(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: B23Q 1/66 ( ) B23Q 7/02 ( ) B23Q 7/14 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 06/ (30) Elsõbbségi adatok: DE (72) Feltaláló: SMOLAREK, Andreas, Aalen (DE) (73) Jogosult: Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH, Aalen (DE) (74) Képviselõ: Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Munkadarab-befogó készülék és ezzel ellátott megmunkáló gép HU T2 A leírás terjedelme 10 oldal (ezen belül 3 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 A találmány tárgya munkadarab-befogó készülék munkadarabnak megmunkálógéppel történõ megmunkálása közbeni megtartásához, az 1. igénypont tárgyi köre szerint, valamint egy ezzel ellátott megmunkálógép. A megmunkálógép például egy marógép, fúrógép vagy esztergagép, amely a munkadarabot forgácsolással munkálja meg. A megmunkálógép lehet továbbá egy szerelésre szolgáló gép. A munkadarabot, például egy dugattyúrudat, illetve hajtórudat a befogókészülék tartja meg a megmunkálógép általi megmunkálás közben. A befogókészülék például egy munkaasztal, egy vagy több munkadarabtartóval, amelyek a megmunkálógép megmunkálási tartományába fordíthatók be. Ilyen fajtájú befogókészüléket, valamint egy ilyennel ellátott megmunkálógépet ismertet az EP A2 irat. A munkadarabtartóknak igazodniuk kell a munkadarab mindenkori típusához. A munkadarab-befogó készüléken például olyan ütközõdarabok vannak elrendezve, amelyek a munkadarabtartók képezik, és megtartják a munkadarabot. Ha egy másfajta típusú munkadarabot kell megdolgozni, akkor vagy ki kell cserélni az egész munkadarab-befogó készüléket, vagy a munkadarab-befogó készüléket át kell alakítani, amelynek során például a tartókat ki kell cserélni, és/vagy a munkadarab-befogó készülék másik helyére kell szerelni. Az átalakítás költséges, és ráfordításigényes, és a megmunkálógép állásidejéhez vezet. Ennélfogva a jelen találmány révén megoldandó feladat egy olyan munkadarab-befogó készülék és egy ilyennel ellátott megmunkálógép létrehozása, amely lehetõvé teszi egy munkadarab rugalmas, különféle típusú munkadarabokhoz illeszthetõ és megbízható befogását. A feladat megoldásához az 1. igénypont mûszaki tartalma szerinti, munkadarab megtartására szolgáló munkadarab-befogó készüléket, valamint ezzel ellátott megmunkálógépet hoztunk létre. Minden munkadarabtípushoz, például különféle típusú dugattyúrudakhoz másféle típusú cserélhetõ hordozók vannak, amelyek könnyen elrendezhetõk a hordozókészüléken. A cserélhetõ hordozókat becsúsztatjuk a tartóba, és rögzítõszerkezettel rögzítjük. Ha ezután egy másik munkadarabot kell megdolgozni, amelynek például más az alakja, vagy a megmunkálógéphez képest másféleképpen kell helyezni, akkor csupán a cserélhetõ hordozót cseréljük ki, ami gyorsan megtörténik. A munkadarab-befogó készülék átalakítása rövid idõn belül megvalósítható. Elvileg ugyan az is elképzelhetõ, hogy a munkadarab rajta marad a cserélhetõ hordozón, amely ilyenkor egy bizonyos fajtájú rakodólapot képez. Célszerûen azonban a cserélhetõ hordozó mindaddig rajta marad a munkadarab-befogó készüléken, amíg a vonatkozó cserélhetõ tartót további munkadarabokhoz is használjuk, de ezzel szemben a munkadarabot kicseréljük. A lineáris vezetõ elrendezés és a rögzítõ elrendezés úgy van elrendezve, hogy együttesen legalább egy cserélhetõ hordozót erõháromszög saroktartományaiban tartanak a tartón. Ezáltal elkerülhetõ a cserélhetõ hordozónak a tartón való megdõlése, és egyúttal a cserélhetõ tartó megtartása megbízhatóvá válik. A találmány szerinti munkadarab-befogó elõnyösen egy munkadarabot forgácsolással és/vagy elválasztással megmunkáló gép, például maró¹, fúró¹, esztergagép és/vagy szerelõgép, illetve a munkadarabon szerelést végzõ gép alkotórészét képezi. A találmány további elõnyös kialakításai az aligénypontokból, valamint az alábbi leírásból adódnak. A rögzítõ elrendezés a cserélhetõ hordozót célszerûen a rögzítõállásban szorítja meg. Ehhez célszerûen egy vagy több rugóelrendezés van megvalósítva. Különösen elõnyös, ha a rögzítõ elrendezés a cserélhetõ hordozót központosítja a tartón, és ezáltal az a tartó egy elõre meghatározott helyzetben van elrendezve, ami lehetõvé teszi a munkadarabnak a munkadarabhordozón való pontos helyezését. A rögzítõ elrendezés például egy vagy több gömb alakú és/vagy kúpos rögzítõfelületet tartalmaz. Különösen elõnyös, ha a rögzítõ elrendezés legalább egy részben gömb alakú vagy kúpos rögzítõtestet tartalmaz, amely egy megfelelõen kialakított rögzítõtartóban kapaszkodik, amely megfelelõen legalább részben gömbsüveg alakú, illetve kúpos. A rögzítõtest elõnyösen a hordozókészülék alkotórészét képezi. A rögzítõtartó, amely például tölcsér vagy serpenyõ alakú, elõnyösen a munkadarab-hordozón van elrendezve. Belátható, hogy az ellentétes elv is megvalósítható, mikor is például a munkadarab-hordozón egy kúpos vagy gömb alakú rögzítõszakasz van elrendezve, amely a hordozókészülék megfelelõ rögzítõtartójába kapcsolódik. A rögzítõtartó elõnyösen egy becsúsztatónyílást tartalmaz a rögzítõtest oldalsó becsúsztatásához. A rögzítõtartó például villás jelleggel körülfogja a rögzítõtest szárának egy szakaszát. Belátható, hogy egy bélyeg alakú rögzítõtest is elképzelhetõ, amely egy fenék felõl zárt rögzítõtartóba kapcsolódik, és ezt rögzíti, illetve központosítja. A szár szakasza elõnyösen a becsúsztatási síkra keresztirányban elõnyösen átfogja a rögzítõtartó nyílását, és ezáltal egy sugárirányban befelé futó gömb vagy kúp alakú központosító felületet, például egy kúppalástfelületet vagy egy gömbfelületet, és a rögzítõállásban a rögzítõtartónak egy vagy több tölcsér alakban futó központosító felületére fekszik rá. Ez a központosító felület például a rögzítõtartó nyílásának irányába tölcsér alakú. A rögzítõ elrendezésnek elõnyösen a cserélhetõ hordozó felfektetéséhez különösen a rögzítõ tartományában például annak alsó oldalán egy felfekvõ felülete van. A cserélhetõ hordozó például a cserélhetõ hordozónak egy elülsõ szakasza elõnyösen a rögzítõállásban a rögzítõtest és a felfekvõ felület közé van szorítva. Ezen szorításhoz elõnyös módon egy rugóelrendezés van kialakítva, amely a cserélhetõ hordozót a rögzítõállásba mondhatni nyomja. A rugóelrendezést a rögzítõtestet elõnyösen egy rögzítõerõvel a rögzítõtartóban lévõ szorítóülékben tartja. Ehhez például egy 2

3 1 HU T olyan rugóelrendezés van kialakítva, amely egyrészrõl a rögzítõtestre, másrészt a hordozószerkezetre támaszkodik, és ezáltal a rögzítõtestet a rögzítõtartóba nyomja. A rugóelrendezés elvileg kézi úton is oldható. A munkadarab-befogó készüléknek azonban elõnyösen egy kioldószerkezete van a rögzítõ elrendezés kioldásához. A rögzítõ elrendezés például a rugóelrendezés rugóereje ellenében hat. A kioldószerkezet például egy hidraulikus, elektromos vagy pneumatikus lineáris munkahenger vagy forgóhajtás a rögzítõ elrendezés oldásához a rögzítõtestet kioldott állásba hozza, mikor is a rögzítõtest eltávolodik a rögzítõtartótól és szabadon hagyja a munkadarab-hordozót. A lineáris vezetõ elrendezés elõnyösen két lineáris vezetõ szerkezetet tartalmaz a hordozótartó egymással ellentétesen elhelyezkedõ oldalsó tartományainak vezetéséhez. A tartó oldalsó tartományain például kiugrások vagy hornyok vannak kialakítva, amelyek a cserélhetõ hordozón levõ megfelelõ hornyokkal és kiugrásokkal mûködnek együtt. A lineáris vezetõ szerkezetek elõnyösen a tartó becsúsztatónyílásának tartományában vannak. Célszerû, ha a rögzítõ elrendezés a tartó egyik zárt végsõ tartományánál van elrendezve, és ezáltal a bevezetõben említett, egy erõháromszög tartományában a hárompontos rögzítés lehetõvé válik. Különösen elõnyös, ha a rögzítõ elrendezés nagyjából a két lineáris vezetõ szerkezet közötti szimmetriatengely tartományában van elrendezve. A hordozószerkezet a tartó tartományában elõnyösen lap jellegû. Ugyancsak elõnyösen lap jellegû a cserélhetõ hordozó hordozórésze. A hordozórészen a munkadarabtartó képzéséhez elõnyösen oldhatóan befogók rögzíthetõk. Ezáltal a munkadarab-hordozó különféle munkadarabtípusokhoz igazítható. A befogó a munkadarab számára például ütközõdarabokat, a munkadarab felfektetéséhez felfektetõelemeket vagy hasonlókat tartalmaz. Különösen elõnyös, ha az ütközõdarabok közül egy vagy több mozgatható, különösen elfordítható, és ezáltal a mindenkori befogó a munkadarabot befogó befogóállás és egy kilazítóállás között állítható, amely kilazítóállásban a munkadarab kiemelhetõ a cserélhetõ hordozóból. A szerkezet például egy olyan rugóelrendezést tartalmaz, amely a tartót a munkadarabot tartó, illetve megszorító állásba elõfeszíti. A hordozórészen, egy vagy több befogón, a befogók vagy hasonlók között elõnyösen nyílások, kikönnyítések és távközök vannak, annak érdekében, hogy a munkadarab a megmunkálógép szerszámával történõ megmunkálásához hozzáférhetõ legyen. A hordozószerkezet elõnyösen munkadarab-cserélõ szerkezetként van kialakítva, a találmány szerinti munkadarab-befogó képzéséhez. A hordozószerkezet például egy munkadarab-fordító szerkezetet tartalmaz, amelyeken a találmány szerinti munkadarab-befogók cserélhetõ rögzítéséhez több tartó van. Belátható, hogy a találmány szerinti munkadarab-hordozó segítségével lineáris szállítószerkezetek, például szállítóláncok, szállítószalagok vagy hasonlók is könnyen hozzáigazíthatók különféle követelményekhez és különösen különféle típusú munkadarabokhoz. A találmány szerinti munkadarab-hordozók ezután például egy sor irányában egymás mellé rendezhetõk el. A találmány egyik különösen elõnyös változata egy olyan munkadarabasztalt nyújt, amely elõnyösen egy forgástengely körül elforgatható. A célszerûen függõleges forgástengely körül elforgatható munkadarabasztal esetében a tartók sugár alakban vannak elrendezve a forgástengely körül. A késõbbiek során a kiviteli példák során ismertetett munkadarabasztal esetében négy tartó van egymáshoz képest kereszt alakban elrendezve. Belátható, hogy például egy kerek asztal vagy hasonló esetében több vagy kevesebb tartó is lehetséges. A tartók például a munkadarabasztal több hordozólapján avagy egyetlen hordozólapján vannak elrendezve. A munkadarab-cserélõ berendezésként kialakított hordozókészülék esetében lehetõség van arra, hogy a munkadarabokat például egy feladóállomásról egy megmunkálóállomásra, és innét tovább egy leszedõállomásra szállítsuk, például fordítsuk. A munkadarab-befogó készülék továbbá célszerûen egy cserélõállomással van ellátva, amelyen a legalább egy cserélhetõ hordozó cserélhetõ. Ezen a cserélõállomáson található elõnyösen a fent ismertetett kioldószerkezet. A továbbiakban a találmány példakénti kiviteli alakját ismertettük a rajz alapján. A rajzon az 1. ábra egy találmány szerinti munkadarab-befogó készülék áttekintõ nézeti képe, a 2. ábra az 1. ábra részlete, amely részben egy tartóból eltávolított és hátulról ábrázolt munkadarab hordozóval, és a 3. ábra az 1. és 2. ábra szerinti munkadarab-hordozó nézeti képe elölrõl tekintve. Egy vázlatosan szemléltetett 11 megmunkálógép, például egy eszterga¹, maró¹, és/vagy fúrógép 10 munkadarab-befogó készüléke 12 munkadarabok, például belsõ égésû motor hajtórúdjának a 11 megmunkálógép általi megmunkálása közbeni megtartására szolgál. Egy 11 hordozószerkezet 13 munkadarabasztalára cserélhetõen 1 munkadarab cserélhetõ hordozók vannak felerõsítve. A 1 cserélhetõ hordozókat kazetták vagy fiókok módjára be lehet csúsztatni a 14 hordozószerkezeten, illetve a 13 munkadarabasztalon lévõ 16 tartókba. Az áttekinthetõség kedvéért a rajzon a 12 munkadarab átlátszóként van ábrázolva. A kicserélhetõ 1 cserélhetõ hordozók révén a 10 munkadarab-befogó készülék különféle típusú munkadarabokhoz, például különbözõ méretû hajtórudakhoz könnyen hozzáállíthatók. A 1 cserélhetõ hordozókat egy 17 lineáris vezetõ elrendezés vezeti, és a vonatkozó 16 tartóban egy 18 rögzítõ elrendezés rögzíti. Ezáltal a vonatkozó 1 cserélhetõ hordozó megbízhatóan megmarad a 16 tartóban. Ezen túlmenõen a 18 rögzítõ elrendezés betölti egy központosító készülék feladatát is, mivel rögzítõállásban a 1 cserélhetõ hordozót központosítja a 16 tartóban. Ezáltal egy 3

4 1 HU T2 2 1 cserélhetõ hordozó 20 munkadarabtartójában található 12 munkadarab optimálisan helyezhetõ a 11 megmunkálógép általi megmunkáláshoz. A 13 munkadarabasztal egy alapelemen vagy 21 állványon 22 forgástengely körül elforgatható. A 16 tartók sugár alakban vannak elrendezve a 22 forgástengely körül. A 16 tartók a 13 munkadarabasztal 23 asztallapjain vannak elrendezve. A 23 asztallapok például a 21 állványon elforgathatóan ágyazott 24 tartóra vannak rácsavarozva. A 23 asztallapok és ezáltal a 16 tartók a 21 állványon a 22 forgástengely körül elforgathatóan vannak ágyazva. A 21 állványban egy nem látható forgatóhajtás rendezhetõ el. A vonatkozó 10 tartó az ott található 1 cserélhetõ hordozóval például egy 2 feladóállomásról amely a 1 cserélhetõ hordozóba 12 munkadarabot helyez egy 26 megmunkálóállomásra fordítható, ahol a 11 megmunkálógép a 12 munkadarabon szerelési munkát végez, és/vagy a 12 munkadarab forgácsoló megmunkálását végzi el. A 28 megmunkálóállomásról a 13 munkadarabasztal a 1 cserélhetõ tartót egy 27 leszedõállomásra fordítja el, ahol megtörténhet a munkadarab elvétele. Lehetõség van továbbá arra, hogy a 13 munkadarabasztalt egy 28 cserélõállomáshoz fordítsuk, amely leszedi a 1 cserélhetõ hordozót, és egy másik találmány szerinti cserélhetõ tartóval helyettesítheti annak érdekében, hogy a 10 munkadarab-befogó készülék egy másik típusú munkadarabhoz illeszkedjen. A 2 28 állomások feladata más is lehet, például több megmunkálóállomás alkalmazható a 11 megmunkálógép általi megmunkáláshoz. A 18 rögzítõ elrendezések a 1 cserélhetõ hordozókat rögzítõállomásokban szorítják meg. Ilyenkor egy 29 rögzítõtest belekapcsolódik egy 1 cserélhetõ hordozón lévõ kúpos 30 rögzítõtartóba. A 29 rögzítõtestek, illetve a 30 rögzítõtartók kúposak, vagyis a 29 rögzítõtesten egy kúpos 31 központosító felület van, amely rögzítõállásban, illetve szorítóállásban a 30 rögzítõtartó tölcsér alakban futó 32 központosító felületére fekszik. A 30 rögzítõtartók a 1 cserélhetõ hordozók elülsõ 33 szakaszain vannak elrendezve, és villa jellegû alakjuk van. A 1 cserélhetõ hordozók hátulsó 34 szakaszán egymással átellenesen elrendezett 3, 36 oldalakon 37 hornyok vannak elrendezve, amelyekbe a 16 tartók megfelelõ 40, 41 belsõ oldalain lévõ 38 kiugrások kapcsolódnak bele. A 38 kiugrásokat 39 csúszósínek alkotják, amelyek egy 42 becsúsztatónyílás tartományában vannak elrendezve a 16 tartón, és például csavarokkal vannak rögzítve. A 37 hornyok 43 hornyos elemeken vannak, amelyek a 3, 36 oldalak tartományában a vonatkozó 1 cserélhetõ hordozó 44 hordozóelemére vannak rácsavarva. Ezáltal a 1 cserélhetõ hordozók a 16 tartókon rendre egy 4 becsúsztatási sík mentén lineárisan vannak megvezetve, és rögzítõállásban azokat a 16 lineáris vezetõ elrendezés tartja meg. A 37 hornyoknak a 39 csúszósínekbe történõ könnyebb bevezetése érdekében a 4 becsúsztatási síkra keresztirányban egy elülsõ 81 horonyszakasz fel van bõvítve. Belátható, hogy a 81 horonyszakasz felbõvítése lényegében a 4 becsúsztatási síkban is célszerû lehet. Ezzel szemben a 37 horony hátulsó 82 horonyszakasza olyan szûk, hogy a 39 csúszósínek a 4 becsúsztatási síkban, vagyis a jelen esetben vízszintesen a 39 csúszósínek felsõ és alsó oldalán fekszenek fel. A 18 rögzítõ elrendezés a vonatkozó 1 cserélhetõ hordozó elülsõ 33 szakaszára hat. A 1 cserélhetõ hordozók elölrõl nyitottak, és ezáltal a 29 rögzítõtest egy elülsõ 46 becsúsztatónyíláson át becsúsztatható a 30 rögzítõtartóba. A 29 rögzítõtestek egy 48 szárszakasz vagy szárrész felsõ 47 végén vannak elrendezve. A 29 rögzítõtestek például csavarozással vannak rögzítve a 48 szárrészekre. Belátható, hogy egyetlen darabból való kialakításra is lehetõség van. Míg a 30 rögzítõtartó serpenyõ vagy tölcsér jellegûen felfelé nyitott a 29 rögzítõtestek képezik úgymond az ellendarabot, vagyis a 31 központosító felület a 29 rögzítõtest szabad vége felõl nézve sugárirányban befelé egészen a 48 szárszakaszig fut. A 29 rögzítõtestek úgymond húzóhorgonyként hatnak a 30 rögzítõtartókra. A 30 rögzítõtartó 46 becsúsztatónyílása kevesebb mint 180 körrész mentén helyezkedik el, a kúp alakú 29 rögzítõtest központozni tudja a 80 becsúsztatási irányban, abban a 1 cserélhetõ tartóban, amelybe a 1 cserélhetõ tartó becsúszik a 16 tartóba. A 46 becsúsztatási nyílás csupán akkora, hogy a 48 szárrész, illetve 48 szárszakasz elölrõl becsúsztatható legyen a 30 rögzítõtartóba. A 48 szárrész egy 49 vezetéken lineárisan mozgathatóan van ágyazva. Ezáltal a 29 rögzítõtest a 4 becsúsztatási síkhoz képest keresztirányban mozgatható, és egy oldási helyzet amelynél a 1 cserélhetõ tartó elvehetõ a 16 tartóból és egy rögzítõállás között állítható. A 49 vezeték felsõ oldalán egy 0 felfekvõ felület van a 1 cserélhetõ hordozó, különösen a 44 hordozórészen elöl elrendezett 1 rögzítõrésznek a felfektetéséhez, amelynek felsõ oldalán van kiképezve a 30 rögzítõtartó. A 18 rögzítõ elrendezéseket 2 rugóelrendezések feszítik elõ a rögzítõállásba. Az 2 rugóelrendezések például 3 csavarrugót tartalmaznak, amelyek a 13 munkadarabasztal 4 alsó oldala és a vonatkozó 48 szárrészen levõ váll közé van feszítve. Ezáltal az 2 rugóelrendezések húzzák a 48 szárrészeket, és az itt a felsõ oldalon elrendezett 29 rögzítõtestet lefelé húzzák, és a 1 cserélhetõ hordozót, különösen a 30 rögzítõtartókat az 0 felfekvõ felület és a 29 rögzítõtest közé szorítják. A 28 cserélõállomáson kicserélhetõk a 1 cserélhetõ hordozók. A 28 cserélõállomáson elrendezett 6 kioldószerkezet az éppen odafordított 18 rögzítõ elrendezést kioldott állásba állítja. Az 6 kioldószerkezet, például egy célszerûen pneumatikus vagy hidraulikus lineáris hajtás vagy egy forgatóhajtás amely a forgómozgást lineáris mozgássá átalakító hajtómûvet tartal- 4

5 1 HU T2 2 maz megnyomja például a vonatkozó 48 szárrész alsó végét, és ezáltal a 29 rögzítõtestet annak felsõ oldalánál felfelé állítja, és ezáltal a 18 rögzítõ elrendezés szabaddá teszi a 1 cserélhetõ hordozót. A 1 cserélhetõ hordozót egy munkás vagy egy robot sugárirányban kifelé a 4 becsúsztatási sík mentén el tudja venni a 13 munkadarabasztalról. Az 6 kioldószerkezet mellett található egy 7 csatlakozó a 13 munkadarabasztal számára egy forgatóhajtás csatlakoztatásához. A 16 tartóknak a jelen esetben L alakú kiképzése van, és a 18 rögzítõ elrendezés az L két szárának metszéspontjában van elrendezve. A 1 munkadarab cserélhetõ hordozójának lap jellegû 44 hordozórészein 8 62 tartók vannak elrendezve a 12 munkadarab megtartásához. Az 8 62 tartók például hozzá vannak csavarozva a 44 hordozórészhez, vagy rá vannak tûzve a 44 hordozórészre. Közelebbrõl meg nem jelölt csapok vannak átvezetve 63 szerelõfuratokon, és a vonatkozó 8 62 tartókba vannak becsavarva. Az 8 62 tartók a 12 munkadarab számára oldalsó 69 ütközõelemeket képeznek. Az 8 62 tartók például ütközõk, karmok vagy más rögzítõelemek a 12 munkadarab megtartásához. A 12 munkadarab, a jelen esetben egy dugattyúrúd, átlósan fekszik beszorított helyzetben, és az 8 62 tartók tartják megszorítva. Az 8 9 tartók egy kicsi 67 szemhez vannak hozzárendelve. Az 8 9 tartók sarokra vannak elrendezve. A tartók a 12 munkadarab nagyobb 68 szeméhez vannak hozzárendelve. A tartók U alakban vannak a nagy 68 szem körül elrendezve, ahol is a 61, 62 tartók képezik az U szárait. A 62 befogó egy elfordítható befogó, amely 64 tengely körül elfordíthatóan van elrendezve a 44 hordozórészen. A 62 befogót 6 rugóelemek feszítik elõ a 12 munkadarabot megszorító és befogó befogóállásba. A 62 befogó 66 ütközõszakasza a 20 munkadarabtartó nyitásakor kifelé elfordítható, s ezáltal a 12 munkadarab kivehetõ a 20 munkadarabtartóból. A munkadarab 70, 71 felfektetõelemekre fekszik, amelyek a 44 hordozórészen célszerûen cserélhetõen vannak rögzítve. A 70 felfektetõelem a kisebb 67 szemhez a 71 felfektetõelem a nagy 68 szemhez van hozzárendelve. A 70, 71 felfektetõelemek a 44 hordozórész 72, 73 nyílásaiba vannak bedugva. Különösen a 26 megmunkálóállomás tartományában a rajzon vázlatosan jelölt 74 támaszok lehetnek, amelyekre a 12 munkadarabok megmunkálásakor a 70, 71 felfektetõelemek felfekszenek. Ezáltal a 1 cserélhetõ hordozó alulról megtámasztást kap. A 70, 71 felfektetõelemeken 7 átmenõnyílások vannak például a 67, 68 szemeket fúrószerszám és/vagy egy szerelõszerszám számára, különösen egy csúszóhüvelyt vagy csúszóperselyt a 67 és/vagy 68 szemek egyikébe történõ bejuttatásához. A 44 hordozórészen további nyílások, például egy 76 átmenõnyílás alakítható ki, amely a 44 hordozórésznek egy esetleges másféle felszerelése esetén a 12 munkadarabokon való szerelési munkákhoz és/vagy a 12 munkadarabnak különösen forgácsoló megmunkálásához szükségesek. Az 8, 9 befogók, a 60 és 62, valamint a 62 és 61 befogók között rendre 77 távközök vannak, amelyek lehetõvé teszik a 12 munkadarab oldalsó megmunkálását. A 77 távközök például elég nagyok ahhoz, hogy a kisebb 67 szemben egy 78 olajozónyílás fúrásához való fúró, valamint a nagyobbik 68 szemben oldalról 79 szerelõfuratok fúrásához való fúró a 12 munkadarabot meg tudja fúrni. A 77 távközök továbbá szerelési megmunkáláshoz is célszerûek, például használhatók csapoknak a 12 munkadarabba, például a 79 szerelõfuratokba való becsavarásához. Arra is lehetõség van, hogy a 11 megmunkálógép például a 26 megmunkálóállomáson a 12 munkadarab elválasztó megmunkálását végezze, és például a 68 szem tartományában a hajtókarról, illetve 12 munkadarabról egy fedelet válasszon le, például egy bemetszés kialakítása, majd egy úgynevezett Crack-mûvelet vagy repesztés keretében a fedél leválasztása útján. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Munkadarab-befogó készülék (10) munkadarab (12) befogásához egy megmunkálógéppel (11) történõ megmunkálás számára, amely hordozószerkezettel (14) és a hordozószerkezeten (14) legalább egy cserélhetõen rögzíthetõ munkadarab cserélhetõ hordozóval (1), amely a munkadarab (12) megtartásához és befogásához egy munkadarabtartót (20) tartalmaz, és a legalább egy munkadarab cserélhetõ hordozó (1) fiók módjára egy lineáris vezetõ elrendezésen (17) a hordozószerkezet (14) tartójában (16) becsúsztatási síkban (4) becsúsztatható, és egy rögzítõ elrendezés (18) révén a tartóban (16) rögzítõállásban rögzíthetõ, azzal jellemezve, hogy a lineáris vezetõ elrendezés (17) és a rögzítõ elrendezés (18) a legalább egy cserélhetõ hordozót (1) egy erõháromszög sarki tartományaiban tartják meg a tartón (16). 2. Az 1. igénypont szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a rögzítõ elrendezés (18) a legalább egy cserélhetõ hordozót (1) az erõháromszög egyik sarki tartományában és a lineáris vezetõ elrendezés (16) az erõháromszög további sarki tartományaiban tartják meg a tartón (16). 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a rögzítõ elrendezés a legalább egy cserélhetõ tartót (1) a rögzítõállásban szorítja. 4. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a rögzítõ elrendezés (18) a legalább egy cserélhetõ hordozót (1) a tartón (16) központosítja.. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a rögzítõ elrendezés (18) legalább egy, legalább részlegesen gömb alakú vagy kúpos rögzítõtestet (29) tartalmaz, amely egy megfelelõ és legalább részben gömb alakú vagy kúpos rögzítõtartóba (30) kapcsolódik.

6 1 HU T Az. igénypont szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a rögzítõtartónak (30) a rögzítõtest (29) oldalról való becsúsztatásához egy becsúsztatónyílással (46) van ellátva. 7. Az. vagy 6. igénypont szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a rögzítõtest (29) szárszakasza (48) a rögzítõtartó (30) nyílását a becsúsztatási síkra (4) keresztirányban átfogja, és ezáltal a rögzítõtest (29) legalább egy, a szárszakaszhoz (48) gömb vagy kúp alakban sugárirányban befelé futó központosító felülete (31) a rögzítõállásban a rögzítõtartónak (30) a rögzítõtartó (30) nyílása felé tölcsér alakban futó központosító felületére (32) fekszik fel. 8. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a rögzítõ elrendezésnek (18) a cserélhetõ hordozó (1) felfektetéséhez felfekvõ felülete (0) van, és a legalább egy cserélhetõ hordozó (1) különösen a legalább egy cserélhetõ hordozó (1) elülsõ szakasza (33) rögzítõállásban a rögzítõtest (29) és a felfekvõ felület (0) közé van szorítva. 9. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a rögzítõ elrendezés (18) különösen a rögzítõtest (29), különösen egy rugóelrendezés (2) révén rögzítõállásba van elõfeszítve. 10. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a rögzítõ elrendezés (18) kioldásához kioldószerkezetet (6) tartalmaz. 11. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a lineáris vezetõ elrendezés (17) két lineáris vezetõ szerkezetet (19) tartalmaz a legalább egy cserélhetõ hordozó (1) egymáshoz képest átellenesen elhelyezkedõ oldalsó tartományainak (3, 36) vezetéséhez. 12. A 11. igénypont szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a lineáris vezetõ szerkezetek (19) kiugrásokat (38) különösen csúszósíneket (39) tartalmaznak a tartón (16) és/vagy a legalább egy cserélhetõ hordozón (1), amelyek a legalább egy cserélhetõ hordozón (1) vagy a tartón (16) lévõ hornyokba (37) kapcsolódnak bele. 13. A 11. vagy 12. igénypont szerinti munkadarabbefogó készülék, azzal jellemezve, hogy a lineáris vezetõ szerkezetek (19) a tartó (16) becsúsztatási nyílásának (42) tartományában és a rögzítõ elrendezés (18) a tartó (16) zárt végsõ tartományában van elrendezve. 14. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a hordozószerkezet (14) a tartó (16) tartományában lap jellegûen van kialakítva. 1. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a legalább egy cserélhetõ hordozó (1) egy különösen lap jellegû hordozórészt (44) tartalmaz. 16. A 1. igénypont szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a legalább egy cserélhetõ hordozó (1) hordozórészére (44) a munkadarabtartó (20) képzéséhez legalább egy befogó (8 62) rögzíthetõ oldhatóan. 17. A 1. vagy 16. igénypont szerinti munkadarabbefogó készülék, azzal jellemezve, hogy a legalább egy befogó (8 62) a munkadarab (12) számára legalább egy ütközõelemet (69) és/vagy a munkadarab felfektetéséhez legalább egy felfektetõelemet (70, 71) tartalmaz. 18. A igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a hordozórészen (44) és/vagy a legalább egy befogó- (8 62) nyílás (7, 76) vagy kikönnyítés, vagy távköz (77) van a munkadarab (12) megmunkálására szolgáló szerszám számára. 19. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a hordozószerkezet (14) egy munkadarabasztalt (13) és/vagy egy lineáris szállítószerkezetet és/vagy a legalább egy munkadarab cserélhetõ hordozó (1) cserélhetõ rögzítéséhez több tartóval (16) ellátott munkadarab-fordító elrendezést tartalmaz. 20. A 19. igénypont szerinti munkadarab-befogó készülék, azzal jellemezve, hogy a munkadarabasztal (13) különösen lényegében függõleges forgástengely (22) körül forgatható, és a tartók (16) sugár alakban vannak elrendezve a forgástengely (22) körül. 21. Megmunkálógép az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti munkadarab-befogó készülékkel (10). 22. A 21. igénypont szerinti megmunkálógép, azzal jellemezve, hogy a munkadarabon szerelésekhez szerelõgépet és/vagy a munkadarab (12) részeinek leválasztására szolgáló megmunkálógépet és/vagy a munkadarab (12) forgácsoló megmunkálásához való megmunkálógépként van kialakítva. 6

7 HU T2 Int. Cl.: B23Q 1/66 7

8 HU T2 Int. Cl.: B23Q 1/66 8

9 HU T2 Int. Cl.: B23Q 1/66 9

10 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Szabó Richárd osztályvezetõ Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód

!HU000215001B_! SZABADALMI LEÍRÁS 215 001 B HU 215 001 B B 61 F 5/38. (11) Lajstromszám: (19) Országkód (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 93 02055 (22) A bejelentés napja: 1993. 07. 16. (30) Elsõbbségi adatok: 1521/92 1992. 07. 24. AT 1120/93 1993. 06. 09. AT!HU000215001B_!

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01) !HU000006283T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023313 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003872T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 70728 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben