TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka"

Átírás

1 TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

2 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása: statikus helyzetek globális megfigyelése, az érzékszervek tudatos működtetése; tárgyak, személyek, képek részleteinek, egyes tulajdonságainak és viszonyainak kiemelése, a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval, tudatos és akaratlagos emlékezés egy-egy házi feladat megjegyzése, a feladattudat alapozása. Az elemi kommunikáció lehetőségének építése felnőtt gyerek; gyerek gyerek között, gyerek csoport, csoport csoport között: kérés, megköszönés, elemi szükségletek kifejezése, egyszerű, megfigyelt jelenség közlése, a közlés meghallgatása, megértése. Bevezetés az iskolai életbe. Az emlékezés tudatosságának fejlesztése. A tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem tudatos irányításának fejlesztése. Egyszerű tulajdonságok és kapcsolatok kiemeltetése; a megfigyelt tulajdonság, viszony megneveztetése. A gyerekek megfigyelése: a figyelmük tartóssága, irányíthatósága, kommunikációs képességük, egyéni sajátosságok (súlyosabb lemaradás, különleges adottságok). Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés, énkép, önismeret, programcsomagunkon belül: a 2 4. modul tevékenységek: aktív óvodai, közösségi élet, családi kirándulások Tevékenykedtetés, megbeszélés, bemutatás, eljátszás, tevékeny tapasztalatszerzés, beszélgetés, játék, feladatmegoldás, rajz leolvasása, gyakorlás Eszközök A gyerekek saját teste, Az iskola jellem-ző tárgyai, helyisé gei, taneszközök, kedvenc játéktárgyak, zsák, logikai játék, a nevelés aktuális elemei (pl. falevelek, gyümölcsök, termések), színesrúdkészlet,

3 Tájékozódás az iskola közvetlen környékén, az iskolában, teremben nagy mozgással; táblán, vízszintes padfelületen, papíron. Tájékozódás időben: előbb, később. Az induktív és deduktív gondolkodás fejlesztésének alapozása. tálcák, dobozok, tálak IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept modul Nagyobb, kisebb Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése; az összehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képességének fejlesztése a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval kívánt helyzetek létrehozása tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése feladattudat fejlesztése Az elemi kommunikációs A tudatos megfigyelőképesség folyamatos fejlesztése. A környező világ tárgyain néhány jellemző mennyiségi tulajdonság felismerése, tudatosítása. Mennyiségek összehasonlítása nagy különbségek esetén, érzékszervi úton. Egyszerű jelzések használatának bevezetése. A mérőszám-fogalom előkészítése. Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés, énkép, önismeret, programcsomagunkon belül az 1., 3., 4., 5., 8. modul tevékenységek: aktív óvodai, közösségi élet, Nagytesti mozgások, közösen végzett mozgásos játékok, egyéni tevékenykedtetés, szituációs beszéd, az elvégzett tevékenység visszaidézése, játék, tapasztalatszerzés, megfigyelés, beszélgetés, becslés, mérés

4 képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. megfigyeléssel követjük: az észlelés pontosságát, a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását, az alakuló ismeretek memorizálásának és felidézésének képességét, és ezek folyamatos fejlesztéséről gondoskodunk, differenciáltan, sőt személyre szólóan biztosítva a szükséges feltételeket. családi kirándulások Eszközök a gyerek saját teste, az udvar, ill. a játszótér berendezési tárgyai, lépcsők, zsámoly, szék, asztal, színesrudak, zsinegdarabok, olló, sokféle alakú és méretű ivóedény IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept modul Több, kevesebb Ritmusérzék Számlálás Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése; az összehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képességének fejlesztése a megfigyelt tulajdonság, viszony A tudatos megfigyelőképesség folyamatos fejlesztése. Összességek darabszám szerinti összehasonlítása nagy különbségek esetén, érzékszervi úton. Egyszerű jelölések (<, >) használatának bevezetése. A darabszám-fogalom előkészítése. Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés, énkép, önismeret, programcsomagon Tevékenykedtetés, játék, megbeszélés, vita, mintakövetés, közös értelmezés, ellenőrzés, feladatmegoldás. Eszközök Nagy álló tükör,

5 kifejezése tevékenységgel, szóval, jellel kívánt helyzetek létrehozása tudatos és akaratlagos emlékezés a feladattudat Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. belül: az 1., 2., 4., 5., 6., 7. és 9. modul. tevékenységek: tájékozódás a közvetlen környezetben, mennyiségi tulajdonságok megfigyelése. sok mogyoró vagy gesztenye kb. feleannyi alma 8-9 körte, 1 banán, szilva, 8-10 műanyagtál, 1-3. feladatlap, jelkártyák, korong, pálcika, piros-kék ceruza, IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept modul Nagyobb, kisebb, ugyanakkora Összehasonlítás: azonosítás, megkülönböztetés. Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése; az összehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képessége a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval kívánt helyzetek létrehozása A tudatos megfigyelőképesség folyamatos fejlesztése, pontosabbá tevése. Tárgyak különféle mennyiségi tulajdonságok szerinti összehasonlítása, összemérése; ezáltal a mennyiségfogalmak alapozása. A mérőszám-fogalom előkészítése. megfigyeléssel követjük: az észlelés pontosságát, Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés, énkép, önismeret, programcsomagunkon belül: az 1., 2., 3. és 8. modul. tevékenységek: Tevékenykedtetés, beszélgetés, bemutatás, közlés, egyéni kísérletezés, közös építés. Eszközök A gyerekek, kartonnyilak, melléklet, színes papírcsíkok, színesrúdkészlet,

6 tudatos és akaratlagos emlékezés a feladattudat Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását, az alakuló ismeretek memorizálásának és felidézésének képességét, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét szóban és jellel tájékozódás közvetlen környezetben mennyiségi tulajdonságok megfigyelése. konyhamérleg, játéktárgyak. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept modul Több, kevesebb, ugyanannyi Összehasonlítás: azonosítás, megkülönböztetés, megismerési képességek alapozása: - az érzékszervek tudatos működtetése - az összehasonlítás képes-ségének fejlesztése - a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval jellel - kívánt helyzetek létrehozása, megítélése - tudatos és akaratlagos emlékezés fejlesztése - a feladattudat fejlesztése A tudatos megfigyelőképesség folyamatos fejlesztése, folyamatosabbá tevése, összességek darabszám szerinti összehasonlítása, összemérése, az ugyanannyi kapcsolat értelmezése, használatba vétele, az = jel bevezetése, a darabszám fogalom előkészítése. A továbbhaladáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének szempontjai: - képes-e összehasonlítani Tágabb környezetben kereszttantervi NAT szerint: nevelés, énkép, önismeret,. szerint: szociális és. környezetben saját programcsomagon belül: az 1, 2, 3, 4, 6, 7. modul. tevékenységek: mennyiségi tulajdonságok Tevékenykedtetés, megbeszélés, megfigyeltetés, közlés, utánzás, kísérletezés, beszélgetés, játék, közös kirakás. Eszközök Műanyagpoharak, szívószál, gesztenye színesrúdkészlet, logikai játék, 1. és 3. számú feladatlap, pálcika,

7 - ismeretek alkalmazása - az elemi kommunikációs képesség fejlesztése - az induktív és deduktív lépések gyakorlása két összességet az elemek száma szerint kisebb eltérések és egyenlőség esetén is, - érti-e, és helyesen használja-e az összességek összehasonlítására vonatkozó kérdéseket, -érti-e és helyesen alkalmazza-e az összességek összemérésére szolgáló párosítást, - meg tudja-e mutatni, hogy mennyivel több, mennyivel kevesebb eleme van az egyik halmaznak, mint a másiknak, - képes-e önállóan használni a tanulói eszközöket. Értékeljük a közös munkában való részvételt, az egymásra és a tanít való odafigyelést, az egymás segítését, az elvégzett munka szépségére való törekvést. nagyobb, kisebb, ugyanakkora, több, kevesebb megfigyelése. korong, képkártyák ( 3. melléklet), csomagolópapír, filctollak. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 6. modul Összehasonlítás: azonosítás, A tudatos megfigyelőképesség Tágabb környezetben: kereszttantervi Tevékenykedtetés,

8 Darabszám, Számok jele 10-ig megkülönböztetés. Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése; az összehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képessége a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval kívánt helyzetek létrehozása, megítélése tudatos és akaratlagos emlékezés A feladattudat. Ismeretek alkalmazása. Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; párkapcsolatokban való működtetése. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. folyamatos fejlesztése, pontosabbá tevése. Összességek darabszám szerinti összehasonlítása, összemérése. Az ugyanannyi kapcsolat értelmezése, használatba vétele. A darabszám-fogalom előkészítése. megfigyeléssel követjük a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát, az észlelés pontosságát, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét szóban és jellel, az eljáráskövetés pontosságát, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását. A megerősítő értékelést az egyes gyerek haladási tempójához, saját fejlődéséhez és fejlettségéhez igazíthatjuk. nevelés, énkép, önismeret, programcsomagon belül az 1., 2., 3., 4., 5. és 7. modul tevékenységek: összehasonlítások, összemérések nagyobb, kisebb, több, kevesebb, ugyanannyi tapasztalása, kifejezése. megfigyelés, bemutatás, megbeszélés. Eszközök Kukoricaszemek, matrica, bab, gomb, magvak, szívószál, számkártyák 1-10 (amelyeken a számnak megfelelő pötty is van), feladatlap. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Okt modul Számok Megfigyelési képességek fejlesztése, tudatossá tétele. A tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem irányításának fejlesztése. Tágabb környezetben: kereszttantervi Közlés, megbeszélés,

9 Óra sokféle neve (összegalak) Mennyiségi összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Bontott alakok megjelenítése, szétválogatások több saját szempont szerint. Számemlékezet, absztrahálás a különböző tevékenységek során. Tapasztalatszerzés a mennyiségi tulajdonságokról, a megfigyelt tulajdonságok megnevezése, összehasonlítása. Gazdag valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető számfogalom alakítása. A számok nagyságviszonyainak mélyítése. A darabszám fogalmának erősítése a bontott alakok leolvasása és létrehozása segítségével. megfigyeléssel követjük: a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát, az észlelés pontosságát, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét szóban és jellel, az eljáráskövetés pontosságát, az alakuló ismeretek memorizálásának és felidézésének képességét, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását, és ezek folyamatos nevelés, énkép, önismeret, programcsomagunkon belül: az 5. és 6., modul. tevékenységek: több, kevesebb, ugyanannyi tulajdonságok megfigyelése, ilyen relációk előállítása. megfigyelés, tevékenykedtetés. Eszközök Bontott alakú számok kártyán (2. melléklet), 3. melléklet, játéktárgyak, pálcikák, korongok.

10 fejlesztéséről gondoskodunk, differenciáltan, sőt személyre szólóan biztosítva a szükséges feltételeket. A megerősítő értékelést a gyerekek saját fejlődéséhez és fejlettségéhez igazíthatjuk. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Okt Ápr modul Mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Megismerési képességek: az érzékszervek tudatos működtetése; összehasonlítás megkülönböztetés, azonosítás a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval kívánt helyzetek létrehozása tudatos és akaratlagos emlékezés - feladattudat A tudatos megfigyelőképesség folyamatos fejlesztése, pontosabbá tevése; Tárgyak különféle menynyiségi tulajdonságok szerinti összehasonlítása, összemérése; ez által e mennyiségfogalmak alapozása; A mérőszám-fogalom alakítása. megfigyeléssel követjük a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát, az észlelés pontosságát, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását, az alakuló ismeretek Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés, énkép, önismeret,, Kompetencia terület, programcsomagunkon belül: az 1. 2., 3., modul; tevékenységek: Mennyiségi tulajdonságok megfigyelése tájékozódás közvetlen környezetben; Vita, megfigyelés, megbeszélés, tevékenykedtetés, játék. Eszközök Rajzok A/4-es lapon, olló, írószer, csomagolópapír, 4 különböző színű fonal, kincsesláda, szalagok, színesrudak, alma, labda, üvegkancsó,

11 memorizálásának és felidézésének képességét, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét szóban, és ezek folyamatos fejlesztéséről gondoskodunk, differenciáltan, sőt személyre szólóan biztosítva a szükséges feltételeket. A megerősítő értékelést kinek-kinek haladási tempójához, saját fejlődéséhez és fejlettségéhez igazíthatjuk. flakon, ragasztós lapok, kétoldalú mérleg, kb. 30 db 1 dl-es pohár. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Okt modul Számjelek írása a 0 írása (a modulokból kimaradt) Számlálás, megfigyelés, az érzékszervek tudatos működtetése. Formaemlékezet és a finommozgás. A szám és számjel kapcsolatának rögzítése. A helyes, pontos számírás. A tanuló tevékenysége közben folyamatosan figyeljük, hogy: tudja-e helyesen fogni a ceruzát, képes-e számírás Tágabb környezetben: kereszttantervi magyar nyelv, nevelés, szerint: magyar és programcsomagunkon Beszélgetés, mozgásos tevékenykedtetés, bemutatás, megbeszélés. Eszközök Írólapok előre megrajzolt számmal,

12 közben a helyes irányok tartására, képes-e a számjelek pontos alakítására, tud-e a számjelhez valóságtartalmat kapcsolni, segítséggel felismeri-e a tévesztéseket, s képes-e ezek javítására. belül az 1., 6. és 10. modul. tevékenységek: számlálások, térbeli tájékozódás (irányok megismerése, számjel és valóság összekapcsolása). gyurma, zsenília, szívószál, ecset, festék, rajzpapír, krepp-papír, csiszolóvászon. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Okt modul Ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 A számfogalom erősítése számlálással, számnevek ismeretével. A megfigyelés fejlesztése az érzékszervek tudatos működtetésével. A megfigyelt tulajdonságok, viszonyok kifejezése tevékenységgel, szóval. Induktív, deduktív mozzanatok. A tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés a mennyiségi tulajdonságokról, Gazdag valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető számfogalom alakítása. A természetes szám fogalmának mélyítése. A számok nagyságviszonyainak tudatosítása. megfigyeléssel követjük: az észlelés pontosságát, a tájékozódás Tágabb környezetben magyar nyelv, nevelés, szerint: magyar és környezetben: a 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. modul. tevékenységek: mennyiségi tulajdonságok szerinti összehasonlítások, összemérések segítségével a Játék, megfigyelés, megbeszélés, tevékenykedtetés. Eszközök Bab, számkártyák, tálkák, piros autó, zöld füzet, virágcserép, báb, 2-3. mell., színesrudak, kartondobozból készített egybemenetelű gép,

13 biztonságát a 4-es számkörben, az alakuló ismeretek memorizálásának és felidézésének képességét. mennyiségi fogalmak alapozása. logikai lapok. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Okt modul Nyitott Mondatok (szóbeli) előkészítése A megfigyelés fejlesztése az érzékszervek tudatos működtetésével. A megfigyelt tulajdonságok, viszonyok kifejezése tevékenységgel, szóval. Mennyiségek összehasonlítása, összemérése. Döntés képességének alapozása. Logikai gondolkodás alapozása. A tudatos megfigyelőképesség folyamatos fejlesztése, pontosabbá tevése. Tulajdonságok, mennyiségi viszonyok összehasonlítása. Állítások igazságtartalmának megítélése. megfigyeléssel követjük: a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát, az észlelés pontosságát, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét szóban és jellel, az eljáráskövetés pontosságát, az együttműködés és a kommunikáció Tágabb környezetben magyar nyelv, nevelés, szerint: magyar és programcsomagunkon belül: a. 2., 3., 4., 5. és 10. modul. tevékenységek: nagyobb, kisebb, ugyanakkora, több, kevesebb, mennyiségi tulajdonságok megfigyelése, a <,>,= jelek használata. Játék, tevékenykedtetés, bemutatás, közlés. Eszközök Kis zsák, színesrudak, 1-2. melléklet, korongok, pálcikák, nyitott mondat lapok, babszemek.

14 képességének alakulását. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Okt modul Sorszámok, számszomszé dok Környezetünkben való tájékozódás. Vitakultúra alakítása. Problémaérzékenység növelése. A sorszám fogalmának értelmezése a tanult számkörben A sorszám változásának, változatlanságának megfigyelése A számegyenes fogalmának előkészítése. megfigyeléssel követjük a megfigyelés tudatosságát, irányíthatóságát, az észlelés pontosságát, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét szóban, a sorrend felismerésének képességét, a számvonalon való tájékozódás képességét, - az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását. Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés, énkép, önismeret,. programcsomagunkon belül: az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 10. modul. tevékenységek: előtt, mögött, mellett, között, után szavakkal kifejezhető viszonyok előállítása. Bemutatás, közlés, tevékenykedtetés, megbeszélés, megfigyelés. Eszközök Színesrúd, aplikációs képek, számkártyák, madzag, csipeszek, korongok, kartoncsíkok, elkészített számegyenesek. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ

15 Nov modul Számok Különböző Alakjai Megismerési képességek alapozása az érzékszervek tudatos működtetése; az összehasonlítás (megkülönböztetés, azonosítás) képessége a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval kívánt helyzetek létrehozása, megítélése tudatos és akaratlagos emlékezés a feladattudat ismeretek alkalmazása absztrahálás az együttműködő képesség Az eddigi ismeretek, eljárások mélyítése, gyakorlása. A különbségalak bevezetése. megfigyeléssel követjük: a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát, az észlelés pontosságát, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását különös tekintettel a csoportmunkára, az alakuló ismeretek memorizálásának és felidézésének képességét, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét szóban, a 6-os számkörben való tájékozódás biztonságát, képes-e ugyanannak a számnak különféle tagolt formájában való felismerésére. Tágabb környezetben magyar nyelv, nevelés, szerint: magyar és. környezetben: saját programcsomagunkon belül a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11. és 12. modul. tevékenységek: nagyobb, kisebb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, mennyiségi tulajdonságok megfigyelése, nyitott mondatok kiegészítése, sorszámok megtapasztalása, összegalakok felismerése, alkotása, a <,>,= jelek használata. Megfigyelés, megbeszélés, tevékenykedtetés. Eszközök 4 tányér, 4 pohár, 4 szalvéta, 1 kifli, vázában 3 szál virág, szám- és jelkártyák, alma, körte képe, írólap, korongok, 7. melléklet. 1. IKT Gyakorolj, hu IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Nov. 14. modul A megismerési képességek fejlesztése: A tudatos észlelés, a meg-figyelés és a Tágabb környezetben: kereszttantervi Tevékenykedtetés,

16 Az 5 megfigyelés, összehasonlítás. Becslés, mérés képességének alapozása. Mennyiség- és számfogalom. Induktív, deduktív gondolkodás. figyelem fej-lesztése. Tapasztalatszerzés a meny-nyiségi tulajdonságokról. A számok nagyságviszonyainak mélyítése. A gyerekek képessé tétele a megtapasztalt darabszámok és mérőszámok megítélésére, valamint arra, hogy az általuk kimondott,leírt szá-mok megfeleljenek a való-ságnak. megfigyeléssel követjük: a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát, az észlelés pontosságát, az együttműködés és a kommunikáció képességének alakulását, különös tekintettel a csoportmunkára, az alakuló ismeretek memorizálásának és felidézésének képességét, a megfigyelt viszony szóbeli kifejezésének képességét. nevelés, énkép, önismeret,. programcsomagunkon belül: a 8., 9., 10. és 15. modul. tevékenységek: tájékozódás közvetlen környezetben, mennyiségi tulajdonságok megfigyelése. beszélgetés, kupaktanács. Eszközök Korongok, színes korongmágnes, 1. feladatlap, dobókocka, színesrúd, táblai számkártyák, színes lapok, rajzlapok, filctollak, számkártya, kis papírok, zsák, apró, csomagolt cukorka, kétkarú mérleg, gesztenye, golyó, alma, írólap, gyurma, zsenília, szívószál, ragasztó, ecset, festék. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Nov. 15. modul A megismerési A tudatos észlelés, a Tágabb környezetben: 2. IKT Sebran interaktív

17 A 6 képességek fejlesztése: megfigyelés, összehasonlítás. Becslés, mérés képességének alapozása. Mennyiség- és számfogalom mélyítése az 5-ről szerzett tapasztalatokkal. Szöveges feladat előkészítése, induktív, deduktív gondolkodás. Sorba rendezés, szétválogatás. Tájékozódás az időben. megfigyelés és a figyelem fejlesztése. Tapasztalatszerzés a mennyiségi tulajdonságokról. A számok nagyságviszonyainak mélyítése. Az időben való tájékozódás fejlesztése. megfigyeléssel követjük: az észlelés pontosságát, a megfigyelés tudatosodását, irányíthatóságát, a megfigyelt viszony kifejezésének képességét szóban, az alakuló ismeretek memorizálásának és felidézésének képességét, az időben való tájékozódás képességét, a hosszabb távú memória fejlődését. kereszttantervi nevelés, énkép, önismeret,. programcsomagunkon belül: a 8., 9., 10. és 14. modul. tevékenységek: tájékozódás közvetlen környezetben, mennyiségi tulajdonságok megfigyelése. Tevékenykedtetés, megbeszélés beszélgetés. Eszközök színes rúd, színes korongok, 4. melléklet, számolókorongok feladatlap számíráshoz. program IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Nov modul Szöveges feladatok előkészítése Megismerési képességek alapozása az érzékszervek tudatos működtetése a megfigyelt A tudatos észlelés és a figyelem irányításának fejlesztése. Az időbeli és térbeli tájékozódás formálása a Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés, énkép, önismeret, Játék, megfigyelés, beszélgetés, tevékenykedtetés,

18 tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval dinamikus helyzetek megfigyelése; a változás kiemelése a dinamikus helyzetek, történetek időben elkülöníthető mozzanatainak rögzítése tudatos és akaratlagos emlékezés feladattudat Elemi kommunikációs képesség Tájékozódás időben: előbb, később. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. változás felismerésével és tudatosításával. Egyszerűbb viszonyok felismertetése, megneveztetése. A megértés fejlesztése: elmondott esemény tevékeny és képzeleti követése, reprodukálása. megfigyeléssel követjük hogy ki-ki: jól tájékozott-e a 6-os számkör számairól: azokat le tudja-e olvasni, meg tudja-e jeleníteni darabszám- és mérőszám-tartalommal, felfogja-e az időben lejátszódó történések részleteinek időrendjét, képes-e az időbeli sorrend gondolati megfordítására; felismeri-e a változást, képes-e ezt tudatosítani visszaváltoztatással, szavakkal.. programcsomagunkon belül: az 1, 7, 13 15, 17, modul. tevékenységek: tájékozódás közvetlen környezetben. szóforgó, kerekasztal. Eszközök Számkártya, alma, dió, 1-2. melléklet, 7 kisebb játék, kabalafigura. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Dec modul Hozzáadás, elvétel szöveges feladatok Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése a megfigyelt tulajdonság, viszony Az összeadás és kivonás első értelmezésének megismertetése; elsődleges rögzítése. A számfogalom formálása darabszám- és mérőszám- Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés; énkép, önismeret; Megfigyelés, beszélgetés, tevékenykedtetés, bemutatás, eljátszás,

19 kifejezése tevékenységgel, szóval dinamikus helyzetek megfigyelése; a változás kiemelése a dinamikus helyzetek, történetek időben elkülöníthető mozzanatainak rögzítése, szavakkal való elmondása tudatos és akaratlagos emlékezés a feladattudat Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; páros kapcsolatokban működtetése. Tájékozódás időben: előbb, később. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. tartalommal. Az időbeli és térbeli tájékozódás formálása a változás felismerésével és tudatosításával. megfigyeléssel követjük, hogy ki-ki jól tájékozott-e a 6-os számkör számairól: azokat le tudja-e olvasni, meg tudja-e jeleníteni darabszám- és mérőszám tartalommal felfogja-e az időben lejátszódó történések részleteinek időrendjét képes-e az időbeli sorrend gondolati megfordítására felismeri-e a változást, képes-e ezt tudatosítani visszaváltoztatással, szavakkal képes-e megfigyelt kétkét tárgy, összességviszonyát kifejezni párok összekeresésével A közvetlenül következő időszak szempontjából fontos ismeretek elsajátítása nem várható el a modul végére. A szerint: Szociális és programcsomagunkon belül: az 1., 6., 8 10, modul. tevékenységek: a 6-os számkör számainak megismerése; az időbeli változás tudatosítása közlés, gyakorlás, kirakás tárgyakkal, rajzolás. Eszközök A gyerekek által hozott játékok, színesrúd, számkártyák 1-től 10-ig, logikai készlet, bab, korongok, pálcák.

20 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ hozzáadás és elvétel szavakkal és számtannyelven történő kifejezése, jelölése csak hosszabb gyakorlás után válik a gyerekek sajátjává. Az elsődleges megértést szeretnénk most biztosítani, amit a segítséggel, kérdésekre történő tudatosítás fejez ki. Dec modul Hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval szerialitás dinamikus helyzetek megfigyelése; a változás kiemelése a dinamikus helyzetek, történetek időben elkülöníthető mozzanatainak rögzítése összefüggésfelismerőképesség és összefüggésekben való gondolkodás Az összeadás és kivonás kapcsolatának erősítése; elsődleges rögzítése. A számfogalom formálása darabszám- és mérőszámtartalommal. Az időbeli és térbeli tájékozódás formálása a változás felismerésével és tudatosításával. megfigyeléssel követjük, hogy ki-ki: jól tájékozott-e a 6-os számkör számairól: azokat le tudja-e olvasni, meg tudja-e jeleníteni darabszám- és mérőszámtartalommal Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés, programcsomagunkon belül: az 1., 6., 8 10, modul. tevékenységek: a 6-os számkör számainak megismerése; az időbeli változás tudatosítása; a hozzáadás és Játék, beszélgetés, vita, lejegyzés, tevékenykedtetés, a tapasztalat megfogalmaztatása. Eszközök Táblai applikációs képek, mellékl., nyilak, írólap, a gyerekek által elkészített képpárok, gombok, emlékeztető lista

21 Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; páros kapcsolatokban való működtetése. Tájékozódás időben: előbb, később. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. felfogja-e az időben lejátszódó történések részleteinek időrendjét képes-e az időbeli sorrend gondolati megfordítására felismeri-e a változást, képes-e ezt kifejezni visszaváltoztatással, szavakkal képes-e megfigyelt kétkét összesség viszonyát kifejezni képpárok összekeresésével képes-e esetleg még segítséggel eljátszott történethez hozzáadást, elvételt jelentő műveletet kapcsolni képes-e esetleg még segítséggel elmondott történethez (megjelenítés után) hozzáadást, elvételt jelentő műveletet kapcsolni A közvetlenül következő időszak szempontjából fontos ismeretek elsajátítása a hozzáadás és elvétel szavakkal és számtannyelven történő kifejezése, jelölése, a két művelet kapcsolata e modul végére sem várható még el; az elvételtartalmú összeadás, kivonás értelmezése. képpárokról.

22 elsődleges megértést kifejezi a kérdésekre (akár segítséggel) történő tudatosítás. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Dec modul Egyesítés, egyik rész szöveges feladatok Megismerési képességek alapozása: az érzékszervek tudatos működtetése a megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése; a változás kiemelése a dinamikus helyzetek, történetek időben elkülöníthető mozzanatainak rögzítése a statikus szituációk, képek részeinek elkülönítése, a részek egymáshoz és az egészhez való viszonyának kiemelése összefüggésfelismerőképesség és összefüggésekben való gondolkodás. Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; páros kapcsolatokban való működtetése. Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. Az összeadás és kivonás második értelmezése, halmazok egyesítése, illetve mennyiségek együtt-mérése alapján. megfigyeléssel követjük, hogy ki-ki jól tájékozott-e a 6-os számkör számairól: azokat le tudja-e olvasni, meg tudja-e jeleníteni darab-szám- és mérőszám-tarta-lommal; képes-e a szeme előtt le-játszódó eseményeket meg-figyelni, ezeket utánozni tárgyhű képekkel és egyszerűsített tárgyi tevékenység-gel (koronggal,pálcikákkal); képes-e a szeme előtt le-játszódó eseményeket elme-sélni; képes-e önállóan mérést végezni, a mérés eredmé-nyét mérőszámmal kifejez-ni; képes-e esetleg még Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés,, anyanyelv programcsomagunkon belül: a 6 7, 10 11, modul. tevékenységek: a 6-os számkör számainak megismerése; az időbeli változás tudatosítása; a hozzáadás- és elvételtartalmú összeadás, kivonás értelmezése. Tevékenykedtetés, játék, bemutatás, beszélgetés, képek leolvasása, tárgyi tapasztalatszerzés, gyakorlás, önellenőrzés. Eszközök Logikai játék, színesrúd, pálcikák, számkártyák. 2. IKT MANO MATEK CD

23 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ se-gítséggel lejátszott vagy elmondott történethez ösz-szeadást, kivonást kapcsolni az új értelmezés szerint is. Dec modul Az egyesítés és az egyik rész keresésének kapcsolata szöveges feladatok Számlálás Mennyiségi kapcsolatok Megismerési képességek alapozása Az érzékszervek tudatos működtetése A megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval Rész egész-viszony felfogása, értelmezése Dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése Analizálás Az összefüggésfelismerőképesség és összefüggésekben való gondolkodás Absztrahálás - Szövegértés - Az induktív és deduktív lépések gyakorlása Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése, páros és csoportos kapcsolatokban való működtetése. A két művelet kapcsolatának új oldalról való megerősítése. megfigyeléssel követjük hogy ki-ki jól tájékozott-e a 6-os számkör számairól: azokat le tudja-e olvasni, meg tudja-e jeleníteni darab-szám- és mérőszám-tarta-lommal, helyesen értelmezi-e a két műveletet a második érte-lemben (tud-e műveletet leolvasni adott szituációról; tud-e műveletet megjelení-teni tevékenységgel, képpel), több-kevesebb se-gítséggel. Sok kisgyerek számára a kivonásnak ez a második tartalma nehéz, hosszabb érlelési időre, sok gyakorlásra, tevékenységre van szüksége. Lehet, hogy csak Tágabb környezetben: kereszttantervi, nevelés, Kompetencia terület programcsomagunkon belül a 7, 13, 19, 24, 27, 29, , modul tevékenységek: a számok sokféle neve; összeg- és különbségalakok. Mintaadás, kérdés-felelet, tevékenykedtetés, megbeszélés, képolvasás, lejegyzés, ellenőrzés. Eszközök mell., lepedő, bab, írólap, színesrúd.

24 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ 1-2 hónap múlva látjuk eredményét a türelmes alapozó munkánknak. MEGJEGY ZÉS Dec modul A 7 Tájékozódás térben Matematikai nyelv használata Finommotorika Globális számfogalom alakítása. Szám- és mennyiségfogalom alakítása. A 7-es szám (bontása, pótlás) megismerése A 7 helye a számok között, a számegyene-sen, számszomszédok. A 7-es szám írása, olvasása. Folyamatos megfigyeléssel követjük, hogy a tanulók tájékozottak-e 7-es számkörben, elő tudják-e állítani, illetve le tudják-e ol-vasni a 7 sokféle alak-ját, képesek-e a 7-nél több, kevesebb fogal-mának helyes haszná-latára, képesek-e 7-re pótolni. Tágabb környezetben: Kereszttantervi Környezeti nevelés, Énkép, önismeret, Tanulás szerint: Szociális és környezetben: Saját programcsomagunkon belül: 6, 7, 15. modul Megfigyeltetés, beszélgetés, tevékenykedtetés, egyéni feladatvégzés. Eszközök A tanuló saját teste, változatos tárgyak, játékpénz, valódi pénzérmék, színes rúd, pálcikák, korongok, termések (3. melléklet) A tanulók ujjai, dobókocka, csomagolópapír, zsírkréta, feladatlap (6. melléklet).

25 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Dec modul Páros, páratlan Helyzet megfigyelése, lényegkiemelés, változás megfigyelése, összehasonlítás Esemény, kép, kirakás és lejegyzés egyeztetése Szempontkövető figyelem, megosztott figyelem és emlékezet Együttműködés Célszerű eszközhasználat A páros és páratlan tulajdonság értelmezése (sorakoztatható, kirakható kettesével), szituációkkal megélve, kirakásokkal tapasztalva 8-as számkörben a számok vizsgálata párosság páratlanság szempontjából megfigyeléssel követjük, hogy a tanulók: tájékozottak-e 7-es számkörben, képesek-e számok konkrét megjelenítéseiről következtetéseket levonni azok számtulajdonságaival kapcsolatban, képesek-e adott szempontnak megfeleltetve megoldásokat keresni és találni számok között. Tágabb környezetben: Kereszttantervi Környezeti nevelés, Tanulás környezetben: Saját programcsomagunkon belül a 9 10, 12, 14 15, 21, 23. modul Tevékenykedtetés, beszélgetés, felfedeztetés eljátszás, játék Eszközök: Színesrúdkészlet, számkártyák, műveleti jelkártyák, pálcikák vagy korongok, játékpénz, számegyenes. 3. IKT SEBRAN IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ

26 Dec modul A 8 IDŐ TANANYAG Tájékozódás térben Matematikai nyelv használata Finommotorika FEJLESZTENDŐ Globális számfogalom alakítása. Szám és mennyiségfogalom alakítása. A 8-as szám (bontása, pótlás) megismerése. A 8-as szám írása. A párosság fogalmának, a műveletek értelmezésének mélyítése. A geometriai alkotások előkészítése. megfigyeléssel követjük, hogy a tanulók tájékozottak-e 8-as szám-körben, elő tudják-e állítani, illetve le tudják-e olvasni a 8 sokféle alakját, képesek-e a 8-nál több, kevesebb fogalmának helyes használatára, képesek-e 8-ra pótolni, megtalálják-e a 8 helyét a számsorban, a számszom-szédait, tudják-e, hogy a 8 páros szám, képesek-e a 8-at helyesen leírni. Tágabb környezetben: kereszttantervi NAT szerint: nevelés, énkép, önismeret, Kompetencia terület környezetben: saját programcsomagunkon belül: 6 7, 15, 21, 22. modul tevékenységek Tapasztalatok gyűjtése a 7-es számról A számszomszédok kerestetése Párosság, páratlanság fogalmának megtapasztalása Számok, számjelelemek írása. Ajánlott követő tevékenységek Összeadás, kivonás gyakorlása A számkör további bővítése Párosság, páratlanság fogalmának gyakorlása. Mesehallgatás, megfigyeltetés, beszélgetés, tevékenykedtetés, rajzos ábrázolás, felfedezés, játék, egyéni feladat-végzés. Eszközök melléklet, változatos tárgyak, építőkocka, logikai készlet, játék- és valódi pénz, írólap színesrúd, demonstrációs színesrúdkészlet, pálcikák,korongok, termések, számkártyák, számvonal, gyurma, zsenília, szívószál, festék, szivacs, csomagolópapír, zsírkréta. Dec. 24. modul Számfogalom Az összeadás és Tágabb környezetben: Tevékenykedtetés,

27 Összeadás és kivonás gyakorlása Mennyiségfogalom Számolás Összefüggések felismerése Analógiás gondolkodás Figyelem és emlékezet kivonás értelmezésének elmélyítése, gyakorlása. A műveletek közötti kapcsolat mélyítése. Szóbeli utasítások pontosabb értelmezése, ezekhez műveletek hozzárendelése. (Ezzel megalapozva a szöveges feladatok értelmezését.) A továbbhaladáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének szempontjai Képesek-e számok bontott alakjának felismerésére, leolvasására. Lejátszódó történést képesek-e az időbeli sorrendnek megfelelően két képre bontani (Valóságos, illetve képzeleti képek alkotása). Képesek-e adott helyzetben az egész és a részek viszonyá-nak átlátására: részei-ből meg tudják-e al-kotni az egészet, az e-gészet tudják-e részei-re Kereszttantervi Környezeti nevelés, Énkép, Önismeret, Tanulás Kompetencia terület szerint: Szociális és programcsomagunkon belül a 7, 11, 13, 16 20, 27, 30. modul tanulói magyarázat vita, megbeszélés, játék, problémamegoldás. Eszközök Változatos tárgyak A gyerekek környezetéből, a 18. modul képpárjai, logikai lapok, számegyenes, korongok, bab, műveleti jelkártyák.

28 bontani. Meg tudják-e választani a kialakított képnek, változásnak megfelelő műveleteket (a műveletek eddig megismert értelmezései szerint). Képesek-e feladatmegoldásaik során önállóan, célszerűen használni a rendelkezésükre álló eszközöket. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Dec modul Építések, kirakások (geometria, kombinatorika) Megfigyelőképesség, ezen belül a formalátás: alakazonosítás, megkülönböztetés globálisan Egyes geometriai tulajdonságok kiemelése Figyelem irányíthatósága és tartóssága Alkotóképesség Képzelet Szabálykövetés Térlátás és téri tájékozódás Vizuális emlékezet Tapasztalati ismeretszerzés a síkidomok és testek körében. Tudjanak építéseket, kirakásokat végezni egy vagy több szempontot figyelembe véve. Képesek legyenek egy probléma több úton való megközelítésére, több jó megoldás keresésére kombinatorikus feladatok útján. megfigyeléssel Tágabb környezetben: kereszttantervi NAT szerint: ne-velés, énkép önismeret, Kompetencia terület programcsomagunkon belül 1 2, modul tevé-kenységek Ismerkedés a logikai Tevékenykedtetés, tanulói magyarázat, vita, megbeszélés, játék, modellezés, felfedezés, problémamegoldás. Eszközök Képek házakról, színesrúd, logikai készlet, melléklet,

29 - Verbális emlékezet követhetjük, hogy a tanulók: képesek-e síkban és térben közvetlen egyeztetés után alakzatokat kirakni, megépíteni, összképükben való összehasonlítással azonosítani, megkülönböztetni, képesek-e az építményeket, ábrákat kirakni emlékezet után, képesek-e egyszerű, az alkotásokra vonatkozó szóbeli utasításokat követni, képesek-e elemek szétvá-logatására adott, vagy önállóan választott szempontok alapján, képesek-e feltételeket, szabályokat követni. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ készlettel - Képek alkotása a logikai készlet elemeiből saját fantázia szerint, - Építések építőkockák-ból szabadon Szétválogatások, tevé-kenységek a térbeli és síkbeli tájékozódás fejlesztésére Ajánlott követő tevékenységek Építések alaprajzok és térbeli rajzok alapján Alkotások egyegy feltétel megkötésével, tulajdonság megadásával változatos tárgyak, pálcika, Lego. MEGJEGYZÉ S

30 Dec modul A 9 Összeadás, kivonás 9-ig Számlálás Mennyiségi kapcsolatok Megismerési képességek alapozása Dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése Adatok gyűjtése, értelmezése Analizálás Az összefüggésfelismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése Absztrahálás Az induktív és deduktív lépések gyakorlása Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése, pár- és csoportkapcsolatokban való működtetése Globális számfogalom alakítása Szám- és mennyiségfogalom alakítása A 9-es szám (bontása, pótlás) megismerése A 9 helye a számok között, számírás. Tájékozottság növelése a 0 9-es számok körében; az ismeretek mélyítése Az összeadás és kivonás első két értelmezésében való gyakorlottság fokozása A két művelet kapcsolatának továbbmélyítése megfigyeléssel követjük, hogy: - Biztonsággal tájékozódik-e a kilences számkörben nagysági és mennyiségi viszonyokról Képes-e a tevékenység során tartani a szempontot Tud-e valósághoz számot, számhoz valóságot kapcsolni Akar, ill. tud-e a - Tágabb környezetben: Kereszttantervi Környezeti nevelés, Tanulás Kompetencia terület szerint: Szociális és környezetben: Saját programcsomagunkon belül az 1 5, a számfogalom-alakítás moduljai: 10, 14 15, 21, 23, modul Beszélgetés lejegyzés, tevékenykedtetés. Eszközök Tálcák, apró tárgyak, jelkártyák, számkártyák Színesrúdkészlet Számegyenes, feladatlap, 4. IKT Egyszer volt. hu.

31 tevékenységek során együttműködni a társaival ismerik-e az összeadás és kivonás két értelmezését képesek-e a két művelet közti kapcsolatot feladatmegoldásaik során alkalmazni ismereteik alkalmazhatók-e változatos feladathelyzetekben, például a nyitott mondatok megoldása során célszerűen használjáke a rendelkezésre álló eszközöket

32 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Jan modul A 10 Számlálás Mennyiségi kapcsolatok Megismerési képességek alapozása Dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése Adatok gyűjtése, értelmezése Analizálás Az összefüggésfelismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése Absztrahálás Az induktív és deduktív lépések gyakorlása Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése, pár- és csoportkapcsolatokban való működtetése Gazdag valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető számfogalom alakítása tízes számkörben A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Saját megfigyelések, megtapasztalások kifejezésének gyakorlása tárgyi tevékenységgel és szóban A számok nagyságviszonyainak mélyítése Tágabb környezetben: Kereszttantervi Környezeti nevelés, Tanulás Kompetencia terület szerint: Szociális és környezetben: Saját programcsomagunkon belül az 1 5., a számfogalom-alakítás moduljai: 10, 14 15, 21, 23, modul Tevékenykedtetés, játék, megbeszélés Eszközök: A számjelírás Feladatlapja. színes rudak, színes kartoncsík, 4 dobókocka, Papír, Számegyenes, ragasztó (cellux), korongok, képek.

33 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Jan modul Összeadás, kivonás 10-ig nyitott mondatok Számlálás Számrendszeres látás Mennyiségi kapcsolatok Megismerési képességek alapozása Dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése Adatok gyűjtése, értelmezése Analizálás Az összefüggésfelismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése Absztrahálás Az induktív és deduktív lépések gyakorlása Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése, pár- és csoportkapcsolatokban való működtetése A tájékozottság növelése a 10es számkörben, az ismeretek mélyítése A számrendszeres látásmód tapasztalati alapozása Az összeadás és kivonás első két értelmezésében való gyakorlottság fokozása A két művelet kapcsolatának továbbmélyítése A továbbhaladáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének szempontjai Segítséggel képes-e értelmezni, kifejezni a két tanult művelettartalmat Segítséggel képes-e tudatosítani a két művelet kapcsolatát Képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket. Tágabb környezetben: Kereszttantervi Környezeti nevelés, Tanulás Kompetencia terület szerint: Szociális és környezetben: Saját programcsomagunkon belül 1 5, 11., a számfogalom-alakítás moduljai: 10, 14 15, 21, 23, 26, 28. modul Tevékenykedtetés lejegyzés, Közlés, ellenőrzés, Játék, beszélgetés. Eszközök: Applikációs képek, számkártyák, játékok, pénzérmék, papír bábok, nyolc ház rajza.

34 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Jan modul Összeadás, kivonás összehasonlításra építve nyitott mondatok Számlálás Mennyiségi kapcsolatok Megismerési képességek alapozása Az érzékszervek tudatos működtetése A megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval Dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése Adatok gyűjtése, értelmezése Analizálás Az összefüggésfelismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése Absztrahálás Az induktív és deduktív lépések gyakorlása. Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; pár- és csoportkapcsolatokban való működtetése. Jól tájékozott-e a 10-es számkör számairól: azokat le tudja-e olvasni, meg tudja-e jeleníteni darabszám- és mérőszámtartalommal, Helyesen értelmezi-e a két műveletet a harmadik értelmezésben (leolvasás adott szituációról; művelet megjelenítése képpel,tevékenységgel), több-kevesebb segítséggel. A továbbhaladáshoz szükséges feltételek ellenőrzésének szempontjai Segítséggel képes-e értelmezni (kirakással, eljátszással, két rajzzal) kifejezni a két tanult művelettartalmat Segítséggel képes-e kifejezni a két művelet kapcsolatát az összehasonlítás alapján Képes-e önállóan használni a szereplő tanulói eszközöket Tágabb környezetben: Kereszttantervi Környezeti nevelés, Tanulás Kompetencia terület szerint: Szociális és környezetben: Saját programcsomagunkon belül az 1 5, 11, a számfogalom-alakítás moduljai: 10, 14 15, 21, 23, 26, 28, és modul tevékenységek: A számok összehasonlítása nagyság szerint (mennyivel több, nagyobb, hosszabb, nehezebb. Frontálisan irányított közös és egyéni tevékenykedtetés, játék, kérdés-felelet, alkalmazás, lejegyzés, ellenőrzés. Eszközök: Korongok, üres lapok, számokkal, pálcikák, dobókocka, bábuk, színes rúd.. 6.IKT Manó matek

35 IDŐ Jan TANANYAG 2. félév 31. modul a 10-nél nagyobb számok (egyesével számlálunk, alkalmi egységgel mérünk) FEJLESZTENDŐ Számlálás; Mennyiségi kapcsolatok felfogása; Megismerési képességek alapozása: Az érzékszervek tudatos működtetése; A megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval; Dinamikus és statikus helyzetek megfigyelése; Analizálás; Összefüggések felismerése és összefüggésekben való gondolkodás; Absztrahálás; Induktív és deduktív lépések; Elemi kommunikáció és annak működtetése páros és csoportkapcsolatokban. Gazdag valóságtartalomra épülő, tovább bővíthető számfogalom alapozása a 20-as számkörben; A tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése; Saját megfigyelések, megtapasztalások kifejezésének gyakorlása tárgyi tevékenységgel és szóban. Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés, énkép, önismeret, programcsomagunkon belül az 1 5, 11; A számfogalom-alakítás moduljai 10., 14., 15., 21., 23., 26., 28. modul tevékenységek: a számok összehasonlítása nagyság szerint. Tevékenykedtetés; megfigyelés; megbeszélés Eszközök lépcső, számkártyák; számegyenesek papírcsíkok: , 40, és 50 cm-es csoportonként és , 39, 51 és 59 cm-es csoportonként, színes pálcikák bab, dió, gomb gyöngy, lencse, dobókocka.. 7. IKT Sebran IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ

36 Jan modul Számlálás egyesével, kettesével, négyesével, ötösével, hármasával Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: Számok értelmezése dolgok darabszámaként és mérőszámaként Számlálás Becslés Megismerési képességek: A megfigyelőképesség; Az összefüggésfelismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás; A tudatos és akaratlagos emlékezet Az induktív és deduktív lépések A feladattudat Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; páros kapcsolatokban való működtetése. A természetes szám fogalmának erősítése a 10-nél nagyobb számok körében számlálással, különböző egységekkel és azok többszöröseivel való méréssel. Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés; énkép, önismeret; programcsomagunkon belül a 3., 5., 8., 12., 31. modul tevékenységek: tapasztalatszerzés a 10-nél nagyobb számokról, egyesével való számlálás, alkalmi egységekkel való mérés. Megbeszélés, tervezés; tevékenykedtetés játék; kérdés-felelet mozgásos tevékenység; beszélgetés. Eszközök Babszemek, számkártyák, a környezet berendezési és használati tárgyai, a gyerekek felszerelése, holmija. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ

37 Jan modul Skálázott mérőeszközök készítése és használata Számlálás Becslés Mennyiségi összehasonlítások Mennyiségi következtetések Megismerési képességek: A megfigyelt tulajdonság, viszony kifejezése tevékenységgel, szóval Analizálás Összefüggésfelismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás Problémamegoldó gondolkodás Absztrahálás Az induktív és deduktív lépések gyakorlása Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése, páros- és csoportkapcsolatokban való működtetése. A természetes szám fogalmának mélyítése a 10-nél nagyobb számok körében számlással; különböző egységekkel valamint azok többszöröseivel való méréssel; skálázott mérőeszközök készítése és használata. Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés; énkép, önismeret; programcsomagunkon belül a modul; tevékenységek: tapasztalatszerzés a 10-nél nagyobb számokról, számlálások valahányasával oda és vissza, nem csak 0-tól és 20- tól kezdve; alkalmi egységekkel való mérés. Játék; Tevékenykedtetés, rajz, lejegyzés; megbeszélés, színes rudak. Eszközök 4 4 db papírcsík Páronként, a tanterem, berendezési és használati tárgyai, az elkészített mérőszalag; füzet, edények, üdítőitalos palackok, műanyag poharak; alkoholos filcek; vödrök, rongyok. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ

38 Jan modul Az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok számlálás, számolás; analógiás gondolkodás fejlesztése, átélt történés értelmezése tevékenységgel; szövegesfeladatmegoldás, problémamegoldás, metakognició; rendszerezés, kombinativitás; a megfigyelőképesség; az összefüggésfelismerő képesség és összefüggésekben való gondolkodás; a tudatos és akaratlagos emlékezet; induktív, deduktív lépések: mennyiségi viszonyok megállapítása, stb. Az elemi kommunikációs képesség fejlesztése; páros kapcsolatokban való működtetése Az összeadás és kivonás eddig tanult értelmezéseinek gyakorlása a 20-as számkörben (tevékenységközpontúan, eszközök használatával), mérés mérőeszközökkel, a becslés gyakoroltatása. Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés; énkép, önismeret; programcsomagunkon belül: 8., 11., 12., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 24. Megbeszélés; Tevékenykedtetés, 1 db régi bolti, mérleg, gyümölcsök, nagyméretű, üveggolyók, korong, pálcika. 8. IKT Mozaik IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ

39 Febr modul Számolások elvégzése a számok különféle megjelenítése segítségével; Szöveges feladatok Emlékezet; A tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem tudatos irányítása; Képzeleti tevékenységek önellenőrzése tárgyi tevékenységgel; Együttműködés és kommunikáció; Szövegértelmezés; Számérzet, számolás; Induktív, deduktív lépések A számok sokféle nevének biztosabbá tétele; A számfogalom, mint mérőszám továbbépítése; Gyakorlat szerzése skálázott mérőeszközök használatában; Műveletek különféle értelmezéseinek gyakorlása; Műveletvégzés gyakoroltatása, analógiák előkészítése; Gyakorlat szerzése háromtagú összeadások végzésében; Műveleti tulajdonságok elmélyítése, kapcsolatuk mélyebb megismerése. Tágabb környezetben: kereszttantervi nevelés; énkép, önismeret; programcsomagunkon belül: 7., 8., 13., 24., 31., 3.2, 33., 34. modul Tevékenykedtetés; beszélgetés; vita írásbeli munka játék. Eszközök Gesztenyék; makkok; babszemek különböző gyümölcsök; fagolyó; pálcikák; gémkapcsok; tojástartó doboz logikai készlet minden csoportnak 3 dobókocka. IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Febr modul Analógiák a Megismerési képességek alapozása: Figyelem és az Egy analógián alapuló számolási eljárás megértetése, alapos kidolgozása; Tágabb környezetben: kereszttantervi Játék bemutatás;

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

darabszám; a számok jele 10-ig

darabszám; a számok jele 10-ig Matematika A 1. évfolyam darabszám; a számok jele 10-ig 6. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 6. modul darabszám; a számok jele 10-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

egyesítés, egyik rész szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam egyesítés, egyik rész szöveges feladatok 19. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 19. modul egyesítés, egyik rész szöveges feladatok

Részletesebben

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 Matematika A 1. évfolyam ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 10. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 10. modul ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

összeadás, kivonás 9-ig

összeadás, kivonás 9-ig Matematika A 1. évfolyam összeadás, kivonás 9-ig 27. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 27. modul összeadás, kivonás 9-ig modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok

Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyűek összeadása és kivonása különféle eljárásokkal és a műveleti tulajdonságok felhasználásával; szöveges feladatok 23. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA

GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA GYAKORLÁS A TÍZES SZÁMKÖRÖN BELÜLI MEGERŐSÍTÉSRE MODUL KÉSZÍTETTE: KISSNÉ VOLMAN ANITA TARTALOMJEGYZÉK TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA: TEVÉKENYSÉG FELADATA: TEVÉKENYSÉGGEL

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL

SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL SZÁMLÁLÁS, SZÁMOLÁS ESZKÖZÖKKEL Készítette: Denke Antalné 1 A modul célja A számfogalom formálása; A számolás tudatossá alakítása; Egy számolási mód alapos megértetése, kidolgozás; Összefüggéslátás fejlesztése

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel

Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel Matematika A 2. évfolyam Szorzás, egyenlő részekre osztás 10-zel, 5-tel 44. modul Készítette: Sz. Oravecz Márta Szitányi Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása

Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása Matematika A 2. évfolyam Feladatok, játékok; Valószínűségi megfigyelések; Ellenőrzés, hiányok pótlása 48. modul Készítette: C. Neményi Eszter Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul

ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN. 9. modul Matematika A 4. évfolyam ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁS, KIVONÁS. A MŰVELETI SORREND SZÁMÍTÁSOKBAN ÉS SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA SORÁN 9. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 9. modul ÍRÁSBELI

Részletesebben

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub

PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub PROJEKT TERVEZŐ LAP 1. A projekt neve: Nyitott informatika klub 2. A projekt átfogó célja: A projekt általános céljának megfogalmazása. A KLUB elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőséget

Részletesebben

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás..

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás.. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra

Részletesebben

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul Matematika A 4. évfolyam FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA 5. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 5. modul FEJSZÁMOLÁS

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

ÍRÁSBELI KIVONÁS. 31. modul. Készítette: KONRÁD ÁGNES

ÍRÁSBELI KIVONÁS. 31. modul. Készítette: KONRÁD ÁGNES Matematika A 3. évfolyam ÍRÁSBELI KIVONÁS 31. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 31. modul ÍRÁSBELI KIVONÁS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok

Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok Matematika A 2. évfolyam Teljes kétjegyű számhoz egyjegyű hozzáadása és elvétele tízesátlépés nélkül, analógiák építése, Szöveges feladatok 15. modul Készítette: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

számlálás, mérés 1000-ig

számlálás, mérés 1000-ig Matematika A 3. évfolyam számlálás, mérés 1000-ig 9. modul Készítette: zsinkó erzsébet matematika A 3. ÉVFOLYAM 9. modul Számlálás, mérés 1000-ig MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő)

Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás egyenesen; a negatív szám fogalmának előkészítése irányított mennyiségekhez kapcsolva (út, hőmérséklet, idő) 24. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Építések egyszerű feltételek szerint

Építések egyszerű feltételek szerint Matematika A 1. évfolyam Építések egyszerű feltételek szerint 38. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 38. modul építések egyszerű feltételek szerint modulleírás A modul célja Időkeret

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga

Mesénkben a példák, amelyeket az óvodáskorú gyermekek könnyen megérthetnek, elemi matematikai információkat közölnek. Könyvünk matematikai anyaga ELŐSZÓ Kedves szülők! Gyermekeik, mint egykor önök is, szeretik a meséket. Reméljük, hogy könyvünk tetszeni fog nekik. De önöknek elárulunk egy titkot: ez a könyv nem csak mese. Azt szeretnénk, ha gyermekeik,

Részletesebben

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul

közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Matematika A 4. évfolyam MŰVELETi tulajdonságok, a műveletek közti kapcsolatok, Ellenőrzés, Játék 21. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 21. modul Műveleti tulajdonságok, a műveletek

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Mozaikozás szabadon és másolással

Mozaikozás szabadon és másolással Matematika A 1. évfolyam Mozaikozás szabadon és másolással 39. modul Készítette: szili judit matematika A 1. ÉVFOLYAM 39. modul mozaikozás szabadon és másolással modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344

INNOVÁCIÓ. Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344 admintámop-3.1.4-08/2-2009-0064 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kunszentmiklós városában KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. INNOVÁCIÓ Készült: Kunszentmiklós

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó

IV. Matematika Konferencia Műszaki Kiadó "Tervek - Táblák - Játékok" IV. Matematika Konferencia 2013. január 23. Szerepbővülés Cirkuszi mutatvány? Cirkuszi mutatvány? Tehetségfejlesztő szakember Pedagógus a digitális korban Pedagógus a digitális

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol

4. évfolyam. Általános, sportiskola 4. évf. Idegen nyelv - angol 4. évfolyam A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása. További fontos kitűzése, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését

Részletesebben

Tükrözés a sík átfordításával

Tükrözés a sík átfordításával Matematika A 2. évfolyam Tükrözés a sík átfordításával 37. modul Készítette: Szili Judit 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

sorszámok, számszomszédok

sorszámok, számszomszédok Matematika A 1. évfolyam sorszámok, számszomszédok 12. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 12. modul sorszámok, számszomszédok MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

Tájékozódás térben, síkon

Tájékozódás térben, síkon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás térben, síkon 28. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 28. modul Tájékozódás térben, síkban (gömbön) MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN. 8. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN. 8. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS A 100-AS SZÁMKÖRBEN 8. modul Készítette: konrád ágnes matematika A 3. ÉVFOLYAM 8. modul diagnosztikus mérés a 100-as számkörben MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul

TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK. 34. modul Matematika A 3. évfolyam TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK 34. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 34. modul TÖRTSZÁMOK, MÉRÉSEK MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

Tankönyvrendelés - P1Hu

Tankönyvrendelés - P1Hu Tankönyvrendelés - P1Hu Mozaik Kiadó tankönyvei Magyar ÁBÉCÉS Olvasókönyv 1. MS-1611U Olvasás munkafüzet 1. MS-1614U Írásvázoló kisbetűk MS-1651U Írásvázoló nagybetűk MS-1652U Matematika Sokszínű matematika

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Mérések szabványos egységekkel

Mérések szabványos egységekkel MENNYISÉGEK, ECSLÉS, MÉRÉS Mérések szabványos egységekkel 5.2 Alapfeladat Mérések szabványos egységekkel 2. feladatcsomag a szabványos egységek ismeretének mélyítése mérések gyakorlása a megismert szabványos

Részletesebben

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal Matematika A 2. évfolyam Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal 27. modul Készítette: Szili Judit Szitányi Judit 2 matematika A 2. ÉVFOLYAM 27. modul Alkotások síkban mozaiklapokkal, szívószállal

Részletesebben

TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22.

TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22. TASNÁDI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2181 IKLAD, ISKOLA TÉR 22. Kedves Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. osztályban a következő eszközökre lesz gyermeküknek szüksége. Magyar: - 4db vonalas

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 3. MODUL: LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

TÖBB EGYENLŐ RÉSZ. 35. modul

TÖBB EGYENLŐ RÉSZ. 35. modul Matematika A 3. évfolyam TÖBB EGYENLŐ RÉSZ 35. modul Készítette: SZITÁNYI JUDIT matematika A 3. ÉVFOLYAM 35. modul TÖBB EGYENLŐ RÉSZ MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben