõként az érintett tárgy () terjedelmének és a berendezésbe való behelyezéskor fennálló hõmérsékletének figyelembevételéhez, miként a hüvely (11) képzéséhez felhasznált fólia anyagának és vastagságának figyelembevételéhez. 18. A igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a berendezésnek egy ablakkal (1) ellátott védõburkolata (0) van, amely lehetõvé teszi a tárgy () manuális behelyezését és eltávolítását, a berendezés forró részeivel való érintkezés veszélye nélkül. 8

9 HU T2 Int. Cl.: B6B 3/02 9

10 HU T2 Int. Cl.: B6B 3/02

11 HU T2 Int. Cl.: B6B 3/02 11

12 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004804T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726098 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 767481 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01) !HU000006283T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023313 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01) !HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 712 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47F 1/10 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 712 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47F 1/10 (2006.01) !HU000004712T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 712 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 009258 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 761894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben