Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat"

Átírás

1 Csermák Mihály: Kémia 8. Panoráma sorozat Kedves Kollégák! A Panoráma sorozat kiadványainak megalkotása során két fő szempontot tartottunk szem előtt. Egyrészt olyan tankönyvet szerettünk volna létrehozni, ami XXI. század információs társadalmában felcseperedő gyermekek számára élvezhetőbbé, megfoghatóbbá és érdekesebbé teszi a természettudományos tárgyak jelen esetben a kémia ismereteit, összefüggéseit. Másik fő célunk, hogy az órákon a diákok passzív befogadó helyett aktív szereplővé lépjenek elő. A Panoráma Kémia könyvek a kerettantervi kémiaanyagot mindkét évfolyamon 30 leckén keresztül dolgozza fel. A leckék egységes szerkezetben négy oldal terjedelműek. A leckék egyoldalas vázlattal kezdődnek, amik összefoglalják a téma ismereteit, a diákok által megtanulandó anyagot. (Gyakorlatilag ez a vázlat hivatott a füzetbe lediktált vázlat szerepét is betölteni.) A vázlat óra közben is használható (külön kiemeltethetjük a gyerekekkel a legfontosabb ismereteket), és óra végén a pontjait áttekintve ismételhetjük át az órán vett anyagot. A vázlatot követő két és fél oldalon feladatok (sok kísérlethez, vizsgálathoz kapcsolódik), ábrák találhatóak szövegdobozokban. A rövid tanári ismeretközlések, magyarázatok, kísérletek elvégzését követően a feladatokat a diákok önállóan, vagy kiscsoportokban oldhatják meg. A feladatok azonnali ellenőrzése garantálja az óraközi visszacsatolást. Ha a lehetőségek engedik, törekedjünk arra, hogy a diákok által elvégezhető kísérleteket ők csinálhassák, és az így szerzett tapasztalatok alapján oldják meg a kapcsolódó feladatot. A Panoráma honlapjáról minden leckéhez letölthető többféle animáció és interaktív feladat, melyek többségében a könyv és a feladatgyűjtemény feladatainak, képeinek animált, interaktív változatai. A leckék utolsó oldalán szövegértési feladat található. Vonzó házi feladat lehet, hisz a szövegek a diákok figyelmét felkeltő, főként az adott lecke témájához kapcsolódó érdekességeket írnak le. Természetesen az órai és az otthoni tanulási folyamatban is jól használhatóak a feladatgyűjtemény kitűnő feladatai. Az angol szótár és a linkgyűjtemény további ismeretbővítésre ad lehetőséget. A tudás az, ha a megszerzett ismereteket alkalmazni is tudjuk, problémákat, feladatokat vagyunk képesek megoldani segítségével. Ennek megfelelően a témakörök végén található összefoglaló leckék feladatokon keresztül ismétlik át, rendszerezik a témakör során megszerzett ismereteket. Az összefoglaló leckék után található visszacsatoló oldalpárokon a Nem egészen értem pont alatt ismét előkerülnek a téma nehezebben érthető ismeretei más megközelítésből elmagyarázva. A Még jól jöhet rész példái illusztrálják, hogy az elméleti ismeretek a hétköznapokban is segítségünkre lehetnek. Az Erről jut eszembe olyan könyveket, újságokat és weblapokat ajánl, ahol a diákok választ találhatnak további kérdéseikre. A kiadó és a szerzők örömteli, élvezetes és sikeres munkát kívánnak a kollégáknak, diákoknak a Panoráma sorozat kiadványaihoz. A Szerzők

2 Tanmenetjavaslat heti 1,5 óra Óraszám Téma Új fogalmak, kémiai reakciók kísérletek (tanári kísérletek félkövéren) I. Nemfémes elemek 1. Az elemek csoportosítása fémes, nemfémes elemek és a félfémek tulajdonságai kémcsővizsgálatok (oldódás vízben, benzinben) alumíniummal és kénnel A hidrogén prócium, deutérium, trícium, másodrendű kötés, hidrogén fejlesztése, diszperziós kötés, gázok felfogása, durranógázpróba durranógázpróba, CuO + H 2 = Cu + H 2 O hidrogén égése, 2 H 2 + O 2 = 2 H 2 O CuO redukciója hidrogénnel Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2 C + H 2 O = CO + H 2 4. Nemesgázok hélium, neon, argon, kripton, xenon, radon, gázok levegőhöz viszonyított sűrűsége Halogénelemek a klór halogén elemek: fluor, klór, bróm, jód ; kémiai oldódás, klórdurranógáz, hipoklórossav, nátriumhipoklorit (vizes oldata a hipó) H 2 + Cl 2 = 2 HCl. Cl 2 + H 2 O = HCl + HOCl. 2 KI + Cl 2 = 2 KCl + I 2. 2 Na + Cl 2 = 2 NaCl. 7. A hidrogén-klorid dipólus-dipólus kötés, tömény sósav (38w%), füstölgő sósav HCl + H 2 O = Cl + H 3 O + HCl + NaOH = NaCl + H 2 O Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2 klórgáz fejlesztése, klóros víz közömbösítése NaOH-dal, a klór oxidáló hatásának bemutatása: o bromid oldatba vezetve o jodid oldatba vezetve o fehérítő hatás: rózsa elszíntelenítése keményítő és jód színreakciója (keménytős jodid oldatba vezetett klórgázzal) kémcsőkísérletek: cink és híg sósav reakciója durranógázpróbával háztartási sósav és hipó összeöntése, klór kimutatása jodidos vattacsomóval HCl fejlesztése NaCl-ból, sósavszökőkút 8. Az oxigén allotróp módosulatai: oxigén, ózon hidrogén-peroxidból barnakővel oxigén fejlesztése,

3 kénszalag (vagy széndarab) égése levegőn és tiszta oxigénben 9. A víz hidrogénkötés, felületi feszültség felületi feszültség vizsgálat víz, mosószeres víz, és benzin felszínén 10. A kén szulfidion, gyűrű alakú molekula, allotróp módosulatai (rombos, monoklin, amorf kén), terméskén, pirit S + O 2 = SO 2 Fe + S = FeS (vasszulfid pirit) Zn + S = ZnS (cink-szulfid). 11. A kén oxidjai és a kénsav kén-dioxid, kénessav, hordókénezés, kénsav, higroszkópos tulajdonság, erős sav, oxosav, szulfátion, szulfátok, dikénsav, vízelvonószer, katalitikus oxidáció SO 2 + H 2 O = H 2 SO 3. 2 SO 2 + O 2 = 2 SO 3 SO 3 + H 2 SO 4 = H 2 S 2 O 7 H 2 S 2 O 7 + H 2 O = 2 H 2 SO Projektóra a 33. old. 8. és a 37.old. 6. feladatához kapcsolódóan Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlás 15. Dolgozat 16. Értékelés 17. A nitrogén és az ammónia 18. A nitrogén oxidjai és a salétromsav inert gáz, háromszög alapú (trigonális) piramis, gyenge bázis, szalmiákszesz, szalmiáksó N 2 + O 2 = 2 NO N 2 + 3H 2 = 2 NH 3. NH 3 +H 2 O = NH OH - nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid, salétromossav, füstölgő salétromsav, nitrátion, nitrátok, fényérzékeny, választóvíz, királyvíz, fehérje kimutatás tömény salétromsavval Kén olvasztása majd hirtelen lehűtése, Cink és kén, cink és vas reakciója Tömény kénsav higroszkópos tulajdonságának bemutatása a levegőn hagyott kénsav tömegváltozásának bemutatásával. cukor elszenesítése tömény kénsavval ammóniaszökőkút kísérlet, ammónia és HCl reakciója ( üveghengeres ) és a keletkezett só kémhatásvizsgálata univerzálpapírral kémikusok vulkánja (ammóniumdikromát hőbomlása) réz oldódása tömény salétromsavban, majd a keletkező gáz vizes oldatának kémhatásvizsgálata lakmuszos vattával tojásfehérje és tömény salétromsav

4 19. A foszfor és a foszforsav 20. Műtrágyák és környezeti hatásaik 2 NO 2 + H 2 O = HNO 2 + HNO 3 HNO 3 + H 2 O = NO - 3 +H 3 O + fehérfoszfor, vörösfoszfor, Irinyi János, biztonsági gyufa, foszforsav, foszfátion, foszfátok 3- H 3 PO H 2 O = PO H 3 O + 4 P + 5 O 2 = 2 P 2 O 5 biogén elemek, N-műtrágyák, pétisó, P-műtrágyák, foszforit, szuperfoszfát, K-műtrágyák, keverékműtrágyák, eutrofizáció HNO 3 +NH 3 =NH 4 NO 3 (ammónium-nitrát) 21. A szén gyémánt, grafit, fullerének, rétegrács, delokalizált elektron, C+O 2 = CO 2. C + CO 2 = 2CO Fe 2 O C = 2Fe + 3CO. 22. Természetes és mesterséges szenek A szén oxidjai és a szénsav természetes szenek, fűtőérték, tőzeg, lignit, barnakőszén, feketekőszén, antracit, mesterséges szenek, száraz fesztilláció, fagáz, fakátrány, faszén, kőszéngáz, kőszénkátrány, koksz, hússzén, vérszén, korom, adszorpció, adszorbens, fajlagos felület, aktív szén szén-monoxid, szén-dioxid, mustgáz, 2 CO + O 2 = 2 CO 2 Fe 2 O CO = 2Fe + 3CO2 H 2 O+ CO 2 = H 2 CO 3. Ca(OH) 2 + CO 2 = CaCO 3 + H 2 O. 2 NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O. CaCO HCl = CaCl 2 + CO 2 + H 2 O H 2 CO H 2 O = CO H 3 O Szerves szénvegyületek elsődleges biogén elemek, szénhidrogének, kőolaj, földgáz, metán, etán, propán, bután, benzin, kerozin, gázolaj, kenőolajok, aszfalt, alkoholok (metil- és reakciója (xantoprotein reakció) a fehér- és vörösfoszfor égése, oxidjának reakciója vízzel és az keletkezett anyag kémhatásvizsgálata tojáshéj a kólában fa szárazlepárlása szűrés aktív szénnel szén-monoxid előállítása hangyasavból (tömény kénsavval), szén-monoxid égése szén-dioxid előállítása (mészkő, sósav) és égést nem tápláló tulajdonságának bemutatása (üvegkád, gyertya) szén-dioxid kimutatása meszes vízzel szénsavas víz kémhatásának vizsgálata szén-dioxid kiűzése oldatából melegítéssel

5 etil-alkohol) fehérjék, zsírok, szénhidrátok (szőlőcukor, gyümölcscukor, répacukor, keményítő) 26. A szilícium és vegyületei félvezető, szilícium-dioxid, kovasav, kvarc, üveggyártás 27. Projektóra 51. és 63. old 6. pontjában található projektek termékeinek bemutatása Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlás 30. Dolgozat 31. Értékelés II. Fémes elemek 32. A fémes elemek alkáli fémek, alkáli földfémek, földfémek, átmeneti általános jellemzése fémek, könnyűfémek, nehézfémek, ötvözetek A fémek kémiai fémek redukáló sora, a fémek kémiai oldódása: tulajdonságai vízben, híg sav és lúgoldatokban, tömény oxidáló savoldatokban, helyettesítéses reakciók (CuSO 4 és Fe), fém-oxidok, -hidroxidok bázikus sajátsága 35. A fémek előállítása és korróziója Az alkáli- és alkáli földfémek jellemzői kohászat, kémiai redukció, hidrogénes redukció,egyszerű hevítés, elektrokémiai redukció, korrózió, passziválódás, korrózióvédelem: ötvözetek, felületvédelem (aktív és passzív védelem), eloxálás Nátrium, kálium, magnézium és kálcium (tulajdonságai, előfordulás, jelentőség) lángfestés 2 Ca + O 2 = 2 CaO szilícium előállítása termitreakcióval kvarchomokból fémek (Ca, Cu, Fe) kémia oldódódásának vizsgálata vízben és híg sósavban durranógázpróbával a fejlődő gáz kimutatása Ca vizes oldatának kémhatásvizsgálata helyettesítési reakció bemutatása rézgálicoldattal és vaslemezzel, illetve vas-szulfátoldattal és rézlemezzel) Cu oldása tömény salétromsavban és forró tömény kénsavban, a fejlődő gázok azonosítása szín valamint vizes oldatuk kémhatása alapján (lakmuszos vatta) lángfestés nátrium-, kálium-, és kálciumsókkal.

6 38. Az alkáli- és alkáli földfémek vegyületei I Az alkáli- és alkáli földfémek vegyületei II. 41. Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlás 42. Dolgozat 43. Értékelés 2 Mg + O 2 = 2 MgO 2 Na + Cl 2 = 2 NaCl Mg + Cl 2 = MgCl 2 2 Na + 2 H 2 O = 2 NaOH + H 2 2 K + 2 H 2 O = 2 KOH + H 2 Mg + 2 H 2 O = Mg(OH) 2 + H 2 Ca + 2 H 2 O = Ca(OH) 2 + H 2 CaO (égetett mész), MgO, NaOH (lúgkő, marónátron), Ca(OH) 2 (oltott mész), CaSO 4 (gipsz), MgSO 4 (keserűsó), NaNO 3 (chilei salétrom), KNO 3 (kálisalétrom), NaCl (konyhasó), Na 3 PO 4 (trisó), Ca 3 (PO 4 ) 2 (foszforit) az előbbi sók tulajdonságai, előfordulásuk, jelentőségük, felhasználásuk, karbonátosodás levegőn CaO + H 2 O = Ca(OH) 2 ( mészoltás ) CaO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O NaOH + HCl = NaCl + H 2 O CaO + CO 2 = CaCO 3 Pl. Ca(OH) 2+ CO 2 = CaCO 3 + H 2 O CaCO 3 = CaO + CO 2 CaCO 3 (mészkő), MgCO 3, Na 2 CO 3 (szóda/sziksó), NaHCO 3 (szódabikarbóna), Ca(HCO 3 ) 2, Mg(HCO 3 ) 2 CaCO HCl = CaCl 2 + CO 2 + H 2 O 2 NaHCO 3 = Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O természetes vizek: édesvíz, tengervíz (sósvíz), vízkeménység: állandó és változó keménység, vízlágyítás: kémiai, ioncserélés, desztilláció Na és víz (fenolftaleines)reakciója (papírhajóval) K és víz (fenolftaleines) reakciója Ca, Mg és víz reakciója (reakciókészségvizsgálat, kémhatásvizsgálat, fejlődő gáz azonosítása kémcsőkísérletek MgO-, NaOH- és KNO 3 - val o oldódás, az oldódás energiaváltozása o keletkezett oldat kémhatásvizsgálata o közömbösítés sósavval kémcsőkísérletek CaCO 3 és Na 2 CO 3 -val o oldódás o keletkezett oldat kémhatásvizsgálata o reakció hidrogén-kloriddal, a fejlődő gáz azonosítása szappan habzása különböző keménységű vizekben (desztvíz, csapvíz, CaCl 2 oldat CaCl 2 oldat lágyítása trisóval (szűrés majd, habzásos vizsgálat)

7 Az alumínium, az ón és az ólom Az alumínium, az ón és az ólom tulajdonságai, előfordulásuk, felhasználásuk, agyagok, Alzheimerkór, forrasztóón, fehérbádog, bronz, mínium eltávolítása után felszíne oxidálódik 4 A+3 O 2 =2 Al 2 O 3 2Al + 6H 2 O = 2 Al(OH) H 2 2 Al + 6 HCl = 2 AlCl H 2 2Al + Fe 2 O 3 = Al 2 O3 + 2Fe 2 Al + 3 I 2 = 2 AlI Az alumíniumgyártás bauxit, timföld(gyártás), feltárás, ülepítés, kikeverés, kalcinálás, alumíniumkohászat, elektrolízis (katód, anód, egyenáram), grafitelektródok, kriolit, elektrolizáló kád 48. Átmeneti fémek, a vascsoport Fe 2+, Fe 3+ oldatok (ill. hidroxid-csapadékok) színe, a Fe, a Co, és Ni fontosabb tulajdonságai, felhasználásuk, Fe + 2 HCl = FeCl 2 + H 2 Fe + S = FeS (vas(ii)-szulfid) 2 Fe + 3 Cl 2 = 2 FeCl 3 (vas(iii)-klorid) Fe + 3 O 2 = 2 Fe 2 O 3 (vas(iii)-oxid) 49. A vasgyártás vasércek (magnetit, hematit, limonit), salakképző anyag, nagyolvasztó, közvetlen, közvetett redukció, nyersvas, öntött vas, acél, kovácsvas (lágyacél) Fe 2 O CO = 2 Fe + 3 CO 2 2 Fe 2 O C = 4 Fe + 3 CO Amit a kincsesláda rejt Cu, Ag, Au tulajdonságai felhasználásuk, vegyületeik, karát, CuSO 4 (réz-gálic) AgNO 3 ( lápisz ), rézpatina, sárgaréz, bronz, cink fontosabb tulajdonságai, felhasználása, horganyzott bádog 2 Cu + O 2 = CuO. 2 Zn + O 2 = 2 ZnO alumínium oxidációja (égése) alumínium védőrétegének eltávolítása HgCl 2 oldattal alumínium és jód reakciója alumínium és víz reakciója védőréteg eltávolítása előtt és után Al, Sn, Pb oldódása híg sósavban, tömény salétromsavban, lúgoldatban (NaOH) vízbontás Hoffmann féle vízbontó készülékkel vas oldódása vízben, híg sósavban és forró tömény kénsavban o fejlődő gáz azonosítása CoCl 2 dehidratálása hevítéssel vas(ii)- és Fe(III)-hidroxid csapadék készítése, és reakciója hidrogén-kloriddal réz és cink oldódása vízben, híg sósavban, tömény salétromsavban o a fejlődő gázok azonosítása Cu(OH) 2 és AgOH csapadék készítése

8 2 Zn + S = 2 ZnS 51 Hulladékgazdálkodás hulladék fogalma, papír, műanyagok (PE, PVC, PS, PET, PP), üveg, hulladékgazdálkodás: gyűjtés, kezelés, hasznosítás, deponálás 52. Projektóra 53. Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlás 54. Dolgozat 55. Értékelés 56. Zárás

9 Tanmenetjavaslat heti 2 óra Óraszám Téma Új fogalmak, kémiai reakciók kísérletek (tanári kísérletek félkövéren) I. Nemfémes elemek 1.-2 Az elemek csoportosítása fémes, nemfémes elemek és a félfémek tulajdonságai kémcsővizsgálatok (oldódás vízben, benzinben) alumíniummal és kénnel A hidrogén prócium, deutérium, trícium, másodrendű kötés, hidrogén fejlesztése, diszperzós kötés, gázok felfogása, durranógázpróba durranógázpróba, CuO + H 2 = Cu + H 2 O hidrogén égése, 2 H 2 + O 2 = 2 H 2 O CuO redukciója hidrogénnel Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H 2 C + H 2 O = CO + H 2 5. Nemesgázok hélium, neon, argon, kripton, xenon, radon, gázok levegőhöz viszonyított sűrűsége Halogénelemek a klór halogén elemek: fluor, klór, bróm, jód ; kémiai oldódás, klórdurranógáz, hipoklórossav, nátriumhipoklorit (vizes oldata a hipó) H 2 + Cl 2 = 2 HCl. Cl 2 + H 2 O = HCl + HOCl. 2 KI + Cl 2 = 2 KCl + I 2. 2 Na + Cl 2 = 2 NaCl. 8. A hidrogén-klorid dipólus-dipólus kötés, tömény sósav (38w%), füstölgő sósav HCl + H 2 O = Cl + H 3 O + HCl + NaOH = NaCl + H 2 O Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2 klórgáz fejlesztése, klóros víz közömbösítése NaOH-dal, a klór oxidáló hatásának bemutatása: o bromid oldatba vezetve o jodid oldatba vezetve o fehérítő hatás: rózsa elszíntelenítése keményítő és jód színreakciója (keménytős jodid oldatba vezetett klórgázzal) kémcsőkísérletek: cink és híg sósav reakciója durranógázpróbával háztartási sósav és hipó összeöntése, klór kimutatása jodidos vattacsomóval HCl fejlesztése NaCl-ból, sósavszökőkút 9. Az oxigén allotróp módosulatai: oxigén, ózon hidrogén-peroxidból barnakővel oxigén fejlesztése, kénszalag (vagy széndarab) égése levegőn

10 és tiszta oxigénben 10. A víz hidrogénkötés, felületi feszültség felületi feszültség vizsgálat víz, mosószeres víz, és benzin felszínén A kén szulfidion, gyűrű alakú molekula, allotróp módosulatai (rombos, monoklin, amorf kén), terméskén, pirit S + O 2 = SO 2 Fe + S = FeS (vasszulfid pirit) Zn + S = ZnS (cink-szulfid). Kén olvasztása majd hirtelen lehűtése, Cink és kén, cink és vas reakciója A kén oxidjai és a kénsav kén-dioxid, kénessav, hordókénezés, kénsav, higroszkópos tulajdonság, erős sav, oxosav, szulfátion, szulfátok, dikénsav, vízelvonószer, katalitikus oxidáció SO 2 + H 2 O = H 2 SO 3. 2 SO 2 + O 2 = 2 SO 3 SO 3 + H 2 SO 4 = H 2 S 2 O 7 H 2 S 2 O 7 + H 2 O = 2 H 2 SO Projektóra a 33. old. 8. és a 37.old. 6. feladatához kapcsolódóan Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlás 18. Dolgozat 19. Értékelés A nitrogén és az ammónia A nitrogén oxidjai és a salétromsav inert gáz, háromszög alapú (trigonális) piramis, gyenge bázis, szalmiákszesz, szalmiáksó N 2 + O 2 = 2 NO N 2 + 3H 2 = 2 NH 3. NH 3 +H 2 O = NH OH - nitrogén-monoxid, nitrogén-dioxid, salétromossav, füstölgő salétromsav, nitrátion, nitrátok, fényérzékeny, választóvíz, királyvíz, fehérjekimutatás tömény salétromsavval Tömény kénsav higroszkópos tulajdonságának bemutatása a levegőn hagyott kénsav tömegváltozásának bemutatásával. cukor elszenesítése tömény kénsavval ammóniaszökőkút kísérlet, ammónia és HCl reakciója ( üveghengeres ) és a keletkezett só kémhatásvizsgálata univerzálpapírral kémikusok vulkánja (ammóniumdikromát hőbomlása) réz oldódása tömény salétromsavban, majd a keletkező gáz vizes oldatának kémhatásvizsgálata lakmuszos vattával tojásfehérje és tömény salétromsav

11 A foszfor és a foszforsav 26. Műtrágyák és környezeti hatásaik 2 NO 2 + H 2 O = HNO 2 + HNO 3 HNO3 + H 2 O = NO - 3 +H 3 O + fehérfoszfor, vörösfoszfor, Irinyi János, biztonsági gyufa, foszforsav, foszfátion, foszfátok 3- H 3 PO H 2 O = PO H 3 O + 4 P + 5 O 2 = 2 P 2 O 5 biogén elemek, N-műtrágyák, pétisó, P-műtrágyák, foszforit, szuperfoszfát, K-műtrágyák, keverékműtrágyák, eutrofizáció HNO 3 +NH 3 =NH 4 NO 3 (ammónium-nitrát) A szén gyémánt, grafit, fullerének, rétegrács, delokalizált elektron, C+O 2 = CO 2. C + CO 2 = 2CO Fe 2 O C = 2Fe + 3CO Természetes és mesterséges szenek A szén oxidjai és a szénsav természetes szenek, fűtőérték, tőzeg, lignit, barnakőszén, feketekőszén, antracit, mesterséges szenek, száraz fesztilláció, fagáz, fakátrány, faszén, kőszéngáz, kőszénkátrány, koksz, hússzén, vérszén, korom, adszorpció, adszorbens, fajlagos felület, aktív szén szén-monoxid, szén-dioxid, mustgáz, 2 CO + O 2 = 2 CO 2 Fe 2 O CO = 2Fe + 3CO 2 H 2 O+ CO 2 = H 2 CO 3. Ca(OH) 2 + CO 2 = CaCO 3 + H 2 O. 2 NaOH + CO 2 = Na 2 CO 3 + H 2 O. CaCO HCl = CaCl 2 + CO 2 + H 2 O H 2 CO H 2 O = CO H 3 O Szerves szénvegyületek elsődleges biogén elemeke, szénhidrogének, kőolaj, földgáz, metán, etán, propán, bután, benzin, kerozin, gázolaj, kenőolajok, aszfalt, alkoholok (metil- és reakciója (xantoprotein reakció) a fehér- és vörösfoszfor égése, oxidjának reakciója vízzel és az keletkezett anyag kémhatásvizsgálata tojáshéj a kólában fa szárazlepárlása szűrés aktív szénnel szén-monoxid előállítása hangyasavból (tömény kénsavval), szén-monoxid égése szén-dioxid előállítása (mészkő, sósav) és égést nem tápláló tulajdonságának bemutatása (üvegkád, gyertya) szén-dioxid kimutatása meszes vízzel szénsavas víz kémhatásának vizsgálata szén-dioxid kiűzése oldatából melegítéssel

12 etil-alkohol) fehérjék, zsírok, szénhidrátok (szőlőcukor, gyümölcscukor, répacukor, keményítő) 34. A szilícium és vegyületei félvezető, szilícium-dioxid, kovasav, kvarc, üveggyártás 35. Projektóra az 51. és 63. old 6. pontjában található projektek termékeinek bemutatása Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlás 38. Dolgozat 39. Értékelés II. Fémes elemek A fémes elemek alkáli fémek, alkáli földfémek, földfémek, átmeneti általános jellemzése fémek, könnyűfémek, nehézfémek, ötvözetek A fémek kémiai fémek redukáló sora, a fémek kémiai oldódása: tulajdonságai vízben, híg sav és lúgoldatokban, tömény oxidáló savoldatokban, helyettesítéses reakciók (CuSO 4 és Fe), fém-oxidok, -hidroxidok bázikus sajátsága A fémek előállítása és korróziója Az alkáli- és alkáli földfémek jellemzői kohászat, kémiai redukció, hidrogénes redukció,egyszerű hevítés, elektrokémiai redukció, korrózió, passziválódás, korrózióvédelem: ötvözetek, felületvédelem (aktív és passzív védelem), eloxálás Nátrium, kálium, magnézium és kálcium (tulajdonságai, előfordulás, jelentőség) lángfestés 2 Ca + O 2 = 2 CaO 2 Mg + O 2 = 2 MgO szilícium előállítása termitreakcióval kvarchomokból fémek (Ca, Cu, Fe) kémia oldódódásának vizsgálata vízben és híg sósavban durranógázpróbával a fejlődő gáz kimutatása Ca vizes oldatának kémhatásvizsgálata helyettesítési reakció bemutatása rézgálicoldattal és vaslemezzel, illetve vas-szulfátoldattal és rézlemezzel) Cu oldása tömény salétromsavban és forró tömény kénsavban, a fejlődő gázok azonosítása szín valamint vizes oldatuk kémhatása alapján (lakmuszos vatta) lángfestés nátrium-, kálium-, és kálciumsókkal. Na és víz (fenolftaleines)reakciója

13 Az alkáli- és alkáli földfémek vegyületei I Az alkáli- és alkáli földfémek vegyületei II. 52. Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlás 53. Dolgozat 54. Értékelés 55. Projektóra 2 Na + Cl 2 = 2 NaCl Mg + Cl 2 = MgCl 2 2 Na + 2 H 2 O = 2 NaOH + H 2 2 K + 2 H 2 O = 2 KOH + H 2 Mg + 2 H 2 O = Mg(OH) 2+ H 2 Ca + 2 H 2 O = Ca(OH) 2 + H 2 CaO (égetett mész), MgO, NaOH (lúgkő, marónátron), Ca(OH) 2 (oltott mész), CaSO 4 (gipsz), MgSO 4 (keserűsó), NaNO 3 (chilei salétrom), KNO 3 (kálisalétrom), NaCl (konyhasó), Na 3 PO 4 (trisó), Ca 3 (PO 4 ) 2 (foszforit) az előbbi sók tulajdonságai, előfordulásuk, jelentőségük, felhasználásuk, karbonátosodás levegőn CaO + H 2 O = Ca(OH) 2 ( mészoltás ) CaO + 2 HCl = CaCl 2 + H 2 O NaOH + HCl = NaCl + H 2 O CaO + CO 2 = CaCO 3 Pl. Ca(OH) 2 + CO 2 = CaCO 3 + H 2 O CaCO 3 = CaO + CO 2 CaCO 3 (mészkő), MgCO 3, Na 2 CO 3 (szóda/sziksó), NaHCO 3 (szódabikarbóna), Ca(HCO 3 ) 2, Mg(HCO 3 ) 2 CaCO HCl = CaCl 2 + CO 2 + H 2 O 2 NaHCO 3 = Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O természetes vizek: édesvíz, tengervíz (sósvíz), vízkeménység: állandó és változó keménység, vízlágyítás: kémiai, ioncserlésés, desztilláció (papírhajóval) K és víz (fenolftaleines) reakciója Ca, Mg és víz reakciója (reakciókészségvizsgálat, kémhatásvizsgálat, fejlődő gáz azonosítása kémcsőkísérletek MgO-, NaOH- és KNO 3 - val o oldódás, az oldódás energiaváltozása o keletkezett oldat kémhatásvizsgálata o közömbösítés sósavval kémcsőkísérletek CaCO 3 és Na 2 CO 3 -val o oldódás o keletkezett oldat kémhatásvizsgálata o reakció hidrogén-kloriddal, a fejlődő gáz azonosítása szappan habzása különböző keménységű vizekben (desztvíz, csapvíz, CaCl 2 oldat CaCl 2 oldat lágyítása trisóval (szűrés majd, habzásos vizsgálat)

14 Az alumínium, az ón és az ólom Az alumínium, az ón és az ólom tulajdonságai, előfordulásuk, felhasználásuk, agyagok, Alzheimerkór, forrasztóón, fehérbádog, bronz, mínium eltávolítása után felszíne oxidálódik 4 A+3 O 2 =2 Al 2 O 3 2Al + 6H 2 O = 2 Al(OH) H 2 2 Al + 6 HCl = 2 AlCl H 2 2Al + Fe 2 O 3 = Al 2 O 3 + 2Fe 2 Al + 3 I 2 = 2 AlI 3. alumínium oxidációja (égése) alumínium védőrétegének eltávolítása HgCl 2 oldattal alumínium és jód reakciója alumínium és víz reakciója védőréteg eltávolítása előtt és után Al, Sn, Pb oldódása híg sósavban, tömény salétromsavban, lúgoldatban (NaOH) Az alumíniumgyártás bauxit, timföld(gyártás), feltárás, ülepítés, kikeverés, kalcinálás, alumíniumkohászat, elektrolízis (katód, anód, egyenáram), grafitelektródok, kriolit, elektrolizáló kád Átmeneti fémek, a vascsoport Fe 2+, Fe 3+ oldatok (ill. hidroxid-csapadékok) színe, a Fe, a Co, és Ni fontosabb tulajdonságai, felhasználásuk, Fe + 2 HCl = FeCl 2 + H 2 Fe + S = FeS (vas(ii)-szulfid) 2 Fe + 3 Cl 2 = 2 FeCl 3 (vas(iii)-klorid) Fe + 3 O 2 = 2 Fe 2 O 3 (vas(iii)-oxid) 62. A vasgyártás vasércek (magnetit, hematit, limonit), salakképző anyag, nagyolvasztó, közvetlen, közvetett redukció, nyersvas, öntött vas, acél, kovácsvas (lágyacél) Fe 2 O CO = 2 Fe + 3 CO 2 2 Fe 2 O C = 4 Fe + 3 CO Amit a kincsesláda rejt Cu, Ag, Au tulajdonságai felhasználásuk, vegyületeik, karát, CuSO 4 (réz-gálic) AgNO 3 ( lápisz ), rézpatina, sárgaréz, bronz, cink fontosabb tulajdonságai, felhasználása, horganyzott bádog 2 Cu + O 2 = CuO. vízbontás Hoffmann féle vízbontó készülékkel vas oldódása vízben, híg sósavban és forró tömény kénsavban o fejlődő gáz azonosítása CoCl 2 dehidratálása hevítéssel vas(ii)- és Fe(III)-hidroxid csapadék készítése, és reakciója hidrogén-kloriddal réz és cink oldódása vízben, híg sósavban, tömény salétromsavban o a fejlődő gázok azonosítása Cu(OH) 2 és AgOH csapadék készítése

15 2 Zn + O 2 = 2 ZnO 2 Zn + S = 2 ZnS Hulladékgazdálkodás hulladék fogalma, papír, műanyagok (PE, PVC, PS, PET, PP), üveg, hulladékgazdálkodás: gyűjtés, kezelés, hasznosítás, deponálás Projektóra Összefoglalás, rendszerezés, gyakorlás 71. Dolgozat 72. Értékelés Zárás

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVETLEN KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. REAKCIÓK FÉMEKKEL fém

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály C változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

29. Sztöchiometriai feladatok

29. Sztöchiometriai feladatok 29. Sztöchiometriai feladatok 1 mól gáz térfogata normál állapotban (0 0 C, légköri nyomáson) 22,41 dm 3 1 mól gáz térfogata szobahőmérsékleten (20 0 C, légköri nyomáson) 24,0 dm 3 1 mól gáz térfogata

Részletesebben

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba 6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI Dr. Varga Csaba Oldódási és kicsapódási reakciók a talajban Fizikai oldódás (bepárlás után a teljes mennyiség visszanyerhető) NaCl Na + + Cl Kémiai oldódás Al(OH) 3 + 3H

Részletesebben

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (2) (2) (2) TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály, II. forduló - megoldás 2009 / 2010 es tanév, XV. évfolyam 1. a) Albertus, Magnus; német polihisztor (1250-ben) (0,5 p) b) Brandt, Georg; svéd kémikus (1735-ben)

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7.

2. változat. 6. Jelöld meg, hány párosítatlan elektronja van alapállapotban a 17-es rendszámú elemnek! A 1; Б 3; В 5; Г 7. 2. változat 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kecskésné-sorozat Kémia 8.

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kecskésné-sorozat Kémia 8. ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kecskésné-sorozat Kémia 8. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 1 Az Útmutató és tanmenetjavaslat Kecskés Andrásné Kiss Zsuzsanna Rozgonyi Jánosné: Kémia 8. című, NT-00877-es

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 20. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály A változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Minden feladatnál a betűjel bekarikázásával jelölje meg az egyetlen helyes, vagy az egyetlen helytelen választ! I. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Részletesebben

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák 1. Rajzolja fel az alábbi elemek alapállapotú atomjainak elektronkonfigurációját, és szaggatott vonallal jelölje az atomtörzs és a vegyértékhéj határát! Készítsen

Részletesebben

Jellemző redoxi reakciók:

Jellemző redoxi reakciók: Kémia a elektronátmenettel járó reakciók, melynek során egyidejű elektron leadás és felvétel történik. Oxidáció - elektron leadás - oxidációs sám nő Redukció - elektron felvétel - oxidációs sám csökken

Részletesebben

A standardpotenciál meghatározása a cink példáján. A galváncella működése elektrolizáló cellaként Elektródreakciók standard- és formálpotenciálja

A standardpotenciál meghatározása a cink példáján. A galváncella működése elektrolizáló cellaként Elektródreakciók standard- és formálpotenciálja Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás VII-VIII. (október 17.) Az elektródok típusai A standardpotenciál meghatározása a cink példáján Számítási példák galvánelemekre Koncentrációs elemek

Részletesebben

Gyakorló feladatok. Egyenletrendezés az oxidációs számok segítségével

Gyakorló feladatok. Egyenletrendezés az oxidációs számok segítségével Gyakorló feladatok Egyenletrendezés az oxidációs számok segítségével 1. Határozzuk meg az alábbi anyagokban a nitrogén oxidációs számát! a/ NH 3 b/ NO c/ N 2 d/ NO 2 e/ NH 4 f/ N 2O 3 g/ N 2O 4 h/ HNO

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Redoxi reakciók Például: 2Mg + O 2 = 2MgO Részfolyamatok:

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Redoxiegyenletek rendezésének általános lépései Példák fémoldódási egyenletek rendezésére Halogénvegyületek reakciói A gyakorlaton vizsgált redoxireakciók

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

Általános iskola (7-8. évfolyam)

Általános iskola (7-8. évfolyam) Általános iskola (7-8. évfolyam) TÉMAKÖR / Vizsgálat megnevezése Vizsgálat sorszáma Jelleg (T=tanulói; D=demonstrációs; Tg=Tehetséggondozó) ANYAG, KÖLCSÖNHATÁS, ENERGIA, INFORMÁCIÓ Ismerkedés a laboratóriumi

Részletesebben

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 Kerettantervi megfelelés Eötvös József Általános Iskola és AMI KÉMIA 1.5 órára 7.osztály Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.2.10.1 Kémia 7-8. alapján készült.

Részletesebben

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A víz keménysége VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na +, Ca ++, Mg ++, H +, K +, NH 4 +, Fe ++, stb) és anion (Cl

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel Emelt szint: Az s mezı fémei 1. Az alkálifémek és alkáliföldfémek összehasonlító jellemzése (anyagszerkezet, kémiaiés fizikai jellemzık, elıfordulás, elıállítás, élettani hatás). Használja a periódusos

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. 8., 9., 10. évfolyam, tehetséggondozó szakkör Tanári segédanyag

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. 8., 9., 10. évfolyam, tehetséggondozó szakkör Tanári segédanyag FELADATLAPOK KÉMIA 8., 9., 10. évfolyam, tehetséggondozó szakkör Tanári segédanyag Barsiné Pirityi Mária Petroviczné Gál Ibolya Pozsgayné Tóth Ildikó Rovácsné Simon Erika ajánlott korosztály: 8. évfolyam

Részletesebben

Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V.

Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V. Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V. Vízfelvétel és mozgás a növényben Vízfelvételt befolyásolja: besugárzás (növény) hőmérséklete Páratartalom (% v. HD) EC (magas

Részletesebben

Áramforrások. Másodlagos cella: Használat előtt fel kell tölteni. Használat előtt van a rendszer egyensúlyban. Újratölthető.

Áramforrások. Másodlagos cella: Használat előtt fel kell tölteni. Használat előtt van a rendszer egyensúlyban. Újratölthető. Áramforrások Elsődleges cella: áramot termel kémiai anyagokból, melyek a cellába vannak bezárva. Ha a reakció elérte az egyensúlyt, kimerül. Nem tölthető. Másodlagos cella: Használat előtt fel kell tölteni.

Részletesebben

KÉMIA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

KÉMIA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete KÉMIA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 8. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET 2 TARTALOM 1. Elemi

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

2019. április II.a, II.b

2019. április II.a, II.b A program részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a megbízásából a Nemzeti Tehetség g Program éss az Emberi Támogatáskezelő által meghirdetett NTP TMV 18 0139 azonosítószámú pályázati támogatásból

Részletesebben

Kísérletek jóddal. S + Cl 2. , perklórsav: HClO 4. 1. Tanári bemutató kísérlet: Alumínium és jód reakciója. Elszívó fülke használata kötelező!

Kísérletek jóddal. S + Cl 2. , perklórsav: HClO 4. 1. Tanári bemutató kísérlet: Alumínium és jód reakciója. Elszívó fülke használata kötelező! Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 7. Időtartam: 45 Kísérletek jóddal KÉMIA LEVEGŐ VIZSGÁLATAI Balesetvédelmi rendszabályok megbeszélése. A kísérletek során felmerülő veszélyforrások megbeszélése. A tálcán

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

4 mól = 400 g. - 4 mól = 544 g, kiválik

4 mól = 400 g. - 4 mól = 544 g, kiválik 1. Mekkora lesz a kapott oldat tömeg%-os koncentrációja, ha 1,5 kg 9,8 %-os és 2,5 L 3 mól/l (d=1,20 g/cm 3 ) kénsavoldatot kever össze? (8 pont) 1,5 kg 9,8%-os H 2 SO 4 + + 2,5 L 3 M H 2 SO 4 (d=1,20

Részletesebben

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Név: Neptun-kód: mérőhely: Labor előzetes feladatok A vezetőképesség változása kémiai reakció közben 10,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú sósav oldatához

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 2001 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

A TERMÉSZETES VIZEK KEMÉNYSÉGE

A TERMÉSZETES VIZEK KEMÉNYSÉGE A TERMÉSZETES VIZEK KEMÉNYSÉGE Mi van a természetes vizekben? oldott anyagok és lebegő szennyezések is Az eső és a hó tartalmaz e szennyezést? nem, ezek a legtisztábbak A csapadékvíz csak a gázokat oldja

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

2. csoport: Alkáliföldfémek

2. csoport: Alkáliföldfémek 2. csoport: Alkáliföldfémek Be: első előállítás F. Wöhler és A. B. Bussynak 1828, (előtte berill ásvány ism.) Mg, Ca, Sr, Ba első előállítása: Davy 1808 Ra felfedezése: Pierre és Marie Curie 1911 Az alkáliföldfémek

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

MINŐSÉGI KÉMIAI ANALÍZIS

MINŐSÉGI KÉMIAI ANALÍZIS MINŐSÉGI KÉMIAI ANALÍZIS A minőségi analízis célja és feladata ismeretlen anyagok vegyületek, keverékek, ötvözetek, stb. összetételének meghatározása, annak megállapítása, hogy a különféle anyagok milyen

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

g) 42 kg sót 2400 kg vízben oldottunk. Mennyi az oldatok tömegszázalékos összetétele?

g) 42 kg sót 2400 kg vízben oldottunk. Mennyi az oldatok tömegszázalékos összetétele? Tömegszázalékos összetétel A sűrűségét, ahol nincs megadva, 1,000 g/cm 3 -nek vegyük! 1. 300 g oldat 30 g oldott anyagot tartalmaz. Milyen tömegszázalékos összetételű oldat keletkezett? Hány gramm vizet

Részletesebben

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat, oktatói lista 2015/2016, II. félév

Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat, oktatói lista 2015/2016, II. félév I. hét (febr. 8, 10, 11) Elektrokémia a szervetlen kémiában A továbbiakban számmal hivatkozott gyakorlatok és fejezetek dr. Lengyel Béla: Általános és szervetlen kémiai praktikumában találhatóak. 1.1,

Részletesebben

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy. Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával

Részletesebben

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai 1. Cink reakciói Három kémcsőbe öntsön rendre 2cm 3-2cm 3 vizet, 2 mol/dm 3 koncentrációjú sósavat, rézszulfát-oldatot, és mindegyik

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3

4. táblázat. 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály SO 4 Cl NO 3 HCO 3 59 2.1.2. Anionok kimutatása Az anionokat közös reagensekkel történı vizsgálatok megfigyelései alapján, a kationokhoz hasonlóan, analitikai osztályokba sorolhatjuk. A fontosabb anionok négy osztályba kerültek.

Részletesebben

A 14. csoport elemei. anglezit(pbso 4 ), ceruzit(pbco 3 ) Si: 1823 Jons Berzelius (név: a latin silex : kovakő szóból) Ge: 1886 Clemens Winkler

A 14. csoport elemei. anglezit(pbso 4 ), ceruzit(pbco 3 ) Si: 1823 Jons Berzelius (név: a latin silex : kovakő szóból) Ge: 1886 Clemens Winkler A 14. csoport elemei anglezit(pbso 4 ), ceruzit(pbc ) Felfedezésük: Si: 1823 Jons Berzelius (név: a latin silex : kovakő szóból) Ge: 1886 Clemens Winkler A szén allotróp módosulatai gyémánt legnagyobb:

Részletesebben

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz 3. Szervetlen vegyületek nevezéktana

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz 3. Szervetlen vegyületek nevezéktana Sillabusz az rvosi kémia szemináriumokhoz 3. Szervetlen vegyületek nevezéktana Pécsi Tudományegyetem Általános rvostudományi Kar 2010/2011. 1 Szervetlen vegyületek nevezéktana A vegyületek megadhatók:

Részletesebben

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E 3 C C B B E XII. FÉMEK XII. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 E C D C E B B A E 1 A C D B B D D A A D 2 C E D A B C B C C E C C B B E XII. 2. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Fémek összehasonlítása Kalcium Vas

Részletesebben

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK XV. 1. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 4 5 6 7 8 9 0 D C C D D A B D D 1 D B E B D D D A A A A B C A D A (C) A C A B XV.. TÁBLÁZATKIEGÉSZÍTÉS Az ammónia és a salétromsav

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43 A vizsgafeladat ismertetése: Vegyipari technikus és vegyianyaggyártó szakképesítést szerzőknek Ismerteti a vegyipari technológiák anyag és energia ellátását. Bemutatja a vegyiparban szükséges fontosabb

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b )

Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége. Szervetlen vízmentes sók oldhatósága (g/100g víz egységben) Gyenge savak és bázisok állandói (K s, K b ) Tömény oldatok és oldószerek sűrűsége oldószer g/cm 3 tömény oldat g/cm 3 víz 1.000 98% kénsav 1.84 benzol 0.879 65% salétromsav 1.40 etanol (100%) 0.789 37% sósav 1.19 etanol (96%) 0.810 25% ammónia 0.91

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18.

ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18. ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18. A vörösiszap-katasztrófáról tudósító hírekben sok olyan kifejezés

Részletesebben

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion. 4. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 6. A műtrágyák és kijuttatásuk agronómiai ill. agrokémiai szempontjai 6.1. A műtrágyák

Részletesebben

... Dátum:... (olvasható név)

... Dátum:... (olvasható név) ... Dátum:... (olvasható név) (szak) Szervetlen kémia írásbeli vizsga A hallgató aláírása:. Pontok összesítése: I.. (10 pont) II/A. (10 pont) II/B. (5 pont) III.. (20 pont) IV.. (20 pont) V.. (5 pont)

Részletesebben

Aminosavak, peptidek, fehérjék

Aminosavak, peptidek, fehérjék Aminosavak, peptidek, fehérjék Az aminosavak a fehérjék építőkövei. A fehérjék felépítésében mindössze 20- féle aminosav vesz részt. Ezek általános képlete: Az aminosavakban, mint arra nevük is utal van

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila Tanulói Bmunkafüzet S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Péter Orsolya Albert Attila kémia ember a természetben műveltségterület 3 A klór reakciói 8 A kén olvadása és forrása 10 A

Részletesebben

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 1. Mely részecskék kibocsátásával nőhet meg egy izotóp magjában a neutron/proton arány? A) elektron, alfa-részecske B) neutron, pozitron C) pozitron, alfa-részecske

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

Közös elektronpár létrehozása

Közös elektronpár létrehozása Kémiai reakciók 10. hét a reagáló részecskék között közös elektronpár létrehozása valósul meg sav-bázis reakciók komplexképződés elektronátadás és átvétel történik redoxi reakciók Közös elektronpár létrehozása

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 11. hét

Kémiai alapismeretek 11. hét Kémiai alapismeretek 11. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2011. május 3. 1/8 2009/2010 II. félév, Horváth Attila c Elektród: Fémes

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban

Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban Disszociációs egyensúlyi állandó HAc H + + Ac - ecetsav disszociációja [H + ] [Ac - ] K sav = [HAc] NH 4 OH NH 4 + + OH - [NH + 4 ] [OH - ] K bázis = [ NH 4 OH] Ammóniumhidroxid

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 1996 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: ALKÉNEK Alkének fogalma. Elnevezésük elve példával.

Részletesebben

A kémiai energia és az elektromos áram kapcsolata a galvánelemben és az elektrolizáló cellában

A kémiai energia és az elektromos áram kapcsolata a galvánelemben és az elektrolizáló cellában . mintatétel A) Elektrokémia Ismertesse a galvánelemek és az elektrolizáló cellák felépítését és működését a Daniell-elem és a sósav elektrolízise példáján! Nevezze meg az elektrokémiának két, jellegzetesen

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Minőségi kémiai analízis

Minőségi kémiai analízis Minőségi kémiai analízis Szalai István ELTE Kémiai Intézet 2016 Szalai István (ELTE Kémiai Intézet) Minőségi kémiai analízis 2016 1 / 32 Lewis-Pearson elmélet Bázisok Kemény Lágy Határestek H 2 O, OH,

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont A következő feladatokban jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. Az aromás szénhidrogénekben A) a gyűrűt alkotó szénatomok között delokalizált kötés is van. B) a hidrogének

Részletesebben

Balesetvédelmi figyelmeztetés A sósavval óvatosan dolgozz! Vigyázz, hogy a bonctű nehogy megszúrja a kezedet!

Balesetvédelmi figyelmeztetés A sósavval óvatosan dolgozz! Vigyázz, hogy a bonctű nehogy megszúrja a kezedet! A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Az ásványok megkülönböztetése, sokféleségük megcsodálása Az ásványok eltérő tulajdonságainak vizsgálata Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: ásványgyűjteményből: fluorit,

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. 10. osztály, tehetséggondozó szakkör. Kisfaludy Béla

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. 10. osztály, tehetséggondozó szakkör. Kisfaludy Béla FELADATLAPOK KÉMIA 10. osztály, tehetséggondozó szakkör Kisfaludy Béla ajánlott korosztály: 10. osztály, tehetséggondozó szakkör kémia-10 1/2 A GYERTYA ÉGÉSE! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ SZABÁLYOK, AJÁNLÁSOK

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! A hibátlan dolgozattal 15 pont szerezhető. Címe: KARBONÁTOK,

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9.

1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9. 1. Terméselemek 2. Szulfidook 3. Oxidok, hidroxidok 4. Szilikátok 5. Foszfátok 6. Szulfátok 7. Karbonátok 8. Halogenidek 9. Szerves ásványok 1. Terméselemek 26 fajta - fémes: Au(szab) arany tisztán található

Részletesebben

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Kémia középszint 0821 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 28. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az írásbeli feladatok értékelésének

Részletesebben