(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A61K 9/08 (06.01) A61K 31/49 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 0/ () Elsõbbségi adatok: EP (72) Feltalálók: FANARA, Domenico, B-4 Wanze (BE); SCOUVART, Jean, B-110 Brussels (BE); POULAIN, Claire, B-1060 Brussels (BE); DEELERS, Michel, B-16 Linkebeek (BE) (73) Jogosult: UCB FARCHIM S. A., CH-16 Bulle (CH) (74) Képviselõ: dr. Fehérvári Flóra, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Piperazinszármazékokat tartalmazó gyógyszerkészítmény HU T2 A leírás terjedelme 10 oldal Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A jelen találmány hatóanyagként például cetirizine¹t, levocetirizine¹t és efletirizine¹t tartalmazó folyékony gyógyszerkészítményekre vonatkozik. Ismeretes, hogy a helyettesített benzhidril-piperazinok családjába tartozó hatóanyagok közül sok mutat hasznos farmakológiai tulajdonságokat. Az EP8146 számú európai szabadalmi leírásban (bejelentõ: UCB, S.A.) az alábbi általános képletû helyettesített benzhidril-piperazinokat, ahol L jelentése OH vagy NH 2 csoport, X és X különvéve hidrogénatomot, halogénatomot, egyenes vagy elágazó C 1 vagy C 4 alkoxicsoportot vagy trifluormetil-csoportot jelent, m értéke 1 vagy 2, n értéke 1 vagy 2, valamint ezek gyógyszerészetileg elfogadható sóit ismertették. Ezek közül a vegyületek közül a 2¹[2¹[4¹[(4¹klór-fenil)-fenil-metil]-1-piperazinil]-etoxi]-ecetsav cetirizine néven is ismert, és ennek dihidroklorátszármazéka jól ismert módon antihisztamin tulajdonságú. A helyettesített benzhidril-piperazinok családjába tartozó hatóanyagok közül külön említést érdemelnek a 2¹[2¹[4¹[(4¹klór-fenil)-fenil-metil]-1-piperazinil]-etoxi]- ecetsav (cetirizine), a 2¹[2¹[4¹[bisz(4¹fluor-fenil)-metil]- 1-piperazinil]-etoxi]-ecetsav (efletirizine), ezek optikailag aktív izomerei, amennyiben alkalmazhatók, valamint ezek gyógyszerészetileg elfogadható sói. A gyógyszerészet szakterületén az oldatokat és cseppeket általában csíramentes készítmény formában állítják elõ. Azonban ha a tartályok zárjának feltörése után a gyógyszerkészítményeket bizonyos idõtartam alatt használják el, akkor valahányszor a tartályt használják, és kupakját kinyitják vagy bezárják, ezek a gyógyszerkészítmények folyamatosan ki vannak téve a környezetben vagy a humán testben jelen lévõ mikroorganizmusokkal történõ szennyezõdés kockázatának. Arra a meglepõ felismerésre jutottunk, hogy a helyettesített benzhidril-piperazinok családjába tartozó hatóanyagok vizes oldatokban tartósító hatással rendelkeznek. A jelen találmánnyal olyan folyékony gyógyszerkészítményt bocsátunk rendelkezésre, amely a cetirizine, a levocetirizine és az efletirizine közül kiválasztott helyettesített benzhidril-piperazinok családjához tartozó hatóanyagot és csökkentett mennyiségû tartósítószert tartalmaz. A jelen találmány azon a váratlan felismerésen alapul, hogy a benzhidril-piperazinok családjába tartozó hatóanyagot és csökkentett mennyiségû tartósítószert tartalmazó gyógyszerkészítmény hosszú idõn át stabil marad. Stabilitáson a mikrobiális szennyezõdéssel szembeni ellenálló képességet értjük. A jelen találmány olyan gyógyszerkészítményt foglal magában, amely egy, helyettesített benzhidril-piperazinok családjába tartozó hatóanyagot és tartósítószerként 1 ml készítményre számítva kevesebb mint 3 mg para-hidroxi-benzoát-észtert tartalmaz, utóbbi vizes oldatok tartósítására szokásosan alkalmazott koncentráció. A jelen találmány cetirizine, levocetirizon és efletirizine közül választott hatóanyagot és legalább egy tartósítószert tartalmazó gyógyszerkészítményt foglal magában, ahol a tartósítószer mennyisége para-hidroxibenzoát-észterek esetén 0¹nál több és 1, mg per ml készítmény koncentrációnál kevesebb, és egyéb tartósítószerek esetében megfelel a 0¹nál több és 1, mg/ml-nél kevesebb para-hidroxi-benzoát-észterkoncentráció baktericid hatásának. A találmány szerinti gyógyszerkészítmény általában folyékony és elõnyösen vizes alapú. A találmány szerinti gyógyszerkészítményben a hatóanyagot általában cetirizine, levocetirizine, efletirizine és ezek gyógyszerészetileg elfogadható sói közül választjuk. A cetirizine kifejezés a 2¹[2¹4-[(4¹klór-fenil)-fenilmetil]-1-piperazinil]-etoxi]-ecetsav racemátjára vonatkozik, amelynek dihidrokloridsója cetirizine-dihidrokloridként jól ismert; továbbá balra forgató és jobbra forgató enantiomerei rendre levocetirizine-ként és dextrocetirizine-ként jól ismertek. A cetirizine, valamint egyes optikai izomerei és gyógyszerészetileg elfogadható sói elõállítására vonatkozó eljárásokat az EP számú európai, a GB , a GB számú nagybritanniai, az US számú amerikai egyesült államokbeli szabadalomban, az EP , EP számú európai szabadalmi bejelentésben és a WO97/37982 számú nemzetközi közzétételi iratban ismertették. Hatóanyagként cetirizine¹t és tartósítószerként parabéneket tartalmazó szemészeti készítményeket ismertettek az EP számú európai szabadalmi bejelentésben. Az itt alkalmazott levocetirizine kifejezés a cetirizine balra forgató enantiomerjét jelenti. Pontosabban azt jelenti, hogy a hatóanyag a cetirizine egyik optikai izomerét legalább 90 tömeg%, elõnyösen legalább 9 tömeg% koncentrációban és a cetirizine másik optikai izomerét legfeljebb 10 tömeg%, elõnyösen legfeljebb tömeg% koncentrációban tartalmazza. Mindegyik optikai izomer szokásos módszerekkel állítható elõ, például a megfelelõ racém keverék rezolválásával vagy aszimmetrikus szintézissel. Az egyes optikai izomerek racém keverékükbõl szokásos módszerek alkalmazásával állíthatók elõ, amelyet például a GB számú nagy-britanniai szabadalmi bejelentésben ismertettek. Ezen túlmenõen az egyes optikai izomerek elõállíthatók a racém keverék enzimatikus biokatalitikus rezolválásával, amelyet például az US és US számú amerikai egyesült államokbeli szabadalmakban ismertettek. Az itt alkalmazott efletirizine kifejezés a 2¹[2[4¹[bisz(4¹fluor-fenil)-metil]-1-piperazinil]-etoxi]- 2

3 ecetsavra vonatkozik. Az efletirizine az EP számú európai szabadalom (I) képletû vegyületeinek körébe tartozik, amely szabadalom helyettesített benzhidril-piperazin-származékokra vonatkozik. Azt találták, hogy az efletirizine kitûnõ antihisztamin tulajdonságokat mutat. A hisztamin H 1 receptor antagonisták farmakológiai osztályába tartozik, és in vitro nagy affinitást és szelektivitást mutat a H 1 receptorok iránt. Antiallergiás és antihisztamin szerként használható. Az efletirizine-dihidroklorid két pszeudopolimorf kristály formáját, nevezetesen a vízmentes efletirizine-dihidrokloridot és az efletirizine-dihidroklorid monohidrátot az EP számú európai szabadalomban ismertették, és az efletirizine-dihidroklorid egy másik pszeudopolimorf formáját a WO03/ számú nemzetközi közzétételi iratban írták le. Az efletirizine és gyógyszerészetileg elfogadható sója elõállítására vonatkozó eljárást az EP számú szabadalmi leírásban és a WO97/37982 és a WO03/ számú nemzetközi közzétételi iratokban ismertették. Az itt alkalmazott gyógyszerészetileg elfogadható sók kifejezés nemcsak a gyógyszerészetileg elfogadható nem toxikus szerves vagy szervetlen savakkal alkotott addíciós sókra vonatkozik, mint az ecetsav, a citromsav, a maleinsav, a borostyánkõsav, az aszkorbinsav, a sósav, a hidrogén-bromid, a kénsav és a foszforsav és hasonlók, hanem a fémsókra (például nátriumvagy káliumsók) vagy az ammóniumsókra, az aminsókra és az aminosavas sókra is. A legjobb eredményeket dihidrokloridsókkal kaptuk. Tartósítószeren olyan kémiai anyagot értünk, amely gátolja a mikroorganizmusok fejlõdését, vagy ideális esetben megöli ezeket; tehát az antimikrobiális szer oldatban képes korlátozni vagy megakadályozni a mikroorganizmusok, például a baktériumok, az élesztõ és penészgombák növekedését. A tartósítószereknek összhangban kell lenniük az Eur. P. és USP követelményekkel, miszerint nagy mennyiségû baktériummal és gombával inkubált termék esetében a tartósítószernek elõre meghatározott idõtartam alatt el kell pusztítania, illetve csökkentenie kell a baktériumok és gombák mennyiségét. Ilyen tartósítószerek például a következõk: p¹hidroxi-benzoát-észterek (metil-para-hidroxi-benzoát, etilpara-hidroxi-benzoát, propil-para-hidroxi-benzoát, butil-para-hidroxi-benzoát, C 1 C alkil-para-hidroxibenzoát és ezek nátriumsói), acrinol, metil-rosanilinklorid, benzalkónium-klorid, enzetonium-klorid, cetil-piridinium-klorid, cetil-pirodium-bromid, klór-hexidin, klórhexidin-acetát, benzil-alkohol, alkohol, klór-butanol, izopropanol, etanol, thimerosal, fenol, szorbinsav, kálium- és kalcium-szorbát, benzoesav, kálium- és kalcium-benzoát, nátrium-benzoát, kalcium-acetát, kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetracetát, kalcium-propionát, kalcium-szorbát, dietil-pirokarbonát, kén-dioxid, nátrium-szulfit, nátrium-biszulfit, bórsav, nátrium-tetraborát, propionsav, nátrium- és kalcium-propionát, nátrium-tioszulfát vagy ezek keverékei. A tartósítószert elõnyösen a következõk közül választjuk: metil-parahidroxi-benzoát, etil-para-hidroxi-benzoát, propil-para hidroxi-benzoát vagy metil-para-hidroxi-benzoát és etilpara-hidroxi-benzoát vagy propil-para-hidroxi-benzoát keveréke vagy metil-para-hidroxi-benzoát és propil-para-hidroxi-benzoát keveréke. A legjobb eredményeket metil-para-hidroxi-benzoát és propil-para-hidroxi-benzoát 9/1 tömegarányú keverékével kaptuk. A találmány egyik meghatározott kiviteli alakjában a gyógyszerkészítmény p¹hidroxi-benzoát-észtereket tartalmaz (metil-p-hidroxi-benzoát/propil-p-hidroxi-benzoát 9/1 tömegarányban), 1 ml készítményre számítva 0,0001 1, mg koncentrációtartományból választott mennyiséget tartalmaz. Elõnyösen 0,01 1,12 mg/ml¹t tartalmaz. Elõnyösebben 0,1 1 mg/ml tartományból választott mennyiségû tartósítószert tartalmaz. Páciensen elõnyösen 2 éves gyerekeket, serdülõket és felnõtteket értünk. A célba vett pácienscsoportba általában 2 évesek vagy ennél idõsebbek tartoznak. Az elõnyös napi dózis a páciens testtömeg-kg-jára számítva körülbelül 0,000 2 mg levocetirizint vagy ennek gyógyszerészetileg elfogadható sóját tartalmazza. A napi dózis különösen elõnyösen a páciens testtömeg-kg-jára számítva körülbelül 0,001 2 mg¹ot tartalmaz. A legjobb eredményeket a páciens testtömeg-kg-jára számítva körülbelül 0,00 1 mg napi dózissal értük el. A dózis beadható a kezelés során naponta egyszer, vagy beadható kisebb megosztott dózisokban, például naponta 1 4-szer, elõnyösen naponta 1 3-szor, és a teljes dózis eléréséhez körülbelül 24 óra idõtartam alatt adjuk be. A legjobb eredményeket gyerekek esetében a találmány szerinti készítmény napi kétszeri beadásával, gyerekek és felnõttek esetén mg napi egyszeri beadásával értük el. A készítmények pontos dózisa változhat az alkalmazás típusa, az alkalmazás módja és az adott páciens igényei szerint, amelyeket a szakképzett orvos határoz meg. Egy páciens számára a pontos dózist a szakképzett személyzet meghatározhatja egyénre szabottan, figyelembe véve állapotának súlyosságát, az adott készítményt és az emellett szedett egyéb hatóanyagok jellemzõit. A jelen találmány szerinti gyógyszerformák a gyógyszerészetben használt szokásos eljárások szerint állíthatók elõ. Ezek a formák beadhatók egyéb komponensekkel vagy biológiailag hatásos szerekkel, gyógyszerészetileg elfogadható felületaktív anyagokkal, kötõanyagokkal, hordozókkal, hígítószerekkel és egyéb adalék anyagokkal együtt. A találmány szerinti gyógyszerkészítmények bármilyen szokásos terápiás inert hordozót tartalmazhatnak. A gyógyszerkészítmények inert, valamint farmakodinamikusan hatásos adalék anyagokat is tartalmazhatnak. Például a folyékony készítmények vízzel elegyedõ steril oldatok formájában lehetnek. Ezen túlmenõen tartósító¹, stabilizáló¹, nedvesség-visszatartó és emulgeálószerekként szokásosan alkalmazott anyagok, valamint olyan anyagok is lehetnek jelen, mint az ozmózisnyomás megváltoztatására alkalmas sók, a ph megváltoztatására alkalmas anyagok, mint a pufferek és egyéb adalék anyagok. Kívánt esetben a gyógyszerkészítmé- 3

4 nyekbe antioxidáns keverhetõ. A gyógyszerészetileg elfogadható kötõanyagok vagy hordozók például sóoldat, pufferelt sóoldat dextróz vagy víz. A készítmények specifikus stabilizálószereket is tartalmazhatnak, mint a cukrok, például a mannóz és a mannit. A hordozóanyagok és hígítószerek szerves vagy szervetlen anyagok lehetnek, ilyenek például a víz, a zselatin, a laktóz, a keményítõ, a gumiarábikum, a polialkilénglikol, a cellulózvegyületek és hasonlók. A gyógyszerészeti készítmények elõállításánál használt összes adalék anyaggal és egyéb anyaggal szemben támasztott elõfeltétel, hogy ne legyen toxikus. A gyógyszerkészítmények beadhatók porlasztásos inhalálással. Bármilyen, porlasztásos inhalálással beadható szokásos gyógyszerkészítmény használható. A másik elõnyös beadási mód az aeroszollal történõ beadás. A jelen találmány szerinti gyógyszerkészítmények beadhatók orálisan, orrcseppben és aeroszolokban is. Az orális beadásra használható gyógyszerkészítmények folyékonyak, például oldatok, szirupok, cseppek és hasonlók formájában lehetnek. A gyógyszerészeti formák, mint a cseppek, az orrcseppek, a szemcseppek és a fülcseppek, szokásos gyógyszerészeti eljárásokkal állíthatók elõ. A jelen találmány szerinti vegyületeket szilárd vagy folyékony nem toxikus gyógyszerészetileg elfogadható hordozóval keverjük össze, továbbá összekeverhetõk diszpergálószerrel, stabilizálószerrel és hasonlókkal is. Kívánt esetben édesítõszerek, színezõanyagok és hasonlók is adhatók hozzá. A találmány szerinti gyógyszerkészítményt elõnyösen orális beadásra alkalmas hagyományos formában adjuk be, ilyenek a folyékony orális preparátumok, mint a szirupok. A legjobb eredményeket orális dózis formában értük el, különösen olyan folyékony formulákkal, mint a gyerekeknél alkalmazható szirupok. A találmány elõnye, hogy a tartósítószer koncentrációjának csökkentésével csökken az allergiás reakciók kockázata az erre érzékeny pácienseknél A találmány szerinti megoldás egy további elõnye, hogy könnyebben elõállítható, mivel nem kell a vízben nem korlátlanul oldódó tartósítószereket nagy mennyiségben oldani. A találmányunkat az alábbi példákkal szemléltetjük. 1. példa A cetirizine tartósító hatása Cetrizine¹t tartalmazó orális oldatot és cseppeket állítunk elõ. Az összetételt az 1. táblázatban adjuk meg. 1. táblázat Cetirizine-készítmények Cetirizine-hidroklorid 1 10 Szorbitoldat 70% 40 Glicerin 0 Propilénglikol 0 30 Nátrium-szacharinát 1 10 Banán ízesítõszer 0,174 Nátrium-acetát 4,2 10 Ecetsav ph ¹re ph ¹re Tisztított víz (ml) 1¹re feltöltve 1¹re feltöltve Az antimikrobiális tartósítószer hatékonysági vizsgálatát.1.3. fejezet) szerint végeztük. Az orális oldat- és cseppmintákat beoltottuk ATCC 9027, ATCC 8739, ATCC 638, ATCC10231 és ATCC16404 baktérium- és élesztõszuszpenziókkal. Meghatároztuk az 1 ml preparátumban a vizsgálat alatt jelen lévõ életképes mikroorganizmusok számát. Az eredményeket a 2. és 3. táblázatban adjuk meg. 2. táblázat Az orális oldat beoltott mintájának Oltóanyag, 10 4,6 10 4,0 10 3,7 10 2, ,9 10 4,7 10 3, ,6 10 1, <100 <100 <100 <100 4, <1 <1 <1 2 8, <1 <1 <1 <1, <1 <1 <1 <1,

5 3. táblázat beoltott mintáinak Oltóanyag 4,0 10 3,4 10 3,6 10 3, 10 1, , 10 3,8 10 2,2 10 2,6 10 1, <100 <100 <100 <100 < <1 <1 <1 <1 <1 Mindkét esetben a beoltott mintákban a,, és gyors eltûnését észleltük. esetén az életképes spórák száma orális oldatban jelentõsen csökkent, és a cseppekben gyors eltûnésüket észleltük. 2. példa Levocetirizine tartósító hatása Levocetirizine¹t tartalmazó orális oldatot és cseppet állítottunk elõ. Az összetételt a 4. táblázatban adjuk meg. 4. táblázat Levocetirizine-készítmények Levocetirizine-hidroklorid 0, Maltit-lycasin Glicerin 8% 23,2 294, Propilénglikol 30 Nátrium-szacharinát 0, 10 Tuttifrutti ízesítõszer 0,1 Nátrium-acetát 3,4,7 Ecetsav 0, 0,3 Tisztított víz (ml) 1¹re feltöltve 1¹re feltöltve Az antimikrobiális tartósítószer hatékonysági vizsgálatát.1.3. fejezet) szerint végeztük. Az orális oldat- és cseppmintákat beoltottuk ATCC 9027, ATCC 8739, ATCC 638, ATCC10231 és ATCC16404 baktérium- és élesztõszuszpenziókkal. Meghatároztuk az 1 ml preparátumban a vizsgálat alatt jelen lévõ életképes mikroorganizmusok számát. Az eredményeket az. és 6. táblázatban adjuk meg.. táblázat Az orális oldat beoltott mintájának 0 3,2 10 1,8 10 3, 10 3,9 10 1, <100 <100 2, , <1 <1 <1 1, , <1 <1 <1 2, , <1 <1 <1 6,2 10 3, táblázat beoltott mintáinak 0 3,2 10 1, 10 3,1 10 1,8 10 1, <100 <100 <100 <100 9,0 10 4

6 6. táblázat (folytatás) 0 21 <1 <1 <1 <1 <1 Mindkét esetben a beoltott mintákban a, és gyors eltûnését észleltük. A cseppekben a Candida albicans és az gyors eltûnését észleltük példa Vizes cetirizine-oldatok p¹hidroxi-benzoátészterekkel történõ antimikrobiális tartósításának hatékonysága 1. példa szerinti cetirizine-tartalmú orális oldatokat és cseppeket állítottunk elõ, amelyek azonban p¹hidroxi-benzoát-észterek keverékét is tartalmazták (metil-phidroxi-benzoát/propil-p-hidroxi-benzoát 9/1 tömegarányban). A p¹hidroxi-benzoát-észterek teljes mennyisége 0,1 mg/ml, 0,4 mg/ml, 0,7 mg/ml és 1,0 mg/ml volt. Az ezen oldatok és cseppek antimikrobiális tartósító hatását az Európai Gyógyszerkönyv (European Pharmacopoeia,.1.3. fejezet) szerint határoztuk meg. A vizsgálatok eredményeit a táblázatokban adjuk meg. 7. táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,1 mg/ml koncentrációban tartalmazó orális oldat beoltott mintájának Oltóanyag, 10 4,6 10 4,0 10 3,7 10 2, ,1 10 4, 10 3,0 10 4,0 10 4, <1 <1 <1 <1 9, <1 <1 <1 < táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,4 mg/ml koncentrációban tartalmazó orális oldat beoltott mintájának Oltóanyag, 10 4,6 10 4,0 10 3,7 10 2, ,2 10 4,9 10 3,3 10 2,9 10 1, <1 <1 <1 < táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,7 mg/ml koncentrációban tartalmazó orális oldat beoltott mintájának Oltóanyag, 10 4,6 10 4,0 10 3,7 10 2, ,9 10 4,4 10 4,0 10 1,9 10 1,

7 10. táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 1,0 mg/ml koncentrációban tartalmazó orális oldat beoltott mintájának Oltóanyag, 10 4,6 10 4,0 10 3,7 10 2, ,3 10 4,1 10 3,1 10 1,4 10 1, táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,1 mg/ml koncentrációban tartalmazó cseppek beoltott mintájának Oltóanyag 4,0 10 3,4 10 3,6 10 3, 10 1, ,3 10 4,0 10 2,0 10 2, 10 1, táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,4 mg/ml koncentrációban tartalmazó cseppek beoltott mintájának Oltóanyag 4,0 10 3,4 10 3,6 10 3, 10 1, ,6 10 3,6 10 1,7 10 2,1 10 1, táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,7 mg/ml koncentrációban tartalmazó cseppek beoltott mintájának Oltóanyag 4,0 10 3,4 10 3,6 10 3, 10 1, ,1 10 3,6 10 2,6 10 2, 10 1, táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 1,0 mg/ml koncentrációban tartalmazó cseppek beoltott mintájának Oltóanyag 4,0 10 3,4 10 3,6 10 3, 10 1, ,9 10 3,7 10 2,8 10 2,2 10 1, Mindegyik esetben a,, és eltûnését észleltük a beoltott mintákban. Aspergillus niger esetén az életképes spórák száma az orális oldatban jelentõsen csökkent, a cseppekben gyors eltûnésüket észleltük. 7

8 Mindegyik esetben az elõírt hatékonysági követelményeknek megfelelõ eredményt kaptunk. 4. példa Vizes levocetirizine-oldatok p¹hidroxi-benzoátészterekkel történõ antimikrobiális tartósításának hatékonysága 2. példa szerinti cetirizine-tartalmú orális oldatokat és cseppeket állítottunk elõ, amelyek azonban p¹hidroxi-benzoát-észterek keverékét is tartalmazták (metil-p-hidroxi-benzoát/propil-p-hidroxi-benzoát 9/1 tömegarányban). A p¹hidroxi-benzoát-észterek teljes mennyisége 0,37 mg/ml, 0,7 mg/ml és 1,12 mg/ml volt. Az oldatok és cseppek antimikrobiális tartósító hatását az Európai Gyógyszerkönyv (European Pharmacopoeia,.1.3. fejezet) szerint végeztük. A vizsgálatok eredményeit a 1. táblázatokban adjuk meg. 1. táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,37 mg/ml koncentrációban tartalmazó orális oldat beoltott mintájának 0 3,7 10 1,3 10 2,8 10 3,8 10 1, <1 <1 <1 1, , táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,7 mg/ml koncentrációban tartalmazó orális oldat beoltott mintájának 0 3, 10 1,6 10 2,4 10 3,4 10 1, <1 <1 <1, , táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 1,12 mg/ml koncentrációban tartalmazó orális oldat beoltott mintájának 0 3,9 10 1,2 10 3,0 10 3, 10 1, <1 <1 <1 <10 < táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,37 mg/ml koncentrációban tartalmazó cseppek beoltott mintájának 0 3,1 10 1,2 10 2,6 10 1,7 10 1,

9 19. táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 0,7 mg/ml koncentrációban tartalmazó cseppek beoltott mintájának 0 3,1 10 1,0 10 3,0 10 1,8 10 1, táblázat p-hidroxi-benzoát-észtereket 1,12 mg/ml koncentrációban tartalmazó cseppek beoltott mintájának 0 2,9 10 6, ,7 10 6, , Mindegyik esetben a,, és eltûnését észleltük a beoltott mintában. esetén az életképes spórák száma az orális oldatban jelentõsen csökkent, és a cseppekben gyors eltûnésüket észleltük. Mindegyik esetben az elõírt hatékonysági követelményeknek megfelelõ eredményt kaptunk.. példa Cetirizine¹t és benzalkónium-kloridot tartalmazó nazális oldat Cetirizine¹t tartalmazó oldatot állítunk elõ. Az összetételt a 21. táblázatban adjuk meg. 21. táblázat Cetirizine-készítmény Nazális oldat Cetirizine-hidroklorid 10 Egyszeresen bázisos nátrium-foszfát 10,6 Kétszeresen bázisos nátrium-foszfát 29 Benzalkónium-klorid 0,02 Tisztított víz (ml) 1¹re feltöltve Az oldat antimikrobiális tartósítási hatékonyságát az Európai Gyógyszerkönyv (European Pharmacopoeia,.1.3. fejezet) szerint határoztuk meg. Az elõírt hatékonysági követelményeknek megfelelõ eredményt kaptunk. 6. példa Efletirizine¹t és p¹hidroxi-benzoát-észtereket tartalmazó nazális oldat Efletirizine¹t tartalmazó oldatot állítunk elõ. Az összetételt a 22. táblázatban adjuk meg táblázat Efletirizine-készítmény Nazális oldat Efletirizine-hidroklorid 6 Hidroxi-propil-metil-cellulóz Egyszeresen bázisos nátrium-foszfát 8,1 Kétszeresen bázisos nátrium-foszfát 6,3 Edetát-dinátrium 0, Nátrium-klorid 1,93 Nátrium-hidroxid ph 6,¹re p-hidroxi-benzoát-észterek 0,37 Tisztított víz (ml) 1¹re feltöltve Az oldat antimikrobiális tartósítási hatékonyságát.1.3. fejezet) szerint határoztuk meg. Az elõírt hatékonysági követelményeknek megfelelõ eredményt kaptunk. 7. referenciapélda Levocetirizine¹t és benzil-alkoholt tartalmazó orális oldatok és cseppek Levocetirizine¹t tartalmazó orális oldatot és cseppeket állítottunk elõ. Az összetételt a 23. táblázatban adjuk meg. 23. táblázat Levocetirizine-készítmények Levocetirizine-hidroklorid 0, 9

10 Maltit-lycasin Glicerin 8% 23,2 294,1 Propilénglikol 30 Nátrium-szacharinát 0, 10 Tuttifrutti ízesítõszer 0,1 Nátrium-acetát 3,4,7 Ecetsav 0, 0,3 Benzil-alkohol,0,0 Tisztított víz (ml) 1¹re feltöltve 1¹re feltöltve Az antimikrobiális tartósítási hatékonyság vizsgálatát.1.3. fejezet) szerint határoztuk meg. Az elõírt hatékonysági követelményeknek megfelelõ eredményt kaptunk. 8. példa Efletirizine¹t tartalmazó orális oldatok és csepppek Efletirizine¹t tartalmazó orális oldatot és cseppeket állítottunk elõ. Az összetételeket a 24. táblázatban adjuk meg. 24. táblázat Efletirizine-készítmények Efletirizine-hidroklorid 1 10 Maltit-lycasin Glicerin 8% 23,2 294,1 Propilénglikol 30 Nátrium-szacharinát 0, 10 Tuttifrutti ízesítõszer 0,1 Nátrium-acetát 4,2 10 Ecetsav 23. táblázat (folytatás) ph ¹re ph ¹re p-hidroxi-benzoát-észterek 0,37 0,37 Tisztított víz (ml) 1¹re feltöltve 1¹re feltöltve Az antimikrobiális tartósítási hatékonyság vizsgálatát.1.3. fejezet) szerint határoztuk meg. Mindegyik esetben az elõírt hatékonysági követelményeknek megfelelõ eredményt kaptunk. 9. példa Efletirizine¹t és thimerosalt (refencia), klór-hexidinacetátot (referencia) és p¹hidroxi-benzoátésztereket tartalmazó szemcseppek Három efletirizine-tartalmú szemcsepp formulát állítottunk elõ. Az összetételeket a 2. táblázatban adjuk meg táblázat Efletirizine-készítmények Szemcseppek Efletirizine-hidroklorid Bórsav Nátrium-hidroxid ph 7¹re ph 7¹re ph 7¹re Thimerosal 0,0 Klór-hexidin-acetát 0,0 p-hidroxi-benzoátészterek 0,37 Tisztított víz (ml) 1¹re feltöltve 1¹re feltöltve 1¹re feltöltve Az antimikrobiális tartósítási hatékonyság vizsgálatát.1.3. fejezet) szerint végeztük. Mindegyik esetben az elõírt hatékonysági követelményeknek megfelelõ eredményt kaptunk. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Folyékony gyógyszerkészítmény, amely egy, cetirizine, levocetirizine és efletirizine közül választott hatóanyagot és legalább egy tartósítószert tartalmaz, ahol a tartósítószer mennyisége para-hidroxi-benzoát-észterek esetében több mint 0 és kevesebb mint 1, mg per 1 ml készítmény, amely tartósítószer metil-para-hidroxibenzoát; etil-para-hidroxi-benzoát; propil-para-hidroxibenzoát; metil-para-hidroxi-benzoát és etil-para-hidroxibenzoát vagy propil-para-hidroxi-benzoát keveréke; és metil-para-hidroxil-benzoát és propil-para-hidroxil-benzoát keveréke csoportjából van kiválasztva. 2. Az 1. igénypont szerinti folyékony gyógyszerkészítmény, azzal jellemezve, hogy ez egy vizes készítmény. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti folyékony gyógyszerkészítmény, azzal jellemezve, hogy a tartósítószer metil-para-hidroxi-benzoát és propil-para-hidroxi-benzoát 9/1 tömegarányú keveréke. 4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti folyékony gyógyszerkészítmény, azzal jellemezve, hogy a gyógyszerkészítmény 0,0001 1,4 mg per 1 ml készítmény tartományból választott mennyiségben tartalmaz p¹hidroxibenzoát-észtereket (metil-p-hidroxi-benzoát/propil-phidroxi-benzoát 9/1 tömegarányban).. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti folyékony gyógyszerkészítmény, azzal jellemezve, hogy a hatóanyag cetirizine. 6. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti folyékony gyógyszerkészítmény, azzal jellemezve, hogy a hatóanyag levocetirizine. 7. Az elõzõ igénypontok bármelyike szerinti folyékony gyógyszerkészítmény, azzal jellemezve, hogy a készítmény orális oldatok, orrcseppek, szemcseppek vagy fülcseppek formájában van. Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Szabó Richárd osztályvezetõ Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére !HU000008147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000787T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 787 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7421 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000036T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 036 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7113 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79176 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006271T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 112327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 254 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 254 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000824T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 24 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 791108 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 797 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000217T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 217 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777132 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000781T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 81 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 024638 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007688T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 81138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008464T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 787786 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026690 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006488T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 7123 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000064T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 64 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 704342 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 79006 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 19 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 727742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra !HU00000622T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 22 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 760736 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003889T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPA SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 78601 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000647T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 647 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 721199 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007328T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 797669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 787403 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004311T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 729 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006966T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 717644 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61H 35/02 (2006.01) !HU000007881T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 881 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 11848 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU000004888T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 770962 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000028T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 700 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B65D 5/18 (2006.01) !HU000007739T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 739 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 16219 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007869T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7464 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76909 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 546 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 546 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000846T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 46 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 780262 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 38 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7498 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 981 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 981 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000981T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 981 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 764090 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003872T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 70728 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 731998 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003764T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76838 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 867 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 867 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007867T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 867 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 84214 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774778 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 080 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 790932 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000381T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 81 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7948 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben