Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek"

Átírás

1 Idő Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek A természetes számok M511 Tízes számrendszer M512 Számok írása, olvasása M511 Római számok A számkör bővítése Tájékozódás a számegyenesen Tájékozódás a számegyenesen M512 M511 M511 M511 Számkör bővítés, a számfogalom mélyítése. Ismétlés, tovább fejleszteni az alsóban tanultakat Helyi, alaki és valódi érték fogalmának elmélyítése. Az összegalak a tízes számrendszerben a helyi érték szerint. A természetes számok helyesírása. A kombinatorikai gondolkodás fejlesztése. Nagy számok írása, olvasása, a számfogalom mélyítése, számok helyesírása millióig. A számegyenes fogalma, számok ábrázolása A számok becsült és pontos helye a számegyenesen. Csoport munka, frontális EM, frontális EM,, EM, csoportmunka Az alsóban tanultak összegyűjtése, rendszerezése Helyi érték táblázat használata, pénzváltás Az eddig tanultak felidézése,ellenőrzés értékelés. Gyűjtés, megfigyelés. Helyi érték táblázat használata Ábrázolás táblán, füzetben, különböző egységgel. Tankönyv, feladatlap Feladatlap, játékpénz IKT/1 Tankönyv, füzet Tankönyv, rejtvények. Tankönyv, füzet, számkártya Füzet, feladatlapok IKT/2 EM Ellenőrzés, értékelés Tankönyv, füzet

2 Kisebb, nem kisebb, nagyobb Helyi érték táblázat 2-es, 3-as számrendszer M512 Szorzás 10-zel, 100-zal A hosszúság mértékegységei A hosszúság mértékegységei Mértékegységváltás, tizedestörtek Tizedes törtek írása, olvasása Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése M511 M581 M581 Tizedes törtek ábrázolása Számegyenesen A nyelv logikai elemeinek helyes használata. A helyi érték tudatosítása A helyi érték tudatosítása A leggyakrabban előforduló mértékek Régen és ma is használatos eszközök megismerése Műveletek mértékegységekkel Gyakran használt mennyiségek tizedes tört alakja A tizedes tört fogalmának megerősítése, a nulla szerepe A számok helye, nagyságrendje EM csoportosítás a táblázat osztály- Magyarázat, bemutatás, gyakorlás Megfigyelés, tapasztalatok gyűjtése, magyarázat Magyarázat Tankönyv, füzet Magvak, táblázat, füzet Helyi érték tábmunka lázat Csoport munka Mérés, megfigyelés Különböző mérőeszközök Csoportos munka megfigyelés, összehasonlítás Magyarázat Példák a gyakorlatból Magyarázat magyarázat Öl, coll gyűjtőmunka IKT/3 Helyi érték táblázat Helyi érték táblázat Számegyenes

3 M581 Számszomszédok Euroval fizetünk Műveletek, átváltás, tizedes törtek alkalmazása Kerekítés Számegyenes, intervallumok Kerekítés, számszomszédok gyakorlás Összefoglalás I. Összefoglalás II. Gyakorló feladatok: mértékegységek A mérés pontossága, kerekí- A fogalomkör kibővítése tizedes törtekre is EM frontális A megszerzett tudás alkalmazása A pénz megismerése Csoportos munka Rajzolás, vásárlás euroval Számolás mennyiségekkel osztály- Példák alapján munka gyakorlás Számegyenes Játék pénzek Játékpénz, méterrúd A tanultak alkalmazása tizedes törtekre is EM, frontális Gyakorlás, hiányok pótlása, EM Ismeretek rendezése feladatlapok felzárkózás IKT/4 Gyakorlás, elmélyítés EM Ismeretek feladatlapok rendszerezése Az eddig tanult feladatok felidézése, Alkalmazása (kerekítés, becslés) Az eddig tanultak felidézése, alkalmazása ( számkör bővítése, helyi érték) Mérés, átváltás gyakorlása, becsült érték, pontos érték EM, frontális EM, frontális Rendszerezés Rendszerezés EM, Eszközhasználat Vonalzó, mérőszalag Mérés több mértékegységgel csoportmunka Tapasztalatok, megfigyelések Vonalzó, mérőszalag

4 tés Hosszúság és tömeg mérés Mértékegységek átváltása EM, Témazáró dolgozat írása EM Feladatlap IKT/5 Természetes számok Az alapműveletek rutinos EM frontális Emlékezés az eddig összeadása elvégzése. tanultakra, magyarázat Természetes számok kivonása M514 M514 A témazáró dolgozat javítása hibáinak megbeszélése Összeadás a természetes számok körében M514 Az összeadás tulajdonságai M514 A kivonás tulajdonságai M514 Az alapművelet rutinos elvégzése, ellenőrzése. EM frontális gyakorlás Tanulás a hibákból EM Páros vagy csoportos munka Becslés, pontos érték EM, frontális Rendszerezés, bemutatás gyakorlás Tapasztalatgyűjtés, észrevételek megfogalmazása Megfigyelés, gyakorlás Tapasztalatgyűjtés, észrevételek Megfigyelés, megfogalmazása gyakorlás Alapműveletek felmérése Diagnosztizáló mérés EM Feladatlap Szorzás Műveletfogalom mélyítése. gyakorlás

5 Szöveges feladatok és fejszámolás Természetes számok szorzása, gyakorlása A szorzás tulajdonságai Szorzás alkalmazása szöveges feladatokban Memória fejlesztése, összefüggések átlátása, felismerése Csoport munka, Játék, feladatmegoldás Műveletfogalom mélyítése. EM Gyakorlás, alkotó alkalmazás Észrevételek megfogalmazása. A művelet alkalmazása, az ellenőrzés, becslés igényének kialakítása EM frontális gyakorlás Magyarázat, bemutatás, gyakorlás IKT/ Szorzás kétjegyű szorzóval Szorzás többjegyű szorzóval Osztás egyjegyűvel Osztás egyjegyűvel Osztás kétjegyűvel Mérés. Szorzás, osztás gyakorlása kétjegyűvel Számfogalom bővítése, a helyi érték szerepe a szorzatokban. Becslés és ellenőrzés igénye. A szorzás algoritmusának kialakítása, az 1-es szorzó figyelembe vétele A fogalmak megerősítése, az algoritmus elsajátítása A hányados számjegyei, a becslés és ellenőrzés fontossága EM frontális gyakorlás Gyakorlás magyarázat Gyakorlás, magyarázat Az algoritmus helyes alkalmazása. EM Gyakorlás A művelet gyakorlása többjegyű osztóval is.diagnosztizáló mérés EM Gyakorlás

6 Az osztás gyakorlása kétjegyű osztóval Műveletek sorrendje M516 Hiányosságok pótlása, hibák javítása. Összefüggések átlátása, a helyes műveleti sorrend meghatározása EM frontális Értékelés, gyakorlás Gondolkodásfejlesztés Az osztás tulajdonságai Osztás 10-zel, 100-zal Az osztás gyakorlása Feladatlapok az osztásra Malom (szorzás, osztás) játék Osztás a szöveges feladatokban Gyakorlás: a négy alapművelet a természetes számok halmazában M516 Az átlagszámítás Észrevételek megfogalmazása, fogalmak elmélyítése Alkalmazása a mértékegységek átváltásánál. Tapasztalatok alkalm. Az algoritmus bevésése, becslés, ellenőrzés igényének szükségessége A feladat pontos, gyors megoldása, figyelemkoncentrációs gyakorlatok Figyelemkoncentráció, szorzás és osztás helyes alkalmazása Szövegértés, összefüggések felismerése, az osztás alkalmazása A műveletek sorrendjének megállapítása, pontos elvégzése. Becslés, következtetés, megfigyelés Megfigyelés, következtetés Csoportmunka Mérés, megfigyelés Mérőszalag EM Gyakorlás Csoportmunka, Játék, gyakorlás EM Tanulópárok játék Feladatlap IKT/7 EM EM EM, frontális Magyarázat, gyakorlás Gyakorlás Magyarázat, játék

7 Gyakorló feladatok: műveletek sorrendje Az algoritmus megerősítése, műveletek pontos elvégzése Csoportmunka Fejlesztő feladatlapok Gyakorló feladatok: osztás többjegyű osztóval Dolgozat előkészítése, gyakorló feladatok Szóbeli értékelés, megerősítés, hibajavítás EM, Tanulópárok Diagnosztizáló mérés Egyéni megerősítés, rendszerezés munka Irányított beszélgetés Témazáró dolgozat írása Mérés EM Feladatlap IKT/8 Táblázatok grafikonok Gyakorlás: összeadás, szorzás Gyakorlás: osztás egyjegyű és kétjegyű osztóval Értékelés, hibák javítása Mennyiségek közötti összefüggések Felismerése, szabályok meghatározása, grafikonok olvasása, készítése Csoportmunka megbeszélés Készségek megerősítése Csoportmunka Fordított szakértői mozaik Szövegalkotás a feladathoz, Csoportmunka Beszámolás kreativitás Tanuljunk a hibákból, pontos EM Megbeszélés munka, igényes külalak Grafikonok Feladatlapok Geometriai alapfogalmak M521 Egyenesek helyzete M521 Sík és tér, sík és gömb összehasonlítása Kritikai gondolkodás Tapasztalatok gyűjtése, megfigyelés Csoportmunka magyarázat tapasztalatok Próbálkozás, rajzolás, Eszközök használata Testek, lapok, Alma, narancs Palack Szívószál, Vonalzók IKT/9

8 Ponthalmazok távolsága M571 Azonos tulajdonságú pontok A kör M572 M572 Vonalzók használata: párhuzamosok, merőlegesek szerkesztése M521 Ponthalmazok a térben M521 Szakaszfelező merőleges M572 Szakaszfelező merőleges szerkesztése M572 Összehasonlítás, a szakasz fogalmának kialakítása-távolság Papírhajtogatással tapasztalatszerzés ( szakaszfelező merőleges) Körjáték, köralakítás Deduktív következtetés, Induktív következtetés Eszközhasználat gyakorlása, esztétikus munka igénye Csoportmunka EM magyarázat Rajzolás együttdolgozás, mérés Játék, korongokkal építés, rajz a nagy lapon egyéni Problémamegoldás, összehasonlítás munka Bemutatás Testek Hajtogatással és méréssel tapasztalat szerzés Tapasztalatok alapján körző használata EM egyéni egyéni Írólap, vonalzó, Színes ceruza Csomagolópapír Korongok Körző, vonalzó Vonalzók Írólap, körző, Vonalzó, színesek Körző, vonalzó A szög M523 A szögmérés M523 Háromszögek szerkesztése M575 A fogalom kialakítása tapasztalati úton osztály- Munka, tapasztalat gyűjtés Összehasonlítás, eszközök helyes osztály- egyéni használata munka Megfigyelés, kreatív gondolkodás Csoportmunka Szívószálból háromszögek Szívószál, vonalzó IKT/10 Szögmérő, vonalzó Cérna, szívószál Körző, vonalzó

9 A szerkesztés gyakorlása M575 Háromszögek csoportosítása M575 Sokszögek csoportosítása (konvex, konkáv) M575 Csoportosítás: síkidomok, sokszögek M575 Ismétlés: merőleges és párhuzamos egyenesek rajzolása két vonalzóval M523 Távolságmérés M522 Ismétlés: szögfajták, szögmérés M523 A tapasztalatok hasznosítása, eszköz használat előállítása műveletek elvégzése Körző, vonalzó A szerzett ismeretek alkalmazása Csoportmunka Közös alkotó munka Színes lapok, olló, ragasztó IKT/11 Megfigyelés, összehasonlítás Tapasztalatok rendszerezése Eszközök helyes használata, az esztétikus munka igénye Becslés, mérés, mértékegységekben jártasság kialakítása A szögmérő használatának elsajátítása Összefoglalás, rendszerezés Rendszerezés, kombinativitás Dolgozat előkészítő óra Fejlesztő feladatok megoldása, Megerősítés, hibajavítás Páros munka munka Táblázat készítés Beszélgetés egyéni műveletek elvégzése egyéni beszámolás magyarázat Környezetünk tárgyai Halmazok, tulajdonságok IKT/12 vonalzók vonalzók Szögmérő, vonalzók Vonalzók, körző, szögmérő

10 Témazáró dolgozat írása értékelés EM Feladatlap Javítás, hibák megbeszélése Egységtörtek hajtogatással M561 Egységtörtek meghatározása M561 Egységtörtek előállítása M561 Egységtörtek többszörösei M562 Az egész többszöröseinek részekre osztása M562 Törtek összehasonlítása M563 Tanuljunk a hibánkból munka EM Megbeszélés Alkotóképesség alkalmazása munka Különböző alakú megbeszélés papírlapok Becslés fejlesztése. Kombinatív munka, Magyarázat, Papírcsík gondolkodás, alkotóképesség EM vonalzó Megfigyelőképesség, alkalmazás munka Színesrúd-készmagyarázat let Mennyiségi következtetés Csoportmunka bemutatás Különböző alakú papírlapok IKT13 Megfigyelőképesség, mennyiségi EM Bemutatás Feladatlap következtetés, alkalmazás Induktív, deduktív következtetés Magyarázat Feladatlap Azonosítás, megkülönböztetés Egyenlő nevezőjű, egyenlő számlálójú törtek összehasonlítása M563 Törtek ábrázolása számegyenesen M563 Törtek egyszerűsítése, bővítése M564 Induktív, deduktív következtetés Azonosítás, megkülönböztetés Kombinatív gondolkodás, Megfigyelőképesség, rendszerezés Megfigyelőképesség, alkotó gondolkodás, számolás, rendszerezés Csoportmunka Bemutatás Játék: Barkochba magyarázat Törtkártyák, írásvetítő, korongok Törtkártyák,papír, olló, feladatlap IKT/14

11 Törtek sorba rendezése M563 Induktív, deduktív következtetés Azonosítás, megkülönböztetés Magyarázat, ábrázolás Számegyenes, törtkártyák IKT/ Azonos nevezőjű törtek összeadása, kivonása M565 Különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása M565 Alkalmazás, számolás, alkotó gondolkodás Logikus gondolkodás, számolás, alkalmazás Magyarázat, ábrázolás Magyarázat, ábrázolás Számegyenes, törtkártyák, tortamodell Számegyenes, törtkártyák, tortamodell Különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása M565 Törtekkel végzett műveletek tulajdonságai M565 Törtek szorzása egész számmal M566 Törtek osztása egész számmal M566 Törtek szorzása, osztása egész számmal, az egyszerűsítés alkalmazása M566 Megfigyelőképesség, kombinatív gondolkodás kombinatív gondolkodás, becslés Megfigyelőképesség, alkotó gondolkodás, kreativitás Megfigyelőképesség, alkotó gondolkodás, kreativitás Tanulópárok Kísérlet, magyarázat torta-modell, dobókocka Magyarázat, bemutatás Alkalmazás, számolás Csoportmunka egyéni Magyarázat, bemutatás torta-modell Magyarázat, bemutatás torta-modell színesrúd Dominó és memóriakártya Összefoglalás: törtek Logikus gondolkodás, számolás, Tanulópárok Megbeszélés Törtszámkártyák,

12 107. M567 alkalmazás játékkártyakészlet IKT/ Összefoglalás: törtek Logikus gondolkodás, számolás, Csoportmunka egyéni Munkafüzet, 108. M567 alkalmazás feladatlap IKT/ Esélylatolgatás kísérletek, játékok tapasztalatai Valószínűségi következtetés, becslés, kombináció Tanulópárok Játék, megfigyelés Dobókocka, feladatlap alapján M Mérés, értékelés Alkalmazás, számolás, alkotó EM Feladatlap M568 A távolság fogalmának megalkotása M571 Egy feltételnek eleget tevő pontok halmaza M571 A távolság fogalmának mélyítése M571 A kör és egyenes helyzete M571 Két kör kölcsönös helyzete, több feltételnek eleget tevő pontok halmaza M571 Az eddigi ismeretek mobilizálása M571 A szakaszfelező merőleges M572 gondolkodás Mérés, adatok értékelése, matematikai nyelv használata Mérés, adatok értékelése, matematikai nyelv használata Csoportmunka Csoportmunka egyéni Rendszerezés, deduktív lépések EM egyéni Mérőszalag, korongok Mérőszalag, korongok Füzet, rajzgömb Kísérletezés, érvelés Tanulópárok egyéni Korongok, körző, csomagolópapír Diszkusszió, rendszerezés Magyarázat, bemutatás Körlapok, füzet IKT/18 Diszkusszió Logikai állítások, összekötésük éssel, vagy-gyal, összehasonlítás Differenciált csoportfoglalkozás egyéni Beszélgetés, magyarázat Körző, vonalzó, mérőszalag Körző, vonalzó, írólap

13 A szögfelező M572 Síkháromszögek alkotása M574 Síkháromszögek tulajdonságai M574 Szabályos háromszögek tanulmányozása síkban M574 Gömbháromszögek M574 Sokszögek alkotása, tulajdonságaik Négyzet szerkesztése, tulajdonságai M574 M574 A téglalap tulajdonságai, kerülete M574 Háromszög szerkesztések, kerület számítás Mértékegységek: hosszúság Fogalomalapozás tapasztalatszerzéssel Összehasonlító, megfigyelőképesség Összehasonlító, megfigyelőképesség Összehasonlítás, megfigyelőképesség, lényeglátás alkotó gondolkodás, kombinatorikus gondolkodás megfigyelőképesség, rendszerezés, induktív következtetés Magyarázat, bemutatás írólap, pálca, körző, vonalzó Csoportmunka alkotás Írólap, olló, szívószál EM Magyarázat, bemutatás Körző, vonalzó, írólap IKT/19 alkotás Körző, vonalzó alkotás narancs, gumigyűrű, rajzgömb Magyarázat, bemutatás Modellezőkészlet alkotóképesség, definiálás Csoportmunka alkotás Körző, vonalzó alkotóképesség, definiálás EM egyéni Körző, vonalzó Mérés, alkotás, számolás EM alkotás Körző, vonalzó Mérés, összehasonlítás Magyarázat, bemutatás Mérőszalag, 127. vonalzó Derékszögű háromszög és megfigyelőképesség, rendszerezés, alkotás Körző, vonalzó,

14 128. tulajdonságai induktív következtetés síkidomok Testépítés alkotóképesség, definiálás Csoportmunka Magyarázat, bemutatás Kockák, síkidomok IKT/ Kocka hálója, felszíne Téglatest hálója, felszíne Felszín és térfogat számítása alkotóképesség, definiálás, megfigyelőképesség alkotóképesség, definiálás, megfigyelőképesség Alkalmazás, számolás, alkotó gondolkodás alkotás alkotás Különböző testhálók, olló, rajzlap Gyufás doboz, olló, színesek IKT/21 Magyarázat, bemutatás téglatestek, dobozok Tizedes törtek írása, olvasása Helyiértékek ismerete, számfogalom bővítése Magyarázat, bemutatás helyiértéktáblázat, számkártyák Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése Helyiértékek ismerete, számolási készség Magyarázat, ábrázolás helyiértéktáblázat, számkártyák Tizedes törtek ábrázolása számegyenesen Deduktív következtetés, Induktív következtetés Magyarázat, ábrázolás számegyenes IKT/ Tizedes törtek Helyiértékek ismerete, deduktív Magyarázat, ábrázolás számegyenes 136. számszomszomszédai következtetés, induktív következtetés Tizedes törtek összeadása, Helyiértékek ismerete, számolás műveletek Füzet, feladatlap 137. kivonása elvégzése Tizedes törtek összeadása, Helyiértékek ismerete, számolás műveletek Füzet, feladatlap 138. kivonása írásban elvégzése Szöveges feladatok tizedes Szövegértés, lényegkiemelés, Csoportmunka egyéni Füzet, feladatlap

15 139. törtekkel összefüggések meglátása Számolj egyszerűen! Felzárkóztatás, gyakorlás Műveleti tulajdonságok alkalmazása EM egyéni Feladatlap IKT/ Mesekönyvem méretei Mérés, eszközhasználat, mértékegységek átváltása Csoportmunka Magyarázat, bemutatás, ábrázolás vonalzó,a/4-es lap, olló Képek, szöveg területe téglalap rajzolása, területszámítás Csoportmunka Magyarázat, bemutatás, ábrázolás vonalzó,a/4-es lap, olló Csomagolás, szállítás Tömegmérés, induktív, deduktív Csoportmunka Magyarázat, füzet, feladatlap 143. következtetések, feladatmegoldás bemutatás, ábrázolás Forgalmazás, árusítás Arányossági következtetések, Csoportmunka műveletek füzet, feladatlap 144. logikus gondolkodás elvégzése A mesékhez kapcsolódó feladatok alkotása Szövegértés, szövegalkotás, összefüggések megláttatása Csoportmunka Feladatok ismertetése, megoldása füzet, elkészült mesék Feladatok a meseszámokkal Kreatív gondolkodás, szövegalkotás Csoportmunka Feladatok ismertetése, megoldása füzet, elkészült mesék Év végi ismétlés Természetes számok, műveletek a Műveletek elvégzése Füzet, feladatlap 147. természetes számok körében Év végi ismétlés Alakzatok, ponthalmazok, mérés, kerület, eszközhasználat Mérés, rajzolás Füzet, feladatlap, Körző,vonalzó Év végi ismétlés Egész számok helye a Műveletek elvégzése Füzet, feladatlap 149. számegyenesen. sorbarendezé Év végi ismétlés Törtek, tizedestörtek felidézése, Műveletek elvégzése Füzet, feladatlap 150. alkalmazása feladatokban Év végi felmérő dolgozat EM egyéni feladatlap 151. írása Javítás, hibák A hibák kijavítása EM Megbeszélés, feladatlap

16 152. megbeszélése Az éves munka értékelése Önértékelés EM Beszélgetés Tréfás logikai feladatok A tanévben tanultak alkalmazása Csoport munka Beszámolás

17

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra

1 3. osztály 4. osztály. minimum heti 4 óra évi 148 óra heti 3 óra évi 111 óra. átlagosan 2 hetente 9 óra évi 166 óra 2 hetente 7 óra évi 129 óra TANMENETJAVASLAT Bevezető A harmadik osztály tananyagát a kerettantervhez igazodva heti négy matematikaórára dolgoztuk ki. A tanmenetjavaslat 3. osztályban 120 tervezett órát tartalmaz. A fennmaradó időben

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA TÁOP 3.1.4-08/2-2009-0176 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁOGATÁSA A TANTÁRGYTÖBÖSÍTETT

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja.

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja. 9. ÉVFOLYAM Gondolkodási módszerek A szemléletes fogalmak definiálása, tudatosítása. Módszer keresése az összes eset áttekintéséhez. A szükséges és elégséges feltétel megkülönböztetése. A megismert számhalmazok

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MATEMATIKA TANMENET 5. osztály 2015/2016. tanév Készítette: Tóth Mária 1 Tananyagbeosztás Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Témakörök:

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon

Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Tantárgytömbösítés a matematika tantárgyban 5. évfolyamon Készítette: Bölcsföldi Árpádné A BONI Arany János

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl.

TANMENET. KÉSZSÉGEK, CÉLOK Beszédkészség, kommunikációs képesség, figyelem fejl. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez

- hányadost és az osztót összeszorozzuk, majd a maradékot hozzáadjuk a kapott értékhez 1. Számtani műveletek 1. Összeadás 73 + 19 = 92 összeadandók (tagok) összeg Összeadáskor a tagok felcserélhetőek, az összeg nem változik. a+b = b+a Összeadáskor a tagok tetszőlegesen csoportosíthatóak

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február

Helyi tanterv. Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február Helyi tanterv Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika emelt (5+6+6+6 óra/hét) 9-12 évfolyam Készült: 2013 február 1 A TANTERV SZERKEZETE Bevezető Célok és feladatok Fejlesztési célok és kompetenciák Helyes

Részletesebben

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti

Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam. 1 óra/hét (37 óra) Kiselőadások tartása, interjúk készítése (matematikatörténeti Matematika 9. nyelvi előkészítő évfolyam Témakörök Gondolkodási és megismerési módszerek Számtan, algebra Összefüggések, függvények, sorozatok Geometria, mérés Statisztika, valószínűség Év végi összefoglaló

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag!

Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! Részletes követelmények Matematika házivizsga Az áprilisi vizsga anyaga a fekete betűkkel írott szöveg! A zölddel írott rész az érettségi vizsgáig még megtanulandó anyag! A vizsga időpontja: 2015. április

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 5. osztály

Tanmenetjavaslat 5. osztály Tanmenetjavaslat 5. osztály 1. A természetes számok A tanmenetjavaslatokban dőlt betűvel szedtük a tananyag legjellemzőbb részét (amelyet a naplóba írunk). Kisebb betűvel jelezzük a folyamatos ismétléssel

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja.

A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint a gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja. / Maupassant / A tehetséggondozás általában: A tehetséggondozás feladata: időben

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Fejlesztési követelmények, kompetenciák

Fejlesztési követelmények, kompetenciák 1. témakör: Év eleji ismétlés Szept. 1. hét 1. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 2. hét Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig 3. Ismétlés Számok és műveletek 0 20-ig Ismerkedés a tankönyvvel, a feladatgyűjteménnyel,

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás

Matematika 8. PROGRAM. általános iskola 8. osztály nyolcosztályos gimnázium 4. osztály hatosztályos gimnázium 2. osztály. Átdolgozott kiadás Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Novák Lászlóné tanár Dr. Sümegi Lászlóné szaktanácsadó Zankó Istvánné tanár Matematika 8. PROGRAM

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24

AJÁNLÓ... 1 1. évfolyam... 2. Számtan, algebra... 24 AJÁNLÓ A számítógéppel támogatott oktatás megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, integrálni képes szinte valamennyi taneszközt, így az információk több érzékszervünkön jutnak el hozzánk, a képességfejlesztés

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára

Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Budapest Helyi tanterv Matematika emelt szint a 11-12.évfolyam számára 1 Emelt szintű matematika 11 12. évfolyam Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9.Ny osztály Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma Algebra és számelmélet Alapműveletek az egész és törtszámok körében Műveleti sorrend,

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT

Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT Óravázlat TÉMAHÉT CSILLAGÁSZAT Témakör: Törtek Tantárgy: Matematika Óra témája, tananyag: Szöveges feladatok TT, M Dátum: 2010.január 19. Fejlesztési célok: Összefüggések felismerése. Becslési kialakítása.

Részletesebben

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás

Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás 12. évfolyam Osztályozó vizsga 2013. augusztus Számsorozatok Sorozat fogalma, példák sorozatokra, rekurzív sorozatokra, sorozat megadása Számtani sorozat Mértani sorozat Kamatszámítás Ismerje a számsorozat

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17102 Matematika 9. (Heuréka) Tanmenetjavaslat Ezzel a segédanyaggal szeretnék segítséget nyújtani a középiskolák azon matematikatanárainak, akik a matematikai oktatáshoz és neveléshez Dr. Fried Katalin

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam

Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő. 11. évfolyam Helyi tanterv Német nyelvű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 2. Geometria 30 óra 3. Számtan, algebra 32 óra Az

Részletesebben

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY Az érettségi követelményeit két szinten határozzuk meg: középszinten a

Részletesebben

MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét

MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét - 1 - Az óraszámok az AROMOBAN követhetőek nyomon! A tananyag feldolgozása a SOKSZÍNŰ MATEMATIKA (Mozaik, 013) tankönyv és a SOKSZÍNŰ MATEMATIKA FELADATGYŰJTEMÉNY

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam

Matematika. Specializáció. 11 12. évfolyam Matematika Specializáció 11 12. évfolyam Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás 12 évének szintézisét adja. Egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, a mindennapi élet matematikaigényes

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

6. modul Egyenesen előre!

6. modul Egyenesen előre! MATEMATIKA C 11 évfolyam 6 modul Egyenesen előre! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 11 évfolyam 6 modul: Egyenesen előre! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY

MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET 2012-2013 9. OSZTÁLY Heti 4 óra Évi 148 óra Készítette: Ellenőrizte: Literáti Márta matematika tanár.. igazgató 1 / 5 I. Az általános iskolai ismeretek ismétlése 1. óra: Műveletek

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 3. modul LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 3. MODUL: LERAKÓS, TOLOGATÓS JÁTÉKOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból

Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból A vizsga formája: Feladatlap az adott évfolyam anyagából, a megoldásra fordítható idő 60 perc.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Hossó Aranka Márta. Matematika. pontozófüzet. a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Hossó Aranka Márta Matematika pontozófüzet a speciális szakiskola 9 10. osztálya számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2007 Összeállította: Hossó Aranka Márta Kiadja: Pedellus

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK MÁSODIK FÉLÉV Tankönyv második kötet Számok és műveletek 0-től 0-ig Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

Pákh György a Szent Margit Gimnázium tanára Budapest, 2015. augusztus 27.

Pákh György a Szent Margit Gimnázium tanára Budapest, 2015. augusztus 27. Pákh György a Szent Margit Gimnázium tanára Budapest, 2015. augusztus 27. Mit Kinek Hogyan Informatikai /digitális/ bennszülöttek ; Facebookon szocializálódott, plázákban identifikálódott, marketing tekintetű

Részletesebben

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam

MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam MATEMATIKA Emelt szint 9-12. évfolyam évfolyam 9. 10. 11. 12. óra/tanév 216 216 216 224 óra/hét 6 6 6 7 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről

Részletesebben

Rövid tantárgyi leírás. Előfeltétel. A tantárgy neve SZABV31 Szorobán. 2 3 m SZV I-VIII.

Rövid tantárgyi leírás. Előfeltétel. A tantárgy neve SZABV31 Szorobán. 2 3 m SZV I-VIII. Rövid tantárgyi leírás SZABV31 Szorobán Cél: A hallgatók megismertetése a japán számolóeszköz történetével, használatával. A négy alapművelet tanítási módszereinek, lehetőségeinek elsajátíttatása. Felkészítés

Részletesebben

2) = 0 ahol x 1 és x 2 az ax 2 + bx + c = 0 ( a,b, c R és a 0 )

2) = 0 ahol x 1 és x 2 az ax 2 + bx + c = 0 ( a,b, c R és a 0 ) Fogalom gyűjtemény Abszcissza: az x tengely Abszolút értékes egyenletek: azok az egyenletek, amelyekben abszolút érték jel szerepel. Abszolútérték-függvény: egy elemi egyváltozós valós függvény, mely minden

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Kő, papír, olló és a snóbli

Kő, papír, olló és a snóbli Matematika C 3. évfolyam Kő, papír, olló és a snóbli 1. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 1. modul kő, papír, olló és A snóbli MODULLEÍRÁS A modul célja Szabály megértése, követése,

Részletesebben

Óraszámok. Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam. 9.-10. évfolyam. Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108. Matematika 3 óra 108 3 óra 108

Óraszámok. Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam. 9.-10. évfolyam. Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108. Matematika 3 óra 108 3 óra 108 Óraszámok 9.-10. évfolyam Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam Heti Évi Heti Évi Magyar nyelv és irodalom 3 óra 108 3 óra 108 Matematika 3 óra 108 3 óra 108 Élő idegen nyelv 2 óra 72 2 óra 72 Történelem és

Részletesebben

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE

A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS BEVEZETÉSE Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése a hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és Óvodában PEDAGÓGUSOK FEJLESZTÉSI INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA A TANTÁRGYTÖMBÖSÍTETT OKTATÁS

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2013. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2013. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Matematika emelt szintû érettségi témakörök 013 Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Tájékoztató vizsgázóknak Tisztelt Vizsgázó! A szóbeli vizsgán a tétel címében megjelölt téma kifejtését

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Ellentett) Egy szám ellentettjén azt a számot értjük, amelyet a számhoz hozzáadva az 0 lesz. Egy szám ellentettje megegyezik a szám ( 1) szeresével. Számfogalmak kialakítása:

Részletesebben