(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: CD 17/00 (06.01) CD 3/42 (06.01) CD /00 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO 0218 PCT/EP 04/ () Elsõbbségi adatok: EP (72) Feltalálók: HELLER, Jörg, 1766 Engelskirchen (DE); De Vries, Hans, NL-8181 NG Heerde (NL) (73) Jogosult: Aluminal Oberflächentechnik GmbH & Co. KG, Montabaur-Heiligenroth (DE) (74) Képviselõ: Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Berendezés és eljárás fémeknek és/vagy fémötvözeteknek fémorganikus elektrolitokból történõ kiválasztására (7) Kivonat A találmány tárgya berendezés (1) fémeknek és/vagy fémötvözeteknek fémorganikus elektrolitokból, különösen szerves oldószerben levõ fémorganikus komplex sókból termékekre (7) történõ kiválasztására, legalább egy rétegezõszakasszal (3) a termékek (7) réteggel történõ bevonásához, legalább egy további megmun- HU T2 A leírás terjedelme 14 oldal (ezen belül 1 lap ábra) 1. ábra Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 kálási szakasszal (2, 4) és legalább egy zsilipkamrával (, ) a termékeknek (7) a berendezésbe (1) történõ be¹ és kizsilipeléséhez oxigén és/vagy nedvesség lényegében behatolásától mentesen. A berendezés (1) egy elválasztókészülékkel (3, 4) ellátott szifonos öblítõkészüléket (, 61) tartalmaz a berendezés többi szakaszának gáz vonatkozásában történõ elhatárolásához vagy ezen másik szakaszoknak (2, 4) a rétegfelhordó szakasztól (3) történõ tömítéséhez, és legalább egy, lényegében a rétegfelhordó szakaszt (3) a legalább egy szifonos öblítõkészüléket (, 61) és a legalább egy további megmunkálószakaszt (2, 4) lényegében tömítetten körülzáró és egy inert gázzal elárasztható burokrészt () tartalmaz. A találmány tárgya továbbá egy ennek megfelelõ eljárás, amelynek során a termékeket (7) legalább egy zsilipkamrán () át a berendezésbe (1) lényegében véve oldószerveszteség nélkül bezsilipelik; a termékeket (7) legalább egy rétegfelhordó szakaszhoz adják át, lényegében véve gázzár alatt legalább egy szifonos öblítõkészüléken () át; a termékekre (7) legalább egy rétegfelhordó szakaszban (3) réteget hordanak fel; a réteggel ellátott termékeket (7) a rétegfelhordó szakaszból (3) legalább egy szifonos öblítõkészüléken (61) át lényegében gázzár alatt legalább egy kiszállítószakaszhoz (4) adják át; a kész termékeket (7) legalább egy további zsilipkamrán () át kizsilipelik, mikor is a legalább egy szifonos öblítõkészülék (, 61) egy választókészülékkel (3, 4) van ellátva a berendezés többi szakaszának (2, 4) gáz vonatkozásában történõ elhatároláshoz vagy ezen más szakaszoknak (2, 4) a rétegfelhordó szakasztól (3) történõ tömítéséhez, és a berendezés valamennyi szakasza (, 1, 2) fölött egy inert gáz környezetet fenntartó burát létesítenek. A találmány tárgya egyrészt berendezés, másrészt eljárás fémeknek és/vagy fémötvözeteknek fémorganikus elektrolitokból, különösen szerves oldószerben levõ fémorganikus komplex sókból termékekre történõ kiválasztására, legalább egy rétegezõszakasszal a termékek réteggel történõ bevonásához, legalább egy további megmunkálási szakasszal és legalább egy zsilipkamrával a termékeknek a berendezésbe történõ be¹ és kizsilipeléséhez oxigén és/vagy nedvesség lényegében behatolásától mentesen. Alumínium, magnézium és ezeknek ötvözetei ezen elemek nagyon alacsony feszültségszintje miatt a hagyományos galvántechnikában szokásos módon vizes rendszerekbõl galvanikus úton nem választhatók ki. Habár az elmúlt évtizedekben számos próbálkozás történt az alumínium, magnézium és ezek ötvözeteinek nem vizes rendszerekbõl történõ kiválasztására, azonban a kiválasztás ipari méretekben kizárólag alumínium¹, illetve magnézium-alkil-tartalmú komplexekbõl valósult meg. Ennek során olyan elektrolitváltozatokat lehetett több-kevesebb sikerrel alkalmazni, amelyekhez egy megfelelõ és alkalmas eljárásirányítást és analitikát alkalmaztak a legkülönbözõbb felhasználásokhoz. Néhány esetben lehetségessé vált a nagyüzemi ipari alkalmazás is. Az egyes elektrolitváltozatok elõállítása során alkalmazott fém-alkil-vegyületek ismert módon nagyon heves reakciókba lépnek reakciós termékek képzõdése mellett az oxigénnel és a vízzel, és például alkoxivegyületek vagy alumínium-oxánok keletkeznek. Ezek a reakciós termékek már nincsenek abban a helyzetben, hogy az elektrolitkompozícióban alkalmazott alkálifémekkel vagy alkálifém-halogenidekkel további komplexeket képezzenek. Ezek a reakciótermékek az elektrolitban oldható szennyezõdésként visszamaradnak, és lecsökkentik annak elektromos vezetõképességét. Ezeknek a reakciós termékeknek növekvõ koncentrációja esetében az alkalmazható legnagyobb áramsûrûség is lecsökken, aminek következtében a rétegfelhordási eljárás elveszíti gazdaságosságát, és adott esetben jó minõségét is. Az imént említett problémát már 1987-ben egy tanulmány keretében megvizsgálták a nürnbergbi Georg- Simon-Ohm fõiskolán, aminek az lett az eredménye, hogy az alkilbázisú fémorganikus elektrolitokat tartalmazó rétegfelhordó berendezésbe minél jobban el kell kerülni az oxigén és/vagy nedvesség bejutását, annak érdekében, hogy az alkalmazott elektrolitoknak hosszú legyen az élettartama, és optimális rétegminõséget lehessen elérni. Függetlenül a rétegfelhordó berendezésbe belépõ oxigén és víz által elõidézett vegyi vagy elektrokémiai hátrányoktól az oxigénnek és/vagy nedvességnek a rétegfelhordó berendezésbe történõ bejutásának elkerülése egy ilyen berendezés biztonságos üzemvitele szempontjából is kifejezetten fontos, különösen az eljárás biztonsága, a termelésnek a környezetre gyakorolt hatásának biztonsága vonatkozásában. A technika állásából különféle olyan rétegfelhordó berendezések ismertek, amelyek részlegesen arra vonatkozó intézkedéseket is magukban foglalnak, amelyek az oxigénnek és/vagy a nedvességnek a rétegfelhordó berendezés részeibe történõ bejutásának elkerülését célozzák. A DE C2 irat egy ilyen berendezést ismertet, amelynél fémes vagy nemfémes végtelenített termékeknek aprotikus, víztõl és oxigéntõl mentes elektrolitokból elektrolitikus úton fémmel vagy ötvözettel történõ folyamatos bevonására szolgál. Ebbõl a célból öblítõ- és szárítómûveleteket csatlakoztatnak, amelyekkel el kell távolítani a vizes oldatok maradékait. Ezen túlmenõen a réteggel bevont végtelenített terméknek a berendezésbõl történõ kibocsátásához egy áteresztõ zsiliprendszert alkalmaznak. A zsilipkamrának egy zárófolyadékkal ellátott középsõ kamrája van, amely az egyik külsõ kamrában lévõ levegõ számára egy záróeszközt képez. Egy harmadik kamra inert gázt tartalmaz. Ezen túlmenõen regeneráló keringetõkört valósítanak meg, amelyben az alkalmazott összes folyadékot keringõrendszerben regenerálják, tisztítják és visszavezetik. 2

3 1 HU T2 2 A DE C2 iratból egy kifelé zárt csõcella ismerhetõ meg, amelyen tengelyirányban vezetik át a katódként kapcsolt árut, mégpedig elsõsorban folyamatosan, anódok mentén mozgatják el. Mind az elektrolit csõcellából való akaratlan kilépésének, mind a légkör ide történõ behatolásának megakadályozásához a csõcella védõgázzal árasztható el. Ezen nyomtatvány értelmében több kamrából álló zsilipelõelrendezést is alkalmaznak, amelybe az egyes kamrák kölcsönös tömítéséhez tömítõközegként inert gázt és/vagy inert folyadékot lehet bevezetni. A DE C1 irat értelmében egy elektrokémiai kezelés különösen vezetõképes vagy vezetõképessé tett alkatrészek elektrokémiai bevonatolásához ezeket az alkatrészeket egy elektrolitoldattal megtöltött tartályba, illetve egy forgókosárba juttatják be, amelyet a kezelés alatt folyamatosan forgatnak, és ezzel az alkatrészeket átrétegelik. A tartályt gáztömören lezárják. Az alkatrészeknek a kosárban történõ kezelése bármiféle átrakodás nélkül történik. Csupán a vonatkozó folyadékokat vagy oldatokat szivattyúzzák be a tartályba, majd abból azután kiszivattyúzzák. Szárításhoz a tartályt rendre centrifugálják, és az elektrolitoldat maradványait ennek során a kosár megforgatása útján lesodorják. Ez a berendezés felépítése miatt nem alkalmas fémorganikus elektrolitokból történõ leválasztóként történõ alkalmazásra. A DE A1 iratból is berendezés ismerhetõ meg, elõnyösen viszonylag kisméretû alkatrészek réteggel történõ bevonásához, mikor is a bevonást az alkatrészeknek egymás mellett elrendezett tartályokba történõ bejuttatásával valósítják meg. A tartályok, illetve fürdõk ennek során inert gázlégkörben találhatók. Ezen túlmenõen egy öblítõfürdõ, egy maratófürdõ és egy leválasztófürdõ van a berendezésben. A különféle fürdõknek egy közös tartályban történõ elrendezése mellett választófalakként kialakított zsilipeket alkalmaznak, amelyeken a kezelendõ alkatrészek át tudnak hatolni. Ehhez egy áthatolási tartományt alakítanak ki egy pár tömítetten, egymással szemben futó, tengely körül forgó, rugalmas anyagú hengerekbõl, amelyek a tartály határoló falaihoz képest tömítetten csúsznak, és ebbõl van kialakítva az áthatolható válaszfal. Az US 4,4,26 szabadalom berendezést és eljárást ismertet alumíniumnak aprotikus, oxigén- és vízmentes alumíniumorganikus elektrolitokból történõ galvanikus leválasztásához, ahol is egy rétegfelhordó tartályt alkalmaznak, amely különféle különálló cellákra van felosztva, amelyek egymás mellett, illetve egymás után vannak elrendezve. Ezen cellák fölött egy permetezõzóna található, amely a réteggel bevont alkatrészek permetezésére szolgáló permetezõfúvókákkal van ellátva. A permetezéshez egy oldószer-kondenzátumot alkalmaznak, amelyet az alumíniumrétegezéshez használt elektrolitból nyernek, vagy magát az elektrolitot alkalmazzák permetezõanyagként. A permetezõzóna fölött hûtõkígyókkal ellátott kondenzálózóna van ellátva egy kondenzálólemezzel együtt. Ezen túlmenõen kondenzátumcsatornák is ki vannak alakítva a lecsepegõ kondenzátum összegyûjtéséhez, ahol 1 is ez az összegyûjtött kondenzátum újra felhasználható a réteggel bevont alkatrészek újbóli permetezéséhez. A kondenzációs zónát felülrõl egy fedõlap fedi le, amelyen nyílások vannak kiképezve a rétegfelhordó tartály egyes cellái fölött. Ezen nyílásokon át távolíthatók el a hordozókon lévõ, réteggel bevont alkatrészek és juttathatók be a megfelelõ fürdõcellákba. A berendezés végénél egy zsilipkamra van elrendezve, amely sínekkel és szállítókocsival van ellátva, ami lehetõvé teszi, hogy a folyadékban levõ beszállító alkatrészeket a bezsilipelés után a továbbszállítás elõtt a kezelõfürdõkben öblíteni lehessen. Az US 4,363,712 dokumentum egy további berendezést és eljárást ismertet alumíniumnak aprotikus oxigéntõl és víztõl mentes alumíniumorganikus elektrolitokból történõ galvanikus leválasztásához, amelynek kifelé zárt, és inert gázzal elárasztott galvánfürdõje van, amely egy gyûrû alakú galvanizálókádat, valamint egy elõ- és egy fõkamrából álló beszállító zsilipkamrával és kiszállító zsilipkamrával van ellátva. A zsilipkamrán belül egy választófal van elrendezve, amely az elõkamrát és a fõkamrát egymástól elválasztja, és amelybe oldószer hatol be, amelyen át a kamrába bevezetett, réteggel ellátandó tárgyakat át kell szállítani annak érdekében, hogy ezután a fõkamrában a galvanizálókád egy szegmensébe juthassanak. A réteggel ellátott tárgyak szállítására egy végtelenített láncos szállítószerkezet szolgál, amely áthalad mind a zsilipkamrák oldószerén, mind a galvanizálókád elõtt, illetve fölött. Az US 4,4,211 dokumentum ugyancsak egy berendezést ismertet alumíniumot oxigéntõl és víztõl mentes aprotikus alumíniumorganikus elektrolitokból galvanikus leválasztásához. A burokrészben hûtõkígyókkal és kondenzátum összegyûjtésére szolgáló gyûjtõvályúval ellátott hõcserélõ van. Az összegyûjtött kondenzátumot öblítõtartályba vezetik, amely a kezelõmedencéhez kapcsolódik. Az egyes kezelõmedencék felülrõl nincsenek lezárva, hanem közvetlen kapcsolatban vannak a burok légkörével. A kezelõfürdõk egyes celláiban lévõ felesleges toluolt újra visszavezetik, mikor is egy szintszabályozó készülék ellenõrzi azt, hogy az elektrolit és a toluol összes térfogata az egyes cellákban, illetve kezelõmedencében nagyjából állandó értékû maradjon. Az imént idézett dokumentumokból csak olyan berendezések ismerhetõk meg, amelyek esetében a vonatkozó berendezések részleges tartományaiban kísérlik meg annak elkerülését, hogy a berendezésbe oxigén vagy nedvesség kerüljön be. Ehhez a berendezéseknek csupán egyes részeit látják el, például öblítõés szárítókészülékekkel, illetve egy háromrészes zsilipkamrával. Ennélfogva a jelen találmány révén megoldandó feladat egy olyan berendezés és eljárás kidolgozása fémeknek és/vagy fémötvözeteknek fémorganikus elektrolitokból történõ kiválasztására, amelynél nem lépnek már fel biztonságtechnikai problémák, és a berendezésbõl az oldószer emissziója és különösen az alkalmazott elektrolitrendszereknek a berendezés környezetének légkörébõl származó oxigénnel és nedves- 3

4 1 HU T2 2 séggel való reakciója lényegében véve teljesen elkerülhetõ. A kitûzött feladatot az 1. igénypont tárgyi köre szerinti berendezés esetében azáltal oldjuk meg, hogy egy elválasztókészülékkel ellátott szifonos öblítõkészüléket tartalmaz a berendezés többi szakaszának gáz vonatkozásában történõ elhatárolásához vagy ezen másik szakaszoknak a rétegfelhordó szakasztól történõ tömítéséhez, és legalább egy, lényegében a rétegfelhordó szakaszt a legalább egy szifonos öblítõkészüléket és a legalább egy további megmunkálószakaszt lényegében tömítetten körülzáró és egy inert gázzal elárasztható burokrészt tartalmaz. A 17. igénypont tárgyi köre szerinti eljárás esetében a kitûzött feladatot azáltal oldjuk meg, hogy a termékeket legalább egy zsilipkamrán át az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti, fémeknek és/vagy fémötvözeteknek a leválasztására szolgáló berendezésbe történõ, lényegében véve oldószerveszteség nélkül bezsilipeljük, a termékeket legalább egy rétegfelhordó szakaszhoz adjuk át, lényegében véve gázzár alatt legalább egy szifonos öblítõkészüléken át, a termékekre legalább egy rétegfelhordó szakaszban réteget hordunk fel, a réteggel ellátott termékeket a rétegfelhordó szakaszból legalább egy szifonos öblítõkészüléken át lényegében gázzár alatt legalább egy kiszállítószakaszhoz adjuk át, a kész termékeket legalább egy további zsilipkamrán át kizsilipeljük, mikor is a legalább egy szifonos öblítõkészülék egy választókészülékkel van ellátva a berendezés többi szakaszának gáz vonatkozásában történõ elhatárolásához vagy ezen más szakaszoknak a rétegfelhordó szakasztól történõ tömítéséhez, és a berendezés valamennyi szakasza fölött egy inert gáz környezetet fenntartó burát létesítünk. A találmány továbbfejlesztéseit a függõ igénypontok határozzák meg. Ezáltal fémek és/vagy fémötvözetek leválasztásához egy olyan berendezést és eljárást hozunk létre, amelyekkel lehetséges oxigénnek és víznek, illetve nedvességnek, valamint más szennyezõdéseknek a rétegfelhordáshoz használt elektrolitból történõ behordásának a lehetséges legnagyobb mértékû lecsökkentése. Ezáltal elérhetõ a rétegfelhordáshoz használt elektrolit hosszú élettartamának a biztosítása. A nemkívánatos reakciótermékek képzõdése, akárcsak az oldószer-emisszió lényegében teljesen megakadályozható, illetve legalább erõsen lecsökkenthetõ. Kiváltképp elválasztókészülékkel ellátott szifonos öblítõkészülékek alkalmazása a berendezés egyes szakaszaiban levõ gázlégkör elhatárolásához és ezen egyes szakaszok tömítéséhez egy diffúziós zár képzõdik az oxigén és nedvesség számára a berendezés egyes szakaszai között. A lényegében tömítetten lezárt burokrészben amely a berendezés egyes szakaszait körülzárja lévõ gázlégkör a berendezés minden egyes szakaszában optimálisan állítható be. Ezáltal az is lehetõvé válik, hogy megakadályozzuk az oldószernek az elektrolittartomány gázlégkörén át történõ vándorlását. Mivel gyakran elõfordul, hogy a rétegfelhordáshoz használt elektrolit vegyileg összeférhetetlen a tisztítófolyadékokkal vagy más oldószerekkel, ezért a 1 berendezés egyes szakaszaiban lévõ gázlégkörök elválasztása különösen elõnyös. Ezáltal a berendezés biztonságosan üzemelhetõ. A lényegében véve tömítetten körülzáró burokrész alkalmazása révén a berendezésben lévõ teljes légkör körülzárható, és ezáltal a berendezést körülvevõ külsõ légkörtõl teljesen elválasztható. Ezáltal az elpárolgott oldószerek még a berendezésbõl történõ kilépés elõtt felfoghatók, és a megfelelõ berendezésrészekbe visszavezethetõk. A berendezést körülvevõ levegõ szennyezése ezáltal lényegében véve kizárható. Ezáltal továbbá az is lehetõvé válik, hogy a burokrészen belül egy állandó, és egyúttal a környezeti légnyomástól eltérõ más nyomás fenntartása. A burokrész egyes szakaszainak legalább egy részében a berendezést körülvevõ légkör nyomásához képest egy csekély túlnyomást tartunk fenn, és ezt ellenõrizzük. A burokrészben egy állandó nyomás és/vagy a burokrészben a külsõ és/vagy környezeti légkörhöz képesti ilyen csekély túlnyomás fenntartásához legalább egy nyomástartó készüléket alkalmazunk. A külsõ légkörnek a berendezésbe történõ nem önkéntes behatolása, és ezáltal a berendezésen belüli gázlégkör szennyezése ezáltal lényegében véve elkerülhetõ. Annak érdekében, hogy a burokrészben és különösen az egyes burokszakaszokban fenn lehessen tartani a lényegében véve állandó nyomást, tehát a berendezés külsõ légköréhez képesti enyhe túlnyomás fenntartásához elõnyösen legalább egy gázpuffer készüléket alkalmazunk, és ezzel/ezekkel különösen az elsõ és/vagy utolsó szakaszban összeköthetõk vagy össze vannak kötve. Az ilyenfajtájú gázpuffer készülékek tehát elõnyösen a berendezés bemeneténél és kimeneténél vannak, mivel a termékek bezsilipelése és kizsilipelése miatt itt nyomásingadozások léphetnek fel. A gázpuffer készülékeket megtöltjük, amint a burokszakaszban egy elõre beállítható tûrésen felüli túlnyomás lép fel, és ürítjük, ha egy beállítható tûrésen kívül esõ túlzottan alacsony nyomás lép fel a burokszakaszban, például amikor a vonatkozó burokszakaszból a gázlégkört elvesszük, ami történhet például az egyik zsilipkamrának inert gázzal történõ elárasztásához. A legalább egy zsilipkamrában és/vagy burokrész szakaszaiban, elõnyösen legalább egy oxigén-ellenõrzõ készülék van. Ugyancsak elõnyös, hogyha a zsilipkamrában vagy zsilipkamrákban az oldószer koncentrációjának ellenõrzésére szolgáló legalább egy készülék van. Ezáltal van lehetõség arra, hogy a berendezés egyes szakaszaiban a gázlégkör oxigén- és/vagy oldószertartalmát folyamatosan felügyeljük. Mivel a zsilipkamra vagy zsilipkamrák arra szolgálnak, hogy visszatartsák a levegõ, illetve oxigén behordását a berendezésbe, ezért a termékek bezsilipelése után az ekkor a termékkel együtt bejuttatott levegõ elvezetése és a kamrának például inert gázzal történõ öblítése után a zsilipkamra légkörének oxigéntartalmát rendszeresen ellenõrizzük. Amennyiben a zsilipkamra a burokrész felé nyitott, akkor a kamrán belül az oxigéntartalomnak lehetõleg 0 értékûnek kell lennie azért, hogy el lehessen kerülni az oxigénnek a burokrészbe, valamint a be- 4

5 1 HU T2 2 rendezés többi részébe történõ behatolását. Az oldószernek a berendezésbõl történõ kihordását ugyancsak lehetõség szerint 0 értékre kell csökkenteni. Annak érdekében, hogy a berendezésnek a környezeti légkörrel való összeköttetését megvalósító zsilipkamrákban ellenõrizni tudjuk az oldószertartalmat, ezért itt ugyancsak készülékek vannak elrendezve az oldószerkoncentráció ellenõrzésére. Amennyiben az oxigénés/vagy oldószertartalom egy elõre meghatározható és/vagy beállítható vagy beállított küszöbértéket túllép, akkor a gáznak a zsilipkamrába befelé vagy kifelé történõ behordásához vagy kihordásához szükséges szivattyúzási idõk beállíthatók, és/vagy a szivattyúzási ciklusok alatt egy járulékos, inert gázzal történõ öblítési fázis iktatható be a legalább egy zsilipkamra oxigéntartalmának csökkentése érdekében. Ilyenkor például hosszabb szivattyúzási ciklus valósítható meg a szennyezett gázlégkör kiszivattyúzásához. A berendezés inert gázlégkört fenntartó burájában ugyancsak ellenõrizhetõ az oxigéntartalom, és ennek az oxigéntartalomnak lehetõség szerint 0 értékûnek lennie. Ezen intézkedések révén optimálisan biztosítható, hogy a berendezés inert gázlégkört fenntartó burája alig vagy egyáltalán nem szennyezõdik oxigénnel, és így a termékek kezelése során nagyon nagy biztonsággal érhetõ el optimális rétegbevonási eredmény. A tisztító- és/vagy aktiválószakaszok számára azokkal kerülõ ágba kapcsolva elõnyösen legalább egy oldószer-elõkészítõ és/vagy ¹regeneráló készülék van. Ezáltal a rétegfelhordás alatt, illetve már az elõtisztítás és az utókezelési lépés alatt is lehetõvé válik az oldószer és az elektrolitok, illetve más tisztító- és fürdõfolyadékok állandó tisztítása. A legalább egy zsilipkamra is elõnyösen egy oldószer-leválasztó és ¹visszavezetõ készülékkel és/vagy gáz lengõrendszerrel köthetõ össze vagy van összekötve. Elõnyösen legalább egy zsilipkamra van elrendezve a tisztító- és/vagy aktiválószakasz bemeneténél, és/vagy legalább egy zsilipkamra van elrendezve a kiszállítószakasz kimeneténél. A bezsilipelés lépése során a termékeket a legalább egy zsilipkamrába bevezetjük, és eközben a zsilipkamra a külsõ levegõvel megtelik, lezárjuk, majd ezután kiürítjük, vagyis a külsõ levegõt a kamrából kiszállítjuk, és ezután inert gázzal elárasztjuk. Ezt követõleg a termékeket a bezsilipelés lépésénél a berendezésnek egy elsõ kezelõszakaszába juttatjuk be. A berendezésbõl történõ kizsilipelés lépése során ezeket a termékeket a burok légterébõl bejuttatjuk a zsilipkamrába, azt lezárjuk, és a burok levegõjét leszivattyúzzuk a zsilipkamrából, és visszavezetjük a burokszakaszba. A zsilipkamrát ezt követõleg ki lehet nyitni, és onnét a termékeket ki lehet vinni. Ezután a zsilipkamrát újra bezárjuk, a bejutott külsõ levegõt elvezetjük, és a kamrát inert gázzal elárasztjuk. A leszivattyúzott buroklevegõt regeneráljuk, amelynek során szárított inert gázt és tisztított oldószert vezetünk vissza a folyamatba, a szárított inert gázt különösen az inert gázlégkört fenntartó burába és a tisztított oldószert egy kezelõmedencébe juttatjuk. A gáz lengõrendszer tehát magában foglalja a zsilipkamra levegõjének 1 a zsilipkamrával történõ kiszivattyúzása után a szárított gáznak a burok légterébe történõ beszivattyúzását. Mivel tehát a réteggel bevonandó terméknek a réteggel történõ bevonást megelõzõ bezsilipelése során az elõnyösen a berendezés bemeneténél elrendezett zsilipkamrába külsõ levegõ jut be, és mivel a réteggel történõ bevonás után a termékeket ismét a külsõ légtérbe ki kell hozni, a berendezés végénél elrendezett zsilipkamra kinyitása mellett miközben a külsõ levegõ benyomul a zsilipkamrába ezért elõnyösnek bizonyul, ha a zsilipkamrák tartományában egy oldószer-leválasztó és ¹visszavezetõ készülék van elrendezve. A termékek be¹ és kizsilipelése alkalmával pont itt tud mind az oxigén, mind a nedvesség a berendezésbe behatolni, és az elpárolgott oldószer a berendezésbõl kiszökni. Az elõnyösen elrendezett hûtõkészülékekkel a zsilipkamrából leszivattyúzott és oldószerrel szennyezett levegõ lehûthetõ, és ezáltal az oldószer leválasztható, összegyûjthetõ és visszavezethetõ. Az oldószer-leválasztás folyamata során a leszivattyúzott gáz kiszárad, és azután újra visszavezethetõ a burok légterébe. A kizsilipelés tartományában megvalósított oldószer-leválasztás útján a termékek megtisztíthatók a rájuk tapadó oldószermaradékoktól, és így a berendezést lényegében teljesen szárazon hagyják el, és ezáltal lényegében nem valósul meg oldószer-emisszió. A leszivattyúzási folyamat alkalmával kihordott oldószermaradványokat ugyancsak a termékek kizsilipelésének tartományában kondenzáljuk vissza, összegyûjtjük, és ezután visszavezetjük a folyamatba, különösen az utolsó szifonos öblítõkészülékbe. Elõnyösen az inert gázlégkört fenntartó burát is tisztítjuk, különösen az inert gázlégkörnek a kondenzálása és a kondenzálódott oldószerrésznek a vonatkozó köráramba, különösen kezelõmedencébe történõ visszavezetése útján. Az elhordott és/vagy elpárolgott oldószermaradékok visszanyerésére elõnyösen egy kondenzátumot leválasztó készülékkel ellátott legalább egy hûtõkészüléket alkalmazunk, különösen a burokrészben és/vagy rétegfelhordó szakaszban, és/vagy a legalább egy zsilipkamrára rácsatlakoztatva. A burokszakaszokban és/vagy a burokrészben levõ egy vagy több hûtõkészülék különösen elõnyösen az oldószernek a kezelõ- és/vagy rétegfelhordó medencékbe és/vagy a legalább egy szifonos öblítõkészülékbe történõ visszavezetéséhez oldószer-visszavezetõ készülékeket tartalmaz. Ezáltal válik lehetõvé, hogy a burokrész gázatmoszférájából is újra eltávolítsuk az oldószerszennyezéseket. A hûtõkészülékben kondenzált oldószerrészeket ezután a vonatkozó burokszakasz megfelelõ kezelõmedencéjébe lehet visszavezetni. A vonatkozó hûtõkészülékek elõnyösen az egyes burokszakaszokban vannak elrendezve, mivel a folyadékok párái ezekben az egyes burokszakaszokban többnyire rendre másfélék, és ezáltal a gázlégkör szennyezettségei is egymástól eltérõk. Ezért a visszavezetés elõnyösen a vonatkozó burokszakaszon belül történik. A legalább egy rétegfelhordó szakasz elõnyösen legalább egy, az oldószernek a burokrészben való ellenõrizetlen elpárolgásának megakadályozásához leg-

6 1 HU T2 2 alább egy zárható rétegfelhordó medencét tartalmaz. A legalább egy rétegfelhordó medence legalább egy hûtõkészülék van az elpárolgott oldószer kondenzálásához, és legalább egy felfogókészülék van a kondenzált oldószer összegyûjtéséhez. Ezen túlmenõen a legalább egy rétegfelhordó szakasz legalább egy kiszállító öblítõkészüléket tartalmazhat. Ebben a kiszállító öblítõkészülékben elrendezett öblítõfürdõbe adjuk be a rétegfelhordási folyamat után a termékeket, annak érdekében, hogy eltávolítsuk a rájuk tapadt elektrolitmaradványokat. Az öblítõfürdõ tisztításához a tisztított oldószert visszavezetjük az oldószer-leválasztó és/vagy ¹regeneráló készülékbõl. Mivel a szifonos öblítõkészülék a berendezés egyes szakaszainak, tehát különösen a tisztítóés/vagy aktiválószakasznak, a rétegfelhordó szakasznak és a kihordószakasznak az elválasztására van elrendezve, ezért elõnyösnek bizonyul ezen átmeneti tartományokban egy lényegében véve nem reagáló oldószer alkalmazása. A legalább egy szifonos öblítõkészülék ezért elõnyösen egy inert oldószerrel van megtöltve. Ezáltal a berendezés egyes szakaszaiból származó és egymással összeférhetetlen vegyi anyagok közötti vegyi reakciók lényegében elkerülhetõk. A legalább egy szifonos öblítõkészülék elõnyösen egy zárható dupla öblítõkészüléket tartalmaz egy ráhelyezett választófallal, amely úgy van irányítva, hogy a fent elhelyezkedõ burokszakaszokat felosztja. Egy ilyen, a szifonos öblítõkészülék öblítõfürdõjébe belemerülõ válaszfal alkalmazása révén a berendezés különféle burokszakaszai egymástól elválaszthatók. Annak érdekében, hogy a termékeket át lehessen szállítani a szifonos öblítõkészüléken mivel ugyanis elõnyösen a burokszakaszok belsejében elrendezett mindenkori szállítókészülék nem tud áthatolni a válaszfalon, ezért legalább egy szállítószerkezet van elrendezve a dupla öblítõkészüléken belül a termékeknek a válaszfal alatti elszállításához, és úgy van elrendezve, illetve úgy rendezhetõ el, hogy a dupla öblítõkészüléknek egy öblítõfolyadékkal történõ megtöltésekor a szállítókészülék a folyadék szintje alatt helyezkedjen el. Ezáltal megvalósul a termékeknek az öblítõfolyadékba történõ teljes bemerítése, és ezáltal a termékek az öblítõfolyadékkal leöblíthetõk és megtisztíthatók annak érdekében, hogy a berendezés egy elõzõ szakaszából a vegyi anyagokat és/vagy gázlégkört az utána következõ szakaszba magukkal vigyék. Ezen túlmenõen a rétegfelhordó szakasz tartományában elõnyösen legalább egy elektrolit-oldószer elválasztó készülék van elrendezve. Az elektrolit-oldószer elválasztó készülék(ek) a legalább egy rétegfelhordó medencétõl elvezetett elektrolit-oldószer fürdõfolyadékból származó oldószer ledesztillálásához egy desztillálókészüléket tartalmaz(nak). Ezen túlmenõen készülékeket alkalmazunk a visszanyert tiszta oldószernek a kiszállító öblítõmedencébe történõ visszavezetéséhez, és/vagy készülékeket alkalmazunk az elektrolitoknak az elektrolit-körárammal történõ visszavezetéséhez. A rétegfelhordó szakaszt kerülõ módon elrendezve megvalósítható az elektrolitoldat, tehát a rétegfelhordó 1 oldat regenerálása. Ez a regenerálókészülék különösen a rétegfelhordó fürdõkhöz van hozzákapcsolva, és a tiszta oldószert különösen a rétegfelhordó fürdõk után kapcsolt kiszállító öblítõmedencékbe vezetjük vissza, és az elektrolitot különösen a rétegfelhordó fürdõkbe. Az elektrolitfolyadékot és/vagy oldószert elõnyösen egy lényegében véve zárt, keringési körben vezetjük. Ezáltal a berendezés egyéb fürdõinek szennyezése lényegében elkerülhetõ. Az elektrolitfolyadéknak és/vagy oldószernek és/vagy egy öblítõfolyadéknak a regenerálása vagy elõkészítése elõnyösen a vegyi anyagok elhordásának elkerülése érdekében történik. A termékekre tapadó elektrolitfolyadék és/vagy tisztítófolyadék és/vagy aktiválófolyadék elhordásának elkerülése érdekében ezen túlmenõen öblítéseket valósítunk meg különféle öblítõkészülékekben. Ezek az öblítõkészülékek a berendezés és a rétegfelhordási folyamat különbözõ helyein rendezhetõk el, de különösen a berendezés mindenkori szakaszának kimeneti tartományában. A találmány szerinti berendezésekkel mindenekelõtt tetszõleges formájú termékek vonhatók be réteggel, tehát alámetszésekkel kiképzett termékek is, amelyekben az oldószer össze tud gyûlni. Ez a technika állása szerinti berendezésekkel nem távolítható el, és emiatt ezek esetében az oldószer kihordása biztonságosan nem kerülhetõ el. A találmány szerinti eljárással és a találmány szerinti berendezéssel az oldószermaradványok tetszõleges alakú termékek esetében is biztonságosan megvalósítható. A találmány részletesebb ismertetése alkalmával a továbbiakban a rajz alapján egy kiviteli példára hivatkozunk. A rajz a találmány szerinti, fémek kiválasztására szolgáló berendezés áttekintõ ábrája. Az ábra fémeknek és/vagy fémötvözeteknek a leválasztására szolgáló 1 berendezés áttekintõ elvi vázlatát mutatja. A berendezésnek egy tisztító- és/vagy aktiváló¹ 2 szakasza, egy 3 rétegfelhordó szakasza és egy 4 kiszállítószakasza van. Ezen túlmenõen egy burokrésszel van ellátva, amely mind a három említett szakaszt lényegében tömítetten körülfogja. A burokrész három, 1, 2 szakaszra van felosztva. A három burokszakaszt rendre 3, 4 válaszfalak határolják el egymástól. A tisztító- és/vagy aktiváló¹ 2 szakasznak egy elsõ zsilipkamrája, egy elsõ 21 kezelõmedencéje, egy második 22 kezelõmedencéje és egy 23 öblítõmedencéje van. Ezen túlmenõen a tisztító- és/vagy aktiválószakasz egy elsõ szifonos öblítõkészülék egy részét is tartalmazza. A szifonos öblítõkészüléket az 3 válaszfal két részre osztja fel, és ezáltal egy dupla öblítõkészüléket képez, amely hozzáférhetõ mind a 2 szakaszból, mind a 3 szakaszból, de egyébként egy diffúziós zárt képez. Minden medence, illetve az öblítõkészülékek rendre 24,, 26, 27, 62 fedelekkel zárhatók le. A zsilipkamrának 28 zsilipajtaja van, amely lehetõvé teszi termékeknek a zsilipkamrába történõ beadását. Az ilyen termékeket elõnyösen egy szállítókocsival amely az ábrán nincs feltüntetve juttatjuk be a zsilipkamrába. 6

7 1 HU T2 2 1 A zsilipkamra oldószer visszanyerésére szolgáló 70 készülékkel és egy 80 gáz lengõrendszerrel van összekötve. Az oldószer visszanyerésére szolgáló készüléknek egy 71 hûtött csapdája, egy 72 szelepe, egy kondenzátumot leválasztó 73 készüléke, valamint a 72 szelep és a zsilipkamra között egy 74 vezetéken, a 71 hûtött csapda és a kondenzátum leválasztására szolgáló 73 készülék között 7 vezetéke, továbbá a kondenzátumot leválasztó 73 készülék és az elsõ 21 kezelõmedence között oldószert visszavezetõ 76 vezetéke van. A 80 gáz lengõrendszer 81 vákuumszivattyút, három 82, 83, 84 szelepet, valamint a zsilipkamra és az elsõ 82 szelep között 8 vezetéket, a 82 szelep és a 81 vákuumszivattyú között egy további 86 vezetéket, a 81 vákuumszivattyú és a 83 szelep között a burokrész felé irányuló visszajuttató vezetékben egy 87 vezetéket, valamint a 83 szelep és az burokrész között egy további 88 vezetéket tartalmaz. A 87 vezeték is a 84 szelephez vezet, és innét egy további 89 vezeték kifelé a külsõ légtérbe vezet. Ezen át lehet a berendezésbõl a levegõt kifújni. A tisztító- és/vagy aktiváló¹ 2 szakaszhoz ezen túlmenõen egy oldószert elõkészítõ és/vagy regeneráló 90 készülék csatlakozik. Az oldószert elõkészítõ és/vagy regeneráló készülék egy 91 desztillálókészüléket és kondenzátumot gyûjtõ 92 tartályt tartalmaz. A desztillálókészülék a 23 öblítõmedencébõl érkezõ 93 vezetéken át kap táplálást. A 91 desztillálókészülék és a kondenzátumot gyûjtõ 92 tartály között ugyancsak egy 94 vezeték van elrendezve. A 91 desztillálókészülékben megtisztított tisztítófolyadékot 9 vezetéken, 96 szivattyún és egy további 97 vezetéken át vezetjük vissza a második 22 kezelõmedencébe. A tiszta, a desztillálókészülékkel átdesztillált oldószert a kondenzátumot gyûjtõ 92 tartályból 98 vezetéken, 99 szivattyún és 0 vezetéken át vissza lehet szivattyúzni a 23 öblítõmedencébe. A 23 öblítõmedence és a második 22 kezelõmedence között ezen túlmenõen egy 29 túlfolyó vezeték van elrendezve, annak érdekében, hogy egy adott esetben túlzott mennyiségben visszavezetett oldószernek az öblítõmedencébõl való túlfolyását elkerüljük. A fölös mennyiségû oldószer ezáltal a 29 túlfolyó vezetéken át visszaáramlik a második 22 kezelõmedencébe. A tisztító- és/vagy aktiváló¹ 2 szakasz ezen túlmenõen egy szállítószerkezetet tartalmaz a 7 termékeknek az egyes kezelõ¹, öblítõ- és egyéb medencék közötti továbbításához. A szállítószerkezet ebbõl a célból egy 6 kocsit tartalmaz, amely ezen kiviteli alak esetében egy 7 horoggal van ellátva a réteggel bevonandó 7 termékek felfüggesztése céljából. Az 2 horog az 6 kocsira kitolhatóan van felrögzítve, és ezáltal a termékek ezen a horgon lassan beereszthetõk a vonatkozó fürdõkbe, majd onnét kiemelhetõk. Az burokszakasz továbbá egy 8 hûtõkészülékkel van ellátva. Ezt az ábrán hûtõkígyó formájában ábrázoltuk. Ezen hûtõkígyó segítségével az elgõzölgött oldószer kondenzálható, és az ugyancsak az burokszakaszban elrendezett 9 felfogókészülékkel összegyûjthetõ, illetve abban felfogható. Az ábrán ez a felfogókészülék egy felfogócsatorna formájában van feltüntetve. A felfogócsatornában, illetve 9 felfogókészülékben felfogott oldószer-kondenzátum egy 1 lefolyóvezetéken át visszavezethetõ az elsõ 21 kezelõmedencéhez. Ezáltal az oldószer visszavezetése megvalósítható mind az elsõ, mind a második kezelõmedencében. Alapvetõen még további kezelõmedencék is alkalmazhatók, de az ábra csupán egy lehetséges kiviteli alakot tükröz. Lehetõség van továbbá több öblítõmedence elrendezésére is, és ugyanígy alapvetõen az is lehetséges, hogy egynél több zsilipkamrát alkalmazzunk. Az burokszakasz belsejében az egyenletes nyomás fenntarthatósága érdekében az ezen burokszakaszban található gáz tisztítása és a megtisztított gáz visszavezetése ellenére az burokrészen kívül egy 1 gázkiegyenlítõ tartály van elrendezve. A 1 kiegyenlítõtartály 121 vezetéken át össze van kötve az burokszakasz belsõ terével. Ezen 121 vezetéken át a gáz a gázkiegyenlítõ tartály és az burokszakasz között kétoldalúan cserélhetõ. Ezáltal válik lehetõvé egy elõre beállított túlnyomás, mindenekelõtt egy állandó nyomás fenntartása a burokszakasz belsejében. A tisztító- és/vagy aktiváló¹ 2 szakasz oxigén- és oldószertartalmának ellenõrzéséhez az burokszakasz tartományában egy elsõ 122 oxigénérzékelõ, a zsilipkamránál egy második 123 oxigénérzékelõ és egy 124 oldószerkoncentráció-érzékelõ van elrendezve. Valamennyi érzékelõ összekapcsolható egy ellenõrzõ és vezérlõberendezéssel (az ábrán nincs feltüntetve), annak érdekében, hogy felügyelni lehessen a beállított küszöbértékek túllépését, és adott esetben a zsilipkamra szivattyúzási ciklusát és a gázcserét célzottan be lehessen állítani. A 3 rétegfelhordó szakasz tartalmazza a szifonos öblítõkészülék második részét, amely szifonos öblítõkészülék a fent említetteknek megfelelõen dupla öblítõkészülékként van kialakítva. A szifonos öblítõkészülék 62 fedelén át bejuttatott termékek szállításához a szifonos öblítõkészülék belsejében egy 66 szállítókészülék van elrendezve, amely egy kocsit tartalmazhat, ahogyan ezt az ábra mutatja. A szifonos öblítõkészülékbõl a termékek annak 63 fedelén át vehetõk ki a 3 rétegfelhordó szakasz felõli oldalról. A 3 rétegfelhordó szakaszban továbbá két, 31 rétegfelhordó medence van elrendezve, továbbá itt helyezkedik el egy 32 kimeneti öblítõmedence és egy további 61 szifonos öblítõkészülék elsõ része. Ezen medencék mindegyike egy-egy 33, 34, fedéllel van ellátva, akárcsak a szifonos öblítõkészülék, amelynek a rétegfelhordó szakasz felõli oldalán 64 fedél van. Mindkét, 31 rétegfelhordó medence 33, 34 fedele alatt egy-egy 36, 37 hûtõkígyó és 38, 39 felfogócsatorna van elrendezve, annak érdekében, hogy a réteg felhordása során az elektrolitból elpárolgó oldószert kondenzálja, és különösen a rétegfelhordó medence a 32 öblítõfürdõbe bevezesse. A 3 rétegfelhordó szakasz is el van látva a rétegfelhordó medencéhez csatlakozó tisztítókészülékkel, annak érdekében, hogy az elektrolitot egy kerülõ ágban egy 1 elektrolit-oldószer szétválasztó készülékben 7

8 1 HU T2 2 1 megtisztítsa. Ezáltal biztosítja, hogy az elektrolitból ne vándoroljon el említésre érdemes mennyiség, és ezáltal egy nagymértékben zárt anyagkörfolyamat hozható létre. Az elektrolit tisztításához a két, 31 rétegfelhordó medencébõl a folyadékot 111 vezetékek 112 desztillálókészülékhez vezetik. Ezen túlmenõen egy 113 kondenzátumot gyûjtõ tartály van egy 114 vezetéken át a 112 desztillálókészülékkel összekapcsolva. A megtisztított elektrolitot 11, 117 vezetékek és 116 pumpa vezeti vissza a rétegfelhordó medencéhez. Az elektrolit-oldószer keverékbõl ledesztillált oldószert a 113 kondenzátumot gyûjtõ tartály gyûjti össze, és 118 vezeték, 119 szivattyú és 2 visszavezetõ vezeték vezeti vissza a 32 kimeneti öblítõmedencében lévõ öblítõfürdõbe. Ezáltal a 32 kimeneti öblítõmedencében levõ öblítõfürdõ állandóan el van látva tiszta oldószerrel. Amennyiben a kimeneti öblítõmedencében a szint túl magasra emelkedne, akkor ehhez a kimeneti öblítõmedence és a második 31 rétegfelhordó medence között egy 3 túlfolyó vezeték van elrendezve. A fölösleges öblítõfolyadék, tehát különösen oldószer ezen át visszafolyik a második rétegfelhordó medencébe. Akárcsak a tisztító- és/vagy aktiváló¹ 2 szakasz, a 3 rétegfelhordó szakasz is el van látva egy szállítókészülékkel, amelynek 6 kocsija és 7 horga van, annak érdekében, hogy a réteggel ellátandó 7 terméket a rétegfelhordó szakasz egyes medencéi között szállítani lehessen. Ezen túlmenõen a kondenzált oldószer számára itt is egy csõkígyó formában kialakított 8 hûtõkészülék és egy felfogócsatorna van elrendezve 9 felfogókészülékként. Az összegyûjtött kondenzált oldószert 4 lefolyóvezeték vezeti vissza az elsõ rétegfelhordó medencéhez. A 61 szifonos öblítõkészülék második része a 4 kiszállítószakaszban van. Ez a szifonos öblítõkészülékkel azonosan egy 67 szállítókészülékkel van ellátva. A szifonos öblítõkészülékbe a 64 fedélen át bejuttatott termékeket ez továbbítja a 61 szifonos öblítõkészüléknek 6 fedéllel ellátott és az 4 válaszfal másik oldalán fekvõ szakaszához. A szállítás akárcsak a öblítõkészülék esetében a szifonos öblítõkészülékben található öblítõfolyadék felszíne alatt történik. Ennek révén a termékeknek a rétegfelhordó szakaszból a kiszállítószakaszba történõ szállítása lényegében véve teljes gázzár mellett történik. A kiszállítószakaszban ezen túlmenõen egy második zsilipkamra van elrendezve a réteggel ellátott termékeknek a berendezésbõl történõ kizsilipelése céljából. A zsilipkamra 41 fedéllel van ellátva. Ezen túlmenõen egy 42 zsilipajtóval is el van látva. A zsilipkamrához hasonlóan a zsilipkamra is el van látva egy 1 készülékkel az oldószer visszanyeréséhez és egy 1 gáz lengõrendszerrel. Az oldószer visszanyerésére szolgáló készülék ugyancsak el van látva egy 131 hûtött csapdával a zsilipkamra és a 131 hûtött csapda közötti 132 vezetékkel, egy 133 kondenzátumot leválasztó készülékkel, a 132 szelep és a zsilipkamra közötti 134 vezetékkel, a 133 kondenzátumot leválasztó készülék és a 131 hûtött csapda közötti 1 vezetékkel, valamint a 133 kondenzátumot leválasztó készülék és a 61 szifonos öblítõkészülék között egy oldószert visszavezetõ 136 vezetõkkel. A 1 gáz lengõrendszer 141 vákuumszivattyút, három 142, 143, 144 szelepet, valamint több, ezek között található vezetéket tartalmaz. A zsilipkamrától az elsõ 142 szelepig 1 vezeték vezet, a 142 szeleptõl a 141 szivattyúhoz második 146 vezeték vezet. A 141 szivattyúhoz vezet továbbá a 131 hûtött csapdából egy vezeték, akárcsak a 70 készülék esetében a 71 hûtött csapda és a 81 vákuumszivattyú között. A 141 szivattyútól 147 vezeték vezet a 143 szelephez, és innét egy 148 visszavezetõ vezeték vezet az 2 burokszakaszhoz. A vákuumszivattyútól 147 vezeték vezet le a 144 szelephez is, amelyen át a zsilipkamrából egy 149 vezetéken át különösen a levegõ kifújható a külsõ környezetbe. Az 2 burokszakasz továbbá 6 kocsival, 7 horoggal ellátott szállítókészüléket tartalmaz annak érdekében, hogy a 7 termékeket meg lehessen fogni és le lehessen ereszteni az egyes medencékbe. A kondenzált oldószer számára itt is hûtõkészülékként 8 csõkígyó és 9 felfogócsatorna van elrendezve, és az oldószer a felfogócsatornából lefolyóvezetéken át visszavezethetõ a 61 szifonos öblítõkészülékbe. A 4 kiszállítószakasz is el van látva egy 1 gázkiegyenlítõ tartállyal, valamint az 2 burokszakasz belsõ tere és a 1 gázkiegyenlítõ tartály között elhelyezkedõ 126 vezetékkel. Ennek révén biztosítható az, hogy a kiszállítószakaszon belül lehetõleg állandó nyomást lehessen fenntartani, akkor is, ha például a 1 vezetéken át visszavezetett száraz inert gáz miatt a kiszállítószakasz burokszakaszában túlnyomás lépne fel, ugyanígy negatív nyomás is kialakulhat a zsilipkamrának a burok kiszállítószakaszából származó levegõjével történõ elárasztása esetén, ami akkor történik, amikor a kész terméket a zsilipkamrából kizsilipeljük, és utána a külsõ levegõt kiszivattyúzzuk. A termékek kizsilipeléséhez a kiszállítószakasz állandó nyitása és zárása, valamint a tisztított gáz visszavezetése miatt a kiszállítószakaszban az oxigénés oldószertartalmat lehetõség szerint folyamatosan meg kell határozni, és adott esetben korrekciós beavatkozást kell végrehajtani annak érdekében, hogy lehetõség szerint elkerüljük az oldószernek a zsilipkamrából történõ szándékolatlan emisszióját, az oldószerveszteség, és egyúttal a berendezésbõl származó káros gázkijutást alacsony értéken tartásához egy elsõ és második 127, 128 oxigénérzékelõt, valamint 129 oldószerkoncentráció-érzékelõt tartalmaz a berendezés. Az elsõ 127 oxigénérzékelõ a felsõ 2 burokszakaszba, a második 128 oxigénérzékelõ és a 129 oldószerkoncentrátum-érzékelõ a zsilipkamrán van elrendezve. A 3 rétegfelhordó szakasz fölött az 1 burokszakasz is el van látva egy ilyen 1 oxigénérzékelõvel. A továbbiakban egy rétegelés lefolyását ismertetjük az elektrolit, tisztítófolyadék, oldószer és a gázlégkör regenerációs lépéseivel együtt. Egy réteggel ellátandó terméket a 28 zsilipajtón át bejuttatjuk az elsõ zsilipkamrába. Ez különösen egy szállítókocsi segítségével történik, amely azonban az 8

9 1 HU T2 2 ábrán nincs feltüntetve. A bezsilipelési folyamat során a zsilipkamra elengedhetetlenül megtelik a külsõ légtérbõl (levegõvel), és ezután zárjuk be. Ezután a 81 vákuumszivattyúval a 8 és 86 vezetékeken át kiürítjük. Ehhez a 82 szelepet kinyitjuk. Mivel ezután a zsilipkamrában még nem szennyezett levegõ van, ez a 89 vezetéken és a kinyitott 84 szelepen át közvetlenül kívülre vezethetõ. Ezt követõen a zsilipkamrát az burokszakaszból inert gázzal árasztjuk el. Ezután a zsilipkamra és az burokszakasz közötti belsõ 24 fedél kinyitható, és a termék bejuttatható az burokszakaszon belüli inert gázlégkörbe. Az elsõ burokszakaszba behatolni képes oxigénmennyiség nagyon csekély, mivel a zsilipkamra 1¹2 mbar értéknél kisebb nyomásra üríthetõ ki, továbbá lehetõség van inert gázzal, különösen nitrogénnel vagy argonnal történõ közbülsõ öblítésre is. A zsilipkamra elárasztásához szükséges és az burokszakasz légterébõl elvett gázmennyiség a gázkiegyenlítõ tartály alkalmazása nélkül elõreláthatóan a burokszakaszban a nyomás a nyomás csökkenéséhez vezetne. Ennek elkerüléséhez és annak megakadályozásához, hogy állandóan új inert gázt, például nitrogént kelljen bejuttatni a burokszakaszba amelyben azután újból oxigén és víznyomok lehetnek, a 1 gázkiegyenlítõ tartály rá van csatlakoztatva az burokszakaszra, amely az burokszakaszban lévõ nyomást a lehetséges térfogatváltozás miatt lényegében állandó értéken tartja. A burokszakaszon belüli légtér ellenõrzése állandóan történhet az oxigénérzékelõk segítségével. Az oldószer koncentrációját a 124 oldószerkoncentrációérzékelõ útján ellenõrizzük. Az oxigénnek a berendezésbe való diffúziójának ellenõrzése különösen az elektrolitok élettartama és a rétegfelhordás minõsége miatt ésszerû, de fontos a teljes rendszer általános eljárási és üzemviteli biztonságának szempontjából is. A terméknek a 24 fedélen át az burokszakaszba történõ bejuttatása után a 24 fedél újra lezárható, és a zsilip légköre leszívható, mikor is a zsilip légköre inertgáz-oldószer keveréket tartalmaz, amelyet leszivattyúzunk. Ez a 72 szelep kinyitása után a 74 vezetéken át történik, mikor is az oldószer-inertgáz keveréket átvezetjük a 71 hûtött csapdán. A kondenzálás után kapott szárított inert gázt a 81 vákuumszivattyúval, a 87 vezetéken és az ezután kinyitott 83 szelepen, valamint a 88 vezetéken át visszavezetjük az burokszakaszba. A megtisztított gáz mint inert gáz újból felhasználható az burokszakasz légkörében. A gáz fölösleges mennyiségét a 1 gázkiegyenlítõ tartály térfogatának növelése fogja fel, ami által az burokszakaszban a nyomás lényegében állandó értéken tartható. A kondenzáció útján visszanyert oldószert a 7 vezetéken át 73 kondenzátumleválasztó készülékbe vezetjük, és az oldószert visszavezetõ 76 vezetéken át különösen periodikusan ismétlõdve visszavezethetjük az elsõ 21 kezelõmedencébe. Ezután a leürített zsilipkamrát újból friss inert gázzal árasztjuk el, majd a külsõ légtér felé vezetõ ajtót, nevezetesen a 28 zsilipajtót újra ki lehet nyitni újabb termékeknek a berendezésbe történõ bejuttatásához. 1 Az szállítókészülék segítségével a termékek bejuttathatók a 21, 22 kezelõmedencékbe amelyek elsõsorban tisztítófolyadékot tartalmaznak, ahol azokat elõtisztítjuk, és elsõsorban egy tiszta, oxidoktól mentes felületet alakítunk ki rajtuk, annak érdekében, hogy az ezután következõ rétegfelhordás során optimális tapadóképességet biztosítsunk. Ezen túlmenõen ebben a medencében egy tapadásközvetítõ réteg hordható fel. Az oldószer elgõzölgésének lehetõség szerinti elkerülésére szolgálnak a, 26 fedelek, valamint az öblítõmedencén lévõ 27 fedél is, amelyeket elõnyösen csak akkor nyitunk fel, amikor árut, illetve terméket helyezünk be vagy veszünk ki. Az utána kapcsolt 23 öblítõmedence arra szolgál, hogy elkerüljük a 21, 22 kezelõmedencékbõl vegyi anyagoknak a szifonos öblítõkészülékbe történõ áthordását, de egyúttal el kell kerülni a rétegfelhordó szakasz medencéiben alkalmazott rétegfelhordó elektrolitba történõ áthordást is. A 23 öblítõmedence folyadékát az oldószer-elõkészítõ és/vagy ¹regeneráló 90 készülékkel amely a tisztító- és/vagy aktiválószakasz kerülõ ágába van kapcsolva rendszeresen regeneráljuk. Az elõkezelt terméket öblítés után a 62 fedélen át beadjuk a szifonos öblítõkészülékbe. Az 3 válaszfal alkalmazása miatt a két felül elhelyezkedõ és 1 burokszakaszok egymástól gáztömören el vannak választva, miközben a szifonos öblítõkészülék dupla öblítõmedencéjén át a termékek átjuttatásához mégis össze vannak kapcsolva. A szifonos öblítõkészülékekben alkalmazott folyadék elõnyösen megegyezik a rétegfelhordó elektrolitban alkalmazott oldószerrel. A tisztítófolyadékkal és/vagy rétegfelhordó folyadékkal való reakció lehetõség szerinti elkerüléséhez elõnyösen egy inert oldószert alkalmazunk. A 2 aktiválószakasz és a 3 rétegfelhordó szakasz között alkalmazott szifonos öblítõkészülék azt az elõnyt nyújtja, hogy a tisztító- és/vagy aktiválószakasz tisztítófolyadékaiban is olyan oldószerek alkalmazhatók, amelyek a rétegfelhordó elektrolittal nehezen férnek össze, mivel az oldószernek az elektrolit légterén át történõ vándorlása meg van akadályozva. Az oldószernek a rétegezendõ termékkel történõ átjutását különösen a 23 öblítõmedencének a 91 desztillálókészülékkel történõ regenerálása akadályozza meg a lehetõ legnagyobb mértékben. A termékek a szifonos öblítõkészülék 63 fedelén át történõ kiemelése után a 3 rétegfelhordó szakaszba jutnak, és ott beemelhetõk az itt lévõ, 31 rétegfelhordó medencékbe. Az ábrán feltüntetett két rétegfelhordó medencén túlmenõen még számos további is alkalmazható, akárcsak további 32 kiszállítómedencék, az ábra azonban csak egy ilyet ábrázol. Az oldószernek a felül elhelyezkedõ 1 burokszakaszba történõ ellenõrizetlen elpárolgásának elkerüléséhez rendes üzemvitel során a 63, 33, 34,, 64 fedelek le vannak zárva. A fedeleket elõnyösen csak a termékeknek az egyes medencékbe történõ bejuttatásához vagy kivételéhez nyitjuk ki. A fürdõ folyadékszintje és a fedél közötti gáztérben mindkét, 31 rétegfelhordó medence esetében egyegy 36, 37 hûtõkígyó és 38, 39 felfogócsatorna helyez- 9

10 1 HU T2 2 1 kedik el. A rétegfelhordás során az elektrolitból kipárolgó oldószer itt kondenzálódik, és visszajut a 32 kiszállító öblítõmedence öblítõfürdõjébe. Az elektrolit köráramába beiktatott desztillálókészüléken rendszeresen nagyobb mennyiségû elektrolitot bocsátunk át, és az abban elrendezett vezetékekkel, valamint 116 szivattyúval újra visszaszivattyúzzuk a medencéhez. Az elektrolitból kidesztillált oldószert 113 gyûjtõtartályban fogjuk fel, és a 119 szivattyúval a vezetékeken át a 32 kimeneti öblítõmedencébe, illetve az abban lévõ öblítõfürdõbe ismét bevezetjük. A 32 kimeneti öblítõmedence túlfolyásának elkerülése érdekében a feles mennyiségû oldószer a 3 túlfolyó vezetéken át visszajut a köráramba, illetve a 31 medencébe. Ez biztosítja azt, hogy ne jusson át említésre érdemes mennyiségû elektrolit az utána kapcsolt 61 szifonos öblítõkészülékbe, és emellett egyúttal egy nagymértékben zárt anyagköráram alakítható ki. A rétegfelhordó szakasz és a kiszállítószakasz közé becsatlakozó 61 szifonos öblítõkészülék felépítése és mûködése szempontjából megegyezik a szifonos öblítõkészülékkel. Az ebbe teljes mértékben bemerített termékeket a 4 kiszállítószakasz felõli oldalról a 6 fedélen át lehet újból kivenni. A 32 kiszállító öblítõmedencében amelyben friss oldószer van végrehajtott megelõzõ öblítés következtében az elõzõleg a 3 rétegfelhordó szakaszban rátapadó elektrolitmaradványok felfoghatók, és nem jutnak át a 4 kiszállítószakaszba. Ezen túlmenõen a kiszállító öblítõmedencék arra is szolgálnak, hogy a rétegfelhordási folyamat során keletkezõ és az eljárásból származó fölös mennyiségû hõt hatékonyan felhasználják, és a rendszerbõl eltávolítsák. A második zsilipkamra is a 4 kiszállítószakaszban van elrendezve, és a réteggel ellátott terméket ebbe juttatjuk be. Ez a 41 fedélen át történik. A zsilipkamrának a kész réteggel ellátott termékkel történõ feltöltése után itt is egy leszívási mûveletet indítunk el. Ez a réteggel ellátott termékre esetlegesen rátapadó oldószermaradványok visszanyerésére szolgál. Ezáltal válik lehetõvé, hogy a réteggel teljesen ellátott termék szárazon hagyja el a berendezést, és lényegében véve ne alakuljon ki oldószer-emisszió. A leszívási mûvelet során elpárolgó valamennyi és a 131 hûtött csapdában visszakondenzált, a 133 kondenzátumleválasztó készülékben összegyûjtött oldószert a 136 vezeték visszavezeti a 61 szifonos öblítõkészülékbe. Egyébként a kizsilipelési mûvelet a zsilip légterének és az inert gáznak a be¹ és kiszivattyúzása tekintetében ugyanúgy folyik le, mint a bezsilipelési mûvelet. A kizsilipeléshez ekkor a 42 zsilipajtót nyitjuk ki. Az egyes, 1, 2 burokszakaszokat inert gázzal árasztjuk el, és legalábbis a jelen kiviteli alak esetében egy automatikus nyomástartó rendszerrel a külsõ légtérhez képest állandóan egy csekély túlnyomás alatt tartjuk. Ezáltal elkerüljük a levegõnek a burokrészbe történõ behatolását. A 122, 123, 127, 128, 1 oxigénérzékelõk folyamatosan megadják a mindenkori gáztérben az oxigéntartalmat. Az elõre beállított küszöbértékek meghatározott túllépése esetén a 81, 141 szivattyúk vonatkozásában beállítjuk a szivattyúzási idõt, illetve egy járulékos, inert gázzal történõ öblítést iktatunk be a, zsilipkamrák szivattyúzási ciklusába. A zárófolyadékkal, különösen inert oldószerrel töltött szifonos öblítõkészülékek alkalmazása tovább növeli ezen tartományban a záróhatást, különösen a 62, 63 és 64, 6 fedelekkel kombinálva, ami által az oxigénnek és a nedvességnek a 3 rétegfelhordó szakaszba történõ diffúziójának csökkentése válik lehetõvé. A zsilipkamrák, a vákuumrendszer, a gáz lengõrendszer és a szifonos öblítõkészülékek kombinációja biztosítja azt, hogy a rétegfelhordáshoz használt fémorganikus elektrolitoknak nagyon hosszú legyen az élettartama, és azonos maradjon a rétegfelhordás minõsége, mivel a nemkívánatos reakciótermékek, például alkoxivegyületek vagy aluminoxánok képzõdése hatékonyan gátolható, illetve lényegében véve megakadályozható. A tisztító- és/vagy aktiváló¹ 2 szakasz számára az oldószer regenerálásának megvalósítása útján hatékonyan megakadályozható mind a rétegfelhordáshoz használt elektrolitoknak az oxigénnel és nedvességgel való szennyezése, mind más vegyi anyagoknak az elhordása, különösen a tisztítófolyadékokban alkalmazott oldószereknek az elhordása, amelyek adott esetben egy meghatározott rétegfelhordó elektrolittal összeférhetetlenek. A 90 oldószert elõkészítõ és/vagy regeneráló készülék alkalmazása lehetõvé teszi a tisztítófolyadéknak és az oldószernek a megfelelõ köráramokba történõ közvetlen visszavezetését. Ezáltal a 23 öblítõmedencék szennyezése is nagyon alacsony szinten tartható. Az, 1, 2 burokszakaszok légterének a kondenzációja révén ezek olyan szárazon és tisztán tarthatók, amennyire az lehetséges. Még az árutól magától visszamaradó oldószermaradványok is amelyek a szállítási idõ alatt, különösen akkor, ha a termékek még melegek, elpárolognak ellenõrzött módon kondenzálhatók, és a lefolyóvezetékeken át újra visszavezethetõk az egyes anyagköráramokba. Az elõzõekben ismertetett és az ábrán bemutatott kiviteli alakon kívül még számos további változat is kialakítható, amelyeknél azonban lehetõség van a berendezésbõl származó oldószer-emisszió lehetõ legkisebb értéken való tartására, és az oxigénnek és nedvességnek, valamint más szennyezõdéseknek a rétegfelhordáshoz használt elektrolitban történõ behordásának a lehetõ legnagyobb mértékû csökkentésére, és ezáltal a rétegfelhordó elektrolitok élettartamának jelentõs meghosszabbítására a nem kívánt reakciós termékek képzõdésének elkerülése mellett. Különösen az ábrázolthoz képest csupán egy vagy annál több kezelõ- és rétegfelhordó medence, valamint szifonos öblítõkészülék, továbbá öblítõmedence alkalmazható. Alkalmazhatók további szakaszok is, különösen további rétegfelhordó szakaszok. A szifonos öblítõkészülék(ek) egy másik, azonosan ható készülékkel helyettesíthetõ(k), továbbá a berendezés szakaszai közötti gázelválasztás továbbra is megmarad. Alapvetõen ugyanígy lehetõség van arra, hogy a tisztító- és/vagy aktiválószakaszt kisebbre vagy nagyobbra alakítsuk ki, vagy

11 1 HU T2 2 akár teljes egészében véve elhagyjuk. A berendezéseknek azonban mindenféleképpen zárt légterû burokrészük van, amely a rétegfelhordó berendezés egyes állomásai fölött egy tömített burát képez, de ugyanakkor mind a légtér, mind a kezelõ¹, illetve rétegfelhordó fürdõk és öblítõfürdõk állandó regenerációja megtörténik. Ez különösen egyszerûen megvalósítható azáltal, hogy a tisztítószakaszokat a vonatkozó megmunkáló¹, illetve kezelõszakaszok kerülõ ágában rendezzük el. Egy másik változat szerint összetettebb regenerálólépések, illetve köráramok is megvalósíthatók. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1 1. Berendezés (1) fémeknek és/vagy fémötvözeteknek fémorganikus elektrolitokból, különösen szerves oldószerben levõ fémorganikus komplex sókból termékekre (7) történõ kiválasztására, legalább egy rétegezõszakasszal (3) a termékek (7) réteggel történõ bevonásához, legalább egy további megmunkálási szakasszal (2, 4) és legalább egy zsilipkamrával (, ) a termékeknek (7) a berendezésbe (1) történõ be¹ és kizsilipeléséhez oxigén és/vagy nedvesség lényegében behatolásától mentesen, azzal jellemezve, hogy egy elválasztókészülékkel (3, 4) ellátott szifonos öblítõkészüléket (, 61) tartalmaz a berendezés többi szakaszának gáz vonatkozásában történõ elhatárolásához vagy ezen másik szakaszoknak (2, 4) a rétegfelhordó szakasztól (3) történõ tömítéséhez, és legalább egy, lényegében a rétegfelhordó szakaszt (3) a legalább egy szifonos öblítõkészüléket (, 61) és a legalább egy további megmunkálószakaszt (2, 4) lényegében tömítetten körülzáró és egy inert gázzal elárasztható burokrészt () tartalmaz. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a szifonos öblítõkészüléken belül a termékek elszállításához a válaszfal (3, 4) alatt legalább egy szállítókészülék (66, 67) van úgy elrendezve, vagy úgy elrendezhetõ, hogy a szifonos öblítõkészüléknek egy öblítõfolyadékkal történõ feltöltésekor a szállítókészülék (66, 67) a folyadék szintje alatt helyezkedik el. 3. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a legalább egy zsilipkamrában (, ) és/vagy a burokrész () szakaszaiban (, 1, 2) legalább egy oxigén-ellenõrzõ készülék van, és/vagy legalább egy készüléket (124, 29) tartalmaz a zsilipkamrában vagy zsilipkamrákban (, ) az oldószer koncentrációjának ellenõrzéséhez. 4. A 3. igénypont szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a legalább egy, oxigén-ellenõrzõ készülék egy beállítható vagy beállított küszöbérték túllépésekor a legalább egy zsilipkamrában (, ) az oxigéntartalom csökkentéséhez a gáznak a zsilipkamrába (, ) történõ bejuttatásához vagy onnét történõ kihordásához a szivattyúzási idõ hozzáállítását és/vagy szivattyúzási ciklusok alatt egy inert gázzal egy járulékos öblítési fázist indít el.. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy legalább egy nyomástartó készüléket tartalmaz a burokrészben () állandó nyomás fenntartásához, és/vagy a burokrészben () a külsõ vagy környezeti légkörhöz képest csekély mértékû túlnyomás fenntartásához, különösen a burokrészben () és/vagy burokszakaszokban (, 2) egy lényegében állandó nyomás fenntartásához, és ezzel/ezekkel különösen a berendezés (1) elsõ (2) és/vagy utolsó szakaszával (4) összekapcsolható vagy össze van kapcsolva. 6. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a termékek (7) felületének tisztításához és/vagy elõkezeléséhez legalább egy tisztító- és/vagy aktiválószakaszt (2) tartalmaz. 7. A 6. igénypont szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a legalább egy tisztító- és/vagy aktiválószakasz egy vagy több zárható kezelõmedencét (21, 22) tartalmaz a réteggel ellátandó termékek (7) tisztítására szolgáló tisztítófolyadékkal és/vagy azok felületének aktiválására szolgáló aktiválófolyadékkal, különösen egy tapadásközvetítõ réteg létrehozásához, és/vagy a legalább egy tisztító- és/vagy aktiválószakasz (2) a legalább egy kezelõmedence (21, 22) után kapcsolt legalább egy öblítõmedencét (23) tartalmaz az elõkezelt termékek öblítéséhez, és a tisztítóés/vagy aktiválószakaszból (2) vegyi anyagok elhordásának megakadályozásához. 8. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a legalább egy rétegfelhordó szakasz (3) oldószer ellenõrizetlen elpárolgásának megakadályozásához legalább egy, zárható (33, 34) rétegfelhordó medencét (, 31) tartalmaz a burokrészben (), és/vagy a réteggel ellátott termékek öblítéséhez legalább egy, kimeneti öblítõmedencét (32) tartalmaz. 9. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy legalább egy oldószert elõkészítõ és/vagy regeneráló készüléket (90) tartalmaz, és különösen a legalább egy, oldószert elõkészítõ készülék (90) a legalább egy, tisztító- és/vagy aktiválószakasz (2) számára azt megkerülõen van elrendezve.. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a legalább egy zsilipkamra (, ) egy oldószer-leválasztó és ¹visszavezetõ készülékkel (70, 1) és/vagy gáz lengõrendszerrel (80, 1) kapcsolható össze, vagy van összekapcsolva. 11. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy különösen a burokrészben () és/vagy a rétegfelhordó szakaszban (3) és/vagy a legalább egy zsilipkamrához (, ) hozzákapcsolva legalább egy, kondenzátumleválasztó készülékkel (38, 39, 9, 73, 133) ellátott hûtõkészüléket (36, 37, 8, 71, 131) tartalmaz az elhordott és/vagy elpárolgott oldószermaradványok visszanyeréséhez. 12. A 11. igénypont szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a burokszakaszokban (, 1, 2) és/vagy a burokrészben () lévõ egy vagy több hûtõkészülék (8) oldószernek a kezelõ- és/vagy rétegfelhordó medencékbe (21, 22,, 31) történõ visszahordásához oldószer-visszanyerõ készülékeket (1, 4, 11

12 1 HU T2 2 ) tartalmaz, és/vagy legalább egy szifonos öblítõkészülékkel (61) van ellátva, és különösen az elgõzölgött oldószer kondenzálásához legalább egy hûtõkészüléket (36, 37) és a legalább egy, rétegfelhordó medence (, 31) gázterében a kondenzált oldószert összegyûjtõ felfogókészüléket (38, 39) tartalmaz. 13. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a rétegfelhordó szakasz (3) tartományában legalább egy elektrolit-oldószer szétválasztó készülék (1) van, különösen az elektrolit-oldószer elválasztó készülék(ek) (1) az oldószernek a legalább egy rétegfelhordó medencétõl (, 31) elvezetett elektrolit-oldószer fürdõfolyadék desztillálására szolgáló desztillálókészüléket tartalmaz, és különösen az így nyert tiszta oldószernek egy kimeneti öblítõmedencébe (32) való visszavezetéséhez készülékeket (2, 114, 118) tartalmaz. 14. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a tisztító- és/vagy aktiválószakasz (2) bemeneténél legalább egy zsilipkamra () és/vagy a kimeneti szakasz (4) kimeneténél legalább egy zsilipkamra () van elrendezve a termékek (7) zsilipeléséhez. 1. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a burokrész () a termékeknek az egyes medencék és készülékek közötti elmozdításához legalább egy szállítókészüléket () tartalmaz. 16. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti berendezés (1), azzal jellemezve, hogy a legalább egy szifonos öblítõkészülék (, 61) inert oldószerrel van megtöltve. 17. Eljárás fémeknek és/vagy fémötvözeteknek fémorganikus elektrolitokból, különösen szerves oldószerben lévõ fémorganikus komplex sóból termékekre (7) történõ leválasztásához a következõ lépésekkel jellemezve: a termékeket (7) legalább egy zsilipkamrán () át az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti, fémeknek és/vagy fémötvözeteknek a leválasztására szolgáló berendezésbe (1) történõ, lényegében véve oldószerveszteség nélkül bezsilipeljük, a termékeket (7) legalább egy rétegfelhordó szakaszhoz adjuk át, lényegében véve gázzár alatt legalább egy szifonos öblítõkészüléken () át, a termékekre (7) legalább egy rétegfelhordó szakaszban (3) réteget hordunk fel, a réteggel ellátott termékeket (7) a rétegfelhordó szakaszból (3) legalább egy szifonos öblítõkészüléken (61) át lényegében gázzár alatt legalább egy kiszállítószakaszhoz (4) adjuk át, a kész termékeket (7) legalább egy további zsilipkamrán () át kizsilipeljük, mikor is a legalább egy szifonos öblítõkészülék (, 61) egy választókészülékkel (3, 4) van ellátva a berendezés többi szakaszának 1 (2, 4) gáz vonatkozásában történõ elhatárolásához vagy ezen más szakaszoknak (2, 4) a rétegfelhordó szakasztól (3) történõ tömítéséhez, és a berendezés valamennyi szakasza (, 1, 2) fölött egy inert gáz környezetet fenntartó burát létesítünk. 18. A 17. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a termékeket elõkezeljük, különösen felületüket megtisztítjuk, és/vagy a további megmunkáláshoz aktiváljuk. 19. A 18. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy tisztítás és/vagy aktiválás után a termékeket lényegében gázzár alatt a legalább egy további szifonos öblítõkészüléken () át a legalább egy, rétegfelhordó szakaszba (3) juttatjuk be.. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az elektrolitfolyadékot és/vagy oldószert lényegében zárt körben keringetjük, az elektrolitfolyadékot és/vagy oldószert és/vagy öblítõfolyadékot különösen vegyi anyagok elhordásának elkerüléséhez tisztítjuk vagy regeneráljuk. 21. A 17. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a termékre rátapadó elektrolitfolyadék és/vagy tisztítófolyadék és/vagy aktiválófolyadék elhordásának elkerüléséhez a termékeket öblítõkészülékekben (23, 32) öblítjük. 22. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a bezsilipelési lépésben a termékeket a legalább egy zsilipkamrába (, ) vezetjük be, a zsilipkamrát () külsõ levegõvel megtöltjük, lezárjuk, majd ezután kiürítjük, és a külsõ levegõt a zsilipkamrából kiszállítjuk, majd ezután a zsilipkamrát inert gázzal elárasztjuk, és ezután a termékeket a berendezés elsõ kezelõszakaszába (2) juttatjuk be. 23. A 22. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a zsilipbõl leszivattyúzott levegõt feldolgozzuk, amelynek során a folyamatba száraz inert gázt és tisztított oldószert vezetünk vissza, különösen a száraz inert gáz az inert gáz környezetet fenntartó burába és a tisztított oldószert egy elsõ kezelõmedencébe (21) vezetjük vissza. 24. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy legalább egy zsilipkamra légkörét oxigén- és/vagy oldószertartalmát és/vagy az inert gáz környezetet fenntartó burát oxigéntartalma tekintetében ellenõrizzük, különösen beállított küszöbértékek túllépése esetén a szennyezett légkör elszállítását és/vagy tisztított inert gázlégkör bevezetését felgyorsítjuk vagy lelassítjuk.. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az inert gáz környezetet fenntartó burában lévõ gázt megtisztítjuk, különösen a gáz kondenzálása és a kondenzált oldószer-összetevõknek a vonatkozó anyagot keringetõ körbe történõ visszavezetése útján. 12

13 HU T2 Int. Cl.: CD 17/00 13

14 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007803T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 803 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706613 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01) !HU000006283T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023313 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 463 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 1/16 (2006.01) !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 463 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7064 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 73966 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004142T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 142 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 72816 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 200 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 200 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000200T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 200 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 718242 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007328T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 797669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B41J 2/175 (2006.01) !HU000003059T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 059 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 255956 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006175T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 786368 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben