A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév)"

Átírás

1 A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. II. negyedév) Budapest, december 17.

2 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vizsgálatot indított annak érdekében, hogy feltárja a felirattal vagy jelnyelvi tolmácsolással ellátott műsorok arányát hat országos médiaszolgáltató programjában. A Médiatanács 1601/2011. (XI. 9.) számú határozata alapján a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében havi rendszerességgel ellenőrzi az Mttv ának érvényesülését. A vizsgálat célja a hallási fogyatékkal élők számára készített feliratokkal és jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos jogszabályi feltételek teljesülésének, a televíziós műsorszámok akadálymentessé tételének ellenőrzése. A fogyatékossággal élő emberek jogait több nemzetközi és hazai törvény szabályozza. Magyarországon e jogokat az Alaptörvény, az évi XXVI. törvény, az esélyegyenlőségi törvény, a jelnyelvi törvény és a médiatörvény biztosítja. A hazai szabályozásban az Mttv. útmutatása szerint az audiovizuális médiaszolgáltatóknak törekedniük kell arra, hogy műsorszámaikat fokozatosan hozzáférhetővé tegyék a hallássérültek számára. Az Mttv. 39. (2) bekezdése értelmében a közszolgálati és a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltatók minden közérdekű közleményt, politikai reklámot, hírműsorszámot - beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést -, valamint a politikai tájékoztató és a fogyatékos személyekről szóló műsorszámokat kötelesek a hallási fogyatékkal élők befogadását megkönnyítő segédlettel ellátni. Továbbá napi tíz óra filmalkotáshoz és közszolgálati célokat szolgáló programhoz szintén feliratozást vagy jeltolmácsolást kell biztosítaniuk a 6-24 óra közötti műsorsávban. A fentieken túl a feliratoknak pontosan kell visszaadniuk az elhangzottak értelmét, és a képernyő történéseivel szinkronban kell állniuk. A médiatörvény előírásai szerint a televízióknak az esélyegyenlőség növelése érdekében évről évre bővíteniük kell a halláskárosultak számára is hozzáférhető műsoraik körét tavaszán összefoglaló tanulmány jelent meg a fogyatékos személyeket támogató-szabályozó rendszer helyzetéről Európában és Magyarországon, amelyet a különböző fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek készítettek a saját szakterületükről. A tanulmányban 2 a SINOSZ által jegyzett fejezet az elemzés céljaként a részletes indoklással ellátott konkrét jogalkotási javaslatok kidolgozását jelölte meg az alábbi szférákban (összhangban az Európai Fogyatékosságügyi (1) Az audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójának törekednie kell arra, hogy műsorszámait fokozatosan hozzáférhetővé tegye a hallássérültek számára. (2) A közszolgálati, illetve - legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása vonatkozásában - a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a) valamennyi közérdekű közlemény, politikai reklám, hírműsorszám - beleértve a közlekedési híreket, a sporthíreket és az időjárás-jelentést - és politikai tájékoztató műsorszám, valamint a fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, b) filmalkotás, játék és a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám naptári naponként, a 6 óra és 24 óra közötti műsoridőben, ba) évben legalább hat órán keresztül, bb) évben legalább nyolc órán keresztül, bc) évben legalább tíz órán keresztül, magyar nyelvű felirattal - például teletext szolgáltatáson keresztül - vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen. (3) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettséget az ott meghatározott médiaszolgáltatóknak évtől a műsoridő teljes egészében teljesíteniük kell. (4) A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot - a műsorszám egységét nem sértve -, valamint műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a médiaszolgáltató köteles annak teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni. (5) A feliratozott műsorszámok előtt a médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az érintett műsorszám az említett formában is elérhető a médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A műsorszámok szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, a képernyő történéseivel szinkronban kell állnia. (6) A műsorterjesztő köteles az audiovizuális médiaszolgáltató által biztosított teletext jelet, vagy más feliratozást a kép- és hangjelekkel időszinkronban minden egyes átviteli rendszeren, hálózaton vagy műsorterjesztő átviteli platformon továbbítani. 2 A fogyatékos személyeket támogató-szabályozó rendszer helyzetéről Európában és Magyarországon, és az ezzel kapcsolatos, az országos érdekvédelmi szervezetek által készített javaslatokról EPP Group

3 Stratégiában megjelenő intézkedési területekkel): akadálymentesítés, részvétel, egyenlőség, foglalkoztatás, oktatás és képzés, szociális védelem, egészség, külső fellépések. A dolgozat a bevezetőben felhívja a figyelmet, hogy a hallássérültek csoportja nem homogén, a sérülés mértéke, kialakulásának ideje és körülményei, esetleg más fogyatékossággal egyidőben való fennállása nagymértékben befolyásolja a hallássérült személy igényeit. Hallásállapotuktól függően eltérő kommunikációs szükségleteik vannak, más a társadalomba való integrálódásuk mértéke, aminek következtében eltérő a szociális helyzetük is. Az eltérő igényekből fakadóan a hallássérültek problémáira nincs egyetlen, mindenkinek megfelelő megoldás, a cél azonban ugyanaz: fogyatékosságuk a lehető legkevésbé akadályozza őket a teljes mértékű társadalmi és gazdasági részvételben. A hallássérültek életvitelét a fogyatékosságuk jelentős mértékben befolyásolja és a társadalmi beilleszkedésük jelenleg nagymértékben korlátozott. Mindenekelőtt az információhoz való hozzáférésük sérül, ezáltal rengeteg olyan lehetőségtől és alapvető jogtól esnek el, melyek elengedhetetlenek a boldogulásukhoz, és negatívan befolyásolják életminőségüket, az oktatáshoz való hozzáférésüket, elhelyezkedésüket a munkaerőpiacon, megélhetésüket, a társadalomban való egyenlő esélyű részvételüket. A tanulmány készítői a bevezetőben példákkal illusztrálják, miszerint a hallássérülés meghatározása minden jogszabályban más. Ezért első lépésként célszerűnek és méltányosnak tartanák a jogalkotók részéről - az ENSZ egyezmény szellemében - egységes fogalom-meghatározást használni. Akadálymentesítés, hozzáférés: Az Európai Unió és annak előírásai egyértelműen támogatják az infokommunikációs akadálymentesítés terén az eddig csak néhány uniós tagállamban bevezetett olyan új és példaértékű informatikai fejlesztést, mint a KONTAKT tolmácsszolgáltatást, amely egybecseng a hazai jogszabályi környezet által támasztott elvárásokkal, és ezzel egyidejűleg gyökeres változást hozhat a szolgáltatás hatékonysága területén is. Figyelemmel arra, hogy a KONTAKT tolmácsszolgáltatás egyedi projekt, mely egyedileg valósul meg, az elemzés indokoltnak tartja a tolmácsszolgálatot kivenni a jelnyelvi törvény eddig kialakult területileg kötött működési és finanszírozási rendszeréből, valamint a szolgáltatás sajátos jellegéhez igazodó speciális előírásokat külön törvényben, az elszámolása szabályait külön rendeletben tartja célszerűnek meghatározni. Utóbbit főként azért, hogy a rendszer folyamatos működtetése finanszírozástól függetlenül megvalósítható legyen. Az épített környezetre vonatkozó akadálymentesség a hallássérült személyek számára elsősorban a hanggal történő jelzések fénnyel, vagy más látható jelzéssel való kiegészítését, illetve az indukciós hurok megvalósítását jelenti (például kivetítőn megjelenő sorszámos behívás). Az épített környezet akadálymentességére vonatkozó jogszabályi háttér adott, a meglévő előírások alkalmazása viszont nem megfelelően valósul meg. Az információkhoz és a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának kötelezettségéről szóló jogszabályi háttér szintén adott, de ebben az esetben is a jogszabály megvalósulásával van gond. Ennek következtében a hallássérültek információ ellátottsága nem elégséges, így a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésük is gátolt. Részvétel: A hallássérültek számára az alapvető társadalmi részvételi lehetőséget a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról a évi CXXV. törvény (jelnyelvi törvény) teremti meg. A hallássérült személyek jelentős része a magyar jelnyelvet használja. A törvény azonban az állam 3

4 által térítésmentesen biztosított tolmácsszolgáltatásokat igénybe vevő hallássérültek körét nagyon szűkre szabja, és kirekeszti a térítésmentes tolmácsszolgáltatás köréből a nagyothallókat. A tanulmány készítői szerint indokolt lenne olyan szabályozás létrehozása, amely a nagyothallók számára is elérhetővé, vagy legalább részben államilag finanszírozottá teszi a jelnyelvi tolmácsolást. Foglalkoztatás: Jelenleg a siketek és a nagyothallók számára is az egyik legnagyobb gond a munkához jutás, illetve a munkanélküliség elkerülése. Ma Magyarországon alapvetően jellemző a magas munkanélküliségi ráta, a munkaerő kereslet alacsony, a munkaerő kínálat, a munkát keresők száma ezzel szemben nagy. Ezen a piacon jelenleg a nem sérült emberek elhelyezkedése is nehéz, a munkavállalás amúgy is meglévő nehézségeit pedig csak fokozza a hallássérült személyek hallási vagy emellett meglévő esetleges egyéb fogyatékossága. Nem elsősorban a fogyatékos személyek munkába állását, hanem alapvetően megélhetésük biztosítását célozza a évi CXCI. törvény, de szükségszerűen tartalmaz a munkába állással, foglalkoztatással kapcsolatos korlátozó rendelkezéseket, melyeket eleve beépítettek a jogszabályba. Ezen rendelkezések arra ösztönzik a munkaadókat, hogy fogyatékkal élő személyeket is foglalkoztassanak. A foglalkoztatásnak azonban nincs maximum óra korlátja, így a foglalkoztatók a rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettség elkerülése végett a fogyatékos személyeket legtöbbször költséghatékonysági vagy egyéb okokból csak napi négy órás munkaviszonyban, és ehhez arányított csökkentett munkabérrel, többnyire minimálbérrel alkalmazzák, holott a fogyatékos személy napi nyolc órás munkaviszonyt is szívesen létesítene. Azért, hogy az egyenlő esélyű munkához jutás megvalósuljon, a tanulmány készítői javasolják a jogszabály szövegének módosítását, kikötnék, hogy a napi nyolc, illetve heti 40 óránál kevesebb munkaviszony létesítésére csak akkor legyen a munkaadó számára lehetőség, ha azt a fogyatékos személy kifejezetten kéri. Oktatás és képzés: Magyarországon a hallássérültek nehezen férnek hozzá a minőségi oktatáshoz, ami az Európai Bizottság Európai fogyatékosságügyi stratégia című közleménye alapján is alapvető joguk. A szegregált gyógypedagógiai intézményekben a minőségi oktatás megteremtéséhez az út a bilingvális oktatás bevezetésén keresztül vezet. A befogadó iskolákban és a felnőttoktatásban az inkluzív oktatás a siket és a nagyothalló emberek számára azt jelenti, hogy a hallássérült egyénnek a számára legmegfelelőbb kommunikációs csatornán kell megkapnia az információt, azaz igény esetén bilingvális oktatási módon. Hallássérült tanulók, hallgatók és a felnőttképzésben résztvevő siket, ill. nagyothalló személyek tanulmányaik végzése során gyakran szembesülnek nehézségekkel. Ilyen lehet például a különféle közérdekű információkhoz való hozzájutás, a szükséges tananyag megszerzése, az oktatókkal való konzultáció megszervezése, az oktatókkal, vezetőséggel és adminisztratív egységekkel való kapcsolattartás vagy a felsőoktatási, felnőttképzési intézmény kulturális, szabadidős és sport tevékenységein való részvétel. A nehézségek leküzdéséhez szükséges lenne annak rögzítése jogszabályi szinten, hogy a magyar jelnyelv a siket személyek anyanyelve, valamint szükséges az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkeretének a növelése. A tanulmány szerzői javasolják továbbá a siket tanulók számára a jelnyelv elsajátításának beépítését az oktatás folyamatába, valamint megfelelő kompetenciákkal rendelkező esélyegyenlőségi mentorok kötelező alkalmazását a felsőoktatásban és a felnőttképzésben. A hallássérült emberek társadalmi befogadásának elősegítése érdekében a tanulmány szükségesnek tartja olyan siketekről és nagyothallókról szóló, világukat bemutató ismeretterjesztő műsorszámok sugárzását, amelyek heti rendszerességgel nyújtanak érzékenyítést a többségi társadalom számára. Az érzékenyítő műsorok tervezésekor különös figyelmet kell fordítani a legfogékonyabb célcsoport, a gyerekeknek készített műsorszámok sugárzására. Az NMHH vizsgálatának módszere 4

5 A műsorok elemzése meghatározott szempontrendszer szerint, egy erre a célra kifejlesztett webes alkalmazás segítségével történik ( A szempontrendszer a műsorszámok formális jellemzői mellett (a sugárzás dátuma, időpontja, a médiaszolgáltató neve, a program címe, műfaja) az alábbi kérdéseket tartalmazta: volt-e figyelemfelhívás a műsorszám előtt, a műsorszám rendelkezett-e jelnyelvi tolmácsolással vagy a teletexten keresztül elérhető felirattal, a műsorszámban előfordultak-e részek, amelyeket nem láttak el felirattal, vagy jelnyelvi tolmácsolással, a műsorszámban előfordultak-e részek, amelyekben a felirat hiányosan, vagy pontatlanul jelent meg? Az ellenőrzésbe hat általános tematikájú televíziós csatorna műsorait vontuk be, köztük négy közszolgálati (M1, M2, Duna Televízió, Duna World) és két kereskedelmi (RTL Klub, TV2) médiaszolgáltatót. Időközben az M2 tematikus csatornává alakult át, valamint 2014-ben az M3 csatornával bővült a vizsgált médiumok köre. Az egyes hónapokban a hét médiaszolgáltató összesen 28 véletlenszerűen kiválasztott műsornapját vizsgáltuk, valamennyi elemzésbe vont csatornán négy nap analízisét végeztük el a 00:00-tól 24:00 óráig adásba kerülő műsorszámokra vonatkozóan. Vizsgálatunkban elsősorban az alábbi szempontokra fókuszáltunk: - ellátták-e segédlettel a szolgáltatók a törvényben kötelező jelleggel előírt műsorszámokat, azaz a hírműsorokat, sporthíreket, időjárás-jelentéseket, közlekedési híreket, politikai reklámokat, a közérdekű közleményeket, a fogyatékos személyekről szóló műsorokat és a politikai tájékoztató műsorokat, - teljesítették-e az adott naptári évre előírt napi kvótát, - a teletext felirattal ellátott műsorszámok előtt közzétettek-e felhívást és oldalszámot, illetve - megfelelő volt-e a feliratozás, jeltolmácsolás minősége, előfordultak-e hiányosságok, hibák? A kódolást ebben a negyedévben is hallássérült külsős munkatársak végezték, akiket az érdekvédelmi szervezet ajánlása alapján, próbamunka elvégzése után választottunk ki a jelentkezők közül. A kódolók klasszikus távmunkában dolgoznak, a felvételeket az NMHH ftp szerveréről töltik le. A vizsgálat eredménye Az alábbiakban 2014 második negyedévének tapasztalatait foglaltuk össze. A vizsgált három hónap 84 műsornapjának elemzése során 1906,5 műsoróra kontrollját végeztük el. Az adatfelvétel eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált médiaszolgáltatók az ellenőrzésbe vont napokon a műsorok 65 százalékát látták el segédlettel. Hallási fogyatékkal élők számára is befogadható műsorszámot a második negyedévben leghosszabb időtartamban a Duna Televízió adott közre (197 óra). A magas óraszámot biztosító csatornát némi lemaradással követte az M2 és az M3, míg a Duna World, a TV2, illetve az RTL Klub kisebb mértékben akadálymentesítette a műsorait. Az M1-en júniusban rendkívül alacsony óraszámban regisztráltunk segédlettel ellátott műsoridőt, ami feltehetőleg az ebben a hónapban zajló labdarúgó-világbajnokság élőben közvetített mérkőzéseinek tudható be, amelyeket a csatorna magas óraszámban, felirat vagy jelnyelvi tolmácsolás nélkül sugárzott. 1. táblázat: Segédlettel ellátott műsorórák száma II. negyedév összes vizsgált segédlettel ellátott egy napra jutó segédlettel ellátott 5

6 műsoróra műsoróra átlag műsoróra Duna TV 287:58:08 197:07:10 16:25:36 Duna World 287:56:06 177:28:04 14:47:20 M2 287:58:04 191:25:14 15:57:06 M1 253:36:14 143:12:20 11:56:02 M3 213:06:55 182:11:54 15:11:00 RTL Klub 287:57:38 177:32:43 14:47:44 TV2 287:59:42 179:23:03 14:56:55 Vizsgálatunk egyik fő szempontja a törvényben meghatározott napi óraszám 2014-ben tíz óra megvalósulásának ellenőrzése volt. A II. negyedév során a vizsgált médiaszolgáltatók közül kettő felelt meg valamennyi elemzésbe vont napon az előírásnak (Duna TV, M3). A többi vizsgált csatorna mindegyikénél több olyan napot is regisztráltunk, amelyeken az előírtnál kevesebb akadálymentesített műsort szolgáltattak. A 84 vizsgált napból 41 napon nem érte el a felirattal vagy jeltolmáccsal sugárzott műsorórák száma a szükséges mértéket a megjelölt időben, ez az ellenőrzött napok 49 százalékát tette ki. A kvótát nem teljesítő napok magas aránya elsősorban az akadálymentesített műsorok közreadására megjelölt intervallum figyelmen kívül hagyásának tudható be. 2. táblázat: A napi kvótát nem teljesítő napok száma csatornánkénti bontásban Duna TV Duna World M2 M1 M3 RTL Klub TV A második negyedévben a hallássérült nézők számára nyújtott segítség 98,5 százalékban feliratot, döntő mértékben teletext átiratot jelentett. Az akadálymentesített programoknak 1,5 százaléka volt jelnyelvezve látható. Elsősorban híradók és sporthírek, parlamenti közvetítések, valamint gyerekek és fogyatékkal élők számára készült műsorok voltak e segédlettel megtekinthetők a közszolgálati csatornákon. Néhány alkalommal az M1-en az adást záró Himnuszt is jelnyelven adták elő a szereplők. Az említett műsorok egy részét mind felirattal, mind jeltolmáccsal ellátták. A kereskedelmi televíziók nem sugároztak jelnyelvezett műsorszámot. Az M2-n az animációk egy részét és a Hetedhét híradót gyerek jelnyelvi narrátorok segítségével tolmácsolták az olvasni még nem tudó kicsiknek. Segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok A segédlettel kötelezően ellátandó programok körébe a hírműsorok, a közérdekű közlemények, a sporthírek és időjárás-jelentések, a politikai tájékoztató műsorok, a politikai reklámok, valamint a fogyatékos személyekről szóló műsorszámok tartoznak. A negyedév során sugárzott 393 hírműsor mindegyike segédlettel ellátva került adásba. Az M1 és a Duna World híradóinak egy részén a felirat mellett jeltolmács is közreműködött. A vizsgált napokon sugárzott sporthíreket és időjárás-jelentéseket 100 százalékban segédlettel adták közre a médiaszolgáltatók. A műsorszámok egy részén azonban a feliratok minősége továbbra sem volt megfelelő, az időjárás-jelentések leirata gyakran nem egyezett az elmondottakkal, a sporthíreknél a bejátszásokról és az interjúkról sok esetben hiányzott a segédlet. A kereskedelmi tévék programjában az ellenőrzött napokon nem szerepeltek sporthírek második negyedévében a politikai tájékoztató műsoroknak 46 százalékát tette elérhetővé hallássérült nézők számára a Duna TV, a Duna World, az M1, az RTL Klub és a TV2. Ennél a műsortípusnál jelentkezik leginkább az élő műsorok akadálymentesítésének problémája, így zömében csak a műsorszámok ismétléseit tudták felirattal ellátni a médiumok. Az M2 és az M3 kínálatában nem szerepelt az említett zsáner. 6

7 A TV2 a parlamenti választások napján négy és fél órás élő választási műsort sugárzott több helyszínről és a stúdióból, amelyet felirattal látott el. Az átiratok az élő műsorokra jellemző módon hiányosan és késve jelentek meg, illetve csak összefoglaló jelleggel tartalmazták az elhangzottakat. Az M1 több órás élő választási műsort adott április 6-án, amelynek a feliratai szinte szó szerinti pontossággal és kismértékű késéssel jelentek meg, valamint a megszólalók monogramjának kiírásával nagymértékben segítették az elhangzottak követését. Az európa parlamenti választások napján az M1, a Duna TV és a Duna World felirattal ellátott élő műsort közvetített. A feliratok ugyan nem szó szerinti pontossággal és némi késéssel jelentek meg, de tartalmazták a beszélgetések és tudósítások minden lényeges információját, valamint megjelenítették a megszólalók monogramját. Az országgyűlési és az EP választásokra tekintettel az M1, valamint a Duna TV politikai reklámokat is közreadott, amelyeket az Mttv. szintén a segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok körébe sorol. A két közszolgálati csatorna által sugárzott minden politikai hirdetés írott formában is olvasható volt a képernyőn. Közérdekű közleményeket az M1, a Duna TV és a Duna World programjában regisztráltunk, melyeken az információk minden esetben írásban, a hallássérült nézők számára is hozzáférhető módon jelentek meg. Fogyatékkal élő személyekről szóló műsort az M1 (Esély) és a Duna TV (Akadálytalanul) programjában regisztráltunk. A rendszeresen jelentkező magazinműsorok mindkét segédlettel ellátva kerültek adásba. Az akadálymentesített műsoridő növekedése a programkínálat bővülését is eredményezte. Így a populáris műfajok mellett a közszolgálati csatornákon egyre több kulturális, szórakoztató, információs és vallási műsor vált elérhetővé a hallássérült nézők számára. A kereskedelmi csatornák inkább reality sorozatokkal és zenei műsorokkal bővítették a repertoárjukat. A gyerekekre is figyelmet fordítottak a médiaszolgáltatók, az animációk, az ismeretterjesztő és kulturális programok, valamint a vallási műsorok egy részét felirattal vagy jelnyelvi narrációval vetítették. A legszínesebb kínálatot a Duna Televízió és a Duna World nyújtotta, míg a legszűkebb választék továbbra is a két kereskedelmi csatornán volt tapasztalható. A médiaszolgáltatók főként a hírműsorokat, sorozatokat és a gyermekeknek szóló műsorszámokat akadálymentesítették, továbbá mozifilmek, ismeretterjesztő programok és reality-k rendelkeztek még nagyobb arányban teletextes átirattal. 3. táblázat: A segédlettel ellátott műsorszámok műfaji megoszlása Műfajok % sorozat 23,7 hírműsor 11 gyermekműsor 10,2 ismeretterjesztő program 8 életmód magazin 2,6 mozifilm 8,4 információs magazin 4,1 kulturális, művészeti program 3,7 reality 4,9 politikai tájékoztató műsor 1,8 vallási program 0,9 riportmagazin 1,2 nem zenei szórakoztató program 3,4 dokumentumfilm 2,2 7

8 tv-film 2,1 talk show 1,6 gazdasági magazin 0,5 vetélkedő, játék 3,3 érdekvédelmi magazin 0,2 színházi közvetítés 0,4 parlamenti közvetítés 0,6 sportműsor 0,2 tudományos műsor 0,2 közérdekű közlemény 0,04 nemzetiségi műsor 1,2 zenei műsor 2,6 politikai reklám 0,05 táncverseny 0,3 TCR 0,5 műsorajánló 0,07 Himnusz 0,06 A negyedév során ellenőrzött napokon négy esetben tapasztaltuk, hogy a feliratos műsorszám előtt hiányzott a figyelemfelhívás és a txt. oldalszám megjelölése. dátum időpont vége időtartam csatorna cím műfaj :01:56 1:54:43 0:52:47 Duna Televízió Klubszoba politikai magazinműsor :05:47 13:08:42 0:02:55 M2 Minnie masniboltja animáció gyerekeknek :19:49 12:22:13 0:02:24 MTV :54:43 7:17:47 0:23:04 RTL Klub Fifa World Cup Brasil - sporthírek Kölyökklub: Dóra, a felfedező sporthírek animáció gyerekeknek Az akadálymentesített műsorok legnagyobb hányada továbbra is hazai gyártásban készült. A magyarországi produkciókon kívül közel azonos arányban szerepeltek az amerikai, illetve az európai országokból importált alkotások. 5. táblázat: Az akadálymentesített műsorszámok gyártási hely szerinti megoszlása % Magyarország 66 Európa 14 USA 15 egyéb ország 5 A feliratozás minőségében változást nem tapasztaltunk, hiány, pontatlanság és aszinkronitás egyaránt előfordult valamennyi vizsgált médium műsoraiban. Áprilisban kevesebb anomáliát rögzítettünk, a következő két hónapban azonban a hibák száma ismét szaporodott. Az élő műsorok feliratozása továbbra sem megoldott, a feliratok nagy késéssel jelentek meg, és az elhangzottaknak csak egy részét tartalmazták. Az RTL Klub 8:08 Minden reggel című műsorán tartalmi összefoglaló jellegű, hiányos feliratozást tapasztaltunk, a mondandó hosszától függően a feliratok másodperces késéssel jelentek meg. A summázó feliratok alapján a beszélgetések nem követhetők, és az információk nagy része nem jut el a hallássérült nézőkhöz. A TV2 Mokka című műsorának feliratozása javult, a műsorvezetői felkonferálások átirata szöveghű, ugyanakkor a stúdióbeszélgetések tartalma továbbra is hiányosan és késve került kiírásra. Csökkent 8

9 a duplán megjelenő, esetenként villogó félmondatok száma, így a beszélgetések többsége nagy figyelemmel ugyan, de követhető volt. A vizsgálat szolgáltatókra bontott eredményei Az M1 átlagosan közel 12 órányi műsoridőt látott el segédlettel naponta, a vizsgált médiaszolgáltatók közül a legalacsonyabb akadálymentesített óraszámot produkálva. Szintén az M1-en volt a legmagasabb a 10 órás kvótát nem teljesítő napok száma, az ellenőrzött tizenkét napból tizenegy napon nem teljesült az elvárás. A negyedév során a csatorna minden híradót, időjárás-jelentést és sporthírt felirattal vagy jeltolmáccsal adott közre, amelyek előtt minden esetben szerepeltette a figyelemfelhívást. A vizsgált napokon sugárzott politikai tájékoztató műsoroknak a 35 százalékát akadálymentesítette a médiaszolgáltató, a korábbiakhoz hasonlóan az ellenőrzött időszakban is főként a műsorszámok ismétlései kaptak segédletet. A közérdekű közlemények és a politikai reklámok egyaránt felirattal, a hallássérült nézők számára is hozzáférhető módon kerültek bemutatásra. Az M1 programjában rendszeresen szerepelt fogyatékkal élő emberek számára készült műsorszám, melyet minden esetben mindkét segédlettel ellátva, hibátlan feliratozással adott közre. A közszolgálati csatorna túlnyomó részben magyar gyártású programokat akadálymentesített. Az M1 rendelkezett az egyik legbővebb műfaji kínálattal, a segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámok mellett főként sorozatokat, mozifilmeket és ismeretterjesztő műsorokat sugárzott felirattal, de szerepelt a kínálatában kulturális, vallási és sportműsor is. Az M2 naponta átlagosan 16 órányi műsoridőt akadálymentesített, és a vizsgált napok közül mindössze kettő esetén nem teljesítette az előírt napi óraszámot a megjelölt idősávban. A sporthíreket, az időjárás-jelentéseket és a híradókat segédlettel adta közre a csatorna, amelyek előtt minden esetben megjelentette a figyelemfelhívást. Politikai tájékoztató műsorszám, közérdekű közlemény, politikai reklám és fogyatékos személyekről szóló műsor nem szerepelt a vizsgált napok programjában. Az M2 tematikus csatornaként elsősorban gyermek és ifjúsági műsorokat sugárzott, továbbá a felnőtteknek az esti műsoridőben sorozatokat és mozifilmeket kínált nagyobb számban segédlettel. A mesék egy részét és a Hetedhét híradót gyerek jelnyelvi narrátorok tolmácsolták a legkisebbeknek. A legtöbb akadálymentesített műsor európai gyártásban készült, melyeket közel egyenlő arányban követtek a Magyarországon és az USA-ban előállított produkciók. Az M2 biztosította a legjobb minőségű feliratozást, a hibák száma a negyedév során folyamatosan csökkent. Az M3 átlagosan naponta 15 órányi programot feliratozott, továbbá minden ellenőrzött napon teljesítette az előírt tíz órás követelményt. A híradókat, időjárás-jelentéseket és a sporthíreket minden esetben ellátta segédlettel, és közzétette a műsorok előtt a figyelemfelhívást is. Politikai tájékoztató műsor, közérdekű közlemény, fogyatékkal élő személyekről szóló program és jeltolmácsolt műsorszám nem szerepelt a kínálatában. Az akadálymentesített műsorok túlnyomó többsége hazai gyártásban készült, amerikai gyártású produkciók egyáltalán nem kerültek a programjába. A csatorna a Közszolgálati Archívumban 9

10 található felvételeket sugározta színes műfaji kínálattal, amelyben legnagyobb arányban sorozatok, szórakoztató programok és vetélkedők kaptak helyet. Az éjszakai műsorsávban az MTVA és az MTI fotóarchívumában található fotókat vetítették szöveges információval. A Duna Televízió átlagosan naponta 16,5 órányi műsoridőt akadálymentesített és minden ellenőrzött napon teljesítette a kvótát. A Duna World naponta 14,5 órányi műsoridőhöz biztosította a hozzáférést, ennek ellenére az ellenőrzött napok 75 százalékában nem teljesült a kívánt óraszám a 6-24 óra közötti időben. A vizsgált napokon a programban szereplő segédlettel kötelezően ellátandó műsorszámokat mindkét csatorna akadálymentesítve sugározta, míg a politikai tájékoztató műsoroknak a 49 százalékát látták el felirattal. Jeltolmácsi segítséggel a parlamenti közvetítést, híradót, sporthíreket, gyermekműsort és fogyatékkal élőkről szóló műsort tekinthettek meg a hallássérült nézők. A műsorszámok döntő része Magyarországon készült, amelyeken kívül Európában gyártott produkciók kerültek még a képernyőre. A két közszolgálati csatorna színes és gazdag kínálatot biztosított, amelynek élén a hírműsorok és a sorozatok mellett ismeretterjesztő programok, mozifilmek és kulturális műsorok szerepeltek nagyobb számban. Az RTL Klub naponta átlagosan 14,7 órányi programot feliratozott az ellenőrzött időszakban, és a segédlettel kötelezően ellátandó műsorokat - egy időjárás-jelentés kivételével - felirattal adta közre. A napi kvóta teljesítése a 6 és 24 óra közötti műsoridőben a vizsgált napok kétharmadában nem sikerült. Fogyatékkal élőkről szóló műsor, közérdekű közlemény, politikai reklám, sporthírek és jeltolmácsolt műsorszám nem szerepelt a kínálatában az ellenőrzött napokon. Az élő műsorok feliratozását a csatorna nem tudta kellő színvonalon megoldani, a feliratok késtek és csak részben közvetítették az elhangzott tartalmakat. Az akadálymentesített programok fele magyarországi, 35 százaléka amerikai gyártásban készült. A felirattal vetített műsorszámok előtt egy esetben hiányzott a figyelemfelhívás és a txt. oldalszám. A második legszerényebb programkínálatot a negyedév vizsgált napjain az RTL Klub nyújtotta. A lista élén a sorozatok, a mozifilmek, a gyermekeknek készült rajzfilmek és a reality-k szerepeltek, majd a hírműsorok, valamint az információs magazinok következtek a sorban. A TV2 átlagosan naponta tizenöt órányi műsoridőt akadálymentesített, mégis a vizsgált napok 83 százalékában nem teljesült az előírt óraszám a megjelölt napszakban. A hírműsorok és az időjárás-jelentések mindegyike feliratozva került a képernyőre, melyek előtt mindig megjelent a figyelemfelhívás. Politikai tájékoztató műsor, sporthír, közérdekű közlemény, valamint fogyatékkal élők számára készült és jeltolmácsolt műsorszám nem szerepelt a vizsgált napok programjában. A legtöbb akadálymentesített műsorszám hazai gyártásban készült, melyeken kívül amerikai produkciók szerepeltek nagyobb arányban a kínálatban. A szűk körű műfaji repertoárban elsősorban sorozatok, reality-k és hírműsorok kaptak helyet, valamint a mozifilmeket és az információs magazinokat tette még nagyobb számban hozzáférhetővé a kereskedelmi médiaszolgáltató. Összefoglalva megállapítható, hogy második negyedévében a médiaszolgáltatók a televíziós műsorok akadálymentesítését a korábbi gyakorlat szerint folytatták. A segédlettel ellátott műsoridő a vizsgált csatornák többségénél nőtt, és a műsorszámok kétharmada hozzáférhetővé vált a hallássérült nézők számára. 10

11 Ugyanakkor a 6-24 óra közötti műsorsávban előírt napi óraszám teljesítése a Duna TV és az M3 kivételével az összes vizsgált csatorna számára problémát okozott, aminek eredményeképpen a vizsgált napok felében nem teljesült a 10 órás követelmény. A feliratozás minőségében jelentős vagy tartós javulást nem tapasztaltunk, havonta változó mértékben, de minden eddig tapasztalt anomália megtalálható volt a feliratokban. Az élő műsorok akadálymentesítésében nem történt előrelépés, az átiratok továbbra is késve és hiányosan adták vissza az elmondottakat. 11

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: E L Ő T E R J E S Z T É S A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: a hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2014. I. negyedév) Műsorfigyelő és elemző főosztály Budapest, 2014. július 7. Tartalom Bevezetés... 3 Az

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. III. negyedév) 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság vizsgálatot indított annak

Részletesebben

Az NMHH vizsgálatának módszere

Az NMHH vizsgálatának módszere Bevezetés A Médiatanács 60/20. (XI. 9.) számú határozata alapján a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében havi rendszerességgel ellenőrzi az Mttv. 39. -ának érvényesülését hét országos médiaszolgáltató

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. I. negyedév) Budapest, 2013. július 3. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. negyedév) Budapest, 2012. szeptember Tartalomjegyzék A vizsgálat módszere... 6 A vizsgálat részletes

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2012. II. félév) Budapest, 2013. április 10. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. II. negyedév)

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. II. negyedév) A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése (2013. II. negyedév) Műsorelemző osztály Budapest, 2013. október 30. 2011 szeptemberében a Nemzeti Média-

Részletesebben

Jelen ÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

Jelen ÁSZF-ben használt kifejezések a következő jelentésekkel bírnak: A Magyar RTL Televízió Zrt. RTL Klub elnevezésű, SD formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása terjesztésével kapcsolatos ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Jelen

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

2012. évi piacfelügyeleti, általános hatósági felügyeleti és ellenőrzési terv

2012. évi piacfelügyeleti, általános hatósági felügyeleti és ellenőrzési terv 2012. évi piacfelügyeleti, általános hatósági felügyeleti és ellenőrzési terv Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 PIACFELÜGYELETI TERV... 4 A JELENTŐS BEFOLYÁSOLÓ ERŐVEL RENDELKEZŐ MÉDIASZOLGÁLTATÓK BŰNÜGYI

Részletesebben

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál

Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2015. JÚLIUS 1. - DECEMBER 31.) 2016. FEBRUÁR 24. Az NMHH a hatósági ellenőrző tevékenysége során kiemelt figyelemmel kíséri a kereskedelmi

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ÖSSZEFOGLALÓJA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ÖSSZEFOGLALÓJA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ÖSSZEFOGLALÓJA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldal 1 / 25 Általános Szerződési Feltételek 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Magyar Köztársaságban saját termékét, szolgáltatását a jogszabályok keretei között mindenki szabadon hirdetheti. 1.2. A jelen

Részletesebben

Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1

Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1 2. sz. melléklet Ajánlás-tervezet a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés és az arról szóló tájékoztatás feltételeiről 1 1. Termékmegjelenítés fogalma A jelen ajánlás alkalmazásában termékmegjelenítésnek

Részletesebben

Hatályos a közzétételt követő 30. naptól

Hatályos a közzétételt követő 30. naptól A TV2 MÉDIA CSOPORT Kft. TV2 elnevezésű SD technikai formátumú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása műsorterjesztésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos a közzétételt követő 30. naptól

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése. Előterjesztés a Médiatanács részére

A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése. Előterjesztés a Médiatanács részére A hallási fogyatékkal élők befogadását segítő feliratozással kapcsolatos kívánalmak ellenőrzése Előterjesztés a Médiatanács részére Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Jogi háttér... 5 A Corvinus Egyetem siketek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Rádió 1-gyel kötendő közszolgálati együttműködési keretszerződés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 169/2013. (I. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 30209-12/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a gyermek és kiskorúak védelmére, az emberi méltóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat

Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat Médiahasználat a hallássérült emberek körében kérdőíves vizsgálat A televíziók akadálymentesítéssel kapcsolatos gyakorlatának megítélése, online-linked közvélemény-kutatás, 2014. augusztus NMHH 2014. szeptember

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály

Médiafelügyeleti főosztály Médiafelügyeleti főosztály Túl szigorú a Hivatal? Az elmúlt két és fél év helyzetértékelése dr. Máthé Gergely 2014. szeptember 22. 2 A jogszabályi háttér: - A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2151/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2151/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2151/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 43. heti ülésszakának napirendjére 2011. október 26.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 43. heti ülésszakának napirendjére 2011. október 26. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 43. heti ülésszakának napirendjére 2011. október 26. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Összefoglaló elemzés a 2010 során a televíziókban sugárzott reklámokról

Összefoglaló elemzés a 2010 során a televíziókban sugárzott reklámokról Összefoglaló elemzés a 2010 során a televíziókban sugárzott reklámokról Legfrissebb tanulmányunk a Nielsen Közönségmérés 2010. évről készített Reklám (szpot) adatbázisának elemzésén alapul. Kizárólag az

Részletesebben

Állománynév: Oritel ÁSZF 1szmelléklet2007-02-01.doc Létrehozás dátuma: 2006/12/29 12:32

Állománynév: Oritel ÁSZF 1szmelléklet2007-02-01.doc Létrehozás dátuma: 2006/12/29 12:32 1/1 1. sz. melléklet:, egyéb díjak, költségtérítések Oroszlány Sz. csatorna 1. MTV 2 magyar közszolgálati X 69,25 A2 st 2. DUNA TV magyar közszolgálati Y 76,25 A2 st 3. MTV 1 magyar közszolgálati Z 83,25

Részletesebben

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő

Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő Híradóelemzés 2013. IV. negyedév és éves összesítő a Nézőpont Intézet Médiaműhelyének elemzése Készült: 2014. január 13. 1 2014. január 13. HÍRADÓELEMZÉS 2013. IV. NEGYEDÉV ÉS ÉVES ÖSSZESÍTŐ Összefoglaló

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015. IV. NEGYEDÉV NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ 2014. és 2015. IV. negyedév, Live+Playback 450 400 350 390 401 300 250 200 300 302 209 208 251 245

Részletesebben

Mennyi az annyi, és elég-e a sok?

Mennyi az annyi, és elég-e a sok? Mennyi az annyi, és elég-e a sok? Végi József a Muravidéki Magyar Rádió felelős szerkesztője A Muravidéki Magyar Rádió (MMR) hallgatottsága és a Lendvai Tévéstúdió által készített magyar nyelvű műsorok

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2016. ELSŐ FÉLÉV)

A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2016. ELSŐ FÉLÉV) A hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírások ellenőrzése (2016. ELSŐ FÉLÉV) Tartalomjegyzék Az NMHH vizsgálatának módszere... 4 A vizsgálat eredménye...

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-14/2007/60. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az - Argo TV Magyar ATV Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) I. rendű eljárás alá vont vállalkozás, - a TeleMédia

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Az ombudsman médiajogi gyakorlatáról

Az ombudsman médiajogi gyakorlatáról In Medias Res 2012/2 8, 297 318 Az ombudsman médiajogi gyakorlatáról Tapasztalatok és lehetőségek HAJAS BARNABÁS * Korábban számtalan olyan beadvány érkezett az állampolgári jogok országgyűlési biztosához

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére. 2014. szeptember 23.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére. 2014. szeptember 23. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2014. évi 39. heti ülésszakának napirendjére 2014. szeptember 23. (kedd) Kezdési időpont: 14.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről

Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről D O K UM E N T UM Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február 2015. február) (Folytatás) 6. A NEMZETISÉGEK ANYANYELVŰ HITÉLETE A Kormány az egyházi területen is támogatja a nemzetiségek

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Célok, megtett intézkedések I. Gyermek Jól-lét 1. Gyermekvédelem első védelmi vonalának megerősítése Gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése Jelzőrendszer megerősítése

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Tanulmányunkban a televíziók adásnapjait az ORTT által meghatározott felosztást követve műsorsávokra bontottuk:

Tanulmányunkban a televíziók adásnapjait az ORTT által meghatározott felosztást követve műsorsávokra bontottuk: A VIZSGÁLAT MÓDSZERE Az ORTT tartalomelemzéses módszerrel rendszeresen vizsgálja a jelentősebb hazai tévécsatornák nem-zenés fikciós műsorainak, illetve ezek promócióinak erőszaktartalmát. Az elemzések

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

BEVEZETÉS. A tantárgy célja

BEVEZETÉS. A tantárgy célja BEVEZETÉS A 21. század információs társadalmában, globalizálódó világunkban talán minden eddiginél nagyobb szerepe van a magyar nyelv és irodalom tantárgynak. Biztos és állandó értékeket közvetít, kapcsolatot

Részletesebben

Középtávú Együttműködési Megállapodás. a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET

Középtávú Együttműködési Megállapodás. a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET Középtávú Együttműködési Megállapodás a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET 2015. december A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban,

Részletesebben

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK

2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2011. november DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2011. (1. FÉLÉV) KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI ADATOK 2 KULCSMUTATÓK 3 ELSŐDLEGES TÉVÉVÉTELI MÓD* IDŐSORA Ma 3 950 ezer tévéző magyarországi háztartás van. A

Részletesebben

Miért nőtt a tévénézési idő?

Miért nőtt a tévénézési idő? Miért nőtt a tévénézési idő? A 2009. novemberi és a. novemberi teljes tévénézési idő különbségének magyarázata A kutatás az egy év alatt megnőtt tévénézési idő elemzésének szándékával indult. Ezúttal a

Részletesebben

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével.

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével. TÓTH TAMÁS ANTAL szerkesztő A képzés során trénerként működik közre. Végzettsége Szent István Egyetem Jászberényi Kar andragógia szak A sajtó különböző területein szerezett tapasztalatot, nyomtatott, írott

Részletesebben

Új Széchenyi Terv második hullám

Új Széchenyi Terv második hullám Új Széchenyi Terv második hullám Az Új Széchenyi Terv uniós pályázatainak társadalmi vitája január 31-én zárult. Ezt követően, február 10-én 77 pályázat jelent meg közel 510 milliárd forint keretösszeggel.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 526/2009.(III.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére Emberi Erőforrásoki Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság. Budapest

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére Emberi Erőforrásoki Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság. Budapest Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Államtitkár Úr részére Emberi Erőforrásoki Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Budapest Tisztelt Államtitkár Úr! Kérésének megfelelően az EGVE összállította a KIRA

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 52 223 01 Jelnyelvi tolmács Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2524/2007. (XI. 7.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS

TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TV PIACI KÖRKÉP 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS TÉVÉNÉZÉSRE FORDÍTOTT IDŐ ATV (perc) EGY FŐRE JUTÓ NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ (PERC/FŐ/NAP) 2014 és 2015 egész év, egész nap, Total TV, Live+Playback 400 350 376 379

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Támogatás médiajogi szabályai... 4 III. Termékmegjelenítés és nyereménymegjelenítés médiajogi szabályai... 6 IV. Műsortámogatás és nyereménybemutatás

Részletesebben

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai Előfizetői szolgáltatások és azok díjai Mátészalka - Jármi - Papos Nyírmeggyes települések csatornakiosztása: O1 Kölcsey tv 49.25 regionális műsor O2 Mátészalka 1 59.25 Városi tv regionális csatorna O3

Részletesebben

T A R T A L O M. Bevezető...2. 1. Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály...3. 2. Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály...

T A R T A L O M. Bevezető...2. 1. Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály...3. 2. Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály... T A R T A L O M Bevezető...2 E L Ő S Z Ó...2 1. Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály...3 Birtokvédelmi munkacsoportok munkájának értékelése...3 2. Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály...6

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

AZ MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. TV2 ELNEVEZÉSŰ MÉDIASZOLGÁLTATÁSÁBAN A REKLÁMIDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. TV2 ELNEVEZÉSŰ MÉDIASZOLGÁLTATÁSÁBAN A REKLÁMIDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ MTM-SBS TELEVÍZIÓ ZRT. TV2 ELNEVEZÉSŰ MÉDIASZOLGÁLTATÁSÁBAN A REKLÁMIDŐ ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 3 II.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. április 15-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. április 15-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. április 15-én (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-35.

Részletesebben

A Szolnoki Járás Esélyteremtő Programterve

A Szolnoki Járás Esélyteremtő Programterve A Szolnoki Járás Esélyteremtő Programterve Szerkesztették: Kocsis Péter Csaba Deák Sándor Dr. Nagyné Varga Ilona Szolnok, 2015. Szerzők: Burai István gyermek- és ifjúságügyi szakértő Buru Györgyné idősügyi

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A TV előtt a számok mögött. Reklámészlelésre ható tényezők vizsgálata RTL Klub GfK Hungária 2001

A TV előtt a számok mögött. Reklámészlelésre ható tényezők vizsgálata RTL Klub GfK Hungária 2001 A TV előtt a számok mögött Reklámészlelésre ható tényezők vizsgálata RTL Klub GfK Hungária 2001 A televíziós kampánytervezés fejlődése Növekvő verseny: a televíziók között az ügynökségi piacon a hirdetői

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

HATÁROZAT. A határozat indokolása 3. oldalának 1-3. pontjai törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi új 1-3. pontok lépnek:

HATÁROZAT. A határozat indokolása 3. oldalának 1-3. pontjai törlésre kerülnek, helyükbe az alábbi új 1-3. pontok lépnek: Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/2409-7/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mailcím: morovik.csaba@nmhh.hu Tárgy: az MN/2409-6/2015. számú határozat saját hatáskörben

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. * * *

A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. * * * HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 64. szám 7399 III. Fejezet A jogdíjközlemény időbeli hatálya A fenti jogdíjközlemény 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig hatályos. ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 31/215. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

5. ATL A HAGYOMÁNYOS REKLÁM

5. ATL A HAGYOMÁNYOS REKLÁM 5. ATL A HAGYOMÁNYOS REKLÁM Ebben a fejezetben a következő kérdéseket tárgyaljuk: Milyen alapvető osztályozása ismeretes a marketingkommunikációs eszközöknek, és ebben hol helyezkedik el a hagyományos

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól

Beszámoló a. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ 2013. évi szakmai, működési tapasztalatairól Mottó: A Kultúra fáján vannak ugyan fanyar gyümölcsök is amelyek termései a kultúrának, de ettől még a fa gyümölcsfa marad. Az, hogy mennyi a fanyar és mennyi a nemes gyümölcs a legtöbb esetben nem a fától

Részletesebben