(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 005 995 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP 1968 A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP 1968 B (1) Int. Cl.: F04D 29/04 ( ) F16F 1/30 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/EP 06/ (30) Elsõbbségi adatok: DE (72) Feltalálók: BRECHT, Bernhard, Neustadt/Weinstrasse (DE); GRABER, Ralf, 6028 Frankfurt (DE); BRUHNS, Uwe, Grünstadt (DE); HARTMANN, Harald, Kindenheim (DE) (73) Jogosult: KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal (DE) (74) Képviselõ: Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Villamos motor koaxiálisan hozzárendelt szivattyúval (7) Kivonat HU T2 A találmány tárgya villamos motor egy koaxiálisan hozzárendelt szivattyúval (6), hûtõközeg-keringetõ rendszerhez, különösen hõmérsékletet átvezetõ és/vagy hõátvivõ berendezésben alkalmazott rendszerben, amelynél hermetikusan zárt, nyomásálló külsõ burkolatként kialakított házrészekben (7, ) egy tengelyszerelvény () a villamos motor (1) forgatónyomatékát legalább egy, a szivattyúházban (7) elrendezett járókeréknek (8) adja át, valamint a villamos motor (1) és a szivattyúház (7) között egy lendkerék (12) van elrendezve, és valamennyi forgó alkatrész egy hermetikusan zárt motor-szivattyú szerkezeti egység van elrendezve, és a motor-szivattyú szerkezeti egység folyadékkal van feltöltve. A lendkerék (12) egy nagyszámú üreggel (14, 1) kiképzett lendkeréktestbõl (13) és az üregekben (14, 1) elrendezett nehézfém betétekbõl (16, 17) áll, és a nehézfém betéteket (16, 17) 11,0 (kg/dm 3 ) sûrûségnél nagyobb sûrûségû nehézfém képezi vagy benne ilyen van elrendezve, és a lendkeréktest (13) nagy szilárdságú anyagból van. A leírás terjedelme oldal (ezen belül 3 lap ábra) 1. ábra Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T A találmány tárgya villamos motor egy koaxiálisan hozzárendelt szivattyúval, hûtõközeg-keringetõ rendszerhez, különösen hõmérsékletet átvezetõ és/vagy hõátvivõ berendezésben alkalmazott rendszerben, amelynél hermetikusan zárt, nyomásálló külsõ burkolatként kialakított házrészekben egy tengelyszerelvény a villamos motor forgatónyomatékát legalább egy, a szivattyúházban elrendezett járókeréknek adja át, valamint a villamos motor és a szivattyúház között egy lendkerék van elrendezve, és valamennyi forgó alkatrész egy hermetikusan zárt motor-szivattyú szerkezeti egység van elrendezve, és a motor-szivattyú szerkezeti egység folyadékkal van feltöltve. Ismert körülmény, hogy hõfejlesztõ eszközökkel kiképzett, valamint hõmérsékletet átvezetõ és/vagy hõátvivõ berendezésekkel ellátott erõmûvi berendezésekben olyan motor-szivattyú szerkezeti egységeket alkalmaznak, amelyek lendkerékkel vannak ellátva. Ez egy biztonsági intézkedés esetleges meghibásodás esetére, annak érdekében, hogy a lendkerék tehetetlenségének köszönhetõen fent lehessen tartani egy minimális idõtartamig a szivattyúval a hûtõközeg keringését. A lendkerék tehetetlenségi nyomatéka következtében egy ilyen villamos motor még áramkimaradás esetén is tovább forog, és a motor-szivattyú szerkezeti egység eközben egy bizonyos hûtõközeg mennyiséget képes szállítani. Egy ilyen ugyan csökkentett hõközegmennyiség azonban elegendõ ahhoz, hogy a hõátvivõ berendezéstõl elszállítsa a meleget mindaddig, amíg a hõfejlesztõ eszköz biztonságosan lekapcsolható. Az US A irat egy úgynevezett száraz villamos motort ismertet, amelynél a motort és a lendkereket levegõ hûti. A lendkerék járulékosan védõszerkezettel is el van látva, annak érdekében, hogy túl nagy fordulatszám esetén kizárja a környezet esetleges veszélyeztetését a lendkerék szétesése következtében. A tengelytömítéstõl mentes motor-szivattyú szerkezeti egysége esetében amilyeneket a DE C vagy az US A ismertet egy hûtõközeggel feltöltött motor és egy hûtõközegben forgó lendkerék miatt egy hidrodinamikus súrlódási ellenállás keletkezik. A lendkeréknek a hûtõközegben, gyakran vízben való forgása a hidrodinamikus súrlódás miatt hõenergia és nagy veszteségi teljesítmény keletkezik. Ez csökkenti a szivattyú, motor és lendkerék együttes hatásfokát. Ez a motor-szivattyú szerkezeti egység a szivattyúrész és a motorrész között a ház egy vékony nyakrészeként kialakított hõgátat tartalmaz, annak érdekében, hogy a forró szivattyúház és a hûtött motorház közötti hõvezetést a lehetõ legkisebb értéken lehessen tartani. A hõgát mögött található a motorház homlokoldalán és egy nyomásállóan kialakított közös házon belül a tengelyszerelvény által hajtott lendkerék. A hidrodinamikus súrlódási veszteségek csökkentése érdekében a lendkerék a házban elforgathatóan ágyazott köpennyel van körülvéve, amelyen a motorházban található folyadék számára belépõnyílások vannak kialakítva. Üzemelés közben a ház, a köpeny és a lendkerék közötti hidrodinamikus súrlódási felületek miatt a köpeny egy közepes fordulatszámmal forog, amely kisebb, mint a lendkerék fordulatszáma. Ezáltal kívánják csökkenteni a hûvösebb motorrészen elrendezett lendkerék súrlódási veszteségeit. Az EP B1 vagy az US A iratokból egy szivárgásmentes motorként kialakított, lendkerékkel ellátott motor-szivattyú szerkezeti egység ismerhetõ meg. A lendkerék ágyazóelemként van kialakítva a házrészek belsejében, amely házrészek nyomásálló burkolatot képeznek, és a szivattyúház fedelének nyomóoldali tartományában, a tokozott és folyadékkal feltöltött motor-szivattyú szerkezeti egységben helyezkedik el. Ez veszi át a tengelyszerelvény számára a szivattyúház tartományában a radiális csapágy funkcióját. Mivel azonban itt a lendkerék egyúttal axiális csapágyként is ki van alakítva, ezért a DE C tól eltérõen nincs szükség a motornak a szivattyútól távolabbi végén egy axiális csapágy elrendezésére. A szivattyúház és az ágyazó erõket felvevõ lendkerék között a házban egy fazék alakú betét van integrált hõgátként elrendezve. Ez a külsõ oldalon a szivattyúrésszel szemben szigetelõ légkamrákkal van ellátva. A lendkerék homlokoldala felé forduló belsõ oldalán egy járulékos külsõ folyadékos hûtés van elrendezve. A folyadékos hûtés és a lendkeréknek a szivattyúhoz közelebbi homlokoldala között még egy ágyazó erõket felvevõ falelem van elrendezve. A szivárgásmentes motorral kiképzett szivattyú szerkezeti egység kiképzése révén a lendkerékkamra és a villamos motor forgórészkamrája fel van töltve a szivattyúzandó szállítófolyadékkal, és ezek a kamrák ugyanolyan nyomás alatt állnak, mint a szivattyúház, míg a motor állórészkamrája szárazon van kialakítva. A motort egy hõcserélõ veszi körül, amelyen ugyanaz a víz folyik át, amely a lendkereket megtámasztó ágyazóelemeket keni és hûti. A motornak, radiális és axiális csapágynak, valamint a lendkeréknek ez a hûtõköre átáramlik magán a lendkeréken is. Ez emiatt gyengíti a lendkerék agy-tengely kapcsolódását. A találmány révén megoldandó feladat abban áll, hogy egy lendkerékkel kiképzett motorszivattyú szerkezeti egység számára egy javított megoldást találjunk, amelynél mind a lendkerék felépítése, annak üzembiztonsága, mind annak veszteségi teljesítménye a hidraulikai súrlódás következtében megjavul. Ezen probléma megoldása értelmében a lendkerék egy nagyszámú üreggel kiképzett lendkeréktestbõl és az üregekben elrendezett nehézfém betétekbõl áll, továbbá a nehézfém betéteket egy 11,0 (kg/dm 3 ) sûrûségnél nagyobb sûrûségû nehézfém képezi, vagy ilyen van a betétben elrendezve, és a lendkeréktest nagy szilárdságú anyagból áll. Ez a megoldás azt az elõnyt kínálja, hogy különféle üzemi helyzetekhez könnyebben és jobban lehet hozzáilleszteni. Az üregek egyszerû megválasztása és elrendezése révén azonban különféle nehézfém betétek helyezhetõk be. Azon alkalmazási esetek számára, amikor a motor-szivattyú szerkezeti egységben található szállított közeg kedvezõtlen reakciókba léphet a nehézfém betétekkel, akkor a nehézfém betéteknek a kör- 2

3 1 HU T nyezõ folyadéktól való elválasztására eszközök rendezhetõk el, és/vagy a betétek elláthatók a nehézfém betéteket a környezõ folyadéktól elválasztó eszközökkel. Különösen elõnyösnek bizonyult az a megoldás, amely szerint a nehézfém betétek töltény jellegûen vannak kialakítva, és önmagukban ismert eszközökkel vannak rögzítve a lendkeréktestbe. Amennyiben a betétek egy másik helyen biztonságosan elõállíthatók, akkor ezáltal könnyen szállíthatók és tárolhatók. A késõbbiekben, amikor egy lendkeréktestet készre munkálnak, akkor a legegyszerûbb módon abba beültethetõk. A nehézfém betéteknek a lendkeréktestben történõ megtartása önmagában ismert eszközökkel történhet. Ilyenek lehetnek a hegesztett kötések, csavaros kötések, forrasztás, ragasztás, zsugor vagy préskötések és ehhez hasonlók. Az összekötés módja a mindenkori üzemeltetési körülmények függvényében választandók meg. Ugyanígy lehetõség van arra is, hogy a nehézfém betéteket az üregekbe betöltött ömlesztett anyagként alakítsuk ki, és utána az üregben önmagukban ismert eszközökkel lehet megtartani. Ilyen megoldás választható azon esetekhez, amelyeknél a nehézfém ömleszthetõ szemcsés granulátumként vagy hasonlóképpen áll rendelkezésre, és ennek megfelelõen kell kezelni. A találmány további megvalósítása értelmében elõnyösnek bizonyult, ha a lendkeréktesten nincs furat a tengelyszerkezet átvezetéséhez. Nagyon nagy hajtóteljesítményû villamos motoroknál, például a nagy erõmûvekben alkalmazott fajtáknál egy ilyen lendítõkerékre nagyon nagy erõk hatnak. Ennek kapcsán fennáll az a veszély, hogy egy tengelyszerkezet számára kialakított átmenõfuratból kiindulva, a lendkeréktest és a tengelyszerkezet közötti átmenet tartományában kedvezõtlen mellékfeszültségek képzõdhetnek. Extrém esetben például túlterhelt üzemelés során ezek a feszültségek a lendkeréktest töréséhez vezetnek. Ezzel szemben elõnyösebb, ha a lendkeréktest egy vagy több peremes kötéssel van összekötve a tengelyszerkezettel. Ez csökkenti lényeges mértékben a lendkerék testének törési veszélyét. Elõnyösek a forgatónyomaték átadására szolgáló homlokfogazatok is, amelyek a lendkeréktest és a tengelyszerkezet közötti összekötõ eszközt képezik. Mivel a villamos motor és az általa hajtott, hermetikusan tömített motor-szivattyú szerkezeti egység szállított folyadékkal van megtöltve, emiatt az a járulékos probléma merül fel, amely szerint a folyadékban forgó lendkerék a folyadék súrlódása miatt egy nagy veszteségi teljesítményt állít elõ. Gazdasági vagy biztonságtechnikai okokból azonban célszerû lehet a lendkerék tartományában egy ilyen veszteségi teljesítmény tudatos megengedése, annak érdekében, hogy ezáltal el lehessen érni a hermetikus tömítést, és el lehessen kerülni a meghibásodásra hajlamos tengelytömítések alkalmazását. A nyomásálló burkolat belsejébõl ebbõl a célból a lendkerék külsõ átmérõjét körülfogó legalább egy hõcserélõ van elrendezve, amely a lendkerék kamrájának az egyik sugárirányú falfelületét képezi, és a szivattyúkamra nagynyomású zónáját egy vagy több, a hõcserélõ külsõ oldalán át vezetett áramlási útvonalon át össze van kötve a lendkerék kamrájának a szivattyúval távolabbi oldalával, továbbá a hõcserélõ és a lendkerék közötti gyûrûs rés egy elsõ visszaáramlási útvonalat képez a szivattyútól távolabbi és a szivattyúhoz közelebbi lendkerékkamra között, valamint a tengelyszerelvény tartományában elrendezett második visszaáramlási útvonal köti össze egymással a szivattyúhoz közeli lendkerékkamrát a szivattyúkamrával. Ezzel a megoldással egy határozottan nagy és ennek ellenére üzembiztos hõmérséklet valósítható meg a lendkerékkamrában. Ennek az a felismerés képezi az alapját, hogy nagyobb folyadékhõmérséklet esetében a lendkerékkamra belsejében az ott keletkezõ teljesítményveszteségek erõsen lecsökkennek, mivel a hõmérséklet hatására a folyadék sûrûsége és annak viszkozitása lecsökken, és ezáltal a súrlódási veszteségek is lecsökkennek. A hõcserélõnek a lendkerék körüli nagyobb átmérõn történõ elrendezése egy különösen hatékony hûtõhatást eredményez. Amennyiben a szivattyúkamrából elvett szállított folyadék a hõcserélõ legnagyobb átmérõje mentén áramlik, és a szivattyútól távolabbi oldalon lép be a lendkerékkamrába, akkor javított hûtõhatás lép fel. A szivattyúházban a lapátkerék belépésénél levõ alacsony nyomás és a lapátkerék utáni nagy nyomás közötti nyomáskülönbség miatt egy vezetõszerkezet vagy egy spirális tér után a szállított közeg az áramlási és visszaáramlási útvonalakon át visszaömlik a szivattyúkamrába. Mivel a lendkerék nincs furatokkal ellátva, ezért a hûtött szállított folyadék a lendkerék külsõ átmérõje és a henger alakú hõcserélõ belsõ átmérõje közötti résen át ellenirányban visszaáramlik. Ennek során járulékosan másodszor is ki van téve a hõcserélõ hûtõhatásának, és ezzel egyidejûleg felveszi a lendkerék veszteségi hõjét. A szállított közeg a lendkerék kamráját a tengelyszerelvény tartományában kisebb átmérõn és annak másik, a szivattyúhoz közelebbi oldalán hagyja el. A lapátkerékben elrendezett tehermentesítõ furatokon át visszaáramlik a szivattyú fõáramába. Ezen belsõ folyadékáramlás hajtásához a szivattyúház elvételi nyílása és belépési nyílása közötti nyomáskülönbség elegendõ lehet. A hûtõhatás azáltal is javítható, ha a lendkereket nagyobb átmérõkön több hõcserélõ veszi körül koaxiálisan, és ezen hõcserélõk között egy gyûrûs rés vagy több csatorna képezheti az áramlási útvonalat a szivattyútól távolabbi lendkerékkamra felé. Az egy vagy több hõcserélõ egy külsõ hûtõvízforrással van összekötve, és például henger alakúan képezhetõk ki. És a találmány egy további megvalósítása esetében a második visszaáramlási útvonalban legalább egy, a tengelyszerkezet által hajtott szállítószerkezet van elrendezve. Ezáltal lehetõvé válik a hûtendõ folyadékáram átömlésének a növelése. Ez megvalósítható ismert eszközökkel, például egy kisméretû járulékos lapátkerékkel, amely furatokkal vagy lapátokkal van ellátva, de lehet egy szállítómenet vagy más ismert szerkezet. 3

4 1 HU T2 2 Más kiviteli alakok értelmében egy szivattyúoldali motorfedél képezi a lendkerékkamra szivattyútól távolabbi falát, és a motorfedélben hûtõszerkezet van elrendezve. Ez a hûtõszerkezet kialakítható kisnyomású hûtõszerkezetként, de nagynyomású hûtõszerkezetként is. Ugyanígy lehetõség van arra, hogy ez a hûtõszerkezet a nagynyomású motorhûtés részeként legyen kialakítva. A keveredés csökkentése érdekében a motortér és a lendkerék között a tengelyszerkezet tartományában egy tengelytömítés van elrendezve. Ez kialakítható csillapítószakaszként, labirintustömítésként vagy hasonló megoldásként. A találmány egyik példakénti kiviteli alakját rajzokon ábrázoltuk, és a továbbiakban részletesebben ismertettük. A rajzon: az 1. ábra egy motor-szivattyú szerkezeti egységen át felvett keresztmetszeti kép, a 2. ábra egy lendkeréktest és nehézfém betétek nézeti képe, a 3. és 4. ábra lendkerékkamra kinagyított képei, és az. ábra a hõmérsékletnek a lendkeréken való eloszlásának diagramja. Az 1. ábra egy folyadékkal hûtött 1 motort mutat egy 2 házzal együtt, amely nyomásálló külsõ burkolatként van kialakítva. Az 1 motor belseje folyadékkal van feltöltve, és az elektromos veszteségi teljesítmény elvezetéséhez a motor végeivel egy nagynyomású 3 hûtõrendszer van összekapcsolva. Az egyik 4 motorvégen egy radiális és egy axiális csapágy van elrendezve, ahol is az axiális csapágy egyidejûleg szállítószerkezetként szolgál a motoron belül és a 3 hûtõn át keringõ hûtõvíz számára. A motor hajtóereje egy tengelyszerelvényre hat, és ez forgatónyomatékot visz át az 1 elektromotorhoz képest koaxiálisan elrendezett 6 szivattyúra. Itt egy 8 lapátkerék egy 7 szivattyúház belsejében van elrendezve egy utána elrendezett 9 vezetõkészülékkel, és a 7 szivattyúház egy fedélelemmel van lezárva, és 11 húzóhorgonnyal össze van kapcsolva az 1 motor 2 házával. A jelen esetben több részbõl kialakított fedélelem belsejében található egy 12 lendkerék, amelynek tehetetlenségi nyomatéka áramkimaradás esetén gondoskodik az tengelyszerkezet további forgómozgásáról a hozzácsatlakoztatott 8 lapátkerékkel együtt, és ezáltal gondoskodik egyúttal a 6 szivattyú további szállítási teljesítményérõl. A szivattyú és motor azon 2, 4, 7, házrészei, amelyek a környezõ légtérhez képest egy belsõ teret határolnak, egy úgynevezett nyomásálló külsõ házat képeznek. Ez nagyon nagy rendszernyomáshoz van kiképezve, amely hõátvitelhez uralkodik abban a létesítményben, amelyben ez a motor-szivattyú szerkezeti egység egy szállított folyadék keringetéséhez be van építve. Mivel egy ilyen szerkezeti egység 600 kilowatt teljesítményt meghaladó hajtási teljesítményekhez van kialakítva, és ezáltal aránytalanul nagy építési mérete van, ezért az 1. ábra csupán vázlatosan ábrázolja. A következõ 2. és 3. ábra a részleteket nagyobb léptékben mutatják A 2. ábra nézeti képen mutat egy 12 lendkereket. Ez egy 13 lendkeréktestbõl áll, amely a 2. ábrán világosszürke színnel van ábrázolva. És a 13 lendkeréktest nagyszámú sötétszürke színnel ábrázolt 14, 1 üreggel van ellátva. Ezek a 14, 1 üregek 16, 17 nehézfém betétek befogadására szolgálnak, amelyek segítségével egy készre szerelt 12 lendkerék tehetetlenségi nyomatékát megnöveljük. A 14, 1 üregek különféle átmérõkkel vannak kialakítva, ami által megvalósítható, hogy a nagy szilárdságú anyagból álló 13 lendkeréktest ellenálljon az üzemelés közben fellépõ repítõerõknek. Ezen elrendezés révén a 14, 1 üregek nagysága és száma a 13 lendkeréktestben még magas hõmérséklet befolyása alatt is biztonságos feszültséglefutást eredményez. Ezáltal még kritikus üzemi állapotokban például a szivattyú üzemzavar miatt fellépõ turbinaüzemmódja vagy túlterhelés melletti üzemelése esetén, mikor is a névleges fordulatszámnál nagyobb fordulatszám lép fel elegendõ szilárdsági tartalékot biztosít. A henger alakú 13 lendkeréktest 18 homlokoldalára 19 peremes csatlakozó van felerõsítve, amellyel megvalósul az összekapcsolás az tengelyszerkezettel. Az itt mutatott 20 homlokfogazás együttmûködik az tengelyszerkezet megfelelõ alakzatával, és ezáltal biztonságos forgatónyomaték-átadás valósul meg. Alkalmazhatók azonban másféle erõzáró és összekapcsolási módok is. Mindenesetre gondoskodni kell arról, hogy az ilyen fajtájú összekapcsolási módok ne befolyásolják hátrányosan a 13 lendkeréktesten belül a feszültség eloszlását. A 2. ábráról felismerhetõ továbbá, hogy az eltérõ nagyságú 14, 1 üregekben megfelelõ méretû 16, 17 nehézfém betétek vannak elrendezve. Itt a nehézfém rúd vagy ömlesztett formájú betétek formájában rendezhetõ el. Az itt ábrázolt 16, 17 nehézfém betétek egy olyan változatot mutatnak, amelynél a nehézfém egy 21, 22 patron belsejében található. Egy ilyen megoldás egyszerûen állítható elõ, könnyen kezelhetõ, raktározható és szállítható, és ezáltal teljesíti az ilyen 16, 17 nehézfémek problémamentes készletezésének elõfeltételét. Járulékosan egy ilyen 21, 22 patron védi a benne elrendezett nehézfémet a folyadék behatásától vagy fordítva, amely a 12 lendkereket körülveszi. Egy ilyen patron lezárása amely itt henger alakúan van kiképezve ismert megoldásokkal történik, és szokásos szerszámgépeken végezhetõ el. Ehhez különleges gépekre nincs szükség. Egy ilyen 21, 22 patron ismert technikákkal tartható meg a 13 lendkeréktest belsejében. Ugyanúgy jól megoldható, hogy a 13 lendkeréktestben lévõ 14, 1 üregek átmenõ vagy zsákfuratok formájában legyenek kiképezve, és azokban a nehézfém közvetlenül elrendezhetõ. A 14, 1 üregekben közvetlenül elhelyezett nehézfém helyzetének biztosítása érdekében az üregek különálló fedõelemekkel vagy a lendkerék átmérõjével azonos nagyságú fedõelemekkel zárhatók le. A 3. és 4. ábra nagyobb léptékben mutatja a lendkeréknek a tengelyszerkezetben való elrendezését, és annak a szivattyú és a motor közötti helyzetét. A6szi- 4

5 1 HU T2 2 vattyúházon belül a 8 lapátkerék egy utána elrendezett 9 vezetõszerkezettel látható. A szivattyú típusától függõen egy- vagy kétlépcsõs kialakítás valósítható meg. Az itt mutatott egyetlen vagy utolsó szivattyúfokozat esetében a 7 szivattyúházon belül a legnagyobb nyomású zónánál itt a 9 vezetõszerkezet után egy elvételi vezeték ismerhetõ fel. Ez 23 áramlási útvonalat képez egy szállított folyadék számára, és azt a nyomásálló külsõ burkolaton belül a 24 lendkerékkamrába vezeti. A 24 lendkerékkamrát egy szivattyúfedél és egy szivattyúhoz közeli 2 motorfedél képezi. A két, 2 fedél nyomás és folyadéktömör 26 felfekvõ felülete a 12 lendkerék szivattyútól távolabbi 18 homlokfelületének tartományában fekszik. Az így kiképzett kétrészes lendkerékház megkönnyíti a gyártást és a szerelést. Valamennyi alkatrész összetartását egy 11 húzóhorgony végzi, amely a 7 szivattyúházba bele van csavarva, és ellentámasztást a 2 motorház peremén kap. A 24 lendkerékkamra belsejében a 12 lendkereket körülvevõ 27 hõcserélõ van elrendezve, amely a nyomásálló külsõ burkolaton áthatoló alacsony nyomású A¹B hûtõrendszerrel van összekapcsolva. A szivattyúkamrát a 24 lendkerékkamrával összekötõ 23 áramlási útvonal egy szállított folyadékot vezet át a 27 hõcserélõ 28 külsõ oldalán át a 24 lendkerékkamra szivattyútól távolabbi oldalához. A 24 lendkerékkamra szivattyútól távolabbi homlokoldalán a 2 motorfedél tartományában egy további alacsony nyomású C¹D hûtõrendszer van elrendezve, amelynek segítségével egy megfelelõ hõmérséklet-különbség érhetõ el a 12 lendkerék szivattyútól távolabbi 18 homlokoldalának tartományában. Felismerhetõ továbbá, hogy a 2 motorfedél egy csatlakozóval van ellátva egy nagynyomású E motorhûtés számára, amely össze van kapcsolva a 3 motorhûtõvel. A nyilak a motort hûtõ folyadék áramlási irányát mutatják, az álló rész tekercsteste körül. Ezek egyúttal kenõfolyadékként szolgálnak a szivattyúhoz közelebb lévõ 30 motorcsapágy számára. A felmelegedett motort hûtõ folyadék 31 csatornákon át távozik a 2 motorfedélen át, és az 1. ábrán ábrázolt 3 motorhûtõn át visszahûtve jut vissza ismét a szivattyútól távolabbi 4 motorfedélnél az 1 motorba. A 24 lendkerékkamrába annak szivattyútól távolabbi végén egy szállított fluidum ömlik be, és a 27 hõcserélõ 33 belsõ oldala és a 12 lendkerék külsõ átmérõje közötti 32 gyûrûs résen át a szivattyúhoz közelebbi 24.1 lendkerékkamrába áramlik. Ez a 32 gyûrûs rés egy elsõ visszaáramlási útvonalat képez a szállított fluidum számára, amely itt egyúttal ki van téve a 27 hõcserélõ hatásának is. A fluidum átáramlik a szivattyúhoz közelebbi 24.1 lendkerékkamrán az tengelyszerkezet irányában a 12 lendkerék szivattyúhoz közeli 34 homlokoldalához. Az tengelyszerkezet tartományából a fluidum az ott elrendezett második visszaáramlási útvonalon visszafolyik a 6 szivattyú 8 lapátkerekéhez. Eközben ezzel egyidejûleg egy 3 szivattyúcsapágyat is ken. Az áramlás irányát a 7 szivattyúházban a nagynyomású zóna és a 8 lapátkerék tartományában a kisebb nyomású zóna közötti nyomásesés határozza meg, és a nyomáskülönbséget a 36 axiális löketmentesítõ nyílások határozzák meg. Egy ilyen motor-szivattyú szerkezeti egység kialakítása során az adott üzemelési körülményekhez meg kell határozni az áramlási útvonalak nagyságát és számát ahhoz, hogy el lehessen érni a hûtõ szállított fluidum számára a megfelelõ teljesítményekhez az alapbeállítást. Ugyanígy lehetõség van arra, hogy a második áramlási útvonal tartományában egy járulékos 37 szállítószerkezetet rendezzünk el, amelyet az tengelyszerkezet hajt. Ezen kiviteli példa esetében egy szállítómenetet ábrázoltunk, de ugyanilyen jól alkalmazható egy megfelelõ lapátkerék vagy egy másféle ismert kisegítõ 37 szállítószerkezet. Ezáltal a 24, 24.1 lendkerékkamrában keringõ szállított fluidum hûtõteljesítménye javítható. Ezáltal a 12 lendkerék által a hidrodinamikus súrlódás következtében a folyadékban elõállított veszteségi hõ anyagszállítás révén különösen hatékony módon vezethetõ el. A szivattyúkamrából a 24, 24.1 lendkerékkamrába irányuló belsõ hûtõáram célzott vezetése révén a lendkerékkamrában és egyúttal a 12 lendkerékben a hõmérséklet szintje úgy befolyásolható, hogy üzemelés közben egyenletes hõmérsékleti szint alakuljon ki. A homogén hõmérsékletszint kialakulását a 12 lendkerékben támogatja a 12 lendkerék külsõ kerületénél lévõ hõcserélõ-teljesítmény és a szivattyútól távolabbi 18 lendkerék homlokoldalán fellépõ hûtõhatás. Ezen hõcserélési teljesítmény szabályozása lehetõvé teszi a hõmérsékleti szint homogenitásának betartását. Ezáltal az a döntõ elõny adódik, hogy a 12 lendkerék belsejében elkerülhetõk a hõmérséklet-különbség miatt fellépõ anyagfeszültségek. Azon üzemi állapotok esetére, amelyeknél a lendkerékkamrában a hõmérséklet szintje magasabb, mint a szállított fluidum hõmérsékletének szintje, akkor ezzel a megoldással akár hõ is visszavezethetõ a szivattyú keringõ körébe. Ezáltal a veszteségi hõ részben visszanyerhetõ. Mindenesetre azonban a 24, 24.1 lendkerékkamrában a hõmérséklet maximális értékre határolódik, amely nem befolyásolja hátrányosan a lendkeréktest szilárdságát. A 4. ábra a 3. ábra egy olyan változatát mutatja, amelynél csupán az alacsony nyomású CD hûtés van elhagyva a 12 lendkerék szivattyútól távolabbi 8 homlokoldalának tartományában. Ehelyett ebben az esetben a nagynyomású E motorhûtés egyúttal a 24 lendkerékkamra hõmérsékleti szintjének befolyásolására is fel van használva. Az adott üzemi körülmények függvényében ezzel a megoldással egy ilyen motor-szivattyú szerkezeti egységben biztosítani lehet a 12 lendkerékben a hõmérsékleti szint szükséges homogenitását. A 24 lendkerékkamrának a szivattyúoldali 2 motorfedél által képzett szivattyútól távolabbi 29 falát ezen esetben egy 39 összeköttetés segítségével a nagynyomású E motorhûtés érinti. A 2 fal tartományában egy 38 tengelytömítés van elrendezve, amely a fluidumok összekeveredését csökkenti. Az. ábra szerinti diagramban egy elsõ A jelleggörbét mutat, amely a lendkeréktest anyagának a szi-

6 1 HU T2 2 lárdsági tulajdonságait mutatja a hõmérséklet függvényében. Ez a szilárdsági tulajdonság, például a nyúlási határ 80%¹a elegendõ biztonsági tartalékot tartalmaz az anyag meghibásodása esetére. Egy másik ges jelleggörbe mutatja a motor-szivattyú szerkezeti egységnek a teljes hatásfokát a hõmérséklet függvényében. A hõmérséklet arra az értékre vonatkozik, amely a lendkerékkamrában uralkodhat. A két jelleggörbe A metszéspontja felel meg valamennyi mûködõ hûtési rendszer esetében a motor-szivattyú szerkezeti egység munkapontjának. Ennél az A pontnál a T opt. optimális üzemi hõmérséklet uralkodik. Ilyenkor a lendkerékkamrában és a lendkerékben homogén T opt. hõmérsékleti szint áll be. Ez az A munkapont ezen túlmenõen egy további S biztonsági távolságot mutat azon üzemi állapotokhoz képest, amelyeknél számításba van véve egy külsõ hûtõrendszer kiesése. Amennyiben egy olyan állapot alakul ki, amelynél egy vagy több külsõ hûtõrendszer kiesik amelyet üzemzavarként kell tekinteni, akkor a belsõ folyadéksúrlódás miatt a lendkeréktérben a hõmérséklet egy maximumra beállítandó Z 0 hõmérsékletre emelkedik. Egy ilyen hõmérséklet-emelkedésnek az a következménye, hogy a szállított fluidum viszkozitása a hõmérséklet emelkedésével csökken, és ezáltal csökken a veszteségteljesítmény a lendkerékkamrában. Ennek következtében a motor-szivattyú szerkezeti egység ges összesített hatásfoka megemelkedik. A hõmérséklet emelkedésének azonban negatív hatása van, a lendkeréktest anyagára jellemzõ szilárdság egy alacsonyabb L értékre csökken T 0 hõmérsékletnél. Ezáltal egy külsõ hûtés kiesése esetében a lendkerékkamrában egy B üzemzavari munkapont áll be egy magasabb T 0 hõmérsékleti szinten. Ezen a B üzemzavari munkaponton azonban a lendkeréktest szilárdsága még mindig megfelelõ annak köszönhetõen, hogy ebben a példában még mindig marad 20% tartalék a nyúlási határban. A diagramon a B üzemzavari munkaponttól jobbra vonalkázottan feltüntetett C mezõ egy meg nem engedhetõ üzemelési tartományt jelöl. Az ges összesített hatásfok javításáról történõ tudatos lemondás ezáltal az üzembiztonság jelentõs javítását eredményezi. Még egy külsõ hûtõszerkezet kiesése esetén is még mindig biztonságosan tud üzemelni a motor-szivattyú szerkezeti egység. Még akkor sincs ok félni attól, hogy megengedhetetlen feszültségi állapotok alakulnak ki a lendkeréktest anyagában, és emiatt a lendkerék meghibásodik. Ennek következtében el lehet hagyni a lendkerékhez kapcsolódó költséges védõberendezéseket, amely egy ilyen motor-szivattyú szerkezeti egység jelentõs költségcsökkenéséhez és üzembiztonságának növekedéséhez vezet. SZABADALMI IGÉNYPONTOK Villamos motor egy koaxiálisan hozzárendelt szivattyúval (6), hûtõközeg-keringetõ rendszerhez, különösen hõmérsékletet átvezetõ és/vagy hõátvivõ berendezésben alkalmazott rendszerben, amelynél hermetikusan zárt, nyomásálló külsõ burkolatként kialakított házrészekben (7, ) egy tengelyszerelvény () a villamos motor (1) forgatónyomatékát legalább egy, a szivattyúházban (7) elrendezett járókeréknek (8) adja át, valamint a villamos motor (1) és a szivattyúház (7) között egy lendkerék (12) van elrendezve, és valamennyi forgó alkatrész egy hermetikusan zárt motor-szivattyú szerkezeti egységben van elrendezve, és a motor-szivattyú szerkezeti egység folyadékkal van feltöltve, azzal jellemezve, hogy a lendkerék (12) egy nagyszámú üreggel (14, 1) kiképzett lendkeréktestbõl (13) és az üregekben (14, 1) elrendezett nehézfém betétekbõl (16, 17) áll, és a nehézfém betéteket (16, 17) 11,0 (kg/dm 3 ) sûrûségnél nagyobb sûrûségû nehézfém képezi vagy benne ilyen van elrendezve, és a lendkeréktest (13) nagy szilárdságú anyagból van. 2. Az 1. igénypont szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a nehézfém betéteket (16, 17) a környezõ folyadéktól elválasztó eszközt tartalmaz. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a nehézfém betétek (16, 17) töltény jellegûen (21, 22) vannak kialakítva, és önmagában ismert eszközökkel vannak a lendkeréktestben (13) rögzítve. 4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a nehézfém betétek (16, 17) az üregekbe (14, 1) betöltött ömlesztett anyagként vannak kialakítva, és önmagában ismert eszközökkel vannak megtartva a lendkeréktestben (13).. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a lendkeréktesten (13) nincs a tengelyszerelvény () átvezetésére szolgáló furat. 6. Az 1. igénypontok bármelyike szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a lendkeréktest (13) a tengelyszerelvénnyel () egy- vagy többrészes karimás kötéssel van összekötve. 7. Az 1 6. igénypontok bármelyike szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a lendkeréktest (13) és a tengelyszerelvény () közötti összekötõ eszközt homlokfogazások (20) képezik. 8. Az 1. igénypont szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a nyomásálló külsõ burkolaton belül legalább egy, a lendkerék (12) külsõ átmérõjét körülfogó henger alakú hõcserélõ (27) van elrendezve, és egy lendkerékkamra (24) sugárirányú falfelszínét képezi, továbbá a szivattyúkamra nagynyomású zónáját a lendkerékkamra (24) szivattyútól távolabbi oldalával egy vagy több, a hõcserélõ (27) külsõ oldalán vezetett áramlási útvonal köti össze, továbbá a hõcserélõ (27) és a lendkerék (12) közötti gyûrûs rés (32) a szivattyúhoz közeli és szivattyútól távolabbi lendkerékkamra (24.1) közötti elsõ áramlási útvonalat képez, továbbá a tengelyszerelvény () tartományában elrendezett második áramlási útvonal kapcsolja össze a szivattyúhoz közeli lendkerékkamrát (24.) a szivattyúkamrával. 9. A 8. igénypont szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a lendkereket (12) egytengelyûen több 6

7 1 HU T2 2 henger alakú hõcserélõ (27) fogja körül, és a hõcserélõ (27) között egy gyûrûs rés vagy több csatorna képezi a szivattyútól távolabbi lendkerékkamrához (24) vezetõ áramlási útvonalat.. A 8. vagy 9. igénypont szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy második visszaáramlási útvonalon legalább egy, a tengelyszerelvény () által hajtott szállítószerkezet (37) van elrendezve. 11. Az 1. igénypontok bármelyike szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a henger alakú hõcserélõ (27) egy külsõ hûtõvízforrással (AB) van összekapcsolva. 12. Az igénypontok bármelyike szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a lendkerékkamra (24) szivattyútól távolabb esõ falát (29) egy motorfedél 1 (2) képezi, és a motorfedélben (2) egy hûtõszerkezet (C¹D, F) van elrendezve. 13. A 12. igénypont szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a hûtõszerkezet (C¹D) alacsony nyomású hûtõszerkezetként van kialakítva. 14. A 12. igénypont szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a hûtõszerkezet (E) nagynyomású hûtõszerkezetként van kialakítva. 1. A igénypontok bármelyike szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a hûtõszerkezet egy nagynyomású motorhûtés részeként van kialakítva. 16. Az 1 1. igénypontok bármelyike szerinti villamos motor, azzal jellemezve, hogy a motortér és a lendkerék között a tengelyszerelvény tartományában tengelytömítés van elrendezve. 7

8 HU T2 Int. Cl.: F04D 29/04 8

9 HU T2 Int. Cl.: F04D 29/04 9

10 HU T2 Int. Cl.: F04D 29/04 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007013T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 013 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 74139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004607T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 607 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 011519 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743779 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel

(11) Lajstromszám: E 005 387 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás és berendezés víz sótalanítására nyomásesés-kiegyenlítéssel !HU00000387T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 387 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 810387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007325T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 325 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 707202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B29C 45/27 (2006.01) 1. ábra !HU000006609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 609 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021562 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására

(11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Berendezés épületekben, különösen uszodákban levegõ szárítására !HU000005530T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 530 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 011237 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008618T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 618 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 792205 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 752 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000772T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 72 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 819726 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F24H 9/14 (2006.01) !HU000004378T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 378 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 003629 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006840T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 840 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 828881 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 03 794971 (22) A bejelentés napja: 2003. 08. 29. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006281T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 281 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722791 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004901T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 901 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 763266 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B23B 31/16 (2006.01) !HU000005898T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 898 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 027473 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007364T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 364 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 726168 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 43/00 (2006.01) !HU000006051T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 051 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 016482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B21D 5/04 (2006.01) 2. ábra !HU000003763T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 763 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 001524 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006001T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 001 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007556 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006817T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 817 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 010034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 649 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 010447 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004865T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 865 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 722520 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004597T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 597 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716248 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007022T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 022 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 733575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006292T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 292 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 771124 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 561 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000861T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 61 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 718443 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 830025 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004718T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 718 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79161 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007926T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 926 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 024336 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 335 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000433T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 33 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 012107 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007241T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 241 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 011411 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003733T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 733 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 700353 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006139T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 139 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 767096 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására

(11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Eljárás vágányok vagy vágányfelépítmény részeinek megmunkálására !HU000006585T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 585 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 777034 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 002063 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004485T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 485 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783825 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003621T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 621 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 717071 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006175T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 175 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 786368 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006096T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 096 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 706933 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006842T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 842 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 706548 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004833T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 833 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 785102 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005540T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 540 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 105996 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007545T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 545 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 021581 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 562 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000462T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 62 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 10202 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 549 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000649T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 49 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76718 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000007276T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 276 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023139 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: G07D 11/00 (2006.01) 2. ábra !HU000003702T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 702 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 004986 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 249 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000249T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 249 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 76240 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: H02H 9/08 (2006.01) !HU000006190T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 190 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005744T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 744 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 775757 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004026T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 026 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 112946 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000005625T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 625 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 014137 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 011 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77921 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 009482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 558 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000068T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 8 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 2901 (22) A bejelentés napja: 2007.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008394T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 394 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 741313 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007968T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 968 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762293 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 2/06 (2006.01) 7. ábra !HU000005743T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 743 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 258083 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F01L 13/06 (2006.01) !HU000006283T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 283 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 023313 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 256 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000726T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 26 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 830 (22) A bejelentés napja: 200.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004141T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 141 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 05 801577 (22) A bejelentés napja: 2005. 10. 20. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004661T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 661 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 778425 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004707T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 707 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 762926 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008402T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 402 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 783960 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000003010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 010 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 782482 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008207T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 207 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 031077 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003872T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 872 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 70728 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007110T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 110 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 751575 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E01F 8/02 (2006.01) 1. ábra !HU000007146T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 146 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 012715 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 365 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000636T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 36 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 748062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61C 8/00 (2006.01) !HU000005259T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 259 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 022434 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 985 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU00000398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 98 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 764184 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A47J 31/40 (2006.01) !HU000005009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 009 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 021062 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 905 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000390T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 90 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 102888 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: E05B 65/52 (2006.01) !HU000006403T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 403 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 29216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1a. ábra !HU000003398T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 398 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 811249 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000004338T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 338 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 746324 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

!HU000225579B1! HU 225 579 B1 SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU. (11) Lajstromszám: 225 579 (13) B1. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal

!HU000225579B1! HU 225 579 B1 SZABADALMI LEÍRÁS (19) HU. (11) Lajstromszám: 225 579 (13) B1. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal !HU000225579B1! (19) HU (11) Lajstromszám: 225 579 (13) B1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal SZABADALMI LEÍRÁS (21) A bejelentés ügyszáma: P 01 00213 (22) A bejelentés napja: 1999. 11. 26. (40)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben