IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat)"

Átírás

1 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE (2008. augusztus 27.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, december 21- i 89/107/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára, mivel: megemlített gyártási módszerektől, illetve alapanyagoktól jelentősen eltérő módszerekkel, illetve alapanyagokból állítják elő, azon adalékanyagokat biztonsági értékelésre be kell nyújtani az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz, különös figyelmet fordítva a tisztasági követelményekre. (5) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével. (1) A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszeradalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, december 2-i 96/77/ EK bizottsági irányelvet ( 2 ) több alkalommal ( 3 ) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell. (2) i követelményeket kell megállapítani a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló, február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 4 ) említett, a színezékeken és az édesítőszereken kívüli összes adalékanyag tekintetében. (3) Figyelembe kell venni a közös FAO/WHO élelmiszeradalékanyag szakértő bizottság (JECFA) által elkészített a Codex Alimentariusban közzétett adalékanyag tisztasági követelményeket és analitikai módszereket. (4) Ha az élelmiszer-adalékanyagokat az Élelmiszerügyi Tudományos Bizottság által értékelt vagy az ezen irányelvben ( 1 ) HL L 40., , 27. o. ( 2 ) HL L 339., , 1. o. ( 3 ) Lásd a II. melléklet A. részét. ( 4 ) HL L 61., , 1. o. (6) Ez az irányelv nem érinti a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket, ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 1. cikk Ezen irányelv I. melléklete tartalmazza a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában hivatkozott azon tisztasági követelményeket, amelyeket a 95/2/EK irányelvben említett, a színezékeken és édesítőszereken kívüli élelmiszeradalékanyagokra kell alkalmazni. 2. cikk A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 96/77/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

2 L 253/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni. 3. cikk Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 4. cikk Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. Kelt Brüsszelben, augusztus 27-én. a Bizottság részéről az elnök José Manuel BARROSO

3 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/3 I. MELLÉKLET Etilén-oxid élelmiszer-adalékokban sterilizálás céljából nem használható fel. E 170 (i) KALCIUM-KARBONÁT Az ezen adalékanyagra vonatkozó tisztasági követelmények megegyeznek azokkal, amelyeket a 95/45/EK bizottsági irányelv ( 1 ) mellékletében ezen adalékanyagra állapítottak meg. E 200 SZORBINSAV Szorbinsav Transz, transz-2,4-hexadién-sav Einecs C 6 H 8 O 2 Molekulatömeg 112,12 Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva Színtelen tűkristályok vagy könnyen folyó fehér por, enyhe jellegzetes szaggal, amely 105 o C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat A. Olvadáspont-tartomány 133 o C és 135 o C között, kénsavas exszikkátorban négy órán át végzett vákuumszárítást követően B. Spektrometria Izopropanolos oldatának (1: ) 254 ± 2 nm-en van az abszorpciós maximuma C. Pozitív kettőskötés-teszt D. Szublimációs hőmérséklet 80 o C Víztartalom Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer) Szulfáthamu Legfeljebb 0,2 % Aldehid Legfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve) Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 202 KÁLIUM-SZORBÁT Kálium-szorbát Kálium (E, E)-2,4-hexadienoát A transz, transz-2,4-hexadiénsav káliumsója Einecs C 6 H 7 O 2 K Molekulatömeg 150,22 Legalább 99 %, szárazanyagra számítva ( 1 ) HL L 226., , 1. o.

4 L 253/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Fehér kristályos por, amely 105 o C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 o C és 135 o C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően B. Pozitív kálium- és kettőskötés-teszt Savasság vagy lúgosság Aldehidek Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 1,0 % (105 o C, 3 óra) Legfeljebb kb. 1,0 % (szorbinsavban vagy K 2 CO 3 -ban kifejezve) Legfeljebb 0,1 %, formaldehidként számolva Legfeljebb 10 mg/kg E 203 KALCIUM-SZORBÁT Kalcium-szorbát Einecs A transz, transz-2,4-hexadiénsav kalciumsója C 12 H 14 O 4 Ca Molekulatömeg 262,32 Legalább 98 %, szárazanyagra számítva Finom fehér kristályos por, amely 105 o C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat A. A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 o C és 135 o C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuum-szárítást követően B. Pozitív kalcium- és kettőskötés-teszt Aldehidek Fluorid Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 2,0 %, kénsavas exszikkátorban 4 órán át végzett vákuumszárítással meghatározva Legfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg Legfeljebb 10 mg/kg

5 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/5 E 210 BENZOESAV Benzoesav Benzol-karbonsav Fenil-karbonsav Einecs C 7 H 6 O 2 Molekulatömeg 122,12 Legalább 99,5 %, vízmentes anyagra számítva Fehér kristályos por A. Olvadáspont-tartomány 121,5 o C 123,5 o C B. Pozitív szublimációs teszt és benzoátteszt ph-érték Legfeljebb 0,5 %, három órán át, kénsav felett történő szárítást követően Kb. 4 (vízben oldva) Szulfáthamu Legfeljebb 0,05 % Klórozott szerves vegyületek Könnyen oxidálható anyagok Könnyen elszenesíthető anyagok Policiklusos savak Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 0,07 % kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,3 %-nak felel meg 1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, forráspontig melegítjük, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO 4 -ot adunk hozzá, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát feloldunk a felforrósított oldatban, és addig titráljuk 0,1 N KMnO 4 -dal, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO 4 fogyhat 0,5 g benzoesavnak 5 ml 94,5 95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb színt, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot ( 2 ), 0,3 ml vas(iii)-klorid-oldatot ( 3 ), 0,1 ml réz-szulfát-oldatot ( 4 ) és 4,4 ml vizet tartalmaz A benzoesav közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspontja nem lehet a benzoesavétól eltérő Legfeljebb 10 mg/kg ( 2 ) Kobalt-klorid-oldat: kb. 65 g kobalt-kloridot CoCl 2 6H 2 O elegendő mennyiségű sósavoldatban (25 ml HCl és 975 ml víz) feloldunk és 1 literre feltöltjük. Ezen oldatból pontosan 5 ml-t egy kerek aljú lombikba teszünk, amely 250 ml jódoldatot tartalmaz, hozzáadunk 5 ml 3 %-os hidrogénperoxidot, majd 15 ml 20 %-os nátrium-hidroxid-oldatot. 10 percig forraljuk, majd hagyjuk lehűlni, ezt követően 2 g kálium-jodidot és 20 ml 25 %-os kénsavat adunk hozzá. Miután a csapadék teljesen feloldódott, a felszabadult jódot nátrium-tioszulfáttal (0,1 N) keményítőoldat (*) jelenlétében. Megtitráljuk. 1 ml nátrium-tioszulfát (0,1 N) 23,80 mg CoCl 2 6H 2 O-nak felel meg. Az oldat végleges térfogatát vizes sósavoldat megfelelő mennyiségének hozzáadásával állítjuk be úgy, hogy 1 ml oldat 59,5 mg CoCl 2 6H 2 O-t tartalmazzon. ( 3 ) Vas(III)-klorid-oldat: kb. 55 g vas(iii)-kloridot elegendő mennyiségű sósavoldatban (25 ml HCl és 975 ml víz) feloldunk és 1 literre feltötjük. Ezen oldatból 10 ml-t egy kerek aljú lombikba teszünk, amely 250 ml jódoldatot tartalmaz, 15 ml vizet és 3 g kálium-jodidot adunk hozzá; 15 percig állni hagyjuk a keveréket. 100 ml vízzel felhigítjuk, majd a felszabadult jódot nátrium-tioszulfáttal (0,1 N) keményítőoldat (*) jelenlétében megtitráljuk. 1 ml nátrium-tioszulfát (0,1 N) 27,03 mg FeCl 3 6H 2 O-nak felel meg. Az oldat végleges térfogatát a sósav-oldat megfelelő mennyiségének hozzáadásával állítjuk be úgy, hogy 1 ml oldat 45,0 mg FeCl 3 6H 2 O-t tartalmazzon. ( 4 ) Réz-szulfát-oldat: kb. 65 g réz-szulfátot CuSO 4 5H 2 O elegendő mennyiségű sósavoldatban (25 ml HCl és 975 ml víz) feloldjuk, és 1 literre feltöltjük. Ezen oldatból 10 ml-t egy kerek aljú lombikba teszünk, amely 250 ml jódoldatot tartalmaz, hozzáadunk 40 ml vizet, 4 ml ecetsavat és 3 g kálium-jodidot. A felszabadult jódot nátrium-tioszulfáttal (0,1 N) keményítőoldat (*) jelenlétében megtitráljuk. 1 ml nátrium-tioszulfát (0,1 N) 24,97 mg CuSO 4 5H 2 O-nak felel meg. Az oldat végleges térfogatát megfelelő mennyiségű vizes sósavoldat hozzáadásával állítjuk be úgy, hogy 1 ml oldat 62,4 mg CuSO 4 5H 2 O-t tartalmazzon. (*) Keményítőoldat: 0,5 g keményítőt (burgonyakeményítőt, kukoricakeményítőt vagy oldható keményítőt) 5 ml vízzel szétmorzsoljuk. A kapott csirízt állandó rázogatás közben vizzel 100 ml-re feltöltjük. Néhány percig forraljuk, majd hagyjuk lehűlni és leszűrjük. A keményítőt frisseni kell elkészíteni.

6 L 253/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja E 211 NÁTRIUM-BENZOÁT Nátrium-benzoát A benzol-karbonsav nátriumsója A fenil-karbonsav nátriumsója Einecs C 7 H 5 O 2 Na Molekulatömeg 144,11 Legalább 99 % C 7 H 5 O 2 Na, négy órán keresztül 105 o C-on történő szárítást követően Fehér, majdnem szagtalan kristályos por vagy szemcsék A. Oldhatóság Vízben nagyon jól, etanolban nehezen oldódik B. Olvadáspont-tartomány a benzoesavra C. Pozitív benzoát- és nátrium teszt Könnyen oxidálható anyagok Policiklusos savak Klórozott szerves vegyületek A savasság vagy lúgosság mértéke Nehézfémek (ólomban kifejezve) A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 o C és 123,5 o C között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően Legfeljebb 1,5 %, négy órán keresztül 105 o C-on történő szárítást követően 1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, felforraljuk, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO 4 -ot adunk hozzá, amíg a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmarad. 1 gramm milligrammi pontossággal lemért mintát feloldunk a felforrósított oldatban, és addig titráljuk 0,1 N KMnO 4 -dal, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO 4 fogyhat. A nátrium-benzoát közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő Legfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg 1 g nátrium-benzoát közömbösítése fenolftalein jelenlétében legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH-t vagy 0,1 N HCl-t igényelhet Legfeljebb 10 mg/kg E 212 KÁLIUM-BENZOÁT Kálium-benzoát A benzol-karbonsav káliumsója A fenil-karbonsav káliumsója Einecs C 7 H 5 KO 2 3H 2 O Molekulatömeg 214,27 Legalább 99 % C 7 H 5 KO 2, 105 o C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően Fehér kristályos por

7 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/7 A. A savas kezeléssel izolált és nem átakristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 o C és 123,5 o C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően B. Pozitív benzoát- és káliumteszt Klórozott szerves vegyületek Könnyen oxidálható anyagok Könnyen elszenesíthető anyagok Policiklusos savak A savasság vagy lúgosság mértéke Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 26,5 %, 105 o C-on történő szárítással meghatározva Legfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg 1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, felforraljuk, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO 4 -ot adunk hozzá, amíg a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmarad. 1 gramm milligrammnyi pontossággal lemért mintát a forró oldatban feloldunk, és 0,1 N KMnO 4 -tal addig titráljuk, amíg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO 4 fogyhat. 0,5 g benzoesav 5 ml 94,5 95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely a 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(iii)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz A kálium-benzoát közömbösített oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő 1 g kálium-benzoát fenolftalein jelenlétében végzett közömbösítésére legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH vagy 0,1 N HCl fogyhat Legfeljebb 10 mg/kg E 213 KALCIUM-BENZOÁT Monokalcium-benzoát Kalcium-benzoát Kalcium-dibenzoát Einecs Vízmentes: C 14 H 10 O 4 Ca Monohidrát: C 14 H 10 O 4 Ca H 2 O Trihidrát: C 14 H 10 O 4 Ca 3H 2 O Molekulatömeg Vízmentes: 282,31 Monohidrát: 300,32 Trihidrát: 336,36 Legalább 99 %, 105 o C-on végzett szárítást követően Fehér vagy színtelen kristályok, vagy fehér por A. A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 o C és 123,5 o C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően B. Pozitív benzoát- és kalciumteszt

8 L 253/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Legfeljebb 17,5 %, 105 o C-on, tömegállandóságig történő szárítással meghatározva Vízben oldhatatlan anyag Legfeljebb 0,3 % Klórozott szerves vegyületek Legfeljebb 0,06 %, kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg Könnyen oxidálható anyagok 1,5 ml kénsavat adunk 100 ml vízhez, felforraljuk, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO 4 -ot adunk hozzá, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal lemért mintát a forró oldatban feloldunk, és 0,1 N KMnO 4 -dal addig titráljuk, míg a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmarad. Legfeljebb 0,5 ml KMnO 4 fogyhat Könnyen elszenesíthető anyagok 0,5 g benzoesav 5 ml 94,5-95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(iii)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz Policiklusos savak A kalcium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savanyításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő A savasság vagy lúgosság mértéke 1 g kalcium-benzoát fenolftalein jelenlétében végzett közömbösítésére legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH vagy 0,1 N HCl fogyhat Fluorid Legfeljebb 10 mg/kg Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 214 ETIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT Etil-paraben Etil-ρ-oxibenzoát Etil-ρ-hidroxi-benzoát A ρ-hidroxi-benzoesav etil-észtere Einecs C 9 H 10 O 3 Molekulatömeg 166,8 Legalább 99,5 %, 80 o C-on két órán át végzett szárítást követően Majdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por A. Olvadáspont-tartomány 115 o C 118 o C B. Pozitív ρ-hidroxi-benzoát teszt A savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított ρ-hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 o C és 217 o C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően C. Pozitív alkoholteszt Legfeljebb 0,5 %, 80 o C-on két órán át végzett szárítást követően Szulfáthamu Legfeljebb 0,05 % ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsav Legfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve

9 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/9 Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 215 NÁTRIUM-ETIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT Nátrium-etil-ρ-hidroxi-benzoát A ρ-hidroxi-benzoesav etil-észterének nátriumvegyülete Einecs C 9 H 9 O 3 Na Molekulatömeg 188,8 Legalább 83 % ρ-hidroxi-benzoesav-etil-észter szárazanyagra számítva Fehér, kristályos, higroszkópos por A. Olvadáspont-tartomány 115 o C 118 o C, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően B. Pozitív ρ-hidroxi-benzoát-teszt A mintából nyert ρ-hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 o C és 217 o C között van C. Pozitív nátriumteszt D. A 0,1 %-os vizes oldat ph-jának 9,9 és 10,3 között kell lennie Legfeljebb 5 %, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítással meghatározva Szulfáthamu % ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsav Legfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 218 METIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT Metil-paraben Metil-ρ-oxibenzoát Metil-ρ-hidroxi-benzoát A ρ-hidroxi-benzoesav metil-észtere Einecs C 8 H 8 O 3 Molekulatömeg 152,15 Legalább 99 %, 80 o C-on két órán át végzett szárítást követően Majdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por

10 L 253/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A. Olvadáspont-tartomány 125 o C 128 o C B. Pozitív ρ-hidroxi-benzoát-teszt A mintából nyert ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 o C és 217 o C között van, 80 o C-on két órán át végzett szárítást követően Legfeljebb 0,5 %, 80 o C-on két órán át végzett szárítást követően Szulfáthamu Legfeljebb 0,05 % ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsav Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve Legfeljebb 10 mg/kg E 219 NÁTRIUM-METIL-ρ-HIDROXI-BENZOÁT Nátrium-metil-ρ-hidroxi-benzoát A ρ-hidroxi-benzoesav metil-észterének nátriumvegyülete C 8 H 7 O 3 Na Molekulatömeg 174,15 Legalább 99,5 %, szárazanyagra számítva Fehér, higroszkopikus por A. A metil-ρ-hidroxi-benzoát nátrium vegyülete 10 vegyes %-os vizes oldatának hidrogén-kloriddal végzett savanyításával (indikátorként lakmuszpapírt használva) előállított fehér csapadék olvadáspont-tartománya, vízzel történő átmosás és 80 o C- on két órán át végzett szárítást követően, 125 o C-128 o C B. Pozitív nátriumteszt C. A szén-dioxid-mentes vízzel képzett 0,1 %-os oldat ph-értéke legalább 9,7 és legfeljebb 10,3 Víztartalom Szulfáthamu ρ-hidroxi-benzoesav és szalicilsav Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 5 % (Karl Fischer-módszer) 40-44,5 % szárazanyagra számítva Legfeljebb 0,35 %, ρ-hidroxi-benzoesavban kifejezve Legfeljebb 10 mg/kg

11 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/11 E 220 KÉN-DIOXID Kén-dioxid Kénessav anhidrid Einecs SO 2 Molekulatömeg 64,07 Legalább 99 % Színtelen, nem gyúlékony, erősen szúrós, fojtó szagú gáz A. Pozitív teszt kénvegyületekre Víztartalom Legfeljebb 0,05 % Nem illékony maradék Legfeljebb 0,01 % Kén-trioxid Legfeljebb 0,1 % Szelén Egyéb, normál körülmények között a levegőben nem található gáz Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg Nincsen Legfeljebb 10 mg/kg E 221 NÁTRIUM-SZULFIT Nátrium-szulfit (vízmentes vagy heptahidrát) Einecs Vízmentes: Na 2 SO 3 Heptahidrát: Na 2 SO 3 7H 2 O Molekulatömeg Vízmentes: 126,04 Heptahidrát: 252,16 Vízmentes: legalább 95 % Na 2 SO 3 és legalább 48 % SO 2 Heptahidrát: legalább 48 % Na 2 SO 3 és legalább 24 % SO 2 Fehér kristályos por vagy színtelen kristályok A. Pozitív szulfit- és nátriumteszt B. A 10 %-os oldat (vízmentes), illetve a 20 %-os oldat (heptahidrát) ph-ja 8,5 és 11,5 között van

12 L 253/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Tioszulfát Vas Szelén Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 0,1 %, az SO 2 tartalomra számítva Legfeljebb 50 mg/kg az SO 2 tartalomra számítva Legfeljebb 10 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Legfeljebb 10 mg/kg E 222 NÁTRIUM-BISZULFIT Nátrium-biszulfit Nátrium-hidrogén-szulfit Einecs NaHSO 3 vizes oldatban Molekulatömeg 104,06 Legalább 32 tömeg % NaHSO 3 Tiszta, a színtelentől a sárgáig változó színű oldat A. Pozitív szulfit- és nátriumteszt B. A 10 %-os vizes oldat ph-ja 2,5 és 5,5 között van Vas Legfeljebb 50 mg/kg Na 2 SO 3, az SO 2 -tartalomra számítva Szelén Legfeljebb 10 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 223 NÁTRIUM-METABISZULFIT Piroszulfit Nátrium-piroszulfit Nátrium-diszulfit Dinátrium-pentaoxo-diszulfát Einecs Na 2 S 2 O 5 Molekulatömeg 190,11 Legalább 95 % Na 2 S 2 O 5 és legalább 64 % SO 2 Fehér kristályok vagy kristályos por A. Pozitív szulfit- és nátriumteszt

13 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/13 B. A 10 %-os vizes oldat ph-ja 4,0 és 5,5 között van Tioszulfát Vas Szelén Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 0,1 %, az SO 2 -tartalomra számítva Legfeljebb 50 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Legfeljebb 10 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Legfeljebb 10 mg/kg E 224 KÁLIUM-METABISZULFIT Kálium-piroszulfit Kálium-diszulfit Kálium-pentaoxo-diszulfát Einecs K 2 S 2 O 5 Molekulatömeg 222,33 Legalább 90 % K 2 S 2 O 5 és legalább 51,8 % SO 2. A fennmaradó részt majdnem teljes egészében kálium-szulfát alkotja Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por A. Pozitív szulfit- és káliumteszt Tioszulfát Legfeljebb 0,1 %, az SO 2 -tartalomra számítva Vas Legfeljebb 50 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Szelén Legfeljebb 10 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 226 KALCIUM-SZULFIT Kalcium-szulfit Einecs CaSO 3 2H 2 O Molekulatömeg 156,17 Legalább 95 % CaSO 3 2H 2 O és legalább 39 % SO 2 Fehér kristályok vagy fehér kristályos por A. Pozitív szulfit- és kalciumteszt

14 L 253/14 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Vas Szelén Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 50 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Legfeljebb 10 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Legfeljebb 10 mg/kg E 227 KALCIUM-BISZULFIT Kalcium-biszulfit Kalcium-hidrogén-szulfit Einecs Ca(HSO 3 ) 2 Molekulatömeg 202, vegyes % kén-dioxid és 2,5 3,5 vegyes % kalcium-dioxid, ami vegyes % kalcium-biszulfitnak [Ca(HSO 3 ) 2 ] felel meg Tiszta, zöldessárga, jellegzetesen kén-dioxid szagú vizes oldat A. Pozitív szulfit- és kalciumteszt Vas Legfeljebb 50 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Szelén Legfeljebb 10 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 228 KÁLIUM-BISZULFIT Kálium-biszulfit Kálium-hidrogén-szulfit Einecs KHSO 3 vizes oldatban Molekulatömeg 120,17 Literenként legalább 280 g KHSO 3 (vagy 150 g SO 2 ) Tiszta, színtelen, vizes oldat A. Pozitív szulfit- és káliumteszt Vas Legfeljebb 50 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva Szelén Legfeljebb 10 mg/kg, az SO 2 -tartalomra számítva

15 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/15 Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 230 BIFENIL Difenil 1,1 -bifenil Fenil-benzol Einecs C 12 H 10 Molekulatömeg 154,20 Legalább 99,8 % Fehér vagy a halványsárgától a borostyánig terjedő színű, jellegzetes szagú, kristályos, szilárd anyag A. Olvadáspont-tartomány 68,5 o C 70,5 o C B. Forráspont-tartomány 252,5 o C és 257,5 o C között 2,5 o C-on belül teljesen átdesztillál Benzol Legfeljebb 10 mg/kg Aromás aminok Legfeljebb 2 mg/kg (anilinben kifejezve) Fenol-származékok (fenolban kifejezve) Könnyen elszenesíthető anyagok 0,5 g bifenil 5 ml 94,5 95,5 %-os kénsavval készített hideg oldata nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(iii)-klorid-oldatot, 0,1 ml rézszulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz Terfenil és nagyobb polimerizációs fokú Legfeljebb 0,2 % polifenil-származékok Policiklusos aromás szénhidrogének Nincsenek jelen Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 231 ORTO-FENIL-FENOL Orto-xenol (1,1 -bifenil)-2-ol 2-hidroxi-difenil o-hidroxi-difenil Einecs C 12 H 10 O Molekulatömeg 170,20 Legalább 99 % Fehér vagy enyhén sárgás kristályos por

16 L 253/16 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A. Olvadáspont-tartomány 56 o C 58 o C B. Pozitív fenolát-teszt Etanolos oldata (1 g 10 ml-benc 10 %-os vas-klorid oldat hozzáadásakor zöldre színeződik Szulfáthamu Legfeljebb 0,05 % Difenil-éter Legfeljebb 0,3 % p-fenil-fenol Legfeljebb 0,1 % 1-naftol Legfeljebb 0,01 % Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 232 NÁTRIUM-ORTO-FENIL-FENOL Nátrium-orto-fenil-fenolát Az o-fenil-fenol nátriumsója Nátrium-orto-fenil-fenol Einecs C 12 H 9 ONa 4H 2 O Molekulatömeg 264,26 Legalább 97 % C 12 H 9 ONa 4H 2 O Fehér vagy enyhén sárgás kristályos por A. Pozitív fenolát- és nátriumteszt B. A mintából származót, savas kezeléssel izolált és nem átkristályosított orto-fenil-fenolát olvadáspont-tartománya 56 o C és 58 o C között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően C. A 2 %-os vizes oldatának ph-ja 11,1 és 11,8 között van Difenil-éter Legfeljebb 0,3 % p-fenil-fenol Legfeljebb 0,1 % 1-naftol Legfeljebb 0,01 % Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 233 TIABENDAZOL 4-(2-benzimidazolil)tiazol 2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazol

17 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/17 Einecs C 10 H 7 N 3 S Molekulatömeg 201,26 Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva Fehér vagy majdnem fehér, szagtalan por A. Olvadáspont-tartomány o C B. Spektrometria Abszorpciós maximuma 0,1 N HCl-ben (0,0005 vegyes %-os) 302 nm, 258 nm és 243 nm esetén: E 1 1cm % à 302 nm ± 2 nm-nél: = kb E 1 1cm % à 258 nm ± 2 nm-nél: = kb. 200 E 1 1cm % à 243 nm ± 2 nm-nél: = kb. 620 Az abszorpciós hányados: 243 nm/302 nm = 0,47 0,53 Az abszorpciós hányados: 258 nm/302 nm = 0,14 0,18 Víztartalom Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer) Szulfáthamu Legfeljebb 0,2 % Szelén Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 234 NIZIN A nizin több hasonló felépítésű polipeptidből áll, amelyeket a Streptococcus lactis, Lancefield N csoport természetes törzsei termelnek Einecs C 143 H 230 N 42 O 37 S 7 Molekulatömeg 3 354,12 A nizin-koncentrátum legalább 900 egységet tartalmaz mg-onként egy legalább 50 % a nátrium-klorid tartalmú zsírmentes szilárd tejalkotórészekből álló keverékben. Fehér por Legfeljebb 3 %, 102 o C-103 o C-on tömegállandóságig végzett szárítás után Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 235 NATAMICIN Pimaricin A natamicin a polién-makrolid csoportba tartozó gombaölő hatású anyag, amelyet a Streptomyces natalensis vagy a Streptococcus lactis természetes törzsei termelnek

18 L 253/18 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Einecs C 33 H 47 O 13 N Molekulatömeg 665,74 Legalább 95 %, vízmentes anyagra számítva A fehértől a krémes fehérig változó színű kristályos por A. Színreakciók Ha néhány natamicinkristályhoz cseppreakció-lapon egy csepp tömény sósavat adunk, kékre színeződik, tömény foszforsavat adunk, zöldre színeződik, amely néhány perc múlva halványpirossá válik B. Spektrometria Az 1 %-os metanolos ecetsavval készített, 0,0005 vegyes %-os oldatának abszorpciós maximuma kb. 290, 303 és 318 nm-en és egy lépcső kb. 280 nm-en, a minimuma pedig kb. 250, 295,5 és 311 nm-en van. C. ph-érték 5,5 7,5 (20 rész dimetil-formamid és 80 rész víz előzetesen semlegesített elegyével készített 1 vegyes %-os oldatban mérve) D. Fajlagos forgatóképesség 20 [α] D = o és o között (jégecettel készített, 1 vegyes %-os oldatban, 20 o C-on, szárazanyagra számítva) Legfeljebb 8 % (P 2 O 5 felett, 60 o C-on, vákuumban, tömegállandóságig végzett szárítás esetén) Szulfáthamu Legfeljebb 0,5 % Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg Mikrobiológiai követelmények: összes Legfeljebb 100/g élőcsíraszám E 239 HEXAMETILÉN-TETRAMIN Hexamin Meténamin 1,3,5,7-Tetraaza-triciklo [ ,7 ]-dekán, Hexametilén-tetramin Einecs C 6 H 12 N 4 Molekulatömeg 140,19 Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva Színtelen vagy fehér kristályos por A. Pozitív formaldehid- és ammóniateszt B. Szublimációs hőmérséklet: kb. 260 o C Legfeljebb 0,5 %, 105 o C-on, P 2 O 5 felett vákuumban, két órán át végzett szárítást követően Szulfáthamu Legfeljebb 0,05 % Szulfátok Legfeljebb 0,005 %, SO 4 -ben kifejezve

19 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/19 Kloridok Ammóniumsók Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 0,005 %, Cl-ban kifejezve Nem mutatható ki Legfeljebb 10 mg/kg E 242 DIMETIL-DIKARBONÁT DMDC (a dimethyl dicarbonate / dimetil-dikarbonát elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó) Dimetil-pirokarbonát Einecs Dimetil-dikarbonát Pirokarbonsav-dimetil-észter C 4 H 6 O 5 Molekulatömeg 134,09 Legalább 99,8 % Színtelen folyadék, amely vizes oldatban lebomlik. A bőrre vagy a szembe kerülve maró hatású, belélegezve vagy lenyelve mérgező A. Lebomlás Hígítás után pozitív vizsgálatok CO 2 -ra és metanolra B. Olvadáspont 17 o C Forráspont 172 o C, lebomlás mellett C. Sűrűség 20 o C-on Kb. 1,25 g/cm 3 D. Infravörös spektrum Maximum és cm -1 Dimetil-karbonát Legfeljebb 0,2 % Összes klór Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 249 KÁLIUM-NITRIT Kálium-nitrit Einecs KNO 2 Molekulatömeg 85,11 Legalább 95 %, vízmentes anyagra számítva ( 5 ) Fehér vagy enyhén sárga, elfolyósodó szemcsék ( 5 ) Ha a címkén Élelmiszerhez feliratot lehet olvasni, akkor a nitritet kizárólag sóval vagy sópótlóval keverve lehet forgalomba hozni.

20 L 253/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A. Pozitív nitrit- és káliumteszt B. 5 %-os oldatának ph-ja: legalább 6,0 és legfeljebb 9,0 Legfeljebb 3 %, szilikagél feletti négy órás szárítást követően Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 250 NÁTRIUM-NITRIT Nátrium-nitrit Einecs NaNO 2 Molekulatömeg 69,00 Legalább 97 %, vízmentes anyagra számítva ( 6 ) Fehér kristályos por vagy sárgás darabok A. Pozitív nitrit- és nátriumteszt Legfeljebb 0,25 %, szilikagél feletti négy órás szárítást követően Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 251 NÁTRIUM-NITRÁT 1. SZILÁRD NÁTRIUM-NITRÁT Chilei salétrom Nátriumsalétrom Nátrium-nitrát Einecs NaNO 3 Molekulatömeg 85,00 Legalább 99 %, szárítást követően Fehér, kristályos, kissé higroszkópos por ( 6 ) Ha a címkén Élelmiszerhez felirat olvasható, akkor a nitritet kizárólag sóval vagy sópótlóval keverve lehet forgalomba hozni.

21 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/21 A. Pozitív nitrát- és nátrium-teszt B. Az 5 %-os oldat ph-ja Legalább 5,5 és legfeljebb 8,3 Legfeljebb 2 %, 105 o C-on négy órán át végzett szárítást követően Nitritek Legfeljebb 30 mg/kg, NaNO 2 -ben kifejezve E 251 NÁTRIUM-NITRÁT 2. FOLYÉKONY NÁTRIUM-NITRÁT A folyékony nátrium-nitrát a nátrium nitrátnak egy olyan vizes oldata, amely stöchiometriai mennyiségű nátrium-hidroxid és salétromsav közvetlen kémiai reakciójának eredményeként keletkezik, és amelyet nem követ kristályosodás. Az e leírásnak megfelelő, folyékony nátriumnitrátból előállított standardizált formák tartalmazhatnak fölöslegben salétromsavat, feltéve, hogy jelenlétét egyértelműen közölték vagy a címkén jelezték. Nátrium-nitrát Einecs NaNO 3 Molekulatömeg 85,00 Legalább 33,5 % és 40,0 % között tartalmaz NaNO 3 -ot. Tiszta, színtelen folyadék A. Pozitív nitrát- és nátrium-teszt B. ph-érték Legalább 1,5 és legfeljebb 3,5 Szabad salétromsav Legfeljebb 0,01 % Nitritek Legfeljebb 10 mg/kg, NaNO 2 -ben kifejezve Legfeljebb 0,3 mg/kg E leírás a 35 %-os vizes oldatra vonatkozik E 252 KÁLIUM-NITRÁT Chilei salétrom Kálisalétrom Kálium-nitrát Einecs KNO 3 Molekulatömeg 101,11 Legalább 99 %, vízmentes anyagra számítva

22 L 253/22 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Fehér kristályos por vagy átlátszó prizmák, hűsítő, sós, csípős ízzel A. Pozitív nitrát- és káliumteszt B. Az 5 %-os oldat ph-ja Legalább 4,5 és legfeljebb 8,5 Legfeljebb 1 %, 105 o C-on négy órás szárítást követően Nitritek Legfeljebb 20 mg/kg, KNO 2 -ben kifejezve Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 260 ECETSAV Ecetsav Etánsav Einecs C 2 H 4 O 2 Molekulatömeg 60,05 Legalább 99,8 % Átlátszó, színtelen, szúrós, jellegzetes szagú folyadék A. Forráspont 118 o C, 760 Hgmm nyomáson B. Fajlagos sűrűség Kb. 1,049 C. Az 1:3 arányban hígított oldat pozitív acetát-tesztet ad D. Dermedéspont Nem alacsonyabb, mint 14,5 o C Nem illékony maradék Legfeljebb 100 mg/kg Hangyasav, formiátok és más oxidálható Legfeljebb mg/kg, hangyasavban kifejezve anyagok Könnyen oxidálható anyagok Egy üvegdugós lombikban a mintából 2 ml-t 10 ml vízzel felhígitunk és 0,1 ml 0,1 N kálium-permanganátot adunk hozzá. A rózsaszín 30 percen belül nem változhat barnára Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 261 KÁLIUM-ACETÁT Kálium-acetát Einecs C 2 H 3 O 2 K Molekulatömeg 98,14

23 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/23 Legalább 99 %, vizmentes anyagra számítva Színtelen, elfolyósodó kristályok vagy fehér kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetszagú A. Az 5 %-os vizes oldat ph-értéke Legalább 7,5 és legfeljebb 9,0 B. Pozitív acetát- és káliumteszt Legfeljebb 8 %, 150 o C-on két órán át végzett szárítást követően Hangyasav, formiátok és más oxidálható Legfeljebb mg/kg, hangyasavban kifejezve anyagok Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 262 (i) NÁTRIUM-ACETÁT Nátrium-acetát Einecs C 2 H 3 NaO 2 nh 2 O (n = 0 vagy 3) Molekulatömeg Vízmentes: 82,03 Trihidrát: 136,08 Legalább 98,5 %, vízmentes anyagra számítva (a vízmentes és a trihidrát forma esetén egyaránt) Vízmentes: Fehér, szagtalan, szemcsés, higroszkópos por Trihidrát: Színtelen, átlátszó kristályok vagy szemcsés, kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetszagú. Meleg, száraz levegőn kivirágzik. A. 1 %-os vizes oldatának ph-ja Legalább 8,0 és legfeljebb 9,5 B. Pozitív acetát- és nátriumteszt Vízmentes: Legfeljebb 2 % (120 o C, 4 óra) Trihidrát: 36 és 42 % között (120 o C, 4 óra) Hangyasav, formiátok és más oxidálható Legfeljebb mg/kg, hangyasavban kifejezve anyagok Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 262 (ii) NÁTRIUM-DIACETÁT A nátrium-diacetát a nátrium-acetát és az ecetsav molekulavegyülete Nátrium-hidrogén-diacetát

24 L 253/24 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Einecs C 4 H 7 NaO 4 nh 2 O (n = 0 vagy 3) Molekulatömeg 142,09 (vízmentes) % a szabad ecetsav és % a nátriumacetát Fehér, higroszkópos, kristályos, ecetszagú szilárd anyag A. 10 %-os vizes oldatának ph-ja Legalább 4,5 és legfeljebb 5,0 B. Pozitív acetát- és nátriumteszt Víztartalom Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer) Legfeljebb mg/kg, hangyasavban kifejezve Legfeljebb 10 mg/kg E 263 KALCIUM-ACETÁT Kalcium-acetát Einecs Vízmentes: C 4 H 6 O 4 Ca Monohidrát: C 4 H 6 O 4 Ca H 2 O Molekulatömeg Vízmentes: 158,17 Monohidrát: 176,18 Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva A vízmentes kalcium-acetát fehér, higroszkópos, tömbös, kristályos szerkezetű, enyhén keserű ízű szilárd anyag. Enyhe ecetsavszag előfordulhat. A monohidrát formája egyaránt lehet tűkristály, szemcse vagy por A. 10 %-os vizes oldatának ph-ja Legalább 6,0 és legfeljebb 9,0 B. Pozitív acetát- és kalciumteszt Legfeljebb 11 %, szárítás után (a monohidrát esetében 155 o C-on, tömegállandóságig) Vízben nem oldódó anyag Legfeljebb 0,3 % Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb mg/kg, hangyasavban kifejezve Legfeljebb 10 mg/kg

25 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/25 E 270 TEJSAV Tejsav 2-hidroxi-propionsav 1-hidroxietán-1-karbonsav Einecs C 3 H 6 O 3 Molekulatömeg 90,08 Legalább 76 % és legfeljebb 84 % Színtelen vagy sárgás, majdnem szagtalan, szirupszerű, savas ízű folyadék, amelyet tejsav (C 3 H 6 O 3 ) és tejsav-laktát (C 6 H 10 O 5 ) elegye alkot. Cukrok tejsavas erjedése nyomán jön létre, vagy szintetikus úton állítják elő Megjegyzés: A tejsav higroszkopikus, és amikor forralással koncentrálják tejsav-laktáttá kondenzál, amely hígítás és melegítés hatására tejsavvá hidrolizál A. Pozitív laktátteszt Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Klorid Legfeljebb 0,2 % Szulfát Legfeljebb 0,25 % Vas Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg Legfeljebb 10 mg/kg Megjegyzés: Ez az előírás a 80 %-os vizes oldatra vonatkozik. Az ennél hígabb vizes oldatokra az értékeket a tejsav-tartalomnak megfelelően át kell számítani. E 280 PROPIONSAV Propionsav Propánsav Einecs C 3 H 6 O 2 Molekulatömeg 74,08 Legalább 99,5 % Színtelen vagy enyhén sárgás színű, kissé szúrós szagú, olajos folyadék

26 L 253/26 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A. Olvadáspont 22 o C B. Forráspont-tartomány 138,5 o C 142,5 o C Nem illékony maradék Legfeljebb 0,01 %, 140 o C-on tömegállandóságig szárítva Aldehidek Legfeljebb 0,1 %, formaldehidben kifejezve Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 281 NÁTRIUM-PROPIONÁT Nátrium-propionát Nátrium-propanoát Einecs C 3 H 5 O 2 Na Molekulatömeg 96,06 Legalább 99 %, 105 o C-on két órán át végzett szárítást követően Fehér, kristályos, higroszkópos por vagy finom fehér por A. Pozitív propionát- és nátriumteszt B. 10 %-os vizes oldatának ph-ja Legalább 7,5 és legfeljebb 10,5 Legfeljebb 4 %, 105 o C-on végzett kétórás szárítással meghatározva Vízben nem oldódó anyag Legfeljebb 0,1 % Vas Legfeljebb 50 mg/kg Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 282 KALCIUM-PROPIONÁT Kalcium-propionát Einecs C 6 H 10 O 4 Ca Molekulatömeg 186,22 Legalább 99 %, 105 o C-on végzett, kétórás szárítást követően Fehér, kristályos por A. Pozitív propionát- és kalciumteszt B. 10 %-os vizes oldatának ph-ja Legalább 6,0 és legfeljebb 9,0

27 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/27 Legfeljebb 4 %, 105 o C-on két órán át végzett szárítással meghatározva Vízben nem oldódó anyag Legfeljebb 0,3 % Vas Legfeljebb 50 mg/kg Fluorid Legfeljebb 10 mg/kg Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 283 KÁLIUM-PROPIONÁT Kálium-propionát Kálium-propionát Einecs C 3 H 5 KO 2 Molekulatömeg 112,17 Legalább 99 %, 105 o C-on kétórás szárítást követően Fehér, kristályos por A. Pozitív propionát- és káliumteszt Legfeljebb 4 %, 105 o C-on két órán át végzett szárítással meghatározva Vízben nem oldódó anyag Legfeljebb 0,3 % Vas Legfeljebb 30 mg/kg Fluorid Legfeljebb 10 mg/kg Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 284 BÓRSAV Bórsav Ortobórsav Borofax Einecs H 3 BO 3 Molekulatömeg 61,84 Legalább 99,5 % Színtelen, szagtalan, átlátszó kristályok vagy fehér szemcsék, illetve por. Enyhén zsíros tapintású. A természetben kristályos bórsav formájában fordul elő

28 L 253/28 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A. Olvadáspont Kb. 171 o C B. Szép zöld lánggal ég C. A 3,3 %-os vizes oldat ph-ja 3,8 és 4,8 között Peroxidok KI-oldat hozzáadásakor elszíneződést nem mutat Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 285 NÁTRIUM-TETRABORÁT (BÓRAX) Nátrium-borát Nátrium-tetraborát Nátrium-biborát Nátrium-piroborát Vízmentes tetraborát Einecs Na 2 B 4 O 7 Na 2 B 4 O 7 10H 2 O Molekulatömeg 201,27 Por vagy üvegszerű lemezek, amelyek levegővel érintkezve homályossá válnak. Vízben lassan oldódik fel. A. Olvadáspont-tartomány 171 o C és 175 o C között bomlás közben. Peroxidok KI-oldat hozzáadásakor elszíneződést nem mutat Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 290 SZÉN-DIOXID Szénsavgáz Szárazjég (szilárd halmazállapotban) Szén-anhidrid Szén-dioxid Einecs CO 2 Molekulatömeg 44,01 Legalább 99 térfogat % gázállapotú anyagra számítva

29 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/29 Normál környezeti feltételek mellett színtelen, enyhén szúrós szagú gáz. A kereskedelmi forgalomban kapható szén-dioxidot nagynyomású gázpalackokban vagy tömegtárolásra alkalmas rendszerekben folyékony állapotban, illetve sűrítve, szilárd tömbökben szárazjégként szállítják és használják. A szilárd halmazállapotú forma (szárazjég) általában tartalmaz hozzáadott anyagokat, például kötőanyagként propilénglikolt vagy ásványolajat. A. Kicsapás Amikor a mintát bárium-hidroxid oldaton vezetjük át, fehér csapadék képződik, amely híg ecetsavban heves habképződés közben feloldódik. Savasság 50 ml frissen felforralt vízen metilnarancs indikátor jelenléténben átbuborékoltatott 915 ml gáz nem teheti a vizet annál az oldatnál savasabbá, amelyet úgy készítettünk, hogy 50 ml frissen felforralt vízhez 1 ml 0,01 N sósavat adtunk Redukáló anyagok, hidrogén-foszfid és - szulfid Szénmonoxid Olajtartalom 25 ml-ezüst-nitráton-amihez előzetesen 3 ml ammónia-oldatot adtunkátbuborékoltatott 915 ml gáz nem okozhatja az oldat zavarosodását vagy elfeketedését Legfeljebb 10 μl/l Legfeljebb 0,1 mg/l E 296 ALMASAV DL-almasav DL-almasav, hidroxibutándisav, hidroxi-borostyánkősav Einecs C 4 H 6 O 5 Molekulatömeg 134,09 Legalább 99,0 % Fehér vagy majdnem fehér kristályos por vagy szemcsék A. Olvadáspont-tartomány 127 o C és 132 o C között B. Pozitív malátteszt C. Ezen anyag oldatai optikailag inaktívak valamennyi koncentrációban Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Fumársav Legfeljebb 1,0 % Maleinsav Legfeljebb 0,05 % E 297 FUMÁRSAV Transz-butándisav, transz-1,2-etilén dikarbonsav Einecs C 4 H 4 O 4

30 L 253/30 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Molekulatömeg 116,07 Legalább 99 %, szárazanyagra számítva Fehér kristályos por vagy szemcsék A. Olvadáspont-tartomány o C (zárt kapillárisban, gyors melegítéssel) B. Pozitív kettőskötés- és 1,2-dikarbonsav-teszt C. 0,05 %-os oldatának ph-ja 25 o C-on 3,0 3,2 Legfeljebb 0,5 % (120 o C, 4 óra) Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Maleinsav Legfeljebb 0,1 % E 300 ASZKORBINSAV L-aszkorbinsav Aszkorbinsav 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton 3-keto-L-gulofurano-lakton Einecs C 6 H 8 O 6 Molekulatömeg 176,13 Az aszkorbinsav-vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően-legalább 99 % C 6 H 8 O 6 -t tartalmaz Fehértől a halványsárgáig változó színű, szagtalan, kristályos anyag A. Olvadáspont-tartomány 189 o C és 193 o C között, bomlás közben B. Pozitív aszkorbinsav-teszt Legfeljebb 0,4 %, vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Fajlagos forgatóképesség [α] D 20 -érték + 20,5 o és + 21,5 o között van (10 vegyes %-os vizes oldat) 2 %-os vizes oldatának ph-ja 2,4 és 2,8 között Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg

31 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/31 E 301 NÁTRIUM-ASZKORBÁT Nátrium-aszkorbát Nátrium-L-aszkorbát 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-nátrium-enolát 3-keto-L-gulofuranolakton-nátrium-enolát Einecs C 6 H 7 O 6 Na Molekulatömeg 198,11 A nátrium-aszkorbát legalább 99 % C 6 H 7 O 6 Na-t tartalmaz vákuumexszikkátorban kénsav felett végzett szárítás után Fehér vagy majdnem fehér, szagtalan, szilárd, kristályos anyag, amely fény hatására sötétedik A. Pozitív aszkorbát- és nátriumteszt Legfeljebb 0,25 %, vákuum exszikkátorban, 24 órán át kénsav felett végzett szárítást követően Fajlagos forgatóképesség [α] 20 D -érték o és o között van (10 vegyes %-os vizes oldat) 10 %-os vizes oldatának ph-ja 6,5 és 8,0 között Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 302 KALCIUM-ASZKORBÁT Kalcium-aszkorbát-dihidrát A 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-dihidrát kalciumsója Einecs C 12 H 14 O 12 Ca 2H 2 O Molekulatömeg 426,35 Legalább 98 %, illóanyagmentes anyagra számítva Fehértől a nagyon halvány szürkéssárgáig terjedő színű, szagtalan, kristályos por A. Pozitív aszkorbát- és kalciumteszt Fluorid Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve) Fajlagos forgatóképesség [α] 20 D -érték + 95 o és + 97 o között van (5 vegyes %-os vizes oldat) A 10 %-os vizes oldat ph-értéke 6,0 és 7,5 között Illóanyag Legfeljebb 0,3 %, kénsavat vagy foszfor-pentoxidot tartalmazó exszikkátorban, szobahőmérsékleten 24 órán át végzett szárítással meghatározva Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg

32 L 253/32 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja E 304 (i) ASZKORBIL-PALMITÁT Aszkorbil-palmitát L-aszkorbil-palmitát 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-palmitát 6-palmitol-3-keto-L-gulofurano-lakton Einecs C 22 H 38 O 7 Molekulatömeg 414,55 Legalább 98 %, szárazanyagra számítva Fehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag A. Olvadáspont-tartomány 107 o C és 117 o C között Legfeljebb 2,0 %, o C-on, egy órán át, vákuumszárítóban végzett szárítást követően Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Fajlagos forgatóképesség [α] 20 D -érték + 21 o és + 24 o között van (5 vegyes %-os metanolos oldatban) Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 304 (ii) ASZKORBIL-SZTEARÁT Aszkorbil-sztearát L-aszkorbil-sztearát 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-sztearát 6-sztearol-3-keto-L-gulofuranolakton Einecs C 24 H 42 O 7 Molekulatömeg 442,6 Legalább 98 % Fehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag A. Olvadáspont Kb. 116 o C Legfeljebb 2,0 %, o C-os hőmérsékleten, egy órás vákuumszárítóban végzett szárítás után Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg

33 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/33 E 306 TOKOFEROLBAN GAZDAG KIVONAT Molekulatömeg A. Megfelelő gáz-folyadék kromatográfiás módszerrel Növényi étolajkészítményekből vákuumos vízgőz desztillációval nyert termék, amely koncentrált tokoferolokat és tokotrienolokat tartalmaz. A termék d-α-, d- β-, d-γ- és d-ζ-tokoferolt tartalma z 430,71 (d-α-tokoferol) Legalább 34 % az összes tokoferol Barnásvörös vagy vörös, tiszta, viszkózus, enyhe jellegzetes illattal és ízzel rendelkező olaj. A viaszszerű alkotórészek mikrokristályos formában csekély kiválást mutathatnak B. Oldhatósági tesztek Vízben nem oldódik, etanolban oldódik, éterrel keveredik Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Fajlagos forgatóképesség Nehézfémek (ólomban kifejezve) [α] D 20 -érték legalább + 20 o Legfeljebb 10 mg/kg E 307 ALFA-TOKOFEROL DL-α-tokoferol Einecs C 29 H 50 O 2 Molekulatömeg 430,71 DL-5,7,8-trimetil-tokol Legalább 96 % DL-2,5,7,8-tetrametil-2-(4,8,12 -trimetil-tridecil)-6-kromanol A halványsárgától a borostyánig változó színű, majdnem szagtalan, tiszta, viszkózus olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik A. Oldhatósági tesztek Vízben nem oldódik, etanolban szabadon oldódik, éterrel keveredik B. Spektro-fotometria Abszolút etanolban az abszorpciós maximum kb. 292 nm Törésmutató n D 20 1,503 1,507 E 1 1cm % 1 % szelektív abszorpció etanolban E 1cm (292 nm) Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % (0,01 g 200 ml abszolút etanolban) Fajlagos forgatóképesség [α] 25 D0 o ± 0,05 o (kloroform 1:10 arányú oldatában) Legfeljebb 2 mg/kg

34 L 253/34 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja E 308 GAMMA-TOKOFEROL dl-γ-tokoferol 2,7,8-trimetil-2-(4,8,12 -trimetil-tridecil)-6-kromanol Einecs C 28 H 48 O 2 Molekulatömeg 416,69 Legalább 97 % Tiszta, viszkózus, halványsárga olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik A. Spektrometria Tiszta etanolban az abszorpciós maximum kb. 298 nm-nél és 257 nmnél található Fajlagos abszorpció etanolban E 1 % 1cm E 1 1cm % (298 nm) 91 és 97 között E 1 1cm % (257 nm) 5,0 és 8,0 között Törésmutató ½n 20 D 1,503 1,507 Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 309 DELTA-TOKOFEROL 2,8-dimetil-2-(4,8,12 -trimetil-tridecil)-6-kromanol Einecs C 27 H 46 O 2 Molekulatömeg 402,7 Legalább 97 % Tiszta, viszkózus, halványsárgás vagy narancsszínű olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és sötétedik A. Spektrometria Tiszta etanolban az abszorpciós maximumai kb. 298 nm-en és 257 nmen vanak. Fajlagos, abszorpció etanolban E 1 1cm % E 1 1cm % (298 nm) 89 és 95 között E 1 1cm % (257 nm) 3,0 és 6,0 között Törésmutató n D 20 1,500 1,504 Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg

35 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/35 E 310 PROPIL-GALLÁT Propil-gallát A galluszsav propil-észtere A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-propil-észtere Einecs C 10 H 12 O 5 Molekulatömeg 212,20 Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva Fehértől a krémfehérig változó színű, kristályos, szagtalan, szilárd anyag A. Oldhatósági tesztek Vízben nehezen, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban jól oldódik B. Olvadáspont-tartomány 146 o C és 150 o C között, 110 o C-on négyórás szárítás után Legfeljebb 1,0 % (110 o C, négy óra) Szulfáthamu Legfeljebb 0,1 % Szabad sav Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve) Klórozott szerves vegyület Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve) E 1 1cm % fajlagos abszorpció etanolban 1 % E 1cm (275 nm), legalább 485 nm és legfeljebb 520 nm Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 311 OKTIL-GALLÁT Oktil-gallát A galluszsav oktil-észtere A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-oktil-észtere Einecs C 15 H 22 O 5 Molekulatömeg 282,34 Legalább 98 %, 90 o C-on hatórás szárítást követően Fehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag A. Oldhatósági tesztek Vízben nem oldódik, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban jól oldódik B. Olvadáspont-tartomány 99 o C és 102 o C között, 90 o C-on hatórás szárítást követően Legfeljebb 0,5 % (90 o C, hat óra) Szulfáthamu Legfeljebb 0,05 % Szabad sav Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve) Klórozott szerves vegyület Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve) Fajlagos abszorpció etanolban E 1 1cm % E 1 1cm % (275 nm), legalább 375 és legfeljebb 390

36 L 253/36 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 10 mg/kg E 312 DODECIL-GALLÁT Lauril-gallát Dodecil-gallát A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-dodecil (vagy lauril)-észtere A galluszsav dodecil-észtere Einecs C 19 H 30 O 5 Molekulatömeg 338,45 Legalább 98 %, 90 o C-on hatórás szárítás után Fehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag A. Oldhatósági tesztek Vízben nem, etanolban és éterben jól oldódik B. Olvadáspont-tartomány 95 o C és 98 o C között, 90 o C-on hatórás szárítás után Legfeljebb 0,5 % (90 o C, hat óra) Szulfáthamu Legfeljebb 0,05 % Szabad sav Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve) Klórozott szerves vegyület Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve) Fajlagos abszorpció etanolban E 1 1cm % E 1 1cm % (275 nm), legalább 300 és legfeljebb 325 Legfeljebb 10 mg/kg Nehézfémek (ólomban kifejezve) Legfeljebb 30 mg/kg E 315 D-ERITROASZKORBINSAV Izoaszkorbinsav D-arabo-aszkorbinsav D-eritro-hexán-2-sav-γ-lakton Izoaszkorbinsav D-izo-aszkorbinsav Einecs C 6 H 8 O 6 Molekulatömeg 176,13 Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva Fehértől a halványsárgáig változószínű, kristályos, szilárd anyag, amely fény hatására fokozatosan sötétedik

L 346/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.9.

L 346/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.9. L 346/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.9. A BIZOTTSÁG 2006/128/EK IRÁNYELVE (2006. december 8.) az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 67. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2006/128 számú előírás Az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági

Részletesebben

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak előállításához Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30114 javított 7.5 3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 68. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2006/129 számú előírás A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-2000/63 számú előírás Az élelmiszerekben használható egyes adalékanyagok tisztasági követelményei, az édesítőszerek és színezékek kivételével (Második

Részletesebben

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ 01/2011:0438 TALCUM Talkum [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete [Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ; M r 379,3]. Változó

Részletesebben

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM Talkum 01/2009:0438 javított 6.6 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

SUCRALFATUM. Szukralfát

SUCRALFATUM. Szukralfát 01/2011:1796 SUCRALFATUM Szukralfát C 12 H 30 Al 8 O 51 S 8 [Al(OH) 3 ] n [H 2 O] n' ahol n = 8 10 és n' = 22 31. DEFINÍCIÓ β-d-fruktofuranozil-α-d-glükopiranozid-oktakisz(dihidroxi-alumínium-szulfát)

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

Élelmiszer-technológiai adalékok

Élelmiszer-technológiai adalékok Élelmiszer-technológiai adalékok Tartósítószerek A romlást okozó mikroorganizmusok (élesztők, penészek, baktériumok) életműködését már kis koncentrációban is gátolják. Lehetnek szervetlen és szerves vegyületek.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát Calcii stearas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 CALCII STEARAS Kalcium-sztearát 01/2009:0882 DEFINÍCIÓ Különböző zsírsavak kalciumsóinak keveréke; a savkomponenst főként sztearinsav (oktadekánsav) [(C 17 H 35

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. december 3. (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. december 3. (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 3. (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D030001/02 Tárgy: A BIZOTTSÁG.../.../EU

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0231 HU 15.05.2015 012.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 231/2012/EU RENDELETE (2012. március 9.)

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati KTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 D C C D D A B D D 1 D B E B D D D A A A A B C A D A (C) A C A B XV.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az ammónia és a salétromsav

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 1. Mely részecskék kibocsátásával nőhet meg egy izotóp magjában a neutron/proton arány? A) elektron, alfa-részecske B) neutron, pozitron C) pozitron, alfa-részecske

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló A VERSENYZŐ ADATAI KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP A

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát Zinci acexamas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1279 ZINCI ACEXAMAS Cink-acexamát C 16 H 28 N 2 O 6 Zn M r 409,8 [70020-71-2] DEFINÍCIÓ Cink-bisz[6-(acetilamino)hexanoát]. Tartalom: 97,5 101,0% (szárított

Részletesebben

g) 42 kg sót 2400 kg vízben oldottunk. Mennyi az oldatok tömegszázalékos összetétele?

g) 42 kg sót 2400 kg vízben oldottunk. Mennyi az oldatok tömegszázalékos összetétele? Tömegszázalékos összetétel A sűrűségét, ahol nincs megadva, 1,000 g/cm 3 -nek vegyük! 1. 300 g oldat 30 g oldott anyagot tartalmaz. Milyen tömegszázalékos összetételű oldat keletkezett? Hány gramm vizet

Részletesebben

Általános iskola (7-8. évfolyam)

Általános iskola (7-8. évfolyam) Általános iskola (7-8. évfolyam) TÉMAKÖR / Vizsgálat megnevezése Vizsgálat sorszáma Jelleg (T=tanulói; D=demonstrációs; Tg=Tehetséggondozó) ANYAG, KÖLCSÖNHATÁS, ENERGIA, INFORMÁCIÓ Ismerkedés a laboratóriumi

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

2013.7.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 202/11

2013.7.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 202/11 2013.7.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 202/11 A BIZOTTSÁG 724/2013/EU RENDELETE (2013. július 26.) a 231/2012/EU rendelet bizonyos poliolokra vonatkozó specifikációk tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé Aloe barbadensis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0257 ALOE BARBADENSIS Barbadoszi aloé DEFINÍCIÓ A drog az Aloe barbadensis Miller leveleiből kinyert, betöményített és szárított sejtnedv. Tartalom: legalább

Részletesebben

transz-hexa-2,4-diénsav

transz-hexa-2,4-diénsav 8. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-2008/84 számú előírása a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagok tisztasági követelményeiről

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 2001 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor

Részletesebben

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin 1 TRYPSINUM Tripszin 01/2009:0694 [9002-07-7] DEFINÍCIÓ A tripszin proteolitikus enzim, melyet az egészséges emlõsök hasnyálmirigyébõl kivont tripszinogén aktiválásával nyernek. Szárított anyagra vonatkoztatott

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10042/13 DENLEG 48 AGRI 333

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10042/13 DENLEG 48 AGRI 333 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10042/13 DENLEG 48 AGRI 333 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. május 21. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék 2015 1 I. Elméleti bevezető 1.1. Gyógyszerkönyv A Magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica) első

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

A mustok összetételének változtatása

A mustok összetételének változtatása Mustjavítás A mustok összetételének változtatása Savtartalom növelése meghatározott régiókban és években alkalmazható az EU országaiban Száraz és meleg éghajlaton vagy évjáratokban válhat szükségessé lelágyulásra

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007003T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7882 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az ivóvíz higiéniája

Az ivóvíz higiéniája Az ivóvíz higiéniája Az ivóvíz higiéniája Vízszükséglet: itatóvíz vegetációs víz biológiai víz Vízszükségletet befolyásoló tényezők: életkor,fizikai teljesítmény( igavonó, sport),termelési teljesítmény

Részletesebben

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi Xanthani gummi Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1 [11138-66-2] DEFINÍCIÓ XANTHANI GUMMI Xantán gumi 04/2009:1277 A xantán gumi nagy molekulatömegű anionos poliszacharid, melyet szénhidrátok Xanthomonas campestris-szel

Részletesebben

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai 1. Cink reakciói Három kémcsőbe öntsön rendre 2cm 3-2cm 3 vizet, 2 mol/dm 3 koncentrációjú sósavat, rézszulfát-oldatot, és mindegyik

Részletesebben

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát Fludarabini phosphas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:1781 FLUDARABINI PHOSPHAS Fludarabin-foszfát C 10 H 13 FN 5 O 7 P M r 365,2 [75607-67-9] DEFINÍCIÓ 2-Fluor-9-(5-O-foszfono-β-D-arabinofuranozil)-9H-purin-6-amin.

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak.

Karbonsavak. Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Szerves kémia Karbonsavaknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek COOH funkciós csoportot tartalmaznak. Ecetsav Funkciós csoport: Karboxil- Számos biológiailag aktív vegyület karbonsav jellegű vegyület.

Részletesebben

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák 1. Rajzolja fel az alábbi elemek alapállapotú atomjainak elektronkonfigurációját, és szaggatott vonallal jelölje az atomtörzs és a vegyértékhéj határát! Készítsen

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2) TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály, II. forduló - megoldás 2009 / 2010 es tanév, XV. évfolyam 1. a) Albertus, Magnus; német polihisztor (1250-ben) (0,5 p) b) Brandt, Georg; svéd kémikus (1735-ben)

Részletesebben

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol Ethanolum (96 per centum) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1-1 04/2014:1317 ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol DEFINÍCIÓ Tartalom: etanol (C 2 H 6 O; M r 46,07): 95,1 96,9 %V/V (92,6 95,2 %m/m), 20 C-on,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 223/2012/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 223/2012/EU RENDELETE L 75/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.3.15. A BIZOTTSÁG 223/2012/EU RENDELETE (2012. március 14.) a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének

Részletesebben

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b )

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b ) Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége oldószer g/cm 3 tömény oldat g/cm 3 víz 1.000 98% kénsav 1.84 benzol 0.879 65% salétromsav 1.40 etanol (100%) 0.789 37% sósav 1.19 etanol (96%) 0.810 25% ammónia 0.91

Részletesebben

29. Sztöchiometriai feladatok

29. Sztöchiometriai feladatok 29. Sztöchiometriai feladatok 1 mól gáz térfogata normál állapotban (0 0 C, légköri nyomáson) 22,41 dm 3 1 mól gáz térfogata szobahőmérsékleten (20 0 C, légköri nyomáson) 24,0 dm 3 1 mól gáz térfogata

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

CYNARAE FOLIUM. Articsókalevél

CYNARAE FOLIUM. Articsókalevél Cynarae folium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 CYNARAE FOLIUM Articsókalevél 01/2010:1866 DEFINÍCIÓ A drog az articsóka Cynara scolymus L. egész vagy aprított, szárított levele. Tartalom: legalább 0,8% klorogénsav

Részletesebben

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Kedves Kollégák! A Panoráma sorozat kiadványainak megalkotása során két fő szempontot tartottunk szem előtt. Egyrészt olyan tankönyvet szerettünk volna létrehozni,

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai Megoldások: 1. Mekkora a ph-ja annak a sósavoldatnak, amelyben a kloridion koncentrációja 0,01 mol/dm 3? (ph =?,??) A sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata, amelyben a HCl teljesen disszociál, mivel

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény Codex Alimentarius Hungaricus 3-1-870/000 számú előírás Analitikai referencia-módszerek szeszesitalok vizsgálatára Analytical reference

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata 1. Gyakorlat Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata 1. A gyakorlat célja A természetes vizek oldott oxigéntartalma jelentősen befolyásolhatja a vízben végbemenő folyamatokat.

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-2001/52 számú előírás Az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményei (Módosítás) Specific criteria of purity concerning sweeteners

Részletesebben

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát Amoxicillinum trihydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.6-1 01/2013:0260 AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Amoxicillin-trihidrát C 16 H 19 N 3 O 5 S.3H 2 O M r 419,4 [61336-70-7] DEFINÍCIÓ (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére !HU000008147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Kísérletek jóddal. S + Cl 2. , perklórsav: HClO 4. 1. Tanári bemutató kísérlet: Alumínium és jód reakciója. Elszívó fülke használata kötelező!

Kísérletek jóddal. S + Cl 2. , perklórsav: HClO 4. 1. Tanári bemutató kísérlet: Alumínium és jód reakciója. Elszívó fülke használata kötelező! Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 7. Időtartam: 45 Kísérletek jóddal KÉMIA LEVEGŐ VIZSGÁLATAI Balesetvédelmi rendszabályok megbeszélése. A kísérletek során felmerülő veszélyforrások megbeszélése. A tálcán

Részletesebben

HANNA Instruments Service Kft. 6726 Szeged, Alsókikötő sor 11. Telefon: +36 62 541-034. E-mail: sales@hih.hu Sürgősségi telefonszám:

HANNA Instruments Service Kft. 6726 Szeged, Alsókikötő sor 11. Telefon: +36 62 541-034. E-mail: sales@hih.hu Sürgősségi telefonszám: A biztonsági adatlap kiállításának dátuma: 2013. október 1. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

1969R1265 HU 04.02.1999 001.001 1

1969R1265 HU 04.02.1999 001.001 1 1969R1265 HU 04.02.1999 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 1265/69/EGK RENDELETE (1969. július 1.)

Részletesebben

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz Aqua purificata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA PURIFICATA Tisztított víz 01/2009:0008 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ A tisztított víz indokolt és engedélyezett esetek kivételével azon gyógyszerek előállítására

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774778 (22) A bejelentés

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

V. NEM FÉMES ELEMEK.

V. NEM FÉMES ELEMEK. V. NEM FÉMES ELEMEK. 34. A szén adszorbeáló képessége. Egy csepp piros tintával megfestett 10 cm 3 vizet rázzunk össze 1 percig gyógyszerszén (karbowander) tablettával. Rázás után leszűrjük a folyadékot:

Részletesebben

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 141 VII. MELLÉKLET A LEGALÁBB 1 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ ( 1 ) E melléklet 1. oszlopa meghatározza az alábbiakra

Részletesebben

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 01/2008:0149 javított 6.1 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM Fenoximetilpenicillin-kálium C 16 H 17 KN 2 O 5 S M r 388,5 [132-98-9] DEFINÍCIÓ A

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2004/45 számú előírás (Hatodik kiegészítés)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2004/45 számú előírás (Hatodik kiegészítés) MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2004/45 számú előírás (Hatodik kiegészítés) Az élelmiszerekben használható egyes adalékanyagok tisztasági követelményei, az édesítőszerek és színezékek

Részletesebben

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes Lactosum anhydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1061 LACTOSUM ANHYDRICUM Laktóz, vízmentes α-laktóz β-laktóz C 12 H 22 O 11 M r 342,3 DEFINÍCIÓ Az O-β-D-galaktopiranozil-(1 4)-β-D-glükopiranóz vagy

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004 (IV24) FVM rendelet mellékletének 35 sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-83/417 számú előírás (2 kiadás 2006) Emberi fogyasztásra szánt tejfehérjék (kazeinek

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

A. feladat témakörei

A. feladat témakörei KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖREI, KÍSÉRLETEI ÉS KÍSÉRLETLEÍRÁSAI Általános kémia 1. Atomszerkezet 2. A periódusos rendszer 3. Kémiai kötések 4. Molekulák, összetett ionok 5. Anyagi halmazok

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! A hibátlan dolgozattal 15 pont szerezhető. Címe: KARBONÁTOK,

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok 01/2014:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 973. 77 IV. rész VIZELEMZES A vizminták elemzése a Földtani Intézet vízkémiai laboratóriumában általában az ivóvizvizsgálati szabvány /MSz. 448./ szerint történik. Egyes

Részletesebben

- 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír

- 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír 1. A talaj vízmegkötő képességének vizsgálata Kötelező védőeszközök Szükséges eszközök - 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír Szükséges anyagok - talajminták

Részletesebben

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

1. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár

1. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár Laboratóriumi üvegedények A laboratóriumban többféle üvegedény található, melyek a felhasználás

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt

PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM. Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt conditumque ad exstinguendum virum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1646 PLASMA HUMANUM COAGMENTATUM CONDITUMQUE AD EXSTIGUENDUM VIRUM Humán plazma, kevert, vírus-inaktiválás céljából kezelt DEFINÍCIÓ

Részletesebben

Biztonsági adatlap Szilikon paszta H

Biztonsági adatlap Szilikon paszta H Biztonsági adatlap Szilikon paszta H Elkészítés időpontja: 26.04.2005 Felülvizsgálat időpontja: 19.07.2012 Verzió: 1.04 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1 Felhasználás: hővezető

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

SZEREK. Dr.Őrfi László BUDAPEST 2002. Internet: http://www.bond.sote.hu

SZEREK. Dr.Őrfi László BUDAPEST 2002. Internet: http://www.bond.sote.hu KÓROKOZÓKRA HATÓ SZEREK Dr.Őrfi László SE GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI INTÉZET BUDAPEST 2002 Internet: http://www.bond.sote.hu 1 A KÓROKOZÓKRA HATÓ SZEREK FERTŐTLENÍTŐ SZEREK KEMOTERÁPIÁS SZEREK ANTIBIOTIKUMOK

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Oldalszám 1/1 1. A készítmény neve 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 950297 MANNOL

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben