A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes médiaszolgáltatás elemzésének részletező táblázatai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Baranya Televízió Kft.-vel (7300 Komló, Kossuth Lajos u. 121.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Baranya Televízió csatornáján január 4-e és 10-e közötti médiaszolgáltatásában megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, melynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tizenötezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Baranya Televízió csatornájának január 4-e és 10-e közötti működését, amely során a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség nem a megfelelő mértékben történt teljesítése miatt felmerült a Médiatanács 1645/2011. (XI.16.) számú (BJ/ /2011.) határozata (a továbbiakban: Határozat) r), s) és v) pontjaiban foglaltak megsértése.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv l) pontjában foglalt hatáskörében március 21-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdés szerinti értesítésében a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az 546/2012. (III.21.) számú és MN/6601-4/2012. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításáról, nyilatkozattételi jogosultságáról és az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló, február 29-én postázott értesítést a tértivevény alapján március 26-án vette át, nyilatkozata április 18-án érkezett meg. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában az eljárást megindító végzésben foglaltakat nem vitatatta, azonban az alábbi megállapításokat tette: A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a Határozat nem a 4 óra 20 perces televízió műsorgyártásra szánt műsoridőt - ahogy a Médiaszolgáltató szándékolta -, hanem a 24 órás adásidőt vette figyelembe az r), s) és v) pontokban meghatározott értékek kapcsán, és ez okozta az eltérő értelmezést, és alulteljesítést. A Médiaszolgáltató a Határozat kézhezvételekor tapasztalta a szándékolt vállalása és a Határozatban foglaltak közötti eltéréseket, azonban úgy gondolta, hogy ezek áthidalhatók. A Médiaszolgáltató eltérően értelmezi a Határozatban általa tett vállalásokat, s a megfelelő értelmezés érdekében a Médiatanács segítségét kéri. A Médiaszolgáltató álláspontja és értelmezése szerint az Mttv.-ből egyértelműen nem derül ki, hogy a képújság is a műsoridő része-e, vagy kiegészítő szolgáltatás, mert az Mttv. a) Műsorkvóták fejezet 22. (7) bekezdése rögzíti, hogy a alkalmazásában a teljes műsoridő megállapítása során a hírműsorszámot, sportműsorszámot, játékot, reklámot, televíziózás vásárlást, politikai reklámot, közérdekű közleményt, támogatói közleményt, társadalmi célú reklámot, illetve a képújság részére biztosított műsoridőt figyelmen kívül kell hagyni, b) Reklám és televíziós vásárlás a lineáris médiaszolgáltatásban fejezet 35. (1) bekezdése szerint: a lineáris médiaszolgáltatásban közzétett reklámok időtartama egyetlen, egész órától egész óráig tartó időszakon belül sem haladhatja meg a tizenkét percet, beleértve az osztott képernyős reklámot, a virtuális reklámot a (2) bekezdés e) pontban foglalt kivétel mellett a más médiaszolgáltatás műsorszámainak népszerűsítését. A (2) bekezdés megállapítja, hogy az (1) bekezdésben foglalt időbeli korlátozás nem terjed ki, h) a képújságra, ha médiaszolgáltatásban teszik közzé. Továbbá a Médiaszolgáltató megjegyzi, hogy a képújság csak egy számítógép által kreált, zenei aláfestéssel közvetített írásos felület, melynek a televíziós műsorok szakmai elkészítéséhez semmi köze, bár információs felületnek alkalmas, de közel sem olyan nézett, mint egy web-es felület. A televízió műsoridejének több mint 2/3-ában így is i adatokat sugároz, melyek igazán a társadalmi és civil szervezetek, a hétköznapi emberek tájékozódását szolgálja. Ezen hirdetéseket (pl: síkosság mentesítés, Cukorbetegek Klubjának összejövetele, Komlói Honismereti kolbásztöltő-verseny ) a televízió térítésmentesen teszi közzé. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában még előadta, hogy A televíziózás feltételei nem tükrözhetik a napi rendszerességet, de még a hetit sem, mert speciálisan éves bontásban lehet a műsor %-os vállalásait értelmezni, mert gyakorlati oldalon nem szerepelhet minden héten a közösségi médiaszolgáltatás típusa. Ugyanakkor a meghatározott műsorszám típusoknak éves szinten megfelel, átlagosan, mert és itt példákkal lehet illusztrálni az állapotokat egyik héten több órás testületi ülés van, aztán hetekig nincs, de ugyanakkor a lakosság igénye óriási, hogy tudakozódhasson az életét befolyásoló döntésekről. A kisebbségek üléseit, rendezvényeit kiszámíthatatlan 2

3 időközönként adja, ugyanakkor hosszúságaik is kiszámíthatatlanok (pl.: folklór fesztivál, kiállítás, fórum, ülés ) a hosszúságuk. A súlyosan hátrányosokra is és a többi műsorszám típusra is azonosak a feltételek. A televíziózásra nem lehet az országos médiák által használt struktúrát alkalmazni, ugyanis ennek minden szempontból gyakorlati akadályai vannak! Ugyanakkor kihagyni sem szabad a közösségi médiaszolgáltatónak, a műsorszám típusaiból egy olyat sem, amelyikkel folyamatosan kapcsolatot tart és ennek eredményeként televíziós produkciók legyártására van lehetősége. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv. értelmező rendelkezés pontja alapján a képújság és műsoridő fogalma az alábbi: 21. Képújság: lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett olyan műsorszám, amely elsősorban szöveges információközlésre szolgál, illetőleg emellett állóképet, mozgóképet, hangot, vagy számítógépes grafikát is tartalmazhat. 46. Műsoridő: a médiaszolgáltatásban - valamely meghatározott időszak folyamán - folyamatosan közzétett műsorszámok együttes időtartama. A január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a képújság a műsoridő része. A Médiaszolgáltató által hivatkozott Mttv. 22. (7) és 35. (2) bekezdés h) pontja két kivételt állapít meg, amikor a képújság nem számít bele a műsoridőbe, de ez a jelen vizsgálat szempontjából nem volt releváns, továbbá a Médiatanács nem indított eljárást a Médiaszolgáltatóval szemben az általa sugárzott képújságot érintően. A Médiaszolgáltató az 1645/2011. (XI.16.) számú határozat r), s), v) pontjai alapján napi, heti, és havi szinten köteles a megadott időtartamban i, közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő, és a nemzeti és etnikai kisebbségek igényeit szolgáló műsorszámokat sugározni. A vállalt értékek órában, és nem százalékosan kerültek meghatározásra, ezáltal a Médiaszolgáltató által is egyértelmű, hogy nem a napi 4 óra 20 perces saját készítésű műsorszámok időtartamában kell pl. napi 23 óra i műsorszámot sugároznia. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában leírta, hogy elfogadta ezen határozatot, annak ellenére, hogy álláspontja szerint eredeti szándékát figyelembe véve nem ezen értékeket vállalta. A Médiatanács a határozatban vállalt értékeket jogosult és köteles ellenőrizni, amennyiben a Médiaszolgáltató módosítani szeretné határozatot, akkor erre vonatkozó külön kérelmet kell benyújtani a Médiatanácsnak. A Médiaszolgáltató a nyilatkozatában a hatósági ellenőrzés során megállapított értéket nem vitatta. A Médiaszolgáltató a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok sugárzására tett napi 7 órás vállalását január 10-én alulteljesítette (6 óra 24 perc) [1645/2011. (XI.16.) számú médiatanácsi határozat s) pontja [ld. I. számú melléklet 1. pontja, és a II. számú melléklet]. A Médiaszolgáltató a napi szinten 23 óra (95,8 %), illetve heti szinten 161 óra (95,8%) i cél megvalósító műsorszámok sugárzására tett vállalását is alulteljesítette. A Médiaszolgáltató az egyes napokon 60%, 71,5 %, 71,5%, 66,1 %, 63,3,%, 60 %, 76,6% értéket teljesített, amely heti szinten 67 %-os teljesítést jelentett. [1645/2011. (XI.16.) számú médiatanácsi határozat r) pontja] [ld. I. számú melléklet 2. pontja, és a II. számú melléklet] A vizsgált héten nemzeti, etnikai kisebbségek igényét szolgáló műsorszámot a Médiaszolgáltató nem sugárzott, annak ellenére, hogy az 1645/2011. (XI.16.) számú médiatanácsi határozat v) pontja alapján vállalta, hogy napi minimális 1 óra műsoridőben 3

4 ezen kategóriába tartozó műsorszámokat sugároz. [ld. I. számú melléklet 3. pontja, és a II. számú melléklet] A Médiaszolgáltató a Médiatanács által kifogásolt alulteljesítésekről az eljárás megindításáról értesítő végzésben foglaltak szerint tudomással bír, illetve azok a határozat mellékleteiben megtekinthetőek, mely mellékletek jelen határozat elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat törzsszövegében szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértés miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. A Médiatanács január 1-jét követően még nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az 1645/2011. (XI.16.) számú (BJ/ /2011.) határozatának megsértését. Az Mttv (1) bekezdés értelmében A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a i tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló i médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a i feladatok megvalósításában és i célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása a jogsértés időpontjában hatályos Alkotmány 61. -ából következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott i tartalom meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiek okán különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése. A Médiatanács a Médiaszolgáltató fent részletezett jogsértéseit együttesen nem értékelhette csekély súlyúként, mivel a Médiaszolgáltató a i cél megvalósító műsorszámok sugárzására tett, és a nemzeti, etnikai kisebbségek igényeit szolgáló műsorszámok sugárzására tett vállalását nagymértékben és folyamatosan alulteljesítette, ezért az Mttv (1) bekezdése szerinti felhívás jogkövetkezményét nem alkalmazhatta a Médiaszolgáltatóval szemben. 4

5 A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a jogsértőt visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túlmenően figyelembe vette annak folyamatosságát a fentebb leírtak szerint. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében rögzített ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. A Médiatanács enyhítő körülményként vette figyelembe azt, hogy a Médiaszolgáltató a közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok sugárzása kapcsán tett napi vállalását január 10-én alulteljesítette, azonban ezen alulteljesítés csekély mértékűnek tekinthető, hiszen mindösszesen 2,5 %-os az elmaradás: 29,1 % helyett 26,6 % teljesült. Továbbá a vizsgált hét többi napján a Médiaszolgáltató jelentősen túlteljesítette a napi vállalását (55%, 66,1%, 58%,%, 58,1%, 53,3%, 53,3 %), ezáltal a heti szinten vállalt 30,4 % is jelentősen 53%-os értéken - túlteljesült. A i célt megvalósító műsorok sugárzására tett napi és heti vállalás alulteljesítése okán a hatóság figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltatót az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt heti 2/3-os arányt teljesítette, azonban ezen körülményt a Médiatanács csak korlátozott mértékben tudta enyhítő körülményként figyelembe venni, hiszen ez nem mentesíti a Médiaszolgáltatót a hatósági határozatban tett vállalásainak betartása, valamint az azokért való objektív felelősség alól. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra, hogy egy esetleges ismételt jogsértés esetén alkalmazandó bírságszankció megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentiek okán a jogsértés súlyára és az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,03 %-ának megfelelő összeget, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. 5

6 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, április 25. A Médiatanács nevében Szalai Annamária elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: Személyes adat 6

7 I. számú melléklet a Médiatanács 778/2012. (IV.25.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés megállapításai A Médiatanács az 1645/2011 (XI. 16.) sz. határozatával a Baranya Televízió Kft.-t közösségi médiaszolgáltatóként ismerte el. Műsorszerkezeti és tartalmi követelmények: A Baranya Televízió médiaszolgáltatásának alapvető jellegzetességei: - a médiaszolgáltatás műsorideje napi 24 óra, - a médiaszolgáltató állandó megnevezése: Baranya Televízió. A közösségi médiaszolgáltatás az Mttv. 66. (4) bekezdés a)-g) pontjaiban foglalt kritériumoknak megfelel, azaz: - rendszeresen tájékoztat egy adott társadalmi vagy közösség híreiről, illetve egyéb hírszolgáltatást is végez, - kulturális műsorszámokat tesz közzé, - törekszik a hallási fogyatékkal élők igényeinek figyelembe vételére, - a magyar, illetve európai műsorkvótákra vonatkozó 20. szerinti előírások szerint működik, ide nem értve a független műsorkészítőkre vonatkozó műsorkvótákat, - legalább naponta négyórányi műsoridővel rendelkezik, - legalább hetente négyórányi műsoridőben az adott naptári évben általa készített, szerkesztett és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámot tesz közzé. - heti műsoridejének több mint kétharmadában a 83. -ban foglalt i célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltat. A Hatóságnál nyilvántartott bejelentésében a Médiaszolgáltató az alábbiak szerint adta meg a i, illetve a közfeladat ellátását szolgáló műsorszámok arányát a teljes heti/napi műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi A i médiaszolgáltatás Mttv ban meghatározott céljait szolgáló műsorszámok 161 óra = 95,8% 23 óra = 95,8% Helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet 51 óra = 7 óra = 29,1% segítő műsorszámok aránya 30,4% Nemzeti, etnikai műsorszámok - 1 óra = 4,1% Jelen vizsgálat a közösségi médiaszolgáltató január között közreadott heti műsorfolyamát érintette. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a közösségi televízió működése megfelelt-e az Mttv. szerinti követelményeknek, illetve teljesítette-e a médiatanácsi határozatban rögzített vállalásait. A vizsgálat tapasztalatai: A televízió csütörtöki napon (január 5-én) sugározta a saját gyártású műsorszámait, melyet pénteken és szombaton megismételt, ezen felül pedig képújság szerepelt a kínálatában. 7

8 A műsorok lekódolása után született eredményeik az alábbi táblázatban láthatóak: 1. Időtartam/arány január 4. január 5. január 6. január 7. január 8. január 9. január 10. Összesen Vállalás (%) (óó:pp:mp) szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd (%) nap hét Műsoridő 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 100% 2. Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok Helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok % 792 perc 952 perc 836 perc 836 perc 768 perc 768 perc 384 perc 5536 perc 55% 66,1% 58,1% 58,1% 53,3% 53,3% 26,6% 53% 29,1% 30,4% 3. Közszolgálati műsorok Közszolgálati műsorok (%) 864 perc 1029 perc 1029 perc 952 perc 912 perc 864 perc 1104 perc 6754 perc 60% 71,5% 71,5% 66,1% 63,3% 60% 76,6% 67% 95,8% 95,8% 4. Nemzeti/etnikai műsorszámok Nemzeti/etnikai műsorszámok (%) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4,1% 4,1% 1. Helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámok: A médiaszolgáltató műsoridejének heti 30,4% és napi 29,1%-ában vállalta, hogy közéletet bemutató, a mindennapi életvitelt segítő műsorszámokat szolgáltat. Ez a vállalás nem valósult meg maradéktalanul, hiszen január 10-én 26,6%-os volt a zsánerbe tartozó elemek aránya. 2. Közszolgálati célt megvalósító műsorok A Baranya Televízió törvényben előírt 66,6%-ot meghaladó mértékű, 95,8%-os i műsorarányt vállalt. A i tartalom számbavételekor a csatorna saját készítésű, i műsorszámai mellett a képújság i információkat tartalmazó szpotjait is figyelembe vette a hatóság. (a Médiaszolgáltató a felvételekhez csatolt kísérő levélben jelezte, hogy a képújság napi fél órás blokkokban ismétlődött.) Az analízis arra mutatott rá, hogy a Baranya Televízió sem napi, sem heti szinten nem tudta teljesíteni a vállalt (95,8%) arányt. (A szerkesztett műsor legnagyobb része inak bizonyult, ugyanakkor nem fogadta el a hatóság i célt megvalósító műsorszámként a kereskedelmi célú reklámokat, önreklámokat, illetve a műsorajánlókat.) 3. Nemzeti, etnikai kisebbségeknek szánt műsorszámok A vizsgált időszakban nem volt ilyen tartalom. Összegzés: A hatóság álláspontja szerint a Baranya Televízió a vizsgált héten a közéleti műsorokra tett vállalást január 10-én csak részben teljesítette (29,1% vs. 26,6%), a i műsorszámokra vonatkozó vállalását alulteljesítette (95,8% vs. 67%), illetve teljes egészében adós maradt a nemzeti, etnikai kisebbségeknek szánt műsorszámok közreadásával. 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 778/2012. (IV.25.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés részletező táblázatai Baranya Televízió Képújság dátum kezdés vége nettó idő reklám reklám :34:12 08:34:42 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár egyéb :34:42 08:35:12 00:00:30 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje összesen :35:12 08:35:42 00:00:30 Komlói Cukorbetegek klubja :35:42 08:36:12 00:00: :36:12 08:37:15 00:01:03 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :36:43 08:37:15 00:00:32 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :37:15 08:37:35 00:00:20 Képújság Baranya TV :37:35 08:37:46 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :37:46 08:37:54 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :37:54 08:38:19 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :38:19 08:38:57 00:00:38 Jó tudni: Hogyan keletkeznek a cseppkövek? :38:57 08:39:16 00:00:19 Népi jó tanácsok :39:16 08:39:44 00:00:28 Névnapi köszöntő :39:44 08:40:19 00:00:35 Eladó lakások reklám :40:19 08:40:34 00:00:15 Képújság Baranya TV :40:34 08:41:04 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :41:04 08:41:43 00:00:39 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :41:43 08:42:03 00:00:20 Komlói Cukorbetegek klubja :42:03 08:42:33 00:00: :42:33 08:43:05 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :43:05 08:43:43 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám

10 :43:43 08:44:03 00:00:20 Nagy emberek mondásai :44:03 08:44:37 00:00:34 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :44:37 08:44:54 00:00:17 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :44:54 08:46:33 00:01:39 Műsorajánló :46:33 08:46:52 00:00:19 A nap vicce :46:52 08:47:26 00:00:34 Évfordulók, események :47:26 08:47:42 00:00:16 Képújság Baranya TV :47:42 08:48:12 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :48:12 08:48:41 00:00:29 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :48:41 08:49:12 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :49:12 08:49:42 00:00: :49:42 08:50:12 00:00:30 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :50:12 08:50:42 00:00:30 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :50:42 08:51:05 00:00:23 Képújság Baranya TV :51:05 08:51:16 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :51:16 08:51:23 00:00:07 Czeglédi Zöldséges reklám :51:23 08:51:49 00:00:26 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :51:49 08:52:27 00:00:38 Jó tudni: Hogyan keletkeznek a cseppkövek? :52:27 08:52:46 00:00:19 Népi jó tanácsok :52:46 08:53:15 00:00:29 Névnapi köszöntő :53:15 08:53:47 00:00:32 Eladó lakások reklám :53:47 08:54:05 00:00:18 Képújság Baranya TV :54:05 08:54:34 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :54:34 08:55:04 00:00:30 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :55:04 08:55:34 00:00:30 Komlói Cukorbetegek klubja :55:34 08:56:04 00:00: :56:04 08:56:36 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :56:36 08:57:14 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :57:14 08:57:35 00:00:21 Nagy emberek mondásai :57:35 08:57:57 00:00:22 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :57:57 08:58:03 00:00:06 Képújság Baranya TV 10

11 :58:03 08:58:24 00:00:21 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :58:24 09:00:02 00:01:38 Műsorajánló :00:02 09:00:24 00:00:22 A nap vicce :00:24 09:00:55 00:00:31 Évfordulók, események :00:55 09:01:13 00:00:18 Képújság Baranya TV :01:13 09:01:43 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :01:43 09:02:11 00:00:28 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :02:11 09:02:42 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :02:42 09:03:12 00:00: :03:12 09:03:43 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :34:11 08:34:31 00:00:20 Képújság Baranya TV :34:31 08:34:41 00:00:10 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :34:41 08:34:50 00:00:09 Czeglédi Zöldséges reklám :34:50 08:35:14 00:00:24 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :35:14 08:35:41 00:00:27 Jó tudni: Hogyan keletkezik az eső? :35:41 08:36:01 00:00:20 Népi jó tanácsok :36:01 08:36:28 00:00:27 Névnapi köszöntő :36:28 08:37:01 00:00:33 Eladó lakások reklám :37:01 08:37:19 00:00:18 Képújság Baranya TV :37:19 08:37:48 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :37:48 08:38:17 00:00:29 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :38:17 08:38:48 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :38:48 08:39:18 00:00: :39:18 08:39:50 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :39:50 08:40:28 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :40:28 08:41:09 00:00:41 Nagy emberek mondásai :41:09 08:41:17 00:00:08 Képújság Baranya TV :41:17 08:41:32 00:00:15 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :41:32 08:41:49 00:00:17 Képújság Baranya TV :41:49 08:42:09 00:00:20 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :42:09 08:43:46 00:01:37 Műsorajánló 11

12 :43:46 08:44:10 00:00:24 A nap vicce :44:10 08:44:48 00:00:38 Évfordulók, események :44:48 08:45:00 00:00:12 Közmondás :45:00 08:45:14 00:00:14 Murphy törvénye :45:14 08:45:26 00:00:12 Közmondás :45:26 08:45:43 00:00:17 Murphy törvénye :45:43 08:46:00 00:00:17 Képújság Baranya TV :46:00 08:46:30 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :46:30 08:47:00 00:00:30 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :47:00 08:47:30 00:00:30 Komlói Cukorbetegek klubja :47:30 08:48:00 00:00: :48:00 08:48:32 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :48:32 08:49:03 00:00:31 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :49:03 08:49:23 00:00:20 Képújság Baranya TV :49:23 08:49:33 00:00:10 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :49:33 08:49:41 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :49:41 08:50:06 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :50:06 08:50:33 00:00:27 Jó tudni: Hogyan keletkezik az eső? :50:33 08:50:53 00:00:20 Népi jó tanácsok :50:53 08:51:20 00:00:27 Névnapi köszöntő :51:20 08:51:53 00:00:33 Eladó lakások reklám :51:53 08:52:10 00:00:17 Képújság Baranya TV :52:10 08:52:40 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :52:40 08:53:09 00:00:29 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :53:09 08:53:39 00:00:30 Komlói Cukorbetegek klubja :53:39 08:54:10 00:00: :54:10 08:54:42 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :54:42 08:55:19 00:00:37 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :55:19 08:56:00 00:00:41 Nagy emberek mondásai :56:00 08:56:09 00:00:09 Képújság Baranya TV :56:09 08:56:20 00:00:11 Baranya Televízió hirdetési árai reklám 12

13 :56:20 08:56:38 00:00:18 Képújság Baranya TV :56:38 08:56:59 00:00:21 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :56:59 08:58:37 00:01:38 Műsorajánló :58:37 08:59:01 00:00:24 A nap vicce :59:01 08:59:39 00:00:38 Évfordulók, események :59:39 08:59:51 00:00:12 Közmondás :59:51 09:00:05 00:00:14 Murphy törvénye :00:05 09:00:17 00:00:12 Közmondás :00:17 09:00:34 00:00:17 Murphy törvénye :00:34 09:00:51 00:00:17 Képújság Baranya TV :00:51 09:01:21 00:00:30 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :01:21 09:01:50 00:00:29 Komló-Víz Kft. félfogadási rendje :01:50 09:02:21 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :02:21 09:02:51 00:00: :02:51 09:03:22 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :03:22 09:03:54 00:00:32 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :34:03 08:34:34 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :34:34 08:35:04 00:00: :35:04 08:35:36 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :35:36 08:36:07 00:00:31 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :36:07 08:36:27 00:00:20 Képújság Baranya TV :36:27 08:36:38 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :36:38 08:36:47 00:00:09 Czeglédi Zöldséges reklám :36:47 08:37:11 00:00:24 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :37:11 08:37:43 00:00:32 Jó tudni: Miért fázunk, amikor kijövünk a vízből? :37:43 08:38:02 00:00:19 Népi jó tanácsok :38:02 08:38:30 00:00:28 Névnapi köszöntő :38:30 08:39:03 00:00:33 Eladó lakások reklám :39:03 08:39:20 00:00:17 Képújság Baranya TV :39:20 08:39:48 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :39:48 08:40:19 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja 13

14 :40:19 08:40:49 00:00: :40:49 08:41:23 00:00:34 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :41:23 08:41:58 00:00:35 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :41:58 08:42:39 00:00:41 Nagy emberek mondásai :42:39 08:42:48 00:00:09 Képújság Baranya TV :42:48 08:43:01 00:00:13 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :43:01 08:43:19 00:00:18 Képújság Baranya TV :43:19 08:43:43 00:00:24 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :43:43 08:45:17 00:01:34 Műsorajánló :45:17 08:47:52 00:02:35 A nap vicce :47:52 08:48:18 00:00:26 Évfordulók, események :48:18 08:48:25 00:00:07 Közmondás :48:25 08:48:39 00:00:14 Murphy törvénye :48:39 08:48:51 00:00:12 Közmondás :48:51 08:49:07 00:00:16 Murphy törvénye :49:07 08:49:23 00:00:16 Képújság Baranya TV :49:23 08:49:52 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :49:52 08:50:23 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :50:23 08:50:54 00:00: :50:54 08:51:26 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :51:26 08:51:56 00:00:30 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :51:56 08:52:16 00:00:20 Képújság Baranya TV :52:16 08:52:27 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :52:27 08:52:33 00:00:06 Czeglédi Zöldséges reklám :52:33 08:53:00 00:00:27 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :53:00 08:53:32 00:00:32 Jó tudni: Miért fázunk, amikor kijövünk a vízből? :53:32 08:53:51 00:00:19 Népi jó tanácsok :53:51 08:54:19 00:00:28 Névnapi köszöntő :54:19 08:54:52 00:00:33 Eladó lakások reklám :54:52 08:55:09 00:00:17 Képújság Baranya TV :55:09 08:55:37 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár 14

15 :55:37 08:56:08 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :56:08 08:56:38 00:00: :56:38 08:57:09 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :57:09 08:57:48 00:00:39 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :57:48 08:58:28 00:00:40 Nagy emberek mondásai :58:28 08:58:37 00:00:09 Képújság Baranya TV :58:37 08:58:49 00:00:12 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :58:49 08:59:07 00:00:18 Műsorajánló :59:07 08:59:25 00:00:18 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :59:25 09:01:05 00:01:40 Műsorajánló :01:05 09:03:28 00:02:23 A nap vicce :34:03 08:34:22 00:00:19 Képújság Baranya TV :34:22 08:34:33 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :34:33 08:34:41 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :34:41 08:35:06 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :35:06 08:35:43 00:00:37 Jó tudni: Mi a délibáb? :35:43 08:36:01 00:00:18 Népi jó tanácsok :36:01 08:36:29 00:00:28 Névnapi köszöntő :36:29 08:37:02 00:00:33 Eladó lakások reklám :37:02 08:37:19 00:00:17 Képújság Baranya TV :37:19 08:37:46 00:00:27 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :37:46 08:38:18 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :38:18 08:38:48 00:00: :38:48 08:39:19 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :39:19 08:40:00 00:00:41 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :40:00 08:40:17 00:00:17 Nagy emberek mondásai :40:17 08:40:25 00:00:08 Képújság Baranya TV :40:25 08:40:38 00:00:13 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :40:38 08:40:55 00:00:17 Képújság Baranya TV :40:55 08:41:14 00:00:19 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :41:14 08:42:54 00:01:40 Műsorajánló 15

16 :42:54 08:43:08 00:00:14 A nap vicce :43:08 08:43:40 00:00:32 Évfordulók, események :43:40 08:43:53 00:00:13 Közmondás :43:53 08:44:07 00:00:14 Murphy törvénye :44:07 08:44:18 00:00:11 Közmondás :44:18 08:44:36 00:00:18 Murphy törvénye :44:36 08:44:53 00:00:17 Képújság Baranya TV :44:53 08:45:20 00:00:27 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :45:20 08:45:52 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :45:52 08:46:21 00:00: :46:21 08:46:48 00:00:27 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :46:48 08:47:24 00:00:36 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :47:24 08:47:44 00:00:20 Képújság Baranya TV :47:44 08:47:55 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :47:55 08:48:03 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :48:03 08:48:28 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :48:28 08:49:04 00:00:36 Jó tudni: Mi a délibáb? :49:04 08:49:23 00:00:19 Népi jó tanácsok :49:23 08:49:50 00:00:27 Névnapi köszöntő :49:50 08:50:24 00:00:34 Eladó lakások reklám :50:24 08:50:41 00:00:17 Képújság Baranya TV :50:41 08:51:08 00:00:27 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :51:08 08:51:40 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :51:40 08:52:10 00:00: :52:10 08:52:41 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :52:41 08:53:19 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :53:19 08:53:39 00:00:20 Nagy emberek mondásai :53:39 08:53:47 00:00:08 Képújság Baranya TV :53:47 08:54:04 00:00:17 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :54:04 08:54:17 00:00:13 Képújság Baranya TV :54:17 08:54:38 00:00:21 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió 16

17 :54:38 08:56:17 00:01:39 Műsorajánló :56:17 08:56:32 00:00:15 A nap vicce :56:32 08:57:04 00:00:32 Évfordulók, események :57:04 08:57:17 00:00:13 Közmondás :57:17 08:57:30 00:00:13 Murphy törvénye :57:30 08:57:42 00:00:12 Közmondás :57:42 08:57:59 00:00:17 Murphy törvénye :57:59 08:58:16 00:00:17 Képújság Baranya TV :58:16 08:58:44 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :58:44 08:59:16 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :59:16 08:59:45 00:00: :59:45 09:00:17 00:00:32 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :00:17 09:00:48 00:00:31 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :00:48 09:01:08 00:00:20 Képújság Baranya TV :01:08 09:01:19 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :01:19 09:01:26 00:00:07 Czeglédi Zöldséges reklám :01:26 09:01:52 00:00:26 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :01:52 09:02:28 00:00:36 Jó tudni: Mi a délibáb? :02:28 09:02:48 00:00:20 Népi jó tanácsok :02:48 09:03:14 00:00:26 Névnapi köszöntő :03:14 09:03:47 00:00:33 Eladó lakások reklám :03:47 09:04:00 00:00:13 Képújság Baranya TV :34:12 08:34:44 00:00:32 Jó tudni: Miért fúj a szél? :34:44 08:35:04 00:00:20 Népi jó tanácsok :35:04 08:35:30 00:00:26 Névnapi köszöntő :35:30 08:36:04 00:00:34 Eladó lakások reklám :36:04 08:36:20 00:00:16 Képújság Baranya TV :36:20 08:36:48 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :36:48 08:37:20 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :37:20 08:37:50 00:00: :37:50 08:38:21 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 17

18 :38:21 08:39:00 00:00:39 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :39:00 08:39:19 00:00:19 Nagy emberek mondásai :39:19 08:39:27 00:00:08 Képújság Baranya TV :39:27 08:39:40 00:00:13 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :39:40 08:39:57 00:00:17 Képújság Baranya TV :39:57 08:40:27 00:00:30 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :40:27 08:40:48 00:00:21 A nap vicce :40:48 08:41:25 00:00:37 Évfordulók, események :41:25 08:41:38 00:00:13 Közmondás :41:38 08:41:51 00:00:13 Murphy törvénye :41:51 08:42:04 00:00:13 Közmondás :42:04 08:42:21 00:00:17 Murphy törvénye :42:21 08:42:37 00:00:16 Képújság Baranya TV :42:37 08:43:05 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :43:05 08:43:06 00:00:01 Komlói Cukorbetegek klubja :43:06 08:44:06 00:01: :44:06 08:44:37 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :44:37 08:45:10 00:00:33 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :45:10 08:45:28 00:00:18 Képújság Baranya TV :45:28 08:45:39 00:00:11 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :45:39 08:45:47 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :45:47 08:46:12 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :46:12 08:46:44 00:00:32 Jó tudni: Miért fúj a szél? :46:44 08:47:04 00:00:20 Népi jó tanácsok :47:04 08:47:31 00:00:27 Névnapi köszöntő :47:31 08:48:04 00:00:33 Eladó lakások reklám :48:04 08:48:20 00:00:16 Képújság Baranya TV :48:20 08:48:49 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :48:49 08:49:20 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :49:20 08:49:51 00:00: :49:51 08:50:21 00:00:30 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 18

19 :50:21 08:50:59 00:00:38 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :50:59 08:51:19 00:00:20 Nagy emberek mondásai :51:19 08:51:27 00:00:08 Képújság Baranya TV :51:27 08:51:39 00:00:12 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :51:39 08:51:56 00:00:17 Képújság Baranya TV :51:56 08:52:27 00:00:31 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :52:27 08:52:47 00:00:20 A nap vicce :52:47 08:53:25 00:00:38 Évfordulók, események :53:25 08:53:38 00:00:13 Közmondás :53:38 08:53:52 00:00:14 Murphy törvénye :53:52 08:54:03 00:00:11 Közmondás :54:03 08:54:21 00:00:18 Murphy törvénye :54:21 08:54:37 00:00:16 Képújság Baranya TV :54:37 08:55:05 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :55:05 08:55:06 00:00:01 Komlói Cukorbetegek klubja :55:06 08:56:07 00:01: :56:07 08:56:37 00:00:30 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :56:37 08:57:08 00:00:31 kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :57:08 08:57:25 00:00:17 Képújság Baranya TV :57:25 08:57:40 00:00:15 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :57:40 08:57:48 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :57:48 08:58:12 00:00:24 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :58:12 08:58:44 00:00:32 Jó tudni: Miért fúj a szél? :58:44 08:59:04 00:00:20 Népi jó tanácsok :59:04 08:59:31 00:00:27 Névnapi köszöntő :59:31 09:00:05 00:00:34 Eladó lakások reklám :00:05 09:00:21 00:00:16 Képújság Baranya TV :00:21 09:00:49 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Aranykereszt Gyógyszertár :00:49 09:01:20 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :01:20 09:01:51 00:00: :01:51 09:02:22 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 19

20 :02:22 09:02:59 00:00:37 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :02:59 09:03:20 00:00:21 Nagy emberek mondásai :03:20 09:03:28 00:00:08 Képújság Baranya TV :03:28 09:03:39 00:00:11 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :03:39 09:03:57 00:00:18 Képújság Baranya TV :34:24 08:34:55 00:00:31 Jó tudni: Miért vörös a lenyugvó nap? :34:55 08:35:16 00:00:21 Népi jó tanácsok :35:16 08:35:42 00:00:26 Névnapi köszöntő :35:42 08:36:17 00:00:35 Eladó lakások reklám :36:17 08:36:33 00:00:16 Képújság Baranya TV :36:33 08:37:01 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :37:01 08:37:32 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :37:32 08:38:03 00:00: :38:03 08:38:04 00:00:01 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :38:04 08:39:10 00:01:06 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :39:10 08:39:31 00:00:21 Nagy emberek mondásai :39:31 08:39:39 00:00:08 Képújság Baranya TV :39:39 08:39:52 00:00:13 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :39:52 08:40:09 00:00:17 Képújság Baranya TV :40:09 08:40:37 00:00:28 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :40:37 08:40:56 00:00:19 A nap vicce :40:56 08:41:28 00:00:32 Évfordulók, események :41:28 08:41:42 00:00:14 Közmondás :41:42 08:41:54 00:00:12 Murphy törvénye :41:54 08:42:06 00:00:12 Közmondás :42:06 08:42:24 00:00:18 Murphy törvénye :42:24 08:42:40 00:00:16 Képújság Baranya TV :42:40 08:43:09 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :43:09 08:43:40 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :43:40 08:44:10 00:00: :44:10 08:44:41 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 20

21 :44:41 08:45:13 00:00:32 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :45:13 08:45:27 00:00:14 Képújság Baranya TV :45:27 08:45:43 00:00:16 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :45:43 08:45:51 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :45:51 08:46:16 00:00:25 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :46:16 08:46:48 00:00:32 Jó tudni: Miért vörös a lenyugvó nap? :46:48 08:47:08 00:00:20 Népi jó tanácsok :47:08 08:47:35 00:00:27 Névnapi köszöntő :47:35 08:48:09 00:00:34 Eladó lakások reklám :48:09 08:48:25 00:00:16 Képújság Baranya TV :48:25 08:48:53 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :48:53 08:49:25 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :49:25 08:49:55 00:00: :49:55 08:50:26 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :50:26 08:51:02 00:00:36 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :51:02 08:51:24 00:00:22 Nagy emberek mondásai :51:24 08:51:32 00:00:08 Képújság Baranya TV :51:32 08:51:44 00:00:12 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :51:44 08:52:01 00:00:17 Képújság Baranya TV :52:01 08:52:27 00:00:26 Ez az Ön Mozija: Baranya Televízió :52:27 08:52:48 00:00:21 A nap vicce :52:48 08:53:20 00:00:32 Évfordulók, események :53:20 08:53:34 00:00:14 Közmondás :53:34 08:53:47 00:00:13 Murphy törvénye :53:47 08:54:00 00:00:13 Közmondás :54:00 08:54:17 00:00:17 Murphy törvénye :54:17 08:54:32 00:00:15 Képújság Baranya TV :54:32 08:55:01 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :55:01 08:55:32 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :55:32 08:56:03 00:00: :56:03 08:56:34 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny 21

22 :56:34 08:57:05 00:00:31 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :57:05 08:57:19 00:00:14 Képújság Baranya TV :57:19 08:57:35 00:00:16 Papír Írószer Nyomtatványcentrum reklám :57:35 08:57:43 00:00:08 Czeglédi Zöldséges reklám :57:43 08:58:09 00:00:26 Hétről-Hétre Hirdetőújság reklám :58:09 08:58:40 00:00:31 Jó tudni: Miért vörös a lenyugvó nap? :58:40 08:59:01 00:00:21 Népi jó tanácsok :59:01 08:59:27 00:00:26 Névnapi köszöntő :59:27 09:00:01 00:00:34 Eladó lakások reklám :00:01 09:00:17 00:00:16 Képújság Baranya TV :00:17 09:00:46 00:00:29 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :00:46 09:01:17 00:00:31 Komlói Cukorbetegek klubja :01:17 09:01:47 00:00: :01:47 09:02:18 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :02:18 09:02:55 00:00:37 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :02:55 09:03:16 00:00:21 Nagy emberek mondásai :03:16 09:03:25 00:00:09 Képújság Baranya TV :03:25 09:03:36 00:00:11 Baranya Televízió hirdetési árai reklám :03:36 09:03:53 00:00:17 Képújság Baranya TV :00:00 00:00:35 00:00:35 Jó tudni: Miért kék az ég? :00:35 00:00:55 00:00:20 Népi jó tanácsok :00:55 00:01:22 00:00:27 Névnapi köszöntő :01:22 00:01:56 00:00:34 Eladó lakások reklám :01:56 00:02:12 00:00:16 Képújság Baranya TV :02:12 00:02:40 00:00:28 Gyógyszertári ügyelet Piramis Gyógyszertár :02:40 00:03:12 00:00:32 Komlói Cukorbetegek klubja :03:12 00:03:42 00:00: :03:42 00:04:13 00:00:31 Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület kolbásztöltő verseny :04:13 00:04:50 00:00:37 Kökönyösi Oktatási Központ felvételt hirdet reklám :04:50 00:05:11 00:00:21 Nagy emberek mondásai :05:11 00:05:20 00:00:09 Képújság Baranya TV 22

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1788/2012. (X. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/20023-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 795/2009. (IV. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 999/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 836/2007. (IV. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 79/2011. (I.12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 1006/2008. (VI. 4.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Szentgotthárd 106,6 MHz + Felsőszölnök 97,7 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/7659-4/2011. Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. hírműsorával kapcsolatban benyújtott

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 47/2008. (I. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. elutasítja.

HATÁROZAT. elutasítja. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA-4841-4/2011 Tárgy: a Jobbik nevében eljáró Személyes adat által az MTM-SBS Televízió Zrt. médiaszolgáltató híradásaival

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: TA/7153-5/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 627/2011. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 2-14/2014/ADR-RID Tárgy: Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Egyéni Vállalkozó Ügyfél terhére a veszélyes

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S

Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Szerződés száma: /.. Á L T A L Á N O S K Ö Z Ü Z E M I S Z E R ZŐ D É S Amely létrejött a Móri Hőtermelő és Szolgáltató Kft. cím: 8060 Mór, Dózsa György út 22/A mint Szolgáltató, valamint a Mór,.. út...-...-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben