(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: F2D 31/00 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/FR 06/ (30) Elsõbbségi adatok: FR (72) Feltaláló: MARTIN, Christophe, F-7116 Paris (FR) (73) Jogosult: COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 7009 Paris (FR) (74) Képviselõ: Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Tárolószerkezet palackok elrendezésére egy hûtõszekrényben HU T2 A leírás terjedelme 12 oldal (ezen belül 4 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 A találmány tárgya tárolószerkezet nyakkal rendelkezõ palackok elrendezésére, amely tárolószerkezet legalább egy csatlakoztató szervet tartalmaz a szerkezet felfüggesztésére egy háztartási hûtõszekrény hûtõpolca alá. A háztartási hûtõszekrények élelmiszertermékek befogadására szolgálnak, amelyek nagyon változatos formájú és méretû csomagolásokban vagy tárolóedényekben vannak kiszerelve. Mivel egy háztartási hûtõszekrény belsõ terében korlátozott a rendelkezésre álló hely, fennáll az igény olyan tárolószerkezetekre, amelyek lehetõvé teszik a hûtõszekrényben elfoglalt tér optimalizálását. Így például a tárolt termékeket tartó hûtõpolcok általában kivehetõen vannak elhelyezve a belsõ falakon különbözõ magasságokban kialakított sínekben, hogy szabályozni lehessen a térközt két hûtõpolc között. Még ha lehet is ily módon csökkenteni a térközt két adott hûtõpolc között, hogy egy meghatározott szinten a kisméretû termékek együttesét lehessen elrendezni, ez a megoldás csak akkor hatékony, ha egy jelentõsebb számú minimális méretû termék áll rendelkezésre, és egy további korlátot jelent az is, hogy a termékeknek könnyen hozzáférhetõeknek kell maradniuk. Egyébként javasoltak még egy hûtõpolc alsó oldala alá felakasztható olyan eszközöket is, amelyekkel helyileg egy csekély magasságú tárolási tartomány hozható létre. Így például a GB A számú irat egy olyan tárolószerkezetet ismertet, amely horgok által egy hûtõpolcot képezõ rácsrudakra ráfüggeszthetõ háló formájában van kialakítva, és amelyben egy palack helyezhetõ el fektetett helyzetben. Mindazonáltal ez a szerkezet nem teljesen kielégítõ, fõként abban az esetben nem, ha olyan kisméretû palackokat kívánnak tárolni, amelyek magassága jóval kisebb a hûtõpolc mélységénél, és amelyek átmérõje kisebb egy kéz szélességénél, mivel ebben az esetben a háló hátsó vége felé elrendezett kisméretû palack hozzáférése körülményes. Az US A számú irat egy palackfüggesztõ szerkezetet ismertet, amelynek egy T alakú akasztónyúlványa van. A palackok egyedileg vannak tárolva a szerkezetben az akasztónyúlványba felfelé történõ behelyezéssel és negyed fordulattal történõ elforgatással. A kivétel fordított sorrendben történik. Sem a szerkezet rögzítése, sem a palackok elrendezési módja nem alkalmas egy háztartási hûtõszekrényben való alkalmazásra. Az US A számú irat egy, a végein nyitott keret által képzett szerkezetet ismertet, amely a nyakuknál fogva biztosítja a palackok visszatartását. Ez a szerkezet azonban, amely úgy van kialakítva, hogy oldalt legyen rögzítve egy ház külsõ falához, közvetlenül nem használható fel egy háztartási hûtõszekrényben. A DE A számú iratból ismert egy szerkezet palack tárolására egy háztartási hûtõszekrényben. Mindazonáltal, a palack vízszintes helyzete csupán egy korlátozott helymegtakarítást tesz lehetõvé, különösen akkor, ha egy kisméretû palackról van szó A találmány által megoldandó feladat egy olyan tárolószerkezet létrehozása palackok elrendezésére, amely lehetõvé teszi egy hûtõszekrényben rendelkezésre álló tér kihasználásának optimalizálását, anélkül, hogy ezáltal hátrányosan változna az ebben a szerkezetben tárolt termékek hozzáférhetõsége. Ebbõl a célból a jelen találmány tárgya egy tárolószerkezet nyakkal rendelkezõ palackok elrendezésére, az 1. igénypont jellemzõi szerint. Ily módon a palackokat a nyakuknál, vagyis az alaptest és a palack felsõ nyílása közötti összeszûkülõ résznél fogva felfüggesztve, a palack teste szabadon marad, és kézzel megragadható. A palackok elcsúsztathatóságának lehetõsége a kiadagolóvezeték mentén és a homlokoldali kiadagolónyíláson keresztül, amely a hûtõszekrény felnyíló oldala mellett helyezkedik el, lehetõvé teszi a palack megvezetését annak kiléptetéséhez, anélkül, hogy nekiütõdne más termékekhez, még abban az esetben sem, ha az eredetileg a hûtõszekrény alja felé volt elrendezve. A hûtõpolc egy rácsrúdjára felfelé rápattintható horonyként kialakított csatlakoztató szerv lehetõvé teszi a szerkezet oly módon történõ szerelését, hogy az gyakorlatilag alig érintkezzen az ezen a hûtõpolcon esetlegesen jelen levõ tárgyakkal. Ezenfelül ez a szerelt állapotban a rácsrúd által kitöltött horony kiegészül a folyamatos és domború felsõ oldallal, hogy egy olyan szerkezet jöjjön létre, amely kevéssé hajlamos visszatartani a szennyezõdéseket, és könnyû tisztítani. Az a tény, hogy a palackok egymás mögött vannak elrendezve a hûtõszekrény nyílásához képest, lehetõvé teszi egy többé-kevésbé jelentõsebb számú palack elrendezését átmérõjük szerint, hogy elfoglalják lehetõleg a hûtõszekrény teljes mélységét. Egyébként, amikor egyetlen palack sincs elrendezve a tárolószerkezetben, az általa elfoglalt hasznos hely igen kicsi, lévén, hogy magassága csekély a palackok magasságához képest, és hogy egy hûtõpolc alsó oldalának a közelében helyezkedik el. Ugyanakkor a szerkezet benn maradhat a hûtõszekrényben anélkül, hogy ténylegesen rontaná annak tárolási kapacitását. Megjegyezzük, hogy egy jelentõs számú palacknak egy kiszélesedõ felsõ rész vagy egy radiális perem által követett nyaka van, amelynek révén ezek felfüggeszthetõk. Tulajdonképpen gyakorlatilag az összes mûanyagból levõ palack, és következésképpen az 0 cl¹nél kisebb térfogatú palackok nagy többsége rendelkezik ilyen peremmel gyártási okok miatt. A találmány szerinti tárolószerkezet elõnyös kiviteli alakjai közül emellett fel lehet használni egyiket és/vagy másikat az alábbi jellemzõkkel: a csatlakoztató szerv egy hûtõszekrény hûtõpolcának részét képezõ, kör keresztmetszetû rácsrúdra rápattintható hornyot tartalmaz, ami lehetõvé teszi a szerszám nélküli felszerelést egyszerû rányomással a hûtõpolc alsó oldalának irányában; a csatlakoztató szervet egyetlen horony képezi, amely hosszirányban terjed ki a kiadagolóvezeték felsõ oldalában, és az alsó oldal nyílásának 2

3 1 HU T2 2 közepére merõlegesen van elrendezve, így a csatlakoztató szerv elrendezése nem függ a hûtõpolc rácsrúdjai közötti térköznek, és a tárolószerkezet természetes módon függõleges helyzetben marad a palackok súlyának hatására; a szerkezet tartalmaz emellett legalább egy adaptálóelemet, amelynek van egy összekötõ eleme, amely úgy van kialakítva, hogy össze legyen kötve a kiadagolóvezeték csatlakoztató szervével, valamint van egy csatlakoztató szerve, amely úgy van kialakítva, hogy kapcsolódásba kerüljön egy hûtõgép hûtõpolcával, oly módon, hogy a kiadagolóvezeték módosítása nélkül adaptálja a szerkezetet a különbözõ típusú hûtõpolcokhoz, az adaptálóelem összekötõ eleme egy borda, amely úgy van kialakítva, hogy súrlódással elcsúsztatható legyen a kiadagolóvezeték csatlakoztató szervét képezõ horonyban, oly módon, hogy módosítsa az adaptálóelem helyzetét a hûtõpolc méreteinek függvényében; az adaptálóelem csatlakoztató szerve egy U alakú horog, amelynek a kiadagolóvezeték hosszirányában tájolt nyílása van, és úgy van kialakítva, hogy kapcsolódásba kerüljön egy hûtõgép hûtõpolcának a szélével; a kiadagolóvezeték támasztósínjei, a hátsó végüktõl az elülsõ végük felé, egy lefelé irányuló dõléssel rendelkeznek, amikor a szerkezet be van szerelve egy hûtõszekrénybe, oly módon, hogy a palackok maguktól csússzanak a kiadagolónyílás felé; a támasztósínek legalább egyike az elülsõ vég közelében egy, a palackok ezen végén túlra való kicsúszását korlátozó ütközõvel rendelkezik; a kiadagolóvezeték felsõ oldala egy folyamatos és domború felület, ami kiküszöböli a szennyezõdések összegyûlését a tárolószerkezeten, és megkönnyíti a tisztítást; a kiadagolóvezetéknek egy, a hátsó véggel szomszédos kivágása van, amely az alsó oldal nyílásától a felsõ oldal felé terjed ki, hogy megkönnyítse a feltöltést a vezeték hátsó végén keresztül, és ily módon elsõként a legrégebbi palackok kiadagolását biztosítsa; a kiadagolóvezeték a hátsó végétõl kiindulva meg van hosszabbítva egy üreges feltöltõvezeték által, amelynek a kiadagolóvezetékhez hasonló keresztmetszete van, és amely egy feltöltõnyílással rendelkezõ szabad végig terjed ki, ahol a feltöltõvezeték egy görbülettel rendelkezik, hogy a feltöltõnyílás megközelítõleg ugyanabba az irányba legyen tájolva, mint a kiadagolónyílás, ugyancsak abból a célból, hogy elõször a legrégebbi palackok legyenek kibocsátva a kiadagolónyíláson keresztül. A találmány további jellemzõi és elõnyei megismerhetõk az alább következõ, korlátozást nem jelentõ kiviteli példák ismertetésébõl, hivatkozással a csatolt rajz ábráira. A rajzon az 1. ábra a találmány egy elsõ kiviteli alakja szerinti tárolószerkezet perspektivikus nézete, amely szerkezet egy hûtõszekrény hûtõpolca alá van felfüggesztve, a 2. ábra az elsõ kiviteli alak egy adaptálóelemeket tartalmazó változatát tünteti fel az 1. ábrához hasonló nézetben, a 3. ábra az 1. ábrán bemutatott tárolószerkezet egy felnagyított részletét mutatja, a 4. ábra az 1. ábrán bemutatott tárolószerkezet oldalnézete, míg az. ábra a találmány egy második kiviteli alakja szerinti tárolószerkezet felülnézete. A különbözõ ábrákon azonos hivatkozási számokat alkalmaztunk az azonos vagy hasonló alkatrészek jelölésére. Az 1. ábrán részlegesen egy 1 hûtõszekrény van feltüntetve, amely a hûtött teret határoló 2 oldalfalain különbözõ magasságokban elrendezett vízszintes 3 peremekkel van ellátva. Ezen a 3 peremnek egy-egy párján fekszik fel egy 4 hûtõpolc. Az 1. ábrán bemutatott kiviteli példában kör keresztmetszetû huzalokból vagy rácsrudakból képzett hûtõpolcról van szó. A 4 hûtõpolc egy kerettel, valamint egymástól szabályos térközökre elrendezett 6 rácsrudakkal rendelkezik, amelyek a hûtött tér mélységének irányában húzódnak. Amint az szokásos, a 6 rácsrudak körülbelül 3 mm¹es átmérõjû, kör alakú keresztmetszettel rendelkeznek. A 4 hûtõpolc alatt 8 nyakkal rendelkezõ 7 palackok vannak felfüggesztve egy 10 tárolószerkezetnek köszönhetõen. Az ismertetett kiviteli példában a 7 palackoknak körülbelül 10 cl az ûrtartalmuk, 10 cm a magasságuk, körülbelül 3 cm a külsõ átmérõjük a 8 nyak szintjén, és körülbelül 3,6 cm a nyakperem szintjén. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a kis palackok, amelyeknek a fenékátmérõje megközelítõleg egyenlõ a nyakperemük átmérõjével, gyakran stabilitási problémákat mutatnak, amikor ezek rá vannak helyezve egy hûtõpolc 6 rácsrúdjaira. A 10 tárolószerkezet egy 11 kiadagolóvezetéket tartalmaz, amely hosszirányban terjed ki egy, a hûtött tér 9 hátoldalánál elhelyezkedõ 12 hátsó végtõl egy 13 elülsõ végig, amely a nem ábrázolt hûtõszekrényajtó kerete által képzett sík közelében található. A 11 kiadagolóvezeték egy egyenes vonalú, mûanyagból egy darabban kiformázott profilidom formájában van kiképezve. A 11 kiadagolóvezeték hossza valamivel kisebb, mint a 4 hûtõpolc mélysége, ily módon kiterjed a hûtött tér mélységének legnagyobb részére. A 11 kiadagolóvezetéknek radiális oldalai vannak a hosszanti tengelyéhez képest, és különösen egy 11a felsõ radiális oldala, amely megfelel a vezeték felülrõl látható felületének, amikor a 10 tárolószerkezet fel van függesztve. A 11 kiadagolóvezetéknek van egy alulról látható 11b alsó radiális oldala is, amely a bemutatott kiviteli példánál a vezeték külsõ profiljának ovális alakja következtében csatlakozik a 11a felsõ oldalhoz. A kiadagoló- 3

4 1 HU T vezeték azonban rendelkezhetne a felsõ és alsó oldalaktól teljesen különálló oldalsó radiális oldalakkal is abban az esetben, ha a vezeték sokszögletû külsõ profillal rendelkezne. A 11 kiadagolóvezeték 11a felsõ oldala egy 14 horony által képzett csatlakoztató szervvel van ellátva. Amint az a 3. ábrán még jobban látható, a 14 horonynak körív alakú profilja van, amely úgy van kialakítva, hogy összepattintás révén kapcsolódjon a 6 rácsrúddal. A 11a felsõ oldal egy folyamatos domború felületet képez, amelynek a bemutatott kiviteli alak esetében csúcsíves profilja van. Ily módon, ha egy, a 4 hûtõpolc felsõ oldalán elrendezett termék kiömlik, akkor az lecsúszik, illetve lefolyik a 11a felsõ oldalon, anélkül, hogy ott összegyûlne. Ezen folyamatos domború felület következtében, és annak köszönhetõen, hogy a csatlakoztató szerv egy ezen felület tetõvonalával egy vonalban levõ horonyként van megvalósítva, a 11a felsõ oldal különösen könnyen tisztítható, ami lehetõvé teszi a megkövetelt higiéniai feltételek betartását egy háztartási hûtõszekrényben. A 11 kiadagolóvezetéknek egy összességében C alakú keresztmetszete van a teljes hosszában, oly módon, hogy a 12, 13 végek hosszirányba tájolt nyílásokkal rendelkeznek, és különösen egy 16 kiadagolónyílással a 13 elülsõ végen. A keresztmetszet oly módon van kiképezve, hogy a C alak nyílása a vezeték 11b alsó oldalára torkollik, éspedig elõnyösen központosított módon ezen oldalhoz képest. A 11 kiadagolóvezeték profilja ily módon egy olyan nyílást határoz meg, amely kiterjed a vezeték teljes hosszára, és központosítva van a 11b alsó oldal közepéhez. Ezen nyílás szélessége a tárolószerkezetben elhelyezni szánt palacktípusok függvényében van kialakítva, oly módon, hogy benne szabadon csúsztatható legyen a palackok 8 nyakának összeszûkülõ része, de ennek a szélességnek kisebbnek kell lennie, mint a nyak kiszélesedõ felsõ részének az átmérõje. Ily módon a C alakú keresztmetszet végei által képzett nyílás hosszanti és a 11 vezeték belseje felé kiálló peremei 17, 18 támasztósíneket képeznek, amelyek párhuzamosan húzódnak a 11 kiadagolóvezeték hosszában. Amint az még jobban látható a 3. és 4. ábrán, a palackok nyakának kiszélesedõ része felfekszik a 17 és 18 támasztósíneken, így a palackok a nyakuknál fogva vannak felfüggesztve a 10 tárolószerkezetben. Annak érdekében, hogy optimalizáljuk a hûtõszekrény belsõ terében rendelkezésre álló tárolóteret, a 17, 18 támasztósínek a nyak kiszélesedõ részének kétszeres átmérõjénél nagyobb hosszra terjednek ki, hogy a 10 tárolószerkezet legalább két palackot befogadhasson. A támasztósínek azonban kiterjedhetnek a hûtött tér viszonylag szabványos mélységének legnagyobb részére, és ily módon képesek egy többé-kevésbé jelentõsebb számú palackot tárolni ezek méreteinek függvényében. Például adott esetben hat 7 palack helyezhetõ el egyidejûleg a 11 kiadagolóvezetékben. A csatlakoztató szervet képezõ 14 horony egyenes vonalúan terjed ki a 11 kiadagolóvezeték 11a felsõ oldalának teljes hosszára. Emellett a 14 horony központosítva van a 11a felsõ oldal közepéhez, és következésképpen merõlegesen helyezkedik el a 11b alsó oldal nyílásának közepére, így a 10 tárolószerkezet természetes módon egy függõleges helyzetet foglal el a 7 palackok súlya következtében. Nem szükséges tehát, hogy a 14 horony által képzett csatlakoztató szerv megakadályozza a 10 tárolószerkezet elfordulását a hûtõpolc 6 rácsrúdjához képest. A 14 horonynak csak egyszerûen meg kell tartania a 11 kiadagolóvezetéket a 6 rácsrúdon mindaddig, amíg a lefelé ható húzóerõ meg nem halad egy olyan értéket, amely határozottan nagyobb, mint a 10 tárolószerkezet által befogadható palackok együttes súlya. A 14 horony tehát úgy alakítható ki, hogy kisebb-nagyobb játék mellett rápattintással ráakasztható legyen a hûtõpolc rácsrúdjaira, amelyek átmérõje észrevehetõen változhat. Jól látható a 4. ábrán, hogy a 11 vezeték úgy van kialakítva, különösen a csatlakoztató szerv vagy csatlakoztató szervek magasságának és a vezeték keresztmetszeti alakulásának függvényében, hogy a 17, 18 támasztósínek bizonyos dõléssel rendelkeznek lefelé a hátsó végtõl az elülsõ vég felé. Ily módon, amint egy palackot elhelyeztünk a szerkezetben, a palack a gravitáció következtében a 16 kiadagolónyílás közelébe csúszik. Ez megkönnyíti a palackok kivételét. Az ismertetett kiviteli alaknál, ahol a 11a felsõ oldal párhuzamos a hûtõpolc vízszintes 6 rácsrúdjával, a 17, 18 támasztósínek dõlését a 11 kiadagolóvezeték keresztmetszetének alakításával kapjuk oly módon, hogy növeljük a magasságát a 12 hátsó végtõl a 13 elülsõ vég felé, és mindezt oly módon, hogy fõként az anyag vastagságát növeljük a C alakú keresztmetszet központi részén. Annak érdekében, hogy elkerüljük a palackok kiesését a 13 elülsõ vég felõli oldalon, 19, 20 ütközõk vannak kiképezve a 17, 18 támasztósíneken ezen 13 vég közelében. Amint az jól látható a 3. ábrán, ezek a 19, 20 ütközõk kis tömbök formájában vannak kialakítva, amelyek felfelé kiemelkednek a 17, 18 támasztósínek végén. Azonban ezek az ütközõk kialakíthatók ettõl eltérõ módon is, például egy rugalmas nyelv formájában, amely az egyik sínrõl a másik felé terjed ki az alsó oldal nyílására keresztirányban. A 11 kiadagolóvezeték a hátsó végén egy, a 4. ábrán látható 22 kivágással rendelkezik. A 22 kivágás a 11b alsó oldal nyílásától terjed ki, oly módon, hogy a 17 támasztósín meg van szakítva ennek tartományában, és felfelé terjed ki a 1 la felsõ oldal felé olyan magasságig, amely nagyobb, mint a 11 vezetékbe behelyezett nyakrész magassága. A kivágás hossza, a vezeték 12 hátsó végétõl mérve, nagyobb, mint a 7 palack külsõ átmérõje. A 22 kivágás ily módon egy olyan nyílást képez, amely lehetõvé teszi a palackok oldalról történõ betöltését a vezetékbe, és ennélfogva egyszerûbb módon, mint a 12 hátsó vég nyílásán keresztül, amely nem látható, amikor a 10 tárolószerkezet be van szerelve a hûtõszekrénybe. Az új palackok betöltése a 12 hátsó vég felõl azzal az elõnnyel jár, hogy a 16 kiadagolónyílás környezeté- 4

5 1 HU T2 2 ben azokat a palackokat bocsátja a használó rendelkezésére, amelyek elõször lettek tárolás céljából behelyezve. Ez lehetõvé teszi a hûtõszekrényben tárolt palackok készletének jobb kezelését, kiküszöbölve azt, hogy olyan palackot fogyasszunk el elõbb, amelynek a szavatossági dátuma még távoli, miközben még vannak tárolva olyan palackok, amelyeknek a szavatossági ideje korábban lejár. Ezen elsõ kiviteli alak 2. ábrán feltüntetett egyik változatánál 24, 2 adaptálóelemek vannak elõirányozva a 11 kiadagolóvezeték és a 4 hûtõpolc között, amely itt adott esetben egy üveglap formájában van kialakítva. A 24, 2 adaptálóelemek mindegyike tartalmaz egy 27 összekötõ elemet, amely egy olyan borda formájában van kiképezve, amelynek omega alakú profilja behelyezhetõ a 11 kiadagolóvezeték 14 hornyába, valamint tartalmaz egy U alakú horog formájában kiképzett 28, 29 csatlakoztató szervet, amely úgy van kialakítva, hogy kapcsolódásba legyen hozható a 4 hûtõpolc szélével. A 24, 2 adaptálóelemek mindegyikének a 27 összekötõ eleme elõnyösen úgy van kialakítva, hogy súrlódással elcsúszhasson a 14 horonyban, oly módon, hogy helyére illessze a 28, 29 csatlakoztató szervek U alakú nyílását az adaptálóelem elcsúsztatásával, és hogy beállítsa ezen adaptálóelemek helyzetét a 4 hûtõpolc mélységének függvényében. Mindazonáltal, az adaptálóelemek összekötõ elemének és csatlakoztató szervének az alakja a fentiektõl jelentõsen el is térhet, különösen a 11 kiadagolóvezeték csatlakoztató szervének vagy szerveinek és a hûtõpolc szerkezeti kialakításának a függvényében. Egyébként az is lehetséges, hogy csak egyetlen adaptálóelemet alkalmazunk, ha ennek csupán az a funkciója, hogy beállítsa az adaptálóelem által képzett második csatlakoztató szerv helyzetét a hûtõpolc mélységének vagy egy adott hûtõpolc egyes rácsrudait elválasztó térköz függvényében. Az. ábrán a 10 tárolószerkezet egy második lehetséges kiviteli alakja látható, amely egy 12 hátsó végtõl egy 13 elülsõ végig húzódó 11 kiadagolóvezetéket tartalmaz. Ez a 11 kiadagolóvezeték teljesen hasonló az elsõ kiviteli alaknál megismert kiadagolóvezetékhez. Ennek a 11 kiadagolóvezetéknek egy összességében C alakú keresztmetszete van, amely egy nyílást határol az alsó oldalban, valamint szaggatott vonalakkal jelzett 17, 18 támasztósíneket képez, valamint ez a vezeték egy 14 horonnyal rendelkezik, amely egy csatlakoztató szervet képez a 11a felsõ oldal tetõvonalában. A 17, 18 támasztósínek meg lehetnek döntve, miként az elsõ kiviteli alaknál, vagy lehetnek vízszintesek is, azonban nincs itt kialakítva semmiféle kivágás a 12 hátsó vég környezetében a palackok betöltéséhez. Egyébként ennél a kiviteli alaknál a 11 kiadagolóvezetéknek két 30 támasztófüle is van, amelyek oldalirányban nyúlnak ki a 11 vezeték egyik oldaláról, és amelyek funkcióját az alábbiakban részletezzük. A 11 kiadagolóvezeték a nyitott 12 hátsó végétõl kiindulva meg van hosszabbítva egy 31 feltöltõvezeték által, amely elõször egy körív mentén, majd pedig egyenes vonalúan húzódik egy 33 szabad végig, az úgynevezett feltöltõvégig. A 31 feltöltõvezeték hasonló keresztmetszettel rendelkezik, mint a 11 kiadagolóvezeték, vagyis összességében egy C alakú keresztmetszettel, megfelelve ugyanazon követelményeknek a palackok méreteivel szemben. A 31 feltöltõvezeték a 33 szabad végén egy 36 végnyílással, úgynevezett feltöltõnyílással, valamint 37, 38 támasztósínekkel rendelkezik, amelyek csatlakoztatva vannak a 11 kiadagolóvezeték 17, 18 támasztósínjeihez és meghosszabbítják azokat. Részletesebben szólva, a 11 kiadagolóvezeték 12 hátsó végének környezetében a két 11, 31 vezeték azonos keresztmetszettel rendelkezik, oly módon, hogy folyamatos külsõ és belsõ felületeket képeznek. Mindenesetre a 31 feltöltõvezeték 31a felsõ oldalának tetõvonalában egy elcsúsztatással rendelkezik a 11a felsõ oldalhoz képest a 12 hátsó vég környezetében, oly módon, hogy a 31 feltöltõvezeték 31 a felsõ oldala éppen a csatlakoztató 14 horony fenékszintje alatt helyezkedjen el. Ily módon kialakítva, a 10 tárolószerkezetnek összességében U alakja van, és egy 36 feltöltõnyílással rendelkezik az U alak egyik szárának a végén, és egy 16 kiadagolónyílással rendelkezik az U alak másik szárának a végén. Miként az elsõ kiviteli alak 12 hátsó vége felõli feltöltés esetében, a cél itt is az, hogy megkönnyítsük a termékek frissességének (szavatossági dátumának) figyelembevételét a 7 palackok 36 feltöltõnyíláson keresztül történõ elrendezésével a 10 tárolószerkezetben, és az elõbb fogyasztandó palackokat bocsássuk ki a 16 kiadagolónyíláson keresztül, különösen akkor, ha a 7 palackok gyorsan romló tejterméket tartalmaznak. Ennél a második kiviteli alaknál azonban a feltöltés még jobban meg van könnyítve, mivel a 36 feltöltõnyílás és a 16 kiadagolónyílás mindegyike a hûtõtér nyílása, vagyis a használó felé van tájolva. Megjegyezzük, hogy az U alak 31 feltöltõvezeték részét képezõ szára nem szükségszerûen ugyanolyan hosszúságú, mint a 11 kiadagolóvezetéket képezõ szár. Éppen ellenkezõleg, amint az az. ábrán látható, ez az ág rövidebb, hogy a használó azonnal be tudja azonosítani a 36 feltöltõnyílást és a 16 kiadagolónyílást, és hogy a használó ösztönözve legyen a palackoknak a 16 kiadagolónyílás környezetébõl történõ elvételére. Még az is elõirányozható, hogy a 31 feltöltõvezeték csak egy görbe szakasszal rendelkezzen, oly módon, hogy a 36 feltöltõnyílás úgy, vagy megközelítõleg úgy legyen tájolva, mint a kiadagolónyílás, de lényegében a 11 kiadagolóvezeték 12 hátsó végének a környezetében. Egészen úgy, mint az elsõ kiviteli alaknál, a 11 kiadagolóvezeték egyetlen 14 csatlakoztató hornyot tartalmaz, amely rápattintható egy hûtõpolc 6 rácsrúdjára, vagy amelybe beilleszthetõk a 24, 2 adaptálóelemek. Egyébként a 30 támasztófülek olyan felsõ oldalakkal rendelkeznek, amelyek a 31 feltöltõvezetékkel átellenes oldalról terjednek ki egy olyan vízszintes síkban, amely valamivel a 14 horony alja alatt húzódik, mégpedig oly módon, hogy feltámaszkodjanak a 4 hûtõpolc

6 1 HU T2 2 egy másik 6 rácsrúdjára, és ily módon megakadályozzák a 10 tárolószerkezet felbillenését. Egészen hasonlóan, mint az elsõ kiviteli alaknál, a tárolószerkezet 11 kiadagolóvezetéke és 31 feltöltõvezetéke egyetlen mûanyag idomként állítható elõ a költségek csökkentése érdekében. Az egyik vagy másik kiviteli alak szerinti tárolószerkezet helyretételéhez a használó a kiadagolóvezeték 14 hornyát egy 4 hûtõpolc 6 rácsrúdja alá helyezi, amennyiben a hûtõpolc huzalokból van kialakítva, és rápattintja a szerkezetet, nyomást gyakorolva felfelé. Egy lap formájában kialakított, például üvegbõl készült 4 hûtõpolc esetén a használó egy 24 adaptálóelemet illeszt a 14 horony hátsó végéhez és összekapcsolja a 24 adaptálóelem 28 csatlakoztató szervét a 4 hûtõpolc hátsó szélével. Ezután a helyére teszi a második 2 adaptálóelemet, beillesztve lineáris elmozdítással a második adaptálóelem 27 összekötõ elemét a kiadagolóvezeték 14 hornyába, a 29 csatlakoztató szervet pedig összeillesztve a 4 hûtõpolc elülsõ szélével. A használó a 7 palackokat elõnyösen a 11 kiadagolóvezeték 12 hátsó végén keresztül, vagy a 22 kivágáson keresztül, vagy pedig a 36 feltöltõnyíláson keresztül helyezi be, amennyiben ezek ki vannak alakítva. Azonban teljes mértékben lehetséges az is, hogy a palackokat a 16 kiadagolónyíláson keresztül helyezzük be, különösen akkor, ha a 10 tárolószerkezet elõzõleg üres volt. Egy palack elfogyasztásához a használó megragadja a 16 kiadagolónyílás környezetében elhelyezkedõ palack testét, amely kiadagolónyílás szokásosan a hûtött tér felnyitási síkjának közelében helyezkedik el, és kiveszi a palackot a kiadagolóvezetékbõl egy könnyed felfelé irányuló mozdulattal, hogy a palack a 19, 20 ütközõk fölé kerüljön. Az így kialakított 10 tárolószerkezetnek praktikus a használata, lehetõvé teszi a hûtõszekrény egy többnyire szabadon maradó terének hasznosítását, megoldja bizonyos kisméretû palackok stabilitási problémáit a huzalból készült hûtõpolcokon, és lehetõvé teszi azon termékek elsõdleges fogyasztását, amelyeknek legközelebbi a szavatossági dátuma, és mindezt gazdaságosan és tekintettel a háztartási használathoz kötõdõ higiéniai feltételekre. Természetesen a fentebb leírt két kiviteli alak egyáltalán nem korlátozó jellegû, és különösen lehetséges kombinálni ezen két kiviteli alak különbözõ jellemzõit, anélkül, hogy túllépnénk a jelen találmány keretein. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Tárolószerkezet nyakkal rendelkezõ palackok elrendezésére, amely tárolószerkezet legalább egy csatlakoztató szervet (14) tartalmaz a szerkezet felfüggesztésére egy háztartási hûtõszekrény hûtõpolca (4; 4 ) alá, valamint tartalmaz egy üreges kiadagolóvezetéket (11), amely hosszirányban húzódik egy hátsó végtõl (12) egy elülsõ végig (13), amely egy kiadagolónyílással (16) rendelkezik, ahol a kiadagolóvezetéknek van egy radiális felsõ oldala (11a), amely el van látva a csatlakoztató szervvel (14), van továbbá egy radiális alsó oldala (11b) és egy összességében C alakú keresztmetszete, egy, az alsó oldalra torkolló nyílással, ahol ez a nyílás olyan szélességû, ami megengedi, hogy a palack (7) nyakának (8) összeszûkülõ része benne szabadon elcsússzon, és hogy a nyílásnak a vezeték (11) belseje felé irányuló hosszanti peremei támasztósíneket (17, 18) képezzenek, amelyekre felfekszik a palack nyakának kiszélesedõ része, amikor a palack fel van függesztve a szerkezetben, és a támasztósínek (17, 18) hossza nagyobb, mint a nyak kiszélesedõ részének kétszeres átmérõje, azzal jellemezve, hogy a csatlakoztató szervet egy horony (14) képezi, amely egy lentrõl felfelé irányuló mozdulattal rápattintható egy hûtõszekrény hûtõpolcának (4) rácsrúdjára (6), és azzal jellemezve, hogy a kiadagolóvezetéknek (11) egy folyamatos és domború felsõ oldala (11a) van, amelynek a tetõvonalával egy vonalban húzódik a horony (14). 2. Az 1. igénypont szerinti tárolószerkezet, ahol a csatlakoztató szervet egyetlen horony (14) képezi, amely hosszirányban terjed ki a kiadagolóvezeték felsõ oldalában (11a), és az alsó oldal (11b) nyílásának közepére merõlegesen van elrendezve. 3. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti tárolószerkezet, ahol a szerkezet tartalmaz emellett legalább egy adaptálóelemet (24; 2), amelynek van egy összekötõ eleme (27), amely úgy van kialakítva, hogy össze legyen kötve a kiadagolóvezeték (11) csatlakoztató szervével (14), valamint van egy csatlakoztató szerve (28; 29), amely úgy van kialakítva, hogy kapcsolódásba kerüljön egy hûtõszekrény hûtõpolcával (4 ). 4. A 3. igénypont szerinti tárolószerkezet, ahol az adaptálóelem (24; 2) összekötõ eleme (27) egy borda, amely úgy van kialakítva, hogy súrlódással elcsúsztatható legyen a kiadagolóvezeték (11) csatlakoztató szervét képezõ horonyban (14).. A 3. vagy 4. igénypont szerinti tárolószerkezet, ahol az adaptálóelem (24; 2) csatlakoztató szerve (28; 29) egy U alakú horog, amelynek a kiadagolóvezeték (11) hosszirányában tájolt nyílása van, és úgy van kialakítva, hogy kapcsolódásba kerüljön egy hûtõgép hûtõpolcának (4 ) a szélével. 6. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti tárolószerkezet, ahol a kiadagolóvezeték támasztósínjei (17; 18), a hátsó végüktõl (12) az elülsõ végük (13) felé, egy lefelé irányuló dõléssel rendelkeznek, amikor a szerkezet be van szerelve egy hûtõszekrénybe. 7. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti tárolószerkezet, ahol a támasztósínek (17; 18) legalább egyike az elülsõ vég (13) közelében egy, a palackok (7) ezen végen túlra való kicsúszását korlátozó ütközõvel (19; 20) rendelkezik. 8. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti tárolószerkezet, ahol a kiadagolóvezetéknek (11) egy, a hátsó véggel (12) szomszédos kivágása (22) van, amely az alsó oldal (11b) nyílásától a felsõ oldal (11a) felé terjed ki. 6

7 1 HU T Az 1 7. igénypontok bármelyike szerinti tárolószerkezet, ahol a kiadagolóvezeték (11) a hátsó végétõl (12) kiindulva meg van hosszabbítva egy üreges feltöltõvezeték (31) által, amelynek a kiadagolóvezetékhez (11) hasonló keresztmetszete van, és amely egy feltöltõnyílással (36) rendelkezõ szabad végig (33) terjed ki, ahol a feltöltõvezeték (31) egy görbülettel rendelkezik, hogy a feltöltõnyílás (36) megközelítõleg ugyanabba az irányba legyen tájolva, mint a kiadagolónyílás (16). 7

8 HU T2 Int. Cl.: F2D 31/00 8

9 HU T2 Int. Cl.: F2D 31/00 9

10 HU T2 Int. Cl.: F2D 31/00 10

11 HU T2 Int. Cl.: F2D 31/00 11

12 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Szabó Richárd osztályvezetõ Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására

(11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Szerkezet bõr alatti kötõszövet kezelésére, fõként masszírozására !HU000007348T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 348 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 803758 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004804T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 804 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726098 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 767481 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005054T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 054 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 732967 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 077052 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008066T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 066 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 856185 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben