(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: C07D 231/4 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/FR 0/00114 () Elsõbbségi adatok: FR (72) Feltalálók: DUBOIS, Laurent, F-92 Le Plessis-Robinson (FR); EVANNO, Yannick, Dannemois (FR); MALOIZEL, Christian, F Meudon (FR); SEVRIN, Mireille, F-7014 Paris (FR) (73) Jogosult: Sanofi-Aventis, 7013 Paris (FR) (74) Képviselõ: Kmethy Boglárka, DANUBIA Szabadalmi és Jogí Iroda Kft., Budapest (4) 2H- vagy 3H-benzo[e]indazol-1-il-karbamát-származékok, elõállítási eljárásuk és terápiás alkalmazásuk (7) Kivonat HU T2 A találmány tárgya (I) általános képletû vegyület, ennek sói, hidrátjai és szolvátjai ahol a képletben W jelentése oxigén- vagy kénatom; X 1,X 2,X 3 és X 4 jelentése hidrogén- vagy halogénatom, vagy ciano¹, alkil¹, fluor-alkil¹, alkoxi- vagy fluor-alkoxi-csoport; A leírás terjedelme oldal (I) Y (N2) vagy (N3) helyzetben van; ha Y (N2) helyzetben van, akkor Y jelentése alkil¹, fluor-alkil¹, aril- vagy heteroarilcsoport; ha Y (N3) helyzetben van, akkor Y jelentése aril- vagy heteroarilcsoport; a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; R 1 és R 2 jelentése aril¹, benzil- vagy alkilcsoport; vagy R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, heterociklust képez. A találmány tárgyát képezi továbbá eljárás a vegyületek elõállítására, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és a vegyületek alkalmazása gyógyászati készítmények elõállítására. A vegyületek affinitást mutatnak a perifériás benzodiazepin receptorok felé. Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány 2H¹ vagy 3H¹benzo[e]indazol-1-il-karbamát-származék vegyületekre vonatkozik, amelyek in vitro és in vivo affinitást mutatnak a perifériás benzodiazepin receptorok (p helyek vagy PBR) felé. A technika állásából ismertek PBR¹ek felé affinitást mutató vegyületek, például izokinolinszármazékok (WO99/8117; Lloyd és munkatársai: 1990 J. of Pharm and Experimental Therapeutics.), imidazo-benzimidazol-származékok (EP07076), imidazo-pirrolobenzimidazol-származékok (FR27473), 2¹aril-8-oxo-dihidropurin-származékok (EP36794), 2¹aril-pirazolo-kinolon-származékok (Yokoyama és munkatársai: 1982 J. of Med. Chem.), imidazopiridin- és pirrolopirazinszármazékok (Weissman és munkatársai: 1990 Eur. J. of Pharmacol.; Piperaki és munkatársai: 1996 J. of Chromatography; Olivier és munkatársai: 1997 Bioorg. and Med. Chem Letters), benzotieno-piridazin-3-on-7-oxidszármazékok (Nakao és munkatársai: 1992 Chem, and Pharm. Bull.) vagy indolacetamidszármazékok (Rao és munkatársai: 1997 Eur. J. of Pharmacol.). Azonban még mindig szükség van arra, hogy a PBR receptorok felé affinitást mutató vegyületeket találjunk. A találmány egy elsõ tárgyát az alábbi (I) általános képletnek megfelelõ vegyületek képezik. A találmány egy másik tárgya az (I) általános képletû vegyületek elõállítási eljárásaira vonatkozik. A találmány egy másik tárgya az (I) általános képletû vegyületek alkalmazására vonatkozik, különösen gyógyszerekben vagy gyógyászati készítményekben. A találmány szerinti vegyületek megfelelnek az (I) általános képletnek, amelyben W jelentése oxigén- vagy kénatom; X 1,X 2,X 3 és X 4 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, vagy ciano¹, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -fluor-alkil¹, C 1 C 6 -alkoxivagy C 1 C 6 -fluor-alkoxi-csoport; Y (N2) vagy (N3) helyzetben van; ha Y (N2) helyzetben van, akkor Y jelentése C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -fluor-alkil¹, 6 szénatomot tartalmazó aril- vagy ¹6 tagú és 1 vagy 2 heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport; ha Y (N3) helyzetben van, akkor Y jelentése aril- vagy heteroarilcsoport; az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituálva vannak az alábbiak közül: halogénatom, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -alkoxi¹, C 1 C 6 -alkil-tio¹, C 1 C 6 -alkil-s(o)¹, C 1 C 6 -alkil-s(o) 2 ¹, C 1 C 6 -fluor-alkil-csoport; a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; R 1 és R 2 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül 6 szénatomot tartalmazó aril¹, benzil- vagy C 1 C 6 -alkilcsoport; vagy R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, heterociklust képez, amely 4 7 tagú és egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot tartalmaz, és adott esetben szubsztituált egy vagy több C 1 C 6 -alkil- vagy benzilcsoporttal. A találmány keretében az alábbi definíciókat alkalmazzuk: C t C z ahol t és z értéke 1 6 lehet jelentése egy olyan szénlánc, amely t z számú szénatomot tartalmazhat, például C 1 C 3 jelentése olyan szénlánc, amely 1 3 szénatomot tartalmazhat; az alkilcsoport jelentése alifás, telített, lineáris vagy elágazó csoport. Például megemlíthetjük a metil¹, az etil¹, a propil¹, az izopropil¹, a butil¹, az izobutil¹, a terc-butil¹, a pentil- stb. csoportot; a fluor-alkil jelentése olyan alkilcsoport, amelyeknek egy vagy több hidrogénatomja fluoratommal van helyettesítve; az alkoxicsoport olyan O-alkilcsoport, amelyben az alkilcsoport jelentése a korábbi definíciónak megfelelõ; a fluor-alkoxi jelentése olyan alkoxicsoport, amelyben egy vagy több hidrogénatom fluoratommal van helyettesítve; az alkil-tio jelentése egy S-alkilcsoport, amelyben az alkilcsoport a korábbi definíciónak megfelelõ; a heterociklus jelentése olyan gyûrûs csoport, amely 4 7 tagú és egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot, például nitrogén¹, oxigén- vagy kénatomot tartalmaz. A heterociklusokra példaként említhetjük az azetidinil¹, pirrolidinil¹, piperidinil¹, morfolinil¹, tiomorfolinil¹, azepinil¹, piperazinil- vagy a homopiperazinilcsoportot; az aril jelentése egy aromás, egy gyûrûs csoport, amely 6 szénatomot tartalmaz. Az arilcsoportokra példaként megemlíthetjük a fenil- vagy a naftilcsoportot; a heteroaril jelentése aromás, gyûrûs csoport, amely ¹6 tagú és 1¹2 heteroatomot, például nitrogén¹, oxigén- vagy kénatomot tartalmaz. A heteroarilcsoportokra példaként említhetjük a piridinil¹, tienil¹, furanil¹, pirimidinil¹, pirazinil- vagy piridazinil-csoportot; a tag jelentése egy gyûrûs csoportban két szomszédos atom közötti kötés; a halogénatom jelentése fluor¹, klór¹, bróm- vagy jódatom. Az (I) általános képletû vegyületek tartalmazhatnak egy vagy több aszimmetrikus szénatomot. Lehetnek enantiomerek vagy diasztereoizomerek formájában. Ezek az enantiomerek és diasztereoizomerek, valamint 2

3 keverékeik, ideértve a racém keverékeket is, a találmány részét képezik. Az (I) általános képletû vegyületek létezhetnek bázis formájában vagy savakkal képzett addíciós sók formájában. Az ilyen addíciós sók a találmány részét képezik. Ezeket a sókat elõnyösen gyógyászatilag elfogadható savakkal készítjük, de más savakkal képzett sók, amelyek hasznosak lehetnek például az (I) általános képletû vegyületek tisztítására vagy izolálására szintén a találmány tárgyát képezik. Az (I) általános képletû vegyületek lehetnek hidrátok vagy szolvátok formájában is, vagyis egy vagy több víz- vagy oldószermolekulával társított vagy kombinált formában. Az ilyen hidrátok és szolvátok szintén a találmány részét képezik. A találmány tárgyát képezõ (I) általános képletû vegyületek közül a vegyületek egy elsõ alcsoportját alkotják azok a vegyületek, amelyekben: W jelentése oxigén- vagy kénatom; és/vagy X 1,X 2 és X 3 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, különösen fluor¹, klór- vagy brómatom, vagy ciano¹, C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen metilcsoport, C 1 C 6 -alkoxicsoport, különösen metoxicsoport; és/vagy X 4 jelentése hidrogénatom; és/vagy Y (N2) vagy (N3) helyzetben van; ha Y (N2) helyzetben van, akkor Y jelentése C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen metil- vagy etilcsoport; C 1 C 6 -fluor-alkil-csoport, különösen trifluor-etilcsoport, 6 szénatomot tartalmazó arilcsoport, különösen fenilcsoport, vagy ¹6 tagú és egy vagy két heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport, különösen piridinil- vagy pirazinilcsoport; ha Y (N3) helyzetben van, akkor Y jelentése arilcsoport, különösen fenilcsoport vagy heteroarilcsoport, különösen piridinil- vagy pirimidinilcsoport; az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituáltak, különösen egy vagy két atommal vagy csoporttal az alábbiak közül: halogénatom, különösen fluor- vagy klóratom, C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen metilcsoport, és C 1 C 6 -alkoxicsoport, különösen metoxicsoport; és/vagy a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; és/vagy R 1 és R 2 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül 6 szénatomot tartalmazó arilcsoport, különösen fenilcsoport, C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen metil¹, etil¹, n¹propil¹, t¹butil¹, izopropilcsoport; vagy pedig R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, egy 4 7 tagú és egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot tartalmazó heterociklust, különösen pirrolidinil¹, piperidinil¹, morfolinil- vagy piperazinilcsoportot képez, amely adott esetben egy vagy két C 1 C 6 -alkilcsoporttal, különösen metilcsoporttal szubsztituált. A találmány tárgyát képezõ (I) általános képletû vegyületek közül a vegyületek egy második alcsoportját alkotják azok a vegyületek, amelyekben: W jelentése oxigén- vagy kénatom; és/vagy X 1,X 2 és X 3 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, különösen fluor¹, klór- vagy jódatom, vagy C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen metilcsoport, C 1 C 6 -alkoxicsoport, különösen metoxicsoport; és/vagy X 4 jelentése hidrogénatom; és/vagy Y (N2) vagy (N3) helyzetben van és jelentése 6 szénatomos arilcsoport, különösen fenilcsoport vagy ¹6 tagú és egy vagy két heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport, különösen piridinil¹, pirazinil- vagy pirimidinilcsoport; az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituáltak, különösen egy vagy két atommal vagy csoporttal az alábbiak közül: halogénatom, különösen fluor- vagy klóratom, C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen metilcsoport, és C 1 C 6 -alkoxicsoport, különösen metoxicsoport; és/vagy a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; és/vagy R 1 és R 2 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül 6 szénatomot tartalmazó arilcsoport, különösen fenilcsoport, C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen metil¹, etil¹, n¹propil¹, t¹butil¹, izopropilcsoport; vagy pedig R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, egy 4 7 tagú és egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot tartalmazó heterociklust, különösen pirrolidinil¹, piperidinil¹, morfolinil- vagy piperazinilcsoportot képez, amely adott esetben egy vagy két C 1 C 6 -alkilcsoporttal, különösen metilcsoporttal szubsztituált. A találmány tárgyát képezõ (I) általános képletû vegyületek közül a vegyületek egy harmadik alcsoportját alkotják azok a vegyületek, amelyekben: W jelentése oxigén- vagy kénatom; és/vagy X 1,X 2 és X 3 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, különösen fluor¹, klór- vagy brómatom, vagy C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen metilcsoport, C 1 C 6 -alkoxicsoport, különösen metoxicsoport; és/vagy X 4 jelentése hidrogénatom; és/vagy Y (N3) helyzetben van és jelentése 6 szénatomos arilcsoport, különösen fenilcsoport vagy ¹6 tagú és egy vagy két heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport, különösen piridinil- vagy pirimidinilcsoport; az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituáltak, különösen egy vagy két atommal vagy csoporttal az alábbiak közül: halogénatom, különösen fluor- vagy klóratom, C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen metilcsoport, és C 1 C 6 -alkoxicsoport, különösen metoxicsoport; és/vagy a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; és/vagy R 1 és R 2 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül 6 szénatomot tartalmazó arilcsoport, különösen fenilcsoport, C 1 C 6 -alkilcsoport, különösen 3

4 metil¹, etil¹, t¹butil¹, izopropilcsoport; vagy pedig R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, egy 4 7 tagú és egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot tartalmazó heterociklust, különösen piperidinilcsoportot képez, amely adott esetben egy vagy két C 1 C 6 -alkilcsoporttal, különösen metilcsoporttal szubsztituált. Az (I) általános képletû vegyületeket elõállíthatjuk az alábbi reakcióvázlatokon szemléltetett eljárásokkal. Egy elsõ elõállítási útvonal szerint (1. reakcióvázlat) egy (II) általános képletû vegyületet, amelyben X 1,X 2, X 3 és X 4 jelentése az (I) általános képletnél megadott, metil-karbonáttal reagáltatunk katalitikus mennyiségû bázis, például nátrium-metoxid vagy nátrium-hidrid jelenlétében, így a (III) általános képletû ketoésztert kapjuk. A (III) általános képletû ketoészter hidrazinnal történõ kondenzálása például poláris oldószerben, így például DMF-ben vagy ecetsavban, lehetõvé teszi a (IV) általános képletû pirazol elkülönítését. Ezt azután 1 nem szelektív módon N¹szubsztituáljuk Y¹Hal általános képletû aril- vagy heteroaril-halogeniddel történõ reagáltatással, ahol Y jelentése az (I) általános képletnél megadott és Hal jelentése halogénatom, így például jód- vagy brómatom, bázis, például kálium- vagy cézium-karbonát vagy kálium-trifoszfát, katalitikus mennyiségû rézsó és diamin jelenlétében (S. L. Buchwald, J. Am. Chem. Soc., 01, 123, 7727). A kapott keveréket, amely a (Va) és (Vb) általános képletû helyzeti izomerekbõl áll, amelyekben Y a pirazolgyûrû 2¹, illetve 3¹helyzetében van, ezután származékképzésnek vetjük alá CIC(W)NR 1 R 2 általános képletû karbamoil-klorid-származékkal történõ reagáltatással, ahol W, R 1 és R 2 jelentése az (I) általános képletnél megadott, bázis, például kálium-karbonát, nátriumhidrid vagy trietil-amin jelenlétében, így (Ia) és (Ib) általános képletû karbamátokat kapunk, amelyeket ebben a lépésben a szakember számára ismert eljárásokkal választunk el, így például szilikagél oszlopon végzett kromatográfiával. 1. reakcióvázlat (II) (III) (IV) (Va) (Vb) (Ia) (Ib) 4

5 Ezenkívül egy második elõállítási útvonal lehetõvé teszi az (Ia) általános képletû vegyületek elõállítását (2. reakcióvázlat). 2. reakcióvázlat (III) (Va) (Ia) 4 0 Ez abból áll, hogy a fentiekben definiált (III) általános képletû ketoésztert egy Y NH NH 2 általános képletû hidrazinnal kondenzáljuk, ahol Y jelentése az (I) általános képletnél megadott, például poláros oldószerben, például DMF-ben vagy ecetsavban, és ez lehetõvé teszi a fentiekben definiált (Va) általános képletû pirazol elkülönítését. Ez utóbbit ezután acilezzük a fentiekben definiált CIC(W)NR 1 R 2 általános képletû karbamoil-klorid-származékkal történõ reagáltatással, bázis, például kálium-karbonát, nátrium-hidrid vagy trietilamin jelenlétében, így (Ia) általános képletû karbamátot kapunk. Az (I) általános képletû vegyületekben a C4 C helyzetben levõ egyes kötést adott esetben dehidrogénezhetjük kettõs kötés elõállítása céljából, szakember számára ismert eljárással, például a Kozo, Shishido és munkatársai által a Tetrahedron, 1989, 4, 18, irodalmi helyen ismertetett eljárással analóg módon. Ezenkívül a C4 C helyzetben egyes kötést tartalmazó (I) általános képletû vegyületeket dehidrogénezhetjük halogénezõszerrel való reagáltatással, például N¹bróm-szukcinimiddel, iniciátor, például 2,2 -azobisz(2¹metil-propionitril) jelenlétében. Ilyen körülmények között a C4 C helyzetben egyes kötést tartalmazó (1) általános képletû vegyület elõször halogénezõdik, majd a kapott köztitermék egy eliminációs reakcióval olyan (I) általános képletû vegyületté alakul át, amely a C4 C helyzetben kettõs kötést tartalmaz. Az 1. és 2. reakcióvázlatokban a reagensek, ha azok elõállítását nem ismertettük, kereskedelmi forgalomban beszerezhetõk, vagy a szakirodalomban le vannak írva, vagy elõállíthatók az ott ismertetett eljárásokkal vagy olyan eljárásokkal, amelyek szakember számára ismertek. A (II) általános képletû vegyületek kereskedelmi forgalomban kaphatóak, vagy elõállíthatók a szakirodalomban ismertetett eljárások alkalmazásával (Sims, J. J. és munkatársai: Tetrahedron Lett. 1971, 91). A találmány tárgyát képezik továbbá a (Va) és (Vb) általános képletû vegyületek. Ezek a vegyületek hasznosak lehetnek köztitermékekként az (I) általános képletû vegyületek elõállításánál. Az alábbi 1. táblázat szemlélteti bizonyos, találmány szerinti (Va) és (Vb) általános képletû vegyületek kémiai szerkezetét és fizikai tulajdonságait. Az Op. oszlop a termékek olvadáspontját mutatja.

6 1. táblázat (Vb) és (Va) Szám X 1 X 2 X 3 X 4 Y Op. ( C) Va.1 H H H H 2-(4¹metil-fenil) Vb.1 H Me H H 3-(piridin-4¹il) Va.2 H F H H 2-(4¹fluor-fenil) Vb.2 H Cl H H 3-(piridin-4¹il) Va.3 H Cl H H 2-(piridin-4¹il) Az alábbi példák bizonyos, találmány szerinti vegyületek elõállítását ismertetik. Ezek a példák nem korlátozó értelmûek, és csak a találmány szemléltetésére szolgálnak. A példákban szereplõ vegyületek számai az 1. és 2. táblázatokban szereplõ számoknak felelnek meg. A mikroelemanalízisek, az LC¹MS (tömegspektrometriához kapcsolt folyadékkromatográfia) elemzések, valamint az IR- és NMR-spektrumok a kapott vegyületek szerkezetét igazolják. 1. példa (1. vegyület) 7-Fluor-2-(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2Hbenzo[e]indazol-1-il-N,N-dietil-karbamát 1.1 Metil-6-fluor-2-hidroxi-3,4-dihidro-naftalin-1- iloát Egy 2 literes reaktorba bemérünk 12,66 g (316 mmol) %¹os, olajjal készült nátrium-hidridet, 900 ml toluolt és 17,69 ml (2 mmol) dimetilkarbonátot. A reakcióelegyet 1 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazásával forraljuk és keverjük. Ezután hozzáadunk 19 g (11 mmol) 6¹fluor-3,4-dihidro-1H¹naftalin-2-ont ml toluolban. A reakcióelegyet visszafolyató hûtõ alkalmazásával melegítjük 24 órán át. A reakcióelegyet ezután 0 C hõmérsékletre hûtjük, majd 114 ml ecetsav hozzáadásával savanyítjuk. Hozzáadunk 114 ml vizet és az elkülönült szerves fázist leöntjük, kétszer ml vízzel, majd 0 ml telített vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk, így 26,1 g terméket kapunk, amelyet a következõ lépésben felhasználunk ¹Fluor-2-(4¹fluor-fenil)-1-hidroxi-4,-dihidro- 2H-benzo[e]indazol (Va.2) Egy 0 ml¹es reaktorba bemérünk 2 g(9 mmol) 1.1 lépésben kapott terméket és 2,73 g (16,8 mmol) 4¹fluor-fenilhidrazin-hidrokloridot. Az elegyet 0 ml ecetsavban oldjuk és visszafolyató hûtõ alkalmazásával melegítjük 4 órán át. A reakcióelegyet ezután lehûtjük, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot ml etil-acetátban és 0 ml vízben felvesszük. A szerves fázist leöntjük kétszer 0 ml vízzel, majd egyszer 0 ml telített vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk, így 3, g mennyiségben a várt terméket kapjuk. Olvadáspont: C. 1 H NMR (DMSO D6) (ppm): 2,72 (dxd, 2H), 2,9 (dxd, 2H), 7,01 (m, 2H), 7,3 (m, 2H), 7,7 (m, 3H) ¹Fluor-2-(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2Hbenzo[e]indazol-1-il-N,N-dietil-karbamát (1. számú vegyület) Egy 00 ml¹es reaktorba bemérünk 3, g (9 mmol) 1.2 lépésben kapott terméket, 3,48 g (2 mmol) káliumkarbonátot és 2,66 ml (21 mmol) N,N-dietil-karbamoilkloridot. A reakcióelegyet 24 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazásával melegítjük, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket 0 ml etil-acetátban felvesszük. A szerves fázist kétszer 0 ml vízzel, majd egyszer 0 ml telített vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk, így,96 g nyersterméket kapunk. A keveréket kromatográfiásan tisztítjuk szilikagél oszlopon, eluensként ciklohexán és etil-acetát elegyét használva. 2,2 g várt terméket különítünk így el, és izopropanolból átkristályosítjuk, így 1, g (3,77 mmol) mennyiségben a végterméket kapjuk. Olvadáspont: C. 1 H NMR (CDCl 3 ) (ppm): 1,9 (t, 3H), 2,6 (t, 3H), 2,97 (t, 2H), 3,98 (t, 2H), 3,4 (q, 2H), 3,2 (q, 2H), 7,00 (m, 2H), 7,2 (m, 2H), 7,32 (m, 1H), 7,6 (m, 2H). 2. példa (2. számú vegyület) 7-Fluor-2-(4¹fluor-fenil)-2H-benzo[e]indazol-1-il- N,N-dietil-karbamát 0,7 g (1,76 mmol), az 1. példa 1.3 lépésében kapott 7¹fluor-2-(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 1-il-N,N-dietil-karbamát és 1,2 g (,2 mmol) 2,3-diklór-,6-diciano-1,4-benzokinon 2 ml toluollal készült olda- 6

7 tát 2 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazása mellett végzett forralás közben keverünk, majd lehûtjük. Az elegyet 0 ml etil-acetátra öntjük. Ezt a szerves fázist kétszer 0 ml telített, vizes nátrium-hidrogén-karbonát-oldattal, 0 ml vízzel, majd 0 ml telített, vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist leöntéssel elválasztjuk, majd magnézium-szulfáton szárítjuk, és csökkentett nyomáson bepároljuk. Szilikagél oszlopon végzett kromatográfiás tisztítás (eluens: metilén-klorid és etil-acetát elegye) és izopropanolból történõ átkristályosítás után 00 mg (1,26 mmol) mennyiségben a várt terméket kapjuk. Olvadáspont: 19 1 C. 1 H NMR (DMSO) (ppm): 1,04 (t, 3H), 1,21 (t, 3H), 3,28 (q, 2H), 3, (q, 2H), 7,4 (m, 3H), 7,7 (m, H), 7,9 (dxd, 1H). 3. példa (3. és 4. számú vegyületek) 7-Klór-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2Hbenzo[e]indazol-1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid (3. számú vegyület) és 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-4,- dihidro-3h-benzo[e]indazol-1-il-n,n-dietilkarbamát-hidroklorid (4. számú vegyület) 3.1 Metil-6-klór-2-hidroxi-3,4-dihidro-naftalin-1-iloát Egy 2 literes reaktorba bemérünk,1 g (22 mmol) %¹os, olajjal készült nátrium-hidridet, 621 ml toluolt és 14,18 ml (163 mmol) dimetilkarbamátot. A reakcióelegyet 1 órán át keverjük visszafolyatás mellett. Ezután hozzáadjuk 1,2 g (84 mmol) 6¹klór-3,4-dihidro-1H¹naftalin-2¹on 268 ml toluollal készült oldatát. A reakcióelegyet 24 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazásával forraljuk. A reakcióelegyet ezután 0 C hõmérsékletre hûtjük, majd 92 ml ecetsav hozzáadásával savanyítjuk. Hozzáadunk 114 ml vizet és az elkülönült szerves fázist leöntjük, háromszor ml vízzel, majd 0 ml telített, vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot kromatográfiásan tisztítjuk szilikagél oszlopon (eluensként ciklohexán és diklór-metán elegyét használva), így 12,8 g (3,6 mmol) várt terméket kapunk, amelyet úgy ahogy van, felhasználunk az alábbi lépésekben ¹Klór-1-hidroxi-4,-dihidro-2Hbenzo[e]indazol Egy 2 literes reaktorba bemérünk 28 g (117 mmol) 3.1 lépésben kapott terméket és 28,6 ml (86,6 mmol) hidrazin-monohidrátot. Az elegyet 782 ml ecetsavban oldjuk és 4 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazásával forraljuk. A reakcióelegyet ezután lehûtjük, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket 0 ml etil-acetátban és 0 ml vízben felvesszük. A szerves fázist leöntjük, kétszer 0 ml vízzel, majd egyszer 0 ml telített, vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott maradékot 0 ml etil-éterben eldörzsöljük majd szûrjük, így 2 g (113,3 mmol) várt terméket kapunk. Olvadáspont: C ¹Klór-1-hidroxi-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2Hbenzo[e]indazol és 7¹klór-1-hidroxi-3-(piridin-4¹il)- 4,-dihidro-3H-benzo[e]indazol Egy 2 literes reaktorba inert atmoszféra alatt bemérünk 1,2 g (68,8 mmol) 3.2 lépésben kapott terméket, 16,9 g (82,66 mmol) 4¹jód-piridint, 4,14 ml (34,44 mmol) transz-1,2-diamino-ciklohexánt, 1,31 g (6,89 mmol) réz-jodidot és 36, g (172,2 mmol) kálium-foszfátot. A reakcióelegyet 690 ml dioxánban szuszpendáljuk 24 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazásával forralva, majd lehûtjük. A terméket csökkentett nyomáson bepároljuk, majd 0 ml vízben felvesszük. Ezt a vizes fázist ph=¹ig savanyítjuk ecetsav sorozatos hozzáadásával. A szuszpenziót percig keverjük, majd a kapott csapadékot szûrjük, vízzel mossuk, majd csökkentett nyomáson szárítjuk, így 16,6 g (,7 mmol) várt N¹arilezési terméket kapunk izomerek keveréke formájában. LS¹MS: 2 csúcs,,4%¹os és 38%¹os és megfelelnek [MH] + =298-nak ¹Klór-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2Hbenzo[e]indazol-1-il-N,N-dietil-karbamáthidroklorid (3. számú vegyület) és 7¹klór- 3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H-benzo[e]indazol- 1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid (4. számú vegyület) Egy 2 literes reaktorba inert atmoszféra alatt bemérünk 13 g (43,66 mmol) 3.3 lépésben kapott izomerkeveréket, 18,1 g (131 mmol) finomra õrölt kálium-karbonátot és 11,07 ml (87,32 mmol) N,N-dietilkarbamoil-kloridot. A reakcióelegyet 1 l acetonitrilben szuszpendáljuk, 24 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazásával forraljuk, majd lehûtjük. A reakcióelegyet csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket 0 ml etil-acetátban és 0 ml vízben felvesszük. A szerves fázist leöntjük kétszer 0 ml vízzel, majd egyszer 0 ml telített vizes nátrium-kloridoldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnéziumszulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott termék két helyzeti izomert tartalmaz (3. és 4. számú vegyületek). Ezeket oszlopkromatográfiás eljárással választjuk el (0 g Merck 1 mikronos szilikagél, eluens: heptán és etil-acetát elegye). 7-Klór-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2Hbenzo[e]indazo]-1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid (3. számú vegyület) Az így izolált 3. számú vegyületet hidrokloriddá alakítjuk úgy, hogy 0,1 N, izopropanollal készült sósavoldatban oldjuk. Az oldatot csökkentett nyomáson szárazra pároljuk. Etil-éterben eldörzsöljük, szûrjük és csökkentett nyomás alatt szárítjuk, így 2,3 g (,79 mmol) végterméket kapunk. Olvadáspont: 21 C. 1 H NMR (DMSO) (ppm): 1,08 (t, 3H), 1,31 (t, 3H), 2,98 (m, 4H), 3,3 (q, 2H), 3,68 (q, 3H), 7,27 (d, 1H), 7,38 (dxd, 1H), 7,46 (dxd, 1H), 7,92 (d, 2H), 8,87 (d, 2H). 7

8 7-Klór-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3Hbenzo[e]indazol-1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid (4. számú vegyület) Az így izolált 4. számú vegyületet hidrokloriddá alakítjuk úgy, hogy 0,1 N, izopropanollal készült sósavoldatban oldjuk. Az oldatot csökkentett nyomáson szárazra pároljuk. Etil-éterben eldörzsöljük, szûrjük és csökkentett nyomás alatt szárítjuk, így 6,2 g (1,62 mmol) végterméket kapunk. Olvadáspont: C. 1 H NMR (DMSO) (ppm): 1,18 (t, 3H), 1,29 (t, 3H), 3,02 (t, 2H), 3,31 (m, 4H), 3,1 (q, 2H), 7, (d, 1H), 7,32 (dxd, 1H), 7,4 (d, 1H), 8,08 (d, 2H), 8,98 (d, 2H). 4. példa (. vegyület) 8-Metoxi-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3Hbenzo[e]indazol-1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid 4.1 Metil-6-metoxi-2-hidroxi-3,4-dihidro-naftalén-1- iloát Egy 1 literes reaktorba bemérünk 3,4 g (8,12 mmol) %¹os, olajjal készült nátrium-hidridet, 180 ml toluolt és 4,78 ml (86,7 mmol) dimetil-karbonátot. A reakcióelegyet 1 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazásával forraljuk. Ezután hozzáadjuk g (28,37 mmol) 7¹metoxi-3,4- dihidro-1h¹naftalin-2¹on 0 ml toluollal készült oldatát. A reakcióelegyet visszafolyató hûtõ alkalmazásával forraljuk 24 órán át. A reakcióelegyet ezután 0 C hõmérsékletre hûtjük, majd ml ecetsav hozzáadásával savanyítjuk. Hozzáadunk ml vizet, és az elkülönült szerves fázist leöntjük, kétszer 0 ml vízzel, majd 0 ml telített vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. Szilikagél oszlopon végzett kromatográfiás tisztítás után (eluens: metilén-klorid és heptán elegye) 3,9 g (16,64 mmol) várt terméket kapunk és úgy ahogy van, felhasználjuk a következõ lépésben ¹Hidroxi-8-metoxi-4,-dihidro-2Hbenzo[e]indazol Egy 0, literes reaktorba bemérünk 3,9 g (16,6 mmol) 4.1 lépésben kapott terméket és 4,06 ml (83,24 mmol) hidrazin-monohidrátot. Az elegyet 166 ml ecetsavban szolubilizáljuk, és visszafolyató hûtõ alkalmazásával forraljuk 4 órán át. A reakcióelegyet ezután hûtjük, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket 0 ml etil-acetátban és 0 ml vízben felvesszük. A szerves fázist leöntjük kétszer 0 ml vízzel, majd egyszer 0 ml telített, vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott maradékot 0 ml etil-éterrel eldörzsöljük, majd szûrjük, így 2,4 g (11,1 mmol) várt terméket kapunk ¹Hidroxi-8-metoxi-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro- 3H-benzo[e]indazol Egy 0,1 literes reaktorba inert atmoszféra alatt bemérünk 1,2 g (, mmol) 4.2 lépésben kapott terméket, 1,36 g (6,66 mmol) 4¹jód-piridint, 0,33 ml (2,77 mmol) transz-1,2-diamino-ciklohexánt, 0, g (0, mmol) réz-jodidot és 2,94 g (13,87 mmol) káliumfoszfátot. A reakcióelegyet ml dioxánban szuszpendáljuk, 24 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazásával forraljuk, majd lehûtjük. Az elegyet ezután felvesszük víz és etil-acetát 1:1 arányú elegyébõl 1 literben. A szerves fázist leöntjük, majd 0 ml vízzel mossuk. Ezt a vizes fázist ph=¹ig savanyítjuk ecetsav sorozatos hozzáadásával. A kapott csapadékot szûrjük, vízzel mossuk, majd csökkentett nyomáson szárítjuk, így 0,2 g (0,68 mmol) várt N¹arilezési terméket kapunk. A szerves fázist magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket szilikagél oszlopon kromatografáljuk (eluensek: diklór-metán és metanol elegye), így 0,7 g (1,94 mmol) mennyiségben ismét a várt N¹arilezési terméket kapjuk. 1 H NMR (DMSO D6) (ppm): 2,89 (dxd, 2H), 3,09 (dxd, 2H), 3,73 (s, 3H), 6,2 (dxd, 1H), 7,1 (m, 2H), 7,48 (m, 2H), 8,6 (m, 2H) ¹Metoxi-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3Hbenzo[e]indazol-1-il-N,N-dietil-karbamát (. számú vegyület) Egy 0,1 literes reaktorba inert atmoszféra alatt bemérünk 0,77 g (2,63 mmol) 4.3 lépésben kapott terméket, 1,09 g (7,88 mmol) finoman elporított kálium-karbonátot és 0,67 ml (,2 mmol) N,N-dietil-karbamoilkloridot. A reakcióelegyet ml acetonitrilben szuszpendáljuk, 24 órán át visszafolyató hûtõ alkalmazásával forraljuk, majd lehûtjük. A reakcióelegyet csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket 0 ml etil-acetátban és 0 ml vízben felvesszük. A szerves fázist leöntjük, kétszer 0 ml vízzel, majd egyszer 0 ml telített nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket oszlopkromatográfiás eljárással tisztítjuk (90 g Merck mikronos szilika, eluensek: heptán és etil-acetát keveréke). Az így elkülönített vegyületet izopropanolból átkristályosítjuk, majd 0,1 N, izopropanollal készült sósavoldatban újra feloldjuk. Az oldatot csökkentett nyomáson szárazra pároljuk. Etil-éterben eldörzsöljük, szûrjük és csökkentett nyomáson bepároljuk, így 234 mg (0,9 mmol) mennyiségben a várt terméket kapjuk. Olvadáspont: C. 1 H NMR (DMSO) (ppm): 1,1 (t, 3H), 1,3 (t, 3H), 2,92 (t, 2H), 3,2 3,4 (m, 4H), 3,1 (q, 2H), 3,71 (s, 3H), 6,8 (m, 2H), 7,2 (d, 1H), 7,98 (d, 2H), 8,82 (d, 2H).. példa (82. számú vegyület) 7-Klór-4,-dihidro-3-(piridin-4¹il)-3Hbenzo[e]indazol-1-il-N,N-diizopropil-karbamáthidroklorid Egy 1 literes reaktorba inert atmoszféra alatt cseppenként 0 C hõmérsékleten 0,4 g (,04 mmol) nátrium-hidrid 17 ml dimetil-formamiddal készült szuszpenziójához hozzáadunk 2,3 g (7,72 mmol) 3. példa, 3.3 lépésében kapott izomerkeveréket ml dimetil- 8

9 formamidban oldva. 1 órán át szobahõmérsékleten keverjük, majd cseppenként hozzáadunk 1,39 g (8, mmol) N,N-diizopropil-karbamoil-kloridot ml dimetil-formamidban. A reakcióelegyet 18 órán át szobahõmérsékleten keverjük, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket 0 ml etil-acetátban és 0 ml vízben felvesszük. A vizes fázist ph=¹ig savanyítjuk ecetsav hozzáadásával. A szerves fázist leöntjük, kétszer 0 ml vízzel, majd egyszer 0 ml telített, vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket oszlopkromatográfiás eljárással tisztítjuk (0 g Merck mikronos szilikagél, eluens: diklór-metán és etilacetát elegye). Az így izolált terméket hidrokloriddá alakítjuk át úgy, hogy 0,1 N, izopropanollal készült sósavoldatban feloldjuk. Az oldatot csökkentett nyomáson szárazra pároljuk. Etil-éterben eldörzsöljük, szûrjük és csökkentett nyomáson szárítjuk, így 1,2 g (2,6 mmol) végterméket kapunk. Olvadáspont: C. 1 H NMR (DMSO) (ppm): 1,29 (m, 12H), 3,02 (m, 2H), 3,19 (m, 2H), 3,91 (m, 1H), 4,2 (m, 1H), 7,2 (d, 1H),7,3 (dxd, 1H), 7,42 (s, 1H), 7,6 (d, 2H), 8,7 (d, 2H). 6. példa (84. számú vegyület) 7-Klór-3-(piridin-4¹il)-3H-benzo[e]indazol-1-il-N,Ndiizopropil-karbamát-hidroklorid Egy 0 ml¹es reaktorba bemérünk 1,6 g (3,38 mmol). példában ismertetett módon elõállított 7¹klór-4,-dihidro-3-(piridin-4¹il)-3H¹benzo[e]indazol il-n,n-diizopropil-karbamátot, 1, g (6,21 mmol) N¹bróm-szukcinimidet és 0,127 g (0,78 mmol) 2,2 -azobisz(2¹metil-propionitril)¹t. Az elegyet ml széntetrakloridban feloldjuk, 24 órán át keverjük visszafolyatás közben, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket 0 ml diklór-metánban és 2 ml telített vizes ammóniaoldatban felvesszük. A szerves fázist elválasztjuk, 0 ml vízzel, majd 0 ml telített, vizes nátrium-klorid-oldattal mossuk. A szerves fázist ezután magnézium-szulfáton szárítjuk, majd csökkentett nyomáson bepároljuk. A kapott terméket kromatográfiásan tisztítjuk alumínium-oxid-oszlopon (eluens: diklór-metán és metanol elegye), majd szilikagél oszlopon (eluens: diklór-metán és etil-acetát elegye). Az így izolált terméket hidrokloriddá alakítjuk át úgy, hogy 0,1 N, izopropanollal készült sósavoldatban feloldjuk. Az oldatot csökkentett nyomáson szárazra pároljuk. Etil-éterben eldörzsöljük, szûrjük és csökkentett nyomáson szárítjuk, így 1,2 g (2,6 mmol) végterméket kapunk. Olvadáspont: C. 1 H NMR (DMSO) (ppm): 1,42 (m, 12H), 4,02 (m, 1H), 4,41 (m, 1H), 7,6 (dxd, 1H), 7,8 (m, 3H), 7,92 (d, 2H), 8,1 (d, 1H), 8,79 (d, 2H). Az alábbi 2. táblázatban bemutatjuk néhány találmány szerinti (I) általános képletû vegyület kémiai szerkezetét és fizikai tulajdonságait. Ebben a táblázatban a só oszlopban a HCl hidrokloridot jelent, a bázis állapotban levõ vegyületet jelöl. A sav:bázis mólarányokat mellette jelöljük. A Op. oszlop a termékek olvadáspontját mutatja, az amorf vegyületeket tömegspetkrometriás (MS) elemzésük eredményeivel jellemezzük. 2. táblázat Sorszám X 1 X 2 X 3 X 4 w NR 1 R 2 C4 C kötés Y Só Op. ( C) 1. H F H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹fluor-fenil) H F H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 2-(4¹fluor-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H H OCH 3 H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H H H H O N(CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹metil-fenil) H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹klór-fenil) H H H H O egyes 2-(3¹klór-fenil) 11 9

10 HU T2 2. táblázat (folytatás) Sorszám X 1 X 2 X 3 X 4 w NR 1 R 2 C4 C kötés Y Só Op. ( C) 9. H H H H O N(CH 3 ) 2 egyes 2-(3¹klór-fenil) H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(3¹klór-fenil) H H H H O egyes 2-(3¹klór-fenil) H H H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 2-(3¹klór-fenil) H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-fenil H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-fenil H H H H O N(CH 3 )Ph egyes 2-(3¹klór-fenil) H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(2¹klór-fenil) 396* 17. H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-etil H H H H O N(CH 3 )Ph egyes 2-etil 348* 19. H H H H O N(CH 3 )Ph egyes 2¹(2,2,2 -trifluor-etil) 2*. H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O N(CH 3 )Ph egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O N(CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹klór-fenil) H H H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 2-(4¹klór-fenil) H H H H O N(CH 3 )Ph egyes 2-(4¹klór-fenil) H H H H O egyes 2-(4¹klór-fenil) H H H H O egyes 2-(4¹klór-fenil) H H H H O egyes 2-(4¹klór-fenil) H H H H O egyes 2-(4¹klór-fenil) H H H O N(CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O N(CH 3 ) 2 egyes 2-fenil H H H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 2-fenil H H H H O N(CH 3 )Ph egyes 2-fenil H H H H O egyes 2-fenil

11 HU T2 2. táblázat (folytatás) Sorszám X 1 X 2 X 3 X 4 w NR 1 R 2 C4 C kötés Y Só Op. ( C) 39. H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O N(CH 3 )(CH 2 ) 2 CH 3 egyes 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(3¹klór-4-metil-fenil) H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(3¹klór-4-fluor-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(3¹klór-4-metil-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2¹(2,4-difluor-fenil) H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(piridin-2¹il) H OCH 3 H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹fluor-fenil) H Br H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹fluor-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(3¹klór-4-fluor-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-metil H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 2-(3¹klór-fenil) H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O N(CH 3 )(CH 2 ) 2 CH 3 kettõs 2-(4¹fluor-fenil) H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 2-(3¹klór-4-fluor-fenil) 412*. H H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 2-(3¹klór-4-metil-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 2-(4¹fluor-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 2-(3¹klór-4-fluor-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 2-(3¹klór-4-metil-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 2¹(2,4-difluor-fenil) H OCH 3 H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H CH 3 H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(piridin-3¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(piridin-3¹il) HCl 1: H F H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(piridin-4¹il) HCl 1: H F H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(4¹fluor-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(piridin-2¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(3¹fluor-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(3¹fluor-fenil) H Br H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(piridin-4¹il) HCl 1: H Br H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(4¹metil-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹metil-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(2¹fluor-fenil) 414* 7. H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(4¹klór-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹klór-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 2-(4¹metoxi-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(4¹metoxi-fenil) H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 3-(3¹fluor-fenil) H Cl H H O N(CH 3 )Ph egyes 3-(piridin-4¹il) H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 2-(piridin-4¹il)

12 2. táblázat (folytatás) Sorszám X 1 X 2 X 3 X 4 w NR 1 R 2 C4 C kötés Y Só Op. ( C) 82. H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: OCH 3 H H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 kettõs 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O egyes 2-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 2-(piridin-3¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 3-(piridin-3¹il) HCl 1: H Cl H H S N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O NCH 3 C(CH 3 ) 3 egyes 2-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 kettõs 3-(piridin-3¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 3-(piridin-2¹il) H F H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 3-(pirimidin-2¹il) H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 egyes 2-(pirazin-2¹il) H F H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 kettõs 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH(CH 3 ) 2 ) 2 kettõs 3-(piridin-2¹il) H Cl H H O N(CH,)(C(CH 3 ) 3 ) egyes 3-(piridin-4¹il) HCl 1:1 411* 0. H Cl H H O N(CH 2 CH 3 ) 2 kettõs 3-(piridin-4¹il) HCl 1: H Cl H H O N(CH 3 )Ph kettõs 3-(piridin-4¹il) HCl 1: *[MH] + A találmány szerinti vegyületeket farmakológiai vizsgálatoknak vetettük alá, amelyek bebizonyították, hogy terápiás hatásokkal rendelkezõ anyagokként értékesek. A találmány szerinti vegyületek olyan vízben oldódási tulajdonságokkal is rendelkeznek, amelyek egy jó in vivo aktivitásnak kedveznek. [ 3 H]Ro-4864 perifériás típusú benzodiazepin receptor kötõdési helyekhez (PBR vagy p¹helyek) való kötõdés vizsgálata Meghatároztuk a találmány szerinti vegyületek affinitását a PBR vagy p¹helyekhez (perifériás típusú benzodiazepin receptor kötõdési helyei). A p¹hely receptorokat szelektíven címkézhetjük [ 3 H]Ro-4864 jelenlétében inkubált patkány vese membránokban. A találmány szerinti vegyületek egy in vitro vizsgálat tárgyát képezték ezen receptorok felé mutatott affinitásuk tekintetében. A használt állatok g tömegû hím Sprague Dawley-patkányok (Iffa Credo). Lefejezésük után a veséiket kivesszük és 4 0 a szövetet 4 C¹on homogenizáljuk egy PolytronTm homogenizálóban 2 percig a maximális sebesség 6/¹én 3 térfogat 0 mm Na 2 HPO 4 foszfátpufferben, NaH 2 PO 4 alkalmazásával 7,¹re beállított ph¹értéken. A membránhomogenátumot gézen keresztül szûrjük és pufferrel tízszeresére hígítjuk. A [ 3 H]Ro-4864¹et (specifikus aktivitása: Ci/mmol; New England Nuclear) 0, nm koncentrációban inkubáljuk 0 l membránhomogenátum jelenlétében a vizsgálandó vegyületet tartalmazó pufferban, 1 ml végtérfogatban. 3 órán át 0 C¹on való inkubálás után a membránokat Whatman GF/BTM szûrõkön való szûréssel, kétszer 4, ml hideg (0 C) inkubálási pufferrel való mosással visszanyerjük. A szûrõ által visszatartott radioaktivitás mennyiségét folyadékszcintigráfiával mérjük. A vizsgált vegyület minden koncentrációjára meghatározzuk a [ 3 H]Ro-4864 kötõdésének százalékos gátlását, majd az IC 0 -koncentrációt, vagyis azt a koncentrációt, amely a specifikus kötõdést 0%-kal gátolja. 12

13 A legaktívabb találmány szerinti vegyületek IC 0 értékei 0, nm¹tól 0 nm¹ig terjednek. Közelebbrõl a 2. táblázatban szereplõ 14.,. és 6. sorszámú vegyületek IC 0 értékei rendre 1,6 nm, 2,8 nm és 1,4 nm. A találmány szerinti vegyületek tehát a perifériás típusú benzodiazepin receptor kötõdési helyei felé affinitást mutató ligandumok. Neuroprotektív aktivitás vizsgálata A mozgatóneuronok túlélésének vizsgálata 4 napos patkányok arcidegének átvágása után Éretlen patkányokban az arcideg sérülése után a nucleus facialis mozgatóneuronjai apoptózis útján elhalnak. A neuronok túlélését neuronális számláló és szövettani módszerek alkalmazásával határozzuk meg. 4 napos éretlen patkányokat pentobarbitállal (3 mg/kg ip. úton) elaltatunk. A jobb oldali arcideget szabaddá tesszük és átvágjuk a foramen stilomastoideumból való kilépésénél. Felébredésük után a kis patkányokat visszatesszük az anyjukhoz és 7 napon át napi egyszeri vagy kétszeri beadással orális vagy intraperitoneális úton 1 mg/kg dózisokkal kezeljük õket. A sérülés után 7 nappal az állatokat lefejezzük és az agyukat izopentánban C¹on fagyasztjuk. A teljes nucleus facialist kriosztát alkalmazásával m¹es szakaszokra vágjuk. A mozgatóneuronokat krezilibolyával festjük és HistoTM szoftver (BiocomTM) alkalmazásával számláljuk. Ebben a modellben a találmány szerinti vegyületek az idegi túlélést 38 78%-kal fokozzák. Az alábbi 3. táblázatban bemutatjuk a mozgatóneuronok túlélésének vizsgálatában a 14.,. és 6. vegyületekre kapott eredményeket. 3. táblázat Vegyület száma 14 6 A neuronok túlélésének %¹os növekedése ( mg/kg po.) 38% 9% 74% A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a legaktívabb találmány szerinti vegyületek elõsegítik a neuroprotekciót (idegvédelmet). A találmány szerinti vegyületek tehát használhatók gyógyszerek elõállítására, különösen olyan patológiák kezelésére vagy megelõzésére szánt gyógyszer elõállítására, amelyekben a perifériás típusú benzodiazepin receptorok szerepet játszanak. Tehát a találmány egy további tárgyát képezik az olyan gyógyszerek, amelyek egy (I) általános képletû vegyületet vagy annak gyógyászatilag elfogadható savval képzett addíciós sóját vagy hidrátját, vagy szolvátját tartalmazzák. Ezek a gyógyszerek terápiásan alkalmazhatóak, különösen a különféle típusú perifériás neuropátiák megelõzésében és/vagy kezelésében, mint amilyenek a traumás vagy isémiás neuropátiák, fertõzés, alkohol, cukorbetegség, gyógyszerek által okozott vagy genetikai neuropátiák, valamint a mozgatóneuron bántalmai, mint a spinális amiotrófia és az amiotrófiás laterálszklerózis. Ezek a gyógyszerek alkalmazhatók továbbá a központi idegrendszer neurodegeneratív betegségeinek kezelésében, amelyek lehetnek akár akutak, mint az agyérkatasztrófák és a koponya- vagy velõsérülések, akár krónikusak, mint az autoimmun betegségek (sclerosis multiplex), Alzheimer-kór, Parkinson-kór és minden egyéb olyan betegség, amelyekben neuroprotektív/neurotróf faktorok beadásáról azt tartják, hogy terápiás hatása van. A találmány szerinti vegyületek használhatók szorongás, epilepszia és alvási rendellenességek megelõzésére és/vagy kezelésére szánt gyógyszerek elõállítására is. Valójában a p¹helyek vagy a PBR ligandumai stimulálják a neuroszteroidok mint a pregnenolon, a dehidroepiandroszteron és az 3¹alfahidroxi--alfapregnán-¹on termelõdését azáltal, hogy elõsegítik a koleszterin átjutását a mitokondriális membrán külsõ felérõl a belsõ felére. Ezek a neuroszteroidok modulálják a GABA A -kloridcsatorna makromolekulás komplex aktivitását, így anxiolitikus, antikonvulzáns és szedatív aktivitásokat produkálhatnak. A találmány szerinti készítmények használhatók akut vagy krónikus veseelégtelenség, glomerulonefritisz, diabéteszes nefropátia, szívischaemia és szívelégtelenség, szívinfarktus, az alsó végtagok isémiája, koszorúérgörcs, angina pectoris, a szívbillentyûkkel kapcsolatos patológiák, gyulladásos szívbetegségek, kardiotoxikus gyógyszerek vagy szívsebészeti beavatkozások miatti mellékhatások, ateroszklerózis és annak tromboemboliás komplikációi, resztenózis, átültetett szövet kilökõdése, simaizomsejtek rendellenes burjánzásával vagy vándorlásával kapcsolatos állapotok kezelésére. Ezenkívül közelmúltbeli szakirodalmi adatok azt mutatják, hogy a perifériás típusú benzodiazepin receptor alapvetõ szerepet játszhat a sejtproliferáció és az elrákosodás folyamatának szabályozásában. Általánosságban és normálszövetekkel összehasonlítva a perifériás típusú benzodiazepin receptorok megnövekedett sûrûsége figyelhetõ meg különféle típusú tumorokban és rákokban. Humán asztrocitómákban a perifériás típusú benzodiazepin receptor expressziójának szintje összefüggésben van a tumor rosszindulatúságának mértékével, a proliferációs indexszel és a betegek túlélésével. Humán agytumorokban a perifériás típusú benzodiazepin receptorok számának növekedését diagnosztikai jelzésként használják az orvosi képalkotásban, valamint a perifériás típusú benzodiazepin receptor egy ligandumából és egy citosztatikus hatóanyagból álló konjugátumok terápiás célpontjaként használják. A perifériás típusú benzodiazepin receptorok megnövekedett sûrûsége megfigyelhetõ a petefészek-karcinómákban és a mellrákokban is. Ami ez utóbbiakat illeti, bemutatták, hogy a perifériás típusú benzodiazepin receptorok expressziójának mértéke kapcsolatban áll a tumor agresszív jellegével; ezenkívül egy perifériás típusú benzodiazepinreceptor-agonista jelenléte stimulálja egy emlõráksejtvonal növekedését. 13

14 Ezeknek az eredményeknek az összessége, ami a perifériás típusú benzodiazepin receptor ártalmas funkciójára utal az elrákosodás folyamatában, megfelelõ alapot ad a perifériás típusú benzodiazepin receptor specifikus szintetikus ligandumainak kutatásához, amelyek képesek gátolni azok hatásait. A vegyületek tehát használhatók tumorok és rákok kezelésére. A perifériás típusú benzodiazepin receptorok jelen vannak a bõrben is, ezért a találmány szerint használható vegyületek használhatók bõr stressz megelõzésére vagy kezelésére. A bõrstressz alatt különféle olyan körülményeket értünk, amelyek károsodást okozhatnak, különösen az epidermisznek, bármi legyen is a stresszt okozó anyag. Ez az anyag lehet a szervezeten belüli vagy azon kívüli, így például egy kémiai vagy gyökös anyag, vagy külsõ, mint amilyen az ultraibolya sugárzás. Így a találmány szerint használható vegyületeket bõrirritációk, bõrhámlás, eritémák, dizesztézia érzése, forróság érzése, bõr- és/vagy nyálkahártya-viszketés vagy öregedés megelõzésére vagy leküzdésére szánjuk, és használhatjuk bõrbetegségek, mint például pikkelysömör, prurigós betegségek, herpesz, fotodermatózis, atópiás dermatitisz, kontakt dermatitisz, lichen, prurigo, pruritus, rovarcsípés esetén, fibrózisok és a kollagének érésével kapcsolatos más zavarok, immunológiai rendellenességek vagy dermatológiai állapotok, például ekcéma esetén. A találmány szerinti vegyületek használhatók továbbá krónikus gyulladásos betegségek, így például reumatoid artritisz vagy a tüdõ gyulladásos betegségei megelõzésére és kezelésére. A találmány továbbá olyan gyógyászati készítményekre vonatkozik, amelyek hatóanyagként egy találmány szerinti vegyületet tartalmaznak. Ezek a gyógyászati készítmények hatásos mennyiségben legalább egy találmány szerinti vegyületet vagy ennek a vegyületnek a gyógyászatilag elfogadható sóját, hidrátját vagy szolvátját és legalább egy gyógyászatilag elfogadható segédanyagot tartalmaznak. A segédanyagokat a kívánt gyógyszerformától és beadási módtól függõen a szakember számára ismert szokásos segédanyagok közül választjuk. A találmány szerinti orális, szublingvális, szubkután, intramuszkuláris, intravénás, topikális, lokális, intratracheális, intranazális, transzdermális vagy rektális beadásra szánt gyógyászati készítményekben a fenti (I) általános képletû hatóanyagot vagy adott esetben sóját, szolvátját, hidrátját beadhatjuk egységes beadási formában szokásos gyógyászati segédanyagokkal elkeverve állatoknak és embereknek a fent említett zavarok vagy betegségek megelõzésére vagy kezelésére. A megfelelõ egységes beadási formák közé tartoznak az orális formák, mint például a tabletták, a lágyvagy keményzselatin-kapszulák, a porok, a granulátumok és az orális oldatok vagy szuszpenziók, szublingvális, bukkális, intratracheális, intraokuláris és intranazális beadási formák, inhaláció útján beadandó formák, topikális, transzdermális, szubkután, intramuszkuláris vagy intravénás beadási formák, rektális beadási formák és implantátumok. Topikális alkalmazáshoz a találmány szerinti vegyületeket használhatjuk krémek, gélek, kenõcsök, lotionok formájában. Példaként egy találmány szerinti vegyület egy egységes beadási formája tabletta alakjában az alábbi összetevõket tartalmazhatja: Találmány szerinti vegyület Mannit Kroszkarmellóz-nátrium Kukoricakeményítõ Hidroxi-propil-metil-cellulóz Magnézium-sztearát 0,0 mg 223,7 mg 6,0 mg 1,0 mg 2,2 mg 3,0 mg Az említett egységes beadási formákat úgy adagoljuk, hogy lehetõvé tegyék naponként 0,001 mg hatóanyag/testtömegkilogramm hatóanyag beadását a gyógyszerformától függõen. Lehetnek olyan különleges esetek, amikor nagyobb vagy kisebb dózisok a megfelelõek; az ilyen adagolások sincsenek a találmány keretén kívül. A szokásos gyakorlat szerint a megfelelõ dózist minden betegnél az orvos határozza meg a beadás módjától, a beteg testtömegétõl és válaszától függõen. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. (I) általános képletû vegyület, ahol a képletben W jelentése oxigén- vagy kénatom; X 1,X 2,X 3 és X 4 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, vagy ciano¹, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -fluor-alkil¹, C 1 C 6 -alkoxivagy C 1 C 6 -fluor-alkoxi-csoport; Y (N2) vagy (N3) helyzetben van; ha Y (N2) helyzetben van, akkor Y jelentése C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -fluor-alkil¹, 6 szénatomot tartalmazó aril- vagy ¹6 tagú és 1 vagy 2 heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport; ha Y (N3) helyzetben van, akkor Y jelentése aril- vagy heteroarilcsoport; az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituálva vannak az alábbiak közül: halogénatom, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 - alkoxi¹, C 1 C 6 -alkil-tio¹, C 1 C 6 -alkil-s(o)¹, C 1 C 6 -alkil-s(o) 2 ¹ vagy C 1 C 6 -fluor-alkil-csoport; (I) 14

15 a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; R 1 és R 2 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül 6 szénatomot tartalmazó aril¹, benzil- vagy C 1 C 6 -alkilcsoport; vagy R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak heterociklust képez, amely 4 7 tagú és egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot tartalmaz, és adott esetben szubsztituált egy vagy több C 1 C 6 -alkil- vagy benzilcsoporttal; bázis, vagy egy savval képzett addíciós só formájában, valamint hidrát vagy szolvát formájában. 2. Az 1. igénypont szerinti (I) általános képletû vegyület, ahol a képletben W jelentése oxigén- vagy kénatom; X 1,X 2 és X 3 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, vagy ciano¹, C 1 C 6 -alkil- vagy C 1 C 6 -alkoxicsoport; X 4 jelentése hidrogénatom; Y (N2) vagy (N3) helyzetben van; ha Y (N2) helyzetben van, akkor Y jelentése C 1 C 6 -alkilcsoport, C 1 C 6 -fluor-alkil-csoport, 6 szénatomot tartalmazó arilcsoport vagy ¹6 tagú és egy vagy két heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport; ha Y (N3) helyzetben van, akkor Y jelentése arilcsoport vagy heteroarilcsoport; az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituáltak az alábbiak közül: halogénatom, C 1 C 6 -alkilcsoport és C 1 C 6 -alkoxicsoport; a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; R 1 és R 2 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül 6 szénatomot tartalmazó arilcsoport, C 1 C 6 - alkilcsoport; vagy pedig R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, egy 4 7 tagú és egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot tartalmazó heterociklust képez, amely adott esetben egy vagy két C 1 C 6 -alkilcsoporttal szubsztituált; bázis, vagy egy savval képzett addíciós só formájában, valamint hidrát vagy szolvát formájában. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti (I) általános képletû vegyület, ahol a képletben W jelentése oxigén- vagy kénatom; X 1,X 2 és X 3 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, C 1 C 6 -alkilcsoport vagy C 1 C 6 -alkoxicsoport; X 4 jelentése hidrogénatom; Y (N2) vagy (N3) helyzetben van és jelentése 6 szénatomos arilcsoport vagy ¹6 tagú és egy vagy két heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport; az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituáltak az alábbiak közül: halogénatom, C 1 C 6 -alkilcsoport és C 1 C 6 -alkoxicsoport; a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; R 1 és R 2 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül 6 szénatomot tartalmazó arilcsoport, C 1 C alkilcsoport; vagy pedig R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, egy 4 7 tagú és egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot tartalmazó heterociklust képez, amely adott esetben egy vagy két C 1 C 6 -alkilcsoporttal szubsztituált; bázis, vagy egy savval képzett addíciós só formájában, valamint hidrát vagy szolvát formájában. 4. Az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti (I) általános képletû vegyület, ahol a képletben W jelentése oxigén- vagy kénatom; X 1,X 2 és X 3 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, C 1 C 6 -alkilcsoport vagy C 1 C 6 -alkoxicsoport; X 4 jelentése hidrogénatom; Y (N3) helyzetben van és jelentése 6 szénatomos arilcsoport vagy ¹6 tagú és egy vagy két heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport; az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituáltak az alábbiak közül: halogénatom, C 1 C 6 -alkilcsoport és C 1 C 6 -alkoxicsoport; a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; R 1 és R 2 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül 6 szénatomot tartalmazó arilcsoport, C 1 C 6 - alkilcsoport; vagy pedig R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, egy 4 7 tagú és egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot tartalmazó heterociklust képez, amely adott esetben egy vagy két C 1 C 6 -alkilcsoporttal szubsztituált; bázis, vagy egy savval képzett addíciós só formájában, valamint hidrát vagy szolvát formájában.. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti (I) általános képletû vegyület, azzal jellemezve, hogy az alábbiak közül választjuk: 7¹fluor-2-(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 7¹fluor-2-(4¹fluor-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 7¹klór-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát-hidroklorid; 8¹metoxi-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro- 3H¹benzo[e]indazol-1-il-N,N-dietil-karbamáthidroklorid; 2¹(4¹metil-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il- N,N-dimetil-karbamát; 2¹(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 2¹(3¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-ilmorfolinil-4-karboxilát; 2¹(3¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndimetil-karbamát; 2¹(3¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 2¹(3¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-ilpirrolidinil-1-karboxilát; 1

16 2¹(3¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndiizopropil-karbamát; 2¹fenil-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,N-dietilkarbamát; 7¹klór-2-fenil-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 2¹(3¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-Nmetil-N-fenil-karbamát; 2¹(2¹klórfenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 2¹etil-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,N-dietilkarbamát; 2¹etil-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N-metil-Nfenil-karbamát; 2¹(2,2,2 -Trifluor-etil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 1-il-N-metil-N-fenil-karbamát; 2¹(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il- N,N-dietil-karbamát; 2¹(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il- N,N-diizopropil-karbamát; 2¹(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-Nmetil-N-fenil-karbamát; 2¹(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-ilpirrolidinil-1-karboxilát; 2¹(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-ilpiperidinil-1-karboxilát; 2¹(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-ilmorfolinil-4-karboxilát; 2¹(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndimetil-karbamát; 2¹(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndiizopropil-karbamát; 2¹(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-Nmetil-N-fenil-karbamát; 2¹(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-ilpirrolidinil-1-karboxilát; 2¹(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-ilpiperidinil-1-karboxilát; 2¹(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-ilmorfolinil-4-karboxilát; 2¹(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-4- metil-piperazinil-1-karboxilát; 2¹(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il- N,N-dimetil-karbamát; 2¹(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-4- metil-piperazinil-1-karboxilát; 2¹fenil-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,N-dimetilkarbamát; 2¹fenil-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndiizopropil-karbamát; 2¹fenil-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N-metil-Nfenil-karbamát; 2¹fenil-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-pirrolidinil-1- karboxilát; 7¹klór-2-(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 2¹(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-Nmetil-N-propil-karbamát; 2¹(3¹klór-4-metil-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 2¹(3¹klór-4-fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-2-(3¹klór-4-metil-fenil)-4,-dihidro- 2H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-2¹(2,4-difluor-fenil)-4,-dihidro- 2H¹benzo[e]indazol- 2¹(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-2-(piridin-2¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát; 7¹metoxi-2-(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro- 2H¹benzo[e]indazol- 7¹bróm-2-(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-2-(3¹klór-4-fluor-fenil)-4,-dihidro- 2H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-2-metil-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 2¹(3¹klór-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,N-dietilkarbamát; 2¹(4¹fluor-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,N-dietilkarbamát; 2¹(4¹fluor-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N-metil-Npropil-karbamát; 2¹(3¹klór-4-fluor-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 2¹(3¹klór-4-metil-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 7¹klór-2-(4¹fluor-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 7¹klór-2-(3¹klór-4-fluor-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il- N,N-dietil-karbamát; 7¹klór-2-(3¹klór-4-metil-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il- N,N-dietil-karbamát; 7¹klór-2¹(2,4-difluor-fenil)-2H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 7¹metoxi-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol- 1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹metil-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol- 1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-3¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-2-(piridin-3¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹fluor-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹fluor-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(4¹fluor-fenil)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-3-(piridin-2¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-2-(3¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-3-(3¹fluor-fenil)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol- 7¹bróm-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹bróm-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol- 1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid; 1 HU T

17 7¹klór-3-(4¹metil-fenil)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-2-(4¹metil-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-2-(2¹fluor-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-3-(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát; 7¹klór-2-(4¹klór-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-dietil-karbamát; 7¹klór-2-(4¹metoxi-fenil)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-3-(4¹metoxi-fenil)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol- 7¹klór-3-(3¹fluor-fenil)-3H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndietil-karbamát; 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n-metil-n-fenil-karbamát: 7¹klór-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-diizopropil-karbamát; 7¹klór-4,-dihidro-3-(piridin-4¹il)-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-diizopropil-karbamát-hidroklorid; 6¹metoxi-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol- 1-il-N,N-dietil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-3H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndiizopropil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- il-piperidinil-1-karboxilát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-piperidinil-1-karboxilát-hidroklorid; 7¹klór-2-(piridin-3¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-diizopropil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-3¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-diizopropil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-diizopropiltio-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-cisz-2,6-dimetil-piperidinil-1-karboxilát-hidroklorid; 7¹klór-2-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- il-n-metil-n-(terc-butil)-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-3¹il)-3H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndiizopropil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-2¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-diizopropil-karbamát; 7¹fluor-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n,n-diizopropil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(pirimidin-2¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol- 1-il-N,N-diizopropil-karbamát; 7¹klór-2-(pirazin-2¹il)-4,-dihidro-2H¹benzo[e]indazol-1- N,N-diizopropil-karbamát; 7¹fluor-3-(piridin-4¹il)-3H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndiizopropil-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-2¹il)-3H¹benzo[e]indazol-1-il-N,Ndiizopropil-karbamát; 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-4,-dihidro-3H¹benzo[e]indazol-1- il-n-metil-n-(terc-butil)-karbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-3H¹benzo[e]indazol-1-il-N,N-dietilkarbamát-hidroklorid; 7¹klór-3-(piridin-4¹il)-3H¹benzo[e]indazol-1-il-N-metil-Nfenil-karbamát-hidroklorid Eljárás az 1. igénypontok bármelyike szerinti (I) általános képletû vegyület elõállítására, azzal jellemezve, hogy egy (Va) és (Vb) általános képletû helyzeti izomerekbõl álló elegyet (Va) (Vb) ahol X 1,X 2,X 3,X 4 és Y jelentése az 1. igénypontnál, az (I) általános képletnél megadott és ahol az Y csoport rendre a pirazolgyûrû (N2), illetve (N3) helyzetében van, egy ClC(W)NR 1 R 2 általános képletû karbamoil-kloriddal amelyben W, R 1 és R 2 jelentése az 1. igénypontban, az (I) általános képletnél megadott reagáltatunk bázis jelenlétében, így elválasztás után az (Ia), illetve (Ib) általános képletû vegyületeket kapjuk, (Ia) (Ib) és a C4 C helyzetben lévõ egyes kötést ezután adott esetben dehidrogénezzük kettõs kötés kialakítása céljából. 7. Eljárás (Ia) általános képletû vegyület elõállítására (Ia) 17

18 ahol a képletben W jelentése oxigén- vagy kénatom; X 1,X 2,X 3 és X 4 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, vagy ciano¹, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -fluor-alkil¹, C 1 C 6 -alkoxivagy C 1 C 6 -fluor-alkoxi-csoport; Y (N2) helyzetben van, és jelentése C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -fluor-alkil¹, 6 szénatomos aril- vagy ¹6 tagú és egy vagy két heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport; ahol az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituáltak az alábbiak közül: halogénatom, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -alkoxi¹, C 1 C 6 -alkil-tio¹, C 1 C 6 -alkil- S(O)¹, C 1 C 6 -alkil-s(o) 2 ¹, C 1 C 6 -fluor-alkil-csoport; a C4 C helyzetben levõ kötés kettõs vagy egyes kötés; R 1 és R 2 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül 6 szénatomot tartalmazó aril¹, benzil- vagy C 1 C 6 -alkilcsoport; vagy R 1 és R 2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak, egy 4 7 tagú, egy nitrogénatomot és adott esetben egy másik heteroatomot tartalmazó heterociklust képez, amely adott esetben egy C 1 C 6 -alkil- vagy egy benzilcsoporttal szubsztituált; azzal jellemezve, hogy az (Va) általános képletû vegyületet (Va) ahol a képletben X 1,X 2,X 3,X 4 és Y jelentése a fentiekben az (Ia) általános képletnél megadott, egy ClC(W)NR 1 R 2 általános képletû karbamoil-kloriddal ahol W, R 1 és R 2 jelentése a fentiekben az (I) általános képletnél megadott reagáltatjuk bázis jelenlétében, a C4 C helyzetû egyes kötést ezután adott esetben dehidrogénezéssel kettõs kötéssé alakítjuk. 8. (Va) általános képletû vegyület (Va) ahol a képletben X 1,X 2,X 3 és X 4 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, vagy ciano¹, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -fluor-alkil¹, C 1 C 6 -alkoxivagy C 1 C 6 -fluor-alkoxi-csoport; Y jelentése C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -fluor-alkil¹, 6 szénatomos aril- vagy ¹6 tagú és egy vagy két heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport; ahol az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituáltak az alábbiak közül: halogénatom, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -alkoxi¹, C 1 C 6 -alkil-tio¹, C 1 C 6 -alkil- S(O)¹, C 1 C 6 -alkil-s(o) 2 ¹, C 1 C 6 -fluor-alkil-csoport. 9. (Vb) általános képletû vegyület (Vb) ahol a képletben X 1,X 2,X 3 és X 4 mindegyikének jelentése egymástól függetlenül hidrogén- vagy halogénatom, vagy ciano¹, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -fluor-alkil¹, C 1 C 6 -alkoxi¹, C 1 C 6 -fluor-alkoxi-csoport; Y jelentése 6 szénatomos arilcsoport vagy ¹6 tagú és egy vagy két heteroatomot tartalmazó heteroarilcsoport; ahol az aril- vagy heteroarilcsoportok adott esetben egy vagy több atommal vagy csoporttal szubsztituáltak az alábbiak közül: halogénatom, C 1 C 6 -alkil¹, C 1 C 6 -alkoxi¹, C 1 C 6 -alkil-tio¹, C 1 C 6 -alkil- S(O)¹, C 1 C 6 -alkil-s(o) 2 ¹ vagy C 1 C 6 -fluor-alkilcsoport.. Gyógyszer, azzal jellemezve, hogy egy 1. igénypontok bármelyike szerinti (1) általános képletû vegyületet vagy ennek a vegyületnek egy gyógyászatilag elfogadható savval képzett addíciós sóját, vagy az (I) általános képletû vegyület hidrátját vagy szolvátját tartalmazza. 11. Gyógyászati készítmény, azzal jellemezve, hogy egy 1. igénypontok bármelyike szerinti (I) általános képletû vegyületet vagy ennek a vegyületnek egy gyógyászatilag elfogadható sóját, hidrátját vagy szolvátját, valamint legalább egy gyógyászatilag elfogadható segédanyagot tartalmaz. 12. Az 1. igénypontok bármelyike szerinti (I) általános képletû vegyület alkalmazása perifériás neuropátiák, a mozgatóneuron bántalmai, a központi idegrendszer neurodegeneratív betegségei, szorongás, epilepszia, alvási rendellenességek, akut vagy krónikus veseelégtelenség, glomerulonefritisz, diabéteszes nefropátia, szívischaemia és szívelégtelenség, szívinfarktus, az alsó végtagok ischaemiája, koszorúérgörcs, angina pectoris, a szívbillentyûkkel kapcsolatos patológiák, gyulladásos szívbetegségek, kardiotoxikus gyógyszerek vagy szívsebészeti beavatkozások miatti mellékhatások, ateroszklerózis és annak tromboemboliás komplikációi, resztenózis, átültetett szövet kilökõdése, simaizomsejtek rendellenes burjánzásával vagy vándorlásával kapcsolatos állapotok, tumorok és rákok, bõrstressz, krónikus gyulladásos betegségek, különösen reumatoid artritisz vagy a tüdõ gyulladásos betegségei megelõzésére vagy kezelésére szánt gyógyszer elõállítására. 18

19 13. Egy (I) általános képletû vegyület 12. igénypont szerinti alkalmazása, ahol a perifériás neuropátiákat traumás vagy ischaemiás neuropátiák, fertõzés, alkohol, cukorbetegség, gyógyszerek által okozott vagy genetikai neuropátiák közül választjuk. 14. Egy (I) általános képletû vegyület 12. igénypont szerinti alkalmazása, ahol a mozgatóneuron bántalmait spinális amiotrófia és az amiotrófiás laterálszklerózis közül választjuk. 1. Egy (I) általános képletû vegyület 12. igénypont szerinti alkalmazása, ahol a központi idegrendszer neurodegeneratív betegségeit agyérkatasztrófák, koponya- vagy velõsérülések, sclerosis multiplex, Alzheimer-kór és Parkinson-kór közül választjuk. 19

20 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008536T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717379 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7796 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006966T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 717644 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000470T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 81479 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 731998 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 79006 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 70014 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774778 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007003T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7882 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 38 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7498 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000036T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 036 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7113 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 130 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 130 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000041T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 1 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 71 (22) A bejelentés napja: 0. 02.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008464T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 787786 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000787T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 787 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7421 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 421 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 421 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000421T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 421 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 742911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 915 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 005 915 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU0000091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 91 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 73290 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 787403 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 771268 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003889T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPA SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 78601 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 722932 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000417T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 17 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 813663 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

XII. Reakciók mikrohullámú térben

XII. Reakciók mikrohullámú térben XII. Reakciók mikrohullámú térben Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok 1. BEVEZETÉS A mikrohullámú (továbbiakban mw) technikát manapság a kémia számos területen használják, pl. analízishez

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000064T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 64 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 704342 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra !HU00000622T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 22 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 760736 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006017T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 017 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 760778 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003189T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7082 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007328T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 797669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére !HU000008147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 758 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 758 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000078T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 78 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 766 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 797 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 19 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 727742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 10 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 769233 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 740 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 740 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 293297 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 871 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 871 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004871T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 871 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76231 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 532 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000732T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 32 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 77899 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76909 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006271T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 112327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 846 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 846 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000846T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 846 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 787448 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003868T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73619 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003764T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76838 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 151 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 151 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000411T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 11 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 82032 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 148 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 148 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 839331 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000093T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 093 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 749886 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006488T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 7123 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 925 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 925 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000392T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 92 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 014936 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000647T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 647 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 721199 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79176 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 436 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 436 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006436T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 436 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79470 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003879T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000028T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 700 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007688T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 81138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026690 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 73966 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát Amoxicillinum trihydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.6-1 01/2013:0260 AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Amoxicillin-trihidrát C 16 H 19 N 3 O 5 S.3H 2 O M r 419,4 [61336-70-7] DEFINÍCIÓ (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007583T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 743056 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 546 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 546 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000846T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 46 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 780262 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 785 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 785 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005785T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 785 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 753349 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004311T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 311 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 729 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717030 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 747 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 747 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007747T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 747 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 803296 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 254 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 254 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000824T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 24 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 791108 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 765 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 765 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000476T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 76 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 744629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 981 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 981 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000981T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 981 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 764090 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007869T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7464 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 471 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 471 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004471T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 471 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7662 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 210 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 210 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003210T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 210 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 290762 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 929 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 929 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007929T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 929 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 80846 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 70476 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000217T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 217 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777132 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004313T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 313 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 771807 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 814 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 814 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 814 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 719993 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000399T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 71434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000039T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 039 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 74228 (22) A bejelentés napja: 03. 02. 18. (96) Az európai bejelentés bejelentési

Részletesebben