H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi."

Átírás

1 Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar Televízió Nonprofit Zrt.- vel (1016 Budapest, Naphegy tér 8., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott, az MN/15530/2014. számú eljárással egyesített MN/12953/2014. számú eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 2-án, míg az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 11-én, 19-én és 28-án, valamint március 6-án, 12-én, 16-án és 24-én, összesen tizennégy (14) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről, illetve az esélyegyenlőségről szóló műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 11-én, 19-én és 28-án, továbbá március 6-án, 12-én, 16-án és 24-én, összesen hét (7) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a közszolgálati lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a filmalkotás, játék és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, évben legalább tíz órán keresztül magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz százhetvenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 5- én, az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 28-án és március 12-én, míg az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában március 4-én, összesen négy (4) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz négyszázhúszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 2-án és 19-én, valamint március 6-án, 12-én, 16-án és 24-én, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 5-én, továbbá március 2-án és 27-én, míg az M3 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 10-én, 18-án és 26-án, valamint március 17-én, összesen húsz 1

2 (20) alkalommal megsértette a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó azon törvényi rendelkezést, amely értelmében a műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, ezért a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában az MN/ /2014. számú végzés mellékletének C) pontjában megjelöltek szerint, a Van képünk hozzá! Rádiókabaré című műsorszám tekintetében, az ott megjelölt időpontban február 26-án nem sértette meg azt a törvényi rendelkezést, amely szerint a feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca ) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Hivatal az Mttv (1) bekezdésében foglalt általános hatósági felügyeleti hatáskörében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató M1, M2 és M3 elnevezésű médiaszolgáltatásain február hónapban közreadott műsorfolyamot. A hatósági ellenőrzés megállapításai alapján felmerült az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában, valamint a (4) bekezdésében és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Hivatal az Mttv (1) bekezdés cc) alpontjában foglalt hatáskörében május 13-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Hivatal a Médiaszolgáltatót a tényállás tisztázása érdekében az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján arra kötelezte továbbá, hogy nyilatkozzon arról az esetlegesen ezt alátámasztó dokumentumok csatolásával együtt, hogy a végzés mellékletében részletezett műsorszámok esetében biztosította-e, hogy azok a hallássérültek számára hozzáférhetőek legyenek. A Médiaszolgáltató M1, M2 és M3 elnevezésű médiaszolgáltatásaiban március hónapban közreadott műsorfolyam hatósági ellenőrzése során a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában, a (4) bekezdésében, valamint az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértésének lehetőségét észlelte. A Hivatal az MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében a hatósági eljárás május 28-án történő megindításáról, valamint a fentiek szerinti, MN/12953/2014. ügyiratszámon folyamatban lévő eljárással az ügyek együttes eldöntése céljából, a Ket. 33/B. (1) bekezdése alapján történő egyesítéséről, továbbá a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről tájékoztatta a Médiaszolgáltatót. Az előbbieken túl a Hivatal végzésében az Mttv (3) bekezdés a) pontja szerint nyilatkozattételre (és a nyilatkozatában foglaltakat alátámasztó esetleges dokumentumok csatolására) kötelezte a Médiaszolgáltatót. 2

3 A Médiaszolgáltató a Hivatal MN/ /2014. számú végzésére június 12-én érkezett, MN/ /2014. számon iktatott beadványában (MTV Zrt. iktatószám: 1-160, MTVA jogi iktatószám: 12/2014) reagált, melyben a hatósági eljárás bírság szankció alkalmazása nélküli megszüntetését kérte. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjának február hónap tekintetében vélelmezett megsértésével összefüggésben a Médiaszolgáltató a Hivatal megállapításait nem vitatta, ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy az egyes élő sugárzott ( Ma reggel, Az Este és A lényeg című) műsorszámai esetében a törvényi feltételeket technikai szolgáltatója (a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a továbbiakban: MTVA) önhibáján kívül, a jelenlegi technikai feltételek mellett nem tudja teljesíteni. A Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy a probléma megoldását szakértők bevonásával és új eljárások felkutatása révén kívánja (és tudja) megoldani, a végső megoldás kidolgozása időpontjáig pedig élő műsorai akadálymentesítését ezen műsorok ismétléseinek feliratozása útján valósítja meg. A Médiaszolgáltató a Hivatal MN/ /2014. számú végzése mellékletének B) pontjában megjelölt műsorszámok esetén az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjának megsértését nem vitatta, a napi kvótának az M1 csatornáján való teljesülése elmaradásának okaként február 11-én és 19-én a XXII. Téli Olimpiai Játékokról való élő közvetítésekre, míg február 28-a tekintetében az adásmenet utolsó pillanatban történő megváltozására hivatkozott. Az MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan mellékletének C) pontjában felsorolt műsorszámok tekintetében vélelmezett jogsértésekkel összefüggésben úgy nyilatkozott, hogy az M1 elnevezésű csatornán február 5-én közzétett Híradó és az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 28-án közétetett A múlt fogságában című műsorszámok esetén a feliratozás csúszását műszaki hiba, illetve emberi mulasztás okozta. A Médiaszolgáltató az előbbieken túl hangsúlyozta, hogy az MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan mellékletének C) pontjában foglaltaktól eltérően, az ott megjelölt időpontban, az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 26-án nem a Van képünk hozzá! Rádiókabaré című műsorszámot (hanem 21 óra 10 perctől az On The Spot - Diktátorok gyermekei című sorozata egyik epizódját) vetítette. A Médiaszolgáltató az említettekkel összefüggésben kérte annak figyelembevételét, hogy a feliratozásban az említett hibák csupán rövid ideig tartó fennakadást jelentettek és azokat észlelésüket követően, haladéktalanul kijavították munkatársai. A Hivatalnak az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondatában foglaltak vélelmezett megsértésével kapcsolatos megállapításait a Médiaszolgáltató nem vitatta, az MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan mellékletének D) pontjában megjelölt egyes műsorszámok tekintetében a feliratozás pontatlansága, aszinkronitása okaként az élőben történő sugárzást, emberi mulasztást és technikai, műszaki okokat rögzített. Nyilatkozatában a Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy technikai szolgáltatójával szorosan együttműködve folyamatosan törekszik a jogszabályi követelmények betartására és a hallássérült nézők számára is elérhető műsorkínálat biztosítására, bővítésére. A Médiaszolgáltató rögzítette, hogy az Mttv.-nek a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámok körét kiterjesztő, július 3-ától hatályos módosítása kizárólag lépcsőzetesen megvalósítható műszaki, technikai és technológiai fejlesztéseket követelt meg részéről, továbbá úgy nyilatkozott, hogy technikai szolgáltatója, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) kutatás-fejlesztési együttműködésre lépett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel a politikai-közéleti témájú élő műsorok feliratozásának vizsgálata terén. Az előbbiekhez kapcsolódóan kifejtette, hogy a Médiaszolgáltató számára is csupán a kísérleti integráció során fog kiderülni, hogy az adott feladatra szabott nyelvi modellel milyen betű- és szópontosság érhető el (figyelemmel arra, hogy az automatikus betű szerinti beszédfelismerés a magyar nyelv sajátosságai folytán nem megoldható), továbbá a vizsgálat keretében nyílik lehetősége a hibák kijavításának emberi erőforrás igénye és a hosszabb távú terhelésingadozás alapján a felhasználói, üzembiztonsági követelmények kielégíthetőségének felmérésére. A jelnyelvi tolmácsolás lehetőségével összefüggésben a Médiaszolgáltató rámutatott, hogy amellett, hogy élő bejelentkezésnél a jeltolmács képernyőn való, kötött elhelyezése lényegi, vizuális információvesztést okozna (így a halló és a hallássérült nézők számára egyaránt zavaró lenne), e megoldás alkalmazása olyan műszaki és gazdasági többlet-ráfordítást igényelne, amelyet jelen körülmények között biztosítani nem képes. Az előbbieken túl a Médiaszolgáltató előadta, hogy az emberi mulasztások elkerülése, valamint a technikai hibák kiküszöbölése érdekében az MTVA lépéseket tett, továbbá a február hónap tekintetében vélelmezett jogsértésekkel kapcsolatban ismételten hangsúlyozta azon álláspontját, hogy e hibák és mulasztások rövid idő ideig álltak fenn, azokat észlelésüket követően haladéktalanul orvosolta, továbbá kérte e körülményeknek a döntéshozatal során, a javára történő értékelését. A Médiaszolgáltató a Hivatal MN/ /2014. számú végzésére június 24-én érkezett, MN/ /2014. számon iktatott beadványában (MTV Zrt. iktatószám: 1-177, MTVA jogi iktatószám: 12/2014) 3

4 válaszolt, melyben az együttműködő magatartására hivatkozással kérte a hatósági eljárás megszüntetését és a bírság szankció alkalmazásának mellőzését. Az MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan mellékletének A) pontjában felsorolt műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató a Hivatal megállapításait nem vitatta, és e körben az MN/ /2014. számú beadványának vonatkozó részével azonos tartalmú nyilatkozatot tett. Az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti, az M1 elnevezésű csatornát érintő, március hónap tekintetében vélelmezett jogsértésekkel összefüggésben a Médiaszolgáltató úgy nyilatkozott, hogy március 6-án a Rondó és az Átjáró című műsorszámait érintő, az adást közvetlenül megelőző változtatás, március 16-án pedig a több órányi élő sportközvetítés (Forma 1 Ausztrál Nagydíj és annak ismétlése, valamint az OTP Bank Liga Ferencvárosi TC DVSC-TEVA labdarúgó mérkőzés, összesen mintegy 459 percben) miatt nem teljesítette a napi kvótát. Az előbbieken túl a Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy a március 12-ei és 24-ei adásnapokon, a 6-24 óráig terjedő műsorsávban nem állt rendelkezésére a törvényi kvóta szerinti, adásba szerkesztett műsorperc, melynek feliratozása a jelenlegi technikai feltételekkel megoldható lett volna. Az MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan mellékletének C) pontjában felsorolt műsorszámok tekintetében vélelmezett jogsértésekkel összefüggésben a Médiaszolgáltató emberi mulasztásra hivatkozott (az M3 elnevezésű csatornán március 4-én közzétett Osztrigás Mici, valamint az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásban március 12-én vetített Rex felügyelő című műsorszámok esetében), továbbá az érdemi döntéshozatal keretében kérte az akadálymentesítés elmaradása rövid időtartamának és a hibák észlelését követő haladéktalan kijavításnak a Hivatal által történő figyelembevételét. A Hivatalnak az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondatában foglaltak vélelmezett megsértésével kapcsolatos megállapításait a Médiaszolgáltató nem vitatta, az MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan mellékletének D) pontjában megjelölt egyes műsorszámok tekintetében a feliratozás pontatlansága, aszinkronitása okaként rendszerleállást eredményező technikai körülmény fennállására ( Irány Dinóföld: Irány az űr! című műsorszám), az élőben történő közvetítés akadálymentesítésének nehézségeire (az M1 csatornán március 6-án, 12-én és 16-án adásba került Híradó című műsorszámok) és az ismétlések feliratozásának időigényére (az M2 csatornán március 2-án sugárzott Híradó című műsorszám), továbbá az adásszerkesztő programban tárolt anyagok hiányosságára, pontatlanságára (az M3 csatornán március 17-én és az M1 csatornán március 6-án közzétett Sporthírek című műsorszámok) hivatkozott. A Médiaszolgáltató hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján bevezette azt a gyakorlatot, hogy a Híradó és a Sporthírek című műsorszámok élő adásainak kimenő hangját az MTVA rögzíti, majd az ismétlés megkezdésének időpontjára lehetőség szerint felirattal látja el. Az M2 csatornán március 27-én közzétett Zazie kisasszony és az M3 csatornán március 24-én vetített Ondine című műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató előadta, hogy a feliratozás aszinkronitását ( elcsúszását ) emberi mulasztás, illetve felirat kódolási hiba eredményezte. Beadványa összegzéseként az MN/ /2014. számon iktatott nyilatkozatával megegyezően a Médiaszolgáltató ismertette a fennálló problémákkal kapcsolatos álláspontját, valamint az azok megoldása érdekében tett lépéseit. A Hivatal a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő, februármárcius hónapokra vonatkozó vizsgálati jelentések, valamint a Médiaszolgáltató nyilatkozatai és adatszolgáltatásai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 11-én, 19-én és 28-án, valamint március 6-én, 12-én, 16-án és 24-én, míg az M3 elnevezésű csatornáján február 2-án, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen tizennégy (14) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést, ugyanis a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben felsorolt hírműsorszámot és politikai tájékoztató műsorszámokat nem látta el felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja szerint: A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a) valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, ( ) 4

5 magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen.. Az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjával összefüggésben a Hivatal elsődlegesen rögzíti, hogy az e rendelkezésben meghatározott műsorszámokat azok kiemelt, a nagy nyilvánosság tájékoztatásában betöltött kiemelt szerepük folytán a Médiaszolgáltatónak kvótán kívül, kötelezően kell akadálymentessé tennie a gazdasági és műszaki lehetőségein alapuló választása szerint feliratozás, illetve jelnyelvi tolmácsolás (a hallássérültek érdekeit szolgáló, tipikusan az élő műsorok nyomon követését célzó, azt teljes mértékben biztosítani képes módszer) biztosítása útján. A Médiaszolgáltató a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezett időpontokban sugárzott műsorszámok (politikai tájékoztató és hírműsorszám) vonatkozásában ezen kötelezettségét nem teljesítette, tehát a kifogásolt műsorszámoknál segédletet nem alkalmazott (azokat nem látta el feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással). A törvény nem enged kivételt sem a felvételről sugárzott, sem az élő műsorszámok esetén, tehát a közszolgálati médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy minden, a médiaszolgáltatásban közzétett (akár élő, akár felvételről sugárzott) közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést és politikai tájékoztató műsorszám magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással elérhető legyen. A fentiekben kifejtetteknek megfelelően, a Médiaszolgáltató MN/ /2014. és MN/ /2014. számon iktatott beadványaiban az élőben sugárzott műsorszámokkal kapcsolatosan előadott, a feliratozás jövőbeni biztosítására irányuló kutatás-fejlesztési együttműködésre, valamint a jelnyelvi tolmácsolás zavaró vizuális hatására, műszaki és költségigényére való hivatkozása szerint - az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja alapján fennálló kötelezettsége folytán - a jogsértés megállapítása jelen eljárásban nem mellőzhető. B.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 11-én, 19-én és 28-án, továbbá március 6-án, 12-én, 16-án és 24-én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint hét (7) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezést, ugyanis az említett napokon a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben a legalább tíz órában meghatározottnál kevesebb időtartamban sugárzott olyan műsorszámokat, amelyeket magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással kellett volna elérhetővé tennie. A Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 11-én 4 óra 31 perc 22 másodperc, február 19-én 4 óra 36 perc 52 másodperc, február 28-án 8 óra 49 perc 11 másodperc, március 6-án 7 óra 56 perc 03 másodperc, március 12-én 8 óra 48 perc 12 másodperc, március 16-án 6 óra 48 perc 16 másodperc, március 24-én pedig 8 óra 35 perc 23 másodperc időtartamban sugárzott - a kötelezően akadálymentesítendő műsorszámok mellett - segédlettel ellátott műsorszámokat. Az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerint: A közszolgálati, illetve legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy ( ) b) filmalkotás, játék és a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és a 24 óra közötti műsoridőben, ( ) bc) évben legalább tíz órán keresztül, magyar nyelvű felirattal például teletext szolgáltatáson keresztül vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen.. A Hivatal kiemeli, hogy az Mttv a valamennyi rendelkezésének célja az esélyegyenlőség elvének érvényre juttatása érdekében annak biztosítása, hogy a halló nézőkhöz hasonlóan a közvélemény széles rétegének szánt, a nagy nyilvánosságot tájékoztató, szórakoztató és oktató funkciót is ellátó televízió műsorok a hallássérült nézők számára is élvezhetővé, megérthetővé váljanak. A hallássérült nézők e jogosultsága teljesülésének előmozdítása érdekében az Mttv. fentebb idézett rendelkezése szerint a jogalkotó az akadálymentesítés kötelezettségét a Médiaszolgáltató valamennyi közszolgálati jellegű médiaszolgáltatása tekintetében, külön-külön írja elő, mégpedig a magasabb nézettségű, naptári naponként 6-24 óráig tartó műsorsávban. A jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben 5

6 részletezett időpontokban azonban a Médiaszolgáltató nem tett eleget azon törvényi kötelezettségének, miszerint a fent említett műsorszámokat 6 és 24 óra között tíz órában magyar nyelvű felirattal, illetve jelnyelvi tolmácsolással elérhetővé tegye. A Médiaszolgáltató MN/ /2014. és MN/ /2014. számon iktatott beadványaiban a napi kvóta teljesülése elmaradásának okaként az adásmenet utolsó pillanatban történő megváltozására, valamint a nagyszámú élő műsorra (főként sportesemények közvetítésére) hivatkozott, továbbá a március 12-ei és 24-ei adásnapok tekintetében előadta, a 6-24 óráig terjedő műsorsávban nem állt rendelkezésére a törvényi kvóta szerinti, adásba szerkesztett műsorperc, melynek feliratozása a jelenlegi technikai feltételekkel megoldható lett volna. A fentiekben kifejtettekre utalással a Hivatal rámutat, hogy a Médiaszolgáltató az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti kötelezettsége keretében, évben azt (volt) köteles biztosítani, hogy a 6-24 óráig terjedő műsoridőben, a kötelezően akadálymentesítendő műsorszámokon felül, naponta legalább tíz órában olyan műsorszámokat tesz közzé, amelyek az általa választott eszköz biztosítása útján, tehát magyar nyelvű felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással (azaz a hallássérültek érdekeit szolgáló, tipikusan az élő műsor nyomon követését célzó, azt teljes mértékben biztosítani képes módszerrel) is elérhetőek. Az előbbiek alapján a Médiaszolgáltatónak a műsor szerkezeti kialakításával összefüggő egyes körülményekre (pl. valamely műsorszám közzététele időpontjának megválasztása, ezzel összefüggésben a teljes műsornapon 0-24 óráig akadálymentesített műsorszámok összes időtartama, illetve a műsorrend kialakítása) hivatkozása jogi relevanciával a törvényben expressis verbis rögzített kötelezettség alapján nem bírhat, és az alapján a jogsértés megállapítása jelen hatósági eljárásban sem mellőzhető. C.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 5-én, az M1 elnevezésű csatornáján február 28-án és március 12-én, míg az M3 elnevezésű csatornáján március 4-én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen négy (4) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezést, ugyanis a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben felsorolt műsorszámok akadálymentesítését az egyes műsorszámok teljes időtartama alatt nem biztosította. Az Mttv. 39. (4) bekezdése szerint: A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot a műsorszám egységét nem sértve, valamint műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. A Médiaszolgáltató az Mttv. 39. (4) bekezdése tekintetében vélelmezett jogsértések tekintetében MN/ /2014. és MN/ /2014. számon iktatott beadványaiban emberi mulasztásra, illetve a műszaki hibára hivatkozott, továbbá kérte annak figyelembevételét, hogy a feliratozásban az említett hibák csupán rövid ideig tartó fennakadást jelentettek és azokat észlelésüket munkatársai haladéktalanul kijavították. A Hivatal a Médiaszolgáltató emberi mulasztásra, illetve műszaki hibára való hivatkozásával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a médiaszolgáltatók az Mttv. 3. -a alapján szabadon határozzák meg a médiaszolgáltatásuk tartalmát és felelősséggel tartoznak a törvényben foglaltak betartásáért. Az Mttv. hivatkozott rendelkezése alapján a törvény hatálya a médiaszolgáltatókra terjed ki, a Hatóság az Mttv.- ben foglaltak megsértése miatt a médiaszolgáltatókkal szemben jár el. Az Mttv. 3. -a értelmében a Médiaszolgáltató felelőssége objektív, e felelőssége körében vétkessége nem értékelhető. Az előbbiek alapján, a Médiaszolgáltató MN/ /2014. és MN/ /2014. számon iktatott beadványaiban ismertetett ezen nyilatkozatai alapján a jogsértés(ek) megállapítása jelen határozatban nem mellőzhető. A feliratozás hiányosságának időtartamával összefüggésben a Hivatal rámutat, hogy a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében rögzítettek szerint, az ott megjelölt műsorszámok akadálymentesítésében február 5-én 50 másodperces, február 28-án 3 perc 32 másodperces, március 4-én 2 perc 41 másodperces, március 12-én pedig 34 perc 58 másodperces hiányosság volt tapasztalható. A Hivatal álláspontja szerint az Mttv. fentebb idézett jogszabályi rendelkezése kizárólag abban az esetben érheti el célját, ha az érintett, a Médiaszolgáltató választása szerint feliratozás, illetve jelnyelvi tolmácsolás útján akadálymentesített műsorszámokat a 6

7 hallássérült nézők azok teljes időtartama alatt figyelemmel követhetik, és az előbb említett legkisebb mértékű felirat hiány is alkalmas (volt) már arra, hogy az adott műsor nyomon követhetőségének megnehezítése révén az érdeklődés csökkenésén túlmenően a hallássérült nézők szövegértését akadályozza, ezért a jogsértések jelen hatósági eljárásban való megállapítása ezen médiaszolgáltatói érvelés alapján ugyancsak nem mellőzhető. A Médiaszolgáltató MN/ /2014. számú beadványában előadta, hogy az M1 elnevezésű csatornán február 26-án az MN/ /2014. számú végzés elválaszthatatlan mellékletének C) pont 2. alpontjaiban megjelölt időpontban nem a Van képünk hozzá! Rádiókabaré című műsorszámot, hanem 21 óra 10 perces kezdettel az On The Spot - Diktátorok gyermekei című sorozata egyik epizódját vetítette. A műsorszám rendelkezésre álló felvételének újbóli megtekintése, valamint a felvételnek a vizsgálati jegyzőkönyvvel való ismételt összevetése alapján a Hivatal megállapította, hogy az említett végzése elválaszthatatlan mellékeltét képező táblázatban adminisztrációs hiba folytán tévesen került a műsorszám megjelölésre, így e műsorszám tekintetében a Médiaszolgáltató jogsértése a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően valóban nem megállapítható. Az előbbiekre tekintettel a Hivatal az említett műsorszámot jelen határozata meghozatala és a jogkövetkezmény megállapítása során nem vette figyelembe. D.) A Hivatal megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 2-án és 19-én, valamint március 6-án, 12-én, 16-án és 24-én, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásában február 5-én, továbbá március 2-án és 27-én, míg az M3 elnevezésű csatornáján február 10-én, 18-án és 26-án, valamint március 17-én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint összesen húsz (20) alkalommal megsértette az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondatában foglalt rendelkezést, mivel a mellékletben felsorolt műsorszámok szövegének feliratozott változata nem volt pontos, illetve a képernyő történéseivel nem állt szinkronban. Az Mttv. 39. (5) bekezdésének második mondata szerint: A műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia.. A Hivatal elsődlegesen rögzíti, hogy az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés a médiaszolgáltatók pontos feliratozásra és a feliratoknak a történésekkel szinkronban való megjelenítésére vonatkozó kötelezettséget írja elő. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K /2013/4. számú ítélete szerint a médiaszolgáltatók szinkronitási kötelezettsége egyértelműen arra vonatkozik, hogy a feliratozott műsorszámok során az elhangzottakat rögzítő feliratnak az elhangzottakkal lehetőleg egyidejűleg, azonos időben kell megjelennie a képernyőn annak érdekében, hogy a hallási fogyatékkal élő nézők figyelemmel követhessék és megérthessék az adott cselekményt. Amennyiben valamely műsorszámban a felirat sietése vagy késése akadályozza, vagy akár csak hátráltatja a megértést, illetve a követhetőséget, úgy szinkronban álló feliratról nem beszélhetünk. A szöveg feliratozott változatának pontosságára vonatkozó kötelezettséghez kapcsolódóan a Hivatal kiemeli, hogy ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden egyes elhangzott szónak szerepelnie kell a feliraton is, az esélyegyenlőség azonban csak úgy valósítható meg, ha valóban az elhangzott szavak és nem pedig más, azok értelmének a Médiaszolgáltató szerint megfelelő szavak szerepelnek a feliraton. A Hatóságnál az Mttv.-nek a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi kötelezettségei teljesülésének vizsgálatát, a hatósági ellenőrzést hallássérült kódolók végzik, akik közül többen a feliratot használják segítségül az elhangzottak megerősítéséhez, ezért számukra is zavaró, ha más megfogalmazású vagy csupán hasonló szöveg olvasható a feliraton, továbbá a feliratcsúszás hasonló okokból szintén nehézséget okoz a történtek nyomon követésében. Az előbbieknek megfelelően, a feliratozott műsorszámban megvalósuló aszinkronitás esetén a Médiaszolgáltató nem teljesíti az Mttv. 39. (5) bekezdése második mondatában foglalt rendelkezést, így jogsértése megállapítható. Az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatának február és március hónapokban vélelmezett megsértésével összefüggésben a Médiaszolgáltató MN/ /2014. és MN/ /2014. számon iktatott beadványaiban a pontatlanságok és az aszinkronitás megvalósulását nem vitatta, a jogsértések okaként az élőben történő sugárzás nehézségeit, emberi mulasztást, technikai, műszaki okokat, valamint kódolási hibát jelölt meg. 7

8 A Médiaszolgáltató említett beadványában előadottakkal összefüggésben a Hivatal ismételten utal a jelen határozat fenti C) pontjában részletesen kifejtett, a médiaszolgáltatók Mttv. 3. -a alapján fennálló objektív felelősségére, amely szerint a Médiaszolgáltató által ismertetett körülmények emberi mulasztás, technikai hiba stb. alapján, illetve a jövőbeni jogsértések megelőzése érdekében tett lépésekre való hivatkozása szerint a jogsértés megállapítása jelen határozatban nem mellőzhető. A fenti C) és D) pontok tekintetében általánosságban rögzíti a Hivatal, hogy az olyan esetekben, amelyekben egy adott műsorszámon belül az Mttv. 39. (4) bekezdésében és az (5) bekezdés második mondatában foglaltak megsértése egyaránt megvalósul, a két törvényi rendelkezés megsértése közül csak az egyik törvénysértést állapítja meg. Ha az adott műsorszám kapcsán hiányzik a felirat vagy csak egyetlen, illetve csupán néhány, nem az elhangzottakat tartalmazó mondat olvasható a folyamatos szövegezés helyett, a Hivatal az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglaltak megsértését állapítja meg (mivel a felirat hiánya volt a jogsértés meghatározó eleme), abban az esetben viszont, amikor van felirat, de az hiányos, illetve pontatlan (a képernyő történéseivel nem áll szinkronban), az Mttv. 39. (5) bekezdése szerint minősíti a tényállást. Az előbbiekkel összefüggésben kiemeli a Hivatal, hogy az egy műsorszámon belüli több alkalommal hiányzó felirat, illetve nem az Mttv.-ben foglaltaknak megfelelő feliratozás miatti törvénysértéseket a Hivatal műsorszámonként, tehát egy alkalommal megvalósult törvénysértésként értékeli. Tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a hallássérültek számára hozzáférhető, az eljárás tárgyát képező műsorszámokat az M1 elnevezésű médiaszolgáltatásban február 2-án, 11-én, 19-én és 28-án, valamint március 6-án, 12-én, 16-án és 24-én, az M2 elnevezésű médiaszolgáltatásban február 5-én, továbbá március 2-án és 27-én, míg az M3 elnevezésű csatornán február 2-án, 10-én, 18- án és 26-án, valamint március 4-én és 17-én, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező mellékletben részletezettek szerint nem a törvény rendelkezéseinek megfelelően tette közzé, a Hivatal megállapította Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés tizennégy, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti rendelkezés hét, a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés négy, valamint az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés húsz alkalommal történt megsértését. A Hivatal a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése szerint: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben.. Az Mttv (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.. A.) A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a jelen határozat meghozatala időpontjáig az alábbi táblázatban rögzített tizenhat határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató esetében a hivatkozott rendelkezés megsértését: 8

9 Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/7177-6/ január március 53 felhívás MN/ / április május 27 felhívás MN/ / június Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus 31 felhívás MN/ / szeptember november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/2912-6/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/7441-4/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus szeptember Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3279-4/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január Ft bírság (jogsértésenként Ft) A fentiek alapján, különös tekintettel a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen jogsértést megelőzően, ugyanazon törvényi rendelkezés tizenhárom alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra, a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek a vizsgált időszakban (2014. február-március hónapokban) történt tizennégy alkalommal történt megsértését nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, tehát kizárt volt az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezmény alkalmazása. B.) A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés vonatkozásában alkalmazott jogkövetkezmény megállapítása során tekintettel volt arra, hogy a Médiaszolgáltató esetében a jelen határozat meghozataláig az alábbi táblázat szerinti nyolc határozatában rögzítette a hivatkozott rendelkezés megsértését: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / szeptember november 1 Mttv (1) bek. szerinti felhívás (a továbbiakban: felhívás) MN/ / február 1 felhívás MN/ / március április 3 felhívás MN/ / május 6 felhívás MN/ / június július 6 az Mttv (3) bek. bb) alpontja alapján Ft bírság (a továbbiakban: bírság) (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus 1 felhívás szeptember MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január Ft bírság (jogsértésenként Ft) A fentiek alapján a Hivatal nem értékelhette csekély súlyúként a jogsértést, és nem alkalmazhatta az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményt tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató többszöri felhívás és három alkalommal alkalmazott bírságszankció ellenére is a 9

10 vizsgált hónapokban (2014. február-március) hét alkalommal sértette meg az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglaltakat. C.) A Hivatal a jelen határozat meghozataláig a felirat, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszám teljes időtartama alatt történő feliratozásának kötelezettségére vonatkozó, az Mttv. 39. (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését az alábbi táblázat szerinti ügyiratszámú, összesen tizennégy határozatában állapította meg a Médiaszolgáltató közszolgálati médiaszolgáltatásai vonatkozásában: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / június 7 felhívás MN/ / július 1 felhívás MN/ / augusztus Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / szeptember november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/2912-6/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/7441-4/ január Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus szeptember Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3279-4/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január Ft bírság (jogsértésenként Ft) Az előbbiek alapján a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen jogsértést megelőzően ugyanazon törvényi rendelkezés tizenkét alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankciókra figyelemmel a Hivatal a jelen ügyben nem értékelhette csekély súlyúként a vizsgált két hónapban (2014. februármárcius) négy alkalommal megvalósult törvénysértést ezáltal az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. D.) A Hivatal a feliratok pontosságának és a képernyő történéseivel való szinkronban állásának kötelezettségére vonatkozó, az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben jelen határozat meghozataláig a lenti táblázatban meghatározott tizenegy határozatában állapította meg: Határozat Megállapított Vizsgált időszak ügyiratszáma jogsértések száma Alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke MN/ / szeptember 7 felhívás november MN/2912-6/ december 1 felhívás MN/7441-4/ január 4 felhívás MN/ / február Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / március április Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / május Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / június július Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / augusztus Ft bírság 10

11 szeptember (jogsértésenként Ft) MN/ / október november Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/3279-4/ december Ft bírság (jogsértésenként Ft) MN/ / január Ft bírság (jogsértésenként Ft) A táblázatban foglaltak szerint, a Médiaszolgáltatóval szemben a jelen jogsértést megelőzően ugyanazon törvényi rendelkezés nyolc alkalommal történt megsértése miatt alkalmazott bírságszankcióra tekintettel, valamint figyelemmel a február-március hónapokban elkövetett törvénysértés kiemelkedően magas esetszámára (20), a Hivatal a jelen eljárásban vizsgált törvénysértéseket nem értékelhette csekély súlyú törvénysértésként, ezért az Mttv (1) bekezdésében rögzített felhívás jogkövetkezményt nem alkalmazhatta. A Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában, a (4) bekezdésben és az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezések megsértése tekintetében a fenti szempontokon túl értékelte a jogsértés ismételtségét is. Az előbbiek alapján és tekintettel az Mttv (4) bekezdésben rögzített definícióra is, a Hivatal kiemeli, hogy az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata július 26-án, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata szeptember 17-én, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata november 23-án, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata február 1-jén, az MN/ /2013. ügyiratszámú bírságoló határozata március 14-én vált jogerőssé, az MN/3279-4/2014. ügyiratszámú bírságoló határozata április 16-án vált jogerőssé, az MN/ /2014. ügyiratszámú bírságoló határozata pedig július 1-jén vált jogerőssé, mivel a Médiaszolgáltató a rendelkezésre álló határidőn belül nem élt jogorvoslati jogával. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Hivatal a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértések vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Hivatal úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A Hivatal az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembe vételével, az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjának megsértése miatt, esetenként (14) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,19 %-ának (95.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 2,66 %-a), az Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont bc) alponjának megsértése miatt esetenként (7) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,05 %-ának (25.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 0,35 %-a), az Mttv. 39. (4) bekezdésének megsértése miatt esetenként (4) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,21 %-ának ( ,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 0,84 %-a), az Mttv. 39. (5) bekezdés második mondatának megsértése miatt, esetenként (20) a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,1 %-ának (50.000,- Ft) megfelelő mértékű, azaz összesen ,- Ft (az ötvenmillió forint 2 %-a) összegű bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Hivatal külön tekintettel volt a jogkövetkezménynek a jövőbeni jogsértések elkerülését célzó hatására, illetve arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó szankció esetén érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentebb kifejtettek szerint tehát a Hivatal az Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés tizennégy, a (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában foglalt rendelkezés hét, a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés négy, míg az (5) bekezdés második mondatában foglalt rendelkezés húsz alkalommal történt 11

12 megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján kiszabható joghátrány mellett, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az Mttv (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a Hivatal határozata ellen a Médiatanácshoz lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) alpontján és a 98. (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére vonatkozó tájékoztatás a Ket. 99. (1) bekezdésén, a halasztó hatály és a fellebbezés előterjesztése helyének meghatározása a Ket (1) bekezdésén és a 102. (1) bekezdésén, a másodfokú hatóság ügyintézési határideje az Mttv (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének 5/2011. (X. 6.) számú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 17. (18) bekezdése határozza meg. A Rendelet 18. (2) és (3) és a 19. (1) bekezdései a díjfizetés módja és határideje kapcsán az alábbiakat írják elő: 18. (2) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számú pénzforgalmi számlájára. ( ) Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. 18. (3) A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot (a továbbiakban: befizetési bizonylat) - a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a kérelemnek tartalmaznia kell. 19. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az Itv. 3. (4) bekezdésében, 28. (2)-(4) bekezdésében, 31. (1)-(3) bekezdésében, (5)-(6) bekezdésében és 32. -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. Budapest, július 15. Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából dr. Pap Szilvia főosztályvezető Kapják: 1) Személyes adat 12

13 Az MN/ /2014. ügyiratszámú határozat melléklete A) A segédlettel el nem látott, kötelezően feliratozandó vagy jeltolmácsolással ellátandó műsorszámok listája február-március hónapok tekintetében (a műsorszámok feliratozással nem voltak ellátva, és a figyelmeztető felhívás is hiányzott) [Mttv. 39. (2) bekezdés a) pontja]: dátum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj :54:04 19:23:44 0:29:40 M3 A lényeg politikai magazinműsor :53:58 8:58:01 1:51:58 M1 Ma Reggel politikai magazinműsor :18:35 22:50:40 0:32:05 M1 Az Este politikai magazinműsor :54:07 7:55:00 1:07:29 M1 Ma reggel politikai magazinműsor :16:54 22:48:01 0:31:07 M1 Az Este politikai magazinműsor :53:29 8:57:43 1:50:02 M1 Ma reggel politikai magazinműsor :09:19 22:40:18 0:30:59 M1 Az Este politikai magazinműsor :53:20 8:58:13 1:48:08 M1 Ma Reggel politikai magazinműsor :00:38 22:32:05 0:31:27 M1 Az Este politikai magazinműsor :54:09 8:57:52 1:46:36 M1 Ma Reggel politikai magazinműsor :11:55 22:42:47 0:30:52 M1 Az Este politikai magazinműsor :51:54 19:22:51 0:30:57 M1 A Lényeg politikai magazinműsor :52:55 5:55:11 1:46:08 M1 Ma Reggel politikai magazinműsor :25:10 22:55:50 0:30:40 M1 Az Este politikai magazinműsor B) A segédlettel ellátott műsorok óraszáma az Mttv.-ben meghatározott napi 10 órányi követelményhez viszonyítva február-március hónapokban [Mttv. 39. (2) bekezdés b) pont, bc) alpontja]: médium M1 dátum óra között segédlettel ellátott műsoridő (kivéve a segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámokat) :31: :36: :49: :56: :48: :48: :35:23 13

14 datum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj kötelező figyelemfelhívás felirat tolmács/ :00:00 0:14:38 0:14:38 M1 Aranymetszés kultúrális/művészeti program egyéb :14:38 0:15:38 0:01:00 M1 Költségcsökkentő percek egyéb :15:38 0:17:20 0:01:42 M1 Ajánló :17:20 0:19:23 0:02:03 M1 Reklám :19:23 1:09:36 0:50:13 M1 Kém a jégen - Hogy filmezzünk jegesmedvét 1. rész :09:36 1:10:26 0:00:50 M1 Ajánló :10:26 1:58:46 0:48:20 M1 A fagy birodalma: Utazás a sarkvidékekre 1. rész ismeretterjesztő program egyéb 1 1 ismeretterjesztő program egyéb :58:46 1:59:30 0:00:44 M1 Ajánló :59:30 2:42:12 0:42:42 M1 Everwood: Hazatérés 3. rész sorozat egyéb :42:12 2:43:32 0:01:20 M1 Ajánló :43:32 2:45:31 0:01:59 M1 Himnusz egyéb :45:31 2:45:49 0:00:18 M1 Adásunk Munkatársai :45:49 2:46:00 0:00:11 M1 Másodpercszámláló óra :16:00 5:18:00 0:02:00 M1 Másodpercszámláló óra :18:00 5:20:58 0:02:58 M1 Hajnali Gondolatok vallási program :20:58 5:51:27 0:30:29 M1 Az Este-ismétlés politikai magazinműsor kötelező :51:27 5:53:58 0:02:31 M1 Ajánló :53:58 8:58:01 1:51:58 M1 Ma Reggel politikai magazinműsor kötelező :56:41 5:58:04 0:01:23 M1 Ajánló :58:04 6:00:10 0:02:06 M1 Reklám :00:10 6:15:55 0:15:45 M1 Híradó hírek, híradó kötelező :15:55 6:16:38 0:00:43 M1 Ajánló :16:38 6:19:50 0:03:12 M1 Reklám :19:50 6:24:01 0:04:11 M1 Sporthírek sporthírek kötelező :24:44 6:27:20 0:02:36 M1 Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :54:58 6:55:28 0:00:30 M1 XXII. Téli olimpiai játékok - Szocsi 2014 reklám 14

15 :55:28 7:00:48 0:05:20 M1 Reklám :00:48 7:05:18 0:04:30 M1 Híradó hírek, híradó kötelező :05:18 7:06:33 0:01:15 M1 Ajánló :06:33 7:09:45 0:03:12 M1 Reklám :09:45 7:13:54 0:04:09 M1 Sporthírek sporthírek kötelező :14:38 7:17:34 0:02:56 M1 Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :55:39 7:56:09 0:00:30 M1 XXII. Téli olimpiai játékok - Szocsi 2014 reklám :56:09 7:56:54 0:00:45 M1 Ajánló :56:54 8:00:04 0:03:10 M1 Reklám :00:04 8:05:05 0:05:01 M1 Híradó hírek, híradó kötelező :05:05 8:05:51 0:00:46 M1 Ajánló :05:51 8:09:01 0:03:10 M1 Reklám :09:01 8:13:20 0:04:19 M1 Sporthírek sporthírek kötelező :21:20 8:23:56 0:02:36 M1 Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :58:01 9:00:21 0:02:20 M1 Reklám :00:21 9:02:25 0:02:04 M1 XXII. Téli olimpiai játékok - Szocsi 2014 reklám :02:25 9:06:28 0:04:03 M1 Ajánló :06:28 9:37:12 0:30:44 M1 Ízőrzők: Herencsény ismeretterjesztő program egyéb :37:12 9:40:09 0:02:57 M1 Ajánló :40:09 10:54:18 1:14:09 M1 Család-barát élő életmódmagazin :54:18 10:55:18 0:01:00 M1 Költségcsökkentő percek egyéb :55:18 10:56:08 0:00:50 M1 Ajánló :56:08 10:57:09 0:01:01 M1 A DAL - Eurovíziós Dalverseny :57:09 11:00:29 0:03:20 M1 Reklám :00:29 11:55:25 0:54:56 M1 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014: Benne: Freestyle női slopestyle, sífutás, női, férfi sprint ÉLŐ zenei programok sport :55:25 11:57:38 0:02:13 M1 Reklám 15

16 :57:38 11:59:52 0:02:14 M1 Ajánló :59:52 12:00:00 0:00:08 M1 Másodpercszámláló óra :00:00 12:01:04 0:01:04 M1 Déli Harangszó egyéb :01:04 12:18:44 0:17:40 M1 Híradó hírek, híradó kötelező :18:44 12:21:06 0:02:22 M1 Időjárás időjárás kötelező :21:06 12:22:15 0:01:09 M1 Ajánló :22:15 12:25:11 0:02:56 M1 Reklám :25:11 14:29:52 1:53:54 M1 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 ÉLŐ közvetítés sport :53:10 12:55:57 0:02:47 M1 Reklám :55:57 12:57:11 0:01:14 M1 Ajánló :34:39 13:36:33 0:01:54 M1 Reklám :36:33 13:37:35 0:01:02 M1 Ajánló :01:04 14:03:45 0:02:41 M1 Reklám :03:45 14:04:10 0:00:25 M1 Társadalmi Célú Reklám társadalmi célú reklám (TCR) :04:10 14:04:54 0:00:44 M1 Ajánló :29:52 14:30:44 0:00:52 M1 Ajánló :30:44 14:32:55 0:02:11 M1 Reklám :32:55 14:58:38 0:25:43 M1 Srpski Ekran nemzetiségi magazinműsor egyéb :58:38 14:59:08 0:00:30 M1 XXII. Téli olimpiai játékok - Szocsi 2014 reklám :59:08 14:59:41 0:00:33 M1 Ajánló :59:41 15:01:26 0:01:45 M1 Társadalmi Célú Reklám társadalmi célú reklám (TCR) :01:26 15:02:59 0:01:33 M1 Reklám :02:59 15:29:00 0:26:01 M1 Unser Bildschirm nemzetiségi magazinműsor egyéb :29:00 15:30:10 0:01:10 M1 1 perc az élet információs magazin :30:10 15:30:46 0:00:36 M1 Ajánló :30:46 15:32:48 0:02:02 M1 Reklám 16

17 :32:48 16:36:09 1:00:14 M1 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014: Benne: Gyorskorcsolya, biatlon, sport snowboard férfi félcső ÉLŐ közvetítés :55:27 15:57:25 0:01:58 M1 Reklám :57:25 15:58:34 0:01:09 M1 Ajánló :36:09 16:38:07 0:01:58 M1 Ajánló :38:07 16:41:05 0:02:58 M1 Reklám :41:05 16:50:00 0:08:55 M1 Híradó+ hírek, híradó kötelező :50:00 16:52:03 0:02:03 M1 XXII. Téli olimpiai játékok - Szocsi 2014 reklám :52:03 16:53:21 0:01:18 M1 Reklám :53:21 16:56:06 0:02:45 M1 Ajánló :56:06 17:25:32 0:29:26 M1 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014: Benne: Gyorskorcsolya, biatlon, sport snowboard férfi félcső ÉLŐ közvetítés :25:32 17:27:19 0:01:47 M1 Ajánló :27:19 17:28:44 0:01:25 M1 Társadalmi Célú Reklám társadalmi célú reklám (TCR) :28:44 17:30:36 0:01:52 M1 Reklám :30:36 17:35:54 0:05:18 M1 Híradó hírek, híradó kötelező :35:54 17:37:19 0:01:25 M1 Egyperces kultúrális/művészeti program egyéb :37:19 17:38:22 0:01:03 M1 Ajánló :38:22 17:41:00 0:02:38 M1 Reklám :41:00 18:25:00 0:44:00 M1 Ridikül talk show egyéb :25:00 18:25:30 0:00:30 M1 XXII. Téli olimpiai játékok - Szocsi 2014 reklám :25:30 18:26:42 0:01:12 M1 Ajánló :26:42 18:27:07 0:00:25 M1 Társadalmi Célú Reklám társadalmi célú reklám (TCR) egyéb :27:07 18:30:20 0:03:13 M1 Reklám 17

18 :30:20 19:22:36 0:52:16 M1 A következő! játék egyéb :22:36 19:23:13 0:00:37 M1 Műsorelőzetes - híradó egyéb :23:13 19:24:57 0:01:44 M1 Ajánló :24:57 19:27:01 0:02:04 M1 XXII. Téli olimpiai játékok - Szocsi 2014 reklám :27:01 19:27:45 0:00:44 M1 Társadalmi Célú Reklám társadalmi célú reklám (TCR) :27:45 19:29:56 0:02:11 M1 Reklám :29:56 20:05:53 0:35:57 M1 Híradó hírek, híradó kötelező :05:53 20:07:48 0:01:55 M1 Ajánló :07:48 20:10:25 0:02:37 M1 Reklám :10:25 20:15:25 0:05:00 M1 Sporthírek sporthírek kötelező :15:25 20:17:40 0:02:15 M1 Reklám :17:40 20:20:08 0:02:28 M1 Időjárás időjárás kötelező :20:08 20:23:05 0:02:57 M1 Reklám :23:05 20:23:40 0:00:35 M1 Társadalmi Célú Reklám társadalmi célú reklám (TCR) :23:40 20:26:23 0:02:43 M1 Ajánló :26:23 21:13:03 0:46:40 M1 Párizsi helyszínelők: Nincs sok hátra 24. rész sorozat egyéb :13:03 21:14:03 0:01:00 M1 A DAL - Eurovíziós Dalverseny 2014 zenei programok :14:03 21:16:51 0:02:48 M1 Ajánló :16:51 21:20:54 0:04:03 M1 Reklám :20:54 22:11:03 0:50:09 M1 Van képünk hozzá!: Válogatás klasszikus rádiókabaréjelenetekből nem zenei szórakoztató program egyéb :11:03 22:11:41 0:00:38 M1 Műsorelőzetes - Az Este :11:41 22:14:26 0:02:45 M1 Ajánló :14:26 22:18:35 0:04:09 M1 Reklám :18:35 22:50:40 0:32:05 M1 Az Este politikai magazinműsor kötelező :50:40 22:51:40 0:01:00 M1 Költségcsökkentő percek egyéb 18

19 :51:40 22:53:04 0:01:24 M1 Ajánló :53:04 22:57:01 0:03:57 M1 Reklám :57:01 23:06:59 0:09:58 M1 Híradó hírek, híradó kötelező :06:59 23:08:52 0:01:53 M1 Ajánló :08:52 23:12:17 0:03:25 M1 Sporthírek sporthírek kötelező :12:17 23:12:47 0:00:30 M1 XXII. Téli olimpiai játékok - Szocsi 2014 reklám Verssor az utcazajban: Jász :12:47 23:16:07 0:03:20 M1 Attila - XII. otthontalan, kultúrális/művészeti program egyéb 1 1 elküldhetetlen fogalmazvány :16:07 23:17:32 0:01:25 M1 Egyperces kultúrális/művészeti program egyéb :17:32 23:19:12 0:01:40 M1 Ajánló :19:12 23:21:14 0:02:02 M1 Reklám :21:14 24:00:00 0:38:46 M1 A rajzoló mozifilm egyéb :00:19 0:20:59 0:20:40 M1 Dávid - Michelangelo márvány óriása dokumentumfilm egyéb :20:59 0:22:54 0:01:55 M1 Reklám :22:54 1:14:40 0:51:46 M1 A természet csodái - Különleges állatkölykök ismeretterjesztő program egyéb :14:40 1:15:40 0:01:00 M1 Költségcsökkentő percek információs magazin :15:40 1:16:30 0:00:50 M1 Ajánló :16:30 2:05:59 0:49:29 M1 Az igazi cowboyok ismeretterjesztő program egyéb :05:59 2:06:45 0:00:46 M1 Ajánló :06:45 2:49:18 0:42:33 M1 Everwood: Mint a filmekben sorozat egyéb :49:18 2:51:26 0:02:08 M1 Ajánló :51:26 2:53:16 0:01:50 M1 Himnusz egyéb :53:16 2:53:34 0:00:18 M1 Műsorzárás egyéb :53:34 2:53:59 0:00:25 M1 Pontos idő egyéb :15:58 5:17:58 0:02:00 M1 Pontos idő egyéb :17:58 5:18:03 0:00:05 M1 Csatornapromóció :18:03 5:21:09 0:03:06 M1 Hajnali gondolatok vallási program :21:09 5:52:25 0:31:16 M1 Az Este-ismétlés politikai magazinműsor kötelező :52:25 5:54:07 0:01:42 M1 Ajánló 19

20 :54:07 7:55:00 1:07:29 M1 Ma reggel politikai magazinműsor kötelező :55:48 5:56:33 0:00:45 M1 Ajánló :56:33 5:59:40 0:03:07 M1 Reklám :59:40 6:15:08 0:15:28 M1 Híradó 1. hírek, híradó kötelező :15:08 6:16:28 0:01:20 M1 Ajánló :16:28 6:19:36 0:03:08 M1 Reklám :19:36 6:24:01 0:04:25 M1 Sporthírek 1. sporthírek kötelező :25:12 6:28:04 0:02:52 M1 Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :53:33 6:54:03 0:00:30 M1 Téli olimpia pillanatok egyéb :54:03 6:54:45 0:00:42 M1 Ajánló :54:45 6:59:58 0:05:13 M1 Reklám :59:58 7:05:09 0:05:11 M1 Híradó 2. hírek, híradó kötelező :05:09 7:06:01 0:00:52 M1 Ajánló :06:01 7:09:04 0:03:03 M1 Reklám :09:04 7:13:23 0:04:19 M1 Sporthírek 2. sporthírek kötelező :14:22 7:16:51 0:02:29 M1 Időjárás - Ma reggel időjárás kötelező :55:00 7:56:00 0:01:00 M1 Ajánló :56:00 7:56:29 0:00:29 M1 Téli olimpia pillanatok egyéb :56:29 7:59:50 0:03:21 M1 Reklám :59:50 8:04:32 0:04:42 M1 Híradó 3. hírek, híradó kötelező :04:32 8:06:42 0:02:10 M1 Időjárás időjárás kötelező :06:42 8:07:52 0:01:10 M1 Ajánló :07:52 8:10:59 0:03:07 M1 Reklám :10:59 8:45:54 0:34:55 M1 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 sport :45:54 8:48:32 0:02:38 M1 Reklám :48:32 8:49:58 0:01:26 M1 Ajánló :49:58 9:15:40 0:25:42 M1 XXII. Téli Olimpiai Játékok Szocsi 2014 sport :15:40 9:16:22 0:00:42 M1 Reklám 20

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) Budapest, 2014. december 17. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak

Részletesebben

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria!

KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! KÚRIA Budapest Markó utca 16. 1055 Tisztelt Kúria! Alulírott DR. ZELLES ZOLTÁN ÜGYVÉD (Zelles és Társa Ügyvédi Iroda, székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b) PLACZ JÓZSEF (6000 Kecskemét, Gyenes M.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA-4841-4/2011 Tárgy: a Jobbik nevében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató híradásaival

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-II-1091/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását valamint intézkedést tartalmazó határozata a K&H Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

A-PBT-A-568/2012. Ajánlás

A-PBT-A-568/2012. Ajánlás A-PBT-A-568/2012. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. B.A. ügyvéd által képviselt B.L., B-né S.K., S.M-né és S.M. (a továbbiakban együtt: Kérelmezők) Sopron Bank Burgenland Zrt. (székhely: 9400 Sopron,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7659-4/2011. Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. hírműsorával kapcsolatban benyújtott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA-4177-5/2011. Tárgy: a Jobbik nevében eljáró Személyes adat által az ATV Zrt. médiaszolgáltató híradásaival kapcsolatban

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ).

Az Ügyfél beadványában tájékoztatta a Felügyeletet arról, hogy egy más ügyből kifolyólag perben áll ( ) és ( ). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-8178/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50029/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a BUDA-CASH Brókerház Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet. Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Bóly Rákóczi u. 7/A. 7754 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi út

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-4600 Kisvárda, Mátyás király u. 109. Tel: (+36 45) 420-420 Fax:(+36 45) 420-420

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-B-65/2012. számú határozata a S+H Portfolio Vagyonkezelő és Munkaerőgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1304- /2012.P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FH-I-FB-50022/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XII. kerületi

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 29000-105/71- /2014. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 37/2007.(I.10.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20.

Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. Gyögyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége : 3235 Mátraszentimre, Rákóczi u. 16. :37/376-410/20. mellék www.matraszentimre.hu e-mail: ado@matraszentimre.t-online.hu A bevallási

Részletesebben

Egressy Béni u. 39. Telefax: 428-2536 3700 Ügyszám: PFE/83/2011 Iktatószám: MNB/17224/2011 Budapest, 2011. augusztus 25. HATÁROZAT

Egressy Béni u. 39. Telefax: 428-2536 3700 Ügyszám: PFE/83/2011 Iktatószám: MNB/17224/2011 Budapest, 2011. augusztus 25. HATÁROZAT Sajóvölgye Takarékszövetkezet Ügyintéző neve: Delikát László Telefon: 428-2600/1261 Kazincbarcika E-mail: delikatl@mnb.hu Egressy Béni u. 39. Telefax: 428-2536 3700 Ügyszám: PFE/83/2011 Iktatószám: MNB/17224/2011

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben