(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: C12M 1/113 (06.01) C12M 1/16 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/FI 0/ (30) Elsõbbségi adatok: FI (72) Feltalálók: VIRTANEN, Veera, Espoo (FI); JÄÄSKELÄINEN, Seppo, 0030 Helsinki (FI); SEISKARI, Pekka, LUOMA (FI) (73) Jogosult: Verdera Oy, Espoo (FI) (74) Képviselõ: dr. Gyõrffy Béla, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Reaktor és eljárás szilárd fázisú fermentációra (7) Kivonat A találmány tárgya eljárás mikroorganizmusok tenyésztésére szilárd tenyésztési tápközegen, szilárd fázisú fermentálóreaktorban, a szilárd tenyésztési tápközeg szállítására és egyenletes inokulációjára szolgáló külsõ rázatás alkalmazása mellett. Az alkalmazott reaktor megvalósítása egy külsõ rázató hozzákapcsolásával és legalább egy inokulátumot bevezetõ bevezetésnek a külsõ falba történõ beépítésével történik. HU T2 A leírás terjedelme 8 oldal (ezen belül 2 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T A találmány tárgya szilárd fázisú fermentációs reaktor és eljárás mikroorganizmusok szilárd növekedési tápközegen történõ tenyésztésére ezen reaktor alkalmazásával. A szilárd fázisú fermentáció (Solid state fermentation, SSF) jól ismert szakember számára, amely eljárás mikrobák tenyésztésre szolgál olyan tápközegen, ahol víz van impregnálva szilárd hordozóra. A szabad víz mennyisége nagyon kicsi a szubmersz (bemerülõ) folyadék fermentációhoz képest. Hagyományosan az SSF¹et olyan alkalmazásokban használták, ahol nem volt szükség szigorú aszeptikus körülményekre. Gyakran alkalmaznak terjedelmes tápközegeket, mint amilyenek a gabonaszemek, komposzt, szemcsés agyag vagy vermikulit. Azonban az új biotechnológiai termékek és mikrobiális inokulátumok elõállítása teljesen aszeptikus körülményeket kíván. Tehát szofisztikáltabb és jobban meghatározott növekedési tápközeget fejlesztettek ki és alkalmaztak, ahogy ezt a WO számú nemzetközi közzétételi iratban ismertették. Mindeddig még az új SSF alkalmazások is hagyományos folyamattechnológián alapultak: a fermentáció tenyésztési tápközegen történik, amely el van oszlatva növesztõtálcákon, amelyek egy zárt kamra polcaira vannak helyezve. Mûanyag tasakokban vagy edényekben történõ tenyésztést is alkalmaznak. Az ilyen gyakorlatok nagy mennyiségû manuális munkát igényelnek és lassúak. Ezen reaktortípusok kapacitásai kicsik a reaktorokban lévõ holttér miatt. A szilárd fázisú fermentációval történõ, szilárd tenyésztési tápközegen végzett mikrobaszaporításokra különbözõ típusú reaktorok lettek kifejlesztve, ahogy ezeket Mitchell és munkatársai bemutatták, Process Biochemistry 3 (00) Ezek közé tartozik a töltött ágyú reaktorok, forgódobú reaktorok, gáz-szilárd fluid ágyas reaktorok és az olyan reaktorok, amelyekben különbözõ típusú keverõket alkalmaznak (lásd a US számú amerikai egyesült államokbeli szabadalmi iratot). Az aszeptikus szilárd fázisú tenyészetekben, esszenciális az inokulum egyenlõ és aszeptikus elosztása a teljes tápközegben. A tálcareaktorokat gyakran sterilizációt követõen inokulálják inokulációs folyadéknak minden egyes polc felszínén lévõ tápközegre történõ permetezésével, vagy a reaktor teljes tartalmát a kívánt mikrobát tartalmazó szuszpenzióba merítik és leszárítják a felesleges folyadékot. Az összetettebb kevert töltött ágyas reaktorok drágák és bonyolult az aszeptikus mûködtetésük. A nem aszeptikus tenyészetek esetén az inokulációt sokkal könnyebb szabályozni, mivel az alkalmanként elõforduló fertõzõ mikrobák nem okoznak gondokat. Az inokulum bevihetõ szilárd vagy folyékony formában a szaporítási tápközegbe a szaporítótálcákon vagy folytonosan futószalag esetén (gombacsírázás). Néhány alkalmazás során az inokulációt szárított spóraporral végzik, amelyet levegõvel fújnak a tápközegre. A hagyományos szilárd fermentációs folyamattechnológia bonyolult és munkaigényes az alkalmazása olyan modern biotechnológiai folyamatokban, ahol szigorú aszepszis szükséges. Tálcás reaktorokban a holttér körülbelül a bioreaktor térfogatának a fele. Ezért a töltött ágyas reaktorok esetében egy adott termékhozamhoz szükséges bioreaktorméret figyelemre méltóan kisebb, mint a tálcás bioreaktorok esetén, ami a tálcás bioreaktortípust kevésbé hatékonnyá teszi. A tálcás bioreaktorok mûködtetése szintén nagyon sok manuális munkát igényel, mivel minden egyes tálcát egyedileg fel kell tölteni, ki kell üríteni és le kell tisztítani. A CN A számú dokumentum aszeptikus szilárd fázisú fermentációs készüléket ismertet, ahol a készüléken belül egy rázatott szitát alkalmaznak a tenyésztési tálcák egyenlõ és szabályozott feltöltésére. Ezzel szemben a töltött ágyas bioreaktort könnyû feltölteni és üríteni a tenyésztési tápközeg be¹ és kiöntésével és a tisztítás is egyszerû. A töltött ágyas bioreaktor tehát költség, munka és térkihasználás szempontjából hatékonyabb, mint a tálcás bioreaktor. A töltött ágyas reaktorok hátránya az inokuláció volt. A modern SSF alkalmazásokra keverõs reaktorokat fejlesztettek ki, de a motorral felszerelt aszeptikus keverõeszköz nagyon drága. A mechanikai horzsolás a keverés során károsíthatja a tenyésztési tápközeg levegõs, laza szerkezetét, amennyiben egyes érzékeny hordozók vannak alkalmazva. A forgódobos reaktorok csak az olyan szilárd tenyésztési tápközeg esetén biztosítanak elégséges keverést, amelyeknek meghatározott fajtájú szabadon gördülõ szerkezetük van. Még az új szilárd fermentációkat is komplex terjedelmes tápközeg alkalmazásával végzik, mint amilyenek a különbözõ lisztekkel kiegészített gabonamagvak. A növekedési körülmények és a termék termelés optimális szabályozása elérhetõ jobban meghatározott tápközegen, amely érzékeny lehet a keverésre vagy a folyadékba történõ teljes bemerülésre. A jelen találmány célja új típusú töltött ágyas szilárd fázisú fermentációs eszköz bevezetése tiszta tenyészetek aszeptikus tenyésztésének elvégzésére. A találmány egy további célja bármilyen szilárd tenyésztési tápközeg aszeptikus és egyenletes inokulációja nagy térfogatok esetén. A találmány további célja egyszerûsített könnyen használható és költséghatékony reaktor és aszeptikus tenyésztésekre szolgáló eljárás biztosítása. Azt találtuk, hogy a reaktorban lévõ steril szilárd tenyésztési tápközeg külsõ rázatásával a tápközeg aszeptikusan és szabályozhatóan átvihetõ vagy áthelyezhetõ a reaktoron belül az inokulációs pontig és azon túl, és ezzel egyidejûleg egyenletesen beoltható tiszta tenyészettel. Az 1. ábra találmány szerinti reaktorelrendezést mutat, amely tartalmazza az (1) rázatót, a (2) inokulumbetápláló bevezetést, a (3) reaktor alsó rekeszt, a (4) reaktor felsõ rekeszt és az () szûrõt. A 2. ábra találmány szerinti reaktorelrendezést mutat, amely tartalmazza az (1) rázatót, a (2) inokulumbetápláló bevezetést, a 2

3 1 HU T2 2 (6) tápközeg-sterilizáló egységet, a (7) levezetõcsövet és a (8) tenyésztõedényt. A találmány szerinti eljárást a fõigénypontban definiáltuk. A találmány szerinti eljárás szerint szilárd fázisú fermentor (SSF) reaktorban a szilárd tenyésztési tápközeg, amely mikroorganizmusok tenyésztésére szolgál, külsõ rázatás alkalmazásával továbbítódik a kezdeti nyugalmi helyétõl az inokulációs pontig és azon túl. Amennyiben szabályozott szilárd növekedési tápközeg tömegáram halad át az inokulációs ponton, akkor egyenletesen és folytonosan végezhetõ az inokuláció. A szilárd tenyésztési tápközeg tartalmaz különbözõ szerves és szervetlen hordozóanyagokat, amelyek átvihetõek rázatással. A szervetlen hordozóanyagok elõnyösen olyanok, mint a vermikulit, perlit, amorf szilícium-dioxid vagy a szemcsés agyag. Az ilyen típusú anyagokat gyakran alkalmazzák, mert laza, levegõs szerkezetet hoznak létre, amelynek elõnyösen a szemcsemérete 0, 0 mm és nagy a felülete. A szerves hordozóanyagok elõnyösen olyanok, mint a gabonamagvak, korpa, fûrészpor, tõzeg vagy faforgács. Továbbá a szilárd tenyésztési tápközeg tartalmazhat kiegészítõ tápanyagokat a mikroorganizmusok számára. Jellemzõen ezek közé tartoznak szénforrások, mint amilyenek a szénhidrátok (cukrok, keményítõ), fehérjék vagy zsírok, nitrogénforrások szerves formában (fehérjék, aminosavak) vagy szervetlen nitrogénsók (ammónium- és nitrátsók, karbamid), nyomelemek vagy egyéb növekedési faktorok (vitaminok, ph¹szabályozók). A szilárd tenyésztési tápközeg tartalmazhat segédanyagokat a szerkezeti összetételhez, mint amilyenek a szuperabszorbensek, például a poliakrilamidok. A találmány egy elõnyös megvalósítási módja szerint a szilárd tenyésztési tápközeget a tápközeg sterilezési egységben sterilezzük ex situ. Például rázatott szállítócsiga-edény (amint azt a 2. ábrán mutatjuk) leválasztható a reaktortestrõl, feltölthetõ szilárd tenyésztési tápközeggel és sterilizálható például egy autoklávban, ami után újra visszacsatolható a reaktortesthez a mûködtetés megkezdése elõtt (rázatás és inokuláció). Egy további elõnyös megvalósítási mód szerint a szilárd tenyésztési tápközeg a tápközeg sterilezõegységben van sterilezve in situ, például gõz segítségével az inokuláció megkezdése elõtt. A tenyészteni kívánt és a szilárd tenyésztési tápközegre inokulált mikroorganizmusok közé tartoznak a gombák, ideértve az élesztõket, például mint amilyen a Phlebiopsis gigantea, Gliocladium fajok, Nectria pityrodes, Chondrostereum purpureum, Pseudozyma flocculosa, Coniothyrium minitans, Trichoderma fajok, Metarrhizium fajok, Verticillium fajok vagy Beauveria bassiana. Elõnyösen a gombák a következõek: Phlebiopsis gigantea, Gliocladium catenulatum, Nectria pityrodes vagy Chondrostereum purpureum. A gombák tartalmazzák továbbá az ehetõ gombákat, mint amilyen az Agaricus bisporus, Lentinus edodes vagy Pleurotus ostreatus. A találmány szerint a mikroorganizmus lehet baktérium, mint amilyen a Streptomyces fajok, Bacillus thuringiensis, egyéb Bacillus fajok vagy Pseudomonas fajok, elõnyösen Streptomyces fajok. Továbbá nematódák is alkalmazhatóak a találmány szerinti tenyésztett mikroorganizmusként. Az inokulumot a találmány szerinti reaktorba folyékony vagy szilárd formában tápláljuk be, elõnyösen folyékony formában. Amennyiben folyékony tápközeget alkalmazunk inokulumként, akkor lehet például szuszpenzió formájában, amelynek nagyon kicsi a szemcsemérete, ami lehetõvé teszi porlasztótechnikák alkalmazását. Elõnyösen a folyékony tápközeget a szilárd tenyésztési tápközeg folytonos áramára permetezzük, amint az elhalad az inokulációs pontnál. Amennyiben az inokulum szilárd alakban van, akkor a szilárd tenyésztési tápközeghez hasonló módon, rázatással juttatható el az inokulációs ponthoz. Elõnyösen a szilárd inokulumot csiga, rázató- vagy szállítószalag alkalmazásával szállítjuk. Ez biztosítja, hogy a mikroorganizmus egyenlõen aszeptikusan szállítható a tenyésztéshez. A külsõ rázatást hagyományos rázatóeszközökkel érjük el a reaktortest külsõ részéhez rázatókészülék hozzákapcsolásával. Elõnyösen a rázatást külsõ elektromos forgóvibrátorok, mágneses, hidraulikus vagy pneumatikus vibrátorok alkalmazásával hozzuk létre. Legelõnyösebben elektromos forgóvibrátort alkalmazunk. A találmány szerinti reaktort a fõigénypontban definiáltuk. Számos különbözõ szerkezet létezhet a találmány szerinti funkció megvalósítására, például a rázatóeszközök) elhelyezése és a reaktor rekeszek vagy egységek. Egy elõnyös megvalósítási mód szerint a találmány szerinti reaktortest legalább négy részt tartalmaz, ahogy azt az 1. ábrán mutatjuk. Két fõ rekesz van egy felsõ rekesz (4), és egy alsó rekesz (3), amelyek egymástól egy permeábilis szeparátorral () vannak elválasztva, és a reaktortest külsõ falához egy külsõ rázató (1) van hozzákapcsolva. Legalább egy bevezetõ (2) kapcsolódik az alsó rekeszhez az inokulációhoz. Ez a reaktortest adott esetben forgatható és fejre állítható és így tartalmaz eszközt a forgatáshoz. A reaktorrészek mérete és alakja változhat a tenyésztési szükségletektõl és az alkalmazott anyagoktól függõen. Az alakot nem szükséges jól körülhatárolható alakra korlátozni, hanem lehet hajlítható vagy mûanyagszerû is. Elõnyösen az edények alakja hengeres, szögletes vagy kúpos. A találmány szerinti a permeábilis szeparátor elõsegíti a szilárd tenyésztési tápközeg szabályozott és homogén áramlását az inokulációs pont felé a rázató segítségével, miután a reaktorrekesz fel lett töltve és fejre lett állítva. A permeábilis szeparátor alakja változhat a szilárd tenyésztési tápközegnek a reaktoron keresztüli szükséges áramlási sebességétõl függõen. Elõnyösen a permeábilis szeparátor szûrõ vagy perforált lemez. A szeparátor résmérete a szilárd tenyésztési tápközeg 3

4 1 HU T2 2 szerkezetétõl és szemcseméretétõl és alakjától függ és elõnyösen 0 mm. A permeábilis szeparátor lehet statikus, amely elõre meghatározott helyen rögzítve van, ezzel a reaktorrekeszeket két meghatározott térfogatra osztja egy (4) felsõ rekeszre és egy (3) alsó rekeszre. Ezen adott elõnyös megvalósítási mód esetén a reaktor mûködtetéséhez szükséges, hogy a reaktortestet fejre állítsuk a reaktor feltöltése és a benne lévõ szilárd növekedési tápközeg sterilezését követõen. A megfordítást vagy manuálisan vagy automatikusan egy emelõszerkezet alkalmazásával végezzük. További alternatív lehetõség a mozgó szeparátor, amely esetben a (4) rekesz és a (3) rekesz térfogataránya állítható. A szeparátor mozgatható például kívülrõl forgatható forgócsavarhoz történõ rögzítésével. Egy további elõnyös megvalósítási mód esetén a találmány szerinti reaktortest tartalmaz a (6) leválasztható szilárd tenyésztésitápközeg-sterilizáló egységhez kapcsolt (1) külsõ rázatót, amely a (7) lejövõ csõhöz van kapcsolva. Ezen reaktortest megfelelõ részéhez kapcsolódik legalább egy (2) inokulátumbetápláló bevezetés a szilárd tenyésztési tápközeg egyenlõ és folytonos inokulációjának elérése érdekében. A (7) lejövõ csõ a (8) tenyésztési edényhez kapcsolódik, ahol történik a kultiválás az inokulálást követõen. Elõnyösen a lejövõ csõ hajlékony, hogy alkalmazkodjon a rázató, tápközeget sterilezõ egység mozgásához. Elõnyös a leválasztható (6) szilárd tenyésztésitápközeg-sterilezõ egység, mivel a sterilezés során minimális a holt térfogata. Amennyiben sterilezésre leválasztjuk a reaktorról, akkor ezt követõen aszeptikusan újra hozzákapcsoljuk a reaktorhoz. Elõnyösen a (6) tápközeg-sterilezõ egység rázatott szállítócsiga-edény. A reaktortestegységek alakja változó lehet, de elõnyösen hengeres, szögletes vagy kúpos. Mind a mai napig nem voltak elérhetõek kereskedelmi léptékû aszeptikus töltött ágyas bioreaktorok. A legnagyobb megoldandó feladat a homogén inokuláció biztosítása volt, különösen olyan tápközeg esetén, amely nem jól tolerálja az erõs keverést. A találmány szerinti reaktor és alkalmazási eljárása képes leküzdeni ezeket a problémákat, amelyek a szilárd tenyésztési tápközeg beható mozgatásával járnak. A reaktoron belüli keverõeszköz a keverõ körüli területen a levegõztetõ levegõ csatornázásának a kockázatát váltja ki. Az erõs keverõ a tenyésztési tápközeg mechanikai formaváltozását válthatja ki (például a lazaság elvesztését). A jelen találmány szerinti a szilárd tenyésztési tápközeg aszeptikusan továbbítódik egy szûrõn keresztül az egyik edénybõl egy másikba egy külsõ rázatóval történõ rázatás révén. Ezzel egyidejûleg történik az inokulumnak a szilárd tenyésztési tápközegre juttatása. Ez az eljárás egyszerû és aszeptikus és nem szükséges hozzá a tenyésztési tápközeg keverése. A találmányt a következõ példákban illusztráljuk, anélkül, hogy korlátoznánk az igénypontokban definiált oltalom terjedelmét példa Phlebiopsis giganteát (Rotstop, Verdera Oy védjegye) tenyésztettünk az 1. ábrán bemutatott reaktor elrendezés alkalmazásával szilícium-dioxid-alapú tenyésztési tápközegen töltött ágyas szilárd fázisú reaktor alkalmazásával. A P. giganteának megfelelõ tápoldatot a következõ módon állítottuk elõ: 9 kg kondenzált desztillálógabonát (Altia Oyj) oldottunk fel 33 kg csapvízben. Az oldatot 1 kg amorf szilícium-dioxid-porra (Degussa) impregnáltuk tésztakeverõben végzett 3 perces keveréssel, hogy szemcsés tenyésztési tápközeget alakítsunk ki. 700 g mészkövet adtunk hozzá a keverés elõtt a ph szabályozásának céljából. A fermentálóreaktort feltöltöttük a tenyésztési tápközeggel a statikus szûrõig, amelynek résmérete 1 cm volt, és a reaktor közepén helyezkedett el. A reaktort lezártuk és steril szûrõket kapcsoltunk a bevezetõnyílásokhoz. A reaktort autoklávban sterileztük egy órát, 121 C hõmérsékleten. Az autoklávozást követõen a reaktort éjszakán át hagytuk lehûlni. P. gigantea inokulumot tenyésztettünk rázatott edényekben malátakivonat-oldatban 4 napig 28 C hõmérsékleten. Az inokulumot homogenizáltuk, mielõtt áthelyeztük volna a reaktorba. A szilárd tenyésztési tápközeget manuálisan inokuláltuk a reaktor fejrefordításával és külsõ pneumatikus görgetõ rázatóberendezéssel (Netter Vibrationstechnik GmbH) végzett rázatással. A rázatás hatására a szilárd tápközeg egyenletesen átesett a szûrõn. Egy fúvókán keresztül a lehulló tápközegre permeteztük aszeptikusan az inokulumoldatot. 0 ml inokulumot permeteztünk 4 kg szilárd tápközegre körülbelül ml/s sebességgel üreges kúpfúvóka alkalmazásával. A gombát napig tenyésztettük 28 C hõmérsékleten és 0,3 l/min/kg tenyésztési tápközeg levegõztetési sebességgel. A tenyésztés befejezésekor a gomba növekedett és sporulált mindenhol a teljes tápközeg. A tápközeget eltávolítottuk a reaktorból és szobahõmérsékleten szárítottuk három napig szárítópolcokon. A szárított tápközeg 1 7 cfu/g (cfu=kolónialétrehozó egység) P. giganteát tartalmazott. A szárított termék életképessége olyan nagy volt, mint a hagyományos SSF eljárásokkal elõállított termékeké. 2. példa P. giganteát tenyésztettünk a 2. ábrán bemutatott töltött ágyas szilárd fázisú fermentálóreaktor alkalmazásával. A P. gigantea szilárd tenyésztési tápközegét az 1. példában ismertetett módon állítottuk elõ. Csigás töltõedényt tartalmazó, rázatott tápközegsterilizáló egységet töltöttünk fel 40 kg tenyésztési tápközeggel. Az edényt lezártuk és autoklávban sterileztük 90 percet, 121 C hõmérsékleten és éjszakán át hagytuk lehûlni. A töltõedényt rázatóalapra (Tärylaite Oy) rögzítettük, amely forgó elektromos rázatókkal volt felszerelve és aszeptikus módon volt rugalmas lejövõ alkalmazásával egy steril hengeres tenyésztõedényhez kapcsolva. A töltõedényt rázattuk, aminek a hatá- 4

5 1 HU T2 2 sára a belül lévõ tenyésztési tápközeg fokozatosan áramlott felfelé a töltõcsiga mentén. Az inokulumot az 1. példában ismertetett módon tenyésztettük. A szilárd tenyésztési tápközeget a következõ módon inokuláltuk: 2 liter homogenizált inokulumot permeteztünk 300 ml/perc sebességgel egy üreges kúpfúvókával a tápközegre, amely a lejövõ csövön keresztül esett a tenyésztõedénybe. Az inokulumot a lejövõ csõ felsõ végébe permeteztük. Így a teljes tápközeget egyenletesen inokuláltuk. A végtermék tenyésztését, betakarítását és szárítását az 1. példában ismertetett módon végeztük. A szárított tápközeg 1 7 cfu/g P. giganteát tartalmazott. 3. példa Streptomyces fajt (Mycostop, a Verdera Oy védjegye) tenyésztettünk az 1. és 2. példákban ismertetett módon szilárd tenyésztési tápközegként 0,62 kg kukoricalekvár szárazanyagot ( corn steep solids, css), 0,62 kg laktózt, 0,62 kg mészkövet, 12 kg amorf szilícium-dioxidot alkalmazva és 28,8 kg csapvízzel. A baktériumot 7 napig tenyésztettük 28 C hõmérsékleten. A szárított tápközeg 6 8 cfu/g és 1 9 cfu/g Streptomycest tartalmazott, amely rendre az 1. és 2. példa szerint lett elõállítva. 4. példa Gliocladium catenulatumot (GlioMix, a Verdera Oy védjegye) tenyésztettünk az 1. példában ismertetett módon szilárd tenyésztési tápközegként 0,3 kg kondenzált desztillációs gabonát, 60 g mészkövet, 1, kg amorf szilícium-dioxidot alkalmazva és 3,4 kg csapvizet. A gombát 18 napig tenyésztettük 22 C hõmérsékleten. A szárított tápközeg 3 8 cfu/g G. catenulatumot tartalmazott.. példa P. giganteát tenyésztettünk a 2. ábrán bemutatott töltött ágyas szilárd fázisú fermentációs reaktor alkalmazásával, amely reaktor két különbözõ fajta tenyésztõedénnyel és inokulumbetápláló bevezetéssel volt felszerelve. A P. gigantea szilárd tenyésztési tápközegét az 1. példában ismertetett módon állítottuk elõ. Csigás töltõedényt tartalmazó rázatott tápközeget sterilezõ egységet 70 kg tenyésztési tápközeggel töltöttünk fel. Az edényt sterileztük és a 2. példában ismertetett módon hozzákapcsoltuk egy rázatóalaphoz. Két különbözõ típusú tenyésztési edényt aszeptikusan hozzákapcsoltunk a sterilezõegységhez rugalmas lejövõ csõ alkalmazásával; szögletes doboz alakú edények, amelyeknek a magasság:szélesség:mélység arányaik a következõk voltak: 1. 1:1:1 és 2. :6:3. A tenyésztõedények az 1. esetben a 2. példában ismertetett módon lettek inokulálva és a 2. esetben széles szögû lapos permetezõfúvóka alkalmazásával, amely a lefolyócsõ alsó végéhez volt helyezve a tenyésztési edény belül, lettek inokulálva Az összes ismertetett konfigurációval nagyon egyenletes szilárd tenyésztési tápközeg inokulációt értünk el. A végtermék tenyésztését, betakarítását és szárítását az 1. példában ismertetett módon végeztük. A szárított tápközeg körülbelül 1 7 cfu/g P. giganteát tartalmazott az összes tenyésztési szakasz esetén. Referenciapélda Phlebiopsis giganteát (Rotstop, a Verdera Oy védjegye) tenyésztettünk szilícium-dioxid-alapú szilárd tenyésztési tápközegen, az 1. példában ismertetett módon, hengeres töltött ágyas szilárd fázisú reaktorban, amely spirális alakú szalagkeverõvel volt felszerelve és alulról egy bevezetéssel a reaktortérbe. A reaktor nyomás alatti tartály volt és in situ sterilizáltuk gõzzel 121 C hõmérsékleten. A sterilezést és a lehûlést követõen a reaktort beoltottuk a tenyésztési tápközegre történõ inokulumöntéssel egy a reaktor tetején elhelyezkedõ bevezetõnyíláson keresztül és a keverõ egyidejû bekapcsolásával. A tenyésztési tápközeg a megfigyelésünk szerint nagyon sérülékeny volt a keverés esetén. perc elteltével elveszett a laza levegõs szerkezete az inokuláció során és a kapott termék tésztaszerû lett. Az így kapott anyag további feldolgozása nem volt lehetséges. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Eljárás mikroorganizmusok tenyésztésére szilárd tenyésztési tápközegen szilárd fázisú fermentáló- (SSF) reaktorban, azzal jellemezve, hogy az eljárás tartalmazza a következõ lépéseket: a) a szilárd tenyésztési tápközeg külsõ rázatás általi átvitele, és b) az átvitel során a szilárd tenyésztési tápközeg inokulációjának egyenletes elvégzése tiszta tenyészettel. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az inokuláció aszeptikusan van végezve. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a szilárd tenyésztési tápközeg szerves hordozókat és/vagy szervetlen hordozókat tartalmaz. 4. A 3. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a szerves hordozók a gabonamagvak, korpa, fûrészpor, tõzeg és faforgács alkotta csoportból választottak.. A 3. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a szervetlen hordozók a vermikulit, perlit, amorf szilícium-dioxid és szemcsés agyag alkotta csoportból választottak. 6. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a tenyészteni kívánt mikroorganizmus gomba, ideértve az élesztõket, baktériumokat vagy nematódákat. 7. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a rázatás külsõ elektromos rotációs rázatókkal, mágneses, hidraulikus vagy pneumatikus rázatókkal van létrehozva.

6 1 HU T Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az inokulációhoz alkalmazni kívánt mikroorganizmust a szilárd tenyésztési tápközegre folyékony vagy szilárd formában van rátáplálva. 9. Az 8. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a mikroorganizmus folyékony inokulumát szuszpenzióként permetezzük fúvóka alkalmazásával.. Az 8. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a mikroorganizmus szilárd inokuluma a szilárd tenyésztési tápközegre csiga, rázató vagy szalagos szállítószalag alkalmazásával van rátáplálva. 11. Szilárd fázisú fermentációra (SSF) megfelelõ reaktor, azzal jellemezve, hogy a reaktor tartalmaz a) külsõ rázatót (1), amely a külsõ reaktortesthez van kapcsolva a reaktortest és a benne lévõ tartalom hatásos rázatására az 1. igénypont szerinti tartalmak átvitele során, és b) legalább egy inokulációt betápláló bevezetést (2) a reaktortesthez kapcsolva. 12. A 11. igénypont szerinti reaktor, azzal jellemezve, hogy a fermentáció aszeptikusan van végezve. 13. A 11. vagy 12. igénypont szerinti reaktor, azzal jellemezve, hogy a reaktortest tartalmaz a) két rekeszt, egy felsõ rekeszt (4) és egy alsó rekeszt (3), b) a két rekeszt elválasztó áteresztõszeparátort (), és c) a reaktortest külsõ részéhez kapcsolódó külsõ rázatót (1), és 1 2 d) az alsó rekeszhez kapcsolt legalább egy inokulációt betápláló bevezetést (2), e) adott esetben forgatóeszközt a reaktortest fejreállítására. 14. A 13. igénypont szerinti reaktor, azzal jellemezve, hogy az áteresztõszeparátor szûrõ vagy perforált lemez. 1. A 11. vagy 12. igénypont szerinti reaktor, azzal jellemezve, hogy a reaktortest tartalmaz a) külsõ rázatót (1), b) leválasztható szilárd tenyésztési tápközeget sterilezõ egységet ( 6), b) lejövõ csövet (7), c) tenyésztõedényt (8), és d) legalább egy inokulációt betápláló bevezetést (2). 16. A 1. igénypont szerinti reaktor, azzal jellemezve, hogy a legalább egy inokulációt betápláló bevezetés a sterilezõegység (6) és a tenyésztõedény (8) között van a szilárd tenyésztési tápközeg átvitele során történõ inokulumbetáplálásra. 17. A 1. igénypont szerinti reaktor, azzal jellemezve, hogy a leválasztható szilárd tenyésztési tápközeget sterilezõ egység (6) rázatott csigás töltõedény. 18. A 1. igénypont szerinti reaktor, azzal jellemezve, hogy a lejövõ csõ (7) rugalmas a szabad rázatás lehetõvé tételéhez. 19. Külsõ rázatás alkalmazása szilárd tenyésztési tápközeg SSF reaktoron belüli átvitelére és egyenletes inokulációjára tiszta tenyészet tenyésztésére. 6

7 HU T2 Int. Cl.: C12M 1/113 7

8 HU T2 Int. Cl.: C12M 1/113 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 73966 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003872T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 70728 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76909 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 775 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000677T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 77 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 702219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003837T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 837 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004809T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 809 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742918 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra !HU00000622T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 22 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 760736 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004219T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 219 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292582 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007328T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 797669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01C 13/08 (2006.01) !HU000006691T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 691 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 4291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007003T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7882 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006687T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 687 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 292408 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H01B 1/00 (2006.01) !HU000007121T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 121 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000217T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 217 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777132 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben