(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: F16K 3/02 ( ) F16K 31/0 ( ) F16K 3/314 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 0/00493 (30) Elsõbbségi adatok: U DE (72) Feltaláló: WERNER, Rüdiger, Hösbach (DE) (73) Jogosult: Düker GmbH & Co. KGaA, 9773 Karlstadt (DE) (74) Képviselõ: Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Tolózár HU T2 A leírás terjedelme 10 oldal (ezen belül 3 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T A találmány tárgya tolózár egy beömlõnyílást egy kiömlõnyílással egy áramlási irányban áramló folyadék részére összekötõ csatornával rendelkezõ házzal, különösen legalább részben öntöttvasból, a zárt helyzet amelyben az összekötõ csatorna le van zárva és a nyitott helyzet amelyben az összekötõ csatorna nyitva van között mozgatható záródugattyúval, valamint egy ágyazóelrendezés segítségével a házban az áramlási irányra keresztben futó orsótengely körül forgathatóan ágyazott és a záródugattyúhoz csatlakoztatható orsóval, ahol az ágyazóelrendezés több részbõl van kialakítva. Egy ilyen típusú tolózár ismert például a DE U iratból. Ilyen tolózárakat például az ivóvízellátás részére kialakított vezetékrendszerekben alkalmaznak, hogy javítási munkálatokhoz vezetékszakaszok lezárhatók legyenek. Ehhez a záródugattyút az áramlási irányra keresztben futó irányban a nyitott helyzetbõl a zárt helyzetbe mozgatják, annak érdekében, hogy a vezetékrendszer javítandó szakaszában az átáramlást megakadályozzák. E célra a záródugattyú a tolózárháznak az áramlási irányra keresztben elhelyezkedõ szerkezeti részében ágyazott orsóhoz van csatlakoztatva. Az orsónak az orsótengely körül való forgatásával a záródugattyú a nyitott helyzetébõl a zárt helyzetbe mozgatható. E megoldásnál egyrészrõl úgynevezett emelkedõ orsókat alkalmaznak, amelyeknél az orsónak az orsótengely körül való forgatása útján az orsó axiális irányú elmozdulása következik be. Másrészt amint ezt a DE U irat ismerteti alkalmazásra kerülnek nem emelkedõ orsók, amelyeknél az orsó maga, az orsótengely irányában a házhoz képest nem mozdul el, és az orsó forgatásával az orsótengely csak a záródugattyú eltolását idézi elõ az orsótengely irányában, ahol az orsó külsõ menete a záródugattyú belsõ menetéhez csatlakozik, úgyhogy az orsótengely körüli forgó mozgás a záródugattyúnak az orsótengely-irányú haladó mozgásává alakítható át. Mindkét kiviteli alaknál a szokásos tolózárak elõállításához a házban szerelõnyílásokat kell kialakítani, amelyeken át a záródugattyú behelyezésre kerülhet. Ez egyrészrõl szereléstechnikai többletráfordítást igényel, másrészrõl járulékos kockázatot jelent a szivárgásképzõdés vonatkozásában. Ennek a problémának a megoldására a WO 99/4301 irat egy, a bevezetõben említett típusú tolózárat ismertet, amelynél a záródugattyú több részbõl van kialakítva, ahol a záródugattyú egyes szerkezeti elemei az áramlási irányban egymás mögött vannak elrendezve. Az ismert záródugattyúk egy egy darabból álló házban szerelhetõk, amelyben az egyes záródugattyú-elemeket az átömlõcsatornába behelyezik, beállítják, és végezetül az orsóval összekötik. Mindazonáltal az ismert tolózáraknál még mindig jelentõs szivárgásképzõdés figyelhetõ meg, ha ez a tolózár nagy nyomásnak van kitéve. Tekintettel a technika állásának ezen problémájára, a találmány feladata egy egyszerûen szerelhetõ, és mindazonáltal jól tömített tolózár létrehozása. Ez a feladat a bevezetõben ismertetett típusú tolózárral oly módon oldható meg, hogy az ágyazóelrendezés két vagy több, az orsótengely irányában egymás mögött oly módon elrendezett szerkezeti elemmel rendelkezik, hogy egy, az orsótengelyre merõlegesen futó és a szerkezeti elemeknek csak egyikét metszõ sík egzisztál, és az ágyazóelrendezés két szerkezeti elemének mindegyike legalább egy, az orsótengelyre keresztben futó és a ház egy ellenfelületére felfektethetõ felfekvõ felülettel rendelkezik, ahol a szerkezeti elemek felfekvõ felületei egymás felé fordulnak, és a két szerkezeti elem az ágyazóelrendezés rögzítéséhez a házon az ellenfelületekkel rendelkezõ házrészt a felfekvõ felületek között beszorítja. További elõnyös kiviteli alakok az aligénypontok tárgyát képezik. A találmány szerint több részbõl kialakított ágyazóelrendezés elõnye, hogy az a házon rögzíthetõ, a háznak menetek vagy hasonlók elkészítéséhez szükséges járulékos megmunkálása nélkül. Ehhez az ágyazóelrendezés legalább két elemének mindegyike legalább egy, keresztirányú, elõnyösen az orsótengelyre merõlegesen futó, és adott esetben egy tömítõelem, mint például egy tömítõgyûrû közbeiktatásával, a ház egy ellenfelületén felfektethetõ felfekvõ felülettel rendelkezik, ahol a szerkezeti elemek felfekvõ felületei egymás felé mutatóan vannak kialakítva. Ennek megfelelõen megfelelõ házrészek az ágyazóelrendezés szerkezeti elemeinek felfekvõ felületei közé kerülnek beszorításra, annak érdekében, hogy az ágyazóelrendezés biztos rögzítése legyen a házon elérhetõ. A ház ellenfelületei a találmány egy különösen elõnyös kiviteli alakja esetében a háznak egy, az orsótengely körül futó tartógyûrûje útján lehet kiképezve. Egy ilyen tartógyûrû a házzal egy darabból lehet kialakítva. Egy különösen megbízható tömítõhatás érhetõ el a tartógyûrûnek a házzal egy darabból való kialakításánál, ha a tartógyûrû ellenfelületei egymással mintegy párhuzamosan, és az orsótengelyre merõlegesen vannak kiképezve, mert ezen a módon a távköztûrések egy elfogadható tartományban állíthatók be akkor is, ha a ház az azzal egy darabból kiképzett tartógyûrûvel öntés útján kerül elõállításra. Egy találmány szerint kialakított ágyazóelrendezés egyszerû és megbízható szerelésére tekintettel célszerûnek bizonyult, ha az ágyazóelrendezésnek legalább egy szerkezeti eleme az orsótengely körüli elfordulást illetõen a házon elfordulás ellen biztosítottan van tartva. Ezáltal megbízhatóan megakadályozható, hogy az ágyazóelrendezés ezen szerkezeti eleme az orsónak az orsótengely körüli forgatásánál a házhoz képest elforduljon, és ezáltal adott esetben meglazuljon. Egy egyszerûen szerelhetõ ágyazóelrendezés elérésére továbbá ugyancsak célszerûnek bizonyult, ha az ágyazóelrendezésnek legalább egy szerkezeti eleme, különösképpen az ágyazóelrendezésnek a záródugattyú felé esõ szerkezeti eleme egy, a tartógyûrûn áthaladó és az orsót átengedõ, belsõ menettel ellátott, 2

3 1 HU T2 2 elõnyösen egy darabként a megfelelõ felfekvõ felülettel kialakított menetes hüvellyel rendelkezik, és a másik szerkezeti elem egy további, a tartógyûrûn áthaladó és az orsót átengedõ, valamint egy, a belsõ menetnek megfelelõ külsõ menettel ellátott, elõnyösen egy darabként a megfelelõ felülettel kialakított menetes hüvellyel rendelkezik. Az ágyazóelrendezés ily módon kialakított két szerkezeti eleme az orsótengely körüli forgatással egyszerûen összecsavarható, ahol szerelési könnyítés érhetõ el, ha az ágyazóelrendezés szerkezeti elemeinek egyike az orsótengely körüli elfordulást illetõen a házon elfordulás ellen biztosítottan van tartva. Egy nem emelkedõ orsó ágyazásához különösen célszerû, ha az ágyazóelrendezés összecsavart szerkezeti elemei egyrészrõl egy kifelé nyitott, az orsótengely körül futó és a ház tartógyûrûjének befogadásához kialakított hornyot határolnak, és másrészrõl egy, az orsótengely körül futó és az orsótengely felé nyitott, valamint az orsónak az orsótengellyel egy darabból kialakított ágyazógyûrûjének befogadására kiképzett további hornyot határolnak. Az ágyazóelrendezés egyes szerkezeti elemeinek összecsavarásával így egyrészrõl az ágyazóelrendezésnek a házon való biztos rögzítése, és másrészrõl az orsónak az ágyazóelrendezésben való biztos ágyazása érhetõ el. A találmány szerinti tömítõhatás egy több részbõl kialakított ágyazóelrendezés esetén biztosítható, ha legalább az ágyazóelrendezés egy szerkezeti eleme legalább egy, az orsótengely körül futó, az orsótengely irányában nyitott és egy, az orsón felfekvõ tömítõgyûrû befogadásához kialakított horonnyal rendelkezik. A találmány szerint kialakított ágyazóelrendezés szerelése megkönnyíthetõ, ha az ágyazóelrendezésnek a záródugattyú felé esõ szerkezeti eleméhez egy reteszelõeszköz, mint esetleg egy rugós rögzítõgyûrû van ezen szerkezeti elem reteszeléséhez az orsótengely-irányú mozgásra tekintettel hozzárendelve. A találmány szerint kialakított ágyazóelrendezés ilyen kialakításánál az ágyazóelrendezés záródugattyú felé esõ szerkezeti eleme a házon célszerûen elfordulás ellen reteszelhetõ, és azután az ágyazóelrendezés másik szerkezeti eleme ebbe, a házon már elfordulás ellen biztosítottan rögzített szerkezeti elembe becsavarható. Amint a bevezetõben már említettük, egy tolózár találmány szerinti kiviteli alakja lehetõvé teszi a ház egy darabból álló és/vagy megmunkálatlan kialakítását. A tolózár kiképzése arra az ismeretre nyúlik vissza, hogy az ismert tolózáraknál, amelyek többrészes záródugattyúval rendelkeznek, a megfigyelt szivárgásképzõdés elsõsorban arra vezethetõ vissza, hogy egy kielégítõ ráfeszítõnyomás az orsótengely irányában a záródugattyúnál az orsótengelyre keresztben futó irányban egymással szemben eltoltan elrendezett szerkezeti elemekkel nem állítható elõ. A találmány szerinti tolózáraknál az orsó forgatásával az orsótengely útján létrehozott axiális erõ a záródugattyú egyes szerkezeti elemei és/vagy az ágyazóelrendezés részére mint járulékos tömítõerõ vehetõ igénybe, mert az egyes szerkezeti elemek az orsótengely irányában, tehát az erõ irányában, egymás mögött vannak elrendezve. Ezáltal egyrészrõl egy egyszerû szerelés, másrészrõl pedig jelentõs mértékû tömítettség biztosítható. A találmány egy különösen egyszerû kiviteli alakjánál a záródugattyú két szerkezeti eleme az orsótengelyre merõlegesen futó osztósík mentén egymástól el van választva. A záródugattyú egyes szerkezeti elemei itt mintegy félkör alakúra lehetnek kialakítva, ahol a tömítõhatás az osztósík mentén az orsó által kifejtett axiális erõvel felerõsíthetõ. Az osztósík mentén egymástól elválasztott két szerkezeti elem összekötése célszerûen a találmány egy elõnyös kiviteli alakjánál egy hüvely alakú összekötõ elem segítségével történik, amely a két szerkezeti elemnek, különösen a záródugattyúnak az orsótengellyel koaxiálisan futó nyílásain legalább szakaszosan áthalad. Ez esetben az összekötõ elem egyik vége, különösen az ágyazóelrendezés felé esõ vége, az orsótengellyel össze lehet kapcsolva, míg az összekötõ elem másik vége egy, a záródugattyúnak az ágyazóelrendezéstõl távolabb fekvõ szerkezeti eleme egy felfekvõ felületén fekszik fel, ahol ez a felfekvõ felület célszerûen az orsótengelyre mintegy merõlegesen fut, és az összekötõ elem az ágyazóelrendezéstõl távolabb fekvõ végén peremszerûen kiszélesedik. Egy ilyen módon kialakított és az orsóval összekapcsolt összekötõ elem a zárt helyzetbõl a nyitott helyzetbe való mozgatásnál a záródugattyú mindkét elemét magával tudja vinni, ahol az összekötõ elem peremszerûen kiszélesedõ vége az ágyazóelrendezéstõl távolabb fekvõ szerkezeti elem felfekvõ felületén felfekszik, és azt, valamint a záródugattyúnak az ágyazóelrendezés felé esõ szerkezeti elemét magával viszi. Az összekötõ elem csatlakoztatása az orsóval célszerûen egy, az ágyazóelrendezés felé esõ szerkezeti elemen áthaladó nyílásba behelyezhetõ, és egyrészrõl alak- és/vagy erõzáróan az összekötõ elemmel, másrészrõl alak- és/vagy erõzáróan az orsóval összeköthetõ kapcsolóelem útján történik, ahol a kapcsolóelem egy, a orsótengely körül futó rugós rögzítõgyûrû útján az összekötõ elemhez kapcsolható. Az orsóhoz való csatlakoztatás a kapcsolóelemnek a házhoz viszonyítottan axiális irányban elõnyösen rögzítetten ágyazott orsó külsõ menetének megfelelõ belsõ menete útján történik. A találmány ezen kiviteli alakjánál az orsónak az orsótengely körüli forgatása a kapcsolóelem, az azzal összekapcsolt összekötõ elem és ezzel a záródugattyú szerkezeti elemeinek axiális irányú mozgásává alakítható át. Ez esetben egy nem emelkedõ orsóról van szó. A nyitott helyzetbõl a zárt helyzetbe való mozgatásnál a tömítõhatást növelõ axiális erõ fejthetõ ki a záródugattyú szerkezeti elemeire, ha a kapcsolóelem legalább egy, az összekötõ elemnek egyik homlokfelületére és/vagy a záródugattyú ágyazóelrendezés felé esõ szerkezeti elemének az orsótengelyre mintegy merõlegesen futó határolófelületére felfektethetõ, és az orsótengelyre mintegy merõlegesen futó felfekvõ felülettel rendelkezik. A több részbõl álló záródugattyú találmány szerinti kiviteli alakjánál a záródugattyú szerkezeti elemeinek 3

4 1 HU T2 2 megmunkálása, menetek vagy hasonlók kialakításához nem szükséges. Ezért a záródugattyú szerkezeti elemei, legalább részben, a találmány egy különösen elõnyös kiviteli alakjánál teljesen gumírozottak lehetnek, annak érdekében, hogy a kívánt tömítõhatás biztosítható legyen, ahol a záródugattyú szerkezeti elemei a ház megfelelõ tömítõfelületein való felfekvéshez beszorításra kerülnek. A továbbiakban a találmányt rajzok alapján ismertetjük közelebbrõl, melynek kapcsán valamennyi lényeges találmányi gondolatra és a leírásban közelebbrõl nem ismertetett részletre nyomatékosan utalunk. A mellékelt rajzokon az 1. ábra egy találmány szerinti tolózár perspektivikus ábrázolása; a 2. ábra az 1. ábrán szemléltetett tolózár egy metszete az áramlási irányra merõlegesen futó metszõsíkban; és a 3. ábra a tolózár egy találmány szerint kialakított ágyazóelrendezésének perspektivikus metszeti ábrázolása. Az 1. ábra egy találmány szerint kialakított tolózár 10 házát szemlélteti. Ez a ház magában foglal egy 12 beömlõnyílást egy 14 kiömlõnyílással összekötõ 11 összekötõ csatornát egy P áramlási irányban áramló folyadék részére. A 10 ház magában foglal továbbá egy, a P áramlási irányban keresztben elhelyezkedõ szerkezeti kialakítást egy, a 21 orsó segítségével egy zárt helyzet és egy nyitott helyzet között mozgatható záródugattyú befogadásához. A záródugattyú mozgatása a P áramlási irányra merõlegesen elhelyezkedõ 21 orsó segítségével történik az áramlási irányra merõlegesen futó S orsótengely hosszában. A 2. ábrán szemléltetett kiviteli alaknál az összességében 20 hivatkozási jellel jelzett záródugattyú két részbõl van kialakítva, és két, az S orsótengely irányában egymás mögött elrendezett 22 és 24 szerkezeti elemmel rendelkezik, amelyek az orsótengelyre merõlegesen futó osztósík mentén egymástól el vannak választva. A 20 záródugattyú mindkét 22 és 24 szerkezeti elemén egy, az S orsótengellyel koaxiális nyílás halad át, ahol a 22 és 24 szerkezeti elemeken áthaladó nyílások egy hüvely, illetve mintegy körhengerpalást alakú 30 összekötõ elemet fogadnak be. A 30 összekötõ elem a 21 orsó részére kialakított 0 ágyazóelrendezéssel ellentétes 32 végén peremszerûen kiszélesedik, és ezzel a peremszerûen kiszélesedõ 32 végével a 20 záródugattyúnak az 0 ágyazóelrendezéstõl távolabb fekvõ 22 szerkezeti elemének egy felfekvõ felületén felfekszik. A záródugattyúnak az 0 ágyazóelem felé esõ 24 szerkezeti elemébe egy 40 kapcsolóelem van bevezetve, amely egy 42 rugós rögzítõgyûrû segítségével a 30 összekötõ elemen csatlakoztatva van. A 40 kapcsolóelem egy belsõ menettel rendelkezik, amely a 21 orsó külsõ menetének felel meg, úgyhogy a 21 orsó a 40 kapcsolóelembe becsavarható. Ezen a módon a 21 orsónak az S orsótengely körüli forgatásával a 40 összekötõ elem S orsótengely irányú axiális mozgása és ezzel a 30 összekötõ elem, valamint a 20 záródugattyú 22 és 24 szerkezeti elemének is egy megfelelõ axiális mozgása idézhetõ elõ. Ez esetben a 22 és 24 szerkezeti elemek mozgatása az S orsótengely irányában a 22a és 24a vezetõlécek segítségével amely vezetõlécek a 10 házban lévõ 26a vezetõnyílásba nyúlnak be vezethetõ. A 40 kapcsolóelem egy elsõ, a 30 összekötõ elem egy homlokfelületén felfekvõ és az S orsótengelyre mintegy merõlegesen futó 46 felfekvõ felülettel és egy második, a 20 záródugattyúnak az 0 ágyazóelrendezés felé esõ 24 szerkezeti elemén felfekvõ 44 felfekvõ felülettel rendelkezik. Ennek a 44 felfekvõ felületnek segítségével a 40 kapcsolóelem útján egy, az orsótengely irányában ható szorítóerõ fejthetõ ki a záródugattyú 22 és 24 szerkezeti elemére, ha a 20 záródugattyút a 21 orsónak az S orsótengely körül való forgatásával a 2. ábrán szemléltetett záró helyzetébe mozgatjuk, annak érdekében, hogy a szükséges tömítõhatást elérjük. A 20 záródugattyú mozgatásánál a 2. ábrán szemléltetett zárt helyzetbõl a nyitott helyzetbe a 21 orsónak az S orsótengely körüli forgatásával a 21 orsóhoz csatlakoztatott 40 kapcsolóelem a 42 rugós rögzítõgyûrûn át a 30 összekötõ elemet magával viszi, ahol a 30 összekötõ elem peremszerûen kiszélesedõ 32 végének felfekvése útján a záródugattyúnak az 0 ágyazóelrendezéstõl távolabb fekvõ 22 szerkezeti eleme és a 20 záródugattyúnak ezen a 22 szerkezeti elemen felfekvõ és az ágyazóelrendezés felé esõ 24 szerkezeti eleme ugyancsak együtt mozognak. A 3. ábrán szemléltetett 0 ágyazóelrendezés kétrészesen van kialakítva. Az 0 ágyazóelrendezésnek a záródugattyú felé esõ 60 szerkezeti eleme egy, az S orsótengelyre merõlegesen futó 62 felfekvõ felülettel rendelkezik, amely adott esetben egy radiálisan kívül fekvõ mélyedésben elhelyezett 63 tömítõgyûrû közbeiktatásával egy, a 10 ház, illetve 16 háztoldat S orsótengely körül futó 18 tartógyûrûjének egy ellenfelületén fektethetõ fel. Az ágyazóelrendezésnek a záródugattyútól távolabb fekvõ 70 szerkezeti eleme egy, az S orsótengelyre merõlegesen futó 72 felfekvõ felülettel rendelkezik, amely adott esetben egy radiálisan kívül fekvõ mélyedésbe behelyezett 73 tömítõgyûrû közbeiktatásával egy, a 18 tartógyûrû felfelé mutató ellenfelületén fektethetõ fel. Az 0 ágyazóberendezés 60 szerkezeti eleme a 61 helynél az S orsótengely körüli forgást illetõen elfordulás ellen biztosítottan van a 10 ház, illetve a 16 háztoldat 18 tartógyûrûjén tartva. Ezenkívül az 0 ágyazóberendezésnek a 20 záródugattyú felé esõ 60 szerkezeti eleme egy, a 18 tartógyûrûn áthaladó és a 21 orsót átengedõ, egy 66 belsõ menettel ellátott és a 60 szerkezeti elemmel egy darabként kiképzett, a megfelelõ 62 felfekvõ felülettel kialakított 64 menetes hüvellyel rendelkezik, míg a 70 szerkezeti elem egy további, a 18 tartógyûrûn áthaladó és a 21 orsót átengedõ, valamint a belsõ menetnek megfelelõ 76 külsõ menettel ellátott és a megfelelõ 72 felfekvõ felülettel kialakított, a 70 szerkezeti elemmel egy darabként kiképzett 74 csavaros hüvellyel rendelkezik. Az 0 ágyazóelrendezés 60 és 70 szerkezeti elemeinek összecsavarozott állapotában az 0 ágyazóberende- 4

5 1 HU T2 2 zés egyrészrõl egy kifelé nyitott, az S orsótengely körül futó és a 10 ház 18 tartógyûrûjét befogadó hornyot határol, és másrészrõl az S orsótengely körül futó, az S orsótengely felé nyitott, valamint a 21 orsónak a 21 orsóval egy darabból kialakított 23 ágyazógyûrûjét befogadó hornyot határol. Az 0 ágyazóelrendezés 60 és 70 szerkezeti elemei összesen három, az orsótengely körül futó és az S orsótengely irányában nyitott 68, illetve 78 horonnyal rendelkezik, amelyekbe a 21 orsón felfekvõ 80 tömítõgyûrûk vannak behelyezve. Járulékosan az 0 ágyazóberendezésnek a 20 záródugattyú felé esõ 60 szerkezeti elemében még egy 90 rugós rögzítõgyûrû van elrendezve, amellyel a 60 szerkezeti elem az S orsótengely irányú mozgásait illetõen reteszelhetõ, annak érdekében, hogy az ágyazóelrendezés szerelése könnyebb legyen. A szereléshez a 60 szerkezeti elem alulról kerül a 18 tartógyûrûre felfektetésre, és a 90 rugós rögzítõgyûrû segítségével ebben a helyzetben reteszelhetõ. Az orsó betolását követõen az 0 ágyazóelrendezés 70 szerkezeti eleme a menetes hüvely 66 menetébe becsavarható, ahol a 60 szerkezeti elem elfordulása a 70 orsótengely körül a 61 helynél a 18 tartógyûrûn való alakzáró felfektetéssel megakadályozható. A találmány nincs korlátozva a rajzok segítségével ismertetett kiviteli példával. Például elgondolható egy többrészesen kialakított záródugattyúnak egy többrészesen kiképzett ágyazóelrendezéssel való kombinációja. Ezen túlmenõen mind a záródugattyú, mind az ágyazóelrendezés három vagy több szerkezeti elembõl állhat. A találmány minden kiviteli alakjánál a ház egy darabból és/vagy megmunkálatlanul lehet kiképezve. A találmány szerinti tolózár záródugattyúja, illetve a záródugattyú egyes szerkezeti elemei lehetnek teljesen gumírozotton kiképezve annak érdekében, hogy a kívánt tömítõhatás kedvezõbbé váljék. Azonkívül a 90 rugós rögzítõgyûrû helyettesíthetõ egy ragasztóanyaggal. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Tolózár egy beömlõnyílást (12) egy kiömlõnyílással (14) egy P áramlási irányban áramló folyadék részére összekötõ csatornával (11) rendelkezõ házzal (10, 16), különösen legalább részben öntöttvasból, a zárt helyzet amelyben az összekötõ csatorna (11) le van zárva és a nyitott helyzet amelyben az összekötõ csatorna nyitva van között mozgatható záródugattyúval (20), valamint egy ágyazóelrendezés (0) segítségével a házban (10, 16) az áramlási irányra (P) keresztben futó orsótengely (S) körül forgathatóan ágyazott és a záródugattyúhoz (20) csatlakoztatható orsóval (21), ahol az ágyazóelrendezés (0) több részbõl van kialakítva, azzal jellemezve, hogy az ágyazóelrendezés (0) két vagy több, az orsótengely (S) irányában egymás mögött oly módon elrendezett szerkezeti elemmel (60, 70) rendelkezik, hogy egy, az orsótengelyre merõlegesen futó és a szerkezeti elemeknek (60, 70) csak egyikét metszõ sík létezik, és az ágyazóelrendezés (0) két szerkezeti elemének (60, 70) mindegyike legalább egy, az orsótengelyre (S) keresztben futó és a ház (10, 16) egy ellenfelületére (18) felfektethetõ felfekvõ felülettel (62, 72) rendelkezik, ahol a szerkezeti elemek (60, 70) felfekvõ felületei (62, 72) egymás felé mutatnak, és a két szerkezeti elem (60, 70) az ágyazóelrendezésnek (0) a házon (10, 16) való rögzítéséhez az ellenfelületekkel rendelkezõ házrészeket (18) a felfekvõ felületek (62, 72) között beszorítja. 2. Az 1. igénypont szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a szerkezeti elemek (60, 70) felfekvõ felületei (62, 72) az orsótengelyre (S) mintegy merõlegesen helyezkednek el. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a mindenkori felfekvõ felület (62, 72) egy tömítõelem (63, 73) közbeiktatásával a ház (10, 16) mindenkori ellenfelületén felfektethetõ. 4. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy az ellenfelületeket a háznak (10, 16) egy, az orsótengely (S) körül futó tartógyûrûje (18) képezi.. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy az ágyazóelrendezés (0) legalább egy szerkezeti eleme (60) az orsótengely (S) körüli forgást illetõen elfordulás ellen biztosítottan van a házon (10, 16) tartva. 6. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy az ágyazóelrendezés (0) legalább egy szerkezeti eleme, különösképpen az ágyazóelrendezésnek (0) a záródugattyú (20) felé esõ szerkezeti eleme (60) egy, a tartógyûrûn (18) áthaladó és az orsót (21) átengedõ, belsõ menettel ellátott, elõnyösen egy darabként a megfelelõ felfekvõ felülettel (62) kialakított menetes hüvellyel (64) rendelkezik, és a másik szerkezeti elem (70) egy további, a tartógyûrûn (18) áthaladó és az orsót (20) átengedõ, valamint egy, a belsõ menetnek (66) megfelelõ külsõ menettel (76) ellátott, elõnyösen egy darabként a megfelelõ (72) felfekvõ felülettel kiképzett menetes hüvellyel (74) rendelkezik. 7. A 6. igénypont szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy az ágyazóelrendezés (0) összecsavart szerkezeti elemei (60, 70) egyrészrõl egy kifelé nyitott, az orsótengely (S) körül futó és a tartógyûrû (18) befogadásához kialakított hornyot határolnak, és másrészrõl egy, az orsótengely (S) körül futó és az orsótengely (S) felé esõ irányban nyitott, valamint az orsónak az orsóval (21) egy darabból kiképzett ágyazógyûrûje (23) befogadására kialakított további hornyot határolnak. 8. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy az ágyazóelrendezés (0) legalább egy szerkezeti eleme (60, 70) legalább egy, az orsótengely (S) körül futó, az orsótengely (S) felé esõ irányban nyitott és egy, az orsón (21) felfektethetõ tömítõgyûrû (80) befogadásához kialakított horonnyal (68, 78) rendelkezik. 9. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy az ágyazóelrendezésnek a záródugattyú (20) felé esõ szerkezeti eleméhez (60) egy re-

6 1 HU T2 2 teszelõeszköz, mint például egy rugós rögzítõgyûrû (90) van ezen szerkezeti elem (60) reteszeléséhez, az orsótengely (S) irányában való mozgásokra tekintettel, hozzárendelve. 10. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a ház (10, 16) egy darabból állóan és/vagy megmunkálatlanul van kialakítva. 11. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a záródugattyú (20) az orsótengely (S) irányában két vagy több, egymás mögött oly módon elrendezett szerkezeti elemmel (22, 24) rendelkezik, hogy egy, az orsótengelyre (S) merõlegesen futó és a szerkezeti elemeknek (20, 24) csak egyikét átmetszõ sík létezik. 12. A 11. igénypont szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a záródugattyú (20) két szerkezeti eleme (22, 24) az orsótengelyre (S) merõlegesen futó osztósík mentén egymástól el van választva. 13. A 11. vagy 12. igénypont szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a záródugattyú (20) két szerkezeti elemén (22, 24) egy elõnyösen hüvely alakú összekötõ elemet (30) befogadó és az orsótengellyel (S) koaxiálisan futó nyílás halad át. 14. A 13. igénypont szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy az összekötõ elem (30) egyik vége, különösen az ágyazóelrendezés (0) felé esõ vége az orsóhoz (21) csatlakoztatható. 1. A 14. igénypont szerinti tolózár, jellemezve egy, az ágyazóelrendezés (0) felé esõ szerkezeti elemen (24) áthaladó nyílásba behelyezhetõ és egyrészrõl alak- és/vagy erõzáróan az összekötõ elemhez (30), másrészrõl alak- és/vagy erõzáróan az orsóhoz (21) csatlakoztatható kapcsolóelemmel (40). 16. A 1. igénypont szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a kapcsolóelem (40) egy, az orsótengely (S) körül futó rugós rögzítõgyûrû (42) útján az összekötõ elemhez (30) kapcsolható. 17. A 1. vagy 16. igénypont szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a kapcsolóelem (40) elõnyösen axiális irányban a házhoz (10, 16) viszonyítva rögzítetten ágyazott orsó (21) külsõ menetének (2) megfelelõ belsõ menettel rendelkezik. 18. A igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a kapcsolóelem (40) legalább egy, az összekötõ elemnek (30) egyik homlokfelületére és/vagy a záródugattyúhoz (20) tartozó, az ágyazóelrendezés felé esõ szerkezeti elemnek (24) az orsótengelyre (S) mintegy merõlegesen futó határolófelületére felfektethetõ, és az orsótengelyre (S) mintegy merõlegesen futó felfekvõ felülettel (44, 46) rendelkezik. 19. A igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy az összekötõ elemnek (30) az ágyazóelrendezéstõl (0) távolabb fekvõ vége (32) peremszerûen kiszélesedik, és a záródugattyúhoz (20) tartozó, az ágyazóelrendezéstõl távolabb fekvõ szerkezeti elemnek (22) egy, az orsótengelyre (S) elõnyösen mintegy merõlegesen futó és az ágyazóelrendezéstõl (0) távolabb esõ felfekvõ felületére felfektethetõ. 20. Az elõzõ igénypontok egyike szerinti tolózár, azzal jellemezve, hogy a záródugattyú (20) legalább egy szerkezeti eleme (22, 24) legalább részben, elõnyösen teljesen gumírozva van. 6

7 HU T2 Int. Cl.: F16K 3/02 7

8 HU T2 Int. Cl.: F16K 3/02 8

9 HU T2 Int. Cl.: F16K 3/02 9

10 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Szabó Richárd osztályvezetõ Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01) !HU000006283T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023313 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben