(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: C07D 1/14 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/KR 04/00 () Elsõbbségi adatok: KR (72) Feltalálók: BANG, Keuk Chan, Namdong-gu, Incheon -744 (KR); CHA, Mi Young, Seongnam-si, Kyungki-do (KR); AHN, Young Gil, Seongnam-si, Kyungki-do (KR); HAM, Young Jin, Seoul (KR); KIM, Maeng Sup, Seoul (KR); LEE, Gwan Sun, Seoul (KR) (73) Jogosult: Hanmi Pharm. Co., Ltd., Kyungki-do 44-9 (KR) (74) Képviselõ: dr. Molnár István, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) p-glikoprotein inhibitorok, eljárás elõállításukra és azokat tartalmazó gyógyászati készítmények HU T2 A leírás terjedelme oldal Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.

2 A jelen találmány tárgyát képezi egy hatásos p¹glikoprotein inhibitor és annak gyógyászatilag elfogadható sója, eljárás annak elõállítására és azt hatóanyagként gyógyászati készítmény. Ismert, hogy sok rákellenes hatóanyag, például vinka-alkaloidok, az antrociklin, az epipodofilotoxin, a paclitaxel és a docetaxel hatástalanná válik, amikor multidrog rezisztenciával (MDR) rendelkezõ páciensnek adjuk be, amelyet a páciensben a túlexpresszált glikoprotein jelenléte okozott. A p¹glikoprotein a hatóanyagnak a sejtbõl való kipumpálása útján gátolja a beadott rákellenes hatóanyagnak az intracelluláris (sejten belüli) akkumulációját [D. W. Shen, és munkatársai, Science (1986), 232, ; és Schinkel, és munkatársai, Cell (1994), 77, ]. Ennek megfelelõen számos kísérlet történt említett hatóanyagok biológiai hozzáférhetõségének fokozására, azokban egy p¹glikoprotein inhibitor inkorporálása útján. Mivel a konvencionális p¹glikoprotein inhibitorok, így például a verapamil és a ciklosporin A súlyos hátrányos mellékhatásokat, így például vérnyomáscsökkenést és immunszuppressziót okoznak, számos új p¹glikoprotein inhibitort, így például a piperidin-2-ot, az akridint, a piperazin-2,-diont, az antranilsavat és metanodibenzoszuberán származékokat fejlesztették ki. Azonban az ilyen újonnan bevezetett p¹glikoprotein inhibitorokról úgy találták, hogy toxicitás és más problémákkal rendelkeznek (lásd: a WO 94/0788; a WO 92/12132; WO 96/180 és a 98/17.648; és a WO 98/22112 nemzetközi közzétételi iratokat). Ezért megkíséreltünk kifejleszteni olyan p¹glikoprotein inhibitort, amely mentes a fenti problémáktól, és olyan új vegyületet találtunk, amely jelentõsen fokozza rákellenes hatóanyagok biológiai hozzáférhetõségét a p¹glikoprotein elnyomása útján. A következõkben röviden ismertetjük találmányunkat. A fentieknek megfelelõen a jelen találmány célja egy olyan vegyület biztosítása, amely alkalmazható hatásos p¹glikoprotein inhibitorként egy rákellenes hatóanyagú biológiai hozzáférhetõség fokozására a hátrányos mellékhatások minimalizálása mellett. A jelen találmány további célja eljárás biztosítása az ilyen vegyületek elõállítására. A jelen találmány további célja gyógyászati készítmény biztosítása, amely tartalmazza az ilyen vegyületet. A következõkben részletesen ismertetjük találmányunkat. A jelen találmány egy aspektusával összhangban ismertetjük az (I) általános képletû vegyületeket és azok gyógyászatilag elfogadható sóját: ahol a képletben R 1 jelentése aril¹, heteroaril¹, akril-aril¹, akril-heteroaril¹, heterocikloalkenil- vagy karbociklocsoport, amely (I) adott esetben egy vagy több szubsztituenssel helyettesített a következõk körébõl választva: 1 szénatomos alkil¹, hidroxil¹, 1 szénatomos alkoxicsoport, halogénatom, trifluor-metil¹, nitro- és aminocsoport; R 2,R 3,R 4,R,R 6,R 7,R 8,R 9,R és R 11 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, hidroxil¹, halogén¹, nitro¹, 1 szénatomos alkil vagy alkoxicsoport, R 6 és R 11 adott esetben kondenzált, így 4 8 tagú gyûrût képez; m és n egymástól függetlenül 0 4 értékû egész szám, és X jelentése CH 2 -csoport, O¹ vagy S¹atom. Eltérõen a konvencionális p¹glikoprotein inhibitoroktól, például a ciklosporin A¹tól, a cinkonin-tól és a verapamintõl, az (I) általános képletû vegyület egymagában nem rendelkezik farmakológiai aktivitással, és ennek megfelelõen nem okoz mellékhatásokat, egyidejûleg fokozza a rákellenes hatóanyagok biológiai hozzáférhetõségét a p¹glikoprotein aktivitásának gátlása útján. A találmány szerinti (I) általános képletû vegyületben elõnyös R 1 csoport a helyettesítetlen vagy helyettesített fenil¹, piridin¹, pirazin¹, kinolin¹, izokinolin¹, kinazolin¹, kinoxalin¹, pirazol¹, imidazol¹, triazol¹, oxazol¹, tiazol¹, oxadiazol¹, tiadiazol¹, benztiazol¹, benzoxazol¹, kromonon¹, kinolon¹, cinnamin- vagy kinolin-akrilcsoport. pirazole, imidazole, triazole, oxazole, thiazole, oxadiazole, thiadiazole, benzthiazole, benzoxazole, chromone, quinolone, cinnamic vagy kinolin akril. Az (I) általános képletû vegyület jellegzetes példái körébe tartoznak a következõk: kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹4-[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil-2h-tetrazol-¹il)- kinolin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- izokinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi- 3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol- ¹il)- kinolin-8-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- izokinolin-1-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi- 3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol- ¹il)- kinolin-4-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-4¹metoxi-kinolin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2htetrazol-¹il)- kinoxalin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- piridin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-nikotinamid; 2

3 1 2 3 N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-izonikotinamid; pirazin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-benzamid; naftalin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-2-fluor-benzamid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-3-fluor-benzamid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-4-fluor-benzamid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-3,4-difluor-benzamid; tiofén-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- furán-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-4¹oxo-4h-kromén-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2htetrazol-¹il)- 6¹metil-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)- etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)- ¹hidroxil-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid; ¹metoxi-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)- etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)- 6¹fluor-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)- etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)- 6¹bróm-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid; cinolin-4-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-4¹oxo-4h-kromén-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2htetrazol-¹il)- kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-4,-difluor-fenil]-amid; kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil-szulfanil]-fenil}-2htetrazol-¹il)- kinolin-3-karbonsav-2-[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2-il-etil)-2H-tetrazol-¹il]-4,-dimetoxifenil-amid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-3-fenil-akrilamid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-3-kinolin-3-il-akrilamid; és 4¹oxo-4H-kromén-2-karbonsav-(2¹{2¹[4¹(2¹{[2¹(3,4- dimetoxi-fenil)-etil]-metil-amino}-etil)-fenil]-2h-tetrazol- ¹il}-4,-dimetoxi-fenil)-amid. Az (I) általános képletû vegyület elõállítható a következõ A) reakcióvázlat szerint: A) reakcióvázlat (XI) (X) (IX) (VII) (VIII) (V) (VI) 3

4 (IV) (III) (II) (I) ahol a vázlatban: R 1,R 2,R 3,R 4,R,R 6,R 7,R 8,R 9,R,R 11 m, n és X jelentése azonos az (I) általános képletben definiált jelentésekkel; R és R jelentése egymástól függõen OH¹csoport, Cl¹ vagy Br¹atom; és L jelentése benzil¹, vagy tolilcsoport. Az A) reakcióvázlatban az (I) általános képletû vegyület elõállítható (i) egy (V) általános képletû vegyületnek egy (VI) általános képletû vegyülettel történõ ciklizálásával egy bázis jelenlétében, így egy (IV) általános képletû vegyületet kapunk; (ii) a (IV) általános képletû vegyületnek egy katalizátor jelenlétében történõ hidrogénezésével, így egy (II) általános képletû vegyületet kapunk; és (iii) a (ii) lépésben kapott (II) általános képletû vegyületnek acilezésével egy (III) általános képletû vegyülettel egy bázis vagy egy kondenzálószer jelenlétében. Az (i) lépésben alkalmazott bázis választható a következõ csoportból: piridin, trietil-amin és diizopropiletil-amin. Az (i) lépés végrehajtható egy oldószerben, így például metanolban, etanolban, kloroformban, diklór-metánban, tetrahidrofuránban, etil-éterben, hexánban és toluolban, és a (VI) általános képletû vegyület alkalmazható 1¹2 ekvivalens tartományban lévõ mennyiségben 1 ekvivalens (V) általános képletû vegyületre számítva. A (ii) lépés végrehajtható egy oldószerben, így például metanolban, etanolban, kloroformban, diklór-metánban, tetrahidrofuránban, etil-éterben, hexánban és toluolban, 0 0 C hõmérsékleten; és a (ii) lépéshez a katalizátor választható a következõk körébõl: palládium¹, platina- és cinkkatalizátorok. A (iii) lépésben a (III) képletû vegyület alkalmazható 1 1, ekvivalens tartományban lévõ mennyiségben a (II) általános képletû vegyület 1 ekvivalensére számítva. A (iii) lépésben a bázis alkalmazható 1¹2 ekvivalens tartományban lévõ mennyiségben 1 ekvivalens (II) általános képletû vegyületre számolva, míg a kondenzálószer 1 ekvivalens, elõnyösen 1¹2 ekvivalens tartományban lévõ mennyiségben lehet jelen 1 ekvivalens (II) általános képletû vegyületre számolva. A (iii) lépéshez a bázisok körébe tartoznak a következõk: trietilamin, dipropil-etil-amin és piridin; és a (iii) lépésben a kondenzálószer választható a következõk körébõl: 1¹(3¹dimetil-amino-propil)-3-etil-karbodiimid, N,N -diciklohexil-karbodiimid, N,N -diizopropilkarbodiimid és 1¹ciklohexil-3-(2¹(morfolinoetil)-karbodiimid) metil-ptoluolszulfonát, elõnyösen 1¹(3¹dimetil-amino-propil)-3- etil-karbodiimid. Abban az esetben, ha a kondenzálószert alkalmazzuk a (iii) lépésben, 4¹(dimetil-amino)-piridin adható hozzá katalizátorként 0,0 0,3 ekvivalens tartományban lévõ mennyiségben 1 ekvivalens (II) általános képletû vegyületre számítva. A (II) általános képletû vegyület acilezését végrehajthatjuk egy oldószerben a következõk körébõl választva: diklór-metán, kloroform, N,N-dimetil-formamid, tetrahidrofurán és 1,4-dioxán, elõnyösen diklór-metán és kloroform, C¹tól az alkalmazott oldószer forráspontjáig terjedõ tartományban lévõ hõmérsékleten, elõnyösen C¹on. Az A) reakcióvázlatban az (V) általános képletû vegyület elõállítható egy (VII) általános képletû vegyületnek toluolszulfonil-kloriddal vagy benzolszulfonil-kloriddal történõ reagáltatásával a Bulletin of the Chemical Society of Japan. 49(7) kötet, (1976) szakirodalmi helyen ismertetett eljárás szerint. Ebben a reakcióban a toluolszulfonil-klorid vagy benzolszulfonilklorid alkalmazható 0, ekvivalens, elõnyösen 1¹2 ekvivalens tartományban lévõ mennyiségben 1 ekvivalens (VII) általános képletû vegyületre számítva, és a reakció végrehajtható egy oldószerben a következõk körébõl választva: kloroform, tetrahidrofurán, etanol, metanol és víz, C tartományban lévõ hõmérsékleten, elõnyösen 0 C hõmérsékleten. Továbbá a (VI) általános képletû vegyület elõállítható egy (X) általános képletû vegyületnek egy (XI) általános képletû vegyülettel egy bázis jelenlétében, például piridin, trietil-amin vagy diizopropil-etil-amin reagáltatásával, így egy (IX) általános képletû vegyületet kapunk, a (IX) általános képletû vegyületnek egy katalizátor jelenlétében történõ hidrogénezésével, így egy (VIII) általános képletû vegyületet kapunk, és a (VIII) általános képletû vegyületnek nátrium-nitrittel és HCldal történõ reagáltatásával [lásd Bulletin of the Chemical Society of Japan. 49(7) kötet, (1976)]. 4

5 Ebben az elõállítási eljárásban a (X) általános képletû vegyület és a (XI) általános képletû vegyület közötti reakció végrehajtható egy oldószerben a következõk körébõl választva: metanol, etanol, kloroform, diklórmetán, tetrahidrofurán, etil-éter, hexán és toluol, 0 0 C tartományban lévõ hõmérsékleten. Az ezen elõállításhoz megfelelõ katalizátor egy fémes katalizátor, így például palládium¹, platina- vagy cinkkatalizátor és a (IX) általános képletû vegyület hidrogénezése végrehajtható egy olyan oldószerben, mint amilyen a metanol, etanol, kloroform, diklór-metán, tetrahidrofurán, etil-éter, hexán vagy toluol, 0 0 C tartományban lévõ hõmérsékleten. Az itt ismertetett elõállításban alkalmazott nátriumnitrit mennyisége lehet az 1 ekvivalens, elõnyösen 1 3 ekvivalens tartományban 1 ekvivalens (VIII) általános képletû vegyületre számolva, míg a HCl alkalmazható 0, 1 ekvivalens tartományban lévõ mennyiségben 1 ekvivalens (VIII) általános képletû vegyületre számolva. A (VIII) általános képletû vegyületet a (VI) általános képletû vegyületté konvertáló reakció végrehajtható olyan oldószerben, mint amilyen az etanol, metanol vagy víz, C tartományban, elõnyösen 0 C hõmérsékleten. Továbbá a jelen találmány magában foglalja oltalmi körén belül az (I) általános képletû p¹glikoprotein inhibitor gyógyászatilag elfogadható, egy szervetlen vagy szerves savval képzett só származékát. Elõnyös szervetlen vagy szerves sav választható a következõk körébõl: sósav, hidrogénbromid, kénsav, foszforsav, salétromsav, ecetsav, glikolsav, tejsav, piroszõlõsav, malonsav, borostyánkõsav, glutaminsav, fumársav, almasav, mandulasav, borkõsav, citromsav, aszkorbinsav, palmitinsav, maleinsav, hidroximaleinsav, benzoesav, hidroxi-benzoesav, fenil-ecetsav, fahéjsav, szalicilsav, metánszulfonsav, benzolszulfonsav és toluolszulfonsav. A találmány szerinti p¹glikoprotein inhibitor beadható egy rákellenes hatóanyaggal kombinációban, amely nem könnyen abszorbeálódik az emésztõrendszerben a p¹glikoprotein inhibitor hatása miatt. Így egy további aspektusában a jelen találmány olyan készítményt biztosít, amely az (I) általános képletû p¹glikoprotein inhibitort vagy annak gyógyászatilag elfogadható sóját egy rákellenes hatóanyaggal együtt tartalmazza, amely hatásos a következõkben: (a) a rákellenes hatóanyag hatásosságának javítása vagy növelése; (b) a daganatnak a rákellenes hatóanyaggal szembeni érzékenységének növelése vagy visszaállítása; vagy (c) a daganat MDR-ének csökkentése vagy visszafordítása a rákellenes hatóanyagra nézve tekintet nélkül arra nézve, hogy az MDR szerzett, kiváltott vagy belsõ eredetû. A rákellenes hatóanyagok elõnyös példáinak körébe tartoznak a taxánok (például paclitaxel és docetaxel), a vinka alkaloidok (például vinkrisztin, vinblasztin és vinorelbin) az antraciklinek (például daunomycin, daunorubicin, doxorubicin és aklarubicin), a kamptothecinek (például topotekán és irinotekán), a podofillotoxinek (például etoposide és VP16), a mitoxantron, az aktinomycin, a kolkicin, a gramicidin D és az amzakrin. Egy további vonatkozásában a jelen találmány egy gyógyászati készítményt biztosít, amely az (I) általános képletû vegyületet vagy annak egy gyógyászatilag elfogadható sóját mint hatóanyagot tartalmazza együtt gyógyászatilag elfogadható vivõanyagokkal, segédanyagokkal vagy más adalékokkal, olyan emlõs kezelésére, amely ráktól szenved: (a) a rákellenes hatóanyag hatásosságának javítására vagy növelésére; (b) a daganat érzékenységének növelésére vagy visszaállítására a rákellenes hatóanyaggal szemben; vagy (c) egy daganat MDR-ének csökkentésére vagy visszafordítására a rákellenes hatóanyaggal szemben tekintet nélkül arra, hogy az MDR szerzett, kiváltott vagy belsõ eredetû. A találmány szerinti gyógyászati készítmény formulázható orális beadásra vagy parenterális beadásra, így például intramuszkuláris, intravénás vagy transzdermális beadásra. Orális beadásra a találmány szerinti gyógyászati készítmény lehet tabletta, bevonattal ellátott tabletta, por, kemény- vagy lágyzselatin-kapszula, oldat, emulzió, mikroemulzió vagy vizes diszperzió formájában, amelyet konvencionális módon legalább egy gyógyászatilag elfogadható segédanyaggal együtt állítottunk elõ; az említett segédanyagokra példák a következõk: kötõanyagok [például elõzselatinizált kukoricakeményítõ, poli(vinil-pirrolidon) és hidroxil-propil-metil-cellulóz]; töltõanyagok (például laktóz, mikrokristályos cellulóz és kalcium-hidrogén-foszfát); kenõanyagok (például magnézium-sztearát, talkum és szilika); szétesést elõsegítõ szerek (például nátrium-lauril-szulfát és nátriumkeményítõ-glikolát). Ezen tabletták elláthatók bevonattal a szakterületen jól ismert eljárások szerint. Orális beadásra szolgáló folyékony preparátumok lehetnek például oldatok, szirupok és szuszpenziók formájában vagy azok kialakíthatók száraz termékként vízzel vagy más megfelelõ vivõanyaggal történõ összeállításra felhasználás elõtt. Ilyen folyékony preparátumok elõállíthatók konvencionális eljárásokkal legalább egy gyógyászatilag elfogadható adalék anyaggal együtt, így például szuszpendálószerrel (például szorbitsziruppal, egy cellulózszármazékkal és egy hidrogénezett ehetõ zsírral); egy emulgeálószerrel (például lecitinel és akáciával); egy nemvizes vivõanyaggal (például mandulaolajjal, olajos észterrel, etil-alkohollal és frakcionált növényi olajjal); és egy tartósítószerrel (például metilvagy propil-p-hidroxil-benzoáttal és szorbinsavval). Ezen készítmények megfelelõ módon tartalmazhatnak legalább egy puffersót vagy legalább egy ízesítõ¹, színezõ- vagy édesítõszert is. A találmány szerinti gyógyászati készítmény formulázható parenterális beadásra a bóluszinjekció vagy folyamatos infúzió útján. Az injekcióhoz megfelelõ formulációk kialakíthatók egységdózis formában, például ampullákban vagy többdózisú tárolókban hozzáadott

6 tartósítószerrel. A gyógyászati készítmények lehetnek szuszpenziók, oldatok vagy emulziók formájában olajos, vizes vagy alkoholos vivõanyagokban, és tartalmazhatnak felületaktív anyagokat, szuszpenziókat vagy emulgeálószereket, amelyek választhatók a következõk körébõl: víz, sóoldat, glükózoldat, cukorszerû oldat, alkohol, éter (például polietilénglikol 0), olaj, zsírsav, zsírsav-észter és glicerid. A találmány szerinti gyógyászati készítmény beadható önmagában egy rákellenes hatóanyag beadása elõtt vagy után vagy kombinációban a rákellenes hatóanyaggal. A találmány szerinti vegyület ajánlott napi dózisa egy embernek (kb. 70 kg testtömeg) történõ beadása kb. 0,1 mg/kg-tól 0 mg/kg¹ig terjed, elõnyösebben kb. 1 mg/kg. Érthetõ, hogy a napi dózist különbözõ releváns tényezõk fényében kell meghatározni, idetartozik a kezelendõ állapot, a páciens tüneteinek súlyossága, a beadás módja, vagy a rákellenes hatóanyag fiziológiai formája, és ezért a fent javasolt dózist nem szabad úgy érteni, hogy az korlátozná a találmány oltalmi körét bármely módon. A következõ példák célja a találmány további illusztrálása annak oltalmi körének korlátozása nélkül. 1. példa: Kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹4-[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil- 2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise 1. lépés: 4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil-amin 2, g 2¹(4¹nitro-fenil)etán-bromid és 2,29 g 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-hidrokloridot feloldunk ml N,N -dimetil-formamidban 4,1 g káliumkarbonátot és 1,80 g nátrium-jodidot adunk hozzá, és az elegyet 0 C hõmérsékleten 12 óráig engedjük reagálni. ml víz hozzákeverése után a reakcióelegyet háromszor 0 ml etil-acetáttal extraháljuk és a kombinált szerves fázist telített NaCl-dal mossuk, és magnézium-szulfáton szárítjuk. A keletkezõ oldatot csökkentett nyomás alá helyezzük az oldószer eltávolítása érdekében, és a maradék etil-acetát alkalmazásával átkristályosítjuk, így 2, g nitroszármazékot kapunk. A nitroszármazékot ml tetrahidrofurán és ml metanol elegyéhez adjuk, 0,24 g Pd/C¹t adunk hozzá és atmoszferikus hidrogéngáznyomáson 18 óráig redukáljuk. A keletkezõ oldatot szûrjük és csökkentett nyomáson töményítjük, így maradékot kapunk, amely 2,03 g cím szerinti vegyületet adott (6%¹os hozam). H NMR (CDCl 3 ) : 6,97 (d, 2H), 6,7 (d, 2H), 6,3 (s, 1H), 6,47 (s, 1H), 3,77 (s, 6H), 3,7 (s, 2H), 3,0 (s, 2H), 2,71 (m, 8H) 2. lépés: 4,-Dimetoxi-2-nitro-ptoluolszulfonilhidrazon 6,90 g p¹toluolszulfonil-hidrazidot feloldunk ml etanolban, és kis mennyiségû etanolban feloldott 7,90 g 6¹nitroveratraldehidet adunk hozzá. Az elegyet 80 C hõmérsékleten keverjük, szobahõmérsékleten hûtjük és 0 ml vízzel elegyítjük. A benne képzõdött szilárd anyagot szûrjük, 0 ml etanollal mossuk és csökkentett nyomáson szárítjuk, így 12,0 g cím szerinti vegyületet kapunk (8%¹os hozam) 1 H NMR (CDCl 3 ) : 8,47 (s, 1H), 8,00 (s, 1H), 7,87 (d, 2H), 7,61 (s, 1H), 7,41 (s, 1H), 7,32 (d, 2H), 3,99 (d, 6H), 2,42 (s, 3H) 3. lépés: 2¹(2¹4-[¹(4,-Dimetoxi-2-nitro-fenil)- tetrazol-2¹il]-fenil-etil)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4- tetrahidroizokinolin 7,4 g az 1. lépésben kapott vegyületet adunk ml 0%¹os etanolhoz és C hõmérsékletre hûtjük. 6,32 ml 3%¹os HCl és 1,8 g nátrium-nitrát ml vízben történõ feloldásával kapott oldatot adunk hozzá és az elegyet 1 C hõmérsékletre hûtjük. 9 g 2. lépésben kapott vegyületet feloldunk 1 ml piridinben, és lassan az elegyhez adjuk. A keletkezõ oldatot 14 óráig keverjük és 1HCl-dal mossuk. A szerves fázist elválasztjuk, magnézium-szulfáton szárítjuk, szûrjük és csökkentett nyomáson töményítjük. A maradékot oszlopkromatográfiás eljárással tisztítjuk, így 9,0 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam 70%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 8,08 (d, 2H), 7,66 (s, 1H), 7,4 (d, 2H), 7,32 (s, 1H), 6,9 (d, 2H), 4,03 (s, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,68 (s, 2H), 3,01 (m, 2H), 2,84 (m, 6H) 4. lépés: 2¹(2¹4-[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro-1H- izokinolin-2¹il)-etil]-fenil-2h-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil-amin 0,2 g a 3.lépésben kapott vegyületet elegyítünk 3 ml etanollal, 3 ml diklór-metánnal és 0,07 g Pd/C¹vel, és hidrogéngáz-atmoszférában tartjuk 12 óráig. A reakcióelegyet celitpárnán keresztül szûrjük, a párnát etanollal mossuk, és a szûrletet és a mosóoldatot kombináljuk, és csökkentett nyomáson desztilláljuk, így 0,2 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 8%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 8,21 (d, 2H), 7,81 (s, 1H), 7,8 (d, 2H), 6,71 (d, 2H), 6,48 (s, 1H), 4,74 (bs, 2H), 4,02 (d, 6H), 3,96 (d, 6H), 3,79 (m, 2H), 3,1 (m, 8H). lépés: Kinolin-3-karbonil-klorid g 3¹kinolin-karbonsavat elegyítünk 8, ml tionilkloriddal és ml toluollal, és 0 C hõmérsékleten 12 óráig reagáltatjuk. A reakcióelegyet csökkentett nyomáson töményítjük, így maradékot kapunk, amely g cím szerinti vegyületet adott (hozam: 90%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 9,64 (s, 1H), 9,36 (s, 1H), 8,8 (d, 1H), 8,17 (m, 2H), 7,92 (t, 1H) 6. lépés: Kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹4- [2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]- fenil-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid 0,2 g a 4.lépésben kapott vegyületet adunk ml diklór-metánhoz, 0,07 g. lépésben kapott vegyülethez és 0,1 ml trietil-amint adunk hozzá, és az elegyet szobahõmérsékleten 12 óráig tartjuk. 0 ml desztillált vízzel történõ mosás után a szerves fázist magnéziumszulfáton szárítjuk, szûrjük és csökkentett nyomáson desztilláljuk. A maradékot oszlopkromatográfiás eljá- 6

7 rásnak vetjük alá, így 0,18 g cím szerinti vegyületet kapunk hozam: 69%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,86 (s, 1H), 9,69 (s, 1H), 8,9 (s, 1H), 8,7 (s, 1H), 8,23 (d, 1H), 8,12 (d, 1H), 7,99 (d, 1H), 7,86 (t, 2H), 7,66 (m, 1H), 7,46 (d, 2H), 6,9 (d, 2H), 4,06 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,69 (s, 2H), 3,04 (m, 2H), 2,83 (m, 6H) 2. példa Kinolin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}- 2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise 0,1 g az 1. példa 4. lépésében kapott vegyületet és 0,0 g kinaldinsavat adunk ml diklór-metánhoz, 0,1 g 1¹(3¹dimetil-amino-propil)-3-etil-karbodiimid-hidrokloridot és 0,00 g 4¹(dimetil-amino)-piridint adunk hozzá, és az elegyet szobahõmérsékleten 12 óráig tartjuk. 0 ml desztillált vízzel történõ mosás után a szerves fázist elválasztjuk és magnézium-szulfáton szárítjuk, szûrjük, és csökkentett nyomáson desztilláljuk. A maradékot oszlopkromatográfiás eljárásnak vetjük alá, így 0,14 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 73%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12, (s, 1H), 8,71 (s, 1H), 8, (d, 2H), 8, (d, 2H), 8,13 (d, 1H), 7,90 (s, 2H), 7,6 (m, 2H), 7,37 (d, 2H), 6,8 (d, 2H), 4,0 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,67 (s, 2H), 3,01 (t, 2H), 2,83 (m; 6H) 3. példa: Izokinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹[4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}- 2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid eltéréssel, hogy 3¹izokinolin-karbonsav-hidrátot alkalmazunk kinaldinsav helyett, így 0,12 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 62%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12,67 (s, 1H), 9,29 (s, 1H), 8,83 (s, 1H), 8,73 (s, 1H), 8,41 (d, 2H), 8,01 (d, 2H), 7,93 (s, 1H), 7,77 (m, 2H), 7,3 (d, 2H), 6,62 (s, 1H), 6,7 (s, 1H), 4,04 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,72 (s, 2H), 3,07 (t, 2H), 2,86 (m, 6H) 4. példa: Kinolin-8-karbonsav-[2¹(2¹{4¹ [2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]- fenil}-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 8¹kinolin-karbonsavat használunk kinaldinsav helyett, így 0,13 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 67%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 13,69 (s, 1H), 8,87 (d, 1H), 8,77 (q, 1H), 8,37 (s, 1H), 8,24 (d, 1H), 8,06 (d, 1H), 8,00 (d, 2H), 7,38 (m, 1H), 7,23 (s, 1H), 6,8 (d, 2H), 4,03 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,6 (s, 2H), 2,9 (m, 2H), 2,81 (m, 6H). példa: Izokinolin-1-karbonsav-[2¹(2¹ {4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)- etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 1¹izokinolin-karbonsavat alkalmazunk kinaldinsav helyett, és így 0,12 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 62%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12,76 (s, 1H), 9,76 (d, 1H), 8,91 (s, 1H), 8,73 (d, 1H), 8,37 (d, 2H), 8,0 (s, 1H), 8,00 (m, 1H), 7,93 (d, 1H), 7,86 (m, 2H), 7,47 (d, 2H), 6,70 (d, 2H), 4,17 (d, 6H), 3,96 (s, 6H), 3,80 (s, 2H), 3,1 (t, 2H), 2,94 (m, 6H) 6. példa: Kinolin-4-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹ (6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]- fenil}-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 4¹kinolin-karbonsavat alkalmazunk kinaldinsav helyett, és így 0,11 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 7%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,38 (s, 1H), 9,09 (d, 1H), 8,74 (s, 1H), 8,2 (d, 1H), 8,23 (d, 1H), 7,89 (s, 1H), 7,79 (m, 4H), 7,64 (t, 1H), 7,36 (d, 2H), 6,62 (s, 1H), 6, (s, 1H), 4,08 (s, 3H), 4,01 (s, 3H), 3,8 (s, 6H), 3,67 (s, 2H), 2,98 (t, 2H), 2,82 (m, 6H) 7. példa: 4¹Metoxi-kinolin-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid szintézise eltéréssel, hogy 0,06 g 4¹metoxi-2-kinolin-karbonsavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,1 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 76%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12,8 (s, 1H), 8,70 (s, 1H), 8,22 (m, 3H), 8,04 (d, 1H), 7,90 (s, 1H), 7,80 (s, 1H), 7,66 (t, 1H), 7,6 (t, 1H), 7,36 (d, 2H), 6,8 (d, 2H), 4,16 (s, 3H), 4,04 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,00 (t, 2H), 2,84 (m, 6H) 8. példa: Kinoxalin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹ [2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]- fenil}-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 2¹kinoxalin karbonsavat alkalmazunk kinaldinsav helyett, és így 0,14 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 73%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12,4 (s, 1H), 9,7 (s, 1H), 8,6 (s, 1H), 8,14 (m, 4H), 7,79 (m, 3H), 7,37 (d, 2H), 6,4 (d, 2H), 4,00 (d, 2H), 3,81 (s, 6H), 3,64 (s, 2H), 2,98 (t, 2H), 2,79 (m, 6H) 9. példa: Piridin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}- 2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 0,04 g pikolinsavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,13 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 73%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12, (s, 1H), 8,77 (s, 1H), 8,73 (d, 1H), 8,3 (m, 3H), 7,94 (t, 2H), 7,0 (m, 3H), 6,8 (d; 2H), 4,03 (d, 6H), 3,8 (d, 6H), 3,69 (s, 2H), 3,0 (t, 2H), 2,84 (m, 6H) 7

8 . példa: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-nikotinamid szintézise eltéréssel, hogy 0,04 g nikotinsavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,12 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 67%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,77 (s, 1H), 9,4 (s, 1H), 8,92 (d, 1H), 8,78 (s, 1H), 8, (d, 1H), 8, (d, 2H), 7,93 (s, 1H), 7, (m, 3H), 6,69 (d, 2H), 4,14 (d, 6H), 3,96 (d, 6H), 3,79 (s, 2H), 3,14 (t, 2H), 2,9 (m, 6H) 11. példa: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-izonikotinamid szintézise eltéréssel, hogy 0,04 g izonikotinsavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,12 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 67%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,73 (s, 1H), 8,86 (m, 2H), 8,67 (s, 1H), 8, (d, 2H), 8,00 (d, 2H), 7,83 (s, 1H), 7,49 (d, 2H), 6,8 (d, 2H), 4,00 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,68 (s, 2H), 3,03 (t, 2H), 2,8 (m, 6H) 12. példa: Pirazin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}- 2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 0,04 g 2¹pirazin-karbonsavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,14 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 78%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12,47 (s, 1H), 9,6 (d, 1H), 8,83 (d, 1H), 8,73 (s, 1H), 8,70 (m, 1H), 8, (d, 2H), 7,93 (s, 1H), 7,2 (d, 2H), 6,9 (d, 2H), 4,0 (d, 6H), 3,86 (d, 6H), 3,70 (2H), 3,06 (t, 2H), 2,8 (m, 6H) 13. példa: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-benzamid szintézise eltéréssel, hogy benzoesavat alkalmazunk kinaldinsav helyett, és így 0,1 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 84%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,39 (s, 1H), 8,68 (s, 1H), 8,1 (d, 2H), 8,08 (d, 2H), 7,78 (s, 1H), 7,3 (m, 3H), 7,42 (d, 2H), 6,9 (s, 1H), 6,2 (s, 1H), 3,98 (d, 6H), 3,82 (s, 6H), 3,66 (s, 2H), 2,98 (t, 2H), 2,83 (m, 6H) 14. példa: Naftalin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}- 2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 0,06 g 2¹naftoesavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,1 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 77%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,6 (s, 1H), 8:79 (s, 1H), 8,69 (s, 1H), 8,23 (d, 1H), 8,11 (d, 2H), 7,97 (m, 3H), 7, (m, 2H), 7,44 (m, 3H), 6,62 (s, 1H), 6,6 (s, 1H), 4,08 (s, 3H), 4,03 (s, 3H), 3,86 (s, 6H), 3,69 (s, 2H), 3,03 (t, 2H), 2,8 (m, 6H) példa: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-2-fluor-benzamid szintézise eltéréssel, hogy 2¹fluor-benzoesavat alkalmazunk kinaldinsav helyett, és így 0,12 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 66%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,23 (s, 1H), 8,8 (s, 1H), 8,08 (m, 3H), 7,84 (s, 1H), 7,2 (m, 1H), 7,44 (d, 2H), 7,32 (t, 1H), 7,23 (m, 1H), 6,62 (s, 1H), 6, (s, 1H), 4,03 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,67 (s, 2H), 3,01 (t, 2H), 2,8 (m, 6H) 16. példa: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil -2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-3-fluor-benzamid szintézise eltéréssel, hogy 3¹fluor-benzoesavat alkalmazunk kinaldinsav helyett, és így 0,02 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 11%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,7 (s, 1H), 8,76 (s, 1H), 8,17 (d, 2H), 8,03 (d, 1H), 7,94 (d, 2H), 7,8 (m, 3H), 7,37 (m, 1H), 6,69 (s, 1H), 6,62 (s, 1H), 4,1 (d, 6H), 3,92 (s, 6H), 3,7 (s, 2H), 3, (t, 2H), 2,91 (m, 6H) 17. példa: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-4-fluor-benzamid szintézise eltéréssel, hogy 4¹fluor-benzoesavat alkalmazunk kinaldinsav helyett, és így 0,13 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 70%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,41 (s, 1H), 8, (s, 1H), 8,12 (m, 2H), 8,06 (d, 2H), 7,76 (s, 1H), 7,48 (d, 2H), 7,19 (t, 2H), 6,9 (s, 1H), 6,1 (s, 1H), 3,98 (d, 6H), 3,82 (s, 6H), 3,68 (s, 2H), 3,03 (t, 2H), 2,84 (m, 6H) 18. példa: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-3,4-difluor-benzamid szintézise eltéréssel, hogy 0,06 g 3,4-difluor-benzoesavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,12 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 63%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,3 (s, 1H), 8,6 (s, 1H), 8, (d, 2H), 7,98 (m, 1H), 7,90 (m, 1H), 7,84 (s, 1H), 7,49 (d, 2H), 7,3 (d, 1H), 6,62 (s, 1H), 6, (s, 1H), 4,03 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,68 (s, 2H), 3,04 (t, 2H), 2,8 (m, 6H) 19. példa: Tiofén-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹ [2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]- fenil}-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 3¹tiofén karbonsavat alkalmazunk kinaldinsav helyett, és így 0, g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: %). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,43 (s, 1H), 8,63 (s, 1H), 8,21 (d, 1H), 8,08 (d, 2H), 7,76 (s, 1H), 7,74 (s, 1H), 7,48 (d, 8

9 2H), 7,38 (m, 1H), 6,61 (s, 1H), 6,4 (s, 1H), 3,99 (d, 6H), 3,83 (s, 6H), 3,67 (s, 2H), 3,02 (t, 2H), 2,83 (m, 6H). példa: Furán-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹ (6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]- fenil)-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 0,04 g 3¹furolsavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,11 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 62%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,32 (s, 1H), 8,64 (s, 1H), 8,22 (s, 1H), 8,11 (d, 2H), 7,78 (s, 1H), 7,1 (m, 3H), 7,03 (d, 1H), 6,62 (s, 1H), 6, (s, 1H), 4,01 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,68 (s, 2H), 3,04 (t, 2H), 2,8 (m, 6H) 21. példa: 4¹Oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid szintézise eltéréssel, hogy 0,07 g kromon-2-karbonsavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,16 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 80%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12,63 (s, 1H), 8,76 (s, 1H), 8,37 (d, 1H), 8,27 (d, 2H), 7,91 (m, 3H), 7, (m, 3H), 7,39 (s, 1H), 6,70 (d, 2H), 4,13 (d, 6H), 3,98 (s, 6H), 3,81 (s, 2H), 3,16 (t, 2H), 2,97 (m, 6H) 22. példa: 6¹Metil-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid szintézise eltéréssel, hogy 0,08 g 6¹metil-kromon-2-karbonsavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,16 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 79%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12,49 (s, 1H), 8,62 (s, 1H), 8,14 (d, 2H), 8,02 (s, 1H), 7,78 (s, 1H), 7,69 (d, 1H), 7,7 (d, 1H), 7,47 (d, 2H), 6,8 (d, 2H), 4,02 (d, 6H), 3,8 (d, 6H), 3,68 (s, 2H), 3,04 (t, 2H), 2,82 (m, 6H), 2,49 (s, 3H) 23. példa: ¹Metoxi-4-oxo-4H-kromén-2- karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1h- izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 0,3 g az 1. példa 4. lépésében kapott vegyületet és 0,19 g ¹metoxi-kromon-2-karbonsavat alkalmazunk sorrendben 1. példa 4. lépésében kapott vegyület és 0,0 g kinaldinsav helyett, így 0,23 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: %). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12,39 (s, 1H), 8,62 (s, 1H), 8,1 (d, 2H), 7,78 (s, 1H), 7,64 (t, 1H), 7,48 (d, 2H), 7,36 (d, 1H), 7,1 (s, 1H), 6,84 (d, 1H), 6,63 (s, 1H), 6,6 (s, 1M, 4,02 (m, 9H), 3,8 (s, 6H), 3,76 (s, 2H), 3,09 (m, 2H), 2,91 (m, 6H) példa: 6¹Fluor-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid szintézise eltéréssel, hogy 0,3 g az 1. példa 4. lépésben kapott vegyületet és 0,16 g 6¹fluor-kromon-2-karbonsavat alkalmazunk 0,1 g 1. példa 4. lépésében kapott vegyület és 0,0 g kinaldinsav helyett, így 0,27 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 66%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12, (s, 1H), 8,66 (s, 1H), 8,17 (d, 2H), 7,92 (dd, 1H), 7,87 (dd, 1H), 7,82 (s, 1H), 7,6 (m, 3H), 7,29 (s, 1H), 6,6 (s, 1H), 6,8 (s, 1H), 4,06 (d, 6H), 3,88 (s, 6H), 3,72 (s, 2H), 3,08 (m, 2H), 2,88 (m, 6H) 2. példa: 6¹Bróm-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid szintézise eltéréssel, hogy 0,2 g az 1. példa 4. lépésében kapott vegyületet és 0, g 6¹bróm-kromon-2-karbonsavat alkalmazunk 0,1 g 1. példa 4. lépésében kapott vegyület és 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,22 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: %). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12, (s, 1H), 8,9 (s, 1H), 8,3 (s, 1H), 8,12 (d, 2H), 7,86 (d, 1H), 7,7 (s, 1H), 7,67 (d, 1H), 7,48 (d, 2H), 7,26 (s, 1H), 6,62 (s, 1H), 6,6 (s, 1H), 4,01 (s, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,70 (s, 2H), 3,07 (m, 2H), 2,86 (m, 6H) 26. példa: Kinolin-4-karbonsav-[2¹(2¹{4¹ [2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]- fenil}-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid szintézise eltéréssel, hogy 0,3 gaaz1.példa 4. lépésében kapott vegyületet és 0,13 g kinolin-4-karbonsavat alkalmazunk 0,1 g 1. példa 4. lépésében kapott vegyület és 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,16 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 41%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,64 (s, 1H), 9,79 (s, 1H), 8,73 (s, 1H), 8,67 (dd, 2H), 7,9 (m, H), 7,44 (d, 2H), 6,6 (s, 1H), 6,8 (s, 1H), 4,13 (s, 3H), 4,07 (s, 3H), 3,88 (s, 6H), 3,70 (s, 2H), 3,02 (m, 2H), 2,86 (m, 6H) 27. példa: 4¹Oxo-4H-kromén-3-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid szintézise eltéréssel, hogy 0,06 g kromon-3-karbonsavat alkalmazunk 0,0 g kinaldinsav helyett, és így 0,08 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: %). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 12,1 (s, 1H), 9,04 (s, 1H), 8,89 (d, 1H), 8,0 (d, 2H), 7, (m, 3H), 7,49 (m, 3H), 7,04 (s, 1H), 6, (s, 1H), 6,4 (s, 1H), 4,04 (d, 6H), 3,84 (s, 6H), 3,67 (s, 2H), 3,03 (m, 2H), 2,84 (m, 6H) 9

10 28. példa: Kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}- 2H-tetrazol-¹il)-4,-difluor-fenil]-amid szintézise 1. lépés: 4,-Difluor-2-nitro-p-toluolszulfonhidrazon 17,7 g p¹toluolszulfon-hidrazidot adunk 0 ml etanolhoz, 17,7 g 4,-difluor-2-nitro-benzaldehidet oldunk fel kis mennyiségû etanolban, amelyet hozzáadunk, és az elegyet 80 C hõmérsékleten percig keverjük. A reakcióelegyet percig szobahõmérsékletre hûtjük és ml vízzel keverjük. A kicsapott szilárd anyagot szûrjük, 0 ml etanollal mossuk és csökkentett nyomáson szárítjuk, így 31,6 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 94%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,78 (s, 1H), 8,66 (s, 1H), 7,81 (d, 2H), 7,64 (s, 1H), 7,4 (d, 2H), 7,17 (s, 1H), 2,4 (s, 3H) 2. lépés: 2¹(2¹{4¹[¹(4,-Difluor-2-nitro-fenil)- tetrazol-2¹il]-fenil}-etil)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4- tetrahidroizokinolin 28,9 g az 1. példa 1. lépésében elõállított vegyületet adunk 0 ml 0%¹os etanolhoz és 0 C hõmérsékletre hûtjük. 2 ml 3%¹os HCl¹ot és 6,6 g nátrium-nitrátot adunk hozzá, 1 C hõmérsékletre hûtjük és 3,6 g 1. lépésben kapott vegyületet 00 ml piridinben feloldva lassan hozzáadunk. A reakcióelegyet óráig keverjük és 1N HCl-dal mossuk. Az ebbõl keletkezõ szerves fázist elválasztjuk, magnézium-szulfáton szárítjuk, szûrjük, csökkentett nyomáson desztilláljuk és etil-acetát alkalmazásával átkristályosítjuk, így 28 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: %). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 8, (d, 2H), 7,67 (s, 1H), 7,48 (d, 2H), 7,42 (s, 1H), 6,61 (d, 2H), 3,98 (s, 6H), 3,77 (s, 2H), 3,00 (m, 2H), 2,8 (m, 6H) 3. lépés: 2¹(2¹4-[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil-2H-tetrazol-¹il)-4,-difluorfenil-amin 28 g 2. lépésben kapott vegyületet összekeverünk 3 ml etanol és 3 ml diklór-metán elegyével, 8,4 g Pd/C¹t adunk hozzá, és az elegyet atmoszferikus hidrogénnyomás alatt tartjuk 18 óráig. A redukciós elegyet celitpárnán keresztül szûrjük és a párnát etanollal mossuk, a szûrletet és a mosott oldatot kombináljuk és csökkentett nyomáson kondenzáljuk, így egy maradékot kapunk, amely 22 g cím szerinti vegyületet adott (hozam: 84%). 1 H NMR (CDCl 3 ) C: 8,24 (d, 2H), 7,88 (s, 1H), 7,61 (d, 2H), 6,7 (d, 2H), 6,49 (s, 1H), 4,79 (bs, 2H), 3,99 (d, 6H), 3,81 (m, 2H), 3,4 (m, 8H) 4. lépés: Kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}- 2H-tetrazol-¹il)-4,-difluor-fenil]-amid 1,0 g 3. lépésben kapott vegyületet összekeverünk 1 ml diklór-metánnal, 0,47 g az 1. példa. lépésben kapott vegyülettel, és 0,4 ml trietil-amint adunk hozzá, és az elegyet szobahõmérsékleten óráig keverjük. 0 ml desztillált vízzel történõ mosás után a keletkezõ szerves fázist magnézium-szulfáton szárítjuk, szûrjük, és csökkentett nyomáson desztilláljuk. A kapott maradékot ezután oszlopkromatográfiás eljárással kezeljük, így 0,8 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 61%). 1 H NMR (CDCl 3 ). C: 11,84 (s, 1H), 9,70 (s, 1H), 8,97 (s, 1H), 8,81 (s, 1H), 8,22 (d, 1H), 8,19 (d, 1H), 7,97 (d, 1H), 7,89 (t, 2H), 7,68 (m, 1H), 7,48 (d, 2H), 6,61 (d, 2H), 4,01 (d, 6H), 3,68 (s, 2H), 3,08 (m, 2H), 2,8 (m, 6H) 29. példa: Kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil- szulfanil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid szintézise 1. lépés: 1¹(2¹Bróm-etil-szulfanil)-4-nitro-benzol 6,94 ml 1,2-dibróm-metánt hígítunk 0 ml acetonitrillel, 11,2 g kálium-karbonáttal és,0 g 4¹nitro-benzoltiollal elegyítjük, és 80 C hõmérsékleten 18 óráig keverjük. 0 ml desztillált vízzel és 0 ml vizes NaCldal történõ mosás után a keletkezõ szerves fázist magnézium-szulfáton szárítjuk, szûrjük, és csökkentett nyomáson desztilláljuk. A kapott maradékot ezután oszlopkromatográfiás eljárással kezeljük, így 6,9 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 82%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 7, (s, 2H), 7,42 (s, 2H), 2,92 (m, 4H) 2. lépés: 4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil-szulfanil]-fenil-amin 6,9 g az 1. lépésben kapott vegyületet, 6,1 g 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-hidrokloridot és 7,7 g kálium-karbonátot adunk 80 ml acetonitrilhez, és 8 C¹on 14 óráig keverjük. ml desztillált vízzel és 0 ml vizes NaCl-dal történõ mosás után a keletkezõ szerves fázist MgSO 4 ¹on szárítjuk, szûrjük, és csökkentett nyomáson desztilláljuk, így,3 g 6,7-dimetoxi- 2-[2¹(4¹nitro-fenil-szulfanil)-etil]-1,2,3,4-tetrahidroizokinolint kapunk. A vegyületet 3,4 g vassal, 6,74 ml 3%¹os HCl-dal és 3 ml metanollal keverjük 1 atmoszféra nyomású nitrogéngáz-atmoszférában óráig. A reakcióelegyet celitpárnán szûrjük, a párnát metanollal mossuk, és a szûrletet és a mosóoldatot kombináljuk, és csökkentett nyomáson desztilláljuk, így egy maradékot kapunk, amely 3,0 g cím szerinti vegyületet ad (hozam: 33%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 7,8 (s, 2H), 7,32 (s, 2H), 6,61 (s, 1H), 6, (s, 1H), 4,01 (s, 6H), 3,84 (do 6H), 3,68 (s, 2H), 3,26 (m, 2H), 2,83 (m, 6H) 3. lépés: 2¹(2¹{4¹[S¹(4,-Dimetoxi-2-nitro-fenil)- tetrazol-2¹il]-fenil-szulfanil}-etil)-6,7-dimetoxi- 1,2,3,4-tetrahidroizokinolin 0,8 g 2. lépésben kapott vegyületet adunk 4 ml 0% etanolhoz. 0 C hõmérsékletre történõ hûtés után 0,6 ml 3%¹os HCl¹ot és 0,16 g nátrium-nitrátot adunk hozzá, majd 1 C hõmérsékletre történõ hûtés után, lassan 0,9 g az 1. példa 2. lépésében kapott, 14 ml piridinben feloldott vegyületet adunk hozzá. Az elegyet óráig keverjük, 1 N HCl-dal mol%, magnézium-szul-

11 fáton szárítjuk, szûrjük, és csökkentett nyomáson desztilláljuk. A keletkezõ maradékot oszlopkromatográfiás eljárással kezeljük, így 0,7 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 2%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 8,08 (d, 2H), 7,8 (s, 1H), 7,0 (d, 2H), 7,32 (s, 1H), 6, (s, 1H), 6,3 (s, 1H), 4,04 (s, 6H), 3,8 (d, 6H), 3,66 (s, 2H), 3,2 (m, 2H), 2,8 (m, 6H) 4. lépés: 2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro-1H- izokinolin-2¹il)-etil-szulfanil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)- 4,-dimetoxi-fenil-amin 0,2 g a 3. lépésben kapott vegyületet, 0,1 g vasat és 0,1 ml tömény HCl¹ot adunk 3 ml metanolhoz, és 1 atmoszféra nyomású hidrogéngáz-atmoszférában 18 óráig keverjük. A reakcióelegyet celitpárnán szûrjük, a párnát metanollal mossuk, és a szûrletet és a mosóoldatot kombináljuk, és csökkentett nyomáson desztilláljuk, így maradékot kapunk, amely 0,1 g cím szerinti vegyületet ad (hozam: 79%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 8,14 (d, 2H), 7,74 (s, 1H), 7,6 (d, 2H), 6,6 (s, 1H), 6,6 (s, 1H), 6, (s, 1H), 3,96 (d, 6H), 3,88 (s, 6H), 3,69 (s, 2H), 3, (m, 2H), 2,88 (m, 6H). lépés: Kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil- szulfanil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid eltéréssel, hogy 0,1 g a 4. lépésben kapott vegyületet és 0,06 g 3¹izokinolin-karbonsav-hidrátot alkalmazunk kiindulási anyagokként, így 0, g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 2%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,84 (s, 1H), 9,70 (d, 1H), 8,96 (d, 1H), 8,7 (s, 1H), 8,24 (d, 1H), 8,12 (d, 2H), 8,01 (d, 1H), 7,88 (m, 2H), 7,70 (t, 1H), 7,1 (d, 2H), 6,64 (s, 1H), 6,6 (s, 1H), 4,08 (d, 3H), 4,04 (d, 3H), 3,86 (s, 6H), 3,69 (s, 2H), 3,29 (m, 2H), 2,88 (m, 6H). példa: Kinolin-3-karbonsav-2-[2¹(6,7-dimetoxi- 3,4-dihidro-1H-izokinolin-2-il-etil)-2H-tetrazol-¹il]- 4,-dimetoxi-fenil-amid] szintézise 1. lépés: 2¹(2¹Bróm-etil)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4- tetrahidroizokinolin 1 g 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-hidrokloridot összekeverünk 1 ml N,N-dimetil-formamiddal, 1,0 g 1,3-dibróm-metánnal, 1,80 g kálium-karbonáttal és 0,6 g kálium-jodidot adunk hozzá, és az elegyet 0 C hõmérsékleten 6 óráig keverjük. A reakcióelegyet ml etil-acetáttal extraháljuk és az extraktumot ml desztillált vízzel mossuk. A keletkezõ szerves fázist magnézium-szulfáton szárítjuk, és csökkentett nyomáson szûrjük, így eltávolítjuk az oldószert. Az így kapott maradékot ezután oszlopkromatográfiás eljárással kezeljük, így 1 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: %). 1 H NMR (CDCl 3 ): 6,2 (d, 2H), 3,8 (s, 6H), 3,9 (s, 2H), 2,93 2,81 (m, 4H), 2,77 2,68 (m, 2H), 2,64 2,6 (m, 2H lépés: ¹(4,-Dimetoxi-2-nitro-fenil)-2H-tetrazol 2,33 g 4,-dimetoxi-2-nitro-benzonitrilt adunk 1 ml toluolhoz, 0,28 g dibutilón-oxidot és 2,8 g trimetil-szililazidot adunk hozzá, és a elegyet 0 C hõmérsékleten 16 óráig keverjük. A reakcióelegyet csökkentett nyomáson desztilláljuk, így az oldószert eltávolítjuk és a keletkezõ szilárd anyagot ml diklór-metánnal mossuk, így 2,0 g cím szerinti vegyületet szürke színû szilárd anyag formájában kapunk (hozam: 71%). 1 H NMR (CD 3 OD): 7,90 (s, 1H), 7, (s, 1H), 4,04 (s, 3H), 3,99 (s, 3H) 3. lépés: 2¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2-il-etil)-2H-tetrazol-¹il]-4,-dimetoxifenil-amin 0,2 g 2. lépésben kapott vegyületet, 0,3 g az 1. lépésben kapott vegyületet és 0,17 ml trietil-amint adunk ml diklór-metánhoz, és 16 óráig keverjük. A reakcióelegyet ml etil-acetáttal extraháljuk, és az extraktumot ml desztillált vízzel mossuk. A keletkezõ szerves fázist magnézium-szulfáton szárítjuk, és csökkentett nyomáson szûrjük, majd oszlopkromatográfiás eljárással kezeljük, így 0,1 g nitroszármazékot kapunk. A nitroszármazékot ml diklór-metánnal, ml etanollal és 0, g Pd/C¹vel elegyítjük, és 1 atmoszféra nyomású hidrogéngáz-atmoszférában tartjuk 18 óráig. A redukciós elegyet celitpárnán át szûrjük csökkentett nyomáson, a párnát metanollal mossuk, a szûrletet és a mosóoldatot kombináljuk, és csökkentett nyomáson desztilláljuk, így maradékot kapunk, amely 0, g cím szerinti vegyületet eredményez (hozam: 91%). 1 H NMR (CD 3 OD): 7,37 (s, 1H), 6,9 (s, 1H), 6,2 (s, 1H), 6,47 (s, 1H), 4,00 (s, 2H), 3,80 (s, 3H), 3,79 (s, 3H), 3,77 (s, 3H), 3,76 (s, 3H), 2,80 2,70 (m, 2H), 2,6 3,1 (m, 6H) 4. lépés: Kinolin-3-karbonsav-2-[2¹(6,7-dimetoxi- 3,4-dihidro-1H-izokinolin-2-il-etil)-2H-tetrazol-¹il]- 4,-dimetoxi-fenil-amid] eltéréssel, hogy 0, g 3. lépésben kapott vegyületet és 0,22 g 3¹kinolin-karbonsavat alkalmazunk kiindulási anyagokként, így 0, g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 6%). 1 H NMR (CDCl 3 ): 9, (s, 1H), 8,80 (s, 1H), 8, (m, 1H), 8,1 (d, 1H), 7,90 (t, 2H), 7,80 (t, 1H), 7,3 (s, 1H), 6, (s, 1H), 6, (s, 1H), 4,01 (s, 2H), 3,80 (s, 6H), 3,70 (s, 6H), 3,7 3, (m, 8H) 31. példa: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-3-fenil-akrilamid szintézise eltéréssel, hogy 0,1 g az 1. példa 4. lépésében kapott vegyületet és 0,0 g transz-fahéjsavat alkalmazunk kiindulási anyagokként, így 0,11 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 9%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 11,07 (s, 1H), 8,82 (s, 1H), 8, (m, 4H), 7,83 (s, 1H), 7,79 (s, 1H), 7,8 (s, 1H), 11

12 7,0 (s, 1H), 7,41 (s, 1H), 7,31 (d, 1H), 6,71 (s, 1H), 6,68 (s, 1H), 6,62 (s, 1H), 6, (s, 1H), 3,98 (d, 6H), 3,8 (s, 6H), 3,69 (s, 2H), 3,01 (t, 2H), 2,83 (m, 6H) 32. példa: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-3-kinolin-3-il-akrilamid szintézise 1. lépés: 3¹Kinolin-3-il-akrilsav 80 g 3¹kinolin karboxaldehidet, 8 g malonsavat és 6,0 g piperidint adunk ml piridinhez, és 0 C hõmérsékleten 3 óráig keverjük. 00 ml desztillált vízhez való hozzákeverés után tömény HCl¹ot adunk hozzá, amíg az oldat kémhatása ph=4,8¹ra alakul, és 1 óráig keverjük. A keletkezõ szilárd anyagot csökkentett nyomáson szûrjük, 0 ml desztillált vízzel mossuk és 1 óráig szárítjuk, így 96 g cím szerinti vegyületet fehér színû szilárd anyag formájában kapunk (hozam: 9%). 1 H NMR (DMSO-d 6 ): 9,23 (s, 1H), 8,67 (s, 1H), 8,04 7,98 (m, 2H), 7,82 7,7 (m, 2H), 7,64 (t, 1H), 6,8 (d, 1H) 2. lépés: N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-Dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,- dimetoxi-fenil]-3-kinolin-3-il-akrilamid eltéréssel, hogy 0,22 g az 1. példa 4. lépésében kapott vegyületet és 0, g az 1. lépésben kapott vegyületet alkalmazzuk kiindulási anyagokként, így 0,18 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 61%). 1 H NMR (CDCl 3 ): 9,09 (s, 1H), 8,22 (s, 1H), 7,89 7,84 (m, 2H), 7,77 7,71 (m, 3H), 7, 7,6 (m, 3H), 7,26 7,19 (m, 3H), 6,81 (m, 2H), 6,61 (s, 1H), 6, (s, 1H), 3,96 (s, 6H), 3,88 (s, 6H), 3,68 (s, 2H), 2,99 2,77 (m, 8H) példa: 4¹Oxo-4H-kromén-2-karbonsav- (2¹{2¹[4¹(2¹{[2¹(3,4-dimetoxi-fenil)-etil]-metil-amino}- etil)-fenil]-2h-tetrazol-¹il}-4,-dimetoxi-fenil)-amid szintézise 1. lépés: 4¹(2¹{[2¹(3,4-Dimetoxi-fenil)-etil]-metilamino}-etil)-fenilamin 7,0 g 2¹(4¹nitro-fenil)etil-bromidot,,94 g [2¹(3,4-dimetoxi-fenil)-etil]-metil-amint, 8,41 g kálium-karbonátot és 4,6 g nátrium-jodidot adunk 70 ml N,N-dimetilformamidhoz, és 0 C hõmérsékleten tartjuk 6 óráig. 0 ml desztillált vízzel való összekeverés után a reakcióelegyet háromszor 0 ml etil-acetáttal extraháljuk, és az egyesített szerves fázist telített NaCl-dal mossuk, magnézium-szulfáton szárítjuk, csökkentett nyomás alatt szûrjük, és desztilláljuk, így eltávolítjuk az oldószert. Az így kapott maradékot etil-acetátból átkristályosítjuk, így 7,86 g nitroszármazékot kapunk. A nitroszármazékot 0 ml tetrahidrofuránnal és 0 ml metanollal elegyítjük, 0, g Pd/C¹t adunk hozzá, és az elegyet 1 atmoszféra nyomású hidrogéngáz-atmoszférában tartjuk 18 óráig. A redukciós elegyet celitpárnán keresztül szûrjük csökkentett nyomáson, a párnát metanollal mossuk, a szûrletet és a mosóoldatot kombináljuk, és csökkentett nyomáson desztilláljuk, így egy maradékot kapunk, amely 6,2 g cím szerinti vegyületet ad (hozam: 68%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 7,3 (d, 1H), 6,90 (d, 2H), 6,67 (d, 2H), 6, (d, 1H), 6,4 (s, 1H), 3,90 (s, 6H), 3,86 (s, 6H), 2,9 2,71 (m, 8H), 2,3 (s, 3H) 2. lépés: 2¹{2¹[4¹(2¹{[2¹(3,4-Dimetoxi-fenil)-etil]- metil-amino}-etil)-fenil]-2h-tetrazol-¹il}-4,- dimetoxi-fenil-amin Az 1. példa 3. lépés és 4. lépései szerinti eljárást ismételjük meg, azzal az eltéréssel, hogy 1,2 g 1. példa 2. lépésében kapott vegyületet és 1 g. lépésben kapott vegyületet alkalmazunk kiindulási anyagokként alkalmazunk kiindulási anyagokként, és így 0,98 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 70%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 7,70 7,66 (m, 1H), 7,62 7,2 (m, 3H), 7,4 7, (m, 2H), 6,93 (d, 1H), 6,70 (s, 1H), 6, (s, 1H), 3,98 (s, 6H), 3,8 (s, 6H), 2,93 2,73 (m, 8H), 2,43 (s, 3H) 3. lépés: 4¹Oxo-4H-kromén-2-karbonsav- (2¹{2¹[4¹(2¹{[2¹(3,4-dimetoxi-fenil)-etil]-metil-amino}- etil)-fenil]-2h-tetrazol-¹il}-4,-dimetoxi-fenil)-amid eltéréssel, hogy 1 g 2. lépésben kapott vegyületet és 0,97 g kromon-2-karbonsavat alkalmazunk kiindulási anyagokként, és így 0,99 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 7%). 1 H NMR (CDCl 3 ) : 7,70 7,63 (m, 1H), 7,62 7,1 (m, 3H), 7,4 7,18 (m, 2H), 6,93 (d, 1H), 6,68 (s, 1H), 6,3 (s, 1H), 3,97 (s, 6H), 3,86 (s, 6H), 2,9 2,7 (m, 8H), 2,44 (s, 3H) Az példákban elõállított vegyületeket I. táblázatban soroljuk fel. A példa száma R 1 R 2 R 3 R 4 R R 6 R 7 R 8 R 9 R R 11 X m n 1. kinolin-3-2. kinolin-2-3. izokinolin kinolin-8-12

13 HU T2 Táblázat (folytatás) A példa száma R 1 R 2 R 3 R 4 R R 6 R 7 R 8 R 9 R R 11 X m n. izokinolin kinolin metoxi- kinolin-2-8. kinoxalin piridin-2-. nikotinát 11. izonikotinát 12. pirazin benzonát 14. naftalin fluorbenzonát fluorbenzonát H OCH 3 OCH 3 HH CH 2 CH 2 H OCH 3 OCH 3 H CH fluorbenzonát H OCH 3 OCH 3 H CH 2 CH 2 H CH 2 OCH 3 H CH ,4-difluorbenzonát H OCH3 OCH 3 H CH 2 CH 2 H OCH 3 OCH 3 H CH tiofén-3- H OCH 3, OCH 3 H CH 2 CH 2 H OCH 3 OCH 3 H CH purán oxo-4H- kromén metil-4- oxo-4h- kromén metoxi- 4-oxo-4H- kromén fluor-4- oxo-4h- kromén bróm-4- oxo-4h- kromén kinolin-4- H OCH 3 OCH 3 H CH- 3 H OCH 3 OCH 3 H CH

14 Táblázat (folytatás) A példa száma R 1 R 2 R 3 R 4 R R 6 R 7 R 8 R 9 R R 11 X m n oxo-4H- kromén kinolin kinolin-3-. kinolin fenil-akrilát kinolin- 3-il-akriIát oxo-4H- kromén-2- H F F H CH 2 CH 2 H OCH 3 OCH 3 H CH H OCH 3 OCH 3 H CH 2 CH 2 H OCH 3 OCH 3 H S 1 1 H OCH 3 OCH 3 H CH 3 H H OCH 3 OCH 3 H CH példa: Kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹4-[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil- 2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]-amid metánszulfonát szintézise 1 g 1. példában kapott vegyületet 1 keverünk 70 ml metanollal percig, és 0,1 ml metánszulfonsav és ml metanol elegyét adjuk hozzá cseppenként 0 C hõmérsékleten. Az elegyet szobahõmérsékletre melegítjük percre és 6 óráig keverjük, amellyel 0,9 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 83%). 1 H NMR (CD 3 OD) : 9,71 (s, 1H), 9, (s, 1H), 8,33 (d, 1H), 8,31 (d, 1H), 8,24 8, (m, 3H), 8, (t, 1H), 7,89 (s, 1H), 7,6 (m, 3H), 6,86 (s, 1H), 6,84 (s, 1H), 4,00 (d, 6H), 3,86 (d, 6H), 3,6 3, (m, 4H), 3,37 3,26 (m, 6H), 2,19 (s, 3H) 3. példa: 4¹Oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid metánszulfonát szintézise A 33. példa szerinti eljárást ismételjük meg, azzal az eltéréssel, hogy 1,2 g 21. példában kapott vegyületet és 0,12 ml metánszulfonsavat alkalmazunk kiindulási anyagokként, és így 1,1 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 80%). 1 H NMR (CD 3 OD) : 8,3 (s, 1H), 8,18 8,16 (m, 3H), 7,9 (t, 1H), 7,79 (d, 1H), 7,71 7,64 (m, 4H), 7,08 (s, 1H), 7,0 (s, 1H), 7,01 (s, 1H), 4,0 (s, 6H), 4,01 (s, 3H), 3,90 (s, 3H), 3,90 3,73 (m, 4H), 3,1 3,41 (m, 6H), 2,18 (s, 3H) példa: 4¹Oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin- 2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxi-fenil]- amid-hidroklorid szintézise A 33. példa szerinti eljárást ismételjük meg, azzal az eltéréssel, hogy 1, g 21. példában kapott vegyületet és 0,1 ml sósavat alkalmazunk kiindulási anyagokként, és így 1,4 g cím szerinti vegyületet kapunk (hozam: 89%). 1 H NMR (CD 3 OD) : 8,37 (s, 1H), 8,19 8,1 (m, 3H), 7,97 (t, 1H), 7,82 (d, 1H), 7,73 7,6 (m, 4H), 7,18 (s, 1H), 7,1 (s, 1H), 7,11 (s, 1H), 4,07 (s, 6H), 4,02 (s, 3H), 3,98 (s, 3H), 3,94 3,7 (m, 2H), 3,2 3,43 (m, 8H) 1. példa preparátum elõállítására: preparátum formulálása orális beadásra Tablettát állítunk elõ a következõ összetevõk alkalmazásával, ahol a hatóanyag a 21. példa szerinti vegyület: Összetevõ Mennyiség (mg/tabletta) Hatóanyag 0 Kukoricakeményítõ 80 Laktóz 80 Magnézium-sztearát Más tablettákat is elõállítottunk ugyanezen eljárással a találmány szerinti 1. és példák szerinti tetrazol-származékok mindegyikének hatóanyagokkénti felhasználásával. A 3. példa szerinti vegyület esetében a felhasznált mennyiség 114 mg volt. 2. példa preparátum elõállítására: preparátum formulálása orális beadásra Keményzselatin-kapszulát állítottunk elõ a következõ összetevõk alkalmazásával, ahol a hatóanyag a 21. példa szerinti vegyület: Összetevõ Mennyiség (mg/kapszula) Hatóanyag 0 Kukoricakeményítõ 14

15 Összetevõ Mennyiség (mg/kapszula) Laktóz 80 Kristályos cellulóz 80 Magnézium-sztearát Más kapszulákat is elõállítottunk azonos eljárással az 1. és példák szerinti, a találmány tárgyát képezõ tetrazolszármazékok mindegyikének hatóanyagkénti felhasználásával. A 3. példa szerinti vegyület esetében az alkalmazott mennyiség 114 mg volt. 3. példa preparátum elõállítására: preparátum formulálása injekcióhoz Egy injekciós preparátumot állítottunk elõ a következõ összetevõk alkalmazásával, ahol a hatóanyag a 21. példa szerinti vegyület: Hatóanyag Összetevõk %¹os glükózoldat HCl (1N) Mennyiség (mg/kapszula) mg ml (azon mennyiség, amelytõl a keletkezõ oldat kémhatása ph=4 lesz) Más injekciós preparátumokat is elõállítottunk azonos eljárással a találmány szerinti 1. és példák szerinti tetrazolszármazékok mindegyikének hatóanyagokkénti felhasználásával. A 3. példa szerinti vegyület esetében az alkalmazott mennyiség 23 mg volt és HCl¹ot nem alkalmaztunk. 4. példa preparátum elõállítására: preparátum formulálása injekcióhoz Egy injekciós preparátumot állítottunk elõ a következõ összetevõk alkalmazásával, ahol a hatóanyag a 21. példa szerinti vegyület: Összetevõk Hatóanyag Polietilénglikol 0 Steril víz Táblázat (folytatás) Mennyiség (mg/kapszula) mg 2 ml 8 ml Más injekciós preparátumokat is elõállítottunk azonos eljárással a találmány szerinti 1. és példák szerinti tetrazolszármazékok mindegyikének hatóanyagokkénti felhasználásával. A 3. példa szerinti vegyület esetében az alkalmazott mennyiség 23 mg volt. 1. tesztpélda: A találmány szerinti vegyületek gátló aktivitása p¹glikoproteinnel szemben A találmány szerinti vegyületek mint a p¹glikoprotein inhibitorai mindegyikének biológiai hozzáférhetõségének vizsgálata érdekében azon sejtek toxicitását mértük MCF¹7 sejt és MCF-7/Dox sejt alkalmazásával, amely egy MCF¹7 expresszáló p¹glikoprotein A sejteket % FBS-ben (magzati marhaszérum)/rpmi16 közegben tenyésztettük, amelyet 2 mmol glutaminnal, 3,7 g/l nátrium-bikarbonáttal és mg/l gentamicinnel egészítettünk ki 37 C hõmérsékleten, % CO 2 atmoszférájú inkubátorban 0%¹os páratartalom mellett, és összegyûjtöttük azokat 0,2% tripszinoldat alkalmazásával, amely 3 mm 1,2-ciklohenxándiamin-tetraecetsavat tartalmazott. Az összegyûjtött sejteket egy 96 üregû, lapos aljú lapon 2 3 sejt/üreg sûrûséggel helyeztük el, és ugyanebben a közegben 24 óráig inkubáltuk. Paclitaxelt, egy rákellenes hatóanyagot hígítottunk azonos közeggel, így 11 ~ -6 M teszt oldatokat állítottunk elõ. A tenyészközeg eltávolítása után valamennyi üreget 0 l tesztoldattal kezeltük önmagában vagy 0 nm 1. példák szerinti tesztvegyületek mindegyikével való kombinációban. 72 óráig tartó inkubálás után a tenyészközeget eltávolítottak, valamennyi üreget % triklór-ecetsavval 1 óráig kezeltük, így fixáltuk a sejteket, vízzel mostuk, és szobahõmérsékleten szárítottuk. Az 1% ecetsavat és 0,4% SRB¹t (szulforodamin B¹t) tartalmazó festõoldat hozzáadása után az üregeket 80 C hõmérsékleten tartottuk percig, majd 1%¹os ecetsavval mostuk a maradék SRB eltávolítása érdekében. ml trizma bázisoldatot (ph=,3 ~,) adtunk hozzá, és az abszorbanciát nm¹nél valamennyi üregre megmértük egy mikrolapleolvasó alkalmazásával az ED 0, azon hatóanyag-koncentráció értékelésére, amelynél a ráksejtek növekedését 0%¹os mértékig gátolta. Továbbá a paclitaxel rákellenes aktivitását MCF7/Dox ellen (rezisztens ráksejtek) fokozását mértük az ED PAC 0/ED 0 meghatározásával, ahol ED PAC 0 jelentése azon érték, amelyet az önmagában alkalmazott paclitaxel esetében önmagában mértük. Az eredményeket a II. táblázatban mutatjuk be. II. táblázat Vegyület ED 0 (nm) ED PAC 0 / ED 0 MCF7 MCF7/Dox Kontroll 11, 294,6 1,0 1. példa 7,9 14,,3 2. példa 12,1 9,9 2,7 3. példa 8, 83,8 3, 4. példa,4 69,2 4,3. példa 7,6 162,0 1,8 6. példa 9,1 88,6 3,3 7. példa 7,4 90,0 3,3 8. példa 6,2 13,4 22,0 9. példa 8,7 94,8 3,1. példa 9,1 97,9 3,0 11. példa 7,2 93,2 3,2 12. példa 9,1 97,9 3,0 13. példa 7,7 86,9 3,4 1

16 II. táblázat (folytatás) Vegyület ED 0 (nm) ED PAC 0 / ED 0 MCF7 MCF7/Dox 14. példa,3 112,7 2,6 1. példa 11, 71,3 4,1 16. példa 7,9 44,3 6,7 17. példa,2 73,1 4,0 18. példa,3 80,4 3,7 19. példa 6,4 66,2 4,. példa,2 83,7 3, 21. példa 7,9 4,9,1 22. példa 6, 4,0 73,4 23. példa 7,4,9 49,9 24. példa 8,1 7, 39,3 2. példa 9,1,3 28,6 26. példa,1 12,3 24,0 27. példa 9,0 139, 2,1 28. példa 7,4 14,8 19,9 29. példa 6,3 13,8 21,3. példa 13,1 111,9 2,6 31. példa 9,9 8,1 2,7 32. példa 9,8 1,3 19,2 33. példa 8,2 12,8 23,0 Amint azt a II. táblázatban bemutatjuk, a paclitaxel lényegesen magasabb citotoxicitást mutat MCF-7/Dx sejtekkel szemben abban az esetben, ha kezeljük a példák szerinti vegyületekkel való kombinációban annál, mint amikor önmagában kezeljük, és ez látható, hogy (I) általános képletû találmány szerinti vegyületek hatékonyan elnyomják a p¹glikoprotein aktivitását még 0 mm értékû alacsony koncentrációnál is tesztpélda: Orálisan beadott paclitaxel in vivo felszívódása A példákban elõállított találmány szerinti vegyületek aktivitásának megvizsgálására in vivo felszívódási teszteket hajtottunk végre a következõk szerint: Huszonöt 14 1 hetes életkorú Sprague Dawleypatkányt koplaltattunk több mint 24 óráig, mialatt szabad hozzáférést biztosítottunk számukra a vízhez, majd ezután négy 8 patkányból álló csoportra osztottuk azokat. A korábbi tesztcsoportok közül háromnak orálisan mg/kg testsúlykilogrammot paclitaxelt adtunk be (6 mg paclitaxel/0, ml kremofor EL+0, ml etanol) és az 1., 21. és 22. példák szerinti vegyületek mindegyikét (12 mg példák szerinti vegyület/4 ml % dextróz+1,2 mcg metánszulfonsav), és a kontrollcsoport vivõanyagot kapott (4 ml %¹dextróz + 1,2 mcg metánszulfonsav) és mg paclitaxelt (készítmény: 6 mg paclitaxel 0, ml kemorfor EL¹ben + 0, ml etanol). Vérmintákat vettünk közvetlenül valamennyi patkány szívébõl a beadás elõtt és 1, 2, 4, 6, 8 és 24 órával a beadás után. Valamennyi vérmintát fordulat/perc alkalmazásával centrifugáltunk, így szérummintát kaptunk, amelybõl, 0 l¹t 0 l acetonitrillel összekevertünk (belsõ standard) és az elegyet ráztuk, így extraktumot kaptunk. Az extraktumot fordulat/perc mellett, 4 C hõmérsékleten, percig centrifugáltuk, így felülúszót kaptunk. 0 l¹t a felülúszóból fél-mikro HPLCvel mértünk a következõ körülmények között: félmikro HPLC rendszer: SI¹1 modell (Shiseido), analitikai oszlop: Capsejt Pak C 18 UG1 ( m, 1, mm, Shiseido), elõoszlop: Capsejt Pak C 18 MF Ph¹1(4,6 mm, Shiseido), koncentrációs oszlop: Capsejt Pak C 18 UG1 ( m, 1, 3 mm, Shiseido), mozgó fázis az elõoszlophoz: % acetonitril, mozgó fázis az analitikai oszlophoz: % acetonitril, injekciós térfogat: l, áramlási sebesség: l/perc, detektor: 227 nm. A vérben lévõ paclitaxel koncentrációk idõfüggõ változásait a III. táblázatban mutatjuk be. AUC (ng.hr/ml)* 1 III. táblázat Tmax. (óra)* 2 Cmax. (ng/ml)* 3 Kontroll 4± 2,0 78±31 1. példa 3,032±1,8 1,0 1,172± példa 3,744±1,3 1,0 1,149± példa 3,632±1,219 1,0 1,1±47 * 1: A vérkoncentráció görbéje alatti terület 24 óráig * 2: Idõ a maximális vérkoncentrációnál * 3: Maximális vérkoncentráció A III. táblázat eredményei demonstrálják, hogy a találmány szerinti vegyületek elõnyösen alkalmazhatók a paclitaxel biológiai hozzáférhetõségének fokozására, amely hatóanyag önmagában nem könnyen szívódik fel az emésztõrendszerben. Bár találmányunkat a fenti konkrét kiviteli alakokra tekintettel ismertettük, érthetõ, hogy különbözõ módosítások és változások végezhetõk el a találmányon a szakember által, amelyek szintén a találmány oltalmi köréhez tartoznak, amint azt a kapcsolódó idõpontokban meghatározzuk. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Egy (I) általános képletû vegyület, vagy annak gyógyászatilag elfogadható sója (I) 16

17 ahol a képletben R 1 jelentése aril¹, heteroaril¹, akril-aril¹, akril-heteroaril¹, heterocikloalkenil- vagy karbociklocsoport, amely adott esetben egy vagy több szubsztituenssel helyettesített a következõk körébõl választva: 1 szénatomos alkil¹, hidroxil¹, 1 szénatomos alkoxicsoport, halogénatom, trifluor-metil¹, nitro- és aminocsoport; R 2,R 3,R 4,R,R 6,R 7,R 8,R 9 R és R 11 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, hidroxil¹, halogén¹, nitro¹, C 1 alkil vagy alkoxicsoport, R 6 és R 11 adott esetben kondenzált, így 4 8 tagú gyûrût képez; m és n egymástól függetlenül 0 4 értékû egész szám, és X jelentése CH 2 -csoport, O¹ vagy S¹atom. 2. Egy 1. igénypont szerinti vegyület, ahol a képletben R, jelentése helyettesítetlen vagy helyettesített fenil¹, piridin¹, pirazin¹, kinolin¹, izokinolin¹, kinazolin¹, kinoxalin¹, pirazol¹, imidazol¹, triazol¹. oxazol¹, tiazol¹, oxadiazol, tiadiazol¹, benztiazol¹, benzoxazol¹. kromonkinolon¹, cinnamin- vagy kinolin-akril-csoport. 3. Egy 2. igénypont szerinti vegyület, amely a következõk körébõl választott: kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹4-[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil-2h-tetrazol-¹il)- kinolin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- izokinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi- 3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol- ¹il)- kinolin-8-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- izokinolin-1-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi- 3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol- ¹il)- kinolin-4-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-4¹metoxi-kinolin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹]2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2htetrazol-¹il)- kinoxalin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- piridin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-nikotinamid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-izonicotinamid; pirazin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3, N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-benzamid; naftalin-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-2-fluor-benzamid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-3-fluor-benzamid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-4-fluor-benzamid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-3,4-difluor-benzamid; tiofén-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- furán-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-4¹oxo-4h-kromén-2-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2htetrazol-¹il)- 6¹metil-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)- etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)- ¹hidroxil-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)- etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)- ¹metoxi-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)- etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)- 6¹fluor-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)- etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)- 6¹bróm-4-oxo-4H-kromén-2-karbonsav- [2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-izokinolin-2¹il)- etil]-fenil}-2h-tetrazol-¹il)- kinolin-4-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-4¹oxo-4h-kromén-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7- dimetoxi-3,4-dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2htetrazol-¹il)- kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-4,-difluor-fenil]-amid; kinolin-3-karbonsav-[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4- dihidro-1h-izokinolin-2¹il)-etil-szulfanil]-fenil}-2htetrazol-¹il)- kinolin-3-karbonsav-2-[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro- 1H-izokinolin-2-il-etil)-2H-tetrazol-¹il]-4,-dimetoxifenil-amid; N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-3-fenil-akrilamid; 17

18 N¹[2¹(2¹{4¹[2¹(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1Hizokinolin-2¹il)-etil]-fenil}-2H-tetrazol-¹il)-4,-dimetoxifenil]-3-kinolin-3-il-akrilamid; és 4¹oxo-4H-kromén-2-karbonsav-(2¹{2¹[4¹(2¹{[2¹(3,4- dimetoxi-fenil)-etil]-metil-amino}-etil)-fenil]-2h-tetrazol- ¹il}-4,-dimetoxi-fenil)-amid. 4. Eljárás egy (I) általános képletû vegyület elõállítására, amely tartalmazza a következõ lépéseket: (i) egy (V) általános képletû vegyületnek egy (VI) általános képletû vegyülettel történõ ciklizálása egy bázis jelenlétében, így egy (IV) általános képletû vegyületet kapunk; (ii) a (IV) általános képletû vegyület hidrogénezése egy katalizátor jelenlétében, így egy (II) általános képletû vegyületet kapunk; és (iii) a (II) általános képletû vegyület acilezése egy (III) általános képletû vegyülettel egy bázis jelenlétében vagy egy kondenzálószer jelenlétében: 1 (VII) ahol a képletben R 2,R 3,R 4,R és L jelentése azonos a 4. igénypontban meghatározott jelentésekkel. 6. A 4. igénypont szerinti eljárás, amelyben a (VI) általános képletû vegyületet egy (X) általános képletû vegyületnek egy (XI) általános képletû vegyülettel egy bázis jelenlétében történõ reagáltatásával állítjuk elõ, így egy (IX) általános képletû vegyületet kapunk; a (IX) általános képletû vegyületet egy katalizátor jelenlétében hidrogénezzük, így egy (VIII) általános képletû vegyületet kapunk; és a (VIII) általános képletû vegyületet nátrium-nitrittel és HCl-dal reagáltatjuk; (I) (VI) (II) 2 (VIII) (III) (IX) (IV) 3 (X) (XI) (V) (VI) ahol a képletben, R 1,R 2,R 3,R 4,R,R 6,R 7,R 8,R 9,R,R 11,m,nés X azonos az 1. igénypontban meghatározott jelentésekkel; R jelentése OH¹csoport, Cl¹ vagy Br¹atom; és L jelentése benzil- vagy tolilcsoport.. A 4. igénypont szerinti eljárás, amelyben a (V) általános képletû vegyületet egy (VII) általános képletû vegyületnek toluolszulfonil-kloriddal vagy benzolszulfonil-kloriddal történõ reagáltatásával állítjuk elõ: (V) 4 0 ahol a képletben R 6,R 7,R 8,R 9,R,R 11, m, n és X jelentése azonos a 4. igénypontban meghatározott jelentésekkel; és R jelentése OH¹csoport, Cl¹ vagy Br¹atom. 7. Gyógyászati készítmény a p¹glikoprotein aktivitásának gátlására, amely hatóanyagként egy (I) általános képletû vegyületet vagy annak gyógyászatilag elfogadható sóját egy gyógyászatilag elfogadható vivõanyaggal együtt tartalmaz: ahol a képletben R 1 jelentése aril¹, heteroaril¹, akril-aril¹, akril-heteroaril¹, heterocikloalkenil- vagy karbociklocsoport, amely adott esetben egy vagy több szubsztituenssel helyettesített a következõk körébõl választva: 1 szénatomos alkil¹, hidroxil¹, 1 szénatomos alkoxicsoport, halogénatom, trifluor-metil¹, nitro- és aminocsoport; (I) 18

19 R 2,R 3,R 4,R,R 6,R 7,R 8,R 9,R és R 11, jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, hidroxil¹, halogén¹, nitro¹, 1 szénatomos alkil vagy alkoxicsoport, R 6,és R 11 adott esetben kondenzált, így 4 8 tagú gyûrût képez; m és n egymástól függetlenül 0 4 értékû egész szám, és X jelentése CH 2 -csoport, O¹ vagy S¹atom. 8. A 7. igénypont szerinti készítmény, amely egy rákellenes hatóanyagot is tartalmaz. 9. A 8. igénypont szerinti készítmény, amelyben a rákellenes hatóanyag a következõk körébõl választott: paclitaxel, docetaxel, vinkrisztin, vinblasztin, vinorelbin, daunomycin, doxorubicin, topotekán, irinotekán, actinomycin és etopocid. 19

20 Kiadja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest Felelõs vezetõ: Szabó Richárd osztályvezetõ Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006966T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 717644 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére !HU000008147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7796 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 731998 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000064T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 64 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 704342 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008536T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717379 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 79006 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007003T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7882 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU000004888T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 888 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 770962 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 722932 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79176 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000787T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 787 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7421 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 797 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006271T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 271 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 112327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000036T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 036 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7113 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007869T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 869 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7464 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 740 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 740 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 293297 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008464T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 464 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 787786 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000470T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 81479 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 38 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7498 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra !HU00000622T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 22 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 760736 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 815 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000781T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 81 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 024638 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 19 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 727742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 217 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000217T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 217 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777132 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 758 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 758 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000078T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 78 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 766 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 925 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 925 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000392T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 92 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 014936 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007688T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 81138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006488T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 488 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 7123 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 771268 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 087 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000087T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 087 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76909 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007328T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 797669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003780T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 780 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 70014 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003879T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 879 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 130 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 130 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000041T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 1 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 71 (22) A bejelentés napja: 0. 02.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 254 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 254 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000824T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 24 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 791108 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007324T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 324 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 748539 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 447 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 447 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008447T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 447 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 749 (22) A bejelentés

Részletesebben

IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat)

IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat) 2008.9.20. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE (2008.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004313T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 313 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 771807 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 148 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 148 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 839331 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003868T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73619 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 68. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2006/129 számú előírás A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 787403 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003889T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPA SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 78601 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003189T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 189 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7082 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 785 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 785 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005785T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 785 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 753349 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 151 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 151 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000411T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 11 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 853 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 853 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000783T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 83 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 742731 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 779 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 299 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 82032 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 210 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 210 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003210T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 210 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 290762 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007583T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 583 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 743056 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 977 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 977 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003977T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 977 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 06 008081 (22) A bejelentés napja: 06. 04. 19. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 867 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 867 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007867T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 867 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 84214 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003764T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 764 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76838 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 557 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026690 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 747 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 747 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007747T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 747 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 803296 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006749T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 749 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 818248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 2001 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 436 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 436 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006436T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 436 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79470 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 976 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 976 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000976T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 976 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 728268 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 864 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 864 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000864T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 864 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 81166 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000028T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 028 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 700 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 647 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000647T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 647 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 721199 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 73966 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007506T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 506 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 721894 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 78798 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000081T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 081 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 816664 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 959 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000399T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 99 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 71434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak.

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Szerves kémia Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Ecetsav Funkciós csoport: Karboxil- Számos biológiailag aktív vegyület karbonsav jellegű vegyület.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 248 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 2b. ábra !HU00000248T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 248 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 774803 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben