ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, február

2 NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-286/2014 dr. Bársony Melinda dr. Bogdán Viola dr. Deák-Varga Katalin dr. Galambos Attila dr. Székely Angelika Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzéséről a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, február

3 1. A vizsgálat célja A villamos energia- és földgázszolgáltatás területén a piacnyitással egy időben életbe lépő új szabályozás mely széles hatásköri jogosultságokkal ruházta fel a fogyasztóvédelmi hatóságot megjelenése óta eltelt idő kellő hosszúságúnak bizonyult ahhoz, hogy a Hatóság a felügyelőségekhez érkezett számtalan fogyasztói panaszon keresztül megismerhesse és kellő rálátást, tapasztalatot szerezzen az e két szolgáltatási területen elsődlegesen felmerülő fogyasztói problémák kapcsán. A Hatóság által évben a villamosenergia- és földgázszolgáltatás fogyasztói panaszokon alapuló átfogó vizsgálatának tapasztalatai alapján fontosnak bizonyult, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság továbbra is nyomon követhesse, felismerhesse a fenti szolgáltatási területeken esetlegesen újonnan jelentkező vagy továbbra is fennálló fogyasztói problémákat, illetve jogalkalmazási nehézségeket. A ban bekövetkezett jogszabály-módosítások következtében a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre új területekre is kiterjedt. Minderre tekintettel indokolttá vált a villamosenergia- és földgázszektor mellett a víziközmű-, a távhő- és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fogyasztói panaszokon alapuló átfogó vizsgálata is. A vizsgálat célja egyrészt a felügyelőségekre érkező fogyasztói beadványokból és jelzésekből leszűrhető széles körű hatósági tapasztalatok összegzése, ezen keresztül pedig az egyes szolgáltatási területeket érintő következtetések levonása, tendenciák megfigyelése volt. Másrészt a vizsgálat eredményei által pontosabb kép kapható az egyébként is gyakran változó ágazati szabályozással kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogalkalmazási, illetve értelmezési nehézségekről, szabályozási anomáliákról, hiányosságokról is. 2. A vizsgálat időtartama és a vizsgálatban résztvevők köre A jelentés a január 1. és december 31. között lefolytatott témavizsgálat tapasztalatait összegzi. A vizsgálatban valamennyi kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége részt vett. 3. Az ellenőrzés tapasztalatai Jelen fejezetben bemutatásra kerülnek a fogyasztóvédelmi hatóság által a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területein lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárások általános tapasztalatai. Az eljárások alapját a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeihez 2013-ban beérkezett fogyasztói panaszok képezték A villamosenergia-szolgáltatás területe A villamos energiáról szóló törvény hatásköri rendelkezései alapján a villamosenergiaközszolgáltatás területén a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörének tiszteletben tartása mellett az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések, beleértve az engedélyesek üzletszabályzatában foglaltak lakossági fogyasztókkal szembeni megsértését. 2

4 A fogyasztóvédelmi felügyelőségekhez a villamosenergia-szolgáltatást érintően 2013-ban a évhez képest jelentősen, 36 %-al több összesen 2498 fogyasztói beadvány érkezett, melyek megoszlása a következő. Az adatszolgáltatás időszakában összesen 1042 fogyasztói beadvány igényelt érdemi intézkedést a Hatóság részéről, 100 esetben került sor a beadvány érdemi vizsgálat nélküli elutasítására ban a fogyasztóvédelmi felügyelőségek 177 esetben bocsátottak ki eljárást megszüntető végzést, illetve 883 esetben küldtek eljárásukkal párhuzamosan, vagy annak hiányában tájékoztató levelet. Tekintettel arra, hogy a fogyasztói beadványok vonatkozásában a fogyasztóvédelmi hatóság és a Hivatal megosztott hatáskörrel rendelkezik a villamosenergia-szektor területén, 2013-ban is sor került 296 esetben a fogyasztói panaszok Hivatalhoz történő áttételére. Általános tapasztalatként megállapítható, hogy a beadványok többségében (839 beadvány) a villamosenergia-szolgáltatók számlázási és elszámolási gyakorlatát, a számlák összegét, illetve jogalapját kifogásolják, tekintettel arra, hogy a magas összegű számlák kifizetése érinti a legérzékenyebben a fogyasztókat. A számlázást érintő beadványok közül egyaránt voltak olyanok, amelyek a részszámlákban elszámolt mennyiséget nehezményezték és olyanok, amelyek az elszámoló, illetve végszámlák tartalmát gondolták hibásnak. Gyakorinak számított, hogy a villamos energiát szabadpiaci kereskedőtől vételező fogyasztó a rezsicsökkentés kapcsán csökkentett díjtételeket hiányolta számláiban. A felügyelőségekhez beérkezett panaszok alapján érzékelhető, hogy a fogyasztók egy része nem megfelelően tesz eleget havi diktálási kötelezettségének, így becsült számla készül, ami gyakran a ténylegesnél magasabb fogyasztási mennyiséget tartalmaz. Az ilyen esetekben a becslésen alapuló számlák, illetve azok utólagos helyesbítése okozza a felmerülő problémákat és értelmezési nehézségeket. A vizsgálat során a villamosenergia-szektor vonatkozásában a számlaérthetőség vizsgálata céljából 173 beadvány érkezett a felügyelőségekhez. Megállapítható, hogy az előző évhez képest (47 beadvány) drasztikusan nőtt a számlaérthetőséggel kapcsolatos fogyasztói panaszok száma, ami feltételezhetően arra vezethető vissza, hogy a rezsicsökkentés kapcsán a fogyasztók fokozott figyelemmel voltak a szolgáltatók által kiállított számlák tartalmára. Hangsúlyozni szükséges, hogy a fenti adat csak az írásbeli panaszokat tartalmazza, a felügyelőségek jelzése szerint a személyes és telefonos tájékoztatás kérések alkalmával a leggyakoribbak a számlák értelmezésével kapcsolatos aggályok voltak. A számlaérthetőség tekintetében a felhasználók számára jellemzően az egyetemes szolgáltató által kötelezően kínált villamosenergia-értékesítési termékcsomagok árszabásai, a villamosenergia-számlákban megjelenő rendszerhasználati díjak, valamint az elszámoló számlákban történő részszámla levonások, egyéb feltüntetett adatok, kifejezések, mértékegységek okozták a legtöbb értelmezési nehézséget. E tekintetben a felügyelőségek által kiküldött tájékoztató levelek, illetve kibocsátott határozatok indokolásában megfogalmazottak segítséget jelentenek a fogyasztók számára a szolgáltatók elszámolási és számlázási technikájának, illetve mechanizmusainak megértéséhez. A mérés, leolvasás témakörében beérkezett fogyasztói beadványok (120 db) általában összekapcsolódnak a számlázás, vagy még gyakrabban az elszámolás problémakörével. Külön kiemelendő a hibás mérés miatti elszámolás kapcsán gyakran felmerülő fogyasztói kérdés, hogy a szolgáltató miért éppen az adott időszakot/időintervallumot veszi figyelembe a hibás mérés időszakának megállapításakor, illetve hogyan állapítja meg, hogy a mérőóra mikor hibásodott meg. Nehezíti a fogyasztói értelmezést az ide vonatozó jogszabályi rendelkezések összetettsége. 3

5 A ki- és visszakapcsolási eljárással kapcsolatos panaszok (148 db) esetében az ellenőrzés eredményei azt mutatják, hogy a kérelmezők rendszerint a kikapcsolást megelőző utolsó felszólítás kézhezvétele után, vagy a kikapcsolást megelőzően jelentkeznek a felügyelőségeken, gyors megoldást várva ügyükben. A szolgáltatók nem megfelelő fogyasztói hátralékkezelésével kapcsolatos gyakorlatával összefüggésben 180 beadvány érkezett a felügyelőségekhez, ami a évhez képest szintén növekvő tendenciát mutat. Problémaként merül fel továbbra is, hogy a fogyasztók sokszor úgy vélik, hogy az ügyfélszolgálatokon nem kapnak kielégítő, vagy elfogadható felvilágosítást. Erre utal az is, hogy 2013-ban (32 db panasz) több mint a duplájára nőtt az ügyfélszolgálatok működésével kapcsolatos beadványok száma a 2 elmúlt évhez képest (14 db panasz). A villamosenergia-közszolgáltatással kapcsolatos fogyasztói beadványok megoszlása Számlázás Elszámolás Mérő, mérés, leolvasás Kikapcsolás, visszakapcsolás 148 Ügyfélszolgálat Hátralékkezelés Egyéb 3.2. A földgázszolgáltatás területe A fogyasztóvédelmi hatóság a földgázszolgáltatás területén ellenőrzi a Hivatal hatáskörének tiszteletben tartása mellett az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések, beleértve az engedélyesek üzletszabályzatában foglaltak lakossági fogyasztókkal szembeni megsértését. A fogyasztóvédelmi hatósághoz 2013-ban a földgázszolgáltatást érintően összesen 2195 fogyasztói beadvány érkezett, melyek megoszlása a következő. Az adatszolgáltatás időszakában összesen 1005 fogyasztói beadvány igényelt érdemi intézkedést a felügyelőségek részéről, 101 esetben nem került sor érdemi intézkedés megtételére, 133 esetben bocsátottak ki eljárást megszüntető végzést és 744 alkalommal küldtek lakossági fogyasztók számára esetük megértését elősegítve tájékoztató levelet. A fogyasztóvédelmi hatóság a földgázszolgáltatás területén is megosztott hatáskörrel rendelkezik a Hivatallal, így ezen szektorban is megfigyelhető, hogy a fogyasztók számos 4

6 alkalommal nem a megfelelő szervhez fordulnak panaszügyük elbírálása érdekében. Ennek következtében 212 beadvány került áttételre a Hivatalhoz a fogyasztóvédelmi hatóság részéről. A témavizsgálat során hasonlóan az előző évhez képest a földgázszolgáltatás területén a legtöbb panasz a számlázással (648 db), elszámolással (181 db) volt kapcsolatos. A kiszámlázott összeget a fogyasztók csaknem minden beadványban kifogásolják. Számlázással kapcsolatban jellemző problémaként jelenik meg például, hogy a fogyasztók elmulasztják a diktálási időszakot, így a szolgáltató becsült adatok alapján állítja ki a számlát, valamint a lakásfenntartási támogatás elszámolása is. Ennek kapcsán a bejelentők azt sérelmezik, hogy az önkormányzati támogatást a szolgáltató nem vonja le minden hónapban, illetve a szolgáltató a lakhatási támogatás összegét nem számolja el. A lefolytatott vizsgálatok azt állapították meg, hogy az önkormányzatok rendszertelenül utalják a támogatások összegét (sokszor hónapokkal később), és több jogosult támogatását egyben. A szolgáltatók ezért csak utólagosan tudják az érintett fogyasztó folyószámlájában elkönyvelni a támogatás összegét, amely a folyószámla-egyenlegen minden esetben megjelenik csökkentő tényezőként, azonban a számlákban nem. Ennek indoka egyrészt, hogy a szolgáltatók nem kötelesek a támogatás összegének megelőlegezésére, másrészt pedig az önkormányzatokat nem kötelezi jogszabály a határidőben történő utalásra. Az elszámolás tekintetében a beadványok jelentős része a részszámlákban elszámolt mennyiség kifogásolására és az elszámoló számlák tartalmának felülvizsgálatára irányult. Részszámlázás esetén a szolgáltató évente (12 havonta) egyszer olvassa le a fogyasztásmérő-berendezést, és a két leolvasás között 11 hónapon át nem a tényleges, hanem az előző elszámolási időszak alatt elfogyasztott energiamennyiség alapulvételével kiszámított, azonos fogyasztási mennyiségről készített részszámlákat bocsát ki. A tényleges fogyasztás és a befizetések elszámolása a fogyasztásmérő évenkénti leolvasását követően történik meg. A felhasználóknak gyakran nehézséget okoz az elszámoló számlák értelmezése, és ezért azt feltételezik, hogy a szolgáltató nem írta jóvá az általuk befizetett részszámlák összegét. Számos olyan megkeresés is érkezett a felügyelőségekhez, amelyben a fogyasztók tájékoztatást kértek arra vonatkozóan, hogy érvényesült-e a számlájukban a rezsicsökkentés, továbbá az milyen módon kerül kiszámításra. Ez utóbbi indoka, hogy nem köztudott, hogy a fizetendő összeg alapján akkor látható számszerűen a rezsicsökkentés, ha olyan számlákat hasonlítunk össze, amelyek azonos mennyiséget, azonos számú hónapot, azonos körülményeket tartalmaznak. A villamos energia területéhez hasonlóan a fogyasztók a versenypiaci földgázkereskedők által kibocsátott számlákon hiányolják a rezsicsökkentésre, illetve a megtakarításra vonatkozó tájékoztatást, mert nincsenek tisztában azzal, hogy a csökkentés érvényesítése, illetve feltüntetése csupán az egyetemes szolgáltatókra nézve jelent kötelezettséget. A évi adatok alapján a fogyasztók számára még mindig problémát jelent a kibocsátott számlán feltüntetett tételek értelmezése, a számlaérthetőséggel kapcsolatos panaszok száma 157 db volt. A legtöbb nehézséget a gázmérőn mért m 3 és a számlán MJ-ban elszámolt érték közötti összefüggés megértése okozza, illetve gyakori kérdésként merül fel, hogy mennyibe kerül 1m 3 gáz. Megemlítendő továbbá az elszámoló számlákban történő részszámla levonások, egyéb feltüntetett adatok (pl.: I. és II. árkategória), kifejezések, mértékegységek értelmezésének nehézsége is. A kikapcsolási eljárással összefüggő panaszok (138 db) vonatkozásában az ellenőrzés eredményei alapján a kérelmezők rendszerint azt sérelmezik, hogy a szolgáltatók nem tartják be a kikapcsolási eljárás megindításának törvényi feltételeit (pl.: a szolgáltató nem várja meg, hogy a lakossági fogyasztó a fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó 5

7 késedelembe essen), valamint nem világos számukra, a késedelmi kamat, a felszólítási, továbbá a kikapcsolási díj felszámításának jogalapja. Problémaként jelenik meg továbbá az is a kikapcsolással összefüggésben, hogy a fogyasztók a behajtó cégtől, kintlévőség kezelőtől értesülnek arról, hogy a szolgáltató a követelését átadta, és végrehajtási eljárás van folyamatban ellenük. Az alábbi diagramm mutatja a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, érdemi intézkedést igénylő beadványok számszerű megoszlását. Fontos megemlíteni, hogy egy fogyasztói beadvány több hatósági intézkedést is például megszüntető végzés kibocsátása mellett tájékoztató levél megküldése a fogyasztónak maga után vonhat, ebből következően 2013-ban a földgázszolgáltatás területén beérkezett összes fogyasztói beadvány, illetve a diagramban bemutatott hatósági intézkedések összege nem egyezik meg számszerűen. A földgázszolgáltatással kapcsolatos fogyasztói beadványok megoszlása Számlázás Elszámolás Mérő, mérés, leolvasás Kikapcsolás, visszakapcsolás Ügyfélszolgálat Egyéb 3.3. A víziközmű-szolgáltatás területe A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre, mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával és felfüggesztésével kapcsolatos, illetve felhasználók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsértése esetén. Minden más esetben a Hivatal jogosult az eljárásra. A fogyasztóvédelmi hatósághoz a víziközmű-szolgáltatás területét érintően 2013-ban összesen 954 fogyasztói beadvány érkezett, amelyek megoszlása a következő: Az adatszolgáltatás időszakában összesen 521 fogyasztói beadvány igényelt érdemi intézkedést a felügyelőségek részéről, 79 esetben a beadványokat érdemi vizsgálat nélkül 6

8 elutasították és 320 alkalommal a lakossági fogyasztók számára ügyük megértését elősegítve tájékoztató levelet küldtek ki. A Hivatal és a fogyasztóvédelmi hatóság a víziközmű-szolgáltatás területén is megosztott hatáskörrel rendelkezik, ezért ezen szektorban is megfigyelhető, hogy a fogyasztók számos esetben nem a megfelelő szervhez fordultak ügyük elbírálása érdekében. Előbbiek következtében 34 beadvány áttételre került a hatáskörrel rendelkező más hatósághoz. A felügyelőségek tapasztalatai szerint a beérkezett beadványok tartalom szerinti megoszlását tekintve kiemelt jelentősége volt az elszámolási, valamint a számlázási (164 fogyasztói beadvány) kérdéseknek. Az érdemi intézkedést igénylő fogyasztói beadványok csaknem fele, vagyis 235 panasz elszámolással volt kapcsolatos, melynek jelentős része a főmérő és a mellékmérők mérési különbözetének kérdéséből adódott össze. A víziközmű-szolgáltatás területén érvényesülő szabályok értelmében az elszámolás főszabály szerint a bekötési vízmérő mérési adatain alapul, vagyis a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők esetleges mérési különbözetéből megállapított különbözetet a bekötési vízmérő szerinti felhasználó adott esetben a társasház fizeti meg a szolgáltatónak. Az előbbiek kapcsán gyakori problémaként jelentkezett a társasházi lakóközösségek életében az, hogy a bekötési vízmérő által mért fogyasztás és az egyes lakások saját fogyasztását mérő mellékvízmérők által jelzett fogyasztások összege nem egyezett meg. Az előbbiekben ismertetett elszámolási főszabály eredményeképpen sok esetben a nem fizető elkülönített vízhasználók díjtartozását mellékszolgáltatási szerződésük felmondását követően a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, vagyis adott esetben a társasház többi lakói fizették meg az esetleges szolgáltatás-korlátozás elkerülése érdekében. A bekötési vízmérőn mért összes fogyasztás és a mellékvízmérőkön mért fogyasztások összegének esetleges különbségét azonban nem kizárólag az egyes lakók fizetési elmaradása, hanem több egyéb tényező is okozhatja. Az eltérés adódhat például az egyes eltérő gyártmányú, minőségű és rendszerű mérők fizikai tulajdonságaiból, eltérő indulási érzékenységből, a rajtuk éppen átfolyó vízmennyiségtől függő egyedi pontatlanságukból, a belső hálózat áramlási veszteségeiből. A mérők beépítésének körülményei is meghatározóak abból a szempontból, hogy az összes mellékvízmérőn mért fogyasztás milyen arányban adja ki a ház teljes, a főmérőn mért fogyasztását. Ugyancsak adódhat az eltérés a vezetékek meghibásodásából, esetleges illetéktelen beavatkozásból, illetve, ha az ivóvíz ellenőrizetlenül jutott idegen felhasználóhoz, vagy elszivárgott. Felismerve a fentebb ismertetett kérdéskör fontosságát, a jogalkotó pontosította az elszámolási szabályokat, amelyek immár lehetővé teszik, hogy a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén 2014-től az elszámolás alapja a mellékvízmérőkön mért fogyasztás legyen. A feltételek között szerepel az ingatlan valamennyi elkülönített vízhasználati helyének hiteles mellékvízórával való felszerelése, a hatályos mellékszolgáltatási szerződések megléte, valamint helyszíni ellenőrzés alapján a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy az elszámolatlan vízvétel lehetőségének kizárása. A vizsgálat eredményei alapján 2013-ban 113 esetben fordultak a fogyasztók a felügyelőségekhez a szolgáltatók panaszkezelését kifogásoló beadványukkal. A panaszkezeléssel kapcsolatos panaszok közel felében 46 esetben a fogyasztók azt nehezményezték, hogy a szolgáltató nem válaszolta meg panaszukat, míg 43 esetben a válaszadási határidő szolgáltató általi túllépése okozta a problémát. Általános tapasztalatként megállapítható, hogy az érdemi intézkedést igénylő beadványok körében kisebb számban fordultak elő a mérőcserével (19 esetben), hibás méréssel (26 7

9 esetben), valamint a szolgáltatók ügyfélszolgálatainak működésével (3 esetben) kapcsolatos fogyasztói panaszok. A beérkezett fogyasztói beadványok vizsgálata szempontjából kiemelt jelentőséggel bír azon szabály, miszerint a hatósági eljárást megelőzően a felhasználó köteles panaszával igazolható módon a víziközmű-szolgáltatóhoz fordulni. A felügyelőségek visszajelzései alapján a fogyasztó és a szolgáltató közti eredményes kommunikáció hatására sokszor a korábban fennálló vita vagy értelmezési ellentét feloldásra került, így szükségtelenné vált a hatósági eljárás lefolytatása. Azokban az esetekben pedig, amikor a szolgáltatóval való egyeztetés nem vezetett eredményre, a szolgáltató fogyasztó részére megküldött válaszlevele sokszor megkönnyíti a tényállás felderítését, amely nagyban hozzájárulhat a hatósági ügyintézés időtartamának csökkentéséhez A távhőszolgáltatás területe A távhőszolgáltatás területén a fogyasztóvédelmi hatóság abban az esetben jogosult eljárni, ha a szolgáltatott és felhasznált távhő díjának elszámolása nem a hőközpontban hitelesen mért hőmennyiség alapján történik, illetve, ha az elszámolás alapjául szolgáló, szolgáltató tulajdonát képező hiteles mérőeszköz karbantartása, időszakos hitelesítése nem történik meg, továbbá ha a távhőszolgáltató nem a tulajdonosok által meghatározott arányok, illetve üzletszabályzat rendelkezései szerint számláz. Ezen kívül, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárhat, ha új felhasználó belépése vagy régi felhasználó többletteljesítmény iránti igénye esetén a szolgáltató elmulasztja a kötelező tájékoztatást, illetve, ha az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatt várható szünetelésről a felhasználót nem értesíti. A fogyasztóvédelmi hatósághoz a évben a távhőszolgáltatást érintően összesen 625 fogyasztói beadvány érkezett az alábbiakban részletezett megoszlás szerint. Az adatszolgáltatás időszakában összesen 167 fogyasztói beadvány igényelt érdemi intézkedést a felügyelőségek részéről és 162 esetben került sor a beadvány érdemi vizsgálat nélküli elutasítására. Az eljárással párhuzamosan, vagy annak hiányában a fogyasztói tudatosság növelése érdekében tájékoztató levelet 268 esetben küldtek. A távhőszolgáltatás területén 2013-ban 3 esetben került sor a fogyasztói panaszok Hivatalhoz történő áttételére. A panaszok 12 esetben az illetékes jegyzőhöz, valamint 2 esetben egyéb szervekhez kerültek áttételre. Mindezeken túlmenően a felügyelőségek 11 esetben a hozzájuk benyújtott üzletszabályzatokat is véleményezték. A beérkezett fogyasztói beadványok legnagyobb része az elszámolás kérdéskörét érintette (118 db), valamint jelentős számú panasz érkezett a szolgáltatók tájékoztatási kötelezettsége, panaszkezelése vonatkozásában is (25 db). Gyakoriak voltak továbbá a szolgáltatók számlázási gyakorlatának, illetőleg a rezsicsökkentés érvényesítésének kivizsgálására irányuló megkeresések is. Az elszámolást érintő fogyasztói beadványok többsége a költségmegosztók alapján készült elszámolásokra vonatkozó kérdéseket tartalmazott, mely panaszok jellemzően nem a távhőszolgáltatás, hanem a költségmegosztók leolvasását, az adatok kiértékelését végző vállalkozások ellen irányultak, illetőleg a társasházi közgyűlés által megállapított elszámolási arányszámokat kérdőjelezték meg, valamint az elszámolás értelmezhetetlenségét sérelmezték. A fogyasztók több esetben a szolgáltatási számla összegének költségmegosztók felszerelése utáni drasztikus emelkedésének okára, valamint a költségmegosztón leolvasható egy egység árára is kíváncsiak voltak. 8

10 A szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége, panaszkezelése vonatkozásában gyakori kifogásként szerepelt, hogy a szolgáltató a fogyasztó írásbeli vagy szóbeli panaszát késedelmesen vagy egyáltalán nem válaszolta meg, arról nem vett fel jegyzőkönyvet. Az elutasító válaszok vizsgálata sokszor állapította meg, hogy abban a szolgáltató nem tájékoztatott arról, hogy a fogyasztó panaszával annak jellege szerint mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, így e hatóságok/békéltető testületek levelezési címét sem közölte. A számlázást érintő panaszokban a fogyasztók főként az elszámoló és részszámlák kibocsátásának gyakorisága, határideje, valamint az adott szolgáltató által kibocsátott számlatartalom vizsgálatát kezdeményezték. A rezsicsökkentésre vonatkozó panaszok javarészt a számlák jogszabálynak való megfelelőségének, valamint a rezsicsökkentés megvalósulásának ellenőrzésére irányultak. Jellemző volt az is, hogy a fogyasztók tájékoztatási céllal keresték meg a felügyelőségeket, hogy segítséget kérjenek a számla és a csökkentés mértékének megértése érdekében. Összességében a 2013-as adatok alapján megállapítható, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság törvényben biztosított hatásköre túl szűk ahhoz, hogy lehetőség legyen az egyedi díjfizetők számlázási problémáinak érdemi kivizsgálására, mivel az gyakran nem a távhőszolgáltató, hanem a költségmegosztókat üzemeltető cég, illetve a társasházi közös képviselő tevékenységére vagy mulasztására vezethető vissza. A költségmegosztás vonatkozásában indokolt lehet továbbá a jelenlegi fűtött légköbméter, illetve leolvasott érték figyelembevételén túlmenően olyan objektív és energetikai szempontból jelentős költségfelosztó tényezők alkalmazása is, mint az épület hőszigetelő tulajdonsága. Ez ugyanis nemcsak egy igazságosabb, egyenletesebb fűtési költségmegosztást eredményezne, hanem a hőszigetelés javítására is ösztönözné a társasházi közösségeket. A fentieken túlmenően javasolt volna a távhőszolgáltató számlázával kapcsolatos bővebb (a villamos energia, illetve földgáz területéhez hasonló) szabályozás bevezetése A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területe A hulladékról szóló törvény rendelkezései értelmében a közszolgáltató által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések fogyasztókkal, illetve társasházi közösséggel szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A törvény január 1-i hatálybalépésével és az új hatáskör telepítésével megnövekedett a hulladékkal kapcsolatos panaszbejelentések száma. A fogyasztóvédelmi hatósághoz 2013-ban összesen 736 fogyasztói beadvány érkezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban, amelynek megoszlása a következő volt. Az adatszolgáltatás időszakában 253 beadvány zárult érdemi intézkedéssel a felügyelőségek részéről és 435 esetben küldtek lakossági fogyasztók számára tájékoztató levelet. A fentebb ismertetett szolgáltatási területekkel megegyezően a fogyasztóvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén is megosztott hatáskörrel rendelkezik a Hivatallal. Ennek következtében 48 beadvány került áttételre a Hivatalhoz. A beérkezett fogyasztói panaszok alapján általános tapasztalatként megállapítható, hogy a beadványok túlnyomó része a számlázással, díjfizetéssel volt kapcsolatos. Gyakori, hogy a fogyasztók arra hivatkoznak, hogy a háztartásukban egyáltalán nem, vagy az 9

11 edénymérethez képest jelentősen kevesebb elszállítandó hulladék keletkezik, ezért az el nem végzett szolgáltatás után kiszámlázott díjat nem tartják jogszerűnek. A felügyelőségek ilyen esetben tájékoztató levélben hívták fel a fogyasztók figyelmét a közszolgáltatás kötelező jellegű igénybevételére, továbbá arra, hogy az ingatlantulajdonosok és a közszolgáltatók közötti jogviszonyt nem szerződés, hanem jogszabály hozza létre. A vizsgálat tapasztalatai alapján jellemző az üdülőingatlannal rendelkező tulajdonosok részéről, hogy sérelmesnek tartják a törvény azon rendelkezését, miszerint az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 %-át kell megállapítani, mivel az ingatlant nem, vagy csak az év rövidebb időszakában használják. A legtöbb önkormányzati rendelet tartalma kiterjed a közszolgáltatás szüneteltetésének lehetőségére, valamint arra, hogy azt milyen módon kell a szolgáltatónak bejelenteni. E körben arra vonatkozó panaszok érkeztek a felügyelőségekhez, miszerint a hulladékszállítással foglalkozó vállalkozástól a fogyasztó kérte a szolgáltatás szüneteltetését, azonban a következő évben a fogyasztó a bejelentést elmulasztotta megtenni, vagy az késve érkezett a szolgáltatóhoz, ezért a szolgáltató szállítási díjat számlázott ki részére. Tapasztalatunk szerint a szolgáltató díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedéseire vonatkozó beadványokban a fogyasztók a behajtás módját kifogásolják, mivel a behajtó cégek az adminisztrációs díj felszámításával adott esetben akár az eredeti tartozás többszörösét is követelhetik. A panaszt tevő fogyasztók hiányolják továbbá a behajtó céghez történő átadás előtt a szolgáltató díjfizetésre vonatkozó felszólítását. A hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó szolgáltatók a rezsicsökkentés végrehajtása során július 1-jétől a számlákban a április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90%-át alkalmazhatják. A vizsgálat tapasztalatai alapján a fogyasztóknak gyakran nehézséget okozott a rezsicsökkentés e szabályának értelmezése, azonban a felügyelőség által adott tájékoztatásnak köszönhetően ezeket tisztázni lehetett. Olyan panasz is érkezett, amely szerint a fogyasztó egy összegben előre kifizette a szolgáltatás egész éves díját, majd a rezsicsökkenés július 1-jei hatályba lépését követően a szolgáltató nem volt hajlandó a már befizetett összegből visszautalni a csökkentésnek megfelelő részt. A jogszabályi előírások értelmében a szolgáltatók kötelesek a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására, valamint tájékoztatás céljából ügyfélszolgálatot működtetni, ennek keretében a személyes, írásbeli, telefonos és elektronikus ügyintézés lehetőségét biztosítani. A szolgáltató panaszkezelésére vonatkozó beadványok jellemzően a válaszadás 15 napos határidejének túllépését sérelmezték, illetve kifogásolták a szolgáltató telefonos elérhetőségének nehézségeit, a honlap hiányosságait. 4. Összefoglaló A villamosenergia-szolgáltatás területén 2013-ban 36%-al több beadvány (2498 db) érkezett a felügyelőségekhez, mint 2012-ben (1832 db). A évben beérkezett beadványok megoszlása alapján növekvő tendencia figyelhető meg a szolgáltatók számlázását, elszámolását, továbbá a ki- és visszakapcsolással kapcsolatos gyakorlatát érintő panaszok számánál, de az elosztókat érintő, mérőórával, méréssel, leolvasással összefüggő fogyasztói panaszok esetén 38%-os csökkenés mutatkozott a évben beérkezett beadványokhoz képest. 10

12

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi 1. SZ. FÜGGELÉK: KÜLÖN SZABÁLYOK, ÁRAK ÉS ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK A GET 139. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN JOGUTÓDKÉNT ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA (KORÁBBI 7. SZ. MELLÉKLET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2009. július 1.-étől Földgáz E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2009. július 1.-étől 1 Tartalomjegyzék 2. oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XII. kerületi

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és függelékekkel 2009. július 1. Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/102 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról 2014. június 27-én került benyújtásra a Magyar Országgyűlés elé az egyes közszolgáltatási tárgyú

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 Tartalom: 1, Bevezetés 2, Társaságonkénti értékelés 3, Mutatószámonkénti értékelés 4, Összefoglalás

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról

Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról Siklós Város Önkormányzatának 26/2000. (XI.24.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról A távhő gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelésére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területeken

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek

Vodafone Magyarország Zrt. Lakossági Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek legutóbbi módosításának hatálybalépési dátuma: 2014. március 3. Az Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 1999. november 26. Vodafone Magyarország Zrt.

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e

Tömörkény Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú. R e n d e l e t e Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2000. (XI. 29.) ÖKt. számú R e n d e l e t e az Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról Egységes szerkezetben Tömörkény

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1. számú melléklet M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása Hatályos: 1/5.oldal GDF SUEZ

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A rendszerhasználati szerződés tartalmi elemeinek minden rendszerhasználóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szolgáltató a berendezés által termelt villamos energia mennyiségéből biztosítja Megrendelő fűtőműve számára szükséges vételezést.

MEGÁLLAPODÁS. Szolgáltató a berendezés által termelt villamos energia mennyiségéből biztosítja Megrendelő fűtőműve számára szükséges vételezést. MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Váci Távhőszolgáltatási Kft. (2600 Vác, Zrínyi u. 9., cg.: 13-09-072931, képviseli: Rakonczai Róbert ügyvezető igazgató), mint Megrendelő és a Dalkia Energia Zrt.,

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZENTES VÁROSI SZOLGÁLTATÓ KFT TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T 2005. 2 A szolgáltató főbb adatai : Társaság cégneve : Szentes Város Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01.

Általános Szerződési Feltételek. Hatályos: 2015. XII. 01. Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2015. XII. 01. 1 Tartalomjegyzék: Hivatkozott jogszabályok 3 old. Általános adatok, elérhetőség 4. old. Előfizetői szerződés megkötése és feltételei 5 old. Előfizetői

Részletesebben

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről országgyűlési beszámoló 2013 országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2 0 1 3 2 országgyűlési BESZÁMOLÓ 3 4 országgyűlési BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7891/2012. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-7873/2012. számú ügy) Előadó: dr. Kéri Szilvia Az eljárás megindítása A hivatalhoz érkezett beadvány szerint a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (egységes szerkezetben a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I

I Szerződésszám: FO-128-O1-2012 I Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei Út 207-209. (továbbiakban, mint Kereskedő vagy Mérlegkörfelelős ) egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., mint energiakereskedő amely

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készítés időpontja: 2011. május 16. Utolsó módosítás időpontja: 2015. október

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület

A Budapesti Békéltető Testület A Budapesti Békéltető Testület 4/2014. számú ajánlása az elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételekor tanúsítandó előfizetői és szolgáltatói magatartásról I. Ajánlás az előfizetőkre vonatkozóan

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről

Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Tájékoztatás a Felügyelet 2007. II. féléves panaszhasznosulási jelentéséről Panaszhasznosulási jelentésünkben félévenként áttekintjük, hogy a Felügyeletre érkező panaszokból nyert információkat milyen

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. január 1. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. és a Felhasználó

Részletesebben

Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról

Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról i ±vatal a á'9 1f 6 20 12 I0 s 2 0, 2012. évi.... törvény Összefogás a Fagyhalál Ellen Alapról, és a kihűlés által okozott halálesetek megel őzése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS. 1. amely létrejött ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 1. amely létrejött 1.1. egyrészről: a szolgáltató megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselő: Harrach Tibor ügyvezető igazgató székhelye:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros, Erdő sor 43. Az Intercisa Lakásszövetkezet Igazgatóságának b e s z á m o l ó j a a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára I. Botrányos esetek a Budapesti Békéltető Testület 2014. első félévéből A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata Internet szolgáltatásokra Szentendre, 2009. május 25. A Dunakanyar Holding Kft internet szolgáltatásaira vonatkozó Általános

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL (a 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. . 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerződési Feltételek Kivonata helyhez kötött telefon szolgáltatásra Szentendre, 2007. december 10. A Dunakanyar Holding Kft távközlési szolgáltatásaira vonatkozó

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2004. (XII. 20.) számú r e n d e l e t e a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról Hajdúsámson Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ Elosztóhálózat használati szerződés 2. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZŐDÉSHEZ I. Bevezető rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA A TVK-ERŐMŰ TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE Tartalomjegyzék Tartalom Oldalszám

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT GDF SUEZ ENERGIA HOLDING HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel GDF SUEZ Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 3 A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgázkereskedő

Részletesebben

Jogszabályok Karbantartás

Jogszabályok Karbantartás Jogszabályok Karbantartás Tartalom Szolgáltatás szüneteltetése... 2 A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók üzemeltetése... 3 Üzemeltetési szerződéssel működtetett földgázrendszerek szerződéses

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

E-szolgáltatás-felügyeleti osztály. Beszámoló az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokról

E-szolgáltatás-felügyeleti osztály. Beszámoló az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokról E-szolgáltatás-felügyeleti osztály Beszámoló az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokról 014 Az elektronikus kereskedelem területén 006. január 1-től a Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól

Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak. érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól 30083/2013-5440 Összefoglaló a munka-és pihenőidő szabályainak érvényesülése tárgyú célellenőrzés tapasztalatairól [2013. október 2 - október 18.] A munkaügyi hatóság a 2013. évi munkaterv szerint - a

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 1045 Nap utca 7. szám alatti, 72442/0/A/1 hrsz-ú,

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS JOGI SZOLGÁLTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOKBAN MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: dr. Juhász Gábor Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II.

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott. b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott b8/2 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések II. című képzéshez A képzési program kódszáma: b8/2 A képzési program megnevezése: Agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 9/1999.(Vll.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2003 (IIII.28.) ÖK., a 13/2004. (V.24.) ÖK., a 8/2007 (VII.2.) ÖK.,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2005.(XII.31.) ÖR rendelete a távhőszolgáltatásról Módosította: 22/2006. (X.01.), 38/2006. (XII.30.), 13/2008. (VI.01.), 21/2008. (X.31.) Az árak megállapításáról

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755.

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Beszámoló az Országgyűlés részére a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Tartalom I. fejezet... 2 1. A közbeszerzési szabályozás alakulása

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

2. Irányadó jogszabályok

2. Irányadó jogszabályok A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3010/2014. útmutató a vámigazgatási bírságok kiszabásáról, a korrekciós pótlékról és az azokhoz kapcsolódó méltányossági eljárások gyakorlatáról 1. Bevezető A

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Otthon V. Ingóság Biztosítása Az Otthon V. Ingóság Biztosítás a jelen Általános és Különös feltételek szerint jön létre az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: 06/181-2/2011. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2010. évi szociális igazgatási és intézményellenőrzési

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztatási tevékenység. Dr. Rákosa Melinda NAV KAVIG Kiemelt Adózók Adóügyi és Végrehajtási Igazgatóhelyettes

Ügyfél-tájékoztatási tevékenység. Dr. Rákosa Melinda NAV KAVIG Kiemelt Adózók Adóügyi és Végrehajtási Igazgatóhelyettes Ügyfél-tájékoztatási tevékenység Dr. Rákosa Melinda NAV KAVIG Kiemelt Adózók Adóügyi és Végrehajtási Igazgatóhelyettes Témakörök Ügyfél-tájékoztatás, mint szolgáltató tevékenység Gyakori kérdések Időszakos

Részletesebben

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

2011. évi CCIX. törvény. a víziközmű-szolgáltatásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek Hatály: 2015.VII.24. - 2015.XII.31. 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogok és kötelezettségek meghatározása, a nemzeti

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben