MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus"

Átírás

1 MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény Codex Alimentarius Hungaricus /000 számú előírás Analitikai referencia-módszerek szeszesitalok vizsgálatára Analytical reference methods for analysis of spirit drinks Az előírás az Európai Közösségek Bizottságának 870/000/EK rendelete alapján készült. This Regulation is equivalent in technical content to the Commission Regulation 870/000/EC. Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 001.

2 A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak hatályára vonatkozó rendelkezéseket az élelmiszerekről szóló évi XC. törvény és a végrehajtására kiadott 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM rendelet tartalmazza. A Magyar Élelmiszerkönyv előírásait az Európai Unió gyakorlatát követve folyamatosan igazítják a fogyasztói igények változásaihoz, a tudomány és technika újabb eredményeihez. Ezért ezen előírás használata előtt győződjön meg arról, hogy a szöveg időközben nem változott-e. A változásokat a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő közli. Az előírásokat az MSZT Szabványbolt (Budapest, IX. Üllői út 5., levélcím: Budapest, Pf. 4, 1450) árusítja.

3 MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény Codex Alimentarius Hungaricus /000 számú előírás Analitikai referencia-módszerek szeszesitalok vizsgálatára Analytical reference methods for analysis of spirit drinks 1. A Magyar Élelmiszerkönyv /89. számú előírásának való megfelelőség biztosítása céljából a szeszesitalok vizsgálatára referencia-módszerekként: hatósági ellenőrzéskor, vagy vitás esetben, ennek az előírásnak a mellékletében közzétett módszereket kell tekinteni.. Az 1. első bekezdése ellenére a vizsgálólaboratórium vezetőjének felelősségére más analitikai módszerek is megengedhetőek azzal a feltétellel, hogy a módszerek pontossága és precizitása (ismételhetőség és reprodukálhatóság) legalább egyenlő a mellékletben megadott megfelelő analitikai referencia-módszerekével. 3. Ha egy szeszesital összetevőjének kimutatására vagy meghatározására nincs referencia-módszer, akkor a következő módszereket lehet alkalmazni: (a) nemzetközileg elismert eljárásokkal validált analitikai módszereket, amelyek megfelelnek az élelmiszerekről szóló évi XC. törvény végrehajtására kiadott 1/1996. (I.9.) FM-NM-IKM együttes rendelet 38. (4) bekezdésében lévő követelményeknek; (b) az Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) ajánlott szabványainak megfelelő analitikai módszereket; (c) a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (OIV) Közgyűlése által elismert és közzétett analitikai módszereket; (d) az (a), (b) vagy (c) pontokban jelzett módszer hiányában, pontossága, ismételhetősége és reprodukálhatósága alapján, szükség esetén, bármilyen más megfelelő analitikai módszert. 3

4 4. Ennek az előírásnak az alkalmazásában: (a) ismételhetőségi határ : az az érték, amely kisebb vagy egyenlő, mint az ismételhetőség feltételei (azonos vizsgáló, azonos eszközök, azonos laboratórium és rövid időkülönbség) mellett végzett két vizsgálat eredménye közötti abszolút különbség 95%-os valószínűségi szint mellett várható értéke (ISO ); (b) reprodukálhatósági határ : az az érték, amely kisebb vagy egyenlő, mint a reprodukálhatóság feltételei (különböző vizsgálók, különböző eszközök, különböző laboratóriumok) mellett végzett két vizsgálat eredménye közötti abszolút különbség 95%-os valószínűségi szint mellett várható értéke (ISO ); (c) pontosság : a vizsgálati eredmény és az elfogadott referenciaérték egyezőségének közelsége (ISO ). Ez az előírás 00. július 1-jén lép hatályba. 5. 4

5 MELLÉKLET AZ ANALITIKAI REFERENCIA-MÓDSZEREK ISMERTETÉSE I. Alkoholtartalom-meghatározás I. függelék: Desztillátum készítés II. függelék: A desztillátum sűrűségének mérése A módszer = piknometria B módszer = elektronikus sűrűségmérés C módszer = sűrűségmérés hidrosztatikai mérleggel II. Az összes száraz extrakt gravimetriás meghatározása III. Az illóanyagok és a metanol meghatározása III.1. Általános megjegyzések III.. Illó rokon vegyületek: aldehidek, nagyobb szénatomszámú alkoholok, etil-acetát és metanol (gázkromatográfia) III.3. Illósavak (fejlesztés alatt) IV. Hidrogén-cianid (fejlesztés alatt) V. Anetol (fejlesztés alatt) VI. Glycyrrihizasav (fejlesztés alatt) VII. Kalkonok (fejlesztés alatt) VIII. Összes cukor (fejlesztés alatt) IX. Tojássárgája (fejlesztés alatt) 5

6 I. SZESZESITALOK ALKOHOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA Bevezetés A referencia-módszernek két függeléke van: I. függelék: Desztillátumkészítés II. függelék: A desztillátum sűrűségének mérése 1. Alkalmazási terület A módszer a szeszesitalok valódi alkoholtartalmának meghatározására alkalmas.. Rendelkező hivatkozások MSZ EN ISO 3696:000: Víz, analitikai laboratóriumi használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. Szakkifejezések és fogalommeghatározások 3.1. Referencia-hőmérséklet: A szeszesitalok alkoholtartalom-, sűrűség- és fajlagossűrűség-meghatározásának referencia-hőmérséklete 0 o C. 1. megjegyzés: A t o C-on kifejezést akkor használjuk, amikor a meghatározás (sűrűség, alkoholtartalom) hőmérséklete eltér a 0 o C referencia-hőmérséklettől. 3.. Sűrűség: A sűrűség a szeszesitalok vákuumban mért, térfogategységére eső tömege, 0 o C-on. kilogramm/köbméter egységben fejezzük ki, és jele ρ 0 C vagy ρ 0 o Fajlagos sűrűség: A fajlagos sűrűség a szeszesitalok 0 o C-on mért sűrűségének és a víz ugyanazon a hőmérsékleten o o mért sűrűségének hányadosa. Jele d 0 C/0 C vagy d 0/0, vagy egyszerűen d, ha az nem értelemzavaró. A mért jellemzőt csak a fent említett jelekkel szabad kifejezni.. megjegyzés: a fajlagos sűrűség kiszámítható a 0 o C-on mért sűrűségből: ρ 0 = 998,03 d 0/0 vagy d 0/0 = ρ 0 /998,03 ahol 998,03 a víz 0 o C-on mért sűrűsége Valódi alkoholtartalom: A szeszesitalok valódi alkoholtartalma egyenlő annak a 100 liter víz-alkohol elegynek a literekben mért etil-alkohol-tartalmával, amelynek sűrűsége megegyezik az alkohol vagy a szeszesital desztillátumának sűrűségével. A különböző víz-alkohol elegyek 0 o C-on mért sűrűsége és a megfelelő, 0 o C-ra vonatkoztatott, térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalom referenciaértékei a Nemzetközi Törvényszéki Méréstechnikai Szervezet. számú ajánlásában elfogadott nemzetközi táblázatban találhatók. 6

7 Az adott hőmérsékleten a víz-alkohol elegy térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma és sűrűsége közötti összefüggést leíró egyenlet az OIV analitikai módszereket tartalmazó kézikönyvében (1994, 17. oldal) található. 3. megjegyzés: Likőrök és emulziós likőrök esetén, ahol a térfogat pontos mérése nagyon nehéz, a mintának először a tömegét kell megmérni, és az alkoholtartalmat először tömegszázalékban kell kiszámítani. Átszámítási képlet: alkoholtartalom, % (V/V) = ahol ASM = alkoholtartalom, % (m/m), ρ 0 (alkohol) = 789,4 kg/m 3 ASM( tömeg% ) ρ ρ (alkohol) 0 0 (minta) 4. A módszer elve Desztillálást követően a desztillátum térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalmát piknométerrel, elektronikus sűrűségmérővel vagy hidrosztatikai mérleggel végzett sűrűségméréssel határozzuk meg. 7

8 I. FÜGGELÉK: DESZTILLÁTUMKÉSZÍTÉS 1. Alkalmazási terület A módszer szeszesitalok térfogatszázalékban kifejezett valódi alkoholtartalmának meghatározásához használt desztillátum elkészítésére alkalmas.. A módszer elve A szeszesitalokat ledesztilláljuk az etil alkohol és más illó vegyületek, valamint a szárazanyag (nem illó összetevők) elválasztása céljából. 3. Vegyszerek és anyagok 3.1. Forrást segítő granulátum (forrkő). 3.. Tömény habzásgátló emulzió (emulziós likőrökhöz). 4. Készülékek és eszközök A szokásos laboratóriumi eszközök, és különösen a következők Vízfürdő, o C hőmérsékletre beszabályozható. Vízfürdő, 0 o C-ra beszabályozható (±0, o C). 4.. A-osztályú mérőlombik, 100 és 00 ml-es, amelyeknek térfogattűrése rendre 0,1% és 0,15% Desztillálókészülék: Általános követelmények A desztillálókészüléknek a következő követelményeknek kell megfelelnie: a rendszerben a szivárgások megakadályozása céljából csak a feltétlenül szükséges számú csatlakozás legyen, a készüléknek része legyen egy olyan eszköz, amely megakadályozza, hogy a gőz folyadékcseppeket ragadjon magával és szabályozza az alkoholban dús gőzök desztillálási sebességét, biztosítania kell az alkoholgőzök gyors és teljes lecsapódását, biztosítania kell az első desztillációs frakciók gyűjtését vizes közegben. A hőforrás megfelelő hőelosztó eszközzel rendelkezzen az oldott anyagok lesülésének megakadályozása céljából Az 1. ábra egy megfelelő desztillálókészülékre mutat példát, amely a következő részekből áll: 1 literes gömblombik, normálcsiszolattal, rektifikálóoszlop, legalább 0 cm hosszú (például Vigreux-oszlop), könyökcsatlakozás kb. 10 cm hosszú West- típusú (Liebig-típusú) egyenes hűtőszakasszal, 40 cm hosszú függőleges spirálhűtő, kifolyócső, amely a desztillátumot egy kevés vizet tartalmazó, beosztással ellátott gyűjtőlombik aljára vezeti. Megjegyzés: A fent ismertetett készülék esetében legalább 00 ml minta szükséges. Ennél kisebb mintamennyiség (100 ml) desztillálásakor kisebb, cseppfogóval vagy más, fröccsenésgátló eszközzel ellátott desztillálólombikot kell használni. 8

9 5. A vizsgálati minták tárolása A mintákat a vizsgálatig szobahőmérsékleten tároljuk. 6. Eljárás Bevezető megjegyzés: A desztillációt az IUPAC által közölt (1968) eljárással is végezhetjük A desztillálókészülék ellenőrzése A használt desztilláló készülék alkalmas legyen a következőkre: 00 ml 50% (V/V) körüli ismert koncentrációjú víz-alkohol elegy desztillációja esetén az alkoholveszteség legfeljebb 0,1% (V/V) lehet % (V/V)-nál kisebb alkoholtartalmú szeszesitalok. Egy mérőlombikba mérjünk be 00 ml szeszesitalt. Jegyezzük fel a folyadék hőmérsékletét, vagy állítsuk be standard hőmérsékletre (0 o C). Öntsük a mintát a desztillálókészülék gömblombikjába, és öblítsük ki a mérőlombikot háromszor kb. 0-0 ml desztillált vízzel. Az öblítőfolyadékot öntsük a desztillálólombik tartalmához. Megjegyzés: Ez a 60 ml-es hígítás a literenként 50 g-nál kevesebb szárazanyagot tartalmazó szeszesitalok esetében elegendő. Más esetben a szárazanyag lesülését nagyobb mennyiségű öblítő víz alkalmazásával akadályozhatjuk meg, így legalább 70 ml vizet kell használnunk 300 g/l, 85 ml-t 400 g/l és 100 ml-t 500 g/l szárazanyag-tartalom (néhány gyümölcs-, illetve emulziós likőr) esetében. Eltérő mintatérfogat alkalmazásakor az öblítő víz térfogatát a fentieknek megfelelően, arányosan változtassuk. Használjunk forrkövet (3.1.) (és emulziós likőrök esetén habzásgátlót). Öntsünk 0 ml desztillált vizet ugyanabba a 00 ml-es mérőlombikba, amelybe a mintát bemértük, és amely a desztillátum gyűjtésére szolgál majd. Helyezzük ezután a lombikot hideg vízfürdőbe (4.1.) (ánizzsal ízesített szeszesitalok esetén o C-ra). A desztillálólombik tartalmát időnként megmozgatva desztilláljunk addig, amíg a desztillátum szintje néhány milliliterrel a mérőlombik kalibrációs jele alatt lesz, közben ügyeljünk arra, hogy a desztillálólombik tartalma ne süljön le, illetve ne fusson át a szedőlombikba. Amikor a desztillátum hőmérséklete és a folyadék kezdeti hőmérséklete közötti különbség 0,5 o C-on belül lesz, desztillált vízzel töltsük jelig a lombikot, és tartalmát alaposan keverjük össze. Ezt a desztillátumot használjuk az alkoholtartalom meghatározására (II. függelék) térfogat %-nál nagyobb alkoholtartalmú szeszesitalok. Egy 100 ml-es mérőlombikba mérjünk be 100 ml szeszesitalt, és öntsük a mintát a desztillálókészülék gömblombikjába. Öblítsük ki a mérőlombikot többször desztillált vízzel és az öblítőfolyadékot öntsük a desztillálólombik tartalmához. Az öblítéshez annyi vizet használjunk, hogy a lombik tartalma körülbelül 30 mllegyen. Öntsünk 0 ml desztillált vizet egy 00 ml-es mérőlombikba, amelyben majd a desztillátumot fogjuk gyűjteni. Helyezzük ezután a lombikot hideg vízfürdőbe (4.1.) (ánizzsal ízesített szeszesitalok esetén o C- ra). 9

10 A desztillálólombik tartalmát időnként megmozgatva desztilláljunk addig, amíg a desztillátum szintje néhány milliliterrel a 00 ml-es mérőlombik kalibrációs jele alatt lesz. Amikor a desztillátum hőmérséklete és a folyadék kezdeti hőmérséklete közötti különbség 0,5 o C-on belül lesz, desztillált vízzel töltsük jelig a lombikot, és tartalmát alaposan keverjük össze. Ezt a desztillátumot használjuk az alkoholtartalom meghatározására (II. függelék). Megjegyzés: Ebben az esetben a szeszesital-minta alkoholtartalma kétszerese a desztillátum alkoholtartalmának. 10

11 II. FÜGGELÉK: A DESZTILLÁTUM SŰRŰSÉGÉNEK MÉRÉSE A MÓDSZER SZESZESITALOK VALÓDI ALKOHOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA PIKNOMÉTERES MÉRÉS A 1. A módszer elve Az alkoholtartalmat a desztillátum piknometriás méréssel meghatározott sűrűségéből kapjuk. A. Vegyszerek és anyagok A vizsgálat során - hacsak nincs másképpen előírva - csak ismert analitikai minőségű vegyszereket és legalább az MSZ EN ISO 3696:000 szabvány szerinti 3-as tisztasági fokozatnak megfelelő vizet használjunk. A.1. Nátrium-klorid-oldat [% (m/v)] 1 liter oldat készítéséhez mérjünk be 0 g nátrium-kloridot, és vízben való oldás után töltsük fel 1 literre. A 3. Készülékek és eszközök Szokásos laboratóriumi eszközök, és különösen a következők: A 3.1. Analitikai mérleg, 0,1 mg pontosságú. A 3.. Hőmérő, csiszolatos, 10 o C és 30 o C között 0,1 o C-os osztásközzel. Hiteles vagy hiteles hőmérővel ellenőrzött hőmérőt kell használni. A ml-es pyrexüvegből készült piknométer, csiszolatos hőmérővel (A3..). A piknométernek 5 mm hosszú, legfeljebb 1 mm belső átmérőjű oldalága van, amely kónuszos csiszolatban végződik. Szükség esetén az MSZ ISO 3507:1995 szabványban ismertetett más, pl. 50 ml-es piknométereket is használhatunk. A 3.4. A piknométer külső térfogatával megegyező méretű és 1,01-es sűrűségű folyadékkal (A.1. nátrium-klorid-oldattal) megtöltött piknométer tömegével egyező tömegű táraedény. A 3.5. Hőszigetelő burkolat, amely pontosan rásimul a piknométertestre. 1. megjegyzés: A szeszesitalok vákuumban mért sűrűségének meghatározására alkalmas módszer kétkarú mérleg, piknométer és a levegő felhajtóerejének hatását kiküszöbölendő, a piknométerrel azonos külső térfogatú táraedény használatát igényli. A 4. Eljárás Bevezető megjegyzések: A következő eljárás az alkoholtartalom meghatározását 100 ml-es piknométer használatára írja le, mert ebben az esetben érhető el a kellő pontosság. Mindemellett kisebb, pl. 50 ml-es piknométer is használható. 11

12 A 4.1. A piknométer kalibrálása A piknométert a következő jellemzők meghatározásával kalibráljuk: az üres piknométer táratömege, a piknométer térfogata 0 o C-on, a vízzel megtöltött piknométer tömege 0 o C-on. A Kalibrálás egykarú mérleg használatával: Határozzuk meg: a tiszta, száraz piknométer tömegét (P), a vízzel megtöltött piknométer tömegét t o C-on (P1), a táraedény tömegét (T0). A Mérjük le a tiszta, száraz piknométert (P). A Gondosan töltsük meg a piknométert desztillált vízzel környezeti hőmérsékleten, és helyezzük bele a hőmérőt. Gondosan töröljük szárazra a piknométert, és helyezzük a hőszigetelő burkolatba. Fel- és visszafordítással mozgassuk a piknométert addig, amíg a hőmérséklet már nem változik. A piknométer oldalágában állítsuk be a folyadékszintet a jelhez. Olvassuk le gondosan a t o C hőmérsékletet, és ha szükséges vegyük figyelembe a hőmérsékletskála pontatlanságát. Mérjük meg a vízzel teli piknométer tömegét (P1). A Mérjük meg a táraedény tömegét (T0) A Számítás Az üres piknométer táratömege = P m ahol m a piknométerben lévő levegő tömege. m = 0,001 (P1-P). megjegyzés: 0,001 a száraz levegő sűrűsége 0 o C-on és 760 Hgmm nyomáson A piknométer térfogata 0 o C-on: V 0 oc = [P1-(P-m)] F t 1 ahol F t a t o C-hoz tartozó hőmérsékletfaktor, amely az OIV analitikai módszereket tartalmazó kézikönyvében (1994, 17. oldal) található. A V 0 oc értéket 0,001 ml pontossággal ismerni kell. A piknométerben lévő víz tömege 0 o C-on: M 0 oc = V 0 oc 0,99803 ahol 0,99803 a víz sűrűsége 0 o C-on. 3. megjegyzés: Szükség esetén a 0,99715 levegőben mért sűrűségérték használható, és az alkoholtartalom kiszámítható a HM Customs and Excise (pénzügyőri) táblázat levegőben mért sűrűségértékének felhasználásával. 1

13 A Kalibrálás kétkarú mérleg használatával: A Helyezzük a táraedényt a mérleg bal oldali, a tiszta, száraz piknométert és dugóját a jobb oldali serpenyőjébe. Egyensúlyozzuk ki a két tömeget úgy, hogy a piknométer mellé p gramm súlyt helyezünk. A Gondosan töltsük meg a piknométert desztillált vízzel környezeti hőmérsékleten, és helyezzük bele a hőmérőt; gondosan töröljük szárazra a piknométert, és helyezzük a hőszigetelő burkolatba. Fel- és visszafordítással mozgassuk a piknométert addig, amíg a hőmérséklet már nem változik. A piknométer oldalágában állítsuk be a folyadékszintet a jelhez. Olvassuk le gondosan a t o C hőmérsékletet, és ha szükséges vegyük figyelembe a hőmérsékletskála pontatlanságát. Mérjük meg a vízzel teli piknométert, p gramm súllyal visszaállítva a mérleg egyensúlyi helyzetét. A Számítás Az üres piknométer tára tömege = P + m ahol m a piknométerben lévő levegő tömege. m = 0,001 (p-p ) A piknométer térfogata 0 o C-on: V 0 oc = (p+m-p ) F t 1 ahol F t a t o C-hoz tartozó hőmérsékletfaktor, amely az OIV analitikai módszereket tartalmazó kézikönyvében (1994, 17. oldal) található. A V 0 oc értéket 0,001 ml pontossággal ismerni kell. A piknométerben lévő víz tömege 0 o C-on: M 0 oc = V 0 oc 0,99803 ahol 0,99803 a víz sűrűsége 0 o C-on. A 4.. A vizsgálati minta alkoholtartalmának meghatározása A Egykarú mérleggel. A Mérjük le a táraedényt, T1 tömeg. A Mérjük le az elkészített desztillátummal töltött piknométert (lásd az I. függeléket), amelynek t o C-on P a tömege. 13

14 A Számítás dt = T1-T0 Az üres piknométer tömege a mérés pillanatában = P-m+dT A piknométerben lévő folyadék tömege t o C-on = P -(P-m+dT) A sűrűség g/ml-ben t o C-on ρ t oc = [P -(P-m+dT)]/V 0 oc A t o C-on mért sűrűséget (ρ t ) kg/m 3 egységben fejezzük ki úgy, hogy ρ t oc -t megszorozzuk 1000-rel. Korrigáljuk a ρ t -t 0 o C-ra a víz-alkohol elegyek ρ T sűrűségtáblázata segítségével (OIV vizsgálati módszergyűjtemény II. függelék, II. táblázat, 1994, oldal). Keressük meg a táblázatban a T hőmérséklet egész értékeinek megfelelő vízszintes sort mindjárt a t o C alatt, a legkisebb sűrűséget a ρ t felett. Ez alatt a sűrűség alatt található táblázati különbséget használjuk a szeszesital egész fokokban kifejezett T hőmérséklethez tartozó ρ t sűrűségének kiszámításához. Az egész hőmérsékleti sor felhasználásával számítsuk ki a ρ t fölötti táblázatos érték és a számított ρ t érték közötti ρ különbséget. Osszuk el ezt a különbséget a ρ sűrűség jobb oldalán található táblázatos különbséggel. Ez a hányados felel meg a ρ sűrűség oszlopának tetején található egész alkoholtartalom érték tizedes részének (Dt, az alkoholtartalom). 4. megjegyzés: Másik megoldás, ha jelig töltés előtt a piknométert 0 o C-os (±0, o C) vízfürdőben tartjuk. A Eredmény A ρ 0 sűrűséget felhasználva számítsuk ki a valódi alkoholtartalmat az alábbi táblázat segítségével: Az alkohol-víz elegyek alkoholtartalmát (térfogat százalék) 0 o C-on a 0 o C-on mért sűrűség függvényében megadó táblázat a Nemzetközi Törvényszéki Mérésügyi Szervezet. ajánlásában elfogadott nemzetközi táblázat. A 4... Kétkarú mérleget alkalmazó módszer A Mérjük meg a készített desztillátummal (lásd az I. részt) megtöltött piknométer tömegét; a tömeg t o C-on p. A 4... Számítás A piknométerben lévő folyadék tömege t o C-on = p + m - p A sűrűség t o C-on g/ml-ben o ρ t oc = (p + m -p )/V 0 C A t o C-on mért sűrűséget kg/m 3 -ben fejezzük ki, és végezzünk hőmérséklet-korrekciót a 0 o C-on mért alkoholtartalom kiszámításához, úgy, ahogyan azt korábban az egykarú mérleg használatánál ismertettük. 14

15 A 5. A módszer teljesítőképességi jellemzői (precizitás) A 5.1. A körvizsgálat statisztikai eredményei A következő adatok nemzetközileg egyeztetett eljárásokkal végzett nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak. A körvizsgálat éve: 1997 A laboratóriumok száma: 0 A minták száma: 6 Minták A B C D E F A laboratóriumok száma a kiesők nélkül A kiesők (laboratóriumok) száma Az elfogadott eredmények száma Átlagérték ( x ), % (V/V) 3,77 40,04 40,9 39,0 4,4 57,03 6,51(*) 4,93(*) 45,73(*) 63,03(*) Az ismételhetőség szórása (S r), % (V/V) 0,106 0,176 0,07 0,103 0,171 0,190 Az ismételhetőség relatív szórása (RSD r) (%) 0,4 0,44 0,18 0,5 0,39 0,3 Ismételhetőségi határ (r) % (V/V)-ban 0,30 0,49 0,0 0,9 0,48 0,53 A reprodukálhatóság szórása (S R), % (V/V) 0,131 0,36 0,154 0,33 0,38 0,3 A reprodukálhatóság relatív szórása (RSD R) (%) 0,5 0,59 0,38 0,57 0,54 0,53 Reprodukálhatósági határ (R) % (V/V)-ban 0,37 0,66 0,43 0,65 0,67 0,90 Mintafajták A Gyümölcslikőr; osztott szintek (*). B Borpárlat; rejtett párhuzamosok. C Whisky; rejtett párhuzamosok. D Grappa; osztott szintek (*). E Aquavit; osztott szintek (*). F Rum; osztott szintek (*). 15

16 B MÓDSZER SZESZESITALOK TÉRFOGATSZÁZLÉKBAN KIFEJEZETT VALÓDI ALKOHOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA MÉRÉS ELEKTRONIKUS SŰRŰSÉGMÉRŐVEL (REZGŐ CELLÁBAN LÉVŐ MINTA REZONANCIAFREKVENCIÁJÁNAK MÉRÉSÉN ALAPUL) B 1. A módszer elve A folyadéksűrűséget egy rezgő U cső rezgésének elektronikus mérésével határozzuk meg. A méréshez a mintát egy rezgő rendszerhez adjuk, amelynek specifikus rezgési frekvenciája a hozzáadott tömeg hatására megváltozik. B. Vegyszerek és anyagok A vizsgálat során - hacsak nincs másképpen előírva - csak ismert analitikai minőségű vegyszereket és legalább az MSZ EN ISO 3696:000 szabvány szerinti 3-as tisztasági fokozatú vizet használjunk. B.1. Aceton (CAS ) vagy vízmentes alkohol B.. Száraz levegő. B 3. Készülékek és eszközök Szokásos laboratóriumi eszközök, és különösen a következők: B 3.1. Digitális kijelzésű sűrűségmérő Olyan elektronikus sűrűségmérő, amely alkalmas a g/ml-ben kifejezett sűrűség 5 tizedesjegyig való kijelzésére. 1. megjegyzés: A sűrűségmérő készüléket teljesen stabil állványra kell elhelyezni, amely mindenféle rezgéstől el van szigetelve. B 3.. Hőmérséklet szabályozás A sűrűségmérő készülék teljesítőképessége csak akkor fogadható el, ha a mérőcella egy beépített hőmérsékletszabályozóhoz csatlakozik, amely alkalmas ±0,0 o C vagy ennél jobb hőmérsékleti stabilitás biztosítására.. megjegyzés: A mérőcella hőmérsékletének pontos beállítása és ellenőrzése nagyon fontos, mivel egy 0,1 o C-os eltérés 0,1 kg/m 3 sűrűségeltérést eredményezhet. B 3.3. Mintaadagoló fecskendő vagy automata mintaadagoló. B 4. Eljárás B 4.1. A sűrűségmérő kalibrálása Első üzembe helyezéskor a készüléket a gyártó előírásai szerint kell kalibrálni. Rendszeresen újból kell kalibrálni, és tanúsított referencia etalonnal vagy tanúsított referencia etalonon alapuló belső laboratóriumi referenciaoldattal ellenőrizni kell. 16

17 B 4.. A minta sűrűségének meghatározása B A mérőcellát szükség esetén, mérés előtt tisztítsuk meg és szárítsuk ki acetonnal vagy vízmentes alkohollal, majd száraz levegővel. Öblítsük át a cellát a mintával. B 4... Injektáljuk (fecskendővel vagy automata mintaadagolóval) a mintát a mérőcellába, úgy, hogy az teljesen meg legyen töltve. A töltés során ügyeljünk arra, hogy a légbuborékok mind eltávozzanak. A minta homogén legyen, és ne tartalmazzon szilárd részecskéket. A lebegő anyagokat a vizsgálat előtt szűréssel el kell távolítani. B Amikor a kijelzett érték már nem változik, jegyezzük fel a sűrűségmérő által kijelzett ρ 0 sűrűséget vagy alkoholtartalom-értéket. B 4.3. Eredmény ρ 0 sűrűség esetén számítsuk ki a valódi alkoholtartalmat az alábbi táblázat segítségével: Az alkohol-víz elegyek alkoholtartalmát [%(V/V)] 0 o C-on a 0 o C-on mért sűrűség függvényében megadó táblázat a Nemzetközi Törvényszéki Mérésügyi Szervezet. ajánlásában elfogadott nemzetközi táblázat. B 5. A módszer teljesítőképességi jellemzői (precizitás) B5.1. A körvizsgálat statisztikai eredményei A következő adatok nemzetközileg egyeztetett eljárásokkal végzett nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak. A körvizsgálat éve: 1997 A laboratóriumok száma: 16 A minták száma: 6 Minták A B C D E F A laboratóriumok száma a kiesők nélkül A kiesők (laboratóriumok) száma Az elfogadott eredmények száma Átlagérték ( x ), % (V/V) 3,81 40,1 40,35 39,7 4,39 56,99 6,5(*) 43,10(*) 45,91(*) 63,31(*) Az ismételhetőség szórása (S r), % (V/V) 0,044 0,046 0,07 0,079 0,17 0,144 Az ismételhetőség relatív szórása (RSD r) (%) 0,17 0,1 0,07 0,19 0,39 0,4 Ismételhetőségi határ (r) % (V/V)-ban 0,1 0,13 0,08 0, 0,48 0,40 A reprodukálhatóság szórása (S R), % (V/V) 0,054 0,069 0,083 0,141 0,197 0,05 A reprodukálhatóság relatív szórása (RSD R) (%) 0,1 0,17 0,1 0,34 0,45 0,34 Reprodukálhatósági határ (R) % (V/V)-ban 0,15 0,19 0,3 0,40 0,55 0,58 Mintafajták A Gyümölcslikőr; osztott szintek (*). B Borpárlat; rejtett párhuzamosok. C Whisky; rejtett párhuzamosok. D Grappa; osztott szintek (*). E Aquavit; osztott szintek (*). F Rum; osztott szintek (*). 17

18 C MÓDSZER SZESZESITALOK TÉRFOGATSZÁZLÉKBAN KIFEJEZETT VALÓDI ALKOHOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA SŰRŰSÉGMÉRÉS HIDROSZTATIKAI MÉRLEGGEL C 1. A módszer elve A szeszesitalok alkoholtartalmát Archimédesz törvényén alapuló hidrosztatikai mérleggel, sűrűségméréssel határozzuk meg. A folyadékba merülő testre felhajtó erő hat, amelynek nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék tömegével. C. Vegyszerek és anyagok A vizsgálat során - hacsak nincs másképpen előírva - csak ismert analitikai minőségű vegyszereket és legalább az MSZ EN ISO 3696:000 szabvány szerinti 3-as tisztasági fokozatú vizet használjunk. C.1. Úszó tisztítóoldat: nátrium-hidroxid, 30% (V/V) 100 ml oldat készítéséhez oldjunk fel 30 g nátrium-hidroxidot 96% (V/V)-os etanolban, majd töltsük fel ugyanezzel 100 ml-re. C 3. Készülékek és eszközök Szokásos laboratóriumi eszközök, és különösen a következők: C 3.1. Egykarú hidrosztatikai mérleg, 1 mg érzékenységű. C 3.. Legalább 0 ml térfogatú úszó, amely a mérleg speciális tartozéka, és amely legfeljebb 0,1 mm átmérőjű drótra van felfüggesztve. C 3.3. Mérőhenger, szintjelzéssel ellátva. Az úszónak teljes egészében bele kell merülnie a mérőhenger szintjelzés alatti részébe; ebben a helyzetében a folyadék felszínén csak az úszót tartó drót hatol át. A mérőhenger átmérője legalább 6 mm-el nagyobb legyen, mint az úszóé. C 3.4. Hőmérő (vagy hőmérséklet érzékelő) 10 o C és 40 o C között egész- és tizedfokos osztásközökkel, 0,05 o C-ra kalibrálva. C 3.5. Elismert tanúsító testület által kalibrált súlyok. 1. megjegyzés: Lehetséges kétkarú mérleg használata is; a mérési elvet az OIV analitikai módszereket tartalmazó kézikönyvében (1994, 17. oldal) tartalmazza. C 4. Eljárás Az úszót és a mérőhengert a mérések között desztillált vízzel meg kell tisztítani, anyagát nem hullató puha papírtörlővel meg kell szárítani, és a vizsgálandó oldattal át kell öblíteni. A párolgással bekövetkező alkoholveszteség visszaszorítása céljából a méréseket azonnal el kell végezni, mihelyt a készülék nyugalmi állapotba kerül. 18

19 C 4.1. A mérleg kalibrálása Noha a mérlegek általában rendelkeznek belső kalibráló rendszerrel, a mérleg legyen alkalmas hivatalos tanúsító testület által hitelesített súlyokkal való kalibrálásra. C 4.. Az úszó kalibrálása C Töltsük fel a mérőhengert jelig kétszer desztillált vízzel (vagy ennek megfelelő tisztaságú vízzel, pl. 18, MΩ/cm vezetőképességű szűrt vízzel) 15 o C és 5 o C közötti hőmérsékleten, de lehetőség szerint 0 o C-on. C 4... Merítsük az úszót és a hőmérőt a folyadékba, mozgassuk meg abban, olvassuk le a folyadék sűrűségét, és szükség esetén korrigáljuk a leolvasott értéket úgy, hogy egyenlő legyen a víznek a mérési hőmérséklethez tartozó sűrűségértékével. C 4.3. Ellenőrzés víz-alkohol eleggyel C Töltsük fel a mérőhengert jelig ismert alkoholtartalmú víz-alkohol eleggyel, 15 o C és 5 o C közötti hőmérsékleten, de lehetőség szerint 0 o C-on. C Merítsük az úszót és a hőmérőt a folyadékba, mozgassuk meg abban, olvassuk le a folyadék sűrűségét (vagy, ha az lehetséges, az alkoholtartalmat). A leolvasott alkoholtartalomértéknek meg kell egyeznie a korábban meghatározott alkoholtartalom-értékkel.. megjegyzés: Ezt az ismert alkoholtartalmú oldatot használhatjuk a kétszer desztillált víz helyett az úszó kalibrálására is. C 4.4. A desztillátumsűrűség (vagy ha a készülék lehetővé teszi, alkoholtartalom) mérése C Öntsük a vizsgálati mintát a mérőhengerbe, a jelzésig. C Merítsük az úszót és a hőmérőt a folyadékba, mozgassuk meg abban, olvassuk le a folyadék sűrűségét (vagy, ha az lehetséges, az alkoholtartalmat). Jegyezzük fel a hőmérsékletet, ha a sűrűséget (ρ t ) t o C-on mértük. C Korrigáljuk a ρ t -t 0 o C-ra a víz-alkohol elegyek ρ T sűrűségtáblázata segítségével (OIV vizsgálati módszergyűjtemény II. függelék, II. táblázat, 1994, oldal). C 4.5. Az úszó és a mérőhenger tisztítása C Merítsük az úszót a mérőhengerben lévő tisztító oldatba. C Időnként megpörgetve, hagyjuk ázni az úszót 1 órán keresztül. C Bőséges mennyiségű csapvízzel, majd desztillált vízzel öblítsük le. C Szárítsuk meg anyagát nem hullató puha papírtörlővel. Ezt az eljárást először új úszó esetében végezzük el, majd rendszeresen, szükség szerint. C 4.6. Eredmény ρ 0 sűrűség esetén számítsuk ki a valódi alkoholtartalmat az alábbi táblázat segítségével: Az alkohol-víz elegyek alkoholtartalmát (térfogat %) 0 o C-on a 0 o C-on mért sűrűség függvényében megadó táblázat a Nemzetközi Törvényszéki Mérésügyi Szervezet. ajánlásában elfogadott nemzetközi táblázat. 19

20 C 5. A módszer teljesítőképességi jellemzői (precizitás) C 5.1. A körvizsgálat statisztikai eredményei A következő adatok nemzetközileg egyeztetett eljárásokkal végzett nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak. A körvizsgálat éve: 1997 A laboratóriumok száma: 1 A minták száma: 6 Minták A B C D E F A laboratóriumok száma a kiesők nélkül A kiesők (laboratóriumok) száma Az elfogadott eredmények száma Átlagérték ( x ), %(V/V) 3,80 40,09 40,9 39,6 4,38 57,16 6,51(*) 43,09(*) 45,89(*) 63,44(*) Az ismételhetőség szórása (S r), %(V/V) 0,048 0,065 0,04 0,099 0,094 0,106 Az ismételhetőség relatív szórása (RSD r) (%) 0,19 0,16 0,10 0,4 0,1 0,18 Ismételhetőségi határ (r) %(V/V)-ban 0,13 0,18 0,1 0,8 0,6 0,30 A reprodukálhatóság szórása (S R), %(V/V) 0,060 0,076 0,073 0,118 0,103 0,15 A reprodukálhatóság relatív szórása (RSD R) (%) 0,4 0,19 0,18 0,9 0,3 0,1 Reprodukálhatósági határ (R) %(V/V)-ban 0,17 0,1 0,0 0,33 0,9 0,35 Mintafajták A Gyümölcslikőr; osztott szintek (*). B Borpárlat; rejtett párhuzamosok. C Whisky; rejtett párhuzamosok. D Grappa; osztott szintek (*). E Aquavit; osztott szintek (*). F Rum; osztott szintek (*). 0

21 1. ábra: Desztillálókészülék szeszesitalok valódi alkoholtartalmának méréséhez 1. 1 literes gömblombik, normál félgömb csiszolattal.. 0 cm-es Vigreux-rektifikálóoszlop cm-es West-hűtő cm-es hűtőspirál 1

22 II. SZESZESITALOK ÖSSZES SZÁRAZEXTRAKT-TARTALMÁNAK GRAVIMETRIKUS MEGHATÁROZÁSA 1. Alkalmazási terület A módszer csak a Magyar Élelmiszerkönyv /89 számú előírása szerinti aquavitminta vizsgálatára alkalmas, amelynek szárazextrakt-tartalma legfeljebb 15 g/l.. Rendelkező hivatkozások MSZ EN ISO 3696:000 Víz, analitikai laboratóriumi használat. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. Fogalommeghatározás Az összes szárazextrakton vagy az összes szárazanyagon a meghatározott fizikai körülmények között nem illó összes anyagot értjük. 4. A módszer elve A szeszesitalt vízfürdőn bepároljuk, a maradékot szárítószekrényben megszárítjuk, majd tömegét meghatározzuk. 5. Készülékek és eszközök 5.1. Lapos fenekű, hengeres bepárlócsésze, 55 mm átmérőjű. 5.. Vízfürdő (forrásban lévő) ml-es pipetta, A-osztályú Szárítószekrény Exszikkátor Analitikai mérleg, 0,1 mg pontosságú. 6. Mintavétel és minták A mintákat vizsgálat előtt szobahőmérsékleten tároljuk. 7. Eljárás g/l-nél kisebb szárazanyag-tartalmú szeszesitalból pipettázzunk 5 ml-t előzőleg lemért, lapos fenekű, 55 mm átmérőjű bepárlócsészébe. A bepárlás első órája alatt a bepárlócsészét a forrásban lévő vízfürdő fedelére helyezzük úgy, hogy a folyadék ne forrjon, mivel ez a kifröccsenés miatt veszteségekhez vezethet, majd további egy órán keresztül hagyjuk, hogy a forrásban lévő vízfürdő gőze közvetlenül érje a csészét. 7.. Fejezzük be a szárítást úgy, hogy a bepárlócsészét órára 105 o C ± 3 o C-os szárítószekrénybe helyezzük. Exszikkátorban hagyjuk lehűlni a bepárlócsészét, majd mérjük meg a tömegét.

23 8. Számítás A bepárlási maradék tömegének negyvenszerese egyenlő a szeszesital szárazextrakt-tartalmával, amit g/l egységben kell kifejezni egy tizedes jegyre megadva. 9. A módszer teljesítőképességi jellemzői (pontosság) 9.1. A körvizsgálat statisztikai eredményei A következő adatok nemzetközileg egyeztetett eljárásokkal végzett nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak. A körvizsgálat éve: 1997 A laboratóriumok száma: 10 A minták száma: 4 Minták A B C D A laboratóriumok száma a kiesők nélkül A kiesők (laboratóriumok) száma Az elfogadott eredmények száma Átlagérték ( x ), g/l 9,0 9,1 10,0 11,8 7,8 9,4 11,1 Az ismételhetőség szórása (S r), g/l 0,075 0,441 0,08 0,13 Az ismételhetőség relatív szórása (RSD r) (%) 0,8 5, 0,3 1,1 Ismételhetőségi határ (r) g/l-ben 0, 1, 0,1 0,3 A reprodukálhatóság szórása (S R), g/l 0,148 0,451 0,058 0,10 A reprodukálhatóság relatív szórása (RSD R) (%) 1,6 5,3 0,6 1,8 Reprodukálhatósági határ (R) g/l-ben 0,4 1,3 0, 0,6 Mintafajták A. Borpárlat; rejtett párhuzamosok. B. Rum; osztott szintek C. Grappa; osztott szintek. D. Aquavit; osztott szintek. 3

24 III. SZESZESITALOK ILLÓANYAG- ÉS METANOLTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA III.1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 1. Fogalommeghatározások Az Magyar Élelmiszerkönyv /89 számú előírása alsó határértékeket ír elő az etanol és a metanol mellett jelen lévő illó anyagokra, egy sor szeszesital (rum, borászati eredetű szeszesitalok, gyümölcs alapú szeszesitalok stb.) esetében. Kizárólag ezen szeszesitalok esetében illóanyag-szintnek megállapodás szerint a következő vegyületek koncentrációinak összegét tekintjük: 1. illó savak ecetsavban kifejezve;. aldehidek etanalban - az etanal (acetaldehid) és az 1,1-dietoxi-etánban (acetál) található etanal-frakció összegeként - kifejezve; 3. a következő, hosszabb szénláncú alkoholok: egyedileg meghatározott propán-1-ol, bután-1-ol, bután--ol, -metil-propán-1-ol és egyedileg vagy a kettő összegeként meghatározott -metil-bután-1-ol, illetve 3-metil-bután-1-ol; 4. etil-acetát. Illó vegyületek mérésére a következők az elfogadott módszerek: az illó savak meghatározása az illó savtartalom mérésével, az aldehidek (etanal és acetál), etil-acetát és az alkoholok meghatározása gázkromatográfiás (GC) módszerrel.. Az illó vegyületek gázkromatográfiás vizsgálata A fent említett illó vegyületektől különböző, más vegyületek gázkromatográfiás vizsgálata a lepárláshoz felhasznált nyersanyag eredetének és a lepárlás minőségének meghatározásakor lehet érdekes. Néhány szeszesital más illó vegyületeket, így pl. aromás vegyületeket tartalmaz, amelyek jellemzőek az erjesztéshez felhasznált nyersanyagokra, a szeszesital aromájára és a szeszesital gyártásának jellegzetességeire. Ezek a vegyületek fontosak a Magyar Élelmiszerkönyv /89 számú előírásában megadott követelmények értékeléséhez. 4

25 III.. ILLÓ ROKON VEGYÜLETEK - ALDEHIDEK, NAGYOBB SZÉNATOMSZÁMÚ ALKOHOLOK, ETIL-ACETÁT ÉS METANOL GÁZKROMATOGRÁFIÁS MEGHATÁROZÁSA 1. Alkalmazási terület Ez a módszer szeszesitalok 1,1-dietoxi-etán (acetál), -metil-bután-1-ol (aktív amil-alkohol), 3-metilbután-1-ol (izo-amil-alkohol), metanol (metil-alkohol), etil-etanoát (etil-acetát), bután-1-ol (nbutanol), bután--ol (sec-butanol), -metil-propán-1-ol (izo-butil-alkohol), propán-1-ol (n-propanol) és etanal (acetaldehid) tartalmának gázkromatográfiás meghatározására alkalmas. A módszer belső standardot - pl. pentán-3-ol-t - alkalmaz. A vizsgált jellemzők koncentrációit gramm per 100 liter abszolút alkohol egységben fejezzük ki; vizsgálat előtt a termék alkoholtartalmát meg kell határozni. Az ezzel a módszerrel vizsgálható szeszesitalok a whisky, a borpárlat, a rum, a borszesz, a gyümölcspálinka és a törkölypálinka.. Rendelkező hivatkozások MSZ EN ISO 3696:000: Víz, analitikai laboratóriumi használatra. Követelmények és vizsgálati módszerek. 3. Fogalommeghatározás Rokon vegyületeken (kongénereken) azokat az anyagokat értjük, amelyek az etanollal együtt képződnek a szeszesitalok erjesztése, lepárlása és érlelése során. 4. A módszer elve A szeszesitalokban lévő rokon vegyületeket a szeszesitalnak vagy megfelelő hígításának gázkromatográfiás (GC) rendszerbe való közvetlen befecskendezésével határozzuk meg. A befecskendezés előtt a szeszesitalhoz megfelelő belső standardot adunk. A rokon vegyületeket megfelelő oszlopon hőmérsékletprogram segítségével választjuk szét, és lángionizációs detektorral (FID) érzékeljük. Az egyes rokon vegyületek koncentrációját, a belső standardot figyelembe véve, a választényezőkből (response factors) határozzuk meg, amelyeket a szeszesital vizsgálati körülményeivel azonos körülmények között végzett kalibrációval kapunk. 5. Vegyszerek és anyagok Hacsak a módszerleírás máshogy nem rendelkezik, csak 97%-nál nagyobb tisztaságú, ISO szerint akkreditált szállítótól beszerzett, minőségi bizonyítvánnyal rendelkező, vizsgálati hígításban más rokonvegyületektől mentes (ezt úgy ellenőrizhetjük, hogy az egyes rokon vegyület-standardokat a vizsgálathoz alkalmazott hígításban és a 6.. pontban leírt GC vizsgálati körülmények között kromatografáljuk) vegyszereket és az MSZ EN ISO 3696:000 szabvány szerinti legalább 3. tisztasági fokozatú vizet használjunk. Az acetált és az acetaldehidet sötét helyen, 5 o C-nál kisebb hőmérsékleten kell tárolni, a többi vegyszer szobahőmérsékleten tárolható Abszolút etanol (CAS ). 5.. Metanol (CAS ) Propán-1-ol (CAS ) metil-propán-1-ol (CAS ). 5

26 5.5. Elfogadható belső standardok: pentán-3-ol (CAS ), pentán-1-ol (CAS ), 4-metilpentán-1-ol (CAS ) vagy metil-nonanoát (CAS ) metil-bután-1-ol (CAS ) metil-bután-1-ol (CAS ) Etil-acetát (CAS ) Bután-1-ol (CAS ) Bután--ol (CAS 78-9-) Acetaldehid (CAS ) Acetál (CAS ) %(V/V)-os etanol-oldat A 400 ml/l-es etanol-oldat elkészítéséhez öntsünk 400 ml etanolt (5.1. szakasz) 1 literes mérőlombikba, desztillált vízzel töltsük fel jelig, és keverjük össze A standard oldatok elkészítése és tárolása (validált módszerhez használt eljárás). Mindegyik standard oldatot 5 o C-nál kisebb hőmérsékleten kell tárolni, és havonta frissen kell készíteni. Az összetevők és az oldatok tömegét 0,1 mg pontossággal kell feljegyezni A standardoldat Pipettázzuk a következő vegyszereket a komponensek párolgásának minimálisra csökkentése céljából egy, 60 ml etanol-oldatot (5.13.) tartalmazó 100 ml-es mérőlombikba, etanol-oldattal (5.13.) töltsük fel jelig és keverjük össze. Jegyezzük fel a lombik és mindegyik hozzáadott komponens tömegét, valamint az oldatok végső tömegét. Komponens Térfogat (ml) Metanol (5..) Propán-1-ol (5.3.) -metil-propán-1-ol (5.4.) -metil-bután-1-ol (5.6.) 3-metil-bután-1-ol (5.7.) Etil-acetát (5.8.) Bután-1-ol (5.9.) Bután--ol (5.10.) Acetaldehid (5.11.) Acetál (5.1.) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1. megjegyzés: A párolgási veszteségek csökkentése céljából helyesebb az acetált és az acetaldehidet utolsóként bemérni. 6

27 B standardoldat Pipettázzunk kb. 80 ml etanol-oldatot (5.13.) tartalmazó 100 ml-es mérőlombikba 3 ml pentán-3-ol-t vagy más, megfelelő belső standardot (5.5), etanol-oldattal (5.13) töltsük fel jelig, és alaposan keverjük össze. Jegyezzük fel a lombik és a hozzáadott pentán-3-ol vagy más belső standard tömegét, valamint a lombik tartalmának összes végső tömegét C standardoldat Pipettázzunk kb. 80 ml etanol-oldatot (5.13.) tartalmazó 100 ml-es mérőlombikba 1 ml A oldatot ( ) és 1 ml B oldatot (5.14..), etanol oldattal (5.13. szakasz) töltsük fel jelig, és alaposan keverjük össze. Jegyezzük fel a lombik és mindegyik hozzáadott komponens tömegét, valamint a lombik tartalmának összes végső tömegét D standardoldat Az analitikai folyamatosság betartása céljából a korábban készített A standardoldatból ( ) készítsünk egy minőség-ellenőrzési standardot (ME). Pipettázzunk kb. 80 ml etanol oldatot (5.13.) tartalmazó 100 ml-es mérőlombikba 1 ml A oldatot (5.14.1), etanololdattal (5.13. szakasz) töltsük fel jelig, és alaposan keverjük össze. Jegyezzük fel a lombik és mindegyik hozzáadott komponens tömegét, valamint a lombik tartalmának összes végső tömegét E standardoldat Pipettázzunk kb. 80 ml etanololdatot (5.13) tartalmazó 100 ml-es mérőlombikba 10 ml B oldatot (5.14..), etanol oldattal (5.13.) töltsük fel jelig, és alaposan keverjük össze. Jegyezzük fel a lombik és mindegyik hozzáadott komponens tömegét, valamint a lombik tartalmának összes végső tömegét A lángionizációs detektor (FID) jele linearitásának ellenőrzéséhez használt standardoldat Pipettázzunk kb. 80 ml etanololdatot (5.13.) tartalmazó 100 ml-es mérőlombikba 0, 0,1, 0,5, 1,0,,0 ml A oldatot (5.14.1) és 1 ml B oldatot (5.14..), etanololdattal (5.13) töltsük fel jelig, és alaposan keverjük össze. Jegyezzük fel a lombik és mindegyik hozzáadott komponens tömegét, valamint a lombik tartalmának összes végső tömegét ME standardoldat Pipettázzunk 9 ml D standardoldatot (5.14.4) és 1 ml E standardoldatot (5.14.5) bemérőedénybe, és alaposan keverjük össze. Jegyezzük fel az edény és mindegyik hozzáadott komponens tömegét, valamint a lombik tartalmának összes végső tömegét. 6. Készülékek és eszközök 6.1. Sűrűség és alkoholtartalom mérésére alkalmas készülék. 6.. Analitikai mérleg, amely alkalmas 4 tizedes jegy pontossággal való mérésre. 7

28 6.3. Hőmérséklet-programmal ellátott gázkromatográf lángionizációs detektorral és integrátorral vagy más, olyan adatfeldolgozó rendszerrel, amely alkalmas csúcsterületek vagy csúcsmagasságok mérésére Gázkromatográfiás oszlop(ok), amely(ek) alkalmas(ak) a vizsgált jellemző olyan mértékű elválasztására, hogy az egyedi komponensek (kivéve a -metil-bután-1-ol-t és a 3-metil-bután-1-ol-t) közötti legkisebb felbontás legalább 1,3.. megjegyzés: A következő oszlopok és GC körülmények, megfelelő példák: 1. 1 m hosszú, 0,3 mm belső átmérőjű üres retenciós oszlop, amely egy 50 m hosszú, 0,3 mm belső átmérőjű, 0, µm filmvastagságú (stabilizált polietilén-glikol) CP-WAX 57 CB oszlophoz csatlakozik, ez utóbbit egy 50 m hosszú, 0,3 mm belső átmérőjű, 0, µm filmvastagságú Carbowax 400-as oszlop követ (Az oszlopok speciális press-fit csatlakozókkal vannak összekapcsolva.). Vivőgáz és nyomás: Hélium (135 kpa) Oszlop-hőmérséklet: 35 o C 17 percen keresztül, o C-ig 1 o C/perc fűtési sebességgel, 70 o C 5 percen keresztül. Injektor-hőmérséklet: 150 o C Detektor-hőmérséklet: 50 o C Injektált térfogat: 1 µl, 0-100:1 arányú osztás (split). 1 m hosszú, 0,3 mm belső átmérőjű üres retenciós oszlop, amely egy 50 m hosszú, 0,3 mm belső átmérőjű, 0, µm filmvastagságú (stabilizált polietilén-glikol) CP-WAX 57 CB oszlophoz csatlakozik (Az oszlopok speciális press-fit csatlakozókkal vannak összekapcsolva.). Vivőgáz és nyomás: Hélium (65 kpa) Oszlop-hőmérséklet: 35 o C 10 percen keresztül, o C-ig 5 o C/perc, o C- ig 30 o C/perc fűtési sebességgel, 190 o C percen keresztül. Injektor-hőmérséklet: 60 o C Detektor-hőmérséklet: 300 o C Injektált térfogat: 1 µl, 55:1 arányú osztás (split) 3. Töltött oszlop (5% CW 0M, Carbopak B) m hosszú, mm belső átmérőjű Oszlop-hőmérséklet: 65 o C 4 percen keresztül, o C-ig 10 o C/perc fűtési sebességgel, 140 o C 5 percen keresztül, o C 5 o C/perc fűtési sebességgel, 150 o C 3 percen keresztül. Injektor-hőmérséklet: 65 o C Detektor-hőmérséklet: 00 o C Injektált térfogat: 1 µl 7. Mintavétel és minták 7.1. Laboratóriumi minta A beérkezést követően mindegyik minta alkoholtartalmát meghatározzuk (6.1. szakasz). 8

29 8. Eljárás (validált módszer esetében) 8.1. Vizsgálati mintarész Mérjünk le egy megfelelő, légmentesen záródó mérőedényt, és jegyezzük fel a tömegét Pipettázzunk 9 ml laboratóriumi mintát a mérőedénybe, és jegyezzük fel a tömegét (M minta ) Mérjünk az edénybe 1 ml E standardoldatot ( ), és jegyezzük fel a tömeget (M BS ) Erőteljesen rázzuk össze a vizsgálati anyagot (legalább 0-szor fel- és visszafordítva). A mintákat a vizsgálatig az illóanyag veszteségek csökkentése céljából 5 o C alatti hőmérsékleten kell tárolni. 8.. Vakminta vizsgálata Négy tizedes pontosságú mérlegen (6.) mérjünk le egy megfelelően záródó bemérőedényt, és jegyezzük fel a tömegét Pipettázzunk bele 9 ml 400 ml/l koncentrációjú etanololdatot (5.13.), és jegyezzük fel a tömeget Mérjünk hozzá 1 ml E standardoldatot (5.14.5), és jegyezzük fel a tömeget Erőteljesen rázzuk össze a vizsgálati anyagot (legalább 0-szor fel- és visszafordítva). A mintákat a vizsgálatig az illóanyag-veszteségek csökkentése céljából 5 o C alatti hőmérsékleten kell tárolni Előzetes vizsgálat Annak ellenőrzésére, hogy mindegyik vizsgált jellemző legalább 1,3-as felbontással szétválik (kivéve a -metil-bután-1-ol-t és a 3-metil-bután-1-ol-t) injektáljunk a készülékbe C standardoldatot ( ) Kalibráció A kalibrációt a következő eljárással kell ellenőrizni. A detektorjel linearitását belső standardot (BS) tartalmazó standardoldatokból (5.14.6) három párhuzamos injektálással ellenőrizzük. Az integrátor csúcsterületekből vagy csúcsmagasságokból mindegyik injektálásra számítsuk ki mindegyik rokon vegyületre az R hányadost, és ábrázoljuk azt a rokon vegyület és a belső standard (BS) koncentrációviszonyának függvényében. Lineáris görbét kell kapnunk, amelynek korrelációs koefficiense legalább 0,99. Rokonvegyźlet csścsterźlet vagy csścsmagass g R = BS csścsterźlet vagy csścsmagass g C = Rokonvegyźlet koncentr ci ( µ g/g) BS koncentr ci ( µ g/g) 8.5. Meghatározás Injektáljunk a C standardoldatból (5.14.3), és kétszer az ME standardoldatból (5.14.7). Folytassuk az injektálást (a 8.1 és 8.. pontok szerint előkészített) ismeretlen mintákkal. Minden 10 minta után injektáljunk ME standardoldatot az analitikai stabilitás ellenőrzésére, és minden ötödik minta után injektáljunk C standardoldatot (5.14.3). 9

30 9. Számítás Használhatunk automatikus adatfeldolgozó rendszert, feltéve, hogy az adatok ellenőrizhetők a vizsgálati módszerben továbbiakban ismertetett elvek alapján. A rokon vegyület és a belső standard csúcsterületeit vagy csúcsmagasságait mérjük A detektor választényezőjének számítása A C standardoldat (5.14.3) kromatogramjából mindegyik rokovegyületre számítsuk ki a választényezőt az (1) egyenlettel. BS csúcsterület vagy csúcsmagasság Rokonvegyület konc. ( µ g / g) Választényező = Rokonvegyület csúcsterület vagy csúcsmagasság BS konc. ( µ g / g) ahol BS = belső standard Rokonvegyület konc. = rokon vegyület koncentrációja a C oldatban (5.14.3) BS konc. = belső standard koncentrációja a C oldatban ( ). (1) A minta vizsgálata A () egyenlettel számítsuk ki mindegyik rokon vegyület koncentrációját a mintákban. Rokonvegyület konc.( ahol: g/g) = Rokonvegyület csúcsterület vagy csúcsmagasság M BS csúcsterület vagy csúcsmagasság M BS MINTA (g) (g) BS konc. (µg/g) RF () M MINTA = a minta tömege (8.1.); M BS = a belső standard tömege (8.1.3.); BS konc. = a belső standard koncentrációja az E oldatban (5.14.5); RF = az 1. egyenlettel kiszámított választényező A standard minőség-ellenőrzési oldat vizsgálata A (3) egyenlettel számítsuk ki mindegyik rokon vegyület százalékos visszanyerését a standard minőség-ellenőrzési oldatokban ( ): MB minta visszanyerési % = a vizsgált jellemző koncentrációja az MB standardban a vizsgált jellemző koncentrációja a D oldatban 100 (3) A vizsgált jellemző koncentrációját az MB standardban a fenti, (1) és () egyenletekkel számítjuk ki. 30

31 9.. A végeredmények megadása Az eredményeket µg/g egységről g/100 liter abszolút alkohol egységre számítsuk át a (4) egyenlettel: Koncentráció, g/100 liter abszolút alkohol = Koncentráció (µg/g) ρ 10/(alkoholtartalom [%(V/V)] 1000) ahol ρ = sűrűség kg/m 3 -ben. Az eredményeket három értékes jeggyel, legfeljebb egy tizedes jegyre adjuk meg, pl. 11,4 g /100 l abszolút alkohol. 10. Minőségbiztosítás és -ellenőrzés (validált módszer esetében) Számítsuk ki a pontok szerint készített minőség-ellenőrzési standardoldatokban lévő minden egyes rokon vegyület koncentrációját a () egyenlettel. Számítsuk ki a százalékos visszanyerést a (3) egyenlettel. Ha a gyakorlati értékek az elméleti értékekhez viszonyítva ± 10%-on belül vannak mindegyik rokon vegyület esetében, akkor a vizsgálat elfogadható. Egyéb esetben meg kell vizsgálni a pontatlanság okát, és szükség esetén hibajavító intézkedést kell tenni 11. A módszer teljesítőképességi jellemzői (precizitás) A körvizsgálat statisztikai eredményei: az alábbi táblázatokban a következő vegyületekre vonatkozó értékek szerepelnek: etanal, etil-acetát, acetál, összes etanal, metanol, bután--ol, propán-1-ol, bután- 1-ol, -metil-propán-1-ol, -metil-bután-1-ol, 3-metil-bután-1-ol. A következő adatok nemzetközileg egyeztetett eljárásokkal végzett nemzetközi módszertani körvizsgálatból származnak. A körvizsgálat éve: 1997 A laboratóriumok száma: 3 A minták száma: 5 Vizsgált jellemző: etanal Minták A B C D E A laboratóriumok száma a kiesők nélkül A kiesők (laboratóriumok) száma Az elfogadott eredmények száma Átlagérték ( x ), µg/g 63,4 71,67 130,4 38,4 8,6 13,8(*) 5,(*) Az ismételhetőség szórása (S r), µg/g 3,3 1,9 6,8 4,1 3,6 Az ismételhetőség relatív szórása (RSD r) (%) 5,,6 5, 15,8 8,9 Ismételhetőségi határ (r) µg/g -ban 9,3 5,3 19,1 11,6 10,1 A reprodukálhatóság szórása (S R), µg/g ,8 8,9 A reprodukálhatóság relatív szórása (RSD R) (%) 18,9 19,4 17,1 6,, Reprodukálhatósági határ (R) µg/g -ban 33,5 38,9 6,4 19,1 5,1 Mintafajták A Borpárlat; rejtett párhuzamosok. B Cseresznyepálinka; rejtett párhuzamosok. C Grappa; rejtett párhuzamosok. D Whisky; osztott szintek (*). E Rum; osztott szintek (*). 31

2.9.10. ETANOLTARTALOM

2.9.10. ETANOLTARTALOM 07/2012:20910 2.9.10. ETANOLTARTALOM Az itt előírt módszerek etanoltartalmú folyékony gyógyszerkészítmények vizsgálatára vonatkoznak. Valamely folyadék etanoltartalmát a folyadék 100 térfogategységében

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-4-1284/2002 számú előírás. Héjas mogyoró. Standard for hazelnuts in shell

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-4-1284/2002 számú előírás. Héjas mogyoró. Standard for hazelnuts in shell MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-4-1284/2002 számú előírás Héjas mogyoró Standard for hazelnuts in shell Ezen előírás a Bizottság 1284/2002/EK rendeletének átvételével készült. This

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-4-1508/2001 számú előírás Vöröshagyma. Standard for onions

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-4-1508/2001 számú előírás Vöröshagyma. Standard for onions MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-4-1508/2001 számú előírás Vöröshagyma Standard for onions Ezen előírás a Bizottság 1508/2001/EK számú rendeletének átvételével készült. This Regulation

Részletesebben

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol

ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol Ethanolum (96 per centum) Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.1-1 04/2014:1317 ETHANOLUM (96 PER CENTUM) (1) 96 %-os Etanol DEFINÍCIÓ Tartalom: etanol (C 2 H 6 O; M r 46,07): 95,1 96,9 %V/V (92,6 95,2 %m/m), 20 C-on,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 355/2005/EK RENDELETE (2005. február 28.) A boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 355/2005/EK RENDELETE (2005. február 28.) A boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról 2005.3.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 56/3 A BIZOTTSÁG 355/2005/EK RENDELETE (2005. február 28.) A boranalízis közösségi módszereinek meghatározásáról szóló 2676/90/EGK rendelet módosításáról AZ

Részletesebben

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK

3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL- KLORID)-ALAPÚ ANYAGOK 3.1.14. Vizes infúziós oldatok tartályainak előállításához Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 01/2008:30114 javított 7.5 3.1.14. VIZES INFÚZIÓS OLDATOK TARTÁLYAINAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT LÁGYÍTOTT POLI(VINIL-

Részletesebben

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok

HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS. Kis molekulatömegű heparinok 01/2014:0828 HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS Kis molekulatömegű heparinok DEFINÍCIÓ A kis molekulatömegű heparinok olyan, 8000-nél kisebb átlagos relatív molekulatömegű szulfatált glükózaminoglikánok

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

HYPROMELLOSUM. Hipromellóz

HYPROMELLOSUM. Hipromellóz Hypromellosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur. 8.0-1 01/2014:0348 [9004-65-3] HYPROMELLOSUM Hipromellóz DEFINÍCIÓ Hidroxipropilmetilcellulóz. Cellulóz, 2-hidroxipropilmetiléter. Részlegesen O-metilezett és O-(2-hidroxipropilezett)

Részletesebben

SUCRALFATUM. Szukralfát

SUCRALFATUM. Szukralfát 01/2011:1796 SUCRALFATUM Szukralfát C 12 H 30 Al 8 O 51 S 8 [Al(OH) 3 ] n [H 2 O] n' ahol n = 8 10 és n' = 22 31. DEFINÍCIÓ β-d-fruktofuranozil-α-d-glükopiranozid-oktakisz(dihidroxi-alumínium-szulfát)

Részletesebben

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup

LACTULOSUM LIQUIDUM. Laktulóz-szirup Lactulosum liquidum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:0924 LACTULOSUM LIQUIDUM Laktulóz-szirup DEFINÍCIÓ A laktulóz-szirup a 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz vizes oldata, amelyet általában

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-2-89/107 számú előírás. Az élelmiszerekhez engedélyezett adalékanyagok általános előírásai

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-2-89/107 számú előírás. Az élelmiszerekhez engedélyezett adalékanyagok általános előírásai MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-89/107 számú előírás Az élelmiszerekhez engedélyezett adalékanyagok általános előírásai Food additives authorized for use in foodstuffs intended

Részletesebben

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz

ADEPS LANAE. Gyapjúviasz Adeps lanae Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.4-1 04/2012:0134 ADEPS LANAE Gyapjúviasz DEFINÍCIÓ Juhok (Ovis aries) gyapjából nyert, tisztított, vízmentes, viasszerű anyag. Megfelelő antioxidánst tartalmazhat. SAJÁTSÁGOK

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS LABORATÓRIUMI REZGŐCSÖVES SŰRŰSÉGMÉRŐK HE 46-2013

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS LABORATÓRIUMI REZGŐCSÖVES SŰRŰSÉGMÉRŐK HE 46-2013 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS LABORATÓRIUMI REZGŐCSÖVES SŰRŰSÉGMÉRŐK HE 46-013 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! Nyomtatás kelte: 014.05.14. HE 46-013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS

Részletesebben

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé

ALOE BARBADENSIS. Barbadoszi aloé Aloe barbadensis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:0257 ALOE BARBADENSIS Barbadoszi aloé DEFINÍCIÓ A drog az Aloe barbadensis Miller leveleiből kinyert, betöményített és szárított sejtnedv. Tartalom: legalább

Részletesebben

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium

OPIUM CRUDUM. Nyers ópium Opium crudum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.4. - 1 01/2015:0777 OPIUM CRUDUM Nyers ópium A nyers ópium csak mint galenusi készítmények kiindulási anyaga használható. Önmagában nem adható ki. DEFINÍCIÓ A nyers ópium

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-4-2561/1999 számú előírás Zöldborsó. Standard for peas

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-4-2561/1999 számú előírás Zöldborsó. Standard for peas MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-4-2561/1999 számú előírás Zöldborsó Standard for peas Ezen előírás a Bizottság 532/2001/EK rendeletével módosított, a Bizottság 2561/1999/EK rendelete

Részletesebben

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi Xanthani gummi Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1 [11138-66-2] DEFINÍCIÓ XANTHANI GUMMI Xantán gumi 04/2009:1277 A xantán gumi nagy molekulatömegű anionos poliszacharid, melyet szénhidrátok Xanthomonas campestris-szel

Részletesebben

A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA

A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA készült a DE és SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszékeinek oktatási segédanyagai, illetve Lengyel B.: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum alapján Előkészületek a térfogatos

Részletesebben

a NAT-1-1121/2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1121/2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1121/2009 számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértõi Intézete (1) (1163 Budapest, Hõsök fasora 20-24.) akkreditált

Részletesebben

NADROPARINUM CALCICUM. Nadroparin-kalcium

NADROPARINUM CALCICUM. Nadroparin-kalcium 1 01/2008:1134 NADROPARINUM CALCICUM Nadroparin-kalcium R = H vagy SO 3 (½Ca), R' = H vagy SO 3 (½Ca), vagy CO-CH 3 R2 = H és R3 = CO 2 (½Ca), vagy R2 = CO 2 (½Ca), és R3 = H DEFINICIÓ A nadroparin-kalcium

Részletesebben

2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA

2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA vizsgálata Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.6 1 2.6.17. IMMUNGLOBULIN ANTIKOMPLEMENT- AKTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA Az immunglobulin antikomplement-aktivitásának (ACA) méréséhez meghatározott mennyiségű vizsgálati anyagot

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 1/oldal HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. rész. I. Általános előírások. 1. A gyógyszerek hatáserősségét megkülönböztető jelek. 2. A gyógyszerek adagolása. 3.

1. sz. melléklet 1. rész. I. Általános előírások. 1. A gyógyszerek hatáserősségét megkülönböztető jelek. 2. A gyógyszerek adagolása. 3. 1. sz. melléklet 1. rész I. Általános előírások 1. A gyógyszerek hatáserősségét megkülönböztető jelek A hatóanyagok és gyógyszerkészítmények hatáserősségére, korlátozott adagolására utaló úgynevezett erős

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek

Részletesebben

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát

FLUDARABINI PHOSPHAS. Fludarabin-foszfát Fludarabini phosphas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.7-1 04/2013:1781 FLUDARABINI PHOSPHAS Fludarabin-foszfát C 10 H 13 FN 5 O 7 P M r 365,2 [75607-67-9] DEFINÍCIÓ 2-Fluor-9-(5-O-foszfono-β-D-arabinofuranozil)-9H-purin-6-amin.

Részletesebben

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát

ZINCI ACEXAMAS. Cink-acexamát Zinci acexamas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.8-1 07/2010:1279 ZINCI ACEXAMAS Cink-acexamát C 16 H 28 N 2 O 6 Zn M r 409,8 [70020-71-2] DEFINÍCIÓ Cink-bisz[6-(acetilamino)hexanoát]. Tartalom: 97,5 101,0% (szárított

Részletesebben

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát

AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM. Amoxicillin-trihidrát Amoxicillinum trihydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.6-1 01/2013:0260 AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM Amoxicillin-trihidrát C 16 H 19 N 3 O 5 S.3H 2 O M r 419,4 [61336-70-7] DEFINÍCIÓ (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciklo[3.2.0]heptán-2-

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) a NAT-1-1121/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértõi Intézete 1 (1163 Budapest, Hõsök fasora

Részletesebben

2000R2870 HU 04.12.2002 001.001 1

2000R2870 HU 04.12.2002 001.001 1 2000R2870 HU 04.12.2002 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2870/2000/EK RENDELETE (2000. december 19.)

Részletesebben

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM. Fenoximetilpenicillin-kálium Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.1-1 01/2008:0149 javított 6.1 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM Fenoximetilpenicillin-kálium C 16 H 17 KN 2 O 5 S M r 388,5 [132-98-9] DEFINÍCIÓ A

Részletesebben

CARBOMERA. Karbomerek

CARBOMERA. Karbomerek 04/2009:1299 CARBOMERA Karbomerek DEFINÍCIÓ A karbomerek cukrok vagy polialkoholok alkenil-étereivel térhálósított, nagy molekulatömegű akrilsav-polimerek. Tartalom: 56,0 68,0% karboxil-csoport (-COOH)

Részletesebben

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav

ACIDUM ASCORBICUM. Aszkorbinsav 01/2009:0253 javított 7.0 ACIDUM ASCORBICUM Aszkorbinsav C 6 H 8 O 6 M r 176,1 [50-81-7] DEFINÍCIÓ (5R)-5-[(1S)-1,2-Dihidroxietil]-3,4-dihidroxifurán-2(5H)-on. Tartalom: 99,0 100,5%. SAJÁTSÁGOK Küllem:

Részletesebben

1969R1265 HU 04.02.1999 001.001 1

1969R1265 HU 04.02.1999 001.001 1 1969R1265 HU 04.02.1999 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 1265/69/EGK RENDELETE (1969. július 1.)

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3-2001/110 számú előírás Méz. Honey

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3-2001/110 számú előírás Méz. Honey MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-3-2001/110 számú előírás Méz Honey Ezen előírás a Tanács 2001/110/EK irányelvének műszaki tartalmával azonos. This Regulation is equivalent in technical

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK BENZIN, GÁZOLAJ ÉS EGYÉB KŐOLAJ SZÁRMAZÉKOK MÉRÉSÉRE HE 3/1-2006

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK BENZIN, GÁZOLAJ ÉS EGYÉB KŐOLAJ SZÁRMAZÉKOK MÉRÉSÉRE HE 3/1-2006 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK BENZIN, GÁZOLAJ ÉS EGYÉB KŐOLAJ SZÁRMAZÉKOK MÉRÉSÉRE HE 3/1-2006 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK... 5 3.1

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 68. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2006/129 számú előírás A színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra

Részletesebben

CYNARAE FOLIUM. Articsókalevél

CYNARAE FOLIUM. Articsókalevél Cynarae folium Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 CYNARAE FOLIUM Articsókalevél 01/2010:1866 DEFINÍCIÓ A drog az articsóka Cynara scolymus L. egész vagy aprított, szárított levele. Tartalom: legalább 0,8% klorogénsav

Részletesebben

APROTININUM. Aprotinin

APROTININUM. Aprotinin Aprotinin Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 APROTININUM Aprotinin 01/2009:0580 javított 6.3 C 284 H 432 N 84 O 79 S 7 M R 6511 DEFINÍCIÓ Az aprotinin 58 aminosavból álló polipeptid, mely sztöchiometrikus arányban

Részletesebben

Technológiai fejezet

Technológiai fejezet Technológiai fejezet 1.1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 1. BOROK ELŐÁLLÍTÁSA 1.1.1. A szőlőtermesztéshez kapcsolódó fogalmak Magyarország szőlőtermesztési övezetbe sorolása Magyarország egész területe a C.I.b.

Részletesebben

Általános kémiai munkafüzet Kémia BSc és Gyógyszerész hallgatók számára

Általános kémiai munkafüzet Kémia BSc és Gyógyszerész hallgatók számára DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Várnagy Katalin Általános kémiai munkafüzet Kémia BSc és Gyógyszerész hallgatók számára Oktatási segédanyag A munkafüzet

Részletesebben

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata

2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Ph. Hg.VIII. Ph. Eur. 6.8-1 01/2010:20903 javított 6.8 2.9.3. Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata Jelen vizsgálat

Részletesebben

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ 01/2011:0438 TALCUM Talkum [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete [Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ; M r 379,3]. Változó

Részletesebben

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM Talkum 01/2009:0438 javított 6.6 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete

Részletesebben

IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat)

IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE. (2008. augusztus 27.) (EGT-vonatkozású szöveg) (kodifikált változat) 2008.9.20. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 253/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2008/84/EK IRÁNYELVE (2008.

Részletesebben

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata ahol t a szuszpenzió, t o a diszperzióközeg kifolyási ideje, k a szuszpenzió, k o pedig a diszperzióközeg sárásége. Kis szuszpenziókoncentrációnál a sáráségek hányadosa elhanyagolható. A mérési eredményeket

Részletesebben

Curcumae longae rhizoma

Curcumae longae rhizoma Curcumae longae rhizoma Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.3-1 01/2015:2543 KURKUMA GYÖKÉR Curcumae longae rhizoma DEFINÍCIÓ A drog a Curcuma longa L. (syn. Curcuma domestica Valeton) növény egész, vagy kezelt (forralással

Részletesebben

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK

XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK XX. 1 2. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 B D A * C A B C C 1 B B B A B D A B C A 2 C B E C E C A D D A C B D B C A B A A A 4 D B C C C C * javítandó

Részletesebben

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat

INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA. Tömény gamma-1b-interferon-oldat 01/2008:1440 javított 7.0 INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA Tömény gamma-1b-interferon-oldat C 734 H 1166 N 204 O 216 S 5 M r 16 465 DEFINÍCIÓ A tömény gamma-1b-interferon-oldat a gamma interferon

Részletesebben

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes

LACTOSUM ANHYDRICUM. Laktóz, vízmentes Lactosum anhydricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1061 LACTOSUM ANHYDRICUM Laktóz, vízmentes α-laktóz β-laktóz C 12 H 22 O 11 M r 342,3 DEFINÍCIÓ Az O-β-D-galaktopiranozil-(1 4)-β-D-glükopiranóz vagy

Részletesebben

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült.

1 A gyakorlat a Journey to Forever: Make your own biodiesel című cikk alapján készült. Biodízel A gyakorlat célja Az átészteresítési reakciók bemutatása a biodízelgyártás példáján. Bevezető 1 Legalább három módja van annak, ahogyan növényi és állati eredetű zsiradékokat dízelmotorok meghajtására

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK... 5 3.1 Üzemanyagmérő...

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2009:0169 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek előállításához

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 03/9. kötet 59 31989R1576 1989.6.12. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 160/1 A TANÁCS 1576/89/EGK RENDELETE (1989. május 29.) a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó

Részletesebben

GINSENG RADIX. Ginzenggyökér

GINSENG RADIX. Ginzenggyökér Ginseng radix Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.1-1 DEFINÍCIÓ GINSENG RADIX Ginzenggyökér 04/005:153 Az ún. fehér ginzeng az ázsiai ginzeng, Panax ginseng C. A. Meyer szárított, egész vagy aprított gyökere; az ún.

Részletesebben

Fludezoxiglükóz( 18 F) injekció

Fludezoxiglükóz( 18 F) injekció 07/2008:1325 javított 7.0 FLUDEOXYGLUCOSI ( 18 F) SOLUTIO INIECTABILIS Fludezoxiglükóz( 18 F) injekció DEFINÍCIÓ A készítmény a nukleofil szubsztitúcióval előállított 2-[ 18 F]fluor-2-dezoxi-D-glükopiranóz

Részletesebben

Méréstechnika. Vízben zavarosság, vezetőképesség és oldott oxigéntartalom mérése

Méréstechnika. Vízben zavarosság, vezetőképesség és oldott oxigéntartalom mérése Méréstechnika Vízben zavarosság, vezetőképesség és oldott oxigéntartalom mérése Bagladi Péter (MBGKF1) (vezetőképesség) Kapocsi Dániel (M885FC) (zavarosság) Kovács Ádám (HIWQUO) (zavarosság) Molnár Tamás

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-2-2001/52 számú előírás Az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági követelményei (Módosítás) Specific criteria of purity concerning sweeteners

Részletesebben

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése 8 gyak. Konduktometria A gyakorlat célja: Az oldat ionos alkotóinak összegző, nem specifikus mérése (a víz tisztasága), a konduktometria felhasználása titrálás végpontjelzésére. A módszer elve Elektrolitok

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát

CALCII STEARAS. Kalcium-sztearát Calcii stearas Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 CALCII STEARAS Kalcium-sztearát 01/2009:0882 DEFINÍCIÓ Különböző zsírsavak kalciumsóinak keveréke; a savkomponenst főként sztearinsav (oktadekánsav) [(C 17 H 35

Részletesebben

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin 1 TRYPSINUM Tripszin 01/2009:0694 [9002-07-7] DEFINÍCIÓ A tripszin proteolitikus enzim, melyet az egészséges emlõsök hasnyálmirigyébõl kivont tripszinogén aktiválásával nyernek. Szárított anyagra vonatkoztatott

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3/13-1 számú előírás. Egyes húskészítmények. Certain meat products

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3/13-1 számú előírás. Egyes húskészítmények. Certain meat products MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-3/13-1 számú előírás Egyes húskészítmények Certain meat products Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2004. A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak

Részletesebben

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1 Fizikai kémia gyakorlat 1 Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2 I. Felületi feszültség mérése 1. Bevezetés Felületi feszültség és viszkozitás mérése A felületi feszültség fázisok határfelületén

Részletesebben

Gázhalmazállapot. Relatív sűrűség: A anyag B anyagra vonatkoztatott relatív sűrűsége: ρ rel = ρ A / ρ B = M A /M B (ρ: sűrűség, M: moláris tömeg)

Gázhalmazállapot. Relatív sűrűség: A anyag B anyagra vonatkoztatott relatív sűrűsége: ρ rel = ρ A / ρ B = M A /M B (ρ: sűrűség, M: moláris tömeg) Gázhalmazállapot Ideális gáztörvény: pv = nrt p: nyomás [Pa]; V: térfogat [m 3 ]; n: anyagmennyiség [mol], R: egyetemes gázállandó (8.314 J/molK); T: hőmérséklet [K]. (vagy p: nyomás [kpa] és V: térfogat

Részletesebben

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33

2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 2007.6.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/33 A BIZOTTSÁG 706/2007/EK RENDELETE (2007. június 21.) a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló

Részletesebben

AQUA VALDE PURIFICATA. Nagytisztaságú víz

AQUA VALDE PURIFICATA. Nagytisztaságú víz Aqua valde purificata Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA VALDE PURIFICATA Nagytisztaságú víz 01/2009:1927 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ A nagytisztaságú víz azon gyógyszerek előállítására szánt víz, amelyekhez

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 973. 77 IV. rész VIZELEMZES A vizminták elemzése a Földtani Intézet vízkémiai laboratóriumában általában az ivóvizvizsgálati szabvány /MSz. 448./ szerint történik. Egyes

Részletesebben

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex Hydroxypropylbetadexum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.2-1 07/2008:1804 HYDROXYPROPYLBETADEXUM Hidroxipropilbetadex C 42 H 70 O 35 (C 3 H 6 O) x x = 7 MS DEFINÍCIÓ A hidroxipropilbetadex (β-ciklodextrin, 2-hidroxipropil-éter)

Részletesebben

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL 7. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL Számos technológiai folyamat, kémiai reakció színtere gáz, vagy folyékony közeg (fluid közeg). Gondoljunk csak a fémek előállításakor

Részletesebben

BORJOG HÍRLEVÉL. 2012. június / 33. szám

BORJOG HÍRLEVÉL. 2012. június / 33. szám BORJOG HÍRLEVÉL 2012. június / 33. szám A szőlőből készült termékek kategóriáit, azok leírását a hazánkban is közvetlenül hatályos, irányadó 1237/2007 EK rendelet vonatkozó melléklete határozza meg az

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KIPUFOGÓGÁZ ELEMZŐK HE 59-2013

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KIPUFOGÓGÁZ ELEMZŐK HE 59-2013 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 59-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 3 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3 3. ALAPFOGALMAK 3 3.1 Infravörös sugárzáselnyelés 3 3.2 Elektrokémiai gázérzékelés 4 4. MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. SZEPTEMBER 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 152/2008. (VIII. 20.) KE h. kitüntetés adományozásáról

Részletesebben

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex

HYDROXYPROPYLBETADEXUM. Hidroxipropilbetadex Hydroxypropylbetadexum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 07/2003:1804 HYDROXYPROPYLBETADEXUM Hidroxipropilbetadex C 42 H 70 O 35 (C 3 H 6 O) x, x = 7 MS DEFINÍCIÓ A hidroxipropilbetadex (-ciklodextrin, 2-hidroxipropil-éter)

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet mellékletének 67. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-2-2006/128 számú előírás Az élelmiszerekben használható édesítőszerek tisztasági

Részletesebben

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9.

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. Oktatási Hivatal Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. A feladat elolvasására 15 perc áll rendelkezésre. A feladathoz csak a 15 perc letelte után szabad hozzákezdeni.

Részletesebben

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék 2015 1 I. Elméleti bevezető 1.1. Gyógyszerkönyv A Magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica) első

Részletesebben

1. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár

1. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár Laboratóriumi üvegedények A laboratóriumban többféle üvegedény található, melyek a felhasználás

Részletesebben

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább

VÍZZÁRÓ BETONOK. Beton nyomószilárdsági. Környezeti osztály jele. osztálya, legalább VÍZZÁRÓ BETONOK 1. A VÍZZÁRÓ BETONOK KÖRNYEZETI OSZTÁLYAI A beton a használati élettartam alatt akkor lesz tartós, ha a környezeti hatásokat károsodás nélkül viseli. Így a beton, vasbeton, feszített vasbeton

Részletesebben

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL

NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL NÖVÉNYI HATÓANYAGOK KINYERÉSE SZUPERKRITIKUS EXTRAKCIÓVAL Ph.D. értekezés Készítette: Témavezetõ: Csordásné Rónyai Erika Dr. Simándi Béla egyetemi docens Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

XII. Reakciók mikrohullámú térben

XII. Reakciók mikrohullámú térben XII. Reakciók mikrohullámú térben Szervetlen, fémorganikus és katalízis gyakorlatok 1. BEVEZETÉS A mikrohullámú (továbbiakban mw) technikát manapság a kémia számos területen használják, pl. analízishez

Részletesebben

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum Immunosera ex animale ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK Immunosera ex animale ad usum humanum 07/2007:0084 DEFINÍCIÓ Az állati eredetű, embergyógyászati

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

Útmutató. A malom és sütőipari technológia laboratóriumi gyakorlatokhoz. Szerkesztette: Dr. Szilágyi József

Útmutató. A malom és sütőipari technológia laboratóriumi gyakorlatokhoz. Szerkesztette: Dr. Szilágyi József Útmutató A malom és sütőipari technológia laboratóriumi gyakorlatokhoz Szerkesztette: Dr. Szilágyi József 1 Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi előírások... 3 2. Érzékszervi vizsgálatok búza esetében... 5

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 31/1-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4

Részletesebben

2.1. Veszélyességi besorolása: A keverék az 1999/45/EG számú EU irányelvek szerint nincs veszélyességi osztályba sorolva.

2.1. Veszélyességi besorolása: A keverék az 1999/45/EG számú EU irányelvek szerint nincs veszélyességi osztályba sorolva. Kiadás dátuma: 2008 1101 1/6 RE-CORD MEGA Kft BIZTONSÁGI ADATLAP 32 RE-CORD KENŐOLAJ Felülvizsgálat: 2012 1115 A nyomtatás kelte: 20130620 LÁNCKENŐ OLAJ Változat: 3 1 A KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

NEM HIVATALOS MÁSOLAT

NEM HIVATALOS MÁSOLAT ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest,

Részletesebben

I. Szerves savak és bázisok reszolválása

I. Szerves savak és bázisok reszolválása A pályázat négy éve alatt a munkatervben csak kisebb módosításokra volt szükség, amelyeket a kutatás során folyamatosan nyert tapasztalatok indokoltak. Az alábbiakban a szerződés szerinti bontásban foglaljuk

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel A gyakorlat az előző évi kötelező műszeres analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont A következő feladatokban jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. Az aromás szénhidrogénekben A) a gyűrűt alkotó szénatomok között delokalizált kötés is van. B) a hidrogének

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10 T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása mellett döntött. Ezt

Részletesebben

Magyar Borkönyv - Borászati termékek jelölése és kiszerelése. A Magyar Borkönyv előírásai (borászati termékek jelölése és kiszerelése)

Magyar Borkönyv - Borászati termékek jelölése és kiszerelése. A Magyar Borkönyv előírásai (borászati termékek jelölése és kiszerelése) A Magyar Borkönyv előírásai (borászati termékek jelölése és kiszerelése) Tartalomjegyzék 1. fejezet: Bevezetés... 5 1. : A rendelkezések célja...5 2. : A rendelkezések hatálya alá tartozó termékek... 6

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben