A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA"

Átírás

1 A TITRÁLÁSOK GYAKORLATA készült a DE és SZTE Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszékeinek oktatási segédanyagai, illetve Lengyel B.: Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum alapján Előkészületek a térfogatos elemzéshez Feladatunkat azzal kezdjük, hogy az eszközeinket ellenőrizzük. Mindig tiszta, zsírtalan eszközzel dolgozzunk, mert a térfogatmérésünk csak így lesz pontos. A büretta zsírtalanítására használhatunk krómkénsavat. Zsírtalanítás után a bürettát többször átmossuk csapvízzel, végül desztillált vízzel. Ellenőrizni kell a büretta csapját is, a csiszolatnak akadásmentesen kell elfordulni és jól kell zárnia. A csapot lemossuk, (szénterakloriddal zsírtalanítjuk, ha szükséges) a furatot is kitisztítjuk, szárazra töröljük papírvattával. Majd a csapot vazelinnal vékonyan bekenjük, és visszahelyezzük a csiszolatba és néhányszor megforgatjuk. a zsírozás akkor jó, ha a csiszolat átlátszó lesz. A pipettákat is ellenőrizni kell, szükség esetén azokat is alaposan el kell mosni, kitisztítani. A titráláshoz használjunk széles szájú talpas lombikot, vagy Erlenmeyer-lombikot! Főzőpoharat ne használjunk titráláshoz. A bürettát fogjuk állványba, kevés mérőoldattal néhányszor öblítsük át, utána teljesen feltölthetjük úgy, hogy a furatában ne maradjon légbuborék. A beállítást (0-ra állítást) csak közvetlenül a titrálás megkezdése előtt végezzük el. Mielőtt a pipettába a vizsgálandó oldatot felszívnánk töröljük szárazra papírvattával, és néhányszor öblítsük át a mérendő oldattal. Az oldatból egy keveset a pipettába szívunk és megforgatva végigcsorgatjuk a pipetta falán. A pipettázáskor mindig nyomjuk mélyen az oldatba a pipettát, mert ha az oldat kifogy alóla, a bekerülő levegőtől az oldat a szánkba szökhet. Titráláskor az oldatot jobb kezünkben tartva és állandó rázogatás közben addig csepegtetjük hozzá a bürettából a mérőoldatot, míg átmeneti színű nem lesz. A elején nagyobb részletekben is egedhetjük a mérőoldatot a végén inkább (tört)cseppenként. A büretta csapjáról az utolsó (tört)cseppet a lombik falához érintve vesszük le és belemossuk az oldatba. A titrálás vége felé a lombikot megdöntve forgassuk meg, hogy a falára fröccsent apró cseppeket is belemossuk. A színváltozást jobban látjuk, ha a lombik alá fehér papírlapot, csempét rakunk. A mérés akkor jó, ha az első titrálás (tájékozódó mérés) után úgy választjuk meg a bürettát, vagy a vizsgálandó oldatból annyit mérünk be, hogy a büretta térfogatának kb. 2/3-ad része fogy a titráláskor. Térfogatmérő eszközök kalibrálása Tömegmérésre a mérendő anyag tömegétől és a megkívánt bemérési pontosságtól függően táramérleget vagy analitikai mérleget használhatunk. A táramérleggel g méréshatárig 0,01 g pontossággal az analitikai mérleggel néhány 100 g-ig 0,0001 g pontosságig mérhetünk. Speciális mérlegek lehetővé tesznek olyan bemérést, amikor 5 vagy 6 tizedes jegy olvasható le. Térfogatmérő eszközeink lehetnek kiöntésre, vagy kifolyásra hitelesítettek, ilyenek a mérőhenger a pipetta, a büretta. Vannak beöntésre hiteles térfogatmérő eszközök, ilyen a mérőlombik. Mérőeszközeink pontosságát kalibrációval kell meghatározni. A térfogatmérő eszközök pontos térfogatának meghatározását tömegmérésre visszavezetve végezhetjük. Ilyenkor a mérőeszközzel kimért desztillált víz tömegét megmérve az adott hőmérséklethez tartozó víz sűrűség ismeretében számíthatjuk ki a térfogatot. Hitelesítéskor mindig több párhuzamos mérést végzünk és a mérés eredményét ezek átlaga és az átlag körüli szórást kiszámolva adhatjuk meg. Ha mérés eredménye V 1, V 2, V 3, a V átlag az alábbi módon számítható:

2 V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3 A szórás: ΔV = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 A mérési eredményt az alábbi formában adjuk meg: V = V átlag ± ΔV A mérőlombikot betöltésre kalibráljuk, azaz a betölthető folyadék pontos térfogatát kell ismerni, ezért csak száraz eszköz hitelesíthető. A következőképpen járunk el: a tiszta, száraz mérőlombikot (névleges térfogata 100 cm 3 ) dugójával együtt a digitális táramérleg serpenyőjére helyezzük, és feljegyezzük a tömegét centigramm pontossággal. Ezután a mérőlombikot jelig töltjük ismert hőmérsékletű desztillált vízzel, gondosan ügyelve arra, hogy a jel feletti részen vízcseppek ne maradjanak (szükség esetén szűrőpapírcsíkkal távolítjuk el azokat). A mérőlombikot dugójával lezárjuk, és visszahelyezve a serpenyőre tömegét újra megmérjük. A két mérés különbsége megadja a lombikban lévő víz tömegét. A kalibrálás műveletét háromszor megismételjük, a pontos térfogatokat kiszámítjuk, és középértéküket képezzük, ha a legnagyobb és a legkisebb érték között az eltérés 0,05 cm 3 -nél nem nagyobb. A bürettát és a pipettát kifolyásra kalibráljuk, ezért itt nem szükséges száraz eszközt használni. A 10,00 cm 3 -es pipetta és a 10,00 cm 3 -es büretta hitelesítésekor a pipettából kifolyt, illetve a bürettából cm 3 -enként (mindig a 0-ponttól) leengedett folyadékrészletek tömegét csiszolt fedővel ellátott bemérőedényben (vagy csiszolt dugós Erlenmeyerlombikban) mérjük le (max. 0,05 g eltérés fogadható el). A megfelelő térfogatokat kiszámítjuk. A büretta korrekciós értékeit a névleges térfogat függvényében milliméterpapíron ábrázoljuk. Az analitikai minták tömegének mérése Az analitikai munka során a mérendő anyag mennyiségétől és a mérés pontosságigényétől függően különféle érzékenységű mérlegeket használunk. A tömegmérés elvéről, a mérlegek különböző típusairól és azok használatáról különböző praktikumokban részletes leírás található, a következőkben csak az analitikai (0,1 mg) pontosságú mérést részletezzük. A mérések célja kétféle lehet: ismeretlen tömeget kell pontosan mérnünk, gondosan előkészített anyagból kell meghatározott mennyiséget lemérnünk, ez a művelet az úgynevezett bemérés. A mérés módja attól függ, milyen analitikai mérleg áll rendelkezésünkre. A gyakorlatok során a hallgatók digitális kijelzésű analitikai mérleget használnak. Ismeretlen tömeg mérésénél a mérleg bekapcsolása után megvárjuk, amíg a kijelzőn a nulla érték ( g mértékegységben) megjelenik. Ezután a mérendő tárgyat a mérleg serpenyőjére helyezzük, és a mérlegszekrény ajtaját becsukjuk. A kijelzőn megjelenik a mérendő tárgy tömege 0,1 mg pontossággal, amelyet az egyensúly beállta után a jegyzőkönyvbe feljegyzünk. Bemérésnél kétféle módon is eljárhatunk. Az egyik a visszaméréses módszer, amelyet akkor alkalmazhatunk, ha pl. pontos beméréssel készítünk mérőoldatot. Visszamérésnél a megfelelően előkészített, exszikkátorban tárolt anyagot csiszolatos fedelű bemérőedényben tesszük a mérleg serpenyőjére. Az egyensúly beállta után a megfelelő gomb megnyomásával a mérleget tárázzuk. A kijelzőn a nulla érték jelenik meg, vagyis a további mérés során ezt tekintjük kiinduló állapotnak. A bemérőedényt a mérleg mellé készített főzőpohár felett

3 óvatosan kinyitjuk, és a pohárba szórunk az anyagból, majd az edényt visszahelyezzük a mérlegre. A kijelzőn megjelenő negatív érték mutatja a pohárba szórt anyagmennyiséget. A műveletet addig ismételjük, míg ± 10% eltérést megengedve, de 0,1 mg pontossággal sikerül a kívánt anyagmennyiséget bemérni. A főzőpohárban lévő anyagot vízben oldjuk, és veszteség nélkül átvisszük a megfelelő mérőlombikba. Analitikai pontossággal mérhetünk bemérőcsónakban (1 g-nál kisebb tömegeket), vagy kisebb méretű főzőpohárban is. A tiszta száraz edényt a mérlegre helyezzük, és a mérleget tárázzuk. A mérlegről levéve kis részletekben rászórjuk a mérendő anyagot, majd az edényt visszahelyezzük a mérleg serpenyőjére, és leolvassuk a bemért anyag tömegét. Mindezt addig folytatjuk, míg elérjük a kívánt tömeget. A bemérőcsónakról (a gyakorlaton műanyag bemérőcsónakokat használnak a hallgatók) az anyagot vízzel, tölcséren keresztül, veszteség nélkül mérőlombikba mossuk. A térfogatmérő eszközök használata A mennyiségi analízisben közelítő pontosságú térfogatmérésre mérőhengert és osztott pipettát (esetleg főzőpoharat), a térfogat pontos mérésére hiteles (A jelű) mérőlombikot, bürettát és kétjelű hasas pipettát használunk. A hiteles térfogatmérő eszközöket sohasem szabad melegíteni, mert csak hosszú idő után nyerik vissza eredeti térfogatukat. A mérőlombik: hosszú nyakú, csiszolt dugóval és körkörös jellel ellátott, betöltésre kalibrált állólombik. Mérőoldatok készítésére és oldatok ismert térfogatra való hígítására használjuk. Feltöltésnél a folyadék meniszkuszának alsó része a jel síkját érintse. Ezután bedugjuk, tartalmát alaposan összerázzuk. A (hasas) pipetta: meghatározott folyadékrészletek mérésére szolgáló, kifolyásra kalibrált eszköz. Kétjelű és egyjelű pipettákat használhatunk, de pontosabbak a kétjelűek. A kétjelű pipetta szabályos használata: a pipettázó labdával lassan felszívjuk a folyadékot kevéssel a jel fölé; kívülről a szárára tapadt folyadékcseppeket szűrőpapírral letöröljük; a pipetta végét az edény falához érintjük, és a folyadék meniszkuszát a felső jelre állítjuk, a leolvasási (parallaxis) hiba csökkentése érdekében a pipettát úgy tartjuk, hogy a jel mindig a szemünkkel egy magasságban legyen leolvasáskor; a folyadék lassú kiengedésekor a függőlegesen tartott pipetta csúcsát a kb. 45 fokos szögben megdöntött pohár száraz falához érintjük, a folyadéknívó alsó meniszkuszát a körkörös jel síkjára állítjuk; az ún. utánfolyás miatt a pipettázás ne legyen rövidebb, mint legalább másodperc. Az egyjelű pipettát ugyanúgy használjuk, mint a kétjelűt, de a folyadékot hagyjuk teljesen kifolyni, és végül csak néhány másodperces várakozás után emeljük el a pohár falától a pipettát. A pipetta csúcsában maradt folyadékot nem szabad kifújni! A büretta: tetszés szerinti folyadéktérfogatok mérésére alkalmas, beosztással és csappal ellátott, kifolyásra kalibrált üvegcső. A bürettákat hosszuk alsó harmadánál állványba fogva függőleges helyzetben rögzítjük. A büretta csiszolatos csapját, amelyet tisztítás után szárazra töröltünk, csapzsírral vagy vazelinnel vékonyan bekenjük. A jól zsírozott csaptest átlátszó és a csap furata zsírmentes. A büretta feltöltésekor ügyeljünk arra, hogy levegőbuborék ne maradjon sehol a büretta szárában. A bürettát 4-5 mm-rel a 0-jel fölé töltjük, és a csap óvatos nyitásával a térfogatskála 0-pontjára állítjuk a folyadéknívót (átlátszó folyadék esetén az alsó meniszkuszt, sötét mérőoldatnál a felső meniszkuszt). A leolvasás előtt a büretta csapján függő cseppet az edény felemelésével az edény falához érintve mindig levesszük. A büretta használatakor az utánfolyásra és a leolvasás pontosságára is ügyeljünk. Az

4 osztásnak megfelelő térfogatot közvetlen leolvasással, a köztiértékeket becsléssel állapítjuk meg. A leolvasás parallaxis hibáját itt is elkerülhetjük, ha szemünk azonos magasságban van a folyadéknívóval. Az ún. Schellbach-bürettát (hátsó, tejüveggel bevont oldalának közepén sötétkék csík van) könnyebb leolvasni, mert a folyadék alsó meniszkuszánál a kék csíkot elvékonyodva látjuk. A térfogatos analízis: titrimetria A térfogatos analízis, titrálás során addig adagoljuk az ismert koncentrációjú ún. mérőoldatot a vizsgálandó anyag oldatához, míg el nem érjük a végpontot. A végpontot hagyományos módon indikátorral, vagy műszeres módszerrel jelezzük, illetve bizonyos esetekben nincs szükség külön indikátorra (mint pl. permanganometria). A titrálás végpontjáig elhasznált mérőoldat térfogata (fogyás), koncentrációja és a lejátszódó kémiai reakció egyenlete segítségével számoljuk ki a meghatározandó anyag anyagmennyiségét. A megbízható eredményhez minimum három párhuzamos mérésre van szükség. A végpont nem azonos az ekvivalenciaponttal. A titrálás ekvivalenciapontjában a kémiai reakció sztöchiometriájának pontosan megfelelő arányban reagál egymással a mérőoldat és a titrált minta reagensei. Az indikálási módszert (indikátor típusa, koncentrációja) úgy kell megválasztani, hogy az általa jelzett végpont minél közelebb essen a titrálás ekvivalenciapontjához. A végpontban mért és az ekvivalenciapontnak megfelelő fogyás %-os különbsége a titrálás elvi hibája. A titrimetriát a meghatározás alapját képező reakciók típusa, ezen belül a felhasznált mérőoldat hatóanyaga szerint osztjuk fel (csapadékos titrálás, sav-bázis titrálás, komplexometria és redoxititrálás: azon belül oxidimetria (permanganometria, jodometria, bromatometria, cerimetria, kromatometria), reduktometria (jodometria)). Az előírásoknak megfelelően, gondosan elvégzett mérésekkel általában 0,1%-os pontosság érhető el. A mérőoldatok koncentrációját az analitikában mol/dm 3 -ben fejezzük ki. Az így megadott koncentrációt molaritásnak (M) is nevezzük. 1 mólos az az oldat, amelynek 1 dm 3 -e 1 mol oldott anyagot tartalmaz. Sav-bázis reakciókon alapuló titrálásoknál ismerni kell az ekvivalenciapont várható ph-ját, amit egyeztetni kell az indikátor átcsapási ph-tartományával (pkind ± 1): erős sav - erős bázis reakciónál ph = 7, gyenge savat erős bázissal titrálva ph > 7, gyenge bázist erős savval titrálva ph < 7, többértékű savak/bázisok meghatározásánál ha az egyes lépcsők elválóak a köztes protonáltságú forma (amfolit) gyakorlatilag 100%-ban létezik az ekvivalenciapontban, és ez határozza meg a ph-t). Mérőoldatok készítése és koncentrációjuk meghatározása A mérőoldatok koncentrációját a lehető legnagyobb pontossággal kell ismernünk. Mérőoldatot ismert mennyiségű hatóanyag pontos bemérésével készíthetünk, vagy a közelítő pontossággal készült mérőoldat hatóértékét utólagosan állapítjuk meg. Pontos beméréssel készíthető a mérőoldat, ha alapanyagunk kellő tisztaságú, pontosan ismert összetételű, és mérés vagy tárolás közben nem bomlik. A mérőoldat készítéséhez használt alapanyag molekulatömegének ismeretében kiszámítjuk, hogy a kívánt molaritású oldat elkészítéséhez mennyi anyag szükséges. Ezt a mennyiséget ± 5% eltérést megengedve, de analitikai pontossággal bemérjük egy főzőpohárba, a bemért tömeg pontos értékét a jegyzőkönyvbe feljegyezzük. A mérőlombikba tölcsért helyezünk el úgy, hogy a lombik nyaka és a tölcsér szára között a légmozgásnak utat biztosítunk. A főzőpohárba kimért anyagot kevés desztillált vízben oldjuk, majd a tölcséren keresztül a lombikba öntjük. Bemérőcsónak

5 használata esetén desztillált vízzel a tölcsérre mossuk az anyagot. A főzőpoharat, a tölcsért, végül a tölcsér kiemelésekor annak szárát is desztillált vízzel gondosan leöblítjük, a lombikot jelig töltjük, és jól összerázzuk. A mérőoldat koncentrációjának megőrzése miatt cm 3 - es részleteivel kiöblítjük a tiszta, jól záró (erről még a mérőoldat betöltése előtt győződjünk meg) tárolóedényt, és csak ezután töltjük át a mérőoldatot. Az oldat pontos koncentrációját mol/dm 3 -ben kifejezve, számítással határozzuk meg. Az üveget felcímkézzük, ráírjuk a mérőoldat nevét, pontos koncentrációját, készítésének időpontját és a készítőjének nevét. Közelítő pontosságú beméréssel készítünk mérőoldatot, ha az előzőleg ismertetett feltételek nem teljesülnek. A mérőoldat koncentrációját ilyenkor utólag állapítjuk meg. Pontos megállapítása kétféle módon történhet: (1) szilárd anyag közvetlen mérésével, (2) segédmérőoldattal. Az első esetben jól mérhető, ismert összetételű szilárd anyag pontosan bemért mennyiségét közvetlenül titráljuk a mérőoldattal. A lejátszódó reakció sztöchiometriájának ismeretében előzetesen kiszámítjuk, hány grammot kell bemérni ahhoz, hogy az oldatunkból az optimális mennyiség fogyjon (pl. 10 cm 3 -es büretta esetén kb. 8-9 cm 3 ). A megfelelő mennyiséget, ± 5% eltérést megengedve, de analitikai pontossággal titráló lombikba mérjük, kevés vízben oldjuk, és az előírásnak megfelelően elvégezzük a titrálást. A hatóérték megállapításának másik módja az, hogy ismert, pontos koncentrációjú mérőoldat, ún. segédmérőoldat gondosan kimért részleteit titráljuk a beállítandó mérőoldattal. Mind a kétféle módszer esetén a párhuzamos titrálások közül azoknak a mérőoldatfogyásoknak (legalább háromnak) a középértékét fogadhatjuk el a helyes értéknek, amelyek relatív eltérése 0,5%-nál nem nagyobb. Ennél nagyobb eltérésnél még legalább egy újabb mérést végzünk. A mérőoldatok pontos koncentrációját négy értékes számjegyre kerekítetten adjuk meg. Fontos tudni, hogy használat előtt a mérőoldatot mindig jól összerázzuk, száraz főzőpohárba öntünk ki belőle a büretta feltöltéséhez vagy a pipettázáshoz, és a fel nem használt részt nem öntjük vissza a tárolóedénybe. A titrálások kivitelezése A megfelelően előkészített vagy ampullázott vizsgálandó anyag oldatát tölcséren át desztillált vízzel kvantitatíven (általában 100,00 cm 3 -es) mérőlombikba mossuk át, majd a lombikot jelre töltjük. Az így készült törzsoldatot alaposan homogenizáljuk. A törzsoldatból pipettával pontosan mért, arányos (ún. alikvot) részleteket veszünk ki (többnyire 100 cm 3 -es) titráló lombikokba. Az előírásnak megfelelően hígítjuk, hozzáadjuk a szükséges segédanyagokat, indikátort stb. Minimálisan 3 mintarészletet készítünk elő. A bürettát alaposan átöblítjük a mérőoldat kis részleteivel, majd feltöltjük azzal, és a meniszkuszt a 0 jelre állítjuk. A titrálás során egyik kezünkkel szabályozzuk a büretta csapját, másik kezünkkel a titráló lombikot mozgatjuk, hogy a becsepegő mérőoldat folyamatosan elegyedjen a vizsgálandó oldattal. Az első titrálás csak tájékozódás a végpont helyéről, a bekövetkező színváltozásról stb. A következő titrálásnál a végpont előtt már lassan, cseppenként adagoljuk a mérőoldatot. A titrálás végén kb. 30 másodperc utánfolyási idő után olvassuk le a bürettát. A kipipettázott részletekre kapott fogyások átlaga képezi a számítás alapját. A titrálás eredményének kiszámítása A titrálási eredmények kiszámítása az analízis alapjául szolgáló reakcióegyenlet figyelembevételével történik. Ezért a számítás során az első lépés mindig a reakcióegyenlet felírása! Az aa + bb cc + dd általános reakcióegyenletet alapul véve igaz az, hogy ha A a titrálásnál használt mérőoldat, B pedig a meghatározandó anyag, akkor a titrálás végpontjában: b n A = a n B, ahol n a megfelelő anyagok móljainak számát jelöli. Ennek alapján, valamint a mérőoldat koncentrációja (c A ) és a mérőoldatfogyás (V f ) ismeretében

6 először kiszámítjuk, hogy a pipettával mért térfogatban (V p ) mennyi a vizsgálandó anyag mennyisége (molban). n B b c A V f = a Ezután kiszámítjuk a törzsoldatban (V l ) a vizsgálandó anyag móljainak számát, majd ezt megszorozva az anyag molekulatömegével (M B ) megkapjuk az analízishez bemért vagy az ampullába zárt teljes anyag mennyiségét, melyet leggyakrabban mg-ban adunk meg. Az anyagtartalmat 0,1-0,01 mg pontossággal adjuk meg. Ennek alapján kiszámíthatjuk a törzsoldat koncentrációját is (pl. mol/dm 3 -ben) vagy por alakú minta esetében az összetételt tömegszázalékban. SAV-BÁZIS TITRÁLÁSOK Az acidi-alkalimetriás titrálásokkal meghatározhatók erős vagy gyenge savak, illetve bázisok, valamint olyan vegyületek, amelyekből valamilyen kémiai reakció során ekvivalens mennyiségű sav vagy bázis állítható elő. Mérőoldatként erős savat, illetve erős bázist alkalmazunk. Vizes közegben végzett titrálásoknál sav mérőoldatként általában sósavat, lúg mérőoldatként pedig nátrium-hidroxidot használunk, melyek koncentrációja nem kisebb mint 0,05 mol/dm 3. Végpontjelzésre sav-bázis indikátorokat használunk. Ezek olyan gyenge szerves savak vagy bázisok, melyek disszociálatlan formájának színe más, mint a disszociált alaknak. Ha az indikátor mindkét formája színes, akkor kétszínű indikátorról, ha az egyik forma színtelen, akkor egyszínű indikátorról beszélünk. A színváltozás oka a disszociációval párhuzamosan lejátszódó szerkezeti átrendeződés. A titrálás végpontjában, ami megegyezik az indikátor átcsapási pontjával, a mérőoldat feleslege protonálja vagy deprotonálja az indikátort, (attól függően, hogy savval vagy lúggal titrálunk), ami színváltozást eredményez. Az indikátor átcsapási pontjában a két indikátorforma koncentrációja megegyezik (ez azt is jelenti, hogy az átcsapási pont ph-ja megegyezik az indikátor pk ind -jával). Ezért a sav-bázis titrálásoknál mindig átmeneti színig titrálunk! Mivel az emberi szem nem tudja pontosan észlelni az indikátor átcsapási pontját, hanem csak egy olyan intervallumban képes érzékelni a színváltozást, amikor a két szín egymáshoz viszonyítva legalább tízszeres feleslegben van, vagyis az indikátor disszociálatlan és disszociált formájának a koncentrációja 1:10, illetve 10:1 arányú, ezért minden sav-bázis indikátort egy átcsapási tartománnyal jellemzünk, amit ph egységben fejezünk ki: ΔpH = pk ind ± 1. Az átcsapási tartományt szűkíteni lehetne, ha az indikátor két formája komplementer színű volna, mert ekkor az átcsapási pontban az indikátor színe szürke lenne, amit a szemünk sokkal élesebben észlel. Mivel ilyen indikátor nem létezik, ezt a hatást és így a végpontjelzés pontosabbá tételét keverékindikátorokkal érhetjük el. A keverékindikátoroknak két csoportja van. Az első csoport tagjai olyan indikátorok elegyei, amelyek átcsapási ph-tartománya közel áll egymáshoz, és a két indikátor legalább egyik alakjának (protonált vagy deprotonált) a színe komplementer vagy ahhoz közeli. Ilyen pl. a metilvörös-brómkrezolzöld. A második csoportba tartoznak egy indikátor és egy festékanyag oldatának keverékéből előállított keverékindikátorok, ahol a festék az indikátor egyik formájának a színével komplementer, mint pl. a metilvörös-metilénkék. A keverékindikátorok átcsapási tartománya ±0,1-0,2 ph egység.

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDLET. az Általános kémia III. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához

OKTATÁSI SEGÉDLET. az Általános kémia III. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához OKTATÁSI SEGÉDLET az Általános kémia III. tantárgy laboratóriumi gyakorlatához II. éves nappali tagozatos, környezetmérnök (BSc) szakos hallgatók számára Készítette: Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár DE-MK,

Részletesebben

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A környezetvédelem analitikája KON KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A konduktometria alapjainak megismerése. Elektrolitoldatok vezetőképességének vizsgálata. Oxálsav titrálása N-metil-glükamin

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. rész. I. Általános előírások. 1. A gyógyszerek hatáserősségét megkülönböztető jelek. 2. A gyógyszerek adagolása. 3.

1. sz. melléklet 1. rész. I. Általános előírások. 1. A gyógyszerek hatáserősségét megkülönböztető jelek. 2. A gyógyszerek adagolása. 3. 1. sz. melléklet 1. rész I. Általános előírások 1. A gyógyszerek hatáserősségét megkülönböztető jelek A hatóanyagok és gyógyszerkészítmények hatáserősségére, korlátozott adagolására utaló úgynevezett erős

Részletesebben

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA

UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA SPF UV-LÁTHATÓ ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA A GYAKORLAT CÉLJA: AZ UV-látható abszorpciós spektrofotométer működésének megismerése és a Lambert-Beer törvény alkalmazása. Szalicilsav meghatározása egy vizes

Részletesebben

Általános kémiai munkafüzet Kémia BSc és Gyógyszerész hallgatók számára

Általános kémiai munkafüzet Kémia BSc és Gyógyszerész hallgatók számára DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Várnagy Katalin Általános kémiai munkafüzet Kémia BSc és Gyógyszerész hallgatók számára Oktatási segédanyag A munkafüzet

Részletesebben

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében

1. Kolorimetriás mérések A sav-bázis indikátorok olyan festékek, melyek színüket a ph függvényében ph-mérés Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion aktivitással lehet jellemezni. A víz ionszorzatának következtében a két ion aktivitása

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai Megoldások: 1. Mekkora a ph-ja annak a sósavoldatnak, amelyben a kloridion koncentrációja 0,01 mol/dm 3? (ph =?,??) A sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata, amelyben a HCl teljesen disszociál, mivel

Részletesebben

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9.

Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. Oktatási Hivatal Kémia OKTV döntő forduló II. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. A feladat elolvasására 15 perc áll rendelkezésre. A feladathoz csak a 15 perc letelte után szabad hozzákezdeni.

Részletesebben

v1.04 Analitika példatár

v1.04 Analitika példatár Bevezető A példatár azért készült, hogy segítséget kapjon az a tanuló, aki eredményesen akarja elsajátítatni az analitikai számítások alapjait. Minden feladat végén dőlt karakterekkel megtalálható az eredmény.

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV Budapest, 2009. április 18. I. kategória 1. feladat

Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV Budapest, 2009. április 18. I. kategória 1. feladat Oktatási Hivatal Laboratóriumi gyakorlat kémia OKTV Budapest, 2009. április 18. I. kategória 1. feladat A feladathoz kérdések társulnak, amelyek külön lapon vannak, a válaszokat erre a lapra kérjük megadni.

Részletesebben

1. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár

1. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár 1. Laboratóriumi gyakorlat A laborgyakorlatok anyagát összeállította: dr. Pasinszki Tibor egyetemi tanár Laboratóriumi üvegedények A laboratóriumban többféle üvegedény található, melyek a felhasználás

Részletesebben

Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2012. március 31. Titrálások hipoklorittal

Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2012. március 31. Titrálások hipoklorittal Oktatási Hivatal KÓDSZÁM: Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2012. március 31. Titrálások hipoklorittal A hipoklorition erélyes oxidálószer. Reakciói általában gyorsan és egyértelmű sztöchiometria

Részletesebben

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából

Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából Gyógyszerhatóanyagok azonosítása és kioldódási vizsgálata tablettából ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék 2015 1 I. Elméleti bevezető 1.1. Gyógyszerkönyv A Magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica) első

Részletesebben

ANALITIKAI KÉMIA. Oktatási segédanyag. Kvantitatív analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlathoz. Szerkesztő: Farkas Etelka és Lente Gábor

ANALITIKAI KÉMIA. Oktatási segédanyag. Kvantitatív analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlathoz. Szerkesztő: Farkas Etelka és Lente Gábor ANALITIKAI KÉMIA ktatási segédanyag Kvantitatív analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlathoz Szerkesztő: Farkas Etelka és Lente Gábor Debreceni Egyetem, Tudományegyetemi Karok, Szervetlen és Analitikai

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia I. kategória 3. forduló Budapest, 2015. március 21. A verseny döntője három mérési feladatból áll. Mindhárom feladat szövege, valamint

Részletesebben

GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA 1. MUNKAFÜZET

GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA 1. MUNKAFÜZET GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA 1. MUNKAFÜZET 0 TARTALOMJEGYZÉK FELADATLAPOK 1 Vizek paramétereinek vizsgálata és összehasonlítása 1 A ph befolyása az oldékonyságra 3 Hidrotróp és komplexképző anyagok oldásközvetítése

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal : Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémia II. kategória 3. forduló Budapest, 2015. március 21. A verseny döntője három feladatból áll. Mindhárom feladat szövege, valamint

Részletesebben

Klasszikus analitikai módszerek:

Klasszikus analitikai módszerek: Klasszikus analitikai módszerek: Azok a módszerek, melyek kémiai reakciókon alapszanak, de az elemzéshez csupán a tömeg és térfogat pontos mérésére van szükség. A legfontosabb klasszikus analitikai módszerek

Részletesebben

Kémia OKTV döntő forduló I. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9.

Kémia OKTV döntő forduló I. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. Oktatási Hivatal Kémia OKTV döntő forduló I. kategória, 1. feladat Budapest, 2011. április 9. A feladathoz egy külön lapon kérdések társulnak, a válaszokat arra a lapra kérjük megadni. A feladat megkezdése

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM) I. Elméleti alapok: A vizek savasságát a savasan hidrolizáló sók és savak okozzák. A savasságot a semlegesítéshez szükséges erős bázis mennyiségével

Részletesebben

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata

Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata 1. Gyakorlat Felszíni vizek oldott oxigéntartalmának és kémiai oxigénigényének vizsgálata 1. A gyakorlat célja A természetes vizek oldott oxigéntartalma jelentősen befolyásolhatja a vízben végbemenő folyamatokat.

Részletesebben

Gyémánt Mihály 2-14-B Cukorinverzio sebesse gi á llándo já nák meghátá rozá sá polárimetriá s me re ssel

Gyémánt Mihály 2-14-B Cukorinverzio sebesse gi á llándo já nák meghátá rozá sá polárimetriá s me re ssel Cukorinverzio sebesse gi á llándo já nák meghátá rozá sá polárimetriá s me re ssel Bevezetés A szacharóz inverziója szőlőcukorrá (D-glükóz) és gyümölcscukorrá (D-fruktóz) vizes közegben lassú folyamat.

Részletesebben

A REAKCIÓKINETIKA ALAPJAI

A REAKCIÓKINETIKA ALAPJAI A REAKCIÓKINETIKA ALAPJAI Egy kémiai reakció sztöchiometriai egyenletének általános alakja a következő formában adható meg k i=1 ν i A i = 0, (1) ahol A i a reakcióban résztvevő i-edik részecske, ν i pedig

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK

01/2008:40202 4.2.2. MÉRŐOLDATOK Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.6-6.0-1 4.2.2. MÉRŐOLDATOK 01/2008:40202 A mérőoldatokat a szokásos kémiai analitikai eljárások szabályai szerint készítjük. A mérőoldatok előállításához használt eszközök megfelelő

Részletesebben

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése

Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Elektrolitok nem elektrolitok, vezetőképesség mérése Név: Neptun-kód: mérőhely: Labor előzetes feladatok A vezetőképesség változása kémiai reakció közben 10,00 cm 3 ismeretlen koncentrációjú sósav oldatához

Részletesebben

Titrálás Elmélet és gyakorlat

Titrálás Elmélet és gyakorlat Titrálás Elmélet és gyakorlat A titrálás elmélete Bevezetés Jelen füzet történeti, elméleti és gyakorlati szempontból mutatja be a titrálást; először a végponttitrálással, majd pedig az átcsapási pontos

Részletesebben

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK H A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék csak így tudja a legjobb szolgáltatást és a maximális biztonságot nyújtani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

A kenyerek savfokának meghatározási problémái Dr. Szalai Lajos

A kenyerek savfokának meghatározási problémái Dr. Szalai Lajos SÜTİIPAROSOK, PÉKEK 50. évf. 2003. 6. sz. 55-56.o A kenyerek savfokának meghatározási problémái Dr. Szalai Lajos A gyakorló élelmiszerkémikusok az élelmiszerek savtartalmának, savasságának kifejezésére

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Hivatalos Élelmiszervizsgálati Módszergyűjtemény Codex Alimentarius Hungaricus 3-1-870/000 számú előírás Analitikai referencia-módszerek szeszesitalok vizsgálatára Analytical reference

Részletesebben

1969R1265 HU 04.02.1999 001.001 1

1969R1265 HU 04.02.1999 001.001 1 1969R1265 HU 04.02.1999 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 1265/69/EGK RENDELETE (1969. július 1.)

Részletesebben

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi

XANTHANI GUMMI. Xantán gumi Xanthani gummi Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.4-1 [11138-66-2] DEFINÍCIÓ XANTHANI GUMMI Xantán gumi 04/2009:1277 A xantán gumi nagy molekulatömegű anionos poliszacharid, melyet szénhidrátok Xanthomonas campestris-szel

Részletesebben

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással

Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással Ecetsav koncentrációjának meghatározása titrálással A titrálás lényege, hogy a meghatározandó komponenst tartalmazó oldathoz olyan ismert koncentrációjú oldatot adagolunk, amely a reakcióegyenlet szerint

Részletesebben

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY JAVÍTÓKULCS Elérhető összes pontszám: 115 pont 1.) Nyelvészkedjünk! (10 pont) Az alábbiakban kémiai elemek magyar névváltozatai vannak felsorolva a nyelvújítás korából. Írd a megfelelő kifejezések mellé

Részletesebben

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. TT csoport Tanári segédanyag. Szeidemann Ákos

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK KÉMIA. TT csoport Tanári segédanyag. Szeidemann Ákos FELADATLAPOK KÉMIA TT csoport Tanári segédanyag Szeidemann Ákos 1/3 TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOPORT (BIOLÓGIA-KÉMIA TAGOZAT) LABORGYAKORLATAI KÉMIÁBÓL Tanári 2/3 Cím: Természettudományi csoport (biológia-kémia

Részletesebben

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata ahol t a szuszpenzió, t o a diszperzióközeg kifolyási ideje, k a szuszpenzió, k o pedig a diszperzióközeg sárásége. Kis szuszpenziókoncentrációnál a sáráségek hányadosa elhanyagolható. A mérési eredményeket

Részletesebben

FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA

FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA FLS FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA A GYAKORLAT CÉLJA: A fluoreszcencia spektroszkópia módszerének megismerése és alkalmazása kininszulfát meghatározására vizes közegű oldatmintákban. A MÉRÉSI MÓDSZER ELVE

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése

800-5000 Hz U. oldat. R κ=l/ra. 1.ábra Az oldatok vezetőképességének mérése 8 gyak. Konduktometria A gyakorlat célja: Az oldat ionos alkotóinak összegző, nem specifikus mérése (a víz tisztasága), a konduktometria felhasználása titrálás végpontjelzésére. A módszer elve Elektrolitok

Részletesebben

Általános kémia gyakorlat (TKBL0101)

Általános kémia gyakorlat (TKBL0101) Általános kémia gyakorlat (TKBL0101) A tantárgyfelelős neve: Várnagy Katalin A tárgy oktatójának neve/tanszéke: Várnagy Katalin, Lente Gábor, Sebestyén Annamária (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. A katalizátorok a kémiai reakciót gyorsítják azáltal, hogy az aktiválási energiát csökkentik, a reakció végén változatlanul megmaradnak. 2. Biológiai

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket. A vizsgafeladat ismertetése: Elmagyarázza, és konkrét példákon bemutatja a legfontosabb vegyipari laboratóriumi műveleteket, bemutatja azok végrehajtásának körülményeit, az eredmények kiértékelését Elmagyarázza,

Részletesebben

LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK

LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK AAS LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A lángatomabszorpciós spektrometria (FAAS) módszerének tanulmányozása és alkalmazása fémek vizes közegű mintában való meghatározására. A MÉRÉSI MÓDSZER

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) 2001 pótfeladatsor 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor) Útmutató! Ha most érettségizik, az I. feladat kidolgozását karbonlapon végezze el! Figyelem! A kidolgozáskor

Részletesebben

Indikátor izobesztikus pontjának és koncentrációjának meghatározása

Indikátor izobesztikus pontjának és koncentrációjának meghatározása Indikátor izobesztikus pontjának és koncentrációjának meghatározása Mérési elv: a sav-bázis indikátorok savas és lúgos formájának spektruma metszi egymást. Ez az izobesztikus pont. Ezen a hullámhosszon

Részletesebben

Eljárási utasítás FINEAMIN

Eljárási utasítás FINEAMIN Eljárási utasítás Gőzkazánok kifőzéséhez ill. kifúvatásához FINEAMIN vegyszerrel Tartalomjegyzék: 1. Falazat szárítása 2. A kazán kifőzése 3. A kifőzés előfeltételei 4. A kazán ellenőrzése és feltöltése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság

MUNKAANYAG. Dzúró Zoltán. Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú. esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság Dzúró Zoltán Tengelyszerű munkadarab készítése XY típusú esztergagépen, a munkafolyamat, a méret-, alakpontosság és felületminőség ellenőrzése, dokumentálása A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 1/oldal HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 1998 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1998 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! A hibátlan dolgozattal 15 pont szerezhető. Címe: KARBONÁTOK,

Részletesebben

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum

Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM. Talkum Talcum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.6-1 TALCUM Talkum 01/2009:0438 javított 6.6 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete

Részletesebben

- 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír

- 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír 1. A talaj vízmegkötő képességének vizsgálata Kötelező védőeszközök Szükséges eszközök - 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír Szükséges anyagok - talajminták

Részletesebben

1. gy. SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. Kalorimetriás mérések

1. gy. SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. Kalorimetriás mérések 1. gy. SÓ OLDÁSHŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Kalorimetriás mérések A fizikai és kémiai folyamatokat energiaváltozások kísérik, melynek egyik megnyilvánulása a hőeffektus. A rendszerben ilyen esetekben észlelhető

Részletesebben

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ

TALCUM. Talkum 01/2011:0438 [14807-96-6] DEFINÍCIÓ 01/2011:0438 TALCUM Talkum [14807-96-6] DEFINÍCIÓ A talkum porított, válogatott, természetes eredetű, hidratált magnézium-szilikát. A tiszta talkum összegképlete [Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 2 ; M r 379,3]. Változó

Részletesebben

Kémia 12. osztály. 1. Kísérletek hidrogéngázzal... 2. 2. Klór reakciója nátriummal... 4. 3. Ammónium-klorid termikus bomlása... 6

Kémia 12. osztály. 1. Kísérletek hidrogéngázzal... 2. 2. Klór reakciója nátriummal... 4. 3. Ammónium-klorid termikus bomlása... 6 Kémia 12. osztály 1 Kémia 12. osztály Tartalom 1. Kísérletek hidrogéngázzal..................................................... 2 2. Klór reakciója nátriummal.....................................................

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

ph mérés indikátorokkal

ph mérés indikátorokkal ph mérés indikátorokkal Általános tudnivalók a ph értékéről és méréséről Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H + vagy a OH - ion koncentrációval lehet

Részletesebben

A vér vizsgálata. 12. B. biológia fakultációsainak projektje 2015.03.30-31.

A vér vizsgálata. 12. B. biológia fakultációsainak projektje 2015.03.30-31. A vér vizsgálata 12. B. biológia fakultációsainak projektje 2015.03.30-31. Vérkenet készítése Menete: Alkoholos vattával letörölt ujjbegyünket szúrjuk meg steril tűvel.töröljük le az első vércseppet, majd

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

HInd Ind + H + A ph érzékelése indikátorokkal

HInd Ind + H + A ph érzékelése indikátorokkal A ph érzékelése indikátorokkal A sav-bázis indikátorok olyan "festékek", melyek színüket a ph függvényében változtatják. Ennek alapja az, hogy egy HB indikátor maga is H+ kationra és B- anionra disszociál,

Részletesebben

Dürer Kémiaverseny 2015 2016 K+ kategória, Helyi forduló

Dürer Kémiaverseny 2015 2016 K+ kategória, Helyi forduló Dürer Kémiaverseny 2015 2016 K+ kategória, Helyi forduló 1. feladat Régóta ismert tény, hogy a tiszta oldószerek és az oldatok fizikai tulajdonságai között eltérés lehet. Ennek egyik példája, hogy az oldatok

Részletesebben

4. gyakorlat. Mosószóda nátrium-karbonát-tartalmának meghatározása potenciometrikus titrálással

4. gyakorlat. Mosószóda nátrium-karbonát-tartalmának meghatározása potenciometrikus titrálással 4. gyakorlat Mosószóda nátrium-karbonát-tartalmának meghatározása potenciometrikus titrálással Név, osztály:... Mérés dátuma:... Feladat Ön egy mosószóda kiszerelő üzemben dolgozik. A beérkezett nátrium-karbonátot

Részletesebben

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK Elméleti bevezetés Ha egy anyagot a kezünkbe veszünk (valamilyen technológiai céllal alkalmazni szeretnénk), elsı kérdésünk valószínőleg az lesz, hogy mi ez az anyag, milyen

Részletesebben

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai. 1. Cink reakciói B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai 1. Cink reakciói Három kémcsőbe öntsön rendre 2cm 3-2cm 3 vizet, 2 mol/dm 3 koncentrációjú sósavat, rézszulfát-oldatot, és mindegyik

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. Coulter számláló és áramlási citometria. 1. mérés: Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium

Mérési jegyzőkönyv. Coulter számláló és áramlási citometria. 1. mérés: Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium Mérési jegyzőkönyv 1. mérés: Coulter számláló és áramlási citometria A mérés helyszíne: Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium A mérés időpontja: 2013.02.13. A mérést

Részletesebben

Állományvédelem Lengyelországban. Beszámoló egy lengyelországi tanulmányútról

Állományvédelem Lengyelországban. Beszámoló egy lengyelországi tanulmányútról Beszámoló egy lengyelországi tanulmányútról A tanulmányútra 2006. május 15. és 19. között került sor Kastaly Beatrix (az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló osztályának vezetője), Orosz Katalin (főrestaurátor,

Részletesebben

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei.

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei. Síkkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és egy azon, meghatározott

Részletesebben

Új vizsgálóberendezés duzzadó agyagásvány-tartalom meghatározására a Colas Északkő Kft. Központi Laboratóriumában Tállyán

Új vizsgálóberendezés duzzadó agyagásvány-tartalom meghatározására a Colas Északkő Kft. Központi Laboratóriumában Tállyán Új vizsgálóberendezés duzzadó agyagásvány-tartalom meghatározására a Colas Északkő Kft. Központi Laboratóriumában Tállyán Ézsiás László 1, Tompa Richárd 2 1 okl. építőmérnök, minőségellenőrzési vezető,

Részletesebben

Kémia 7. osztály. 1. Keverék és vegyület tulajdonságainak tanulmányozása... 2

Kémia 7. osztály. 1. Keverék és vegyület tulajdonságainak tanulmányozása... 2 Kémia 7. osztály 1 Kémia 7. osztály Tartalom 1. Keverék és vegyület tulajdonságainak tanulmányozása............................. 2 2. Szétválasztási eljárások I. Ülepítés, szűrés, kristályosítás, szublimáció,

Részletesebben

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin

Trypsinum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 TRYPSINUM. Tripszin 1 TRYPSINUM Tripszin 01/2009:0694 [9002-07-7] DEFINÍCIÓ A tripszin proteolitikus enzim, melyet az egészséges emlõsök hasnyálmirigyébõl kivont tripszinogén aktiválásával nyernek. Szárított anyagra vonatkoztatott

Részletesebben

Model AX-7531. Használati útmutató A B C. FIGYELEM: Ez a használati útmutató három különféle modellt ismertet, a modellek jelölései A, B és C.

Model AX-7531. Használati útmutató A B C. FIGYELEM: Ez a használati útmutató három különféle modellt ismertet, a modellek jelölései A, B és C. Model AX-7531 FIGYELEM: Ez a használati útmutató három különféle modellt ismertet, a modellek jelölései A, B és C. A B C Szabályozható emisszióérték Hőmérséklet riasztás Használati útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja

Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló. Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006 II. forduló Az I. kategória feladatlapja Kémia OKTV 2005/2006. II. forduló 2 T/15/A I. FELADATSOR Az I. feladatsorban húsz kérdés szerepel. Minden kérdés után 5 választ tüntettünk

Részletesebben

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA Idei gyorsjelentés http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2 015/7/16/Az_elmult_7_ev_legrosszab b_eredmenye_szulet_azozlb

Részletesebben

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8 Relay feladatok 1. 24,5 dm 3 25 C-os, standardállapotú metán butadién gázelegyet oxigénfeleslegben elégettünk (a keletkező vízgőz lecsapódott). A folyamat során 1716 kj hő szabadult fel. Mennyi volt a

Részletesebben

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása

Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása Környezet minősítése gyakorlat 1 Az oldott oxigén mérés módszereinek, eszközeinek tanulmányozása Amint azt tudjuk az oldott oxigéntartalom (DO) nagy jelentőségű a felszíni vizek és néhány esetben a szennyvizek

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a következő címen várjuk 2009.

Részletesebben

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KULTIVÁTOR WingMaster 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István tankönyv 0 Mozaik Kiadó Szeged, 03 TARTALOMJEGYZÉK Gondolkodási módszerek. Mi következik ebbõl?... 0. A skatulyaelv... 3. Sorba rendezési

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal KÓDSZÁM: Kémia OKTV döntő I. kategória, 1. feladat Budapest, 2013. április 6. Réz(II)-ionok vizsgálata komplexometriával A komplexometria reagenseként használt EDTA (az etilén-diamin-tetraecetsav

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDLET Környezeti analízis II. c.

OKTATÁSI SEGÉDLET Környezeti analízis II. c. OKTATÁSI SEGÉDLET a Környezeti analízis II. c. tantárgyhoz kapcsolódó laboratóriumi gyakorlat feladataihoz Nappali és levelező tagozatos környezetmérnök (BSc) szakos hallgatók számára Készítette: Dr. Bodnár

Részletesebben

Elsôfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Elsôfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Elsôfokú egyváltozós egyenletek 6 Elsôfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek. Elsôfokú egyváltozós egyenletek 000. Érdemes egyes tagokat, illetve tényezôket alkalmasan csoportosítani, valamint

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz

Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz Használati utasítás DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagolóhoz 2 Műszaki adatok: DOSATRON D25 RE2 gyógyszeradagoló beállítható töménység: 0,2 2 % átfolyó vízmennyiség: 10 l/óra 2,5 m 3 /óra víznyomás: 0,3 6

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Középszintű érettségi témakörök

Középszintű érettségi témakörök Általános kémia Középszintű érettségi témakörök 1. Atomszerkezet 2. A periódusos rendszer 3. Kémiai kötések 4. Molekulák, összetett ionok 5. Anyagi halmazok 6. Egykomponensű anyagi rendszerek 7. Többkomponensű

Részletesebben

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90

ÜZEMMÓD A KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSÁNAK MŰKÖDTETÉSE. Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Outbreaker Plus Megrend. szám: 84 00 90 1. fejezet: Bevezetés A jelen Outbreaker sorozathoz három típus tartozik: OUTBREAKER SMART OUTBREAKER

Részletesebben

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz

AQUA AD INIECTABILIA. Injekcióhoz való víz. Letöltetlen, injekcióhoz való víz Aqua ad iniectabilia Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 AQUA AD INIECTABILIA Injekcióhoz való víz 01/2009:0169 H 2 O M r 18,02 DEFINÍCIÓ Az injekcióhoz való vizet parenterális felhasználásra szánt gyógyszerek előállításához

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES

MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 1973. 77. IV. rész VIZELEMZES MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK II. KÖTET 973. 77 IV. rész VIZELEMZES A vizminták elemzése a Földtani Intézet vízkémiai laboratóriumában általában az ivóvizvizsgálati szabvány /MSz. 448./ szerint történik. Egyes

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben