(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP 1680 A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP 1680 B (1) Int. Cl.: A61L 27/46 ( ) A61L 27/2 ( ) A61L 27/6 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 04/01264 (30) Elsõbbségi adatok: DE (72) Feltalálók: ZEHBE, Rolf-Dieter, 1389 Berlin (DE); SCHUBERT, Helmut, 1346 Berlin (DE) (73) Jogosult: Dritte Patentportfolio Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, 1229 Schönefeld / Waltersdorf (DE) (74) Képviselõ: Kerény Judit, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Nitrogéntartalmú kompozit anyag, amelyet egy szilárd fázis elektromosan kiváltott kicsapásával állítunk elõ HU T2 A leírás terjedelme oldal (ezen belül 2 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A jelen találmány tárgya eljárás egy kompozit anyag elõállítására, az eljárással elõállított kompozit anyag és annak felhasználása. Az orvosi területen egyre inkább szükségessé válnak szervek és szövetek pótlására szolgáló szintetikus szövet hordozók. Ezt a területet általában Tissue-Engineering kifejezéssel illetik, ami arra vonatkozik, hogy a szöveteket és szerveket õssejtekbõl állítják elõ. Különösen jelentõsek azok a szövethordozók, amelyek messzemenõen egyeznek biológiai, biokémiai, biomechanikai és szerkezeti tulajdonságaikat illetõen a természetes szervvel vagy szövettel. Az utóbbi években a rekonstruktív és regeneratív gyógyászatban, a traumatológiában és az ortopédiában az izomváz területén a szövet hordozók különösen nagy jelentõségre tettek szert (csontpótlás, porcpótlás és ínpótlás). A jelenleg rendelkezésre álló hordozók tulajdonságai azonban sok tekintetben nem felelnek meg a természetes szövetnek, mert a természetes morfológia gyakran nem utánozza az eredetit és/vagy a biokémiai és/vagy biomechanikus tulajdonságok nem egyeznek. Az oszteokondrális hiányosságok helyreállításához sokat ígérõ terápiát ígér a Tissue-Engineering. Ennek során porcképzésre alkalmas sejteket viszünk be a porózus hordozóanyagokba, majd közvetlenül vagy in vitro elõtenyésztés után in vivo alkalmazzunk a kondrális defektusba. Ezeknek a hordozóanyagoknak ahhoz, hogy alkalmazhatók legyenek, ki kell elégíteniük olyan követelményeket, mint specifikus anyagtulajdonságok, különösen formastabilitás, késleltetett lebomlás, biokompatibilitás, sejttapadás, kondrokonduktivitás. Különösen jelentõsek orvosi és gazdasági szempontból a végtag-megbetegedések. Ezen az orvosi területen a legfájdalmasabbak azok a betegségek, amelyeknél roncsolódott a porc, és az az alatt fekvõ csontszerkezet. A porc regenerálódóképessége korlátozott, és rendszerint az egészséges porcnál rosszabb a minõsége. Számos kísérletet végeztek abban az irányban, hogy egészséges porcot vagy szubkondrális csontszövetet transzplantáljanak vagy tenyészetben tartsanak, mind ez idáig azonban sikeres pótlást ily módon nem lehetett elérni. Ahhoz, hogy sikeres porcpótlásként alkalmazzunk szintetikus anyagokat, a természetes rendszer sok különbözõ tulajdonságát kell figyelembe venni. Ilyen tulajdonságokhoz tartozik a biokémiai összetétel, a szerkezetazonosság (a zónális morfológia utánzása) és biokémiai tulajdonságok. Ilyen anyagokként természetes és szintetikus polimerek alapján számos szerzõ javasolt porózus habokat. A Tissue-Engineering-hez porózus anyagok gyártásának technológiáiról jó áttekintést nyújtanak Mikos és társai az Electronic Journal of Biotechnology, 3. kötet 2. számában, A szerzõk több eljárást írnak le nagy porozitású rácsszerkezetek elõállítására. Így például elõállítanak rácsszerkezeteket poliglikolsav szálakból háromdimenziós háló elõállítása révén ( Fiber bonding ). Egy másik eljárás egy mátrixban pórusok elõállítására abból áll, hogy vízben oldódó porogént alkalmaznak, például sót. Ehhez egy polimert, politejsavat vagy poli(dl-tej-koglikolsavat) feloldanak a kloroformban vagy diklór-metánban, majd ezt egy Petri-csészébe öntik, amely porogénnel van megtöltve. Ennek során a porogén bediffundál a polimer mátrixba. Az oldószer lepárlása után a polimer porogén összetételû kompozitot 2 napra vízbe helyezik ahhoz, hogy eltávolítsák a porogént. A kapott rács porozitását a hozzáadott porogén mennyiségével lehet kontrollálni, amíg a pórusnagyság a porogénrészecskék nagyságától függ, például ha a porogén egy só, akkor a sókristály nagyságától függ. További eljárás abból áll, hogy a pórusképzõdésnél elkerülik a szerves oldószerek alkalmazását, ebben az esetben porogénként egy gázt használnak. Ehhez egy polimer szilárd lemezeit formára préselik, majd magas nyomáson gáz, illetve szén-dioxid hatásának teszik ki hosszabb idõtartamra. Ennek során legfeljebb 93%¹os porozitást és legfeljebb 0 m pórusnagyságot érnek el, miközben a pórusok nagyrészt egymással kapcsolódnak. A porózus polimer rácsok elõállítására javasolt további technikák azon a koncepción alapulnak, hogy a porogén beépítése helyett fázisszétválasztást alkalmaznak. Az ilyen eljárások emulgeálásból és fagyasztva szárításból vagy folyadék-folyadék fázis szétválasztásból állnak. Az elsõ eljárásnál egy polimert például diklór-metánt feloldanak, majd desztillált vizet adnak hozzá emulzió kialakítására. A polimer/víz elegyet formába öntik, majd folyékony nitrogénbe helyezve hirtelen lehûtik. A lehûtés után a kapott rácsszerkezeteket C¹on fagyasztva szárítják, és ez a diszpergált víz és a polimer oldószer eltávolításához vezet. A folyadék-folyadék fázis szétválasztása a polimerben dús és polimerszegény fázisokat kapnak egy polimer oldaton belül. Ezután a polimerben szegény fázist eltávolítják, és így egy nagy porozitású polimer háló marad vissza. Egy hidrogél fázis szétválasztásának módszerét Yannas és munkatársai javasolták (US 4,9,893). Ehhez kollagén-glikózamino-glikán vizes szuszpenzióját egy csövön belül a csõ tengelye mentén lefagyasztják, ezáltal jégkristályok képzõdhetnek. Ezt követõen a fagyasztott anyagot szublimációs feltételek között vákuum hatásának teszik ki, ezáltal szublimálnak a képzõdött jégkristályok, és orientált porózus csatorna szerkezet marad vissza, amely alkalmas arra, hogy ezt követõen idegsejtekkel települjön be. Hasonló technikát írnak le az US 6,447,701 (Heschel és társai) szabadalmi leírásában, ennek során a polimer szuszpenziót különbözõ hõmérsékletû két felület közé vezetik, és eközben egymással szembekerülnek a felületek, és a különbözõ hõmérséklet alapján a polimer háló és a benne kialakult kristályok lényegében rendezett vagy homogén szerkezete alakul ki. A WO 03/ számú dokumentumban leírnak egy eljárást egy biokompatibilis polimer váz elõállítására, különösen kollagén hidrogél elõállítására, amelyet biokerámiával elkevernek, majd befagyasztanak. A technika állásában eddig leírt technológiák egyike sem vezet kielégítõ hordozóanyag elõállításához, amely egyidejûleg elégítené ki a biokémiai összetétel, zonális morfológia és biomechanikai tulajdonságok követelményeit. 2

3 Ennek megfelelõen a jelen találmánynak az volt a célja, hogy olyan eljárást biztosítsunk, amellyel olyan kompozit anyagok állíthatók elõ, melyek alkalmasak csont- vagy porcpótlásra, és egyben a kompozit anyagok természetközeli szövetmorfológiát mutatnak és biokompatibilisek, valamint biomechanikai és biokémiai tulajdonságaikat tekintve is a természetes szövettel kiemelkedõ egyezést mutatnak. Ezenkívül a jelen találmánynak az is célja volt, hogy biztosítsunk egy megfelelõ eljárást, amely egyszerûen kivitelezhetõ. A jelen találmány további célja az volt, hogy egy kompozit anyagot állítsunk elõ, amely különösen a természetes szövet anyag zonális morfológiáját, különösen a csont/porc szövetét kimagasló módon imitálja. Ezeket a feladatokat oldja meg a kompozit anyag elõállítására szolgáló eljárás, amely a következõ lépésekbõl áll: a) egy legalább egy további olyan komponenst tartalmazó hidrogél elõállítása, amely a hidrogélre helyezett elektromos tér hatására kicsapódik vagy szilárd fázist képez, b) a hidrogélre elektromos tér helyezése, c) strukturálás elõidézése, elõnyösen hidrogélben pórusképzés. Egy kiviteli forma szerint a b) és c) lépést idõben együtt vagy egymást követõen vagy egymás elõtt úgy lehet végrehajtani, hogy a két lépés közül az egyiket a másik kezdete elõtt kezdjük el anélkül, hogy a másik már lezárult volna. A c) lépést elõnyösen a hidrogél mélyhûtésével és/vagy a hidrogél fagyasztva szárításával és/vagy víz elektrolízisével és/vagy vizes oldatok elektrolízisével hajtjuk végre a hidrogélben. Az egyik kivitelezési forma szerint a b) lépést legalább két ellentétes pólusú elektróda segítségével hajtjuk végre. Egy kivitelezési formánál a b) lépésben a legalább egy további komponens, amely az elektromos tér hidrogélre történõ alkalmazása során kicsapódik vagy szilárd fázist, egy kristályos és/vagy amorf fázist vagy kristályos és amorf fázis kombinációját képezi. A b) lépésben elõnyös, ha a hidrogélre 3 30 V¹os feszültséget alkalmazunk, és/vagy a hidrogélen keresztül 0, A erõsségû áram folyik, elõnyösen 0, perctõl 120 percig. A feszültség így egyenfeszültség vagy váltófeszültség, az egyik kiviteli forma szerint a váltófeszültség frekvenciája 1 0,01 Hertz közötti tartományban van. Egy kivitelezési forma szerint a hidrogél egy vagy több vegyület hidrogélje, mégpedig a következõ csoportból kiválasztva: kollagén, különösen I vagy II típusú kollagén, telopeptidmentes kollagén, kollagén hidrolizátumok, proteoglikánok, glikózamino-glikánok, polimetakrilsavak, polimetakrilátok, poli(vinil-pirrolidon), poli(vinil-alkohol), zselatin, poliglikolsav, politejsav és politejsav és poliglikolsav kopolimerjei, glükóz, lipidek, foszfolipidek, urátok, hialuronsav, hialuronsavszármazékok, különösen hialuronsav-észterek, valamint ionos komponensek, melyek lehetnek Na +,K +,Mg 2+,Ca 2+, Cl, HCO 3, HPO 4 2,SO 4 2,F. Az egyik kivitelezési forma szerint a hidrogélre elektromos tér hatása következtében kicsapódó vagy szilárd fázist képezõ további komponens lehet kalciumkarbonát, kalcium-foszfát, különösen hidroxil-apatit, trikalcium-foszfát, brushit, oktakalcium-foszfát, amorf kalcium-foszfát, tetrakalcium-foszfát, monetit, kalciumhiányos hidroxil-apatit, valamint ionos komponensekbõl, például Na + -ból, K + -ból, Mg 2+ -ból, Ca 2+ -ból, Cl -ból, HCO 3 -ból, HPO 4 2 -ból, SO 4 2 -ból, F -ból, valamint ionos komponensekbõl kiválasztott vegyületek. Az egyik kiviteli formában a hidrogél olyan komponenst is magában foglal, amely elektromosan vezetõképes, miközben ez a komponens legalább egy további komponenssel, amely a hidrogélre helyezett elektromos tér hatására kicsapódik vagy egy szilárd fázist képez, azonos vagy ettõl különbözik. Elõnyösen az elektromosan vezetõképes komponenst a hidrogélbe bevisszük vagy felvisszük a hidrogélre. Az egyik kivitelezési forma szerint az elektromosan vezetõképes komponens kémiailag és/vagy biológiailag inert, miközben elõnyös, hogy ha az elektromosan vezetõképes komponens nemesfém, különösen elemi arany és/vagy platina, valamint szén, különösen grafit. Ha az elektromos vezetõképességû komponenst bevisszük a hidrogélbe, akkor elõnyös, hogy ha egyenletesen vagy egyenlõtlenül eloszlik a hidrogélben. Amennyiben az elektromos vezetõképes komponenst a hidrogél felületére felvisszük, elõnyös, hogy ott felületkezeléssel strukturáljuk. Az egyik kivitelezési forma szerint a hidrogél olyan réteg formájában fordul elõ, amely a b) és/vagy c) lépés kivitelezése után van feltekercselve. Elõnyösen a hidrogél kémiailag és/vagy fizikailag térhálósított. Egy kivitelezési forma szerint a fagyasztva szárítást úgy végezzük, hogy a hidrogélt C¹ra, elõnyösen 0 C¹ra befagyasztjuk, majd szublimáljuk. Egy kivitelezési forma szerint a hidrogél befagyasztását irányítva vagy irányítás nélkül, elõnyösen a hidrogél egy vagy több oldaláról végezzük, miközben elõnyös, hogy ha a hidrogél lefagyasztását közel fél órától négy óráig hajtjuk végre. Az irányítás nélküli lefagyasztás példája a gyors megmerevedés (sokkos fagyasztási eljárás), amely amorf, üvegszerû hidrogél állapotot idéz elõ. A találmány célja megoldódik a találmány szerinti eljárással elõállított kompozit anyag biztosításával. Egy kivitelezési forma szerint a jelen találmány szerinti kompozit anyagnak egy gél, elõnyösen részben hidratált gél vagy xerogél pórusfelmutató rétege van, amelyre egy szilárd fázis, elõnyösen egy kristályos és/vagy amorf fázis vagy kristályos és vagy amorf fázis kombinációja van felfüggesztve, és elõnyös, ha a pórusnagyság m-tõl m¹ig terjed. Pórusnagyságon a jelen találmány értelmében egy átlagos póruscsatorna-átmérõt értünk. 3

4 Egy kivitelezési formában a szilárd, elõnyösen kristályos és/vagy amorf fázis vagy a kristályos és amorf fázisok kombinációja egy kalcium-foszfát. Egy kivitelezési formában a jelen találmány szerinti kompozit anyaghoz tartozik továbbá legalább egy, a sejtnövekedést vagy a sejttelepedést vagy a sejttapadást fokozó anyag, amely elõnyösen egy növekedési faktor vagy egy magzati szérum vagy poli-l-lizin. Egy kivitelezési formában a kompozit anyag magában foglalja a szérumot, ahol a szérum autogén, szingén, allogén vagy xenogén eredetû. Egy elõnyös kivitelezési formában a legalább egy a sejt növekedését vagy a sejt telepítését vagy a sejt tapadását fokozó anyag szérum, ahol a szérum autogén, szingén, allogén vagy xenogén eredetû. Elõnyösen a növekedési faktor magában foglalhat TGF¹ szupercsaládot, különösen TGF- 1¹et. Az egyik kivitelezési forma szerint a magzati szérum állati magzati szérum, például magzati borjú szérum. Az egyik kivitelezési formában a kompozit anyag továbbá magában foglalhat biológiai sejteket, elõnyösen emberi vagy állati sejteket is. Egy másik változat szerint a kompozit anyag növényi sejteket foglal magában. A jelen találmány feladatait a találmány szerinti kompozit anyag alkalmazásával megoldjuk úgy is, mint biológiai sejtek hordozója, elõnyösen emberi vagy állati vagy növényi sejtek hordozója. Továbbá a jelen találmány megoldja a feladatot azáltal is, hogy biztosítunk egy kompozit anyagot a találmány szerint, amely alkalmas emberi vagy állati testekben szövetpótlásra. A találmány szerinti feladatokat azáltal is megoldjuk, hogy a találmány szerinti kompozit anyagot alkalmazzuk hordozóanyagként biológiai és/vagy kémiai és/vagy katalitikusan ható anyagokhoz a szennyvíztisztítás, szûrés, bioreaktor technika és/vagy katalízis területén. A hidrogél fogalom víztartalmú hidrofil molekulákon, elõnyösen polimereken alapuló gélt jelent, amelyek háromdimenziós háló formájában fordulnak elõ. Ezek a hálók a forma messzemenõ megtartása mellett vízben felduzzadnak egy egyensúlyi térfogatig. A hálóképzõdés fõleg az egyes polimer láncok kémiai összekapcsolódásával történik, de lehetséges a molekulaláncok egyes szegmensei között fizikailag is elektrosztatikus, hidrofób vagy dipol/dipol kölcsönhatások révén is. A xerogélek kifejezést olyan gélekre értjük, amelyek valamilyen módon elveszítik folyékonyságukat, például párologtatással, préseléssel vagy szívatással, miközben az is lehet, hogy a háló térbeli elrendezõdése megváltozik úgy, hogy a szerkezeti elemek közötti távolságok eltérõ dimenziót kapnak, mint a hidrogélben. Gélek ¹en általában, mint itt is, formatartó, könnyen alakítható, folyadékokban és/vagy gázokban dús diszperz rendszereket értünk, amelyek legalább két komponenst tartalmaznak, amelyek többnyire egy szilárd, kolloid eloszlású hosszú és erõsen elágazó részecskékbõl és diszpergálószerként folyadékból (többnyire vízbõl) állnak. A szilárd anyag rendszerint koherens, azaz a diszpergálószerben egy térbeli kiterjedésû hálót képez, miközben a részecskék a különbözõ pontokon mellék- vagy fõvegyértékekkel egymáson megtapadhatnak. Egy elektromos tér találmány szerinti hidrogélre történõ rárakódása történhet ismert módon elektródákon keresztül. Egy elõnyös kivitelezési forma szerint két elektródát alkalmazunk, amelyek egymással a hidrogél szemben lévõ oldalain lépnek érintkezésbe ezzel az elektromosságot vezetõ vegyülettel. A hidrogél fagyasztva szárításos eljárása ismert önmagában, és szerepel a technika állásában (például a 4,9,893 számú USA szabadalmi leírásban). A hidrogél lefagyasztási lépése elõnyösen irányított módon megy végbe úgy, hogy a jégkristályok kialakítása cellulárisan és elágazó módon strukturálva történik, és/vagy a víztartalmú anyagok megmerevedésénél érvényes fizikai törvények által adott módon. A lefagyasztási lépés azonban végbemehet irányítás nélkül is, erre az irányítás nélküli befagyasztásra példa az igen gyors megmerevedés (sokkfagyasztási eljárás), például másodperc alatt, ez amorf üvegszerû hidrogél állapothoz vezet. Egy elõnyös kivitelezési formánál a hidrogél a legalább egy további komponens kialakuló szilárd fázisával kovalensen kapcsolódik. Ez például végbemehet kémiai térhálósodással vagy fizikai térhálósodással. A fizikai térhálósodás bekövetkezhet besugárzással (többnyire rövidhullámú sugárzással, például UV¹, gamma- vagy röntgensugárzással) és/vagy hõkezeléssel. A hatásmód elvileg hasonló, mint a kémiai térhálósításnál (reakcióképes kémiai csoportok vagy molekulák, amelyek más molekulákkal vagy csoportokkal kémiai kötéseket képeznek, és így a szerkezet stabilizálásához vezetnek). Egy elõnyös kivitelezési formánál a hidrogélhez tartozó elektromosan vezetõképes komponens biokompatibilis. A következõkben az ábrákra hivatkozunk, amelyeken az 1. ábra a találmány szerinti kompozit anyag egy kivitelezési formájának elõállításához ábrázol egy szerkezetet, a 2A. ábra egy találmány szerint elõállított kompozit anyag kiviteli formáját mutatja be, a 2B. ábra a találmány szerinti eljárással elõállított kompozit anyag egy másik kiviteli formáját mutatja, amely hematoxilin-eozinnal színezett porc sejthisztológiai képével van lefedve. A 2B. ábrán alkalmazott kisebb keret a találmány szerinti kompozit anyagot mutatja, míg a 2B. ábrán látható nagyobb keret a természetes porcot mutatja. A porcban lévõ sejt testek mint hematoxilin-eozinnal színezett sötét testecskék ismerhetõk fel. A képek szuperpozíciója a találmány szerinti kompozit anyag és a természetes szerkezetû egészséges porc jó egyezését mutatja. A találmányt a következõ példákkal szemléltetjük, amelyek nem korlátozó, csak ábrázoló jellegûek. 4

5 1. példa Peltier-elembõl és a hozzá tartozó hûtõtestbõl, valamint két platinaelektródából és henger alakú mintaedény köpenyébõl álló kísérleti szerkezetet sterilen elõkészítünk. A két platinaelektródát, melyek közül az egyik elektróda képezi a mintaedény alját, egy PTFE-csõvel együtt, amely a henger alakú próbaedény köpenyét képezi, egy nyomás alatti autoklávban 121 C¹on telített gõz atmoszférában és max. 3 bar nyomáson 30 percig sterilizáljuk. A gyógyászatban szokásos más sterilizálási eljárások is lehetségesek. A hûtõ- és fûtõtestként szolgáló Peltier-elemet a próbaedénnyel érintkezésben lévõ felület megfelelõ polaritása révén 40 C¹ra melegítjük. g zselatint (sertésbõrbõl származó A típus, Sigma) 0 C¹on 40 ml telített kalcium-foszfát-oldatban homogén feloldunk, a zselatinoldatból ml¹t ezt követõen a kísérleti készülék steril próbaedényébe töltünk. A zselatinoldat betöltése után az oldatba merítjük a felsõ platinaelektródát. Ezt követõen a következõ lépéseket hajtjuk végre: 1a) A Peltier-elem pólusváltásával a próbaedénnyel érintkezésben lévõ felületen 30 C¹os hõmérsékletet állítunk be. Egyidejûleg beállítunk a platinaelektródákon egy 1 V¹os feszültséget, ezáltal a víz elektrolitikusan elbomlik, és H 2 ¹ésO 2 -gázbuborékok keletkeznek. Ezenkívül az alsó elektródán kalcium-foszfát-réteg képzõdik. Amint az elektródán zárt vasréteg alakul ki, amely a próbaedény alját képezi, megszûnik a gázfejlõdés, mert már további áramfolyás nem lehetséges. 1b) Az 1) ponttól eltérõen a víz elektrolitikus elbomlása már a Peltier-elem pólusváltása elõtt megy végbe (valamint ezzel kapcsolódóan a hõmérséklet 30 C¹ra csökken), és ez csak akkor végzõdik, amikor már zárt vasréteg képzõdött. Az 1a) vagy 1b) alternatív lépések után mintegy 2 óra múlva az oldat teljesen irányítottan merevedik meg, és a próbaedény köpenyébõl egy steril dugattyúval kinyomjuk és azonnal egy fagyasztva szárítóba transzferáljuk. 12 óra fagyasztva szárítás után kivesszük a szárított hidrogélt a fagyasztva szárítóból. 1c) A szárított hidrogélt kémiailag aldehidtartalmú atmoszférában 6 óráig térhálósítjuk. Ezt követõen három mosást hajtunk végre steril 0,9%¹os konyhasóoldatban, hogy eltávolítsuk a szárított hidrogélbõl az aldehidmaradékokat. 1d) A szárított hidrogélt száraz 120 C¹os atmoszférában hõkezelve térhálósítjuk. A példa szerint elõállított kompozit anyag megtekinthetõ az 1., 2A. és 2B. (kis keret) ábrákon. 2. példa Az 1. példa szerinti találmány szerinti kompozit anyag tulajdonságai. 2a) A találmány szerinti kompozit anyag mechanikai tulajdonságait egy speciális vizsgaszerkezettel teszteljük. Az anyag tulajdonságait a következõképpen közöljük: Irodalom Megjegyzés E-modul [MPa] Poisson-szám Korhonen és társai, J. Biomech., , 2002 Találmány szerinti kompozit anyag (kísérleti dugattyú, átmérõ=3,7 mm) marhaexplantátumok femur 0,47±0,1 0,26±0,08 humerus 1,1±0,43 0,16±0,06 patella 0,72±0,19 0,21±0,0 (kísérleti dugattyú, átmérõ=8,0 mm) 0,67±0,02 0,27 (találmány szerinti kompozit anyag E-modulon a rugalmassági modult, egy anyagspecifikus ismertetõt értünk. A Hook-féle törvényként ismert összefüggésben arányossági tényezõt ábrázol. A Poisson-szám haránt-összehúzódás, az anyag keresztmetszet-változása és hosszanti változása közötti arányt írja le. A mechanikai vizsgálatot 0,9%¹os konyhasóoldatban hajtjuk végre. A találmány szerinti kompozit anyag mechanikai tulajdonságai megközelítõleg a természetes szövet tartományában fekszenek. 2b) A találmány szerinti kompozit anyagban képzõdõ póruscsatornák átmérõjét rasterelektronmikroszkopikus képek kiértékelésével adjuk meg. A beállítható póruscsatorna-átmérõ m és m között van, és kedvezõen segíti elõ a póruscsatornák egyszerû betelepítését sejtekkel, valamint ennek diffúzió útján történõ jó tápanyagellátását. A sejtbetelepítésnél egy sejtszuszpenziót viszünk a találmány szerinti kompozit anyagba, és az ily módon betelepített sejtek késõbb igen sûrû természetes szál fonatot képeznek, ahogy ez a természetes porcban található. Ezáltal a találmány szerinti kompozit anyag kiemelkedõ módon teszi lehetõvé a természetes porc/csont szövetek képzõdését, és betelepítés után hasonló szövetmorfológiát mutat, a biomechanikai tulajdonságok terén pedig kiemelkedõ egyezést mutat a természetes szövettel és biokompatibilis. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Eljárás csont/porc pótlékként alkalmazható kompozit anyag elõállítására a következõ lépésekkel: a) egy legalább egy további alkotórészt tartalmazó hidrogélt állítunk elõ, amely ha a hidrogélre elektro-

6 mos teret helyezünk, kicsapódik vagy szilárd fázist képez, b) a hidrogélre elektromos teret helyezünk, c) egy strukturálódást idézünk elõ, elõnyösen a hidrogéllel pórust képezünk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a b) és c) lépést idõben együtt, egymást megelõzõen vagy egymás után vagy úgy hajtjuk végre, hogy a két lépés közül az egyiket a másik lépés kezdete elõtt indítjuk be, anélkül, hogy a másik lépés már be lenne fejezve. 3. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a c) lépést a hidrogél mélyhûtésével és/vagy fagyasztva szárításával és/vagy víz elektrolízisével és/vagy vizes oldatok elektrolízisével a hidrogélben hajtjuk végre. 4. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a b) lépést legalább két ellenkezõ pólusú elektródával végezzük.. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a b) lépésben a legalább egy további komponens, amely az elektromos tér hidrogélre való helyezése során kicsapódik vagy egy szilárd fázist képez, kristályos és/vagy amorf fázist vagy a kristályos és amorf fázis kombinációját képezi. 6. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a b) lépésben a hidrogélre 3 20 V feszültséget engedünk és/vagy a hidrogélen keresztül 0, A A erõsségû áramot vezetünk, elõnyösen 0, 120 percen keresztül. 7. A 6. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a ráeresztett feszültség egyenfeszültség vagy váltófeszültség. 8. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hidrogél egy vagy több vegyület hidrogélje, amely a következõk közül választható meg: kollagén, különösen l¹es vagy Il¹es típusú kollagén, telopeptidmentes kollagén, kollagén hidrolizátumok, proteoglikánok, glikózamino-glikánok, polimetakrilsavak, polimetakrilátok, poli(vinil-pirrolidon), poli(vinilalkohol), zselatin, poliglikolsav, politejsav, politejsav és poliglikolsav kopolimerjei, glükóz, lipidek, foszfolipidek, urátok, hialuronsav, hialuronsavszármazékok, különösen hialuronsav-észter, valamint ionos alkotórészek, melyek lehetnek Na +, K +, Mg 2+, Ca 2+, Cl, HCO 3, HPO 4 2,SO 4 2,F. 9. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a legalább egy további alkotórész, amely az elektromos tér hidrogélre helyezésekor kicsapódik vagy szilárd fázist képez, a következõ csoportból választható: kalcium-karbonátok, kalcium-foszfátok, különösen hidroxil-apatit, trikalcium-foszfátok, brushit, oktakalcium-foszfát, amorf kalcium-foszfát, tetrakalcium-foszfát, monetit, kalciumhiányos hidroxilapatit, valamint ionos alkotórészekbõl képzett vegyületek, melyeket választhatunk Na + -ból, K + -ból, Mg 2+ -ból, Ca 2+ -ból, Cl -ból, HCO 3 -ból, HPO 4 2 -ból, SO 4 2 -ból vagy F -ból.. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hidrogél olyan alkotórészt tartalmaz, amely elektromosan vezetõképes, miközben ez az alkotórész azonos vagy eltérõ azzal a legalább egy további olyan alkotórésszel összevetve, amely kicsapódik akkor, amikor elektromos térbe kerül a hidrogél, vagy szilárd fázist képez. 11. A. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az elektromos vezetõképességû komponenst a hidrogélbe visszük vagy hidrogélre visszük fel. 12. A 11. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az elektromosan vezetõképes alkotórész kémiailag és/vagy biológiailag inert. 13. A 12. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az elektromos vezetõképességû komponenst a következõ csoportból választjuk: nemesfémek, különösen arany és/vagy platina, valamint szén, különösen grafit. 14. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy amennyiben az elektromos vezetõképességû komponenst bevisszük a hidrogélbe, ott homogénen vagy inhomogénen oszlik el a hidrogélben. 1. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy amennyiben az elektromos vezetõképességû alkotórészt a hidrogél felületére visszük fel, ott felületi kezeléssel strukturáljuk. 16. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hidrogél olyan réteg formájában fordul elõ, amelyeket a b) és/vagy c) lépés végrehajtása elõtt vagy után feltekercselünk. 17. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hidrogélt kémiailag és/vagy fizikailag térhálósítjuk. 18. A igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hidrogél befagyasztásával végrehajtott fagyasztva szárítást C¹on hajtjuk végre, majd ezt követõen szublimáljuk. 19. A 18. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hidrogél mélyhûtését irányítottan és/vagy nem irányítottan, elõnyösen a hidrogél egy vagy több oldaláról hajtjuk végre. 20. A igénypontok szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hidrogél mélyhûtését megközelítõleg fél órától négy óráig terjedõ idõtartamban végezzük. 21. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti eljárással elõállított kompozit anyag. 22. A 21. igénypont szerinti kompozit anyag, amelyet egy pórusokat mutató gélréteg jellemez, elõnyösen egy részben hidratált hidrogél vagy xerogél gélréteg, amelyre egy szilárd fázis, elõnyösen egy kristályos és/vagy amorf fázis vagy egy kristályos és amorf fázis kombinációja van csatlakoztatva. 23. A igénypontok bármelyike szerinti kompozit anyag, amelyet m-tõl m¹ig terjedõ pórusnagyság jellemez. 24. A igénypontok bármelyike szerinti kompozit anyag, azzal jellemezve, hogy a szilárd, elõnyösen kristályos és/vagy amorf fázis vagy a kristályos és amorf fázis kombinációja egy kalcium-foszfát. 2. A igénypontok bármelyike szerinti kompozit anyag, amely még legalább egy sejtnövekedést 6

7 vagy sejttelepítést vagy sejtadhéziót fokozó anyagot tartalmaz. 26. A 2. igénypont szerinti kompozit anyag, azzal jellemezve, hogy a legalább egy sejtnövekedést vagy sejttelepítést vagy sejttapadást fokozó anyag egy növekedési faktor vagy egy magzati szérum vagy poli-llizin, miközben a növekedési faktor elõnyösen a következõ csoportból választott: TGF¹ szupercsalád anyagai, különösen TGF- 1- és ahol a magzati szérum állati magzati szérum, például magzati borjúszérum. 27. A 2. igénypont szerinti kompozit anyag, azzal jellemezve, hogy a legalább egy sejtnövekedést vagy sejttelepítést vagy sejttapadást fokozó anyag szérum, ahol a szérum autogén, szingén, allogén vagy xenogén eredetû. 28. A igénypontok bármelyike szerinti kompozit anyag, azzal jellemezve, hogy tartalmaz még biológiai sejteket, elõnyösen emberi vagy állati sejteket vagy növényi sejteket. 29. A igénypontok bármelyike szerinti kompozit anyag alkalmazása biológiai sejtek hordozójaként, elõnyösen emberi vagy állati sejtek vagy növényi sejtek hordozójaként. 30. A igénypontok bármelyike szerinti kompozit anyag emberi vagy állati testben szövetpótlásként történõ alkalmazásra. 7

8 HU T2 Int. Cl.: A61L 27/46 8

9 HU T2 Int. Cl.: A61L 27/46 9

10 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Szabó Richárd osztályvezetõ Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 546 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 546 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000846T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 46 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 780262 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000028T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 700 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000036T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 036 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7113 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01) !HU000007121T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79176 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717030 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 10 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 769233 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007869T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7464 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006017T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 760778 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007003T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7882 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 779 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 299 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004086T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 086 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 291294 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007583T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 743056 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 265 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 265 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 731889 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000787T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 787 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7421 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006488T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 7123 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008464T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 787786 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003189T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7082 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026690 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008651T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 765355 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B31F 1/07 (2006.01) !HU000006816T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 816 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 011455 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 19 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 727742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 080 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 790932 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 797 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra !HU00000622T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 22 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 760736 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006271T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 112327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000099T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762476 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003889T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPA SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 78601 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben