(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: F16L /16 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 03/0776 () Elsõbbségi adatok: EP (72) Feltalálók: Daveloose, Frank, Verviers (BE); Bolsee, Hugues, Verviers (BE) (73) Jogosult: NordiTube Technologirs AB, Liege/Schlessin (BE) (74) Képviselõ: dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Bélésanyag csõvezetékekhez (7) Kivonat A találmány tárgya csõ alakú bélésanyag csõvezetékek megerõsítésére, csõbélelési eljárásban történõ felhasználásra. A csõ alakú bélésanyagot, amelynek belsõ felületén egy kötõanyag van elhelyezve, betolják egy csõvezetékbe, amelyben a bélésanyag képes elõrehaladni, és elõretolás közben a csõ alakú bélésanyag kifordul az áramló közeg nyomásának hatására. A csõ alakú bélésanyag úgy van elhelyezve a csõvezeték belsõ felületén, hogy a kötõanyag a csõvezeték és a csõ alakú bélésanyag között helyezkedik el. A csõ alakú bélésanyagnak van egy tömítõanyagból készült külsõ rétege, továbbá a belsõ oldalán egy olyan belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpenye van, amely két, nagy szakítószilárdságú és/vagy nagy modulusú rostokból készült lapot tartalmaz. A két szélén szabadon átlapolódó mindkét lap két helyen lapolódik át, ahol a lapok mindkét szélén az átlapolódó részek a belsõ, csõ alakú köpeny hossziránya mentén húzódnak. Az átlapolódó részek a köpeny átellenes pontjain vannak kialakítva úgy, hogy a csõ alakú, összelapított bélésanyag hajlataiban helyezkednek el. HU T2 A leírás terjedelme 8 oldal (ezen belül 1 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány tárgya bélésanyag csõvezetékekhez, például víz, gáz vagy más áramló közeg számára, amely bélésanyagból az ilyen csõvezetékek számára egy erõs belsõ csõ hozható létre. Sok évvel ezelõtt a sérült vagy elöregedett csõvezetékek javítása és megerõsítése céljából csõ alakú bélésanyagot használtak. Mivel a csõvezetékeket az összeszerelést követõen betemették a földbe, a csõvezetékek cseréje, különösen a földalatti csövek esetén, rendkívül költséges és nehéz feladat volt. A kezdetben kifejlesztett csõbélelési eljárások, például az US 3,132,062 és az US 3,494,813 számú szabadalmakban bemutatott eljárások, rendkívül kezdetlegesek voltak és a csõvezetékek tényleges bélelési munkálatai számos hátránnyal rendelkeztek. Ennek következtében különbözõ módokon továbbfejlesztették a csõvezetékek bélelési eljárásait, valamint az eljárások során felhasznált bélésanyagokat. Számos továbbfejlesztett bélelési eljárást javasolnak például az US 4,368,091, az US 4,334,943 és az US 4,,48 számú szabadalmak, ahol az US 4,427,480 és az US 4,334,943 számú szabadalmak különösen fejlett eljárásokat ismertetnek a csõvezetékek bélelésére. Ezeknél az eljárásoknál, a belsõ felületükön egy kötõanyaggal ellátott, csõ alakú bélésanyagot helyeznek a csõvezetékbe és azt elõrefelé tolják a csõvezetékben, miközben a bélés kifordul, és a bélésanyag a kötõanyag révén a csõvezeték belsõ felületéhez tapad. A csõvezetékekhez használt bélésanyagok a belsõ felületükön általában el vannak látva egy olyan légmentesen szigetelõ membránnal vagy bevonattal, amelynek köszönhetõen a bélésanyag vízhatlan és/vagy légzáró lesz. A csövek és csõvezetékek újrabéleléséhez számos különbözõ típusú csõ alakú bélésanyagot használnak. A bélésanyag rendszerint filcbõl és/vagy textíliából és/vagy más porózus, rugalmas vagy habos anyagból készül, amelyen vízhatlan és/vagy légzáró membrán vagy bevonat van. A csõ alakú bélésanyag alkalmazása a nagy nyomás alatt áramló közegek továbbítására szolgáló csõvezetékek megerõsítése szempontjából kívánatos. Ilyen vezeték például a gázvezeték (legfeljebb 64 kg/cm 2 üzemi nyomás a tényleges használat során), vagy a városi vízvezeték (legfeljebb 18 kg/cm 2 üzemi nyomás a tényleges használat során) stb. A városi vízvezetékek esetében rendszerint olyan városi vízfokozatú csõvezetéket használnak, amelynek eredetileg akár kg/cm 2 nyomásnak is képes ellenállni, azonban az idõ múlásával az ellenállása fokozatosan lecsökken oly módon, hogy a végül csak néhány kg/cm 2 nyomát bír ki. A nyomással szembeni ellenálláson kívül a külsõ hatásokkal vagy terhelésekkel, sõt, akár a földrengés következtében fellépõ repedésekkel vagy törésekkel szemben is kellõen védettnek kell lenniük az ilyen csõvezetékeknek, ideértve a városi vízvezetékeket. Nagynyomású közeget továbbító csõvezetékek esetén a csõvezetékek eltörése által okozott károk rendkívül súlyosak. Ezért az ilyen csõvezetékekben olyan csõ alakú bélésanyagra van szükség, amely nem károsodik és képes a csõvezeték helyettesítésére még akkor is, ha a csõvezeték elhasználódik vagy eltörik. Továbbá a csõ alakú bélésanyagnak önmagában is biztosítania kell a nagynyomású közeg számára az áramlási utat, még abban az esetben is, ha a csõvezeték elöregedett és emiatt jelentõs mértékben megrepedt vagy károsodott. Ilyen esetben magának a bélésanyagnak kell ellenállnia a továbbított közeg nyomásának, így a bélésanyaggal szemben támasztott követelmény különösen nagy lesz akkor, ha nagy átmérõjû csõvezetékben van elhelyezve. Ha a csõvezetékek például földrengés következtében egy nagy külsõ erõ hatására megrepednek vagy eltörnek, a csõ alakú bélés képes leválni a sérült csõvezetékekrõl anélkül, hogy károsodna, így biztosítható a nagynyomású áramló közeg számára az áramlási út fenntartása. A szerkezeti ellenálló képesség kifejezés alatt a leírásban a csõ alakú bélésanyag speciális mechanikai tulajdonságait értjük. Más szóval, a szerkezeti ellenálló képesség alatt a külsõ terhelések elnyelésének képességét és a belsõ nyomással szembeni ellenállásnak az együttesét értjük abban a feltételezett esetben, amikor a csõvezetékek megrepedésekor vagy törésekor a nagynyomású áramló közeg számára csak a csõ alakú bélésanyag biztosítja az áramlási járatot. Annak érdekében, hogy egy csõ alakú bélésanyag szerkezetileg ellenálló legyen, a csõ alakú bélésanyagot kellõen nagy szakítószilárdságúra kell kialakítani mind hosszirányban, mind keresztirányban, és olyan mértékû ellenállással kell rendelkeznie, hogy a bélésanyag nem mehet tönkre a külsõ terhelések és/vagy a csõvezeték és a bélésanyag közötti tapadás megszûnése miatt kialakuló nyíró, roncsoló erõk fellépését megelõzõen. Abban az esetben, ha a csõvezetéket puha talajban vagy termõföldben helyezik el, a csõvezeték könnyen megrepedhet vagy eltörhet a talajban megvalósuló elhajlás vagy egy földrengés következtében. Ha a csõvezeték megreped vagy eltörik, a szerkezetileg ellenálló csõ alakú bélésanyag a megszilárdult kötõanyag elnyíródása miatt le tud válni a sérült csõvezetékrõl, és így továbbra is képes szabad áramlási utat biztosítani a nagynyomású áramló közeg számára. Emiatt a szerkezeti ellenálló képesség bélésanyag egyik legfontosabb tulajdonsága ott, ahol a fellépõ (rendkívül nagy) belsõ üzemi nyomás mellett a helyreállított csõvezetéket olyan helyen ágyazzák a földbe, ahol külsõ terhelések is felléphetnek és/vagy ahol puha talaj vagy újból termõvé tett föld van és/vagy a terület földrengésveszélyes. Az ismert csõ alakú bélésanyagoknál azonban nem foglalkoztak az ilyen szerkezeti ellenálló képességgel. Mivel a csõ alakú bélésanyagot átfordítással helyezik fel a csõvezetékek belsõ falára, lényeges, hogy a csõ alakú bélésanyagnak rugalmasnak kell lennie és nem igényelhet nagy közegnyomást az átfordításhoz. Az átfordítás általában egyre nehezebb, ahogy a csõ alakú bélésanyag vastagsága nõ. Így amellett, hogy a megszilárdult, csõ alakú bélésanyagnak szerkezetileg ellenállónak kell lennie, a kötõanyag megszilárdulása elõtt viszont rendkívül rugalmasnak is kell lennie. 2

3 Az US,186,987 számú irat olyan, csõvezetékekhez használható bélésanyagot ismertet, amely egy rugalmas csõ alakú fóliát, a csõ alakú fólia külsõ felületét bevonó lapot, valamint egy leválásra képes, a lap külsõ felületét bevonó második fóliát tartalmaz. A lap nagy szakítószilárdságú textíliából vagy rostokat tartalmazó anyagból van, amely impregnálva van egy besûrített, folyékony, hõre keményedõ mûgyantával, ezáltal egy olyan textíliával vagy rostokkal megerõsített kompozit anyag jön létre a nagy szakítószilárdságú lapnak köszönhetõen, amely elegendõ hosszúságú és szélesebb, mint a kibélelendõ csõ belsõ kerülete. Az egyetlen nagy szakítószilárdságú lap mindkét oldalsó széle csúsztathatóan átlapolódik egymással és ily módon egy csövet képez a csõ alakú fólia körül, ahol a fóliacsõ külsõ kerülete kisebb, mint a csõvezeték belsõ kerülete. Amikor a csõvezetékbe behelyezett bélésanyagot felfújják annak érdekében, hogy az egyenletesen és közvetlenül érintkezzen a csõvezeték belsõ falával, a bélés átlapolódó szakaszai elcsúsznak egymáson, és a bélésanyag kerülete megnõ oly módon, hogy a bélésanyag szoros ráfeszül a csõvezetékre. A bélésanyag kerületének növekedése azonban korlátos, és viszonylag nagy nyomásra lehet szükség a bélésanyagnak az átlapolódó szakaszon fellépõ súrlódási ellenállásának leküzdéséhez. A WO 91/14896 számú irat az US,186,987 számú iratban bemutatott csõ alakú bélésanyaghoz hasonló bélésanyagot ismertet, amely egy vagy több olyan mûgyantát abszorbeáló szerkezeti erõsítõanyagot tartalmaz, amely rétegenként legalább egy helyen átlapolódik. A bélésanyag felfújását követõen a szerkezeti erõsítõrétegek szétcsúsznak a megfelelõ átlapolódó részeken és ily módon lehetõvé teszik a szerkezeti erõsítõrétegek kitágulását. A DE számú irat (vö. 1. igénypont tárgyi körével) szintén az US,186,987 számú iratban bemutatott csõ alakú bélésanyaghoz hasonló anyagot ismertet, azonban ebben több olyan mûgyantát elnyelõ, szerkezeti erõsítõanyag van, amelyek az egyes rétegekben egy adott helyen átlapolódnak. Az egyes rétegek átlapolódó részei egymáshoz képest el vannak tolva. A bélésanyag felfújását követõen a szerkezeti erõsítõrétegek elcsúsznak a megfelelõ átlapolódó részeiken és ezáltal lehetõvé teszik a szerkezeti erõsítõrétegek kitágulását. A DE számú irat szintén olyan bélésanyagot ismertet, amely több rétegben tartalmaz mûgyantát elnyelõ, szerkezeti erõsítõanyagot, amely rétegenként egy adott helyen átlapolódik. Az egyes rétegek átlapolódó részei egymáshoz képest el vannak tolva. A bélésanyag tartalmaz továbbá két nem átlapolódó külsõ réteget is, amelyek szerkezeti erõsítõanyagból vannak, és amelyek a bélésanyag kerületének csak egy részét vonják be. E két erõsítõanyagból készült külsõ réteg bizonyos helyeken a csõ alakú bélésanyag külsõ felületéhez van ragasztva. A találmány célkitûzése A jelen találmánnyal célunk olyan újfajta bélésanyag megvalósítása a csõvezetékek számára, amely egyenletesen vihetõ fel a csõvezetékek belsõ felületére, és amely alkalmas erõs, kompozit anyagú bélés megvalósítására. A találmány általános ismertetése A fent említett problémák kiküszöbölése érdekében a jelen találmány értelmében a csõvezetékek megerõsítésére olyan csõ alakú bélésanyagot javaslunk, amely felhasználható a csõvezeték-bélelési eljárásokban. A csõ alakú bélésanyagot, amelynek belsõ felületén egy kötõanyag van elhelyezve, betolják egy csõvezetékbe, amelyben a bélésanyag képes elõre haladni, és elõretolás közben a csõ alakú bélésanyag kifordul az áramló közeg nyomásának hatására. A csõ alakú bélésanyag úgy van elhelyezve a csõvezeték belsõ felületén, hogy a kötõanyag a csõvezeték és a csõ alakú bélésanyag között helyezkedik el. A csõ alakú bélésanyagnak van egy tömítõanyagból készült külsõ rétege, továbbá a belsõ oldalán egy olyan belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpenye van, amely két, nagy szakítószilárdságú és/vagy nagy modulusú rostokból készült lapot tartalmaz. A két szélén szabadon átlapolódó mindkét lap két helyen lapolódik át, ahol a lapok mindkét szélén az átlapolódó részek a belsõ, csõ alakú köpeny hossziránya mentén húzódnak. A csõvezetékek megerõsítésére javasolt csõ alakú bélésanyag jó kötõanyagabszorpciós képességgel rendelkezik, rendkívül rugalmas a kikeményítést megelõzõen, és ezáltal megkönnyíti az átfordítását, továbbá a befogadó csõvezetékben történõ elhelyezés érdekében jó kerületi tágulási tulajdonságokkal rendelkezik. A kötõanyag megszáradását követõen a bélésanyag szilárddá válik, alakja stabil lesz és szerkezeti ellenálló képessége, valamint a nyomással szembeni ellenállása kellõen nagy lesz ahhoz, hogy megfelelõ szabad áramlási utat biztosítson a csõvezetékek vagy azok illesztéseinek megrepedése vagy eltörése esetén is, ha a csõ alakú bélésanyag a felhasznált kötõanyag kötési szilárdságánál nagyobb külsõ erõ következtében leválik a csõvezetékekrõl vagy azok illesztéseirõl. A találmány szerinti bélésanyag egy további elõnye, hogy a kerületi tágulás eléréséhez kis nyomás is elegendõ, ami az átlapolódó részek egymáson történõ elcsúszásakor fellépõ ellenhatások leküzdéséhez szükséges. A két átlapolódó rész jelenléte nagymértékben javítja a tágulási képességet, mivel a tágulás két különbözõ helyen valósul meg és lehetõvé teszi olyan célszerû bélés kialakítását, amely viszonylag kis kezdeti kerülettel rendelkezik. A gyûrõdések kialakulásának veszélye az újrabélelés során minimális, illetve az akár teljesen kiküszöbölhetõ. Továbbá mivel az átlapolódó részek a lapított csõ alakú bélésanyag két, egymással szemközti széle mentén helyezkednek el még az átmérõ kitágulását követõen is, az elõbb említett lapított hajlatok a kétrétegû átlapolódó zónákban maradnak. Elõnyt jelent, hogy a lapított csõ alakú anyag szemközti szélei mentén megvalósuló két átlapolódó rész lehetõvé teszi a bélésanyag teljes vastagságának, rugal- 3

4 masságának és súlyának viszonylag alacsony értéken tartását, miközben a kompozit anyag az impregnálást és a kikeményítést követõen már optimális és homogén ellenálló képességgel rendelkezik. Ez a jellemzõ jelentõs mennyiségû mûgyanta megtakarítását teszi lehetõvé, ami a bélésanyagot versenyképesebbé és könnyebben feldolgozhatóvá teszi. A lelapított hajlatoknál elhelyezkedõ kettõs rétegû, megerõsített zónáknak köszönhetõen a fizikai meghajlásnak a nagy szilárdságú/nagy modulusú textilanyagra gyakorolt negatív hatásait kiküszöböljük, és a csõ alakú bélés a teljes kerülete mentén megõrzi szerkezeti tulajdonságait annak ellenére, hogy a kompozit anyagszerkezetben hajlításra és nyírásra érzékeny szerkezeterõsítõ rostokat vagy szálakat alkalmazunk. Valójában azt tapasztaltuk, hogy az egyetlen átlapolódó résszel rendelkezõ bélésanyagok, mint például az US,186,987 számú iratban bemutatott bélésanyag, nem képes ellenállni a nagy nyomásoknak, még akkor sem, ha a bélésanyagban nagy szilárdságú/nagy modulusú textíliát használnak. Meglepõ ugyanakkor, hogy a kerület két szemközti pontján megvalósított, nagy szilárdságú és nagy modulusú textíliát vagy hálót tartalmazó átlapolódó szakaszok sokkal nagyobb nyomásnak képesek ellenállni, mint egy azonos szerkezetû bélésanyag, amely csak egyetlen átlapolódó résszel rendelkezik. Ez a nem várt hatás látszólag annak a ténynek tudható be, hogy a bélésanyag meg van hajlítva az elõállítása során, majd ezt követõen lapított állapotban van tárolva és szállítva. A bélésanyag csak akkor nyeri vissza kerek alakját, amikor a bélésanyagot bevezetik a csõvezetékbe és felhelyezik a csõvezeték belsõ falára. Azt tapasztaltuk, hogy a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpenyben használt nagy szakítószilárdságú és nagy modulusú rostok könnyen elszakadnak a bélésanyagot lelapításakor. Azáltal, hogy a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpeny két, nagy szakítószilárdságú és nagy modulusú rostokból vagy szálakból álló lapot vagy hálót tartalmaz, amelyek a bélésanyag hajlataiban hosszirányban átlapolják egymást, jelentõs mértékben megnöveli azoknak a rostoknak a számát, amelyek továbbra is épek maradnak, és ezáltal megnöveli a kikeményített bélésanyag szerkezeti szilárdságát és a nyomással szembeni ellenállását. Repesztõpróbát végeztünk egy szabadon álló 1,2 m hosszú és 0 mm névleges átmérõjû (DN), impregnált és kikeményített bélésen. A bélés egy 6,2 mm vastagságú, poliészter bevonatú filcréteget és egy 0 g/m 2 sûrûségû (00 g/m 2 sûrûségû lánc és 0 g/m 2 sûrûségû vetülék), lapos, szerkezeterõsítõ E CR üvegszövetet tartalmazott, amelyek egy csatornát képezõ módon voltak kialakítva. Az oldalsó hajtásélek külsõ oldalán egyetlen átlapolódó zóna volt. A rövid távú repesztõnyomás 16 bar volt, ami a hosszú távú üzemi nyomás számára ±,3 bar változást tesz lehetõvé (ahol a hosszú távú ellenállás a rövid távú ellenállás fele, a biztonsági együttható értéke pedig 1,). Ugyanilyen kialakítású, de üvegbõl készült csatornát állítottunk elõ két különálló üvegrost rétegbõl, amelyek a meghajlított széleket 1 mm hosszúságban villaszerûen lapolták át, ahol a rövid távú repesztõnyomás 37, bar volt, ami 12, bar hosszú távú üzemi nyomást tesz lehetõvé. A nagy szakítószilárdságú és nagy modulusú anyagból készült két textil lap vagy háló mindegyike célszerûen legalább cm hosszan lapolódik át. Különösen abban az esetben, ha a névleges átmérõ nagyobb, mint 3 mm, elõnyös, ha a nagy szakítószilárdságú és nagy modulusú anyagból készült textil lap vagy háló körülbelül 2 0,1 DN (névleges átmérõ) és körülbelül 2 0,3 DN közötti hosszúságú szakaszon, célszerûen azonban körülbelül 2 0,2 DN hosszúságú szakaszon lapolódik át, ahol az átlapolódás mértéke a bélés méretének a csõvezeték átmérõjéhez viszonyított értékétõl függ. A szakmában jártas szakember a várható üzemi nyomás, a lapok vagy hálók típusa és minõsége, valamint az üzembe helyezés során a csõ alakú bélés várható tágulási mértéke alapján, a felújítandó csõvezeték átmérõjének függvényében meg tudja határozni az átlapolódás optimális értékét. Egy további célszerû kiviteli alaknál a csõ alakú bélésanyag tartalmaz továbbá egy rugalmas csõ alakú köpenyt a légzáró külsõ réteg és a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpeny között; vagy egy rugalmas, csõ alakú köpenyt a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpenyen; vagy egy elsõ rugalmas csõ alakú köpenyt a légzáró külsõ réteg és a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpeny között és egy második rugalmas, csõ alakú köpenyt a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpenyen. Ez a rugalmas, csõ alakú köpeny célszerûen tartalmaz egy viszonylag jól nyújtható textíliát, például nemszövött hálót vagy filcet, illetve kötött réteget, de tartalmazhat elasztikus, szövött textíliát is. A rugalmas, csõ alakú köpeny tartalmazhat nemszövött textilfilcet, centrifugázással tömörített (spunbonded) gyékényt vagy gyapjút, vagy szövött, fonott vagy kötött textíliát vagy rugalmas, porózus és abszorbens réteget, például nyílt cellás habot. A külsõ réteg vízzáró anyaga célszerûen természetes vagy szintetikus elasztomer vagy rugalmas anyagot tartalmaz, amely az alábbi csoportból választott elem lehet: természetes és szintetikus gumik, poliészter elasztikus polimerek, poliolefin polimerek, poliolefin kopolimerek, poliuretán polimerek vagy ezek valamilyen keveréke. Ezek az anyagok célszerûen élelmiszer-minõségû anyagok. A bélésanyag felhasználási helyétõl függõen a külsõ réteg légzáró és/vagy vízzáró. A külsõ réteg vastagsága általában 0,2 2 mm, célszerûen 0, 1, mm. A belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpeny és az opcionális, rugalmas, csõ alakú köpeny(ek) célszerûen impregnálva van(nak) egy olyan kötõanyaggal, amely a kikeményítést vagy szárítást követõen kemény kompozit anyagot eredményez. A kötõanyag az alábbi csoportból választott gyantát vagy ragasztót tartalmazhatja: hõre keményedõ vagy hidegen kikeményedõ térhálósító anyag, például poliuretán, telítetlen poliészter, vinil-észter, epoxi, akrilok, izocianát, beton vagy vízüveg vagy ezek keveréke. 4

5 A kötõanyag a kikeményedését vagy kiszáradását követõen egymáshoz ragasztja a nagy szilárdságú és nagy modulusú szerkezeterõsítõ lapok átlapolódó széleit. A találmány egyik célszerû kiviteli alakjánál a nagy szakítószilárdságú és nagy modulusú anyagból készült két lap szövött, fonott vagy kötött anyagot vagy hálót; vagy üvegszálból, paraaramidrostokból, karbonszálból vagy más nagy modulusú szálakból vagy rostokból készült, nemszövött anyagot tartalmaz. A nagy szilárdságú és nagy modulusú anyagot célszerûen úgy választjuk meg, hogy bizonyos mértékig kiküszöböljük a csõ alakú bélés gyártási eljárása során a meghajlításból adódó meggyengülését. A szóban forgó felhasználásra kiválóan megfelelnek az E vagy E CR üvegrostok és az E vagy E CR üvegszálak, ahol az egyes szálak átmérõje maximum 17 m, és az epoxigyantával való kompatibilitás céljából megfelelõen kiválasztott enyvezõ anyagot tartalmaz. A Kevlar, Twaron vagy Technora márkanéven forgalmazott paraaramidrostok és ¹szálak, valamint a karbonrostok és karbonszálak szintén jól használhatók. A találmány további céljait, jellemzõit és elõnyeit a leírás további részében ismertetjük. Az ábrák rövid ismertetése A találmányt a leírásban a mellékelt rajzra történõ hivatkozással ismertetjük részletesen. A rajzon: az 1. ábra egy szerkezeti bélésanyag keresztmetszetét szemlélteti a kifordítás elõtt; a 2. ábra a szerkezeti bélésanyag egyik célszerû kiviteli alakjának keresztmetszete a kifordítás elõtt; és a 3. ábra a szerkezeti bélésanyag keresztmetszete a kifordítás után. Az 1. ábrán egy szerkezeti bélésanyag keresztmetszete látható a kifordítás elõtt, amely anyag egy csõvezetékek újbóli béleléséhez gyártott rugalmas, többrétegû struktúrával rendelkezik. Ez a bélésanyag úgy van kialakítva, hogy egy kikeményíthetõ mûgyantával vagy kötõanyaggal történõ impregnálást, kifordítást és a felújítandó csõvezeték belsejében végrehajtott kikeményítést követõen a csõvezeték szerkezeti megerõsítésére alkalmas. Az 1 külsõ réteg légzáró 1a bevonóanyagból van, amely egy rugalmas, porózus és abszorbens 1b hordozó külsõ felületén van elhelyezve. A rugalmas, porózus és abszorbens 1b hordozó rendszerint egy nemszövött textilanyagból, például filcbõl, hálóból, centrifugázással tömörített anyagból vagy folytonos szálakból vagy kötegelt rostokból készült hálóból van. Bizonyos esetekben alkalmazható szövött, fonott vagy kötött anyag is, vagy bármilyen más típusú rugalmas, porózus és abszorbens anyag, például nyílt cellás hab. Amennyiben a porózus, abszorbens rétegben textilanyagot használunk, elõnyösen szintetikus vagy mesterséges rostokat vagy szálakat, például poliamid, poliolefin, akril, üveg, mûselyem, aramid, vagy leggyakrabban poliészter rostokat vagy szálakat használunk. Bizonyos esetekben természetes rostok, különösen növényi eredetû rostok, például len¹, kender¹, juta¹, kenaf- vagy ramirostok is használhatók. A rugalmas, porózus 1 réteg felépítése és vastagsága a konkrét igények szerint van megvalósítva, összhangban a nemzetközi szabványokkal, például az ASTM F.1216 szabvánnyal, annak érdekében, hogy garantált legyen a teljes kompozit bélés megfelelõ szerkezeti megerõsítése az impregnáláshoz használt mûgyanta vagy kötõanyag mechanikai tulajdonságaihoz viszonyítva. Például egy részben elhasználódott, 00 mm névleges átmérõjû, 2%¹os oválissággal rendelkezõ, 1, m hosszú vízoszlopot tartó csõ esetén, ahol a talajerõsítési tényezõ K=7.0 és a biztonsági tényezõ N=1,, továbbá ahol a csõ egy 0 MPa rövid távú rugalmassági modulussal rendelkezõ kompozit bélésanyaggal van kibélelve, egy legalább mm vastagságú rétegre van szükség. A rugalmas, porózus és abszorbens 1 hordozó lehet egyrétegû, de tartalmazhat több azonos vagy különbözõ anyagból lévõ réteget. A rugalmas, porózus és abszorbens hordozó belsõ oldalán két különálló, nagy szilárdságú és nagy modulusú textilanyagból készült 2, 3 lap van elhelyezve, amelyek úgy vannak meghajlítva, hogy mindkét szélükön szabadon átlapolódnak és ezáltal egy belsõ csatornát alkotnak. A két átlapolódó rész egymással szemközt helyezkedik el, és egy kettõs anyagréteget alkotnak a bélésanyag hossza mentén. A kettõs rétegek úgy vannak elrendezve, hogy lefedjék a bélés lelapított 4a, 4a, illetve 4b, 4b széleit. A nagy szilárdságú és nagy modulusú anyagból készült két 2, 3 lap elõállítható nemszövött vagy szövött, fonott vagy kötött anyagokból, kötegelt rostok, folytonos szálak vagy fonalak felhasználásával. Célszerûen szövött struktúrákat vagy olyan kötött textil struktúrákat használunk, ahol a hosszirányú és keresztirányú fonalak vagy szálak egymásra merõlegesek. Ez az elrendezés lehetõvé teszi maximális szerkezeterõsítés elérését a bélésanyag belsõ nyomással szembeni ellenállását illetõen. A gyakorlatban folytonos, nagy szilárdságú és nagy modulusú, többszálú fonalakat használunk a 2, 3 lapokban, ahol a láncfonalak a bélésanyag hosszirányában, míg a vetülékfonalak keresztirányban haladnak. A 2, 3 lapok szerkezete úgy van kialakítva, hogy a keresztirányú szakítószilárdsága kétszer akkora legyen, mint a hosszirányú szakítószilárdsága. Ily módon a végsõ bélésanyag számára optimális repesztõnyomás biztosítható. A 2, 3 lapok nagy szilárdságú és nagy modulusú anyagból vannak, például szénbõl, paraaramidból, nagy teljesítményû polietilénbõl (HPPE) vagy gazdaságossági okokból célszerûen üvegbõl. Amennyiben üveget használunk a 2, 3 lapok anyagként, célszerû a kémiai és mechanikai szempontból leginkább ellenálló üvegeket választani annak érdekében, hogy biztosítsuk a tulajdonságok hosszú távú megmaradását és minimalizáljuk a szilárdság csökkenését a bélés gyártási folyamata és tárolása során. E tekintetben célszerûen E üveget vagy még inkább E CR üveget, vagy bórmentes üveget használunk.

6 A 2, 3 lapokat általában valamilyen rostból vagy fonalból készítjük, azonban különbözõ anyagok együttesen is felhasználhatók. Az átlapolódás helye és szélessége a 2, 3 lapokon általában azonos mindkét oldalon, de különbözõ is lehet. A 2. ábrán a szerkezeti bélésanyag egy célszerû kiviteli alakjának keresztmetszete látható a kifordítás elõtt. A 2, 3 lapok által alkotott csatorna belsejében további rugalmas, porózus és abszorbens anyagból készült, csõ alakú rétegek helyezhetõk el. Az egy vagy több ilyen réteg anyaga általában hasonló a porózus, abszorbens 1b hordozóéhoz. Az ilyen réteg lehet vízálló és/vagy légzáró réteg, amely megóvja a hõre keményedõ gyantát vagy kötõanyagot a nedvességtõl a befogadó csõben történõ elhelyezés ideje alatt. A 3. ábra egy szerkezeti bélésanyag keresztmetszetét szemlélteti a kifordítást követõen. A kifordítást követõen az 1 réteg kerül a bélésanyag belsõ oldalára úgy, hogy a vízzáró bevonattal ellátott 1a oldal kerül érintkezésbe a felújított csõben továbbítandó közeggel. A hõre keményedõ gyanta vagy kötõanyag kiszárítását követõen az 1b réteg(ek) nagymértékben hozzájárul(nak) a bélésanyag szerkezeti megerõsítéséhez a kialakított vastagsága és rugalmassági modulusa révén. A nagy szilárdságú és nagy modulusú textilanyagból készült két 2, 3 lap ekkor a belsõ 1 csõ körül helyezkedik el, és azok továbbra is átlapolódnak a széleik mentén, ezáltal szerkezetileg megerõsítik az meghajlított 4a, 4a és 4b, 4b zónákat. A gõzzel, forró levegõvel, forró vízzel vagy UV sugarak segítségével végzett kikeményítést követõen a hõre keményedõ gyanta vagy kötõanyag biztosítja a szilárd kapcsolatot a két átlapolódó terület között és ezáltal egy szerkezetileg megerõsített, nyomásálló kompozit csövet alkotnak. A nagy szilárdságú és nagy modulusú szerkezeterõsítõ 2, 3 lapoknak köszönhetõen a kikeményített bélés képes ellenállni a nagy belsõ nyomásnak és megõrizni méretét, valamint alakját ilyen körülmények között. Ellentétben az ismert, helyben kiszárított bélésekkel, ez a különleges, nagy modulusú szerkezeti elrendezés lehetõvé teszi, hogy a bélésanyag pontosan illeszkedjen a felújított csõvezetékbe, továbbá hogy ellenálljon a kompozit bélés belsejében fellépõ nyomásnak. A speciális tulajdonságoknak köszönhetõen az érzékeny és/vagy sérült befogadó csõ az ilyen strukturális újrabélelést követõen megõrzi ellenálló képességét a nyomóerõkkel szemben. A találmány szerinti csõ alakú bélésanyagnak a csõvezetékek belsõ felületére bármely alkalmas csõbélelési eljárással, például az US 4,334,943 számú iratban bemutatott eljárással történõ ráhelyezésekor a csõ alakú bélésanyagot impregnáljuk a belsõ felületén a szükséges mennyiségû kötõanyaggal, melyet a porózus réteg fogad magába, majd biztosítjuk a csõ alakú bélésanyag különbözõ szerkezeterõsítõ lapjainak együttes kikeményedését, majd pedig a bélésanyagot a csõvezetékek belsõ felületéhez ragasztjuk. Különbözõ típusú kötõanyagok használhatók, mint például a telítetlen poliészter, a vinil-észter, de az epoxi ragasztók alkalmazása célszerû. Amennyiben epoxi alapú kötõanyagot használunk, térhálósító anyagként aromás vagy nyílt szénláncú poliamin választható. Az alábbiakban a találmány szerinti, csõ alakú bélésanyag felépítését ismertetjük részletesebben egy konkrét példán keresztül, amely egy olyan vezetékhez való csõ alakú bélésanyag, amely 6 méteres vízoszlop alatt 1 bar üzemi nyomással mûködik, és amelynek névleges átmérõje 0 mm. A légzáró, csõ alakú köpenyt egy 7 mm vastag, lapos, nemszövött poliészter filcbõl készítettük, amelynek sûrûsége g/m 2 volt. A köpeny egy polietilénbõl (LLDPE) készült, 1 mm vastag légzáró réteggel volt bevonva. Miután a köpenyt 119 mm szélességûre vágtuk, a bevont filcet megfelelõ alakúra hoztuk és nadrágot formáló módon összeragasztottuk a szélein. Az így kapott csõ belsejében két szövött, egyenként 788 mm széles és 0 g/m 2 sûrûségû üvegrostréteget hajtottunk vissza és azokból egy olyan belsõ csövet hoztunk létre, amelynek két széle teljes hossza mentén a lelapított bélés hajtásaira merõleges irányban minimum 80 mm szélességben átlapolódott. Az üvegrostokat 0%-ban többszálú bórmentes fonalakból készítettük, melyeket kopásálló epoxikompatibilis enyvezõszerrel kezeltünk. A bélésanyagot ezután átitattuk négyzetméterenként,3 kg epoxigyantával, amely nyílt szénláncú poliamin térhálósító anyagot tartalmazott. Sûrített levegõvel történõ kifordítást követõen a megújítandó csõben gõzt keringettünk, amely órán keresztül 8 90 C hõmérsékleten érintkezett a kifordított bélés belsõ bevont felületével. A gyanta teljes megkötését követõen a légnyomást mindaddig fenntartottuk, amíg a levegõ le nem hûlt C¹ra. Az ilyen bélés ezt követõen 38 bar (rövid távú) repesztõnyomást, és 6 m¹es vízoszlopnak megfelelõ külsõ terhelést képes elviselni. Miután a találmánynak nyilvánvalóan számos egészen különbözõ kiviteli alakja lehetséges az igénypontok által meghatározott oltalmi körön belül, nyilvánvaló, hogy a találmány nem korlátozódik a konkrét kiviteli alakjaira, csak amennyiben a mellékelt igénypontok meghatározzák. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Csõ alakú bélésanyag csõvezetékek megerõsítésére, csõbélelési eljárásban történõ felhasználásra, ahol a csõ alakú bélésanyag, amelynek belsõ felületén egy kötõanyag van elhelyezve, be van tolva egy csõvezetékbe, és lehetõvé van téve a csõvezetékben az elõrehaladása, miközben a csõ alakú bélésanyagot kifordítja az áramló közeg nyomása, ahol a csõ alakú bélésanyag úgy van a csõvezeték belsõ felületén elhelyezve, hogy a kötõanyag a csõvezeték és a csõ alakú bélésanyag között helyezkedik el, továbbá amely csõ 6

7 alakú bélésanyagnak van egy tömítõanyagból készült külsõ rétege, valamint a belsõ oldalán egy olyan belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpenye, amely két, nagy szakítószilárdságú és/vagy nagy modulusú rostokból készült lapot tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a két szélén szabadon átlapolódó mindkét lap két helyen lapolódik át, ahol a lapok mindkét szélén az átlapolódó részek a belsõ, csõ alakú köpeny hossziránya mentén húzódnak, és ahol az átlapolódó részek a köpeny átellenes pontjain vannak kialakítva úgy, hogy a csõ alakú, összelapított bélésanyag hajlataiban helyezkednek el. 2. Az 1. igénypont szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a nagy szakítószilárdságú és/vagy nagy modulusú anyagból készült két lap legalább cm szélességben lapolódik át. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a nagy szakítószilárdságú és/vagy nagy modulusú anyagból készült szerkezeterõsítõ lapok 2 0,1 DN és 2 0,3 DN közötti távolságon lapolódnak át. 4. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a csõ alakú bélésanyag tartalmaz továbbá egy rugalmas, csõ alakú köpenyt a légzáró külsõ réteg és a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpeny között.. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a csõ alakú bélésanyag tartalmaz továbbá egy, a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpenyen elhelyezkedõ rugalmas, csõ alakú köpenyt. 6. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a csõ alakú bélésanyag tartalmaz továbbá egy elsõ rugalmas, csõ alakú köpenyt a légzáró külsõ réteg és a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpeny között, valamint egy második rugalmas, csõ alakú köpenyt a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpenyen. 7. A 4 6. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a rugalmas, csõ alakú köpeny nemszövött textilfilcet; centrifugázással tömörített gyékényt vagy gyapjút; szövött, fonott vagy kötött textilanyagot; vagy rugalmas, porózus és abszorbens anyagot, például nyílt cellás habot tartalmaz Az 1 7. igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a külsõ réteget alkotó tömítõanyag természetes vagy szintetikus elasztomer vagy rugalmas anyagot tartalmaz. 9. A 8. igénypont szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a külsõ réteg tömítõanyaga az alábbi csoportból választott anyag: természetes és szintetikus gumik, poliészter elasztikus polimerek, poliolefin polimerek, poliolefin kopolimerek, poliuretán polimerek vagy ezek valamely keveréke.. Az 1 9. igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a külsõ réteg légzáró és/vagy vízzáró. 11. Az 1. igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a külsõ réteg vastagsága 0,2 2 mm, célszerûen 0, 1, mm. 12. Az igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a belsõ, csõ alakú szerkezeterõsítõ köpeny és az opcionális, rugalmas köpeny(ek) impregnálva van(nak) egy kötõanyaggal, amely a kikeményítést vagy szárítást követõen egy kemény kompozit anyagot hoz létre. 13. A 12. igénypont szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a kötõanyag az alábbi csoportból választott mûgyantát vagy ragasztót tartalmazza: hõre keményedõ vagy hidegen keményedõ térhálósító anyag, például poliuretán, telítetlen poliészter, vinilészter, epoxi, akril, izocianát, beton vagy vízüveg. 14. Az igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a nagy szilárdságú és nagy modulusú szerkezeterõsítõ lapok átlapolódó szélei a kikeményített vagy kiszárított kötõanyaggal egymáshoz vannak ragasztva. 1. Az igénypontok bármelyike szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a nagy szilárdságú és nagy modulusú lapok az alábbi csoportból választott anyagot tartalmaznak: nemszövött anyag, szövött anyag, fonott vagy kötött anyag, üvegháló, továbbá paraaramid¹, karbon- vagy más nagy modulusú rostok vagy szálak. 16. A 1. igénypont szerinti csõ alakú bélésanyag, azzal jellemezve, hogy a rostok vagy szálak folytonos üvegszálakat, különösen E, E CR és/vagy bórmentes üvegszálakat tartalmaznak. 7

8 HU T2 Int. Cl.: F16L /16 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest A kiadásért felel: Törõcsik Zsuzsanna fõosztályvezetõ-helyettes Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01) !HU000006816T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 011455 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008651T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 765355 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01) !HU000007121T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 767481 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006175T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 786368 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 784 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 784 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000784T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 784 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 71341 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 265 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 265 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 731889 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000381T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 81 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7948 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007888T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 888 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 763701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben